sundhedsfaglige Enkeltfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsfaglige Enkeltfag"

Transkript

1 S E sundhedsfaglige Enkeltfag

2 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den primære alternative behandlingsform zoneterapi 12 Den primære alternative behandlingsform fodpleje 13 Den primære alternative behandlingsform kosmetologi 14 Den primære alternative behandlingsform massage 15 Den primære alternative behandlingsform wellness copyright innowell.net 16 Kursusoversigt, priser og studieform 2

3 Momsfritagelse på behandlinger Behandlinger udført af alternative behandlere er momsfri efter 13, hvis de alternative behandlere opfylder følgende uddannelseskrav: Anatomi/fysiologi Sygdomslære/farmakologi Den primære alternative behandlingsform Psykologi Klinikvejledning/klientbehandling Introduktion til andre alternative behandlingsformer 200 lektioner 100 lektioner 250 lektioner 50 lektioner 10 lektioner 50 lektioner Innowell udbyder alle ovenstående Sundhedsfaglige enkeltfag. copyright innowell.net 3

4 Alle Innowells sundhedsfaglige enkeltfag foregår som fjernundervisning. Dette gør bl.a. at du kan; - studere sideløbende med at passe fuldtidsarbejde eller andet studie - studere 24 timer i døgnet - starte når du ønsker det - tage fagene langt hurtigere end traditionel undervisning Hvilket betyder, at du meget hurtigt og enkelt kan opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger. Ved studiestart tilbydes alle elever gratis guidning i brugen af fjernundervisning, så man kommer hurtigt og trygt fra start. Ligeledes kan du gratis prøve et modul på fjernundervisning, så du kan afprøve denne spændende studieform inden tilmelding. Har du brug yderligere vejledning til hvordan du hurtigt og let kan blive fritaget for at betale moms på dine behandlinger, så kontakt evt. vores studievejledning på eller Innowells fjernundervisning er meget brugervenligt og pædagogisk opbygget, og betyder at der ikke kræves forudgående viden om computere for at kunne studere hos os. Alle fagene understøttes af film, radioudsendelse, elektronisk opslagsværk m.m., som alt sammen gør studierne spændende og motiverende. copyright innowell.net 4

5 Sygdomslære Nu kan du studere sygdomslæren som enkeltfag på fjernundervisning. Sygdomslæren henvender sig til alle med interesse i sygdomslæren, samt alternative behandlere der ønsker mere viden eller fritagelse for moms. Sygdomslæren giver en grundig og let indføring i kroppen og dens sygdomme, forebyggelse og behandling, både i forbindelse med almindelige sygdomme og mere sjældne lidelser. Sygdomslæren mindsker den usikkerhed, man kan føle over for sygdom, hvad enten man er alternativ behandler, pårørende eller selv er syg. I sygdomslæren opnås viden i; e Symptomer og dens betydning e Sygdomme, behandling og forebyggelse e Allergi e Kræft og livsstilssygdomme e Seksuelle problemer e Hormoner, graviditet og fødsel e Rejsemedicin e Førstehjælp Til studiet i sygdomslæren benyttes Politikens Store Lægebog. Hvad fejler jeg?, som er et meget pædagogisk og rigt illustreret materiale, med mere en 400 instruktive farveillustrationer. Sproget er let forståeligt gennem hele bogen, og er særlig velegnet til fjernundervisning og selvstudie. Bogen er skrevet at Jerk W. Langer, som også er forfatter til en lang række bøger om sundhed, sygdom, børn og ernæring. Studiet i sygdomslæren understøttes af film, opgaver, test mm., og afsluttes med en eksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis, der redegør for 100 lektioner i sygdomslæren til brug for f.eks. videre studie, Skat, momsfritagelse mm. Kurset tilbydes som e-learning. copyright Innowell.net 5

6 Anatomi & Fysiologi Med dette studie i anatomi og fysiologi opnås en grundlæggende forståelse af kroppens opbygning, fysiologiske principper og organernes virkemåde. Studiet henvender sig til alle med interesse i anatomi og fysiologi, sygeplejerskestuderende, alternative behandlere eller øvrige sundhedsfaglige studerende, som ønsker mere viden, momsfritagelse eller forberedelse til videre studie. I studiet opnås viden i; e Celler, væv og organer e Nervesystemet & Sanserne e Det endokrine system e Skelettet & Musklerne e Kredsløbet & fordøjelsen e Blodet og organismens immunsystem e Respirationsorganerne e Temperaturreguleringen e Nyrerne og urinvejene e Forplantningen og seksualfysiologien e Grundlæggende kemi og fysik e Målenheder og størrelser mm Til studiet i anatomi og fysiologi benyttes bogmaterialet Menneskets anatomi og fysiologi, skrevet af Jan G. Bjålie mfl. Hvert tekstafsnit er rigt illustreret og er derfor særlig velegnet til fjernundervisning og selvstudie. Studiet i anatomi og fysiologi understøttes af film, opgaver, test mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 200 lektioner i anatomi og fysiologi til brug for f.eks. videre studie, momsfritagelse mm. Kurset tilbydes som e-learning. copyright Innowell.net 6

7 Psykologi Dette kursus i psykologi er opbygget omkring nervesystemets sygdomme, psykiske symptomer og psykiatriske lidelser, samt medicin og misbrug. Endvidere findes et studie i intelligens, hvor den studerende bl.a. får mulighed for at teste sig selv. Kurset giver en forståelse for, hvordan hjernen er opbygget, og hvordan nervesystemet opsamler informationer om kroppens indre og ydre tilstand, samt hvordan disse informationer bliver koordineret, analyseret og fortolket og dermed fører til en passende eller upassende handling. Kurset henvender sig til alle med interesse for ovennævnte emner, samt alternative behandlere, hjælpere, misbrugspersonale, sygeplejersker, social og sundhedsass. m.m., som ønsker mere viden eller som hjælp til videre studie. Studiet i psykologi understøttes af film, opgaver, test mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 50 lektioner i psykologi til brug for f.eks. viderestudie, Skat, momsfritagelse mm. Til studiet i sygdomslæren benyttes Politikens Store Lægebog. Hvad fejler jeg?, som er et meget pædagogisk og rigt illustreret materiale, med mere en 400 instruktive farveillustrationer. Sproget er let forståeligt gennem hele bogen, og er særlig velegnet til fjernundervisning og selvstudie. Bogen er skrevet at Jerk W. Langer, som også er forfatter til en lang række bøger om sundhed, sygdom, børn og ernæring. Bogen købes hos boghandel eller på internettet eller lånes på bibliotek. Kurset tilbydes som e-learning. copyright Innowell.net 7

8 Klinikvejledning Dette kursus giver den studerende en grundig indføring i det at starte egen klinik indenfor kosmetologi, massage, fodpleje, zoneterapi mm. Der læres at lave en professionel forretningsplan, etableringsbudget, driftsbudget mm., til brug for bl.a. opnåelse af etableringslån, videre rådgivning mm. Den studerende henter endvidere vigtig viden og information omkring persondataloven, lønsumsafgift, lægelovens kvaksalveribestemmelser, reklamering af sundhedsydelser, iværksættervejledning mm. Studiet i Klinikvejledning understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 50 lektioner i Klinikvejledning til brug for indhentelse af bl.a. momsfritagelse, videre rådgivning mm. Kurset tilbydes som e-learning. copyright Innowell.net 8

9 Intro til andre alternative behandlingsformer Målet med dette kursus i Introduktion til Andre Alternative Behandlingsformer er at den studerende skal introduceres i andre alternative behandlingsformer. Den studerende lærer ud fra selvvalgte emner indenfor alternative behandlingsformer, skriftligt at kunne analysere og vurdere alternative behandlinger. Den studerende opnår forståelse for formidling og samspil mellem traditionel og alternativ behandling. Kurset er bygget op omkring et skriftligt eksamens- og projektmateriale, som f.eks. kan anvendes til: e Opslagsværk og introduktion i alternative behandlinger for dig selv. e Opslagsværk og introduktion i alternative behandlinger for dine kunder. e Undervisningsmateriale mm. e Selvstændig fordybelse og viden om alternativ behandling Studiet i Introduktion til Andre Alternative Behandlingsformer understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 50 lektioner i Introduktion til Andre Alternative Behandlingsformer til brug for bl.a. momsfritagelse, videre studie mm. Kurset tilbydes som e-learning. copyright Innowell.net 9

10 Momsfritagelse på behandlinger I dette studie har vi samlet størstedelen af alle de fag som du behøver for at blive momsfritaget på dine sundhedsfaglige behandlinger, som alternativ behandler, massør, fodplejer, zoneterapeut mm. Studiet indeholder fagene anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi/psykiatri, introduktion til anden alternativ behandling, klinikvejledning mm. Det eneste du behøver, før eller efter dette studie, er 250 lektioner i den primære alternative behandlingsform og herefter er du momsfritaget på dine behandlinger. Bogmaterialet til dette kursus består af 13 hæfter / små bøger af samme titel som de første nedenstående 13 moduler, forfattet af overlæge Jørgen Kampp. Bøgerne kan købes hos boghandler og internettet eller lånes på bibliotek. Dette studie består af 450 teorilektioner og afsluttes med en online eksamen. Dette kursus studeres udelukkende via fjernundervisning, og den studerende kan således tage dette studie, samt eksamen fra eget hjem sideløbende med et fuldtidsarbejde. Kurset tager i gennemsnit ca. 3-6 måneder sideløbende med et fuldtidsarbejde. Studiet understøttes af film, opgaver, test mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis, der redegør for alle lektionerne til brug for f.eks. videre studie, Skat, momsfritagelse mm. Kurset består af i alt 15 moduler indeholdende disse nedenstående emner: 1. modul: Infektion 2. modul: Hudsygdomme 3. modul: Nervesystemet 4. modul: Blod og lymfe 5. modul: Bevægeapparatet 6. modul: Kredsløbet 7. modul: Fordøjelsen 8. modul: Åndedrættet 9. modul: Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinvejene 10. modul: Øre, næse og hals 11. modul: Øjne 12. modul: Hormoner 13. modul: Psykiatri 14. modul: Introduktion til anden alternativ behandling 15. modul: Klinikvejledning copyright Innowell.net 10

11 Den primære alternative behandlingsform Zoneterapi Dette studie henvender sig til studerende med forudgående uddannelser indenfor zoneterapi, som mangler enkelte lektioner, for at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, eller til klinikker som har studerende i mesterlære og kun ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske læring. På dette kursus studeres alt det teoretiske omkring den kliniske zoneterapi bl.a. tryk, zoner, strøg og tag, naturlægemidler, historie, sygdomslære, akupunktur, medianer, reflekser, smertebehandling, tilstande, akupressur, begreber, sundhedslovgivningen, førstehjælp zoneterapi mod bestemte lidelser, zoneterapi specielt for mænd, kvinder, børn mm. Til dette studie skal benyttes disse to bøger: Den illustrerede guide til Zoneterapi, af Inge Dougans. Zoneterapi, De 5 elementer og deres 12 meridianer, En enestående metode, af Inge Dougans, samt pensum i form af løsbladeark til downloading fra Innowell. Studiet i zoneterapi understøttes af film, opgaver m.m., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 250 lektioner i zoneterapi til brug for bl.a. momsfritagelse, videre studie mm. Tilbydes som ren e-learning. copyright innowell.net 11

12 Den primære alternative behandlingsform Fodpleje Dette studie henvender fortrinsvis til studerende med forudgående uddannelser indenfor fodpleje eller pedicure, som mangler enkelte lektioner evt. for at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, eller til klinikker som har studerende i mesterlære og kun ønsker at købe teorien og evt. selv stå for den praktiske oplæring. På dette kursus studeres klinisk Fodpleje og kurset indeholder bl.a. teori i fodpleje, fodens anatomi og fysiologi, bøjlebehandling, hårde og bløde ligtorne, aflastning, fremgangsmåde, hygiejne, fodplejeremedier, huden, neglen og dens sygdomme, journalføring, sygdomslære, fodtøj, fodbade, produktlære, fod og ankelmassage, spapedicure, hårdhudsbehandling, beskæring, hygiejninsk lakbehandling, neglepleje, indpakninger, masker mm. I dette studie benyttes pensum udviklet af Innowell.net, som ligger til downloading i det virtuelle klasseværelse. Studiet i fodpleje understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 250 lektioner i fodpleje til brug for bl.a. momsfritagelse, videre studie mm. Tilbydes som ren e-learning. innowell copyright innowell.net 12

13 Den primære behandlingsform Kosmetologi Dette studie henvender sig fortrinsvis til studerende med forudgående uddannelser eller kurser indenfor kosmetologi eller til klinikker som har studerende i mesterlære og kun ønsker at købe teorien i kosmetologi og evt. selv stå for den praktiske oplæring. På dette kursus studeres teori i kosmetologi og hudterapi herunder, hygiejne, håret, huden, hudpleje, hudtyper, ansigtsbehandlinger, hårfjerning, negle, farvning af vipper og bryn, makeupper, retning af bryn, epilering, laser, depilering, produkter, appratlære, produktlære, ansigtsbehandlinger, hudanalyse, afrensning, peeling, ansigtsmassage, masker, manicure, lakmanicure, neglepleje, håndmassage mm. I dette studie benyttes pensum udviklet af Innowell.net, som ligger til downloading i det virtuelle klasseværelse. Studiet i kosmetologi understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 250 lektioner i kosmetologi. Tilbydes som ren e-learning. copyright innowell.net 13

14 Den primære alternative behandlingsform massage Dette studie henvender fortrinsvis til studerende med forudgående uddannelser eller kurser indenfor massage, som ønsker at opnå den eftertragtede momsfritagelse på behandlinger, eller til klinikker som har studerende i mesterlære og ønsker at købe teorien i massage og evt. selv stå for den praktiske oplæring. På dette kursus studeres teori i den kliniske massage herunder bevægeapparatet, produktlære, sygdomslære, idrætskader, rygsmerter, de forskellige massagestrøg og greb, massageolier og cremer, massagetyper og former, videregående massage m.m.. På dette kursus benyttes e-bogsmateriale, som kan læses eller udskrives fra det virtuelle klasseværelse. innowell Studiet i massage understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 250 lektioner i massage. Tilbydes som ren e-learning. copyright innowell.net 14

15 Den primære behandlingsform wellness Dette studie henvender sig fortrinsvis til studerende med forudgående uddannelser eller kurser indenfor spa og wellnessterapien eller indenfor kosmetologien, eller til klinikker som har studerende i mesterlære og som kun ønsker at købe teorien indenfor wellness og evt. selv stå for den praktiske oplæring. På dette kursus studeres teori i spa og wellness herunder, hygiejne, huden, hudpleje, hudterapi, hudtyper, ansigtsbehandlinger, apparatlære, produktlære, ansigtsbehandlinger, hudanalyse, afrensning, peeling, ansigtsmassage, masker, manicure, lakmanicure, neglepleje, håndmassage, pedicure, sportsmassage, wellnessmassage, aromaterapi, hotstonemassage, eksklusive kropsbehandlinger mm. I dette studie benyttes pensum udviklet af Innowell.net, som ligger til downloading i det virtuelle klasseværelse. Studiet i wellness understøttes af film, opgaver mm., og afsluttes med en onlineeksamen. Efter eksamen får den studerende et uddannelsesbevis der redegør for 250 lektioner i Spa og wellnessterapi. Tilbydes som ren e-learning. copyright innowell.net 15

16 copyright Innowell.net 16

17 SundhedsfagligeEnkeltfag Kode Kursusnavn *Datoer Læringsform **Pris Side sun100e Sygdomslære dag til dag e-learning 3.775,- 5 sun101e Anatomi & Fysiologi dag til dag e-learning 5.775,- 6 sun102e Psykologi dag til dag e-learning 3.275,- 7 sun103e Klinikvejledning dag til dag e-learning 1.975,- 8 sun104e Intro til andre alternative behandlingsformer dag til dag e-learning 1.975,- 9 sun105e Momsfritagelse på behandlinger dag til dag e-learning 9.975,- 10 sun106e Den primære alternative behandlingsform zonetera. dag til dag e-learning 9.975,- 11 sun107e Den primære alternative behandlingsform fodpleje dag til dag e-learning 9.975,- 12 sun108e Den primære alternative behandlingsform kosmeto. dag til dag e-learning 9.975,- 13 sun109e Den primære alternative behandlingsform massage dag til dag e-learning 9.975,- 14 sun110e Den primære alternative behandlingsform wellness dag til dag e-learning 9.975,- 15 *Dag til Dag datoer betyder, at der er løbende optagelse, hvilket vil sige, at du kan starte når det passer bedst for dig. Ligeledes er kurser med dag til dag optagelse et rent e-læringskursus, som betyder at hele kurset foregår fra eget hjem. **Alle priser på kurser er opgivet eksl. moms. copyright Innowell.net 17

18 Afdeling: Studievejledningen, administration og e-læring, teoretisk undervisning Firma: Innowell.net Adresse: Søndergade 33 Postnummer: DK-9320 By: Hjallerup Land: Danmark Mail: Web: Tlf. nr.: innowell Afdeling: Træningscenter, praktisk undervisning Firma: Innowell CPH Adresse: Øster Søgade 100 Postnummer: DK-2100 By: København Ø Land: Danmark Mail: Web: Tlf. nr.:

LÆGEEKSAMINERET 2013-14

LÆGEEKSAMINERET 2013-14 LÆGEEKSAMINERET klinisk fodplejer 2013-14 INNOWELL- DEN INTELLI GENTE VEJ TIL SUCCES 4 i korte træk 7 historien 10 uddannelsesformen 14 Uddannelsernes organisatoriske opbygning 16 fordelene 18 1. semester

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Fra d. 23. januar 2016 til d. 10. juni 2018. ca. 1 weekend pr. måned (lørdage- søndage kl. 10-17) Casu (Center for alternative sundhedsuddannelser) har

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER

Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER Wellness Wellness - UDVIKLINGSMULIGHEDER Wellness Da begrebet wellness ikke er beskyttet, findes der ikke en fast definition af ordet, og dermed heller ingen fastlagte kriterier for, hvad begrebet indeholder.

Læs mere

Negle design EN PASSION

Negle design EN PASSION KURSUSOVERSIGT 2014 Negle design EN PASSION Siden 1989 har alessandro International s innovative produkter og intensive kurser hjulpet tusindvis af neglestylister, med at holde dem på forkant med deres

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere