Microsoft Movie Maker 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Movie Maker 2"

Transkript

1 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt... 4 Overfør filmen fra DV-kamera til computer... 4 Rediger filmen...9 Trimning af scenerne...11 Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip...12 Tekster...12 Lav din egen tekst...13 Videoovergange...13 Videoeffekter...13 Lyd og billede...14 Tag et billede af en video frame...14 Lydredigering...15 Regulering af lydstyrken...15 Indsættelse af Voice-overs...16 Indsættelse af lyd og lydeffekter...17 Filmen ud af PC en...18 Gem på computeren...18 Send til DV-kamera...20 Hjælp-funktionen i Movie Maker It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 1 af 21

2 Om programmet Movie Maker 2 Videoredigeringsprogrammet Microsoft Windows Movie Maker 2 er et gratis program, der kører med Windows XP Pro eller Windows XP Home som styresystem. Programmet kan downloades på Microsofts hjemmeside: wnloads/moviemaker2.asp. Når programmet er installeret startes det under Start Programmer Movie Maker. Lidt teknik Hvilke krav skal man stille til sin computer? Processor: Skal helst være over 1500 MHz (Minimum 600 MHz) Ram: Gerne 512 MB (Minimum 128 MB) Harddisk: Enten en stor, eksempelvis 80 GB eller mere, delt i to partitioner. En til styresystem og programmer og en til selve filmprojektet. Eller to harddiske anvendt som ovenfor og her kan man så overveje en ekstern harddisk med USB2 eller Firewire. Grafikkort og lydkort: Et nyere grafikkort og lydkort, der understøtter DirectX. TV-out på grafikkortet er en god mulighed for at få sin film ud analogt til VHS-bånd eller tv-monitor. Windows: Windows Movie Maker kræver Windows XP (Home eller Pro). Windows XP kan anvende NTFSfilsystem, som tillader en filstørrelse på mere end 4GB eller ca. 20 min., hvilket anbefales. Højtalere (eller headset) Mikrofon (til voice-over) Selve tilslutningen af et kamera kan løses på flere måder. Denne vejledning tager udgangspunkt i, at man anvender et DV- eller Digital8-kamera, og at computeren enten er forsynet med tilslutningsmulighed til en såkaldt FireWire-indgang (IEEE1394). Hvis du har fx et godt webcam, der typisk sluttes til via USB2 er det nogenlunde samme fremgangsmåde. Standardplacering af filer og mapper: Ved en standardinstallation af Movie Maker 2 vil programmet installere sig på C-drevet i Programmer\Movie Maker Hentede video- og lydfiler: Som standard er placeringen C:\Documents and Settings\ Den pågældende bruger \Lokale indstillinger\temp\. Det kan anbefales at ændre til det drev eller den partition af harddisken, man ønsker at bruge til video. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 2 af 21

3 Dette gøres i Funktioner Indstillinger under fanebladet Generelt: Midlertidigt lager. Projektfiler (.MSWMM): Dokumenter\Videoer Projektfiler kan man imidlertid selv bestemme placeringen af (anbefales). It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 3 af 21

4 Kom i gang med videoredigering Begynd på et nyt projekt Inden man begynder på et nyt projekt, skal det stærkt anbefales at man: Afslutter alle baggrundsprogrammer, man ikke har brug for. Kører programmet Diskdefragmentering på det ledige drev du ønsker at anvende til midlertidig lager. Klik på Start Programmer Tilbehør Systemværktøjer Diskfragmentering (Kan muligvis kræve administratorrettigheder) Undlader at bruge nogen form for energisparefunktion på computeren. Indstiller farvedybden til mindst 16-bit. Højreklik på Skrivebordet Egenskaber Indstillinger og vælger 16 bit i rullepanelet for farver. Overfør filmen fra DV-kamera til computer Dette er blot et eksempel. I princippet er det samme arbejdsgang når du skal hente fra andre kilder som fx et webcam (her foregår det blot live ). Mens computer og DV-kamera for en sikkerheds skyld er slukket indsættes det 4-polede stik til venstre i DVkameraets Dv-out-stik (konsulter evt. kameraets instruktionsvejledning) It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 4 af 21

5 og det 6 polede til højre i capturekortet eller en anden FireWire-indgang på computeren. Vær opmærksom på, at bærbare computere ofte har en 4-polet FireWire-indgang, hvorfor man behøver et kabel med 4-polet stik i begge ender. 1. Start computeren. 2. Tænd for DV-kameraet og sæt det i afspilningstilstand. 3. Åbn Movie Maker 2. Du kan bruge kommandoerne på menulinjen til at udføre forskellige opgaver i Movie Maker 2. Hvis du vil have vist eller skjule værktøjslinjen, skal du vælge Vis Værktøjslinje i menuen. Der vises en markering ud for kommandoen Værktøjslinje i menuen, når værktøjslinjen vises. I følgende illustration vises menulinjen og værktøjslinjen i Movie Maker 2. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 5 af 21

6 Aktiver knappen Opgaver på værktøjslinien 4. Klik på Hent fra videoenhed 5. Klik på DV-kamera i Tilgængelige enheder på siden Videohentningsenhed, hvis der er flere enheder tilsluttet. 6. Skriv i feltet Skriv et filnavn til den hentede video et filnavn for den hentede videofil. Vælg derefter i feltet Vælg, hvor den hentede video skal gemmes den placering, hvor videoen skal gemmes, eller klik på Gennemse for at vælge en placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 6 af 21

7 7. Vælg på siden Videoindstilling den videoindstilling, du vil bruge til at hente video og lyd. Vælg som vist, hvis du vil have filmen tilbage på bånd. Du har nu følgende muligheder: A. Klik på Hent hele båndet automatisk på siden Hentningsmetode. Båndet i DV-kameraet spoles tilbage. Hentningen starter automatisk og slutter, når videobåndet er slut. 1. Vælg en af følgende kommandoer: Du kan opdele videoen i mindre klip ved at markere afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig. Du kan stoppe hentningen, før slutningen af videobåndet er nået, ved at klikke på Stop hentning og derefter klikke på Ja i den viste dialogboks for at gemme den video, der er hentet. 2. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. B. Klik på Hent dele af båndet manuelt på siden Hentningsmetode. 1. Marker afkrydsningsfeltet Opret klip, når guiden er færdig for at opdele videoen i mindre klip. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 7 af 21

8 2. Hvis lyden ikke skal afspilles over højttalerne, mens en video hentes, skal du markere afkrydsningsfeltet Slå højttalere fra. 3. Hvis hentningen skal standse automatisk, når der er gået et stykke tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning og derefter angive eller vælge, i hvor lang tid der skal hentes. Tiden vises i formatet timer:minutter(t:mm). 4. Find den video eller den lyd, du vil hente fra båndet, ved enten at bruge indstillingerne på DV-kameraet eller videobåndoptageren eller DV-kameraindstillinger i guiden. 5. Klik på Start hentning for at begynde at hente videoen. Båndet afspilles automatisk, og hentningen starter. 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder: 2. Klik på Stop hentning, når båndet når til det sted, hvor du vil standse hentningen. 3. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Tidsgrænse for hentning, skal du vente, mens videoen hentes i den angivne tidslængde. 4. Gentag trin 5 til og med 7 for hver del af det videobånd, du vil hente. 5. Klik på Udfør for at lukke guiden Hent video. Det hentede indhold importeres til en ny samling med samme navn som den angivne videofil. Disse samlinger og deres indhold kan organiseres og ordnes i lighed med anden dokumenthåndtering i Windows. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 8 af 21

9 Rediger filmen Inden det rigtigt går løs, er det rart at vide, at man kan fortryde et antal trin undervejs ved at klikke på knappen, der er placeret på Værktøjslinien: Knappen fortryder fortrydelsen. Det område, hvor du opretter og redigerer dit projekt, kan ses i to visninger, Storyboardet og Tidslinien. Du kan skifte mellem disse to, når du producerer en film. Vi begynder med Storyboard visning: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 9 af 21

10 Klik på Samlinger på Værktøjslinien En samling indeholder lydklip, videoklip eller billeder, du har importeret eller hentet i Windows Movie Maker. En samling fungerer som en beholder for dine klip, som er små segmenter af lyd og video, og hjælper dig med at organisere det importerede eller hentede indhold. Samlinger vises i ruden Samlinger i Movie Maker. Dine scener fra Samlinger kan nu trækkes ned på storyboardet i den rækkefølge, du ønsker det. En scene kan gennemses på skærmen ved at dobbeltklikke på den i albummet. Man kan få oplysninger om scenens længde ved at lade musemarkøren hvile over scenen. Hvis du fortryder en placering kan en scene flyttes ved træk med musen til ny position. En uønsket scene kan fjernes fra Storyboardet (den bliver ikke slettet fra samlingen) ved at markere den med musen og trykke på slet. Når de ønskede scener er placeret på storyboardet, skal de enkelte klip trimmes, og der skiftes til Tidslinie: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 10 af 21

11 Som det ses er der 5 spor: Filmklip mm, overgange, original lyd, lyd/musik og titeloverlejring. Hvis der kun vises tre spor, kan video udvides ved at klikke på det lille. Hver enkelt scene fremtræder med sin relative længde. Visningen af disse relative længder kan ændres ved at klikke på de to lupper. En bestemt position i filmen findes ved hjælp af den blå skyder på Tidslinien, og man vil se, at den aktuelle scene bliver aktiv. Hvis man øger den synlige bredde, er det ikke sikkert, at man kan se alle scenerne i vinduet på en gang, men ved hjælp af scroll-baren nederst i billedet, kan man navigere frem og tilbage i filmen. Ved at trykke på F9 autotilpasses Tidslinien til filmen. Trimning af scenerne Det skal lige bemærkes, at enhver trimning eller anden form for redigering ikke påvirker råmaterialet, der ligger i samlingen. En trimning foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Lad musemarkøren hvile på klippet enten i starten eller i slutningen til der fremkommer en rød dobbeltpil. 3. Hold venstre museknap nede og juster klippet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 11 af 21

12 Trimningen kan også foretages således: 1. Gør den ønskede scene aktiv ved at klikke på den med musen. 2. Start afspilning på Skærmen 3. Stop ved det ønskede trimpunkt. 4. Vælg Klip Angiv Starttrimpunkt eller Angiv Sluttrimpunkt. Hvis man af en eller anden grund har behov for at dele en scene i to findes delepunktet ved at afspille klippet på Skærmen: 1. Gør scenen aktiv ved at venstreklikke på den. 2. Tryk på play-knappen på Skærmen. 3. Tryk på pause-knappen på Skærmen, når det ønskede delepunkt er nået. 4. Klik på opdel klip-knappen på Skærmen. 5. Højreklik på den del på Tidslinien, der ønskes fjernet, og vælg slet. 6. Hver del kan også flyttes ved at trække til ny position på Tidslinien med musen. Alternativt kan du anvende Klip Skub til højre eller venstre. Sådan kombineres et opdelt lyd- eller videoklip 1. Hold CTRL-tasten ned, mens du på storyboardet eller tidslinjen, og klik derefter på de sammenhængende klip, du vil kombinere. Hvis du vil vælge en række af sammenhængende klip, skal du klikke på første klip, trykke på SKIFT-tasten og holde den nede og derefter klikke på det sidste klip. 2. Klik på Klip Kombiner. Oplysninger om navn og egenskaber for det første klip i gruppen bruges til det nye klip, og tiden justeres tilsvarende. Tekster Der findes to typer tekster: Fuldskærmstekst, der har sin egen baggrund og som skal placeres i videosporet. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 12 af 21

13 Titeloverlejring, der har filmklippene som baggrund, og som placeres i Titeloverlejringsporet. Man kan udmærket trække teksten til et andet spor senere, hvis det ønskes. Lav din egen tekst 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Opret titler eller rulletekster. 3. Vælg den ønskede tekstmulighed ud fra de fem valgmuligheder. 4. Skriv teksten 5. Hvis skrifttype/størrelse/farve skal ændres vælg Skift skrifttype og farve. 6. Animation, det vil sige den måde teksten kommer til syne på Skærmen kan også ændres. Vælg Skift titlens animation 7. Klik på Udført. Føj titel til film. Husk at når teksten er placeret i sit rette spor kan man ændre den tid teksten er på Skærmen ved at trække tekstklippene længere eller kortere. Dette har også konsekvenser for rulleteksters hastighed. Videoovergange Videoovergange er overgange mellem to på hinanden følgende scener, og brugen af dem bør ikke overdrives (medfører også længere rendering omtales senere). 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoovergange, og en samling af videoovergange fremkommer. 3. Den ønskede overgang trækkes ned og slippes på den ønskede position. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. 5. Længden af overgangen kan reguleres ved at trække i den når den er placeret, som forklaret under billedredigeringen. Videoeffekter Movie Maker 2 har et antal videoeffekter, det kan hentes ind i filmen: 1. Klik på Opgaver på Værktøjslinien. 2. Vælg Vis videoeffekter, og en samling af videoeffekter fremkommer. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 13 af 21

14 3. Den ønskede effekt trækkes ned og slippes på det ønskede klip. 4. Hvordan den virker ses straks på Skærmen. Videoeffekter vises i storyboardvisningen med en blå stjerne på filmklippet som på klippet til højre: Ved at højreklikke på stjernen kan man tilføje og fjerne effekter. Videoovergange vises ved et symbol mellem de to filmklip, og kan fjernes ved højreklik og slet. Lyd og billede Billede og originallyd hører normalt sammen, men kan adskilles og lyden slettes og erstattes af speak, baggrundsmusik eller anden lyd: 1. Højreklik på lyden fra den scene der ikke skal have sin originallyd og vælg Slå fra. Lyden kan senere slås til igen. Hvis lyden ønskes brugt uden billede: 2. Træk lyden ned på Lyd/musik-sporet og billedet forsvinder Tag et billede af en video frame Her er der mulighed for at gemme en enkelt frame som et billeder. For eksempel som link på web til en streamet video: 1. Vælg på Skærmen det billede fra videoen du skal bruge ved at trykke på afspil og dernæst pause, når det ønskede billede er nået. 2. Klik på Tag billede (vist ovenfor). 3. Gem billedet på ønsket placering. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 14 af 21

15 Lydredigering Ethvert lydklip kan redigeres som et filmklip. Det vil sige trimmes eller deles. Pas i øvrigt meget på med at arbejde med filmklip og originallyd særskilt, idet det let kommer til at gå ud over synkroniseringen mellem lyd og billede. Fortryd-funktionerne kan være en stor velsignelse her. Regulering af lydstyrken Generelt er lyden ofte et svagt punkt i alle ikkeprofessionelle optagelser. En god ekstern mikrofon til kameraet kan anbefales. Der er imidlertid flere muligheder for at optimere lyden. Lydstyrken for hvert spor kan reguleres for sig. 1. Lydsporet kan reguleres i sin helhed, hvis alle klippene kombineres først. 2. Lydsporet kan optones eller udtones fra et valgt punkt. 3. Lyden kan reguleres på udvalgte klip. 4. Lydbalancen mellem originallyden fra optagelsen og lyden i Lyd/musik-sporet kan justeres. Ad. 1: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken Ad 2: 1. Vælg det klip, der skal reguleres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Opton/Udton. Ad 3: 1. Vælg de klip, der skal kombineres. 2. Højreklik på lydklippet og vælg Lydstyrke. 3. Reguler lydstyrken. Ad 4: 1. Vælg de klip, der skal reguleres. 2. Klik på til venstre for Tidslinien og find den ønskede balance. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 15 af 21

16 Indsættelse af Voice-overs 1. Sæt tidslinieskyderen på det sted hvor voiceover skal begynde. Lydsporet skal selvfølgelig være tomt så langt voice-overen varer. 2. Klik på mikrofonsymbolet til venstre for Tidslinien og lydværktøjet åbnes. 3. Klik på Start indtaling. 4. Optagelsen stoppes på Stop indtaling. 5. Angiv et navn for lydfilen, der gemmes i mappen Indtaling. 6. Indtalingen placerer sig selv på Lyd/musiksporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 16 af 21

17 Indsættelse af lyd og lydeffekter 1. Vælg Importer lyd eller musik. 2. Der kan browses efter lydklip, også nogle man selv har gemt. 3. Klik på Importer og lydklippet bliver anbragt i Lyd/musik-sporet It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 17 af 21

18 Filmen ud af PC en Når filmen er færdigredigeret er der flere måder at gemme eller få filmen ud af computeren på. Vælg Afslut film under Filmopgaver: Uanset hvilken af ovennævnte muligheder, der vælges skal filmen renderes. Det vil sige, at billede, overgange, lyd, musik og tekst skal smeltes sammen. Hvis man har mange af ovennævnte dele på sin film kan det godt tage en rum tid, selvfølgelig afhængig af computerens ydeevne. Her gennemgås nogle af dem: Gem på computeren 1. Klik på Gem på computeren. 2. Vælg navn og sted til at gemme. 3. Hvis filmen alene skal bruges til visning på computeren vælges som vist: It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 18 af 21

19 4. Hvis filmen skal gemmes i fuld kvalitet vælges således: 5. Klik på Næste og filmen gemmes. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 19 af 21

20 Den færdige film kan nu åbnes i eksempelvis Windows Media Player og under afspilningen optages på en VHSvideomaskine, der er tilsluttet grafikkortes TV-out og lydkortets audio-ud. Der fås løse scart-stik med de nødvendige bøsninger, og relevante kabler plejer, at følge med lyd- og grafikkort. Forskellige grafikkort kan have hver sin måde at lade sig indstille på. Konsulter eventuelt dokumentationen til det aktuelle kort eller computer. Send til DV-kamera 1. Klik på Send til DV-kamera. 2. Følg anvisningen og klik på næste: 3. Filmen overføres nu til DV-kameraet: Fra DV-kameraet kan filmen nu overføres til et almindeligt VHS-bånd, hvis DV-kameraet har en analog udgang. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 20 af 21

21 Hjælp-funktionen i Movie Maker 2 Husk at Hjælp-funktionen kan give svar på mange af de spørgsmål, som måtte opstå undervejs. It-værktøjskassen Microsoft Movie Maker 2 Side 21 af 21

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

- rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk - rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 Video valgfag 2011 12 Varighed: 5 uger a 2 lektioner Formål: at sætte alle i stand til selvstændigt at planlægge og fremstille korte videofilm, til brug fx i forbindelse med

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING Design Både de ikoner som man bruger i programmet, men også program ikonet, som bl.a. vises på skrivebordet. De nye ikoner ser sådan ud: Program ikon Ikoner til oplæsning

Læs mere

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK Bent Sehested Odense Video Klub Side 15 Manuel farvekorrigering. Tidligere (side 13) er der vist en indstilling, hvor du kunne lave en automatisk farvekorrektion. Der er også en mulighed for at gennemføre

Læs mere

Videoproduktion trin for trin

Videoproduktion trin for trin Videoredigering trin for trin Drejebog / manuskript Kamerateknik Storyboard Klippemanus Overfør videofiler til computer Capture Konvertering Redigering Færdigbehandling Vigtige begreber NAVN: KL: Videoproduktion

Læs mere

Billede redigering. Du har nu oprettet i alt to mapper, og der kan oprettes flere med et sigende navn.

Billede redigering. Du har nu oprettet i alt to mapper, og der kan oprettes flere med et sigende navn. Hvordan opretter vi en mappe på skrivebordet. Højre klik på skrivebord og Tryk en gang på ny. Klik så en gang på mappe. Højre klik på nye mappe, vælg omdøb og skriv: Mine Billeder, og Klik på skrivebordet.

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

VideoSpin - videoredigeringssoftware

VideoSpin - videoredigeringssoftware - videoredigeringssoftware - generelt Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware baseret på Pinnacle Studio Med videospin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener ned, lægge tekster

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO Table of Contents På ipad...3 på ipad (App'en imovie)... 4 Windows Live Movie Maker...20 Installer Windows Live Movie Maker... 21 Indsæt og tilpas videoer i Windows

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere.

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Sidst ændret: 17. November 2008 Hardware: Systemet består af: * 2 skærme, hvor den venstre et vigtigst. * Mac Pro computer * Ekstern scratch disk

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen.

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Grundlæggende lydredigering Side 1 Lyd redigering Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Denne vejledning er lavet med Audacity 1.3 beta, men de forskellige udgaver ligner

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

- et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft. - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft. - en manual fra Skolekonsulenterne.dk - et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er VLC-player?...4

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide.

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen Side 1 Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Du skal starte med at klik på Start, derefter klik på Programmer, til sidst skal du tryk på Windows Movie

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe Premiere Pro 2.0 Arbejds oversigt Hvad enten du bruger Adobe Premiere Pro til at redigere video til TV transmission, DVD, eller hjemmesider, vil du sandsynligvis fälge lignende arbejdsmetoder. Premiere Pro s arbejdsmetode

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Videoredigering med Pinnacle 9

Videoredigering med Pinnacle 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 1 Videoredigering med Pinnacle 9 Denne første vejledning skal hjælpe klubbens medlemmer i gang med redigering og bringe dem frem til et vellykket resultat. - Der opstår

Læs mere

Om multi-kamera redigering

Om multi-kamera redigering Om multi-kamera redigering Du kan bruge Multi-Camera Monitor at redigere optagelser fra flere kameraer, der simulerer levende kamera centraludstyr. Du kan redigere optagelser fra op til fire kameraer med

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Skype for Business til computer

Skype for Business til computer Skype for Business til computer Basisopgaver i Skype for business Indhold Basisopgaver i Skype for business... 2 Forord... 2 Opstart...3 Find og tilføj en kontakt... 7 Opret en gruppe... 8 Knyt en person

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Rediger video på ipad (App'en imovie)

Rediger video på ipad (App'en imovie) Med app'en imovie på din ipad kan du laver videoredigering direkte fra ipad'en. Ikke alle funktioner som man kender fra redigeringsprogrammer på computer er med, men langt de vigtigste og det er rigtig

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

PhotoStory et fedt program til præsentation af elektroniske billeder!

PhotoStory et fedt program til præsentation af elektroniske billeder! PhotoStory et fedt program til præsentation af elektroniske billeder! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Februar 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER Når man skal bruge billeder, der ikke er optaget på et professionelt TV-kamera, kan det betyde, at AVIDs Media Composer ikke kan genkende formatet og derfor ikke

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere