Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken Mødet henlægges til haven, såfremt at vejret tillader det. Der vil blive udsendt dagsorden for mødet onsdag d. 23. maj, men forslag til dagsorden skal være undertegnede i hænde, senest fredag d. 18. maj. Jeg modtager forslag på mail, eller pr brev. Jeg vil henstille til at flest muligt møder op til generalforsamlingen, og at dem der måtte være forhindret, giver besked til et af bestyrelsesmedlemmerne. Såfremt at der skal stemmes om indkomne forslag, så er det en god ide at give en fuldmagt til en anden med besked om hvad vedkommende skal stemme, så man kan gøre sin indflydelse gældende. På ejerforeningens vegne Den konstituerede formand Ole Henrik Jensen

2 Frederiksberg 23 Maj 2007 Dagsorden for Generaforsamling for Ejerfoeningen Frederiksvej maj Formandens beretning v. Line Jensen og Ole Henrik Jensen 2. Gennemgang af årsregnskab for 2006 v. Kasserer 3. Valg af ny Formand 4. Valg til Bestyrelsen 5. Gennemgang af gårdprojekt v. Arbejdsgruppe. 6. Indkomne forslag: Ændring i brug af, og oprydning i kælderrum. Parkering på MC parkering. Oprydning ved cykelparkering. Vasketider. 7. Fastsættelse af dato for havedag 8. Eventuelt. Som nævnt i indkaldelsen, så vil mødet blive henlagt til haven, såfremt vejret tillader det. Der vil i.f.m. gennemgang af gårdprojektet være en gennemgang af alle de ting der skal laves, og de berørt områder vil blive udpeget af arbejdsgruppen. Med venlig hilsen Den Konstituerede formand Ole Henrik Jensen

3 Generalforsamling, Ejerforeningen Frederiksvej 42 Referat af ordinær generelforsamling, Ejerforeningen Frederiksvej 42, 30/ i haven. Thomas, 1. tv blev valgt som referent. Følgende husstande var repræsenteret 4 tv. 4. th. 3. th. 2.tv. 2. th. 1.tv. 1. th. St. tv. St. th. Baghuset Desuden var René (kasserer og vicevært) tilstede Følgende husstande var fraværende: 3 tv. Dermed kunne konstateres at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, i øvrigt med det største fremmøde til en generalforsamling siden referentens tilflytning i Formandens beretning Formandsposten har siden generalforsamlingen været bestredet dels af Line (4. th.), og siden af Ole (1. th.) som konstitueret formand indtil denne generalforsamling. Line havde meldt afbud grundet sygdom. Ole afgav en kort beretning, som i hovedtræk omhandlede det nært fore stående projekt med etablering af omfangsdræn. 2. Gennemgang af regnskab og budget René gennemgik regnskab for 2006 og budget for Der kunne konstateres et betydeligt fald i forbruget af vand, svarende til kr årligt. Dette understreger vigtigheden af at undgå dryppende vandhaner, løbende toiletter etc. Regnskab og budget blev godkendt.

4 3. Valg af bestyrelse, formand og næstformand Bestyrelsen består fra dags dato af: Line, 4. th. Bo, 4. tv. Jesper, st. tv. Ole, 1. th. Suppleanter er: Ane-Grethe, 2. tv. Christian, 3. th. Jesper (st. th) blev valgt som næstformand. Ole accepterede at blive valgt som formand, betinget af at formandens nuværende opgaver bliver fordelt mere ligeligt mellem formanden, næstformanden og den øvrige bestyrelse. 4. Gennemgang af gårdprojekt Arbejdsgruppen gjorde rede for de planlagte, allerede vedtagne arbejder i forbindelse med etablering af omfangsdræn og forskønnelse af gårdmiljøet. I forhold til det tidligere afgivne tilbud har entreprenøren (N.F. Fliser i Helsingør) yderligere tilbudt: At erstatte fliserne på den eksisterende terrasse for en merpris på kr ,- At etablere et nyt brøndsystem ved baghuset for en merpris på kr. 5000,- At udskifte de to grenrør i metal (som i kælderen går fra faldstamme til kloak) til PVC rør for en merpris på kr. 5000,- Generalforsamlingen godkendte forslagene, og gav yderligere arbejdsgruppen mandat til: At få entreprenøren til at udvide græsområdet med meter i retning mod huset, under forudsætning af at dette kan gøres uden yderligere omkostninger. At få entreprenøren til at skifte asfalten i porten ud med sten, såfremt dett e kan gøres for en merpris på max. Kr. 5000,- I det oprindelige budget var indregnet en buffer på kr ,- til uforudsete udgifter, og med ovenstående tilkøb er denne buffer opbrugt. Generalforsamlingen besluttede på trods at dette at bibeholde det oprindelige budget, som således ikke længere indeholder en buffer til uforudsete udgifter. Kaj (baghuset) ønsker at undersøge muligheden for at få etableret en egentlig kloakforbindelse fra baghuset for egen regning. Kaj koordinerer selv med entreprenøren omkring dette.

5 Af øvrige væsentlige praktiske forhold og oplysninger kan nævnes: At projektet igangsættes ca. den 6/6 At projektet er programsat til at vare ca. 6 uger (afhængig af vejret) At der vil blive henstillet containere på MC parkeringspladsen og den enlige plads til venstre for porten At cyklerne skal flyttes ud af porten At døren til haven ikke kan benyttes under projektet At entreprenøren søger for at de nødvendige tilladelser indhentes. Der er oprettet en særskilt konto beregnet på indbetalinger til projektet. Alle beløb skal være indbetalt inden projektet igangsættes. Bestyrelsen udarbejder og rundsender en nøjagtig oversigt over hver enkelt husstands bidrag til projektet. René tager kontakt til Anne Milner (3 tv) omkring hendes bidrag. Omkring kontrakten skal nævnes at: 1/3 af kontraktbeløbet skal betales 14 dage efter projektets start. Arbejdsgruppen sørger for at der bliver lavet en skriftlig aftale med entreprenøren, indeholdende klare målepunkter der udløser yderligere betaling. 1/3 af kontraktbeløbet holdes tilbage til projektet er udført og godkendt 5. Indkomne forslag Følgende forslag og punkter blev diskuteret: Parkering på MC parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at parkere biler på MC parkeringspladsen. Motorcykler kan ikke parkeres udenfor MC parkeringspladsen, da det kan give skader på asfalten, så det henstilles at pladsen holdes fri til formålet. Cykler som ikke er i brug regelmæssigt bør fjernes fra porten Vasketider: Det er i dag tilladt at overtage en ubrugt vasketid, hvis maskinen ikke er i brug efter 15 minutter. Det blev foreslået - og vedtaget - at udvide tiden til 30 minutter. Dette under forudsætning af at maskinen kan nå at blive færdig inden næste vasketid. Vasketiderne skal i øvrigt overholdes. Det henstilles til at alle husker at aflåse ejendommens døre både mod gården og gaden. Der erindres om at ordensreglementet er tilgængeligt på 6. Havedag Når tidsplanen for gårdprojektet er bedre kendt, opsætter formanden et forslag til dato i opgangen. Havedagen vil pga. gårdprojektet indskrænke sig til at omfatte: o Oprydning i kælderen o Rengøring i opgangen o Bortskaffelse af den afdøde bambus i haven Alle ikke-afhentede genstande i kælderen vil blive stillet til storskrald i forbindelse med havedage 3/6 2007, Thomas Bech

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014 E/F Elefantens Gård Referat af ordinær generalforsamling 2014 Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i E/F Elefantens Gård i fælleslokalet Johan Semps Gade 9, st.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere