RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09"

Transkript

1 RAB FORUM registrerede alternative behandlere Kursuskatalog 2008 / 09 Forening for traditionel kinesisk zoneterapi Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage Skandinavisk forening for zoneterapeuter Sammenslutning af alternative behandlere praktiserende akupunktører

2

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Timevurderinger 6 Ikonforklaring 8 AcuPharma A/S 9 Akupunktur Akademiet 11 Akupunktur i Centrum 12 Sundhedsskolen BodyMind 14 CESAM 18 Dit Alternativ 19 Erhvervszoneterapeutuddannelsen - SFZ 22 Helle Roed 27 Institut for Kraniosakral Terapi v/karin Sønderby 34 Jysk Fysiologisk Massage Institut 35 Krop og Helse Kursuscenter 38 Massageskolen i Århus 46 Naturmedicinsk Kursuscenter 49 TCM Lectures / TCM Congress Denmark 50 TKZ-Skolen, Zoneterapeutskolen Syddanmark 51 Touchpoint 56 Upledger Institute Scandinavia 62 Wendy Norris/ Nigel Ching 69

4

5 Forord Kære læser. Vi er glade for endnu en gang at kunne udgive et kursuskatalog med kurser og grunduddannelser for behandlere. Dette er det femte i rækken og i lighed med sidste år, er det udarbejdet i RAB-regi. RAB-forum er en sammenslutning af behandlerforeninger, der af sundhedsstyrelsen er blevet berettigede til at administrere retten til, som behandler, at kunne kalde sig Registreret Alternativ Behandler. I daglig tale at være RAB-godkendt. Brancheforeningerne er med andre ord registreringsansvarlige for derved at sikre, at RAB-godkendte behandlere overholder RAB-lovens krav om efteruddannelse. RAB-godkendelsen er et kvalitetsstempel, som vi alle må være interesserede i, eftersom det både højner uddannelsesniveauet og signalerer en vis professionalisme. Dels i forhold til os selv og i høj grad overfor vore omgivelser og klienter. Målet med kataloget: At være inspirationskilde både til vedligeholdelse af din uddannelse og til evt. nye uddannelser. At give et godt bud på konkrete kursustilbud og kursusudbydere. At være med til at højne uddannelsesniveauet. De enkelte kurser er timevurderet/værdisat i forhold til den enkelte brancheorganisations vurdering af relevans i forbindelse med de efteruddannelseskrav, der er, for at man som behandler kan opretholde sin RAB-godkendelse. De forskellige ikoner for den enkelte organisation er forklaret på næste side. Ligesom de enkelte foreningers efteruddannelseskrav og ikonerne vedr. forhold i forbindelse med selve kurserne. I sagens natur er det ikke alle uddannelser, der tæller lige meget for alle brancher. Nogle tæller slet ikke, men de kan alligevel være et rigtig godt supplement for den enkelte behandler. Da det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os, vil vi gerne bede om din hjælp. Har du gode ideer til fremtidige kataloger, er du derfor meget velkommen til at kontakte din bestyrelse med dem. Det glæder os, at der er god opbakning fra såvel annoncører som kursusudbydere, og vi håber, at vi alle på hver sin måde får stor glæde af kataloget. Rigtig god fornøjelse. 5

6 Timevurderinger For at kurserne i kataloget også kan bruges til at vedligeholde ens uddannelse/fastholde retten til at være RAB-registreret, er de alle vurderet i forhold til relevans i forbindelse med de fire fag: Akupunktører, zoneterapeuter, massører og kinesiologer. De forskellige fag er repræsenteret med hver deres ikon, og timevurderingen er i samme farve som det tilhørende ikon. Det er den enkelte registreringsansvarlige brancheorganisation, der administrerer og ajourfører hver enkelt RAB-terapeuts journal. Dette gøres ud fra det indkomne skriftlige materiale og dokumentation, som skal garantere for, at terapeuten lever op til kravene og hermed fortsat kan betegne sig som Registreret Alternativ Behandler. Timevurdering for akupunktører Aktive PA medlemmer skal gennemføre 48 timers akupunktur-relevant efteruddannelse hvert tredje år. Det er en betingelse for opretholdelse af medlemskab og registrering, at du opfylder dette krav om efteruddannelse. Dvs. eks. førstehjælp og psykologi ikke vil tælle med, selv om det er et krav for at erhverve RAB-godkendelsen. Ud af det samlede krav på 48 timers efteruddannelse for hver 3-årige periode, kan op til 20 timer heraf godtgøres ved at tage studerende fra PA-godkendte skoler i kiggepraktik, idet 2 timers kigge-praktik svarer til 1 efteruddannelsestime. For alle medlemmer, der var medlemmer pr. 1/1 2006, gælder treårs perioden 1/ / Medlemmer optaget efter 1/1 2006, begynder treårs perioden pr. førstkommende 1. januar og tre hele kalenderår frem. Det enkelte medlem kan ajourføre sig med status for sin efteruddannelse på sin egen profilside, men det er PA, der foretager registreringen. Hvordan registreres: Det er dit ansvar, at PA får tilsendt kopi af dine kursusbeviser og evt. kursusbeskrivelse indeholdende timetal. Hvis du deltager på et kursus, hvor kursusudbyderen benytter en PA-deltagerliste (kan hentes på under uddannelse) og indsender denne på vegne af en af deltagerne, behøver du ikke indsende kursusbevis. Du skal blot huske at have kvitteret for deltagelse på listen. Registrering af kikke-praktik godtgjort som efteruddannelse: Der er udarbejdet en blanket, som skal underskrives af såvel den studerende som praktikstedet, og som skal benyttes som dokumentation. Blanketten hentes på under uddannelse. 6

7 Timevurderinger Timevurdering for zoneterapeuter SDZ (Samarbejdende Danske Zoneterapeutforeninger) har indenfor samarbejdet lavet et fælles beslutningsgrundlag for ajourføringskrav i forhold til vedligeholdelse af RAB-registrering: De nye krav, som gælder fra i år ser således ud: Over en periode på 3 år forpligter du dig til at optjene 24 timers efteruddannelse. Det bør her bemærkes, at det (modsat tidligere) kun er uddannelse/efteruddannelse, der tæller point. Vælger du kurser, som ikke er i nærværende katalog, kan det være en god ide på forhånd at forhøre sig om, hvor mange timer det pågældende kursus tæller i denne forbindelse Timevurdering for massører Som RAB registreret massør forpligter du dig til at efteruddanne dig med 48 lektioner på 3 år. Efteruddannelse skal godkendes og registreres i brancheforeningen. Det er dit eget ansvar, at du får godkendelsen vedligeholdt, men er du i tvivl, kan du henvende dig til din brancheforening. Timevurdering for kinesiologer Kinesiologer, der er medlem af SAB, bedes henvende sig til SAB s sekretariat for uddybning. 7

8 Ikonforklaring Undervisningsmateriale inkluderet. Mad/drikke inkluderet. Forberedelse hjemmefra. Min./max. antal deltagere. Overnatningsmuligheder. 8

9 AcuPharma Præstemarksvej 10 A Telefon: Telefax: Daglig ledere Jeanne Helsted & Christina Skive Kursus En enestående mulighed for efteruddannelse i kinesisk urtemedicin og kost. Akupunktør Tommy Iversen f må siges at være én af de største kapaciteter i Danmark indenfor akupunktur og urtemedicin, og vi kan garantere alle deltagere en oplevelse udover det sædvanlige! Efteruddannelsen vil være meget praktisk orienteret med talrige eksempler fra Tommys brede teoretiske og lange kliniske erfaring og krydret med Tai Chi og Qi Gong øvelser i hver time. Tommy medbringer sin søn Morten Iversen, som er uddannet idrætsmassør og Tai Chi lærer og p.t. studerer akupunktur. Der vil blive lagt vægt på, at hver deltager i hver weekend får praktiske kombinationer med hjem, som kan anvendes efter de principper, som der bliver undervist i. Er der specielle ønsker inden efteruddannelsens start, vil det blive muligt at tage op som emne. Undervisere: Akupunktør Tommy Iversen og medunderviser Morten Iversen Dato(er): 6-7 september, 4-5 oktober, 1-2 november, november Tid: kl 9-16 Lektioner: 56 Sted: Scandic Hotel Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde Pris: kr Kursusansvarlig: AcuPharma A/S Jeanne Helsted & Christina Skive Tilmelding: AcuPharma A/S Tlf eller skriv til 30 9

10 AcuPharma A/S Carbo nåle, 500 stk. fra Kr. 105,00 Smertefri Seirin nåle, 100 stk. fra Kr. 90,00 ASP nåle, 200 stk. fra Kr. 346,00 Alle priser er ekskl. moms og opnås som mængderabat! Tjek vores webshop! AcuPharma A/S Præstemarksvej 10 A 4000 Roskilde Tel Fax

11 AkupunkturAkademiet Århus og København Sønderallé 10, 4tv, 8000 Århus C Telefon: Daglig leder Camilla Gliemann Udbyderens profil AkupunkturAkademiet har siden 2001 uddannet akupunk-tører på et højt fagligt niveau. Vi har samlet en gruppe kompetente og enga-gerede undervisere som alle er teoretisk og praktisk velfunderede - de fleste med over 10 års klinisk erfaring. Skolens mål er at skabe Danmarks bedste Akupunk-turskole ved at uddanne dygtige og effektive Akupunktører med et godt hånd-værk, der bygger på lige dele teori og praksis. AkupunkturAkademiet er en selv-ejende institution ejet af foreningen AkupunkturAkademiet. Foreningen består af lærere, elever, gamle elever, uddannede akupunktører fra hele landet og andre med tilknytning til miljøet. AkupunkturAkademiet er, ud over akupunktur-uddannelse, et forum for udveksling og udvikling af faget for højt uddannede akupunktører og uddannede i andre retninger inden for Kinesisk medicin. Akupunktur-uddannelse Grundlæggende filosofi & teori, sansning af Qi & punktlokalisation, nåle-teknik, basal diagnose og behandling, puls og tunge-diagnose, ubalance-mønster & overordnede lidelser, andre akupunkturteknikker & andre metoder indenfor Kinesisk Medicin, orientering om andre behandlingsformer, psykologi, klinik-etablering, prøve, evaluering, punkt-eksamen, skriftlig eksamen, praktisk eksamen & afgangsprøve. Undervisere: For at sikre bredde, nuancer og et højt fagligt niveau, har vi et felt af lærere, der hver især bidrager med deres tilgang til akupunkturen. Hvert hold har en gennemgående lærer som er Joachim Hauser/Nigel Ching. Dato(er): Uddannelsen starter sidste weekend i august 2008 Lektioner: 700 timers undervisning, forudsat, at du inden AkupunkturAkademiets eksamen har bestået eksamen i anatomi/fysiologi med 200 timers undervisning, patologi med 100 timers undervisning og har et bevis på 12 timers livreddende førstehjælp, der ikke er mere end 3 år gammels. Hertil kommer krav om minimum 125 timers praktik. Sted: AkupunkturAkademiet Århus og København Pris: Ved samlet betaling før uddannelsens start kr (rabat kr) Kursusansvarlig: Camilla Gliemann Tilmelding: Ved henvendelse til Camilla på ovenstående tlf/mail. Inden undervisningens start får du udleveret følgende bøger: Giovanni Maciocia : Foundations of Chinese Medicine 2. udgave. Peter Deadman : A Manual of Acupuncture. På uddannelsens 2. Del udleveres: Nigel Ching: Akupunktur og Sygdomsbehandling... Inden uddannelses-start skal læses 4 kapitler i The Foundations of Chinese Medicine. 2, herefter læses ca et kapitel/ måned. Herudover krav om minimum 125 timers praktik, indtegning af meridianer og skriftlige opgaver. Mindst 10 deltagere. Ved flere end 20 deles holdet i 2 med fælles-undervsining i udvalgte teori-fag. Det er muligt at overnatte på skolen i Århus mod en egenbetaling på 100,-/nat. 11

12 Akupunktur i Centrum Nansensgade 71, 3.th København K Tlf Uydbyderens profil Anne Wedege er uddannet i fem element akupunktur i England på The College of Traditional Acupuncture hos J.R. Worsley ( ), har egen akupunkturklinik i København på 15. år og har undervist kolleger og andre behandlere i de fem elementer hele vejen igennem. Anne Wedege er forfatter af Sundhed og balance med de fem elementer (Borgens Forlag 2006). Daglig leder Anne Wedege Fem element akupunktur Indenfor fem element akupunktur er der mange specielle behandlingsmetoder, som ikke ses andre steder. Med afsæt i bogen Sundhed og balance med de fem elementer (Borgens forlag 2006), som bla. omhandler den grundlæggende fem-element-diagnose, afdækker kurset unikke behandlingsmetoder: Behandling for besættelse, dræning af uren (aggressiv) energi, genoprettelse af Akabanes (højre/venstre ubalancer), udgangs-indgangsblokeringer, anvendelse af elementpunkter og spiritpunkter. Ønsker du at hjælpe dine patienter til at opleve en dybtgående forandring på det mentale og sjælelige plan, så er der inspiration at hente i fem element akupunkturen. Undervisere: Anne Wedege Dato(er): oktober, 2008 Tid: Lektioner: 12 Sted: Nansensgade 71, 3.th., 1366 København K Pris: 2500 kr. Kursusansvarlig: Anne Wedege Tilmelding: Tlf eller Du får et kompendium. Sundhed og balance med de fem elementer (Borgens forlag 2006) af Anne Wedege. 8-12, for enkelte. 12

13 Fem element akupressur for behandlere generelt Kurset tager afsæt i Sundhed og balance med de fem elementer (Borgens forlag 2006). Hvordan laver man en traditionel diagnose ud fra de fem elementer, og hvordan anvendes diagnosen rent praktisk ved hjælp af element-punkter, spirit-punkter og meridian-massage. Kursets teoretiske del omhandler naturlovene, som udgør de fem elementer, og den praktiske del består af meridian- og punktlokalisering samt tungediagnose. Ønsker du at hjælpe dine patienter til at opleve en dybtgående forandring på det mentale og sjælelige plan og via den vej slippe deres symptomer, så er der inspiration at hente i fem element akupessuren. Meld dig til en inspirerende og fagligt fornyende weekend. Undervisere: Anne Wedege Dato(er): 4-5. oktober, 2008 Tid: Lektioner: 12 Sted: Nansensgade 71, 3.th., 1366 København K Pris: 2500 kr. Kursusansvarlig: Anne Wedege Tilmelding: Tlf eller Du får et kompendium Genopfrisk de fem elementer, læs evt. Sundhed og balance med de fem elementer (Borgens forlag 2006) af Anne Wedege. 8-12, for enkelte. 13

14 Sundhedsskolen Body-Mind Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Telefon: Udbyderens profil Sundhedsskolen Body-Mind uddanner akupunktører og zoneterapeuter efter kravene til R.A.B. Der lægges stor vægt på højt fagligt niveau og på at det skal være et godt sted at være mens man lærer. Grupperne er på max 10 deltagere, og der er en studierejse til en græsk ø indlagt i forløbet. Desuden udbydes efteruddannelsekurser ligesom der er mulighed for at læse anatomi/fysiologi/sygdomslære. Leder af skolen er også den gennemgående underviser. Er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, Daglig leder zoneterapuet, akupunktør, familieterapeut, coach og har klinik. Birgitte Askholm Alternativ behandling til spædbørn med vægt på zoneterapi Zoneterapi og vejledninger til forældre med spæd- og småbørn emner: Kolik, uro, forkølelser, gylpen, søvnbesvær, eksem, familiesamspil. Der inviteres spædbørn til behandling under kurset, ligesom kursisterne får mulighed for at behandle under supervision de efterfølgende gange. Underviser: Birgitte Askholm Dato(er): 10. oktober kl okt+ 30. okt+ 6. nov kl Lektioner: 13 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: kr. Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf

15 zoneterapi til børn Alternativ behandling- med vægt på zoneterapi- til børn. Emner: koli, mellemørebetændelse, astma, bronchitis, enuresis + efter ønske Underviser: Birgitte Askholm Dato(er): 2. oktober Tid: kl 9-17 Lektioner: 8 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: 900 kr. Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf supervison af zoneterapeuter Undervisning i valgt emne og supervision af zoneterapeuters klientforløb Undervisere: Birgitte Askholm Dato (er): 18. september november januar Tid: kl Lektioner: 9 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: 1600 kr i alt eller 550 kr pr gang Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf Medbringe journal på klienter til supervision

16 Akupressur Kort repetition af meridianer, organur, 5-element. Teori og praktik om akupressurpunkter til behandling af specifikke lidelser. Punkter der kan bruges ifølge lovene fra organur og 5-element. Underviser: Birgitte Askholm Dato(er): 23. oktober 2008 kl Tid: kl 9-16 Lektioner: 7 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: 900 kr Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf Gua sha og sugecopper Kendskab til organur og 5-element en fordel Gua sha er en skrabeteknik hvor man masserer på huden med en skraber for at frigøre blokeringer på meridianbanerne. Er meget effektivt til at styrke immunforsvaret og til at fjerne myoser. Sugecupbehandling forbedrer blodcirkulation og løsner muskelspændinger. Underviser: Birgitte Askholm Dato(er): 17. september Tid: kl Lektioner: 8 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: 900 kr. Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf Ikke skraber og sugecupsæt

17 Hotstonemassage Hotstonemassage er massage med varme lavasten.er utrolig afslappende og behageligt. Underviser: Lilly Nilsson Dato(er): 28. september kl Tid: kl Lektioner: 8 Sted: Axeltorv 1, 1. sal, 4700 Næstved Pris: 900 kr. Kursusansvarlig: Birgitte Askholm Tilmelding: Tlf Sten og varmer købes af kursisten

18 CESAM Hedvägen 69, SE Trelleborg Sverige Telefon: Danmark: / Sverige: +46 (0) Daglig leder Bill Nordström Rygeafvænningskonsulent Undervisere: Bill Nordström Dato(er): Del 1: okt / Del 2: nov 2008 (Ved flere end tilmeldte fra Danmark, startes ekstrahold i Danmark på et andet tidspunkt.) Tid: ma - fr, kl 9-18 (aften undervisning kan forekomme) lørd kl 9-16 Lektioner: ca. 100 Sted: Höllviken (24 km syd for Malmö, Sverige) Pris: SEK:29.000,- (ca kr) Kursusansvarlig: Bill Nordström Tilmelding: Se Min. ca. 10 se 18

19 Dit Alternativ Overgade 14 gården th Odense C Telefon: eller / / Udbyderens profil Zoneterapeutskolen Dit Alternativ udbyder zoneterapeutgrunduddannelse, såvel som efteruddannelse for zoneterapeuter. Dit Alternativ er en skole under SFZ. Skolen er specialiseret i den østlige behandling, samt i praktisk diagnosticering. Derudover også behandling med muskulær zoneterapi altså behandling af kroppens muskler, fra zoner på fødderne (udviklet af Christian Slot). Daglig leder Christian Slot og Claus Schultz Muskulær Zoneterapi del Kurset består af 32 lektioner. Du lærer på kurset at lokalisere, diagnosticere og behandle alt fra iskias, korsbenslåsning, fikserede hvirvler, spændinger og myoser overalt i kroppen samt placeringen af diverse muskelzoner. Med fokus på forståelsen af udviklingsvejene for lidelser i led og muskler indøves desuden teknikker til hurtig afspænding af diverse muskelgrupper, samt til frigørelse af den eventuelle psykiske spænding i musklen. Muskulær Zoneterapi del 2. Energilæren og muskler Kurset består af 30 lektioner. Nu kan du lære at koble Muskulær Zoneterapi sammen med energilæren. Endnu engang får du gennemgået de forskellige kinesiske love, men denne gang med fokus på hvordan de ytrer sig på fødderne, og hvordan den viden pludselig bliver en naturlig forlængelse af diagnosticeringsteknikkerne fra Muskulær Zoneterapi del 1. Du vil lære at diagnosticere over- og underenergi, samt samtidig få bekræftelse af diagnosen via musklerne. Lovene er slet ikke så vanskelige at bruge, som du tror. Kurset afholdes på to sammenhængende hverdage i to på hinanden følgende uger. Der vil derfor være tid for træning mellem mødedatoerne. Krav: Muskulær Zoneterapi del 1. Undervisere: Christian Slot skoleleder på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ i Odense. Desuden zoneterapeut, massør og akupunktør. Forfatter til flere bøger om zoneterapeutisk behandling bl.a. Zoneterapi iflg. TKM Traditionel Kinesisk Medicin. 19

20 Muskulær Zoneterapi del 1. Muskulær Zoneterapi del 2. Energilæren og muskler. Dato(er): Del 1.Kursus 1: november opfølgningsdag 17. januar 2009 Kursus 2: februar opfølgningsdag 22. marts 2009 Kursus 3: april 2009, samt opfølgningsdag 17. maj 2009 Kursus 4: november opfølgningsdag 23. januar 2010 (Det er samme kursus, der afholdes 4 gange) Del 2. Kursus 1: september oktober, samt opfølgningsdag 24. okt Kursus 2: maj maj, samt opfølgningsdag 12. juni Tid: Del Del 2. kursusstart kl.9.00 alle dage. Første dag til kl.16.00, - opfølgningsdag til kl.14.00, øvrige til kl Lektioner: Del Del Sted: Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Overgade 14 gården th., 5000 Odense C. Pris: Del kr Del kr Kursusansvarlig: Christian Slot. Tilmelding: Christian Slot tlf: eller mail Udleveres på kurset og er inkluderet i prisen Du skal kunne meridianforløbene og de organstyrede muskler. Min. 6 maks

21 Moxaterapi for akupunktører Kurset er lavet for akupunktører, der i forvejen har en vis indsigt i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM) og ønsker at udvide mulighederne for at behandle dine klienter. På kurset vil du blive undervist i at bruge moxa sammen med nåle og moxa alene begge behandlingsformer er baseret på TKM. Moxa er oldtidens laser, det vil sige at moxa er en varmende og bevægende behandling. Moxa er grå bynke der er tørret og rullet i cigar eller bruges som løs uld. Dette antændes og giver en behagelig varme som er særdeles godt til behandling, af mange af de lidelser, vi møder i vores del af verden. Mange benytter sig ikke af moxa på grund af lugt og røg generne. Derfor vil der på kurset også blive givet eksempler på brug af lugtfri/røgfri moxa og TDP lampe (moderne moxa). Kurset afholdes over 4 dage fredag, lørdag søndag og ca. 1 mdr. senere en opfølgningsdag. Der vil blive lagt stor vægt på den praktiske del, så du efter de tre første undervisningsdage kan bruge moxa som supplement til dine behandlinger. På opfølgningsdagen undervises der ud fra de erfaringer og spørgsmål der er kommet ved brugen af moxa. Underviser: Claus Schultz: Skoleleder på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ. i Odense. Desuden zoneterapeut, massør, idrætsmassør og akupunktør. Dato(er): Kursus 1: 31. okt. 2. nov opfølgningsdag 30. nov Kursus 2: marts opfølgningsdag 19. april 2009 (Det er samme kursus der afholdes 2 gange) Tid: alle dage Lektioner:32 Sted: Dit Alternativ, Overgade 14 gården th Odense C Pris: kr Kursusansvarlig: Claus Schultz. Tilmelding: Claus Schultz tlf: eller mail Min. 6 maks

22 Daglig ledere Underviserne kollektivt SFZ Erhvervszoneterapeutuddannelsen Overgade 14 gården th Odense C Telefon: Udbyderens profil SFZ Erhvervszoneterapeutuddannelsen er en efteruddannelse for zoneterapeuter, der er specielt udviklet til dig der ønsker at behandle på virksomheder. Med udgangspunkt i Erhvervszoneterapeutuddannelsen udbydes følgende moduler som enkeltstående efteruddannelseskurser. Kurserne er åbne for alle, også zoneterapeuter der ikke ønsker at lave virksomhedsordninger. Du kan altså vælge blot at tage et af kurserne, eller at tage flere af kurserne, - rækkefølgen bestemmer du også selv, - men ønsker du at bliver Erhvervszoneterapeut og indmeldt i PreZ (www.prez.dk), så kræves diplomer for deltagelse i alle kurserne. Massage og stræk Modulet består af 40 lektioner. Kurset er rettet mod dig, der behandler og som har den grundlæggende viden om kroppen. Det er opbygget så teori og praktik forenes, så du allerede efter første gang har redskaber, du kan gå hjem på klinikken og bruge. Efter endt forløb vil du være i stand til at bruge massage som supplement til din nuværende behandlingsform. Du trænes i forståelsen for udviklingen af lidelser i bevægapparatet, samt behandling af disse. Diverse muskelgrupper, greb, teknikker m.m. gennemgås og indøves. Kompendium udleveres. Underviser: Claus Schultz: Skoleleder på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ. i Odense. Desuden zoneterapeut, massør, idrætsmassør og akupunktør. Dato(er): Kursus 1: september september oktober 2008 Kursus 2: 31. jan.-1. feb marts marts 2009 (Det er samme kursus der afholdes 2 gange) Tid: alle dage. Sted: Dit Alternativ, Overgade 14 gården th., 5000 Odense C Pris: kr Kursusansvarlig: Claus Schultz/underviserne kollektivt Tilmelding: Claus Schultz, tlf: , mail: Udleveres på kurset og er inkluderet i prisen Min. 6 maks

23 Muskulær Zoneterapi Kurset består af 32 lektioner. Du lærer på kurset at lokalisere, diagnosticere og behandle alt fra iskias, korsbenslåsning, fikserede hvirvler, spændinger og myoser overalt i kroppen samt placeringen af diverse muskelzoner. Med fokus på forståelsen af udviklingsvejene for lidelser i led og muskler indøves desuden teknikker til hurtig afspænding af diverse muskelgrupper, samt til frigørelse af den eventuelle psykiske spænding i musklen. Underviser: Christian Slot: Skoleleder på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ i Odense. Desuden zoneterapeut, massør og akupunktør. Forfatter til flere bøger om zoneterapeutisk behandling bl.a. Zoneterapi iflg. TKM Traditionel Kinesisk Medicin. Dato(er): Kursus 1: november opfølgningsdag 17. januar 2009 Kursus 2: februar opfølgningsdag 22. marts 2009 Kursus 3: april 2009, samt opfølgningsdag 17. maj 2009 Kursus 4: november opfølgningsdag 23. januar 2010 (Det er samme kursus, der afholdes 4 gange) Tid: alle dage. Sted: Dit Alternativ, Overgade 14 gården th., 5000 Odense C Pris: kr Kursusansvarlig: Christian Slot/underviserne kollektivt Tilmelding: Claus Schultz, tlf: , mail: Udleveres på kurset og er inkluderet i prisen Min. 6 maks

24 Ergonomi Modulet består af 16 lektioner. Du bliver undervist i de grundlæggende ergonomiske principper, - i analytisk og kritisk stillingtagen til arbejdsstillinger, arbejdspladsens indretning og arbejdsmiljø generelt. Du bliver dermed også i stand til at vejlede klienten i forbedring af de årsager til gener, der er forbundet med dette. Kompendium udarbejdes undervejs på kurset. Underviser: Birthe Støttrup; er uddannet ergoterapeut og underviser i ergonomi, arbejdsmiljø og forflytningsteknik på AMU-Fyn. Uddannet zoneterapeut i Dato(er): Kursus 1: september 2008 Kursus 2: januar 2009 Kursus 3: september 2009 (Det er samme kursus der afholdes 3 gange) Tid: alle dage. Sted: AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C Pris: kr Kursusansvarlig: Birthe Støttrup / underviserne kollektivt Tilmelding: Claus Schultz, tlf: , mail: Udleveres på kurset og er inkluderet i prisen Det er en god ide at genopfriske din viden i den grundlæggende anatomi omkring bevægeapparater Min. 6 maks. 12 Det er ikke muligt at overnatte på stedet, men der findes gode muligheder i området. 24

25 Triggerpoints og akupressur Modulet består af 16 lektioner. På kurset lærer du at forstærke din behandling med triggerpunkter til spontan og umiddelbar muskelafspænding, smertelindring og afhjælpning af skader. Du lærer at knytte den energimæssige forståelse til den korrekte anvendelse af akupunkturpunkter - til lindring og helbredelse af lidelser i bevægeapparatet, indre lidelser og stress. Du lærer at arbejde meget effektivt med punkterne og at kombinere de østlige (akupunkturpunkterne) og de vestlige (triggerpunkterne) punkter. Kompendium udleveres. Underviser: Else Rasmussen; Skoleleder på SFZ-skolen i Randers. Desuden zoneterapeut, akupunktør, posturolog, rådgiver m.m. Dato(er): Kursus 1: oktober 2008 Odense Kursus 2: 28. feb marts 2009 Randers Kursus 3: oktober 2009 Odense (Det er samme kursus der afholdes 3 gange Tid: alle dage. Sted: Vestergade 42, 8900 Randers og Dit Alternativ, Overgade 14 gården th., 5000 Odense C Pris: kr Kursusansvarlig: Else Rasmussen/underviserne kollektivt Udleveres på kurset og Tilmelding: Claus Schultz, tlf: , er inkluderet i prisen mail: Min. 6 maks

26 Arbejdspsykologi Modulet består af et 16 lektioners internatophold, samt opfølgende supervision / coaching. Undervisningen tager udgangspunkt i begrebet psykisk arbejdsmiljø. Hvad sker der på vore arbejdspladser? Hvordan reagerer de ansatte på de daglige arbejdsforhold? Temaer som stress, udbrændthed, psykisk træthed og kommunikation er væsentlige elementer. Det er vigtigt som behandler at kende egne grænser, specielt i virksomhedsrelateret arbejde som erhvervszoneterapeut. Hvor går grænserne og hvad kan den enkelte erhvervszoneterapeut i forhold til både ledelse og medarbejdere? Gennem oplæg og diskussioner skabes en fælles forståelse for virksomhedsrelateret arbejde til brug for erhvervszoneterapeuten. Underviser: Carl Hvolbøl Pedersen: Psykolog, knyttet til BST Bedriftssundhedstjenesten, tidl. Underviser på zoneterapeutuddannelsen Dato(er): Kursus 1: november supervision /coaching Kursus 2: november supervision/coaching (Det er samme kursus der udbydes 2 gange) Tid: Internatophold. Sted: Oplyses senere Pris: kr samt internatophold Udleveres på kurset og Kursusansvarlig: Carl Hvolbøl Pedersen/underviserne kollektivt er inkluderet i prisen Tilmelding: Claus Schultz, tlf: , mail: Det er en god ide at genopfriske din viden i den grundlæggende anatomi omkring bevægeapparater Min. 9 maks. 18 Da det er internatophold, må overnatning påregnes. 26

27 Helle Roed Farvervænget Hobro Telefon: Udbyderens profil Helle Roed R.A.B. FDZ - zoneterapeut uddannet i 1989 og har drevet selvstændig klinik siden Kursuscenteret Helle Roed startede i 2004, og har til formål at tilbyde attraktive efteruddannelseskurser med dygtige undervisere med varierende indhold. Kurserne der tilbydes her har tankerne meget på zoneterapeuter og massører, men flere at kurserne henvender sig også til andre behandlere. Inspirationen til nye kurser kommer dels fra tidligere kursister og fra hverdagen i klinikken. Du kan læse mere om de enkelte kurser og løbende se vores kursus tilbud på hjemmesiden, som altid er opdateret. Daglig leder Helle Roed Triggerpunkt behandling Triggerpunkt behandling bør prioriteres højt af enhver professionel behandler, når der er tale om smerter i bevægeapparatet. 75% af triggerpunkterne er sammenfaldende med akupunkturpunkter. Du har allerede stiftet bekendtskab med nogle enkelte akupunktur/triggerpunkter gennem din uddannelse og kender til den smertestillende og afslappende effekt, der udløses ved brug af disse punkter. På kurset vil der være lidt anatomi/fysiologi. Du vil lære, hvad et triggerpunkt er, hvordan de påvirker musklerne og kædesystemerne i kroppen. Ligeledes vil du lære, hvordan du diagnosticerer det enkelte punkt og dets funktionsområde på bevægeapparatet samt flere former for behandling af et triggerpunkt. Undervisere: n Lasota, skoleleder for Skolerne for Idrætsmassage og indehaver af Klinik Lasota. Han er idrætsfysiolog og har læst manuel medicin både i London og Michigan State Universitet Dato(er): Lørdag den 20. september 2008 og søndag den 21. september 2008 Tid: kl Lektioner: 15 Sted: Hobro Pris: kr Kursusansvarlig: Helle Roed Tilmelding: Mail telefon eller på hjemmesiden ikke nødvendigvis, men evt. musklerne Det sørger deltagerne selv for 27

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Succes med Akupunktur

Succes med Akupunktur D R T Michael Jensen Succes med Akupunktur Søborg og Vendsyssel En akupunktør med en blomstrende praksis deler ud af sin viden indsigt viden vision vilje kunnen klarhed velstand kapacitet M SUCCES E U

Læs mere

Skønne kurser til dig

Skønne kurser til dig Efteruddannelse og kurser For kosmetikere Skønne kurser til dig Velkommen til en verden af skønhed, lækre behandlinger og ikke mindst faglighed. På Style & Wellness College Aalborg er vi specialister i

Læs mere

Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter

Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter Indholdsfortegnelse Kursuskatalog 27/28 Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter Kursusudbydere 04 Acupharma 05 Aima Institut 07 AkupunkturAkademiet,

Læs mere

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 1 NYHEDSBREV Marts 2011 Den rødblomstrende troldnød er et af vinterens små mirakler. Blomsterne springer ud i februar, lige meget hvor koldt det er. Frugten kan minde om en nød som åbner sig med et

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Bliv professionel Kranio Sakral terapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Kranio Sakral terapeut Uddannelsen hos Dig i Centrum Vores

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

Modul Fysiske Terapier

Modul Fysiske Terapier Modul Fysiske Terapier på Heilpraktikeruddannelsen www.heilpraktikerskolen.dk Heilpraktikeruddannelsen naturmedicinens grunduddannelse Heilpraktkeruddannelsen er den bredeste og mest grundlæggende uddannelse

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

KURSUSKALENDER 2010-2011 KINESIOLOGI-AKADEMIET I ÅRHUS C/o LOGOS, Guldsmedgade 25.3, 8000 Århus C v/kisser Bjerregård, Thisted tlf.

KURSUSKALENDER 2010-2011 KINESIOLOGI-AKADEMIET I ÅRHUS C/o LOGOS, Guldsmedgade 25.3, 8000 Århus C v/kisser Bjerregård, Thisted tlf. KURSUSKALENDER 2010-2011 KINESIOLOGI-AKADEMIET I ÅRHUS C/o LOGOS, Guldsmedgade 25.3, 8000 Århus C v/kisser Bjerregård, Thisted tlf. 97 93 74 14 For yderligere information, kursusbeskrivelser, om akademierne

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

Hesteakademiet. Uddannelser til Hestemassør, Hesteterapeut, Efteruddannelser Copyright MySir Hestemassage

Hesteakademiet. Uddannelser til Hestemassør, Hesteterapeut, Efteruddannelser Copyright MySir Hestemassage Hesteakademiet Uddannelser til Hestemassør, Hesteterapeut, Efteruddannelser Copyright MySir Hestemassage Because quality matters Version 1 side 1 Hesteakademiets formål:... 3 Tre i én:... 13 Kursernes

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Akupunktøruddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE? FØR- OG EFTERFØDSELSGYMNASTIK Opmærksomhed, støtte og viden Den gravide krop har brug for energigivende træning, der giver kræfter til vægtforøgelse

Læs mere

AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan du

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne TRYK DIG SUND k Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. HUGO NIELSEN TRYK DIG SUND Hovedland Tryk dig sund Hugo Nielsen og Forlaget Hovedland 2003 Illustrationer: Hugo Nielsen

Læs mere

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve Massage for Fattigrøve Massage er dejligt og giver energi og velvære. Og det behøver ikke være dyrt, hvis du bliver masseret af en studerende eller elev på en skole. Ofte vil de være lige så dygtige som

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Fra d. 23. januar 2016 til d. 10. juni 2018. ca. 1 weekend pr. måned (lørdage- søndage kl. 10-17) Casu (Center for alternative sundhedsuddannelser) har

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Lasota Terapi Akademi s kurser/uddannelser 2. halvår 2010

Lasota Terapi Akademi s kurser/uddannelser 2. halvår 2010 Akupressur Så er det ved at være tid, hvis du vil med på akupressuruddannelsen, der starter i august. Uddannelsen som Eksamineret Akupressør er Lasota Terapi Akademi s alternative uddannelse og er et betydningsfuldt

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Ansigtsbehandlinger 70 minutter 495,- 90 minutter 595,- 45 minutter 395,-

Ansigtsbehandlinger 70 minutter 495,- 90 minutter 595,- 45 minutter 395,- PRISLISTE Ansigtsbehandlinger KLASSISK ANSIGTSBEHANDLING // 70 minutter // Afslappende behandling som starter med afrensningen af ansigt, hals og bryst. Herefter foretages hudanalyse samt vejledning. Huden

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode

Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode Fakta om akupunktur Fakta om akupunktur Akupunktur betyder blot nåle-indstik. Akupunktur er en asiatisk diagnose- og behandlingsmetode hvis egentlige oprindelse er totalt ukendt. Kina er den nation, der

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere