Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV"

Transkript

1 Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007

2 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast, tørt, plant og rent med en afvigelse på højest +/- 2mm målt på en 2.0 m retskinne i henhold til GSO s normer. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30% og 60% R F og temperaturen skal være mellem 18 C og 22 C før, under og efter lægningen. I tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, skal lokalerne opvarmes og ventileres i god tid før lægningen påbegyndes for at opnå det rette indeklima. For opbevaring af Tarkett lamelparket gælder samme klimaforhold, som beskrevet ovenfor og aldrig direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladser. VÆRKTØJ Tarkett kan levere det værktøj og det tilbehør, der skal til for at opnå et godt resultat. Udover traditionelt værktøj som hammer, fukssvans, stik- eller rundsav, tommestok, vinkel, blyant, bor og stemmejern, anbefales Tarkett slagklods samt Tarktool (ikke nødvendigt til Combiloc). Slagklodsen beskytter hjørnerne på brædderne, når de slås sammen - brug aldrig et afsavet bræt eller lign. som slagklods, da hjørnerne vil blive beskadiget. Tarktool letter arbejdet med at slå de sidste rækker på plads. Hvis der benyttes en stikeller rundsav, saves på bagsiden af brædderne. Anvendes en almindelig fukssvans, skal der saves på forsiden. FUGTISOLERING Det anbefales, at der på beton eller letbeton altid udlægges damspærre. Dampspærren skal være ældningsbestandig polyethylenfolie (mindst 0,2 mm) eller et kombiunderlag med indbygget dampspærre som fx Tarkoflex. Fugtindholdet i betondækket må ikke overstige 90% RF. Dampspærren lægges med et overlap på mindst 200 mm. For Tarkoflex Light skal overlappet dog være 70 mm (omviklet overlap). Ønskes der en særlig hurtig montering efter udførelsen af betondækket er det nødvendigt at anvende ventileret dampspærre. Det er dog altid en forudsætning at betondækket er færdighærdet. Ved meget fugtige undergulve anbefaler vi en ventileret dampspærre som fx Blue Platon. Denne kan også kombineres med mekaninsk ventilation. Tag dog altid leverandøren af fugtisoleringssystemet med på råd. Hvis der monteres gulve, der er tyndere end 14 mm på denne type underlag, er det nødvendigt at montere en trykfordelende plade (fx fiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) oven på underlaget af gulvpap. PLANLÆGNING Hvis rummet er forholdsvis kvadratisk, bør brædderne lægges parallelt med lysindfaldet. I aflange og smalle rum som fx i gangarealer bør brædderne lægges i rummets længderetning af hensyn til bræddernes bevægelsesmønster. Gangarealer, smalle passager og mindre rum I gangarealer anbefales det at monteringen altid foregår i gangens længderetning. Hvis gulvet monteres på tværs af gangarealet skal alle brædderne deles og endestød forskydes minimum 50 cm med spredt forskydning. Dette gælder også for smalle passager og mindre rum under 2,5 x 2,5 meter. Mål rummet. Hvis den sidste række af brædder er smallere end 5 cm eller hvis væggen ikke er lige, bør den første rækker brædder beskæres. Eventuelle skadede, fejlagtige eller afvigende brædder må ikke lægges. Lægning af plankegulve Da slidlaget på plankerne består af en stor træstav, kan selv mindre farvenuancer mellem brædderne opleves urolige. Derfor bør plankegulv sorteres før lægning. Åbn flere FORKERT Figur 1 Figur 2 pakker og sorter rækkevis, så de mørkeste lægges i række 1 og de lyse til slut. Lægning af fletparket Fletparket skal altid lægges i hollandsk mønster (se fig. 1) og aldrig med diagnonalhjørner, der rører hinanden (se fig.2 forkert). Fletparket anbefales fuldklæbet til underlaget (se seperat vejledning for fuldklæbning). BEVÆGELSESFUGE Træ er et levende materiale, som arbejder med skiftende luftfugtighed. Derfor skal der altid være en bevægelsesfuge, i både længde- og bredderetning, mellem gulv og væg på minimum 1,5 mm pr. breddemeter gulv - dog altid min. 10 mm. Det samme gælder ved dørtrin, rør, trapper, søjler, overgange til andre gulvtyper mv. Bevægelsesfugen dækkes med fodpaneler, rørmanchetter, overgangslister osv. Gulv må ikke fikseres til undergulvet. Må ej heller lægges ind under fast og tungt inventar som fx køkkenelementer. MAKSIMAL FELTSTØRRELSE Gulvets maksimale feltstørrelse er 12 meter på tværs af brædderne og 20 meter på langs af brædderne. Hvis disse længder overskrides skal der indlægges dilatationsfuger, hvor der forekommer tung belastning fra fx arkivskabe o.lign. Undlades dilatationsfuger kan det føre til dannelse af sprækker i gulvet. Ultraloc Som beskrevet herover er det maksimale areal ca. 100 kvm. Den maksimale gulvbredde er 8 meter og den maksimale længde (på langs af brædderne) er 12 meter. Bemærk, at i korridorer skal brædderne altid monteres på langs af korridoren. Generelt Ved mere komplicerede lægninger, hvor fx en gang lægges sammen med rum på begge sider, eller rum i en række med døråbninger eller hvælvinger, kan gulvet komme til at hænge selv ved betydeligt mindre arealer end angivet ovenfor. I sådanne tilfælde anbefaler vi at opdele arealet i mindre kvadrater/rektangler med bevægelsesfuger imellem. Hvis det er et krav, at alle rum skal lægges sammenhængende uden fuger, kan trægulvet fuldkæbes mod underlaget (se separat lægningsanvisning for fuldklæbning). Denne metode minimerer bevægelsen i trægulvet og bør også anvendes ved montering ved mønsterlægninger eller hvor brædder lægges i forskellige retninger, eller hvor man på anden måde forårsager uensartetede bevægelser i gulvet. Tarkett henviser iøvrigt til top pjece, træ 41, fra Træbranchens oplysningsråd. Der kan i alle trægulve og specielt planlegulve forekomme spændingslyde, når man går hen over gulvet. Dette er mest udpræget i årets fugtige perioder samt ved fyringssæsonens start.

3 SAMMENSLÅNING AF BRÆDDER Traditionel fer og not Brædder med traditionel fer og not skal punktlimes. Det byder, at der skal lægges en 10 cm limstreg langs brættets not med en halv meters mellemrum. Ved større gulve, dvs. >7-8 meters brede og/eller stærkt trafikerede gulve og for gulv med gulvvarme, anbefales 20 cm limstreger med 20 cm afstand. Uanset hvor stort gulvarealet er, skal kortender altid limes i hele deres længde. Brug Tarkett Lim D3. Ultraloc Ved sammenslåning af brædderne er det vigtigt at benytte Tarkett s slagklods eller gulvhammer, så kanterne ikke beskadiges. Slå på slagklodsen med en hammer, helst en tung hammer, idet et hårdt slag er bedre end mange små. Slå altid på fersiden. Se figurerne nedenfor om princippet for lægning af Ultraloc. * Ultraloc med HDF-mellemlag (Viva). Slå først langsiden og dernæst kortenden sammen (fig. 1). Figur 1 * Ultraloc med tværribbe-mellemlag. Slå først kortenden og dernæst langsiden sammen (fig. 2). Figur 2 T-lock og Combiloc T-lock og Combiloc er kliksystemer, hvor brædderne sammenlægges ved at vinkle ind og presse ned i profilen på det foregående bræt. Intet behov for hverken slagklods eller hammer. FORSKELLIGE TYPER UNDERGULV Kældergulv eller betongulv Først udspartles eventuelle ujævnheder. Udlæg dampspærre (se afsnittet FUGTISO- LERING herover) + mellemlag i henhold til tabellen herunder: Metode 1 12 mm mm Polyethylenfolie + korkplade / 2 mm Tarkofoam Polyethylenfolie + korkplade / 3 mm Tarkofoam Metode 2 Tarkoflex light Tarkoflex/Tuplex Gammelt trægulv Kontroller at underlaget er fast, plant, fri for råd og knirkefrit. Større ujævnheder skal enten udspartles eller slibes. Mindre ujævnheder fyldes op med gulvpap, der også anvendes som mellemlag. De nye gulvbrædder lægges vinkleret på de gamle. Spånplade og krydsfiner Tilsvarende foregående afsnit. Placering af brædderne som under afsnittet PLANLÆG- NING. Eksisterende belægninger Alle eksisterende gulvbelægninger bør fjernes før der monteres trægulve. Hvis gulvet monteres på linoleum, homogen vinyl el. lign. halvhårde belægninger, skal der tilsikres, at belægningen ligger fast og plant. Belægningen kan ikke anvendes som erstatning for dampspærre. Anvend ikke bløde og tykke underlagsmaterialer på disse belægninger, men brug fx kraftig gulvpap, Tarkofoam 2,0 mm eller Tarkoflex Light 2,0 mm. EPS, trykfast isolering 14 og 22 mm trægulve Kan monteres over trykfast isolering med en trykstyrke på mindst 150 kn/m2. fx polystyren og trykfast isolering. Pladerne bør fastgøres og lægges vinkelret på længden af gulvbrædderne. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag. Trægulve, som er tyndere end 14 mm En vægtfordelingsplade (fx træfiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) skal monteres over den trykfaste isolering. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag over vægtfordelingspladerne. GULVVARME Varmesystemet skal konstrueres, så det giver en jævn varme over hele gulvarealet og overfladetemperaturen må ikke på noget tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under skabe, tæpper mv. Dette kræver et selvbegrænsende elektrisk gulvvarmesystem. Maks. 100 W/m2 eller korrekt designet vandbåret gulvvarmesystem. Brædder med traditionel fer og not skal punktlimes i noten med 20 cm limstreg for hver 20 cm. Når varmen passerer igennem trægulvet, udtørrer det mere end normalt, hvilket kan bevirke, at der opstår små fugedannelser og større bevægelsesmønster. Bemærk grænserne for maksimumarealer. Der henvises i øvrigt til Tarketts anvisning: GULVVARME OG TRÆ- GULVE. TRÆGULVE TIL ERHVERVSBRUG Når det drejer sig om gulve til erhvervsbrug stiller belastning og slid større krav til overfladebehandling, vedligeholdelse og konstruktion i øvrigt. Se separate anvisninger. AFDÆKNING Hvis der forekommer byggetrafik efter gulvlægningen skal trægulvet afdækkes. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige trægulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500g/ m, masonite el. lign. Undgå at tape afdækningsmaterialet til parketgulvets overflade. KVALITETSKONTROL Tarkett trægulve har kontinuerligt været kontrolleret under hele produktionsprocessen. Selve gulvoverfladen har gennemgået speciel kontrol og er blevet kvalitetsbestemt iht. ISO Træ er et naturmateriale, så skulle der alligevel forekomme et bræt, der ikke matcher de øvrige brædder eller har synlige fejl, må det ikke monteres. Derfor er det nødvendigt at foretage en vis sortering under monteringen. Hvis et mangelfuldt bræt alligevel monteres, kan Tarkett ikke gøres ansvarlig for slutresultatet. Det samme gælder eventuelle variationer i gulvets overfladebehandling. Husk, at gulvet altid skal monteres i dagslyseller i særdeles god arbejdsbelysning. VEDLIGEHOLDELSE Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller tørmopning. Efter behov anvendes en godt opvredet gulvklud. VIGTIGT: Rekvirér Tarkett pleje- og vedligeholdelsesanvisning for hhv. lakerede og olierede trægulve hos din forhandler. Alternativt kan disse og øvrige informationer hentes på

4 ULTRALOC 1. Første række. Husk at gulvbrædderne helst skal løbe i rummets længderetning. Start i et venstre hjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Anbring slagklodsen mod brættets korte ende og slå brædderne sammen med en hammer. Tryk kiler ind mellem gulvet og væggen for at skabe en bevægelsesfuge på 8-10 mm. Det er vigtigt, at 1. række bliver helt lige. 2. Vend det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub kortenden helt ud mod væggen. Marker, hvor der skal saves, med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende for at få en bevægelsesfuge, når brættet er slået på plads. 3. Skær brættet ved det afsatte mærke. Vinkl det på plads og slå på det med træstangen. Anbring et afstandsstykke mellem kortenden og væggen. 4. Start anden række med resten af det afsavede bræt. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). 5. Viva, som har et mellemlag af HDF, slås først sammen langs langsiden. Slå dernæst kortenderne sammen. Ved traditionelle trægulve med fer og not slås kortenderne sammen først, hvorefter langsiden slås samemen. Den lange sidenot skal placeres mod feren. 6. Fortsæt installationen af de efterfølgende række på samme måde, indtil du når den sidste række. Start altid en ny række med resten af det skårne bræt fra enden af den foregående række. Brug en hammer samt Tarketts monteringsværktøj: Slagklods og Tarktool. Slå ikke brædderne sammen med for stor kraft. Gør du det eller bruger forkert værktøj, risikerer du at beskadige kanterne. 7. Når sidste række skal lægges, passer den formentlig ikke i bredden. Læg da den sidste brædderække (med feren mod væggen) præcis ovenpå den næstsidste og mål derefter afstanden med en stump gulvbræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinie med en blyant, hvor sidste bræt skal skæres. 8. Slå det afskårne bræt i med Tarktoolen. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren saves af for at bevare en bevægelsesfuge. Anbring ligeledes kiler langs den sidste række brædder. Da gulvet nu er monteret, kan fodpaneler og samlestykker monteres. 9. Rørgennemføringer på langsider: Bor et hul med en diameter, som er ca. 16 mm større end rørets diameter, så der kommer en bevægelsesfuge rundt om røret. Marker med en blyant, hvor der skal saves. 10. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene. Sav i en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er plaveret langs gulvets kortende, saves brættet vinkelret gennem hullerne. 11.Slå brættet på plads og lim derefter det løse stykke ned. Sæt kiler mod væggen og dæk med rørmanchetter. 12. Dørkarme kan afmonteres og flyttes op, men det er normalt lettere at save dem af i bunden. Anvend et løst gulvbræt som prøve og sav med en fintandet sav. Bagefter skal gulvet skydes ind under. Sørg for at gulvet ikke sidder fast mellem underlaget og karmen.

5 T-LOCK OG COMBILOC 1. Før lægning af den første række skal den del af notprofilen, som stikker ud, skæres af. 2.Første række: Husk at gulvbrædderne helst skal løbe i rummets længderetning. Start i et venstrehjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Det næste bræt vinkles ned i den korte ende af det foregående bræt, så det glider på plads. Tryk kiler mellem gulvet og væggen, så der opstår en bevægelsesfuge på 8-10 mm. 3. Når du når enden af rækken, vend det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub den korte ende tæt mod væggen. Marker hvor du skal save med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende, så der bliver en bevægfelsesfuge, når brættet slås på plads. 4. Start anden række med det afsavede bræt. Læg brættet på plads i noten uden at trykke det ned. Vinkl det næste bræt på plads langs kortenden. Skyd derpå brættet indtil den lange side er på plads i noten. Brættet skal glide ind i den korte samling. Fortsæt på samme måde med næste bræt, indtil hele rækken er på plads. 5. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). Når hele rækken er på plads i noten, trykkes hele rækken ned på samme tid for at få en plan og lige samling. 6. Et tip til en effektiv og hurtig installation er at udlægge den nye række af brædder ved siden af den forrige. Få de korte samlinger på plads med eventuelle reservestykker af træ og løft hele rækken på plads og vinkel den ned. 7. Sidste række: Når du når til den sidste række, passer den formentlig ikke i bredden. I så fald placerer du det sidste bræt med feren mod væggen oven på og kant mod kant på det næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå og mål afstanden ved at køre træstykket langs væggen og marker med en blyant, hvor det sidste bræt skal skæres. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren skæres af, for at få en bevægelsesfuge. 8. Hvis der ikke er plads til at vinkle det sidste bræt ned i sin fulde bredde, kan det i stedet for glides ned fra siden. For at gøre dette, skal brættets fer gøres plan. Brug et stemmejern til at fjerne den del af feren, der hæver sig som en ujævnhed langs toppen af den udvendige kant. 9. Anbring en lille dråbe at Tarketts D3 lim langs den øverste kant af den ændrede fer. Slå så brættet sidelæns med en Tarktool. Afslut med at anbringe kiler i bevægelsesfugen mellem gulv og væg. Nu, da gulvet er lagt, kan fodpaneler og samlestykker monteres som en sidste finish. 10. Hvis langsiden af brættet støder på et rør: Bor hul med en diameter, som er 16 mm større end rørets diameter, så der opstår en bevægelsefuge omkring røret. Marker med en blyant, hvor du skal save. Skær det stykke ud, som skal sidde bag rørende. Skær en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortside, skæres brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads, lim det løse stykke på plads og anbring en kile mod væggen og tildæk med rørmanchetter. 12. Dørkarme kan afmonteres og løftes op, men det er normalt lettere at skære dem i bunden. Brug et løst gulvbræt som prøve og sav karmen med en fintakket sav. Skyd gulvet ind under karmen. Sørg for, gulvet ikke sidder fast mellem underlaget og karmen.

6 LIMEDE SAMLINGER 1. Første række: Husk at gulvbrædderne helst skal løbe på langs af rummet. Start i et venstrehjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Tryk kiler mellem gulvet og væggen, så der opstår en bevægelsesfuge på 8-10 mm. 2. Lim notenden af brættets kortende med Tarkett Lim D3. Slå brædderne sammen med en slagklods. Tør overskydende lim væk med en fugtig klud. 3. Når du når enden af rækken, vendes det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub kortenden tæt mod væggen. Udmål, hvor du skal save med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende, så der opstår en bevægelsesfuge, når brættet slås på plads. 4. Skær brættet. Lim kortenden og vinkl det på plads. Sammenslå med Tarktoolen og placer en kile mellem kortenden og væggen. 5. Start anden række med resten af afsavede bræt. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). Applicer en ca. 20 cm lang limstreng i noten på langsiden. Lim i noten i hele kortenden. Dette gælder også for de næste rækker brædder. 6. Anvend Tarketts slagklods til at slå brædderne sammen. Brug aldrig et afskåret stykke træ som slagklods. Det og/eller for hårde slag vil medføre flossede kanter. De følgende rækker: Start rækkerne med det sidste af det afsavede bræt fra enden af den foregående række. 7. Sidste række: Når du når til sidste række, vil brædderne sandsynligvis ikke passe i bredden. Hvis det er tilfældet, anbringes sidste bræt med feren mod væggen præcis ovenpå det næstsidste bræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinie med en blyant. 8. Slå det afsavede bræt i ved hjælp at Tarktoolen. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren skæres af for at få en bevægelsesfuge. Anbring ligeledes kiler langs den sidste række brædder. Lad kilerne sidde nogle timer (fx natten over), før de fjernes. Afslut med Tarketts fodpaneler. 9. Hvis den lange side af brættet støder på et rør: Bor et hul med en diameter, så der opstår en bevægelsesfuge omkring røret. Market med en blyant, hvor der skal saves. 10. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene. Sav i en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortside, saves brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads, lim det løse stykke på plads og anbring en kile mod væggen og tildæk med rørmanchetterne. 12. Dørkarme kan afmonteres og flyttes op, men det er nomalt lettere at save dem af. Brug et løst gulvbræt som prøve og sav karmen med en fintakket sav. Skyd gulvet ind under karmen. Sørg for, gulvet ikke sidder fast mellem underlag og karmen.

7 Lægningsanvisning FULDKLÆBNING TIL UNDERLAG - 12 OG 14 MM MED ULTRALOC TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007

8 GENERELT Denne anvisning er et supplement til Tarketts lægningsanvisning Svømmende lægning af 12 og 14 mm trægulv. FORUDSÆTNINGER Limning mod underlaget bevirker, at træets tendens til at arbejde reduceres. Denne metode anbefales, hvor trægulvet skal lægges i skiftende retninger og/eller i mønster. Underlaget skal være fast, rent, tørt og plant med en afvigelse på højst +/- 2 mm målt på 2,0 m retskede i henhold til GSO s normer. Undergulve af beton må ikke have spændings- eller sætningsrevner. Pladegulve skal være ordentligt fæstnede mod underlaget, og gamle trægulve skal være fri for råd og knirken. Limning mod underlaget umuliggør anvendelse af en traditionel dampspærre. Det er derfor af største vigtighed at undergulvet er tilstrækkelig tørt. Den relative fugtighed i undergulvet må maksimalt være 60 %, for at lægningen kan påbegyndes. Den relative luftfugtighed skal ligge i intervallet mellem %. Rumtemperaturen skal være mindst 18 C både før, under og efter lægningen. I de tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, bør lokalerne derfor opvarmes og ventileres i mindst en måned før lægningen påbegyndes. For oplagring af Tarketts lamelparketgulve gælder samme klimaforhold som beskrevet ovenfor. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Inden lægning på fugtigt underlag bør der anvendes en speciallim, fx. M.S. Polymerlim Casco Elastic. Bemærk, at der kræves en speciel limspartel for at opnå påkrævet fugtbeskyttelse. VÆRKTØJ Tarkett har det værktøj og det tilbehør der skal til for at få et smukt trægulv. Udover almindeligt værktøj som hammer, fukssvans, stik- eller rundsav, tommestok, vinkel, blyant, bor og stemmejern, anbefales Tarketts slagklods med profil samt Tarktool. Med den specielle profil på slagklodsen undgår du at få lim på denne, samtidig med at du skåner bræddernes kanter. Tarktool letter arbejdet med at slå de sidste brædderækker sammen. Til selve limningen anvendes Tarkett s parketlim til nedlimning af trægulve (se afsnittet LIMNING). PLANLÆGNINGEN Hvis rummet er nogenlunde kvadratisk, bør brædderne lægges parallelt med det indfaldende lys. I aflange rum bør brædderne lægges i rummets længderetning. BEVÆGELSESFUGE Limning mod underlaget reducerer behovet for bevægelsesfuger, sammenlignet med svømmende lægning. Der skal dog stadig være et mellemrum på 8-10 mm mod væggene Påfør ikke for store overflader. Du skal kunne nå at lægge trægulvet i våd lim. Ved limning mod underlaget limes brædderne ikke i notsporet på langsiden. Kortenderne fuldlimes i notsporet. Anvend Tarketts slagklods med profil. Den er specielt udviklet til denne type lægning og fungerer således, at hverken hammer eller slagklods behøver at komme ned i limen. Sørg for at brædderne ligger helt nede i limen. Hvis underlaget er ujævnt, kan det være nødvendigt at belaste gulvet med f.eks. sandsække. Efter lægningens afslutning bør der ikke forekomme trafik på gulvet før den efterfølgende dag. Dette gælder dog ikke, hvis det vurderes at brædderne ikke overalt ligger nede i limen. I så fald kan man betræde gulvet forsigtigt ca. en time efter lægningen. Ved en let banken på gulvet, vil en hul lyd afsløre de steder, hvor limen har sluppet. Disse steder belastes med f.eks. sandsække til den følgende dag. Ved påføring af lim på beton slides spartlen ganske hurtigt. Vær opmærksom på dette, og skift spartlen ud jævnligt, så den påførte limmængde hele tiden er korrekt. FORSKELLIGE TYPER UNDERGULV Trægulve kan limes mod undergulve af beton, spånplade, krydsfinér, gamle trægulve eller lignende. Det er vigtigt at underlaget er fast, plant, rent og tørt, samt at betingelserne nævnt under afsnittet FORUDSÆTNINGER er opfyldt. GULVVARME Når det drejer sig om trægulve på gulvvarme gælder følgende: Varmesystemet skal være vandbaseret og udformet således at det giver en jævn varme over hele gulvet. Det færdige gulv må ikke have en overfladetemperatur højere end 27 C. 1-2 dage før lægningen påbegyndes, skal der slukkes for varmen. Efter lægningen skal varmen gradvis skrues op igen, således at normal temperatur nås i løbet af 3-4 dage. TRÆGULVE TIL ERHVERVSBRUG Når det drejer sig om gulve til erhvervsbrug stiller belastning og slid høje krav til overfladebehandling, vedligeholdelse og underkonstruktion. Se separate anvisninger. AFDÆKNING Hvis der forekommer byggetrafik efter gulvlægningen skal trægulvet afdækkes. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige trægulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500 g/m2. LIMNING Limen fordeles med en grov tandspartel. Bemærk, at M.S. Polymerlim oftest kræver speciel limspartel, venligst følg fabrikatens anvisninger. Der anvendes ca g/kvm, afhængigt af underlagets sugeevne, struktur og planhed. På stærkt sugende underlag primes iht. limleverandørens anbefalinger.

9 LÆGNINGSANVISNING LAMELBRÆDDER areal (brædderne skal kunne lægges på 15 minutter). Læg brædder på det nye område og fortsæt på samme måde Udlæg første brædderække. Ved limning mod undergulvet foretrækker de fleste at lægge brædderne med fer en mod væggen. Husk i så fald at save fer en bort, således at der bliver en bevægelsesfuge mellem gulv og væg. Vend næste bræt (2), så not ligger mod not, Skub kortenden helt ud mod væggen. Marker og skær så den afskårne del bliver 8-10 mm for kort (så får du også bevægelsesfuge for enden). Hvis den sidste brædderække bliver smallere end 5 cm, eller hvis væggen buer, bør første brædderække skæres på langs. Udmål skærelinjen som vist på tegningen. Tilskær og læg så mange brædderækker som du regner med at kunne lægge på 15 minutter. Marker på gulvet og påfør limen (se afsnittet LIMNING). Læg brædderne i våd lim. Første brædderække skal være helt lige. Hvis brædderne lægges med fer en mod væggen, skal fer en på første brædderække skæres bort. Dette gælder også for bræddeender, som støder op mod væg! Sæt kiler mellem gulv og væg så mellemrummet opretholdes rundt om hele gulvet. Anvend Tarktool til at slå det sidste afskårne bræddestykke på plads Når sidste række skal lægges, passer den formentlig ikke i bredden. Læg da den sidste brædderække præcis ovenpå den næstsidste, og mål afstanden med en stump gulvbræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinje med en blyant. Markeringslinjen viser en bevægelsesfuge på fer ens bredde dvs. 5 mm. Hvis din bevægelsesfuge skal være 10 mm, skal du derfor save 5 mm nærmere mod notsporet. Det letteste vil ofte være at tegne en ny linje. 9. Slå den sidste afskårne brædderække på plads ved hjælp af Tarktool. Sæt også kiler ved sidste brædderække. Lad kilerne sidde natten over inden de fjernes. Følg limfabrikantens anvisninger med hensyn til tørretid, hvornår gulvet kan anvendes etc. Sidste finish opnår du med Tarkett s program i matchende paneler og lister Begynd 2. række med resten af det afskårne bræt. Hverken kortender eller helsider limes i notsporet. Anvend Tarkett s slagklods med profil, til sammenslåning af brædderne. Så behøver hverken slagklods eller hammer at være nede i limen. Anvend aldrig en stump gulvbræt som slagklods. Dette vil, ligesom for hård sammenslåning, resultere i flossede kanter. Når du har lagt brædder på hele det limede område, påføres lim på et tilsvarende Rørgennemføringer i kortender: Bor huller som er 16 mm større end rørenes diameter. Så har du også bevægelsesfuge rundt om rørene. Skær derefter brættet over på tværs igennem hullerne. Rørgennemføringer på langsider: Bor hullerne som vist ovenfor. Skær det stykke der skal sidde bag rørene ud. Skær skråt som vist på tegningen. Slå brættet på plads og lim derefter det løse stykke ned (det kiles fast mod væggen). 12. Paneler og dørtrin kan tages af og løftes op, men det vil ofte være lettere blot at skære af i bunden. Anvend et løst gulvbræt som lære, og skær med en fintandet sav. Bagefter kan gulvet skydes ind under.

10 LÆGNINGSANVISNING FISKEBEN Anvend f.eks. Tarketts Parket-lim for limning mod underlag. Staven lægges i våd lim. Maks. åbningstid er 15 minutter. Anvend Tarketts slagklods med flas til sammenslåning af stavene. Slå første dobbeltrække sammen så den følger rettesnoren. Det er vigtigt, at rækken er absolut lige. 1. Mål op og marker frisens bredde inklusiv listebånd + 8 m bevægelsesfuge Når første dobbeltrække er lagt, placeres modellen mellem startpladsen mod sidste stav, hvorefter række nr. 3 lægges. Fortsæt så frem og tilbage til hele mønsterarealet er lagt. Tilskær alle siderne i overensstemmelse med markeringen for frisen. Fræs et notspor i den tilskårne kant. 9. Læg nu listebånd i et hjørne. Listebåndet kan enten kantstødes eller skæres i gering. Følg billedinstruktionen ved montering af listebånd og frise. På sømbart underlag sømmes staven med 2 stk. klammer i hver langside. 25 mm klammer alternativt 35 mm hovedsøm (11/2 ). Afslut med Tarketts sokkellister eller tilsvarende. Anvend filtdupper under alle møbler for at skåne gulvet. Belast ikke gulvet før limen er tør (ca. 12 timer). For mere detaljeret lægningsanvisning kontakt Deres leverandør. 2. Mål ud og fastgør en rettesnor 23 mm til højre for midterlinien. Slutrækkerne mod begge langsider bliver nu automatisk lige brede. 3. Anvend en nøjagtig retvinklet model fra starten af hver række for at få fiskebensrækkerne i eksakt ret vinkel mod hinanden. Fastsøm model i undergulvet nøjagtig efter rettesnoren og påbegynd lægningen.

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer.

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer. 24. november 2016 LÆGNINGS- VEJLEDNING Trægulve - svømmende og fuldklæbning SVØMMENDE 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx med søm og lim) til undergulvet.

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Tillægsvejledning GrandPattern Douglas, Fyr, Oak December 2015 GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Denne vejledning omhandler selve lægningsprocessen for de enkelte mønstertyper under GrandPattern, herunder

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Flot skueplads Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Enkel, flad, praktisk: Dette konsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Den perfekte scene til dit tv. 1 Indledning

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE Læggevejledning P ARKETMØNSTRE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T -

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

NEM reol. af køkkenskabe

NEM reol. af køkkenskabe NEM reol af køkkenskabe Reolen her er en praktisk kombination af skabe og åbne hylder. en er nem at bygge det eneste, du behøver at lave, er en ramme med fem ben under. Resten består af færdige køkkenskabe,

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

22 mm Elegance monteret på strøer

22 mm Elegance monteret på strøer Lægningsanvisning 22 mm Elegance monteret på strøer 08. september 2014 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm Elegance Wide Plank monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav

Læs mere

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Domestic Elegance leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings-

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: Guide til vurdering af gulve Oktober 2014 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og ensartet grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter med at sortere træelementer og beslag, skruer

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

helt frit Læg terrassen

helt frit Læg terrassen Terrasser af træ og sten æg terrassen helt frit Somme tider er havens bedste plads et lunt hjørne, andre steder ved en storslået udsigt. Her bygger vi en flot træterrasse, der kan ligge helt fri af huset.

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Reparation af glasfiberkajakker

Reparation af glasfiberkajakker Reparation af glasfiberkajakker Denne beskrivelse er fremstillet som en opsummering af et kursus i reparation af glasfiberkajakker af Leif Romsø i Kerteminde Kajakklub Oktober 2008. Glasfiberkajakker er

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere