VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005

2 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5 Valg af indspilningskvalitet...6 Import af film fra analog kamera eller eksisterende VHS-bånd...8 Åbne eller importere et projekt...9 Hjælp, min film er væk...9 Ændre navn på et klip...10 Se klippet på skærmen...10 Flytte et billede ad gangen...10 Opdele et klip i to klip...10 Oprette et stillbillede...10 Kopiere og slette et klip...11 Samle flere klip til ét klip...11 Sådan laves en film...12 Skifte om til tidslinien...12 Fjerne et klip fra filmen...12 Ændre rækkefølgen af klippene i filmen...13 Indsætte et stillbillede...13 Tilføje billedeffekter...13 Tilføje billedovergange...13 Tilføje tiltler og tekster...13 Arbejde med lyd i Movie Maker...14 Justere lydforholdet mellem reallyd og efterindspillet lyd...14 Lægge underlægningsmusik på en film...14 Lidt om Windows Media Player...14 Indtale egne kommentarer...15 Justere lydstyrke, op- og udtoning for et enkelt lydelement...15 Dele et lydklip...15 Flytte et lydklip...15 Kopiere et lydklip...15 Hjælp, jeg mangler et lydspor...16 Lave pickture insert...16 Fortrydelsesret...16 Færdiggørelse af film...16 Gør filmen klar til internetbrug...17 Lave en DVD...17 Quick guide

3 Indledning Movie Maker er et program, hvormed man kan overføre videooptagelser fra digitalt videokamera til computer, redigere filmen, tilføje titler, overgange, billedeffekter, lyd og meget mere. Herefter kan den færdigredigerede film gemmes på computer, overføres til CD-rom eller DVD eller uploades til internettet (skolens hjemmeside eller andet). For at få adgang til alle programmets muligheder, er det vigtigt, at programopdateringerne fra Microsoft (Movie Maker version 2) er installeret. Gå ind på og skriv Movie Maker 2 i søgefeltet på sidens øverste højre hjørne. Iblandt søgeresultaterne vælges Hent Movie Maker 2 og vejledningen følges. Ideen med denne vejledning er, at man nemt og billigt kan komme i gang med at redigere video selv. Derfor er der også arbejdet med små, forholdsvis billige digitale videokameraer. Der er som forudsætning valgt, at overførslen fra kamera til computer sker via Fire Wire-overførsel, som er en standard, der er god at arbejde med. D.v.s. at kameraet skal være forsynet med DV-out (og måske DV-in for at den færdige film kan overføres til kameraet igen til indspilning på VHS-bånd). Canon har en kameraserie, der hedder f.eks. MV 600i. Dette kamera har både DV-out og DV-in og kan købes i internetbutikker for ca. kr. 3500,00. Programmet findes på computeren ved at vælge startknappen, herunder Alle programmer, Tilbehør, Underholdning. Movie Maker ligger som nederste valg i denne menu. Arbejdsfladen Klippebord Opgavevindue Omskifter mellem storyboard og tidslinie Afspilningsvindue Knapper til deling af klip og oprettelse af still-billede Storyboard/ tidslinie Knapper til filmvisning 3

4 Funktionsbeskrivelse overordnet set Forløbet af en filmproduktion i Movie Maker ser typisk sådan ud: Import af råfilm fra kamera Råfilm importeres via Movie Maker. Ved importen dannes en Media Player -fil, som navngives ( Min-film ) og gemmes på computerens C- drev. Denne fil indeholder alt det indspillede filmmateriale, og den kan umiddelbart afspilles i Windows Media Player. Det er vigtigt, at man ved, hvor denne fil er lagret, idet den danner grundlag for den færdige film. Hvis materialet skal redigeres af flere brugere, koiperes denne fil og lægges tilgængeligt for de brugere, der skal redigere. Redigering af film Redigeringen foretages i Movie Maker. Herved dannes en Movie Maker -fil. Denne fil indeholder ingen filmklip, men er kun en opremsning af redigeringskommandoer. Oversat til menneskesprog kunne indholdet af en fil være: Denne redigeringsfil skal virke på Media Player-filen Minfilm, som er lagret i mappen Video på C-drevet. Afspil fra sek. 21 til sek.43 Indsæt overgangen Udton Afspil fra sek. 46 til sek. 59 Indsæt en rulletekst med følgende indhold: ****** Redigeringsfilen skal derfor hele tiden kunne se råfilmen for at den har et materiale at virke på. Færdiggørelse af film For at danne den færdige film, skal man bruge menupunktet Afslut film, som ligger i Movie Makers opgavevindue. Når man aktiverer denne menu, danner Movie Maker en ny Media Player -fil ud fra råfilmen + redigeringskommandoerne. Denne fil er den færdige film, som herefter kan overføres til CD-rom eller bruges på internet eller i Power Point. Man kan også importere filmen til Movie Maker igen, hvis den skal bruges i en anden produktion. Man skal altså igennem menuen Afslut film, før man har et endeligt produkt. 4

5 Overførsel af film fra kamera til computer For at filmen skal kunne overspilles til computer, skal computeren være forsynet med en firewire - indgang. Hvis en sådan ikke findes, kan den som regel eftermonteres som et ganske almindeligt PCI-kort (ca. kr. 180,00). Dette monteres, og derefter installerer det sig selv ved næste start af Win- XP. Forbind computer og kamera med et firewire-kabel. For at programmet kan registrere, at der er sat et kamera til computeren, må kameraet først tændes, når kablet er tilsluttet (man kan optage direkte til programmet ved at tilslutte kameraet som før nævnt og sætte kameraet i Rec - funktion). Start Movie Maker og sæt kameraet i Play -funktion. Øverst i opgaveruden (hvis opgaveruden ikke er fremme, kan den bringes frem ved at trykke på knappen Opgaver i formateringslinien) findes punktet Hent fra videoenhed. Dette punkt vælges, og denne menu fremkommer: I denne menu skal der vælges et filnavn til filmen (navnet, filmen skal gemmes under) og en placering (mappe til råfilmen, - kildefilen). Ved import fra kamera skal man i første omgang gemme filmen på harddisken, da man ikke kan indspille til et netværksdrev. Movie Maker vil som standard gemme i mappen Video, som er en undermappe til Documents and settings. Det kan være en god ide, at man opretter en mappe på computerens C-drev specielt beregnet til video. Hvis man opretter en sådan mappe, kan man indstille Movie Maker til at gemme i denne mappe som standard. Vælg menuen Funktioner og derefter Indstillinger. På fanebladet Generelt findes linien Midlertidigt lager Denne linie ændres, så den peger på den oprettede mappe, f.eks: C:\video (eller hvad man nu har kaldt mappen). Denne mappe er nemmere at finde, når man skal arbejde med de forskellige film-filer. 5

6 Valg af indspilningskvalitet Når mappen til lagring er valgt, trykkes Næste. Så kommer denne menu frem: Her vælges indspilningskvaliteten. Standardvalget er Bedste kvalitet til afspilning på min computer. Vælger man denne mulighed, vil Movie Maker lave en vurdering af computerens ydeevne, og ud fra denne vil Movie Maker vælge en opløsning, som passer til den målte kapacitet. Dette valg vil være det bedste, hvis det færdige filmprodukt skal kunne vises på computeren eller bruges i en Power Point-præsentation el. lign. Alt efter computerens ydeevne vil dette valg give en filstørrelse på 4-8 Mb pr. minut, og det giver et resultat, som fint kan afspilles i et almindeligt Media Player -vindue. Hvis den færdige film skal foreligge som en DVD (kræver et DVD-brænderdrev + DVDbrændingssoftware), skal man vælge Digitalt enhedsformat (DV-AVI). Dette giver video i meget høj kvalitet, men kræver også rigtig meget harddisk-plads. Filmen importeres med et forbrug af 178 Mb pr. min. Ud over den plads, som råfilmen kræver, skal der være 5-6 Gb i overskud til at skabe den færdige DVD-fil, før den brændes på DVD-skive. Hvis man vælger Andre indstillinger, får man en række valgmuligheder for indspilningskvalitet. Man kan vælge muligheder, der går fra 278 Kb. pr. minut til 178 Mb pr. minut. Valget afhænger naturligvis af formålet med den færdige film. Hvis filmen skal bruges til fremvisning på en hjemmeside, anbefales et valg med et mindre minutforbrug af harddisk-plads, hvorimod fremvisning via DVD kræver et meget højt minutforbrug. For næsten alle valgmulighederne kan man se minutforbruget, og dermed har man også en vis kontrol over den endelige filstørrelse. 6

7 Når man har valgt indspilningskvalitet, trykkes Næste. Så kommer denne menu frem: I denne menu vælges, om alt, hvad der er indspillet til båndet skal hentes, eller om det kun er dele af filmen, der hentes. Hvis filmen skal ses samtidig med overførslen, sættes markering i Vis eksempel under hentning. Hvis hele båndet skal importeres, sættes markeringen i Hent hele båndet automatisk, og der trykkes Næste. Så starter billedoverførselen automatisk med tilbagespoling af båndet og overførsel af billeder. Overførslen slutter, når der ikke er indspillet mere på båndet. Hvis der kun skal overføres dele af båndet, vælges Hent dele af båndet manuelt. Herved fremkommer denne menu: 7

8 Under det sorte vindue findes et sæt knapper. Med disse kan man styre kameraets frem- og tilbagespolingsfunktioner, og trykker man på play, vil man kunne se filmbilledet i vinduet, så man kan følge med i, hvor på båndet, man er. Når båndet står på det rigtige sted, trykkes på Start hentning, og når det aktuelle båndstykke er indspillet, trykkes på Stop hentning. Dette kan gentages indtil alle de stykker fra båndet, man skal bruge, er indspillet. Herefter trykkes på Udfør, og filen importeres til Movie Maker. Når importen er afsluttet, ligger filmen som klip på klippebordet (hvis der er sat flueben i rubrikken Opret klip, når guiden er færdig ), hvorfra man så kan arbejde videre med dem. Import af film fra analog kamera eller eksisterende VHS-bånd Man kan importere film fra analoge kameraer eller en videoafspiller. Det kræver, at man har en konverter, der kan omforme de analoge videosignaler til digitale signaler. En sådan konverter kan købes, enten som en løs enhed (f.eks. Dac Pro) eller som PCI-kort. Forbind kamera eller videoafspiller til konverteren og, hvis det er en løs enhed, forbindes konverteren til Fire Wireindgangen. Bemærk, at man her ikke kan styre afspilleren fra computeren. Man må starte afspilningen på det pågældende apparat og derefter klikke, først på Play og derfefter på Start hentning for at få filmen overspillet. 8

9 Åbne eller importere et projekt Når man skal arbejde videre med et igangværende projekt, kan man bruge ikonen Åben på menulinien: Man klikker sig frem til mappen, der indeholder projekfilen og åbner det på normal vis. Dette kan gøres med de projekter, der i filmappen har Movie Maker-ikonet: Hvis filen i stedet for har Windows Media Player-ikonet: skal mappen først importeres til Movie Maker. Vælg Importer video i opgaveruden. Herefter kan projektet redigeres i Movie Maker. Det betyder også, at et filmprojekt, som allerede er afsluttet, kan importeres igen og bruges i et nyt filmprojekt. Hjælp, min film er væk Hvis et projekt åbnes, og der kun vises røde krydser i billedrammerne er det fordi, redigeringsfilen er blevet adskilt fra råfilmen Filmen kan genoprettes ved at højreklikke på et af de røde krydser. I den menu, der fremkommer, vælges Søg efter manglende fil. Så kommer der en filmenu frem, og i den kan man klikke sig frem til den mappe, hvori råfilmen ligger. Klik på den og vælg Åben. Efter ganske kort tid er alle billeder på plads igen. 9

10 Når klippene ligger på klippebordet kan man Ændre navn på et klip Når et klip importeres fra kameraet får det navn efter den dato og det klokkeslæt, det er optaget. Det kan være hensigtsmæssigt at ændre klippets navn, så navnet er mere dækkende for klippets indhold. Klik med højre musetast på det aktuelle klip. I den menu, der kommer frem, er der et underpunkt, der hedder Omdøb. Vælg denne, og klippets navnefelt bliver markeret. Nu kan navnet ændres. Efter ændringen trykkes på Enter. Se klippet på skærmen Når klippet er markeret (blå ramme udenom), kan det afspilles i afspilningsvinduet ved at trykke på afspilningsknappen: Ved at trykke på Fuld skærm -ikonet i afspilningsvinduets nederste venstre hjørne, kan filmen ses på fuld skærm. Tallene under skærmen angiver, hvor langt man er inde i klippet og klippets totallængde målt i sekunder og hundrededele af et sekund. Flytte et billede ad gangen Ved hjælp af disse to knapper kan man i et klip flytte et billede ad gangen enten frem eller tilbage. Samme funktion findes med tasterne Alt + frem- eller tilbagepil. Opdele et klip i to klip Et klip kan deles i to klip ved først at finde stedet, hvor klippet skal deles og derefter at trykke på delingsknappen lige under fremvisningsvinduet. Første del af det delte klip bliver liggende i klippebordet under klippets oprindelige navn. Den sidste del lægger sig lige bagefter, også med samme navn men med tilføjelsen (1). Oprette et stillbillede Hvis man ønsker, at et enkelt billede i et klip skal bruges som stillbillede, kan man oprette det ved at stoppe afspilningen i det pågældende billede og trykke på stillbillede-knappen Efter at have trykket, bliver man først bedt om at gemme billedet. Når billedet er gemt, oprettes det som stillbillede i klippebordet under det samme navn som klippet, det oprindeligt kommer fra, dog 10

11 med den ændring, at der er understregninger i tidsangivelsen i klipnavnet. Læs om brug af stillbilleder i den færdige film under Sådan laves en film. Kopiere og slette et klip Man kan lave en kopi af et klip ved at markere det pågældende klip, vælge menuen Rediger og herunder Kopier og derefter Rediger og Sæt ind. Kopien lægger sig lige efter originalklippet og under samme navn i klippebordet. Man kan slette et klip ved at markere det pågældende klip og trykke Delete. Samle flere klip til ét klip Denne funktion kan f.eks bruges, hvis flere laver afsnit til den samme film og filmene skal flyttes fra én computer til en anden. Som standard er programmet sat til at opdele importeret film i klip, men hvis man importerer en færdiglavet film, skal den jo ikke redigeres yderligere. Derfor kan det være en god idé at samle alle klippene til ét klip og trække det ned på filmlinien samlet. Markér de klip, der skal samles (klik på klippene samtidig med at Ctrl holdes nede). Når klippene er markeret, trykkes på Ctrl + m. 11

12 Sådan laves en film Når de enkelte klip er rettet til i korrekt længde, trækkes de med musen ned i storyboardets rammer i den rigtige rækkefølge: Når filmen skal afspilles i sin helhed, vælges den startknap, der findes lige over storyboardet. Skifte om til tidslinien I nogle af funktionerne er det nødvendigt at skifte om til Tidslinien i stedet for storyboardet. Det gøres ved at trykke på det lille omskifterikon lige over storyboardet. Som standard vises tideslinie med de tre elementer Video, Lyd/musik og Titeloverlejringer. Ved at trykke på den lille firkant med et + indeni lige ved siden af Video, udvides tidslinien, så man kan se alle dens elementer. Fjerne et klip fra filmen Når et klip trækkes ned på storyboardet, bliver en kopi af klippet liggende tilbage på klippebordet. Derfor kan man slette det aktuelle klip fra storyboardet. Får man brug for det senere, kan man hente kopien på klippebordet. 12

13 Ændre rækkefølgen af klippene i filmen Man kan uden videre bytte om på to klip i storyboardet ved at trække et klip til den nye placering. Indsætte et stillbillede Når man har oprettet et stillbillede (se hvordan i afsnittet Oprette et stillbillede s. 7), kan det trækkes til storyboardet som et almindeligt klip. Et stillbillede oprettes som standard med en længde på 5 sek. Man kan ændre i billedets længde på tidslinien ved med musen at trække klippet længere eller gøre det kortere. Mens man trækker i klippet, kommer der en boks frem, hvori klippets længde er oplyst. Tilføje billedeffekter Ved at trykke på Vis videoeffekter i opgavevinduet, kan man se, hvilke billedeffekter, der er til rådighed. Man forsyner et klip med en effekt ved at trække den pågældende effekt-ikon ned på det klip på storyboardet, hvorpå effekten skal virke. Tilføje billedovergange Ved at trykke på Vis videoovergange i opgavevinduet, kan man se, hvilke billedovergange, der er til rådighed. Man laver en overgang mellem to klip ved at trække ikonet for den pågældende overgang ned i den lille boks mellem to klip på storyboardet. Tilføje tiltler og tekster Ved at trykke på Opret titler eller rulletekster i opgavevinduet, får man adgang til mange forskellige muligheder for at føje en titel til filmen. I filmvinduet kan man ved at trykke på Play hele tiden se, hvordan den valgte titel virker i praksis. Undertekster laves ved at vælge Tilføj titlen på det valgte klip på storyboardet. Underteksten ligger som en grå markering nederst på tidslinien (Titeloverlejringer, kommer frem, når man har trykket på den lille firkant med + indeni ved siden af Video ). Her kan den flyttes med musen til den korrekte placering, og dens varighed kan justeres ved enten at trække den længere eller gøre den kortere med musen. 13

14 Arbejde med lyd i Movie Maker Movie Maker har to lydlinier. Den øverste, Lyd, indeholder altid lyden fra videoklippet, originallyden. Alle andre lyde såsom musik, indtalte kommentarer, lydeffekter fra CD-rom, kopieret lyd fra andre klip m.m., lægger sig på den nederste lydlinie, Lyd/musik. Justere lydforholdet mellem reallyd og efterindspillet lyd Dette ikon længst til venstre over tidslinien giver adgang til at bestemme, om lyden fra videoen (originallyden) eller den efterindspillede lyd skal være kraftigst. Denne justering gælder for hele filmen. Lægge underlægningsmusik på en film Hvis man vil have underlægningsmusik på en film, skal man først kopiere lydklippet til computeren via Windows Media Player. Herefter vælges Importer lyd eller musik i opgaveruden. Så klikker man sig frem til den mappe, hvor lydklippet findes og dobbeltklikker på lydsporet. Movie Maker importerer lydklippet og lægger det som et klip på klippebordet. Herfra kan det trækkes ned på linien Lyd/musik. Bemærk, at hvis en film skal fremvises offentligt, f.eks. på internet, må den ikke indeholde musik, der er belagt med CODA-afgift (gælder i praksis alt indspillet musik), med mindre man har en afklaring med CODA om afgiftforholdet. Lidt om Windows Media Player Media Player er Windows eget program til afspilning af film og CD-er og i denne forbindelse kopiering af musik. Hvis man vil bruge CD-musik i sin film, kan man få det indspillet til computeren via Media Player. Start Media Player og læg den aktuelle CD i CD-skuffen. Vælg knappen Kopier CD i Media Playerens venstre side. Så kommer der en liste frem i Media Playerens vindue. Her skal man sætte flueben ud for det nummer, man skal bruge (og sørge for, at de er klikket væk for alle andre). Tryk på den røde knap Kopier musik. Nu kopieres musikfilen ind på computerens harddisk. Vær opmærksom på, hvor Media Player gemmer musikfilen. Det står med hvid skrift under Media Playerens vindue, og det er vigtigt for at man kan finde filen igen, når den skal importeres i Movie Maker. For at en lydfil kan importeres i Movie Maker, må den ikke være forsynet med kopibeskyttelse. Dette sikres, når man indspiller musikken i Media Player. I Media Playerens menulinie (hvis den ikke er fremme, kan den komme frem ved at klikke i den lille op-ned -pil i Media Playerens øverste højre hjørne) vælges Funktioner og herunder Indstillinger. På fanebladet Kopier musik skal krydset i rubrikken Kopibeskyt indhold være fjernet. Det er på det samme faneblad, at man kan ændre, hvilken mappe, Media Player skal gemme musikfiler i. Det kan godt være en fordel, at musikfilerne er gemt i samme mappe som de øvrige filmfiler. 14

15 Indtale egne kommentarer Ved at tilslutte en mikrofon til computerens lydkort (eller benytte en evt. indbygget mikrofon) og trykke på mikrofonikonet får man adgang til en menu, hvori man kan indtale egne kommentarer. Indspilningsmarkøren skal placeres på et tomt sted på linien Lyd/musik, og man kan kun indtale lyd i et tomt område. Tryk på Start indtaling, indtal kommentaren og tryk på Stop indtaling. Tryk på Udført, og kommentaren importeres som klip til Movie Maker. Justere lydstyrke, op- og udtoning for et enkelt lydelement Ved at klikke på et lydelement med højre museknap, får man adgang til en menu, hvori man kan justere lydstyrken for det pågældende lydelement. Ligeledes får man mulighed for at vælge, om lyden skal optones i starten og udtones i slutningen. Dele et lydklip Hvis man har brug for, at en del af lyden fra et klip skal være svagere, kan man dele klippet op i flere dele, højreklikke på den del, man har brug for at justere lydstyrken på og derefter justere lyden. Dette kan også gøres ved et lydklip, der ikke hænger sammen med et videoklip. Flytte et lydklip Lydklip på linien Lyd/musik kan flyttes til en hvilken som helst placering på samme linie. Lyde på denne linie kan også overlappe hinanden, dog kan man ikke lægge et lydklip inden i et andet lydklip. Kopiere et lydklip Man kan kopiere et lydklip og sætte det ind hvor som helst i filmen. Markér det pågældende lydklip. Vælg menuen Redigér og herunder Kopier, derefter Rediger og Sæt ind. Lydklippet sættes ind ved afspilningsindikatoren, men kan flyttes til en hvilken som helst placering. Hvis lydklippet er en originallyd fra et videoklip, kopieres videoklippet. Kopien lægger sig lige efter originalklippet. Fra kopien trækkes lydbjælken ned på linien Lyd/musik. Så forsvinder klippets billedside, og lydsiden kan herefter benyttes overalt i filmen. 15

16 Hjælp, jeg mangler et lydspor Hvis man, efter at have færdigredigeret sin film og har brugt det eksisterende lydspor til at indtale de kommentarer, der skal være der, mangler et lydspor, så man evt. kan indspille underlægningsmusik, kan problemet løses på denne måde: Gør filmen færdig ved at bruge menupunktet Afslut film. Movie Maker samler så alle redigeringskommandoer og lydspor til den færdige film, som gemmes som en Media Player -fil. Denne færdige filmfil kan efterfølgende importeres i Movie Maker igen, og man har nu lydsporet til rådighed igen til evt. underlægningsmusik. Lave pickture insert Et pickture insert er et billedklip, der bliver puttet ind i et eksisterende klip, så man ser billedet fra det nye klip, men hører lyden fra det eksisterende klip. Det er en smule kompliceret at lave, men følg denne anvisning: Det eksisterende klip kopieres, og kopien lægges lige efter originalklippet Lyddelen fra kopien trækkes ned på linien Lyd/musik Herved forsvinder billeddelen Denne lyddel flyttes hen under originalklippet, så den passer præcist med originallyden Der højreklikkes på originallyden, som slås fra Det klip, der skal puttes ind, justeres, så det har den korrekte længde (nemmest, hvis det justeres til at være et helt antal sekunder) Originalklippet deles i tre dele, begyndende på det sted, hvor det nye klip skal starte. Den midterste del skal have præcis samme længde, som det klip, der skal sættes ind Den midterste del markeres og slettes Det nye klip trækkes ind mellem de to resterende dele af originalklippet Fortrydelsesret Husk, at der er fortrydelsesret på alt, hvad man laver i Movie Maker. Klik på tilbagepilen, og den senest udførte arbejdsgang slettes. Færdiggørelse af film Når filmen er færdigredigeret, skal den færdiggøres. Først efter færdiggørelsen vil alle overgange og andre redigeringer virke korrekt. Færdiggørelse af film betyder i praksis, at filmen bliver omdannet til en Media Player -fil, som herefter kan afspilles i Media Player. Denne fil kan 16

17 overspilles til en CD-rom, bruges i andre programmer, f.eks. Power Point eller bruges på internettet. I opgaveruden vælges Afslut film, og herunder vælges den afslutningsform, der passer til den aktuelle opgave. Når formen er valgt, følges fremgangsmåden i de menuer, der kommer frem. Filmen kan også overføres til kamera igen og herfra overføres til VHS-bånd. Slut kameraet til computeren på samme måde som ved indspilning af film til Movie Maker. Vælg under Afslut film muligheden Send til DV-kamera. Dette kræver, at kameraet er udstyret med DV-in (kan som regel ses ved, at der i kameraets modelbetegnelse findes et i ). Følg anvisningerne i de menuer, der kommer frem. Når filmen er overført til kamera, kan den herfra overspilles til VHSbånd. Gør filmen klar til internetbrug En anden af de muligheder, der findes i menuen Afslut film er Send til internettet. Menuen lægger op til, at man sender filmen direkte til en internetudbyder, men fravælger man denne mulighed, får man adgang til at gemme filmen på harddisken, hvorfra den på et senere tidspunkt kan overføres til en hjemmeside eller overføres til CD-rom. Lave en DVD Hvis filmen til slut skal overføres til DVD, bør man allerede ved importen af filmen til Movie Maker have valgt et format, der passer hertil (se s. 5). Filmen redigeres og færdiggøres som beskrevet. Den færdige film-fil importeres til DVD-brænderprogrammet, og herfra brændes den færdige DVD. 17

18 Quick guide Optag filmen Vælg, hvilket format filmen skal færdiggøres i Film til internet DVD Film til afspilning på computer Film til overspilning på VHS-bånd Importer film i lav opløsning Importer film i DV- AVI-format Importer film i Bedste kvalitet til afspilning på min computer Rediger film Færdiggør film. Vælg Send til internettet Færdiggør film. Vælg Gem på computer Færdiggør film. Vælg Send til DVkamera Send filmen til internetudbyder eller vælg muligheden Gem en kopi på denne computer Start DVD-brænderprogrammet. Importer filmen hertil og start DVDbrændingen Filmen kan afspilles i Windows Media Player Filmen overspilles fra kamera til VHS-bånd 18

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere