Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole"

Transkript

1 Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige et par fornuftige ord. Johann Wolfgang von Goethe ( ) Midt i en travl højskolehverdag har der været langt imellem de øjeblikke, hvor jeg som underviser har taget mig tid til at sætte mig roligt ned og lytte intenst til et stykke musik, læse et velskrevet digt eller betragte et smukt kunstværk. Som oftest har jeg indoptaget den slags for at bruge det i formidlingssituationer af den ene eller anden art altså netop til at sige et par fornuftige ord. Og denne evige jagt på nye guldkorn, kreative indfald, nytænkning af kendt stof kan, til trods for at jeg er en engageret og videbegærlighed lærer, godt tappe for kræfter efter mange år i branchen. Jeg fik i foråret 2010 i hvert fald brug for en time out, hvor der var mulighed for fordybelse, for at genoplade batterierne, for at styrke mine kompetencer og for at betragte min virkelighed fra en ny vinkel. FFD s orlovsordning gjorde det muligt for mig at tage 3 måneders orlov i efteråret Nogle måneder der for mig at se på mange måder har kunnet sammenlignes med et højskoleophold. Tid, rum og mulighed for at udfolde det allerede eksisterende potentiale. Tid, rum og mulighed for at afprøve og teste nye idéer. Tid, rum og mulighed for at eksperimentere samt opdage aldeles ukendte og uventede aspekter. En gylden mulighed som virkelig kan gøre en forskel, og som varmt kan anbefales til alle højskolelærere. 1

2 Formål Det personlige formål med orloven var primært at genopfriske mine egne evner indenfor det billedkunstneriske felt, samt tilegne ny viden inden for grafikken i forbindelse med etablering af et grafikværksted på højskolen. Derudover var det planen at udarbejde nyt undervisningsmateriale særligt med udgangspunkt i samtidskunsten. Det overordnede mål set fra højskolens side var at undersøge feltet af billedkunstneriske uddannelser, og se på hvordan man underviser der, bl.a. med henblik på at forbedre og udbygge højskolens egen billedkunst-undervisning. Desuden skulle forholdet til højskolens nuværende samarbejdspartner, BGK Sønderborg, udvikles og styrkes, og nye relationer i nærområdet skulle evt. opbygges. Plan og gennemførsel I oplægget til orloven beskrev jeg forskellige aktiviteter, som orloven kunne bestå af. Planen var baseret på selvstændige studier i forbindelse med arbejdet med billedkunst både på det praktiske plan med tid til arbejde i højskolens værksted og på det mere teoretiske, med opdatering omkring samtidskunst via bøger, magasiner og nettet. Dette kunne evt. suppleres med kurser i nærområdet. Jeg have inden ansøgningen om orlov truffet aftale med grafiker Hanne Knudsdatter, Løgumkloster. Hvilket betød at jeg igennem hele orlovsperioden havde mulighed for at arbejde i Hannes grafiske værksted under hendes kyndige vejledning ca. 1 gang om ugen. Her havde jeg mulighed for at arbejde med bl.a. akvatinte og ætsning, hvilket ikke er muligt i højskolens værksted pt. Dertil kom besøg på billedkunstneriske uddannelser som fx samarbejdspartneren BGK Sønderborg, Designskolen Kolding eller Det Kongelige Danske Kunstakademi, samt besøg på lokale gymnasier for at overvære undervisning og skabe et netværk til billedkunstlærere i området. Ved orlovens begyndelse lavede jeg en kalender og plan for de kommende 3 måneder. Aftaler blev skrevet på og opgaver fordelt på de forskellige uger. Tanken var at skabe overblik og holde mig selv fast på de selvstændige studier. Det blev også tydelig at se, hvor dejlig meget tid, der pludselig var selv om fornemmelsen af hvor hurtig 3 måneder kan gå også øjeblikkeligt meldte sig. 2

3 Jeg tog fat på besøgene i nærområdet. Fik kontakt til billedkunstlærer Astrid Scherrebeck på Tønder Gymnasium, der var meget positiv overfor min henvendelse og lod mig overvære hendes undervisning i et par dage. Formålet var at få et indblik i hvad undervisningen i billedkunst på forskellige gymnasiale niveauer består af, da langt de fleste af Løgumkloster Højskoles elever kommer direkte fra gymnasiet, samt få fornemmelse af på hvilket niveau min egen undervisning befinder sig. Det var dejligt at møde en engageret gymnasielærer, der gjorde meget ud af sit fag, havde øje for sine elever og udstrålede erfaring og ro. Det var en rigtig god øjenåbner i forhold til de forskellige arbejdsvilkår, der gør sig gældende for undervisere i de to skoleformer. At der på højskolen i den grad er tid til fordybelse blev meget tydelig, hvilket var yderst tilfredsstilende, da man jo som faglærer nærmest aldrig kan få timer nok, og altid synes, at man kunne bruge mere tid. Angående indholdet af undervisningen var det godt for mig, at få en opdateret viden om, hvad nogle af mine elever har med af forkundskaber inden de melder sig til billedkunstundervisningen på højskolen. Jeg blev bekræftet i at min egen undervisning holder et fint niveau, og lægger sig et helt andet sted i spektrumet for billedkunst, hvilket også har været hensigten. Astrid tog sig desuden også tid til svare på spørgsmål og udveksle idéer. Noget af det jeg var nysgerrig efter at erfare, var hvor mange elever på en årgang, der var ekstra interesserede i billedkunst og evt. ville gå videre i den retning efter studentereksamen, og naturligvis om disse så overvejede højskolen som en mulighed i et videre uddannelsesforløb. Det er selvsagt ikke noget nemt spørgsmål at svare på, selv for en meget erfaren billedkunstlærer. Astrids oplevelse var at eleverne, der havde en særlig interesse for kunstfaget ofte havde den før de startede på gymnasiet, og hvis de valgte at gå videre i den retning, var det ofte fordi de meget længe, havde overvejet dette. Efter hendes mening hører det til sjældenhederne at man opdager netop dette fagområde i gymnasiet og ser et potentiale heri. De små samtaler jeg havde med eleverne i løbet af timerne understøttede den teori, og bekræftede også min egen fornemmelse af, at mange unge ikke ved, hvad højskole egentlig er for en størrelse. Besøget på Tønder Gymnasium var rigtig inspirerende. Jeg har aftalt opfølgende besøg i foråret, da Astrid gerne ville vise mig den udvikling, der sker med eleverne på de første årgange i løbet af et års tid. Desuden har vi talt om muligheden for et besøg på højskolen for gymnasie-eleverne fx når højskolens bronzestøbningshold skal støbe engang i foråret. I forvejen holder vi 2 gange om året en højskole-weekend med bl.a. en billedkunst-workshop, som tilbydes til elever på landsdelens gymnasier. Håbet er også, at mine 3

4 besøg har medvirket til at synliggøre dette tilbud, både overfor gymnasieeleverne og billedkunstunderviserne. I slutningen af oktober tog jeg på endnu et besøg. Turen gik til Kunstskolen i Sønderborg, der tilbyder et 1-årigt BGK-forløb (Billedkunstnerisk GrundKursus) i modsætning til andre steder i landet, hvor forløbet strækker sig over 3-4 år. (www.bgk-syd.dk) De sidste to år har Løgumkloster Højskole og BGK-syd forsøgt at finde den rigtige model for et samarbejde. Vi henviser til BGK på vores hjemmeside, og i Sønderborg sender man højskolens materiale ud til de håbefulde talenter, der desværre ikke kommer ind i, når der er optagelse hen over sommeren. Jeg glædede mig meget til besøget, da to af højskolens tidligere elever, netop var startet på BGK i begyndelsen af september. Samtidig havde BGKs daglige leder, billedkunstner Thomas Lunau, lovet mig nogle samtaler omkring undervisningen på BGK og vores samarbejde. Kurset på BGK-syd varer 34 uger fra primo september til primo juni. Det er en blanding af primært praktisk undervisning samt teori og kunsthistorie. Undervisningen er inddelt i moduler af typisk 1-2 ugers varighed. Undervisningen er fuldtids og foregår fra mandag til fredag fra kl Der indgår studieture og ekskursioner i forløbet, der i øvrigt indeholder fx tegnemoduler med genstandstegning, rum - og perspektivtegning, komposition og billedanalyse, malerimoduler (akryl, olie og akvarel), foto- og videokunst, forskellige former for rumlig og konceptuel baseret kunst, design, arkitektur, grafikmoduler, anatomisk studie, tema- og projektarbejde samt individuel vejledning og evt. forberedelse af indsendelsesmaterialer til fx kunstakademier. Der optages hvert år omkring elever. De dage jeg besøgte BGK, var eleverne ved at afslutte et eller flere projekter, bl.a. et projekt, der omhandlede nyfortolkning af akvarelmaleriet. Da det var lige efter efterårsferien brugte Thomas Lunau de første par formiddage på tegneundervisning og et oplæg om sine egne ting, der blev sluttet af med en ekskursion til Sønderborg Sygehus, hvor hans værker på daværende tidspunkt var udstillet. Herefter var resten af dagen helliget den enkeltes projekt. Det kræver god selvdisciplin, at gå på BGK, da det forventes at man kan arbejde selvstændigt, og det ikke er hver dag, at der er regulær undervisning. Det var meget interessant at observere, hvordan denne ramme fungerede i praksis sammenlignet med undervisningsformerne og rammerne på gymnasiet og højskolen. 4

5 Formålet med dette besøg var igen at få et indblik i hvad undervisningen på BGK består af samt få fornemmelse af på hvilke områder jeg og de øvrige billedkunstlærere på højskolen kan sætte ind i forhold til at forberede elever, der er interesserede i optagelse på BGK. Igennem samtaler med eleverne om deres projekter og baggrund fik jeg fornemmelse for, hvilke udfordringer, opgaver og idéer de blev præsenteret for på BGK. Hvad man får ud af de 34 uger, er naturligvis meget op til den enkelte, men alt bar præg af en utrolig målrettethed både blandt eleverne og hos de meget kompetente og professionelle undervisere. Det var tydeligt, at der blev forlangt og forventet noget af eleverne. De blev afkrævet en indsats og til gengæld blev de taget alvorlige som udøvende kunstnere in spe. Sammenholdt med at holdet kun bestod af 14 elever og at Thomas Lunau også fungerer som vejleder og den eleverne har daglig kontakt med, så var der på mange måder en stemning, der mindede om højskolens. Samtidig var det også tydeligt at man her koncentrerede al sin energi om et eneste fagområde, og at alle elever var optaget af kunst i lige høj grad. Det var dejligt at se højskolens tidligere elever i gang med det, de havde drømt om, da de gik på højskolen. Trine, LK10, var den ene af de elever, som vi introducerede for BGK, mens hun gik på højskolen. En mulighed hun ellers ikke kendte til. Gennem en snak med Trine kunne jeg fornemme, at det måske ikke så meget handler om at ramme et bestemt højt fagligt niveau i undervisningen på højskolen, som det handler om, at vise tiltro til højskoleeleverne og tage dem alvorligt. Ved hjælp af konstruktiv kritik og god vejledning kan man forberede eleverne mindst lige så meget som gennem tegneøvelser, kunstteori eller indsigt i forskellige teknikker og billedkunstneriske udtryk. Samtalerne mellem Thomas Lunau og jeg handlede udover mine spørgsmål angående undervisningen, BGK-elevernes baggrund m.m., også om hvordan vi evt. kunne samarbejde mere i fremtiden. Vi er begge som kunstlærere klar over, at det på vores område kan være svært at finde eksterne samarbejdspartnere, hvor der er fordele for begge parter. Kunstskolerne rundt omkring i landet har som nogle højskoler problemer med altid at skaffe elever nok. Vi talte derfor meget åbent om, det forhold, at vi kunne ses som konkurrenter til de samme potentielle elever. Samtidig kunne vi begge godt tænke os et tættere samarbejde. Hvornår og hvordan dette evt. kunne udforme sig, kunne vi dog ikke komme så meget nærmere i løbet af de dage, jeg var på besøg. Dog er planen, at vi forsøger os med lidt mere udveksling imellem de to institutioner i foråret, således at jeg tager til BGK og holder 5

6 nogle kunsthistoriske oplæg, og Thomas Lunau gæster mit billedkunsthold foruden besøg til Åbent hus eller andre arrangementer. Samtidig fastholdes aftalen med at BGK udsender højskolens materiale til de unge, der ikke optages om sommeren. Da jeg i foråret 2010 blev præsenteret for muligheden for at søge FFD om orlov, var min først tanke, at så ville jeg fordybe mig i grafikkens verden. Jeg har igennem mit 12-årige virke på Løgumkloster Højskole indimellem lavet forskellige grafik-projekter men altid noget, der ikke krævede en trykpresse, da højskolen ikke rådede over en sådan. Igennem årene har flere elever derfor også besøgt og arbejdet hos grafiker Hanne Knudsdatter (www.knudsdatter.dk), der har værksted 5 minutters gang fra højskolen. Hanne og jeg har i årenes løb ofte talt om, at jeg skulle komme og arbejde i hendes værksted, så jeg havde mulighed for at lære flere teknikker og arbejde med det billedkunstneriske område, som jeg selv, siden mit eget højskoleophold, har været mest fascineret af. Nu bød muligheden sig. Hanne Knudsdatter har siden 1992 arbejdet som autodidakt grafiker med eget værksted og masser af udstillinger i ind- og udland bag sig. Hun har gennem en årrække fungeret som leder af Museet Holmen i Løgumkloster, været formand for den lokale kunstforening og et særdeles aktivt medlem af de bedste grafiske værksteder i Danmark og Europa. Hun har desuden gennem mange år undervist både børn, unge og voksne i grafik, bl.a. på Sønderborg Kunstskole og hjemme i eget værksted. Hannes værker spænder over mange forskellige grafisk teknikker, lige fra de simpleste højtryksmetoder som fx linoleumssnit til det mere komplicerede viscositetstryk, som hun mestrer på fornemmeste vis. I hele orlovsperioden var jeg ca. en gang om ugen en dag hos Hanne Knudsdatter. Jeg besluttede fra starten at arbejde udelukkende med akvatinte, som er en teknik, jeg kun har stiftet bekendtskab med en enkelt gang tidligere, og aldrig rigtig fået arbejdet ordentligt med. Teknikken kræver nemlig at man råder over et akvatinte-skab til påføring af akrylbaseret farve med air-brush, syrekar til ætsning og andre remedier udover en trykpresse. Traditionelt har teknikker, der involverer ætsning krævet et værksted med kraftig udluftning, da man har ætset med kraftig syre, men Hanne har igennem mange år arbejdet miljøvenligt med Non-Toxi metoden. 6

7 Jeg besluttede også, at jeg ville stille mig selv en opgave. Formatet skulle være kvadratisk og småt. Så kobberpladerne, der bruges til akvatinte, blev klippet i kvadrater af 10 x 10 cm og 5 x 5 cm. Desuden havde jeg i august måned arbejdet sammen med elever omkring et projekt, der tog udgangspunkt i Per Kirkebys tavler der er udført med olie og kridt på sortmalede masonitplader, der måler 122 x 122 cm og den tyske fotograf Bernhard Edmaiers billeder af jordens overflade fotograferet over hele verden. Jeg havde ved den lejlighed lånt Edmaiers bog Patterns of the Earth, (http://bernhardedmaier.reacore.net/site/en/home.idx.php) Bogen viser billeder af jordoverfladens multifacetterede strukturer, og er inddelt i kategorier, der relaterer billederne til former som: cirkler, bånd, striber, revner, prikker, gitre og spiraler. Bogen har over 400 fabelagtige billeder i de mest utrolige farver og mønstre. Et lille udvalg af disse billeder blev min inspirationskilde til de grafiske motiver. Så gik det ellers løs under Hannes kyndige vejledning med slibning af kobberplader, hjørner der files til, aftørring med sprit, påføring af hårdgrund, stregætsning, aftørring, arbejde med air-brush og akrylbaseret farve, tørring, afdækning af motiv og tidtagning i forbindelse med pladernes ophold i syrekaret, rensning af plade, endnu en slibning og så langt om længe trykkeprocessen, hvor det endelige resultat bliver synligt. Heldigvis har højskolen i foråret investeret i en trykpresse, og jeg har derfor haft mulighed for at trykke, de dage, hvor jeg ikke har kunnet arbejde hos Hanne. Den grafiske proces kan for nogen synes meget omstændelig og langsommelig. Der er en vis risiko for at lave uoprettelige fejl i løbet af processen, og langt fra alle færdige tryk er lige vellykkede. Dertil kommer, at det kræver teknik, de rette remedier og indsigt i det grafiske håndværk for at opnå gode resultater. Alt dette gør at grafikkens muligheder ikke er særlig almen kendte heller ikke blandt kunstlærere endsige kunstinteresserede elever. Men måske netop på grund af langsommeligheden, processen og håndværket finder jeg grafikken særlig interessant. Den rummer et fordybelsesaspekt, som man ikke nødvendigvis finder i andre kunstneriske udtryk. Den tid, det tager at forberede trykpladen, den tid det tager at lave motivet, den tid det tager at gøre pladen klar til trykning, den tid det tager at trykke pladen og den tid det tager at lave det perfekte tryk, er tid vi under andre omstændigheder ikke bruger på at lave færdige og perfekte ting eller resultater. Alt skal gå hurtigt i dag. Alt skal være let og tilgængeligt, det skal være nemt at se det færdige resultat. Og vi skal også helst have mange bolde i luften på en gang så der ikke opstår overflødig ventetid i processerne. 7

8 Grafikken kræver noget andet af os, end det vi er vant til. Jeg ser i grafikken en mulighed for at lære mine elever noget om tålmodighed, noget om at ro og især noget om orden. Man skal nemlig have orden i tingene, når man arbejder med grafik ellers ender det med tryksværte og sorte fingre på alt det dejlige hvide papir, hvor det perfekte tryk gerne skulle findes. Jeg ser også muligheden for at lære eleverne noget om at ting kan tage tid. At arbejder man koncentreret med et emne, et motiv og med en teknik, så bliver man belønnet til sidst, når man ser resultatet. Der er ingen lette genveje i grafikken. Men der er så mange oplevelser undervejs, så mange mysterier fordi man længe ikke kan se, det endelig resultat. (Tænk bare på, at ethvert stykke grafik spejlvendes i trykningen!) Personligt har det været det mest givende ved hele orloven, at vende hjem til grafikkens verden. Det har været det pusterum, der netop har genopladet mine batterier, og de mange samtaler hos Hanne både faglige og private har givet et løft i forhold til, hvad jeg vil som billedkunstlærer. I den overordnede beskrivelse af orlovens formål samt planen for orlovens gennemførsel, havde jeg beskrevet flere besøg på billedkunstneriske uddannelsesinstitutioner samt udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale. Før orlovens begyndelse synes jeg så absolut ikke, at dette var uoverkommelige opgaver, at stille mig selv. Det var også ting, jeg så frem til og gerne ville bruge tid på. Det var ligeledes skrevet ind i min kalender for de 3 måneders orlov. Men virkeligheden kan godt gå hen og blive anderledes end forventet. Angående besøgende på fx Designskolen Kolding og det Kongelige Danske Kunstakademi blev skiftet ud med forskellige museumsbesøg, hvilket har været en udmærket løsning, da jeg til dagligt sjældent får set de aktuelle udstillinger rundt om i landet. Jeg var derfor bl.a. i Århus for at se Julie Nords udstilling XENOGLOSSY på ARoS (www.aros.dk). Julie Nords magiske billedverden, der blander det hjemlige og kendte med det fremmede og fantasifulde, vækker altid interesse hos elever, når de præsenteres for den. Det var en øjenåbner, at se de enorme værker tæt på, hvor blyantsstreger og rettelser var synlige, samtidig med at jeg blev overvældet over den træfsikkerhed, der strålede ud af hver eneste tegning. Julie Nord bliver derfor endnu en gang hentet frem, når undervisningen starter igen i det nye år. Der er muligheder både på det 8

9 tekniske plan men også i motiverne og de temaer, Julie Nord beskæftiger sig med. Senest har jeg besøgt Louisiana (www.louisiana.dk) for at se den store udstilling med værker af Anselm Kiefer samt gense den amerikanske billedkunstner Walton Fords kæmpe akvareller, som jeg så i foråret 2010 sammen med højskoleelever i Berlin. Kiefer er en af mine yndlingskunstnere, og jeg synes, at hele tanken bag hans værker, og den måde han afdækker den tyske historie på er dybt interessant. Identitet og nationalitet er to vigtige aspekter i hans kunst, og som kan bruges på mange måder i undervisningssammenhæng. Walton Fords akvareller er forrygende og foruroligende ikke bare i deres motivvalg men også i deres eminente udførsel. Her kan man tale om en nyfortolkning af akvarellen selv om man kan blive i tvivl om, hvornår billeder er lavet, hvilket er en del af pointen. Han kunne bruges som inspiration til at male fx fugle-akvareller, hvor man i foråret kunne tage ud og studere trækfuglene her i Vadehavet først. Angående ønsket om at udvikle nyt undervisningsmateriel særlig med udgangspunkt i samtidskunsten, så må jeg konstatere, at det ikke blev til særlig meget. De gode intentioner var der fra starten. Der blev lånt bøger hjem (se Litteraturliste), som også blev gransket, og der blev skrevet notater og idéer ned, men den videre bearbejdelse af disse overvejelser mangler. Det praktiske arbejde i værkstedet fik første prioritet, og jeg må erkende, at jeg har tilladt mig, at arbejde ud fra et lyst-princip i min orlov, da jeg ret hurtigt i begyndelsen af min orlov kunne konstatere, at mine batterier var meget flade, og at jeg nok var ret tæt på at være udbrændt, og altså i virkeligheden slet ikke så fyldt med den energi, jeg troede, at orloven ville give mig med det samme. Jeg er stadig lidt ærgerlig over, at jeg ikke har formået, at arbejde mere konkret med nyt undervisningsmateriale, da det fra begyndelsen, var det jeg havde glædet mig til at vedhæfte denne rapport til gensidig inspiration for kollegaer i højskoleverdenen. Nogle af de steder jeg dog sporadisk har orienteret mig angående samtidskunsten har været på internetsiden Artdaily The First Art Newspaper on the Net (www.artdauily.org), hvor man kan orientere sig om nyt fra kunstfronten på alverdens museer og gallerier. Desuden abonnerer jeg på Magasinet Kunst, hvor man kan læse om aktuelle udstillinger, kunstnerportrætter og essays om kunst. Ligeledes kan Billedpædagogisk Tidsskrift, der udgives af Danmarks Billedkunstlærere, anbefales. Her findes mange gode artikler samt masser af inspiration, der med lidt justeringer sagtens kan omdannes til opgaver for højskoleelever. 9

10 Opsamling og evaluering Tid og rum. Det var det absolut vigtigste for mig, da jeg i foråret søgte FFD om orlov. Tid og rum til eftertanke, refleksioner og fordybelse. Dette har de tre måneders orlov givet mig. Men ikke fra dag 1. Jeg må konstatere, at man efter 12 år som højskolelærer ikke bare lige slipper, hvad man har i hænderne, lukker hverdagen på højskolen ude eller afklimatiserer sådan i løbet af et par dage eller en uges tid. Som allerede nævnt, var jeg nok mere udbrændt, end jeg egentlig var klar over, og måtte derfor bruge rigtig mange uger og et ophold i udlandet med familien i efterårsferien på at give slip på højskolen, før jeg kunne koncentrere mig om, de planer jeg havde lagt. Det gik også op for mig, hvor langt væk jeg var kommet fra det praktiske arbejde i værkstedet, fra de kunstneriske processer og det at udtrykke noget selv. Jeg måtte konstatere hvad jeg egentlig godt ved at man ikke kan være kreativ og kunstnerisk på kommando eller i et bestemt tidsrum, men at man alligevel gennem disciplin og struktur kan oparbejde en arbejdsform og skabe et rum, hvor inspirationen kommer, og hvor kunsten får gode vilkår. Noget jeg ofte fortæller elever, men altså har måttet erfare igen på egen krop. Jeg har også i det forløbne 3 måneder opdaget, at man som underviser i billedkunst kan komme så langt væk fra selv at være skabende, at man egentlig føler sig fremmed i værkstedet, når man pludselig selv har muligheden for at udfolde sig. At jeg personligt har prioriteret andet i min forberedelse til billedkunstundervisningen, og dermed fandt det svært, bare at opholde mig i værkstedet. De krav, som elever også stiller til sig selv, om at det skal være godt, det man laver, det skal have værdi, det skal udtrykke noget, det skal sige noget, og det skal have kvalitet, meldte sig også. Og først da jeg i en telefonsamtale blev spurgt, hvad jeg gjorde, når eleverne, havde de samme kvaler, og svarede at: så sætter jeg dem til at varme op, gik det op for mig, at det er det man skal. Før man kan levere en god indsats og en fin præstation, så må man varme op. Med skitser, tegneøvelser, afprøvninger af teknikker, flere tegneøvelser, flere skitser og gentagelser, gentagelser, gentagelser. Først da fik jeg fat, om det jeg ville. Orloven har givet mig glæden ved at arbejde i værkstedet tilbage. Det er nu første prioritet i forhold til forberedelse. Lysten til at arbejde kreativt er vendt tilbage, og jeg er sikker på at de idéer, jeg har nedfældet igennem orlovsperioden bliver til undervisningsmateriale i den nærmeste fremtid. For øjeblikket kan højskolens medarbejdere, kursister og elever se en lille udstilling af de grafiske værker jeg har lavet. Forhåbentlig er de til glæde. 10

11 FFDs orlovs ordning er en fantastisk mulighed for højskolelærere. Særligt fordi det ikke kræves, at orloven skal bruges til andet end det den enkelte og dennes arbejdsplads finder formålstjenstlig og relevant. Man skal ikke på kompetencegivende kurser, være i gang med en efteruddannelse eller aflevere et speciale. Der er intet pensum og ingen eksamen. Præcis som det skal være i højskoleverdenen. Her gives tid og rum. En luksus jeg takker for. 11

12 Litteraturliste Bernhard Edmaier Patterns of the Earth, Phaidon/London 2007 ISBN-13: ISBN: Julie Nord Xenoglossy - voices from another world, udstillingskatalog 2010 Udgivet i forbindelse med udstillinger på Aros og Nordiska Akvarellmuseet ISBN-13: Anselm Kiefer Louisiana Revy, 51. årgang nr. 1, September 2010 ISBN: Walton Ford Louisiana Contemporary, 2010 ISBN: Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: Billedkunst : metode, kronologi, tema ISBN-13: ISBN: Jesper Bek m.fl.: For øjeblikket 1. Samtidskunst til Billedkunst C, 2009 ISBN-13: Ole H. Villadsen: Billeder og billedkunst: om billedpædagogik i teori og praksis, 2005 ISBN: Ingelise Flensborg og Birgitte Holm Sørensen: Temaer i billedpædagogik, 2003 ISBN: Mie Buhl (red.): Billeder og multimedier, 2002 ISBN:

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere