Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab for Indkomne forslag. 6. Valg: A. Formand (Morten W. Larsen) ulige år. B. Næstformand (Lars Bertelsen) lige år. C. Ungdomsformand (Jonas Kjær) ulige år. D. Kasserer (Flemming Henriksen) lige år. E. Bestyrelsesmedlem (Christian Olsen) ulige år. F. Bestyrelsesmedlem (Ubesat) lige år. G. Bestyrelsesmedlem (Kim Svendsen) lige år. H. Bestyrelsessuppl. (Kenneth Munkstrup) I. Bestyrelsessuppl. (Troels Kyhn) lige år. J. Revisor (Allan Nielsen) lige år. K. Revisor (Mikael Jensen) ulige år. 7. Kontingentfastsættelse. 8. Eventuelt. Ad 1. Flemming Henriksen Ad 2. Flemming Henriksen Ad 3. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Først og fremmest, så vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til vores general forsamling Min beretning er baseret udfra hvad der er sket i klubben siden sidst, og på hvad der kommer i fremtiden. Generelt: Vi har indgået en ny driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, som desværre har betydet en reducering af vores tilskud på kr årligt. Vores aftale er dog blevet mere præcis, så vi bedre kan holde kommunen op på de aftaler som nu er blevet nedskrevet. Der spares alle steder i kommunen og det er vi også blevet ramt af. Vi har fået malet huset på siderne og bagved, da der ikke sidste år var råd til at male det foran, men håber at det kan blive i år. Der er blevet indkøbt en tromle som kan hægtes på græs slå maskine så vi løbende kan tromle banen uden at beskadige den for meget. Vi har fået vores udendørs område på plads, og nu kan vi jo så bare håbe på at vejret bliver rigtig godt i år, så vi kan nyde dette område sammen. Side 1 af 5

2 Ungdom: På ungdomssiden, så fik vi afholdt Bakkens Fodbold Festival med over 400 spillere fordelt på 2 dage. En stor succes hvor vi fik beskrevet vores koncept omkring Fair Talk. Et koncept som vi skal ind til SBU og fortælle om samt at vi også bliver omtalt med hensyn til dette i april nummeret fra SBU. Vi fik igen afholdt fodboldskole med stor succes i samarbejde sammen med Danske Bank, og det gør vi også i år, men med et andet koncept, som vi i fremtiden kommer til at arbejde meget med på ungdomssiden, nemlig Coerver. Vi har nu, poder, U-6, U-7, U-9, U-11 og 9-mands U-13 samt et U-17 hold. Så heldigvis har vi stor succes på ungdomssiden med at få spillere til klubben. Der kommer også ture for nogle af vores hold i år, U-13 til Barcelona og U-11 til Gøteborg. Senior: Vores 1. hold, spiller i serie 1 og ligger nummer 4. I efteråret var det en klar forventning at vi havde store muligheder for at rykke op, men opstarten til foråret her, har nok været det ringeste som er set i lang tid, og det især når man ser på at vi nu har fået tider på kunststof. Men vi er sikre på at vi i hvert fald nok skal forblive i serie 2. Vores 2. hold rykkede op i serie 4, og her jeg spændt på at se hvordan det kommer til at gå, da jeg endnu ikke har set en eneste af spillerne til træning. Vi skal i fællesskab gøre noget for at tiltrække nye spillere, og vil foreslå at vi udarbejdet en planche som vi kan sætte op på forskellige uddannelsessteder hvor vi har spillere som kommer. Vi bør kunne trække nye, med tanke på det som vi tilbyder i Taarbæk IF. Vi har 2 veteran hold som skal spille 7-mands. Har måtte flytte fra Oldboys til veteran pga. af alderen for det ene hold, samt pga. manglende spillere og opbakning. Der er nyt træningstøj, og vi har i år indkøbt gule strømper med håbet om, at spillerne ikke gider at stjæle disse. Jeg er stadigvæk ked af man skal se folk rundt omkring i tøj som tilhører klubben. Sponsorer: Vi mister desværre hele tiden sponsorer, så her vil jeg også gerne opfordre til at alle gør en indsats for at vi kan få nye sponsorer til klubben. Afslutningsfest, sommer Da man fra SBU side, igen har fundet en genial plan og ligge alle afslutningskampe fredag d. 18. juni og 2. holdets kamp er rykket til om onsdagen, så skal vi have lavet en plan for hvordan vi får dette sat sammen. Vil folk møde op om lørdagen eller?? Kontingenter Bestyrelsen foreslår at vi hæver vores ungdoms kontingent med kr. 200,- pr. år. Dette skyldes øgede udgifter på ungdomsområdet med hensyn til arrangementer, udstyr mv., samt tilskud fra kommunen er blevet beskåret. Dog vil vi splitte kontingent for ungdom op således at poderne har mindre kontingent. Vi foreslår derfor at poder fra 2012 betaler 600,- kr. årligt. Bestyrelsen Sidste år, så var jeg rent ud sagt ganske træt af da jeg ikke følte at vi stod sammen i fællesskab i bestyrelsen omkring arbejdsopgaver. Om det så er blevet bedre, ja på nogle områder, men vi er stadigvæk ikke gode nok til at tage fra. Klubben drives af for få personer, Side 2 af 5

3 hvilket gør os sårbare såfremt nogle af disse personer skulle ønske at træde ud af bestyrelsen. Heldigvis er jeg selv blevet bedre til at sige *pyt*, ja, det bliver man skam nødt til indimellem. Men hvis jeg samtidig ikke følte at det gik bedre, og at jeg mener at vi gør en masse godt, ja, så var det måske min sidste beretning for nu. Vi skal i klubben være bedre til at inddrage forældre til engagere sig i klubben omkring ungdomsarbejdet, da vi oplever en positiv vækst på dette område. Det skal gøres ved at vi personligt finder de rigtige mennesker til dette i stedet for at opsøge disse via mail som drukner i alt muligt andet. Dette skal være på plads for alle hold inden 1. maj Desværre så har Jonas Kjær valgt at stoppe, og jeg vil så gerne sige tak for vores gode samarbejd og selvfølgelig ked af at du stopper. Især med tanke på Fair Talk konceptet, men her har vi heldigvis aftalt at du fortsætter arbejdet som ambassadør på dette. Så tusinde tak for alt Jonas. Men heldigvis, så er der en ny person som har ønsket at stille op på denne post, og det er Mikkel Holm. Mikkel kender vi jo alle i klubben som en meget ihærdig og iderig person på ungdomsområdet, og Mikkel har vist sig som en enestående person med en masse gode egenskaber som træner og leder. Har også taget den frivillige ungdomsleder uddannelse i samarbejde med FIL, så på vegne af bestyrelsen så har du vores store opbakning når vi om lidt skal stemme om dette. Også en tak til Christian Olsen som ligeledes ønsker at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet. Der var bifald til både Jonas og Christian for deres indsats. Tak til jer alle for at yde en ulønnet indsats for klubben, til gavn og glæde for medlemmerne af klubben. Også tak til vores hjælpere som sørger for at banerne er i perfekt stand, tøjet er vasket. Til sidst også en stor tak til vores trænere som hjælper os med holde styr på alle hold, og sørge for at alt bliver kørt i bedste TIF ånd. Afslutning Jeg håber, at i alle sammen, spillere, trænere, ledere, i fællesskab vil blive ved at huske på, at hvis vi ikke står sammen i klubben, ja, så er der ikke meget *stolthed og glæde over det*, og som der altid bliver sagt, så har vi en idrætsforening med noget specielt, det må vi aldrig glemme En klub hvor vi behandler stedet som var det vores eget hjem og hvor vi behandler hinanden som man gerne selv vil behandles. Det var det, og så håber jeg vi får en god aften og en god dialog som sidste år. Debat til formandens beretning Der blev stillet spørgsmål til hvad en kontakt forældre skal løse af opgaver. Det er en person der koordinere kontakt mellem forældre internt på et hold. Det kan være kørselsordning, holdplaner, arrangementer sociale som sportslige. Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene der er den der skal løfte alle opgaver, men sørge for at der sker noget på holdet. Det kan er oplagt at kontaktforældrene sørger for en oversigt til vaskeordning, kørselsordning eventuel holdkasse. Sikre at klubben har information om spillerne på holdet. Der var en debat om det var realistisk at få forældre til at bakke op. Vi skal tænke det nære. Det er holdet der er forældrenes hjerte og vi får sikkert ikke mange forældre til at tage større ansvar for klubben generelt. Det er bevist at det kan fungere når der er kontaktforældre. Vi kan se det på fastholdelsen af spillerne og ikke mindst på betalingslysten af kontingent. Side 3 af 5

4 Vi skal som bestyrelse tænke meget mere over hvilke aktiviteter vi sætter i gang før vi ved vi har opbakning hos forældre til at afvikle disse arrangementer. Der var en debat om hvordan vi tiltrækker nye spillere til vores senior afdeling. Det er et generelt problem for mange klubber. Vi er blandt andet belastet af vores lækre men meget afsides beliggenhed. Der var forslag om vi kunne tiltrække en hel gruppe vi kunne tilbyde et lukket hold. Vi skal dog være opmærksom på forinden at lave en gentlemanaftale om at spillere også skal kunne spille på klubbens øvrige hold såfremt de har de ambitioner. Det kan være svært bare at skifte klub når man ikke kender andre i klubben i forvejen. På nuværende er det en meget sammentømret spillertrup, som kan være svær at komme ind. Nye spillere kan også have en ide om at man bare kommer når man har lyst. Der mangler fodbold disciplin mht afbud. Det er at alle bruger netværket på skoler og socialenetværk på internettet til at udbrede kendskabet til TIF. Bestyrelsen vil udarbejde de gode argumenter som kan gå fra mund til mund eller slås op på diverse opslagstavler og vægge på nettet. Der blev kort talt om det var en god ide at splitte det daværende 3. hold fra OG. Det var en meget lukket gruppe som gik i samme klasse på gymnasiet. Der var bred enighed om at du sikkert var blevet splittet efter gymnasiet. Der er flere som i dag er integreret på vores 1-2. hold. Vi har stadig registreret omkring 11 personer fra det hold. Vi skal bruge vores unge spillere som har deres gang på gymnasier og skoler til at få gang i synlighedskampagnen. Der var forslag om at der kunne være kontingentfrihed eller at der skulle udbetales en dusør for at skaffe nye til klubben. Det er et instrument som vi helst ikke vil bruge, men måske kan blive nød til. Der blev spurgt til hvordan det ser ud med fødekæden fra ungdomsafdelingen til kommende senior? Ungdomsafdelingen ser godt ud. Der er mange på de yngste hold. U-17 ser ud til at de måske snart er nok til at kunne spille 11 mandsbold. Vi skal arbejde videre på at skabe klubånden. Vi er startet med at lade alle ungdomshold træne på samme dage. Vi skal også fastholde de arrangementer der har vist at forældrene bakker op. Der var forslag om at lave en event på Taarbæk skole hvor vi kunne fortælle om klubben og det vi kan tilbyde. Kim Svendsen takkede Morten for en god beretning og glædede sig over at han ville fortsætte som formand. Han udtrykte endvidere respekt over at Morten i årets løb har meldt så klart ud omkring forventninger til hvilket engagement bestyrelsen bør ligge for dagen. Beretningen og blev enstemmigt godkendt. Ad 4. Kassereren gennemgik regnskabet for Regnskabet udviste et driftoverskud på ,29 kr. Side 4 af 5

5 Der blev stillet spørgsmål om der er punkter i regnskabet som kassereren mener vi bruger for mange penge på. Svaret var umiddelbart nej og så længe regnskabet kan balancere så fint som det er så ser det godt ud. Vi har reguleret vores kontingenter så der er luft til de udgifter vi har. Kassereren udtrykte dog at det kan være svært at finde niveauet for hvor meget ungdomstrænerne skal have i godtgørelse da der er meget stor forskel på hvilke kompetencer, erfaringer og tid der bliver ofret. Kassereren takkede ungdomstrænerne for nogle gode budgetter og regnskaber som de laver i forbindelse med arrangementer og rejser. Han orienterede i øvrigt om at obligationer er øremærket til ungdoms arrangementer såfremt den daglige drift ikke kan dække vedtagne omkostninger. Beretningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Ingen indkomne forslag Ad 6. A. Morten Larsen blev genvalgt C. Jonas Kjær ønskede at trække sig. Mikkel Holm blev valgt. E. Torben Nielsen blev valgt. F. Christian Olsen ønskede ikke at fortsætte. (Posten forbliver ubesat). I. Troels Kyhn blev genvalgt. K. Mikael Jensen blev genvalgt. Ad 7. Kontingent Pr. år Gælder fra Status Seniorer kr Uændret Oldboys kr Uændret Ungdom kr Enstemmigt vedtaget Pode 600 kr Enstemmigt vedtaget Passive 150 kr Uændret Ad 8. Det blev foreslået at alle skal gøre en mere personlig indsats for at flere deltager i generalforsamlingen de kommende år. Dirigenten var meget enig og fortalte at de sidste par år havde generalforsamlingen haft nogle gode debatter. Med disse ord takkede dirigenten de 13 deltagere for en god generalforsamling og god ro og orden. Side 5 af 5

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften!

Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften! Beretning Formand Velkommen til håndboldens generalforsamling. Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften! Ny bestyrelse Ved generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere