Sikrer Deres værdier - og sikrer mod uønskede gæster OVERALT!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikrer Deres værdier - og sikrer mod uønskede gæster OVERALT!"

Transkript

1 DKC ADGANGSKONTROL Sikrer Deres værdier - og sikrer mod uønskede gæster OVERALT! De ved altid HVEM, der kommer ind og går ud HVORNÅR dette sker - og ad HVILKEN dør, port, bom eller pullert dette sker.

2 HVAD BRUGER MAN ADGANGSKONTROL TIL? Adgangskontrol og andre former for registrering af personers og køretøjers adgang bliver anvendt overalt, hvor man ønsker en sikkerhed for, at ikkje-autoriserede personer/køretøjer kommer ind (eller ud) af et nærmere be-stemt område. Ligeledes anvendes systemerne for at kunne se HVEM, der bevæger sig ind/ud af et område, HVORNÅR dette sker samt ad HVILKE døre, porte, bomme eller pullerter, dette sker. HVORFOR ANVENDE REGISTRERING? I disse tider med en voksende kriminalitet, terrortrusler, industrispionage m.v., er det naturligvis af meget stor betydning, at sikre sig selv, sin virksomhed og sine værdier og viden på en forsvarlig måde. Dette gælder i virksomheder generelt, i vigtige, militære anlæg, forskningsområder, EDB-udvikling men også i specielle kontorer, rum og andre lokaliteter, der skal sikres mod uønsket adgang. Man kan også have adgangskontrol for køretøjer ind og ud af et parkeringsområde, virksomhedsparkering eller et boligområdes fællesparkering m.v. Med et adgangskontrolsystem ses alle bevægelser, aktiviteter og registreringer på skærm og/eller printer. Alt dette kan bruges som dokumentation over for brugere, myndigheder m.v. og det kan anvendes for en senere bearbejdning af alle disse data (ved f.eks. overørsler af timer, jobkontrol m.v. for lønregnskab eller andet). Nogle af DKC s adgangskontrolanlæg kan integreres med andre former for sikkerheds- og registreringssystemer, så som :! "#$ %&"'()'*&+!, -.*!#$ ) / & "# &! 2 - SOLARIUM - VASKERUM (maskiner, vand, sæbe, skyllemiddel, automater m.v.) - BRÆNDSTOF (olie, benzin, vand, el m.v.) - TID og/eller TURE - o.m.a. HVOR STORT SKAL SYSTEMET VÆRE? Da alle DKC s systemer er modulopbyggede og mange af Dem helt kundespecifikke, er det aldrig et problem at finde det helt rigtige system, der passer 100% til netop Dem og Deres virksomhed. Systemerne spænder fra enkeltdørs-anlæg til systemer med op til 400 døre og fra 1 til brugere. Man kan integrere andre sikkerhedsformer, så som alarmsystemer m.v. Et enkelt system kan køre som såkaldt multiselskabssystem, d.v.s. flere, lokale anlæg kan kobles til èt centralt sted, f.eks. et hovedkontor via modem, direkte kabelforbindelse eller via RadioLink (trådløs kommunikation). Dette gør dette system yderst velegnet til virksomheder, offentlige som private, med flere afdelinger/kontorer rundt omkring i ind- og udland og sorm har samme system overalt i sine afdelinger

3 HVILKET SYSTEM SKAL JEG VÆLGE? Dette afhænger naturligvis af den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Skal systemet være med eller uden brug af en PC? Hvor mange døre (adgange) og hvor mange brugere? Hvad ønsker man af selve systemets software? Hvilke rapporter og loglister ønskes? og meget, meget mere. Aftal et møde med èn af vore konsulenter, som sammen med Dem vil udføre en grundig og tilbundsgående behovsanalyse, som munder ud i den rigtige løsning for Dem, herunder også med hensyn til fremtidens eventuelle ændrede eller større behov. Det er vigtigt, at få det rigtige system fra starten, også når det gælder eventuelle udbygninger m.v. HVILKE LÆSERTYPER VIL JEG HAVE I SYSTEMET? DKC s systemer inden for moderne adgangskontrol indeholder en lang række forskellige læsertyper, således at alle behov kan opfyldes : Magnetkortlæsere - Swipelæsere (kortet køres igennem læseren) - Motorlæsere, hvor kortet trækkes ind og skubbes ud automatisk (med eller uden sluge -funktion af kort) Berøringsfri læsere - Man holder sit kort eller sin tag op i en vis læseafstand fra læseren - Læseafstande kan variere mellem 6 cm og helt op til 3 meter Håndfri læsere - Man har sit kort eller sin tag i lommen og være i en vis læseafstand for at registreres - Kort eller tag kan også ligge i bilen - Kort eller tag kan være monteret på et køretøj - Læseafstande helt op til 6 meter Induktive læsere - Læseren skal blot berøres med et kort for at blive registreret Capkey-læsere (Dallas-læsere) - Læser en nøgle med en indbygget microchip i et bærestykke af plast eller metal - Læseren skal blot berøres i 1/100 sekund for at man er registreret - Meget robuste læsere, der stort set er vandalsikre - Læsere i mange varianter Kodelåse - Man indtaster en personlig kode (PIN-kode) - Anvendes også som forbikoblere m.v. i alarmsystemer Infrarøde læsere - Anvender håndsendere, der kan række helt op til 10 meter Stregkodelæsere - Læser kort eller billet med en stregkode Chipkortlæsere - Aflæser et kort med en indbygget chip (betalingskort eller kort med mange data om en bruger) Biometriske læsere - Aflæser finger- eller håndaftryk, øjets iris eller Deres stemme. Radiomodtager betjent med håndsendere - Med forskellige typer af håndsendere, kan man betjene døre, porte, bomme, pullerter m.v. Læsere kan endvidere være med flere typer af display s, tastatur for koder, F-taster for f.eks. jobkontrol m.v. Læserne kan være til enten inden- eller udendørs placering, til frem- eller indbygning, til placering på væg, i loft eller endda i jorden (håndfri læsere, så som bro-bizz og lign.). I visse tilfælde kan man også have flere læsertyper kombineret i samme kabinet.

4 DKC læsertyper til anvendelse i +)&()! (.*!3!." Berøringsfri læsere Man anvender kort eller såkaldte tag s, der blot skal holdes i en bestemt læseafstand fralæseren. Denne læseafstand kan variere fra 4 cm til 3 meter. Håndfri læsere Samme som berøringsfri læsere, blot behøver man ikke holde disse op foran læseren, idet disse kan sidde fastmonteret et eller andet sted på et køretøj, hænge i en strop om halsen eller blot ligge i tøjet. Læseafstand kan variere fra 90 cm til 10 meter. ISO magnetkortlæsere Til disse læsere anvendes plastkort eller karton, der er forsynet med en magnetstribe, der er kodet i spor 1, 2 eller 3 (eller flere spor på samme tid enten i HiCo eller LoCo). Læserne kan være af swipe-typen (man kører kortet igennem, som f.eks. Dankort) eller de kan være motoriserede (d.v.s. at kortet trækkes ind i maskinen automatisk og kommer retur, når det er indlæst). I nogle tilfælde kan disse være med sluge -funktion for opbrugte, ugyldige kort. Læserne kan være med tastatur for PIN-koder, med display og med F-taster. Capkey-læsere med Dallas-chip Disse læsere kan læse en nøgle med indbygget microchip i et bærestykke af metal eller plast. Fordelen er, at denne kun skal berøre læseren i en brøkdel af et sekund og er dermed meget anvendelig for personer med rystende hænder eller er svagtseende. Infrarøde læsere Fordelen ved disse læsere er den store læseafstand mellem denne og brugerens håndsender (helt op til 10 meter). Dog skal man være varsom med indfaldende sollys m.v. Induktive læsere Ikke så udbredte, men meget anvendelige på samme måde som Capkey-læsere. Disse kan læse kort i kreditkortstørrelse. Kortet skal berøre læserens flade for at registrere brugeren. Stregkodelæsere Disse læsere kan registrere kort af plast eller karton, papirbilletter eller andet, der er forsynet med en stregkode. Anvendes til både adgangskontrol, lagerstyring, billetter m.v., bl.a. til turbånd på Dyrehavsbakken. Chipkortlæsere Kortene for disse læsere kan indeholde en masse informationer i den indbyggede chip, der er placeret på kortet. Anvendes især i systemer, hvor man kan indlægge beløb (eller ture) med betaling forud, eller beløb, der kan trækkes på ens konto, bl.a. i vaskerier, solcentre, kantiner m.v. Biometriske læsere Disse nyeste, højteknologiske læsere aflæser og registrerer finger- og håndaftryk, øjets iris, stemmer eller aura m.v. Når disse bliver kombinerede med f.eks. en berøringsfri læser eller et kodetastatur, fås den højeste form for sikkerhed mod snyd. Kodetastaturer En masse forskellige kodetastaturer kan leveres også i kombination med alle vore andre typer af læsere, der er nævnt ovenfor. Kodetastaturer kan forsynes med F-taster. Billederne på denne side er kun eksempler på nogle ganske få læsertyper. Få en mere udførlig information om alle de enkelte læsere.

5 HVORFOR LADE LEVERE SYSTEMET? Fordi vor mangeårige erfaring indenfor adgangskontrolløsninger og dataopsamling i øvrigt, bevirker at vi kender, stort set, alle de forskellige behov, de enkelte kunder kan have til netop dette. Fordi vi altid sætter os i kundens sted, såvel som i de daglige brugeres sted (både administrativt og brugermæs-sigt af den enkelte bruger af systemet). Fordi vi er yderst fleksible og villige til at løse enhver opgave og opfylde mere eller mindre umulige krav. Fordi vore systemer er modulopbyggede, hvilket indebærer, at enhver kunde får den optimale løsning hèr og nu, og er alligevel sikret for fremtiden på en både tryg og enkel måde. Fordi vore systemer er gennemtestede, 100% driftsikre og utroligt brugervenlige. Fordi vi har meget konkurrencedygtige priser, både hvad angår anskaffelses- som driftspris efter installationen. Fordi vore teknikere vèd nøjagtigt, hvad der skal gøres, hvordan dette skal gøres (både sikkerhedsmæssigt og lovmæssigt) samt at de altid laver det på kortest mulige tid til lavest mulige pris. Fordi vi, også efter installationen og afleveringen af systemet til kunden, har en hurtig reaktionstid efter evt. tilkald og meget hurtig service også på dette punkt til yderst lave priser. Fordi en lang refferenceliste, over små såvel som store kunder alle med helt forskellige løsningsmodeller, beviser dette og kan fortælle om disses fleksibilitet, brugervenlighed og alsidighed. Fordi DKC altid prøver at udvikle, forbedre og smidiggøre systemerne, og - sammen med kunderne - er med til at udvikle nye måder at løse opgaverne på og nye features og muligheder bliver en del af standardsoftwaren. KORT SAGT : DKC har stor erfaring inden for området Systemerne har alle en meget høj grad af sikkerhed Alle systemer har stor brugervenlighed Utrolig fleksibilitet i opbygning og udvidelsesmuligheder Systemerne er modulopbyggede Alle har stor fremtidssikring Alle er kendetegnede ved stor driftsikkerhed DKC leverer til konkurrencedygtige anskaffelsespriser Lave driftsomkostninger er en selvfølge Godt samarbejde mellem kunde og DKC er en forudsætning DKC har mange tilfredse kunder, mange af disse gennem mange år Der foregår til stadighed et stort udviklingsarbejde DKC leverer fra helt små, enkle, systemer for 1 dør (med eller uden PC) Og naturligvis også større systemer for mange døre (med eller uden PC) Og så de helt store systemer med meget store databaser Multiløsninger med mange sammenkoblede anlæg DKC kan endvidere levere et utal af læser-typer DKC hovedproduktlinier er udover adgangskontrolsystemer følgende : Poletautomater Bomme Parkeringssystemer Alle former for : Billetautomater Pullerter Parkomater PLASTKORT Vekselautomater Dør-/Portautomatik Parkeringsbøjler ID-KORT Doseringsautomater Dør-/Porttelefoner Tælleapparater KLUBKORT Betalingsautomater Låsesystemer Spærrestativer MEDLEMSKORT Billetsystemer Afspærringssystemer Personkarrusseller BILLETTER Skrankesystemer Trafiklys Personmøller Ekspeditionssystemer ID-systemer Drejekryds

6 DKC ADGANGSKONTROLSYSTEMER Generelt (På næste side omtales vore forskellige systemer kort) PC-BASEREDE SYSTEMER PRODUKT : OMFATTER : Modulopbyggede Softwarepakker for de enkelte løsninger Centralenheder Fra 1 til 400 døre pr. centralenhed Dør-enheder for 2 læsere og 1 udgangstryk Op til brugere pr. centralenhed El-lås, dørkontakter m.v. tilsluttes dør-enheder Mange forskellige læsertype (se siden med læsere) Tekniske moduler for overvågning, kontrol og alarm Integreret tids- og jobkontrol Diverse medier for brugere til registrering : Integrerede tællesystemer (op / ned / beløb m.v.) - Magnetkort Stand-alone systemer for et anlæg på en lokalitet - Kort eller tag s for berøringsfri systemer eller - Kort eller tag s for håndfri systemer Såkaldte multiselskabssystemer, hvor flere, lokale - Infrarøde håndsendere (lang rækkevidde) anlæg er koblet til et centralt sted, f.eks. et - Berøringskort (induktive kort) hovedkontor eller lign. (via modem, kabelmæssigt - Capkey s (Dallas-chips) eller via RadioLink, som er trådløs) - Chipkort - Stregkodekort og billetter - Biometriske systemer for læsning af finger- og/eller håndaftryk, øjets iris eller genkendelse af stemme EGENSKABER : Brugervenlige, vandalsikre og effektive De fleste af systemerne kan udbygges efter behov Alle PC-baserede systemer giver en lang række fordele og en lang række af vigtige informationer Alle PC-baserede systemer kan udskrive mange rapporter, loglister m.v. Andre sikkerhedssystemer kan integreres, så som alarmer, tidsregistrering, jobkontrol og meget mere Endvidere leveres i mange tilfælde helt kundespecifikke løsninger, også softwaremæssigt STAND ALONE SYSTEMER (med eller uden brug af en PC) PRODUKT : OMFATTER : En eller flere centralenheder styrer døre. Centralenheder, med/uden tastatur for programmering m.v. Al programmering sker via hardwaren Læsere (mange typer se side med omtale af disse) eller i enkelte tilfælde via en bærbar PC. Udgangstryk Robuste systemer med flere forskellige I enkelte tilfælde også software, da nogle få af disse systemer læsertyper at vælge imellem. kan køre både med og uden brug af en tilsluttet PC. Fra 1-16 døre Fra brugere

7 Op til 200 døre med max brugere - eller Op til 400 døre med max brugere Windows-baseret software Hukommelse for op til hændelser 250 personkategorier 99 tidszoner pr. kategori 48 perioder pr. tidszone Modulopbygget Kan anvende alle vore læsertyper (se under læsere) Kan arbejde som èt enkelt, stand alone anlæg Flere anlæg kan kobles til èt centralt sted Hvert anlæg kan være både i enkelt- og flerbrugerversion Tekniske enheder (ICU s) for alarmer, overvågning og kontrol Tællefunktioner op/ned for bl.a. beløb, antal gange (turkort m.v.) Mindre integreret tidsregistreringsdel Mange optioner, bl.a. for temperaturkontrol, ID-badging m.v. Er lige velegnet til helt små som til meget store anlæg Yderst velegnet til kunder med flere afdelinger/kontorer i ind-/udland Dette er systemet, der kan alt og opfylder alle tænkelige krav. Fleksibilitet, brugervenlighed, driftsikkerhed og økonomisk er nøgleordene for system D4520. Systemet er primært udviklet som et adgnagskontrolsystem, men kan anvendes også til andre former for registrering og datafangst. FÅ MERE DETALJERET INFORMATION OM SYSTEM 4567 I samme BUS som adgangskontrolsystemet er det muligt at have nogle tekniske enheder (ICU s), som opsamler, behandler og videresender data fra f.eks. PIR detektorer og andre sensorer for brand, indbrud, tyveri m.v. Desuden kan disse enheder håndtere en masse data vedrørende : Temperaturkontrol Telemetri og synoptiske paneler Lys-, energi- og elevatorkontrol AC/DC overvågning TV- og videoovervågning Aircondition Tidsregistrering og jobkontrol Tælle- og betalingssystemer ID-badging Alarmsensorer for bl.a. støv, fugt, Sne- og vandmængder, pollen m.v. Der kan kundespecifikt leveres større databaser med flere døre, flere brugere, eller andet, der måtte ønskes specielt. Der kan integreres andre softwarepakker og andre sikkerhedssystemer. Endvidere er der tillægs-softwarepakker for bl.a. registrering, brug og betaling i solcentre, fællesvaskerier, foreninger og klubber o.m.a. Vor EDB-afdeling i Danmark arbejder hele tiden, sammen med vor udenlandske partner, med at videreudvikle og forbedre dette system, således at det til enhver tid kan leve op til de behov, krav og ønsker, der måtte være til et moderne adgangskontrolsystem også i fremtiden. Fra 1 til 20 døre Billigt i anskaffelse Op til brugere Brugervenligt Kan anvende næsten alle vore læsertyper Driftsikkert Modulopbygget for hhv. 4, 8, 12 eller 16 døre Op til max brugere og op til 15 tidszoner Kan anvende flere af vore læsertyper Hukommelse for op til hændelser Stand-alone system (uden brug af en PC, hvor al programmering m.v. sker via hardwaren (et tastatur og et display på Master-enheden eller Som et PC-baseret system (MS-DOS) I stand-alone udgaven kan man tillige få udprintning af loglister m.v., via det indbyggede RS232-stik i Master-enheden. Stand-alone system for èn dør For max. 600 brugere Programmeres via hardwaren (eller bærbar PC) Anvender kodetastatur, eller berøringsfri læser, eller begge dele i kombination. Et godt, lille, enkelt og meget prisbilligt system, der dog er meget driftsikkert. Stand-alone system for èn dør For max. 100 brugere Kan anvende flere af vore læsere Programmeres via hardwaren Stand-alone system for èn enkelt dør For op til 500 brugere Programmeres via servicekort Et udelukkende berøringsfrit system DER ER ALTID ET DKC-SYSTEM, DER PASSER TIL NETOP DERES BEHOV, KRAV og ØNSKER OG ALLE ER TIL HELT YDERST KONKURRENCEDYGTIGE PRISER.

PARKERINGSSYSTEMER. Modulopbyggede For alle typer og størrelser af P-anlæg

PARKERINGSSYSTEMER. Modulopbyggede For alle typer og størrelser af P-anlæg DKC ApS Vordingborgvej 415 DK-4690 Haslev Telefon : 56 63 35 11 info@dkcadgang.dk www.dkcadgang.dk ADGANGSKONTROL BETALINGSTERMINALER BILLETTERMINALER KORTSYSTEMER PARKERINGSSYSTEMER TURBÅND / TURPAS /

Læs mere

Stand-alone systemer ROSSLARE DIGIT P X T ACIE

Stand-alone systemer ROSSLARE DIGIT P X T ACIE Stand-alone systemer ROSSLARE Selvstændige tastaturer ARO KE 001 1 "Slot"udgang - 500 brugere - 3 niveauer - 3 modes - PVC kabinet ARO KE 002 1 "Slot"udgang - 1 output - 500 brugere - 3 niveauer - 3 modes

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926 Nedap AEOS Fremtidssikker investering Nedap AEOS er det første system på markedet der understøtter gængse IT-standarder, og lader kunden definere sikkerhedsniveauet såvel nu, som i fremtiden. Systemet

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Personmøller Dreje- og svinglåger Fuld-højde karrusseller Optiske systemer Bånd- og standersystemer

Personmøller Dreje- og svinglåger Fuld-højde karrusseller Optiske systemer Bånd- og standersystemer Vordingborgvej 415, Dalby DK-4690 Haslev Danmark Telefon : Telefax : Mail : Web : +45 5663 3511 +45 5663 3611 info@dkcadgang.dk www.dkcadgang.dk CVR/SE-nr.: 76452318 Bank : DIBA, Køge afd. Etableret 1988

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, video-overvågning, brandalarm samt klima-

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

SALTO ADGANGSKONTROL. Fleksibelt og fremtidssikret

SALTO ADGANGSKONTROL. Fleksibelt og fremtidssikret SALTO ADGANGSKONTROL Fleksibelt og fremtidssikret Hvorfor... SALTO er en verden af intelligente sikringsløsninger, der med sine produkter både teknisk og designmæssigt er førende inden for elektronisk

Læs mere

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El Opgaverne udleveres onsdag d. 4. Marts Teknisk gymnasium sønderborg Projektoplæg til Eksamen i Design og Produktion El Besvarelsen afleveres fredag d. 8. maj kl. 14.00, De afleverede rapporter pakkes og

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Fingerprint Technology Birkegården A/S. Produktkatalog 01.12.2007 Kunde prisliste

Fingerprint Technology Birkegården A/S. Produktkatalog 01.12.2007 Kunde prisliste Fingerprint Technology Birkegården A/S Produktkatalog 01.12.2007 Kunde prisliste Kode og fingeraftrykslåse 1 Adgangs/kontrolanlæg 2 Pengeskabe, værdibokse og attachemapper 3 Computer tilbehør 4 Alarmsystemer

Læs mere