Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole"

Transkript

1 Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige et par fornuftige ord. Johann Wolfgang von Goethe ( ) Midt i en travl højskolehverdag har der været langt imellem de øjeblikke, hvor jeg som underviser har taget mig tid til at sætte mig roligt ned og lytte intenst til et stykke musik, læse et velskrevet digt eller betragte et smukt kunstværk. Som oftest har jeg indoptaget den slags for at bruge det i formidlingssituationer af den ene eller anden art altså netop til at sige et par fornuftige ord. Og denne evige jagt på nye guldkorn, kreative indfald, nytænkning af kendt stof kan, til trods for at jeg er en engageret og videbegærlighed lærer, godt tappe for kræfter efter mange år i branchen. Jeg fik i foråret 2010 i hvert fald brug for en time out, hvor der var mulighed for fordybelse, for at genoplade batterierne, for at styrke mine kompetencer og for at betragte min virkelighed fra en ny vinkel. FFD s orlovsordning gjorde det muligt for mig at tage 3 måneders orlov i efteråret Nogle måneder der for mig at se på mange måder har kunnet sammenlignes med et højskoleophold. Tid, rum og mulighed for at udfolde det allerede eksisterende potentiale. Tid, rum og mulighed for at afprøve og teste nye idéer. Tid, rum og mulighed for at eksperimentere samt opdage aldeles ukendte og uventede aspekter. En gylden mulighed som virkelig kan gøre en forskel, og som varmt kan anbefales til alle højskolelærere. 1

2 Formål Det personlige formål med orloven var primært at genopfriske mine egne evner indenfor det billedkunstneriske felt, samt tilegne ny viden inden for grafikken i forbindelse med etablering af et grafikværksted på højskolen. Derudover var det planen at udarbejde nyt undervisningsmateriale særligt med udgangspunkt i samtidskunsten. Det overordnede mål set fra højskolens side var at undersøge feltet af billedkunstneriske uddannelser, og se på hvordan man underviser der, bl.a. med henblik på at forbedre og udbygge højskolens egen billedkunst-undervisning. Desuden skulle forholdet til højskolens nuværende samarbejdspartner, BGK Sønderborg, udvikles og styrkes, og nye relationer i nærområdet skulle evt. opbygges. Plan og gennemførsel I oplægget til orloven beskrev jeg forskellige aktiviteter, som orloven kunne bestå af. Planen var baseret på selvstændige studier i forbindelse med arbejdet med billedkunst både på det praktiske plan med tid til arbejde i højskolens værksted og på det mere teoretiske, med opdatering omkring samtidskunst via bøger, magasiner og nettet. Dette kunne evt. suppleres med kurser i nærområdet. Jeg have inden ansøgningen om orlov truffet aftale med grafiker Hanne Knudsdatter, Løgumkloster. Hvilket betød at jeg igennem hele orlovsperioden havde mulighed for at arbejde i Hannes grafiske værksted under hendes kyndige vejledning ca. 1 gang om ugen. Her havde jeg mulighed for at arbejde med bl.a. akvatinte og ætsning, hvilket ikke er muligt i højskolens værksted pt. Dertil kom besøg på billedkunstneriske uddannelser som fx samarbejdspartneren BGK Sønderborg, Designskolen Kolding eller Det Kongelige Danske Kunstakademi, samt besøg på lokale gymnasier for at overvære undervisning og skabe et netværk til billedkunstlærere i området. Ved orlovens begyndelse lavede jeg en kalender og plan for de kommende 3 måneder. Aftaler blev skrevet på og opgaver fordelt på de forskellige uger. Tanken var at skabe overblik og holde mig selv fast på de selvstændige studier. Det blev også tydelig at se, hvor dejlig meget tid, der pludselig var selv om fornemmelsen af hvor hurtig 3 måneder kan gå også øjeblikkeligt meldte sig. 2

3 Jeg tog fat på besøgene i nærområdet. Fik kontakt til billedkunstlærer Astrid Scherrebeck på Tønder Gymnasium, der var meget positiv overfor min henvendelse og lod mig overvære hendes undervisning i et par dage. Formålet var at få et indblik i hvad undervisningen i billedkunst på forskellige gymnasiale niveauer består af, da langt de fleste af Løgumkloster Højskoles elever kommer direkte fra gymnasiet, samt få fornemmelse af på hvilket niveau min egen undervisning befinder sig. Det var dejligt at møde en engageret gymnasielærer, der gjorde meget ud af sit fag, havde øje for sine elever og udstrålede erfaring og ro. Det var en rigtig god øjenåbner i forhold til de forskellige arbejdsvilkår, der gør sig gældende for undervisere i de to skoleformer. At der på højskolen i den grad er tid til fordybelse blev meget tydelig, hvilket var yderst tilfredsstilende, da man jo som faglærer nærmest aldrig kan få timer nok, og altid synes, at man kunne bruge mere tid. Angående indholdet af undervisningen var det godt for mig, at få en opdateret viden om, hvad nogle af mine elever har med af forkundskaber inden de melder sig til billedkunstundervisningen på højskolen. Jeg blev bekræftet i at min egen undervisning holder et fint niveau, og lægger sig et helt andet sted i spektrumet for billedkunst, hvilket også har været hensigten. Astrid tog sig desuden også tid til svare på spørgsmål og udveksle idéer. Noget af det jeg var nysgerrig efter at erfare, var hvor mange elever på en årgang, der var ekstra interesserede i billedkunst og evt. ville gå videre i den retning efter studentereksamen, og naturligvis om disse så overvejede højskolen som en mulighed i et videre uddannelsesforløb. Det er selvsagt ikke noget nemt spørgsmål at svare på, selv for en meget erfaren billedkunstlærer. Astrids oplevelse var at eleverne, der havde en særlig interesse for kunstfaget ofte havde den før de startede på gymnasiet, og hvis de valgte at gå videre i den retning, var det ofte fordi de meget længe, havde overvejet dette. Efter hendes mening hører det til sjældenhederne at man opdager netop dette fagområde i gymnasiet og ser et potentiale heri. De små samtaler jeg havde med eleverne i løbet af timerne understøttede den teori, og bekræftede også min egen fornemmelse af, at mange unge ikke ved, hvad højskole egentlig er for en størrelse. Besøget på Tønder Gymnasium var rigtig inspirerende. Jeg har aftalt opfølgende besøg i foråret, da Astrid gerne ville vise mig den udvikling, der sker med eleverne på de første årgange i løbet af et års tid. Desuden har vi talt om muligheden for et besøg på højskolen for gymnasie-eleverne fx når højskolens bronzestøbningshold skal støbe engang i foråret. I forvejen holder vi 2 gange om året en højskole-weekend med bl.a. en billedkunst-workshop, som tilbydes til elever på landsdelens gymnasier. Håbet er også, at mine 3

4 besøg har medvirket til at synliggøre dette tilbud, både overfor gymnasieeleverne og billedkunstunderviserne. I slutningen af oktober tog jeg på endnu et besøg. Turen gik til Kunstskolen i Sønderborg, der tilbyder et 1-årigt BGK-forløb (Billedkunstnerisk GrundKursus) i modsætning til andre steder i landet, hvor forløbet strækker sig over 3-4 år. (www.bgk-syd.dk) De sidste to år har Løgumkloster Højskole og BGK-syd forsøgt at finde den rigtige model for et samarbejde. Vi henviser til BGK på vores hjemmeside, og i Sønderborg sender man højskolens materiale ud til de håbefulde talenter, der desværre ikke kommer ind i, når der er optagelse hen over sommeren. Jeg glædede mig meget til besøget, da to af højskolens tidligere elever, netop var startet på BGK i begyndelsen af september. Samtidig havde BGKs daglige leder, billedkunstner Thomas Lunau, lovet mig nogle samtaler omkring undervisningen på BGK og vores samarbejde. Kurset på BGK-syd varer 34 uger fra primo september til primo juni. Det er en blanding af primært praktisk undervisning samt teori og kunsthistorie. Undervisningen er inddelt i moduler af typisk 1-2 ugers varighed. Undervisningen er fuldtids og foregår fra mandag til fredag fra kl Der indgår studieture og ekskursioner i forløbet, der i øvrigt indeholder fx tegnemoduler med genstandstegning, rum - og perspektivtegning, komposition og billedanalyse, malerimoduler (akryl, olie og akvarel), foto- og videokunst, forskellige former for rumlig og konceptuel baseret kunst, design, arkitektur, grafikmoduler, anatomisk studie, tema- og projektarbejde samt individuel vejledning og evt. forberedelse af indsendelsesmaterialer til fx kunstakademier. Der optages hvert år omkring elever. De dage jeg besøgte BGK, var eleverne ved at afslutte et eller flere projekter, bl.a. et projekt, der omhandlede nyfortolkning af akvarelmaleriet. Da det var lige efter efterårsferien brugte Thomas Lunau de første par formiddage på tegneundervisning og et oplæg om sine egne ting, der blev sluttet af med en ekskursion til Sønderborg Sygehus, hvor hans værker på daværende tidspunkt var udstillet. Herefter var resten af dagen helliget den enkeltes projekt. Det kræver god selvdisciplin, at gå på BGK, da det forventes at man kan arbejde selvstændigt, og det ikke er hver dag, at der er regulær undervisning. Det var meget interessant at observere, hvordan denne ramme fungerede i praksis sammenlignet med undervisningsformerne og rammerne på gymnasiet og højskolen. 4

5 Formålet med dette besøg var igen at få et indblik i hvad undervisningen på BGK består af samt få fornemmelse af på hvilke områder jeg og de øvrige billedkunstlærere på højskolen kan sætte ind i forhold til at forberede elever, der er interesserede i optagelse på BGK. Igennem samtaler med eleverne om deres projekter og baggrund fik jeg fornemmelse for, hvilke udfordringer, opgaver og idéer de blev præsenteret for på BGK. Hvad man får ud af de 34 uger, er naturligvis meget op til den enkelte, men alt bar præg af en utrolig målrettethed både blandt eleverne og hos de meget kompetente og professionelle undervisere. Det var tydeligt, at der blev forlangt og forventet noget af eleverne. De blev afkrævet en indsats og til gengæld blev de taget alvorlige som udøvende kunstnere in spe. Sammenholdt med at holdet kun bestod af 14 elever og at Thomas Lunau også fungerer som vejleder og den eleverne har daglig kontakt med, så var der på mange måder en stemning, der mindede om højskolens. Samtidig var det også tydeligt at man her koncentrerede al sin energi om et eneste fagområde, og at alle elever var optaget af kunst i lige høj grad. Det var dejligt at se højskolens tidligere elever i gang med det, de havde drømt om, da de gik på højskolen. Trine, LK10, var den ene af de elever, som vi introducerede for BGK, mens hun gik på højskolen. En mulighed hun ellers ikke kendte til. Gennem en snak med Trine kunne jeg fornemme, at det måske ikke så meget handler om at ramme et bestemt højt fagligt niveau i undervisningen på højskolen, som det handler om, at vise tiltro til højskoleeleverne og tage dem alvorligt. Ved hjælp af konstruktiv kritik og god vejledning kan man forberede eleverne mindst lige så meget som gennem tegneøvelser, kunstteori eller indsigt i forskellige teknikker og billedkunstneriske udtryk. Samtalerne mellem Thomas Lunau og jeg handlede udover mine spørgsmål angående undervisningen, BGK-elevernes baggrund m.m., også om hvordan vi evt. kunne samarbejde mere i fremtiden. Vi er begge som kunstlærere klar over, at det på vores område kan være svært at finde eksterne samarbejdspartnere, hvor der er fordele for begge parter. Kunstskolerne rundt omkring i landet har som nogle højskoler problemer med altid at skaffe elever nok. Vi talte derfor meget åbent om, det forhold, at vi kunne ses som konkurrenter til de samme potentielle elever. Samtidig kunne vi begge godt tænke os et tættere samarbejde. Hvornår og hvordan dette evt. kunne udforme sig, kunne vi dog ikke komme så meget nærmere i løbet af de dage, jeg var på besøg. Dog er planen, at vi forsøger os med lidt mere udveksling imellem de to institutioner i foråret, således at jeg tager til BGK og holder 5

6 nogle kunsthistoriske oplæg, og Thomas Lunau gæster mit billedkunsthold foruden besøg til Åbent hus eller andre arrangementer. Samtidig fastholdes aftalen med at BGK udsender højskolens materiale til de unge, der ikke optages om sommeren. Da jeg i foråret 2010 blev præsenteret for muligheden for at søge FFD om orlov, var min først tanke, at så ville jeg fordybe mig i grafikkens verden. Jeg har igennem mit 12-årige virke på Løgumkloster Højskole indimellem lavet forskellige grafik-projekter men altid noget, der ikke krævede en trykpresse, da højskolen ikke rådede over en sådan. Igennem årene har flere elever derfor også besøgt og arbejdet hos grafiker Hanne Knudsdatter (www.knudsdatter.dk), der har værksted 5 minutters gang fra højskolen. Hanne og jeg har i årenes løb ofte talt om, at jeg skulle komme og arbejde i hendes værksted, så jeg havde mulighed for at lære flere teknikker og arbejde med det billedkunstneriske område, som jeg selv, siden mit eget højskoleophold, har været mest fascineret af. Nu bød muligheden sig. Hanne Knudsdatter har siden 1992 arbejdet som autodidakt grafiker med eget værksted og masser af udstillinger i ind- og udland bag sig. Hun har gennem en årrække fungeret som leder af Museet Holmen i Løgumkloster, været formand for den lokale kunstforening og et særdeles aktivt medlem af de bedste grafiske værksteder i Danmark og Europa. Hun har desuden gennem mange år undervist både børn, unge og voksne i grafik, bl.a. på Sønderborg Kunstskole og hjemme i eget værksted. Hannes værker spænder over mange forskellige grafisk teknikker, lige fra de simpleste højtryksmetoder som fx linoleumssnit til det mere komplicerede viscositetstryk, som hun mestrer på fornemmeste vis. I hele orlovsperioden var jeg ca. en gang om ugen en dag hos Hanne Knudsdatter. Jeg besluttede fra starten at arbejde udelukkende med akvatinte, som er en teknik, jeg kun har stiftet bekendtskab med en enkelt gang tidligere, og aldrig rigtig fået arbejdet ordentligt med. Teknikken kræver nemlig at man råder over et akvatinte-skab til påføring af akrylbaseret farve med air-brush, syrekar til ætsning og andre remedier udover en trykpresse. Traditionelt har teknikker, der involverer ætsning krævet et værksted med kraftig udluftning, da man har ætset med kraftig syre, men Hanne har igennem mange år arbejdet miljøvenligt med Non-Toxi metoden. 6

7 Jeg besluttede også, at jeg ville stille mig selv en opgave. Formatet skulle være kvadratisk og småt. Så kobberpladerne, der bruges til akvatinte, blev klippet i kvadrater af 10 x 10 cm og 5 x 5 cm. Desuden havde jeg i august måned arbejdet sammen med elever omkring et projekt, der tog udgangspunkt i Per Kirkebys tavler der er udført med olie og kridt på sortmalede masonitplader, der måler 122 x 122 cm og den tyske fotograf Bernhard Edmaiers billeder af jordens overflade fotograferet over hele verden. Jeg havde ved den lejlighed lånt Edmaiers bog Patterns of the Earth, (http://bernhardedmaier.reacore.net/site/en/home.idx.php) Bogen viser billeder af jordoverfladens multifacetterede strukturer, og er inddelt i kategorier, der relaterer billederne til former som: cirkler, bånd, striber, revner, prikker, gitre og spiraler. Bogen har over 400 fabelagtige billeder i de mest utrolige farver og mønstre. Et lille udvalg af disse billeder blev min inspirationskilde til de grafiske motiver. Så gik det ellers løs under Hannes kyndige vejledning med slibning af kobberplader, hjørner der files til, aftørring med sprit, påføring af hårdgrund, stregætsning, aftørring, arbejde med air-brush og akrylbaseret farve, tørring, afdækning af motiv og tidtagning i forbindelse med pladernes ophold i syrekaret, rensning af plade, endnu en slibning og så langt om længe trykkeprocessen, hvor det endelige resultat bliver synligt. Heldigvis har højskolen i foråret investeret i en trykpresse, og jeg har derfor haft mulighed for at trykke, de dage, hvor jeg ikke har kunnet arbejde hos Hanne. Den grafiske proces kan for nogen synes meget omstændelig og langsommelig. Der er en vis risiko for at lave uoprettelige fejl i løbet af processen, og langt fra alle færdige tryk er lige vellykkede. Dertil kommer, at det kræver teknik, de rette remedier og indsigt i det grafiske håndværk for at opnå gode resultater. Alt dette gør at grafikkens muligheder ikke er særlig almen kendte heller ikke blandt kunstlærere endsige kunstinteresserede elever. Men måske netop på grund af langsommeligheden, processen og håndværket finder jeg grafikken særlig interessant. Den rummer et fordybelsesaspekt, som man ikke nødvendigvis finder i andre kunstneriske udtryk. Den tid, det tager at forberede trykpladen, den tid det tager at lave motivet, den tid det tager at gøre pladen klar til trykning, den tid det tager at trykke pladen og den tid det tager at lave det perfekte tryk, er tid vi under andre omstændigheder ikke bruger på at lave færdige og perfekte ting eller resultater. Alt skal gå hurtigt i dag. Alt skal være let og tilgængeligt, det skal være nemt at se det færdige resultat. Og vi skal også helst have mange bolde i luften på en gang så der ikke opstår overflødig ventetid i processerne. 7

8 Grafikken kræver noget andet af os, end det vi er vant til. Jeg ser i grafikken en mulighed for at lære mine elever noget om tålmodighed, noget om at ro og især noget om orden. Man skal nemlig have orden i tingene, når man arbejder med grafik ellers ender det med tryksværte og sorte fingre på alt det dejlige hvide papir, hvor det perfekte tryk gerne skulle findes. Jeg ser også muligheden for at lære eleverne noget om at ting kan tage tid. At arbejder man koncentreret med et emne, et motiv og med en teknik, så bliver man belønnet til sidst, når man ser resultatet. Der er ingen lette genveje i grafikken. Men der er så mange oplevelser undervejs, så mange mysterier fordi man længe ikke kan se, det endelig resultat. (Tænk bare på, at ethvert stykke grafik spejlvendes i trykningen!) Personligt har det været det mest givende ved hele orloven, at vende hjem til grafikkens verden. Det har været det pusterum, der netop har genopladet mine batterier, og de mange samtaler hos Hanne både faglige og private har givet et løft i forhold til, hvad jeg vil som billedkunstlærer. I den overordnede beskrivelse af orlovens formål samt planen for orlovens gennemførsel, havde jeg beskrevet flere besøg på billedkunstneriske uddannelsesinstitutioner samt udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale. Før orlovens begyndelse synes jeg så absolut ikke, at dette var uoverkommelige opgaver, at stille mig selv. Det var også ting, jeg så frem til og gerne ville bruge tid på. Det var ligeledes skrevet ind i min kalender for de 3 måneders orlov. Men virkeligheden kan godt gå hen og blive anderledes end forventet. Angående besøgende på fx Designskolen Kolding og det Kongelige Danske Kunstakademi blev skiftet ud med forskellige museumsbesøg, hvilket har været en udmærket løsning, da jeg til dagligt sjældent får set de aktuelle udstillinger rundt om i landet. Jeg var derfor bl.a. i Århus for at se Julie Nords udstilling XENOGLOSSY på ARoS (www.aros.dk). Julie Nords magiske billedverden, der blander det hjemlige og kendte med det fremmede og fantasifulde, vækker altid interesse hos elever, når de præsenteres for den. Det var en øjenåbner, at se de enorme værker tæt på, hvor blyantsstreger og rettelser var synlige, samtidig med at jeg blev overvældet over den træfsikkerhed, der strålede ud af hver eneste tegning. Julie Nord bliver derfor endnu en gang hentet frem, når undervisningen starter igen i det nye år. Der er muligheder både på det 8

9 tekniske plan men også i motiverne og de temaer, Julie Nord beskæftiger sig med. Senest har jeg besøgt Louisiana (www.louisiana.dk) for at se den store udstilling med værker af Anselm Kiefer samt gense den amerikanske billedkunstner Walton Fords kæmpe akvareller, som jeg så i foråret 2010 sammen med højskoleelever i Berlin. Kiefer er en af mine yndlingskunstnere, og jeg synes, at hele tanken bag hans værker, og den måde han afdækker den tyske historie på er dybt interessant. Identitet og nationalitet er to vigtige aspekter i hans kunst, og som kan bruges på mange måder i undervisningssammenhæng. Walton Fords akvareller er forrygende og foruroligende ikke bare i deres motivvalg men også i deres eminente udførsel. Her kan man tale om en nyfortolkning af akvarellen selv om man kan blive i tvivl om, hvornår billeder er lavet, hvilket er en del af pointen. Han kunne bruges som inspiration til at male fx fugle-akvareller, hvor man i foråret kunne tage ud og studere trækfuglene her i Vadehavet først. Angående ønsket om at udvikle nyt undervisningsmateriel særlig med udgangspunkt i samtidskunsten, så må jeg konstatere, at det ikke blev til særlig meget. De gode intentioner var der fra starten. Der blev lånt bøger hjem (se Litteraturliste), som også blev gransket, og der blev skrevet notater og idéer ned, men den videre bearbejdelse af disse overvejelser mangler. Det praktiske arbejde i værkstedet fik første prioritet, og jeg må erkende, at jeg har tilladt mig, at arbejde ud fra et lyst-princip i min orlov, da jeg ret hurtigt i begyndelsen af min orlov kunne konstatere, at mine batterier var meget flade, og at jeg nok var ret tæt på at være udbrændt, og altså i virkeligheden slet ikke så fyldt med den energi, jeg troede, at orloven ville give mig med det samme. Jeg er stadig lidt ærgerlig over, at jeg ikke har formået, at arbejde mere konkret med nyt undervisningsmateriale, da det fra begyndelsen, var det jeg havde glædet mig til at vedhæfte denne rapport til gensidig inspiration for kollegaer i højskoleverdenen. Nogle af de steder jeg dog sporadisk har orienteret mig angående samtidskunsten har været på internetsiden Artdaily The First Art Newspaper on the Net (www.artdauily.org), hvor man kan orientere sig om nyt fra kunstfronten på alverdens museer og gallerier. Desuden abonnerer jeg på Magasinet Kunst, hvor man kan læse om aktuelle udstillinger, kunstnerportrætter og essays om kunst. Ligeledes kan Billedpædagogisk Tidsskrift, der udgives af Danmarks Billedkunstlærere, anbefales. Her findes mange gode artikler samt masser af inspiration, der med lidt justeringer sagtens kan omdannes til opgaver for højskoleelever. 9

10 Opsamling og evaluering Tid og rum. Det var det absolut vigtigste for mig, da jeg i foråret søgte FFD om orlov. Tid og rum til eftertanke, refleksioner og fordybelse. Dette har de tre måneders orlov givet mig. Men ikke fra dag 1. Jeg må konstatere, at man efter 12 år som højskolelærer ikke bare lige slipper, hvad man har i hænderne, lukker hverdagen på højskolen ude eller afklimatiserer sådan i løbet af et par dage eller en uges tid. Som allerede nævnt, var jeg nok mere udbrændt, end jeg egentlig var klar over, og måtte derfor bruge rigtig mange uger og et ophold i udlandet med familien i efterårsferien på at give slip på højskolen, før jeg kunne koncentrere mig om, de planer jeg havde lagt. Det gik også op for mig, hvor langt væk jeg var kommet fra det praktiske arbejde i værkstedet, fra de kunstneriske processer og det at udtrykke noget selv. Jeg måtte konstatere hvad jeg egentlig godt ved at man ikke kan være kreativ og kunstnerisk på kommando eller i et bestemt tidsrum, men at man alligevel gennem disciplin og struktur kan oparbejde en arbejdsform og skabe et rum, hvor inspirationen kommer, og hvor kunsten får gode vilkår. Noget jeg ofte fortæller elever, men altså har måttet erfare igen på egen krop. Jeg har også i det forløbne 3 måneder opdaget, at man som underviser i billedkunst kan komme så langt væk fra selv at være skabende, at man egentlig føler sig fremmed i værkstedet, når man pludselig selv har muligheden for at udfolde sig. At jeg personligt har prioriteret andet i min forberedelse til billedkunstundervisningen, og dermed fandt det svært, bare at opholde mig i værkstedet. De krav, som elever også stiller til sig selv, om at det skal være godt, det man laver, det skal have værdi, det skal udtrykke noget, det skal sige noget, og det skal have kvalitet, meldte sig også. Og først da jeg i en telefonsamtale blev spurgt, hvad jeg gjorde, når eleverne, havde de samme kvaler, og svarede at: så sætter jeg dem til at varme op, gik det op for mig, at det er det man skal. Før man kan levere en god indsats og en fin præstation, så må man varme op. Med skitser, tegneøvelser, afprøvninger af teknikker, flere tegneøvelser, flere skitser og gentagelser, gentagelser, gentagelser. Først da fik jeg fat, om det jeg ville. Orloven har givet mig glæden ved at arbejde i værkstedet tilbage. Det er nu første prioritet i forhold til forberedelse. Lysten til at arbejde kreativt er vendt tilbage, og jeg er sikker på at de idéer, jeg har nedfældet igennem orlovsperioden bliver til undervisningsmateriale i den nærmeste fremtid. For øjeblikket kan højskolens medarbejdere, kursister og elever se en lille udstilling af de grafiske værker jeg har lavet. Forhåbentlig er de til glæde. 10

11 FFDs orlovs ordning er en fantastisk mulighed for højskolelærere. Særligt fordi det ikke kræves, at orloven skal bruges til andet end det den enkelte og dennes arbejdsplads finder formålstjenstlig og relevant. Man skal ikke på kompetencegivende kurser, være i gang med en efteruddannelse eller aflevere et speciale. Der er intet pensum og ingen eksamen. Præcis som det skal være i højskoleverdenen. Her gives tid og rum. En luksus jeg takker for. 11

12 Litteraturliste Bernhard Edmaier Patterns of the Earth, Phaidon/London 2007 ISBN-13: ISBN: Julie Nord Xenoglossy - voices from another world, udstillingskatalog 2010 Udgivet i forbindelse med udstillinger på Aros og Nordiska Akvarellmuseet ISBN-13: Anselm Kiefer Louisiana Revy, 51. årgang nr. 1, September 2010 ISBN: Walton Ford Louisiana Contemporary, 2010 ISBN: Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: Billedkunst : metode, kronologi, tema ISBN-13: ISBN: Jesper Bek m.fl.: For øjeblikket 1. Samtidskunst til Billedkunst C, 2009 ISBN-13: Ole H. Villadsen: Billeder og billedkunst: om billedpædagogik i teori og praksis, 2005 ISBN: Ingelise Flensborg og Birgitte Holm Sørensen: Temaer i billedpædagogik, 2003 ISBN: Mie Buhl (red.): Billeder og multimedier, 2002 ISBN:

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at male...

Sådan kommer du i gang med at male... Sådan kommer du i gang med at male... Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg

Læs mere

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013 På Vej 30. nov. 2012 30. jan. 2013 Klaus Olsen Lisbeth P. Gro Klaus Olsen Velkommen til udstillingen På Vej Udstillingen På Vej kan ses hos GL-arkitekter MAA & gallerier på vej ud af det gamle år 2012

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg HF Billedkunst C Marja Marianne

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik EFTERÅR 2014 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2011 26. juni 2. juli Kære kunstinteresserede - kære venner Så er det nu du skal tage en hurtig beslutning, hvis du vil med til Færøerne. Vi gentager nemlig sidste års succes og arrangerer

Læs mere

Master Class på tværs

Master Class på tværs Master Class på tværs 2016-2017 Er du nysgerrig og har du lyst til at lære noget, der ligger lidt ud over det sædvanlige, så tilbyder skolen MasterClass inden for forskellige emner. MasterClass på tværs

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

KUNST i SKOLE HØJDE. - et pioneerprojekt

KUNST i SKOLE HØJDE. - et pioneerprojekt KUNST i SKOLE HØJDE - et pioneerprojekt 4 Indhold Kunst i skolehøjde Emrah Tuncer 1. del / Farver maleri - foto - forsøg - eksperimenter Maleri Stalke Galleri Eksperimenter og forsøg Inspiration Gjerdevik

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2010-2011 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Forårstilbud 2010. For 1. -3. klasse. Vi glæder os til at se dig på Billedskolen

Forårstilbud 2010. For 1. -3. klasse. Vi glæder os til at se dig på Billedskolen Forårstilbud 2010 For 1. -3. klasse Vi glæder os til at se dig på Billedskolen Det er dejligt at opleve den store interesse for Billedskolens tilbud. På Billedskolen vil børnene eksperimentere og udtrykke

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på Praktikrapport. INDLEDNING: Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på MGK Århus. Sune er konservatorieuddannet guitarist og har haft forskellige undervisningsstillinger

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport

orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport Jacob Tybjerg Uldum Højskole Højskolebakken 11 T 75 67 82 11 W filmfordig.dk jvt@uldum-hojskole.dk Orlovsrapport efteråret 2010 Indledning Som dokumentation

Læs mere

Hemmelige dyrebander et skoleprojekt om kunst, dyr og magi i børnehøjde

Hemmelige dyrebander et skoleprojekt om kunst, dyr og magi i børnehøjde Hemmelige dyrebander et skoleprojekt om kunst, dyr og magi i børnehøjde Hemmelige dyrebander Magi og muligheder Hemmelige dyrebander er et undervisningsforløb og et univers, hvor elever i 4. klasse har

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere