Ud med børnene naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:"

Transkript

1 Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene fra Søllerød og meget mere. Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 2

3 Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Alle undersøgelser og erfaringer viser, at børns tidlige kontakt med naturen og børneinstitutioners bevidste prioritering af udeliv har en positiv indvirkning på børns udvikling. Naturen er et sted hvor der hele tiden sker noget her lærer man at bruge alle sanser! Derfor udgiver vi i foråret 2002 pjecen Ud med børnene for at gøre opmærksom på, at børn er velkomne i naturen. Skov- og Naturstyrelsen har ha skov og andre naturområder fordelt over hele landet, hvor børn kan tumle og lege. Vi har natur til masser af børn! Vi vil gerne inspirere både pædagoger og andre voksne, der tager børn med ud i naturen, til gode aktiviteter med børnene. Derfor har vi bedt 24 naturbørnehaver fortæller hver især om deres bedste oplevelser og aktiviteter ude i naturen. Fortællingerne er suppleret med ideer og eksempler som giver inspiration til udeliv. En dag i skoven, i krattet eller ved stranden bliver ofte sjovere og huskes bedre når børn og voksne i fællesskab deltager i en aktivitet. Det gælder både praktiske gøremål, hvor børn deltager i arbejdsprocesser, og alle de skøre og skæve påfund, som er undfanget i fantasien. Børnene leger, oplever og erfarer i naturen, og de voksne skaber sammenhænge og perspektiverer. Børn og voksnes oplevelser og erfaringer bringes med hjem i børnehaven og bliver en del af hverdagen. Skov- og Naturstyrelsen retter en stor tak til naturbørnehaverne for deres bidrag og til naturvejlederne på Myrthuegård, fordi de har samlet materialet og redigeret dette hæfte. Læs om drømmefangeren fra Ærøskøbing, græsdukkerne fra Frederikshavn, sommerlegene fra Søllerød og meget mere! Velkommen i naturen! Skov- og Naturstyrelsen Læs også Ud med børnene der er plads nok, en pjece om hvorfor naturen bør være en naturlig del af børns hverdag i daginstitutionen. 3

4 24 naturbørnehaver fortæller Naturen under lup Årstiderne Side 4 Kløverbakken, Outrup - på opdagelse efter smådyr - findeleg Side 5 Spiren, Haderslev - dyrespor i gips - udstilling - naturvejleder Side 6 Læsø Børnehave - søen - legen rundt om søen Side 7 Bøgebjerg Naturbørnehave, v. Kerteminde - stranden - bål Side 8 Hjertinggården, Hjerting - ræven - sanser Side 9 Søllerød Skovbørnehave - forårstegn - små naturlege Side 10 Søllerød Skovbørnehave - efterår - årstidens aktiviteter Side 11 Skovbørnehaven, Frederikshavn - hybenkranse - græsdukker Side 12 Skovbørnehaven, Rønne - luciaoptog i skoven Side 13 Skovbørnehaven, Skjern - julefest i skoven Side 14 Kløverbakken, Outrup - urtesalt - indsamling af urter Side 15 Gladsaxe Skovbørnehave - fodring af fugle - nissens hule Miljøarbejde på en sjov måde Friluftsliv for børn Side 16 Brønshøj-Husum Skovbørnehave - naturaktiviteter - Lille Vildfred Side 17 Hjertinggården, Hjerting - Helle Humledronning - Brumbassen Ib Side 18 Børnehuset Vænget, Over Jerstal - leg med reb - forberedelse af bål Side 19 Skovbørnehaven Musereden, Odense - bålhygge Side 20 Skovbørnehaven, Frederikshavn - skattejagt - bålmad Side 21 Naturbørnehaven Hulen, Ulstrup - på vandring i naturen - oplevelser Side 22 Skørping Skovbørnehaven - leg med reb Side 23 Egebo Naturbørnehave, Vejen - huler Brug naturen kreativt Menneskets natur Side 24 Skovbørnehaven Nykøbing Falster - musik i skoven - skovens musik Side 25 Vester Nebel Børnehus - mal med naturens farver Side 26 Ærøskøbing Børnehave - drømmefanger - naturmaterialer - lerperler Side 27 Børnehaven Kongerosen, København - den kendte skov - ønskesten Side 28 Havbakken, Esbjerg - en lille historie - på sporet af trolde Side 29 Skovbørnehaven Svend Gønge, Holme-Olstrup - sidste dag i skovbørnehaven Besøgssteder i naturen Side 30 Spiren, Tarp - besøgssted i naturen - oplevelser - dagbog 4

5 Naturen under lup Brev fra Kløverbakken, Outrup På opdagelse efter småkravl Idéen er at finde biller, larver, bier mv. og studere dem under lup. Man kan snakke med børnene om sammenhængen mellem hvor smådyrene findes og hvad de lever af. Hvis det er muligt, kan man kigge på smådyrenes munddele, og snakke om forskelle på dyrene. F.eks. bladlus, der suger saft, biller der spiser blade osv. Man kan også putte dyrene i et større glas, sammen med det de lever på, og så kigge på deres farver, former og bevægelse. Nogle ligner det de lever på (camouflage). Hilsen Skovfolket. Findeleg Hvert hold af max. 8 børn skal tegne 10 felter på jorden, eller i sandet. Derefter skal børnene finde 10 forskellige naturting, som lægges i felterne. Det kan f.eks. være kogler, sten og mos. Når det er gjort skal holdene bytte felter. Børnene skal nu finde naturting magen til. Hvis det skal være en konkurrence, kan man aftale at de hurtigste har vundet. Hilsen Skovfolket Naturen under lup - smådyr Smådyr er fascinerende for børn. Når børn opdager insekter og andre smådyr, vil de gerne snakke om deres fund. Lup og plastglas gør studiet af dyrene lettere. En ny verden åbner sig. Inden I begynder at indfange smådyr, så prøv at iagttage dem i deres naturlige omgivelser. Lig på maven på stranden og kig under opskyl. Pludselig stilles der skarpt på alt det levende. Sid i det høje græs og iagttag trafikken af smådyr og insekter. Følg myren fra tuen ud i skoven eller på vej hjem. Læg et hvidt lagen eller en plastdug under en busk eller et træ. Ryst grenene og lad børnene iagttage hvad der falder ned. En lignende metode består i at sprede skovbund, kompostjord og opskyl ud på en hvid plastdug. Børnene kan nu bruge deres eget sanseapparat til sortering. Tag papir og farveblyanter med ud i naturen og tegn smådyrene. Smådyr i Skoven af Kurt Serve, Dafolo Forlag, fortæller om de mest kendte smådyr. Naturhistorisk Museum, Århus, udgiver temahæfterne Natur og Museum. Bl.a. er der temahæfter om græshopper, myrer, edderkopper og regnorme. 5

6 Naturen under lup Brev fra Spiren, Haderslev Dyrespor i gips Vi har fået lov til at opstille en skurvogn i skoven, der ligger tæt ved børnehaven, og tager mange ture derover året igennem. I efteråret 2001 gennemførte vi et intensivt forløb omkring skoven og dens mest almindelige dyr. Vi tog ofte i skoven og hjembragte ting, som vi udstillede på et lille bord, som vi gik og kiggede på og til tider undrede os over. Vi lavede plancher med fotos af skovens dyr, og de ting de spiste. Vi havde kontakt til naturvejlederen, der hjalp os med at lave gipsafstøbninger af rådyrspor i Dyrehaven. Vi medbragte nogle urtepotter uden bund, og noget gips. Da vi havde fundet nogle gode spor, satte vi urtepotten ned over, rørte gipsen op med vand fra bækken, og hældte den i. Mens det størknede gik vi en lille tur og legede lidt. Vi kunne så tage aftrykket med hjem i urtepotten, tage det ud og lægge det til pynt. Under hele forløbet var vores faste sang - Vil du med en tur i skoven af Poul Kjøller - børnene digtede på eget initiativ flere vers. Vi afsluttede hele projektet med en bedsteforældredag, hvor vi fortalte og viste ting fra projektet, og sammen lavede vi efterårsdekorationer. Hilsen Radiserne Naturen under lup - naturvejledning Naturvejlederordningen i Danmark giver daginstitutioner mulighed for at hente inspiration og idéer til arbejdet med børn og natur. Det er muligt at lave aftaler om naturvejlednings ture hvor børnene er med, og afholdelse af kurser for en hel personalegruppe. Måske kan naturvejlederen komme på besøg hos jer, og give idéer til nye muligheder når I bruger jeres foretrukne naturområde. Prøv at lave en aftale med den lokale naturvejleder hvor flere ture indgår, f.eks. på forskellige årstider. Kontakt kommunen, amtet eller det lokale skovdistrikt for at høre nærmere om lokale naturvejledere eller lokale skovfolk. Få mere information på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside: se under Naturvejledere. 6

7 Naturen under lup Brev fra Læsø Børnehave Haletudsesøen Mindre end 500 m fra Læsø Børnehave ad en trampet sti gennem en skov ligger Haletudsesøen. Søen ligger i skovens udkant med frit udsyn mod syd over en eng. Mindst én gang om ugen, året rundt, er en gruppe børn på tur ud af huset, og ofte går turen til søen. Navnet er opstået, fordi det hører med til årets gang at hente et par frøæg netop i denne sø og se dem udvikles til haletudser og frøer i et akvarium. På den ene side af søen går en svagt skrånende sandet skrænt helt ned til søbredden og på denne side har børnene rig mulighed til at lege sandlege som ved stranden. Her kan man få meget tid til at gå med blot at stå og pjaske med en pind i vandet eller smide kogler eller madrester ud til nogle fisk, som det nogle gange lykkes at se. Det er altid et hit at tage et par fiskenet og en hvid vaskebalje med. En søbund er fuld af monstre! På den side af søen, der vender ind mod skoven, er det nødvendigt at holde buskads og krat nede for at bevare udsynet over søen. Derfor er det en god og nødvendig aktivitet et par gange om året at tage små save og grensakse med til søen for at gå på arbejde. Og de afskårne grene er fortrinlige til fiske- og pjaskestænger og kan senere bruges til hule- og redebyggeri. Der er i tidernes løb etableret mange legesteder og huler som børnene holder meget af at genopdage, genbruge og udbygge. Når børnene i Læsø Kommuneskoles ældre klasser får lokket deres lærere med ud på en lille spadseretur er målet ofte netop Haletudsesøen. Ká I huske da vi legede her som børn! Hilsen Læsø Børnehave Naturen under lup - vandhullet Vand giver liv og derfor er selv det mindste vandhul en oplevelse for børn. Selv om mange af de små vandhuller er forsvundet, så undersøg alligevel om der ikke skulle gemme sig et lille vandhul i jeres lokalområde. Er området offentligt ejet er der fri adgang, men ligger vandhullet på privat jord er det nødvendigt at få en aftale med lodsejeren. I vand er der aktivitetsmuligheder hele året. Her kan børn lege og fiske, ting flyde og synke, planter gro og dyr leve. Vandhullet er et godt læringssted for børn og appellerer til aktivitet. Mange dyr ses i og ved vandhullet. Padder og insekter bruger vandhullet som opvækstområde. I rørskoven og i pilekrattet holder småfugle til og pattedyr kommer til vandhullet for at drikke. Fang små dyr med små net. Hvis forholdene ved søen gør det muligt er små net med kort skaft gode at bruge. 7

8 Naturen under lup Brev fra Bøgebjerg Naturbørnehave v. Kerteminde På stranden Bøgebjerg Naturbørnehave er beliggende i gå afstand til skov og strand. Vi går næsten altid gennem skoven for at komme til stranden. Vi har forskellige traditioner ved forskellige tilholdssteder i form af lege og ritualer blandt andet et tyggegummitræ og et sted hvor en bestemt sang bliver sunget. En af de ture/aktiviteter vi er meget glade for er at gå til stranden, hvor vi også tænder et lille bål. Det byder på mangeartede udfordringer. Børnene inspireres til en umiddelbar nysgerrighed, hvor der er tid og ro til uddybning af strandlivets oplevelser. Vi tager selv brænde/bålgryde med hjemmefra. Bålet på stranden er vores base. Er der koldt får vi indimellem varmen ved bålet. Nogle gange har vi ud over madpakker, forfriskninger med. Det kan være kakao, suppe, snobrød osv. Alt afhængigt af vejr og årstid laver vi forskellige aktiviteter som er: at fiske at lede efter sten og fossiler at opleve stranden/havet som den er i dag Det er vigtigt at vi altid forlader bålet på stranden fuldstændig uden spor af gløder. Vi har altid et mælkekarton eller andet med, hvori vi henter vand fra havet til at slukke ilden med. Det plejer at være et attraktiv job for børnene. Hilsen Naturbørnehaven Naturen under lup - sten på stranden De danske strande byder på gode oplevelser for stensamlere. Netop i Danmark har vi en stor variation. På stranden vil de fleste børn samle sten op, kigge på dem, slå dem imod hinanden, kaste med dem eller putte dem i lommerne. Børnene undersøger hvad stenene kan bruges til. Prøv også : at gå på opdagelse i stenene med en lup at sortere sten i form og farver at finde sten med glimmer at finde aftryk af dyr eller gnavegange at lave en stensamling at lave strandbilleder med sten og forskellig farvet sand og jord at knuse jordklumper, slemme det op i vand og male med jordfarver Bogen Strandsten af Lena Madsen, Geografforlaget, giver et godt og enkelt overblik over sten på de danske strande. 8

9 Naturen under lup Brev fra Hjertinggården, Hjerting Tur til rævegraven Vi er blandt de heldige der har adgang til en minibus, og på nogle af vores ture benytter vi os af muligheden for at bruge naturvejlederne på det lokale naturcenter, Myrthuegård. På én af vores ture med naturvejlederen blev vi ført gennem skoven til rævens hule. Ved skovbrynet standsede vi op og smagte på blade fra alm. syre. Det var som at få citronsaft i munden - frisk og syrligt. Turen gik videre forbi myretuen. Efter at have studeret myrerne nøje, haft dem i hånden og kikket på dem i tovejsluppen, smagte vi på en myre det var som at smage på citronsaft igen. Inde mellem bjergfyrrene fandt vi en lysning. Her var der læ og vi satte os for at lytte til alle lydene fuglene, vinden og bilerne der kørte i det fjerne. I græsset var der mange musehuller og vi fik en snak om mus, rovfugle og ræve. Herefter legede vi Ræven og musene. Ræven skulle finde alle de små mus som musestille gemte sig godt i skoven. Mange børn ville gerne være ræv, så legen blev gentaget flere gange. Herfra var der ikke langt til rævegraven og vi fandt hurtigt rævens tre indgange. Vi satte os ved rævegraven, og vi kunne lugte at ræven havde markeret sin rævegrav ved at afsætte duftspor ved indgangen. så måske var den hjemme Pludselig sad naturvejlederen med en ræv under armen. Han havde haft armen nede i sin taske og stukket den igennem et ræveskind, så det så ud som om ræven var levende. Ræven begyndte nu at fortælle om hvordan det er at være ræv herude i skoven og børnene stillede ræven spørgsmål. Et barn fortalte, at hendes far var jæger og hun havde set en rigtig død ræv derhjemme. Alle skulle nu røre ved ræven og vi fik en snak om hvordan vi mennesker bruger skindet fra ræven. Og pigerne sluttede af med at gå mannequin for drengene. Hilsen Stue 1 Naturen under lup - sanser Når vi er ude i det fri med børn er vi alle ansvarlige for naturformidlingen. Især sanseoplevelser er en vigtig del af børns førstehåndsoplevelser. Børnene skal have mulighed for at forholde sig til naturen ved hjælp af alle sanser, for herigennem at få et redskab til at sortere og forstå de nære omgivelser. Som ved rævegraven kan børn bruge egne sanseoplevelser som redskab til at opleve ræven. Vi lytter hvad hører ræven når den skal fange mus? Vi ser kan vi fange mus? Vi leger at vi fanger mus ved at kaste kogler til hinanden som fanges Vi lugter kan vi genkende hinanden via lugten? Læs mere i temahæftet Natur og Museum, 35. årgang nr. 1, som handler om ræven. Se side 2. 9

10 Årstiderne Brev fra Søllerød Skovbørnehave Forår Allerede sidst i marts kigger vi under bladene efter anemonespirer. Når vi har kigget får de dyne på igen, så de ikke fryser ihjel. April og maj er et eldorado af anemoner, lærkesporer, guldstjerner og mange andre forårsblomster, som plukkes til buketter, og tages med hjem. Vi nyder nu, at kunne være sammen på samme sted i længere tid, og at vi ikke behøver at gå så langt for at holde varmen. En god leg kan også altid give varmen. Foråret kulminerer med mælkebøtterne som er flotte og velegnede til kranse. Skovsyrekamp Flå skindet af skovsyrestilken, så der kun er blad og en tynd tråd tilbage. To skovsyrer snøres sammen, og man trækker i hver sin skovsyretråd til den ene mister bladene. Stenkastning Tegn et kvadrat på ca. 1 x 1 m. Læg nogle sten i kvadratet. Børnene får hver 3 sten, og står rundt om kvadratet. Hvis man med sin egne sten rammer en sten i feltet, får man både sin egen, samt den sten man har ramt. Rammer man ikke, er stenen tabt. Spillet gøres op efter et par omgange, og vinderen er den der har flest sten. Grenkastning Sæt 10 pinde på række som kegler, og kast fra en afstand afpasset børnenes alder, en 11. pind. Hvem kan vælte flest kegler? Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - find forårstegn i naturen Med hjælp af hæftet Find forårstegn i naturen, som Natur og Ungdom har udgivet, kan I drage ud i naturen og være med til at holde øje med det danske forår. Hæftet beskriver kort 15 dyr og planter, og gør opmærksom på hvad det er I især skal lægge mærke til. Som hvornår blomstrer anemonen eller hvornår ses den første humlebi efter vinterdvalen? Der er mulighed for at deltage i en registrering ved at sende oplysninger ind til Natur og Ungdom. Hæftet fås hos: Natur og Ungdom Rosenørnsallé Frederiksberg c. Tlf: Hjemmeside: 10

11 Årstiderne Brev fra Søllerød Skovbørnehave Efterår Vi ser på dyr, som er fremme nu og er vokset til i sommerens løb: små søde tudser - salamanderne, som er gået på land fra søer og vandløb, mange insekter, som puttes i insektglas og betragtes - og sættes ud igen, før vi går hjem. Vi redder vinbjergsnegle, som er ved at krydse befærdede stier husk at flytte dem over i den retning, de er på vej det er jo trist at blive sat tilbage, hvis man er gået hjemmefra kl. 6 for at møde en ven på den anden side af vejen. Desuden ser vi skovfolkene fælde træer, og har det efterfølgende skønt med savsmuldet, som i børnenes fantasi bliver til guld. Vi nyder skovens hindbær og river fingrene, når vi skal plukke brombær. Hyldebær bliver plukket og forvandlet til dejlig hyldebærsaft, som giver varme, når vinterkulden sætter ind. Sammen samler vi blade til at flette flotte kranse af. I Vedbæk går vi ofte på stranden og leger i sandet finder flotte sten eller besøger havnen for at se fiskernes fangst. Aktiviteter: 1. Hoppe ind i, eller begrave hinanden i visne blade. 2. Lave musehus, muselegeplads eller ridderborg af små pinde, mos og kogler. 3. Lave hule, skibe, bro eller togskinner af store grene. 4. Plukke svampe og studere dem. 5. Plukke hindbær og brombær, og spise dem på stedet. 6. Koge heksesuppe i et hul i en træstamme efter børnenes egen opskrift. Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - naturgrundlaget Mere Ved at tage på tur hele året vil børnene få et indtryk af årstidernes påvirkning af naturen som levested både for planter, dyr og mennesker. Ved at vende tilbage til et kendt sted kan I arbejde med de forhold som gør sig gældende netop på denne årstid og hvordan de enkelte individer har tilpasset sig dette. Med udgangspunkt i planternes og dyrenes tilpasning for overlevelse kan børnene også få indblik i egen levevis og tilpasning til de klimatiske forhold. Det der er at finde af spiseligt på skiftende årstider vil automatisk kunne lede tankerne hen på menneskets samspil med naturgrundlaget. I foråret kan I samle rødder og spæde skud fra mælkebøtter, gederams og brændenælder. Efteråret bugner af mad og det er nu der skal samles til forråd og oplagring. Jagten starter nu på bær og det overskud der er produceret i sommerens løb. Indsamlede bær spises eller bliver gemt som marmelade. Ikke alle levende væsener kan klare sig vinteren over i Danmark. Nogle samler forråd, andre drager sydpå eller til mere egnede levesteder. Nogle dyr udvider deres fødesøgningsområde. Andre bliver og tærer på depoterne eller som humlebien overvintrer i jorden. 11

12 Årstiderne Brev fra Skovbørnehaven, Frederikshavn Hybenkranse og græsdukker Hybenkransene laver vi af blomsterknopper fra vild rose/hyben. Knopperne brækkes af lige efter det lille hyben der sidder under blomsterknoppen. Et stykke kraftigt ståltråd prikkes igennem den lille kugle, sådan bliver man ved til kransen har den ønskede omkreds. Græsdukker laver vi af lange tørre græsstrå, der bukkes på midten. Lidt under ombukket bindes en snor, så der dannes et hoved. Nederst bindes der en snor om hvert ben. Armene laves af en tot græsstrå, der lægges på tværs af dukkens mave, og bindes fast. Der bindes også en snor rundt om håndledene. Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - årstiden og aktiviteter Når man skal lære om årets gang, er det en god ide at lade aktiviteterne tage udgangspunkt i de traditioner der knytter sig til de forskellige årstider, f.eks. påske, midsommer og høst. Dyk ned i traditionerne, og find ud af hvor de er opstået. Når vi går ud i naturen er det godt at have et bestemt formål med turen. Og det er lettere at komme væk fra stierne når: der skal hentes pilegrene med gæslinger der skal hentes birkegrene til fastelavnsris der skal plukkes hybenroseblomster til duftevand der skal plukkes blomster til høstkransen der skal samles brænde eller kvas og smågrene til bålet der skal samles blåbær og tyttebær til syltetøj der skal samles frugter, bær og kerner til halskæder 12

13 Årstiderne Brev fra Skovbørnehaven, Rønne Luciaoptog i skoven Vi inviterer hvert år forældre og søskende til luciaoptog i skoven. Vi lærer luciasangen, og øver os dagen før på at gå i luciaoptog. På selve luciadagen: Efter frokost hænger og stiller vi olielamper og fyrfadslamper op langs med en sti mellem grantræerne. Da granskoven er mørk giver lamperne en god effekt. Stien bliver fejet pæn og jævn med en grangren. Børnene får en hvid luciakjole på ud over deres dragter. De får hver en efeukrone flettet med sølveller guldguirlande på hovedet. Den forreste har en udhulet appelsin med et tændt fyrfadslys at bære mellem hænderne. Der bliver stillet lidt mundgodt frem i skovbunden (pebernødder, havregrynskugler m.m.) til både børn og familie efter at børnene har gået lucia. Når forældre, søskende, bedsteforældre m. v. er ankommet og står ude på skovvejen og venter, sørger vi voksne for, at der er lys i alle appelsiner, og børnene begynder at gå ganske langsomt alt imens de synger luciasangen. Der gøres holdt ude ved skovvejen, hvor der synges en ekstra gang, og så går alle børn syngende ind i skoven igen. Ikke et øje er tørt hos forældrene! Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - lysets fest Solens lys er forudsætning for alt liv, og derfor går lyset igen i mange traditioner knyttet til den mørke tid og forårets komme. I den kristne jul indgår lyset også som en central del. Prøv som forberedelse af julen at lade børnene fremstille lys. Lysene kan rulles af bivoksplader, eller man kan dyppe bomuldsvæger i smeltet bivoks, stearin eller fåretælle. Pluk lysesiv, pil barken forsigtigt af og brug marven som væge. Hæld smeltet bivoks, stearin eller fåretælle i en muslingeskal og tænd dit fyrfadslys. 13

14 Årstiderne Brev fra Skovbørnehaven, Skjern Juletræsfest i skoven Der vælges et træ ud i skoven, og i ugen op til juletræsfesten laver man en stor stjerne af pilegrene, og 40 kræmmerhuse i rullegardinstof, til at hænge op i træerne rundt omkring i skoven. På festdagen hænges pynt, stjerne og lyskæder op i juletræet i skoven. (strøm fås fra et bilbatteri gemt under træet). De 40 kræmmerhuse hvori der ligger billeder, er hængt op rundt omkring i skoven. Festen starter med at alle børn og deres gæster går i samlet flok ud til juletræet. Først synges og danses der om juletræet. Derefter følger Kræmmerhuslegen Der er 6 hold med hver sin farve. Hvert hold skal finde billeder i kræmmerhusene med holdets farve. De 6 billeder viser ting fra en bestemt julesalme/sang. Holdet skal samle billederne og gætte sangen. Har man gættet rigtigt, bliver man sendt videre til den grønne skovnisse. Her skal man synge mindst et vers fra sangen/salmen, og belønningen er en slikpose. Festen slutter med saftevand, gløgg og æbleskiver. Gode sange at bruge: Højt fra træets grønne top. På loftet sidder nissen Et barn er født i Betlehem Dejlig er den himmel blå. Juletræet med sin pynt. Nu har vi altså jul igen. Billederne tegnes/klistres på kartonstykker, og lamineres. Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - gamle lege Idrætshistorisk Værksted har samlet ældre optegnelser af gamle lands-bylege, og med udgivelse af 4 bøger er det nu muligt at genopdage mange af vore gamle lege. Mange af legene er knyttet til højtiderne og årets gang. Til hver af legene er der en fortælling om dens historie. Bøgerne anviser sjove lege som også kan leges med mindre børn. Den levende overlevering af legene er vigtig for at de bringes videre til næste generation. Ved at gøre legene til en del af hverdag og fest i institutionerne formidles en del af vores kulturhistorie. I skoven og ved stranden findes legeredskaberne til mange af legene. Ved hjælp af sav og dolk tilvirkes simple lege- og kasteredskaber. Litteratur: Gamle idrætslege i Danmark Bind 1 So i Hul Bind 2 Hund i Lænke Bind 3 Føde en Bjørn Bind 4 Snøre Vibe Af Jørn Møller, Idrætshistorisk Værksted, Gerlev 14

15 Årstiderne Brev fra Kløverbakken, Outrup Urtesalt En dag sidst på sommeren besluttede alle børn og voksne i sommerfuglegruppen, at de ville lave urtesalt til børnehavens høstcafe. De plukkede vejbred og skvalderkål, og de smagte på gule, sure mirabeller, og brændte sig på brændenælder. De voksne fortalte, at hvis man nulrer saften fra vejbred på det sted brændenælden har brændt, holder det op med at svie. De snusede også til lyserøde hybenroser, og de nød det meget. De lugtede også til nogle blomster, der lugtede af prut. Hvad mon det var for nogle? De fandt vejbred med både smalle og brede blade, og de plukkede mange stedmoderblomster. De sidste urter hentede de hjemme i en af de voksnes haver. Det var porrer, persille, purløg, løvstikke, salvie, og citrontimian (som nogle af børnene sagde lugtede af slikkepind). Hos en nabo købte de hvidløg. Så måtte de i gang med at lave saltet. De vaskede urter og grøntsager, og puttede dem i en hakkemaskine sammen med 1 kilo groft salt. De kom helt til at græde af at snuse til det friske urtesalt. De tørrede saltet i teknikrummet om natten, og om dagen tørrede det ude i solen. Det blev vendt med gafler, og der blev snust og smagt på det mange gange. Da Sommerfuglene havde maddag, spiste de rugfler, og de smagte urtesaltet på æg og hytteost. Urtesaltet blev siet og puttet i poser, og da der havde været høstcafe, var alt saltet solgt, og der er helt sikkert mange der har nydt Sommerfuglenes urtesalt det efterår. Hilsen Sommerfuglene Årstiderne - fra jord til bord At skabe sammenhæng i tilværelsen er også at spise det der hører årstiden til og som findes i vores nærområde. Børnenes liv bliver gennem et bevidst valg af mad knyttet til deres nære natur. I naturen kan hentes mange forskellige planter og bær, som man kan lave spændende og sund mad af. For børnene er det ikke kun den færdige ret, men i høj grad indsamlingen af råvarerne og fremstillingsprocessen der er spændende. Børn stiller mange spørgsmål, undersøger og alle sanser kommer i brug. I gamle opskriftsbøger kan der findes inspiration til brug af bl.a. bær og frugter. Børn, mad, og arbejdet med enkle, sunde råvarer er beskrevet i f.eks. Ælle, bælle frikadelle af Camilla Plum, Gyldendals Forlag. 15

16 Årstiderne Brev fra Gladsaxe Skovbørnehave Fugletræ Til d. 1. december kommer alle børn med en fuglegave pakket ind i julepapir. Hver dag pakkes der en gave ud. Gaven som kan bestå af solsikkefrø, æbler, kogler med fedt og frø, hænges op i fugletræet i vores have. Når fuglegaven er hængt på træet, synger vi traditionen tro vores selvkomponerede fugletræssang. Juleafslutning Børn, forældre, søskende m.fl. mødes til juleafslutning i skovbørnehaven. Turen går gennem skoven til skovens fugletræ, og nissens hule. Nissens hule er det sted i skoven hvor børnene i december måned har bygget en hule. Vi medbringer fuglemad, risengrød og juleøl til nissen, sange samt lidt mundgodt til børn og voksne. Når vi har afleveret maden til dyrene og sunget vores julesange, går turen hjemad med røde kinder, og højt julehumør. En dejlig hyggelig tradition, hvor vi får sagt glædelig jul og godt nytår til hinanden. Hilsen Skovbørnehaven Årstiderne - fodring af fugle Vinterfodring af fugle er spændende fordi det er en god måde at komme tæt på fuglene og iagttage dem. Mange forskellige fugle kommer til fodringsstedet, og måske kommer også spurvehøgen forbi. Prøv at tørre rødgrankogler så skællene åbner sig. Dyb koglerne i opvarmet fedt med forskellige frø, og hæng dem op i træerne. En god vinteraktivitet er også at bygge fuglekasser. Kontakt evt. den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening. Plant jeres egen fugleskov på legepladsen eller i skoven, evt. i samarbejde med den lokale skoveejer/gartner. Vælg forskellige træer og buske ud fra fuglenes behov for foder året rundt og deres behov for skjul, redepladser osv. Mange af de hjemmehørende træarter som hyld, røn og tjørn, giver bær til fuglene. En fugleskov giver også skygge, læ, skjul, ro, byggemateriale og føde - for børn. 16

17 Miljøarbejde på en sjov måde Brev fra Brønshøj-Husum Skovbørnehave Naturprojekt for de 3-4 årige En dag om ugen går den mindste gruppe til et fast sted i skoven. Vi har fundet et sted hvor vi har lavet en hemmelig hule. Børnene er med til at samle grangrene til at bygge hulen med, og der samles mos til at fore bunden med. Hulen er base for forskellige naturaktiviteter. Inspireret af Vildfred udforsker vi naturen grundigt, og lærer bl.a. børnene at snitte med knive. Livets fødekæde Et tema der går igen fra år til år i vores børnehave, og stadig udvikles er: Livets fødekæde Dette tema indeholder bl.a.: Spiringsforsøg Livet i søen Køkkenhaven Hvad sker der i skovbunden? Træernes liv Studere dyrespor Lave mad af naturens produkter Indsamling af naturens materialer Høst fra have og skov Syltning Hilsen Skovbørnehaven Miljøarbejde på en sjov måde Lille Vildfred Lille Vildfred er et magasin til børn fra 5-8 år om natur og miljø udgivet af Danmarks Naturfredningsforening. Lille Vildfred bliver udgivet som temahæfter, f.eks. om naturens farver, naturens plantebørn, solen jordens motor, vanddråbens rejse. Også til børnehavebørn er der meget god inspiration at hente til temaer og aktiviteter. Gennem Vildfreds serviceordning er der mulighed for at få aktuel information og udvalgte publikationer. Vildfred Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf: Hjemmeside: 17

18 Miljøarbejde på en sjov måde Brev fra Hjertinggården, Hjerting Humlebier En dag fik vi brev fra Helle Humlebi, som gerne ville have at vi fandt en bolig til hende. Vi lånte en humlebikasse på størrelse med en skotøjsæske og placerede den på jorden mellem nogle sten og buske. Børnene lagde en muserede i kassen fordi jordhumlen gerne vil bo i en gammel muserede. Vi indfangede en humlebi og lukkede den inde i kassen hvor der var anbragt mad og vand til den. Vi håbede at den ville finde boligen egnet. Efter en uge lod vi humlebien flyve ud igen i håbet om at den ville vende tilbage. I mellemtiden havde vi talt meget om humlebiernes levevis, været ude at se på måde deres spisesteder og set dem besøge blomster og gæslinger i pilekrattet. Vi fandt også ud af at der var flere slags humlebier og børnene lærte dem hurtigt at kende. Hjemme ved børnehaven såede vi nogle af humlebiernes madblomster for at vi også her kunne iagttage de spændende brumbasser. Helle Humlebi kom på besøg (det var en voksen udklædt som humlebi) for at se den flotte blomstereng som børnene havde lavet i karton, og i øvrigt snakke om humlebiernes liv. Under besøget fandt vi ud af at børnene havde tilegnet sig stor viden, og havde fået vakt deres nysgerrighed og opmærksomhed på humlebier. Desværre flyttede vores jordhumle ikke ind i boet igen, men vi prøver igen næste år! Hilsen Stue 1 Miljøarbejde på en sjov måde - Brumbassen Ib Brumbassen Ib er et materialet der giver gode idéer til hvordan I kan arbejde med humlebiens livscyklus. Arbejdet med humlebier fremmer forståelsen for at vores jord er et fælles levested for mennesker og dyr. I materialet findes bl.a. biologiske forsøg, drama, storyline, emneforløb, fakta afsnit og anvisning til fremstilling af humlebikasser. Brumbassen Ib er et materiale udarbejdet af Forum for Miljøundervisning. Det henvender sig til børnehaver og indskolingen. Materialet fås hos: Forum for Miljøundervisning Myrthuegård Myrtuevej Esbjerg V Tlf: Hjemmeside: 18

19 Friluftsliv for børn Brev fra Børnehuset Vænget, Over Jerstal Gryden Vi har et sted i skoven som vi kalder Gryden. Gryden er omgivet af kæmpe skrænter, som giver god læ. Det er en af de 7 8 steder i skoven vi bruger som opholdsplads. Ofte tager vi det samme sted hen flere dage i træk. Børnene leger ofte på skrænterne. Vi binder et tov på nogle af træerne øverst på skrænten, og børnene firer sig nu op og ned af skrænten ved hjælp af tovet og gamle træstubbe. De er gode til at hjælpe hinanden med at komme op. Denne aktivitet kræver samarbejde, og både små og store kan være med. Når vi skal til Gryden medbringer vi bl.a. spande og skovle. Det er altid godt at have lidt vand med så børnene har mulighed for at lave mudder. Et blad smurt med mudder er jo et herligt måltid. En aktivitet børnene elsker er at lave bål. Ofte taler vi om hvad vi skal lave, og dagen før vi skal lave bål, samler vi brænde i skoven. Vi medbringer børnesave, og børnene arbejder med at save grenene i mindre stykker. Vi har erfaringer med at børnene gerne vil varme en bolle på en snobrødspind. På denne måde kan børnene selv vælge hvor længe de vil sidde og varme deres bolle. De treårige børn har ikke altid tålmodighed til bage snobrød. Hilsen Børnehuset Friluftsliv for børn - base i naturen Det betyder meget for børnene at kunne vende tilbage til et kendt sted i naturen, en base. Det giver tryghed. Basen kan bruges som udgangspunkt for ture ud i nærområdet. Basen bruges af børnene som øvelsessted hvor lege og færdigheder udvikles. Springet over grøften bliver mere sikkert og det gode klatretræ udfordrer til at klatre lidt længere op end sidst. Basen er det sted hvor børn og voksne i fællesskab hele tiden ser nye muligheder for udfoldelse. Her har det enkelte barn mulighed for at turde noget nyt, eksperimentere med egen motorik og indtage nye rum. Kontakt statsskovdistriktet/den lokale skovejer for at høre nærmere om muligheden for at etablere en base med f.eks. bålplads, borde/bænke, huler og tovbaner. 19

20 Friluftsliv for børn Brev fra Skovbørnehaven Musereden, Odense Hygge ved bålet Vores bålplads er flittigt brugt til både madlavning og til hygge. Når børnene skal snitte med dolke, foregår det også ved bålstedet, da der altid er mindst en voksen ved bålet. En af de bedste ting at lave over bål er popcorn. Det foregår på følgende måde: to metalsigter sættes sammen og sættes på et langt skaft. Der hældes popcorn i, og efter et stykke tid over gløderne, begynder de at poppe. En håndfuld lune popcorn smager altid godt. En anden ting som er meget populært blandt børnene er grillede skumfiduser. Skumfiduserne sættes på en pind, holdes over gløderne kort tid, hvorefter de lægges mellem to mariekiks. Af andet bålmad kan nævnes fisk i folie som lægges i gløder sammen med foliebakker med grøntsager. Bålmad smager dejligt, og selv kræsne børn spiser bålmad. Desserten kan f.eks. være pandekager bagt over bål. Hilsen Musereden Friluftsliv for børn - bålstedet Bålstedet er ofte det uderum, som børnene søger til, hvor det er trygt at være. Ild er spændende, også for børn. At stikke en lang gren ind i bålet og få ild i den, griber mange børn med stor fascination. Bålet er også: samlingsstedet madstedet varmekilden fortællestedet snittestedet stedet hvor der kan brændes tegnekul, lerperler, koges kranier eller varmes vand til filtning af uld. Find inspiration om bål og bålmad i bogen Skvalderkål og pandekager. Af Carsten Gottlieb Hansen, Frie Børnehavers Forlag. 20

21 Friluftsliv for børn Brev fra Skovbørnehaven, Frederikshavn Tursang Mel: I en kælder sort som kul. Kom vi skal af sted på tur, vi skal ud at lege, sjov og spænding aldrig sur, vi skal finde veje, løbe, kravle, rutschetur, være glad og ikke sur, være kammerater lige fra vi starter. Skattejagt og bålmad. En god skattejagt som ender op med et dejligt måltid mad. Skattekortet har vi erstattet med fotografier sat i plastlommer. Fotografierne er fra steder børnene kender, et træ med en plet på, en bænk, en stor sten osv. Billederne fortæller børnene hvor næste post er. Ved posten har vi gemt forskellige ingredienser, der tilsammen giver en gryderet: flåede tomater, kød, salt og peber, majs, bacon, ketchup, kogte pastaskruer, gulerødder i skiver, løg og margarine. Skattejagten ender på bålpladsen, hvor et bål er tændt, og en stor gryde er klar på et 3-ben stativ, og så skal der kokkereres. De kogte pastaskruer varmes med til sidst. Hilsen Skovbørnehaven Friluftsliv for børn - bålpladsen og det gode bålgrej En god indretning af bålpladsen er med til Mere at gøre om fornøjelsen friluftsliv større: for børn Lav bålpladsen i en form, så der er plads til alle omkring det, og så det passer til jeres bålgrej. Hæv bålpladsen cm over jorden. Placer bålpladsen centralt. Godt grej til bålmaden mindsker risikoen for uheld, og er med til at skabe mindre affald. Brug 3-ben og bålgryder, så det står stabilt. Pak maden ind i saltdej, store blade, og våde aviser i stedet for stanniol. I stedet for engangstallerkener, så spis af spejdermugger, de er praktiske, lette og fylder ikke meget i rygsækken. Inspiration kan findes i Kogekunst i gløder. Af Helen Holm og Leon Møllgaard, Spejderforlaget. 21

22 Friluftsliv for børn Brev fra Naturbørnehaven Hulen, Ulstrup Ud på tur Så skal vi have rygsækkene på Snart står 22 børn og 3 voksne klar oppe ved børnehavens hønsehus. Det er godt vejr, så skal vi til klatretræerne i dag Glæden spreder sig, det er alles yndlingssted. Vi holder i hånd, når vi går over den store vej, derefter er der frit løb gennem skoven, op ad en ordentlig bakke. Der ligger klatretræerne. Stedet har vi opkaldt efter et fritstående grantræ med mange kraftige grene, og et fyrretræ med lave næsten vandrette grene. Vi klatrer også i birk og fritstående bøg. Når alle er nået frem synger vi 3 sange. Derefter sætter vi os på siddeunderlag i en rundkreds og spiser. Der er en dejlig udsigt. Vi ser ned på skoven, og nogle græssende får. Bikuberne står ved skovkanten på den anden side af bækken. Bagved os har vi skoven, hvor vi sætter presenningen op ved indianerlejren når det regner. Både musvågen og ravnen nyder det gode vejr, og giver skrig fra sig. Spisningen tager lang tid for nogle. De voksne får en kop kaffe. De lidt hurtige spisere er allerede oppe i træerne og bakkerne. Det er blåbærsæson, og her er masser af blåbærris. Nogle piger leger at et træ er deres hus. Det eneste legetøj vi har med i dag er reb. Til tovtrækning, tovbane, gynge, afgrænsninger og så til at binde børn eller voksne til et træ. Nogle børn foretrækker en opdagelsestur med en af de voksne. Det er hyggeligt at gå og småsnakke. I dag er de største fund et firben, en fjer fra en musvåge, og en sten med hul i. Så skal vi op til rygsækkene. Knap 4 timer er vi ude i vores paradis. Rebet tages ned, siddeunderlag pakkes sammen, og rygsækkene pakkes, nu med skovfund. Så går det dejligt nedad bakke hjem til Hulen. Hilsen Hulen Friluftsliv for børn - at leve i naturen Friluftsliv for børn er: at vandre med rygsæk at gå på opdagelse at bruge de ressourcer der ligger gemt det sted I har valgt at færdes at sove i naturen (middagssøvnen) at lave primitiv madlavning at bruge naturelementerne som at bade i havvand og solbade at finde egnede opholdssteder og bygge en base op i naturen at forholde sig til de naturgivne forhold som vind og temperatur Friluftsliv er at leve i naturen, skabe og beskæftige sig med de ting som mennesker altid har gjort for at klare sig. 22

23 Friluftsliv for børn Brev fra Skørping Skovbørnehave Leg med reb En af vores gode opholdssteder er i skoven hvor vi har fundet et sted med skrænter og høje træer. Børnene er meget glade for at have et reb/tov med i skoven, bare det at gå med det over skulderen er lige sagen. Vores reb er ca. 10 m langt og af naturmateriale (nylonreb brænder hul i hænderne) Rebet bruger vi til flere aktiviteter, vi vil her beskrive 3: 1) To reb bindes op mellem to træer ca. 30 cm fra jorden og 150 cm fra jorden (afhængig af børnenes alder og højde) Nu kan der gås balancegang. 2) Rebet bruges til at lave en gynge af i et højt træ. Find en kraftig gren, der vokser vandret ud fra et træ. Kast den ene ende af rebet over grenen, bind evt. en pind i, så er den lettere at få fat i. Bind den ene ende af rebet fast til træet, så den anden er ca. 1 m fra jorden. Bind en kraftig pind fast i rebet, som børnene eller de voksne kan sætte sig på - så er der gjort klar til en gyngetur. 3) I vores skov er der nogle stejle skrænter, der er gode til bjergbestigning. Her bruger vi også rebet. Vi binder den ene ende af rebet fast til et træ oppe på bjergets top, og den anden ende til et træ ved bjergets fod, (for at holde rebet fast/stabilt). Nu kan vi gå op ad bjerget ved at holde fast i rebet, og ligeså nedad. Hilsen Skovbørnehaven Friluftsliv for børn - Haser i skoven Klatring i træer og reb, og bevægelse på skrænter giver gode motoriske udfordringer. En dansk undersøgelse Haser Mere i om skoven ørn konkluderer bl.a. at kroppen skal bruges i et frit miljø og netop naturen er et sådan miljø. Kroppen får afspændte muskler, hvilket er vigtigt for den kropslige, psykiske og sociale tilstand hos børn. Endvidere konkluderes at tryghed og tæt voksenkontakt er af betydning for en afspændt krop. Læs mere i Haser i skoven, Fyns Pædagog-Seminarium. Friluftsliv for børn - slå dit eget reb Prøv selv at slå et stykke hampereb. Hampereb er velegnet til mange former for leg. Der findes stadig rebslagere som kan give anvisninger på hvordan et godt stykke reb skal slås. Reb og rebslagning gemmer også mange kulturhistoriske vinkler. Få kendskab til hvordan man tidligere lavede snore og reb. Prøv at sno små snore af naturmaterialer som pilebark, lindebast eller græs. 23

24 Friluftsliv for børn Brev fra Egebo Naturbørnehave, Vejen Huler Når vi er på tur i skoven, er det ikke altid det bedste vejr. En regnsky går for solen og det kan være nødvendigt med ly. Børnene vil gerne være med til at bygge en hule og vi snakker om hvad vi skal bruge. I skoven kan man som regel finde nogle gode lange raftelignende stammer/grene. Børnene leder i skoven og kommer slæbende med kæppe i alle længder. En god fælles hule Man skal bruge 3 4 gode lange rafter. Man tager den medbragte snor ( 4-5 længder af ca meter ) og binder den længste rafte fast mellem to træer i ca. 1 ½ meters højde. Herefter bindes en rafte fast på tværliggeren tæt ved hver af de to træer. Hvis der er stor afstand mellem træerne kan der yderligt bindes et par rafter på tværliggeren. Nu surres presenningen fast til stativet. Tæpper eller gran /fyrregrene kan bruges i stedet for presenning. Nu kan man være i tørvejr og evt. spise sin madpakke. Børnene bygger gerne videre på den fælles hule med kvas og grene. Hulen inspirerer børnene til at bygge deres egen lille hule. Hilsen børn og voksne fra Kvisten Friluftsliv for børn - huler Børn gerne vil bygge huler. Nogle få grene, rafter og snor til hulen, birkeris til siddeunderlag, en dåse som gryde og en træskive som bord, og børnene er i fuld gang med at udvikle deres egne lege, og danne orden i egen husholdning. Hulen er et sted hvor: der er ro børn kan gemme sig børn kan iagttage de andre børn og voksne børn kan spise madpakker legene tager deres udgangspunkt børn kan trække sig tilbage i smågrupper børn bruger det iboende i mennesket ved at skabe et bosted børn konstruerer frit med de materialer der er for hånden børn leger rollespil, og efterligner de voksnes gøremål 24

25 Brug naturen kreativt Brev fra Skovbørnehaven, Nykøbing Falster Musikstedet Efter orkanen i december 1999 var der en del væltede bøgetræer i vores skov og vi fik så efter aftale med skovfogeden lov til at bygge en indhegning af nogle af de væltede bøge. Det blev et hyggeligt lille sted med plads til at 20 børn kan sidde og spise derinde. Skovarbejderne skar nogle bøgestykker til på cm. længde, dvs. siddetriller, som vi sidder på når vi spiser. Efter maden bliver siddetrillerne til musikinstrumenter. Vi har hjemme i Skovbørnehaven en kurv med hjemmelavede rytmeinstrumenter og nogle få indkøbte ting. Den kurv har vi så med, sammen med de sanghæfter vi har fremstillet med laminerede sangblade, så de kan de tåle vådt vejr. Musikstedet er også godt til at sidde og hygge sig med lidt snitteri i grønt træ. Det er nemt at spænde en presenning ud over det flettede hegn hvis det skulle være rigtig regnvejr en dag. Det hyggeligt at sidde i tørvejr og drikke varm frugtsaft. Hilsen Skovtroldene Brug naturen kreativt - træ som ressource Træ er en ressource som vi mennesker altid har brugt, og stadig bruger. Prøv at gå på opdagelse i træet efter lyde, figurer, redskaber, smykker og dekorationer. Pil er godt fordi det er let at få fat i, og nemt at arbejde med også for børn. Pil har den fordel at den kan tåle at blive beskåret. Spørg skovejeren om der må beskæres i pilehegnet. Af bløde træarter er der birk og el, men generelt er friskt træ, nemt at arbejde i. Levende skov er et materiale som Forum for Miljøundervisning har udgivet. Her er ideer til at arbejde med træ. Se om FFM på side 15 I Skoven i skolen kan der også hentes idéer som kan bruges til mindre børn. Projektet er sat i gang af bl.a. Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet. Se hjemmesiden: 25

26 Brug naturen kreativt Brev fra Vester Nebel Børnehus Mal med naturmaterialer På vores årlige sommerkoloni i Marbæk, et stort skovområde ved Esbjerg, er vi altid på skattejagt i naturen. En af posterne er at male med naturens farver: Medbring hjemmefra papir, træplanker, og nogle elastikker. Læg papiret på træplanken og sæt en elastik fast i begge ender, så har man et godt skrive/tegneunderlag. Gå på opdagelse i naturen, og find så mange forskellige ting som muligt f.eks. grene, jord, sand, græs, blade, blomster, kogler, bær, svampe osv. Prøv nu at tegne med det! I vil blive overraskede over hvilke flotte farver I kan fremtrylle. Nogle af tingene skal blot røre papiret for at afgive farve, mens andre skal gnides hårdt for at afgive lidt. Er I tæt på vand, evt. en vandpyt, eller har medbragt et syltetøjsglas med vand, kan I rive materialerne i mindre stykker, og lægge dem i blød i vandet. Lidt efter har i jeres egne vandfarver. Tag billederne med hjem og lav nogle flotte collager til væggen, eller måske nogle søde postkort. God fornøjelse! Hilsen børn og voksne i Vester Nebel Børnehus Brug naturen kreativt - naturens farver At male med naturens farver er også at male med årstidens farver. Forårets mange lyse og gule farver vil være tydelige, ligeledes efterårets mørke og røde farver. Prøv også at tage papir med på tur. Undervejs på turen males en tur-dagbog med græsset ved musehullet, brombærrene i krattet, tusindfryd på marken og skovbunden fra skoven. Akvarel papir giver et flot resultat, men også karduspapir eller andet groft papir kan bruges. 26

27 Menneskets natur Brev fra Ærøskøbing Børnehave Drømmefanger Til en drømmefanger skulle vi bruge: Pilegrene, lædersnor, fjer, perler og evt. små sten med huller i. Vi startede med at køre med bus til et sted, hvor der står piletræer. Der klippede vi pilegrene, og fik samtidig en udflugt ud af det. På stranden fandt vi fjer, mest fra måger og svaner. Vi fandt også små sten med hul i til pynt på drømmefangeren. Perlerne lavede vi selv af ler der blev rullet til små kugler, vi lavede hul igennem, lagde dem i en urtepotte, og brændte dem i et bål. Da perlerne var afkølede malede vi dem i flotte farver. Nu var vi klar til at lave drømmefangeren. Vi tog pilegrenen og samlede den med en lædersnor til en ring. Derefter snørede vi lædersnoren rundt om pilegrenen. I midten lavede vi et edderkoppe- spind, til at opfange de dårlige drømme med. Til sidst bandt vi fjer, perler og sten på siderne. Fjerene er til at lede de gode drømme ned med. Hilsen Ærøskøbing Børnehave Menneskets natur - fortællepind Prøv at finde et godt sted i naturen, evt. et hemmeligt sted i skoven som I indretter med siddetriller. Snit nu en fortællepind og fortæl den din største hemmelighed. En fortællepind kan også bruges til at fortælle en skæg historie, hvad der skete ved rævegraven før vi kom, eller huske oplevelserne fra i går. Gennem forenklede virkemidler - en drømmefanger, en ønskesten, eller en fortællepind - får vi mulighed for at udtrykke os om drømme og ønsker. Amuletten, stenen i lommen og hulstenen om halsen kender de fleste. 27

28 Menneskets natur Brev fra Børnehaven Kongerosen, København Vores skov At være på Godset, nær skov og sø, gi r mulighed for at blive tryg ved skoven. Vi lærer vores skov at kende året rundt, og udvikler iagttagelsesevnen og glæden ved på samme tid at opdage og genkende, hvad der er sket. Måske er der fældet eller væltet træer efter storm. Måske er Krokodillefloden (den udtørrede å) ikke længere en flod, fordi den er fyldt helt op med løvfald eller grene. Måske er krokodillerne derfor helt borte. Det er glæden ved at gense den store ønskesten, hvor vi med lukkede øjne og hænderne på stenen kan ønske os hvad som helst. Blot vi ikke si r det højt! Vi kan undre os over, hvorfor et af de store birketræer græd og natur dryppede næsten et halvt år! Gisninger og historier om hvorfor? Vi glæder os over at have vores steder. Den nye krokodilleflod. Mostæppet og alle grenene, som vi bygger med. Kan vi nu finde vores sted? Ja nu er de giftige svampe kommet op. Grenhytten er braset sammen. Solens stråler varmer rigtig meget, når de når ned gennem grenene og løvet. Egerne er bare så nysgerrige og kommer meget - meget tæt på, hvis vi sidder helt stille. Musestille. Efter en halv time på vores sted med hektisk aktivitet, løb og højtråbende leg, sker der næsten altid det, at hvert barn falder til ro. Nogle leger sammen, andre går på opdagelse i mosens hemmeligheder. Andre igen observerer egerne. Nogle ligger blot udstrakte og kikker op mellem træernes grene og løv. Tiden forsvinder for os. Sådan nogle dage på Godset, nede i vores skov er helt vidunderlige. Hilsen Kongerosen Menneskets natur - barnets egen natur Vi skal ud i naturen! Vi glemmer ofte at den er lige ved hånden, med vores krop deltager vi i naturens processer, ja vi er selv en naturproces. At give plads til menneskets natur tager tid, en tid som giver mulighed for fordybelse. Hvor finder man et sted hvor man kun kan høre lærkens trille og sin egen vejrtrækning? Et sted hvor naturen kalder på barnet, et trygt sted hvor vi tør give børnene fri. Hvilke drømme og ønsker har du? Hvad tror du? Kender du dine egne behov? Kendskab til egen natur gennem videnskab, tanker, fortællinger, oplevelser, æstetik, religiøsitet, økologi og erfaringer skaber ikke kaos, men en bredere forståelsesramme. Med udgangspunkt i forenklede virkemidler, (se også side 24) får vi mulighed for at gå på opdagelse i egen natur. Netop det at få tid til at erkende og relatere hændelsen til eget liv er vigtigt, før der stilles krav om at sætte ord på oplevelsen, drømmen. Det er et vigtigt redskab i al naturformidling. 28

29 Menneskets natur Brev fra Havbakken, Esbjerg En lille historie I kraft af at vi har vores egen bus, har vi frihed til at færdes både ved skov og vand og har gang i mange aktiviteter. Gensynsglæden ved at komme de samme steder igen og igen er berigende for børnene. Naturen er evig indbydende og udviklende for børns leg. Den energi der almindeligvis bliver brugt på at bygge rammerne for legen op og rydde op igen, bruges i naturen på at udvikle og nuancere legen. Træet ligger væltet som det lå sidst, hulen er der stadig, vandet i grøften løber endnu. Vi føler at vores vigtigste opgave i skovbørnehaven er at skærpe børns egne sanser, iagttagelse og undren. Når vi er af sted på tur har vi altid lup i lommen som børnene så låner på skift. De samler sig i små grupper og går på opdagelse. Der bliver stillet skarpt på flora, fauna og fantasien. Vanddråberne i træerne bliver til diamanter, grøfter bliver til troldebadekar og pinde med hul i kunne være troldebørnenes legetøj. Men pludselig er vi virkelig på sporet og der er beviset for at der er trolde herhjemme: Der hænger et tørklæde og en tot halehår i et træ (remedier som er gode at have med i lommen) Her midt i skoven er der en blandet stemning af almagt og afmagt.af indtryk, udtryk og aftryk. Og man bliver aldrig helt den samme igen. Hilsen Myrestuen Menneskets natur - fantasi og fortælling Naturen er et godt miljø, hvad angår muligheder for at opleve eventyr og mystik. Der gemmer sig også gode oplevelser ved igen at bringe de gamle overleverede historier og myter ind i naturformidlingen. Fortæl om trolde, nisser, mosekoner, åmænd, og historier der knytter sig til planter, dyr og lokalområdet. Litteratur: Folk og fauna, V. J. Brøndegaard Folk og flora, V. J. Brøndegaard Folk og fæ, V. J. Brøndegaard (Er udsolgt fra forlaget, men lån i stedet på biblioteket) Naturen er også er et godt sted at spille teater. Ved at inddrage teater/drama opnår man at børnene flytter ind i naturen og gør brug af den ikke som tilskuer men som aktør. De naturskabte ting, og de mange kulisser vil nu kunne virke som inspiration og danne grundlag for et teaterstykke. Grøften vil kunne inspirere til at spille kendte historier og lege som De tre Bukkebruse og Grøftekællingen. Eller hvad med en lille musehistorie som børnene selv digter. Løft højt græs til side og I vil finde musegange og musehuller. Nu fortæller børnene en historie om muselivet. 29

30 Menneskets natur Brev fra Skovbørnehaven Svend Gønge, Holme-Olstrup Sidste dag i skovbørnehaven Den dag hvor et barn stopper i skovbørnehaven, for at starte et nyt og højst sandsynligt meget anderledes liv udenfor skoven, f. eks. i børnehaveklasse, samles vi alle ved bålpladsen. Barnet, der skal stoppe, bliver kaldt hen til en af de voksne. Der står en træstub klar, som barnet kan kravle op på. Den voksne står med en fin pude, hvorpå der ligger en lille træskive, der er trukket på en lædersnor. Den voksne tager nu medaljen og gemmer selve træskiven imellem sine hænder, samtidig med barnet får den hængt om halsen. Så bliver der fortalt om barnets liv i skoven, det er en meget personlig tale, om da barnet startede, sjove ting det har sagt eller gjort, og hvad barnet er rigtig god til. F.eks. at snitte, hugge med økse, klatre, finde insekter osv. Så afslører den voksne træskiven. På den er der snittet en lille kniv, en lille økse, eller lavet en skarnbasse af en halv nøddeskal, og lidt hestehår til ben, noget der symboliserer et af barnets stærke sider. Hvis barnet så synes at noget i dets nye liv er lidt svært, og lige mangler det sidste mod, kan barnet holde fast om medaljen, og skovbørnehaven vil sende en masse varme og kærlige tanker til barnet og måske bliver det hele lidt lettere! Livet i skoven er nemlig ikke kun det at få en masse praktiske færdigheder og læren om naturen. Det er i høj grad og allervigtigst et liv hvor vi knytter en masse nære relationer. Derfor er afskeden også meget vigtig. Hilsen Skovbørnehaven 30

31 Besøgssteder i naturen Brev fra Spiren, Tarp Naturlegepladsen Det er en dejlig decembermorgen med let frost. Vi pakker skovbussen med skiftetøj, regntøj, kopper, vand, saft og varm te til de voksne. Med os i bussen har vi også en pandekageplade, en bålgryde og en 3-fod. Vi kører ud og parkerer bussen ved Kravnsøpladsen, som er en af vores foretrukne besøgssteder. Det er en dejlig naturlegeplads med bålsted, tæt på skoven. Vi beslutter os for at gå en lille tur. Et stykke inde i skoven ser vi en stor myretue. Der er ingen myrer at se. Vi snakker om, hvor myrerne bor henne om vinteren. Vi går videre, vi er ikke langt, før en af børnene får øje på en pølse ved siden af stien. Vi snakker om, hvem der har lavet den. Der er mange insektvinger i, og den har nok ligget der længe. Vi bliver enige om, at det nok er ræven, der har lavet den engang i efteråret. Længere fremme på stien finder vi en anden underlig pølse. Vi piller lidt i den, vi kan se, at der er pels og små knogler i den. Det er gylp fra en ugle. Turen går tilbage til naturlegepladsen. Vi tænder bål og rører pandekagedej. Saftevandet bliver blandet og hældt i bålgryden og inden længe dufter det dejligt af pandekager og damper lifligt fra gryden. Dagbog fra tirsdag d. 4. december. Vi skriver dagbog hver dag sammen med børnene. Dagbogen renskrives en gang om ugen, og børnene får et lille hæfte med hjem krydret med tegninger og sange. Forældrene er meget glade for de små fortællinger, som gør det lettere at snakke med børnene om deres hverdag i børnehaven. Dagbogen bruges også af forældrene som inspiration til at tage på tur til vores gode besøgssteder i naturen. Hilsen Skovspirerne Besøgssteder i naturen Prøv at samle erfaringer og oplysninger om de gode besøgssteder i naturen i jeres lokalområde. Optegnelserne kan indeholde oplysninger om transportmuligheder, adgangsforhold, eventuelle faciliteter, historier knyttet til området og lege og aktivitets muligheder. Saml optegnelserne i en mappe/pjece som inspiration for kollegaer og forældre. Andre aktuelle besøgssteder og turforslag finder du i: Skov- og Naturstyrelsens pjecer: Vandreture i statsskovene, som fås gratis på bl.a. biblioteker og turistbureauer. Se også Skov-og Naturstyrelsens hjemmeside: På Naturnet finder du: Offentlige ture og aktiviteter med turledere. Turfoldere og links til anden information om naturen 31

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

I skoven med læreplanerne - en skovuge

I skoven med læreplanerne - en skovuge I skoven med læreplanerne - en skovuge Af Lisbeth Nielsen og Anette Sommer, Bøgely Skovbørnehave, Ringsted Kommune Personlig udvikling og social kompetence Vi fokuser på læreplanstemaerne alsidig personlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Vintermånederne. Personlig udvikling og sociale kompetencer. Natur-noter

Vintermånederne. Personlig udvikling og sociale kompetencer. Natur-noter Vintermånederne Personlig udvikling og sociale kompetencer Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Det er nemt at komme ud i naturen om sommeren, når solen skinner og udelivet frister, men halvdelen af

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn

DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn Efterår 2014 / Forår 2015 DAGTILBUD Kultur og Natur Aktiviteter for børn i skole og i Køge Kommune Side 1 Udgivet af: Kulturafdelingen Fælles- og Kulturforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Skovhjørnet. Træer Skoven var bygget op med en masse træer, som alle kunne røre ved, lugte til og derved få en oplevelse af at være i en skov.

Skovhjørnet. Træer Skoven var bygget op med en masse træer, som alle kunne røre ved, lugte til og derved få en oplevelse af at være i en skov. Skovhjørnet Ansvarlig: Solvej Jørgensen?? Formål: At give børn og unge mulighed for at sanse stemningen i skoven og opleve aktiviteter, som er tilpassede deres muligheder for at deltage aktivt i oplevelserne.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Små Grønne Spirer. Om Grønne Spirer

Små Grønne Spirer. Om Grønne Spirer Små Grønne Spirer Indhold: Om grønne Spirer Erfaringerne fra de første år med små Grønne Spirer Læreplanstemaerne, naturen og de 0-3 årige Eksempler og udtalelser fra institutionerne Tumlingens naturkanon

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN Dagplejen NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN ASKEVÆNGET 21 4550 ASNÆS TLF. 5965 1975 VELKOMMEN I MIT HJEM Mit navn er Tove Hansen. Jeg har været dagplejer siden 1985 og blev i 2009 godkendt som naturdagplejer.

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

På vildspor. Gc3903W. - en mystery-cache af Fjollerikkerne

På vildspor. Gc3903W. - en mystery-cache af Fjollerikkerne På vildspor På vildspor Gc3903W - en mystery-cache af Fjollerikkerne 12.12.2011 Råd og vejledning e ee Cachen er ikke på disse koordinater: N56 49.254 E010 03.926, men det er et godt sted at starte. Cachen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Det er vigtigt, at pigerne lærer at håndtere og respektere dolken. Derfor disse regler: n er et redskab ikke legetøj. Snit altid væk fra dig selv. Brug aldrig dolk,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Læreplan 2011 Naturbørnehaven Mols Bjerge

Læreplan 2011 Naturbørnehaven Mols Bjerge Læreplan 2011 Naturbørnehaven Mols Bjerge 1 1. Værdier og Målsætning for det pædagogiske arbejde i Naturbørnehaven Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i Naturbørnehaven er, at børnene oplever en

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Eventyret er en gendigtning af Eventyret om Katrine i Smutlandia fra De grønne pigespejderes medlemskampagne i 1995.

Eventyret er en gendigtning af Eventyret om Katrine i Smutlandia fra De grønne pigespejderes medlemskampagne i 1995. Eventyret om Sofie i Spirrevippernes land Eventyret er en gendigtning af Eventyret om Katrine i Smutlandia fra De grønne pigespejderes medlemskampagne i 1995. I en ganske almindelig lejlighed, i en ganske

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK

WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK 4 VÅDE VANDAKTIVITETER FORBEREDELSE: Hav sten, blade, kanel, opvaskemiddel, tagrender, rør, slanger, flasker og strips klar. AKTIVITETER: Hvordan løber vandet?: Hæng gamle tagrender,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere