Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter"

Transkript

1 Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter Indhold Resumé...2 Kort om Flydende By...2 Projektbeskrivelse...3 Indledning...3 Arbejdskraft og afvikling af projektet...3 Flåder: Kursuscentrets fysiske rammer...3 Arkitektur, udformning og materialevalg...3 Bæredygtige løsninger...5 Elementer i en flåde...6 Kurser...6 Formål, filosofi og pædagogik...6 Ejerforhold, drift og økonomi...7 Kursuskoncepter og pilotprojekter...8 Om udgiftsposter, lejemål mm...10 Flydende By's netværk:

2 Resumé Vi vil skabe et Flydende Kursuscenter. Der bliver tale om tre flåder, Arker som skal fungere som mobile faciliteter samtidig med at de demonstrerer anderledes arkitektur, decentrale bæredygtige løsninger og nye byggeteknikker. Arkerne skal tilsammen udgøre en enhed som er selvforsynende med energi og har egne affaldsløsninger. De skal være lastet med simple selvbyggede biogasanlæg, vindmøller, komposttoiletter mv, og kunne tage sig frem uden brug af fossilt brændsel. Kursuscenteret bliver en omrejsende platform hvorfra vi skal nå vores målsætning om at gøre flere mennesker klar til at tage del i den bæredygtige omstilling. Vi vil formidle konkrete løsninger til en mere bæredygtig verden, som folk umiddelbart kan gøre brug af i deres hjem, lokalmiljø og eventuelle projekter. Deltagerne skal gå konkret til værks, og fx lære at bygge en minivindmølle, men får samtidig sat store globale udfordringer i perspektiv. Kurserne er for alle som vil involvere sig kreativt og kunstnerisk, og være med til at skabe en forandring. Flåderne skal tilsammen råde over køkken, værksteder, konferencerum og plads til indkvartering af op mod 30 personer. Vi bygger dem over en projektperiode på tre år, hvor vi samtidig udvikler spændende kursusformer. Det færdige kursuscenter skal drives non-profit og så vidt muligt økonomisk uafhængigt. Vi søger penge til værktøj og materialer, til en hal at bygge flåderne i, til kraner og vognmænd så vi kan indhente genbrugsmaterialer, samt til øvrige udgifter ifm. projektet. Velkommen ombord! Kort om Flydende By Flydende By er en frivillig forening som siden 2008 har arbejdet med nyskabende kultur, arkitektur, omstillings- og klimaløsninger. Vi har spillet en aktiv rolle i de græsrodsaktiviteterne op til og omkring COP15 med bl.a. indkvartering af 1500 klimagæster, og sidenhen har vi fokuseret på bæredygtige løsninger til vands og til lands, samt fungeret som et åbent forum for kreativ og kulturel udfoldelse. Vi har altid bidraget til at synliggøre og modvirke samfundets spild. Vi spørger fx entreprenørvirksomheder om de har materialer som de vil smide ud, eller tomme bygninger vi kan låne. Således har vi haft aktiviteter i udtjente bygninger fem forskellige steder i København. Vi har eksperimenteret en del med vores struktur undervejs, og er i dag landet med en lille stabil anker-gruppe af fuldtidsfrivillige som er primus motor på det kommende byggeprojekt, og med en brugerbase som deltager i aktiviteter og opgaver. 2

3 Projektbeskrivelse Indledning Vores samfund ligger midt i et lavtryk, og fra alle sider savnes der løsninger. Måske er der tale om en hel global identitetskrise? Vi har brug for at komme videre, vi har brug for en frisk start. Vores forening vil være med til at udvikle de mange svar som skal gives. Vi føler ikke at nogen eksisterende rammer kan rumme vores forsøg. Derfor starter vi med at skabe nye rammer. Rammerne skal afspejle og muliggøre den konstante udvikling vi og samfundet behøver at være i. De skal kunne transformeres og ændres organisk. De skal invitere til leg og nytænkning. De skal åbne grænser og være mobile, frem for at være permanent forankrede. De skal repræsentere ny æstetik og nye værdier hvad angår arkitektur og byplanlægning. Med dette projekt skal vi bygge et flydende kursuscenter. Her skal vi skabe en ny kultur og læringsform. Vi skal gøre hinanden og andre klar til at tage del i en grundlæggende omstilling af vores samfund til bæredygtighed. Bæredygtigt hvad angår miljø, klima, forsyning, og sunde fællesskaber uden undertrykkelse. Vi vil skabe bevidsthed, inspirere og gribe til handling her og nu. Vi mener at forandring er grundstenen i et fungerende samfund. Derfor skal det altid være muligt at ændre kurs. Vores kursuscenter har sit udgangspunkt i København. Men vi skal kunne være til stede der hvor det sker, eller tage derhen hvor det mest behøves. Vores kurser vil antage forskellige former, lige fra ugentlig aftenskole til udflugter og rejser hvor deltagere kan stige på i sin hjemby og stå af et helt andet sted. Kursuscentret skal bestå af i alt tre flåder, der indeholder hver deres faciliteter, og som er helt igennem udstyret med bæredygtige løsninger. Flåderne skal kunne bruges enkeltvist, eller som et samlet komplet kursuscenter. Flydende by har allerede bygget en prototype der står som proof-of-concept for flåderne i kursuscentret. Vi vil nu bygge to flåder til og skabe det Flydende Kursuscenter. Byggeriet bliver et helhedsorienteret forløb hvor vi undervejs udvikler byggeriets designs og koncepter til kurserne. Vi forventer i udgangen af projektperioden at kunne slå dørene op, og med det samme være klar til at drive kursuscentret som en hjørnesten i Flydende By. Arbejdskraft og afvikling af projektet Projektet afvikles ved 100% frivillig arbejdskraft. Byggeriet af det Flydende Kursuscenter planlægges og organiseres af en lille ankergruppe. Det er denne gruppe der løfter de tunge opgaver, fx angående koordination. Gruppe er pt. 3 mand stærk, og vi forventer at gruppen langsomt vil vokse i takt med synligheden af vores arbejde, som vil tiltrække flere ildsjæle. Ankergruppen fungerer basisdemokratisk. Vi forbereder opgaverne og gør det attraktivt at være med og hjælper foreningens brugerbase/medlemmer så de kan bidrage så effektivt som muligt. 3

4 Flåder: Kursuscentrets fysiske rammer Arkitektur, udformning og materialevalg Kursuscentret kommer til at bestå af tre forskellige flåder med hver deres funktioner og faciliteter. Flåderne skal udføres som katamaraner, hvor hver side udgøres af adskillige pontoner. En pontonflåde har den fordel, at den holder sig flydende, selvom en eller flere pontoner skulle tage vand ind. Mellem de to sider lægges et fladt dæk, hvorpå flådens hus placeres. I husenes udformning lægges der vægt på organiske former og masser af dagslys. Huse og flåder skal males i farverige temaer, som kommer til at spille sammen med små køkkenhaver og grøn bevoksning. Huse og udsmykning kan betragtes som et levende kunststykke, der skal virke inspirerende og oplivende, og bringe farver og natur ind i hverdagen. Husene skal bygges ved brug af en byggeteknik som er udviklet i Flydende By, hvor halm, indbundet i ståltråd, påføres en skal af fiberforstærket mørtel. Halmen er formgivende, samtidig med at den virker isolerende. Metoden gør det muligt at følge et overordnet design for huset, samtidig med at der er plads til kreativ udfoldelse i byggeprocessen, hvor man kan formgive fibermørtlen efter lyst. Materialevalg I husene indgår halm, som er 100% biologisk nedbrydeligt, stort set CO 2 -neutralt, og har meget begrænsede miljøpåvirkninger. Fibermørtel består af cement, sand og plastfibre eller hampefibre. Cement bliver lavet af naturmaterialer, som findes i rigelige mængder. Det er dog forholdsvist energikrævende at producere, og har derfor med det nuværende forbrug af fossile brændstoffer et betydeligt CO2-aftryk. Fibermørtelen anvendes derfor i relativt små mængder, sammenlignet med cementforbruget i gængst byggeri. Til vinduer og lysindfald bruger vi skrottede vinduer, foruden gamle flasker og andre transparente genbrugsmaterialer, der bidrager til til flådernes æstetik og samtidig klart signalerer genbrug. Katamaranernes skrog bygges hovedsageligt af genbrugsjern. Vi bruger gamle olietanke som indsamles og renses. De to sider forbindes med brugte gittermaster, der giver stivhed og styrke uden 4

5 at forøge vægten voldsomt. Ved at genanvende tankene direkte spares en masse energi til omsmeltning. Det gør både byggeriet mere klimavenligt og økonomisk. Til den tredje flåde som er planlagt til at være noget større en de forrige, overvejer vi i stedet at bruge skroget fra en stålbåd, da det er begrænset hvor stor en katamaran vi har mulighed for at bygge. Konstruktionerne skal beskyttes mod korrosion under vandlinien ved hjælp af elektrisk spænding foruden stærk maling. Over vandlinjen vil vi så vidt muligt overfladebehandle med malingsrester, der ellers skulle være sendt til miljøbehandling(smidt ud). Bæredygtige løsninger Kursuscentret skal udgøre en minimal miljø- og klimabelastning. Derfor vil vi løbende udstyre flåderne med bæredygtige løsninger. De skal så vidt muligt være selvforsynende med el fra solceller og mini-vindmøller. Solpanelerne bygger vi selv fra løse solceller, hvilket både er langt mere økonomisk, og mere fleksiblet, end færdigproducerede paneler. Toiletforhold ordner vi med komposttoiletter. Komposttoiletter gør det både nemt og miljørigtigt at lave toiletter til søs. Der er hverken næringsbelastning af havmiljøet eller besvær med ceptiktanke og skyllevand. I komposttoilettet skyller man efter med lidt savsmuld, som efterlader en halvtør fæses, der efter et par år er færdigkomposteret til muld og fri for sygdomsfremkaldende bakterier. Urinen separeres fra allerede i toilettet, og kan efter et halvt år bruges som gødning. Det er tanken at bruge en del af mulden til køkkenhaver på vandet. Komposttoilettet kan også bruges til at bortskaffe energifattigt organisk køkkenaffald. Således reduceres det samlede affaldsproblem yderligere. Til at håndtere det energirige organiske affald, vil vi udvikle små biogasanlæg. Biogasanlægget indeholder en lun suppe af energirig biomasse og metan-producerende bakterier. Gassen høstes fra anlægget og bruges til komfurer og evt. centralvarme. Restproduktet er flydende gødning. Bådene skal på sigt udstyres med elmotorer og alternative fremdriftsformer som fx slæbedrager. I en overgangsfase vil vi primært bruge konventionelle påhængsmotorer, til vi har fået udviklet alternative løsninger. Rækkevidden med el bliver sandsynligvis begrænset, hvorfor det er nødvendigt med en reservemotor alligevel. Vi vil udvikle løsninger, hvor vi kan anvende gamle kraftige elmotorer fra industrien til fremdrift. De bæredygtige løsninger bygges nemlig som resten af flåderne så vidt muligt i genbrugsmaterialer. Flåderne skal udstyres med intelligent centralvarme, der udnytter den vedvarende energikilde som der er overskud af. Det bliver sandsynligvis en kombination af solvarme, biogas og havvarme. Havvarme er varme som trækkes ud af havet vha. varmepumper der kører på el fra vind og sol. Flydende By er i gang med at teste tidlige prototyper af minivindmøller og komposttoiletter. Endvidere har vi en prototype på et biogasanlæg, der nærmer sig testfasen. 5

6 Elementer i en flåde Kurser Formål, filosofi og pædagogik Kurserne skal omhandle alt hvad der har at gøre med omstilling til bæredygtighed. Både økologisk, sikker forsyning, og menneskelig trivsel. Vi vil se på udfordringerne i deres sammenhæng og som en helhed. Her kan livsanskuelser og samarbejdsformer være lige så vigtige som tekniske løsninger. Vi mener desuden at det er vigtigt at skabe styrke, mod og skaberglæde for at man kan forandre og blive forandret. Vi vil give kursusdeltagerne evner, der gør det muligt for dem selv at deltage i forandringen af samfundet og af deres eget liv. Derfor lægger vi vægt på praktiske workshops og konkret anvendt teori. Vi tror nemlig på, at problemstillinger bedst forstås, og viden bedst tilegnes, når der arbejdes konkret: Teorien bliver relevantgjort da den skal anvendes umiddelbart Flere forskellige sanser bliver stimuleret Der skal tænkes kreativt for at løse den konkrete opgave Mange af kurserne vil give deltagerne færdigheder, som de umiddelbart kan bruge i deres eget liv, og som samtidig giver dem perspektiv på lignende udfordringer på et større plan. DIY vindmølleworkshop kan ses som et eksempel herpå, hvor deltagerne lærer at bygge deres egen vindmølle som producerer strøm. Hvor meget og hvor ofte laver sådan én strøm? Hvilke apparater kan jeg trække med den, og hvilke bruger for meget strøm? Hvor nemt er det at lagre energien fra den, osv. Disse problemstillinger gør sig også gældende når et helt samfund skal omstilles til vedvarende energi, og det er er vigtigt med en forståelse for de tekniske muligheder og begrænsninger. 6

7 Flydende By har en filosofi der hedder ÅVHOI!, som også gør sig gældende for hvordan vi skal arrangere kurser, nemlig Åbent, Visionært, Hands-On og Inkluderende. Åbenhed Den åbne indstilling er en værdi og en kultur, som vi gerne vil have at alle kursuscentret deltagere, herunder undervisere og tovholdere, er med på. Den åbne indstilling viser sig ved ikke-dogmatisk tankegang, og ved respekt overfor andres tankegang. Åbenhed er også at dele ud af sin viden og sine erfaringer, for at vi sammen kan vokse mest muligt. Strukturen er åben. Åben for at man kan involvere sig, og åben så man kan gennemskue hvem det er der tager beslutningerne. Økonomien er transparent, så alle kan have en holdning til den. Vision Kursuscentret skal have visoner, og arbejde for at nå frem mod dem. Flydende By ønsker at gøre verden til et bedre sted. En bedre verden, er en verden der er i harmoni med naturen, og med de mennesker der befolker den. Vi tilnærmer os harmonien, ved at bringe bæredygtige løsninger og strukturer ind i verden. Hands-On Deltagerne lærer ved at gå praktisk til værks, hjulpet lidt på vej. Samtidig med at vi lærer skal vi skabe en forandring nu og her. Vi skal være med til at gøre ideer til handling. Involverende At være involverende er en form for aktiv åbenhed. Vi inviterer folk til at være med, ikke bare som deltagere, men også som skabere af kurserne. At involvere en bred skare af mennesker kræver tolerance overfor forskellighed. Derfor skal racisme, sexisme, undertrykkelse og lignende aktivt modarbejdes. Vi ønsker at være involverende, også overfor folk som det er svært at involvere. Ejerforhold, drift og økonomi Kursuscentret skal ejes og drives af foreningen Flydende By. Efter opstartsfasen vil kurser blive udbudt i halvårlige programmer på kursuscentrets hjemmeside. Vi vil også afprøve koncepter hvor folk selv efterspørger/opretter kurser som de selv definerer. Kursuscentret er åbent for at andre organisationer evt. kan udbyde kurser på egne vilkår, eller låne/leje flåderne til arrangementer. Evt. indtægter vil så gå til driften af de gratis kurser. Ud fra værdier om frivillighed, gennemsigtighed og åbenhed har vi fastsat nogle retningslinjer for udbud af kurser: Kurser udbudt af Flydende By Deltagelse er gratis eller deltagerbetalingen er holdt til materialeudgifter og evt. driftsomkostninger. Lysten driver værket: tovholdere/undervisere/oplægsholdere er frivillige Kurser udbudt af Flydende By i samarbejde med andre organisationer / netværk / individer Deltagelse er gratis, deltagerbetalingen er minimal eller der ydes dispensation til økonomisk dårligt stillede. Foredragsholdere / undervisere aflønnes normalt ikke. Transparent økonomi: Såfremt der ydes honorar oplyses dettes størrelse. Det oplyses hvad deltagerbetalingen går til i øvrigt. Kurser udbudt af andre organisationer / netværk / individer 7

8 Flydende By stiller faciliteter til rådighed gratis eller mod betaling. Flydende By afvikler visse opgaver i forbindelse med afholdelsen af kurset gratis eller mod betaling. Vi håber på at kunne drive kursuscentret økonomisk uafhængigt. Deltagere vil altid blive opfordret til at give en donation for at støtte det frivillige arbejde i kursuscentret. Økonomi/finansiering efter opstartsperioden Ingen udgift til lønninger, alt arbejde er frivilligt Materialer skaffes i udstrakt grad brugt, som gaver eller sponsorater Gratis elektricitet fra vedvarende energikilder Øvrige udgifter finansieres gennem frivillige donationer, events, udlejning m.m. Årligt driftsbudget fra 2016 Udgifter Indtægter Havneleje kr Donationer og kontingenter kr Materialer mm. kr Udlejning og deltagelse i andres events kr Administration og PR kr Merchandise og div. salg kr Vedligehold kr Salg af serviceydelser kr Forsikringer kr total kr total kr Kursuskoncepter og pilotprojekter I løbet af byggeperioden vil vi lave pilotforsøg med afholdelse af forskellige små kurser. Det kan være: Endagskurser Flerdagskurser til søs med overnatning. Længere kursusforløb Vi ønsker allerede til næste år at indgå samarbejde med andre organisationer/netværk/individer om udvikling af kurser der ligger udenfor Flydende By's kompetenceområde. Vi har fx kontaktet Tang-nettet, som er et netværk af folk med professionel eller privat interesse i tang, med henblik på at indgå samarbejde om et kursus i tang som lokal fødevare. Et sådant kursus kunne forløbe som nedenstående: Tang på bordet - éndagskursus *Deltagerne går ombord på en af kursuscentrets flåder i Københavns havn. *Kursen bliver sat mod Amager eller Nordsjælland. *Deltagerne varmes op til at føle sig trygge omkring hinanden, og vi lærer hinanden bedre at kende: Hvorfor er du taget på tangkursus? Madlavning til søs. Fra "Flydende By på Kulturhavn" 8

9 *Oplæg/samtale: Giver det mening at spise tang? Hvordan kan det indgå i vores kost, og hvilken betydning har det for klima, miljø, helbred. *Der holdes oplæg om forskellige tangarter i danske farvande, næringsværdier, tungmetalindhold, mængder af vild tang, etc. *Ankomst til strand som skal høstes: Deltagere hopper i vaders eller svømme/dykkeudstyr. Der høstes tang, og sagkyndig hjælper deltagerne med at holde redde på de forskellige arter. *Vi tilbereder i fællesskab måltider med den høstede tang ombord på flåden. *Kursen sættes tilbage mod København. *Vi snakker om hvad vi har fået ud af dagen og hvilke tanker vi har om tang tror vi tang som mad slår igennem, er det en del af en mere bæredygtig verden, etc. Er der nogen der skal starte en madklub eller et folkekøkken med tang-mad allerede nu? Her er andre eksempler på kurser inden for områder hvor vi allerede har kompetencer i foreningen: Byg-selv vindmølle Svejsekursus. Reparationer, kunst og genbrug Basisdemokrati. Proces, håndfagter, muligheder, erfaringer Solpanel med brug af frasorterede celler 9

10 Tidsplan Vi tager forbehold for ændringer Projektetstart var Alle skrog til kursuscenterets tre skibe er søsat Alle skibe er førdigbygget og kursuscenteret slår dørende op Budget og finansiering Udgifter Finansieringsplan Materialer, udstyr og værktøj kr RealDania (tilsagn om støtte modtaget) Materialetransport og søsætning / fragtmænd og kranbiler kr Poul Due Jensens Fond / Grundfos Fonden (bevilling modtaget) Leje af grund kr Københavns Kommune, Kultur og Fritid (bevilling modtaget) Nedrivning af hal kr Bodil Pedersen Fonden (bevilling modtaget) kr kr kr kr Vedvarende energi-løsninger kr Egenfinansiering kr Eksterne ydelser (konsulentbistand, revision, etc.) El, vand, varme kr Forsikringer kr Havneleje kr Pr og formidling kr kr Restfinansiering kr total kr total kr Om udgiftsposter, lejemål mm. Da vi bygger hovedsageligt i genbrugsmaterialer, som vi finder gratis eller til skrotpris, bliver den største udgiftspost til vores værksteder. Vi har tidligere med success lånt haller af Københavns Ejendomme, Nordea ejendomme og diverse mindre entrepenører. Dog har meget korte tidsperspektiver gjort det svært for os at arbejde fokuseret med vores projekter, da vi hele tiden har været på udkig efter nye steder. Med projekt flydende kursuscenter ønsker vi mere stabile rammer. Vi har derfor fundet frem til et tilbud, hvor vi gratis erhverver en hal på fremmed grund, mod at vi river den ned ved fraflytning. Grunden lejer vi af By og Havn, som vi har forhandlet os frem til en aftale med, hvor lejen er reduceret med ca 25% i forhold til hvad de tidligere lejere betalte. Hallen ligger perfekt i det gamle industriområde bag H.C. Ørstedsværket på Enghave Brygge i Københavns Havn. Vi har vores flåder liggende bare 300 m derfra i Belvederekanalen, hvor vi lejer et vandareal af By og Havn. 10

11 Flydende By's netværk: Vesterbro Lokaludvalg Kongens Enghave Lokaludvalg Bolsjefabrikken Kulturelt centrum som Flydende By er medskabere af. Illutron Flydende kunst- og teknologikollektiv. Buro Detours Legekammerater som er forest i feltet hvad angår alternativt midlertidigt byggeri i det offentlige rum. Den Økologiske Produktionsskole Omstilling Danmark transitiondenmark.ning.com GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. Makvärket Søsterprojekt i nordvestsjælland. makvaerket.wordpress.com AFUK / Ørkenfortet Akademiet For Utæmmet Kreativitet. afuk.dk Creative Roots Landskabsarkitektstuderende der arbejder med byens rum. Sveriges Arkitekter ArkitektStudenterna Aalborg Universitet, København Vi planlægger forløb med de studerende på Bæredygtigt Design 11

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt Peter Foged Larsen Baggrund for projekt ideen, samarbejdspartnere Finansiering Tilsagn hvad så? Projektet nu og i fremtiden Ideen - Hvad

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal SKIBSTRUP bæredygtig maskin- og mandskabshal Økonomisk bæredygtighed ført ud i livet Bæredygtighed og økonomi opfattes af mange som et umage par. Gennem de sidste 30 år har det i Danmark været normen,

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tang i IDAs Klimaplan 2050

IDAs Klimaplan 2050. Tang i IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Tang i IDAs Klimaplan 2050 Tang i IDA s danske klimaplan L. Gilli Trónd, Bitland Enterprise og Ocean Rainforest og Vilhjálmur Nielsen, Bitland Enterprise 12.06. 2009 1 Systemperspektiv I

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Energiplan Fyn rammeplan

Energiplan Fyn rammeplan Energiplan Fyn rammeplan - visionens fynske karakter og fyrtårne Henrik Wenzel, professor Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Anders N. Andersen, leder af Energisystem Afd., EMD International A/S Anders

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere