VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005

2 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5 Valg af indspilningskvalitet...6 Import af film fra analog kamera eller eksisterende VHS-bånd...8 Åbne eller importere et projekt...9 Hjælp, min film er væk...9 Ændre navn på et klip...10 Se klippet på skærmen...10 Flytte et billede ad gangen...10 Opdele et klip i to klip...10 Oprette et stillbillede...10 Kopiere og slette et klip...11 Samle flere klip til ét klip...11 Sådan laves en film...12 Skifte om til tidslinien...12 Fjerne et klip fra filmen...12 Ændre rækkefølgen af klippene i filmen...13 Indsætte et stillbillede...13 Tilføje billedeffekter...13 Tilføje billedovergange...13 Tilføje tiltler og tekster...13 Arbejde med lyd i Movie Maker...14 Justere lydforholdet mellem reallyd og efterindspillet lyd...14 Lægge underlægningsmusik på en film...14 Lidt om Windows Media Player...14 Indtale egne kommentarer...15 Justere lydstyrke, op- og udtoning for et enkelt lydelement...15 Dele et lydklip...15 Flytte et lydklip...15 Kopiere et lydklip...15 Hjælp, jeg mangler et lydspor...16 Lave pickture insert...16 Fortrydelsesret...16 Færdiggørelse af film...16 Gør filmen klar til internetbrug...17 Lave en DVD...17 Quick guide

3 Indledning Movie Maker er et program, hvormed man kan overføre videooptagelser fra digitalt videokamera til computer, redigere filmen, tilføje titler, overgange, billedeffekter, lyd og meget mere. Herefter kan den færdigredigerede film gemmes på computer, overføres til CD-rom eller DVD eller uploades til internettet (skolens hjemmeside eller andet). For at få adgang til alle programmets muligheder, er det vigtigt, at programopdateringerne fra Microsoft (Movie Maker version 2) er installeret. Gå ind på og skriv Movie Maker 2 i søgefeltet på sidens øverste højre hjørne. Iblandt søgeresultaterne vælges Hent Movie Maker 2 og vejledningen følges. Ideen med denne vejledning er, at man nemt og billigt kan komme i gang med at redigere video selv. Derfor er der også arbejdet med små, forholdsvis billige digitale videokameraer. Der er som forudsætning valgt, at overførslen fra kamera til computer sker via Fire Wire-overførsel, som er en standard, der er god at arbejde med. D.v.s. at kameraet skal være forsynet med DV-out (og måske DV-in for at den færdige film kan overføres til kameraet igen til indspilning på VHS-bånd). Canon har en kameraserie, der hedder f.eks. MV 600i. Dette kamera har både DV-out og DV-in og kan købes i internetbutikker for ca. kr. 3500,00. Programmet findes på computeren ved at vælge startknappen, herunder Alle programmer, Tilbehør, Underholdning. Movie Maker ligger som nederste valg i denne menu. Arbejdsfladen Klippebord Opgavevindue Omskifter mellem storyboard og tidslinie Afspilningsvindue Knapper til deling af klip og oprettelse af still-billede Storyboard/ tidslinie Knapper til filmvisning 3

4 Funktionsbeskrivelse overordnet set Forløbet af en filmproduktion i Movie Maker ser typisk sådan ud: Import af råfilm fra kamera Råfilm importeres via Movie Maker. Ved importen dannes en Media Player -fil, som navngives ( Min-film ) og gemmes på computerens C- drev. Denne fil indeholder alt det indspillede filmmateriale, og den kan umiddelbart afspilles i Windows Media Player. Det er vigtigt, at man ved, hvor denne fil er lagret, idet den danner grundlag for den færdige film. Hvis materialet skal redigeres af flere brugere, koiperes denne fil og lægges tilgængeligt for de brugere, der skal redigere. Redigering af film Redigeringen foretages i Movie Maker. Herved dannes en Movie Maker -fil. Denne fil indeholder ingen filmklip, men er kun en opremsning af redigeringskommandoer. Oversat til menneskesprog kunne indholdet af en fil være: Denne redigeringsfil skal virke på Media Player-filen Minfilm, som er lagret i mappen Video på C-drevet. Afspil fra sek. 21 til sek.43 Indsæt overgangen Udton Afspil fra sek. 46 til sek. 59 Indsæt en rulletekst med følgende indhold: ****** Redigeringsfilen skal derfor hele tiden kunne se råfilmen for at den har et materiale at virke på. Færdiggørelse af film For at danne den færdige film, skal man bruge menupunktet Afslut film, som ligger i Movie Makers opgavevindue. Når man aktiverer denne menu, danner Movie Maker en ny Media Player -fil ud fra råfilmen + redigeringskommandoerne. Denne fil er den færdige film, som herefter kan overføres til CD-rom eller bruges på internet eller i Power Point. Man kan også importere filmen til Movie Maker igen, hvis den skal bruges i en anden produktion. Man skal altså igennem menuen Afslut film, før man har et endeligt produkt. 4

5 Overførsel af film fra kamera til computer For at filmen skal kunne overspilles til computer, skal computeren være forsynet med en firewire - indgang. Hvis en sådan ikke findes, kan den som regel eftermonteres som et ganske almindeligt PCI-kort (ca. kr. 180,00). Dette monteres, og derefter installerer det sig selv ved næste start af Win- XP. Forbind computer og kamera med et firewire-kabel. For at programmet kan registrere, at der er sat et kamera til computeren, må kameraet først tændes, når kablet er tilsluttet (man kan optage direkte til programmet ved at tilslutte kameraet som før nævnt og sætte kameraet i Rec - funktion). Start Movie Maker og sæt kameraet i Play -funktion. Øverst i opgaveruden (hvis opgaveruden ikke er fremme, kan den bringes frem ved at trykke på knappen Opgaver i formateringslinien) findes punktet Hent fra videoenhed. Dette punkt vælges, og denne menu fremkommer: I denne menu skal der vælges et filnavn til filmen (navnet, filmen skal gemmes under) og en placering (mappe til råfilmen, - kildefilen). Ved import fra kamera skal man i første omgang gemme filmen på harddisken, da man ikke kan indspille til et netværksdrev. Movie Maker vil som standard gemme i mappen Video, som er en undermappe til Documents and settings. Det kan være en god ide, at man opretter en mappe på computerens C-drev specielt beregnet til video. Hvis man opretter en sådan mappe, kan man indstille Movie Maker til at gemme i denne mappe som standard. Vælg menuen Funktioner og derefter Indstillinger. På fanebladet Generelt findes linien Midlertidigt lager Denne linie ændres, så den peger på den oprettede mappe, f.eks: C:\video (eller hvad man nu har kaldt mappen). Denne mappe er nemmere at finde, når man skal arbejde med de forskellige film-filer. 5

6 Valg af indspilningskvalitet Når mappen til lagring er valgt, trykkes Næste. Så kommer denne menu frem: Her vælges indspilningskvaliteten. Standardvalget er Bedste kvalitet til afspilning på min computer. Vælger man denne mulighed, vil Movie Maker lave en vurdering af computerens ydeevne, og ud fra denne vil Movie Maker vælge en opløsning, som passer til den målte kapacitet. Dette valg vil være det bedste, hvis det færdige filmprodukt skal kunne vises på computeren eller bruges i en Power Point-præsentation el. lign. Alt efter computerens ydeevne vil dette valg give en filstørrelse på 4-8 Mb pr. minut, og det giver et resultat, som fint kan afspilles i et almindeligt Media Player -vindue. Hvis den færdige film skal foreligge som en DVD (kræver et DVD-brænderdrev + DVDbrændingssoftware), skal man vælge Digitalt enhedsformat (DV-AVI). Dette giver video i meget høj kvalitet, men kræver også rigtig meget harddisk-plads. Filmen importeres med et forbrug af 178 Mb pr. min. Ud over den plads, som råfilmen kræver, skal der være 5-6 Gb i overskud til at skabe den færdige DVD-fil, før den brændes på DVD-skive. Hvis man vælger Andre indstillinger, får man en række valgmuligheder for indspilningskvalitet. Man kan vælge muligheder, der går fra 278 Kb. pr. minut til 178 Mb pr. minut. Valget afhænger naturligvis af formålet med den færdige film. Hvis filmen skal bruges til fremvisning på en hjemmeside, anbefales et valg med et mindre minutforbrug af harddisk-plads, hvorimod fremvisning via DVD kræver et meget højt minutforbrug. For næsten alle valgmulighederne kan man se minutforbruget, og dermed har man også en vis kontrol over den endelige filstørrelse. 6

7 Når man har valgt indspilningskvalitet, trykkes Næste. Så kommer denne menu frem: I denne menu vælges, om alt, hvad der er indspillet til båndet skal hentes, eller om det kun er dele af filmen, der hentes. Hvis filmen skal ses samtidig med overførslen, sættes markering i Vis eksempel under hentning. Hvis hele båndet skal importeres, sættes markeringen i Hent hele båndet automatisk, og der trykkes Næste. Så starter billedoverførselen automatisk med tilbagespoling af båndet og overførsel af billeder. Overførslen slutter, når der ikke er indspillet mere på båndet. Hvis der kun skal overføres dele af båndet, vælges Hent dele af båndet manuelt. Herved fremkommer denne menu: 7

8 Under det sorte vindue findes et sæt knapper. Med disse kan man styre kameraets frem- og tilbagespolingsfunktioner, og trykker man på play, vil man kunne se filmbilledet i vinduet, så man kan følge med i, hvor på båndet, man er. Når båndet står på det rigtige sted, trykkes på Start hentning, og når det aktuelle båndstykke er indspillet, trykkes på Stop hentning. Dette kan gentages indtil alle de stykker fra båndet, man skal bruge, er indspillet. Herefter trykkes på Udfør, og filen importeres til Movie Maker. Når importen er afsluttet, ligger filmen som klip på klippebordet (hvis der er sat flueben i rubrikken Opret klip, når guiden er færdig ), hvorfra man så kan arbejde videre med dem. Import af film fra analog kamera eller eksisterende VHS-bånd Man kan importere film fra analoge kameraer eller en videoafspiller. Det kræver, at man har en konverter, der kan omforme de analoge videosignaler til digitale signaler. En sådan konverter kan købes, enten som en løs enhed (f.eks. Dac Pro) eller som PCI-kort. Forbind kamera eller videoafspiller til konverteren og, hvis det er en løs enhed, forbindes konverteren til Fire Wireindgangen. Bemærk, at man her ikke kan styre afspilleren fra computeren. Man må starte afspilningen på det pågældende apparat og derefter klikke, først på Play og derfefter på Start hentning for at få filmen overspillet. 8

9 Åbne eller importere et projekt Når man skal arbejde videre med et igangværende projekt, kan man bruge ikonen Åben på menulinien: Man klikker sig frem til mappen, der indeholder projekfilen og åbner det på normal vis. Dette kan gøres med de projekter, der i filmappen har Movie Maker-ikonet: Hvis filen i stedet for har Windows Media Player-ikonet: skal mappen først importeres til Movie Maker. Vælg Importer video i opgaveruden. Herefter kan projektet redigeres i Movie Maker. Det betyder også, at et filmprojekt, som allerede er afsluttet, kan importeres igen og bruges i et nyt filmprojekt. Hjælp, min film er væk Hvis et projekt åbnes, og der kun vises røde krydser i billedrammerne er det fordi, redigeringsfilen er blevet adskilt fra råfilmen Filmen kan genoprettes ved at højreklikke på et af de røde krydser. I den menu, der fremkommer, vælges Søg efter manglende fil. Så kommer der en filmenu frem, og i den kan man klikke sig frem til den mappe, hvori råfilmen ligger. Klik på den og vælg Åben. Efter ganske kort tid er alle billeder på plads igen. 9

10 Når klippene ligger på klippebordet kan man Ændre navn på et klip Når et klip importeres fra kameraet får det navn efter den dato og det klokkeslæt, det er optaget. Det kan være hensigtsmæssigt at ændre klippets navn, så navnet er mere dækkende for klippets indhold. Klik med højre musetast på det aktuelle klip. I den menu, der kommer frem, er der et underpunkt, der hedder Omdøb. Vælg denne, og klippets navnefelt bliver markeret. Nu kan navnet ændres. Efter ændringen trykkes på Enter. Se klippet på skærmen Når klippet er markeret (blå ramme udenom), kan det afspilles i afspilningsvinduet ved at trykke på afspilningsknappen: Ved at trykke på Fuld skærm -ikonet i afspilningsvinduets nederste venstre hjørne, kan filmen ses på fuld skærm. Tallene under skærmen angiver, hvor langt man er inde i klippet og klippets totallængde målt i sekunder og hundrededele af et sekund. Flytte et billede ad gangen Ved hjælp af disse to knapper kan man i et klip flytte et billede ad gangen enten frem eller tilbage. Samme funktion findes med tasterne Alt + frem- eller tilbagepil. Opdele et klip i to klip Et klip kan deles i to klip ved først at finde stedet, hvor klippet skal deles og derefter at trykke på delingsknappen lige under fremvisningsvinduet. Første del af det delte klip bliver liggende i klippebordet under klippets oprindelige navn. Den sidste del lægger sig lige bagefter, også med samme navn men med tilføjelsen (1). Oprette et stillbillede Hvis man ønsker, at et enkelt billede i et klip skal bruges som stillbillede, kan man oprette det ved at stoppe afspilningen i det pågældende billede og trykke på stillbillede-knappen Efter at have trykket, bliver man først bedt om at gemme billedet. Når billedet er gemt, oprettes det som stillbillede i klippebordet under det samme navn som klippet, det oprindeligt kommer fra, dog 10

11 med den ændring, at der er understregninger i tidsangivelsen i klipnavnet. Læs om brug af stillbilleder i den færdige film under Sådan laves en film. Kopiere og slette et klip Man kan lave en kopi af et klip ved at markere det pågældende klip, vælge menuen Rediger og herunder Kopier og derefter Rediger og Sæt ind. Kopien lægger sig lige efter originalklippet og under samme navn i klippebordet. Man kan slette et klip ved at markere det pågældende klip og trykke Delete. Samle flere klip til ét klip Denne funktion kan f.eks bruges, hvis flere laver afsnit til den samme film og filmene skal flyttes fra én computer til en anden. Som standard er programmet sat til at opdele importeret film i klip, men hvis man importerer en færdiglavet film, skal den jo ikke redigeres yderligere. Derfor kan det være en god idé at samle alle klippene til ét klip og trække det ned på filmlinien samlet. Markér de klip, der skal samles (klik på klippene samtidig med at Ctrl holdes nede). Når klippene er markeret, trykkes på Ctrl + m. 11

12 Sådan laves en film Når de enkelte klip er rettet til i korrekt længde, trækkes de med musen ned i storyboardets rammer i den rigtige rækkefølge: Når filmen skal afspilles i sin helhed, vælges den startknap, der findes lige over storyboardet. Skifte om til tidslinien I nogle af funktionerne er det nødvendigt at skifte om til Tidslinien i stedet for storyboardet. Det gøres ved at trykke på det lille omskifterikon lige over storyboardet. Som standard vises tideslinie med de tre elementer Video, Lyd/musik og Titeloverlejringer. Ved at trykke på den lille firkant med et + indeni lige ved siden af Video, udvides tidslinien, så man kan se alle dens elementer. Fjerne et klip fra filmen Når et klip trækkes ned på storyboardet, bliver en kopi af klippet liggende tilbage på klippebordet. Derfor kan man slette det aktuelle klip fra storyboardet. Får man brug for det senere, kan man hente kopien på klippebordet. 12

13 Ændre rækkefølgen af klippene i filmen Man kan uden videre bytte om på to klip i storyboardet ved at trække et klip til den nye placering. Indsætte et stillbillede Når man har oprettet et stillbillede (se hvordan i afsnittet Oprette et stillbillede s. 7), kan det trækkes til storyboardet som et almindeligt klip. Et stillbillede oprettes som standard med en længde på 5 sek. Man kan ændre i billedets længde på tidslinien ved med musen at trække klippet længere eller gøre det kortere. Mens man trækker i klippet, kommer der en boks frem, hvori klippets længde er oplyst. Tilføje billedeffekter Ved at trykke på Vis videoeffekter i opgavevinduet, kan man se, hvilke billedeffekter, der er til rådighed. Man forsyner et klip med en effekt ved at trække den pågældende effekt-ikon ned på det klip på storyboardet, hvorpå effekten skal virke. Tilføje billedovergange Ved at trykke på Vis videoovergange i opgavevinduet, kan man se, hvilke billedovergange, der er til rådighed. Man laver en overgang mellem to klip ved at trække ikonet for den pågældende overgang ned i den lille boks mellem to klip på storyboardet. Tilføje tiltler og tekster Ved at trykke på Opret titler eller rulletekster i opgavevinduet, får man adgang til mange forskellige muligheder for at føje en titel til filmen. I filmvinduet kan man ved at trykke på Play hele tiden se, hvordan den valgte titel virker i praksis. Undertekster laves ved at vælge Tilføj titlen på det valgte klip på storyboardet. Underteksten ligger som en grå markering nederst på tidslinien (Titeloverlejringer, kommer frem, når man har trykket på den lille firkant med + indeni ved siden af Video ). Her kan den flyttes med musen til den korrekte placering, og dens varighed kan justeres ved enten at trække den længere eller gøre den kortere med musen. 13

14 Arbejde med lyd i Movie Maker Movie Maker har to lydlinier. Den øverste, Lyd, indeholder altid lyden fra videoklippet, originallyden. Alle andre lyde såsom musik, indtalte kommentarer, lydeffekter fra CD-rom, kopieret lyd fra andre klip m.m., lægger sig på den nederste lydlinie, Lyd/musik. Justere lydforholdet mellem reallyd og efterindspillet lyd Dette ikon længst til venstre over tidslinien giver adgang til at bestemme, om lyden fra videoen (originallyden) eller den efterindspillede lyd skal være kraftigst. Denne justering gælder for hele filmen. Lægge underlægningsmusik på en film Hvis man vil have underlægningsmusik på en film, skal man først kopiere lydklippet til computeren via Windows Media Player. Herefter vælges Importer lyd eller musik i opgaveruden. Så klikker man sig frem til den mappe, hvor lydklippet findes og dobbeltklikker på lydsporet. Movie Maker importerer lydklippet og lægger det som et klip på klippebordet. Herfra kan det trækkes ned på linien Lyd/musik. Bemærk, at hvis en film skal fremvises offentligt, f.eks. på internet, må den ikke indeholde musik, der er belagt med CODA-afgift (gælder i praksis alt indspillet musik), med mindre man har en afklaring med CODA om afgiftforholdet. Lidt om Windows Media Player Media Player er Windows eget program til afspilning af film og CD-er og i denne forbindelse kopiering af musik. Hvis man vil bruge CD-musik i sin film, kan man få det indspillet til computeren via Media Player. Start Media Player og læg den aktuelle CD i CD-skuffen. Vælg knappen Kopier CD i Media Playerens venstre side. Så kommer der en liste frem i Media Playerens vindue. Her skal man sætte flueben ud for det nummer, man skal bruge (og sørge for, at de er klikket væk for alle andre). Tryk på den røde knap Kopier musik. Nu kopieres musikfilen ind på computerens harddisk. Vær opmærksom på, hvor Media Player gemmer musikfilen. Det står med hvid skrift under Media Playerens vindue, og det er vigtigt for at man kan finde filen igen, når den skal importeres i Movie Maker. For at en lydfil kan importeres i Movie Maker, må den ikke være forsynet med kopibeskyttelse. Dette sikres, når man indspiller musikken i Media Player. I Media Playerens menulinie (hvis den ikke er fremme, kan den komme frem ved at klikke i den lille op-ned -pil i Media Playerens øverste højre hjørne) vælges Funktioner og herunder Indstillinger. På fanebladet Kopier musik skal krydset i rubrikken Kopibeskyt indhold være fjernet. Det er på det samme faneblad, at man kan ændre, hvilken mappe, Media Player skal gemme musikfiler i. Det kan godt være en fordel, at musikfilerne er gemt i samme mappe som de øvrige filmfiler. 14

15 Indtale egne kommentarer Ved at tilslutte en mikrofon til computerens lydkort (eller benytte en evt. indbygget mikrofon) og trykke på mikrofonikonet får man adgang til en menu, hvori man kan indtale egne kommentarer. Indspilningsmarkøren skal placeres på et tomt sted på linien Lyd/musik, og man kan kun indtale lyd i et tomt område. Tryk på Start indtaling, indtal kommentaren og tryk på Stop indtaling. Tryk på Udført, og kommentaren importeres som klip til Movie Maker. Justere lydstyrke, op- og udtoning for et enkelt lydelement Ved at klikke på et lydelement med højre museknap, får man adgang til en menu, hvori man kan justere lydstyrken for det pågældende lydelement. Ligeledes får man mulighed for at vælge, om lyden skal optones i starten og udtones i slutningen. Dele et lydklip Hvis man har brug for, at en del af lyden fra et klip skal være svagere, kan man dele klippet op i flere dele, højreklikke på den del, man har brug for at justere lydstyrken på og derefter justere lyden. Dette kan også gøres ved et lydklip, der ikke hænger sammen med et videoklip. Flytte et lydklip Lydklip på linien Lyd/musik kan flyttes til en hvilken som helst placering på samme linie. Lyde på denne linie kan også overlappe hinanden, dog kan man ikke lægge et lydklip inden i et andet lydklip. Kopiere et lydklip Man kan kopiere et lydklip og sætte det ind hvor som helst i filmen. Markér det pågældende lydklip. Vælg menuen Redigér og herunder Kopier, derefter Rediger og Sæt ind. Lydklippet sættes ind ved afspilningsindikatoren, men kan flyttes til en hvilken som helst placering. Hvis lydklippet er en originallyd fra et videoklip, kopieres videoklippet. Kopien lægger sig lige efter originalklippet. Fra kopien trækkes lydbjælken ned på linien Lyd/musik. Så forsvinder klippets billedside, og lydsiden kan herefter benyttes overalt i filmen. 15

16 Hjælp, jeg mangler et lydspor Hvis man, efter at have færdigredigeret sin film og har brugt det eksisterende lydspor til at indtale de kommentarer, der skal være der, mangler et lydspor, så man evt. kan indspille underlægningsmusik, kan problemet løses på denne måde: Gør filmen færdig ved at bruge menupunktet Afslut film. Movie Maker samler så alle redigeringskommandoer og lydspor til den færdige film, som gemmes som en Media Player -fil. Denne færdige filmfil kan efterfølgende importeres i Movie Maker igen, og man har nu lydsporet til rådighed igen til evt. underlægningsmusik. Lave pickture insert Et pickture insert er et billedklip, der bliver puttet ind i et eksisterende klip, så man ser billedet fra det nye klip, men hører lyden fra det eksisterende klip. Det er en smule kompliceret at lave, men følg denne anvisning: Det eksisterende klip kopieres, og kopien lægges lige efter originalklippet Lyddelen fra kopien trækkes ned på linien Lyd/musik Herved forsvinder billeddelen Denne lyddel flyttes hen under originalklippet, så den passer præcist med originallyden Der højreklikkes på originallyden, som slås fra Det klip, der skal puttes ind, justeres, så det har den korrekte længde (nemmest, hvis det justeres til at være et helt antal sekunder) Originalklippet deles i tre dele, begyndende på det sted, hvor det nye klip skal starte. Den midterste del skal have præcis samme længde, som det klip, der skal sættes ind Den midterste del markeres og slettes Det nye klip trækkes ind mellem de to resterende dele af originalklippet Fortrydelsesret Husk, at der er fortrydelsesret på alt, hvad man laver i Movie Maker. Klik på tilbagepilen, og den senest udførte arbejdsgang slettes. Færdiggørelse af film Når filmen er færdigredigeret, skal den færdiggøres. Først efter færdiggørelsen vil alle overgange og andre redigeringer virke korrekt. Færdiggørelse af film betyder i praksis, at filmen bliver omdannet til en Media Player -fil, som herefter kan afspilles i Media Player. Denne fil kan 16

17 overspilles til en CD-rom, bruges i andre programmer, f.eks. Power Point eller bruges på internettet. I opgaveruden vælges Afslut film, og herunder vælges den afslutningsform, der passer til den aktuelle opgave. Når formen er valgt, følges fremgangsmåden i de menuer, der kommer frem. Filmen kan også overføres til kamera igen og herfra overføres til VHS-bånd. Slut kameraet til computeren på samme måde som ved indspilning af film til Movie Maker. Vælg under Afslut film muligheden Send til DV-kamera. Dette kræver, at kameraet er udstyret med DV-in (kan som regel ses ved, at der i kameraets modelbetegnelse findes et i ). Følg anvisningerne i de menuer, der kommer frem. Når filmen er overført til kamera, kan den herfra overspilles til VHSbånd. Gør filmen klar til internetbrug En anden af de muligheder, der findes i menuen Afslut film er Send til internettet. Menuen lægger op til, at man sender filmen direkte til en internetudbyder, men fravælger man denne mulighed, får man adgang til at gemme filmen på harddisken, hvorfra den på et senere tidspunkt kan overføres til en hjemmeside eller overføres til CD-rom. Lave en DVD Hvis filmen til slut skal overføres til DVD, bør man allerede ved importen af filmen til Movie Maker have valgt et format, der passer hertil (se s. 5). Filmen redigeres og færdiggøres som beskrevet. Den færdige film-fil importeres til DVD-brænderprogrammet, og herfra brændes den færdige DVD. 17

18 Quick guide Optag filmen Vælg, hvilket format filmen skal færdiggøres i Film til internet DVD Film til afspilning på computer Film til overspilning på VHS-bånd Importer film i lav opløsning Importer film i DV- AVI-format Importer film i Bedste kvalitet til afspilning på min computer Rediger film Færdiggør film. Vælg Send til internettet Færdiggør film. Vælg Gem på computer Færdiggør film. Vælg Send til DVkamera Send filmen til internetudbyder eller vælg muligheden Gem en kopi på denne computer Start DVD-brænderprogrammet. Importer filmen hertil og start DVDbrændingen Filmen kan afspilles i Windows Media Player Filmen overspilles fra kamera til VHS-bånd 18

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7)

Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7) Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7) Senior IT Allerød Nærværende kortfattede noter er tænkt anvendt til støtte for kursisterne ved undervisningen i kurset: Mapper og filer og er næppe velegnet

Læs mere

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside:

Kom gratis på nettet med 123hjemmeside: . afsnit Kom gratis på nettet med hjemmeside: Få en funklende en funklende Start din egen kreative hjemmeside, og del dine bedste oplevelser, billeder og videoklip med Få familie og venner. Med hjemmeside

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget

Læs mere