Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4"

Transkript

1 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse 5 Sociale medier i danske medlemsorganisationer 5 Hvilke sociale medier bruger danske medlemsorganisationer? 5 Hvad bruges de sociale medier til? 6 Hvor længe har I været i gang med sociale medier? 6 Overvåger I hvad folk siger om jer på sociale medier? 7 Har I en nedskreven strategi for sociale medier? 7 Resourcer og kompetencer 8 Hvor mange arbejder med sociale medier i jeres organisation? 8 Hvilke kompetencer ønsker I at blive bedre til? 9 Hvad er de største udfordringer ift. at anvende sociale medier? 9 Platforme og annoncering 10 Mobiltelefonen som platform 10 Anvender I et socialt baseret community som Yammer, Podio, echo.it og ning? 10 Annoncerer I i dag på sociale medier? 11 Planlægning, måling og fremtidsforventninger 12 Hvor i organisationen er ansvaret for sociale medier placeret? 12 Hvad måler I på jeres sociale medier? 12 Hvordan bruger I jeres målinger af sociale medier? 13 Hvordan planlægger I jeres indhold på sociale medier? 13 Har I en nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier? 14 Hvordan vil I arbejde med sociale medier om to år? 14 1

2 Sådan bruger danske medlemsorganisationer sociale medier Medlemsorganisationen som vi kender den er under pres. Mange oplever medlemstilbagegang, og konkurrencen om støttekroner er stadigt stigende. Foreningsdanmark er udfordret, og samtidig dukker nye fællesskaber op. Danskerne bruger over 100 minutter om dagen på internettet, og stadig mere af den offentlige debat rykker over på sociale medier som Facebook og Twitter. Sociale medier er det nye forsamlingshus. Det er der, hvor danskerne mødes på kryds og tværs og udveksler ideer, meninger og viden. I denne rapport ser vi på, om medlemsorganisationerne er klar til at møde danskerne derude. Rapporten er resultatet af svar fra 127 danske medlemsorganisationer. De har svaret på, hvordan de i dag er til stede på og anvender sociale medier. Undersøgelsen viser, at organisationerne er godt repræsenteret på de sociale medier. Mange anvender medierne til traditionel kommunikation, men de udnytter endnu ikke de sociale medier i resten af organisationen. De sociale medier er i deres natur en gave til organisationerne, og potentialet udfoldes i dag ikke til fulde. Medlemsorganisationerne efterspørger især viden om, hvordan man måler effekten, samt hvordan sociale medier spiller sammen med de øvrige kommunikationskanaler. Den største udfordring er tid. Det afspejles i, at der de fleste steder er ingen eller få medarbejdere, der arbejder med sociale medier. Langt størstedelen mener dog, at sociale medier vil fylde mere om to år. Spørgsmålet er så, hvordan medlemsorganisationerne bedst matcher brugernes stigende digitale adfærd? Disse og en række andre udfordringer giver vi svaret på, når vi d. 12. marts inviterer til konferencen Sociale medlemsorganisationer på Nationalmuseet. Her vil 10 medlemsorganisationer præsentere, hvordan de arbejder med sociale medier og digitale forandringsprocesser. Læs mere om konferencen på socialemedlemmer.dk 2

3 Resumé Potentiale Indsatsen på de sociale medier er forbeholdt kommunikationsafdelingen og benyttes primært til traditionel kommunikation. De sociale medier bliver for størstedelens vedkommende ikke anvendt andre steder i organisationen, til fx medlemsservice og rekruttering. Medlemsinvolvering De sociale medier rummer et stort potentiale for medlemsinvolvering, som i dag kun udnyttes i få organisationer - dvs. medlemmernes engagement og kompetencer bliver ikke bragt i spil. Ressourcer Effekt Samlet strategi Antallet af medarbejdere der arbejder med sociale medier, står ikke mål med organisationernes forventninger til sociale medier og de muligheder, som de nye medier byder på. Her kan man enten afsætte flere ressourcer, omprioritere arbejdsopgaverne eller finde smartere arbejdsgange. De fleste organisationer er udfordret på at måle effekten af deres indsats på de sociale medier. Det gør det svært at arbejde strategisk samt at se, hvorfor området skal tages alvorligt. De fleste organisationer vil gerne styrke samspillet mellem de sociale medier og de øvrige kommunikationskanaler. Der ligger en opgave ift. at skabe synergi imellem medierne og dermed udnytte dermed ressourcerne optimalt. 3

4 Om undersøgelsen I november-december 2013 sendte vi spørgeskema ud til 250 udvalgte medlemsorganisationer. Vi har fået 127 besvarelser. Det er disse 127 svar, som rapporten er baseret på. De deltagende organisationer i anonymiseret i rapporten, men svarene er afgivet med navn og organisation for større validitet. Undersøgelsen er lavet af: Astrid Haug, rådgiver i digital strategi, astridhaug.dk, ekstern lektor og medforfatter til Lyt til elefanterne - digital kommunikation i praksis på Gyldendal Business. Har i mange år arbejdet med politisk og digital kommunikation. Michael Christiansen, digital kommunikationsrådgiver og strategikonsulent. Medstifter af flere start-ups og har arbejdet med digital kommunikation hos en lang række medlemsorganisationer siden slut 90'erne. Rapportens indhold må gerne gengives og citeres. Angiv venligst kilde: socialemedlemmer.dk eller Astrid Haug & Michael Christiansen. På de sociale medier brug gerne #medlem14. Undersøgelsens resultater Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? Figur 12. Undersøgelsens organisationer 4

5 Der er en overvægt af interesseorganisationer med 34% og fagforeninger med 28% blandt deltagerne. Kategorien Andet (10%) kan fx være en børne- og ungdomsorganisation, en a-kasse eller en fond. De mindste spillere i undersøgelsen er politiske partier (3%), sportsorganisationer (4%) og NGO er (8%) fulgt af brancheorganisationer med 10%. Organisationernes størrelse Figur 13. Organisationernes størrelse Model 2 viser antal ansatte i organisationen. Størstedelen har under 50 ansatte, mens 22 % har over 100 ansatte. Den mindste kategori er således organisationer med ansatte. Sociale medier i danske medlemsorganisationer Hvilke sociale medier bruger danske medlemsorganisationer? Figur 1. Danske medlemsorganisationers brug af sociale medier 5

6 Danske medlemsorganisationer bruger i vid udstrækning Facebook og andre sociale medier. Facebook er det mest anvendte, som 86% benytter. Knap halvdelen benytter Twitter, Youtube og Linkedin, som ligger sig i midterfelten med 47-49%. Knap en femtedel anvender blogs, som i denne oversigt er det ældste af de sociale medier. De nyere platforme som Instagram, Google+ og Pinterest er i denne sammenhæng nichemedier, som et fåtal af organisationerne anvender. 7 % angiver, at de ikke anvender sociale medier. Andet dækker bl.a. over Flickr, Vimeo og Snapchat. Hvad bruges de sociale medier til? Figur 2. Hvad medlemsorganisationer anvender sociale medier til Organisationernes primære formål med sociale medier er kommunikation, som 89% bruger det til. Dernæst er kampagner det mest populære med 59%. Medlemsrekruttering og medarbejderrekruttering benytter ca. en tredjedel sig af, hhv. 31% og 28%. Fundraising er det knap hver tiende, der gør via sociale medier. Her skal det bemærkes, at mange medlemsorganisationer ikke laver egentlig fundraising. Andet dækker bl.a. over PA, intern kommunikation, journalistik og videndeling. Hvor længe har I været i gang med sociale medier? 6

7 Figur 3. Hvor længe medlemsorganisationer har været på sociale medier Størstedelen af medlemsorganisationer har været i gang på sociale medier i 1-2 år (35%). 17% svarer, at de har været på sociale medier i under et år. Det betyder, at over halvdelen (52%) har været på sociale medier i under 2 år. 28% svarer, at de har været på sociale medier i 3-4 år, mens 13% har været på mere end 4 år. Sociale medier må derfor stadig betragtes som et nyt felt for majoriteten af danske medlemsorganisationer. Overvåger I hvad folk siger om jer på sociale medier? Figur 4. Overvågning af sociale medier 78% af de adspurgte medlemsorganisationer svarer, at de overvåger sociale medier i en eller anden grad: Halvdelen af disse systematisk, mens den anden halvdel overvåger sporadisk. En femtedel overvåger ikke de sociale medier. Tallet er en del højere end dem, der er på sociale medier, da kun 7% ikke er på sociale medier. Har I en nedskreven strategi for sociale medier? 7

8 Figur 5. Nedskreven strategi for sociale medier 41% svarer, at de har en nedskreven strategi for sociale medier. Godt en tredjedel, 36%, svarer nej, mens knap hver femte, 19%, er ved at udarbejde en digital strategi. Resourcer og kompetencer Hvor mange arbejder med sociale medier i jeres organisation? Figur 6. Antal medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier Denne grafik viser, hvor mange der arbejder med sociale medier i de adspurgte organisationer. Det er defineret som: Medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier. 8

9 Godt en tredjedel, 34%, har én enkelt person på posten, mens knap hver fjerde, 24%, har to medarbejdere. 10% angiver, at de har tre social media-medarbejdere. 12% har 4 eller flere medarbejdere til at varetage de sociale medier. 20% har ingen medarbejdere, der arbejder med sociale medier et tal der er en del højere end de 7%, der ikke er på sociale medier. Hvilke kompetencer ønsker I at blive bedre til? Figur 7. Hvilke kompetencer der ønskes forbedret Den største faglige udfordring i relation til sociale medier er, hvordan sociale medier spiller sammen med de øvrige kommunikationskanaler. Det svarer knap 2/3, svarende til 65%. Over halvdelen, 54%, vil gerne blive bedre til at måle effekten. Godt en femtedel, 22%, vil gerne forbedre de tekniske forudsætninger, mens hhv. 18% og 17% gerne vil blive bedre til at håndtere kritik og kriser. De fleste har styr på sproget på de sociale medier, men 15% vil gerne have bedre kompetencer her. Hvad er de største udfordringer ift. at anvende sociale medier? Figur 8. De største udfordringer ift. at anvende sociale medier Selvom langt de fleste medlemsorganisationer er på en eller flere sociale platforme, så er der en del udfordringer forbundet med det. Det opleves mange steder som endnu opgave, der blot forhøjer den samlede arbejdsbyrde. Tidsmangel er da også den altafgørende udfordring, som halvdelen oplever. Godt hver femte, 22%, oplever, at 9

10 det kan være svært at følge med udviklingen, mens hver syvende, svarende til 14%, svarer, at de ikke har de rette kompetencer. De færreste synes dog at det er svært eller dyrt, hhv. 4% og 3%. Platforme og annoncering Mobiltelefonen som platform Figur 9. Mobiltelefonen som platform Danskerne bruger mere og mere tid på mobilen. Nye tal fra Medieudviklingen 2013 fra DR viser, at 46% af danskerne går på nettet dagligt eller næsten dagligt via mobilen, mens det blandt de 25 til 39-årige er 71%. 32% går dagligt eller næsten dagligt på nettet via tablet. Figur 9 viser, at knap halvdelen, 46%, svarer, at deres hjemmeside er tilpasset mobilen. En fjerdedel har ikke taget stilling til, hvordan deres hjemmeside tager sig ud på mobilen. Knap hver femte, 18%, har sin egen app, mens en tilsvarende gruppe overvejer at udvikle en app. Anvender I et socialt baseret community som fx Yammer, Podio, echo.it og ning? 10

11 Figur 10. Anvendelse af socialt baseret community Der er i de senere år dukket en del socialt baserede communities, også sociale samarbejdssystemer, op. De bruges ofte internt i virksomheden eller til en gruppe interessenter, fx medlemmer eller frivillige. Ser vi på figur 10, viser den, at over halvdelen, 54%, ikke opfatter et sådant community som relevant, mens 19% overvejer det. 13% bruger i dag et socialt community, mens 2% har noget på vej. Annoncerer I i dag på sociale medier? Figur 11. Annoncering på sociale medier Annoncebudgetterne bevæger sig i disse år fra traditionelle platforme til onlinemedierne. Her er det især Facebook og Google, som mod betaling kan øge eksponeringen. Over en tredjedel, 37%, svarer, at de annoncerer på Facebook, mens hver femte, 21%, annoncerer på Google. 43% annoncerer i dag ikke, mens 9% overvejer, om de fremover skal lægge nogle annoncekroner digitalt. 11

12 Planlægning, måling og fremtidsforventninger Hvor i organisationen er ansvaret for sociale medier placeret? Figur 14. Ansvarsplacering af sociale medier i organisationen Langt de fleste steder er sociale medier forankret i kommunikationsafdelingen. Bemærk at svarene overstiger 100%, da det er muligt at angive flere placeringer. Hvad måler I på jeres sociale medier? Figur 15. Måling af sociale medier Næsten hver fjerde måler på de sociale mediers egne parametre, nemlig likes, kommentarer, delinger og retweets. Over halvdelen, 57%, måler hvor meget trafik, de får på deres hjemmeside fra sociale medier, mens 40% måler, hvor mange der rent faktisk klikker på de links, de poster på sociale medier. Medlemskaber og donationer 12

13 er kun i fokus på sociale medier for en mindre gruppe. Andet dækker bl.a. over mange, der ikke måler på sociale medier. Hvordan bruger I jeres målinger af sociale medier? Figur 16. Anvendelse af målinger på sociale medier Lige over halvdelen bruger data fra sociale medier til at lave bedre indhold samt til at få mere viden om medlemmerne, svarende til 54% i begge kategorier. 40% svarer, at de bruger data fra sociale medier til bedre at nå deres målgruppe. Andet dækker over dem, der ikke anvender målinger, samt individuelle svar som til at vurdere i hvor høj grad vi skal satse på sociale medier i forhold til andre medier og til at rapportere til direktionen. De to ovenstående tabeller tyder på, at der er grobund for at arbejde videre med, hvordan man kan måle på sociale medier og nå frem til effekten. Hvordan planlægger I jeres indhold på sociale medier? Figur 17. Planlægning af indhold på sociale medier 13

14 Størstedelen af planlægningen, 61%, sker på daglig basis. En næsten lige så stor andel planlægger en uge eller længere frem, nemlig 58 %. At svarene overstiger 100% skyldes, at mange både planlægger fra dag til dag og på længere basis. De 14% der har svaret Andet, dækker bl.a. over de 7%, som ikke anvender sociale medier samt svarvariationer som fx på PR-møder til kvartalsvis planlægning. Har I en nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier? Figur 18. Nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier Det kan være svært at navigere på sociale medier, hvor man ofte kommunikerer med familie, venner, kolleger, chefen, pressen og interessenter på én gang. En enkelt forkert opdatering kan få store konsekvenser. Omvendt betragtes sociale medier ofte som et frirum, hvor det er helt op til den enkelte, hvordan der skal kommunikeres. Figur 18 tegner et billede af, at medlemsorganisationerne i stort omfang ikke forholder sig til, hvordan medarbejdere eller frivillige begår sig på sociale medier. Godt hver fjerde medlemsorganisation, svarende til 27%, har eller er ved at udarbejde en nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier. Knap ¾, nemlig 73%, har ikke nogen politik på området. Hvordan vil I arbejde med sociale medier om to år? 14

15 Figur 19. Forventninger til sociale medier om 2 år Det er måske ikke overraskende, at langt størstedelen, 82%, mener, at sociale medier vil fylde mere om i deres organisation om 2 år end i dag. 12% mener, at det vil være det samme som i dag, mens kun 1% mener, det vil fylde mindre i deres organisation om 2 år. Spørgsmålet er så, om forventningerne til sociale medier vil blive modsvaret af flere ressourcer eller omprioriteringer, større annoncebudgetter og flere synlige resultater, smartere løsninger i det interne samarbejde samt en bedre forståelse for, hvordan sociale medier spiller sammen med de øvrige kommunikationskanaler. Del undersøgelsens resultater på sociale medier med #medlem14 Bliv klogere på sociale medier i medlemsorganisationen og på, hvordan I får det bedste ud af den digitale udvikling på konferencen Sociale medlemmer 2014 d. 12. Marts på Nationalmuseet. Læs mere på socialemedlemmer.dk 15

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning Forord Stigende konkurrence og vidensintensitet stiller nye krav til danske virksomheder. Hvis

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere