Microsoft Movie Maker 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Movie Maker 2"

Transkript

1 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt... 4 Overfør filmen fra DV-kamera til computer... 4 Rediger filmen...9 Trimning af scenerne...11 Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip...12 Tekster...12 Lav din egen tekst...13 Videoovergange...13 Videoeffekter...13 Lyd og billede...14 Tag et billede af en video frame...14 Lydredigering...15 Regulering af lydstyrken...15 Indsættelse af Voice-overs...16 Indsættelse af lyd og lydeffekter...17 Filmen ud af PC en...18 Gem på computeren...18 Send til DV-kamera...20 Hjælp-funktionen i Movie Maker It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 1 af 21

2 Om programmet Movie Maker 2 Videoredigeringsprogrammet Microsoft Windows Movie Maker 2 er et gratis program, der kører med Windows XP Pro eller Windows XP Home som styresystem. Programmet kan downloades på Microsofts hjemmeside: wnloads/moviemaker2.asp. Når programmet er installeret startes det under Start Programmer Movie Maker. Lidt teknik Hvilke krav skal man stille til sin computer? Processor: Skal helst være over 1500 MHz (Minimum 600 MHz) Ram: Gerne 512 MB (Minimum 128 MB) Harddisk: Enten en stor, eksempelvis 80 GB eller mere, delt i to partitioner. En til styresystem og programmer og en til selve filmprojektet. Eller to harddiske anvendt som ovenfor og her kan man så overveje en ekstern harddisk med USB2 eller Firewire. Grafikkort og lydkort: Et nyere grafikkort og lydkort, der understøtter DirectX. TV-out på grafikkortet er en god mulighed for at få sin film ud analogt til VHS-bånd eller tv-monitor. Windows: Windows Movie Maker kræver Windows XP (Home eller Pro). Windows XP kan anvende NTFSfilsystem, som tillader en filstørrelse på mere end 4GB eller ca. 20 min., hvilket anbefales. Højtalere (eller headset) Mikrofon (til voice-over) Selve tilslutningen af et kamera kan løses på flere måder. Denne vejledning tager udgangspunkt i, at man anvender et DV- eller Digital8-kamera, og at computeren enten er forsynet med tilslutningsmulighed til en såkaldt FireWire-indgang (IEEE1394). Hvis du har fx et godt webcam, der typisk sluttes til via USB2 er det nogenlunde samme fremgangsmåde. Standardplacering af filer og mapper: Ved en standardinstallation af Movie Maker 2 vil programmet installere sig på C-drevet i Programmer\Movie Maker Hentede video- og lydfiler: Som standard er placeringen C:\Documents and Settings\ Den pågældende bruger \Lokale indstillinger\temp\. Det kan anbefales at ændre til det drev eller den partition af harddisken, man ønsker at bruge til video. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 2 af 21

3 Dette gøres i Funktioner Indstillinger under fanebladet Generelt: Midlertidigt lager. Projektfiler (.MSWMM): Dokumenter\Videoer Projektfiler kan man imidlertid selv bestemme placeringen af (anbefales). It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 3 af 21

4 Kom i gang med videoredigering Begynd på et nyt projekt Inden man begynder på et nyt projekt, skal det stærkt anbefales at man: Afslutter alle baggrundsprogrammer, man ikke har brug for. Kører programmet Diskdefragmentering på det ledige drev du ønsker at anvende til midlertidig lager. Klik på Start Programmer Tilbehør Systemværktøjer Diskfragmentering (Kan muligvis kræve administratorrettigheder) Undlader at bruge nogen form for energisparefunktion på computeren. Indstiller farvedybden til mindst 16-bit. Højreklik på Skrivebordet Egenskaber Indstillinger og vælger 16 bit i rullepanelet for farver. Overfør filmen fra DV-kamera til computer Dette er blot et eksempel. I princippet er det samme arbejdsgang når du skal hente fra andre kilder som fx et webcam (her foregår det blot live ). Mens computer og DV-kamera for en sikkerheds skyld er slukket indsættes det 4-polede stik til venstre i DVkameraets Dv-out-stik (konsulter evt. kameraets instruktionsvejledning) It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 4 af 21

5 og det 6 polede til højre i capturekortet eller en anden FireWire-indgang på computeren. Vær opmærksom på, at bærbare computere ofte har en 4-polet FireWire-indgang, hvorfor man behøver et kabel med 4-polet stik i begge ender. 1. Start computeren. 2. Tænd for DV-kameraet og sæt det i afspilningstilstand. 3. Åbn Movie Maker 2. Du kan bruge kommandoerne på menulinjen til at udføre forskellige opgaver i Movie Maker 2. Hvis du vil have vist eller skjule værktøjslinjen, skal du vælge Vis Værktøjslinje i menuen. Der vises en markering ud for kommandoen Værktøjslinje i menuen, når værktøjslinjen vises. I følgende illustration vises menulinjen og værktøjslinjen i Movie Maker 2. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 5 af 21

6 Aktiver knappen Opgaver på værktøjslinien 4. Klik på Hent fra videoenhed 5. Klik på DV-kamera i Tilgængelige enheder på siden Videohentningsenhed, hvis der er flere enheder tilsluttet. 6. Skriv i feltet Skriv et filnavn til den hentede video et filnavn for den hentede videofil. Vælg derefter i feltet Vælg, hvor den hentede video skal gemmes den placering, hvor videoen skal gemmes, eller klik på Gennemse for at vælge en placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 6 af 21

7 7. Vælg på siden Videoindstilling den videoindstilling, du vil bruge til at hente video og lyd. Vælg som vist, hvis du vil have filmen tilbage på bånd. Du har nu følgende muligheder: A. Klik på Hent hele båndet automatisk på siden Hentningsmetode. Båndet i DV-kameraet spoles tilbage. Hentningen starter automatisk og slutter, når videobåndet er slut. 1. Vælg en af følgende kommandoer: Du kan opdele videoen i mindre klip ved at markere afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig. Du kan stoppe hentningen, før slutningen af videobåndet er nået, ved at klikke på Stop hentning og derefter klikke på Ja i den viste dialogboks for at gemme den video, der er hentet. 2. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. B. Klik på Hent dele af båndet manuelt på siden Hentningsmetode. 1. Marker afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig for at opdele videoen i mindre klip. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 7 af 21

8 2. Hvis lyden ikke skal afspilles over højttalerne, mens en video hentes, skal du markere afkrydsningsfeltet Slå højttalere fra. 3. Hvis hentningen skal standse automatisk, når der er gået et stykke tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning og derefter angive eller vælge, i hvor lang tid der skal hentes. Tiden vises i formatet timer:minutter(t:mm). 4. Find den video eller den lyd, du vil hente fra båndet, ved enten at bruge indstillingerne på DV-kameraet eller videobåndoptageren eller DV-kameraindstillinger i guiden. 5. Klik på Start hentning for at begynde at hente videoen. Båndet afspilles automatisk, og hentningen starter. 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder: 2. Klik på Stop hentning, når båndet når til det sted, hvor du vil standse hentningen. 3. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning, skal du vente, mens videoen hentes i den angivne tidslængde. 4. Gentag trin 5 til og med 7 for hver del af det videobånd, du vil hente. 5. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. Disse samlinger og deres indhold kan organiseres og ordnes i lighed med anden dokumenthåndtering i Windows. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 8 af 21

9 Rediger filmen Inden det rigtigt går løs, er det rart at vide, at man kan fortryde et antal trin undervejs ved at klikke på knappen, der er placeret på Værktøjslinien: Knappen fortryder fortrydelsen. Det område, hvor du opretter og redigerer dit projekt, kan ses i to visninger, Storyboardet og Tidslinien. Du kan skifte mellem disse to, når du producerer en film. Vi begynder med Storyboard visning: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 9 af 21

10 Klik på Samlinger på Værktøjslinien En samling indeholder lydklip, videoklip eller billeder, du har importeret eller hentet i Windows Movie Maker. En samling fungerer som en beholder for dine klip, som er små segmenter af lyd og video, og hjælper dig med at organisere det importerede eller hentede indhold. Samlinger vises i ruden Samlinger i Movie Maker. Dine scener fra Samlinger kan nu trækkes ned på storyboardet i den rækkefølge, du ønsker det. En scene kan gennemses på skærmen ved at dobbeltklikke på den i albummet. Man kan få oplysninger om scenens længde ved at lade musemarkøren hvile over scenen. Hvis du fortryder en placering kan en scene flyttes ved træk med musen til ny position. En uønsket scene kan fjernes fra Storyboardet (den bliver ikke slettet fra samlingen) ved at markere den med musen og trykke på slet. Når de ønskede scener er placeret på storyboardet, skal de enkelte klip trimmes, og der skiftes til Tidslinie: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 10 af 21

11 Som det ses er der 5 spor: Filmklip mm, overgange, original lyd, lyd/musik og titeloverlejring. Hvis der kun vises tre spor, kan video udvides ved at klikke på det lille. Hver enkelt scene fremtræder med sin relative længde. Visningen af disse relative længder kan ændres ved at klikke på de to lupper. En bestemt position i filmen findes ved hjælp af den blå skyder på Tidslinien, og man vil se, at den aktuelle scene bliver aktiv. Hvis man øger den synlige bredde, er det ikke sikkert, at man kan se alle scenerne i vinduet på en gang, men ved hjælp af scroll-baren nederst i billedet, kan man navigere frem og tilbage i filmen. Ved at trykke på F9 autotilpasses Tidslinien til filmen. Trimning af scenerne Det skal lige bemærkes, at enhver trimning eller anden form for redigering ikke påvirker råmaterialet, der ligger i samlingen. En trimning foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Lad musemarkøren hvile på klippet enten i starten eller i slutningen til der fremkommer en rød dobbeltpil. 3. Hold venstre museknap nede og juster klippet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 11 af 21

12 Trimningen kan også foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Start afspilning på Skærmen 3. Stop ved det ønskede trimpunkt. 4. Vælg Klip Angiv Starttrimpunkt eller Angiv Sluttrimpunkt. Hvis man af en eller anden grund har behov for at dele en scene i to findes delepunktet ved at afspille klippet på Skærmen: 1. Gør scenen aktiv ved at venstreklikke på den. 2. Tryk på play-knappen på Skærmen. 3. Tryk på pause-knappen på Skærmen, når det ønskede delepunkt er nået. 4. Klik på opdel klip-knappen på Skærmen. 5. Højreklik på den del på Tidslinien, der ønskes fjernet, og vælg slet. 6. Hver del kan også flyttes ved at trække til ny position på Tidslinien med musen. Alternativt kan du anvende Klip Skub til højre eller venstre. Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip 1. Hold CTRL-tasten ned, mens du på storyboardet eller tidslinjen, og klik derefter på de sammenhængende klip, du vil kombinere. Hvis du vil vælge en række af sammenhængende klip, skal du klikke på første klip, trykke på SKIFT-tasten og holde den nede og derefter klikke på det sidste klip. 2. Klik på Klip Kombiner. Oplysninger om navn og egenskaber for det første klip i gruppen bruges til det nye klip, og tiden justeres tilsvarende. Tekster Der findes to typer tekster: Fuldskærmstekst, der har sin egen baggrund og som skal placeres i videosporet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 12 af 21

13 Titeloverlejring, der har filmklippene som baggrund, og som placeres i Titeloverlejringsporet. Man kan udmærket trække teksten til et andet spor senere, hvis det ønskes. Lav din egen tekst 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Opret titler eller rulletekster. 3. Vælg den ønskede tekstmulighed ud fra de fem valgmuligheder. 4. Skriv teksten 5. Hvis skrifttype/størrelse/farve skal ændres vælg Skift skrifttype og farve. 6. Animation, det vil sige den måde teksten kommer til syne på Skærmen kan også ændres. Vælg Skift titlens animation 7. Klik på Udført. Føj titel til film. Husk at når teksten er placeret i sit rette spor kan man ændre den tid teksten er på Skærmen ved at trække tekstklippene længere eller kortere. Dette har også konsekvenser for rulleteksters hastighed. Videoovergange Videoovergange er overgange mellem to på hinanden følgende scener, og brugen af dem bør ikke overdrives (medfører også længere rendering omtales senere). 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoovergange, og en samling af videoovergange fremkommer. 3. Den ønskede overgang trækkes ned og slippes på den ønskede position. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. 5. Længden af overgangen kan reguleres ved at trække i den når den er placeret, som forklaret under billedredigeringen. Videoeffekter Movie Maker 2 har et antal videoeffekter, det kan hentes ind i filmen: 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoeffekter, og en samling af videoeffekter fremkommer. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 13 af 21

14 3. Den ønskede effekt trækkes ned og slippes på det ønskede klip. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. Videoeffekter vises i storyboardvisningen med en blå stjerne på filmklippet som på klippet til højre: Ved at højreklikke på stjernen kan man tilføje og fjerne effekter. Videoovergange vises ved et symbol mellem de to filmklip, og kan fjernes ved højreklik og slet. Lyd og billede Billede og originallyd hører normalt sammen, men kan adskilles og lyden slettes og erstattes af speak, baggrundsmusik eller anden lyd: 1. Højreklik på lyden fra den scene der ikke skal have sin originallyd og vælg Slå fra. Lyden kan senere slås til igen. Hvis lyden ønskes brugt uden billede: 2. Træk lyden ned på Lyd/musik-sporet og billedet forsvinder Tag et billede af en video frame Her er der mulighed for at gemme en enkelt frame som et billeder. For eksempel som link på web til en streamet video: 1. Vælg på Skærmen det billede fra videoen du skal bruge ved at trykke på afspil og dernæst pause, når det ønskede billede er nået. 2. Klik på Tag billede (vist ovenfor). 3. Gem billedet på ønsket placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 14 af 21

15 Lydredigering Ethvert lydklip kan redigeres som et filmklip. Det vil sige trimmes eller deles. Pas i øvrigt meget på med at arbejde med filmklip og originallyd særskilt, idet det let kommer til at gå ud over synkroniseringen mellem lyd og billede. Fortryd-funktionerne kan være en stor velsignelse her. Regulering af lydstyrken Generelt er lyden ofte et svagt punkt i alle ikkeprofessionelle optagelser. En god ekstern mikrofon til kameraet kan anbefales. Der er imidlertid flere muligheder for at optimere lyden. Lydstyrken for hvert spor kan reguleres for sig. 1. Lydsporet kan reguleres i sin helhed, hvis alle klippene kombineres først. 2. Lydsporet kan optones eller udtones fra et valgt punkt. 3. Lyden kan reguleres på udvalgte klip. 4. Lydbalancen mellem originallyden fra optagelsen og lyden i Lyd/musik-sporet kan justeres. Ad. 1: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken Ad 2: 1. Vælg det klip, der skal reguleres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Opton/Udton. Ad 3: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken. Ad 4: 1. Vælg de klip, der skal reguleres. 2. Klik på til venstre for Tidslinien og find den ønskede balance. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 15 af 21

16 Indsættelse af Voice-overs 1. Sæt tidslinieskyderen på det sted hvor voiceover skal begynde. Lydsporet skal selvfølgelig være tomt så langt voice-overen varer. 2. Klik på mikrofonsymbolet til venstre for Tidslinien og lydværktøjet åbnes. 3. Klik på Start indtaling. 4. Optagelsen stoppes på Stop indtaling. 5. Angiv et navn for lydfilen, der gemmes i mappen Indtaling. 6. Indtalingen placerer sig selv på Lyd/musiksporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 16 af 21

17 Indsættelse af lyd og lydeffekter 1. Vælg Importer lyd eller musik. 2. Der kan browses efter lydklip, også nogle man selv har gemt. 3. Klik på Importer og lydklippet bliver anbragt i Lyd/musik-sporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 17 af 21

18 Filmen ud af PC en Når filmen er færdigredigeret er der flere måder at gemme eller få filmen ud af computeren på. Vælg Afslut film under Filmopgaver: Uanset hvilken af ovennævnte muligheder, der vælges skal filmen renderes. Det vil sige, at billede, overgange, lyd, musik og tekst skal smeltes sammen. Hvis man har mange af ovennævnte dele på sin film kan det godt tage en rum tid, selvfølgelig afhængig af computerens ydeevne. Her gennemgås nogle af dem: Gem på computeren 1. Klik på Gem på computeren. 2. Vælg navn og sted til at gemme. 3. Hvis filmen alene skal bruges til visning på computeren vælges som vist: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 18 af 21

19 4. Hvis filmen skal gemmes i fuld kvalitet vælges således: 5. Klik på Næste og filmen gemmes. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 19 af 21

20 Den færdige film kan nu åbnes i eksempelvis Windows Media Player og under afspilningen optages på en VHSvideomaskine, der er tilsluttet grafikkortes TV-out og lydkortets audio-ud. Der fås løse scart-stik med de nødvendige bøsninger, og relevante kabler plejer, at følge med lyd- og grafikkort. Forskellige grafikkort kan have hver sin måde at lade sig indstille på. Konsulter eventuelt dokumentationen til det aktuelle kort eller computer. Send til DV-kamera 1. Klik på Send til DV-kamera. 2. Følg anvisningen og klik på næste: 3. Filmen overføres nu til DV-kameraet: Fra DV-kameraet kan filmen nu overføres til et almindeligt VHS-bånd, hvis DV-kameraet har en analog udgang. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 20 af 21

21 Hjælp-funktionen i Movie Maker 2 Husk at Hjælp-funktionen kan give svar på mange af de spørgsmål, som måtte opstå undervejs. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 21 af 21

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 15. Indeholder Studio, Studio Ultimate og Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 15. Indeholder Studio, Studio Ultimate og Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Indeholder Studio, Studio Ultimate og Studio Ultimate Collection Dit liv på film 41007139 Dokumentation af Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Læs mere

Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Teknologi til kommunikation og kontrol Formål Tobii Communicator PC software kan bruges til at lave, tilpasse og anvende dynamiske sidesæt for

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere