Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter"

Transkript

1 Konstruktion og opstart af flydende kursuscenter Indhold Resumé...2 Kort om Flydende By...2 Projektbeskrivelse...3 Indledning...3 Arbejdskraft og afvikling af projektet...3 Flåder: Kursuscentrets fysiske rammer...3 Arkitektur, udformning og materialevalg...3 Bæredygtige løsninger...5 Elementer i en flåde...6 Kurser...6 Formål, filosofi og pædagogik...6 Ejerforhold, drift og økonomi...7 Kursuskoncepter og pilotprojekter...8 Om udgiftsposter, lejemål mm...10 Flydende By's netværk:

2 Resumé Vi vil skabe et Flydende Kursuscenter. Der bliver tale om tre flåder, Arker som skal fungere som mobile faciliteter samtidig med at de demonstrerer anderledes arkitektur, decentrale bæredygtige løsninger og nye byggeteknikker. Arkerne skal tilsammen udgøre en enhed som er selvforsynende med energi og har egne affaldsløsninger. De skal være lastet med simple selvbyggede biogasanlæg, vindmøller, komposttoiletter mv, og kunne tage sig frem uden brug af fossilt brændsel. Kursuscenteret bliver en omrejsende platform hvorfra vi skal nå vores målsætning om at gøre flere mennesker klar til at tage del i den bæredygtige omstilling. Vi vil formidle konkrete løsninger til en mere bæredygtig verden, som folk umiddelbart kan gøre brug af i deres hjem, lokalmiljø og eventuelle projekter. Deltagerne skal gå konkret til værks, og fx lære at bygge en minivindmølle, men får samtidig sat store globale udfordringer i perspektiv. Kurserne er for alle som vil involvere sig kreativt og kunstnerisk, og være med til at skabe en forandring. Flåderne skal tilsammen råde over køkken, værksteder, konferencerum og plads til indkvartering af op mod 30 personer. Vi bygger dem over en projektperiode på tre år, hvor vi samtidig udvikler spændende kursusformer. Det færdige kursuscenter skal drives non-profit og så vidt muligt økonomisk uafhængigt. Vi søger penge til værktøj og materialer, til en hal at bygge flåderne i, til kraner og vognmænd så vi kan indhente genbrugsmaterialer, samt til øvrige udgifter ifm. projektet. Velkommen ombord! Kort om Flydende By Flydende By er en frivillig forening som siden 2008 har arbejdet med nyskabende kultur, arkitektur, omstillings- og klimaløsninger. Vi har spillet en aktiv rolle i de græsrodsaktiviteterne op til og omkring COP15 med bl.a. indkvartering af 1500 klimagæster, og sidenhen har vi fokuseret på bæredygtige løsninger til vands og til lands, samt fungeret som et åbent forum for kreativ og kulturel udfoldelse. Vi har altid bidraget til at synliggøre og modvirke samfundets spild. Vi spørger fx entreprenørvirksomheder om de har materialer som de vil smide ud, eller tomme bygninger vi kan låne. Således har vi haft aktiviteter i udtjente bygninger fem forskellige steder i København. Vi har eksperimenteret en del med vores struktur undervejs, og er i dag landet med en lille stabil anker-gruppe af fuldtidsfrivillige som er primus motor på det kommende byggeprojekt, og med en brugerbase som deltager i aktiviteter og opgaver. 2

3 Projektbeskrivelse Indledning Vores samfund ligger midt i et lavtryk, og fra alle sider savnes der løsninger. Måske er der tale om en hel global identitetskrise? Vi har brug for at komme videre, vi har brug for en frisk start. Vores forening vil være med til at udvikle de mange svar som skal gives. Vi føler ikke at nogen eksisterende rammer kan rumme vores forsøg. Derfor starter vi med at skabe nye rammer. Rammerne skal afspejle og muliggøre den konstante udvikling vi og samfundet behøver at være i. De skal kunne transformeres og ændres organisk. De skal invitere til leg og nytænkning. De skal åbne grænser og være mobile, frem for at være permanent forankrede. De skal repræsentere ny æstetik og nye værdier hvad angår arkitektur og byplanlægning. Med dette projekt skal vi bygge et flydende kursuscenter. Her skal vi skabe en ny kultur og læringsform. Vi skal gøre hinanden og andre klar til at tage del i en grundlæggende omstilling af vores samfund til bæredygtighed. Bæredygtigt hvad angår miljø, klima, forsyning, og sunde fællesskaber uden undertrykkelse. Vi vil skabe bevidsthed, inspirere og gribe til handling her og nu. Vi mener at forandring er grundstenen i et fungerende samfund. Derfor skal det altid være muligt at ændre kurs. Vores kursuscenter har sit udgangspunkt i København. Men vi skal kunne være til stede der hvor det sker, eller tage derhen hvor det mest behøves. Vores kurser vil antage forskellige former, lige fra ugentlig aftenskole til udflugter og rejser hvor deltagere kan stige på i sin hjemby og stå af et helt andet sted. Kursuscentret skal bestå af i alt tre flåder, der indeholder hver deres faciliteter, og som er helt igennem udstyret med bæredygtige løsninger. Flåderne skal kunne bruges enkeltvist, eller som et samlet komplet kursuscenter. Flydende by har allerede bygget en prototype der står som proof-of-concept for flåderne i kursuscentret. Vi vil nu bygge to flåder til og skabe det Flydende Kursuscenter. Byggeriet bliver et helhedsorienteret forløb hvor vi undervejs udvikler byggeriets designs og koncepter til kurserne. Vi forventer i udgangen af projektperioden at kunne slå dørene op, og med det samme være klar til at drive kursuscentret som en hjørnesten i Flydende By. Arbejdskraft og afvikling af projektet Projektet afvikles ved 100% frivillig arbejdskraft. Byggeriet af det Flydende Kursuscenter planlægges og organiseres af en lille ankergruppe. Det er denne gruppe der løfter de tunge opgaver, fx angående koordination. Gruppe er pt. 3 mand stærk, og vi forventer at gruppen langsomt vil vokse i takt med synligheden af vores arbejde, som vil tiltrække flere ildsjæle. Ankergruppen fungerer basisdemokratisk. Vi forbereder opgaverne og gør det attraktivt at være med og hjælper foreningens brugerbase/medlemmer så de kan bidrage så effektivt som muligt. 3

4 Flåder: Kursuscentrets fysiske rammer Arkitektur, udformning og materialevalg Kursuscentret kommer til at bestå af tre forskellige flåder med hver deres funktioner og faciliteter. Flåderne skal udføres som katamaraner, hvor hver side udgøres af adskillige pontoner. En pontonflåde har den fordel, at den holder sig flydende, selvom en eller flere pontoner skulle tage vand ind. Mellem de to sider lægges et fladt dæk, hvorpå flådens hus placeres. I husenes udformning lægges der vægt på organiske former og masser af dagslys. Huse og flåder skal males i farverige temaer, som kommer til at spille sammen med små køkkenhaver og grøn bevoksning. Huse og udsmykning kan betragtes som et levende kunststykke, der skal virke inspirerende og oplivende, og bringe farver og natur ind i hverdagen. Husene skal bygges ved brug af en byggeteknik som er udviklet i Flydende By, hvor halm, indbundet i ståltråd, påføres en skal af fiberforstærket mørtel. Halmen er formgivende, samtidig med at den virker isolerende. Metoden gør det muligt at følge et overordnet design for huset, samtidig med at der er plads til kreativ udfoldelse i byggeprocessen, hvor man kan formgive fibermørtlen efter lyst. Materialevalg I husene indgår halm, som er 100% biologisk nedbrydeligt, stort set CO 2 -neutralt, og har meget begrænsede miljøpåvirkninger. Fibermørtel består af cement, sand og plastfibre eller hampefibre. Cement bliver lavet af naturmaterialer, som findes i rigelige mængder. Det er dog forholdsvist energikrævende at producere, og har derfor med det nuværende forbrug af fossile brændstoffer et betydeligt CO2-aftryk. Fibermørtelen anvendes derfor i relativt små mængder, sammenlignet med cementforbruget i gængst byggeri. Til vinduer og lysindfald bruger vi skrottede vinduer, foruden gamle flasker og andre transparente genbrugsmaterialer, der bidrager til til flådernes æstetik og samtidig klart signalerer genbrug. Katamaranernes skrog bygges hovedsageligt af genbrugsjern. Vi bruger gamle olietanke som indsamles og renses. De to sider forbindes med brugte gittermaster, der giver stivhed og styrke uden 4

5 at forøge vægten voldsomt. Ved at genanvende tankene direkte spares en masse energi til omsmeltning. Det gør både byggeriet mere klimavenligt og økonomisk. Til den tredje flåde som er planlagt til at være noget større en de forrige, overvejer vi i stedet at bruge skroget fra en stålbåd, da det er begrænset hvor stor en katamaran vi har mulighed for at bygge. Konstruktionerne skal beskyttes mod korrosion under vandlinien ved hjælp af elektrisk spænding foruden stærk maling. Over vandlinjen vil vi så vidt muligt overfladebehandle med malingsrester, der ellers skulle være sendt til miljøbehandling(smidt ud). Bæredygtige løsninger Kursuscentret skal udgøre en minimal miljø- og klimabelastning. Derfor vil vi løbende udstyre flåderne med bæredygtige løsninger. De skal så vidt muligt være selvforsynende med el fra solceller og mini-vindmøller. Solpanelerne bygger vi selv fra løse solceller, hvilket både er langt mere økonomisk, og mere fleksiblet, end færdigproducerede paneler. Toiletforhold ordner vi med komposttoiletter. Komposttoiletter gør det både nemt og miljørigtigt at lave toiletter til søs. Der er hverken næringsbelastning af havmiljøet eller besvær med ceptiktanke og skyllevand. I komposttoilettet skyller man efter med lidt savsmuld, som efterlader en halvtør fæses, der efter et par år er færdigkomposteret til muld og fri for sygdomsfremkaldende bakterier. Urinen separeres fra allerede i toilettet, og kan efter et halvt år bruges som gødning. Det er tanken at bruge en del af mulden til køkkenhaver på vandet. Komposttoilettet kan også bruges til at bortskaffe energifattigt organisk køkkenaffald. Således reduceres det samlede affaldsproblem yderligere. Til at håndtere det energirige organiske affald, vil vi udvikle små biogasanlæg. Biogasanlægget indeholder en lun suppe af energirig biomasse og metan-producerende bakterier. Gassen høstes fra anlægget og bruges til komfurer og evt. centralvarme. Restproduktet er flydende gødning. Bådene skal på sigt udstyres med elmotorer og alternative fremdriftsformer som fx slæbedrager. I en overgangsfase vil vi primært bruge konventionelle påhængsmotorer, til vi har fået udviklet alternative løsninger. Rækkevidden med el bliver sandsynligvis begrænset, hvorfor det er nødvendigt med en reservemotor alligevel. Vi vil udvikle løsninger, hvor vi kan anvende gamle kraftige elmotorer fra industrien til fremdrift. De bæredygtige løsninger bygges nemlig som resten af flåderne så vidt muligt i genbrugsmaterialer. Flåderne skal udstyres med intelligent centralvarme, der udnytter den vedvarende energikilde som der er overskud af. Det bliver sandsynligvis en kombination af solvarme, biogas og havvarme. Havvarme er varme som trækkes ud af havet vha. varmepumper der kører på el fra vind og sol. Flydende By er i gang med at teste tidlige prototyper af minivindmøller og komposttoiletter. Endvidere har vi en prototype på et biogasanlæg, der nærmer sig testfasen. 5

6 Elementer i en flåde Kurser Formål, filosofi og pædagogik Kurserne skal omhandle alt hvad der har at gøre med omstilling til bæredygtighed. Både økologisk, sikker forsyning, og menneskelig trivsel. Vi vil se på udfordringerne i deres sammenhæng og som en helhed. Her kan livsanskuelser og samarbejdsformer være lige så vigtige som tekniske løsninger. Vi mener desuden at det er vigtigt at skabe styrke, mod og skaberglæde for at man kan forandre og blive forandret. Vi vil give kursusdeltagerne evner, der gør det muligt for dem selv at deltage i forandringen af samfundet og af deres eget liv. Derfor lægger vi vægt på praktiske workshops og konkret anvendt teori. Vi tror nemlig på, at problemstillinger bedst forstås, og viden bedst tilegnes, når der arbejdes konkret: Teorien bliver relevantgjort da den skal anvendes umiddelbart Flere forskellige sanser bliver stimuleret Der skal tænkes kreativt for at løse den konkrete opgave Mange af kurserne vil give deltagerne færdigheder, som de umiddelbart kan bruge i deres eget liv, og som samtidig giver dem perspektiv på lignende udfordringer på et større plan. DIY vindmølleworkshop kan ses som et eksempel herpå, hvor deltagerne lærer at bygge deres egen vindmølle som producerer strøm. Hvor meget og hvor ofte laver sådan én strøm? Hvilke apparater kan jeg trække med den, og hvilke bruger for meget strøm? Hvor nemt er det at lagre energien fra den, osv. Disse problemstillinger gør sig også gældende når et helt samfund skal omstilles til vedvarende energi, og det er er vigtigt med en forståelse for de tekniske muligheder og begrænsninger. 6

7 Flydende By har en filosofi der hedder ÅVHOI!, som også gør sig gældende for hvordan vi skal arrangere kurser, nemlig Åbent, Visionært, Hands-On og Inkluderende. Åbenhed Den åbne indstilling er en værdi og en kultur, som vi gerne vil have at alle kursuscentret deltagere, herunder undervisere og tovholdere, er med på. Den åbne indstilling viser sig ved ikke-dogmatisk tankegang, og ved respekt overfor andres tankegang. Åbenhed er også at dele ud af sin viden og sine erfaringer, for at vi sammen kan vokse mest muligt. Strukturen er åben. Åben for at man kan involvere sig, og åben så man kan gennemskue hvem det er der tager beslutningerne. Økonomien er transparent, så alle kan have en holdning til den. Vision Kursuscentret skal have visoner, og arbejde for at nå frem mod dem. Flydende By ønsker at gøre verden til et bedre sted. En bedre verden, er en verden der er i harmoni med naturen, og med de mennesker der befolker den. Vi tilnærmer os harmonien, ved at bringe bæredygtige løsninger og strukturer ind i verden. Hands-On Deltagerne lærer ved at gå praktisk til værks, hjulpet lidt på vej. Samtidig med at vi lærer skal vi skabe en forandring nu og her. Vi skal være med til at gøre ideer til handling. Involverende At være involverende er en form for aktiv åbenhed. Vi inviterer folk til at være med, ikke bare som deltagere, men også som skabere af kurserne. At involvere en bred skare af mennesker kræver tolerance overfor forskellighed. Derfor skal racisme, sexisme, undertrykkelse og lignende aktivt modarbejdes. Vi ønsker at være involverende, også overfor folk som det er svært at involvere. Ejerforhold, drift og økonomi Kursuscentret skal ejes og drives af foreningen Flydende By. Efter opstartsfasen vil kurser blive udbudt i halvårlige programmer på kursuscentrets hjemmeside. Vi vil også afprøve koncepter hvor folk selv efterspørger/opretter kurser som de selv definerer. Kursuscentret er åbent for at andre organisationer evt. kan udbyde kurser på egne vilkår, eller låne/leje flåderne til arrangementer. Evt. indtægter vil så gå til driften af de gratis kurser. Ud fra værdier om frivillighed, gennemsigtighed og åbenhed har vi fastsat nogle retningslinjer for udbud af kurser: Kurser udbudt af Flydende By Deltagelse er gratis eller deltagerbetalingen er holdt til materialeudgifter og evt. driftsomkostninger. Lysten driver værket: tovholdere/undervisere/oplægsholdere er frivillige Kurser udbudt af Flydende By i samarbejde med andre organisationer / netværk / individer Deltagelse er gratis, deltagerbetalingen er minimal eller der ydes dispensation til økonomisk dårligt stillede. Foredragsholdere / undervisere aflønnes normalt ikke. Transparent økonomi: Såfremt der ydes honorar oplyses dettes størrelse. Det oplyses hvad deltagerbetalingen går til i øvrigt. Kurser udbudt af andre organisationer / netværk / individer 7

8 Flydende By stiller faciliteter til rådighed gratis eller mod betaling. Flydende By afvikler visse opgaver i forbindelse med afholdelsen af kurset gratis eller mod betaling. Vi håber på at kunne drive kursuscentret økonomisk uafhængigt. Deltagere vil altid blive opfordret til at give en donation for at støtte det frivillige arbejde i kursuscentret. Økonomi/finansiering efter opstartsperioden Ingen udgift til lønninger, alt arbejde er frivilligt Materialer skaffes i udstrakt grad brugt, som gaver eller sponsorater Gratis elektricitet fra vedvarende energikilder Øvrige udgifter finansieres gennem frivillige donationer, events, udlejning m.m. Årligt driftsbudget fra 2016 Udgifter Indtægter Havneleje kr Donationer og kontingenter kr Materialer mm. kr Udlejning og deltagelse i andres events kr Administration og PR kr Merchandise og div. salg kr Vedligehold kr Salg af serviceydelser kr Forsikringer kr total kr total kr Kursuskoncepter og pilotprojekter I løbet af byggeperioden vil vi lave pilotforsøg med afholdelse af forskellige små kurser. Det kan være: Endagskurser Flerdagskurser til søs med overnatning. Længere kursusforløb Vi ønsker allerede til næste år at indgå samarbejde med andre organisationer/netværk/individer om udvikling af kurser der ligger udenfor Flydende By's kompetenceområde. Vi har fx kontaktet Tang-nettet, som er et netværk af folk med professionel eller privat interesse i tang, med henblik på at indgå samarbejde om et kursus i tang som lokal fødevare. Et sådant kursus kunne forløbe som nedenstående: Tang på bordet - éndagskursus *Deltagerne går ombord på en af kursuscentrets flåder i Københavns havn. *Kursen bliver sat mod Amager eller Nordsjælland. *Deltagerne varmes op til at føle sig trygge omkring hinanden, og vi lærer hinanden bedre at kende: Hvorfor er du taget på tangkursus? Madlavning til søs. Fra "Flydende By på Kulturhavn" 8

9 *Oplæg/samtale: Giver det mening at spise tang? Hvordan kan det indgå i vores kost, og hvilken betydning har det for klima, miljø, helbred. *Der holdes oplæg om forskellige tangarter i danske farvande, næringsværdier, tungmetalindhold, mængder af vild tang, etc. *Ankomst til strand som skal høstes: Deltagere hopper i vaders eller svømme/dykkeudstyr. Der høstes tang, og sagkyndig hjælper deltagerne med at holde redde på de forskellige arter. *Vi tilbereder i fællesskab måltider med den høstede tang ombord på flåden. *Kursen sættes tilbage mod København. *Vi snakker om hvad vi har fået ud af dagen og hvilke tanker vi har om tang tror vi tang som mad slår igennem, er det en del af en mere bæredygtig verden, etc. Er der nogen der skal starte en madklub eller et folkekøkken med tang-mad allerede nu? Her er andre eksempler på kurser inden for områder hvor vi allerede har kompetencer i foreningen: Byg-selv vindmølle Svejsekursus. Reparationer, kunst og genbrug Basisdemokrati. Proces, håndfagter, muligheder, erfaringer Solpanel med brug af frasorterede celler 9

10 Tidsplan Vi tager forbehold for ændringer Projektetstart var Alle skrog til kursuscenterets tre skibe er søsat Alle skibe er førdigbygget og kursuscenteret slår dørende op Budget og finansiering Udgifter Finansieringsplan Materialer, udstyr og værktøj kr RealDania (tilsagn om støtte modtaget) Materialetransport og søsætning / fragtmænd og kranbiler kr Poul Due Jensens Fond / Grundfos Fonden (bevilling modtaget) Leje af grund kr Københavns Kommune, Kultur og Fritid (bevilling modtaget) Nedrivning af hal kr Bodil Pedersen Fonden (bevilling modtaget) kr kr kr kr Vedvarende energi-løsninger kr Egenfinansiering kr Eksterne ydelser (konsulentbistand, revision, etc.) El, vand, varme kr Forsikringer kr Havneleje kr Pr og formidling kr kr Restfinansiering kr total kr total kr Om udgiftsposter, lejemål mm. Da vi bygger hovedsageligt i genbrugsmaterialer, som vi finder gratis eller til skrotpris, bliver den største udgiftspost til vores værksteder. Vi har tidligere med success lånt haller af Københavns Ejendomme, Nordea ejendomme og diverse mindre entrepenører. Dog har meget korte tidsperspektiver gjort det svært for os at arbejde fokuseret med vores projekter, da vi hele tiden har været på udkig efter nye steder. Med projekt flydende kursuscenter ønsker vi mere stabile rammer. Vi har derfor fundet frem til et tilbud, hvor vi gratis erhverver en hal på fremmed grund, mod at vi river den ned ved fraflytning. Grunden lejer vi af By og Havn, som vi har forhandlet os frem til en aftale med, hvor lejen er reduceret med ca 25% i forhold til hvad de tidligere lejere betalte. Hallen ligger perfekt i det gamle industriområde bag H.C. Ørstedsværket på Enghave Brygge i Københavns Havn. Vi har vores flåder liggende bare 300 m derfra i Belvederekanalen, hvor vi lejer et vandareal af By og Havn. 10

11 Flydende By's netværk: Vesterbro Lokaludvalg Kongens Enghave Lokaludvalg Bolsjefabrikken Kulturelt centrum som Flydende By er medskabere af. Illutron Flydende kunst- og teknologikollektiv. Buro Detours Legekammerater som er forest i feltet hvad angår alternativt midlertidigt byggeri i det offentlige rum. Den Økologiske Produktionsskole Omstilling Danmark transitiondenmark.ning.com GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. Makvärket Søsterprojekt i nordvestsjælland. makvaerket.wordpress.com AFUK / Ørkenfortet Akademiet For Utæmmet Kreativitet. afuk.dk Creative Roots Landskabsarkitektstuderende der arbejder med byens rum. Sveriges Arkitekter ArkitektStudenterna Aalborg Universitet, København Vi planlægger forløb med de studerende på Bæredygtigt Design 11

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse.

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse. Årstal 2017 CSR profil for Firmanavn Adresse Genera ApS Melby Enghavevej 64, 3370 Melby Deltager navn E-mail Tommy Horn th@genera.dk Telefon 42300608 Hjemmeside Vision www.genera.dk Genera skal fundere

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN Gymnasium/HF/VUC BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling FAGLIGHED

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer Cradle to Cradle Certified Consultant COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS Vi er ikke et typehusfirma men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS VELKOMMEN TIL ALBOHUS Hvilken type er du? Der er mange nødvendige valg at træffe, før man påbegynder et

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Alternative veje til mere genbrug - via reparation

Alternative veje til mere genbrug - via reparation Alternative veje til mere genbrug - via reparation Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Genbrugsaktiviteter med affald fra genbrugspladsen ; 21. juni 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der

Læs mere

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013 Brobygning på Htx Teknologi, Fysik og biologi Grøn energi - biogas Svendborg Htx og Haarhs skole 1 Grundforløbet, uge 47-49 2013 HTX Svendborg Tekniske Gymnasium Metoder og Samspil mellem fag Grøn energiproduktion

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere