Microsoft Movie Maker 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Movie Maker 2"

Transkript

1 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt... 4 Overfør filmen fra DV-kamera til computer... 4 Rediger filmen...9 Trimning af scenerne...11 Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip...12 Tekster...12 Lav din egen tekst...13 Videoovergange...13 Videoeffekter...13 Lyd og billede...14 Tag et billede af en video frame...14 Lydredigering...15 Regulering af lydstyrken...15 Indsættelse af Voice-overs...16 Indsættelse af lyd og lydeffekter...17 Filmen ud af PC en...18 Gem på computeren...18 Send til DV-kamera...20 Hjælp-funktionen i Movie Maker It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 1 af 21

2 Om programmet Movie Maker 2 Videoredigeringsprogrammet Microsoft Windows Movie Maker 2 er et gratis program, der kører med Windows XP Pro eller Windows XP Home som styresystem. Programmet kan downloades på Microsofts hjemmeside: wnloads/moviemaker2.asp. Når programmet er installeret startes det under Start Programmer Movie Maker. Lidt teknik Hvilke krav skal man stille til sin computer? Processor: Skal helst være over 1500 MHz (Minimum 600 MHz) Ram: Gerne 512 MB (Minimum 128 MB) Harddisk: Enten en stor, eksempelvis 80 GB eller mere, delt i to partitioner. En til styresystem og programmer og en til selve filmprojektet. Eller to harddiske anvendt som ovenfor og her kan man så overveje en ekstern harddisk med USB2 eller Firewire. Grafikkort og lydkort: Et nyere grafikkort og lydkort, der understøtter DirectX. TV-out på grafikkortet er en god mulighed for at få sin film ud analogt til VHS-bånd eller tv-monitor. Windows: Windows Movie Maker kræver Windows XP (Home eller Pro). Windows XP kan anvende NTFSfilsystem, som tillader en filstørrelse på mere end 4GB eller ca. 20 min., hvilket anbefales. Højtalere (eller headset) Mikrofon (til voice-over) Selve tilslutningen af et kamera kan løses på flere måder. Denne vejledning tager udgangspunkt i, at man anvender et DV- eller Digital8-kamera, og at computeren enten er forsynet med tilslutningsmulighed til en såkaldt FireWire-indgang (IEEE1394). Hvis du har fx et godt webcam, der typisk sluttes til via USB2 er det nogenlunde samme fremgangsmåde. Standardplacering af filer og mapper: Ved en standardinstallation af Movie Maker 2 vil programmet installere sig på C-drevet i Programmer\Movie Maker Hentede video- og lydfiler: Som standard er placeringen C:\Documents and Settings\ Den pågældende bruger \Lokale indstillinger\temp\. Det kan anbefales at ændre til det drev eller den partition af harddisken, man ønsker at bruge til video. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 2 af 21

3 Dette gøres i Funktioner Indstillinger under fanebladet Generelt: Midlertidigt lager. Projektfiler (.MSWMM): Dokumenter\Videoer Projektfiler kan man imidlertid selv bestemme placeringen af (anbefales). It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 3 af 21

4 Kom i gang med videoredigering Begynd på et nyt projekt Inden man begynder på et nyt projekt, skal det stærkt anbefales at man: Afslutter alle baggrundsprogrammer, man ikke har brug for. Kører programmet Diskdefragmentering på det ledige drev du ønsker at anvende til midlertidig lager. Klik på Start Programmer Tilbehør Systemværktøjer Diskfragmentering (Kan muligvis kræve administratorrettigheder) Undlader at bruge nogen form for energisparefunktion på computeren. Indstiller farvedybden til mindst 16-bit. Højreklik på Skrivebordet Egenskaber Indstillinger og vælger 16 bit i rullepanelet for farver. Overfør filmen fra DV-kamera til computer Dette er blot et eksempel. I princippet er det samme arbejdsgang når du skal hente fra andre kilder som fx et webcam (her foregår det blot live ). Mens computer og DV-kamera for en sikkerheds skyld er slukket indsættes det 4-polede stik til venstre i DVkameraets Dv-out-stik (konsulter evt. kameraets instruktionsvejledning) It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 4 af 21

5 og det 6 polede til højre i capturekortet eller en anden FireWire-indgang på computeren. Vær opmærksom på, at bærbare computere ofte har en 4-polet FireWire-indgang, hvorfor man behøver et kabel med 4-polet stik i begge ender. 1. Start computeren. 2. Tænd for DV-kameraet og sæt det i afspilningstilstand. 3. Åbn Movie Maker 2. Du kan bruge kommandoerne på menulinjen til at udføre forskellige opgaver i Movie Maker 2. Hvis du vil have vist eller skjule værktøjslinjen, skal du vælge Vis Værktøjslinje i menuen. Der vises en markering ud for kommandoen Værktøjslinje i menuen, når værktøjslinjen vises. I følgende illustration vises menulinjen og værktøjslinjen i Movie Maker 2. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 5 af 21

6 Aktiver knappen Opgaver på værktøjslinien 4. Klik på Hent fra videoenhed 5. Klik på DV-kamera i Tilgængelige enheder på siden Videohentningsenhed, hvis der er flere enheder tilsluttet. 6. Skriv i feltet Skriv et filnavn til den hentede video et filnavn for den hentede videofil. Vælg derefter i feltet Vælg, hvor den hentede video skal gemmes den placering, hvor videoen skal gemmes, eller klik på Gennemse for at vælge en placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 6 af 21

7 7. Vælg på siden Videoindstilling den videoindstilling, du vil bruge til at hente video og lyd. Vælg som vist, hvis du vil have filmen tilbage på bånd. Du har nu følgende muligheder: A. Klik på Hent hele båndet automatisk på siden Hentningsmetode. Båndet i DV-kameraet spoles tilbage. Hentningen starter automatisk og slutter, når videobåndet er slut. 1. Vælg en af følgende kommandoer: Du kan opdele videoen i mindre klip ved at markere afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig. Du kan stoppe hentningen, før slutningen af videobåndet er nået, ved at klikke på Stop hentning og derefter klikke på Ja i den viste dialogboks for at gemme den video, der er hentet. 2. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. B. Klik på Hent dele af båndet manuelt på siden Hentningsmetode. 1. Marker afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig for at opdele videoen i mindre klip. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 7 af 21

8 2. Hvis lyden ikke skal afspilles over højttalerne, mens en video hentes, skal du markere afkrydsningsfeltet Slå højttalere fra. 3. Hvis hentningen skal standse automatisk, når der er gået et stykke tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning og derefter angive eller vælge, i hvor lang tid der skal hentes. Tiden vises i formatet timer:minutter(t:mm). 4. Find den video eller den lyd, du vil hente fra båndet, ved enten at bruge indstillingerne på DV-kameraet eller videobåndoptageren eller DV-kameraindstillinger i guiden. 5. Klik på Start hentning for at begynde at hente videoen. Båndet afspilles automatisk, og hentningen starter. 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder: 2. Klik på Stop hentning, når båndet når til det sted, hvor du vil standse hentningen. 3. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning, skal du vente, mens videoen hentes i den angivne tidslængde. 4. Gentag trin 5 til og med 7 for hver del af det videobånd, du vil hente. 5. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. Disse samlinger og deres indhold kan organiseres og ordnes i lighed med anden dokumenthåndtering i Windows. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 8 af 21

9 Rediger filmen Inden det rigtigt går løs, er det rart at vide, at man kan fortryde et antal trin undervejs ved at klikke på knappen, der er placeret på Værktøjslinien: Knappen fortryder fortrydelsen. Det område, hvor du opretter og redigerer dit projekt, kan ses i to visninger, Storyboardet og Tidslinien. Du kan skifte mellem disse to, når du producerer en film. Vi begynder med Storyboard visning: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 9 af 21

10 Klik på Samlinger på Værktøjslinien En samling indeholder lydklip, videoklip eller billeder, du har importeret eller hentet i Windows Movie Maker. En samling fungerer som en beholder for dine klip, som er små segmenter af lyd og video, og hjælper dig med at organisere det importerede eller hentede indhold. Samlinger vises i ruden Samlinger i Movie Maker. Dine scener fra Samlinger kan nu trækkes ned på storyboardet i den rækkefølge, du ønsker det. En scene kan gennemses på skærmen ved at dobbeltklikke på den i albummet. Man kan få oplysninger om scenens længde ved at lade musemarkøren hvile over scenen. Hvis du fortryder en placering kan en scene flyttes ved træk med musen til ny position. En uønsket scene kan fjernes fra Storyboardet (den bliver ikke slettet fra samlingen) ved at markere den med musen og trykke på slet. Når de ønskede scener er placeret på storyboardet, skal de enkelte klip trimmes, og der skiftes til Tidslinie: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 10 af 21

11 Som det ses er der 5 spor: Filmklip mm, overgange, original lyd, lyd/musik og titeloverlejring. Hvis der kun vises tre spor, kan video udvides ved at klikke på det lille. Hver enkelt scene fremtræder med sin relative længde. Visningen af disse relative længder kan ændres ved at klikke på de to lupper. En bestemt position i filmen findes ved hjælp af den blå skyder på Tidslinien, og man vil se, at den aktuelle scene bliver aktiv. Hvis man øger den synlige bredde, er det ikke sikkert, at man kan se alle scenerne i vinduet på en gang, men ved hjælp af scroll-baren nederst i billedet, kan man navigere frem og tilbage i filmen. Ved at trykke på F9 autotilpasses Tidslinien til filmen. Trimning af scenerne Det skal lige bemærkes, at enhver trimning eller anden form for redigering ikke påvirker råmaterialet, der ligger i samlingen. En trimning foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Lad musemarkøren hvile på klippet enten i starten eller i slutningen til der fremkommer en rød dobbeltpil. 3. Hold venstre museknap nede og juster klippet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 11 af 21

12 Trimningen kan også foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Start afspilning på Skærmen 3. Stop ved det ønskede trimpunkt. 4. Vælg Klip Angiv Starttrimpunkt eller Angiv Sluttrimpunkt. Hvis man af en eller anden grund har behov for at dele en scene i to findes delepunktet ved at afspille klippet på Skærmen: 1. Gør scenen aktiv ved at venstreklikke på den. 2. Tryk på play-knappen på Skærmen. 3. Tryk på pause-knappen på Skærmen, når det ønskede delepunkt er nået. 4. Klik på opdel klip-knappen på Skærmen. 5. Højreklik på den del på Tidslinien, der ønskes fjernet, og vælg slet. 6. Hver del kan også flyttes ved at trække til ny position på Tidslinien med musen. Alternativt kan du anvende Klip Skub til højre eller venstre. Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip 1. Hold CTRL-tasten ned, mens du på storyboardet eller tidslinjen, og klik derefter på de sammenhængende klip, du vil kombinere. Hvis du vil vælge en række af sammenhængende klip, skal du klikke på første klip, trykke på SKIFT-tasten og holde den nede og derefter klikke på det sidste klip. 2. Klik på Klip Kombiner. Oplysninger om navn og egenskaber for det første klip i gruppen bruges til det nye klip, og tiden justeres tilsvarende. Tekster Der findes to typer tekster: Fuldskærmstekst, der har sin egen baggrund og som skal placeres i videosporet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 12 af 21

13 Titeloverlejring, der har filmklippene som baggrund, og som placeres i Titeloverlejringsporet. Man kan udmærket trække teksten til et andet spor senere, hvis det ønskes. Lav din egen tekst 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Opret titler eller rulletekster. 3. Vælg den ønskede tekstmulighed ud fra de fem valgmuligheder. 4. Skriv teksten 5. Hvis skrifttype/størrelse/farve skal ændres vælg Skift skrifttype og farve. 6. Animation, det vil sige den måde teksten kommer til syne på Skærmen kan også ændres. Vælg Skift titlens animation 7. Klik på Udført. Føj titel til film. Husk at når teksten er placeret i sit rette spor kan man ændre den tid teksten er på Skærmen ved at trække tekstklippene længere eller kortere. Dette har også konsekvenser for rulleteksters hastighed. Videoovergange Videoovergange er overgange mellem to på hinanden følgende scener, og brugen af dem bør ikke overdrives (medfører også længere rendering omtales senere). 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoovergange, og en samling af videoovergange fremkommer. 3. Den ønskede overgang trækkes ned og slippes på den ønskede position. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. 5. Længden af overgangen kan reguleres ved at trække i den når den er placeret, som forklaret under billedredigeringen. Videoeffekter Movie Maker 2 har et antal videoeffekter, det kan hentes ind i filmen: 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoeffekter, og en samling af videoeffekter fremkommer. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 13 af 21

14 3. Den ønskede effekt trækkes ned og slippes på det ønskede klip. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. Videoeffekter vises i storyboardvisningen med en blå stjerne på filmklippet som på klippet til højre: Ved at højreklikke på stjernen kan man tilføje og fjerne effekter. Videoovergange vises ved et symbol mellem de to filmklip, og kan fjernes ved højreklik og slet. Lyd og billede Billede og originallyd hører normalt sammen, men kan adskilles og lyden slettes og erstattes af speak, baggrundsmusik eller anden lyd: 1. Højreklik på lyden fra den scene der ikke skal have sin originallyd og vælg Slå fra. Lyden kan senere slås til igen. Hvis lyden ønskes brugt uden billede: 2. Træk lyden ned på Lyd/musik-sporet og billedet forsvinder Tag et billede af en video frame Her er der mulighed for at gemme en enkelt frame som et billeder. For eksempel som link på web til en streamet video: 1. Vælg på Skærmen det billede fra videoen du skal bruge ved at trykke på afspil og dernæst pause, når det ønskede billede er nået. 2. Klik på Tag billede (vist ovenfor). 3. Gem billedet på ønsket placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 14 af 21

15 Lydredigering Ethvert lydklip kan redigeres som et filmklip. Det vil sige trimmes eller deles. Pas i øvrigt meget på med at arbejde med filmklip og originallyd særskilt, idet det let kommer til at gå ud over synkroniseringen mellem lyd og billede. Fortryd-funktionerne kan være en stor velsignelse her. Regulering af lydstyrken Generelt er lyden ofte et svagt punkt i alle ikkeprofessionelle optagelser. En god ekstern mikrofon til kameraet kan anbefales. Der er imidlertid flere muligheder for at optimere lyden. Lydstyrken for hvert spor kan reguleres for sig. 1. Lydsporet kan reguleres i sin helhed, hvis alle klippene kombineres først. 2. Lydsporet kan optones eller udtones fra et valgt punkt. 3. Lyden kan reguleres på udvalgte klip. 4. Lydbalancen mellem originallyden fra optagelsen og lyden i Lyd/musik-sporet kan justeres. Ad. 1: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken Ad 2: 1. Vælg det klip, der skal reguleres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Opton/Udton. Ad 3: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken. Ad 4: 1. Vælg de klip, der skal reguleres. 2. Klik på til venstre for Tidslinien og find den ønskede balance. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 15 af 21

16 Indsættelse af Voice-overs 1. Sæt tidslinieskyderen på det sted hvor voiceover skal begynde. Lydsporet skal selvfølgelig være tomt så langt voice-overen varer. 2. Klik på mikrofonsymbolet til venstre for Tidslinien og lydværktøjet åbnes. 3. Klik på Start indtaling. 4. Optagelsen stoppes på Stop indtaling. 5. Angiv et navn for lydfilen, der gemmes i mappen Indtaling. 6. Indtalingen placerer sig selv på Lyd/musiksporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 16 af 21

17 Indsættelse af lyd og lydeffekter 1. Vælg Importer lyd eller musik. 2. Der kan browses efter lydklip, også nogle man selv har gemt. 3. Klik på Importer og lydklippet bliver anbragt i Lyd/musik-sporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 17 af 21

18 Filmen ud af PC en Når filmen er færdigredigeret er der flere måder at gemme eller få filmen ud af computeren på. Vælg Afslut film under Filmopgaver: Uanset hvilken af ovennævnte muligheder, der vælges skal filmen renderes. Det vil sige, at billede, overgange, lyd, musik og tekst skal smeltes sammen. Hvis man har mange af ovennævnte dele på sin film kan det godt tage en rum tid, selvfølgelig afhængig af computerens ydeevne. Her gennemgås nogle af dem: Gem på computeren 1. Klik på Gem på computeren. 2. Vælg navn og sted til at gemme. 3. Hvis filmen alene skal bruges til visning på computeren vælges som vist: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 18 af 21

19 4. Hvis filmen skal gemmes i fuld kvalitet vælges således: 5. Klik på Næste og filmen gemmes. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 19 af 21

20 Den færdige film kan nu åbnes i eksempelvis Windows Media Player og under afspilningen optages på en VHSvideomaskine, der er tilsluttet grafikkortes TV-out og lydkortets audio-ud. Der fås løse scart-stik med de nødvendige bøsninger, og relevante kabler plejer, at følge med lyd- og grafikkort. Forskellige grafikkort kan have hver sin måde at lade sig indstille på. Konsulter eventuelt dokumentationen til det aktuelle kort eller computer. Send til DV-kamera 1. Klik på Send til DV-kamera. 2. Følg anvisningen og klik på næste: 3. Filmen overføres nu til DV-kameraet: Fra DV-kameraet kan filmen nu overføres til et almindeligt VHS-bånd, hvis DV-kameraet har en analog udgang. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 20 af 21

21 Hjælp-funktionen i Movie Maker 2 Husk at Hjælp-funktionen kan give svar på mange af de spørgsmål, som måtte opstå undervejs. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 21 af 21

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

HDV Workflow i Vegas Pro

HDV Workflow i Vegas Pro HDV Workflow i Vegas Pro Gary Rebholz I denne artikel vil jeg gerne fortsætte med at undersøge arbejdsgangen for de forskellige typer af kameraer og formater, som vi begyndte i sidste måned med en diskussion

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Forord. Den Talende Bog 3

Forord. Den Talende Bog 3 Forord Den Talende Bog 3 er en videreudvikling af Den Talende Bog 2 som kombinerer tekstbehandling, billedbehandling, video, lyd og internet med en undervisningsform der giver den størst mulige læring.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Kursus- og opslagsmateriale

Kursus- og opslagsmateriale Kursus- og opslagsmateriale December 2014 Lync 2013 Dette materiale er udarbejdet til et 1-dags kursus og gennemgår Lync 2013 med vægt på følgende funktioner: Gennemgang af brugerfladen med: Tilgængelighed

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere