Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Jungshoved Idrætsforening Jungshoved Skole Jungshoved omkring år Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Sogneundersøgelse Kirkenyt. Praktiske oplysninger Kirkenyt. Adresser og telefonnumre: Kirke. Arrangementer Lokalrådet Forsamlingshuset Barndom og skolegang på Jungshoved Julemarked Fugle på Jungshoved En arbejdsplads på Jungshoved (19) Spiseklub Stafetten (14) Pedersen-klanen fra Bønsvig. 2. del JIF s historie Juletræsfest Jungshovedkalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Jette Lind Martinsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. januar 2011 Forsidefoto: Margrethe Christensen Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Støt bladet Kontonummer: Årsabonnement: 100 kr. Henvendelse til Knud Jacobsen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer og omdeles medio februar, maj, august og november. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Kære læsere Efterårsferien er forbi, svalerne og de andre trækfugle er fløjet sydpå, men man kan stadig glæde sig over de snakkesalige gæs, der flere gange om dagen i større og mindre flokke flyver over halvøen, og standfuglene, der så småt er begyndt at kigge efter, om der er kommet fuglekugler og andre gode sager på foderbrættet. Markerne har skiftet farve fra gult til brunt og er mange steder igen ved at være grønne af vintersæd, roesæsonen er nok snart ved at være overstået, og den mørke tid nærmer sig med rusk og regn forhåbentlig ikke med så megen sne og kulde som sidste vinter men også med tid til indendørs sysler og hygge. Jungshoved menighedsråd har gjort sig tanker om sogn og kirke, og det er der kommet et oplæg til en sogneundersøgelse ud af. På side 26 kan man læse mere om baggrunden for undersøgelsen, og på midtersiderne findes et spørgeskema lige til at tage ud, udfylde og aflevere. En god og oplagt mulighed for at give sin mening til kende og til at styrke forbindelsen mellem sogn og kirke. Inden man ser sig om, står julen for døren. Det betyder julemarked i skolen, julekoncert og julegudstjenester i kirken, julehygge i præstegården, juletræsfest i forsamlingshuset og mange andre aktiviteter, som vi har tradition for her på Jungshoved læs i bladet, hvor og hvornår det foregår. I årets sidste nummer vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for alle de spændende bidrag til bladet i årets løb, for god hjælp og fin opbakning! Og så ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nyt år. Redaktionen KONTAKT: Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Forsamlingshuset Morten B. Andersen Brugsen Lokalrådets hjemmeside JIF s hjemmeside Sognets hjemmeside 3

4 Ved Røde Kors årlige landsindsamling, søndag den 3. oktober blev der på Jungshoved indsamlet kr. *** Fra Peter Jacobsen, Stensved, har vi modtaget dette billede af en gammel kilometersten fra Jungshoved. Stenen står på museet på Egeskov Slot på Fyn. Men hvordan er den havnet der? Holger Andersen, Bønsvig, fortæller, at da det gamle sogneråd på Jungshoved i begyndelsen af 60 erne besluttede at fjerne stenene, syntes Holger, at det var en skam, at de bare skulle forgå. Sognerådet tilbød ham dem så for 5 kr. pr. stk. Men det var for meget, syntes Holger. De kunne få 3 kr. pr. stk. Og sådan blev det. Der var 12 sten. To af dem er havnet hos smeden på Bogø, og det er en af dem, der står på udstillingen på Egeskov Slot. En sten blev stående tilbage på Jungshoved. Det er den ved Togeholt (tidl. Taageholt). Oprindelig var de malet gule med blå bogstaver. Senere blev de røde med hvide bogstaver. *** Sidste nummer af bladet Jungshoved kunne ikke nå at blive omdelt af Post Danmark. Heldigvis var det ikke no- 4

5 get problem, da mange frivillige straks var klar, da vi bad om deres hjælp. Stor tak til: Vibeke Andersen, Karen og Jørgen Carlsson, Kirsten og Sofus Hansen, Rika Ramsey, Jette og Jens Martinsen, Anne Okholm, Hanne Willemoes og Jette og Henrik Laursen for deres hjælp med omdelingen af bladet i august. *** I denne digitale tid er det godt at vide, at man også kan følge med i, hvad der sker i sognet på anden måde. I Stavreby, Roneklint og Stenstrup er der nu skabe med opslagtavler, som kan benyttes til meddelelser om aktiviteter i sognet. *** I denne sommer har mange marker på Jungshoved været tilsået med frøgræs. Jeg spurgte en af avlerne, hvad man brugte græsfrøene til. Han fortalte, at frøene fra hans marker bliver brugt til at tilså golfbaner rundt om i Europa, primært i Frankrig. Det var også dansk græs, der var brugt til fodboldbanerne i Sydafrika ved årets VM. Måske har der også her været græs fra Jungshoved med i spillet. *** Det blev jo en rigtig dejlig sommer. Godt med varme og solskin. Specielt juli var meget regnfattig. I dagbladet Politiken var der 7.8. en artikel og et kort, der viste, at bl.a. Jungshoved er et af de nedbørsfattigste områder i Danmark. Store områder af Jylland har årligt en nedbørsmængde på over 900 mm, mens vi må nøjes med under 550 mm, og forskellen skulle blive endnu større i de kommende år. *** Nu er det for mange tid til at få ild i brændeovnen. Denne brændestak i Tjørnehoved Skov skulle nok kunne sikre varmen også i en meget kold vinter. *** I sidste nummer af bladet bragte vi på s. 49 et billede af Jungshoved sogneråd fra Aase Petersen, Hestehavevej i Præstø, har givet os navne på medlemmerne af rådet: Stående fra venstre: Marius Pedersen, Bønsvig, Rasmus Jensen, Stenstrup, Niels Peter Gundersen, Stavreby og Ove Dinesen, Stenstrup. Siddende fra venstre: Rasmus Petersen, Roneklint, Hansigne Frederiksen, Stavreby og Karl Caspersen, Roneklint. *** Sonja og Stefan Preusche, Fuglsangvej 19 i Roneklint har modtaget Vordingborg kommunes præmiering for gode og smukke bygninger i Det hedder blandt andet i begrundelsen for præmieringen: Tilbygningen 5

6 præmieres, da den bidrager til landskabet ved ikke at skæmme og er nænsomt tilpasset den eksisterende landsby, Roneklint og: Byggestilen er endvidere medvirkende til at holde liv i gamle håndværk. Stort tillykke til Sonja og Stefan med den fine anerkendelse. *** Fredag den drog 50 forventningsfulde deltagere fra Allerslev og Jungshoved sogne i bus til DR-byen i København. Her fik de en spændende rundvisning i den nye DR-by og en flot koncert i den nye koncertsal med Malmö Symfoniorkester. Tak til de to menighedsråd og sognepræst Torben Møllenbach for det fine arrangement. *** Vi mangler billeder til de kommende artikler om JIF s historie ( ). Vi håber, at læserne kan hjælpe os. På forhånd tak. *** Den varme juli måned og den fugtige august gav os et godt svampeår både de spiselige og de giftige vrimlede frem. Her er det den giftige røde fluesvamp, der udfolder sig i al sin pragt ved et sommerhus i Bøged. *** Forfatteren til artiklerne om Pedersenklanen har gjort os opmærksom på, at vi i indholdsfortegnelsen var kommet til at skrive Petersen i stedet for Pedersen. Selvfølgelig skal vi skrive navne korrekt. Så vi undskylder fejlen. Knud Jacobsen, Stenstrup 6

7 Ud vil jeg! Ud! (5) Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: Cykeltur på Jungshoved Jeg skulle skrive lidt om vores cykelture på Jungshoved. Det er dejlige ture, vi har i sommerhalvåret, og vi kommer rundt på alle veje jeg tror ikke, der er nogen, vi ikke kender her på Jungshoved. Vi mødes ved skolen torsdag kl og cykler ca km. Der var én, der troede, at vi var en klike, men det er der slet ikke tale om. Alle er velkomne, og vi er i alderen 7-75 år, så der er både unge og ældre! En gang om året cykler vi til Jacobshavn i Præstø, hvor vi har smørrebrød med + øl/vand og snaps det er lige så hyggeligt, som det lyder. Derefter cykler vi over til Det kolde hjørne, inden turen går tilbage til Jungshoved. Det er ren og skær hygge, ikke noget med hurtige konditure. Vi skal have tid til hyggesnak, mens vi cykler, og vi holder en lille pause på turen. Vel mødt til næste år efter påske. Med venlig hilsen, Ida Nerup Planter på Jungshoved (9) Sukkerroen Efteråret og vinteren er hviletid for mange planter. Efter en lang og varm sommer er deres depoter fyldt op med næring til næste års vækst og frøsætning. Denne artikel handler om kulturplanten, sukkerroen. Sukkerroen er blevet dyrket på Jungshoved gennem flere menneskealdre. Lige nu (8.10.) står den og strutter med sine saftspændte blade og rødder på mange af Jungshoveds marker. Inden dette blad udkommer, er de fleste roer blevet høstet og kørt med lastbil eller traktor til sukkerfabrikken i Nykøbing F. Sukkerroen (Beta vulgaris var. altissima) er en forædlet rodfrugt i planteslægten bede. Dens vilde stamplante er strandbeden. Strandbeden vokser flere steder langs de danske kyster bl.a. ved Storebælt og Kattegat. Sukkerroen trives bedst på en tung, lerholdig jord. Planten er toårig. Plan- 7

8 tens kraftige pælerod indeholder allerede i dens første leveår store mængder sukker, som er dannet med henblik på frøsætningen i plantens andet leveår. Så langt når de fleste sukkerroer ikke at komme. For at kunne udnytte de sukkerholdige rødder skal roerne høstes i deres første efterår. Høstperioden, leveringen af roer og fremstillingen af sukker starter i september og kaldes for roekampagnen. Tidligere var en vellykket roekampagne afsluttet omkring juletid, men nu går det nok hurtigere. Fremstillingen af sukker på basis af sukkerroer startede i Tyskland o. år 1800 og tog fart under fastlandsspærringen fra 1806, hvor Napoleonskrigene afskar England fra Europa, og hvor England svarede igen ved at blokere det kontinentale Europa. Herved fik mange lande svært ved at få rørsukker frem fra deres oversøiske kolonier, for Danmarks vedkommende fra De Vestindiske øer. Det var dog først efter slaveriets ophævelse o. 1850, at der kom rigtig gang i sukkerroedyrkningen, og siden da har man dyrket sukkerroer i Europa. Den første sukkerfabrik i Danmark blev opført på Lolland Da sukkerroedyrkningen var på sit højeste, var der 9 sukkerfabrikker i Danmark. Roerne fra Jungshoved blev tidligere sendt til sukkerfabrikken i Stege eller til saftstationen i Mern. I dag køres roerne fra Jungshoved til sukkerfabrikken i Nykøbing F. De danske sukkerroearealer er i de seneste år blevet 8

9 væsentligt reduceret, og i dag er der kun sukkerfabrikker tilbage i Nykøbing F., Nakskov og Assens. Sukkerroerne har i mange år sat deres præg på Jungshoved. Fra et af de første år jeg boede på Jungshoved, husker jeg, at genboen fik et feriekort fra datteren og svigersønnen, som var på campingtur i Frankrig. Som det allerførste skrev de, at sukkerroerne stod godt der. Herefter fulgte alle deres andre ferieoplevelser. I et af de tidligere numre af bladet fortalte Holger Andersen og Charles Rasmussen om Sandgravshuset og huset på Over Lyngen 2. Begge huse var blevet opført som bolig til polske roearbejdere på Jungshoved. Det var sæsonarbejdere både mænd, kvinder og børn, der kom til Danmark i perioden for at arbejde i marken med sukkerroerne. Det største antal polakker, der kom til landet, var i sæsonen 1914, hvor der kom I 1929 var det slut. Mange af bladets læsere husker sikkert også det store arbejde, der tidligere var knyttet til dyrkningen af sukkerroer med såning, lugning og udtynding, roeoptagning, læsning og kørsel af roerne, og ikke mindst de ømme rygge der fulgte med. I dag klares det hele med maskiner ofte i en arbejdsgang. I næste nummer af bladet fortæller Torben Di nesen, Smidstrup, om hvordan man gennem en årrække udskibede sukkeroer fra roehavnen ved Jungshoved kirke til sukkerfabrikken i Stege. Knud Jacobsen, Stenstrup Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, kan gøre det på følgende måde: - ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli Brugsen i Jungshoved - ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke - ved at indsætte et beløb på vores konto nr i Møns Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! så brug netbank). På forhånd tak 9

10 Fredag den 24. september havde vi høstfest i Forsamlingshuset. Det var en hyggelig og fornøjelig aften. Desværre fik vi nogle afbud på grund af influenza, men der deltog 44 personer, som takkede for en rigtig hyggelig aften. Vi har nu sluttet vores udendørs petanque. Der har været aften- /nat petanque i Allerslev, hvor vi var inviteret med. Der deltog 9 spillere fra os. D e l t a g e r n e mø d t es kl , blev delt op i hold, fik Nyt fra Jungshoved Pensionistforening lidt at spise, og så spillede de til godt midnat. Der deltog ca. 90 spillere, der kom rundt omkring fra. Det var meget fornøjeligt. Pensionistforeningens tur til Prag Søndag den 8. august tog vi med færgen fra Gedser kl. 9.00, hvor vi fik morgenmad. Derefter gik turen mod Spreewald, hvor vi skulle overnatte. Vi var i god tid, så på vejen kørte vi en tur til Berlin. Vi kørte ad Kurfürstendamm, så resterne af Muren, udgravninger af en SS-fangekælder, Karen Carlsson 10

11 Checkpoint Charlie og Potsdamer Platz. Næste dag gik turen mod Prag. Vi skulle spise frokost i Hrensko i Tjekkiet, men på grund af oversvømmelser stod vores hotels kælder under vand, og der var fare for gaden også. Der kunne vi altså ikke spise, men vores chauffør fandt et andet hotel et stykke oppe i bjergene, hvor de fremskaffede en 2-retters menu til 44 personer inden for en time. Turen gik videre mod Theresienstadt. På grund af oversvømmelser var vejene nogen steder undermineret, andre steder var de skyllet helt væk, så det gav omkørsel efter omkørsel. Vi kom IKKE til Theresienstadt. Turen gik direkte til Prag, hvor vi ankom til vores hotel sidst på eftermiddagen, men med godt humør. Næste dag var vi på byvandring i den gamle by med vores dansktalende guide. Vi sluttede på slottet, og eftermiddagen var til egen disposition. Om aftenen gik turen til Krizikova Musik Fontænen. Det var en fantastisk oplevelse springvand i mange farver ledsaget af musik og dansere (varede ca. 3 kvarter). Kan ikke beskrives det skal ses. Næste dag gik turen til Melnik, hvor vi fik rundvisning på slottet, derefter var der vinsmagning af 8 forskellige vine i vinkælderen, og til slut en dejlig middag. Eftermiddagen skulle være fri, men vi havde jo mistet besøget i Theresienstadt, så vi prøvede igen men ak, vores bus (rutebil) gik i stykker ca. 7 km fra målet. Michael, vores chauffør, fik skaffet en anden bus, der hentede os tilbage til Prag. Sure miner? Overhovedet ikke, men en god stemning. Fantastisk dejligt, tak for det! Vi manglede vores chauffør til at hjælpe os om aftenen, hvor vi skulle på sejltur på Moldau, men han fik fat i vores dansktalende guide, som kom og hjalp os. Bådene var flyttet lidt væk fra det centrale Prag. Der var højvande i Moldau, så bådene ikke kunne sejle under broerne, men vi fik en god tur, dejlig mad, stille og lunt vejr. Næste morgen stod der en ny bus fra Ørslev parat til at transportere os hjem. Trods forsinkelser og små uheld var der en god stemning. Jungshoved Pensionistforening 11

12 Jungshoved Idrætsforening Sommerfest i Jungshoved Idrætsforening BASKETBALL I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING ER LUKKET Muligheden for at dyrke basketball i Præstø og omegn findes desværre ikke længere. Med trænerfrafald lige før sæsonstart og begrænset tilgang af nye spillere gennem de sidste år så JIF ikke nogen mulighed for fortsat at kunne tilbyde basket træning med turneringsdeltagelse. Vi forsøgte med et tilbud om hyggebasket en gang om ugen, men fik 12 Igen i år afholdt vi en dejlig sommerfest i idrætsforeningen. Det var lørdag den 17. juli, og solen skinnede på os hele dagen. I år var der tilmeldt 12 fodboldhold. Det ene hold meldte desværre fra i sidste øjeblik, men det satte ingen skår i glæden, alle mødte op og gjorde, hvad de kunne for at gøre det til en fornøjelig dag. Efter sidste kamp var der præmieoverrækkelse til det vindende hold, og i år var det Horbelev Unge, der vandt efter nogle flotte kampe. Landliggerstævnet måtte desværre aflyses, da der ikke var tilslutning til det. Ærgerligt, da det plejer at være rigtig sjovt at være med til og ikke mindst sjovt at se på. Kl. 18 var der fællesspisning og musik i teltet for de deltagere, der havde lyst til at være med. Festen sluttede ved 01-tiden efter en fornøjelig dag og aften. Majbritt kun ganske få tilmeldinger. Det er derfor med beklagelse at JIF, efter 6 år med basketball, har måttet lukke basket ned. Vi vil gerne sige tak til de trænere, der gennem årene har hjulpet os, og god vind fremover til alle vores tidligere spillere med basket-spillet i andre klubber. Carina Kristoffersen (tidl. basket koordinator i JIF)

13 Traktortræk september 2010 Så er årets traktortræk i JIF vel overstået, og igen i år er det gået rigtig godt. Vi har jo, siden vi startede i 2005, haft for vane, at vejret har været med os, men sådan gik det ikke helt i år. Vi fik en masse vand fredag aften, som gjorde forholdene lidt sværere Vi blev et par timer forsinket lørdag, og trækkerne måtte springe prøvetrækket over, men alle var ved godt mod, og vi erfarede en gang for alle, at samarbejde og velvilje er vejen frem, når der skal være traktortræk. Gjøngegarden var på pladsen lørdag morgen og åbnede hele festen. Lidt god musik og glæde kan bringe smilet frem, og i dette tilfælde også sol, vi havde i hvert fald sol resten af dagen. Som Flemming Jensen, daglig leder af Gjøngegarden, siger: alt under 35 mm er godt vejr. Vi havde i år besøg af truckerklubben TØF, og det virkede, som om de hyggede sig, der var ikke så mange på end normalt, men med en masse ekstra arbejde fra vores fantastiske hjælpere og trækkerne så gik det alligevel. grund af vejret, men de lastbiler der kom pyntede fint på pladsen. Vi hå- 13

14 ber, at de også har lyst til at komme forbi til næste år. Lørdag aften havde vi traditionen tro fest, og aldrig før har vi været så mange. 220 gæster valgte at blive og feste sammen med os, og vi fik rigtig god mad grillet gris, som blev tilberedt på pladsen af Jens Krebs, og resten af maden blev leveret af Torvecafeens køkken. Søndagen forløb planmæssigt, ingen regn men en masse pladder over det hele. Vi sluttede af med endnu et besøg af Gjøngegarden, som indledte præmieoverrækkelsen. Der var mange glade ansigter ved præmieoverrækkelsen, bl.a. kan nævnes nogle lokale: Maja Andersen, som fik en flot andenplads i sin klasse, og Kenneth Woodham, som for første gang kunne tage en flot førsteplads med hjem fra det lokale traktortræk. Tillykke med det! Vi vil også gerne herigennem rette en stor tak til alle vores hjælpere, som kommer trofast år efter år og knokler for JIF. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre. Der skal også lyde en stor tak til Lynggården for god støtte og et godt samarbejde som altid. Tak til alle gæster, kræmmere, tivolifolk, trækkere og truckere. Håber at vi ses igen til næste år. Bestyrelsen, JIF Dato for næste års traktortræk er september

15 Præstø Fjordsvømning fandt sted søndag den Der var 44 svømmere, der deltog. Heraf var en del lokale, bl.a. også en del fra JIF. Jeg selv deltog som roer i en følgerobåd fra Præstø Roklub. Det var en forholdsvis lun, men overskyet dag. Vi kom over til Fjordkroen i tørvejr, men så begyndte det at regne, og inden vi var tilbage ved målområdet ved Præstø Roklub, var vi roere lige så våde som fjordsvømmerne. Men det var en god oplevelse, og alle svømmere nåede over i god behold. På billedet ses både en kajak og en robåd fra Præstø Roklub, som ligger klar til at følge svømmerne over vandet. Det røde hold var de første svømmere, der startede ud fra Fjordkroen med kurs mod Præstø. Connie Dalsgaard, JIF Fjordsvømning 2010 Kåre Christiansen, træner og svømmer i JIF, deltog også i fjordsvømningen, men som svømmer, og udtaler følgende: Jeg har været med i fjordsvømning hvert år, siden Kai Christiansen genstartede den gamle tradition. Det er altid en oplevelse at være med, og der er efterhånden en gruppe svømmere, som deltager år efter år. Kai har år efter år evnet at få stablet et arrangement på benene, hvor der er lagt meget sjæl og engagement i forberedelsen. 4,7 km er en pæn distance, som kræver lidt forberedelse. Det kan man selvfølgelig gøre i en svømmehal, men det er langt sjovere og mere afvekslende at gøre det i åbent vand. Vi holder altid sommerferie i vores sejlbåd, og det har givet mulighed for at se på lidt havbund mange steder i Danmark. Jeg tror efterhånden, at jeg kan udgive en lille håndbog om gode steder for svømning i åbent vand i Danmark. Stavnsfjord på Samsø og Allinge på Bornholm er klare vindere i Danmark. I Sverige er Ven i Øresund og Kullen i Sverige fantastiske steder at svømme i åbent vand. Omkring Præstø fjord er ydersiden af Feddet heller ikke værst. 15

16 Så er vi godt i gang med den nye svømmesæson i JIF. Vi startede op mandag den Der er de trænere og bassinvagter, der skal være, og alle hold kører. Det er dejligt. Vi har 20 hold spredt ud over mandag, tirsdag og torsdag. Der er børnehold for både nybegyndere, let øvede og øvede svømmere samt hold for voksne, vandaerobic og fjordsvømmere. Nyt fra svømmeafdelingen i Jungshoved Idrætsforening Søndag den var vi til sæsonens første mikrostævne i Haslev. Der deltog 13 svømmere fra JIF. De klarede sig fint, og alle havde en god eftermiddag. Nogle af svømmerne fra JIF, der deltog i mikrostævnet i Haslev Connie Dalsgaard, JIF J I F Volleyball Vi har stadig plads til dig, og vi spiller hver eneste onsdag Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl Det kunne jo godt være, at der sidder nogle, som vil røre sig, men som ikke kan komme i hallen eller på skolen, da der er lukket under opbygning. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt, det går ikke vildt til. Vi er både herrer og damer i alderen år. Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi har det. Eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. Med venlig hilsen JIF Max, tlf eller

17 Præstø Fjordsvømning fra på til i vandet En væsentlig årsag til, at jeg og familien flyttede til Præstø i 1994, var den smukke alsidige natur i Præstø og omegn og ikke mindst Præstø Fjord. Naturen har jeg nydt ved egen muskelkraft ved at ro på fjorden hver morgen kl.5.30 i sommerhalvåret. Ikke alene men sammen med fire friske gutter. En af disse, Ib Laursen, og jeg har et par gange overværet Præstø Fjordsvømning fra båd, og i 2008 aftalte vi at begynde at gå fra på til i vandet. Vi ville svømme i fjorden med det mål at deltage i fjordsvømning Vi anskaffede os våddragter og begyndte i vandet. Da det blev for koldt, fortsatte vi med at træne i Tokai svømmehal. Vi deltog og gennemførte fjordsvømning Det lykkedes mig at gennemføre på vistnok indtil dato langsomste tid. Jeg opfyldte min målsætning: At starte langsomt, fortsætte langsomt og afslutte langsomt. At svømme over fjorden var en fantastisk oplevelse, som kun kan anbefales. Og det er godt, at der også er plads til de langsomme. 17 På baggrund af den gode oplevelse i 2009 fortsatte Ib og jeg med at træne. Vi kom i kontakt med nogle af de andre lokale fjordsvømmere, som vi begyndte at træne sammen med, bl.a. ved Roneklint. De fortalte os også om svømmedragtens betydning. Jeg købte derfor en rigtig svømmedragt og kunne straks mærke forskel. Kai Christiansen efterlyste lokale, der ville være med til at arrangere de fremtidige fjordsvømninger. Ib og jeg meldte os, og især Ib har været meget aktiv i dette arbejde. Vi deltog i fjordsvømningen 2010 i rigtig svømmedragt. Jeg lavede ny målsætning: Start langsomt, svøm lidt hurtigere, og prøv at løbe i land, når du er færdig. Det førte til, at jeg nok lavede den største personlige forbedring i fjordsvømningens historie. Jeg gennemførte turen lidt over en time hurtigere

18 end i Kai annoncerede dette med sin gode, mandige røst ud over målområdet. Forholdene var nok også så nær det perfekte som muligt. Perfekt vejr og meget synlige, nye bøjer. Der blev knap så meget siksak som tidligere. Eneste minus var rigtig meget ålegræs, som vi svømmere nærmest blev fanget i, og som kom i skruerne på ledsagebådene. Men igen en dejlig tur og med en god afslutning med taler af borgmesteren og Kai samt fællesspisning i roklubben for deltagere og frivillige hjælpere. Den gode mad var lavet af gode kvinder fra Præstø. Jeg har nu deltaget i træningen 3 gange. Det er dejligt udfordrende, og vi får god vejledning i teknik og træningsprogrammer. Så indtil nu, tak til Jungshoved Svømmeklub for dette initiativ. Efter denne træning skal jeg jo nok til at lave en ny målsætning for min deltagelse i fjordsvømningen For flere oplysninger om Præstø Fjordsvømning: der.dk/ Ole Thomsen, Hestehavevej 55, Præstø Fra andre fjordsvømmere havde jeg hørt, at Jungshoved Svømmeklub har et hold, der vinteren igennem træner til fjordsvømningen. Det fik Thomas B. Hansen og mig til at melde os på Jungshoved Svømmeklubs fjordsvømmerhold. Thomas har sammen med Kai gennem flere år udført et stort arbejde med at arrangere fjordsvømningen. 18

19 Jungshoved Skole de ville bruge deres tid til gavn for rigtig mange. Nu er vintersæsonen i skolen startet med masser af glade folk hver eneste dag. RAMPEN Rampen, der skal sikre, at alle har mulighed for at komme ind i skolen, er endelig blevet færdig. Den ser rigtig fin ud og fungerer godt er allerede afprøvet. Dog venter vi på ny dør og nogle bedre dørtrin, da de nuværende skaber forhindringer. Vi håber, at rampen vil blive til glæde for mange. ARBEJDSDAG Stor tak til alle, der deltog i arbejdsdagen den 2.oktober. 15 aktive deltagere mødte med spand, kost og gummihandsker op til morgenkaffe og arbejdsfordeling kl Alle var supereffektive, og hele huset blev gjort hovedrent, desuden blev der malet radiator og paneler, ryddet op i skabene i køkkenet, fejet i gården og vasket måtter. Dagen sluttede med en velfortjent frokost i køkkenet. Alt er bare så fint nu, og alle deltagere fortjener en KÆMPESTOR tak, fordi VELKOMMEN TIL NYE HOLD I SKOLEN Vi byder i denne vinter velkommen til Strikkecafeen, der mødes hver onsdag aften i vestlokalet. Her kan strikkes, snakkes og byttes ideer og erfaringer. Alle er velkomne. Leder er Lise Særslev. Desuden byder vi velkommen til et afspændingshold ledet af Ida Neerup. Mange af deltagerne har også de foregående år gået til afspænding i lokalet på første sal, men i år stod de uden træner. På Jungshoved findes der råd for meget, og Ida var frisk på at springe til som leder. Ida har tidligere trænet gymnastikhold i skolen, så det er en erfaren leder, man møder på første sal mandag eftermiddag. Ud over de i folderen nævnte aktiviteter glæder vi os også over at byde velkommen igen til Bøgestrøm skole og Bo og Naboskab Præstø, som bruger skolen til idræt hver uge. Det er 19

20 dejligt, at også lokale institutioner kan lide at være i den gamle skole. Hvis andre savner lokale til en aktivitet, så ring til Lise , og hør om der er plads i skolen. LEJLIGHEDEN Da daghjemmet pludselig blev lukket sidste år i led med andre besparelser, blev lejligheden i øst tom. Mange forskellige forslag har været fremme, da vi også skal skaffe besparelser på skolens drift. Vi er i styregruppen kommet frem til, at den bedst mulige udnyttelse for Jungshoved vil være at inddrage lejligheden i den øvrige skoles aktiviteter og skaffe indtjening ved udlejninger i lighed med den udlejning, der foregår allerede. Det har vi fået grønt lys for af kommunen. Vi forestiller os, at vi hen ad vejen får lejligheden malet og indrettet med borde og stole, køkkengrej og senge til overnatning. Det sidste bliver ofte efterspurgt af folk, der gerne vil leje skolen, men ikke har mod på at sove primitivt på gulvet. Lejligheden vil kunne udlejes sammen med resten af skolen eller alene til mindre grupper. Alt er endnu i startfasen, men I vil høre nærmere, da vi får brug for arbejdskraft og senere på året vil indkalde til en arbejdsdag. LEJRSKOLER M.M. I DEN FORGANGNE SÆSON Igen i år har der været liv i den gamle skole hele sommeren. Til dato har vi 22 lejemål i kalenderen. Det er mange forskellige grupper, der kommer her. Skoler, fritidshjem, spejdere, geologistuderende, klasseture med forældre og børn, familietræf, offroadere, arkitektstuderende, ergoterapeuter, idrætsforeninger, gymnasier m.fl. Vi er glade for det liv, de bringer med sig, og glæder os over, at flere er stamgæster. KULTURAFTENER Årets første kulturaften var med Norges ambassadør i Danmark, Jørg Willy Bronebakk. Ambassadøren fortalte om Norge i dag i Norden, i NATO, uden for EU. Han fortalte også om Norges fælles historie med Danmark og om, hvordan man i Norge tackler udkantsområderne. I Norge bor der folk fordelt over hele landet, og man ønsker, at folk fortsat skal kunne bo, hvor de har lyst til at være. Bl.a. giver man skattelettelser til folk i udkantsområderne. Ambassadøren var en meget vidende mand med et spændende CV og en god formidler. Så det blev en spændende aften. Næste arrangement er Skumringsaften v/foreningen Norden den 8. november. Desuden er der planlagt en aften om jagtrejsefeber til marts, og flere arrangementer er på vej. Se løbende opslag på hjemmesiden. Lise Jacobsen, Styregruppen for Jungshoved skole 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere