Energy Services. Grøn varme til fast pris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy Services. Grøn varme til fast pris"

Transkript

1 Energy Services Grøn varme til fast pris

2 Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16 Spørgsmål og svar 18 2

3 Introduktion Energy Services vil, gennem salg af varme fra varmepumper, støtte brug af mere bæredygtige energikilder i Danmark. Varmesalget er primært henvendt til husstande uden for fjernvarme, som i dag ikke har andre muligheder end selv at stå for investering, drift og ansvar for egen varmekedel. Det vil Energy Services gerne lave om på, ved at tilbyde en varmeløsning, uden for byerne, der er tilsvarende fjernvarme. Det betyder at du som husejer betaler pr. kwh varme du bruger og samtidig slipper for besvær og risici ved egen investering i en varmekilde. I modsætning til fjernvarme, produceres varmen i den enkelte husstand ved hjælp af en varmepumpe, og derved øges brug af vedvarende energi samtidig med at varmetab under transport fra varmeværk til husstand undgås. I denne brochure kan du læse om Energy Services, varmepumpeteknologien, samt hvad vi kan tilbyde dig som kunde. 3

4 Energy Services Energy Services tilbyder en komplet serviceløsning, hvor det eneste, du skal gøre, er at bruge varmen. På samme vilkår, som beboere inden for fjernvarmeområder tilbydes varme uden bekymringer om varmeproduktionen, tilbydes du nu varme, som en service, uden for eksisterende fjernvarmeområder. Din komfort er i vores interesse Når Energy Services tilbyder salg af varme til en fast pris pr. kwh, skabes der en værdi i din varmekomfort og besparelser, for vores virksomhed. Det vil sige, at jo mere vi kan sikre at varmepumpen leverer optimalt, des bedre er det for vores virksomhed. Derfor er du sikret at vi altid vil optimere varmepumpen til at opfylde dine behov bedst muligt. VE-baseret varmeforsyning For at sikre en varmeproduktion baseret på vedvarende energi benytter Energy Services varmepumper som primær varmekilde. Varmepumper har flere fordele når de installeres og bruges korrekt. Ved forsyning med grøn strøm og opretholdelse af en høj effektivitet, minimeres energiforbrug og CO 2 udledning markant sammenlignet med fossilt drevne varmekilder. Samtidig udnyttes vedvarende energi fra solen og vinden. Den effektive energiudnyttelse fra jorden eller luften gør, at varmeproduktionen bliver billigere, og giver dermed en nedsat varmeregning for olie- og gasfyrs-ejere. 4

5 Ansvarsfordeling Energy Services tager fuldt ansvar for varmeproduktionen. Dette indebærer det juridiske og økonomiske ansvar for produktvalg, investering, vedligeholdelse og ejerskab af varmepumpen, ligesom drift og optimering også er vores ansvar. Du har som kunde ansvar for at klargøre din husstand til installation af den valgte varmepumpeløsning samt betale tilslutningsbidrag, hvorefter du blot betaler for den varme du forbruger plus et årligt servicetilskud. Læs mere om økonomien på side 10. Du slipper herved for de risici der ligger i den økonomiske investering samt valg af varmepumpe og besværet ved at indsamle viden omkring drift og vedligeholdelse. Din husstand Klargøring til installation Betaling af varmeregning Fast varmepris pr. kwh VP Energy Services Energitjek af din husstand Valg af teknisk løsning Investering i og ejerskab af varmepumpe Installation Afregning af varmeforbrug Online styring og optimering Årligt eftersyn 5

6 Energy Services Forretningsmodellen En varmepumpe giver mulighed for at opnå generelle besparelser pga. den høje energieffektivitet, sammenlignet med olie- og gasfyr. Mod sikring af disse besparelser for dig som kunde, tager vi en lille andel. Helt simpelt betyder det at vi overtager produktionsansvaret og sikrer dine besparelser. GAMMEL VARMEREGNING MED OLIEFYR NY VARMEREGNING ENERGY SERVICES BESPARELSER VARMEREGNING

7 Hvordan er det muligt? Energy Services kan tilbyde salg af varme til en fast pris, som ikke er muligt for private husejere. Først og fremmest køber vi stort ind af varmepumperne og kan derfor opnå en lavere installationspris end markedsprisen. Yderligere kan vi gennem specialisering inden for installation og styring af varmepumper, optimere effektiviteten for varmeproduktion, og herved holdes varmeomkostningerne så lave som muligt. Ved online styring sikres det at varmepumpen kører optimalt og eventuelle fejl eller ujævnheder i produktionen opdages hurtigt. Viden og Erfaring Det kræver erfaring og specialiseret teknisk viden at håndtere varmepumpen og udnytte dens potentiale optimalt. Der har været eksempler på varmepumper, som ikke har ydet optimalt, og derfor ikke været i stand til at opvarme husstanden eller ikke givet de forventede økonomiske besparelser. Det er vigtigt at fremhæve at det ikke er teknologien i varmepumper der er noget galt med. Det er derimod dimensionering, installation og styring af varmepumpen som ikke foregår optimalt. I Energy Services har vi samlet folk med specialiseret viden indenfor området, for hvis ikke varmeproduktionen er energieffektiv, taber Energy Services penge. 7

8 Varmepumpens teknologi Hvordan virker den? En varmepumpe udnytter den termiske energi i enten jord (væske/vand varmepumpe) eller luft (luft/vand varmepumpe), til at opvarme dit hus og brugsvand. Varmepumpen er elektrisk drevet, og kan i gennemsnit ved brug af 1 del elektricitet (1 kwh) hive to dele energi (2 kwh) ud af jorden, og derved levere 3 dele varme (3 kwh). Dette svarer til en effektivitet (COP) på 3. Luft/vand varmepumpe Varmepumpen cirkulerer kølevæske gennem slangen og opsamler energi fra jorden. I en fordamper overføres varmeenergien til varmepumpens kolde kølemiddel. Trykket hæves så kølemidlets temperatur hæves, hvorefter det afgiver varmeenergien til husets varmtvandsbeholder og varmesystem. Ekspansionsventilen sænker trykket igen, og kølemidlet bliver koldt, så det igen kan optage maksimal varmeenergi i fordamperen. 8

9 Effektivitet Varmepumpens system og dermed effektivitet påvirkes let af ændringer i fx klimaet, varmebehov og start/stop forløb. Det er derfor vigtigt at varmepumpen styres og justeres løbende efter ændringer. Det er essentielt at holde en konstant høj effektivitet, for at sikre et så lavt elforbrug som muligt. Ellers er der risiko for at varmepumpen ikke giver de forventede økonomiske besparelser. Tekniske løsninger Energy Services benytter forskellige tekniske løsninger for varmepumper, fordi der er stor forskel på varmebehov. Og det er vigtigt at finde en løsning, der passer til den individuelle husstand. Både for at sikre optimal varmelevering og en energieffektiv varmeproduktion. For jordvarme kan brinesystemet anlægges individuelt eller fælles mellem flere husstande, og enten vandret eller lodret. Luft/vand varmepumper kan i nogle tilfælde kombineres med gasfyr, også kaldet en hybrid varmepumpe. Varmepumpe: Illustration: 9

10 Kunde hos Energy Services Økonomiske forhold Som kunde hos Energy Services er du ansvarlig for at klargøre dit hus til installation af en varmepumpe. Dette indebærer nedtagning af dit gamle fyr og opsætning af en varmtvandsbeholder (detaljer på side 14). Klargøring tilbydes til kr Derudover betales et tilslutningsbidrag på kr til Energy Services. Startomkostninger Klargøring til VP installation ca. Tilslutningsbidrag: Total Løbende betaling Varmeforbrug, kvartalsvis Servicetilskud, årligt kr kr kr. 0,78 kr./kwh varme 500 kr. Hvad betaler du for? I varmeprisen indgår investering og vedligeholdelse løbende styring og optimering af varmepumpen varme til husstand og varmt forbrugsvand årligt servicetjek 10

11 Varmeprisen følger elprisen Du får en fast pris pr. kwh, fastlagt af Energy Services, som gælder for et år. Når aftalen gentegnes årligt, bliver varmeprisen på ny fastsat i henhold til elprisens udvikling i henhold til energitilsynets elprisstatistik. Dvs. hvis elprisen er steget med 1% vil din varmepris også stige med 1% i den følgende periode. Regeringen har stort fokus på at øge forbruget af el, og udfasning af de fossile brændsler. Derfor forventes det at olie og gaspriser vil blive pålagt flere afgifter og stige i højere grad end el. Elafgiften for el til opvarmning er således sat ned med 42 øre svarende til ca. 20% af den samlede elpris, i år. Lavere afgift på el til varmepumper Fra 2013 er det blevet muligt at opnå en lavere elpris på el brugt til opvarmning af din bolig, idet regeringen her giver nedslag på elafgiften. Det betyder at hvis du opvarmer dit hus med en varmepumpe vil den el der går til varmeproduktionen blive billigere. Regeringen regner med et gennemsnitligt elforbrug på 4000 kwh/ år i husholdningen, derfor gives afgiftsnedsættelsen til de kwh el, der forbruges herudover. Bruger I mindre el i husholdningen, vil det ikke have betydning for jer, men bruger I mere end de 4000 kwh/år vil I kunne opnå afgiftsnedsættelsen på de kwh, der ligger over 4000 kwh. Afgiftsnedsættelsen træder i kræft, når varmepumpen er registreret som primær varmekilde i BBR-registret. Energy Services vejleder ved ansøgning om denne afgiftsnedsættelse og besparelserne er medregnet i varmeprisen. Læs mere om afgiftsnedsættelsen på: 11

12 Økonomi Hvis du selv køber en varmepumpe Hvis du selv køber en varmepumpe vil du selvfølgelig modtage alle besparelserne selv. Men her skal du også være opmærksom på at der vil være en tilbagebetalingstid på en årrække før du vil opnå den lavere varmeregning. Nedenfor kan du se et eksempel på økonomien ved forskellige valg for en husstand, der bruger omkring L olie eller m3 gas, svarende til ca kwh varme om året. Det antages at der skal lånes det fulde beløb til startinvestering i alle tilfælde. Væske/vand VP Luft/Vand VP Energy Services Produkt investering inkl. installation (startomkostninger) kr. Virkningsgrad (gns.) 300% 270% - - Energipris (el) 1,55 1,55 - kr./kwh Varmepris 0,52 0,57 0,78 kr./kwh Varmeforbrug pr. år kwh Årligt energiforbrug (el) kwh Årlig varmeregning kr. Årligt eftersyn kr. Optaget lån kr. Årlig ydelse på lån: år 1 (afbetaling over 10 år, 5% rente) kr. Årlig omkostning for varmeløsning (1. år) kr. 12

13 Din varmeregning over 15 år Med Energy Services er du sikret en lav varmeregning fra første år. Selvom vores varmepris ligger over den reelle energipris, sammenlignet med egeninvestering, vil varmeregningen (inkl. investering) i gennemsnit over 15 år være lavest hos os. Væske/vand VP Luft/Vand VP Energy Services Årlig omkostning for varmeløsning (gns. over 15 år) kr. Grafen nedenfor viser den årlige varmeregning inkl. investeringsomkostninger over den forventede levetid for produktet. Lånet er afbetalt efter 10 år, hvor varmeregningen falder til den reelle energipris. Der er regnet med en energiprisstigning på 1,7% pr. år for el, hvilket forklarer hvorfor varmeregningen stiger. Kr Væske/Vand VP Luft/Vand VP Energy Services År 13

14 Klargøring til installation Som kunde har du ansvar for at klargøre dit hus til opsætning af en varmepumpe. Her kan du kort læse om de nødvendige foranstaltninger. Du vil inden installationen modtage en klargøringsbeskrivelse med de tekniske detaljer, som kan benyttes til indhentning af tilbud fra din lokale håndværker. Pladskrav til varmepumpe, indedel Varmepumpe, styring og varmtvandsbeholder som to individuelle dele: 1 meter x 2,8 meter (grundplan). En tilgængelig frihøjde på minimum 2,3 meter, med placering op ad en ubenyttet væg. Pladskravene tager højde for at der skal være plads til at udføre rørinstallationerne. Pladskrav til luft/vand varmepumpe, udedel Grundplan 1 meter x 0,7 meter + 1,1 meter i højden. Udedelen kræver et frirum for at kunne fungere optimalt med luft cirkulation, og skal derfor placeres ca. 0,5 meter fra bygningen. Strømforsyning Tilslutningsmulighed til 400V (kraft 16 A) Varmtvandsbeholder Varmtvands- og buffertank med elpatron, ca 300L 14

15 Eksempel på opstilling i bryggers: Luft/vand varmepumpe og varmtvandsbeholder Luft/vand Udedel Varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder 15

16 Bliv kunde For dig der vil have en sikker varmeløsning og besparelser på varmeregningen med det samme. Forudsætninger Der er som udgangspunkt nogle forudsætninger for, om din husstand egner sig til en varmepumpe. Hvis du ikke opfylder disse forudsætninger, betyder det dog ikke, at du aldrig kan blive kunde hos Energy Services. Men det vil sandsynligvis kræve nogle forbedringer på din husstand, som også i længden vil gavne både din økonomi og miljøet. Du er sandsynligvis egnet som kunde hos Energy Services hvis du kan svare ja til følgende spørgsmål: Har din samlede husstand et årligt varmeforbrug på over 1500 L olie eller 1500 m3 gas? Kan din husstand opvarmes til ønsket temperatur med en fremløbstemperatur på 50 C? Hvis du ikke kender svaret, har vi en testvejledning på Det er et krav at varmepumpen er tilmeldt BBR-registret som primær varmekilde og også benyttes herefter. 16

17 Sådan foregår det 1. På kan du indledende undersøge om din husstand er egnet til Energy Services. Er dette tilfældet, kontakter vi dig med et tilbud, hvis ønsket. 2. Energi Services sørger for et energitjek af din husstand. En konsulent kommer på besøg og gennemgår din husstand med henblik på husets egnethed til en varmepumpe. Derudover får du et mere præcist økonomisk overslag på fremtidige besparelser. 3. Energy Services erfarne varmepumpeteknikere dimensionerer varmepumpen til husstanden, så varmeproduktionen kan matche jeres behov. 4. Du sørger for klargøring af fyrrum til installation af varmepumpen, enten gennem vores tilbud eller egen håndværker. 5. Energy Services sørger for installation af varmepumpen. Dette foretages af erfarne varmepumpeinstallatører. 6. Energy Services sørger for løbende drift og årligt servicetjek af varmepumpen. Via online kommunikation med varmepumpen, sikres det, at den kører optimalt. 7. Hvert kvartal faktureres du for den varme, du har brugt de seneste tre måneder, i kwh. Dette fjernaflæses på en måler mellem varmepumpen og husets varmesystem. 8. Minimum én gang årligt er der indlagt et besøg til lovpligtigt eftersyn af varmepumpen. 9. Hvert år gentegnes aftalen, hvor du har mulighed for at stoppe aftalen, hvis den ikke længere lever op til dine forventninger. 17

18 Spørgsmål og svar Hvor længe er jeg bundet til Energy Services? Du bindes for et år ad gangen, og ved udgangen af perioden gentegnes varmeaftalen under forudsætning af den opdaterede varmepris. Ønsker du ikke at opretholde din aftale med Energy Services efter en periode, har du følgende muligheder: 1. Du kan købe varmepumpen som den står, til en pris i overensstemmelse med markedsvilkår og levetid. 2. Vi henter varmepumpen, men lader brinesystemet blive. Herefter kan du frit vælge en ny varmekilde og ligeledes gøre brug af evt. jordslanger. Hvad hvis jeg vil flytte? Ved salg eller fraflytning af huset er der følgende muligheder: 1. Ligesom ved ophør af aftalen, kan varmepumpen overtages til en pris i overensstemmelse med markedsvilkår og levetid, og sælges som en del af husets nagelfaste udstyr. 2. Aftalen kan overtages af husets køber og fortsætte som planlagt. Hvad hvis jeg vil bygge til? I tilfælde af at du ønsker at lave væsentlige ændringer ved din bolig, der kan påvirke dit varmeforbrug, bør du tage en snak med Energy Services, omkring hvordan det gøres bedst og mest energieffektivt. 18

19 Hvordan påvirker varmepumpen ejendomsværdien? Installation af en varmepumpe anses som en forbedring af huset. Det forventes at en varmepumpe med dens økonomiske værdi og miljømæssige egenskaber vil øge huse` ønskes udfaset i Jeg er bange for at afgifter/skatter pludselig bliver sat op så det bliver dyrere - hvad sker der så? Med stor politisk opbakning omkring energieffektivisering og vedvarende energikilder, forventes det ikke at der bliver lavet ændringer, som vil påvirke varmepumper negativt. Det er netop målet med dette demonstrationsprojekt at påvise at en forretning kan drives på salg af varme fra varmepumper uden tilskud fra regeringen, tilskuddet må derfor ikke være bærende for forretningsmodellen. Hvad sker der hvis Energy Services misligholder aftalen? Så længe du ønsker det, tilbyder vi salg af varme, hvor vi har vi ansvaret for at styre og skifte varmepumpen. I tilfælde af at vi ikke længere kan tilbyde salg af varme, vil vi hjælpe dig så godt som mulig på vej til at blive Varmepumpe ejer. I tilfælde af at Energy Services misligholder aftalen, tilbydes du at købe varmepumpen til en pris, væsentligt under eksisterende markedspris. 19

20 Fra efteråret 2013 til 2015 gennemføres fire demonstrationsprojekter for Salg af varme med tilskud fra Energistyrelsen. Du kan læse mere om de forskellige projekter i følgende pjecer: Demonstrationsprojekt: Individuelle varmepumper med fælles brine Demonstrationsprojekt: Varme i en hel by baseret på vedvarende energi Økonomien hvis du har oliefyr Økonomien hvis du har gasfyr Interesseret? Læs mere og tag testen på

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere