Videregående programmering i Java

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videregående programmering i Java"

Transkript

1 Videregående programmering i Java Dag 3 Skabende designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Eksempel: Forskellige slags dataforbindelser Objektorienteret analyse JDBC databasekommunikation Læsning: VP 8 8.2, VP 16, analysedel i kapitel 22 af (udleveret) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se

2 Kursusopgaver - status

3 Faser i programudvikling 1) Kravene til programmet bliver afdækket. 2) Analyse hvad det er for ting og begreber, programmet handler om. 3) Design hvordan programmet skal fungere. 4) Programmering. 5) Afprøvning (test). Forskellige metoder har vidt forskelligt tidsforbrug og antal gentagelser af faserne! (Uigennemtænkt) programmering (3 min, gentag uendeligt) Vandfaldsmodellen (3 måneder, gør kun én gang) UP (Unified Process) Adræt programudvikling, f.eks. XP (Ekstremprogrammering)

4 Faser i programudvikling OBS! Det følgende er ikke under Åben Dokumentlicens

5 Software Engineering Software engineering is the systematic process of transforming requirements into high quality software, on time and at cost.

6 Software Engineering The software development process involves: Requirements Capturing what the system should do. Analysis Refining and structuring the requirements. Design Realizing the requirements in system architecture. Implementation Building the software. Test Verifying that the implementation works.

7 Iterative and Incremental Process Software development is an iterative process. The requirements, analysis, design, implementation and test steps are repeated several times during the project. Software development is an incremental process. After each iteration, another part of the program is completed. The program gets larger, is incremented.

8 Iterative and Incremental Process Requirements Design Implementation & Test & Integration & More Design Time Requirements Design Implementation & Test & Integration & More Design Feedback from iteration N leads to refinement and adaptation of the requirements and design in iteration N+1. Final Integration & System Test 4 weeks (for example) Iterations are fixed in length, or timeboxed. The system grows incrementally.

9 Unified Process

10 Analysefase Hvad det er for ting og begreber, programmet handler om Redskaber til objektorienteret analyse Skrive vigtige ord op Brugssituationer (eng.: Use Case) Aktivitetsdiagrammer, systemsekvensdiagrammer o.lign. Skærmbilleder Vi bruger nu 10 minutter til hvert punkt! Fremlæggelse næste gang!

11 Skrive vigtige ord op Skriv alle de navneord (i ental) eller ting op, man kan komme i tanke om ved problemet. Ud for hver ting kan man notere eventuelle egenskaber (ofte tillægsord) og handlinger (ofte udsagnsord), der knytter sig til tingen. Yatzyspil antal spillere Terning værdi, kaste, holde Raflebæger kombination, ryste, holde Blok skrive spillernavn på, skrive point på Spiller navn, type (computer/menneske) Computerspiller strategi (dum/tilfældig, grådig, strategisk) Menneskespiller Regel (kunne også kaldes en mulighed eller et kriterium) opfyldt, brugt, antal point Lager hiscore

12 Brugssituationer (eng.: Use Case) Som diagrammer > På listeform (anbefales): Primær aktør kaster terninger udvælger terninger Brugeren, hvis tur det er vælger regel Interessenter Aktiv Systemet spiller tjekker regel Tilstand før Det er brugerens tur opdaterer blok Tilstand efter Bruger har valgt felt i blokken og alle pointtal er opdateret Hovedscenarie 1. Bruger trykker på "kast terninger" 2. Terninger, der ikke er holdt får en ny tilfældig værdi 3. Bruger vælger terninger der skal holdes (punkt 1 3 gentages maks. 3 gange) 4. Systemet viser en liste af mulige felter i blokken 5. Bruger vælger et felt Kontrollant Alternativer til hovedscenarie 2a. Alle terninger er holdt: Advarselsvindue dukker op: "Vil du afslutte kastene?"

13 Brugssituationer (eng.: Use Case) Skabeloner til listeform

14 Aktivitetsdiagrammer, systemsekvensdiagrammer o.lign. vælg spillertype (computer/menneske) vælg spillernavn flere spillere føj til blok kast terninger flere kast og mulighed for bedre resultat vælg terninger konsultér regler Aktiv spiller udregn point regel opfyldt vælg regel bedste resultat eller ikke flere kast regel ikke opdatér blok opfyldt

15 Skærmbilleder Navn: Computer Menneske Søren Ettere Toere Treere Jacob 4 Søren 9 Tilføj Færdig etc... Søren Sum Bonus Et par etc... Hold Kast! Færdig Sum

16 Skabende designmønstre // høj kobling - klient opretter et Hjælp-objekt Hjælp h = new Hjælp();... h.metode1(); h.metode2(); MEN... det kunne være at: Det var en nedarving af Hjælp, der skulle oprettes (polymorfi) Objektet skulle oprettet med nogle bestemte parametre i konstruktøren Det samme objekt skulle bruges af alle klienter (en Singleton) Eksisterende Hjælp objekter skulle genbruges (en Objektpulje)

17 Skabende designmønstre // høj kobling - klient opretter et Hjælp-objekt Hjælp h = new Hjælp();... h.metode1(); h.metode2(); MEN... det kunne være at: Det var en nedarving af Hjælp, der skulle oprettes (polymorfi) Objektet skulle oprettet med nogle bestemte parametre i konstruktøren Det samme objekt skulle bruges af alle klienter (en Singleton) Eksisterende Hjælp objekter skulle genbruges (en Objektpulje) Oprettelse af objekt afgør objektets præcise type! Dette er (for) stærk kobling i visse tilfælde Den del af programmet (klienten) som bruger visse objekter skal ikke altid også oprette disse objekter

18 Skabende designmønstre // høj kobling - klient opretter et Hjælp-objekt //Hjælp h = new Hjælp(); // fabrikeringsmetode leverer objekt til klienten Hjælp h = Hjælp.opretHjælp();... h.metode1(); h.metode2(); Fabrikeringsmetode (eng.: Factory Method) En metode, der opretter et objekt for klienten Afkobler (mindsker graden af bindinger) mellem Det kan være at: Det er en nedarving af Hjælp, der bliver oprettet (polymorfi) Objektet bliver oprettet med nogle bestemte parametre i konstruktøren Det samme objekt bliver brugt af alle klienter (en Singleton) De eksisterende Hjælp objekt bliver genbrugt (en Objektpulje) oprettelsen af nogle bestemte objekter (i ét modul) anvendelsen af dem af (i et andet modul, klienten)

19 Designmønstret Fabrik (eng.: Factory) (objekt med fabrikeringsmetode) Problem: Klienten kan/skal ikke bestemme præcist, hvordan nogle objekter oprettes. Løsning: Lad en Fabrik med en fabrikeringsmetode varetage oprettelsen. // høj kobling - klient opretter et Hjælp-objekt Image i = new Image("billede.gif"); // forkert!! Image objekter kan være forskelligt repræsenteret afhængig af type (GIF, JPG eller PNG) og opløsning // fabrikeringsmetode leverer objekt til klienten // this er et grafisk objekt, f.eks. applet, panel,.. Image i = this.getimage("billede.gif"); // korrekt

20 Designmønstret Singleton (en klasse, der må være én og kun én instans af) Problem: Klienten må ikke have flere objekter af en bestemt type, men skal altid bruge det samme objekt. Løsning: Programmér sådan, at der aldrig kan oprettes mere end ét eksemplar af det pågældende objekt. Eksempler java.lang.runtime (det kørende program) java.awt.toolkit (implementationen af grafiksystemet/awt) Runtime rt = Runtime.getRuntime(); // eksempler på brug af Runtime-objektet System.out.println("Hukommelse reserveret til Java: "+rt.totalmemory()); System.out.println("Heraf ledigt: "+rt.freememory()); rt.gc(); // kør garbage collector System.out.println("Nu ledigt: "+rt.freememory()); Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); // eksempler på brug af Runtime-objektet System.out.println("Skærmstørrelse (punkter): " + tk.getscreensize()); tk.beep(); // computeren siger bip Image i = tk.getimage("billede.gif"); // her fungerer Toolkit som fabrik

21 Implementering af Singleton Normal implementering Privat konstruktør Instans oprettes ved klasseindlæsning og gemmes i privat klassevariabel Fabrikeringsmetode returnerer den private instans public class Dataforbindelse { private static Dataforbindelse instans = new Dataforbindelse(); public static Dataforbindelse hentforbindelse() { return instans; } private List alle; private Dataforbindelse() { alle = new ArrayList(); } } public void sletalledata() { alle.clear(); } public void indsæt(kunde k) { alle.add(k); } public List hentalle() { return alle; } Dataforbindelse1 dbf = Dataforbindelse.hentForbindelse(); dbf.indsæt( new Kunde("Kurt",1000) ); Nedarvinger af Dataforbindelse?

22 Implementering af Singleton Normal implementering Privat konstruktør Instans oprettes ved klasseindlæsning og gemmes i privat klassevariabel Fabrikerings(klasse)metode returnerer den private instans Andre implementeringer Instans oprettes først når fabrikeringsmetode kaldes første gang Fabrikeringsmetode må tjekke om instans allerede er oprettet Trådsikkerhed kan blive et problem fabrikeringsmetode skal være synchronized Ingen fabrikeringsmetode, public final klassevariabel med instans Ikke privat konstruktør Tillader nedarving Konstruktør må tjekke om instans allerede er oprettet Kast undtagelse hvis instans allerede findes Trådsikkerhed kan blive et problem konstruktør skal være synchronized Fabrikeringsmetode i anden klasse Konstruktør med pakke synlighed

23 Andre implementeringer af Singleton // Instans oprettes først når fabrikeringsmetode kaldes første gang public class Dataforbindelse { private static Dataforbindelse instans = null; public static synchronized Dataforbindelse hentforbindelse() { if (instans == null) instans = new Dataforbindelse(); return instans; } // Ingen fabrikeringsmetode, public final klassevariabel med instans public class Dataforbindelse { public static final Dataforbindelse instans = new Dataforbindelse() // Ikke-privat konstruktør public class Dataforbindelse { public static Dataforbindelse instans = null; public static synchronized Dataforbindelse hentforbindelse() { if (instans == null) instans = new Dataforbindelse(); return instans; } protected Dataforbindelse() { if (instans!= null) throw new IllegalAccessException("Obj findes"); instans = this;

24 Eksempel: Dataforbindelse Indkapsl datalagring i klasse Hvis man ønsker fleksibilitet omkring hvor data lagres Start: DataforbindelseDummy, DataforbindelseFil Slut: DataforbindelseOracle,...

25 Designmønster Abstrakt Fabrik / Toolkit (Fabrik med abstrakt superklasse og nedarvinger, som tager sig af oprettelsen) Problem: En Fabrik bliver uforholdsmæssigt kompliceret, fordi nogle ydre omstændigheder har stor indflydelse på, hvordan oprettelsen skal foregå. Løsning: Lav en Abstrakt Fabrik (eng.: Abstract Factory) med en nedarving (Fabrik) for hver omstændighed. Eksempel: java.awt.toolkit Fabrikerer platformsspecifik del af AWT komponent (peer) Nedarvinger: WindowsToolkit, LinuxToolkit, SolarisToolkit // følgende gøres i f.eks. java.awt.button (aldrig fra normalt program!) package java.awt; public class Button extends Component { public Button() { Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); ButtonPeer peer = tk.createbutton(this); // platformsspecifik del!

26 AbstraktFabrikIF af = hentadressefabrik(); Adresse a = af.opretadresse(); TelefonNr tlf = af.oprettelefonnr();...

27 Designmønstret Prototype (objekter oprettes ud fra en skabelon) Problem: Klienten ved ikke, hvad der skal oprettes, men kan dog angive et andet objekt, som ligner det, der skal oprettes Løsning: Brug det andet objekt som Prototype, og opret objektet ud fra prototypen

28 Prototyper i et tegneprogram Palette har liste af figur prototyper Liste kan senere nemt udvides Bruger kan vælge i listen Når der vælges i paletten, anvendes det pågældende element som Prototype til objektet, der skal tegnes på skærmen

29 Designmønstret Objektpulje Problem: Der er et begrænset antal resurser, som skal deles. Problem: Der oprettes for mange objekter. Programmet er langsomt eller kører ujævnt, fordi der oprettes så mange objekter, der løbende smides væk igen. Objekterne kunne egentligt godt genbruges i stedet for at blive smidt væk, men oprettelsen sker spredt rundt i programmet, så det er svært at koordinere. Løsning: Lad et objekt varetage resurserne/objekterne. Lad klienter reservere og frigive objekter gennem dette objekt. public class Objektpulje { private ArrayList ledige = new ArrayList(); public synchronized void sætind(object obj) { ledige.add(obj); } } public synchronized Object tagud() { if (ledige.isempty()) throw new RuntimeException("Ikke flere objekter!"); Object obj = ledige.remove(ledige.size()-1); // tag objekt ud af puljen return obj; }

30 Designmønstret Objektpulje Andre muligheder hvis puljen løber tør for objekter Lad puljen oprette nye objekter (evt. v.hj.a. en Fabrik): Øvelse Lad klient 'hænge' og vente på at et objekt bliver ledigt: public class ObjektpuljeKlientHaenger { private ArrayList ledige = new ArrayList(); public synchronized void sætind(object obj) { ledige.add(obj); this.notify(); // væk eventuelle ventende tråde } } public synchronized Object tagud() { try { while (ledige.isempty()) // så længe der ikke er ledige objekter... { } System.out.println("Ikke flere objekter i puljen, venter..."); this.wait(); //... vent på at blive vækket } Object obj = ledige.remove(ledige.size()-1); // tag objekt ud af puljen return obj; } catch (InterruptedException e) { return null; }

31 JDBC databaseadgang Indlæse driveren Med Java under Windows følger en standard JDBC-ODBC-bro med, så man kan kontakte alle datakilder, der er defineret under ODBC: Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Er det en anden database, skal man have en jar-fil med en driver fra producenten. Nyeste drivere kan findes på Driver til en Oracle-database (hedder typisk classes12.zip): Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); Driver til en MySQL-database (hentes på Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver") Etablere forbindelsen Herefter kan man oprette forbindelsen med (for en ODBC-driver): Connection forb = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:datakilde1"); Datakildens navn (her "datakilde1") skal være defineret i Windows. Databasedrivere JDBC-drivere findes i fire typer: Type 1: JDBC-ODBC-broen. Langsomste og kun til Windows. Type 2: Drivere skrevet i C eller C++ til den specifikke platform (normalt de hurtigste). Type 3: Platformsuafhængig (ren Java-) driver med databaseuafhængig kommunikationsprotokol Type 4: Platformsuafhængig (ren Java-) driver skrevet til at kommunikere med en specifik database (mest udbredte og næsten lige så hurtig som type 2). Oracle-database: Connection forb = DriverManager.getConnection( MySQL-database: DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///jacob","root","xyz");

32 JDBC databaseadgang

33 Lave JDBC-ODBC-bro til Access-fil Eksempel: 1. Denne computer 2. Kontrolpanel 3. Administration

34 Forbindelse til database (MySQL) Installér MySQL Hent fra mysql.com test database god i starten Grafiske værktøjer Installér JDBC driver Connector/J fra mysql.com Læg JAR fil i java/jre/lib/ext/ Kontakt test database: Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection forb = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test");

35 Forberedte SQL-kommandoer import java.sql.*; public class ForberedtSQL { public static void main(string[] arg) throws Exception { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test"); // Forbered kommandoerne til databasen, f.eks. i starten af programmet: PreparedStatement indsætpstm = con.preparestatement( "INSERT INTO kunder (navn,kredit) VALUES(?,?)"); PreparedStatement hentpstm = con.preparestatement( "SELECT navn, kredit FROM kunder WHERE navn=?"); // under programudførelsen kan de forberedte kommandoer udføres mange gange: for (int i=0; i<100; i++) { indsætpstm.setstring(1, "Brian"); indsætpstm.setint(2, i); indsætpstm.execute(); indsætpstm.setstring(1, "Hans' venner"); // bemærk ' i strengen indsætpstm.setint(2, 1042+i); indsætpstm.execute(); hentpstm.setstring(1, "Hans' venner"); ResultSet rs = hentpstm.executequery(); // bemærk ' i SQL-forespørgslen } } } // man løber igennem svaret som man plejer while (rs.next()) { String navn = rs.getstring(1); double kredit = rs.getdouble(2); System.out.println(navn+" "+kredit); }

36 Samlede batch-opdateringer import java.sql.*; public class Batchopdateringer { public static void main(string[] arg) throws Exception { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test"); PreparedStatement pstmt = con.preparestatement( "INSERT INTO kunder (navn,kredit) VALUES(?,?)"); pstmt.setstring(1, "Hans"); pstmt.setint(2, 142); pstmt.addbatch(); pstmt.setstring(1, "Grethe"); pstmt.setint(2, 242); pstmt.addbatch(); } } // send ændringer til databasen pstmt.executebatch();

37 JDBC og dens brug af designmønstre

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Projekthåndbog E- og IKT projekter

Projekthåndbog E- og IKT projekter Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse 1.0 12.01.2009 MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter 1.1 20.01.2009

Læs mere

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Installationsvejledning... 2 Brugervejledning... 2 Tidsplan... 7 Evaluering af tidsplan... 8 Evaluering af gruppeproces... 9 Opgavefordeling... 10 SQL scripts... 14

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Datasikkerhed. Bachelorprojekt i Datalogi Roskilde Universitet. Josephine Søgaard Andersen Mohammed Saleh Amphon Phoruen

Datasikkerhed. Bachelorprojekt i Datalogi Roskilde Universitet. Josephine Søgaard Andersen Mohammed Saleh Amphon Phoruen Datasikkerhed Bachelorprojekt i Datalogi Roskilde Universitet Josephine Søgaard Andersen Mohammed Saleh Amphon Phoruen Abstract This paper deals with authentication. To understand authentication, we have

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere