Udgave 4, 6. december 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave 4, 6. december 2016"

Transkript

1 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og kan ændres løbende. Ændringer i forhold til Udgave 3, af 5. november 2016 er skrevet med kursiv. Der er ændret i pkt. 14 om præmieomfang. Tip: Et klik på et punkt i Indholdsfortegnelsen fører til det valgte punkt. Indhold Ugentlige turneringer Den ugentlige turneringsdag Deltagerne Nye medlemmer introduceres Starttid Tilmelding Scorekort Rækkeopdelingen Spilledagskontingent Holdene Spilleformat Gunstart Nærmest hullet konkurrence Opgørelse af turneringsresultatet Præmier Handicap-regulering, vintersæson Aflysning, vintersæson... 3 Andre turneringer/udflugter... 4 Venskabs-turneringer... 4 Udflugter i sommerperioden... 4 Hulspilsturnering... 4 Generalforsamlings-dags-turnering... 4 Juleturnering... 4 Spilleplanen... 4 Tællende turneringer... 4 Årskonkurrencer... 4 Medlemskontingent... 4 Anvendelse af Pedro i holdturneringer... 5 Turneringsledelse... 5 Information... 5 Hjemmeside... 5 Betingelser for Årets titler og præmier... 6 Årets spiller... 6 Seniormester... 6 Hulspilsturnering... 6 Udgave 4, 6. december 2016 Side 1 af 6

2 Ugentlige turneringer 1. Den ugentlige turneringsdag er tirsdag. Afvigelser fremgår af Spille- og aktivitetsplanen. Året er opdelt i to halvsæsoner, der følger de officielle Sommertids- og vintertidsperioder. 2. Deltagerne skal være medlem af Seniorklubben. Mandlige spillere med DGU-kort, der er fyldt 55 år, kan deltage i den ugentlige turnering som gæstespiller modbetaling af gæstespillerkontingent på 30 kr. ( ). 3. Nye medlemmer introduceres til klubbens virke ved at blive sat på hold med Turneringsledelsen i den første tirsdagsturnering, som de deltager i. 4. Starttid er kl i sommerperioden og kl i vinterperioden. 5. Tilmelding sker ved at aflevere dagsaktuelle scorekort til turneringsledelsen senest 25 minutter før starttid. Udløb af denne frist markeres af turneringsledelsen ved klokkeringning. Ved senere aflevering er turneringsledelsen berettiget til at afvise deltagelse i dagens turnering. 6. Scorekort skal være udskrevet fra Golfbox eller håndskrevet, og skal være udfyldt med navn, DGU-nr., spilledato, dagsaktuelt handicap og spillehandicap, samt påført rækkenavn (A eller B). 7. Rækkeopdelingen foretages af bestyrelsen ved indledningen af hver halvsæson. Grænsen mellem A- række og B-række fastlægges på grundlag af handicap, så der er nogenlunde samme antal spillere i hver række. Grænsen fremgår af Spille- og aktivitetsplanen. Rækkeopdelingen gælder alle Seniorklubbens turneringer, medmindre andet er meddelt i en turnerings bestemmelser. 8. Spilledagskontingent er 20 kr., som afleveres sammen med scorekortet. 9. Holdene dannes af turneringsledelsen på grundlag af de afleverede scorekort. Der sættes så vidt muligt to A-spillere og to B-spillere på samme hold. 10. Spilleformat A-rækken spiller hver anden uge Stableford og hver anden uge slagspil med nettoscore. B-rækken spiller Stableford hver uge. I vintertids-sæsonen spiller begge rækker Stableford. Bestyrelsen kan træffe beslutning om andre spilleformer, f. eks. holdspil. 11. Gunstart Tirsdags-turneringen spilles med gunstart. Når turneringsledelsen har dannet holdene sammenkaldes spillerne ved ringning på klokken. Holdsammensætningen og starthul bekendtgøres ved navneopråb. Holdene kan straks gå til deres starthul og slå ud. Banen er ikke lukket, så andre spillere kan stille til start i samme tidsrum, som Seniorklubbens turnering afvikles. Disse spillere skal lukkes igennem efter Vejen Golfklubs Ordensregler. Turneringen spilles efter gældende DGU-golfregler og VGK s Lokalregler. 12. Nærmest hullet konkurrence afvikles under hver runde, hvor der spilles til sommergreens, - også i vinterperioden. Der indgår to huller pr. runde, og disse fremgår af Spilleplanen. Der er to præmier pr. hul, uanset række. Se pkt. 13 om præmieomfang. 13. Opgørelse af turneringsresultatet Efter runden afleverer spillerne deres scorekort til turneringsledelsen, underskrevet af spiller og markør. Stableford-points skal altid være sammentalt og anført i Point-feltet øverst på scorekortet. Ved Slagspil skal nettoscoren udregnes og skrives midt på øverste halvdel af scorekort, rammet ind i cirkel. Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 4, Side 2 af 6

3 14. Præmier Turneringsledelsen rangerer de bedste spillere i hver række, som får præmie. Ved lige antal points / nettoscore rangeres efter: laveste hcp. sidste 9 huller (bagni) lodtrækning. Præmieomfanget afhænger af det totale antal deltagere i dagens turnering: Præmieomfang ved individuelt spil i Tirsdagsturneringerne Nr. Over 30 deltagere A- og B-række deltagere A- og B-række deltagere Kun en række 1. 2 fl. vin 2 fl. vin 2 fl. vin 2. Gavekort, 75 kr. i ulige uger Gavekort, 50 kr. i Gavekort, 50 kr. i 1 fl. vin + 3 bolde i lige uger ulige uger ulige uger 1 fl. vin i lige uger 1 fl. vin i lige uger 3. Gavekort, 50 kr. i ulige uger 3 bolde 3 bolde 1 fl. vin i lige uger 4. 3 bolde 5. 3 bolde Præmieomfang ved individuelt spil i udflugter Under 11 deltagere Turneringen aflyses Nærmest flaget 1 fl. vin 3 bolde Ved udflugter anvendes præmieomfang og - art som ved tirsdagsturnering i lige ugenumre, dvs. ingen gavekort. Bestyrelsen kan dog beslutte andet præmieomfang og - indhold ved udflugter og venskabsturneringer: Ved deltagelse af Lady-golf i turneringer følger præmieomfanget til Lady-deltagerne ovenstående, baseret på antal Lady-deltagere. Præmieomfang ved Seniorklubbens Holdspil Præmie pr. deltager på holdet Placering Over 40 deltagere deltagere 0-20 deltagere Nærmest flaget 1. 2 fl. vin 1. fl. vin Ingen holdspil, men individuelt fl. vin 3 bolde 3. 3 bolde spil efter ovenstående regler Ingen Præmiemodtagere skal være til stede for at modtage præmien. Turneringsledelsen kan efter anmodning - dispensere herfra. 15. Handicap-regulering, vintersæson Der reguleres EGA-handicap efter hver turnering, så længe banens opsætning tillader regulering. Når banerestriktionerne (ændring af teesteder, tee-op på fairways, vintergreens) indføres, anvendes vinterregulering på liste på opslagstavle. Denne regulering sker dog kun nedad. Når der er skiftet til vinterregulering, fastholdes den resten af sæsonen, også selvom der ind i mellem kan spilles til sommergreens. Den enkelte spiller er ansvarlig for at anvende det handicap, som fremgår af Vinterregulerings-listen. Det er dette vinterhandicap, som anvendes ved spil i Seniorklubbens turneringer i vinterperioden, uanset spilleren har fået reguleret EGA-handicap ved spil på andre baner. 16. Aflysning, vintersæson Beslutning om aflysning af en tirsdagsturnering på grund af vejrliget (f. eks. for meget sne) træffes af den pågældende turnerings ledelse i samråd med VGK s personale, mandag eftermiddag. Meddelelse herom Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 4, Side 3 af 6

4 lægges på VGK s hjemmeside og eventuelt også via til Seniorklubbens medlemmer. I øvrigt gælder, jf. pkt. 13, at en tirsdagsturnering aflyses, hvis der er under 11 fremmødte deltagere. Andre turneringer/udflugter Venskabs-turneringer mod Seniorklubberne i Henne og Varde afvikles i sommerperioden. De spilles på skift i Vejen og hos venskabsklubben. Der spilles om en Vandrepokal. De øvrige betingelser for afvikling af venskabsturneringen aftales mellem bestyrelsen og venskabsklubben, og meddeles samtidig med invitationen til deltagelse. Udflugter i sommerperioden fastlægges af bestyrelsen med 2-3 udflugtsmål. I to af dem inviteres Lady-golf med. Den sidste udflugt er i september og har karakter af en Afslutningsturnering. Deltagelse i venskabsturneringer og udflugter kræver tilmelding senest ugedagen før. Tilmelding kan ske på Golfbox eller på Tilmeldingsliste på opslagstavlen. Ved senere tilmelding kan man ikke påregne deltagelse. Afbud meddeles til den Turneringsledelse, der står under den pågældende turnering i Golfbox. Startlisten offentliggøres normalt senest fredag før turneringen. Hulspilsturnering afvikles i sommersæsonen, såfremt der er et fornødent antal tilmeldte. Turneringskonditioner og tilmeldingsliste hænges på opslagstavlen primo april. Generalforsamlings-dags-turnering Forud for den ordinære generalforsamling i november spilles en 9-huls-turnering. Der er betales ikke spilledagskontingent og turneringen er ikke-tællende. Formatet er Stableford. A-rækken spiller gunstart på forni i lige årstal og B-rækken bagni. I ulige årstal er det modsat. Normalt præmieomfang. Juleturnering I samarbejde med Lady Golf afvikles en Juleturnering tirsdagen efter Generalforsamlings-dagen. Formatet er Texas-scramble. Seniorerne betaler turneringsgebyr, mens Ladydeltagere betaler i form af pakker, der anvendes til præmier. Spilleplanen Forud for Sommerperioden og Vinterperioden udgiver bestyrelsen en Spilleplan, hvor alle spilledage, udflugter og andre arrangementer er anført. Tællende turneringer Alle Seniorklubbens turneringer er tællende, dvs. turneringsledelsen indtaster den enkelte spillers opnåede resultat i Golfbox, hvorved handicappet reguleres automatisk efter gældende regler. Se dog pkt. 14 om regulering ved spil efter vinterregler. Spillere, som er medlem af en anden klub får udleveret sit scorekort, og er pligtig til selv at få foretaget handicapregulering. Årskonkurrencer I løbet af året er der spil om Årets titler og præmier, hvis betingelser fremgår af særskilt bilag, side 5. Medlemskontingent Medlemskontingentet er uændret 250 kr. for medlemsåret 1. april 2017 til 31. marts Betaling sker efter opfordring pr. eller på opslagstavlen i klubhuset. Betalingsfristen er senest den tredje ugeturneringsdag i sommersæsonen. Betaling skal ske via bankoverførsel til den konto, som oplyses i førnævnte betalings-opfordring. Kontantbetaling af medlemskontingent kan kun ske efter aftale med bestyrelsen. Er betalingen ikke registreret hos kassereren inden tredje spilledag kan deltagelse i tirsdagsturneringer kun ske efter betaling af medlemskontingent eller gæstespillerkontingent. Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 4, Side 4 af 6

5 Anvendelse af Pedro i holdturneringer I turneringer, hvor der spilles holdspil, kan der indsættes en eller flere spiller(e) Pedro på 3-mands-hold, som således bliver til 4-mands-hold. Pedros point-score er altid: 2 pts. på par 3- og par 5-huller, og 1 point på par 4-huller. Pedros score indgår i holdopgørelsen med disse points. Ved spil i Vejen opnår Pedro altid 28 points. Turneringsledelse I alle klubbens turneringer har den samlede bestyrelse, inkl. suppleanterne, status som Turneringsledelse, jf. Golfreglerne. Den træffer endelig afgørelse ved uoverensstemmelser / regelbrud mv. Bestyrelsen udpeger to-tre medlemmer/suppleanter til at gennemføre de enkelte turneringer. Information Bestyrelsen informerer medlemmer via opslag på Seniorklubbens opslagstavle i Klubhuset og ved s. Der anvendes den -adresse, som medlemmet har registreret i Golfbox. Seniorklubben påtager sig ikke ansvar for manglende orientering på grund af manglende eller en ikke rigtig -adresse. Tillige orienteres i fornødent omfang ved tirsdags-turneringerne. Hjemmeside Seniorklubben har sin egen underside på Vejen Golfklubs hjemmeside. Se under Klubben -> Klubber i Klubben -> Seniorklubben. Her findes de fleste basisoplysninger om Seniorklubbens virke. Tilsvarende har Seniorklubben billeder under Galleri. Det er især billeder fra turneringer og særlige arrangementer. Hvis et medlem ikke ønsker at optræde på internettet med sit portræt, skal han give bestyrelsen besked. Bestyrelsen/6. december2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 4, Side 5 af 6

6 Betingelser for Årets titler og præmier Turnering/dyst Årets spiller er den, der har fået flest placeringspoints i sommersæsonen, i turneringer, som er afviklet på Vejen-banen, efter følgende system: en 1. plads. giver 10 points, en 2. plads giver 8 points, en 3. plads tæller med 6 points, en 4. plads med 4 points og en 5. plads med 2 points. A- og B-række lægges/flettes sammen på en og samme liste. Det er kassereren, som fører listen på basis af de ugentlige vindersedler. Seniormester Der spilles om mesterskab i både A-række og B-række, over to spilledage. A-rækken spiller Stableford på førstedagen og nettoslagspil på andendagen. B-rækken spiller Stableford begge dage. Rækkeplacering på første spilledag gælder også på anden spilledag, uanset eventuel hcp.-regulering. Der spilles med dagsaktuelt hcp på spilledagen. Præmiegavekort-værdi til Thorkilds Vinhandel 1. plads: 300 kr. plus vandrepokal 2. plads: 200 kr. 3. plads: 100 kr. For både A-række og B-række: 1. plads: 300 kr. 2. plads: 200 kr. A-mesterskabet opgøres ved at trække antal stableford-points fra nettoslagene. Den med det laveste antal mesterskabspoints er Seniormester. Ved lige antal mesterskabspoints er det spillet på slagspilsdagen, der bliver afgørende: laveste nettoscore, laveste handicap, færrest nettoslag på sidste 9 huller (10-18), lodtrækning. B-mesterskabet afgøres ved den samlede sum af stablefordpoints de to dage. Ved lige antal er det spillet på andendagen, der får betydning: flest points, laveste handicap, sidste 9 huller (10-18), lodtrækning. Hulspilsturnering afvikles årligt i løbet af sæsonen. Turneringen sættes op såfremt der er et fornødent antal spillere tilmeldt. Turneringsbetingelser publiceres i april. 1. plads: 300 kr. + Vandrepokal 2. plads: 200 kr. Offentliggørelse af resultat og overrækkelse af præmier, jf. liste, sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling i november Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv., udgave 4, Side 6 af 6

Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv.

Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. SENIORKLUBBEN Udgave 6, 1. januar 2019 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv.

Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. SENIORKLUBBEN Udgave 7, 16. april 2019 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. november 2015 i Restaurant Greenen, - efter tirsdagsturneringen (9 huller) og spisning

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. november 2015 i Restaurant Greenen, - efter tirsdagsturneringen (9 huller) og spisning SENIORKLUBBEN Der indkaldes til Dagsorden Ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. november 2015 i Restaurant Greenen, - efter tirsdagsturneringen (9 huller) og spisning Justeret dagsorden af 12. okt.

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D A M E K L U B B E N S B E S T Y R E L S E

D A M E K L U B B E N S B E S T Y R E L S E 2019 D A M E K L U B B E N S B E S T Y R E L S E Lone Mikkelsen Formand Mobil 2085 9225 lone-leo@hotmail.com Heidi Bentzen Sponsor-ansvarlig Mobil 2330 3579 bentzen@fambentzen.dk Tove Lauridsen Kasserer

Læs mere

Seniorklubben. Klubregler

Seniorklubben. Klubregler Seniorklubben Opdateret: 05. oktober 2018 Klubregler Formål: Det er Seniorklubbens formål inden for golfreglerne og vedtægterne for Odsherred Golfklub at fremme golf spillet og det sociale samvær blandt

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Velkommen til Ladies Section 2019: Din dag vores dag

Velkommen til Ladies Section 2019: Din dag vores dag Velkommen til Ladies Section 2019: Din dag vores dag Ladies Section Er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både fristarter, gunstarter og venskabsturneringer. I 2018

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

Åbningsturnering søndag den 7. april

Åbningsturnering søndag den 7. april Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 2. april 2019 10:04 Emne: Åbnings turnering - Gratis træning - Greenfee Club No 1 Åbningsturnering søndag den 7. april Turneringen er en åben makker/partner-turnering.

Læs mere

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst Vejledning til juniorledere omkring afholdelse af kredsturnering Opdateret 6. marts 2016 Oprettelse i Golfbox Koordinatoren for kredsturneringen sørger for oprettelse af turneringen i Golfbox under Juniordistrikt

Læs mere

Hvor intet er nævnt i Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub, henvises til Golfreglerne.

Hvor intet er nævnt i Generelle turneringsbetingelser i Midtsjællands Golfklub, henvises til Golfreglerne. Generelle turneringsbetingelser I Midtsjællands Golf Klub. Version 20150330 1. Midtsjællands Golfklubs regler Alle klubturneringer i Midtsjællands Golfklub spilles efter de til enhver tid gældende Golfreglerne

Læs mere

Spilleren med den samlede højeste score i de månedlige stableford turneringer kåres som månedens spiller for både damer og herrer.

Spilleren med den samlede højeste score i de månedlige stableford turneringer kåres som månedens spiller for både damer og herrer. Note 1 Handicapregulering Noter udg.1 Alle turneringer oprettes på golfbox. Alle stableford single matcher spilles som turnering og resultater indtastes på Golfbox, således at handicap kan reguleres hver

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Solvognspigerne Dameklubben Odsherred Golfklub stiftet 1991

Solvognspigerne Dameklubben Odsherred Golfklub stiftet 1991 Solvognspigerne Dameklubben Odsherred Golfklub stiftet 1991 2019 Program Åbnings turnering Venskabs turneringer Tee 56 Sensommer turnering Udflugt 3 kølle turnering Årsafslutning Åbningsturneringen er

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2017

Seniorklubben Årsplan 2017 Seniorklubben Årsplan 2017 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 19.-26. Golfrejse Nord

Læs mere

Husk tilmelding til på søndag. Husk at det er på søndag, der er Pinseturnering, tilmelding er åben i Golfbox. Sponsor: Loftet Fine Dining

Husk tilmelding til på søndag. Husk at det er på søndag, der er Pinseturnering, tilmelding er åben i Golfbox. Sponsor: Loftet Fine Dining Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 15. maj 2018 12:28 Emne: Pinseturnering - Maraton Golf Husk tilmelding til på søndag. Husk at det er på søndag, der er Pinseturnering, tilmelding er åben i Golfbox. Sponsor:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE2016 VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON ENDNU ET SPÆNDENDE PROGRAM I HEDEMÆNDENE. I denne sæson vil der være 4 rækker. A rækken spiller slagspil, B og C rækkerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERREKLUBBEN

VELKOMMEN TIL HERREKLUBBEN VELKOMMEN TIL HERREKLUBBEN Er du Mand og klar til Herregolf I Hammel Golf Klub har vi tre officielle Klubber i Klubben Dame, Herre og Senior Senior. Herreklubben Herreklubben er en Klub i Klubben for Hammel

Læs mere

T I R S D A G S D A M E R N E 2019

T I R S D A G S D A M E R N E 2019 T I R S D A G S D A M E R N E 2019 Formøde: Tirsdag d. 9. april 2019 Sæsonstart: Tirsdag d. 16. april 2019 Afslutning: Tirsdag d. 1. oktober 2019 Matchfee: Kr. 300,00 MATCHUDVALG: Lis Rathsach 26801718

Læs mere

Velkommen til Ladies Section 2018: Din dag- Vores dag

Velkommen til Ladies Section 2018: Din dag- Vores dag Velkommen til Ladies Section 2018: Din dag- Vores dag Ladies Section er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både fristarter, er og venskabsturneringer. I 2017 var vi

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Til sidste vil vi gerne sende en stor tak til vores sponsorer, og samtidig opfordre alle vores medlemmer til at støtte vores sponsorer.

Til sidste vil vi gerne sende en stor tak til vores sponsorer, og samtidig opfordre alle vores medlemmer til at støtte vores sponsorer. På vegne af bestyrelsen bydes hermed velkommen til 2018 sæsonen i Men s Section. Vi er overbeviste om at alle medlemmer, gamle som nye, glæder sig til den nye sæson, med start den 29. marts 2018 Igen i

Læs mere

HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2018 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER VELKOMMEN TIL SÆSON 2018 Bestyrelsen vil gerne byde alle gamle og nye Hedemænd velkommen til en frisk sæson. Her får du et overblik over, hvad du

Læs mere

HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2019 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER VELKOMMEN TIL SÆSON 2019 Bestyrelsen vil gerne byde alle gamle og nye Hedemænd velkommen til en frisk sæson. Her får du et overblik over, hvad du

Læs mere

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2012

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2012 INDBYDELSE Danske Politimesterskaber i Golf 2012 Nordvestjysk Golfklub - En perle i Nationalpark Thy Nystrupvej 19, 7700 Thisted Tlf. 9797 4141 www.nvgolf.dk Thisted PI og Dansk Politiidrætsforbund har

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER 2017 HEDEMÆNDENE VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON NYE TILTAG I HEDEMÆNDENE. Bestyrelsen vil gerne byde alle gamle og nye Hedemænd velkommen til en frisk sæson. Her får

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Velkommen til sæson 2018

Velkommen til sæson 2018 Klub 37 2018 Velkommen til sæson 2018 Klub 37 vil gerne byde alle både gamle Begyndere og ikke mindst nye Klub 37 medlemmer velkommen til en fantastisk og frisk golf sæson. Her får du et hurtigt overblik

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

Info vedr. golfsæson

Info vedr. golfsæson MENS SECTION Info vedr. golfsæson 2019 01-02-19 Mens Section byder velkommen til sæson 2019 - klubbens 27. med håbet om, at vi må få mange gode og fornøjelige timer både på golfbanen og på Hul 19. Nedenfor

Læs mere

3-4 uger før turneringen

3-4 uger før turneringen 3-4 uger før turneringen Annoncering og opslag Kontoret sørger efter aftale med turneringsudvalget (Mogens Jespersen - MJ) for, at der sættes opslag på turneringstavlen i forhallen, når der åbnes for tilmelding

Læs mere

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub.

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Klubbens navn og formål: Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub). Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. Daglig ledelse er herreklubbens

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

KLUBMESTERSKAB. Som lovet kommer her lidt flere billeder fra klubmesterskabet i september.

KLUBMESTERSKAB. Som lovet kommer her lidt flere billeder fra klubmesterskabet i september. KLUBMESTERSKAB Som lovet kommer her lidt flere billeder fra klubmesterskabet i september. HOLE IN ONE Det lykkedes i går (8/10-17) Poul Bach Talbro, Sct. Knuds på HCA's hul 2 at lave hole-inone. Det skete

Læs mere

DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I GOLF 2018

DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I GOLF 2018 Indbydelse til DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I GOLF 2018 Golfvej 1, Jels 6630 Rødding 7455 3294 Dansk Politiidrætsforbund og Kolding P.I. har hermed fornøjelsen at indbyde til de danske politimesterskaber

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Juniorgolf 2018 JUNIORHÅNDBOG. Junior Håndbog

Juniorgolf 2018 JUNIORHÅNDBOG. Junior Håndbog JUNIORHÅNDBOG 2018 Juniorudvalget byder dig velkommen i Vejen Golfklub. (VGK) Dette er en information for alle juniorer og forældre i Vejen Golfklub. Vi håber at denne håndbog vil give nye spiller et godt

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Klubmesterskab Slagspil & Hulspil

Klubmesterskab Slagspil & Hulspil Klubmesterskab Slagspil & Hulspil December 2017 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Generelle turneringsbetingelser 3 Datoer 3 Bane & teested 3 Deltagere 3 Tilmelding 3 Turneringsfee 3 Afbud 3 Caddie og persontransport

Læs mere

Program udgave 24. sæson

Program udgave 24. sæson Program 2017 10. udgave 24. sæson Velkommen til nye som gamle medlemmer Ladies Section er en klub i klubben, der hver tirsdag spiller sammen på kryds og tværs i både fristarter, gunstarter og venskabsturneringer.

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Juniorgolf 2017 JUNIORHÅNDBOG. Junior Håndbog

Juniorgolf 2017 JUNIORHÅNDBOG. Junior Håndbog JUNIORHÅNDBOG 2017 Juniorudvalget byder dig velkommen i Vejen Golfklub. (VGK) Dette er et informationsbrev for alle juniorer og forældre i Vejen Golfklub. Vi håber at dette brev vil give nye spiller et

Læs mere

Greenfee Club No 1. Vi fortsætter det gode samarbejde i Greenfee Club No 1. i 2018

Greenfee Club No 1. Vi fortsætter det gode samarbejde i Greenfee Club No 1. i 2018 Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 22. november 2017 10:35 Emne: Breinholtgård Golf Klub - Nyhedsbrev Greenfee Club No 1. Vi fortsætter det gode samarbejde i Greenfee Club No 1. i 2018 Normalpris er 800,-

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Velkommen til sæson 2019

Velkommen til sæson 2019 Klub 37 2019 Velkommen til sæson 2019 Klub 37 vil gerne byde alle både gamle Begyndere, Klub 37 medlemmer og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en fantastisk og frisk golfsæson i Klub 37. Her får

Læs mere

PRÆSENTERET AF. Lørdag den 1. september 2018 i Fredericia Golf Club. Men s Sections

PRÆSENTERET AF. Lørdag den 1. september 2018 i Fredericia Golf Club. Men s Sections PRÆSENTERET AF Lørdag den 1. september 2018 i Fredericia Golf Club Men s Sections Fra Gyttegård MS deltager 9 fra hver række (A og B) efter Order of Merit. (Rækkedelingen kan fraviges) Detaljer følger.

Læs mere

STATIONSTURNERINGEN 2019

STATIONSTURNERINGEN 2019 POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2019 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer, afdelinger og pensionister, hvis deltagere er medlemmer af Golfafdelingen,

Læs mere

VEDTÆGTER For Køllerne af 1999

VEDTÆGTER For Køllerne af 1999 VEDTÆGTER For Køllerne af 1999 1. Navn Klubbens navn er Køllerne med hjemsted i Esbjerg kommune. Klubben blev til på stiftende generalforsamling i år 1999. 2. Formål a Klubbens formål er kammeratligt samvær

Læs mere

Info vedr. golfsæson

Info vedr. golfsæson MENS SECTION Info vedr. golfsæson 2018 12-02-2018 Mens Section byder velkommen til sæson 2018 klubbens 26. med håbet om, at vi må få mange gode og fornøjelige timer både på golfbanen og på Hul 19. Nedenfor

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

MENS SECTION. Info vedr. golfsæson 2016

MENS SECTION. Info vedr. golfsæson 2016 MENS SECTION Info vedr. golfsæson 2016 Kontingentet. Personligt kontingent: 700 kr. heraf går 150 kr. til præmier i det månedlige holdspil (Socrates). Firmakontingent: 1.800 kr. der giver medlemskab samt

Læs mere

Turneringsoversigt Turneringer som tæller med til Holmegaard Cup finalen 2018, markeret Turneringer som tæller med i Abacus Cup 2018, markeret

Turneringsoversigt Turneringer som tæller med til Holmegaard Cup finalen 2018, markeret Turneringer som tæller med i Abacus Cup 2018, markeret Turneringsoversigt 2018 Turneringer som tæller med til Holmegaard Cup finalen 2018, markeret Turneringer som tæller med i Abacus Cup 2018, markeret 15-04-2018 29-04-2018 13-05-2018 03-06-2018 01-07-2018

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen 2019

Forslag fra bestyrelsen 2019 Forslag Nr. Forslag tekst B-01 - Forslag til nye turneringsbetingelser. Startorden og resultatindtastning i puljespillet Sidste afsnit ændres fra: Hvis indberetningen ikke er foretaget senest første hverdag

Læs mere

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en spiller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Cafe Vejen Golfklub tirsdag, den 1. november 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Cafe Vejen Golfklub tirsdag, den 1. november 2016 SENIORKLUBBEN Referat af ordinær generalforsamling i Cafe Vejen Golfklub tirsdag, den 1. november 2016 Efter en 9-huls-turnering (A på forni og B på bagni) og en middag, hvor det nye caféværtspar Malene

Læs mere

Jyske Bank Furesøugen. Golf, hygge og underholdning august 2019

Jyske Bank Furesøugen. Golf, hygge og underholdning august 2019 Jyske Bank Furesøugen Golf, hygge og underholdning 6.-11. august 2019 Sæt X i kalenderen d. 6.-11. august 2019 Igen i år afholder vi Jyske Bank Furesøugen spækket med afvekslende golfturneringer, musik

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 36. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 36. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 36. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2011. Ledreborg Palace Golf. Ledreborg Allé 2A. 4320 Lejre. Tlf. 4646 1630

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2011. Ledreborg Palace Golf. Ledreborg Allé 2A. 4320 Lejre. Tlf. 4646 1630 INDBYDELSE Danske Politimesterskaber i Golf 2011 Ledreborg Palace Golf Ledreborg Allé 2A 4320 Lejre Tlf. 4646 1630 http://www.ledreborgpalacegolf.dk/ PI København har hermed fornøjelsen af at invitere

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2018 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer, afdelinger og pensionister under PI København. Puljematcherne skal afvikles

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub.

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. december 2016 11:37 Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev Slogan konkurrence Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning forsøger vi

Læs mere

Køge Golf Klubs 50 års jubilæum

Køge Golf Klubs 50 års jubilæum Køge Golf Klubs års jubilæum Turneringer og fest i Jubilæumsugen 8.-13. juli 2019 Det er med stolthed, at Køge Golf Klub i år fejrer -års jubilæum! Som den 24. golfklub i Danmark, kom Køge Golf Klub til

Læs mere

Prøvemedlem i Furesø Golfklub

Prøvemedlem i Furesø Golfklub Prøvemedlem i Furesø Golfklub Prøvemedlem i Furesø Golfklub (FG) Har du lyst til at blive prøvemedlem i Furesø Golfklub? Vi vil glæde os til at lære dig at kende og til at give dig nogle gode oplevelser

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2013 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2013 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2013 Velkommen til sæsonen 2013 i Men s Section Odder Golfklub. Efter endnu en god sæson med mange oplevelser tager Men s Section hul på en ny spændende - den 20. sæson torsdag 4. april 2013,

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Turneringer annonceres på klubbens hjemmeside, i Golfbox og ved opslag i proshoppen minimum 3 uger før afholdelse af turneringen.

Turneringer annonceres på klubbens hjemmeside, i Golfbox og ved opslag i proshoppen minimum 3 uger før afholdelse af turneringen. Turneringsbetingelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Velkomstfolder for Midtsjællands Golfklub.

Velkomstfolder for Midtsjællands Golfklub. Velkomstfolder for Midtsjællands Golfklub. Senest opdateret d. 9/6-2013 Danmarks hyggeligste golfklub Sjællands mest attraktive kontingent Midtsjællands Golfklub er en unik klub der går nye veje og tilbyder

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Sjælland Open. Den 18 juni 2010 Korsør Golfklub. Arrangør: PI-Slagelse

Dansk Politiidrætsforbund. Sjælland Open. Den 18 juni 2010 Korsør Golfklub. Arrangør: PI-Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Sjælland Open 2010 Arrangør: PI-Slagelse Den 18 juni 2010 Korsør Golfklub Sjælland Open Slagelse Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen at invitere til Sjælland Open i golf

Læs mere