SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme?"

Transkript

1 SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om, hvordan algoritmer er med til at afgøre, hvad vi læser og ser. Vi kommer omkring - algoritmer og ekkokammereffekt Hvad er en algoritme? En algoritme er en matematisk formel som bruges på internettet og på de sociale medier til at filtrere det indhold vi ser, gennem faktorer som alder, geografi, interesser og uddannelse. Vores søgehistorik, og det, vi har liket og delt kan fodre algoritmerne, så indholdet - reklamer, nyheder m.m - vi ser i højere grad bliver målrettet i forhold til vores interesser. Hvad kendetegner en ekkokammereffekt? En ekkokammereffekt er kendetegnet ved, at vi forstærker holdninger og meninger i en gruppe ved at undgå at opsøge informationer, der går mod gruppens holdninger. Vi lytter til gruppens ekko. Også algoritmer på sociale medier er med til at afgøre, hvilke informationer vi modtager. Indledning Foto: Hildegunn Juulsgaard Johannesen Forestil jer, at I åbner morgenavisen, og avisen kun viser de artikler, som I finder interessante. På de sociale medier foregår det næsten på den måde. Intelligente matematiske udregninger - kaldet algoritmer - sørger for at vise jer det, I finder mest interessant. Algoritmer på de sociale medier afgør i stigende grad det indhold, vi får vist på vores profiler. Hvis man klikker på en interessant reklame, kan man opleve, at der kommer flere reklamer fra samme firma eller fra andre firmaer, der sælger lignende produkt, som man viste interesse i. Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 1

2 Customized nyhedsfeeds De sociale mediers algoritmer I dag har en tjeneste som Facebook et nyhedsfeed, hvor man kan følge med i alle mulige ting hvad venner og bekendte laver, eller hvad der sker i Danmark og i den store verden. Her kan man se, hvad andre liker og deler, men det er ikke det eneste: Det, vi ser på vores nyhedsfeed, er udregnet ved brug af algoritmer - en slags matematiske formler. Nogle af udregningerne går ud fra alder, uddannelse og køn, men præcist hvordan algoritmerne virker, er en forretningshemmelighed. Ingen andre end de virksomheder bag de sociale medier ved, hvordan algoritmerne fungerer. Reklamebureauer har en særlig interesse i at knække koden til algoritmerne for at benytte denne viden til at nå målgrupper mere præcist. Mange af de sociale medier ændrer jævnligt deres algoritmer netop til stor ærgrelse for reklamebureauer og andre, der ønsker at sprede informationer om produkter eller services bedst muligt til de rigtige målgrupper. Foto: Hildegunn Juulsgaard Johannesen Hvorfor algoritmer? - Facebooks historie som eksempel De fleste kender Facebook som stadig er blandt de mest populære sociale medier. Oprindeligt var Facebook et netværk for universitetsstuderende, men Facebook kom ud til en bredere målgruppe i 2004 og kom til Danmark i 2006/2007. I begyndelsen kunne man se alle historier i sin nyhedsstrøm, og det nyeste opslag blev vist først. I begyndelsen kunne man kun skrive tekst, og der var ingen fotos, videoer eller reklamer. Facebook har gennem årene fået endnu flere brugere - flere annoncer og reklamer - og har hele tiden behov for at forny sig for ikke at miste interessen blandt sine brugere. Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 2

3 Når Facebook ændrer strategi, ændrer vores adfærd sig også. Et vigtigt redskab til at ændre vores adfærd er synes godt om/like -knappen, som blev indført i Danmark i Knappen gav os mulighed for at signalere, hvem vi var enige med, og hvorvidt vi synes godt om vores venners opdateringer. Emojiis er et nyere tiltag. Funktionen nuancerer likeknappen med flere forskellige følelsesudtryk. I 2012 indførte Facebook en tidslinje, hvor det blev muligt for brugerne at gå tilbage til tidligere billeder og historier på profilerne. På den måde fik vi mulighed for at snage i hinandens fortid. Indførelsen af algoritmer på sociale medier skal derfor ses som et slags filter, så nyhedsvæggen målrettes den enkelte bruger og vedbliver interessant at klikke sig ind på. Altså en måde at gøre nyhedsfeedet interessant på, men også en måde, at tjene penge på som vi skal se i det næste. Annoncer og reklamer Grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, tjener milliarder på Facebook på trods af, at det er gratis at bruge Facebook, og mediet kun har meget få direkte indtægter fra brugerne. Direkte indtægter er eksempelvis, når brugerne køber mønter til spil på Facebook. En profil koster ikke noget at oprette. Så hvor kommer indtægterne fra? Svaret er via reklamer. Både Facebook og andre sociale medier er afhængige af reklameindtægterne. Virksomheder køber reklamer på Facebook på samme måde, som de køber reklamer i aviser og ugeblade. Næste gang, I tjekker ind på Facebook, så læg mærke til hvor mange reklamer, der viser sig. Reklamer på de sociale medier giver en god mulighed for at nå målrettet ud til mange brugere. De sociale medier har milliarder af brugere, der benytter mediet hver dag, og det giver en stor synlighed over for potentielle kunder, som man kan ramme gennem præcis markedsføring. Brugerne har selv anført sin alder og sit køn, Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 3

4 landsdel og ofte også interesser, oplysninger som bruge til at målrette markedsføringen. En søgning på et produkt kan vise sig på flere tjenester. Google og Facebook udveksler oplysninger om folk og linker til hinanden. Oplysningerne bruger reklamebureauerne på at prikke til mulige kunder og påvirke dem til at købe. Hvad I bliver påvirket af, og hvem der påvirker jer, kan derfor være vigtigt at have for øje, når I færdes online. Er der et spøgelse i maskinen? Derfor er jeres søgehistorik og jeres digitale fodspor interessante. Hvor har I været før, hvad har I søgt på og hvad har I liket og delt? Jeres færden, og de fodspor I sætter, har derfor stor betydning for de sociale medier. Spøgelset i maskinen er hentet fra filosofien og er blevet brugt til at forklare forholdet mellem den ydre krop (maskinen) og den indre sjæl (spøgelset). Vi kan betragte et socialt medie på samme vis. Computeren eller det sociale medie kan betragtes som kroppen, det vil sige teknologi og vores adfærd, det vil sige det indhold, vi fodrer maskinen med kan betragtes som sjælen eller spøgelset. Det indhold vi ser på computeren, er derfor ikke neutral men filtreres gennem det, vi har søgt på, og det vi har lagt op af billeder, videoer eller tekst. Så på den måde kan man altså hævde, at der er tale om et spøgelse i maskinen, når maskinen ved hjælp af jeres digitale fodspor målretter indholdet. Algoritmer til debat Både reklamebureauer og de sociale medier er som nævnt optaget af jeres oplysninger og søgehistorik eller med andre ord jeres digitale fodspor, som de fodrer deres algoritmer med. I den offentlige debat har der været en frygt for spøgelset i maskinen. Frygten går på, at algoritmer kommer til at styre vores adfærd og holdninger. Vi ligner vores venner og har ofte den samme Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 4

5 politiske overbevisning. Vi er tilbøjelige til at like og følge det, vores venner godt kan lide. Vi kan ende med at få skyklapper på, fordi vi kun får det udsnit af verden, som vi selv synes, er interessant, og som er i tråd med vores egne følelser og holdninger. Dette kaldes ekkokamre, hvor vi som i et ekko, får det samme svar retur, som vi sendte. I ekkokamre betyder det ikke noget, at informationerne vi får, er baseret på løgne eller usandheder, hvis blot de er med til at forstærke det, vi i forvejen mener. Kritikere af denne teori hævder, at ekkokamre altid har eksisteret, og derfor ikke blot kan tilskrives teknologien og de sociale medier. Som vi skal se i det næste afsnit peger to store undersøgelser i lidt forskellig retning. 1. Italiensk undersøgelse Forskere fra Laboratory of Computational Social Science i Lucca, Italien, har fra 2010 til 2014 undersøgt spredningen af både konspirationsteorier og videnskabelige nyheder på Facebook. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at vi opsøger, liker og deler det, vi i forvejen er enige i. Alt hvad vi er uenige i, går vi udenom. Forskerne frygter at det i værste fald et ensidigt billede af verden, en slags ekkokamre, hvor vi får det samme svar retur som vi sendte ud. Konsekvensen ved ekkokamre kan være, at vi ikke tager stilling ud fra flere perspektiver på samme sag og vores billede af verden kan ende med at basere sig på rygter og mistillid mod andre med andre holdninger. Kritikere hævder her, at ekkokamre og polarisering altid har eksisteret og fundet sted. Derfor kan det ikke kun tilskrives teknologien og de sociale medier. 1. Amerikansk undersøgelse Hovedkonklusionen bag en amerikansk undersøgelse viser på den anden side, at det måske ikke står så slemt til med Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 5

6 algoritmernes indflydelse på adfærd og holdninger. Undersøgelsen er baseret på 10,1 millioner amerikanske Facebookbrugeres trafik og er foretaget på foranledning af Facebook, men er udgivet i et højt anset videnskabeligt tidsskrift og derfor dobbelttjekket af andre forskere. samme politiske overbevisning, som dem selv. Men undersøgelsen viste dog også, at vi selv har en tendens til at klikke på historier, der stemmer overens med vores egne holdninger. Det betyder ifølge forskerne, at vi selv og ikke algoritmerne er den største årsag til, at vores holdninger og billeder af verden fastholdes. Spørgsmålet er bare, om det er algoritmer eller vores egen adfærd, der er skyld i ekkokamre. Hvad skal man være opmærksom på ved undersøgelser? Facebook er ofte blevet kritiseret for at give et for snævert udpluk af medierne gennem klik, delinger og likes - som baseret på matematiske algoritmer - kun giver os de nyheder vi interesserer os for. Men det er ifølge undersøgelsen ikke tilfældet. Facebook viser ikke kun information og holdninger vi er enige i. Undersøgelsen viser desuden, at de fleste facebookbrugere i gennemsnit har knap en fjerdedel af deres venner, der ikke er af Vi står her med to undersøgelser, der peger i samme retning, nemlig at vi liker og deler, det vi er enige i, men alligevel også indeholder forskelligheder. Den italienske undersøgelse mener, at vi i den grad er begrænset i vores udsyn, når vi færdes online, mens den amerikanske mener, at det ikke står så skidt til. Vi har stadig en del venner, som ikke har den samme politiske overbevisning, som os selv. Men hvad skal vi mene og hvad kan være værd at være opmærksom på, når sådanne undersøgelser dukker op? Hvad er fordelen ved, at der findes flere undersøgelser om samme fænomen? I Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 6

7 det næste er der en tjekliste med nogle forhold, man kan og måske bør være opmærksom på, når der optræder flere undersøgelser om samme fænomen. 3. Data Hvor meget datamateriale bygger undersøgelsen på? 1. Ophav Hvor kommer forskerne fra? Hvem har bestilt undersøgelsen? Den amerikanske undersøgelse er foretaget af Facebooks egne forskere. Men samtidig er den udgivet i et højt anset tidsskrift i forskerkredse, hvor andre forskere er med til at bedømme den. Det store spørgsmål er om det kan have en indvirkning på resultatet, at det er Facebook, der har hyret egne forskere til at foretage undersøgelsen? Begge undersøgelser indeholder et relativt stort datamateriale. I den amerikanske undersøgelse har 10,1 millioner amerikaner deltaget. Den italienske undersøgelse, som har varet over 5 år, har også en stor mængde data til rådighed. 2. Tid Hvornår er undersøgelsen fra? Begge undersøgelser er relativt nye, hvilket gør dem aktuelle i udgangspunktet. Den italienske er foretaget fra , mens den amerikanske er foretaget over et halvt år i Mens den italienske er foretaget over en længere periode giver den amerikanske altså bare et udsnit på et halvt år 4. Metoder og repræsentativitet Hvem var med i undersøgelsen, hvordan foregik undersøgelsen og kan den sige noget mere generelt? I den italienske undersøgelse bestod data af, hvordan historier blev spredt på facebook, mens den amerikanske undersøgelses data var på 10,1 millioner brugeres trafik. Selvom de fleste anser Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 7

8 begge undersøgelser som solidt arbejde sås der alligevel tvivl om den amerikanske undersøgelse, blandt andet om, hvorvidt deltagerne er repræsentative facebookbrugere. Repræsentativt betyder, om undersøgelsen dækker nok forskellige slags brugere eller (forsøgs)personer, så man får repræsenteret disse fair i undersøgelsen. Kritikpunkterne af den amerikanske undersøgelse går på tre forhold: Nationalitet: De var alle amerikanere Alder: I undersøgelsen deltog kun folk over 18 år, dvs. at selvom Facebook har en anbefalet aldersgrænse på 15 år, så indgik gruppen under 18 år ikke. Ideologi: Alle deltagerne i undersøgelsen var udvalgt, fordi de havde oplyst deres ideologiske ståsted på Facebook. Det betød at alle som ikke havde oplyst deres politiske overbevisning indgik ikke i undersøgelsen. 5. Problemstilling og hovedkonklusioner Hvilke spørgsmål stilles der? Det spørgsmål, der stilles, er afgørende for det, man får ud af undersøgelsen. I den italienske undersøgelse var forskerne interesseret i spredningsmekanismer på nettet, mens den amerikanske undersøgelse i højere grad var optaget af, hvilken information brugerne eksponeres for. Dette kan sagtens give svar, der peger i hver sin retning. Omvendt pegede begge undersøgelser på, at vi som brugere har tendens til at klikke os ind på de historier, der understøtter vores egne holdninger. Afslutning Hvorvidt algoritmer eller vores egen adfærd online er med til at danne ekkokamre er til fortsat debat. Undersøgelser som ovenfor beskrevet, er således vigtige redskaber til at nuancere debatten. De bidrager med viden fra flere vinkler, hvilket giver os mulighed for at tage stilling til det, vi hører og ser på en nuanceret måde. Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 8

SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme?

SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er en algoritme? SPØGELSET I MASKINEN - OM ALGORITMER PÅ DE SOCIALE MEDIER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om, hvordan algoritmer er med til at afgøre, hvad vi læser og ser. Vi kommer omkring - algoritmer

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER VEJLEDNING, DANSK OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds-

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER VEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds-

Læs mere

DEBAT PÅ SOCIALE MEDIER

DEBAT PÅ SOCIALE MEDIER DEBAT PÅ SOCIALE MEDIER - OM ARGUMENTATION ONLINE Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om debatten på sociale medier. Vi kommer omkring - argumentation og kommunikation Hvad kendetegner argumentation?

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret

Læs mere

Hvem vil mig noget? - Online propaganda

Hvem vil mig noget? - Online propaganda Hvem vil mig noget? - Online propaganda Propaganda brugt politisk gennem tiden er tæt knyttet til en bestemt udlægning af verden og en bestemt livsopfattelse. Den tilbyder ofte et billede, der er til at

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER VEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds-

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

FILMET OG DELT - OM BILLEDDELING UDEN SAMTYKKE. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad betyder billeddeling uden samtykke?

FILMET OG DELT - OM BILLEDDELING UDEN SAMTYKKE. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad betyder billeddeling uden samtykke? FILMET OG DELT - OM BILLEDDELING UDEN SAMTYKKE Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema kommer vi omkring - Billeddeling uden samtykke Hvad betyder billeddeling uden samtykke? Billeddeling uden samtykke

Læs mere

YOUTUBERE - OM AT PYNTE PÅ VIRKELIGHEDEN. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Video - Et visuelt udtryk

YOUTUBERE - OM AT PYNTE PÅ VIRKELIGHEDEN. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Video - Et visuelt udtryk YOUTUBERE - OM AT PYNTE PÅ VIRKELIGHEDEN Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om Youtubere. Vi kommer omkring Youtubere som - fænomen og indtjeningskilde Video - Et visuelt udtryk Billeder

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER VEJLEDNING, KOMMUNIKATION OG IT OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret

Læs mere

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om digital mobning. Vi kommer omkring - Kendetegn og konsekvenser ved digital mobning Hvad kendetegner mobning

Læs mere

Facebook. Hvad kan det, og hvordan kan jeres forening bruge det?

Facebook. Hvad kan det, og hvordan kan jeres forening bruge det? Facebook Hvad kan det, og hvordan kan jeres forening bruge det? Program Hvad er Facebook - formålet med at bruge Facebook Er I i gang? Tekstopslag Opslag med billeder og re-post Statistik Planlægning Værd

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK LÆRERVEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK VEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

AT VÆRE MIG SELFIE - OM IDENTITET OG SELVISCENESÆTTELSE. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er identitet i bund og grund?

AT VÆRE MIG SELFIE - OM IDENTITET OG SELVISCENESÆTTELSE. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er identitet i bund og grund? AT VÆRE MIG SELFIE - OM IDENTITET OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om fænomenet selfies, som er en stor del af vores onlinekultur. Vi kommer omkring - Identitet

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK VEJLEDNING, DANSK OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også som tiltrækkende

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

G R A T I S T J E K L I S T E F R A O N L I N E A K A D E M I E T W W W. O N L I N E A K A D E M I E T. D K

G R A T I S T J E K L I S T E F R A O N L I N E A K A D E M I E T W W W. O N L I N E A K A D E M I E T. D K E N H E L T A L M I N D E L I G F A C E B O O K S T R A T E G I der skader dig G R A T I S T J E K L I S T E F R A O N L I N E A K A D E M I E T W W W. O N L I N E A K A D E M I E T. D K EN FACEBOOK STRATEGI,

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Markedsføringskanaler

Markedsføringskanaler Markedsføringskanaler Der findes et hav af markedsføringskanaler, som du kan bruge til at promovere og køre din forretning igennem, men vi har her udvalgt 3 digitale kanaler, som er stærke og effektive

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Gode råd til brug af sociale medier

Gode råd til brug af sociale medier 14. marts 2016 Gode råd til brug af sociale medier Hvorfor er det relevant at have en profil på Facebook eller Instagram? Facebook har lige nu omkring 3.476.000 månedlige brugere i Danmark, mens 1,2 millioner

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Sælg på Facebook - uden at sælge!

Sælg på Facebook - uden at sælge! Sælg på Facebook - uden at sælge! Martin Bengaard 37 år Gift far til tre børn 15 år med online markedsføring 4 år i egen virksomhed Podcast Startupsnakken.dk Mission: at få markedsføring til at give mening!

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Den uimodståelige teknologi

Den uimodståelige teknologi Den uimodståelige teknologi Få kontrollen tilbage i dit teknologiliv Danica Forebyggelse & Sundhed, viden og værktøjer Den uimodståelige teknologi Smartphones, tablets og andre former for forbrugerelektronik

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

KONSPIRATIONSTEORIER OG ALTERNATIVE FORKLARINGER

KONSPIRATIONSTEORIER OG ALTERNATIVE FORKLARINGER KONSPIRATIONSTEORIER OG ALTERNATIVE FORKLARINGER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om konspirationsteorier. Vi kommer omkring - Hvordan de opstår og hvordan de er opbygget. Hvad er en

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

God kommunikation på nettet. Hjerteforeningens landsseminar 2015

God kommunikation på nettet. Hjerteforeningens landsseminar 2015 God kommunikation på nettet Hjerteforeningens landsseminar 2015 Agenda Hvilke muligheder har vi for online kommunikation på frivilligt plan? Hvordan skaber vi god og synlig kommunikation? Den lokale Hjerteforenings

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

FAKE NEWS OG MISINFORMATION

FAKE NEWS OG MISINFORMATION FAKE NEWS OG MISINFORMATION Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om fake news og misinformation. Vi kommer omkring - Hvordan de opstår,og hvordan de er opbygget. Hvad kendetegner fake news?

Læs mere

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der Kender du det her Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der INTET. Ingen trafik ingen salg ingen

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

December Podcasts. Befolkningsundersøgelse.

December Podcasts. Befolkningsundersøgelse. December 2018 Podcasts Befolkningsundersøgelse www.radiuscph.dk Indhold Om analysen... iii Resultater... 1 Spørgsmål 1. Har du nogensinde lyttet til podcast?... 1 Spørgsmål 2. Hvorfor lytter du ikke til

Læs mere

Bilag 1: Termark Term

Bilag 1: Termark Term Bilag 1: ark Opslag Sub., -et, -ene En tekst, et billede eller en video som en bruger lægger op på sin profil på sociale medier Når du har en Facebookpage, så gælder det om at lave nogle opslag som engagerer

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser.

Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser. Dialogguide Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser. 2 Om undervisning i Digital Dannelse Undervisningsmaterialet inviterer de unge til dialog og reflektion

Læs mere

Få dit budskab igennem på Facebook. Opdater løbende jeres Facebookside

Få dit budskab igennem på Facebook. Opdater løbende jeres Facebookside Få dit budskab igennem på Facebook Facebook er et godt sted til at fortælle om arbejdet i lokalforeningen eller tilbuddene i butikken samt søge frivillige og deltagere til aktiviteterne. Her er et par

Læs mere

PRANKS OG JOKES PÅ YOUTUBE

PRANKS OG JOKES PÅ YOUTUBE PRANKS OG JOKES PÅ YOUTUBE - OM GRÆNSER MELLEM SJOV OG ALVOR ONLINE Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om youtubere og humor. Vi kommer omkring - Pranks, Shitstorms og grænser mellem humor

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman

Afsluttende opgave Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Afsluttende opgave Kommunikation/it 16-05-2008 Roskilde Tekniske Gymnasium Emad Osman Indledning I denne afsluttende opgave har fået vi et emne for og nogle under emner vi kan vælge imellem fx markedsføring,

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER LÆRERVEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres

Læs mere

FACEBOOK vejledning Naturfredningsforening

FACEBOOK vejledning Naturfredningsforening FACEBOOK vejledning 2019 Naturfredningsforening Indhold DN på Facebook, side 4. Det gode opslag, side 6. Læg billeder op, side 8. Læg link op, side 11. Få flere følgere, side 13. FB-profil versus FB-side,

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET

UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Både historisk og i samtiden eksisterer der i forskellige samfundsgrupperinger drømmen om det perfekte samfund. Denne drøm handler ofte om mere eller

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE. JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund

SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE. JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund SÅDAN KOMMER DU I MÅL GUIDE JOSEFINA ESTRADA COOP CROWDFUNDING Roskildevej 45, 2620 Albertslund Indholdsfortegnelse FÅ DIT PROJEKT I MÅL - CHECKLISTE... 2 TO MÅNEDER FØR LANCERING:... 2 EN MÅNED FØR LANCERING:...

Læs mere

Efterskole 2.0. Sociale medier i markedsføringen af efterskoler. Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen

Efterskole 2.0. Sociale medier i markedsføringen af efterskoler. Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen Efterskole 2.0 Sociale medier i markedsføringen af efterskoler Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen Trine- Maria Kristensen @trinemaria www..trinemaria.dk trinemaria@gmail.com Program Sociale

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK LÆRERVEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men

Læs mere

Hvad er LinkedIn? Vil du møde nye kunder og kandidater til jobs? - Sammen kan vi det hele!

Hvad er LinkedIn? Vil du møde nye kunder og kandidater til jobs? - Sammen kan vi det hele! Hvad er LinkedIn? Vil du møde nye kunder og kandidater til jobs? - Sammen kan vi det hele! LinkedIn Har du overvejet at udvide dit netværk med rekruttering til jobs, finde nye kunder og finde sparring

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber

Læs mere

Du kan desuden tilgå sitet via den lille menu-pil øverst i højre side af skærmbilledet.

Du kan desuden tilgå sitet via den lille menu-pil øverst i højre side af skærmbilledet. Øvelse 1: Boost af opslag på Facebook-site 1) Begynd med at oprette et opslag på dit lokale Vild med Vand-site. Du tilgår dit Vild med Vand-site via Genveje i venstre side af skærmbilledet, når du står

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

1. Semester: Identitet, sprog og relationer

1. Semester: Identitet, sprog og relationer 1. Semester: Identitet, sprog og relationer Opgave 1: Dine arbejdsvaner Du sidder på dit værelse med musik i headsettet, en you-tube-video i gang på computeren, et stykke pizza på tallerkenen, historiebogen

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Avanceret annoncering for De Samvirkende Købmænd

Avanceret annoncering for De Samvirkende Købmænd Avanceret annoncering for De Samvirkende Købmænd De fleste købmænd vil komme ganske langt ved blot at booste opslag som beskrevet i drejebogen fra De Samvirkende Købmænd. Her kan man nøjes med at annoncere

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

SEO og Kommunikation

SEO og Kommunikation SEO og Kommunikation Agenda 1. Kommunikation på nettet 2. SEO hvad er det? 3. Teknisk SEO 4. Søgeordsanalyse 5. On-page SEO 6. Off-page SEO Kommunikation på nettet Kend din målgruppe Hvilke kunder har

Læs mere

MED PÅ VOGNEN - OM PROPAGANDA OG GRUPPEDYNAMIKKER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er propaganda? Hvad er gruppedynamikker?

MED PÅ VOGNEN - OM PROPAGANDA OG GRUPPEDYNAMIKKER. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er propaganda? Hvad er gruppedynamikker? MED PÅ VOGNEN - OM PROPAGANDA OG GRUPPEDYNAMIKKER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema kommer vi omkring - propaganda og gruppedynamikker Hvad er propaganda? Propaganda handler om at sælge bestemte

Læs mere

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på

SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på SalesBooster - en ny måde at sælge bolig på Salesbooster er fremtiden SalesBooster redefinerer god markedsføring. SalesBooster er det intelligente supplement til konventionel markedsføring, hvor man annoncerer

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

ARBEJDSSPØRGSMÅL. bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? BLIVER MAN ASOCIAL AF INTERNETTET? end når man er sammen virtuelt?

ARBEJDSSPØRGSMÅL. bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? BLIVER MAN ASOCIAL AF INTERNETTET? end når man er sammen virtuelt? ARBEJDSSPØRGSMÅL HVAD ER WEB 2.0? 1. Hvilke sociale medier (f.eks. Facebook, Snapchat, instagram) bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? 2. Hvad kendetegner ifølge kapitlet web 2.0? 3. Hvilke

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere