Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger"

Transkript

1 januar 2013 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter Online lækageovervågning Kurser Rådgivning Foredrag

2 Udføring af opgaver Lækagesporing Vores største ekspertise ligger i lækagesporing på jordlagte vandledninger. Vi er i stand til at tilbyde komplette løsninger hvad enten det drejer sig om en utæt stikledning, en hel eller delvis gennemgang af forsyningsnettet eller lækagesporing på lange landledninger m.m. Af de mange metoder vi benytter kan bl.a. nævnes akustisk aflytning af ventiler og målerbrønde, korrelator analyse, akustisk jordmikrofon, 0-punkt måling, sektionering og sporgas undersøgelse. Vores vogne er altid udstyret med de nyeste og bedste instrumenter, og bemandet med erfarne operatører. Spindel- og ledningssøgning Det er vigtigt at kortmaterialet altid er fuldt opdateret. Det betyder også at gamle stik-/ jordledning, hovedledninger og ventiler skal findes, og registreres korrekt på kortet. Vi kan hjælpe med at finde skjulte spindler samt søge de ledninger i plast og jern, hvor placeringen er ukendt. Vi afmærker placeringen på stedet med enten mærkespray eller mærkepæl, så I selv eller jeres landmåler kan registrere placeringen. Vi har på denne måde kortlagt ledningsnettet i hele byer i tæt samarbejde med landmålere over hele landet. 0-punkt og ydelsesmålinger 0-punkts måling er især velegnet til grovlokalisering af større lækager i tyndt befolkede områder og på lange landledninger. Hvis der ikke findes aflæsnings-muligheder i form af måler i sektionsbrønd eller på vandværket, råder vi selv over to mobile 0-punkts måleenheder. Vi kan tillige tilbyde kapacitets- og trykmålinger på brandhaner, hvor alle måledata lagres på PC som dokumentation. Ventilkontrol og motionering Der er et gammelt ordsprog som hedder Det er nemmere at forebygge end at helbrede. Dette gælder også for vandspild! Vi kan tilbyde at foretage ventilkontrol og motionering, så I får et klart overblik over, hvilke ventiler der lukker og hvilke der skal repareres. Så er I forberedt til den dag, hvor uheldet er ude og I er nødsaget til at lukke et område af enten på grund af ledningsbrud eller forurening. Vi kan i samme undersøgelse tilbyde at udføre tilstandsrapport over dæksler, skiltning og andre fejl og mangler. Totalløsninger Vi tilbyder også totalløsninger, hvor vi står for hele entreprisen som f.eks. udpegning af loggerplaceringer, spindel-afkortning, opsætning af loggere og repeatere, indkøring på Almos Leak samt abonnementer på vedligehold og lækagesporing m.m. Vi kan tilbyde lignende løsninger indenfor fjernaflæste sektions målerbrønde, fjernovervågning af storforbrugere m.m. ved hjælp af vores SMS/GPRS dataloggere. I kan så vælge at få data sendt hjem på forsyningen eller vist på Almos Leak. Kontakt os omkring jeres projekter.

3 Instrumenter til lækagesporing Aqua M-50 håndlytter Håndlytteinstrument til grovlokalisering af lækager. Den kompakte størrelse gør det nemt at have det med i lommen overalt. Det indbyggede display viser "støjen" i tal, og Aqua M-50 er især velegnet til lækagekontrol på stik-/ jordledninger samt til at kontrollere om ventiler lukker tæt. Frekvensområde: Hz Forstærkning: 40 db Piezo stav LS-01 håndlytter Professionelt håndlytteinstrument til grovlokalisering af lækager på f.eks. hovedledninger i alle typer materialer jern, eternit og plast. Med sin kraftige forstærkning og de gode høretelefoner, er det med LS-01 muligt at høre en evt. lækagestøj på stor afstand. Frekvensområde: Hz Forstærkning: 43 db Xmic digital jord- og spindelmikrofon Til lækagesporing og finlokalisering på alle typer materialer - jern, eternit og plast. I det store multifunktions display med baggrunds belysning vises bl.a. minimum og maksimum værdier, filter indstillinger, batteri kapacitet. Da Xmic er digital kan der vælges mellem automatisk eller manual trinløs filter indstillinger. Xmic er vandtæt (IP65) og har vindbeskyttet jordmikrofon med trefod. Bæresele og kvalitets høretelefoner medfølger. Frekvensområde: Hz Forstærkning: 46 db DigiCall digital korrelator Til finlokalisering på alle typer materialer - jern, eternit og plast. Til forskel fra almindelige korrelatorer, er Digi- Call 100 % digital fra mikrofon til bærbar PC. Dette giver bedre og mere præcise korrelationer, da radiosignalet fra senderne ikke på samme måde udsat for forvrængning og fremmed radiostøj. Mulighed for 3-punkts korrela on PC-so ware på dansk SoundSens korrelerende loggere Til finlokalisering på alle typer materialer - jern, eternit og plast. SoundSens består af sæt med to til otte selv-korrelerende loggere, og er specielt velegnet til at foretage ubemandede korrelationer om natten, hvis korrelation i dagtimerne er umulig på grund af f.eks. trafikstøj eller andre forhold. USB lslutning l PC PC-so ware på dansk

4 Instrumenter l ledningssøgning MT Spindel- og dækselsøgere Det uundværlige værktøj til søgning af stophaner og skydere. Med den nyeste teknik er det nu også muligt at søge spindler og dæksler nær magnetiske hegn og parkerede biler. MT-serien består af to modeller der kan tilfredsstille alles behov. Leveres med blød bæretaske. Lang batteri levetid Mulighed for at søge spindler op ad trådhegn m.m. Dynatel Jernledningssøgere Til søgning af jordlagte, metalliske ledninger og kabler. Ny, forbedret max-søgeteknik gør det nemt at skelne de enkelte ledninger og kabler fra hinanden. Kan også benyttes sammen med glasfibersonde til søgning af plastledninger. Flere modeller at vælge imellem Søgning af markører og kabelfejl Pulsgenerator Til søgning af ledninger i alle materialer inkl. plast. Monteres på brandhane eller i stedet for forbrugsmåler i hus eller målerbrønd. Afgiver en karakteristisk bankelyd i vandbanen som kan følges med jordmikrofon. Glasfibersonder Til ledningssøgning af plastledninger. Benyttes sammen med Dynatel jernledningssøger. Glasfibersonden skubbes ind i plastledningen og søgesignal fra senderen på Dynatel jernledningssøgeren tilsluttes sonden. Mulighed for tilslutning af aktiv sonde (33 khz). Fås i 30, 60 og 100 meters længde Mulighed for montering af endepunkts bestemmelse (ak v sonde) Lang ba eri leve d Kan lades fra både 12V DC og 230V AC

5 Permalog+ lækagestøj logger Permalog+ og Almos Leak Den nyeste generation indenfor lækagestøj loggere, som måler på både støjniveau og frekvens, hvilket mindsker antallet af falske lækage meldinger. Placeres på ventiler på ledningsnettet, hvor de lytter efter lækagestøj om natten, og sender data til mobil modtager i dagtimerne. Kan udbygges med Permanet radio- og SMS-repeatere for automatisk transmission af data til Almos Leak. Analysererlækagelydenpåflereparametre Op l 5 års ba erileve d Mobil modtager med Bluetooth forbindelse l bærbar PC Programmerings- og dataanalyse so ware l PC på dansk Almos Leak Almos Leak er vores egen opfindelse, og blev introduceret i sommeren 2009 som en del af et pilot-projekt udført i samarbejde med Københavns Energi (KE Vand). Siden da har flere danske og udenlandske vandforsyninger investeret i denne løsning, som hurtigt giver det daglige overblik over lækage situationen på ledningsnettet. Almos Leak er både en online database og et grafisk præsentations værktøj til visning af lækage relaterede data opsamlet på ledningsnettet. Her samles data fra lækagestøj loggere, sektions flowmålere og trykfølere m.m., og alle data bliver vist på en nem og overskuelig måde. En af de mange innovative løsninger der er bygget ind i Almos Leak er de specielle algoritmer der konstant analyserer alle indkomne logger data. Disse algoritmer holder nye data op mod historikken, og vurderer ægtheden af en lækagemelding. På Almos Leak er det muligt at holde data fra lækagestøj loggere og dataloggere på flowmålere op mod hinanden for hurtig grovlokalisering af evt. lækager. Og ved samtidig overvågning af flow i sektions målerbrønde og forbruget hos kendte storforbrugere, er det muligt hver morgen at få vist det reelle nat-minimum udpumpning til sektionen. Tillige er det muligt for både forsyningen og storforbrugeren at få tilsendt en hver morgen med sidste døgns udpumpning/forbrug samt det målte nat-minimum. Måtte det ønskes at få data hentet ned til egen server eller GIS/CAD software, klares dette nemt via FTP adgang. Med Almos Leak er mulighederne mange, og systemet bliver løbende udviklet og lpasset kundernes behov. Adgang fra enhver PC med internet opkobling Ingen software download nødvendig Flere bruger adgange og rettigheder Søg, print og eksporter data Download data til egen server via FTP Dansk sprog

6 Tryk, flow- og niveaumåling ControlMate dynamisk trykregulering Med ControlMate reguleres trykket i en sektion trinløst i forhold til forbruget, og reducerer vandforbruget med over 6 %. Med den indbyggede batteridrift kan trykreguleringen placeres i alle sektionsbrønde uden tilslutning til 230VAC, og kommunikation med enheden foregår via det mobile net (SMS/GSM). Dynamisk trykregulering udglatter evt. trykstød, der er skadelige for ledningsnettet, men sikrer samtidig at der altid er det ønskede tryk til forbrugerne. Reducerer vandforbruget med op l 6 % Mindsker lækagetabet og forlænger ledningsne ets leve d Indbygget ba eridri og udski elige ba eripakker HydrINS indstiks flowmåler HydrINS 2 er en 1 indstiks flowmåler til flytbare målinger og kan måle flow i begge retninger. Ideel til flytbare målinger på råvand- og landledninger i forbindelse med f.eks. lækagesporing. Data logges internt, og kan overføres til PC samt mulighed for direkte aflæsning ved tilslutning af eksternt display (tilbehør). HydrINS 2 fås i tre længder, og kan benyttes på ledninger med diameter fra 100 til 2000 mm. Ideel lflytbarem ålinger Ingen dri sforstyrrelser før, under og e er måling Lang ba eri leve d 4 l 10 år SonicSens flow- og niveaumåling SonicSens er en kombineret ultralyd flow- og niveaumåler specielt beregnet til åbne kanaler, kloaker, tanke og bassiner, hvor man ønsker at overvåge vandstand etc. Da enheden er batteridrevet og kan sende data hjem via mobilnettet (SMS, GSM eller GPRS), er den velegnet til både flytbare og stationære målinger langt ude på nettet. Enheden har indbygget ekko-tab alarm, intelligent selv-diagnose, variable ekko-stråle afstande og automatisk styrke justering baseret på hastighed for mere præcise målinger. SonicSens fås i fire udgaver bl.a. i ATEX udførelse, for tilpasning til forskellige installationskrav. Enkel montering Velegnet l målinger langt ude på ledningsne et Lang ba eri leve d 5 år

7 Overvågning Services Vi kan tilbyde at fjernovervåge jeres udpumpning og tryk, og samtidig logge forbruget hos storforbrugerne. Systemet kan automatisk trække forbruget fra jeres målere, så I ser en reel nat-minimum værdi for jeres udpumpning. På systemet kan sættes en række alarmer for flow og tryk, så der kan sendes besked alarm via sms eller , og alle storforbrugere kan hver morgen modtage en med sidste døgns forbrug m.m. Alt dette kan sammenholdes med indkomne data fra lækagestøj loggere, og vi kan tilbyde at reagere på indkomne lækagemeldinger. Serviceværksted Da vi har vores eget serviceværksted i huset, kan vi sikre dig at dit udstyr altid er i topform". På værkstedet foretager vi alt fra alm. vedligeholdelse og reparationer til opdatering af software i de forskellige instrumenter m.m. Med vort store lager af de mest gængse reservedele kan vi normalt udføre akutte reparationer på få dage, således at du kan komme videre. Og skulle du opleve problemer med PC-softwaren til nogle vores produkter, kan vi nu yde online fjernsupport via TeamViewer. Vi er godkendt af producenterne til at udføre service og reparationer på alle instrumenter vi forhandler. Værkstedet deltager desuden aktivt i produktudviklingen i samarbejde med producenter. Kurser Hvert år afholder vi en række populære åbne specialkurser i grundlæggende og udvidet lækage-sporing samt ledningssøgning baseret på vores egne erfaringer gennem mere end 35 år i marken. Disse åbne kurser af 2 dages varighed henvender sig til vandværksfolk og ingeniører på alle plan, og er beregnet til at give et indblik i de forskellige metoder samt deres fordele og svagheder. Målet er bl.a. give jeres forsyning en viden om, hvad i med fordel selv kan udføre, og hvilke ting det kan betale sig "outsource". Derudover afholder vi hvert år et 4 dages efter-uddannelses kursus på Halma s prøvebane i Wales. Vi kan også tilbyde skræddersyede kurser hos jer eller på vores egen prøvebane, hvor kurset kun omhandler de instrumenter som forsyningen benytter. Professionel rådgivning Med mere end 35 års praktisk erfaring i marken, har vi samlet en stor og bred viden omkring forskellige løsnings muligheder på vandspild problematikken. Står du med problemer omkring, hvordan du bedst og mest effektivt får fundet lækagerne på dit ledningsnet, og hvordan du efterfølgende kan holde vandspildet nede, så kan du med held kontakte os for råd og vejledning. Ingen vandforsyninger er ens, og der findes mange løsninger! Vi kan med vores erfaringer fra vandforsyninger i hele landet hjælpe dig med at finde den løsning, der passer til jeres situation.

8 Teamet Leif Koch A/S Vi hos Leif Koch A/S er stolte af det håndværk vi udfører og de engagerede og dyg ge medarbejdere, der er med l at servicere vores kunder over hele landet. Siden 1974 har vi gennem lækagesporing og ledningssøgning samt salg af instrumenter, opbygget en meget stor viden og erfaring, som dagligt kommer vore kunder l gode. Enten i form af råd og vejledning eller i forbindelse med vores løsning af de aktuelle opgaver. Leif Koch A/S Rugvænget 31, 2630 Taastrup Telefon:

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

NY HJEMMESIDE ELMA.DK

NY HJEMMESIDE ELMA.DK FOKUS PÅ... SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSER Der sker for mange uheld på byggepladser Sikkerhedsstyrelsen har lige nu fokus på el-sikkerhed på byggepladser. Det indskærpes bl.a. at man tester fejlstrømsafbrydere

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver

Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver Black Mail 1304 www.blackbox.dk Intelligente infoskærme og skærmvægge til alle opgaver Infoskærme din aktive ressource...side 2 Brug skærmen som ledelsesværktøj...side 3 MediaFlyer en cloud baseret infoskærmsløsning...side

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere