Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R"

Transkript

1 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

2 2

3 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Hvem kan få behandling? Du kan blive henvist til behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, hvis du er over 18 år og har symptomer på spiseforstyrrelse, angst, depression, personlighedsforstyrrelse eller psykiske vanskeligheder, der knytter sig til stress og traumer. Vi behandler ikke personer med psykoser, demens eller misbrug. Den første kontakt Det første der sker, er, at du får tilbudt en forsamtale. Ved forsamtalen får du lejlighed til at fortælle om dine problemer, din situation og baggrunden for dit ønske om behandling. Der optages journal, og vi drøfter egnede behandlingsmuligheder. Snarest derefter tager vi stilling til, hvilken behandling vi vil tilbyde. Vi har som mål, at forsamtalen finder sted senest 4 uger efter, at vi har modtaget din henvisning. Efter forsamtalen vil der i de fleste tilfælde være ventetid før behandlingen kan begynde. Hvem behandler? Stolpegårds behandlere er: læger, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Alle har psykoterapeutisk erfaring og uddannelse og arbejder med psykoterapeutisk behandling under ledelse af psykiatriske speciallæger. Hvordan foregår behandlingen? Psykoterapeutisk Center Stolpegård har et ambulatorium, et dag- og døgnafsnit og en klinik for spiseforstyrrelser. De fleste tilbydes ambulant behandling. Behandlingen er først og fremmest psykoterapeutisk. Vi tilbyder medicin og lægesamtaler og samarbejder med sagsbehandlere om sociale problemstillinger, hvis der brug for det. 3

4 AMBULATORIET Ambulatoriet behandler personer med angst, depression, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig til stress og traumer. I ambulatoriet er der en bred vifte af psykoterapeutiske behandlingstilbud. Langt de fleste patienter får et tilbud om gruppeterapi. Vi tilbyder i mindre omfang individuel psykoterapi samt par- og familieterapi. Næsten al behandling foregår i dagtimerne. Der er begrænset mulighed for behandling efter kl. 16. Gruppeterapi Mange har stor nytte af gruppebehandling uanset, hvad problemet måtte være. I behandlingsgrupper opstår ofte en stærk fællesskabsfølelse, hvor man får støtte til at afhjælpe sine problemer og samtidig bidrager til, at andre kan løse deres. Man lærer af hinanden og udvikler sig sammen. Gruppeterapi er samtalebehandling i en gruppe med 6-10 deltagere ledet af to behandlere. I et typisk gruppeforløb mødes gruppen 3 timer om ugen over en periode, der kan variere fra 3 til 6 måneder. Enkelte grupper har ugentlige møder af 1,5 times varighed gennem 1 år. Specialgrupper Centret har særlige gruppebehandlingstilbud, specialgrupper til personer med angst, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), depression, personlighedsforstyrrelser og følger efter seksuelle overgreb i barndommen. Par og familieterapi Par- og familieterapi tilbydes som selvstændige forløb, hvis vi skønner, at det især er forholdet til partner eller familien, der har betydning for den tilstand, der har ført til henvisning. Det samme tilbydes, hvis børn i særlig grad er truet af familiære problemer. Par- og familieterapi former sig som en række samtaler, hvor parret eller hele familien deltager sammen med 1-2 behandlere. Hver samtale varer ca. 1,5 time. 4

5 Samtalernes antal og hyppighed afpasses efter problemets art og behandlingens forløb. Der kan være tale om alt fra ganske få op til højst 10 samtaler. Individuel terapi Individuel psykoterapi tilbydes i et begrænset omfang i form af kortere forløb på 5 til 10 gange. Hver samtale varer op til 1 time. Når vi tilbyder individuel terapi, er det, fordi vi skønner, at et kort og fokuseret behandlingsforløb er det mest relevante. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om et afgrænset problem eller en krise. Individuelle samtaler kan også komme på tale ved mangelfulde danskkundskaber. kunne afhjælpes ved ambulant behandling. Behandlingen Langt de fleste tilbydes samtalebehandling i grupper med 7 deltagere og to behandlere. I et typisk gruppeforløb mødes gruppen 3 timer om ugen over en periode på ca. 5 måneder. Behandlingen har fokus både på de psykologiske og sociale vanskeligheder, der ledsager en spiseforstyrrelse, og på spisemønster, vægt og fysiske konsekvenser af spiseforstyrrelsen. Alle patienter indgår en aftale med behandlerne om, hvilke mål der skal være i forhold til vægt, spisemønster og andre spiseforstyrrelsessymtomer. KLINIK FOR SPISEFORSTYR- RELSER Hvem kan behandles? Klinik for Spiseforstyrrelser behandler personer med bulimi, anoreksi og tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen skal Der tilbydes ud over gruppeterapien supplerende samtaler med familie, kærester og venner, der er vigtige for patienten i helbredelsesprocessen. Alle patienter med spiseforstyrrelser modtager diætistvejledning ved en eller flere 5

6 individuelle samtaler. Alle patienter fører kostdagbog og vejes af behandleren ved hvert fremmøde. Vi arbejder hen i mod, at patienterne opnår eller bevarer en stabil normalvægt. Normalvægt er defineret som Body Mass Index (BMI) mellem 20 og 25. Vi tilbyder individuel og par- og familieterapi i et begrænset omfang i form af kortere forløb på 5 til 10 gange. Individuelle samtaler varer op til 1 time, par- og familiesamtaler varer 1,5 time. DAG OG DØGNAFSNITTET Hvem kan behandles? Dag- og døgnafsnittet tilbyder intensiv behandling til personer med angst, depression eller psykiske vanskeligheder, der knytter sig til stress og traumer. Indlæggelsen kan f.eks. være nødvendig, hvis man er sygemeldt og meget belastet af sine symptomer. En mere intensiv behandling vil så kunne bidrage til, at man hurtigt kan komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Opfølgning Efter afslutning af gruppeterapien er der mulighed for op til 3 individuelle samtaler eller et efterbehandlingsforløb i gruppe i ca. 4 måneder, hvis deltagerne har behov for yderligere stabilisering. Behandlingen Afsnittet har åbent fra mandag kl til fredag kl. 14. Behandlingen varer i alt 10 uger. De første 6 uger er man indlagt. De sidste ca. 4 uger møder man til ambulant behandling 3 dage om ugen. Man deltager i et behandlingsprogram, som vi tilrettelægger individuelt. Behandlingen foregår i grupper. 6

7 Under indlæggelsen og i den ambulante behandling er man knyttet til den samme psykoterapeutiske gruppe, der mødes 2 gange ugentlig. Gruppen består af 9 deltagere samt 2 gruppe-terapeuter. Under indlæggelsen er der en række behandlingsaktiviteter, der hjælper deltagerne til at arbejde med deres særlige problemområder. Vi tilbyder derudover en række skemalagte aktiviteter, der ofte foregår i grupper. Vi har også fokus på samspillet med personale og medpatienter, der giver mulighed for at arbejde med og ændre vanskeligheder, der udspiller sig i dagligdagen. Dette har betydning bl.a. i forbindelse med behandlingen af fobier med angst for bestemte situationer. Opfølgning Efter afslutning af de 10 ugers behandling er der mulighed for enkelte individuelle opfølgende samtale over de næste uger til måneder, almindeligvis højst 2-3 samtaler. I løbet af behandlingen er der mulighed for enkelte orienterende samtaler sammen med partner og/eller familie. Der er desuden i et vist omfang mulighed for vejledning om sociale forhold hos afsnittets socialrådgiver. 7

8 Nyttige oplysninger Medicin og alkohol og stoffer Hvis behandlingen skal virke, skal du være ude af et evt. misbrug. Misbrug af alkohol, medicin, hash og andre euforiserende stoffer skal være stoppet i mindst 1 2 år, før du henvises. Forbrug af vanedannende og beroligende medicin skal være aftrappet inden behandlingen kan påbegyndes. Hvis du ved behandlingens start aftaler at fortsætte eller påbegynde en medicinsk behandling som supplement til den aftalte psykoterapi, vil lægerne ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård stå for denne behandling. Tobak Psykoterapeutisk Center Stolpegård er røgfrit område. Tavshedspligt og oplysningspligt Alle behandlere har tavshedspligt. Det, der tales om i en gruppe, er fortroligt, også for deltagerne. Vi videregiver ikke personlige oplysninger, med mindre du har givet din tilladelse. Vi er dog forpligtet til at udfærdige forskellige erklæringer f.eks. til socialforvaltninger, hvis vi bliver bedt om det. Som behandlere har vi en skærpet oplysningspligt over for de sociale myndigheder, hvis vi får indtryk af, at mindreårige børn er truede socialt eller helbredsmæssigt. Efter afslutning af behandlingen sendes et brev om behandlingsforløbet til din egen læge, hvis du har givet samtykke til dette. Registrering Det offentlige sundhedsvæsen, som vi er en del af, er forpligtet til at registrere behandlingsforløb i Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. Behandling i Psykiatriske centre registreres i Det Psykiatriske Centralregister. Oplysningerne er udelukkende til brug for psykiatrisk forskning og behandling. 8

9 Aktindsigt Du kan få indsigt i din journal og i breve og udtalelser, der sendes til andre instanser. Du skal spørge den behandler, som du er tilknyttet. Patientforsikring Alle patienter er automatisk omfattet af en patientforsikring. Hvis du kommer til skade på centret, og det er sket på grund af fejl eller forsømmelser fra centret side, har du således mulighed for at opnå erstatning. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du få udleveret en informationsfolder i centret. Patientvejleder Københavns Amt har en patientvejleder, der kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning vedrørende spørgsmål om frit sygehusvalg, aktindsigt, patientforsikring, patientklagenævn, klageprocedure, befordring m.m. Klagemuligheder Der kan være situationer, hvor du mener, at behandlingen skulle have været udført på en anden måde. Hvis det er tilfældet, er der forskellige muligheder for at klage: Du kan henvende dig med klager direkte til dine behandlere. Du kan også henvende dig til områdets overlæge, centerchefen eller til patientvejlederen (se ovenfor). Der findes klagevejledninger i venterummet. Hvis du specifikt ønsker at klage over den psykoterapeutiske eller den lægelige behandling, kan du også henvende dig til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade15, 2.sal, 1360 Kbh. K, tlf.: , fax: , Patientvejlederen træffes mandag - fredag mellem kl på tlf.:

10 Praktiske oplysninger Postadresse Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdsvej Gentofte Telefonnummer Tlf. : Telefonomstillingen er åben på hverdage mellem kl og 16.00, fredage dog fra kl Mønttelefoner Der er telefonautomat i hallen tlf.: og i kælderetagen tlf.: og hjemmeside 10

11 11

12 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere