Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr Kr. Pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct."

Transkript

1 Takster - Økonomi- og Planudvalget Side Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0, Sygesikringsbevis 1)... Stk. 170,00 170,00 0,00 0, Gebyrer vedr. incasso Restancer tillagt udlægsret Rykkerskrivelse... Stk. 250,00 250,00 0,00 0,0 Restancer uden udlægsret Rykkerskrivelse... Stk. 100,00 100,00 0,00 0,0 Fra 1. januar 2011 pålægges restancer renter 2) Folkeregisteroplysning 3)... Stk. 52,00 52,00 0,00 0, Salg af byrådets dagsorden Private (indenbys)... År 120,00 120,00 0,00 0,0 Private (udenbys)... År 330,00 330,00 0,00 0,0 Erhvervsvirksomheder m.v.... År 330,00 330,00 0,00 0,0 Noter: 1) Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ultimo året cirkulæreskrivelse om gebyrets størrelse. 2) Renter opdeles i restancer med udlægsret og restancer uden udlægsret: a) Restancer med udlægsret: I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyr og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden P.t udgør renten 1,0 p.a. pr. påbegyndt måned b) Restancer uden udlægsret: I henhold til lov nr af 18. december 2012, Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling mv. P.t. udgør renten 8,20 p.a. Renten fastsættes udfra en referencesats p.t. 0,20 pct. + tillæg på 8,0 pct. Renten ændres hvert halve år såfremt referencerenten ændres 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ved bekendtgørelse det maksimale gebyr for folkeregisteroplysninger.

2 Takster - Teknik- og Bygningsudvalget Side Fælles funktioner BBR-ejermeddelelser... Meddelelse 75,00 75,00 0,00 0,0 Simple konstruktioner Garage, carport, udhus og lign. mindre bygn.... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilbygninger... Stk , ,00 0,00 0,0 Standardprojekter... Stk , ,00 0,00 0,0 Enfamiliehuse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilbygninger herunder udestuer... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Standardprojekter, simple udestuer og mindre tilbygninger under 5 m2... Stk , ,00 0,00 0,0 Begrænset kompleksitet Ikke kompliceret industri- og lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, hvortil der alene skal meddeles tilladelse efter bebyggelsesregulerende og brandmæssige forhold... Stk , ,00 0,00 0,0 Til- og ombygning... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Anmeldelse... Stk , ,00 0,00 0,0 Andre faste konstruktioner... Antenner, master, tribuner, legeplads-... redskaber, pyloner mv.... Stk , ,00 0,00 0,0 Tilladelse uden teknisk sagsbehandling... Stk , ,00 0,00 0,0 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri... Nyt byggeri samt tilbygninger... m 2 100,00 100,00 0,00 0,0 Ombygning... m 2 65,00 65,00 0,00 0,0 Facaderenovering... m 2 10,00 10,00 0,00 0,0 Mindstegebyr... Stk , ,00 0,00 0,0 Nedrivning... Stk , ,00 0,00 0,0 Anm. etagebyggeri samt ensartede altanlukn.... Stk , ,00 0,00 0,0 Anmeldelse erhvervsbyggeri... Stk , ,00 0,00 0,0 Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring... pr. uge 5.000, ,00 0,00 0,0

3 Takster - Klima- og Miljøudvalget Side Rottebekæmpelse... 0,0061 0,0061 0,00 0, Varmeforsyning samlet pris (ekskl. moms)... GJ 144,70 179,80 35,10 24, Renovation - Erhvervsgebyr (ekskl. moms) Fra budget 2013 er der lavet om på opkrævning af erhvervsaffaldet Personbil, uden trailere - årskort År 4.800, ,00 0,00 0,0 Personbil, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 96,00 96,00 0,00 0,0 Personbil, med trailere - årskort År 6.700, ,00 0,00 0,0 Personbil, med trailere - engangsbillet Pr. gang 172,00 172,00 0,00 0,0 Kassevogn, uden trailere - årskort År 7.920, ,00 0,00 0,0 Kassevogn, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 120,00 120,00 0,00 0,0 Kassevogn, med trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Kassevogn, med trailere - engangsbillet Pr. gang 196,00 196,00 0,00 0,0 Ladvogn, uden trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Ladvogn, uden trailere - engangsbillet Pr. gang 176,00 176,00 0,00 0,0 Ladvogn, med trailere - årskort År , ,00 0,00 0,0 Ladvogn, med trailere - engangsbillet Pr. gang 252,00 252,00 0,00 0,0 Administrtionsgebyr År 700,00 700,00 0,00 0,0 Farligt affald udover 5 kg. pr. besøg Pr. gang 50,00 50,00 0,00 0,0 Renovation (ekskl. moms) Grundgebyr etagebolig... År 900,00 900,00 0,00 0,0 Grundgebyr havebolig... År 2.200, ,00 0,00 0,0 Grundgebyr kolonihave... År 600,00 600,00 0,00 0,0 Grundgebyr sommerhus... År 850,00 850,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 125 l. sæk... År 1.200, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 240 l. container... År 1.000, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 360 l. container... År 2.100, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 660 l. container... År 3.450, ,00 0,00 0,0 Tømningsafgift, 770 l. container... År 4.000, ,00 0,00 0,0 Ekstra container... År 850,00 850,00 0,00 0,0 Ekstra sommertømning hver uge... År 200,00 200,00 0,00 0,0 Sommertømninger, sommerhuse... År 1.200, ,00 0,00 0,0

4 Takster - Børne- og Undervisningsudvalget Side SFO Forældrebetaling sfo 1... Måned 1.230, ,00 25,00 2,0 Forældrebetaling sfo 2... Måned 520,00 531,00 11,00 2,1 SFO - Strandgårdskolen... Forældrebetaling sfo 1... Måned 570,00 581,00 11,00 1,9 Forældrebetaling sfo 2... Måned 190,00 194,00 4,00 2,1 Sfo Ishøjgård... Forældrebetalingsfo 1... Måned 615,00 291,00-324,00-52,7 Forældrebetaling sfo 2... Måned 260,00 97,00-163,00-62,7 SFO - Strandgårdskolen - gruppeordningen... Forældrebetalingsfo 1... Måned 285,00 291,00 6,00 2,1 Forældrebetaling sfo 2... Måned 95,00 97,00 2,00 2, Dagpleje, 32 timer og derover... Måned 2.470, ,00 51,00 2, Vuggestue... Måned 2.610, ,00 54,00 2, Børnehave, heldag... Måned 2.006, ,00 41,00 2, Børnehave specialgruppe... Måned 1.003, ,00 20,00 2,0

5 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Svømmehal Billetter Voksen *)... Stk. 40,00 40,00 0,00 0,0 Barn (0-15 år) *)... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Pensionist *)... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Ung (16-25 år) *)... Stk. 30,00 30,00 0,00 0,0 Spa-bad... Stk. 85,00 85,00 0,00 0,0 Månedspr. incl. zumba, bikefitness, vandgym... måned 340,00 340,00 0,00 0,0 Pensionister: Holdtillæg månedspris incl.... zumba, bikefitness og vandgymnastik... måned 52,00 52,00 0,00 0,0 Pris pr. gang for hold deltagelse... Stk. 15,00 15,00 0,00 0,0 Familiebillet max. 2 voksne og 3 børn *)... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Massage (25 min.)... Stk. 200,00 200,00 0,00 0,0 Massage (50 min)... Stk. 350,00 350,00 0,00 0,0 Bodytjek... Stk. 85,00 85,00 0,00 0,0 10 ture bodytjek **... Stk. 715,00 715,00 0,00 0,0 Babysvømning (10 gange) turs kort 550,00 550,00 0,00 0,0 Abonnementskort (10 stk.) ** Voksen turs kort 343,00 343,00 0,00 0,0 Pensionist/firma (måned)... måned 216,00 216,00 0,00 0,0 Pensionist årskort... år 2.160, ,00 0,00 0,0 Morgenkort inden kl. 8:00 (1 måned)... måned 175,00 175,00 0,00 0,0 Morgenkort inden kl. 8:00 (årskort)... år 1.610, ,00 0,00 0,0 Badetøj... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Håndklæde... Stk. 20,00 20,00 0,00 0,0 Udlejning i Svømmehallen: Leje pr. hal... Time 950, ,00 50,00 5,3 Leje af motionscenter (uden for åbningstid)... Time 625,00 700,00 75,00 12,0 Ådalens Privatskole: Leje af hal, motionscenter... Time 75,00 76,00 1,00 1,3 *) Reguleret iht. Byrådets beslutning af 4. marts 2014 **) 10 turskort udregnes som 10 x normtaksten minus 15%

6 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Idrætscenter Udleje af idrætshal, bevægelseshus, gymnastiksal, kunstgræsbane og atletikstadion... Time 880,00 890,00 10,00 1,1 Udendørsbaner... Time 510,00 515,00 5,00 1,0 Mødelokaler... Time 310,00 315,00 5,00 1,6 Videokanon/projektor... Gang 275,00 280,00 5,00 1,8 Musikanlæg... Gang 570,00 580,00 10,00 1,8 Ådalens Privatskole: hal, hus og sal... Time 75,00 76,00 1,00 1,3 Boldbaner ved Skovvej (Cirkus-areal)... Dag 5.175, ,00 75,00 1,4 Ishøj Tange, festplads... Dag 5.175, ,00 75,00 1,4 Tilkøb af rengøring... pr. time 285,00 290,00 5,00 1,8 El-Tavle til store arrangementer... Dag 570,00 580,00 10,00 1,8 Udlejning af mobilscene til kommercielle formål inkl. opstilling dag , ,00 170,00 1,5 2. dag 5.700, ,00 85,00 1,5 3. dag 4.600, ,00 70,00 1,5 Udlejning af scenepodier til kommercielle formål inkl. opstilling dag 1.150, ,00 15,00 1,3 2. dag 575,00 585,00 10,00 1,7 3. dag 460,00 465,00 5,00 1,1

7 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Bredekærgård, udlejning af Landsbysalen 1) Udlejning til registrerede foreninger... Med kaffe 205,00 210,00 5,00 2,4 Udlejning til registrerede foreninger... Med spisning 430,00 435,00 5,00 1, Mødelokalet Egely 1) Udlejning til registrerede foreninger... Pr. møde 205,00 210,00 5,00 2, Vandkulturbåden "Havfruen" Årskort til motionsfaciliteterne... Pr. år 410,00 420,00 10,00 2,4 Nøglekort... Pr. stk 110,00 110,00 0,00 0, Biblioteksvæsen Afgifter, voksne 1 dags overskridelse... 15,00 15,00 0,00 0,0 1 uges overskridelse... 40,00 45,00 5,00 12,5 Hjemkaldelse... 85,00 90,00 5,00 5,9 Regning ,00 240,00 5,00 2,1 Noter: Afgifter, børn 1 dags overskridelse... 10,00 10,00 0,00 0,0 1 uges overskridelse... 18,00 20,00 2,00 11,1 Hjemkaldelse... 32,00 35,00 3,00 9,4 Regning ,00 135,00 5,00 3,8 Erstatninger 2) Skøn- og faglitteratur... Enhed 220,00 225,00 5,00 2,3 Tegneserier... Enhed 112,00 115,00 3,00 2,7 Modeblade... Enhed 82,00 85,00 3,00 3,7 Multimedier... Enhed 775,00 780,00 5,00 0,6 Musik Compact disc... Enhed 165,00 170,00 5,00 3,0 Lydbøger og bog + cd... Enhed 210,00 215,00 5,00 2,4 Lydbøger på MP3... Enhed 300,00 300,00 0,00 0,0 Let faglitteratur og billedbøger... Enhed 150,00 150,00 0,00 0,0 Pegebøger... Enhed 75,00 75,00 0,00 0,0 Legetøj... Enhed 135,00 135,00 0,00 0,0 DVD... Enhed 500,00 500,00 0,00 0,0 DVD Blu Ray... Enhed 550,00 550,00 0,00 0,0 1) Landsbysalen og Egely udlejes i henhold til Byrådets retningslinier, og ikke til private fester 2) I særlige tilfælde vurderer biblioteket erstatningsprisen og udarbejder regning i overensstemmelse med det bortkomnes reelle værdi. F.eks. vil en låner evt. kunne blive afkrævet erstatning for et helt værk, selvom det kun er et enkelt bind, der er beskadiget eller bortkommet. Biblioteket benytter materialernes faktiske pris ved erstatninger. Kun hvis den faktiske pris ikke findes i databasen anvendes nævnte standardpriser.

8 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Biblioteksvæsen Salg af bøger og musikbærende materialer.. Enhed 12,00 15,00 3,00 25,0 Salg af bøger og musikbærende materialer.. 3 enheder 33,00 35,00 2,00 6,1 Salg af legetøj... Enhed 23,00 25,00 2,00 8,7 Lydbøger... Enhed 56,00 56,00 0,00 0,0 Telefax Danmark... Side 8,00 10,00 2,00 25,0 Norden... Side 15,00 20,00 5,00 33,3 Europa, øvrige... Side 24,00 25,00 1,00 4,2 Uden for Europa... Side 41,00 45,00 4,00 9,8 Kundefotokopiering A4 kopi... Side 2,00 2,00 0,00 0,0 A3 kopi... Side 3,00 3,00 0,00 0,0 A4 farve... Side 6,00 6,00 0,00 0,0 A3 farve... Side 10,00 10,00 0,00 0,0 Print fra internettet... Side 1,00 2,00 1,00 100,0 Farveprint fra internettet... Side 4,00 5,00 1,00 25,0 Erstatning af lånerkort 1) Børn... Enhed 10,00 10,00 0,00 0, Ishøj Kulturskole Musikalsk legestue 2)... Måned 275,00 280,00 5,00 1,8 Øvrige musikalske hold 2)... Måned 320,00 325,00 5,00 1,6 Billedskole... Måned 275,00 280,00 5,00 1,8 Noter: 1) Ved indmeldelse modtager låneren et gratis lånerkort, men mistes dette, skal låneren erstatte kortet. Voksnelånere bruger sygesikringskort som lånerkort 2) Taksterne er gældende pr. 1. september 2015 for sæsonen 2015/16

9 Takster - Kultur- og Fritidsudvalget Side Ishøj Kultur Café Ikke kommercielle foreninger i Ishøj kommune 1) Leje af centersalen... Dag 1.700, ,00 100,00 5,9 Leje af foyer... Dag 800,00 850,00 50,00 6,3 Leje af biograf... Forestilling 1.700, ,00 100,00 5,9 Udlejning til virksomheder m.m. 2) Leje af centersalen kl. 10-kl Dag 7.950, ,00 550,00 6,9 Overtid pr. påbegyndt ½ time... ½ time 650,00 650,00 0,00 0,0 Billetsalgsafgift pr. billet... Billet 20,00 20,00 0,00 0,0 Leje af flygel ekskl. stemning... Gang 1.050, ,00 50,00 4,8 Rengøring efter regning dog minimum... Minimum 1.000, ,00 0,00 0,0 Suppl. personale hverdage Time/mand 305,00 350,00 45,00 14,8 Suppl. personale hverdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale lørdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale lørdage Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Suppl. personale søn- og helligdage... Time/mand 545,00 600,00 55,00 10,1 Klaver prisen er ekskl. stemning... Gang 775,00 800,00 25,00 3,2 Borde... Stk. 120,00 120,00 0,00 0,0 Stole... Stk. 60,00 60,00 0,00 0,0 Talerstol... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Følgespot... Døgn 95,00 95,00 0,00 0,0 Fladelys... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Profilspot... Stk. 50,00 50,00 0,00 0,0 Alm. mikrofon... Stk. 60,00 60,00 0,00 0,0 Trådløs mikrofon (incl. batteri)... Stk. 105,00 105,00 0,00 0,0 Stativer... Stk. 55,00 55,00 0,00 0,0 Mikrofonledninger... Stk. 12,00 12,00 0,00 0,0 Trådløs mikrofonanlæg med 2 mikrofoner... Døgn 525,00 525,00 0,00 0, Ishøj Motor Center, kontingent... Måned 120,00 120,00 0,00 0, MedieOasen Spil i internet caféen 3)... Pr. time 10,00 10,00 0,00 0,0 Sort/hvid print... Side 1,00 2,00 1,00 100,0 Farveprint... Side 4,00 5,00 1,00 25,0 Leje af internet caféen... Pr. time 380,00 380,00 0,00 0,0 Noter: 1) Lejeprisen er for ikke kommercielle foreninger i Ishøj Kommune. Lejen indbefatter ikke indlejet materiel. Der stilles én tekniker til rådighed ved leje. Prisen er inkl. moms. Der er udarbejdet et særligt bilag til udlejning af Ishøj Kultur Cafe til ikke kommercielle foreninger godkendt af Ishøj Kommune. Bilag A 2) Udover lejeprisen skal der betales for materiel. Alle priser er ekskl. moms. Der stilles én tekniker til rådighed ved leje. Ved større arrangementer i Ishøj Kultur Café kan der forhandles en samlet pris på særydelserne. 3) Timeprisen for spil i internet cafeen var i 2012 fremskrevet så højt, at besøgstallet dalede drastisk - derfor nedsættelsen af timeprisen for 2013/14.

10 Takster - Social- og Sundhedsudvalget Side Madservice Hovedret med/uden kørsel... Portion 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert med/uden kørsel... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Madpakke... Pakke 14,00 14,00 0,00 0,0 Aftensmad... Portion 14,00 14,00 0,00 0,0 Småretter... Portion 0,00 14,00 14,00 Andet... Portion 0,00 2,00 2, Plejehjem - servicepakke - pr. måned Pakke Kost... Måned 2.738, ,00 121,00 4,4 Toiletartikler... Måned 103,00 104,00 1,00 1,0 Leje af linned... Måned 385,00 389,00 4,00 1,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens Måned 113,00 114,00 1,00 0,9 Vaskemidler... Måned 56,00 57,00 1,00 1,8 I alt pakkeløsning... Måned 3.395, ,00 128,00 3, Plejehjem - fravalgt servicepakke - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Toiletartikler... dag 3,00 3,00 0,00 0,0 Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 22,00 22,00 0,00 0,0 Samlet... dag 112,00 116,00 4,00 3, Aflastning i plejehjem - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 19,00 19,00 0,00 0,0 Samlet... dag 109,00 113,00 4,00 3,7

11 Takster - Social- og Sundhedsudvalget Side Daghjem/dagcenter/aktivitetscenter Morgenmad... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... Portion 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... Portion 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... Portion 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... Portion 8,00 9,00 1,00 12,5 Madpakke... Pakke 14,00 14,00 0,00 0,0 Småretter... Portion 0,00 14,00 14,00 Andet... Portion 0,00 2,00 2,00 Smørrebrød... Stk. 10,00 11,00 1,00 10,0 Luksus smørrebrød... Stk. 21,00 22,00 1,00 4,8 Lun ret... Portion 14,00 15,00 1,00 7,1 Salat... Stk. 12,00 13,00 1,00 8, Aflastning i forb. med genoptræning - pr. dag Kost Morgenmad... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Hovedret... dag 42,00 43,00 1,00 2,4 Dessert... dag 13,00 14,00 1,00 7,7 Aftensmad... dag 14,00 14,00 0,00 0,0 Mellemmåltider... dag 8,00 9,00 1,00 12,5 I alt... dag 90,00 94,00 4,00 4,4 Øvrige ydelser Leje af linned... dag 13,00 13,00 0,00 0,0 Vask af eget tøj, mv. eksl. rens dag 4,00 4,00 0,00 0,0 Vaskemidler... dag 2,00 2,00 0,00 0,0 I alt... dag 19,00 19,00 0,00 0,0 Samlet... dag 109,00 113,00 4,00 3, Snerydning Snerydning... Årlig 819,00 835,00 16,00 2, Pasning af haver Små under 100 m2... Årlig 2.444, ,00 49,00 2,0 Mellem m2... Årlig 2.852, ,00 57,00 2,0 Store over 400 m2... Årlig 3.263, ,00 65,00 2, Underholdning og udflugter Skovtur... Arrangement 150,00 150,00 0,00 0,0 Julefrokost... Arrangement 150,00 150,00 0,00 0,0

12 Normtal - Klima- og Miljøudvalget Side 132 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct. Kommunale ejendomme (ekskl. moms) Olie l 8.500, ,00 0,00 0,0 Naturgas... m 3 6,35 6,35 0,00 0,0 Fjernvarme - samlet pris... GJ 144,70 179,80 35,10 24,3 El Normaltarif... kwh 1,63 1,63 0,00 0,0 Tidstarif B:... kwh 1,60 1,60 0,00 0,0 Abonnement normaltarif... År 648,00 648,00 0,00 0,0 Abonnement tidstarif B... År 5.616, ,00 0,00 0,0

13 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 133 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Folkeskoler Elevrelaterede udgifter... Elev 0, ,00 Skolerelaterede udgifter... Elev 0,00 314,00 Ekstra tildeling til Strandgårdskolen, helhedsskole. Elevrelaterede udgifter... Skole 0, ,00

14 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 134 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Dagpleje Vuggestuer Rammebevilling Inventar art Barn 113,00 116,00 3,00 2,7 Forplejning - (Andre udgifter) art Barn 858,00 880,00 22,00 2,6 Aktivitetudgifter art Barn 439,00 450,00 11,00 2,5 Beskæftigelse art Barn 280,00 291,00 11,00 3,9 I alt 1.690, ,00 47,00 2,8 Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 512,00 518,00 6,00 1,2 Forplejning -Fødevarer art Barn 2.716, ,00 60,00 2,2 Aktivitetsudgifter art Barn 265,00 271,00 6,00 2,3 Forpejning-Andre udgifter art Barn 954,00 964,00 10,00 1,0 Inventar art Barn 1.103, ,00 17,00 1,5 I alt 5.550, ,00 99,00 1, Børnehaver heldags Specialgrupper Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 515,00 521,00 6,00 1,2 Forplejning -Fødevarer art Barn 2.716, ,00 60,00 2,2 Aktivitetsudgifter art Barn 406,00 416,00 10,00 2,5 Forpejning-Andre udgifter art Barn 263,00 273,00 10,00 3,8 Inventar art Barn 636,00 653,00 17,00 2,7 I alt 4.536, ,00 103,00 2,3 Rammebevilling Beskæftigelse art Barn 1.135, ,00 12,00 1,1 Forplejning -Fødevarer art Barn 1.120, , ,00 147,9 Aktivitetsudgifter art Barn 406,00 416,00 10,00 2,5 Forpejning-Andre udgifter art Barn 45,00 46,00 1,00 2,2 Inventar art Barn 1.528, ,00 23,00 1,5 I alt 4.234, , ,00 40, Integrerede institutioner børnehavebørn 3-5 årige... Som børnehaver Integrerede institutioner vuggestuebørn 0-2 årige... Som vuggestuer

15 Normtal - Børne- og Undervisningsudvalget Side 135 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct SFO SFO 2 Rammebevilling Inventar art Barn 473,00 483,00 10,00 2,1 Forplejning fødevarer art Barn 702,00 717,00 15,00 2,1 Forplejning varekøb art Barn 169,00 171,00 2,00 1,2 Beskæftigelse art Barn 530,00 536,00 6,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 302,00 307,00 5,00 1,7 I alt 2.176, ,00 38,00 1,7 Rammebevilling Inventar art Barn 310,00 316,00 6,00 1,9 Forplejning fødevarer art Barn 363,00 371,00 8,00 2,2 Forplejning varekøb art Barn 72,00 73,00 1,00 1,4 Beskæftigelse art Barn 726,00 734,00 8,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 259,00 263,00 4,00 1,5 I alt 1.730, ,00 27,00 1, SFO 1 Strangårdsskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) Rammebevilling Inventar art Barn 330,00 337,00 7,00 2,1 Forplejning fødevarer art Barn 500,00 511,00 11,00 2,2 Forplejning varekøb art Barn 120,00 121,00 1,00 0,8 Beskæftigelse art Barn 377,00 381,00 4,00 1,1 Aktivitetsudgifter art Barn 211,00 214,00 3,00 1,4 I alt 1.538, ,00 26,00 1, SFO 2 Strangårdsskolen (omberegning af rammebevilling ud fra åbningstid i heldagsskolen) Rammebevilling Inventar art Barn 214,00 218,00 4,00 1,9 Forplejning fødevarer art Barn 259,00 265,00 6,00 2,3 Forplejning varekøb art Barn 51,00 52,00 1,00 2,0 Beskæftigelse art Barn 517,00 523,00 6,00 1,2 Aktivitetsudgifter art Barn 179,00 182,00 3,00 1,7 I alt 1.220, ,00 20,00 1,6

16 Normtal - Kultur- og Fritidsudvalget Side 136 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Driftstilskud til foreninger Medlemstilskud til idrætsforeninger og Medlem børne- og ungdomsorganisationernes under 25 år 230,00 230,00 0,00 0,0 uniformerede korps... over 60 år 130,00 130,00 0,00 0,0 Medlemstilskud til øvrige... Medlem 130,00 130,00 0,00 0,0 uanset alder Handicappede medlemmer... Dobbelt medlemstilskud

17 Normtal - Social- og Sundhedsudvalget Side 137 Funktion Tekst Normtal Budget Budget Ændring pr Kr. Pct Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Beklædning Varekøb... Ansat 852,32 861,70 9,38 1,1 Tjenesteydelser... Ansat 756,36 774,51 18,15 2,4 Inventar, instrumenter, materialer Varekøb... Bruger 46,61 47,12 0,51 1,1 Reparation... Stol 8.414, ,76 126,22 1,5 Øvrige tjenesteydelser... Stol 2.251, ,84 54,04 2,4 Forebyggende virksomhed Varekøb... Bruger 5,99 6,06 0,07 1,2 Fødevarer... Bruger 1,32 1,35 0,03 2,3 Entreprenør- og håndværkerydelser... Bruger 1,08 1,10 0,02 1,9 Tjenesteydelser... Bruger 0,68 0,70 0,02 2,9 Edb Børnetandplejeopgaver... Bruger 11,34 11,61 0,27 2,4 Vedligeholdelse af DSI programmer... Stationer 2.303, ,91 55,29 2,4 Sygdomsstatistik... Bruger 0,68 0,70 0,02 2,9 Administration Varekøb... Bruger 8,14 8,23 0,09 1,1 Tjenesteydelser (porto)... Bruger 8,17 8,37 0,20 2,4 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (Private tandlæger og andre kommuners klinikker) Tilskud til behandling: Nødhjælp i ferie og henvisning... Bruger 10,04 10,25 0,21 2,1 Tilskud til behandling af årige... Bruger 3.473, ,65 83,36 2, Madservice Hovedret... Portion 17,57 19,20 1,63 9,3 Dessert... Portion 7,83 8,79 0,96 12,3 Madpakke... Pakke 7,12 8,79 1,67 23,5 Aftensmad... Portion 6,96 8,79 1,83 26,3 Småretter... Portion 0,00 8,79 8,79 Andet... Portion 0,00 1,00 1, og 33 Plejehjem mv. Morgenmad... Portion 0,00 8,79 8,79 Hovedret... Portion 0,00 19,20 19,20 Dessert... Portion 0,00 8,79 8,79 Aftensmad... Portion 0,00 8,79 8,79 Mellemmåltider... Portion 0,00 8,79 8,79 Drikkevarer ( kaffe og the )... Portion 0,00 1,34 1,34

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid: B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Hvis der ikke skrives andet,

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere