Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering"

Transkript

1 Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode forestillinger.h forestillinger.cc teater.cc Om koden Datafiler forestilling.dat reservationer.dat Afprøvning 9

2 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 2/10 1. Kode 1.1. forestillinger.h 5 #ifndef FORESTILLINGER_H #define FORESTILLINGER_H #include <string> #include <iostream> const int BORDE = 48; const int PLADSER = 12; const int MAXFORESTILLINGER = 4; 10 class Reservation private: int nr; int antal; 15 public: Reservation(); Reservation(int nr_, int antal_); int Nummer(); 20 int Antal(); ; class Forestilling 25 private: std::string titel; // string klassen i GNU C++ ligger i std namespacet int dato; int tid; int antal_reservationer; 30 Reservation reservationer[borde PLADSER]; int reserverede_pladser(); // Post: returnerer antallet af reserverede pladser til forestillingen 35 public: Forestilling(); // default konstruktør Forestilling(std::string titel_, int dato_, int tid_); 40 // Pre: dato_ indeholder en gyldig dato i formatet ÅÅÅÅMMDD og tid_ et gyldigt klokkeslæt i formatet HHMM // Post: en forestilling oprettes med de ønskede data 45 int antalledige(); // Post: resturnerer antallet af ledige pladser til forstillingen int reserver(int antal); // Pre: antal er det antal pladser der ønskes reserveret // Post: foretager reservationen så fremt reservation er mulig og // returnerer reservationsnummer eller 1 hvis reservation ikke er 50 // muligt (fx ikke nok ledige pladser) std::string Titel(); // Post: returnerer forestillingens titel 55 int Dato(); // Post: returnerer forestillingens spilledato som et heltal på formen ÅÅÅÅMMDD 60 int Tid(); // Post: returnerer forestillingens spilletidpunkt som et heltal på formen HHMM friend bool operator<(const Forestilling& f1, const Forestilling& f2); // Post: er sand hvis forestilling f1 finder sted før forestilling f2 friend bool operator==(const Forestilling& f1, const Forestilling& f2); 65 // Post: er sand hvis forestilling f1 og forestilling f2 finder sted samtidig friend std::ostream& operator<< (std::ostream& str, const Forestilling& forestilling); // Pre: hvis str er en fil er filen åbnet

3 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 3/10 // Post: udskriver oplysninger om forestilling på streamen med 70 // mellem felterne til nem, senere indlæsning med cin ; class Spilleplan 75 private: Forestilling spilleplan[maxforestillinger]; int antal; public: 80 Spilleplan(); // default kontrsuktør bool tilfoej(const Forestilling& forestilling); // Pre: forestilling indeholder et objekt med alle oplysninger om forestillingen lagt i 85 // Post: returnerer true hvis forestilling er tilfoejet og sorteringen opretholdt bool nedlaeg(const int index); // Post: returnerer true hvis forestilling[i] er fjernet og sorteringen opretholdt 90 int udvaelg(const int dato, const int klokkeslaet); // Pre: dato er på formen ÅÅÅÅMMDD og klokkeslaet på formen HHMM // Post: returnerer indekset på den ønskede forestilling eller 1 hvis den ikke findes void dump(std::ostream& forestilling); 95 // Pre: hvis str er en fil er filen åbnet // Post: udskrivet alle oplysninger om alle forestillinger til str Forestilling& operator[](const int index); // Pre: index skal være et gyldigt indeks ( fundet med udvaelg() ) 100 // Post: returnerer det ønskede forestillingsobjekt ; #endif // FORESTILLINGER_H 1.2. forestillinger.cc #include <fstream> #include "forestillinger.h" Forestilling::Forestilling() 5 titel = ""; dato = 0; tid = 0; antal_reservationer = 0; 10 Forestilling::Forestilling(std::string titel_, int dato_, int tid_) titel = titel_; 15 dato = dato_; tid = tid_; antal_reservationer = 0; 20 std::string Forestilling::Titel() return titel; 25 int Forestilling::Dato() return dato; 30 int Forestilling::Tid() return tid;

4 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 4/10 35 int Forestilling::reserverede_pladser() int antal = 0; for (int i=0; i < antal_reservationer; i++) antal += reservationer[i].antal(); 40 return antal; int Forestilling::antalledige() 45 return (BORDE PLADSER) reserverede_pladser(); int Forestilling::reserver(int antal) int reservationsnummer = ((((reserverede_pladser()+1)/12)+1) 100) + ((reserverede_pladser()+1)%12); if (antal > antalledige() antal <= 0) return 1; Reservation reservation(reservationsnummer, antal); 60 reservationer[antal_reservationer] = reservation; antal_reservationer++; ofstream reservationsfil("reservationer.dat", ios::app); if (!reservationsfil.fail()) 65 reservationsfil << reservationsnummer << ' ' << dato << ' ' << tid << ' ' << antal << endl; 70 return reservationsnummer; bool operator<(const Forestilling& f1, const Forestilling& f2) 75 return ((f1.dato < f2.dato) ((f1.dato == f2.dato) && (f1.tid < f2.tid))); bool operator==(const Forestilling& f1, const Forestilling& f2) 80 return ((f1.dato == f2.dato) && (f1.tid == f2.tid)); std::ostream& operator<< (std::ostream& str, const Forestilling& forestilling) 85 str << forestilling.dato << ' ' << forestilling.tid << ' ' << forestilling.antal_reservationer << ' ' 90 << forestilling.titel; return str; 95 Reservation::Reservation() nr = 0; antal = 0; 100 Reservation::Reservation(int nr_, int antal_) nr = nr_; antal = antal_; 105 int Reservation::Nummer()

5 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 5/ return nr; int Reservation::Antal() return antal; 115 Spilleplan::Spilleplan() antal = 0; 120 bool Spilleplan::tilfoej(const Forestilling& forestilling) // er der overhovedet plads til en ny forestilling? 125 if (antal >= MAXFORESTILLINGER) return false; // findes forestillingen allerede? for (int i=0; i < antal; i++) 130 if (forestilling == spilleplan[i]) return false; 135 // sæt foreløbigt forestillingen ind på første ledige plads... spilleplan[antal] = forestilling; //... og bobble den så ned på plads Forestilling temp; for (int i=antal; i > 0; i ) 140 if (spilleplan[i] < spilleplan[i 1]) temp = spilleplan[i]; spilleplan[i] = spilleplan[i 1]; spilleplan[i 1] = temp; 145 antal++; return true; bool Spilleplan::nedlaeg(const int index) if (index < 0 index > antal) return false; for (int i=index; i < antal 1; i++) spilleplan[i] = spilleplan[i+1]; antal ; return true; int Spilleplan::udvaelg(const int dato, const int klokkeslaet) Forestilling temp("", dato, klokkeslaet); for (int i=0; i < antal; i++) if (spilleplan[i] == temp) return i; return 1; 175 void Spilleplan::dump(std::ostream& forestilling) for (int i=0; i < antal; i++) forestilling << spilleplan[i] << endl; 180 Forestilling& Spilleplan::operator[](const int index)

6 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 6/ if (index < 0 index > antal) exit(1); // der blev forsøgt at løbe udenfor arrayet return spilleplan[index]; 1.3. teater.cc #include <iostream> #include <fstream> #include "forestillinger.h" 5 int menu(); void opretforestilling(spilleplan& spilleplan); void nedlaegforestilling(spilleplan& spilleplan); void reserverpladser(spilleplan& spilleplan); void ledigepladser(spilleplan& spilleplan); int main() Spilleplan spilleplan; 15 int valg; do valg = menu(); 20 switch (valg) case 1: opretforestilling(spilleplan); break; 25 case 2: nedlaegforestilling(spilleplan); break; case 3: reserverpladser(spilleplan); 30 break; case 4: ledigepladser(spilleplan); break; ; 35 while (valg!= 9); std::ofstream forestilling("forestilling.dat", std::ios::app); 40 if (forestilling.fail()) exit(1); // kunne ikke åben forestillinger.dat spilleplan.dump(forestilling); 45 return 0; 50 int menu() int valg; do cout << "\nmenu\n----\n\n"; 55 cout << "1: Opret forestilling\n"; cout << "2: Nedlæg forestilling\n"; cout << "3: Reservér pladser til forestilling\n"; cout << "4: Antal ledige pladser til forestilling\n"; cout << "\n9: Afslut\n"; 60 cout << "\nønske: "; cin >> valg; while (valg!= 1 && valg!= 2 && valg!= 3 && valg!= 4 && valg!= 9); return valg; 65

7 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 7/10 void opretforestilling(spilleplan& spilleplan) 70 string titel; int dato, klokkeslaet; getline(cin, titel); // ryd op på streamen før indlæsning med getline 75 cout << "\nopret forestilling\n \n\n"; cout << "Titel: "; getline(cin, titel); cout << "Dato (ÅÅÅÅMMDD): "; cin >> dato; 80 cout << "Klokkeslæt (HHMM): "; cin >> klokkeslaet; Forestilling forestilling(titel, dato, klokkeslaet); if (spilleplan.tilfoej(forestilling)) 85 cout << '\n' << titel << " er tilføjet spilleplanen,\n"; else cout << '\n' << titel << " kunne ikke tilføjes spilleplanen,\n"; 90 void nedlaegforestilling(spilleplan& spilleplan) 95 int dato, klokkeslaet; cout << "\nnedlæg forestilling\n \n\n"; cout << "Dato (ÅÅÅÅMMDD): "; cin >> dato; cout << "Klokkeslæt (HHMM): "; 100 cin >> klokkeslaet; int udvalgt = spilleplan.udvaelg(dato, klokkeslaet); if (udvalgt!= 1) 105 if (spilleplan.nedlaeg(udvalgt)) cout << "\nforestillingen er nedlagt.\n"; else cout << "\nforestilling kunne ikke nedlægges.\n"; // burde ikke ske 110 else cout << "Ingen forestilling d. " << dato << " klokken " << klokkeslaet << ".\n"; void reserverpladser(spilleplan& spilleplan) 115 int dato, klokkeslaet, antal; 120 cout << "\nreservér pladser til forestilling\n \n\n"; cout << "Dato (ÅÅÅÅMMDD): "; cin >> dato; cout << "Klokkeslæt (HHMM): "; cin >> klokkeslaet; 125 cout << "Antal pladser: "; cin >> antal; int udvalgt = spilleplan.udvaelg(dato, klokkeslaet); if (udvalgt!= 1) 130 int reservationsnummer = spilleplan[udvalgt].reserver(antal); if (reservationsnummer!= 1) cout << "\nreservationsnummer " << reservationsnummer << ":\n"; 135 cout << antal << " pladser til " << spilleplan[udvalgt].titel() << " d. " << dato << " kl. " << klokkeslaet << ".\n"; else

8 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 8/10 cout << "Kunne ikke reservere " << antal << " pladser til " << spilleplan[udvalgt].titel() << " d. " << dato << " kl. " << klokkeslaet << ".\n" 140 else cout << "\ningen forestilling d. " << dato << " klokken " << klokkeslaet << ".\n"; 145 void ledigepladser(spilleplan& spilleplan) 150 int dato, klokkeslaet; cout << "\nledige pladser til forestilling\n \n\n"; cout << "Dato (ÅÅÅÅMMDD): "; cin >> dato; 155 cout << "Klokkeslæt (HHMM): "; cin >> klokkeslaet; int udvalgt = spilleplan.udvaelg(dato, klokkeslaet); if (udvalgt!= 1) 160 cout << "\nder er " << spilleplan[udvalgt].antalledige() << " ledige pladser"; else cout << "\ningen forestilling d. " << dato << " klokken " << klokkeslaet << ".\n"; Om koden Hovedprogrammet (teater.cc) indeholder en kort main-løkke der kalder frie funktioner afhængig af brugerens valg fra en menu (også fri funktion). De frie funktioner tager sig af indlæsning af oplsyninger fra brugeren og kalder dernæst den(de) rette funktioner på spilleplanen (objekt). Klasserne (reservation, foredrag, spilleplan) er forsøgt holdt på et generelt niveau. Det vil sige de oplysningerne om foredrag mm. er kapslet ind i objekterne og kan kun tilgås gennem funktioner der skjuler den underliggende implementation. Fx var min umiddelbare tanke at implementere foredragsklassen med et 48-array til at repræsentere pladserne ved bordene. Men da vi ikke har brug for særlige oplysninger om det enkelte plads er det kun informationen om hvorvidt pladsen er reserveret eller ej der skal repræsenteres i et sådant array (fx ved en bool). Da pladserne dog fordeles fra bord 1, plads 1 og fremefter kan vi dog nøjes med oplysningen om hvormange pladser der er reserveret (som jeg også gør i denne opgave). Selvom første version af min opgaveløsning indeholdt et 48-arraym kunne klassen programmeres om til den nuværende løsning uden at ændre klassens interface. Spilleplanen er designet så man kan udvælge en enkelt forestilling efter dato og klokkeslæt og herefter udføre operationer på denne forestilling (gennem overload af []). Denne metode er valgt fremfor generelt at sende dato og klokkeslæt gennem et lag i spilleplansklassen. 2. Datafiler 2.1. forestilling.dat Filen indeholder en linje per forestilling med oplysninger: dato, klokkelæt, antal reservationer og titel Dyrene i Hakkebakkeskoven Phantom of the opera Den ugudelige farce Ved at lægge titlen sidst er det muligt at indlæse dataene i filen igen med læsninger fra inputstrømmen med >> og dernæst resten af linjen med string-klassens getline() reservationer.dat

9 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 9/10 3. Afprøvning Programmet er afprøvet med en række testdata. I figur 1 til 3 på den følgende side ses skærmbilleder fra et par af afprøvningerne Resultatet af et par flere yderligere afprøvninger fremgår af forestilling.dat og reservationer.dat, se afsnit 2.1 til 2.2 på foregående side. Programmets beregninger, konstrolstrukturer, etc., er endvidere under udviklingen afprøvet ved hjælp af diverse driver-programmer. Disse er ikke vedlagt.

10 KURSUSARBEJDE 3, ARNE JØRGENSEN 10/10 Figur 1: En forestilling oprettes i spilleplanen). Figur 2: Et antal pladser reserveres til en forestilling. Figur 3: En forestilling i spilleplanen nedlægges.

C++ Programmering V. 0.99

C++ Programmering V. 0.99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Forudsætninger:...3 1.3 Udeståender...4 6 Start med C++...5 6.1 Det første C++ program...5 6.2 Formatering af output...8 6.3 Kommentarer...9 6.4 Funktions prototyper...9

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

m o b i l e touch interfaces

m o b i l e touch interfaces O p timizing the performance of m o b i l e touch interfaces Bria n Høj J ako bs e n Konge n s Lyng by 20 1 1 IMM- B.E ng- 20 10-52 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Qmanagers WebApp løsning

Qmanagers WebApp løsning Qmanagers WebApp løsning Ordbog Ydelse(r) Felt(er) Kontrakt Leverandør Tekniker Opgavepulje Status En eller flere handlinger der skal foretages, en ydelse kan være VVS, EL, eller et andet overordnet emne

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere