2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)"

Transkript

1 60 Brugsanvisning

2 Cardio Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op- og ned-tasterne til at skifte mellem knaplås og sluk. Tryk på OK for at vælge Sluk. Tryk for at tænde for baggrundslyset. AM Tilbage ( ) Tryk for at gå tilbage til forrige side eller annullere en handling. I træningstilstand, skal du trykke på for at stoppe registreringen. I målingstilstand, skal du trykke på for at pausere registreringen og trykke på igen for at stoppe registreringen. 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan du trykke for at markere en omgang. 4 Op (p) I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle op igennem menuerne. Tryk og hold på knappen for at rulle hurtigt op igennem menuerne. 5 Ned (q/ ) I tilstanden Menu, tryk på knappen for at rulle ned igennem menuerne. Tryk og hold på knappen for at rulle hurtigt ned igennem menuerne. I meter-visning kan du trykke på knappen for at skifte side. Cardio 60 Brugsanvisning

3 AM Sådan kommer du i gang Tænd/Sluk Tryk og hold på for at tænde eller slukke apparatet. Nulstil For at nulstille apparatet skal du trykke og holde alle tre knapper ( /OK/q) nede på samme tid. Første opsætning Når du tænder for apparatet for første gang, vises opsætningsassistenten på skærmen. Følg instruktionerne for at gennemføre konfigurationen. 1. Vælg skærmsprog. 2. Vælg målingsenhed. 3. Indtast din "brugerprofil". Det anbefales at indtaste data. Nøjagtigheden af data har stor indflydelse på din træningsanalyse. 4. Læs og accepter betingelserne i Sikkerhedsaftalen. Tilslutning, synkronisering og opladning 1. Tilslut apparatet en pc med den medfølgende USB opladerclip. 2. Hent Bryton Bridge 2-programmet på brytonsport.com og synkroniser med apparatet. Lad apparatet være tilsluttet pc'en for at oplade batteriet. Tilslut USB opladerclippen apparatet og sæt den anden ende til en pc. Bemærk: Oplad batteriet i mindst 3 timer, inden du tager apparatet i brug første gang. Send uret tilbage til den lokale forhandler, hvis der opstår batteriproblemer. Forkert udskiftning af batteriet kan forårsage en eksplosion. Du må kun udskifte batteriet med et nyt af samme type som det originale eller af en type, som er angivet af producenten. Kasserede batterier skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Af hensyn til bedre miljøbeskyttelse bør brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse. Cardio 60 Brugsanvisning 3

4 Vis statusbjælke GPS til/fra status Fixed GPS signalstyrke Cykeltype 1 Batteriniveau Ikoner ikon 4 Indikator for pulssensor Beskrivelse GPS signalstyrke Intet signal Svagt * Fair ** Godt ** Status for GPS-position Intet signal (ikke fastsat) Svagt signal Stærkt signal Pulssensor aktiv Kadencesensor aktiv ikon 1 Målertilstand Indikator for kadencesensor Indikator for hastighedssensor Beskrivelse Hastighedssensor aktiv Dual-sensor aktiv Cykeltype Træningstilstand Målertilstand Logregistrering aktiv Registrering sat på pause Strømstatus Fuldt batteri / Halvt batteri / Lavt batteri Batteri tomt Bemærk: Kun de aktive ikoner vises på skærmen. Når Dual sensor er aktiveret, vises sensorikonet på positionen for hastighedssensorikonet. * Bevæg dig til et åbnet område for at få bedre signal. ** Når lampen blinker, indikerer dette, at enheden stadig søger efter et GPS-signal. Cardio 60 Brugsanvisning

5 Ur-visning Dag Dato Tid 1 (lokal tid) Tid 2 (alternativ tid) 04:30 AM Automatisk tidskalibrering med GPS 1. Tryk på q for at komme til menutilstand. 2. Tryk på p/q for at vælge Indstillinger > Ur > Tid > Med GPS og tryk på OK for at komme til undermenuen. 3. Tryk på p/q for at indstille sommertid og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Gå udendørs for at hente et GPS-signal, når der vises Ingen GPS på skærmen. Indstille tid manuelt Tid 1. Tryk på q for at komme til menu-tilstand. Indstil tid 1 2. Tryk på p/q for at vælge Indstillinger > Ur > Tid > Manual > Indstille tid 1 Indstil tid 2 eller Indstille tid 2 og tryk på OK for at Fra komme til undermenuen. 3. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Indstille alarm (tid 1) 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Ur > Alarm > Indst. Alarm og derefter trykke på OK for at komme til undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Bemærk: Hvis du vil aktivere alarmen, skal du vælge Indstillinger > Ur > Alarm > Kontakt > Til. Cardio 60 Brugsanvisning 5 AM Alarm-ikon Ikon for påmindelse Indst. Alarm Kontakt Alarm AM 08:00 Til

6 Øvelse For at starte en øvelse, skal du trykke på p/q for at vælge Træning > Løb, Cykling, Triatlon, Multisport, Ude. svøm, eller Andet. Tryk derefter på OK for at starte. Bemærk: Måler-visning Den viste information varierer alt efter øvelses-tilstand og brugerpræferencer. For at tilpasse måler-visningen, henvises der til Tilpasse skærmindstillinger. Triatlon-tilstand Øvelsesoplysningerne vises i følgende orden: SVØMNING > CYKLING > JOGGING. Tryk på OK for at skifte til den næste eller tredje sporttype. For at tilføje overgangstiden, skal du vælge Indstillinger > Træning > Triatlon. Der henvises til Aktivere Triatlon overgangstid. Multisport-tilstand Under multisport-øvelser og når tilstanden er indstillet til Manual, skal du trykke på p/q og vælge den ønskede sporttype (løb, cykling eller svømmer) og trykke på OK for at bekræfte. Tryk derefter på OK for at starte øvelsen. For at skifte til den næste sporttype, skal du trykke på OK for at vise menuen. For at tilpasse sportsekvensen i Multisport-tilstand, skal du vælge Indstillinger > Træning > Multisport. Der henvises til Konfigurering af Multisport-sekvens. Træn. & Test Under en træning kan du med Cardio 60 måle og registrere dine træningsaktiviteter og vise dine aktuelle præstationer. 1. Tryk på q for at komme til menutilstand. 03:48 PM 01/04 2. Tryk på p/q for at vælge Træn. & Test > Løb eller Cykling og tryk derefter på OK for at gå til menuen Træning. 3. For at indstille en simpel træning, skal du vælge Til plan > Enkel eller Interval. 4. Indstil mål for træningen og tryk på OK for at bekræfte. Træning Træn. & Test Vis historik Enkel Interval Til plan 6 Cardio 60 Brugsanvisning

7 Bemærk: Vælg Ja for at gemme træningen. For at udføre træningen, skal du gå til Træn. & Test > Min træning. 5. Indtast et navn til træningen med skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du trykke på tasten for at gemme navnet for træningen. Bryton test og træning 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Træn. & Test > Løb eller Cykling og tryk derefter på OK for at gå til menuen Træning. 2. Tryk på p/q for at vælge Min træning, Bryton træning eller Bryton Test og tryk på OK for at gå i undermenuen. 3. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Bemærk: Når ikonet vises på skærmen, skal du trykke på p for at springe over det aktuelle Interval. Start / Pause / Stop øvelse / Træning Tryk på OK for at starte registrering-sloggen. I målingstilstand, skal du trykke på for at pausere registreringen og trykke på igen for at stoppe registreringen. I træningstilstand, skal du trykke på for at stoppe registreringen. Enkel Gemme til Min træning? By Time By Distance By Calorie Ja Vil du stanse? Bemærk: Under øvelse/træning trykker og holder du på for at gå til Genvejsmenuen. Under registrering trykker du på to gange for at stoppe registrering. SmartOmgang For at starte en omgangstræning, skal du vælge Indstillinger > Træning > Løb, Cykling eller Andet > SmartOmgang > Afstand eller Distance og trykke på OK. Indstil derefter træningsmålet og tryk på OK for at bekræfte. Cardio 60 Brugsanvisning 7 Ja r p m r p m

8 Marker omgang 1. Vælg Træning > Løb, Cykling, Ude. svøm, eller Andet. Tryk derefter på OK for at starte en øvelse. 2. Når du registrerer, kan du trykke på OK for at markere en omgang. Når du bruger Omg, vises Omg-skærmen, mens du træner. Bemærk: Når du bruger Triathlon eller Multisport, skal du trykke på OK for at skifte til den anden eller tredje sportsgren. Vis historik Sådan vises aktiviteterne: 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Vis historik > Syn og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Brug p/q til at vise din historik. Vælg Mere for at se flere oplysninger. Sådan vises oversigten: 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Vis historik > Sammendrag > Løb, Cykling, Ude. svøm, eller Andet. og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Brug p/q til at vise aktivitetsoversigten. 12/25 12:23 00:06: : mere løbe tid km min/km kcal laps 2/5 Slet alle øvelses-/træningsoplysninger 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Vis historik og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Tryk på p/q for at vælge Slet alt Slet og tryk derefter på OK for at gå til Sikkerhedskopier undermenuen. Der vises en meddelelse data først. Slette? Sikkerhedskopier data først. Slette? på Ja skærmen. Hvis du vil slette data, skal du trykke på p/q for at vælge Ja og derefter trykke på OK for at bekræfte. 8 Cardio 60 Brugsanvisning

9 Indstilling af påmindelse 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Træning > Løb, Cykling, Ude. svøm eller Andet > Øvelses Påmindelse > Vælg en af de tilgængelig muligheder og tryk på OK for at komme til undermenuen. Bemærk: De tilgængelige muligheder varierer, afhængig af den valgte tilstand: - Løb-funktion: Fra/Tid/Distance/Skridttemp/HR/Hastighed - Cykling-funktion: Fra/Tid/Distance/Hastighed/HR/Kadence - Udendørs svømning-funktion: Fra/Tid/Distance - Andet-funktion: Fra/Tid/Distance 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Aktiver Triatlon Overgang Tid 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Træning > Triatlon > Overg.periode Overgang og trykke på OK for at komme til undermenuen. Til 2. Tryk herefter på p/q for at vælge Til, og tryk så på OK for at aktivere indstillingen. Konfigurering af Multisport-sekvens 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Træning > Multisport > Multisport Manual og trykke på OK for at komme til Forudindstillet undermenuen. Visning 2. Tryk på p/q for at vælge Forudindstillet og tryk på OK. Opret ny 3. Tryk på p/q for at vælge Opret ny og tryk på OK for at redigere sportsekvensen. Multisport 4. Tryk på p/q for at vælge den ønskede sporttype og tryk på OK for at bekræfte. Løb 5. Hvis du vil tilføje flere sportsgrene, trykker du på OK og gentager trin Efter at konfigureringen er udført, skal du trykke på p/q for at vælge Gem og trykke på OK for at komme til undermenuen for overgangstid. Tryk derefter på p/q for at vælge Til og tryk på OK for at aktivere indstillingen. Bemærk: Hvis du vælger Manual ved trin 2, skal du trykke på OK for at skifte til en anden sporttype, efter at du har startet øvelsen. Cardio 60 Brugsanvisning 9

10 Parring af sensorer Brug indstillingen til at parre sensorer med Cardio I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > Sensorer > Puls, Hastighed, Kadence eller Has/ka. og tryk på OK for at gå i undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge mere og tryk derefter på OK for at gå til undermenuen for den valgte sensor. 3. Når sensoren er tilsluttet, vises sensorid på skærmen. Kontroller, at sensor-id er korrekt. Bemærk: Oplysningerne om sensor-id findes i pakken. Sensorer Puls Hastighed Kadence Puls Status: aktiv ID: xxxxxxxx 4. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte. Puls Scan igen: Scanner igen for at Scan igen detektere sensoren. Slå fra Slå fra (*kun hvis apparatet er parret med sensoren): Deaktiverer sensoren. mere Tilpas Skærmindstillingerne 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Træning > Løb, Cykling, Ude. svøm eller Andet > Måler > Måler > Måler 1, Måler 2, Måler 3 eller Måler 4 og trykke på OK for at komme til undermenuen. Bemærk: Omg har kun to indstillinger (Måler 1 / Måler 2). Måler 1 Måler 2 Løbemåler 2. Tryk på p/q for at vælge antallet af datafelter og tryk derefter på OK for at bekræfte valget. Til Til 10 Cardio 60 Brugsanvisning

11 3. Tryk på p/q for at vælge emnet, som du ønsker at tilpasse, og tryk derefter på OK for at bekræfte valget. 4. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Bemærk: Når indstillingen er færdig, vises Omgangsskærmen kun, når Omgangsfunktionen starter. Personalisering af brugerprofil 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Profile > Brugerprofil og trykke på OK for at komme til undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk på OK for at bekræfte valget. Personalisering af Cykelprofil 1. I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > Profile > Cykelprofil > Cykel 1 eller Cykel 2 og trykke på OK for at komme til undermenuen. 2. Tryk på p/q for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk på OK for at bekræfte valget. Bemærk: For at vis cykelprofilen(erne), skal du vælge Indstillinger > Profile > Cykelprofil > Oversigt. Skift indstillinger for Bag. lys Fra 1. I Menu trykker du på p/q for at vælge Bag. lys Fra Indstillinger > General > System > 5 sek Bag. lys Fra og tryk på OK for at gå i undermenuen. 15 sek 30 sek 2. Tryk på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Cardio 60 Brugsanvisning 11

12 Aktiver Tastaturtone I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Tastaturtone og trykke på OK for at komme til undermenuen. Tryk derefter på p/q for at vælge Til og tryk på OK for at aktivere indstillingen. Aktiver Advarsel I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Advarsel eller Vibrer og trykke på OK for at komme til undermenuen. Tryk derefter på p/q for at vælge Til og tryk på OK for at aktivere indstillingen. Bemærk: Når alarmen er indstillet til Fra, vil der ikke afgives lyde under træninger og fri øvelser. Knaplås a. Automatisk knaplås I menuen skal du trykke på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Auto knaplås og trykke på OK for at åbne undermenuen. Tryk derefter på p/q for at vælge Til og tryk på OK for at aktivere indstillingen. Når denne funktion er slået til, låses knappen automatisk efter 20 minutter. b. Manuel knaplås Tryk og hold på tasten for baggrundslys ( Tastelås for at låse tasterne. 12 ) og vælg derefter c. Oplåsning af knapperne Hold lysknappen ( ) nede, for at låse knapperne op. Indstil Enhed/Sprog I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > General > System > Enhed eller Sprog og tryk på OK for at gå i undermenuen. Tryk så på p/q for at vælge den ønskede indstilling og tryk på OK for at bekræfte valget. Cardio 60 Brugsanvisning

13 Vis GPS I Menu trykker du på p/q for at vælge Indstillinger > General > GPS og tryk på OK. Fra: deaktiverer GPS. Fuld kraft: GPS aktiveres og giver en mere præcis position, men forbruger mere strøm. Strømbesp.: GPS er aktiveret. GPS-positionen er mindre nøjagtig, men batteriet kan holde længere. Specifikationer Skærm Del Fysisk størrelse Vægt Beskrivelse 1,4" Mono LCD-skærm 42,9 x 48,4 x 13,95 mm 54 g Driftstemperatur -10 C ~ 50 C Opladningstemperatur for batteri Batterilevetid GPS RF transceiver G-sensor 0 C ~ 40 C Op til 28 dage i ur-tilstand Op til 16 timer i træningstilstand i klart vejr Integreret højfølsom modtager med indbygget antenne 2,4 GHz ANT+ transceiver med indbygget antenne 3-akse accelerationssensor *Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Cardio 60 Brugsanvisning 13

14 Cardio 60_UMS_R002_NOV

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

r p m Brugsanvisning

r p m Brugsanvisning 21 1 / 1 r p m Brugsanvisning 1 Sådan kommer du i gang. 4 Din Rider 21... 4 Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Trin 1: Oplad Rider 21... 6 Trin 2: Tænd for Rider 21... 6 Trin 3: Første opsætning... 6 Trin

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 305 http://da.yourpdfguides.com/dref/2811225

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 305 http://da.yourpdfguides.com/dref/2811225 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i GARMIN FORERUNNER 305 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Cardio 35. Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL 3 START/PAUSE/ STOP/OP OMGANG/ TILSTAND/NED OK/ INDSTILLINGER/ SIDE. bb.brytonsport.

Cardio 35. Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL 3 START/PAUSE/ STOP/OP OMGANG/ TILSTAND/NED OK/ INDSTILLINGER/ SIDE. bb.brytonsport. Cardio 5 Brugsanvisning 1 KRAFT/TILBAGE/ BAGLYS TIL OK/ INDSTILLINGER/ SIDE START/PAUSE/ STOP/OP 4 OMGANG/ TILSTAND/NED bb.brytonsport.com Indhold Introduktion... Sådan kommer du i gang... 4 Knapper...

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Andre indstillinger... 19. Bilag... 23. Øvelse/Træning... 8. Træningsindstillinger... 0 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 0... 4 Nulstilling af Rider 0... 5 Tilbehør... 5 Statusikoner... 5 Tilslutning, synkronisering og oladning... 6 Tænd/Sluk for Rider 0... 6 Indledende

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Indhold. Sådan kommer du i gang... 5. Skridttæller... 23. Indstillinger... 24. Søg og Gå... 8. Træning... 16

Indhold. Sådan kommer du i gang... 5. Skridttæller... 23. Indstillinger... 24. Søg og Gå... 8. Træning... 16 Brugervejledninger Indhold 2 Sådan kommer du i gang... 5 Din Rider 50... 5 Nulstilling af Rider 50... 6 Tilbehør... 6 Statusikoner... 6 Søg og Gå... 8 Navigere igennem ture fra Historik... 8 Navigere

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

Sensor Finder v. 1.3.

Sensor Finder v. 1.3. Sensor Finder v. 1.3. Indhold Burgervejledning til sensor Finder v1.3... 3 Formål... 3 Anvendelse... 3 Opsætning... 3 Display information... 4 Resultat... 4 Muligheder... 4 Fejlfinding... 4 Sensor oversigt

Læs mere

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk PRODUKT KATALOG 2016 www.safecall.dk Om safecall Safecall har leveret GPS systemer til mennesker med orienteringsbesvær i 11 år. Vores produkter er tilpasset således at de kan betjenes uden forkundskaber

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere