Betjeningsvejledning. Etiketprinter. A+ Premium-klassen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Etiketprinter. A+ Premium-klassen."

Transkript

1 Betjeningsvejledning Etiketprinter A+ Premium-klassen.

2 Betjeningsvejledning for følgende produkter Familie Type A+ A2+ A4+ A4.3+ A6+ A8+ Udgave: 5/ Art.-nr Ophavsret Denne dokumentation samt oversættelser af den tilhører cab Produkttechnik GmbH & Co. KG. Reproduktion, bearbejdning, mangfoldiggørelse eller udbredelse helt eller delvist med andre formål end hvad der svarer til den oprindelige, normale anvendelse kræver cab s forudgående skriftlige tilladelse. Varemærker Centronics er et indregistreret varemærke, der tilhører Data Computer Corporation. Microsoft er et indregistreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. Windows 2000, 2003, XP er indregistrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. TrueType TM er et indregistreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. Redaktion Ved spørgsmål eller ideer kontakt venligst cab Produkttechnik GmbH & Co. KG Adresse Tyskland. Aktualitet I kraft af apparaternes konstante videreudvikling kan der forekomme afvigelser mellem dokumentationen og apparatet. Den aktuelle version findes under Forretningsbetingelser Leveringer og ydelser sker i henhold til cab s generelle salgsbetingelser. Tyskland cab Produkttechnik GmbH & Co KG Postfach 1904 D Karlsruhe Wilhelm-Schickard-Str. 14 D Karlsruhe Telefon Telefax Frankrig cab technologies s.a.r.l. F Niedermodern Téléphone Spanien cab España S.L. E Montaró (Barcelona) Teléfono USA cab Technology Inc. Tyngsboro MA, Phone Sydafrika cab Technology (Pty.) Ltd Randburg Phone Asien 亞 洲 分 公 司 希 愛 比 科 技 股 份 有 限 公 司 cab Technology Co, Ltd. 台 灣 台 北 縣 板 橋 市 民 生 路 一 段 Panchiao 220,Taipei,Taiwan 電 話 Phone 網 址 詢 問 Kina 中 國 鎧 博 ( 上 海 ) 貿 易 有 限 公 司 cab (Shanghai) Trading Co.,Ltd 上 海 市 延 安 西 路 2299 號 11C60 室 電 話 Phone 詢 問 Andre repræsentationer på forespørgsel

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Henvisning Normal anvendelse Sikkerhedshenvisninger Miljø Installation Oversigt over apparatet Pakke apparatet ud og stille det op Tilslutte apparatet Tilslut til strømnettet Tilslut til computer eller computernetværk Tænde for apparatet Betjeningsfelt Betjeningsfeltets opbygning Symbolvisninger Printertilstande Tastefunktioner Læg materiale i Skyd støttevinkel A8+ til og fra Læg etiketruller i Demonter/monter kerneadapter Positioner etiketrulle på rulleholder Læg etiketbånd i printhovede Indstil etiketfotocellen Oprulning af etiketbåndet i oprulningstilstand Opvikling af etiketbåndet i dispensertilstand Indstil hovedtryksystem Tag den opviklede rulle ud Lægge leporello-etiketter i Læg transferfolie i Indstil transferfolieløbet Demonter og monter omstyringsplade, dispenser- eller afrivningskant Demonter/monter tryksystem Printerdrift Synkronisering af papirløbet Afrivningsmodus Dispensermodus Intern oprulning Rengøring Rengøringshenvisninger Rengør trykvalse Rengørprinthovede Rengør etiketfotocellen Afhjælpning af fejl Fejlarter Afhjælpning af problemer Fejlmeldinger og afhjælpning af fejl Etiketter / Endeløs bane Mål etiketter / Endeløs bane Apparatets mål Mål for refleksmærker Mål for udstansninger Godkendelser EU - konformitetserklæring Andre godkendelser Stikordsfortegnelse... 36

4 4 1 Indledning Henvisning Vigtige informationer og henvisninger er i denne dokumentation markeret på følgende måder: Fare! Gør opmærksom på en usædvanlig stor, umiddelbart forestående fare for liv eller helbred.!! i Advarsel! Henviser til en farlig situation, som kan medføre legemsbeskadigelser eller skader på ting. Giv agt! Gør opmærksom på mulige tingskader eller et kvalitetstab. Henvisning! Råd der letter arbejdet eller henviser til vigtige arbejdstrin. Miljø Tips vedr. miljøbeskyttelse. Tid Handlingsanvisning Henvisning til kapitel, position, billednr. eller dokument. Option (tilbehør, periferi, specialudstyr). Visning i displayet. 1.2 Normal anvendelse Etiketprinteren er konstrueret i henhold til det tekniske stade og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under brugen opstå farer for brugerens eller andres liv og lemmer resp. skader på etiketprinteren og andre materielle værdier. Etiketprinteren må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand samt efter bestemmelserne for normal, sikkerheds- og farebevidst drift i henhold til betjeningsvejledningen! Etiketprinteren er udelukkende beregnet til tryk på materialer, som producenten har fundet egnede og tilladt. Al anden anvendelse falder uden for normal anvendelse. Producenten/leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for skader, der er resultatet af misbrug; det er alene brugeren, der bærer risikoen. Til normal anvendelse hører også at overholde betjeningsvejledningen, inkl. producentens vedligeholdelsesanbefalinger/forskrifter. i Henvisning! Alle dokumentationer foreligger på CD-ROM, som er indeholdt i leverancen, lige som de kan kaldes via internettet. 1.3 Sikkerhedshenvisninger Etiketprinteren er beregnet til strømforsyning med vekselspænding fra 100 V til 240 V. Den må kun tilsluttes til stikdåser, som er beskyttet med jord. Apparatet må kun forbindes med apparater, som fører jordet lavspænding. Alle relevante apparater (computer, printer, tilbehør) skal være slukket, inden de tilsluttes eller kobles fra. Etiketprinteren må kun bruges i et tørt miljø og må ikke udsættes for fugtighed (vandsprøjt, tåge osv.). Apparatet må ikke bruges i eksplosionstruet atmosfære. Apparatet må ikke bruges i nærheden af højspændingsledninger. Hvis etiketprinteren bruges med åbent dæksel, skal man passe på, at personers klæder, hår, smykker eller lignende ikke kommer i berøring med frilagte, roterende dele.

5 1 Indledning Apparatet eller dele af det kan blive varm under brugen. Rør ikke ved det under brugen og lad det afkøle, inden der skiftes eller demonteres materiale. Fare for at komme i klemme, når dækslet lukkes. Ved lukning af dækslet tag kun fat på det udefra og grib ikke ind i dækslets svingområde. Udfør kun de handlinger, som beskrives i denne betjeningsvejledning. Arbejder ud over det må kun udføres af uddannet personale eller serviceteknikere. Usaglige indgreb i elektroniske moduler og deres software kan forårsage fejl. Også andre usaglige arbejder eller ændringer på apparatet kan true driftssikkerheden. Servicearbejder bør altid kun udføres på et kvalificeret værksted, som råder over den nødvendige sagkundskab og værktøjer til gennemførelsen af det nødvendige arbejde. Der sidder forskellige advarselsetiketter på apparatet; de gør opmærksom på farer. Advarselsetiketter må ikke fjernes, i givet fald kan farer ikke erkendes. Det maksimale emissionsstøjniveau LpA ligger for A8+ ved 74 db(a), for alle andre typer under 70 db(a). 5 Fare! Livsfare som følge af netspænding. Åbn ikke etiketprinterens hus. 1.4 Miljø Udtjente apparater indeholder værdifulde genbrugsmaterialer, som bør udnyttes. De skal bortskaffes adskilt fra uanvendeligt affald via passende modtagestationer. Printerens modulære konstruktion gør det muligt at skille den ad i dens bestanddele uden problemer. Dele som føres til genbrug. Etiketprinterens elektroniske kredsløb er udstyret med et lithium-batteri. Bortskaffes i handelens samlebeholdere for brugte batterier eller via de godkendte, offentlige affaldsbehandlingsanlæg.

6 6 2 Installation Oversigt over apparatet Dæksel Kerneadapter Kantstyr Rulleholder Transferfoliens afruller (kun ved transferprinter) Transferfolieopruller (kun ved transferprinter) Intern opvikler (kun ved dispenserversion) Printmekanik Montageflade for tilbehør inkl. periferitilslutning Styrepult Display Fig. 1 Oversigt Transferfoliens omstyring Skrue for fastgørelse af printhovedet Hovedvinkel med printhoved Trykvalse Sekskantnøgle Arm til låsning af printhoved Dispens føler Akse med justeringsring Etiketfotocellen Omstyringsvalse (kun ved dispenserversion) Tryksystem (kun ved dispenserversion) Fig. 2 Printmekanik

7 2 Installation Netafbryder Nettilslutningsbøsning Stikplads for pc-kort type II Stikplads for CompactFlash-hukommelseskort Ethernet 10/100 Base T 2 USB-master-grænseflader for tastatur, scanner eller servicenøgle USB High Speed Slave-grænseflade Seriel RS-232 C-grænseflade 30 Fig. 3 Tilslutninger 31 Støttevinkel (kun ved A8+) for yderligere lejring af valse og printhovedgruppe samt transferfolievikleren. 31 Fig. 4 Støttevinkel A8+

8 8 2 Installation Pakke apparatet ud og stille det op Tag i stropperne og løft etiketprinteren ud af kartonen. Kontroller etiketprinteren for transportskader. Stil printeren på et plant underlag. Fjerne transportsikringer af skumstof i printhovedområdet. Kontroller, at leverancen er komplet. Leverancens omfang: Etiketprinter Netkabel Dokumentation cablabel Lite på CD-ROM Dokumentation på CD-ROM i! Henvisning! Opbevar den originale emballage for senere transport. Giv agt! Beskadigelse af apparatet og printmaterialer på grund af fugtighed og væde. Etiketprinteren må kun opstilles på tørre steder, der er beskyttet mod sprøjtevand. 2.3 Tilslutte apparatet De standard forekommende grænseflader og tilslutninger fremgår af fig Tilslut til strømnettet Printeren er forsynet med en netdel, der spænder bredt. Printeren kan bruges med en netspænding på 230 V~/50 Hz eller 115 V~/60 Hz uden at skulle omstille apparatet Kontroller, at der er slukket for apparatet. Stik netkablet i nettilslutningsbøsningen (24). Stik netkablets stik i en jordet stikkontakt Tilslut til computer eller computernetværk! Giv agt! Der kan forekomme fejl i driften på grund af utilstrækkelig eller manglende jording. Sørg for, at alle computere, der er tilsluttet printeren, samt forbindelseskablerne er jordforbundet efter forskrifterne. Forbind etiketprinter med computer eller netværk med et egnet kabel. Detaljer vedr. de enkelte grænsefladers konfiguration Konfigurationsvejledning. 2.4 Tænde for apparatet Når alle tilslutninger er etableret: Tænd printeren ved netafbryderen (23). Printeren gennemløber en systemtest og viser derefter systemtilstanden Klar i displayet (11). Hvis der forekommer en fejl under systemets start, vises fejlens art og symbol.

9 3 Betjeningsfelt 3.1 Betjeningsfeltets opbygning i Brugeren kan styre printerens drift med betjeningsfeltet, f.eks.: Stoppe, fortsætte eller afbryde printordrer, Indstille printparametre, f.eks. printhovedets varmeenergi, printhastighed, konfiguration af grænseflader, sprog og klokkeslæt. ( Konfigurationsvejledning), Start testfunktioner ( Konfigurationsvejledning), Styre stand-alone drift med hukommelseskort ( Konfigurationsvejledning), Udføre Firmware-Update ( Konfigurationsvejledning). Du kan også styre flere funktioner og indstillinger med printerspecifikke kommandoer med software-applikationer eller ved direkte programmering med en computer. Detaljer programmørvejledning. De indstillinger, der er foretaget på betjeningsfeltet, repræsenterer etiketprinterens grundindstilling. Henvisning! Det er en fordel så vidt muligt at foretage tilpasninger til forskellige printopgaver i softwaren. 9 1 Klar 6 Betjeningsfeltet består af et grafisk display (1) og styrepulten med 5 integrerede taster. Det grafiske display viser printerens og printopgavens øjeblikkelige tilstand, melder fejl og viser menuen med printerens indstillinger. 2 Fig. 5 Betjeningsfelt 3.2 Symbolvisninger Afhængig af printerens konfiguration kan displayets statuslinje vise de symboler, som vises i følgende tabel. De gør det muligt at opfatte den aktuelle printertilstand hurtigt og let. Vedr. statuslinjens konfiguration Konfigurationsvejledning. Symbolet Betydning Symbolet Betydning Symbolet Betydning Urtid Link status Brugerhukommelse (memory) i urchip Dato Printhovedets temperatur Brugt hukommelse Digitalur PPP tilrådighed Indgangsbuffer Folielagerets status Debugvindue for abc-programmer Tilgreb til memorykort Wi-Fi signal styrke Overgive styring af den nederste displaylinje til abc-program Printer modtager data Tabel 1 Symbolvisninger

10 10 3 Betjeningsfelt Printertilstande Tilstand Display Beskrivelse Klar Klar og konfigurerede symbolvisningerm Printeren er driftsklar og kan modtage data. Udprinter etiket pause Fejl, som kan afhjælpes Fejl, som ikke kan afhjælpes Kritisk fejl Energisparemodus som klokkeslæt Udprinter etiket og dato og nummeret på den printede etiket inden for printjobbet. Pause og symbolet og fejlens art, og det antal etiketter, der mangler at blive printet. og fejlens art, og det antal etiketter, der mangler at blive printet. og fejlens art, og tastebelysningen er slukket. Printeren afvikler et printjob. Det er muligt at overføre data for et nyt printjob. Det nye printjob starter, når det foregående er slut. Printjobbet blev afbrudt af operatøren. Der forekommer en fejl, som operatøren kan afhjælpe uden at skulle afbryde printjobbet. Printjobbet kan fortsættes, når fejlen er afhjulpet. Der forekommer en fejl, som operatøren ikke kan afhjælpe uden at skulle afbryde printjobbet. Der forekommer en fejl under start af systemet. Sluk og tænd igen for printeren på netafbryderen eller Tryk tasten cancel, Hvis fejlen stadig forekommer, kontakt serviceafdelingen. Hvis printeren ikke bruges i længere tid, skifter den automatisk om til energisparetilstand. Afslut ved at trykke på en vilkårlig taste på styrepulten. Tabel 2 Printertilstande

11 3 Betjeningsfelt Tastefunktioner Tastefunktionerne afhænger af den aktuelle printertilstand: Aktive funktioner Inskriptioner og symboler på styrepultens taster lyser. Under driften lyser aktive funktioner hvidt (f.eks. menu eller feed I offline-menu lyser aktive funktioner orange (pile, taste ). Tast Display Tilstand Funktion menu lyser Klar Klar Til offline-menu feed lyser Klar Klar Fremfør en blank etiket pause lyser Klar Klar Når et printjob er slut. Gentag print af den sidste etiket blinker Udprinter etiket Udprinter etiket Stop printjob, Printer går i tilstand Pause Pause Pause Fortsæt printjob, Printer går i tilstand Udprinter etiket Fejl, som kan afhjælpes Fortsæt printjob efter afhjælpning af fejl, Printer går i tilstand Udprinter etiket cancel lyser Klar Klar Slet printbuffer, derefter er det ikke muligt at gentage print af den sidste etiket. blinker Udprinter etiket Pause Udprinter etiket Kort tryk: Afbryd det aktuelle printjob Pause Fejl, som kan afhjælpes Fejl, som ikke kan afhjælpes Langt tryk: Afbryd det aktuelle printjob og slet alle printjob. lyser Fejl Kald Hjælp - Displayet viser en kort information vedr. afhjælpning af fejlen. Tabel 3 Tastefunktioner under print Tast i menuen i parameterindstilling Parametervalg Numerisk værdi Hoppe tilbage fra en undermenu - Forhøje cifferet på markørens position Springe til en undermenu - Nedsætte cifferet på markørens position Menupunkt til venstre Blade til venstre Forskyde markøren mod venstre Menupunkt til højre Blade til højre Forskyde markøren mod højre Starte et valgt menupunkt trykke 2 s: afslutte offline-menu Afslutte offline-menu Bekræfte den indstillede værdi trykke 2 s: afbryde uden at ændre værdien Afbryde uden at ændre værdien Tabel 4 Funktioner i betjeningsfeltet i offline-menuen

12 12 4 Læg materiale i 12 i Henvisning! Brug den medfølgende sekskantnøgle til indstillinger og enkle montager, den sidder i printenhedens del. De her beskrevne arbejder kræver ikke andre værktøjer. 4.1 Skyd støttevinkel A8+ til og fra For yderligere lejring af valse- og printhovedmodulet såvel som transferfolievikleren er A8+ udstyret med en støttevinkel (1). i Henvisning! For indlægning og udtagning af materialet skal støttevinklen på A8+ svinges til og fra i tillæg til de handlinger, som er beskrevet i de efterfølgende afsnit Fig. 6 Støttevinkel A8+ Sving støttevinkel fra Åbn dæksel. Drej armen (2) mod uret for at løfte printhovedet. Svinge støttevinkel (1) fra. Etiketter og transferfolie kan lægges i eller tages ud. Sving støttevinkel til Drej armen (2) mod uret til stop. Sving støttevinkel (1) til. Kontroller herunder, at alle fangstifter (3) griber ind i støttevinklens boringer. Drej armen (2) med uret for at låse printhovedet.! Giv agt! Tab af printbilledets kvalitet. Printeren må kun bruges og justeres med støttevinkel drejet til! Printerens drift stopper ikke selv om støttevinklen svinges fra, men der kan forekomme tydelige formindskelser af printbilledets kvalitet.

13 4 Læg materiale i 4.2 Læg etiketruller i Demonter/monter kerneadapter Kerneadapter monteret for etiketruller med kernediameter 75 mm for bedre føring af etiketrullen på rulleholderen. Ved mindre kernediametre demonter kerneadapter Fig. 8 Kerneadapter løs (venstre) og klemt (højre) Fig. 7 Kerneadapter og kantstyr Fig. 9 Kantstyr løs (venstre) og klemt (højre) Demonter kerneadapter Åbn dæksel. Drej justeringsring (5) på kantstyret (4) mod uret, så pilen (7) peger på symbolet og derved løsner kantstyret Træk kantstyr (4) af rulleholder (2). Drej justeringsringe på adapteren (1,3), mod uret, så adapteren løsnes. Træk adapter (1,3) af rulleholder (2). 6. Sæt kantstyr (4) på rulleholder (2), drej justeringsring (5) med uret, så pilen (7) peger på symbolet og derved klemmer kantstyr (4) på rulleholderen. Monter kerneadapter Åbn dæksel. Drej justeringsring (5) på kantstyret (4) mod uret, så pilen (7) peger på symbolet og derved løsner kantstyret. 3. Træk kantstyr (4) af rulleholder (2) Indstil kerneadapter (1,3) med føringsnæserne til noterne i rulleholderen (2) og skyd den på rulleholderen. Skyd først kerneadapter (1) til stop ved huset og klem ved at dreje justeringsringen med uret. Indstil derefter kerneadapter (3) svarende til rullebredden og klem den ved at dreje justeringsringen med uret. 7. Sæt kantstyr (4) på rulleholder (2), drej justeringsring (5) med uret, så pilen (7) peger på symbolet og derved klemmer kantstyr (4) på rulleholderen.

14 14 4 Læg materiale i Positioner etiketrulle på rulleholder Fig. 10 Læg etiketruller i Åbn dæksel (9). Drej justeringsring (2) mod uret, så pilen peger på symbolet og derved løsner kantstyr (1). Træk kantstyr (1) af rulleholder (4). Demonter kerneadapter ved etiketruller med kernediameter < 75 mm ( på side 13). Skyd materialerulle (3) på rulleholderen (4), så materialets trykte side vender opad. Sæt kantstyr (1) på rulleholder (4) og skyd det til stop ved materialerullen (3). Drej justeringsring (2) med uret, så pilen peger på symbolet Afrulle længere etiketbånd: For dispenser- og oprulningstilstand: ca. 60 cm For afrivningstilstand: ca. 40 cm og kantstyr (1) derved klemmer på rulleholderen Læg etiketbånd i printhovede Drej armen (8) mod uret for at løfte printhovedet. Skyd justeringsring på aksel (6) helt ud. Før etiketbånd over den interne opruller (5) til printenheden. Før etiketbånd under aksel (6) og gennem etiketfotocellen (7), så det forlader printenheden mellem printhoved og trykvalse. Skyd justeringsring på aksel (6) mod etiketbåndets udvendige kant.

15 4 Læg materiale i Indstil etiketfotocellen Fig. 11 Indstil etiketfotocellen Etiketfotocellen (2) kan forskydes på tværs af papirets løberetning for tilpasning til etiketmaterialet. Fotocellens sensor (1) er synlig forfra gennem printenheden og markeret med en kærv i fotocelleholderen. Positioner etiketfotocellen med grebet (3), så sensoren (1) kan registrere etiketmellemrum eller et refleks- eller perforeringsmærke. - eller, hvis etiketterne afviger fra den firkantede form, - Indstil etiketfotocellen med grebet (3) på etikettens forreste kant i papirets løberetning. Kun til drift i afrivningstilstand: Drej armen (Fig. 10, pos. 8) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i afrivningstilstand.

16 16 4 Læg materiale i Oprulning af etiketbåndet i oprulningstilstand 5 4 Fig Føring af etiketbåndet i oprulningstilstand I oprulningstilstand rulles etiketterne efter at være trykt op internt igen for senere brug For oprulningstilstand demonter i givet fald tryksystem ( 4.8 på side 24) og monter omstyringsplade ( 4.7 på side 23). Før etiketbånd om omstyringspladen (4) til den interne opruller (2). Hold opruller (2) fast og drej drejeknappen (3) med uret frem til anslag. Skyd etiketbånd under en klemme (1) på oprulleren og drej drejeknappen (3) mod uret frem til anslag. Oprulleren udspiles og derved bliver etiketbåndet klemt fast. Drej opruller (2) mod uret for at stramme etiketbåndet. Drej armen (5) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i oprulningstilstand.

17 4 Læg materiale i Opvikling af etiketbåndet i dispensertilstand Fig Føring af etiketbåndet i dispensertilstand I dispensertilstand fjernes etiketterne efter at være blevet printet, og kun bærebanen rulles op internt Løft tryksystemet (4) fra omstyringsvalsen (5). Fjern etiketter fra bærebanen på de første 100 mm af etiketbåndet. Før båndet om dispenserkanten (6) og omstyringsvalsen (5) til oprulleren (2). Hold opruller (2) fast og drej drejeknappen (3) med uret frem til anslag. Skyd etiketbånd under en klemme (1) på opvikleren og drej drejeknappen (3) mod uret frem til anslag. Oprulleren udspiles og derved bliver båndet klemt fast. Drej opvikler (2) mod uret for at stramme etiketbåndet. Løsn den øverste befæstigelsesskrue på tryksystemet (4) let med sekskantnøglen, og positioner tryksystemet (4) i midten i forhold til etiketbåndet. Luk tryksystemet og spænd den øverste befæstigelsesskrue på tryksystemet (4). Drej armen (7) med uret for at låse printhovedet. Etiketrullen er lagt i til drift i dispensertilstand.

18 18 4 Læg materiale i Indstil hovedtryksystem Printhovedet trykkes mod med 2 stødere (ved A8+ med 3). Den ydre støder skal indstilles på bredden af det etiketmateriale, der bruges, for at opnå en ensartet printkvalitet over hele etikettens bredde. undgå folder i transferfolieløbet, undgå for tidligt slid på trykvalsen og printhovedet Fig. 14 Indstil hovedtryksystem Drej armen (3) med uret for at låse printhovedet. Løsn gevindstift (1) på ydre støder (2) med sekskantnøglen. Positioner den ydre støder (2) oven over den ydre etiketkant og spænd gevindstiften (1). Ved A8+ ret midterste støder ind i forhold til etikettens midte.

19 4 Læg materiale i 4. Tag den opviklede rulle ud 19 1 Fig. 15 Tag den opviklede rulle ud Drej armen (1) mod uret for at løfte printhovedet. Skær etiketbaner af og vikl dem fuldstændig op på opvikleren (3). Hold opvikler (3) fast og drej drejeknoppen (2) med uret. Opviklerspindelen afspændes og den opviklede rulle (4) frigives. Tag den opviklede rulle (4) af opvikleren (3).

20 20 4 Læg materiale i Lægge leporello-etiketter i Fig. 16 Papirløb med leporello-etiketter Drej justeringsring (2) mod uret, så pilen peger på symbolet og derved løsner kantstyr (1). Skyd kantstyret (1) så langt ud som muligt på rulleholderen (3). Anbring etiketstablen (4) bag printeren. Sørg for, at etiketterne kan ses på banerne oppefra. Før etiketbaner over rulleholderen (3) til printenhed. Skyd kantstyret så meget, at etiketbanerne ligger an mod montagevæg (5) og kantstyr (1) uden at de bliver klemt eller knækket. Drej justeringsring (2) med uret, så pilen peger på symbolet Læg etiketbånd i printhovede ( på side 14). Indstil etiketfotocellen ( på side 15). Indstil hovedtryksystem ( på side 18). 10. Drej armen (6) med uret for at låse printhovedet. og kantstyr (1) derved klemmer på rulleholderen.

21 4 Læg materiale i 4.5 Læg transferfolie i 21 i Henvisning! Indlæg ikke transferfolie ved direkte termotryk, og fjern evt. indlagt transferfolie Fig. 17 Transferfoliekørsel Rengør printhovedet inden du lægger transferfolie i ( 6.3 på side 26). Drej armen (5) mod uret for at løfte printhovedet. Skyd transferfolierullen (3) til anslag på afrulleren (4), så foliens farvebelægning vender nedad ved afrulningen. Der er ikke specificeret nogen rotationsretning ved afrulleren (4). Hold transferfolierullen (3) fast og drej drejeknappen på afrulleren (4) mod uret, til transferfolierullen sidder fast. Skyd en passende transferfoliekerne (1) på transferfolieoprulleren (2) og fastgør den på samme måde. Før transferfolie gennem printenheden som vist i fig. 17. Fastgør enden af transferfolien med klæbestrimmel på transferfoliekernen (1). Vær opmærksom på transferfolieoprullerens rotationsretning mod uret. Drej transferfolieopruller (2) mod uret for at glatte transferfoliens løb. Drej armen (5) med uret for at låse printhovedet.

22 22 4 Læg materiale i Indstil transferfolieløbet Foldedannelse i transferfolieløbet kan medføre fejl i printbilledet. For at undgå foldedannelse kan transferfolieomstyringen justeres. i Henvisning! En forkert indstilling af hovedprintsystemet kan ligeledes medføre folder i folieløbet ( på side 18). 1 2 Fig. 18 Indstil transferfolieløbet i Henvisning! Justeringen udføres bedst med printeren i drift Aflæs den bestående indstilling på skalaen (1) og noter den evt. ned. Drej skrue (2) med sekskantnøgle og iagttag, hvordan folien forholder sig. I retning + strammes transferfoliens indv. kant, i retning den udv. kant.

23 4 Læg materiale i 4.7 Demonter og monter omstyringsplade, dispenser- eller afrivningskant 23 For at omstille printeren til en anden driftstilstand skal der evt. monteres en omstyringsplade resp. en dispenser- eller afrivningskant.! Giv agt! For drift i oprulletilstand ved printerversioner med tryksystem på omstyringsvalsen, skal tryksystemet på omstyringsvalsen demonteres inden montagen af omstyringspladen ( 4.8 på side 24). Fig Demonter og monter omstyringsplade, dispenser- eller afrivningskant Demonter plade Løsn skruer (2) flere omdrejninger. Skyd pladen (1) mod højre og tag den af. Monter plade Sæt plade (1) på skruerne (2) og skyd den helt til venstre. Spænd skruer (2).

24 24 4 Læg materiale i Demonter/monter tryksystem Fig. 20 Demonter tryksystem Demonter tryksystem Positioner printer ved bordkanten, så langhullet er tilgængeligt nedefra. Skru skruer (1) (2) ud og tag dem af. Tag tryksystem (4) og nederste plade (3) af. Monter tryksystem Positioner printer ved bordkanten, så langhullet er tilgængeligt nedefra. Sæt tryksystem (4) i langhul og skru den nederste plade (3) let i oppefra med skruen (1). Skru den nederste plade (3) let i nedefra med skruen (2). Indstil tryksystemet (4) på etikettens midte og spænd skruer.

25 5 Printerdrift 25! Giv agt! Beskadigelse af printhoved pga. forkert behandling! Rør ikke ved printhovedets underside med fingrene eller skarpe genstande. Sørg for, at der ikke er nogen urenheder på etiketterne. Sørg for glatte etiketoverflader. Ru etiketter virker som sandpapir og reducerer printhovedets levetid. Print med så lav printtemperatur som muligt. Printeren er driftsklar, når alle tilslutninger er etableret, og etiketter og i givet fald transferfolie er lagt i. 5.1 Synkronisering af papirløbet. i Når etiketmaterialet er lagt i, skal der i dispensertilstand eller skæretilstand ske en synkronisering af papirløbet. Herved bliver den første etiket, som etiketføleren registrerer, bragt i printposition, og alle foranliggende etiketter bliver ført ud af printeren. I dispensertilstand forhindrer det, at tomme etiketter føres frem sammen med den første trykte etiket, hhv. i skæretilstand fejl ved den første afskærings snitlængde. Begge effekter kan gøre den første etiket ubrugelig. Tryk tasten feed for at starte synkroniseringen. Fjern de tomme etiketter, som blev ført frem eller afskåret ved fødningen. Henvisning! Det er ikke nødvendigt med en synkroniseringskørsel, hvis printhovedet ikke blev åbnet mellem forskellige printjobs, heller ikke selv om printeren var slukket. 5.2 Afrivningsmodus I afrivningstilstand printes på etiketter eller endeløse baner. Efter print adskilles etiketbanerne manuelt. For denne driftsform skal afrivningskanten være monteret 4.7 på side Dispensermodus i I dispensertilstand løsnes etiketterne automatisk fra bærebanen efter print og gøres klar til at blive fjernet. Bærebanen rulles op internt i printeren. Driftsformen er kun mulig med printerens dispenserversioner og forudsætter tillige brugen af et af følgende tilbehørsapparater: Dispenserfotocelle PS6 eller PS8 Dispenseradapter PS5 Applikator A1000 Henvisning! Dispensertilstand aktiveres i softwaren. I den direkte programmering sker det med P-Kommando, Programmeringsvejledning. i Henvisning! En sensor resp. et eksternt signal frigiver først fortsat print, når den påtrykte etiket er taget ud af dispenserpositionen. 5.4 Intern oprulning Efter print rulles etiketterne op igen med bærebanen til senere anvendelse. Driftsformen er kun mulig med printerens dispenserversioner. Montage af en omstyringsplade i stedet for dispenserkanten 4.7 på side 23.

26 26 6 Rengøring Rengøringshenvisninger Fare! Livsfare som følge af netspænding! Træk printerens stik ud af strømnettet inden alle servicearbejder på printeren. Etiketprinteren kræver kun meget lidt servicearbejde. Det er vigtigt med regelmæssig rengøring af termoprinthovedet. Det garanterer et vedvarende godt printbillede og bidrager væsentligt til at forhindre for tidligt slid på printhovedet. Ellers begrænser vedligeholdelsen sig til en månedlig rengøring af apparatet.! Giv agt! Beskadigelse af printeren på grund af skrappe rengøringsmidler! Brug ikke skure- eller opløsningsmidler til rengøring af de udvendige flader eller moduler. Fjern støv og papirrester i printområdet med en blød pensel eller støvsuger. Rengør udvendige flader med et universelt rengøringsmiddel. 6.2 Rengør trykvalse Snavs på printvalsen kan have en negativ indvirkning på printbilledet og materialetransporten. Sving printhovedet af. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. Fjern aflejringer med valserenser og en blød klud. Skift valsen, hvis den er beskadiget Servicevejledning. 6.3 Rengørprinthovede Rengøringsintervaller : Direkte termoprint - efter hvert skift af etiketrulle Termotransferprint - efter hvert rulleskift af transferfolie Under brugen kan der samle sig urenheder på printhovedet, og de kan påvirke trykket, f.eks. ved forskelle i kontrast eller lodrette striber.!! Giv agt! Skader på printhovedet! Brug ikke skarpe eller hårde genstande til rengøring af printhovedet. Rør ikke ved printhovedets glasbeskyttelseslag. Giv agt! Fare for kvæstelser på grund af varme printhovedlinjer. Sørg for at afkøle printhovedet inden rengøring. Sving printhovedet af. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. Rengør printhoved med speciel rengøringsstift eller med en vatpind dyppet i ren alkohol. Lad printhovedet tørre i 2-3 minutter.

27 6 Rengøring 6.4 Rengør etiketfotocellen 27!! Giv agt! Skade på fotocellen! Den her beskrevne rengøringsmetode kan ikke bruges på etiketprinterne A6 + og A8. Der er fare for, at fotocellekablet bliver revet af. Lad serviceafdelingen udføre rengøring på etiketprinterne A6 + og A8 +. Giv agt! Skade på fotocellen! Brug ikke skarpe eller hårde genstande eller opløsningsmidler til rengøring af fotocellen. Etiketsensorerne kan blive snavset af papirstøv. Det kan påvirke registreringen af etikettens start- eller printmærke Fig. 21 Rengør etiketfotocellen Drej armen (1) mod uret for at løfte printhovedet. Tag etiketter og transferfolie ud af printeren. Tryk anslagsfjeder (3) og træk fotocellen langomt ud af med grebet (4). Pas på, at fotocellekablet ikke kommer i spænd. Rengør fotocelle og sensorer (2) med pensel eller en vatpind mættet med ren alkohol. Skyd fotocelle tilbage med grebet (3) og indstil den ( på side 15). Læg etiketter og transferfolie i igen.

28 28 7 Afhjælpning af fejl Fejlarter Hvis der forekommer en fejl, viser diagnosesystemet det på skærmen. Afhængig af fejlens art skifter printeren til en af de 3 mulige fejltilstande. Tilstand Display Tast Bemærkning Fejl, som kan afhjælpes Fejl, som ikke kan afhjælpes Kritisk fejl - pause blinker cancel lyser cancel blinker 3.4 på side 11 Tabel 5 Fejltilstande 7.2 Afhjælpning af problemer Problem Årsag Afhjælpning Transferfolie knitrer Transferfolieomstyring ikke justeret Indstil transferfolieløbet 4.6 på side 22 Printbilledet viser udviskninger eller tomme steder Printer stopper ikke, når transferfolie er slut Printer printer en tegnfølge i stedet for etiketformatet Printer transporterer etiketmaterialet men ikke transferfolien. Printer printer kun på hver 2. etiket. Lodrette hvide linjer i printbilledet Vandrette hvide linjer i printbilledet Printbillede lysere på den ene side Hovedprintsystemet ikke justeret Transferfolie for bred Printhoved snavset Temperatur for høj Ugunstig kombination af etiketter og transferfolie Thermoprint er valgt i software Printer er i monitormodus Transferfolie lagt forkert i Ugunstig kombination af etiketter og transferfolie Formatindstilling i software for stor. Printhoved snavset Printhoved fejl (Udfald af varmepunkter) Printeren bruges i skære- eller dispensermodus med indstillingen Tilbagekørsel > Smart. Printhoved snavset Hovedprintsystemet ikke justeret Indstil hovedtryksystem på side 18 Brug transferfolie, som kun er lidt bredere end etiketten. Rengørprinthovede 6.3 på side 26 Reducer temperatur via software- Brug andre foliesorter eller -mærker. Omstil i software til thermotransferprint. Afslut monitormodus. Kontroller transferfolieløb og den belagte sides orientering, og korriger i givet fald. Brug andre foliesorter eller -mærker. Ændre formatindstilling i software. Rengør printhoved. 6.3 på side 26 Skift printhoved. Servicevejledning Omstil altid indstilling til Tilbagekørsel > Altid. Konfigurationsvejledning. Rengørprinthovede 6.3 på side 26 Indstil hovedtryksystem på side 18 Tabel 6 Afhjælpning af problemer

29 7 Afhjælpning af fejl 7.3 Fejlmeldinger og afhjælpning af fejl 29 Fejlmeldinger Årsag Afhjælpning ADC fejl Hardwarefejl Sluk og tænd for printer. Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd. Batteri lavt PC-kortets batteri er tomt Skift batteri i PC-kort. Buffer fuld Cutter blokeret Cutter stoppet Enhed ikke forb. Fil ikke fundet Dataindtastningsbuffer er fuld, og computeren forsøger at sende yderligere data. Kniv bliver stående udefineret i materialet Kniv virker ikke Kniven skærer ikke materialet igennem, men kan vende tilbage til udgangsstilling Programmering kalder apparat som ikke findes Kald af en fil fra memorykort, som ikke er der Brug datatransmission med protokol (fortrinsvis RTS/CTS). Sluk for printer. Tag materialet i klemme ud. Tænd printeren. Start printordre igen. Skift kniv. Sluk og tænd for printer. Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd. Tryk tasten cancel, Skift kniv. Tilslut optionalt apparat eller korriger i programmeringen. Kontroller memorykortets indhold. Font ikke fundet Fejl i den valgte downloadskrifttype Afbryd printordre, Skift skrifttype. FPGA fejl Hardwarefejl Sluk og tænd for printer. Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd. Hukommelse fuld Printordre for stor: fx pga. de ladede skrifter, store grafikker Afbryd det printjob. Reducer mængden af de data, der skal printes. Ikke formateret Fejl i memorykortets indholdsfortegnelse, usikker tilgreb til data. Formater memorykort på ny. Ingen DHCP-Serv. Printer er konfigureret på DHCP, og der er ikke nogen DHCP-server, eller DHCP-serveren er ikke til rådighed i øjeblikket. Der mangler flere etiketter på etiketstrimlen Det etiketformat, som er specificeret i softwaren, stemmer ikke med det aktuelle. Der er endeløse materialer i printeren, men softwaren forventer etiketter I konfiguration koble DHCP ud og indgiv fast IPadresse. Underret netværksadministrator. Ingen etiket på bagpapiret Tryk tasten pause flere gange, til den næste etiket registreres på strimlen. Afbryd det printjob. Ændre etiketformat i software. Start printordre igen. Afbryd det printjob. Ændre etiketformat i software. Start printordre igen. Ingen etiketstr. Etiketstørrelse ikke defineret i Kontroller programmering. programmering Ingen forb. Netværkstilknytning mangler Kontroller netværkskabel og stik. Underret netværksadministrator. Ingen poster Fejl i optionen memorykort ved tilgreb Kontroller programmering og memorykortets til database indhold. Ingen SMTP-Serv. Printer er konfigureret på SMTP, og Udkoble SMTP i konfiguration. der er ikke nogen SMTP-server, eller Pas på! Så er en advarsel pr. ikke mulig! SMTP-serveren er ikke til rådighed i Underret netværksadministrator. øjeblikket. Ingen Timeserv. Kort fuld! Timeserver valgt i konfiguration, men der er ikke nogen timeserver, eller timeserveren er ikke til rådighed i øjeblikket. Der kan ikke være flere data på memorykort Udkoble timeserver i konfiguration. Underret netværksadministrator. Skift memorykort. Læsefejl Læsefejl ved tilgreb til memorykort Kontroller data på memorykort. Gem data. Formater kort på ny. Mangler etiket Ikke mere materiale at printe på Læg materiale i Fejl i papirløbet Kontroller papirløbet.

30 30 7 Afhjælpning af fejl 30 Fejlmeldinger Årsag Afhjælpning Mangler ribbon Slut på transferfolie Læg ny transferfolie i. Navn eksisterer Transferfolie smeltet igennem ved printningen Der skal bearbejdes thermoetiketter, men i softwaren er indstillet til transferprint. Feltnavn tildelt dobbelt i den direkte programmering Afbryd det printjob. Ændre varmetrin via software. Rengørprinthovede 6.3 på side 26 Læg transferfolie i Start printordre igen. Afbryd det printjob. Skift i software til thermoprint. Start printordre igen. Korriger programmering. PH for varmt For stærk opvarmning af printhovedet Printordren løber automatisk videre efter en pause. Hvis det fortsat gentager sig reducer varmetrin eller printhastighed i softwaren. Printhoved åben Printhoved ikke låst Lås printhoved. Printhoved fejl Hardwarefejl Sluk og tænd for printer. Ved fornyet forekomst udskift printhoved. Protokol fejl Printer får en ukendt eller forkert kommando fra computeren. Tryk tasten pause for at springe kommandoen over, eller tryk tasten cancel for at afbryde printordren. Skrivebeskyttet PC-kortets skrivebeskyttelse aktiveret. Deaktiver skrivebeskyttelse. Skrivefejl Hardwarefejl Gentag skriveprocessen. Formater kort på ny. Spændingsfejl Hardwarefejl Sluk og tænd for printer. Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd. Viser den spænding der er faldet ud. Notér den. Stregkode fejl Ugyldig stregkode-indhold, fx alfanumeriske Korriger stregkodens indhold. tegn i numerisk stregkode. Stregkode for Stregkode for stor til det område, der Reducer eller forskyd stregkode. stor er sat af på etiketten. Systemfejl Fejl ved ladning af en ny firmwarestand. Firmware passer ikke til hardware-stand Lad passende firmware. Tag folie ud Transferfolie lagt i, selv om printeren er indstillet på direkte thermoprint. for direkte thermoprint tag transferfolie ud. for thermotransferprint indkoble transferprint i printerkonfiguration eller software. Ugyldig setup Fejl i konfigurationsmemory Konfigurer printer på ny. Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd. Ukendt kort Memorykort ikke formateret Formater kort, brug anden korttype. Memorykorttype understøttes ikke USB fejl USB-enhed registreres, men fungerer Brug ikke USB-enhed. Enhed stoppet ikke USB fejl USB-enhed trækker for meget strøm Brug ikke USB-enhed. For højt forbrug USB fejl Ukendt enhed USB-enhed registreres ikke Brug ikke USB-enhed. Tabel 7 Fejlmeldinger og afhjælpning af fejl

31 8 Etiketter / Endeløs bane 8.1 Mål etiketter / Endeløs bane Etiketter Endeløs bane 31 Løberetning Fig. 22 Mål på etiketter / endeløse materialer Mål Benævnelse Mål i mm A2 + A4 + / A4.3 + A6 + A8 + B Etiketbredde H Etikethøjde I dispensertilstand Afrivningslængde > 30 - Snitlængde med skærekniv med perforationskniv - Perforationslængde > 2 A Etiketafstand > 2 > 2 > C Bredde bære- eller endeløs materiale Dl Venstre kant 0 Dr Højre kant 0 E Tykkelse etiket 0,025-0,7 F Tykkelse bæremateriale 0,03-0,1 G Tykkelse i alt etiket + bæremateriale 0,055-0,8 Q Tykkelse endeløs bane 0,03-0,8 V Fremfør > 6 Ved små etiketter, tynde materialer eller stærk klæbeevne kan der forekomme indskrænkninger. Kritiske anvendelser skal testes og frigives. Vær opmærksom på bøjningsstivhed! Materialet skal kunne lægges an mod printvalsen! - Tabel 8 Mål på etiketter / endeløse bane

32 32 8 Etiketter / Endeløs bane Apparatets mål Gennemlysningssensor & reflekssensor Printhoved Løberetning Dispenserkant Afrivningskant Skærekanter Fig. 23 Apparatets mål Mål Benævnelse Mål i mm A2+ A4+ A4.3+ A6+ A8+ IP Afstand printlinje - dispens føler 13,5 - IC Afstand printlinje skærekant kniv 18,8 IT Afstand printlinje - afrivningskant 13,5 J Afstand 1. varmepunkt - papirløbskant 2 K Printbredde med printhoved 203 dpi Printbredde med printhoved 300 dpi Printbredde med printhoved 600 dpi SX Afstand gennemlysnings- og reflekssensor - papirløbskant SY dvs. tilladt afstand fra refleksmærker og stansninger til kanten Afstand gennemlysnings- og reflekssensor printlinje - 54,2 57,0 104,0 105,6 105,6 104,0 108, ,0-162, ,0 - Tabel 9 Apparatets mål

33 8 Etiketter / Endeløs bane 8.3 Mål for refleksmærker 33 Etiketter med refleksmærker Endeløst materiale med refleksmærker virtuelle etiketstart Løberetning refleksmærke Fig. 24 Mål for refleksmærker Mål Benævnelse Mål i mm A Etiketafstand > 2 L Refleksmærkets bredde > 5 M Refleksmærkets højde 3-10 X Z Afstand mærke - papirløbskant ved A2+ ved A4+, A4.3+, A6+, A8+ Afstand virtuelle etiketstart reelle etiketstart Tilpas softwareindstilling Refleksmærker skal være på bagsiden af materialet. Etiketfotocelle for refleksmærker på forsiden på forespørgsel. Oplysninger gælder for sorte mærker. Farvede mærker bliver eventuelt ikke registreret. Udfør tests forud til A / anbefalet: 0 Tabel 10 Mål for refleksmærker

34 34 8 Etiketter / Endeløs bane Mål for udstansninger Etiketter med udstansninger Endeløst materiale med udstansninger Løberetning for kantudstansning Mindste tykkelse bæremateriale 0,06 mm Fig. 25 Mål for udstansninger Mål Benævnelse Mål i mm A Etiketafstand > 2 N Udstansningens bredde ved kantstansning > 5 > 8 P Udstansningens højde 2-10 X Afstand stansning - papirløbskant ved A2+ ved A4+, A4.3+, A6+, A Y af sensor konstaterede etiketstart ved gennemlysningsregistrering Bagkant udstansning Z Afstand konstaterede etiketstart reelle etiketstart 0 til A-P Tilpas softwareindstilling Tabel 11 Mål for udstansninger Kantudstansning Langhulsudstansning Rektangeludstansning Cirkeludstansning Udstansning mellem etiketter Ikke anbefalet! Ikke anbefalet! Fig. 26 Eksempler på udstansninger

35 9 Godkendelser 9.1 EU - konformitetserklæring 35 Gesellschaft für Computerund Automations- Bausteine mbh & Co KG Wilhelm-Schickard-Str. 14 D Karlsruhe, Tyskland EU - konformitetserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de vedkommende EU-direktiver. Hvis maskinen forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparat: Type: Transferprinter / Termoprinter A2+ / A4+ / A4.3+ / A6+ / A8+ Anvendte EU-direktiver og normer: EU-maskindirektiv 98/37/EU Sikkerhed af maskiner EN ISO :2003 EN ISO :2003 EU-lavspændingsdirektiv 2006/95/EU Sikkerhed af informationsapparater og kontormaskiner EN :2006 EU-direktiv EMC 2004/108/EU Grænseværdier for radioforstyrrelser af informationsteknikkens EN 55022: Class A indretninger Støjimmunitetsudstyr EN 55024:1998 +A1: A2:2003 Grænseværdier og prøvningsmetoder Oversvingningsstrømme EN :2006 Spændingssvingninger / Flimmer EN : A1: A2:2005 På fabrikantens vegne undertegner: cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbh Sömmerda Sömmerda, Erwin Fascher Direktør 9.2 Andre godkendelser FCC Betingelser iht. del 15 i FCC-forskrifter for klasse A computere. Brugen af disse apparater kan under ugunstige betingelser medføre forstyrrelser i modtagelsen af radio- eller TV-signaler (interferens), som brugeren i givet fald skal afhjælpe med modforanstaltninger.

36 36 10 Stikordsfortegnelse 36 A Advarselsetiketter...5 Afhjælpning af problemer...28 Afrivningskant...23 Afrivningsmodus...15, 25 Apparatets mål...32 B Betjeningsfelt...9 D Dispenserkant...23 Dispensermodus...17, 25 E Endeløs bane...31 Energisparemodus...10 Etiketfotocellen Indstille...15 Rengøring...27 Etiketmål...31 EU - konformitetserklæring...35 F Fejl Afhjælpning...29 Arter...28 Display...28 Meldinger...29 Tilstande...28 Fejl, som ikke kan afhjælpes...10 Fejl, som kan afhjælpes...10 G Grafisk display...9 I Indstil hovedtryksystem...18 Indstil transferfolieløbet...22 K Kald Hjælp Kantstyr...6, 13 Kerneadapter...13 Klar...10 Kritisk fejl...10 L Læg etiketruller i...13 Læg etiketter i...13 Læg transferfolie i...21 Lægge leporello-etiketter i...20 Leverancens omfang...8 Lithium-batteri...5 M Miljørigtig bortskaffelse...5 N Netspænding...8 Normal anvendelse...4 O Offline-menu Omgivelser...4 Omstyringsplade...23 Oprulningstilstand...16 Oversigt over apparatet...6 P Pakke ud...8 Pause...10 Printerdrift Printertilstande...10 Printhoved Skader...25 Rengøring...26 R Refleksmærker...33 Rengør trykvalse...26 Rengøring...26, 27 Printhoved...26 Trykvalse...26 Etiket sensorer...27 Rengøringshenvisninger...26 S Servicearbejder...5 Sikkerhedshenvisninger... Skæretilstand...25 Stille op...8 Støttevinkel A Strømforsyning...4 Styrepult...9 Symbolvisninger...9 Synkronisering af papirløbet...25 T Tænde...8 Tag rulle ud...19 Tast cancel Indtastning feed menu pause Tastefunktioner Tilpas rulleoptagere...13, 14 Tilslutte...8 Tryksystem...24 U Udprinter etiket...10 Udstansninger...34 V Videreførende arbejder...5 Vigtige informationer...4

Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie. Kort betjeningsvejledning. Udgave 7/06

Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie. Kort betjeningsvejledning. Udgave 7/06 Stregkode-/Etiketprinter BP-PR PLUS Serie Kort betjeningsvejledning Udgave 7/06 Oplysninger om leverancens omfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til vores kendskab på tidspunktet for udgivelsen.

Læs mere

THM-PLUS. Betjeningsvejledning

THM-PLUS. Betjeningsvejledning THM-PLUS Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger/standarder - direktiver 1. Generelle sikkerhedsanvisninger/standarder - direktiver 1.1 Brug efter bestemmelsen 1.2 Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Etiketprinter EOS

Betjeningsvejledning. Etiketprinter EOS Betjeningsvejledning Etiketprinter EOS 2 Brugsanvisning til følgende produkter 23 Familie Type EOS EOS1 / 200 EOS4 / 200 EOS1 / 300 EOS4 / 300 EOS1 / 200 C EOS1 / 300 C EOS1 / 200 PC EOS1 / 300 PC EOS4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning EOS. Etiketprinter. Made in Germany

Betjeningsvejledning EOS. Etiketprinter. Made in Germany Betjeningsvejledning Etiketprinter EOS Made in Germany 2 Brugsanvisning til følgende produkter 2 Familie EOS Type EOS1/200 EOS1/300 EOS4/200 EOS4/300 Udgave: 02/2016 - Art.-Nr. 9009144 Ophavsret Denne

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING 30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING MODEL.: HANDY SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BETJENINGSVEJLEDNING... 4 VELIGEHOLDSVEJLEDNING... 6 DEMONTERINGSVEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Egenskaber ved Lt408

Egenskaber ved Lt408 Lt408 Quick Guide Egenskaber ved Lt408 Lt408 den robuste industrigeneration indenfor high performance printere med høj opløsningsevne. Lt408 er en brugervenlig printer, der sikrer en høj ydelse og printhastighed

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3 Betjeningsvejledning Version 1.0 marts 2006 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt. Opbevar sikkerheds- og betjeningshenvisningerne

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Denne vejledning indeholder den grundlæggende vejledning til opfyldning, klargøring og betjening af printeren. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen.

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere