Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr Kr. Pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct."

Transkript

1 Takster - Økonomi- og Planudvalget Side Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0, Sygesikringsbevis 1)... Stk. 170,00 170,00 0,00 0, Gebyrer vedr. incasso Restancer tillagt udlægsret Rykkerskrivelse... Stk. 250,00 250,00 0,00 0,0 Restancer uden udlægsret Rykkerskrivelse... Stk. 100,00 100,00 0,00 0,0 Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2) Folkeregisteroplysning 3)... Stk. 52,00 52,00 0,00 0, Salg af byrådets dagsorden Private (indenbys)... År 120,00 120,00 0,00 0,0 Private (udenbys)... År 330,00 330,00 0,00 0,0 Erhvervsvirksomheder m.v.... År 330,00 330,00 0,00 0,0 Noter: 1) Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ultimo året cirkulæreskrivelse om gebyrets størrelse. 2) Renter opdeles i restancer med udlægsret og restancer uden udlægsret: a) Restancer med udlægsret: I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden P.t udgør renten 1,0 p.a. pr. påbegyndt måned b) Restancer uden udlægsret: I henhold til lov nr af 18. december 2012, Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling mv. P.t. udgør renten 8,20 p.a. Renten fastsættes udfra en referencesats p.t. 0,20 pct. + tillæg på 8,0 pct. Renten ændres hvert halve år såfremt referencerenten ændres 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ved bekendtgørelse det maksimale gebyr for folkeregisteroplysninger.

2 Takster - Teknik- og Bygningsudvalget Side Fælles funktioner BBR-ejermeddelelser... Meddelelse 75,00 75,00 0,00 0,0 Simple konstruktioner Garage, carport, udhus og lign. mindre bygn.... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilbygninger... Stk , ,00 0,00 0,0 Standardprojekter... Stk , ,00 0,00 0,0 Enfamiliehuse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilbygninger herunder udestuer... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Standardprojekter, simple udestuer og mindre tilbygninger under 5 m2... Stk , ,00 0,00 0,0 Begrænset kompleksitet Ikke kompliceret industri- og lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, hvortil der alene skal meddeles tilladelse efter bebyggelsesregulerende og brandmæssige forhold... Stk , ,00 0,00 0,0 Til- og ombygning... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Anmeldelse... Stk , ,00 0,00 0,0 Andre faste konstruktioner... Antenner, master, tribuner, legeplads-... redskaber, pyloner mv.... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilladelse uden teknisk sagsbehandling... Stk , ,00 0,00 0,0 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri... Nyt byggeri samt tilbygninger... m 2 100,00 100,00 0,00 0,0 Ombygning... m 2 65,00 65,00 0,00 0,0 Facaderenovering... m 2 10,00 10,00 0,00 0,0 Mindstegebyr... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Anm. etagebyggeri samt ensartede altanlukn.... Stk , ,00 0,00 0,0 Anmeldelse erhvervsbyggeri... Stk , ,00 0,00 0,0 Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring... pr. uge 5.000, ,00 0,00 0,0

3 Takster - Klima- og Miljøudvalget Side Rottebekæmpelse... 0,0061 0,0061 0,00 0, Varmeforsyning samlet pris (ekskl. moms)... GJ 144,70 179,80 35,10 24, Renovation - Erhvervsgebyr (ekskl. moms) Fra budget 2013 er der lavet om på opkrævning af erhvervsaffaldet Personbil, uden trailere - årskort År 4.800, ,00 0,00 0,0 Personbil, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 96,00 96,00 0,00 0,0 Personbil, med trailere - årskort År 6.700, ,00 0,00 0,0 Personbil, med trailere - engangsbillet Pr. gang 172,00 172,00 0,00 0,0 Kassevogn, uden trailere - årskort År 7.920, ,00 0,00 0,0 Kassevogn, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 120,00 120,00 0,00 0,0 Kassevogn, med trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Kassevogn, med trailere - engangsbillet Pr. gang 196,00 196,00 0,00 0,0 Ladvogn, uden trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Ladvogn, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 176,00 176,00 0,00 0,0 Ladvogn, med trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Ladvogn, med trailere - engangsbillet Pr. gang 252,00 252,00 0,00 0,0 Administrtionsgebyr År 700,00 700,00 0,00 0,0 Farligt affald udover 5 kg. pr. besøg Pr. gang 50,00 50,00 0,00 0,0 Renovation (ekskl. moms) Grundgebyr etagebolig... År 900,00 900,00 0,00 0,0 Grundgebyr havebolig... År 2.200, ,00 0,00 0,0 Grundgebyr kolonihave... År 600,00 600,00 0,00 0,0 Grundgebyr sommerhus... År 850,00 850,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 125 l. sæk... År 1.200, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 240 l. container... År 1.000, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 360 l. container... År 2.100, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 660 l. container... År 3.450, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 770 l. container... År 4.000, ,00 0,00 0,0 Ekstra container... År 850,00 850,00 0,00 0,0 Ekstra sommertømning hver uge... År 200,00 200,00 0,00 0,0 Sommertømninger, sommerhuse... År 1.200, ,00 0,00 0,0

4 Takster - Børne- og Undervisningsudvalget Side SFO Forældrebetaling sfo 1... Måned 1.230, ,00 25,00 2,0 Forældrebetaling sfo 2... Måned 520,00 531,00 11,00 2,1 SFO - Strandgårdskolen... Forældrebetaling sfo 1... Måned 570,00 581,00 11,00 1,9 Forældrebetaling sfo 2... Måned 190,00 194,00 4,00 2,1 Sfo Ishøjgård... Forældrebetalingsfo 1... Måned 615,00 291,00-324,00-52,7 Forældrebetaling sfo 2... Måned 260,00 97,00-163,00-62,7 SFO - Strandgårdskolen - gruppeordningen... Forældrebetalingsfo 1... Måned 285,00 291,00 6,00 2,1 Forældrebetaling sfo 2... Måned 95,00 97,00 2,00 2, Dagpleje, 32 timer og derover... Måned 2.470, ,00 51,00 2, Vuggestue... Måned 2.610, ,00 54,00 2, Børnehave, heldag... Måned 2.006, ,00 41,00 2, Børnehave specialgruppe... Måned 1.003, ,00 20,00 2,0

5 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Svømmehal Billetter Voksen *)... Stk. 40,00 40,00 0,00 0,0 Barn (0-15 år) *)... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Pensionist *)... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Ung (16-25 år) *)... Stk. 30,00 30,00 0,00 0,0 Spa-bad... Stk. 85,00 85,00 0,00 0,0 Månedspr. incl. zumba, bikefitness, vandgym... måned 340,00 340,00 0,00 0,0 Pensionister: Holdtillæg månedspris incl.... zumba, bikefitness og vandgymnastik... måned 52,00 52,00 0,00 0,0 Pris pr. gang for hold deltagelse... Stk. 15,00 15,00 0,00 0,0 Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn *)... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Massage (25 min.)... Stk. 200,00 200,00 0,00 0,0 Massage (50 min)... Stk. 350,00 350,00 0,00 0,0 Bodytjek... Stk. 85,00 85,00 0,00 0,0 10 ture bodytjek **... Stk. 715,00 715,00 0,00 0,0 Babysvømning (10 gange) turs kort 550,00 550,00 0,00 0,0 Abonnementskort (10 stk.) ** Voksen turs kort 343,00 343,00 0,00 0,0 Pensionist/firma (måned)... måned 216,00 216,00 0,00 0,0 Pensionist årskort... år 2.160, ,00 0,00 0,0 Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)... måned 175,00 175,00 0,00 0,0 Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)... år 1.610, ,00 0,00 0,0 Badetøj... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Håndklæde... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Udlejning i Svømmehallen: Leje pr. hal... Time 950, ,00 50,00 5,3 Leje af motionscenter (uden for åbningstid)... Time 625,00 700,00 75,00 12,0 Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter... Time 75,00 76,00 1,00 1,3 *) Reguleret iht. Byrådets beslutning af 4. marts 2014 **) 10 turskort udregnes som 10 x normtaksten minus 15%

6 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Idrætscenter Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion... Time 880,00 890,00 10,00 1,1 Udendørsbaner... Time 510,00 515,00 5,00 1,0 Mødelokaler... Time 310,00 315,00 5,00 1,6 Videokanon/projektor... Gang 275,00 280,00 5,00 1,8 Musikanlæg... Gang 570,00 580,00 10,00 1,8 Ådalens Privatskole: hal, hus og sal... Time 75,00 76,00 1,00 1,3 Boldbaner ved Skovvej (Cirkus-areal)... Dag 5.175, ,00 75,00 1,4 Ishøj Tange, festplads... Dag 5.175, ,00 75,00 1,4 Tilkøb af rengøring... pr. time 285,00 290,00 5,00 1,8 El-Tavle til store arrangementer... Dag 570,00 580,00 10,00 1,8 Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling dag , ,00 170,00 1,5 2. dag 5.700, ,00 85,00 1,5 3. dag 4.600, ,00 70,00 1,5 Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling dag 1.150, ,00 15,00 1,3 2. dag 575,00 585,00 10,00 1,7 3. dag 460,00 465,00 5,00 1,1

7 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1) Udlejning til registrerede foreninger... Med kaffe 205,00 210,00 5,00 2,4 Udlejning til registrerede foreninger... Med spisning 430,00 435,00 5,00 1, Mødelokalet Egely 1) Udlejning til registrerede foreninger... Pr. møde 205,00 210,00 5,00 2, Vandkulturbåden "Havfruen" Årskort til motionsfaciliteterne... Pr. år 410,00 420,00 10,00 2,4 Nøglekort... Pr. stk 110,00 110,00 0,00 0, Biblioteksvæsen Afgifter, voksne 1 dags overskridelse... 15,00 15,00 0,00 0,0 1 uges overskridelse... 40,00 45,00 5,00 12,5 Hjemkaldelse... 85,00 90,00 5,00 5,9 Regning ,00 240,00 5,00 2,1 Noter: Afgifter, børn 1 dags overskridelse... 10,00 10,00 0,00 0,0 1 uges overskridelse... 18,00 20,00 2,00 11,1 Hjemkaldelse... 32,00 35,00 3,00 9,4 Regning ,00 135,00 5,00 3,8 Erstatninger 2) Skøn- og faglitteratur... Enhed 220,00 225,00 5,00 2,3 Tegneserier... Enhed 112,00 115,00 3,00 2,7 Modeblade... Enhed 82,00 85,00 3,00 3,7 Multimedier... Enhed 775,00 780,00 5,00 0,6 Musik Compact disc... Enhed 165,00 170,00 5,00 3,0 Lydbøger og bog + cd... Enhed 210,00 215,00 5,00 2,4 Lydbøger på MP3... Enhed 300,00 300,00 0,00 0,0 Let faglitteratur og billedbøger... Enhed 150,00 150,00 0,00 0,0 Pegebøger... Enhed 75,00 75,00 0,00 0,0 Legetøj... Enhed 135,00 135,00 0,00 0,0 DVD... Enhed 500,00 500,00 0,00 0,0 DVD Blu Ray... Enhed 550,00 550,00 0,00 0,0 1) Landsbysalen og Egely udlejes i henhold til Byrådets retningslinier, og ikke til private fester 2) I særlige tilfælde vurderer biblioteket erstatningsprisen og udarbejder regning i overensstemmelse med det bortkomnes reelle værdi. F.eks. vil en låner evt. kunne blive afkrævet erstatning for et helt værk, selvom det kun er et enkelt bind, der er beskadiget eller bortkommet. Biblioteket benytter materialernes faktiske pris ved erstatninger. Kun hvis den faktiske pris ikke findes i databasen anvendes nævnte standardpriser.

8 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Biblioteksvæsen Salg af bøger og musikbærende materialer.. Enhed 12,00 15,00 3,00 25,0 Salg af bøger og musikbærende materialer.. 3 enheder 33,00 35,00 2,00 6,1 Salg af legetøj... Enhed 23,00 25,00 2,00 8,7 Lydbøger... Enhed 56,00 56,00 0,00 0,0 Telefax Danmark... Side 8,00 10,00 2,00 25,0 Norden... Side 15,00 20,00 5,00 33,3 Europa, øvrige... Side 24,00 25,00 1,00 4,2 Uden for Europa... Side 41,00 45,00 4,00 9,8 Kundefotokopiering A4 kopi... Side 2,00 2,00 0,00 0,0 A3 kopi... Side 3,00 3,00 0,00 0,0 A4 farve... Side 6,00 6,00 0,00 0,0 A3 farve... Side 10,00 10,00 0,00 0,0 Print fra internettet... Side 1,00 2,00 1,00 100,0 Farveprint fra internettet... Side 4,00 5,00 1,00 25,0 Erstatning af lånerkort 1) Børn... Enhed 10,00 10,00 0,00 0, Ishøj Kulturskole Musikalsk legestue 2)... Måned 275,00 280,00 5,00 1,8 Øvrige musikalske hold 2)... Måned 320,00 325,00 5,00 1,6 Billedskole... Måned 275,00 280,00 5,00 1,8 Noter: 1) Ved indmeldelse modtager låneren et gratis lånerkort, men mistes dette, skal låneren erstatte kortet. Voksnelånere bruger sygesikringskort som lånerkort 2) Taksterne er gældende pr. 1. september 2015 for sæsonen 2015/16

9 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Kultur Café Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1) Leje af centersalen... Dag 1.700, ,00 100,00 5,9 Leje af foyer... Dag 800,00 850,00 50,00 6,3 Leje af biograf... Forestilling 1.700, ,00 100,00 5,9 Udlejning til virksomheder m.m. 2) Leje af centersalen kl. 10-kl Dag 7.950, ,00 550,00 6,9 Overtid pr. påbegyndt ½ time... ½ time 650,00 650,00 0,00 0,0 Billetsalgsafgift pr. billet... Billet 20,00 20,00 0,00 0,0 Leje af flygel ekskl. stemning... Gang 1.050, ,00 50,00 4,8 Rengøring efter regning dog minimum... Minimum 1.000, ,00 0,00 0,0 Suppl. personale hverdage Time/mand 305,00 350,00 45,00 14,8 Suppl. personale hverdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale lørdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale lørdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale søn- og helligdage... Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Klaver prisen er ekskl. stemning... Gang 775,00 800,00 25,00 3,2 Borde... Stk. 120,00 120,00 0,00 0,0 Stole... Stk. 60,00 60,00 0,00 0,0 Talerstol... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Følgespot... Døgn 95,00 95,00 0,00 0,0 Fladelys... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Profilspot... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Alm. mikrofon... Stk. 60,00 60,00 0,00 0,0 Trådløs mikrofon (incl. batteri)... Stk. 105,00 105,00 0,00 0,0 Stativer... Stk. 55,00 55,00 0,00 0,0 Mikrofonledninger... Stk. 12,00 12,00 0,00 0,0 Trådløs mikrofonanlæg med 2 mikrofoner... Døgn 525,00 525,00 0,00 0, Ishøj Motor Center, kontingent... Måned 120,00 120,00 0,00 0, MedieOasen Spil i internet caféen 3)... Pr. time 10,00 10,00 0,00 0,0 Sort/hvid print... Side 1,00 2,00 1,00 100,0 Farveprint... Side 4,00 5,00 1,00 25,0 Leje af internet caféen... Pr. time 380,00 380,00 0,00 0,0 Noter: 1) Lejeprisen er for ikke kommercielle foreninger i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter ikke indlejet materiel. Der stilles én tekniker til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms. Der er udarbejdet et særligt bilag til udlejning af Ishøj Kultur Cafe til ikke kommercielle foreninger godkendt af Ishøj Kommune. Bilag A 2) Udover lejeprisen skal der betales for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der stilles én tekniker til rådighed ved leje. Ved større arrangementer i Ishøj Kultur Café kan der forhandles en samlet pris på særydelserne. 3) Timeprisen for spil i internet cafeen var i 2012 fremskrevet så højt, at besøgstallet dalede drastisk - derfor nedsættelsen af timeprisen for 2013/14.

10 Takster - Social- og Sundhedsudvalget Side Madservice Hovedret med/uden kørsel... Portion 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert med/uden kørsel... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Madpakke... Pakke 14,00 14,00 0,00 0,0 Aftensmad... Portion 14,00 14,00 0,00 0,0 Småretter... Portion 0,00 14,00 14,00 Andet... Portion 0,00 2,00 2, Plejehjem - servicepakke - pr. måned Pakke Kost... Måned 2.738, ,00 121,00 4,4 Toiletartikler... Måned 103,00 104,00 1,00 1,0 Leje af linned... Måned 385,00 389,00 4,00 1,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens Måned 113,00 114,00 1,00 0,9 Vaskemidler... Måned 56,00 57,00 1,00 1,8 I alt pakkeløsning... Måned 3.395, ,00 128,00 3, Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Toiletartikler... dag 3,00 3,00 0,00 0,0 Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 22,00 22,00 0,00 0,0 Samlet... dag 112,00 116,00 4,00 3, Aflastning i plejehjem - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 19,00 19,00 0,00 0,0 Samlet... dag 109,00 113,00 4,00 3,7

11 Takster - Social- og Sundhedsudvalget Side Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter Morgenmad... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... Portion 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... Portion 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... Portion 8,00 9,00 1,00 12,5 Madpakke... Pakke 14,00 14,00 0,00 0,0 Småretter... Portion 0,00 14,00 14,00 Andet... Portion 0,00 2,00 2,00 Smørrebrød... Stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 Luksus smørrebrød... Stk. 21,00 22,00 1,00 4,8 Lun ret... Portion 14,00 15,00 1,00 7,1 Salat... Stk. 12,00 13,00 1,00 8, Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 19,00 19,00 0,00 0,0 Samlet... dag 109,00 113,00 4,00 3, Snerydning Snerydning... Årlig 819,00 835,00 16,00 2, Pasning af haver Små under 100 m2... Årlig 2.444, ,00 49,00 2,0 Mellem m2... Årlig 2.852, ,00 57,00 2,0 Store over 400 m2... Årlig 3.263, ,00 65,00 2, Underholdning og udflugter Skovtur... Arrangement 150,00 150,00 0,00 0,0 Julefrokost... Arrangement 150,00 150,00 0,00 0,0

12 Normtal - Klima- og Miljøudvalget Side 132 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct. Kommunale ejendomme (ekskl. moms) Olie l 8.500, ,00 0,00 0,0 Naturgas... m 3 6,35 6,35 0,00 0,0 Fjernvarme - samlet pris... GJ 144,70 179,80 35,10 24,3 El Normaltarif... kwh 1,63 1,63 0,00 0,0 Tidstarif B:... kwh 1,60 1,60 0,00 0,0 Abonnement normaltarif... År 648,00 648,00 0,00 0,0 Abonnement tidstarif B... År 5.616, ,00 0,00 0,0

13 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 133 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Folkeskoler Elevrelaterede udgifter... Elev 0, ,00 Skolerelaterede udgifter... Elev 0,00 314,00 Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole. Elevrelaterede udgifter... Skole 0, ,00

14 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 134 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Dagpleje Vuggestuer Rammebevilling Inventar art Barn 113,00 116,00 3,00 2,7 Forplejning - (Andre udgifter) art Barn 858,00 880,00 22,00 2,6 Aktivitetudgifter art Barn 439,00 450,00 11,00 2,5 Beskæftigelse art Barn 280,00 291,00 11,00 3,9 I alt 1.690, ,00 47,00 2,8 Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 512,00 518,00 6,00 1,2 Forplejning -Fødevarer art Barn 2.716, ,00 60,00 2,2 Aktivitetsudgifter art Barn 265,00 271,00 6,00 2,3 Forpejning-Andre udgifter art Barn 954,00 964,00 10,00 1,0 Inventar art Barn 1.103, ,00 17,00 1,5 I alt 5.550, ,00 99,00 1, Børnehaver heldags Specialgrupper Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 515,00 521,00 6,00 1,2 Forplejning -Fødevarer art Barn 2.716, ,00 60,00 2,2 Aktivitetsudgifter art Barn 406,00 416,00 10,00 2,5 Forpejning-Andre udgifter art Barn 263,00 273,00 10,00 3,8 Inventar art Barn 636,00 653,00 17,00 2,7 I alt 4.536, ,00 103,00 2,3 Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 1.135, ,00 12,00 1,1 Forplejning -Fødevarer art Barn 1.120, , ,00 147,9 Aktivitetsudgifter art Barn 406,00 416,00 10,00 2,5 Forpejning-Andre udgifter art Barn 45,00 46,00 1,00 2,2 Inventar art Barn 1.528, ,00 23,00 1,5 I alt 4.234, , ,00 40, Integrerede institutioner børnehavebørn 3-5 årige... Som børnehaver Integrerede institutioner vuggestuebørn 0-2 årige... Som vuggestuer

15 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 135 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct SFO SFO 2 Rammebevilling Inventar art Barn 473,00 483,00 10,00 2,1 Forplejning fødevarer art Barn 702,00 717,00 15,00 2,1 Forplejning varekøb art Barn 169,00 171,00 2,00 1,2 Beskæftigelse art Barn 530,00 536,00 6,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 302,00 307,00 5,00 1,7 I alt 2.176, ,00 38,00 1,7 Rammebevilling Inventar art Barn 310,00 316,00 6,00 1,9 Forplejning fødevarer art Barn 363,00 371,00 8,00 2,2 Forplejning varekøb art Barn 72,00 73,00 1,00 1,4 Beskæftigelse art Barn 726,00 734,00 8,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 259,00 263,00 4,00 1,5 I alt 1.730, ,00 27,00 1, SFO 1 Strangårdsskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) Rammebevilling Inventar art Barn 330,00 337,00 7,00 2,1 Forplejning fødevarer art Barn 500,00 511,00 11,00 2,2 Forplejning varekøb art Barn 120,00 121,00 1,00 0,8 Beskæftigelse art Barn 377,00 381,00 4,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 211,00 214,00 3,00 1,4 I alt 1.538, ,00 26,00 1, SFO 2 Strangårdsskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) Rammebevilling Inventar art Barn 214,00 218,00 4,00 1,9 Forplejning fødevarer art Barn 259,00 265,00 6,00 2,3 Forplejning varekøb art Barn 51,00 52,00 1,00 2,0 Beskæftigelse art Barn 517,00 523,00 6,00 1,2 Aktivitetsudgifter art Barn 179,00 182,00 3,00 1,7 I alt 1.220, ,00 20,00 1,6

16 Normtal - Kultur- og Fritidsudvalget Side 136 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Driftstilskud til foreninger Medlemstilskud til idrætsforeninger og Medlem børne- og ungdomsorganisationernes under 25 år 230,00 230,00 0,00 0,0 uniformerede korps... over 60 år 130,00 130,00 0,00 0,0 Medlemstilskud til øvrige... Medlem 130,00 130,00 0,00 0,0 uanset alder Handicappede medlemmer... Dobbelt medlemstilskud

17 Normtal - Social- og Sundhedsudvalget Side 137 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Beklædning Varekøb... Ansat 852,32 861,70 9,38 1,1 Tjenesteydelser... Ansat 756,36 774,51 18,15 2,4 Inventar, instrumenter, materialer Varekøb... Bruger 46,61 47,12 0,51 1,1 Reparation... Stol 8.414, ,76 126,22 1,5 Øvrige tjenesteydelser... Stol 2.251, ,84 54,04 2,4 Forebyggende virksomhed Varekøb... Bruger 5,99 6,06 0,07 1,2 Fødevarer... Bruger 1,32 1,35 0,03 2,3 Entreprenør- og håndværkerydelser... Bruger 1,08 1,10 0,02 1,9 Tjenesteydelser... Bruger 0,68 0,70 0,02 2,9 Edb Børnetandplejeopgaver... Bruger 11,34 11,61 0,27 2,4 Vedligeholdelse af DSI programmer... Stationer 2.303, ,91 55,29 2,4 Sygdomsstatistik... Bruger 0,68 0,70 0,02 2,9 Administration Varekøb... Bruger 8,14 8,23 0,09 1,1 Tjenesteydelser (porto)... Bruger 8,17 8,37 0,20 2,4 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (Private tandlæger og andre kommuners klinikker) Tilskud til behandling: Nødhjælp i ferie og henvisning... Bruger 10,04 10,25 0,21 2,1 Tilskud til behandling af årige... Bruger 3.473, ,65 83,36 2, Madservice Hovedret... Portion 17,57 19,20 1,63 9,3 Dessert... Portion 7,83 8,79 0,96 12,3 Madpakke... Pakke 7,12 8,79 1,67 23,5 Aftensmad... Portion 6,96 8,79 1,83 26,3 Småretter... Portion 0,00 8,79 8,79 Andet... Portion 0,00 1,00 1, og 33 Plejehjem mv. Morgenmad... Portion 0,00 8,79 8,79 Hovedret... Portion 0,00 19,20 19,20 Dessert... Portion 0,00 8,79 8,79 Aftensmad... Portion 0,00 8,79 8,79 Mellemmåltider... Portion 0,00 8,79 8,79 Drikkevarer ( kaffe og the )... Portion 0,00 1,34 1,34

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3.

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3. NOTAT ØDC - Økonomistyring 23-10- oversigt Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje, heltid 3.023 3.058 Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 2.700 3.111 Daginstitution 0-2 år 1) 2.472 2.564 Daginstitution 3-5 år 1) 1.548 1.559 SFO 1.811 1.835 Fritidsklub og SFO 2 347 350 Aftentilbud i klubber 90 97 Frokostordning

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET er Lejrskole Sejerø lejrskole: Pr. overnatning... 1.865 1.905 Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)... 1.000 1.000 Juviklubben Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

Ydelse: Budget 2013 Budget 2014

Ydelse: Budget 2013 Budget 2014 Parker og legepladser: Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand 1.600,00 1.600,00 Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Kommunale takster 2007 2008

Kommunale takster 2007 2008 139 KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter Økonomiudvalget Takst 2013 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Grundskyldspromille af skovbrug / landbrug 7,20 Oplysninger/attester Adresseoplysninger

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013 pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 246 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK Bibliotekets

Læs mere

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013

Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013 Byggetilladelser Simple konstruktioner (BR10, afsnit 1.3.1, stk 1, nr. 1-2 og kap 1.5, stk 5) Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, oversigt Det tekniske område Enhed og lignende mindre

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

PackShots. Erhvervs Fotografering. Reklame Fotografering. Timepriser: Dagtimer kl. 8.00-18.00 Kr. 875,- ex. moms (min. 2 timer)

PackShots. Erhvervs Fotografering. Reklame Fotografering. Timepriser: Dagtimer kl. 8.00-18.00 Kr. 875,- ex. moms (min. 2 timer) PackShots inkl. fritlægning 1 stk. fra Kr. 275,- ex. moms Ved større mængder, ring for tilbud. Erhvervs Fotografering Timepriser: Dagtimer kl. 8.00-18.00 Kr. 875,- ex. moms (min. 2 timer) Øvrig tid samt

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Reglementer i bibliotekerne

Reglementer i bibliotekerne B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Prisblad. Gældende pr. 23. januar 2015

Prisblad. Gældende pr. 23. januar 2015 Prisblad Gældende pr. 23. januar 2015 VARMEREGNINGEN: Ekskl. moms Inkl. moms Abonnementsbidrag: Betales pr. tilslutning kr. 1.000,00 kr. 1.250,00 Forbrugsbidrag: Betaling efter energiforbrug kr./mwh 410,00

Læs mere

BilagØU_130826_pkt_03.10. Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2014-2017 Den 26. august 2013. Bilag J

BilagØU_130826_pkt_03.10. Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2014-2017 Den 26. august 2013. Bilag J Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2014-2017 Den 26. august 2013 Bilag J Fagudvalgenes forslag til takstblade 2014 DIVERSE GEBYRER Folkeregisteroplysning 52 52 Bopælsattest/statsborgerattest 52 52

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere