Hul i jorden og hul i hovedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hul i jorden og hul i hovedet"

Transkript

1 Beboerblad for humleby * Marts 2013

2 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hul i jorden og hul i hovedet Overskriften har tidligere stået over en lederartikel på side 2 i Nabo. Tidligere var det for at angribe det tåbelige i, at der ikke blev lagt lysledere ned som alternativ til det forældede hybridnet, når Humlebys gader alligevel blev gravet igennem på langs og på tværs. Det er stadig dumt at forspilde enhver lejlighed til at få lagt et lysledernet. Men det er også rystende at konstatere, at der sker det ene sammenstød efter det andet i den trafik, der foregår under jorden. Der er god grund til at bruge overskriften igen. I maj 2012 blev der gravet et så stort hul i Carstensgade ud for Beboerhuset, at gaden knapt nok var farbar i et spor. Det blev ved den lejlighed konstateret, at kloakrøret fra Carstensgade 40 var sprængt i stykker, da en ny hovedvandledning blev ført igennem. Her i februar blev der gravet et nyt stort hul stort set det samme sted blot halvanden meter nærmere Beboerhuset. Nu blev det konstateret, at fjernvarmeledningen i 1995 blev skudt igennem Beboerhusets kloakrør. I 17 år har Beboerhuset været afskåret fra forbindelse til hovedkloakken. Hvem styrer dog de væsener, der roder og regerer under Humlebys gader? Det er der ingen, der gør. Man skal ganske vist søge om tilladelse, hvis man vil ned og gøre noget ved gas, vand, kloak, telenet og hvad der ellers er ført igennem rør under jorden. Man får også besked om, hvor og hvad der er af rør og ledninger ud over dem, man selv har interesse i. Endelig får man besked på at rydde pænt op efter sig og sørge for et nyt lag asfalt ovenpå hullet. Men der er ingen sikkerhed for, at der ikke sker sammenstød, endsige garanti mod at det ene væsen ikke ødelægger det andet væsens installation. De fleste forsyningsvæsner er efterhånden udliciterede og privatiserede. Telenettet er delt ud på så mange entreprenører, der gerne vil have deres eget net lagt ud, at vi får mange flere opgravninger og langt større risiko for sammenstød end tidligere. Det eneste rigtige er, at kommunen får styr på trafikken og graveriet ved at lave et system af forsyningskanaler, hvor så de respektive væsner og selskaber kan lægge deres rør og ledninger ved siden af hinanden og over og under hinanden i en pæn og overskuelig orden. Selvfølgelig mod at betale passende leje til kommunen. Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 5. april. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. marts. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Annette Davidsen, Carstensgade 13 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade Nabo Marts side 2

3 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Det vil der være sund økonomi og fornuft i. Men et sådant system må kommunen ikke lave. Det er forbudt. Der er en fremherskende nærmest religiøs tro på, at privatisering og udlicitering er både fornuftig og hensigtsmæssig, selv om kendsgerningerne gør, at vi gang på gang må tage os til hovedet. Humleby og omegn Træstyning Küchlersgade og Carstensgades øvre ender lagde den 8. februar træer til den traditionelle styning. De hurtigt voksende popler måtte finde sig i at få grenpragten forvandlet til træflis af den forslugne flishugger, som i løbet af nogle minutter havde ædt sig gennem grenene og resolut spyttet dem ud i den efterfølgende ladvogn. Det var Carlsberg som sponserede den vinterlige oprydning. Gunni Carlsbergaktiviteter Carlsberg koncentrerer sig i øjeblikket om at gøre plads til nybyggeriet mod jernbanen, men Tap 1 når dog også at forsøde livet med en chokoladefestival 2. og 3. marts, og 9. og 10. marts bliver der loppemarked, hvor man kan for købe sig i brugte ting og sager. Kurt Enstemmig protest fra Nabos bude Nabo s bude forsamlet til generalforsamling lørdag den 2. februar tager skarpt afstand fra enhver tanke om, at Nabo fremover kun skal være at finde på internettet og ikke udkomme på tryk. Et blad, der ikke er trykt, er ikke noget blad. Mange vil helt holde op med at følge med i, hvad der sker i Humleby. Det vil være til stor skade for det gode naboskab. Tag ikke den glæde at dele Nabo ud til vore naboer fra os. Vi henstiller indtrængende til Beboerforeningen og til Husejerforeningen, at de finder sammen om at fastholde Nabo, som et trygt og regelmæssigt udkommende blad. Nabo Marts side 3

4 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fik du styr på din varmeregning? Husejerforeningen sætter præmie på højkant. Udendørstermometeret viser i skrivende stund fortsat nedkøling. Måske er det igen tid til at justere på fjernvarmeanlægget for at opnå en passende indetemperatur. Jeg bringer artiklen om varmeforbrug og afkøling i NABO december 2011 i erindring. Her kunne husejerne blive inspireret til at opnå en bedre opvarmningsøkonomi med en minimal fysisk indsats; til gengæld kunne husejeren opnå en efterfølgende økonomisk gevinst. Hvordan det gik, kan vi nu alle aflæse af den netop udsendte årsopgørelse for fjernvarmeforbruget. På side 4 fremgår det under punktet Specifikation af korrektion for afkøling hvad afkølingen har været. Her fremgår det også hvordan afkølingen er korrigeret omsat til kronebeløb. Husejerforeningen giver præmie til den husejer, som har den bedste afkøling. For at komme i betragtning til præmien skal du blot sende en mail eller aflevere et brev, hvoraf det fremgår, hvad afkølingen har været. Husk at angive navn og adresse til Inger, jerichausgade 30 eller Deadline for aflevering er 10. marts Vinderen bliver offentliggjort i NABO april. Hvis du ikke fik et bedre forhold til dit fjernvarmeanlæg i det forgange år har du muligheden nu. Begynd allerede at justere når udendørstemperaturen viser plus-grader hele døgnet og husk at dreje sommerventil og at slukke for cirkulationspumpen omkring 15. maj. Vi lover en opfølgende konkurrence næste år. På HOFORs hjemmeside kan du downloade et skema til aflæsning og notater. Aflæsning kan passende ske hver den 1. i måneden. Få husstandens børn med de vil være gode hjælpere. På vegne af husejerforeningens bestyrelse Inger P.S. Enhver husejer i Husejerforeningen Humleby kan deltage. Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet: Nabo Marts side 4

5 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! K o n t a k t a d r e s s e r : Formand Formand Gustav Jensen Per Vesterberg Jerichausgade Gustav Jensen12 Küchlersgade Per Vesterberg6, st Tlf.: Jerichausgade Tlf.: Küchlersgade , / st Mail: Tlf.: Tlf.: / Ansvar: Mail: Kontakt til beboerforeningen Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- Ansvar: Kontakt tanter til gaderepræsen- - Ansvar: Kontakt Kontakt til andre til byggeforenings- beboerforeningen kvarterer - Kontakt til andre byggeforenings- Suppleant tanter : Hjemmesiden - Mail Suppleant kvarterer :Gader Gartner - Lege- administration Suppleant : Hjemmesiden - Mail plads Suppleant :Gader Gartner - Lege- Udvalg administration : Trafik på Vesterfælled- Udvalg plads : Carlsberg - Fremtidige vej Udvalg og Ny : Carlsberg Trafik på Vesterfælled- Vej tilskud Udvalg til : Beboerforening Carlsberg - Fremtidige og Nabo. vej og Ny Carlsberg Vej tilskud til Beboerforening og Nabo. Næstformand Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade Per Skovgaard 57Andersen Tlf.: Küchlersgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Kloak / Forsyningsnet Suppleant Ansvar : Kloak : / Forsyningsnet Kontakt Suppleant til beboerforeningen : Udvalg Kontakt : Carlsberg til beboerforeningen Udvalg : Carlsberg Kasserer Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade Inger Nielsen 30 Tlf.: Jerichausgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Gader - Gartner - Legeplads Suppleant Ansvar : Gader : Kontakt - Gartner til andre - Legeplads byggeforeningskvarterer Suppleant : Kontakt til andre byg- Udvalg: geforeningskvarterer Byggeforeningsenergi Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Brian Bestyrelsesmedlem Jensen Carstensgade Brian Jensen 4, st. Tlf.: Carstensgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Lokalplan / Forsikring Udvalg: Suppleant: God Lokalplan byggeskik / Forsikring i Humleby Udvalg: God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Bestyrelsesmedlem Maegaard Küchlersgade Christian Maegaard 43, st. Tlf.: Küchlersgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Suppleant: Forsikring Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Bestyrelsesmedlem Lauritsen Jerichausgade Jens Lauritsen 45 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside - mailadministration Ansvar: Hjemmeside - mailadmi- Suppleant nistration : Parkeringsordning Kloak Suppleant / forsyningsnettet : Parkeringsordning Udvalg Kloak / : forsyningsnettet Trafik på Vesterfælledvej og Udvalg Ny Carlsberg : Trafik på Vej Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Bestyrelsessuppleant Eriksen Jerichausgade Morten Eriksen36 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar : Parkeringsordning Suppleant Ansvar : Parkeringsordning : Forsikring Suppleant : Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Bestyrelsessuppleant Duch Küchlersgade Christian Duch39 Mail: Küchlersgade 39 Tlf.: Mail: Ansvar: Tlf.: Lokalplan NABO kontakt Ansvar: Lokalplan Salg af - NABO Humleby kontakt 120 år Salg af Humleby 120 år Udvalg: God byggeskik i Humleby Nabo Marts side 5

6 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Regnbuen i hjørnehuset Danseinstruktør Signe Frydenlund er flyttet ind i Vester Fælledvej 14 og blevet medlem nr. 300 i Beboerforeningen. En kvinde står og vasker op i sit køkken. Pludselig tager pokker ved hende, benene begynder at danse og armene slår takt med porcelænet til uimodståelige charleston-rytmer. Må vi præsentere Beboerforeningens medlem nummer 300, vores nye nabo på Vester Fælledvej 14, det store hjørnehus til Carstensgade: Signe Frydenlund, 37 år og bevægelsespædagog med egen danseskole. Hun har koreograferet Årets Dans til Dansens Dag den 29. april, og dansescenen i køkkenet er indledningen til en dejlig video, man kan finde på dansensdag.dk. På samme adresse instruerer hun i selve den charleston-dans, som det er hensigten, at hele nationen skal danse på dagen, fra institutioner til togstationer, i skoler og på åbne pladser i byen. Arnold Nielsens Boulevard 64 A 2650 Hvidovre mail Tlf Fax Vi har overtaget Rørbi og tilbyder Tagarbejde Fjernvarne Ejendomsvedligeholdelse Badeværelser Rensning af faldstammer Nabo Marts side 6

7 En dreng med to fædre På instruktionsfilmen kan man se, at Signe Frydenlund er gravid, og her kommer den næste og endnu bedre historie om hende: Hun er i færd med at grundlægge en såkaldt regnbuefamilie med sine to samboer Christian Kragh Pedersen og Peter Christensen, som er et par og bor på de to øverste etager i huset. De tre mødte hinanden for et par år siden via regnbuebarn. dk., som skaber forbindelse mellem folk, der ønsker at få børn uden at leve i den traditionelle kernefamilie.»jeg vidste, at nu måtte jeg snart se at komme i gang, hvis jeg skulle nå at få børn. Men jeg havde ikke lyst til at være alene om et barn, så jeg gik på regnbuebarn. dk og mødte Christian og Peter, og her er vi nu. Og vi glæder os«. Signe Frydenlund skal nedkomme i maj, og det bliver en dreng.»han får så to fædre, og jeg kommer aldrig til at mangle børnepasning og omsorg i det hele taget. Skulle vi blive uenige om noget, kan vi jo afgøre det ved afstemning, fordi vi er tre«. Signe har en kæreste, som også bor på Vesterbro, og ham er der også plads til i regnbue-arrangementet, forsikrer hun.»men han vil ikke have børn, så nu bliver det på denne her måde«. Den mobile danseskole Signe Frydenlund er uddannet fra Helle Gotveds berømte institut på Vodroffsvej og ansat på instituttets uddannelsesskole, samtidig med at hun udvikler sin egen, mobile danseskole, der hedder Danseglad. Hun lader sig engagere som instruktør til større fester eller firma-konferencer, hvor deltagerne skal ud og røre sig på gulvet ind imellem. En ambition er at få dans ind i skolerne, og ved den københavnske jazzfestival prøver hun sammen med kolleger at få tilhørerne til at danse på gader og stræder, når musikken spiller.»jeg føler faktisk, at jeg har en mission. Dans er ikke præstation, det er glæde, og vi har det alle sammen i os. Det kan man se, når folk 66 vesterfælledvej værkstedsbutikken ShopArt kunst og kunsthåndværk fotografi skulptur salg produktion og undervisning Tlf.: Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! bliver fulde og løser op for sig selv. Den virkning vil jeg gerne opnå uden alkohol«. Noget tyder på, at vi har et spændende, nyt indslag til sommerens gadefest. Signe Frydenlund er i hvert fald ikke afvisende over for ideen om et dansekursus for Humleby-boerne. edel Nabo Marts side 7

8 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD HALAL PÅ HJØRNET Humlebys nyeste genbobutik bliver ledet af en ung pakistaner med Green Den nye ejer, danskcard pakistanske Nazakat Khan, Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade. Det gamle Minimarkeds øl og vand, mælk og danske dagligvarer er skiftet ud med krydderier, eksotiske drikke, bønner og linser, ris og chapatti-mel i store sække kort sagt alt det, vi forbinder med et typisk Fresh Asian Market. Det eneste, der minder om fortiden, er frugt og grønt, der som før har lidt svært ved at bevare det friske udseende. Men i tilgift har vi fået et halal-kødudsalg. Ikke alle har opdaget det, for udstillingsvinduet ligger lidt nede ad Trøjborggade. Nabo Marts side 8 har ansat en ung og ambitiøs m.a. i logistik, Jamshad Imam, som butiksleder. Han kommer fra Pakistan, har fået sin uddannelse i Sverige, og opholder sig i Danmark på Green Card-ordningen for højtuddannede udlændige. Det betyder, at han nu har 2½ år til at bevise sin værdi for det danske samfund, som han gerne vil blive en del af. Han er ikke helt god til dansk endnu, så vi snakker på engelsk med hver sin accent. En eller anden slags engelsk ser idht ud til at være det sprog, man må kommunikere med butikkens ansatte på.

9 Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade Jamshad Imam har store planer for fremtiden. Vi skal tiltrække nye kunder, og lige nu er butikken i en udviklingsfase, forklarer han. Om en måneds tid vil der være fyldt op med varer i nye kategorier. Det gælder om at finde ud af, hvad der sælger bedst, og foreløbig er det afdelingen med kød, og så hylderne med krydderier og relish. Den unge butiksleder satser på at udvide med arabiske og tyrkiske krydderier og specialiteter. Slagterafdelingen er indrettet bagest i det lange butikslokale. Der er rent og pænt med hvide fliser, og kødet bliver leveret hver dag ved tiden, pakket på en stor central, MB Foods i Greve. Her er flere udskæringer, som man ikke lige støder på i supermarkeder, fx oksemuskel og lammenakke, to gode og ret billige stykker kød, ved jeg af erfaring. Længere inde i butikken står et par store frysere. I den ene kan man finde samosas, små kalkunpølser og andre lækkerier. Og i den anden opdager jeg to lange, slanke, renskurede ben med fine klove midt mellem poser med kyllingelår og -vinger. Det er kalvefødder, dem bruger man til suppe, griner Jamshad Imam, da han ser min reaktion (skrækblandet overraskelse). Når man køber kød, bliver man som regel betjent af en venlig, men temmelig fåmælt ung mand (det er det med det engelske). Jamshad Imam fortæller, at han er afghaner og i praktik gennem kommunen, og når han er færdig, bliver der et fast job til ham. Reparationer Nye cykler Brugte cykler Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Beliggenheden tæt på moskeen og parkeringspladser, og lukningen af både Moughal Foods og halalslagteren længere nede af Vesterbrogade, burde forbedre odds ene for vores nye genbo-butik. Den er i hvert fald en god kontrast til Døgn-Netto. Sidsel Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl Nabo Marts side 9

10 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fastelavnsfesten afviklet på under en time Fastelavnssøndag faldt tidligt år. Den første søndag i vinterferien. Over halvdelen af bestyrelsen var på vinterferie, men havde heldigvis inden sørget for yderst kompetente og engagerede afløsere. Allerede ved 10-tiden fastelavnssøndag begyndte de velkendte hammerslag at lyde gennem den iskolde luft. Lidt over en halv håndfuld formiddagsfriske folk var så småt gået i gang med at bygge stativer til en af de store børnebegivenheder i Humleby, nemlig fastelavnsfesten. Lidt efter lidt blev de kedelige stolper og brædder forvandlet til små festpladser. Kronerne på værket, de farverige tønder, blev en efter en hængt op i hver deres stativ. Hver tønde havde en historie, som samlet set handler den om, at Karla, Bjørk og My ofrede deres Disney sjov for at svinge deres kreative pensler over de lidt kedelige træ- og paptønder. Smukt blev det (skal en mor til to af kunstnerne jo sige). Nabo Marts side 10 I al sin pragt stod det nye festområde omkring beboerhuset lidt underligt øde hen en times tid. En slags stille før storm, ja, en slags inden-første-halvleg. Efterhånden begyndte så mærkelige, flotte, sjove, frække, smukke, grimme, farlige, søde skikkelser at dukke op. Afventende. Spændte. Og en lille smule frysende. En god del af Julemarkedet nisseorkester ankom; de havde denne søndag iklædt sig fastelavnsgevandter (over nissetøjet!) og de førte sikkert og larmende optoget gennem Humlebys gader. Store som små fik varmen af at gå rundt. Nogle sang andre snakkede bare. Det var hyggeligt. Tilbage på Madsens plads. Endelig var det tid for de udklædte børn (de fleste var det i hvert fald) at finde deres tønde. Køerne til tønderne voksede. Ansvarlige og pligtopfyldende tøndeholdere blev håndplukket. Og slaget kunne begynde. Langsomt. Bang. Bang. Plang en kattedronning! Bang. Bang. Plong en kattekonge! Kronerne blev på behørig vis sat på hoveder af de rette, de stolte. De gode og lækre - og ret tunge slikposer blev med

11 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! glæde modtaget af alle. Ja, selv de voksne tøndeslagere blev som børn på ny. I anden halvleg blev der budt på varm kakao med flødeskum og fastelavnsboller. De fleste slubrede en kop i sig i kulden, nu med overskæg. Klokken seks minutter i to var alle gået hvert til sit, hjem i varmen. Med undtagelse af de altid engagerede personer, der havde påbegyndt det hele om formiddagen, de sørgede også for at lukke og slukke festen, mest i betydning af at rydde op. De smadrede tøndesplinter blev fejet sammen og smidt ud. Stativer blev stolper og brædder igen. Køkkenet ryddet. Den store rest af fastelavnsboller blev fordelt. Og den slags. Næste år har jeg hørt at Søren i Carstensgade vil lægge voksentønden i blød, således at hele rækken af voksne måske kan få lov at slå bare en gang. Næste år er vi sikkert også flere til at deltage. Denne vinterferie gjorde at kun omkring børn deltog. Næste år falder fastelavn søndag den 2. marts. Så mon ikke der kommer mange flere. Trods det relativt lille antal af børn og voksne i år, så var det en SYPER-fin fastelavnsfest. Gamle travere men med blanke øjne Violer til mor er formentlig den mest sentimentale tåreperser, der nogensinde er fremført i giro 413, bortset fra I en sal på hospitalet. Kan man komme godt fra at synge den, kan man også roligt synge den næsten lige så Kleenexkrævende Mor er den bedste i verden. Den sidste fredag i februar sang vi frimodigt både den ene og den anden i Beboerhuset, og der var ingen, der grinede. Bedre kan det ikke være. Ført an af en utroligt velspillende og godt syngende gårdsangertrio kom vi gennem et udsøgt udvalg fra den lettere ende af den danske sangskat. Vi fik udover til mor derhjemme også sendt mange gode tanker til søens folk, og vi turde også godt møde ølhundens duggede blik. Vi gik ikke af vejen for noget. Den aften så og hørte stemmer i Beboerhuset kendskab til de gamle og frem til tresserne i vi også helt nye, unge med et forbløffende travere fra tredverne forrige århundrede. Dem kommer vi heldigvis til at høre mere til. De lovede at arrangere en viseaften med nyere sange. Det er vi mange, der glæder os til. annette Gunni Nabo Marts side 11

12 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Blomstrende buske og træer forår og som Hvis man ikke gider så meget havearbejde og godt vil have noget pænt at se på, kan en blomstrende busk eller et træ være en god ide. De kræver meget lidt pasning, de skal højst rises ud hvert 3. år og så skal de have lidt gødning. Mange kan drives af grenene, og så har man noget til en vase i den kolde tid. April-maj Forsythia og ribes blomstrer i april, og det har været på mode at plante dem sammen. Det ser dog rædsomt ud med de blodrøde ribesblomster til de guldgule forsythia. I Arboretet i Hørsholm findes et busket af naturindsamlede forsythia, som er pænere end de dyrkede. Ribes og forsythia kan skæres og drives fra februar. Magnolie er en pragtfuld busk, som blomstrer i maj. I C19 står et fint gammelt eksemplar, og ellers findes den i mange haver i Humleby. I Forsthaven ved Charlottenlund Station findes en over 100 år gammel magnolie. Tag ud og se den, når den blomstrer. Ved indgangspartiet til Frederiksberg Have ved Frederiksberg Runddel er plantet sjternemagnolie. Daphne er en lille busk som blomstrer med lyserøde blomster i maj. Dens bær er meget giftige, men ellers er den yndig. Den kaldes også peberbusk, men Daphne er pænere. Syren er populær i Humleby og man kan se både lilla og hvide. De dufter dejligt, men de har en meget kort sæson, og så synes jeg, at buskene ligesom bliver for store til de små haver. Amelanchier, bærmispel kan dyrkes som et lille træ. Den har smukke, hvide, fligede blomster i maj og en dekorativ vækstform. Der kommer spiselige bær i eftersommeren, og dem gør man bedst i at overlade til fuglene. Jeg har prøvet at lave syltetøj af Amelanchier, og det smagte hvinende sødt, ret grimt. Der er plantet Amelanchier i C52 og C56. Rosenmandel er en rigtig damebusk iflg. min far. Den bliver ikke ret høj, ca. 90 cm, har en opret vækst med fyldte, lyserøde blomster. Den ligner noget som lige taget ud af Isabellas magasin. Nabo Marts side 12 Én du kan stole på Erfaring med Humleby Pilegaardens Murerentreprise v/ René Christensen Tyvelsevej Glumsø Mobil

13 mer Juni- juli- august Dronningebusk har mørkerødog hvidprikkede blomster i iskagefacon. Man skal ikke blive skuffet, hvis den ikke blomstrer med det samme, den skal være 3-4 år gammel. Den får et pragtfuldt, rigt blomsterflor i juli og blomsterne dufter dejligt af honning og peber. Falsk jasmin eller pibeved bliver en stor busk med parfumeduftende hvide blomster med fine gule støvdragere. Den blomstrer i juni juli og kan bruges som hegn, men bliver rigeligt høj. Når den ikke blomstrer er den ret kedelig at se på. Rhododendron kræver surbund, og man kan selvfølgelig anlægge et surbundsbed og underplante med lyng, fjeldpryd og tyttebær. Der findes mange sorter, som blomstrer fra foråret til hen på sommeren. Blomster kan være hvide, lyserøde, røde, lilla eller gule. I Arboretet findes en dal tilplantet med vildtvoksende Rhododendron fra Japan og Kina. I J6 kan man se storblomstrede Rhododendron. Hortensia kan dyrkes i potte eller på bed, og den blomstrer om sommeren. Selve blomsterne er uanselige, men den har iøjenfaldende kulørte højblade. Den er hårdfør, så den kan stå ude om vinteren. Højbladene har lyserøde eller smukt lyslilla farver og der findes også den mere robuste klatrehortensia med hvide blomster. C28 har en klatrehortensia i skellet. Frugt Man kan dyrke, ribs, solbær eller stikkelsbær og høste til syltetøj, rysteribs eller kompot. Solbærsyltetøj smager enormt godt på pandekager eller is. Man kan lave sorbet af ribs, det bliver fint. Mod nord kan man sætte en skyggemorel, den giver saftspændte sure kirsebær, som man kan lave kirsebærsovs af til jul. Sådan gør du Buske og træer kan plantes i april-maj eller evt. til efteråret. Grav et dybt hul, 30 cm dybere end rodklumpen. Løsn jorden i bunden af hullet og vand. Få en anden til at holde planten, mens Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! du skraber jord ned i hullet. Tramp, gerne med træsko eller gummistøvler, rundt om planten. Hiv busken lidt opefter, så rødderne strækkes. Fyld efter med jord op til overfladen. Nyplantede buske skal gerne have lidt vand til at begynde med, da rødderne kan være blevet beskadigede ved omplantningen. De nævnte planter er gængse og fås i de fleste planteskoler. Man kan også købe i postordre på nettet, det har ejg gode erfaringer med. Man googler plantens navn og beder om sider på dansk, så kommer der uden videre en leverandør. Jeg håber, at nogle af jer vil have fornøjelse af buskene. Jeg skriver en artikel til Nabos septembernummer om efterårets og vinterens buske. Lone C54 GENERAL LÖWENHIELMS AFTEN I BEBOERHUSET Der var stuvende fuldt i Beboerhuset til opførelsen af Babettes gæstebud den 6. februar. Anders Ahnfelt Rønne havde indrettet et minimalistisk sceneri i hjørnet til venstre for indgangsdøren, og her tryllede han i et par timer med nogle få kostumedele og rekvisitter, så vi allesammen spændt fulgte med i Karen Blixens fortælling om den utrolige hændelse i Berlevaag, da de fattige provstedøtres franske kokkepige brugte hele sin store lotterigevinst til at skabe et måltid, der fik de tyngede sjæle til at løfte sig mod himmelen. Det kan ikke have helt nemt for skuespilleren at opholde sig i samme rum som sine publikummere, både mens de ankom, og senere i pausen nogen garderobe har vi jo ikke i Humlen og så lynhurtigt gå ind i rollen som general Löwenhielm plus de andre identiteter, som han skitserede på norsk, fransk-norsk og svensk. Men det gjorde Ahnfelt Rønne med ynde og underfundighed. Og han har vist lyst til at komme igen med en af sine andre soloforestillinger. Det ville ikke være så tosset. Sidsel Nabo Marts side 13

14 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Bypass operation i Carstensgade maj For ni mdr. siden i maj blev der gravet op foran Beboerhuset. Der blev konstateret sammenstød mellem hovedvandledningen og et kloakrør fra Carstensgade 40. Et sammenstød mellem Beboerhusets kloakrør og fjernvarmeledningen blev overset. Efter flere opgravninger med kort mellemrum ud for Beboerhuset må vi spørge: Er der styr på trafikken under jorden? Indenfor det sidste par år har Carstensgade ud for Beboerhuset været gravet op adskillige gange, hvad forskelligt farvede felter på asfalten vidner om. For 9 måneder siden - maj blev det ved en opgravning konstateret, at hovedvandledningen var skudt durk igennem kloakledningen fra Beboerhusets genbo - Carstensgade 40. Det blev klaret ved at føre vandledningen udenom et nyt kloakrør ved en by pass operation. Det blev ved den lejlighed åbenbart ikke opdaget, at heller ikke Beboerhuset havde forbindelse med Nabo Marts side 14 kloaknettet. Her har det ved en ny opgravning vist sig, at fjernvarmeledningen i sin tid blev skudt igennem det kloakrør, der fører fra Beboerhuset til hovedkloakken. Det var godt for Beboerhuset, at det var uden forbindelse til kloaknettet ved det store skybrud 2. juli Det slap ligesom genboen Carstensgade 40 for at få kælderen oversvømmet med kloakvand. Men tanken om, hvor i alverden spildevandet gennem årene er blevet af, er ikke så behagelig. Utroligt at det ikke har medført mærkbare ulemper for Beboerhusets beboere og brugere, at der ikke har været afløb til kloaknettet siden, vi fik fjernvarme i De er voldsom trafik under jorden i Carstensgade gas, drikkevand, kloakvand, hybridnet, fjernvarme m.v... Nu i slutningen af februar er vi dernede igen. Og nu i marts er Beboerhuset efter 17 år omsider forbundet til kloaknettet.

15 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Men to så alvorlige sammenstød med få meters mellemrum, får en til at spørge er der overhovedet styr på trafikken under jorden? Den rette mand at stille det spørgsmål til er Lars Bonfils fra Københavns kommunes vejforvaltning: Hver gang nogen søger os om gravetilladelse i byens gader og veje, får de at vide, hvor der er rør og ledninger, men det sikrer ikke, at der ikke sker sammenstød. Og der kan sagten gå flere år, før det bliver opdaget med mindre, det er en forsyning med vand, gas eller varme, der bliver afbrudt, fortæller Lars Bonfils. Vi fører et koordineringsregister og forsøger at få ejerne af de forskellige ledninger til at arbejde sammen, når der skal graves i gaderne, men vi kan jo ikke tvinge nogen. Det var enklere før i tiden, da f.eks. KTAS var alene om at lægge tele-ledninger, og kommunen stod for det meste af den øvrige forsyning. Privatisering og ujdlicitering har ikke gjort det lettere. For tiden får vi på Gammel Carlsbergvej lagt en ny gasledning ned samtidig med, at der lægges rør ned til fjernvarme. Det er et undtagelsestilfælde, at vi kan lægge en gasledning ned, selv om ingen har bestilt den. Men vi ved, der snart bliver brug for den. Og så er det jo godt, at gaden ikke skal graves op igen. Det er et eksempel på vellykket koordinering. Gunni. Om Brød... Gennem en hel del år har jeg købt det daglige eller måske ugentlige brød hos Leo, som påstår, at han driver et italiensk gastronomi i Vesterbrogade 133 i kælderen. Det er blevet til en hel del gåture til denne adresse, og det har jeg været ganske godt tilfreds med. Men engang her i sommers blev jeg opmærksom på, at Leo stod på listen over virksomheder, som ville have, at de ansatte skulle være medlem af Kristelig Fagforening, og så kunne jeg da også genkalde mig, at nogle af de søde medarbejdere ikke havde været i butikken i nogen tid. Så tiden var inde til at finde nye brødgange. Da jeg i begyndelsen af november måned læste i en af Nabos lokale konkurrenter at indehaveren af Kihoskh havde åbnet en bagerbutik, blev mine forventninger vakt. Tanken om alle de dejlige øller, som man kan finde på Kihoskhs hylder overbeviste mig om, at det måtte være noget af et scoop, der ventede mig i de lidt traditionelle bagerlokaler, der var blevet nyåbnet på Enghave Plads. Og det varede ikke længe, før jeg skyndte mig hjem med et velduftende kæmpe hvedebrød i en stor solid papirspose, som var forsynet med stemplet BRØD forretningens navn. Her på det sidste er jeg begyndt at købe det endnu mere velsmagende brød, der bagt på rug. Der er endnu flere brød på forretningens hylder. De skal smages en gang i fremtiden, og det samme skal de spændende kager, som jeg kun er blevet fristet til at spise et par stykker af foreløbig. Nabo Marts side 15 Kurt

16 HUMLEBY - KALENDER Husejerforeningen orienterer Kalender Husejerforeningens generalforsamling Indkaldelse med fuld ordlyd bliver husstandsomdelt i denne weekend fredag 1. marts kl. 17: Børnegymnastik med fællesspisning tirsdag 12. marts: Husejerforeningens generalforsamling torsdag 21. marts: Storskrald fredag 22. marts kl. 20: Gårdsangeraften tirsdage kl : Madklubben Farinelli fredage kl. 17: Børnegymnastik Med denne påmindelse gøres opmærksom på den ordinære generalforsamling TIRSDAG DEN 12. MARTS 2013 kl. 19,00 I Cafe Elefantens lounge, Pastursvej 20 i Carlsberg Byen Der serveres te, kaffe og kage fra kl. 18,30. Bemærk : Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen Kvittering for januar kvartal 2013 skal forevises ved indgangen, medmindre der betales via PBS Kun én stemme pr. hus Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Regnskab 2012 for drift og forsyningsfond fremlægges til godkendelse. 4. Forslag: a)der er ikke modtaget forslag fra foreningens medlemmer. b)bestyrelsens forslag til handlingsplan 2013 / 2014, 5. Budget: a) Budget 2013 for drift fremlægges b) Budget for forsyningsfond fremlægges 6. Fastlæggelse af kontingent til husejerforeningen. 7. Fastlæggelse af kontingent til forsyningsfonden 8. Valg : a. Bestyrelsen b. Ekstern revisor c. Kritisk revisor d. Gaderepræsentanter Repræsentanterne for Küchlersgades nedre ende samt for Ernst Meyers Gade genopstiller ikke. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig, opgaverne er beskrevet i vore love 12 og 23, Arbejdet er begrænset til få timer om året. 9. Eventuelt. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Humlebys beboerblad oktober 2013 FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Husejere er presset af skjult boligskat Den får ikke for lidt, når politikere fra stort set alle partier forsikrer og bedyrer, at boligskatterne

Læs mere

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Humlebys Beboerblad Maj 2012 Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Husejerforeningens kasserer, Inger Nielsen, har sammen med sin genbo og medlem af Nabos redaktion, Henriette Danielsen, taget

Læs mere

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni Nabo Beboerblad for Humleby februar 2015 Carlsberg vil alligevel lukke legepladsen legepladsen risikerer at være en saga blot i løbet af ganske kort

Læs mere

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 JUNI 2014 1 Vi kender hinanden»hvor bor I dog tæt«, siger gæster, der kigger ud af vore vinduer mod gården. Det har de ret i. Vi kan vinke til hinanden over de under ti meter,

Læs mere

N BO. BESTIK FORSVUNDET FRA BEBOERHUSET læs mere side 17. Årets julemarked se de dejlige billeder side 4-5

N BO. BESTIK FORSVUNDET FRA BEBOERHUSET læs mere side 17. Årets julemarked se de dejlige billeder side 4-5 W N BO humlebys beboerblad W DECember 2012 W Årets julemarked se de dejlige billeder side 4-5 BESTIK FORSVUNDET FRA BEBOERHUSET læs mere side 17 Læs i dette nummer: God byggeskik i Humleby se side 11-14

Læs mere

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y A P R I L 2 0 1 1 Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg Beslaglæggelsen af otte P-pladser, hvoraf en invalideplads, på grund af arbejde med omfangsdræn

Læs mere

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2 Nabo 1 NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 Spring ud! I sidste nummer af Nabo jamrede jeg på denne plads over, at kalenderen på bagsiden

Læs mere

NABO. NY AKTIVITETSPLADS PÅ CARLSBERG side 2 VIDENSKAB OG SHOW side 3 UGLER PÅ TAGET OG ROTTER I HAVEN side 4 BRØNDEN ER STOPPET side 6

NABO. NY AKTIVITETSPLADS PÅ CARLSBERG side 2 VIDENSKAB OG SHOW side 3 UGLER PÅ TAGET OG ROTTER I HAVEN side 4 BRØNDEN ER STOPPET side 6 NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD OKTOBER 2010 NY AKTIVITETSPLADS PÅ CARLSBERG side 2 VIDENSKAB OG SHOW side 3 UGLER PÅ TAGET OG ROTTER I HAVEN side 4 BRØNDEN ER STOPPET side 6 Pas på: Julekalender forude Så skinner

Læs mere

Påtrængende nabo s.2 og 4

Påtrængende nabo s.2 og 4 Humlebys beboerblad Marts 2015 Påtrængende nabo s.2 og 4 Husk Husejerforeningens generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 19 i Dansehallerne (Kaffe og kage fra kl. 18,30) Arkitekter og planlæggere har

Læs mere

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y J U N I 2 0 1 1 Nabo Gang i gaden Vi skal nyde lyset, så længe det varer. Ved redaktionens slutning er der kun tre uger tilbage, før de lyse sommernætter igen er

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere