Hul i jorden og hul i hovedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hul i jorden og hul i hovedet"

Transkript

1 Beboerblad for humleby * Marts 2013

2 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hul i jorden og hul i hovedet Overskriften har tidligere stået over en lederartikel på side 2 i Nabo. Tidligere var det for at angribe det tåbelige i, at der ikke blev lagt lysledere ned som alternativ til det forældede hybridnet, når Humlebys gader alligevel blev gravet igennem på langs og på tværs. Det er stadig dumt at forspilde enhver lejlighed til at få lagt et lysledernet. Men det er også rystende at konstatere, at der sker det ene sammenstød efter det andet i den trafik, der foregår under jorden. Der er god grund til at bruge overskriften igen. I maj 2012 blev der gravet et så stort hul i Carstensgade ud for Beboerhuset, at gaden knapt nok var farbar i et spor. Det blev ved den lejlighed konstateret, at kloakrøret fra Carstensgade 40 var sprængt i stykker, da en ny hovedvandledning blev ført igennem. Her i februar blev der gravet et nyt stort hul stort set det samme sted blot halvanden meter nærmere Beboerhuset. Nu blev det konstateret, at fjernvarmeledningen i 1995 blev skudt igennem Beboerhusets kloakrør. I 17 år har Beboerhuset været afskåret fra forbindelse til hovedkloakken. Hvem styrer dog de væsener, der roder og regerer under Humlebys gader? Det er der ingen, der gør. Man skal ganske vist søge om tilladelse, hvis man vil ned og gøre noget ved gas, vand, kloak, telenet og hvad der ellers er ført igennem rør under jorden. Man får også besked om, hvor og hvad der er af rør og ledninger ud over dem, man selv har interesse i. Endelig får man besked på at rydde pænt op efter sig og sørge for et nyt lag asfalt ovenpå hullet. Men der er ingen sikkerhed for, at der ikke sker sammenstød, endsige garanti mod at det ene væsen ikke ødelægger det andet væsens installation. De fleste forsyningsvæsner er efterhånden udliciterede og privatiserede. Telenettet er delt ud på så mange entreprenører, der gerne vil have deres eget net lagt ud, at vi får mange flere opgravninger og langt større risiko for sammenstød end tidligere. Det eneste rigtige er, at kommunen får styr på trafikken og graveriet ved at lave et system af forsyningskanaler, hvor så de respektive væsner og selskaber kan lægge deres rør og ledninger ved siden af hinanden og over og under hinanden i en pæn og overskuelig orden. Selvfølgelig mod at betale passende leje til kommunen. Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 5. april. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. marts. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Annette Davidsen, Carstensgade 13 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade Nabo Marts side 2

3 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Det vil der være sund økonomi og fornuft i. Men et sådant system må kommunen ikke lave. Det er forbudt. Der er en fremherskende nærmest religiøs tro på, at privatisering og udlicitering er både fornuftig og hensigtsmæssig, selv om kendsgerningerne gør, at vi gang på gang må tage os til hovedet. Humleby og omegn Træstyning Küchlersgade og Carstensgades øvre ender lagde den 8. februar træer til den traditionelle styning. De hurtigt voksende popler måtte finde sig i at få grenpragten forvandlet til træflis af den forslugne flishugger, som i løbet af nogle minutter havde ædt sig gennem grenene og resolut spyttet dem ud i den efterfølgende ladvogn. Det var Carlsberg som sponserede den vinterlige oprydning. Gunni Carlsbergaktiviteter Carlsberg koncentrerer sig i øjeblikket om at gøre plads til nybyggeriet mod jernbanen, men Tap 1 når dog også at forsøde livet med en chokoladefestival 2. og 3. marts, og 9. og 10. marts bliver der loppemarked, hvor man kan for købe sig i brugte ting og sager. Kurt Enstemmig protest fra Nabos bude Nabo s bude forsamlet til generalforsamling lørdag den 2. februar tager skarpt afstand fra enhver tanke om, at Nabo fremover kun skal være at finde på internettet og ikke udkomme på tryk. Et blad, der ikke er trykt, er ikke noget blad. Mange vil helt holde op med at følge med i, hvad der sker i Humleby. Det vil være til stor skade for det gode naboskab. Tag ikke den glæde at dele Nabo ud til vore naboer fra os. Vi henstiller indtrængende til Beboerforeningen og til Husejerforeningen, at de finder sammen om at fastholde Nabo, som et trygt og regelmæssigt udkommende blad. Nabo Marts side 3

4 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fik du styr på din varmeregning? Husejerforeningen sætter præmie på højkant. Udendørstermometeret viser i skrivende stund fortsat nedkøling. Måske er det igen tid til at justere på fjernvarmeanlægget for at opnå en passende indetemperatur. Jeg bringer artiklen om varmeforbrug og afkøling i NABO december 2011 i erindring. Her kunne husejerne blive inspireret til at opnå en bedre opvarmningsøkonomi med en minimal fysisk indsats; til gengæld kunne husejeren opnå en efterfølgende økonomisk gevinst. Hvordan det gik, kan vi nu alle aflæse af den netop udsendte årsopgørelse for fjernvarmeforbruget. På side 4 fremgår det under punktet Specifikation af korrektion for afkøling hvad afkølingen har været. Her fremgår det også hvordan afkølingen er korrigeret omsat til kronebeløb. Husejerforeningen giver præmie til den husejer, som har den bedste afkøling. For at komme i betragtning til præmien skal du blot sende en mail eller aflevere et brev, hvoraf det fremgår, hvad afkølingen har været. Husk at angive navn og adresse til Inger, jerichausgade 30 eller Deadline for aflevering er 10. marts Vinderen bliver offentliggjort i NABO april. Hvis du ikke fik et bedre forhold til dit fjernvarmeanlæg i det forgange år har du muligheden nu. Begynd allerede at justere når udendørstemperaturen viser plus-grader hele døgnet og husk at dreje sommerventil og at slukke for cirkulationspumpen omkring 15. maj. Vi lover en opfølgende konkurrence næste år. På HOFORs hjemmeside kan du downloade et skema til aflæsning og notater. Aflæsning kan passende ske hver den 1. i måneden. Få husstandens børn med de vil være gode hjælpere. På vegne af husejerforeningens bestyrelse Inger P.S. Enhver husejer i Husejerforeningen Humleby kan deltage. Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet: Nabo Marts side 4

5 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! K o n t a k t a d r e s s e r : Formand Formand Gustav Jensen Per Vesterberg Jerichausgade Gustav Jensen12 Küchlersgade Per Vesterberg6, st Tlf.: Jerichausgade Tlf.: Küchlersgade , / st Mail: Tlf.: Tlf.: / Ansvar: Mail: Kontakt til beboerforeningen Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- Ansvar: Kontakt tanter til gaderepræsen- - Ansvar: Kontakt Kontakt til andre til byggeforenings- beboerforeningen kvarterer - Kontakt til andre byggeforenings- Suppleant tanter : Hjemmesiden - Mail Suppleant kvarterer :Gader Gartner - Lege- administration Suppleant : Hjemmesiden - Mail plads Suppleant :Gader Gartner - Lege- Udvalg administration : Trafik på Vesterfælled- Udvalg plads : Carlsberg - Fremtidige vej Udvalg og Ny : Carlsberg Trafik på Vesterfælled- Vej tilskud Udvalg til : Beboerforening Carlsberg - Fremtidige og Nabo. vej og Ny Carlsberg Vej tilskud til Beboerforening og Nabo. Næstformand Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade Per Skovgaard 57Andersen Tlf.: Küchlersgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Kloak / Forsyningsnet Suppleant Ansvar : Kloak : / Forsyningsnet Kontakt Suppleant til beboerforeningen : Udvalg Kontakt : Carlsberg til beboerforeningen Udvalg : Carlsberg Kasserer Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade Inger Nielsen 30 Tlf.: Jerichausgade Mail: Tlf.: Ansvar Mail: : Gader - Gartner - Legeplads Suppleant Ansvar : Gader : Kontakt - Gartner til andre - Legeplads byggeforeningskvarterer Suppleant : Kontakt til andre byg- Udvalg: geforeningskvarterer Byggeforeningsenergi Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Brian Bestyrelsesmedlem Jensen Carstensgade Brian Jensen 4, st. Tlf.: Carstensgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Lokalplan / Forsikring Udvalg: Suppleant: God Lokalplan byggeskik / Forsikring i Humleby Udvalg: God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Bestyrelsesmedlem Maegaard Küchlersgade Christian Maegaard 43, st. Tlf.: Küchlersgade , st. Mail: Tlf.: Suppleant: Mail: Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Suppleant: Forsikring Kloak / Forsyningsnet - Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Bestyrelsesmedlem Lauritsen Jerichausgade Jens Lauritsen 45 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside - mailadministration Ansvar: Hjemmeside - mailadmi- Suppleant nistration : Parkeringsordning Kloak Suppleant / forsyningsnettet : Parkeringsordning Udvalg Kloak / : forsyningsnettet Trafik på Vesterfælledvej og Udvalg Ny Carlsberg : Trafik på Vej Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Bestyrelsessuppleant Eriksen Jerichausgade Morten Eriksen36 Tlf.: Jerichausgade / Tlf.: / Ansvar : Parkeringsordning Suppleant Ansvar : Parkeringsordning : Forsikring Suppleant : Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Bestyrelsessuppleant Duch Küchlersgade Christian Duch39 Mail: Küchlersgade 39 Tlf.: Mail: Ansvar: Tlf.: Lokalplan NABO kontakt Ansvar: Lokalplan Salg af - NABO Humleby kontakt 120 år Salg af Humleby 120 år Udvalg: God byggeskik i Humleby Nabo Marts side 5

6 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Regnbuen i hjørnehuset Danseinstruktør Signe Frydenlund er flyttet ind i Vester Fælledvej 14 og blevet medlem nr. 300 i Beboerforeningen. En kvinde står og vasker op i sit køkken. Pludselig tager pokker ved hende, benene begynder at danse og armene slår takt med porcelænet til uimodståelige charleston-rytmer. Må vi præsentere Beboerforeningens medlem nummer 300, vores nye nabo på Vester Fælledvej 14, det store hjørnehus til Carstensgade: Signe Frydenlund, 37 år og bevægelsespædagog med egen danseskole. Hun har koreograferet Årets Dans til Dansens Dag den 29. april, og dansescenen i køkkenet er indledningen til en dejlig video, man kan finde på dansensdag.dk. På samme adresse instruerer hun i selve den charleston-dans, som det er hensigten, at hele nationen skal danse på dagen, fra institutioner til togstationer, i skoler og på åbne pladser i byen. Arnold Nielsens Boulevard 64 A 2650 Hvidovre mail Tlf Fax Vi har overtaget Rørbi og tilbyder Tagarbejde Fjernvarne Ejendomsvedligeholdelse Badeværelser Rensning af faldstammer Nabo Marts side 6

7 En dreng med to fædre På instruktionsfilmen kan man se, at Signe Frydenlund er gravid, og her kommer den næste og endnu bedre historie om hende: Hun er i færd med at grundlægge en såkaldt regnbuefamilie med sine to samboer Christian Kragh Pedersen og Peter Christensen, som er et par og bor på de to øverste etager i huset. De tre mødte hinanden for et par år siden via regnbuebarn. dk., som skaber forbindelse mellem folk, der ønsker at få børn uden at leve i den traditionelle kernefamilie.»jeg vidste, at nu måtte jeg snart se at komme i gang, hvis jeg skulle nå at få børn. Men jeg havde ikke lyst til at være alene om et barn, så jeg gik på regnbuebarn. dk og mødte Christian og Peter, og her er vi nu. Og vi glæder os«. Signe Frydenlund skal nedkomme i maj, og det bliver en dreng.»han får så to fædre, og jeg kommer aldrig til at mangle børnepasning og omsorg i det hele taget. Skulle vi blive uenige om noget, kan vi jo afgøre det ved afstemning, fordi vi er tre«. Signe har en kæreste, som også bor på Vesterbro, og ham er der også plads til i regnbue-arrangementet, forsikrer hun.»men han vil ikke have børn, så nu bliver det på denne her måde«. Den mobile danseskole Signe Frydenlund er uddannet fra Helle Gotveds berømte institut på Vodroffsvej og ansat på instituttets uddannelsesskole, samtidig med at hun udvikler sin egen, mobile danseskole, der hedder Danseglad. Hun lader sig engagere som instruktør til større fester eller firma-konferencer, hvor deltagerne skal ud og røre sig på gulvet ind imellem. En ambition er at få dans ind i skolerne, og ved den københavnske jazzfestival prøver hun sammen med kolleger at få tilhørerne til at danse på gader og stræder, når musikken spiller.»jeg føler faktisk, at jeg har en mission. Dans er ikke præstation, det er glæde, og vi har det alle sammen i os. Det kan man se, når folk 66 vesterfælledvej værkstedsbutikken ShopArt kunst og kunsthåndværk fotografi skulptur salg produktion og undervisning Tlf.: Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! bliver fulde og løser op for sig selv. Den virkning vil jeg gerne opnå uden alkohol«. Noget tyder på, at vi har et spændende, nyt indslag til sommerens gadefest. Signe Frydenlund er i hvert fald ikke afvisende over for ideen om et dansekursus for Humleby-boerne. edel Nabo Marts side 7

8 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD HALAL PÅ HJØRNET Humlebys nyeste genbobutik bliver ledet af en ung pakistaner med Green Den nye ejer, danskcard pakistanske Nazakat Khan, Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade. Det gamle Minimarkeds øl og vand, mælk og danske dagligvarer er skiftet ud med krydderier, eksotiske drikke, bønner og linser, ris og chapatti-mel i store sække kort sagt alt det, vi forbinder med et typisk Fresh Asian Market. Det eneste, der minder om fortiden, er frugt og grønt, der som før har lidt svært ved at bevare det friske udseende. Men i tilgift har vi fået et halal-kødudsalg. Ikke alle har opdaget det, for udstillingsvinduet ligger lidt nede ad Trøjborggade. Nabo Marts side 8 har ansat en ung og ambitiøs m.a. i logistik, Jamshad Imam, som butiksleder. Han kommer fra Pakistan, har fået sin uddannelse i Sverige, og opholder sig i Danmark på Green Card-ordningen for højtuddannede udlændige. Det betyder, at han nu har 2½ år til at bevise sin værdi for det danske samfund, som han gerne vil blive en del af. Han er ikke helt god til dansk endnu, så vi snakker på engelsk med hver sin accent. En eller anden slags engelsk ser idht ud til at være det sprog, man må kommunikere med butikkens ansatte på.

9 Globaliseringen har ramt butikken på hjørnet af Vester Fælledvej og Trøjborggade Jamshad Imam har store planer for fremtiden. Vi skal tiltrække nye kunder, og lige nu er butikken i en udviklingsfase, forklarer han. Om en måneds tid vil der være fyldt op med varer i nye kategorier. Det gælder om at finde ud af, hvad der sælger bedst, og foreløbig er det afdelingen med kød, og så hylderne med krydderier og relish. Den unge butiksleder satser på at udvide med arabiske og tyrkiske krydderier og specialiteter. Slagterafdelingen er indrettet bagest i det lange butikslokale. Der er rent og pænt med hvide fliser, og kødet bliver leveret hver dag ved tiden, pakket på en stor central, MB Foods i Greve. Her er flere udskæringer, som man ikke lige støder på i supermarkeder, fx oksemuskel og lammenakke, to gode og ret billige stykker kød, ved jeg af erfaring. Længere inde i butikken står et par store frysere. I den ene kan man finde samosas, små kalkunpølser og andre lækkerier. Og i den anden opdager jeg to lange, slanke, renskurede ben med fine klove midt mellem poser med kyllingelår og -vinger. Det er kalvefødder, dem bruger man til suppe, griner Jamshad Imam, da han ser min reaktion (skrækblandet overraskelse). Når man køber kød, bliver man som regel betjent af en venlig, men temmelig fåmælt ung mand (det er det med det engelske). Jamshad Imam fortæller, at han er afghaner og i praktik gennem kommunen, og når han er færdig, bliver der et fast job til ham. Reparationer Nye cykler Brugte cykler Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Beliggenheden tæt på moskeen og parkeringspladser, og lukningen af både Moughal Foods og halalslagteren længere nede af Vesterbrogade, burde forbedre odds ene for vores nye genbo-butik. Den er i hvert fald en god kontrast til Døgn-Netto. Sidsel Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl Nabo Marts side 9

10 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Fastelavnsfesten afviklet på under en time Fastelavnssøndag faldt tidligt år. Den første søndag i vinterferien. Over halvdelen af bestyrelsen var på vinterferie, men havde heldigvis inden sørget for yderst kompetente og engagerede afløsere. Allerede ved 10-tiden fastelavnssøndag begyndte de velkendte hammerslag at lyde gennem den iskolde luft. Lidt over en halv håndfuld formiddagsfriske folk var så småt gået i gang med at bygge stativer til en af de store børnebegivenheder i Humleby, nemlig fastelavnsfesten. Lidt efter lidt blev de kedelige stolper og brædder forvandlet til små festpladser. Kronerne på værket, de farverige tønder, blev en efter en hængt op i hver deres stativ. Hver tønde havde en historie, som samlet set handler den om, at Karla, Bjørk og My ofrede deres Disney sjov for at svinge deres kreative pensler over de lidt kedelige træ- og paptønder. Smukt blev det (skal en mor til to af kunstnerne jo sige). Nabo Marts side 10 I al sin pragt stod det nye festområde omkring beboerhuset lidt underligt øde hen en times tid. En slags stille før storm, ja, en slags inden-første-halvleg. Efterhånden begyndte så mærkelige, flotte, sjove, frække, smukke, grimme, farlige, søde skikkelser at dukke op. Afventende. Spændte. Og en lille smule frysende. En god del af Julemarkedet nisseorkester ankom; de havde denne søndag iklædt sig fastelavnsgevandter (over nissetøjet!) og de førte sikkert og larmende optoget gennem Humlebys gader. Store som små fik varmen af at gå rundt. Nogle sang andre snakkede bare. Det var hyggeligt. Tilbage på Madsens plads. Endelig var det tid for de udklædte børn (de fleste var det i hvert fald) at finde deres tønde. Køerne til tønderne voksede. Ansvarlige og pligtopfyldende tøndeholdere blev håndplukket. Og slaget kunne begynde. Langsomt. Bang. Bang. Plang en kattedronning! Bang. Bang. Plong en kattekonge! Kronerne blev på behørig vis sat på hoveder af de rette, de stolte. De gode og lækre - og ret tunge slikposer blev med

11 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! glæde modtaget af alle. Ja, selv de voksne tøndeslagere blev som børn på ny. I anden halvleg blev der budt på varm kakao med flødeskum og fastelavnsboller. De fleste slubrede en kop i sig i kulden, nu med overskæg. Klokken seks minutter i to var alle gået hvert til sit, hjem i varmen. Med undtagelse af de altid engagerede personer, der havde påbegyndt det hele om formiddagen, de sørgede også for at lukke og slukke festen, mest i betydning af at rydde op. De smadrede tøndesplinter blev fejet sammen og smidt ud. Stativer blev stolper og brædder igen. Køkkenet ryddet. Den store rest af fastelavnsboller blev fordelt. Og den slags. Næste år har jeg hørt at Søren i Carstensgade vil lægge voksentønden i blød, således at hele rækken af voksne måske kan få lov at slå bare en gang. Næste år er vi sikkert også flere til at deltage. Denne vinterferie gjorde at kun omkring børn deltog. Næste år falder fastelavn søndag den 2. marts. Så mon ikke der kommer mange flere. Trods det relativt lille antal af børn og voksne i år, så var det en SYPER-fin fastelavnsfest. Gamle travere men med blanke øjne Violer til mor er formentlig den mest sentimentale tåreperser, der nogensinde er fremført i giro 413, bortset fra I en sal på hospitalet. Kan man komme godt fra at synge den, kan man også roligt synge den næsten lige så Kleenexkrævende Mor er den bedste i verden. Den sidste fredag i februar sang vi frimodigt både den ene og den anden i Beboerhuset, og der var ingen, der grinede. Bedre kan det ikke være. Ført an af en utroligt velspillende og godt syngende gårdsangertrio kom vi gennem et udsøgt udvalg fra den lettere ende af den danske sangskat. Vi fik udover til mor derhjemme også sendt mange gode tanker til søens folk, og vi turde også godt møde ølhundens duggede blik. Vi gik ikke af vejen for noget. Den aften så og hørte stemmer i Beboerhuset kendskab til de gamle og frem til tresserne i vi også helt nye, unge med et forbløffende travere fra tredverne forrige århundrede. Dem kommer vi heldigvis til at høre mere til. De lovede at arrangere en viseaften med nyere sange. Det er vi mange, der glæder os til. annette Gunni Nabo Marts side 11

12 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Blomstrende buske og træer forår og som Hvis man ikke gider så meget havearbejde og godt vil have noget pænt at se på, kan en blomstrende busk eller et træ være en god ide. De kræver meget lidt pasning, de skal højst rises ud hvert 3. år og så skal de have lidt gødning. Mange kan drives af grenene, og så har man noget til en vase i den kolde tid. April-maj Forsythia og ribes blomstrer i april, og det har været på mode at plante dem sammen. Det ser dog rædsomt ud med de blodrøde ribesblomster til de guldgule forsythia. I Arboretet i Hørsholm findes et busket af naturindsamlede forsythia, som er pænere end de dyrkede. Ribes og forsythia kan skæres og drives fra februar. Magnolie er en pragtfuld busk, som blomstrer i maj. I C19 står et fint gammelt eksemplar, og ellers findes den i mange haver i Humleby. I Forsthaven ved Charlottenlund Station findes en over 100 år gammel magnolie. Tag ud og se den, når den blomstrer. Ved indgangspartiet til Frederiksberg Have ved Frederiksberg Runddel er plantet sjternemagnolie. Daphne er en lille busk som blomstrer med lyserøde blomster i maj. Dens bær er meget giftige, men ellers er den yndig. Den kaldes også peberbusk, men Daphne er pænere. Syren er populær i Humleby og man kan se både lilla og hvide. De dufter dejligt, men de har en meget kort sæson, og så synes jeg, at buskene ligesom bliver for store til de små haver. Amelanchier, bærmispel kan dyrkes som et lille træ. Den har smukke, hvide, fligede blomster i maj og en dekorativ vækstform. Der kommer spiselige bær i eftersommeren, og dem gør man bedst i at overlade til fuglene. Jeg har prøvet at lave syltetøj af Amelanchier, og det smagte hvinende sødt, ret grimt. Der er plantet Amelanchier i C52 og C56. Rosenmandel er en rigtig damebusk iflg. min far. Den bliver ikke ret høj, ca. 90 cm, har en opret vækst med fyldte, lyserøde blomster. Den ligner noget som lige taget ud af Isabellas magasin. Nabo Marts side 12 Én du kan stole på Erfaring med Humleby Pilegaardens Murerentreprise v/ René Christensen Tyvelsevej Glumsø Mobil

13 mer Juni- juli- august Dronningebusk har mørkerødog hvidprikkede blomster i iskagefacon. Man skal ikke blive skuffet, hvis den ikke blomstrer med det samme, den skal være 3-4 år gammel. Den får et pragtfuldt, rigt blomsterflor i juli og blomsterne dufter dejligt af honning og peber. Falsk jasmin eller pibeved bliver en stor busk med parfumeduftende hvide blomster med fine gule støvdragere. Den blomstrer i juni juli og kan bruges som hegn, men bliver rigeligt høj. Når den ikke blomstrer er den ret kedelig at se på. Rhododendron kræver surbund, og man kan selvfølgelig anlægge et surbundsbed og underplante med lyng, fjeldpryd og tyttebær. Der findes mange sorter, som blomstrer fra foråret til hen på sommeren. Blomster kan være hvide, lyserøde, røde, lilla eller gule. I Arboretet findes en dal tilplantet med vildtvoksende Rhododendron fra Japan og Kina. I J6 kan man se storblomstrede Rhododendron. Hortensia kan dyrkes i potte eller på bed, og den blomstrer om sommeren. Selve blomsterne er uanselige, men den har iøjenfaldende kulørte højblade. Den er hårdfør, så den kan stå ude om vinteren. Højbladene har lyserøde eller smukt lyslilla farver og der findes også den mere robuste klatrehortensia med hvide blomster. C28 har en klatrehortensia i skellet. Frugt Man kan dyrke, ribs, solbær eller stikkelsbær og høste til syltetøj, rysteribs eller kompot. Solbærsyltetøj smager enormt godt på pandekager eller is. Man kan lave sorbet af ribs, det bliver fint. Mod nord kan man sætte en skyggemorel, den giver saftspændte sure kirsebær, som man kan lave kirsebærsovs af til jul. Sådan gør du Buske og træer kan plantes i april-maj eller evt. til efteråret. Grav et dybt hul, 30 cm dybere end rodklumpen. Løsn jorden i bunden af hullet og vand. Få en anden til at holde planten, mens Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! du skraber jord ned i hullet. Tramp, gerne med træsko eller gummistøvler, rundt om planten. Hiv busken lidt opefter, så rødderne strækkes. Fyld efter med jord op til overfladen. Nyplantede buske skal gerne have lidt vand til at begynde med, da rødderne kan være blevet beskadigede ved omplantningen. De nævnte planter er gængse og fås i de fleste planteskoler. Man kan også købe i postordre på nettet, det har ejg gode erfaringer med. Man googler plantens navn og beder om sider på dansk, så kommer der uden videre en leverandør. Jeg håber, at nogle af jer vil have fornøjelse af buskene. Jeg skriver en artikel til Nabos septembernummer om efterårets og vinterens buske. Lone C54 GENERAL LÖWENHIELMS AFTEN I BEBOERHUSET Der var stuvende fuldt i Beboerhuset til opførelsen af Babettes gæstebud den 6. februar. Anders Ahnfelt Rønne havde indrettet et minimalistisk sceneri i hjørnet til venstre for indgangsdøren, og her tryllede han i et par timer med nogle få kostumedele og rekvisitter, så vi allesammen spændt fulgte med i Karen Blixens fortælling om den utrolige hændelse i Berlevaag, da de fattige provstedøtres franske kokkepige brugte hele sin store lotterigevinst til at skabe et måltid, der fik de tyngede sjæle til at løfte sig mod himmelen. Det kan ikke have helt nemt for skuespilleren at opholde sig i samme rum som sine publikummere, både mens de ankom, og senere i pausen nogen garderobe har vi jo ikke i Humlen og så lynhurtigt gå ind i rollen som general Löwenhielm plus de andre identiteter, som han skitserede på norsk, fransk-norsk og svensk. Men det gjorde Ahnfelt Rønne med ynde og underfundighed. Og han har vist lyst til at komme igen med en af sine andre soloforestillinger. Det ville ikke være så tosset. Sidsel Nabo Marts side 13

14 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Bypass operation i Carstensgade maj For ni mdr. siden i maj blev der gravet op foran Beboerhuset. Der blev konstateret sammenstød mellem hovedvandledningen og et kloakrør fra Carstensgade 40. Et sammenstød mellem Beboerhusets kloakrør og fjernvarmeledningen blev overset. Efter flere opgravninger med kort mellemrum ud for Beboerhuset må vi spørge: Er der styr på trafikken under jorden? Indenfor det sidste par år har Carstensgade ud for Beboerhuset været gravet op adskillige gange, hvad forskelligt farvede felter på asfalten vidner om. For 9 måneder siden - maj blev det ved en opgravning konstateret, at hovedvandledningen var skudt durk igennem kloakledningen fra Beboerhusets genbo - Carstensgade 40. Det blev klaret ved at føre vandledningen udenom et nyt kloakrør ved en by pass operation. Det blev ved den lejlighed åbenbart ikke opdaget, at heller ikke Beboerhuset havde forbindelse med Nabo Marts side 14 kloaknettet. Her har det ved en ny opgravning vist sig, at fjernvarmeledningen i sin tid blev skudt igennem det kloakrør, der fører fra Beboerhuset til hovedkloakken. Det var godt for Beboerhuset, at det var uden forbindelse til kloaknettet ved det store skybrud 2. juli Det slap ligesom genboen Carstensgade 40 for at få kælderen oversvømmet med kloakvand. Men tanken om, hvor i alverden spildevandet gennem årene er blevet af, er ikke så behagelig. Utroligt at det ikke har medført mærkbare ulemper for Beboerhusets beboere og brugere, at der ikke har været afløb til kloaknettet siden, vi fik fjernvarme i De er voldsom trafik under jorden i Carstensgade gas, drikkevand, kloakvand, hybridnet, fjernvarme m.v... Nu i slutningen af februar er vi dernede igen. Og nu i marts er Beboerhuset efter 17 år omsider forbundet til kloaknettet.

15 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD! Men to så alvorlige sammenstød med få meters mellemrum, får en til at spørge er der overhovedet styr på trafikken under jorden? Den rette mand at stille det spørgsmål til er Lars Bonfils fra Københavns kommunes vejforvaltning: Hver gang nogen søger os om gravetilladelse i byens gader og veje, får de at vide, hvor der er rør og ledninger, men det sikrer ikke, at der ikke sker sammenstød. Og der kan sagten gå flere år, før det bliver opdaget med mindre, det er en forsyning med vand, gas eller varme, der bliver afbrudt, fortæller Lars Bonfils. Vi fører et koordineringsregister og forsøger at få ejerne af de forskellige ledninger til at arbejde sammen, når der skal graves i gaderne, men vi kan jo ikke tvinge nogen. Det var enklere før i tiden, da f.eks. KTAS var alene om at lægge tele-ledninger, og kommunen stod for det meste af den øvrige forsyning. Privatisering og ujdlicitering har ikke gjort det lettere. For tiden får vi på Gammel Carlsbergvej lagt en ny gasledning ned samtidig med, at der lægges rør ned til fjernvarme. Det er et undtagelsestilfælde, at vi kan lægge en gasledning ned, selv om ingen har bestilt den. Men vi ved, der snart bliver brug for den. Og så er det jo godt, at gaden ikke skal graves op igen. Det er et eksempel på vellykket koordinering. Gunni. Om Brød... Gennem en hel del år har jeg købt det daglige eller måske ugentlige brød hos Leo, som påstår, at han driver et italiensk gastronomi i Vesterbrogade 133 i kælderen. Det er blevet til en hel del gåture til denne adresse, og det har jeg været ganske godt tilfreds med. Men engang her i sommers blev jeg opmærksom på, at Leo stod på listen over virksomheder, som ville have, at de ansatte skulle være medlem af Kristelig Fagforening, og så kunne jeg da også genkalde mig, at nogle af de søde medarbejdere ikke havde været i butikken i nogen tid. Så tiden var inde til at finde nye brødgange. Da jeg i begyndelsen af november måned læste i en af Nabos lokale konkurrenter at indehaveren af Kihoskh havde åbnet en bagerbutik, blev mine forventninger vakt. Tanken om alle de dejlige øller, som man kan finde på Kihoskhs hylder overbeviste mig om, at det måtte være noget af et scoop, der ventede mig i de lidt traditionelle bagerlokaler, der var blevet nyåbnet på Enghave Plads. Og det varede ikke længe, før jeg skyndte mig hjem med et velduftende kæmpe hvedebrød i en stor solid papirspose, som var forsynet med stemplet BRØD forretningens navn. Her på det sidste er jeg begyndt at købe det endnu mere velsmagende brød, der bagt på rug. Der er endnu flere brød på forretningens hylder. De skal smages en gang i fremtiden, og det samme skal de spændende kager, som jeg kun er blevet fristet til at spise et par stykker af foreløbig. Nabo Marts side 15 Kurt

16 HUMLEBY - KALENDER Husejerforeningen orienterer Kalender Husejerforeningens generalforsamling Indkaldelse med fuld ordlyd bliver husstandsomdelt i denne weekend fredag 1. marts kl. 17: Børnegymnastik med fællesspisning tirsdag 12. marts: Husejerforeningens generalforsamling torsdag 21. marts: Storskrald fredag 22. marts kl. 20: Gårdsangeraften tirsdage kl : Madklubben Farinelli fredage kl. 17: Børnegymnastik Med denne påmindelse gøres opmærksom på den ordinære generalforsamling TIRSDAG DEN 12. MARTS 2013 kl. 19,00 I Cafe Elefantens lounge, Pastursvej 20 i Carlsberg Byen Der serveres te, kaffe og kage fra kl. 18,30. Bemærk : Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen Kvittering for januar kvartal 2013 skal forevises ved indgangen, medmindre der betales via PBS Kun én stemme pr. hus Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Regnskab 2012 for drift og forsyningsfond fremlægges til godkendelse. 4. Forslag: a)der er ikke modtaget forslag fra foreningens medlemmer. b)bestyrelsens forslag til handlingsplan 2013 / 2014, 5. Budget: a) Budget 2013 for drift fremlægges b) Budget for forsyningsfond fremlægges 6. Fastlæggelse af kontingent til husejerforeningen. 7. Fastlæggelse af kontingent til forsyningsfonden 8. Valg : a. Bestyrelsen b. Ekstern revisor c. Kritisk revisor d. Gaderepræsentanter Repræsentanterne for Küchlersgades nedre ende samt for Ernst Meyers Gade genopstiller ikke. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig, opgaverne er beskrevet i vore love 12 og 23, Arbejdet er begrænset til få timer om året. 9. Eventuelt. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humlebys beboerblad februar 2013 Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humleby er godt organiseret Humleby er det bedst organiserede byggeforeningskvarter i København.

Læs mere

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer FOTO: GUNNI B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y O K T O B E Vi roder og regerer 1 R 2 0 1 2 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2012 Velkommen tilbage Det er dejligt, at der igen er lys i de fleste

Læs mere

Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST

Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST Vejen fra ingenting til et brag af en fest Måske vil en hel del

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Humlebys Beboerblad Maj 2012 Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Husejerforeningens kasserer, Inger Nielsen, har sammen med sin genbo og medlem af Nabos redaktion, Henriette Danielsen, taget

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 JUNI 2014 1 Vi kender hinanden»hvor bor I dog tæt«, siger gæster, der kigger ud af vore vinduer mod gården. Det har de ret i. Vi kan vinke til hinanden over de under ti meter,

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni Nabo Beboerblad for Humleby februar 2015 Carlsberg vil alligevel lukke legepladsen legepladsen risikerer at være en saga blot i løbet af ganske kort

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y A P R I L 2 0 1 1 Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg Beslaglæggelsen af otte P-pladser, hvoraf en invalideplads, på grund af arbejde med omfangsdræn

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Humlebys beboerblad oktober 2013 FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Husejere er presset af skjult boligskat Den får ikke for lidt, når politikere fra stort set alle partier forsikrer og bedyrer, at boligskatterne

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Book ishøjxpress til valgkampen.

Book ishøjxpress til valgkampen. Det er første udgaver af Nyhedsbrevet fra IshøjXpress som vil gå bagom medie og politiker i Danmark Book ishøjxpress til valgkampen. POLITIKERNE ved rød blok kan nu få en fotograf og en blogs til deres

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere