Hul i jorden og hul i hovedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hul i jorden og hul i hovedet"

Transkript

1 Beboerblad for humleby * Marts 2013

2 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hul i jorden og hul i hovedet Overskriften har tidligere stået over en lederartikel på side 2 i Nabo. Tidligere var det for at angribe det tåbelige i, at der ikke blev lagt lysledere ned som alternativ til det forældede hybridnet, når Humlebys gader alligevel blev gravet igennem på langs og på tværs. Det er stadig dumt at forspilde enhver lejlighed til at få lagt et lysledernet. Men det er også rystende at konstatere, at der sker det ene sammenstød efter det andet i den trafik, der foregår under jorden. Der er god grund til at bruge overskriften igen. I maj 2012 blev der gravet et så stort hul i Carstensgade ud for Beboerhuset, at gaden knapt nok var farbar i et spor. Det blev ved den lejlighed konstateret, at kloakrøret fra Carstensgade 40 var sprængt i stykker, da en ny hovedvandledning blev ført igennem. Her i februar blev der gravet et nyt stort hul stort set det samme sted blot halvanden meter nærmere Beboerhuset. Nu blev det konstateret, at fjernvarmeledningen i 1995 blev skudt igennem Beboerhusets kloakrør. I 17 år har Beboerhuset været afskåret fra forbindelse til hovedkloakken. Hvem styrer dog de væsener, der roder og regerer under Humlebys gader? Det er der ingen, der gør. Man skal ganske vist søge om tilladelse, hvis man vil ned og gøre noget ved gas, vand, kloak, telenet og hvad der ellers er ført igennem rør under jorden. Man får også besked om, hvor og hvad der er af rør og ledninger ud over dem, man selv har interesse i. Endelig får man besked på at rydde pænt op efter sig og sørge for et nyt lag asfalt ovenpå hullet. Men der er ingen sikkerhed for, at der ikke sker sammenstød, endsige garanti mod at det ene væsen ikke ødelægger det andet væsens installation. De fleste forsyningsvæsner er efterhånden udliciterede og privatiserede. Telenettet er delt ud på så mange entreprenører, der gerne vil have deres eget net lagt ud, at vi får mange flere opgravninger og langt større risiko for sammenstød end tidligere. Det eneste rigtige er, at kommunen får styr på trafikken og graveriet ved at lave et system af forsyningskanaler, hvor så de respektive væsner og selskaber kan lægge deres rør og ledninger ved siden af hinanden og over og under hinanden i en pæn og overskuelig orden. Selvfølgelig mod at betale passende leje til kommunen. Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 5. april. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. marts. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Annette Davidsen, Carstensgade 13 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade Nabo Marts side 2

3 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Det vil der være sund økonomi og fornuft i. Men et sådant system må kommunen ikke lave. Det er forbudt. Der er en fremherskende nærmest religiøs tro på, at privatisering og udlicitering er både fornuftig og hensigtsmæssig, selv om kendsgerningerne gør, at vi gang på gang må tage os til hovedet. Humleby og omegn Træstyning Küchlersgade og Carstensgades øvre ender lagde den 8. februar træer til den traditionelle styning. De hurtigt voksende popler måtte finde sig i at få grenpragten forvandlet til træflis af den forslugne flishugger, som i løbet af nogle minutter havde ædt sig gennem grenene og resolut spyttet dem ud i den efterfølgende ladvogn. Det var Carlsberg som sponserede den vinterlige oprydning. Gunni Carlsbergaktiviteter Carlsberg koncentrerer sig i øjeblikket om at gøre plads til nybyggeriet mod jernbanen, men Tap 1 når dog også at forsøde livet med en chokoladefestival 2. og 3. marts, og 9. og 10. marts bliver der loppemarked, hvor man kan for købe sig i brugte ting og sager. Kurt Enstemmig protest fra Nabos bude Nabo s bude forsamlet til generalforsamling lørdag den 2. februar tager skarpt afstand fra enhver tanke om, at Nabo fremover kun skal være at finde på internettet og ikke udkomme på tryk. Et blad, der ikke er trykt, er ikke noget blad. Mange vil helt holde op med at følge med i, hvad der sker i Humleby. Det vil være til stor skade for det gode naboskab. Tag ikke den glæde at dele Nabo ud til vore naboer fra os. Vi henstiller indtrængende til Beboerforeningen og til Husejerforeningen, at de finder sammen om at fastholde Nabo, som et trygt og regelmæssigt udkommende blad. Nabo Marts side 3

4 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fik du styr på din varmeregning? Husejerforeningen sætter præmie på højkant. Udendørstermometeret viser i skrivende stund fortsat nedkøling. Måske er det igen tid til at justere på fjernvarmeanlægget for at opnå en passende indetemperatur. Jeg bringer artiklen om varmeforbrug og afkøling i NABO december 2011 i erindring. Her kunne husejerne blive inspireret til at opnå en bedre opvarmningsøkonomi med en minimal fysisk indsats; til gengæld kunne husejeren opnå en efterfølgende økonomisk gevinst. Hvordan det gik, kan vi nu alle aflæse af den netop udsendte årsopgørelse for fjernvarmeforbruget. På side 4 fremgår det under punktet Specifikation af korrektion for afkøling hvad afkølingen har været. Her fremgår det også hvordan afkølingen er korrigeret omsat til kronebeløb. Husejerforeningen giver præmie til den husejer, som har den bedste afkøling. For at komme i betragtning til præmien skal du blot sende en mail eller aflevere et brev, hvoraf det fremgår, hvad afkølingen har været. Husk at angive navn og adresse til Inger, jerichausgade 30 eller Deadline for aflevering er 10. marts Vinderen bliver offentliggjort i NABO april. Hvis du ikke fik et bedre forhold til dit fjernvarmeanlæg i det forgange år har du muligheden nu. Begynd allerede at justere når udendørstemperaturen viser plus-grader hele døgnet og husk at dreje sommerventil og at slukke for cirkulationspumpen omkring 15. maj. Vi lover en opfølgende konkurrence næste år. På HOFORs hjemmeside kan du downloade et skema til aflæsning og notater. Aflæsning kan passende ske hver den 1. i måneden. Få husstandens børn med de vil være gode hjælpere. På vegne af husejerforeningens bestyrelse Inger P.S. Enhver husejer i Husejerforeningen Humleby kan deltage. Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet: Nabo Marts side 4

5 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! K o n t a k t a d r e s s e r : Formand Formand Gustav Jensen Per Vesterberg Jerichausgade Gustav Jensen12 Küchlersgade Per Vesterberg6, st Tlf.: Jerichausgade Tlf.: Küchlersgade , / st Mail: Tlf.: Tlf.: / Ansvar: Mail: Kontakt til beboerforeningen Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- Ansvar: Kontakt tanter til gaderepræsen- - Ansvar: Kontakt Kontakt til andre til byggeforenings- beboerforeningen kvarterer - Kontakt til andre byggeforenings- Suppleant tanter : Hjemmesiden - Mail Suppleant kvarterer :Gader Gartner - Lege- administration Suppleant : Hjemmesiden - Mail plads Suppleant :Gader Gartner - Lege- Udvalg administration : Trafik på Vesterfælled- Udvalg plads : Carlsberg - Fremtidige vej Udvalg og Ny : Carlsberg Trafik på Vesterfælled- Vej tilskud Udvalg til : Beboerforening Carlsberg - Fremtidige og Nabo. vej og Ny Carlsberg Vej tilskud til Beboerforening og Nabo. Næstformand Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade Per Skovgaard 57Andersen Tlf.: Küchlersgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Kloak / Forsyningsnet Suppleant Ansvar : Kloak : / Forsyningsnet Kontakt Suppleant til beboerforeningen : Udvalg Kontakt : Carlsberg til beboerforeningen Udvalg : Carlsberg Kasserer Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade Inger Nielsen 30 Tlf.: Jerichausgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Gader - Gartner - Legeplads Suppleant Ansvar : Gader : Kontakt - Gartner til andre - Legeplads byggeforeningskvarterer Suppleant : Kontakt til andre byg- Udvalg: geforeningskvarterer Byggeforeningsenergi Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Brian Bestyrelsesmedlem Jensen Carstensgade Brian Jensen 4, st. Tlf.: Carstensgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Lokalplan / Forsikring Udvalg: Suppleant: God Lokalplan byggeskik / Forsikring i Humleby Udvalg: God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Bestyrelsesmedlem Maegaard Küchlersgade Christian Maegaard 43, st. Tlf.: Küchlersgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Suppleant: Forsikring Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Bestyrelsesmedlem Lauritsen Jerichausgade Jens Lauritsen 45 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside - mailadministration Ansvar: Hjemmeside - mailadmi- Suppleant nistration : Parkeringsordning Kloak Suppleant / forsyningsnettet : Parkeringsordning Udvalg Kloak / : forsyningsnettet Trafik på Vesterfælledvej og Udvalg Ny Carlsberg : Trafik på Vej Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Bestyrelsessuppleant Eriksen Jerichausgade Morten Eriksen36 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar : Parkeringsordning Suppleant Ansvar : Parkeringsordning : Forsikring Suppleant : Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Bestyrelsessuppleant Duch Küchlersgade Christian Duch39 Mail: Küchlersgade 39 Tlf.: Mail: Ansvar: Tlf.: Lokalplan NABO kontakt Ansvar: Lokalplan Salg af - NABO Humleby kontakt 120 år Salg af Humleby 120 år Udvalg: God byggeskik i Humleby Nabo Marts side 5

6 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Regnbuen i hjørnehuset Danseinstruktør Signe Frydenlund er flyttet ind i Vester Fælledvej 14 og blevet medlem nr. 300 i Beboerforeningen. En kvinde står og vasker op i sit køkken. Pludselig tager pokker ved hende, benene begynder at danse og armene slår takt med porcelænet til uimodståelige charleston-rytmer. Må vi præsentere Beboerforeningens medlem nummer 300, vores nye nabo på Vester Fælledvej 14, det store hjørnehus til Carstensgade: Signe Frydenlund, 37 år og bevægelsespædagog med egen danseskole. Hun har koreograferet Årets Dans til Dansens Dag den 29. april, og dansescenen i køkkenet er indledningen til en dejlig video, man kan finde på dansensdag.dk. På samme adresse instruerer hun i selve den charleston-dans, som det er hensigten, at hele nationen skal danse på dagen, fra institutioner til togstationer, i skoler og på åbne pladser i byen. Arnold Nielsens Boulevard 64 A 2650 Hvidovre mail Tlf Fax Vi har overtaget Rørbi og tilbyder Tagarbejde Fjernvarne Ejendomsvedligeholdelse Badeværelser Rensning af faldstammer Nabo Marts side 6

7 En dreng med to fædre På instruktionsfilmen kan man se, at Signe Frydenlund er gravid, og her kommer den næste og endnu bedre historie om hende: Hun er i færd med at grundlægge en såkaldt regnbuefamilie med sine to samboer Christian Kragh Pedersen og Peter Christensen, som er et par og bor på de to øverste etager i huset. De tre mødte hinanden for et par år siden via regnbuebarn. dk., som skaber forbindelse mellem folk, der ønsker at få børn uden at leve i den traditionelle kernefamilie.»jeg vidste, at nu måtte jeg snart se at komme i gang, hvis jeg skulle nå at få børn. Men jeg havde ikke lyst til at være alene om et barn, så jeg gik på regnbuebarn. dk og mødte Christian og Peter, og her er vi nu. Og vi glæder os«. Signe Frydenlund skal nedkomme i maj, og det bliver en dreng.»han får så to fædre, og jeg kommer aldrig til at mangle børnepasning og omsorg i det hele taget. Skulle vi blive uenige om noget, kan vi jo afgøre det ved afstemning, fordi vi er tre«. Signe har en kæreste, som også bor på Vesterbro, og ham er der også plads til i regnbue-arrangementet, forsikrer hun.»men han vil ikke have børn, så nu bliver det på denne her måde«. Den mobile danseskole Signe Frydenlund er uddannet fra Helle Gotveds berømte institut på Vodroffsvej og ansat på instituttets uddannelsesskole, samtidig med at hun udvikler sin egen, mobile danseskole, der hedder Danseglad. Hun lader sig engagere som instruktør til større fester eller firma-konferencer, hvor deltagerne skal ud og røre sig på gulvet ind imellem. En ambition er at få dans ind i skolerne, og ved den københavnske jazzfestival prøver hun sammen med kolleger at få tilhørerne til at danse på gader og stræder, når musikken spiller.»jeg føler faktisk, at jeg har en mission. Dans er ikke præstation, det er glæde, og vi har det alle sammen i os. Det kan man se, når folk 66 vesterfælledvej værkstedsbutikken ShopArt kunst og kunsthåndværk fotografi skulptur salg produktion og undervisning Tlf.: Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! bliver fulde og løser op for sig selv. Den virkning vil jeg gerne opnå uden alkohol«. Noget tyder på, at vi har et spændende, nyt indslag til sommerens gadefest. Signe Frydenlund er i hvert fald ikke afvisende over for ideen om et dansekursus for Humleby-boerne. edel Nabo Marts side 7

8 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD HALAL PÅ HJØRNET Humlebys nyeste genbobutik bliver ledet af en ung pakistaner med Green Den nye ejer, danskcard pakistanske Nazakat Khan, Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade. Det gamle Minimarkeds øl og vand, mælk og danske dagligvarer er skiftet ud med krydderier, eksotiske drikke, bønner og linser, ris og chapatti-mel i store sække kort sagt alt det, vi forbinder med et typisk Fresh Asian Market. Det eneste, der minder om fortiden, er frugt og grønt, der som før har lidt svært ved at bevare det friske udseende. Men i tilgift har vi fået et halal-kødudsalg. Ikke alle har opdaget det, for udstillingsvinduet ligger lidt nede ad Trøjborggade. Nabo Marts side 8 har ansat en ung og ambitiøs m.a. i logistik, Jamshad Imam, som butiksleder. Han kommer fra Pakistan, har fået sin uddannelse i Sverige, og opholder sig i Danmark på Green Card-ordningen for højtuddannede udlændige. Det betyder, at han nu har 2½ år til at bevise sin værdi for det danske samfund, som han gerne vil blive en del af. Han er ikke helt god til dansk endnu, så vi snakker på engelsk med hver sin accent. En eller anden slags engelsk ser idht ud til at være det sprog, man må kommunikere med butikkens ansatte på.

9 Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade Jamshad Imam har store planer for fremtiden. Vi skal tiltrække nye kunder, og lige nu er butikken i en udviklingsfase, forklarer han. Om en måneds tid vil der være fyldt op med varer i nye kategorier. Det gælder om at finde ud af, hvad der sælger bedst, og foreløbig er det afdelingen med kød, og så hylderne med krydderier og relish. Den unge butiksleder satser på at udvide med arabiske og tyrkiske krydderier og specialiteter. Slagterafdelingen er indrettet bagest i det lange butikslokale. Der er rent og pænt med hvide fliser, og kødet bliver leveret hver dag ved tiden, pakket på en stor central, MB Foods i Greve. Her er flere udskæringer, som man ikke lige støder på i supermarkeder, fx oksemuskel og lammenakke, to gode og ret billige stykker kød, ved jeg af erfaring. Længere inde i butikken står et par store frysere. I den ene kan man finde samosas, små kalkunpølser og andre lækkerier. Og i den anden opdager jeg to lange, slanke, renskurede ben med fine klove midt mellem poser med kyllingelår og -vinger. Det er kalvefødder, dem bruger man til suppe, griner Jamshad Imam, da han ser min reaktion (skrækblandet overraskelse). Når man køber kød, bliver man som regel betjent af en venlig, men temmelig fåmælt ung mand (det er det med det engelske). Jamshad Imam fortæller, at han er afghaner og i praktik gennem kommunen, og når han er færdig, bliver der et fast job til ham. Reparationer Nye cykler Brugte cykler Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Beliggenheden tæt på moskeen og parkeringspladser, og lukningen af både Moughal Foods og halalslagteren længere nede af Vesterbrogade, burde forbedre odds ene for vores nye genbo-butik. Den er i hvert fald en god kontrast til Døgn-Netto. Sidsel Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl Nabo Marts side 9

10 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fastelavnsfesten afviklet på under en time Fastelavnssøndag faldt tidligt år. Den første søndag i vinterferien. Over halvdelen af bestyrelsen var på vinterferie, men havde heldigvis inden sørget for yderst kompetente og engagerede afløsere. Allerede ved 10-tiden fastelavnssøndag begyndte de velkendte hammerslag at lyde gennem den iskolde luft. Lidt over en halv håndfuld formiddagsfriske folk var så småt gået i gang med at bygge stativer til en af de store børnebegivenheder i Humleby, nemlig fastelavnsfesten. Lidt efter lidt blev de kedelige stolper og brædder forvandlet til små festpladser. Kronerne på værket, de farverige tønder, blev en efter en hængt op i hver deres stativ. Hver tønde havde en historie, som samlet set handler den om, at Karla, Bjørk og My ofrede deres Disney sjov for at svinge deres kreative pensler over de lidt kedelige træ- og paptønder. Smukt blev det (skal en mor til to af kunstnerne jo sige). Nabo Marts side 10 I al sin pragt stod det nye festområde omkring beboerhuset lidt underligt øde hen en times tid. En slags stille før storm, ja, en slags inden-første-halvleg. Efterhånden begyndte så mærkelige, flotte, sjove, frække, smukke, grimme, farlige, søde skikkelser at dukke op. Afventende. Spændte. Og en lille smule frysende. En god del af Julemarkedet nisseorkester ankom; de havde denne søndag iklædt sig fastelavnsgevandter (over nissetøjet!) og de førte sikkert og larmende optoget gennem Humlebys gader. Store som små fik varmen af at gå rundt. Nogle sang andre snakkede bare. Det var hyggeligt. Tilbage på Madsens plads. Endelig var det tid for de udklædte børn (de fleste var det i hvert fald) at finde deres tønde. Køerne til tønderne voksede. Ansvarlige og pligtopfyldende tøndeholdere blev håndplukket. Og slaget kunne begynde. Langsomt. Bang. Bang. Plang en kattedronning! Bang. Bang. Plong en kattekonge! Kronerne blev på behørig vis sat på hoveder af de rette, de stolte. De gode og lækre - og ret tunge slikposer blev med

11 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! glæde modtaget af alle. Ja, selv de voksne tøndeslagere blev som børn på ny. I anden halvleg blev der budt på varm kakao med flødeskum og fastelavnsboller. De fleste slubrede en kop i sig i kulden, nu med overskæg. Klokken seks minutter i to var alle gået hvert til sit, hjem i varmen. Med undtagelse af de altid engagerede personer, der havde påbegyndt det hele om formiddagen, de sørgede også for at lukke og slukke festen, mest i betydning af at rydde op. De smadrede tøndesplinter blev fejet sammen og smidt ud. Stativer blev stolper og brædder igen. Køkkenet ryddet. Den store rest af fastelavnsboller blev fordelt. Og den slags. Næste år har jeg hørt at Søren i Carstensgade vil lægge voksentønden i blød, således at hele rækken af voksne måske kan få lov at slå bare en gang. Næste år er vi sikkert også flere til at deltage. Denne vinterferie gjorde at kun omkring børn deltog. Næste år falder fastelavn søndag den 2. marts. Så mon ikke der kommer mange flere. Trods det relativt lille antal af børn og voksne i år, så var det en SYPER-fin fastelavnsfest. Gamle travere men med blanke øjne Violer til mor er formentlig den mest sentimentale tåreperser, der nogensinde er fremført i giro 413, bortset fra I en sal på hospitalet. Kan man komme godt fra at synge den, kan man også roligt synge den næsten lige så Kleenexkrævende Mor er den bedste i verden. Den sidste fredag i februar sang vi frimodigt både den ene og den anden i Beboerhuset, og der var ingen, der grinede. Bedre kan det ikke være. Ført an af en utroligt velspillende og godt syngende gårdsangertrio kom vi gennem et udsøgt udvalg fra den lettere ende af den danske sangskat. Vi fik udover til mor derhjemme også sendt mange gode tanker til søens folk, og vi turde også godt møde ølhundens duggede blik. Vi gik ikke af vejen for noget. Den aften så og hørte stemmer i Beboerhuset kendskab til de gamle og frem til tresserne i vi også helt nye, unge med et forbløffende travere fra tredverne forrige århundrede. Dem kommer vi heldigvis til at høre mere til. De lovede at arrangere en viseaften med nyere sange. Det er vi mange, der glæder os til. annette Gunni Nabo Marts side 11

12 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Blomstrende buske og træer forår og som Hvis man ikke gider så meget havearbejde og godt vil have noget pænt at se på, kan en blomstrende busk eller et træ være en god ide. De kræver meget lidt pasning, de skal højst rises ud hvert 3. år og så skal de have lidt gødning. Mange kan drives af grenene, og så har man noget til en vase i den kolde tid. April-maj Forsythia og ribes blomstrer i april, og det har været på mode at plante dem sammen. Det ser dog rædsomt ud med de blodrøde ribesblomster til de guldgule forsythia. I Arboretet i Hørsholm findes et busket af naturindsamlede forsythia, som er pænere end de dyrkede. Ribes og forsythia kan skæres og drives fra februar. Magnolie er en pragtfuld busk, som blomstrer i maj. I C19 står et fint gammelt eksemplar, og ellers findes den i mange haver i Humleby. I Forsthaven ved Charlottenlund Station findes en over 100 år gammel magnolie. Tag ud og se den, når den blomstrer. Ved indgangspartiet til Frederiksberg Have ved Frederiksberg Runddel er plantet sjternemagnolie. Daphne er en lille busk som blomstrer med lyserøde blomster i maj. Dens bær er meget giftige, men ellers er den yndig. Den kaldes også peberbusk, men Daphne er pænere. Syren er populær i Humleby og man kan se både lilla og hvide. De dufter dejligt, men de har en meget kort sæson, og så synes jeg, at buskene ligesom bliver for store til de små haver. Amelanchier, bærmispel kan dyrkes som et lille træ. Den har smukke, hvide, fligede blomster i maj og en dekorativ vækstform. Der kommer spiselige bær i eftersommeren, og dem gør man bedst i at overlade til fuglene. Jeg har prøvet at lave syltetøj af Amelanchier, og det smagte hvinende sødt, ret grimt. Der er plantet Amelanchier i C52 og C56. Rosenmandel er en rigtig damebusk iflg. min far. Den bliver ikke ret høj, ca. 90 cm, har en opret vækst med fyldte, lyserøde blomster. Den ligner noget som lige taget ud af Isabellas magasin. Nabo Marts side 12 Én du kan stole på Erfaring med Humleby Pilegaardens Murerentreprise v/ René Christensen Tyvelsevej Glumsø Mobil

13 mer Juni- juli- august Dronningebusk har mørkerødog hvidprikkede blomster i iskagefacon. Man skal ikke blive skuffet, hvis den ikke blomstrer med det samme, den skal være 3-4 år gammel. Den får et pragtfuldt, rigt blomsterflor i juli og blomsterne dufter dejligt af honning og peber. Falsk jasmin eller pibeved bliver en stor busk med parfumeduftende hvide blomster med fine gule støvdragere. Den blomstrer i juni juli og kan bruges som hegn, men bliver rigeligt høj. Når den ikke blomstrer er den ret kedelig at se på. Rhododendron kræver surbund, og man kan selvfølgelig anlægge et surbundsbed og underplante med lyng, fjeldpryd og tyttebær. Der findes mange sorter, som blomstrer fra foråret til hen på sommeren. Blomster kan være hvide, lyserøde, røde, lilla eller gule. I Arboretet findes en dal tilplantet med vildtvoksende Rhododendron fra Japan og Kina. I J6 kan man se storblomstrede Rhododendron. Hortensia kan dyrkes i potte eller på bed, og den blomstrer om sommeren. Selve blomsterne er uanselige, men den har iøjenfaldende kulørte højblade. Den er hårdfør, så den kan stå ude om vinteren. Højbladene har lyserøde eller smukt lyslilla farver og der findes også den mere robuste klatrehortensia med hvide blomster. C28 har en klatrehortensia i skellet. Frugt Man kan dyrke, ribs, solbær eller stikkelsbær og høste til syltetøj, rysteribs eller kompot. Solbærsyltetøj smager enormt godt på pandekager eller is. Man kan lave sorbet af ribs, det bliver fint. Mod nord kan man sætte en skyggemorel, den giver saftspændte sure kirsebær, som man kan lave kirsebærsovs af til jul. Sådan gør du Buske og træer kan plantes i april-maj eller evt. til efteråret. Grav et dybt hul, 30 cm dybere end rodklumpen. Løsn jorden i bunden af hullet og vand. Få en anden til at holde planten, mens Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! du skraber jord ned i hullet. Tramp, gerne med træsko eller gummistøvler, rundt om planten. Hiv busken lidt opefter, så rødderne strækkes. Fyld efter med jord op til overfladen. Nyplantede buske skal gerne have lidt vand til at begynde med, da rødderne kan være blevet beskadigede ved omplantningen. De nævnte planter er gængse og fås i de fleste planteskoler. Man kan også købe i postordre på nettet, det har ejg gode erfaringer med. Man googler plantens navn og beder om sider på dansk, så kommer der uden videre en leverandør. Jeg håber, at nogle af jer vil have fornøjelse af buskene. Jeg skriver en artikel til Nabos septembernummer om efterårets og vinterens buske. Lone C54 GENERAL LÖWENHIELMS AFTEN I BEBOERHUSET Der var stuvende fuldt i Beboerhuset til opførelsen af Babettes gæstebud den 6. februar. Anders Ahnfelt Rønne havde indrettet et minimalistisk sceneri i hjørnet til venstre for indgangsdøren, og her tryllede han i et par timer med nogle få kostumedele og rekvisitter, så vi allesammen spændt fulgte med i Karen Blixens fortælling om den utrolige hændelse i Berlevaag, da de fattige provstedøtres franske kokkepige brugte hele sin store lotterigevinst til at skabe et måltid, der fik de tyngede sjæle til at løfte sig mod himmelen. Det kan ikke have helt nemt for skuespilleren at opholde sig i samme rum som sine publikummere, både mens de ankom, og senere i pausen nogen garderobe har vi jo ikke i Humlen og så lynhurtigt gå ind i rollen som general Löwenhielm plus de andre identiteter, som han skitserede på norsk, fransk-norsk og svensk. Men det gjorde Ahnfelt Rønne med ynde og underfundighed. Og han har vist lyst til at komme igen med en af sine andre soloforestillinger. Det ville ikke være så tosset. Sidsel Nabo Marts side 13

14 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Bypass operation i Carstensgade maj For ni mdr. siden i maj blev der gravet op foran Beboerhuset. Der blev konstateret sammenstød mellem hovedvandledningen og et kloakrør fra Carstensgade 40. Et sammenstød mellem Beboerhusets kloakrør og fjernvarmeledningen blev overset. Efter flere opgravninger med kort mellemrum ud for Beboerhuset må vi spørge: Er der styr på trafikken under jorden? Indenfor det sidste par år har Carstensgade ud for Beboerhuset været gravet op adskillige gange, hvad forskelligt farvede felter på asfalten vidner om. For 9 måneder siden - maj blev det ved en opgravning konstateret, at hovedvandledningen var skudt durk igennem kloakledningen fra Beboerhusets genbo - Carstensgade 40. Det blev klaret ved at føre vandledningen udenom et nyt kloakrør ved en by pass operation. Det blev ved den lejlighed åbenbart ikke opdaget, at heller ikke Beboerhuset havde forbindelse med Nabo Marts side 14 kloaknettet. Her har det ved en ny opgravning vist sig, at fjernvarmeledningen i sin tid blev skudt igennem det kloakrør, der fører fra Beboerhuset til hovedkloakken. Det var godt for Beboerhuset, at det var uden forbindelse til kloaknettet ved det store skybrud 2. juli Det slap ligesom genboen Carstensgade 40 for at få kælderen oversvømmet med kloakvand. Men tanken om, hvor i alverden spildevandet gennem årene er blevet af, er ikke så behagelig. Utroligt at det ikke har medført mærkbare ulemper for Beboerhusets beboere og brugere, at der ikke har været afløb til kloaknettet siden, vi fik fjernvarme i De er voldsom trafik under jorden i Carstensgade gas, drikkevand, kloakvand, hybridnet, fjernvarme m.v... Nu i slutningen af februar er vi dernede igen. Og nu i marts er Beboerhuset efter 17 år omsider forbundet til kloaknettet.

15 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Men to så alvorlige sammenstød med få meters mellemrum, får en til at spørge er der overhovedet styr på trafikken under jorden? Den rette mand at stille det spørgsmål til er Lars Bonfils fra Københavns kommunes vejforvaltning: Hver gang nogen søger os om gravetilladelse i byens gader og veje, får de at vide, hvor der er rør og ledninger, men det sikrer ikke, at der ikke sker sammenstød. Og der kan sagten gå flere år, før det bliver opdaget med mindre, det er en forsyning med vand, gas eller varme, der bliver afbrudt, fortæller Lars Bonfils. Vi fører et koordineringsregister og forsøger at få ejerne af de forskellige ledninger til at arbejde sammen, når der skal graves i gaderne, men vi kan jo ikke tvinge nogen. Det var enklere før i tiden, da f.eks. KTAS var alene om at lægge tele-ledninger, og kommunen stod for det meste af den øvrige forsyning. Privatisering og ujdlicitering har ikke gjort det lettere. For tiden får vi på Gammel Carlsbergvej lagt en ny gasledning ned samtidig med, at der lægges rør ned til fjernvarme. Det er et undtagelsestilfælde, at vi kan lægge en gasledning ned, selv om ingen har bestilt den. Men vi ved, der snart bliver brug for den. Og så er det jo godt, at gaden ikke skal graves op igen. Det er et eksempel på vellykket koordinering. Gunni. Om Brød... Gennem en hel del år har jeg købt det daglige eller måske ugentlige brød hos Leo, som påstår, at han driver et italiensk gastronomi i Vesterbrogade 133 i kælderen. Det er blevet til en hel del gåture til denne adresse, og det har jeg været ganske godt tilfreds med. Men engang her i sommers blev jeg opmærksom på, at Leo stod på listen over virksomheder, som ville have, at de ansatte skulle være medlem af Kristelig Fagforening, og så kunne jeg da også genkalde mig, at nogle af de søde medarbejdere ikke havde været i butikken i nogen tid. Så tiden var inde til at finde nye brødgange. Da jeg i begyndelsen af november måned læste i en af Nabos lokale konkurrenter at indehaveren af Kihoskh havde åbnet en bagerbutik, blev mine forventninger vakt. Tanken om alle de dejlige øller, som man kan finde på Kihoskhs hylder overbeviste mig om, at det måtte være noget af et scoop, der ventede mig i de lidt traditionelle bagerlokaler, der var blevet nyåbnet på Enghave Plads. Og det varede ikke længe, før jeg skyndte mig hjem med et velduftende kæmpe hvedebrød i en stor solid papirspose, som var forsynet med stemplet BRØD forretningens navn. Her på det sidste er jeg begyndt at købe det endnu mere velsmagende brød, der bagt på rug. Der er endnu flere brød på forretningens hylder. De skal smages en gang i fremtiden, og det samme skal de spændende kager, som jeg kun er blevet fristet til at spise et par stykker af foreløbig. Nabo Marts side 15 Kurt

16 HUMLEBY - KALENDER Husejerforeningen orienterer Kalender Husejerforeningens generalforsamling Indkaldelse med fuld ordlyd bliver husstandsomdelt i denne weekend fredag 1. marts kl. 17: Børnegymnastik med fællesspisning tirsdag 12. marts: Husejerforeningens generalforsamling torsdag 21. marts: Storskrald fredag 22. marts kl. 20: Gårdsangeraften tirsdage kl : Madklubben Farinelli fredage kl. 17: Børnegymnastik Med denne påmindelse gøres opmærksom på den ordinære generalforsamling TIRSDAG DEN 12. MARTS 2013 kl. 19,00 I Cafe Elefantens lounge, Pastursvej 20 i Carlsberg Byen Der serveres te, kaffe og kage fra kl. 18,30. Bemærk : Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen Kvittering for januar kvartal 2013 skal forevises ved indgangen, medmindre der betales via PBS Kun én stemme pr. hus Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Regnskab 2012 for drift og forsyningsfond fremlægges til godkendelse. 4. Forslag: a)der er ikke modtaget forslag fra foreningens medlemmer. b)bestyrelsens forslag til handlingsplan 2013 / 2014, 5. Budget: a) Budget 2013 for drift fremlægges b) Budget for forsyningsfond fremlægges 6. Fastlæggelse af kontingent til husejerforeningen. 7. Fastlæggelse af kontingent til forsyningsfonden 8. Valg : a. Bestyrelsen b. Ekstern revisor c. Kritisk revisor d. Gaderepræsentanter Repræsentanterne for Küchlersgades nedre ende samt for Ernst Meyers Gade genopstiller ikke. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig, opgaverne er beskrevet i vore love 12 og 23, Arbejdet er begrænset til få timer om året. 9. Eventuelt. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Tilstede: 45 husstande var repræsenteret. Statsautoriseret revisor Hugo Kold Formand Jesper Ellegaard bød velkommen. Ad 1:Valg af dirigent. Øystein Leonardsen

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humlebys beboerblad februar 2013 Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humleby er godt organiseret Humleby er det bedst organiserede byggeforeningskvarter i København.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO.

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. 1 En sommerhilsen: Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske Jer en rigtig god sommer. Vi håber på sol, varme og vand, så alle kan få energireserverne

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

isabellas Forny Forårsmenu Vild med hverdagen Besøg et paradis af roser bag med ny inspiration pandekager og godt brød

isabellas Forny Forårsmenu Vild med hverdagen Besøg et paradis af roser bag med ny inspiration pandekager og godt brød Vild med hverdagen isabellas Nr. 1 13. FEBRUAR 25. MARTS 2012 kr. 59,95 Besøg vores shop på isabellas.dk Haven Forny Dyrk de dejligste kartofler Tiltræk sommerfuglene Anlæg et bed i skyggen isabellas fylder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer FOTO: GUNNI B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y O K T O B E Vi roder og regerer 1 R 2 0 1 2 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2012 Velkommen tilbage Det er dejligt, at der igen er lys i de fleste

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere