Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2010"

Transkript

1 Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2010 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks Hjallerup Tlf Side 1 af 36

2 Indholdsfortegnelse Emne side Beredskabsplan for Hjallerup Marked Risikovurdering for Hjallerup Marked Kort over Markedspladsen 12 Risikovurdering for Markedsteltet Risikovurdering for Familieteltet Risikovurdering for Restaurant Stalden Risikovurdering for Baren Risikovurdering for Kræmmertelt Vagtleder/Barformandens opgaver Campingreglement for Hjallerup Marked Ordensreglement for Hjallerup Marked Brand- og evakueringsinstruks 34 Markedsudvalg 35 Side 2 af 36

3 Beredskabsplan for Hjallerup Marked Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beredskabsplanens indhold Arrangøren Arrangørens erfaring 4 2. Arrangementet Geografi Hvornår Mad og drikke Aktivitet Overskud af arrangementet Hjemmeside Forventet publikumsantal El Vand Toilettet Antal frivillige hjælpere 5 3. Beredskab på pladsen Markedsudvalget Group 4 Securicor Samaritertjenesten Falck Politi Hjælper Lægevagt 6 4. Trafik, parkering og bustransport Trafikafvikling Parkeringsforhold Bustransport 6 5. Alarmering Politi Brandvæsen Ambulance Læger Markedsudvalg 6 6. Kommunikation på pladsen Informationskontoret Kommunikation til Markedsudvalget Kommunikation til lederne Kommunikation til frivillige medarbejdere 7 7. Håndtering af uventede hændelser Definition af større uventet hændelse Definition af mindre uventet hændelse 7 8. Markedspladsen indretning Planer over pladsen Brandmateriel Lysgivere 8 9. Campingpladsen indretning 8 Side 3 af 36

4 1. Indledning Denne beredskabsplan for Hjallerup Marked er udarbejdet på grundlag af Beredskabsstyrelsens udsendte Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Beredskabsplanen er først og fremmest udarbejdet som en håndbog for markedets vagtpersonale og frivillige hjælpere, men lever også op til myndighedskravene. Beredskabsplanen er udarbejdet ud fra Hjallerup Markeds beredskab til markedet i år. Planen vil løbende blive tilrettet, såfremt der sker ændringer i beredskabet. Beredskabsplanen er kendt af alle myndigheder, som har relevans for Hjallerup Marked. 1.1 Beredskabsplanens indhold Denne beredskabsplan omfatter Hjallerup Marked og skal læses i sammenhæng med Risikovurdering for Hjallerup Marked. Ved risiko forstås muligheden for, at en begivenhed indtræffer og konsekvenserne heraf. Med beredskab forstås de af Hjallerup Marked udviklede procedurer, som personalet aktiverer i tilfælde af større og mindre uheld/sygdom/tilskadekomst i forbindelse med Hjallerup Marked. 1.2 Arrangøren Forretningsudvalget under Hjallerup Markedsforening er ansvarlig for Hjallerup Marked. De har nedsat et Markedsudvalg, som arrangerer og styrer Hjallerup Marked. 1.3 Arrangørens erfaring. Hjallerup Marked er afholdt af frivillige siden Der er således oparbejdet en lang række erfaringer. Alle erfaringer indgår i tilrettelæggelsen af det kommende års marked, og organisationen er så fleksibelt indrettet, at der er meget kort vej fra tanke til handling, når nye initiativer og tiltag skal afprøves og iværksættes. 2. Arrangementet. 2.1 Geografi. Hjallerup Marked afvikles på Markedspladsen, Algade 43, 9320 Hjallerup. 2.2 Hvornår. I weekenden omkring første søndag i juni måned. 2.3 Mad og drikke. Der vil være salg af mad og drikkevarer fra div. salgssteder, som er placeret rundt på Markedspladsen. Salg af øl/spiritus til personer under 18 år er forbudt. 2.4 Aktiviteter. Dagen igennem foregår der forskellige aktiviteter på pladsen. Der er opstillet telte med musik og salg af mad og drikkevarer. Der er et stort Tivoli, som kører i perioden, hvor Hjallerup Marked har åbent. Hjallerup Marked lukker hver aften kl Sidste aften lukkes dog kl På pladsen er der ca. 5 km kræmmergader og et stort område med heste og et område med smådyr. 2.5 Overskud fra arrangementet. Overskuddet anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen for Hjallerup Markedsforening. 2.6 Hjemmeside Forventet publikumsantal. Der forventes naturligvis den samme tilstrømning af mennesker, som der plejer, og tallet markedsgæster har ofte været nævnt. Side 4 af 36

5 2.8 El Der er lavet faste El-installationer på Markedspladsen, som overholder de af El rådet udstukne retningslinjer. 2.9 Vand Der er mulighed for at tappe vand fra en lang række vandhaner rundt på Markedspladsen Toiletter Der er opstillet et stort antal toiletter, pissoirs og handicaptoiletter på Markedspladsen Antal frivillige hjælpere Hjallerup Marked har ca frivillige hjælpere. 3. Beredskab på pladsen. Det er intentionen, at alle gæster på Hjallerup Marked skal have mulighed for at få en god oplevelse og have mulighed for at færdes sikkert rundt på Markedspladsen. De frivillige hjælpere har en vigtig opgave med at give Hjallerup Markeds gæster en god og venlig behandling, så gæsterne kan opleve Hjallerup Marked som et professionelt og serviceminded marked. 3.1 Markedsudvalget. Under markedet vil der i dag- og aftentimerne være minimum et medlem fra Markedsudvalget tilstede på markedspladsen. I nattetimerne kan udvalget kontaktes via vagtpersonalet på markedspladsen. 3.2 Group 4 Securicor (G4S). Hvor der er mange mennesker samlet, kan man ikke undgå muligheden for, at nogle personer skal prøve grænser af. Specielt ikke, når der samtidig serveres alkohol. Dette har Hjallerup Marked taget højde for ved at lave en aftale med G4S. Under Markedet vil der om aftenen og natten være vagter fra G4S på pladsen i områderne med Hjallerup Markeds egne forretninger og funktioner. 3.3 Samaritertjeneste. Der er oprettet Samaritertjeneste med samaritter fra Hjemmeværnet. Der er 3 samaritter på vagt i dagtimerne og 6 samaritter på vagt i aften- og nattetimerne indtil kl Samaritertjenesten er oprettet i et siderum til Markedshallen. Der er opsat skilte, som viser, hvor de holder til. Samaritertjenesten løser alle forefaldende førstehjælpsopgaver og færdigbehandler disse, hvis de vurderer det er forsvarligt. Øvrige skader henvises til lægevagt, skadestue eller egen læge. Samaritertjenesten vurderer selv, om der skal rekvireres ambulance. Publikum kan få hjælp ved at henvende sig direkte til Samaritertjenesten eller til et hvert funktionssted under Hjallerup Marked, som kan tilkalde Samaritterne via telefonen. 3.4 Falck. Ved Mekanisk Museum, Algade 42, 9320 Hjallerup er der lavet en midlertidig Falck station, som er bemandet hele døgnet under markedet. Her findes der brandbil, kranbil, ambulance m.v. Falck kan kontaktes på almindelig telefon eller ved henvendelse til Informationskontoret. Er der brug for en ambulance, skal denne rekvireres via alarmcentralen Politi. På Hjallerup Skole er der lavet en midlertidig politistation i markedsdagene. Politiet kan kontaktes på almindelig telefon eller ved henvendelse til Informationskontoret. Side 5 af 36

6 3.6 Hjælpere. Sikkerhedsforanstaltninger på pladsen og i telte fremgår af denne beredskabsplan, der forefindes på samtlige vagtsteder. Vagtlederen har ansvaret for at instruere hjælpere om sikkerhedsforanstaltninger på de enkelte vagtsteder. Endvidere har alle frivillige hjælpere adgang til informationsfolderen ABZ, som fortæller om Hjallerup Marked og de regler der er. 3.7 Lægevagt. Hjallerup Marked har ikke en aftale med Hjallerup lægehus i markedsdagene. I almindelig åbningstid kan man kontakte lægehuset, men udenfor åbningstid skal man kontakte skadestuen i Aalborg eller Frederikshavn, tlf Trafik, parkering og bustransport 4.1 Trafikafvikling Trafikafviklingen er tilrettelagt i tæt samarbejde med Hjallerup Marked og Nordjyllands Politi, som er ansvarlig for håndteringen af denne. 4.2 Parkeringsforhold Hjallerup Marked har det overordnede ansvar for parkeringspladserne, men har overgivet opgaven til Hjallerup Idrætsforening. Der er et stort areal til parkering, og det skønnes, at der ikke bliver problemer med at have bilerne inde på parkeringspladserne. 4.3 Bustransport Nordjyllands Trafikselskab ligger deres almindelige ture til og fra Hjallerup omkring Markedspladsen. Der indsættes også ekstra busser. Der er etableret en busholdeplads lige uden for Markedspladsen. 5. Alarmering: 5.1 Politi Politiet kontaktes gennem et medlem af Markedsudvalget eller Informationskontoret. Er det om natten, kontaktes en fra Group 4 Securicor, som har mulighed for at kontakte politiet. Er der en krisesituation, kontakter man politiet direkte på telefon eller ringer Brandvæsen Falck kontaktes gennem et medlem af Markedsudvalget eller Informationskontoret. Er det om natten, kontaktes en fra Group 4 Securicor, som har mulighed for at kontakte Falck. Er der en krisesituation, kontakter man Falck via Alarmcentralen på 112. Husk at meddele, hvor du står på markedspladsen. 5.3 Ambulance Er der brug for en Ambulance, kontaktes Falck gennem et medlem af Markedsudvalget eller Informationskontoret. Er det om natten, kontaktes en fra Group 4 Securicor, som har mulighed for at kontakte Falck. Er der en krisesituation, kontaktes Falck via alarmcentralen på Læger Er der brug for en lægehjælp kontaktes Samaritterne ved henvendelse i Samaritertjenesten eller Informationskontoret. Er det om natten, kontaktes en fra Group 4 Securicor, som har mulighed for at kontakte lægen eller Falck. 5.5 Markedsudvalg Der udarbejdes alarmeringsplan med telefonkæde til brug for Markedsudvalget i tilfælde at alarmeringer under Hjallerup Marked. Markedsudvalg, se side 35 Side 6 af 36

7 6. Kommunikation på pladsen 6.1 Informationskontoret Informationskontoret er hovedcenter i forbindelse med afvikling af Hjallerup Marked. Informationskontoret er i markedsdagene bemandet med mindst 2 personer. Dagen hvor der er forprang er kontoret bemandet fra kl til Sidste markedsdag er kontoret bemandet fra kl til Øvrige markedsdage er kontoret bemandet fra kl til Såfremt der er brug for hjælp på pladsen, koordineres dette via Informationskontoret. Vores hjælpere vil via mobiltelefon kalde op til Informationskontoret, for at tilkalde de relevante interne/eksterne enheder, der er brug for. Efter rekvirering af Politi, Falck eller Brandvæsen kontakter Informationskontoret formanden for Markedsudvalget (i dennes fravær næstformanden). Da Markedspladsen er dækket ind via mobiltelefoner, er fastnettelefonerne reduceret til kun at være i Informationskontoret, Tællekontoret og Lageret. Forinden afholdelse af Hjallerup Marked sker der en grundig briefing af personalet, der bemander Informationskontoret. Der er altid en person på vagt, der har medvirket tidligere år og har kendskab til arbejdet i Informationskontoret. Fra kl til 7 00 overtages vagten af Group 4 Securicor, som er i direkte forbindelse til Falck og Politi. 6.2 Kommunikation til Markedsudvalget Markedsudvalget er i besiddelse af mobiltelefoner, så man altid kan komme i kontakt med dem. 6.3 Kommunikation til lederne Lederne af et funktionssted er i besiddelse af mobiltelefoner, så man altid kan komme i kontakt med dem. Hver morgen under markedet afholdes der Morgenmøde, hvor der minimum er en leder fra hver funktion tilstede. 6.4 Kommunikation til frivillige medarbejdere Alle frivillige hjælpere refererer til en leder. Lederne har ansvaret for at kommunikation til de frivillige. Kommunikationen sker mundtlig når den frivillige møder på vagt. 7. Håndtering af uventede hændelser 7.1 Definition af større uventet hændelse Der kan ikke laves en entydig definition på en større hændelse. Der kan være tale om en ulykke af et omfang, som gør, at markedet ikke kan videreføres. I så fald træffes beslutningen af Markedsudvalget i samarbejde med formanden for Forretningsudvalget. 7.2 Definition af mindre uventet hændelse I langt de fleste situationer vil der være tale om mindre hændelser, som ikke kræver hele Markedet lukket. I de situationer vil det være lederen af funktionstedet, hvor hændelsen er opstået, der i første omgang tager beslutning om, hvad der skal ske, indtil et evt. tilkaldt beredskab dukker op. 8. Markedspladsen indretning 8.1 Planer over pladsen. På side 12 er der indsat et kort over pladsen. Dette kort findes i stort format som er ophængt i Informationskontoret. Kortet indeholder en situationsplan over pladsen. Der er på pladsen brandveje (som er faste køreveje). De øvrige veje i Tivoli og kræmmergader er mellem 5 og 8 meter brede. Side 7 af 36

8 8.2 Brandmateriel. I umiddelbar nærhed, nærmere bestemt ved Mekanisk Museum, Algade 42, 9320 Hjallerup er der etableret en midlertidig Falck station. Falck udfører brandvagt efter brandmyndighedens bestemmelser. Vagtholdet består af 4 mand, der har en automobilsprøjte til sin rådighed. Mandskabet runderer på pladsen og er udstyret med internt radioanlæg, således at der i givet fald kan tilkaldes fornøden hjælp. Alle frivillige hjælpere på Hjallerup Marked, inkl. Markedsudvalget, bliver hvert år inviteret til branddemonstration, som ledes af Falck. Det foregår ultimo maj måned, hvor der også er indlagt et evakueringskursus for lederne på Hjallerup Marked samt Markedsudvalget. Ved branddemonstrationen bliver de fremmødte orienteret om opdeling af markedspladsen samt placering af telte, tivoli og parkeringsområder. Hjallerup Marked har opsat brandslukningsmateriale i samtlige funktionssteder under Hjallerup Marked. Samtlige kræmmere og smådyrshandlere bliver opfordret til at medbringe en pulverslukker pr. stand. Dette meddeles via særskilt udsendt pjece til alle stadepladslejere ved betaling/bekræftelse af stadeplads. I denne pjece er også nævnt lovkrav med hensyn til anvendelse af gas/el, materiale som teltene skal være udført af, samt vores interne ordensregler. Regler for overnatning i boderne er også beskrevet jfr. de Tekniske Forskrifter. 8.3 Lysgivere. Der er opsat lysgivere på alle hovedfærdselsårer på pladsen. Disse er permanent tændt under hele markedet. Der leveres strøm til lysgiverne fra forskellige transformerstationer på pladsen, således at der i tilfælde af strømudfald fra en transformerstation stadig er dele af pladsen, der er oplyst. 9. Campingpladsen Indretning beredskab. Campingområdet, som anvendes af Hjallerup Marked, ledes af Hjallerup Idrætsforening. Campingområdet er indrettet og udstyret, så de Tekniske Forskrifter overholdes. Lederen på campingområdet er i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende altid kan rekvirere hjælp. Campingreglementet findes på side 30 Side 8 af 36

9 Risikovurdering for Hjallerup Marked Indholdsfortegnelse 1. Indledning. 1.1 Risikovurderingens indhold Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering Klassificering af Hjallerup Marked Risikovurdering af publikumsadfærd Publikums forventede intensitet Risici forbundet med målgruppen Provokationer Uroligheder Euforiserende stoffer Tilskadekomst og sygdom El installationer Brand 11 Side 9 af 36

10 1. Indledning Denne risikovurdering for Hjallerup Marked er udarbejdet på grundlag af Beredskabsstyrelsens udsendte Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Risikovurderingen søger at belyse de risici, som formodes at kunne opstå i forbindelse med Hjallerup Marked, samt arrangørens forholdsregler for at imødegå de beskrevne risici. Risikovurderingen er kendt af alle myndigheder som har relevans for Hjallerup Marked. 1.1 Risikovurderingens indhold Denne risikovurdering omfatter Hjallerup Marked og skal læses i sammenhæng med Beredskabsplanen for Hjallerup Marked. Risikovurderingen omfatter alene et overblik over potentielle faremomenter og risici. Den konkrete håndtering af forskellige situationer er beskrevet i Beredskabsplanen. Ved risiko forstås muligheden for, at en begivenhed indtræffer og konsekvenserne heraf. Med beredskab forstås de af Hjallerup Marked udviklede procedurer, som vort personale aktiverer i tilfælde af større og mindre uheld/sygdom/tilskadekomst på pladsen. 2. Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 2.1 Klassificering af Hjallerup Marked. Hjallerup Marked betragtes som et middel-risiko-marked. Aktiviteterne giver ikke anledning til større sikkerhedsmæssige overvejelser, men pladsen og antallet af gæster kan give anledning til farer af forskellig karakter, som findes beskrevet nedenfor. Hjallerup Marked afvikles som et 3 eller 4 dages marked med forprang, og der er adgang for alle personer uanset kultur og etnisk oprindelse. Rygmærker er ikke tilladt på Markedspladsen og campingpladsen. 2.2 Risikovurdering af publikumsadfærd Hjallerup Marked er en årligt tilbagevendende begivenhed og et besøg på Hjallerup Marked er i manges bevidsthed en fast tradition, som kun sjældent brydes. Hjallerup Marked henvender sig både til unge mennesker og Familien Danmark. I formiddags-/eftermiddagstimerne er publikums adfærd meget rolig og kan betegnes som et shopping miljø. I eftermiddags-/aftenstimerne stiger publikumsmængden i tivoli og forsamlingstelte og derfor optrappes vagtberedskabet. 2.3 Publikums forventede intensitet I markedsdagene er der to bølger, hvor formiddagspublikum hovedsageligt er interesseret i heste og smådyr samt stadepladserne. Eftermiddags og aftenspublikummet er interesseret i stadepladser og vores forsamlingstelte. 2.4 Risici forbundet med målgruppen Da en del af målgruppen er personer, som vil indtage alkohol (der er ikke udskænkning til unge under 18 år), vil der erfaringsmæssigt opstå en række situationer, som skal håndteres. 2.5 Provokationer G4S er instrueret i, at de skal udvise størst mulig tålmodighed og tolerance. De skal acceptere, at enkelte personer vil markere sig så længe de ikke generer de øvrige gæster. Ved gentagende uroligheder skal G4S træde ind og stoppe urolighederne hvis muligt. G4S har den fulde opbakning fra ledelsen af Hjallerup Marked til at bortvise publikum som ikke kan indordne sig under reglerne. Tilspidses situationen, tilkaldes politiet. Side 10 af 36

11 2.6 Uroligheder Uroligheder på markedspladsen bliver stoppet, når Group 4 Securicor (G4S) vurderer, at det er nødvendigt. Konflikter søges i videst muligt omfang løst ved samtale med de involverede parter. I yderste nødstilfælde vil den fornødne magt blive anvendt efter de retningslinjer der findes om nødværge og nødret. Såfremt G4S foretager anholdelse, tilkaldes politiet øjeblikkeligt, og politiet overtager. 2.7 Euforiserende stoffer Omgang med, indtagelse af eller salg af euforiserende stoffer er ikke tilladt på Markedspladsen inkl. Campingpladsen. Ved mistanke om salg af stoffer skal der øjeblikkelig rettes henvendelse til politiet. Hjallerup Marked har aldrig haft større problemer med euforiserende stoffer. 2.8 Tilskadekomst og sygdom På Markedspladsen er der en samaritertjeneste, som er nærmere beskrevet i Beredskabsplanen. 2.9 El-installationer Alt installationsarbejde udføres af godkendt og autoriseret personel Brand Generelt skal nævnes, at der findes det lovmæssige brandslukningsmateriale i alle telte og bygninger. Personalet er instrueret i brugen heraf via en brandøvelse før Markedet. Alle ledere har fået en briefing om evakuering. Side 11 af 36

12 Side 12 af 36

13 Risikovurdering Markedsteltet Størrelse Markedsteltet er på 1765 m 2 og har en fast indretning med borde/bænke til 960 personer. Der er en scene på 72 m 2, et dansegulv på 81 m 2 og 4 barer i teltet. Teltet har 4 indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Nødudgangene går direkte ud til hovedfærdselsårer. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Teltet er rejst på aluminiums gittermaster. I siderne er der stålstænger, der løfter dugen i den ydre periferi. Disse er strammet på plads ved hjælp af barduner og pløkker. Underlaget indvendig er nyklippet græs, og alt løst afslået græs er fjernet. Underholdning i teltet Der afholdes Forprangsbal aftenen før markedet officielt starter. Til dette bal er der som regel ikke fyldt i Markedsteltet. Der er musik fra kl Sidste markedsdag er teltet åbent til kl De øvrige markedsdage har teltet åbent fra kl I åbningstiden er der tidspunkter hvor der ikke er musik i teltet. Publikum i teltet I dagtimerne er der ikke fyldt op i teltet, og det er et modent publikum, som har en rolig adfærd. I eftermiddags-/aftentimerne stiger publikumsmængden, og ved aftenstid er teltet fyldt op med et publikum, som kommer for at hygge sig i venners lag og for at få en tår øl. Antal vagter og deres kvalifikationer I teltet indsættes Group 8 Securicor (G4S) vagter fra kl G4S vagter er professionelle vagter, og der er altid minimum to vagter ved hver indgang. Ved musik/underholdning, hvor der kan forventes mange mennesker foran scenen, er der placeret vagter ved scenen. Vagterne er en blanding af frivillige, G4S og politi. Flugtveje Flugtvejene er som ifølge reglerne min. 1,3 meter brede og er naturligt ledende til de i forvejen beskrevne nødudgange. De ender ud i markedspladsens hovedfærdselsårer. Nødbelysning Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste Eltilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på masterne i teltet. De er vendt så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt. Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver ladet op hele tiden via den faste el-tilslutning. Publikums sikkerhed Den ansvarlige for teltet er lederen i Rød bar. Personalet i teltet er orienteret om brandbekæmpelse og evakuerings procedurerne. I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i teltet, der styrer brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne. Kommunikation. Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirere hjælp hvis nødvendigt. Side 13 af 36

14 Navn: Driftsjournal for Markedsteltet Adresse: Markedspladsen Kontrol hver morgen før teltet tages i brug: 1. Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 2. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 3. Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj 4. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. 5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden. 6. Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. 7. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 8. Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen 9. Inventar 10. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig arrangør/leder: Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: Side 14 af 36

15 Markedsteltet 1765 m 2 (62 x 32 meter) Bar Bar Scene 8,52 x 8,52 Dansegulv 9 x 9 Bar 4 x 22 Brandslukningsmateriel Bar UD skilte Oversigtsplan Nødbelysning Målestok 1:300 Side 15 af 36

16 Risikovurdering Familieteltet Størrelse Familieteltet er på 805 m 2 og har en fast indretning med borde/bænke til 414 personer. Der er en scene på 36 m 2, et dansegulv på 48 m 2, 1 bar og Køkkenområde på 72 m 2. Teltet har 3 indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Nødudgangene går direkte ud til hovedfærdselsårer. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Teltet er rejst på aluminiums gittermast. I siderne er der stålstænger der løfter dugen i den ydre periferi. Disse er strammet på plads ved hjælp af barduner og pløkker. Underlaget indvendig er nyklippet græs og alt løst afslået græs er fjernet. Underholdning i teltet Der er åbent i teltet fra kl Sidste markedsdag er der åbent til kl I åbningstiden er der tidspunkter hvor der ikke er musik i teltet. Publikum i teltet I dagtimerne er der ikke fyldt op i teltet, og størstedelen er et publikum, som har børn med og derfor har en rolig adfærd. Sidst på eftermiddagen og i aftentimerne stiger publikumsmængden. Det er et publikum, som kommer for at hygge sig i venners lag og for at få en tår øl. Antal vagter og deres kvalifikationer I teltet er det personalet som er vagt. Lederen har en mobiltelefon, så vedkommende hurtigt kan få fat i Group 4 Securicor (G4S) vagter som går rundt på pladsen. Ved musik/underholdning, hvor der kan forventes mange mennesker foran scenen, vil der være placeret vagter ved scenen. Vagterne vil være en blanding af frivillige, G4S og politi. Flugtveje Flugtvejene er som ifølge reglerne 1,3 meter brede og er naturligt ledende til de i forvejen beskrevne nødudgange. De ender ud i markedspladsens hovedfærdselsårer. Nødbelysning Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste Eltilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på masten i teltet. De er vendt så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt. Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver også ladet op hele tiden via den faste el-tilslutning. Publikums sikkerhed Den ansvarlige for teltet er lederen i teltet. Vedkommende orienterer personalet om brandbekæmpelse og evakuerings procedurerne. I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i teltet der styrer brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne. Kommunikation. Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirere hjælp, hvis nødvendigt. Side 16 af 36

17 Navn: Driftsjournal for Familieteltet Adresse: Markedspladsen Kontrol hver morgen før teltet tages i brug: 1. Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 2. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 3. Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj 4. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. 5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden. 6. Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. 7. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 8. Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen 9. Inventar 10. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig arrangør/leder: Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: Side 17 af 36

18 Familietelt 805 m 2 (32 x 32 meter) Brandslukningsmateriel UD skilte Oversigtsplan Nødbelysning Scene 7,32 x 4,88 Dansegulv 8 x 6 Køkken 12 x 6 & Bar Målestok 1:300 Side 18 af 36

19 Risikovurdering Restaurant Stalden Størrelse Restaurant Stalden er på 288 m 2 og har en fast indretning med borde/bænke og borde/stole til 188 personer. Der er en bar/salgssted i teltet. Teltet har 2 indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Den ene nødudgang går direkte ud til hovedfærdselsårer. Den anden går direkte ind i køkkenet. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Teltet er rejst på et aluminiumsskelet. Benene på aluminiumsskelettet er sat fast med pløkker. Underlaget indvendig er trægulv. Underholdning i teltet Der er ingen underholdning i teltet. Publikum i teltet Publikum i teltet er udelukkende personer, som har en rolig adfærd, og kommer for at få noget at spise. Antal vagter og deres kvalifikationer Der er ingen vagt i teltet. Flugtveje Flugtvejene er som ifølge reglerne min. 1,3 meter brede og er naturligt ledende til de i forvejen beskrevne nødudgange. Den ene ender ud i markedspladsens hovedfærdselsårer. Den anden ender direkte ud i køkkenteltet. Nødbelysning Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste Eltilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på et spær i teltet. Nødbelysning er vendt så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt. Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver også ladet op hele tiden via den faste el-tilslutning. Publikums sikkerhed Den ansvarlige for teltet er lederen i teltet. Vedkommende orienterer personalet om brandbekæmpelse og evakuerings procedurerne. I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i teltet, der styrer brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne. Kommunikation. Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirere hjælp hvis nødvendigt. Side 19 af 36

20 Navn: Driftsjournal for Restaurant Stalden Adresse: Markedspladsen Kontrol hver morgen før teltet tages i brug: 1. Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 2. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 3. Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj 4. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. 5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden. 6. Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. 7. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 8. Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen 9. Inventar 10. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig arrangør/leder: Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: Side 20 af 36

21 Restaurant Stalden 288 m 2 (24 x 12 meter) Personale rum Brandslukningsmateriel UD skilte Oversigtsplan Bar og køkken Nødbelysning Målestok 1:100 Side 21 af 36

22 Risikovurdering Baren Størrelse Baren er på 360 m 2 og har en fast indretning med borde/bænke til 130 personer i teltet. De 36 m 2 af teltet bliver brugt til lager. Der er en bar/salgssted i teltet. Teltet har 2 indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Derudover er der en ekstra nødudgang som går igennem i lageret. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Teltet er rejst på et aluminiumsskelet. Benene på aluminiumsskelettet er sat fast med pløkker. Underlaget indvendig er trægulv. Der er pyntet med stof i loftet. Underholdning i teltet Der er åbent i teltet fra kl I åbningstiden er der tidspunkter hvor der ikke er musik i teltet. Publikum i teltet Publikum i teltet er udelukkende personer som har en rolig adfærd, og kommer for at få et godt glas øl. Der bliver serveret i almindelige glas. Antal vagter og deres kvalifikationer Der er fast vagt ved indgangen/udgangen for at undgå, at publikum tager glas med ud fra teltet. Flugtveje Flugtvejene er som ifølge reglerne min. 1,3 meter brede og er naturligt ledende til de i forvejen beskrevne nødudgange. Den ene ender ud i markedspladsens hovedfærdselsåre. Den anden går gennem opvaskerummet og ud til en hovedfærdselsåre. Nødbelysning Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste Eltilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på et spær i teltet. Nødbelysning er vendt så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt. Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver også ladet op hele tiden via den faste el-tilslutning. Publikums sikkerhed Den ansvarlige for teltet er lederen i teltet. Vedkommende orienterer personalet om brandbekæmpelse og evakuerings procedurerne. I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i teltet der styrer brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne. Kommunikation. Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirere hjælp hvis nødvendigt. Side 22 af 36

23 Navn: Driftsjournal for Baren Adresse: Markedspladsen Kontrol hver morgen før teltet tages i brug: 1. Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 2. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 3. Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj 4. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. 5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden. 6. Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. 7. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 8. Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen 9. Inventar 10. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig arrangør/leder: Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: Side 23 af 36

24 Lager 3 x 12 Baren 360 m 2 (30 x 12 meter) Brandslukningsmateriel UD skilte Oversigtsplan Nødbelysning Bar 16 x 2,5 meter indvendig Målestok 1:100 Scene 3 x 5 meter Side 24 af 36

25 Risikovurdering Kræmmertelt Størrelse Kæmmerteltet er på 820 m 2 og har en fast indretning med 122 meter kræmmerboder i teltet. Teltet har 2 indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen. Teltet er rejst på aluminiummaster. I siderne er der stålstænger der løfter dugen i den ydre periferi. Disse er strammet på plads ved hjælp af barduner og pløkker. Underlaget indvendig er nyklippet græs og alt løst afslået græs er fjernet. Underholdning i teltet Der er ingen underholdning i teltet. Publikum i teltet Publikum i teltet er udelukkende personer som handler og kigger på boder. Antal vagter og deres kvalifikationer Der er vagt i teltet om natten. Flugtveje Flugtvejene er min. 3 meter brede og er naturligt ledende til de i forvejen beskrevne nødudgange. Nødudgangene ender ud i markedspladsens hovedfærdselsåre Nødbelysning Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste Eltilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på et spær i teltet. Nødbelysning er vendt så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt. Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver også ladet op hele tiden via den faste el-tilslutning. Publikums sikkerhed De ansvarlige for teltet er Pladsudvalget. Kommunikation. Den ansvarlige for teltet er i besiddelse af en mobiltelefon. Side 25 af 36

26 Navn: Driftsjournal for Kræmmertelt Adresse: Markedspladsen Kontrol hver morgen før teltet tages i brug: 1. Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 2. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 3. Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj 4. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. 5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden. 6. Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. 7. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. 8. Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen 9. Inventar 10. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig arrangør/leder: Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: Side 26 af 36

27 Kræmmertelt 820 m 2 (42 x 22 meter ovalt) Brandslukningsmateriel UD skilte Oversigtsplan Nødbelysning Målestok 1:200 Side 27 af 36

28 Vagtleder/Barformandens opgaver (fælles intern instruks, der skal overholdes, gældende for egne vagtsteder, Borgerforeningen, HIF og HIFs Venner). Bespisning af frivillige. Al spisning foregår i Personalerummet mod aflevering af spisebillet. Salgsstedet må IKKE modtage spisebilletter som betaling for salg Lager/Forsyning. Hvert salgssted får ved markedets start udleveret en startpakke med div. materialer. Salgsstedet har sin egen bestillingsseddel, som skal anvendes ved alle afhentninger af varer i Lager/Forsyning (eksempelvis spiritus, cigaretter, vand, glas m.v.) Udfyld sedlen med de varer som ønskes. Når varerne leveres på salgsstedet, bruger man en kopi af sin egen bestillingsseddel til kontrol for at sikre, at varerne registreres til det rigtige salgssted. Når salgsstedet lukker for natten, laver vagtleder eller barformanden en natoptællingsliste. Øltællere aflæses centralt. Spiritus og cigaretter optælles. Sodavand optælles og låses ned på stedet i rum hertil og med hængelås. I satellitvognene optælles antal fustager, og der foretages vurdering af antal liter i ibrugtagne. Natoptællingslisten lægges sammen med spiritus, tobak mv. i salgsstedets lagerkasse - som opbevares i Lageret natten over. Natoptællingen checkes af Lageret til brug for den daglige opgørelse af forbrugte varer. Den vagtleder eller barformand, som åbner baren om morgenen, skal checke at de optalte varer fra aftenen i forvejen er til stede. Lageret opgør hver dag, hvad der er forbrugt af varer, og hvad det burde have givet i indtægt. Grundlaget herfor er bestillingssedlerne og natoptællingssedlerne. Kopi af disse optællinger og sammenligningen heraf uddeles på morgenmødet. Og hvert salgssted/bar kontrollerer, at disse er korrekte. Penge og varer er totalt adskilt - ved problemer omkring pengene skal der rettes henvendelse til Tællekontoret - ved problemer omkring varerne skal der rettes henvendelse til Lageret. Tællekontoret. Adgang. Der er etableret tyveri og overfaldssikring af Tællekontoret, hvorfor bl.a. adgangsreglerne skal overholdes. Salgsstedet har kun adgang til Tællekontoret, hvis personen fra salgsstedet er udstyret med et adgangskort. Kortet skal fremvises for at få adgang til Tællekontoret (der er også placeret en ringklokke ved indgangen til Tællekontoret). Hvert salgssted modtager 1 adgangskort, der udleveres til lederen af salgsstedet gennem Restaurationsudvalget sammen med Startpakken. Derudover er udleveret 2 stk. til Borgerforeningen, 2 stk. til HIF og 2 stk. til HIF s Venner. Kortet afleveres retur til Tællekontoret fra salgsstedet søndag aften i forbindelse med slutafregning. Af hensyn til arbejdsgangen på Tællekontoret bedes adgangen hertil begrænses i tidsrummet kl Byttepenge. Byttepenge kan afhentes fra kl (Forprang dog fra kl ). Den der afhenter byttepenge, skal kvittere herfor på blanket på Tællekontoret. Byttepenge er til vore egne salgssteder samt andre, som Tællekontoret forud har aftalt dette med. Vi kan kun i begrænset omfang udlevere byttepenge til kræmmere, Tivoli, hestehandlere mv. og dette sker fra Kiosken ved Markedshallen. Side 28 af 36

29 Indlevering af kontanter Kontanter, valuta og billetter indleveres løbende i hvert sin kuvert. F.eks. når der er samlet ,- Dankortnotaer indleveres alene ved dagens slutning sammen med terminal og evt. terminalbund. Tællekontoret foretager tømning af terminalerne ved dagens afslutning. Salgsstedet udfylder indbetalingsbilag. Indbetalingsbilagene udleveres fra Tællekontoret. Billetter er prisfastsat som følger: Kræmmerkaffe... 15,- kr. Morgenmadsbilletter frivillige... 20,- kr. Pensionistfrokost billetter ,- kr. Rekvisition Markedsudvalget... individuelt Spisebilletter frivillige... 45,- kr. Tuborg ølbilletter... 10,- kr. Tivoli/børnebilletter ark ,- kr. Øl billetter... 10,- kr. Vagabond billetter ,- kr. Der er udfærdiget 3 forskellige indbetalingsbilag: - Et indbetalingsbilag til kontanter og valuta - Et indbetalingsbilag til dankortnotaer - Et indbetalingsbilag til billetter - Modtagne billetter skal afleveres til Tællekontoret om aftenen. Den, der modtager pengene mv. på Tællekontoret, udfylder indbetalingsbilag, hvis dette ikke er udfyldt på forhånd. Der foretages dobbeltkontrol på Tælle-kontoret. Den der foretager indlevering fra salgsstedet, skal kvittere på indbetalingsbilagene. Mønter fra HIF (Parkering/Camping) afleveres i sække á 5.000,- kr. Sækkene skal være forsynet med seddel påført HIF og afleveringstidspunkt. Overfald Hvis der måtte ske overfald, skal du gøre som du bliver bedt om - du skal ikke spille helt. Koncentrerer dig om at iagttage den/dem, der overfalder dig og mærk dig kendetegn. Kontakt hurtigst muligt Keld V. Nielsen, Politiet eller Group 4 Securicor. Ved overfald kan vi tilbyde dig psykolog hjælp. Du må efter overfaldet absolut ikke udtale dig til pressen eller andre. Diverse Hvis du har spørgsmål afklares disse med vagtleder på tællekontoret ( ) eller med Keld V. Nielsen. Side 29 af 36

30 Campingreglement 1. Campingpladsen er i markedsdagene åben i tidsrummet Der er adgang til campingpladsen i ugen før markedet som følger: Lørdag og søndag den 30-31/5 kl Mandag, tirsdag og onsdag den 1-3/6 kl Torsdag den 4/6 kl Kontakt til campingpladsen i ugen op til marked: Campingområdet er opdelt i 2 områder. - I familieområdet skal der tages hensyn til børn, hvorfor der skal være ro senest kl I ungdomsområdet kan der ikke forventes nattero. 4. For campingområdet gælder reglerne i Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter og vore generelle campingregler. 5. Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter medfører: - Såvel familieområdet som ungdomsområdet skal være opdelt i henholdsvis et teltområde og et caravanområde. (campingvogne, mobilhomes og lign.). - Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 meter. Arealer med telte skal opdeles for hver m 2 med mindst 5 meters bredde friområder. - Arealer med caravans (campingvogne, mobilhomes og lign.) skal opdeles i felter på maksimalt 500 m 2. Mellem hvert felt skal der være et friområde på mindst 5 meter. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på mindst 3 meter. - På campingområdet forefindes brandsluknings-materiel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. - Telte, der opstilles i friområder skal omgående fjernes. - Friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. - Containere og affaldsbeholdere på campingområdet tømmes mindst 1 gang dagligt. 6. Anvisninger fra Markedsudvalget og af dem bemyndigede personer (bl.a. vagtpersonellet) skal følges. 7. Markedsudvalget forbeholder sig ret til uden grund at afvise gæster. 8. Salg på campingpladsen er ikke tilladt. 9. Telte, campingvogne m.v. må ikke spærre brandveje. 10. Telt, campingvogne m.v. må kun opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser 11. Telte og o. lign må maksimalt være 20 m 2. Der kan indtil 1 uge før markedet ansøges om at måtte medbringe større telt og o. lign. Ansøgningen sendes til: Hjallerup Marked, Postbox 59, 9320 Hjallerup. Tilladelsen meddeles skriftligt. Tilladelsen skal medbringes og skal kunne fremvises på forlangende. Vilkår for tilladelsen skal til enhver tid overholdes. Manglende overholdelse af vilkår vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse. 12. Der må alene medbringes almindeligt campingudstyr. 13. Møbler og lign., brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenhedens faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning. 14. Der er ikke kogepladser på campingpladsen. 15. Affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i containere, affalds-beholdere m.v. Side 30 af 36

31 16. Der må kun medbringes drikke- og madvarer til eget forbrug. 17. Der må ikke medbringes fustageanlæg og lign. 18. Parkering af biler og andre motordrevne køretøjer i Ungdomsområdet er ikke tilladt. Parkering skal ske i særlige markerede områder i Ungdomsområdet på campingpladsen. 19. Parkering af biler og andre motordrevne køretøjer i Familieområdet er tilladt i umiddelbar tilknytning til campingenheden. 20. Kørsel i hele campingområdet er ikke tilladt i tidsrummet kl , undtaget er sidste markedsdag efter kl Færdselsloven er også gældende på campingområdet, dette medfører bl.a. at der foretages politianmeldelse af spirituskørsel. 22. Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få adgang til campingpladsen. 23. Brug af åben ild uden for grillpladserne er strengt forbudt (incl. myggelys, stearinlys og lign.). 24. Grill må kun ske i de særligt indrettede grillpladser. Grillpladserne må alene anvendes i tidsrummet Grill uden for dette tidsrum og på andre steder på campingpladsen er ikke tilladt. 25. Fyrværkeri må ikke medbringes. 26. Campingpladsen skal efterlades i opryddet stand og skal forlades senest 1 dag efter markedet. 27. Dyr har ingen adgang til campingpladsen, undtaget er hunde, katte og lign., forudsat at de ikke er til gene for andre gæster. 28. Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning. 29. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting. Manglende overholdelse af regler for campingpladsen på Hjallerup Marked vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse. Side 31 af 36

32 Ordensreglement Generelt 1. Alle på Hjallerup Marked er underkastet anvisninger fra Markedsudvalget og af dem udpegede personer. 2. Ingen må udvise adfærd til gene for gæster, udstillere, markedets personale eller andre. Stadelejere (handlende på Hjallerup Marked) 3. Alle stadelejere skal skilte med stadepladsnummer, navn, forretningsadresse og CVR-nummer hvis et sådan haves. 4. Stadelejere på hestepladsen må alene sælge heste. 5. Stadelejere på smådyrspladsen må alene sælge smådyr. 6. Handel med brugte genstande kræver, at stadelejer har bevilling hertil. 7. Hjallerup Marked har fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilladelse til at der på Hjallerup Marked kan handles med varer, der er omfattet af lov om handel med brugte genstande samt tilladelse til, at der sælges nye varer, som sædvanligvis sælges på kræmmermarkeder. Disse varer omfatter typisk træsko, platter, legetøj, kassettebånd, grammofonplader, CD, DVD og gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer, herunder tekstilvarer, samt varer opkøbt på auktioner o. lign. Uden yderligere tilladelse vil der også kunne sælges - naturalprodukter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, brød, mælk, fløde, ost, smør, margarine, husdyr samt danske husflidsprodukter. - aviser, ugeblade og tidsskrifter. 8. På stadepladserne må der ikke findes tivoli og tivolilignende aktiviteter som eksempelvis slå søm i og gevinstspil. 9. Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer uden særskilt skriftlig tilladelse fra Markedsudvalget. Madvarer indbefatter bl.a. burger, kotelet, kebab, kinesisk mad, pitabrød, pizza, pommes-frites, pølser, brændte mandler, candyfloss, flødeboller, frugt med chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde og sutter. 10. Ved tilberedning, salg og servering af fødevarer, se dog begrænsningerne oven for, skal Fødevaredirektoratets regler, bestemmelser og anvisninger overholdes af stadelejeren. 11. Stadepladser skal være opstillet inden kl på dagen før officiel markedsstart. Efter dette tidspunkt er Markedsudvalget berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden refusion af betalt stadeleje. For heste og smådyr gælder specielle regler fastsat af Markedsudvalget. 12. Nedtagning af stadeplads må tidligst ske den sidste markedsdag kl af hensyn til markedsgæsterne og de øvrige kræmmere. For heste og smådyr gælder specielle regler fastsat af Markedsudvalget. 13. Stade-, heste og smådyrspladser må ikke videresælges. 14. Stade og smådyrspladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato, ellers er Markedsudvalget berettiget til at afhænde pladsen til anden side. 15. Annullering af foretaget stadepladsbestilling skal ske senest 20 dage før markedet. Efter dette tidspunkt sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 20 dage før markedet refunderes betalt stadeleje minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300, Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lign., bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ og evt. bekendtgørelse om vaccination af fjerkræ skal overholdes af stadelejere. Side 32 af 36

33 17. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning skal overholdes af stadelejere. 18. Der må maksimalt være 6 kg gasflaske pr. stadeplads. 19. Ved opvarmning af rum på den enkelte stadeplads (inkl. opvarmning med elvarme) skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder. 20. Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt. 21. Friområder på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v. 22. Brændbart affald må ikke henkastes på markedspladsen, men skal afleveres i affaldscontainere på markedspladsen. 23. I eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højest 1 m 3 til brug for mindre mængder affald. Affaldscontaineren skal tømmes mindst 1 gang om dagen. 24. Stadepladser skal efterlades i ryddelig stand senest dagen efter markedet. 25. Stadepladsernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum. Kørsel og parkering 26. Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster og i markedsdagene er kørsel efter kl på markedspladsen ikke tilladt uden forudgående tilladelse af Markedsudvalget for Hjallerup Marked. 27. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen. Camping 28. Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt. 29. For Hjallerup Markeds campingplads gælder foruden dette ordensreglement også Generelle campingregler og oplysninger for campingpladsen på Hjallerup Marked. Diverse 30. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede effekter. 31. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg. 32. Overtrædelse af dette ordensreglement eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Markedsudvalget kan medføre bortvisning og i skønnede tilfælde med politiets bistand. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke. 33. Hjallerup Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement. Side 33 af 36

Beredskabsplan 2016. Arrangementet. Jerslev Marked afvikles på Markedspladsen, Enghavevej, 9740 Jerslev.

Beredskabsplan 2016. Arrangementet. Jerslev Marked afvikles på Markedspladsen, Enghavevej, 9740 Jerslev. Beredskabsplan 2016 Indledning; Beredskabsplanen er først og fremmest udarbejdet som en håndbog for markedets frivillige hjælpere, men lever også op til myndighedskravene. Beredskabsplanen er udarbejdet

Læs mere

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320 Hjallerup Tlf. 98 28 20 20 www.hjallerup-marked.dk

Læs mere

Hjallerup Marked Generelle forhold. Sidst opdateret 5. april 2016

Hjallerup Marked Generelle forhold. Sidst opdateret 5. april 2016 Hjallerup Marked Generelle forhold Sidst opdateret 5. april 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Ansvarlig arrangør... 3 1.2 Adresse på arrangør... 3 1.3 Hjemmeside... 3 1.4 Arrangørens erfaring...

Læs mere

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Beredskabsplan og risikovurdering B12 Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

ABZ. Hjallerup Marked. Hjallerup Marked - ABZ 2011 29. april 2011

ABZ. Hjallerup Marked. Hjallerup Marked - ABZ 2011 29. april 2011 ABZ Hjallerup Marked 2011 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din leder besked i god tid. AFFALD: Affaldssække skal placeres

Læs mere

DM Årgang Langbane INDKVARTERINGSPLAN FREDAG D. 24. JUNI TIL TIRSDAG D. 28. JUNI 2016

DM Årgang Langbane INDKVARTERINGSPLAN FREDAG D. 24. JUNI TIL TIRSDAG D. 28. JUNI 2016 Indholdsfortegnelse (opdateret 22. juni) Kontaktpersoner og ansvarlige... 1 Late Night Adult Swim... 1 Beredskabsplan... 2 Ansvar og ledelse... 2 Indkvartering... 2 Forplejning... 2 Modtagelse... 2 Adgang

Læs mere

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2011

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2011 Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2011 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320 Hjallerup Tlf. 98 28 20 20 www.hjallerup-marked.dk

Læs mere

Hjallerup Marked Beredskabsplan. Sidst opdateret 5. maj 2015

Hjallerup Marked Beredskabsplan. Sidst opdateret 5. maj 2015 Hjallerup Marked Beredskabsplan Sidst opdateret 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 1.1 Beredskabsplanens indhold... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 Fravigelser... 5 2 Beredskab på pladsen...

Læs mere

Beredskabsplan. for område til midlertidig camping ved BMX stævne i Aalborg 3-5. juni 2016

Beredskabsplan. for område til midlertidig camping ved BMX stævne i Aalborg 3-5. juni 2016 1 Beredskabsplan for område til midlertidig camping ved BMX stævne i Aalborg 3-5. juni 2016 Beskrivelse og oversigtsplan over campingområderne. Oversigtsplan fremgår nedenfor og detailtegninger over campingområderne

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

ABZ. Hjallerup Marked 19-05-2010

ABZ. Hjallerup Marked 19-05-2010 ABZ Hjallerup Marked 2010 AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din leder besked i god tid. AFFALD: Affaldssække skal placeres foran boderne, når der lukkes. Papkasser skal slås sammen og

Læs mere

ABZ. Hjallerup Marked. for frivillige hjælpere B11. ABZ for frivillige hjælpere. Seks gode råd når du er frivillig hjælper

ABZ. Hjallerup Marked. for frivillige hjælpere B11. ABZ for frivillige hjælpere. Seks gode råd når du er frivillig hjælper ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2016 Seks gode råd når du er frivillig hjælper 1. Arbejd med omtanke! 2. Pas på dig selv og dine kolleger 3. Brug hjelm, når

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser maj 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Maj 2013 Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser Afstandskrav for campingpladser passer ikke til salgsarealer, hvor der overnattes Af Jens-Otto Bertel Hansen,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

ABC og fakta for udstillere

ABC og fakta for udstillere ABC og fakta for udstillere Affald Der vil være opstillet affaldscontainere bag Lokomotivværkstedet til brug for opsamling af affald. Herudover vil der blive opstillet affaldskurve på selve udstillingsarealet.

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre 1 Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre Pilefestival Sjælland er normalt en festival for Pileforeningens medlemmer. Her samles vi om at holde en festival,

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Indledning: En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende!

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende! Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Ulvehytten er fantastisk spændende og anderledes overnatningsmulighed i Knuthenborg Safaripark. Herunder finder I en række oplysninger,

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg.

Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg. Kære udstiller. Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg. Vedlagt tilsendes nummerskilt/e og kvittering,

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjallerup Marked Beredskabsplan Sidst opdateret 9. maj 2016

Hjallerup Marked Beredskabsplan Sidst opdateret 9. maj 2016 Hjallerup Marked Beredskabsplan 2016 Sidst opdateret 9. maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 1.1 Beredskabsplanens indhold... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 Fravigelser... 5 2 Beredskab på pladsen...

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. BEK nr 1382 af 15/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033252 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Kære instruktører og gymnaster Dette er infobrev nr. 2 til aspirantstævne 2015. Infobrevet kommer til at indeholde alle de vigtige informationer om stævnet. Der vil løbende

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

ABZ. Hjallerup Marked. Hjallerup Marked - ABZ 2012 1. maj 2012

ABZ. Hjallerup Marked. Hjallerup Marked - ABZ 2012 1. maj 2012 ABZ Hjallerup Marked 2012 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din leder besked i god tid. AFFALD: Affaldssække skal placeres

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel

Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Katalog for fastliggere Fastligger på Jammerbugt camping og Motel Hvad vil det sige at være fastligger? En fastligger er en campist, der har sin vogn stående fast på den samme campingplads for en sæson

Læs mere

NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015

NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015 NON-FOOD-HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2015 Ovenpå en yderst vellykket Roskilde Festival 2014 med godt vejr og masser af glade festivalgæster, håber vi at kunne præstere endnu en fantastisk festival, når

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

B11. ABZ for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked ABZ. for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked - ABZ 2013 7. maj 2013

B11. ABZ for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked ABZ. for frivillige hjælpere. Hjallerup Marked - ABZ 2013 7. maj 2013 ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2013 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

for frivillige hjælpere

for frivillige hjælpere ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2014 ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP MARKED AFBUD: Ved afbud under Hjallerup Marked skal du give din

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste Samsø Festival Danmarks Hyggeligste Beredskabs og sikkerhedsvurdering Af Samsø Festival 2009 Indholdsfortegnelse : Ledelse Beskrivelse af Samsø Festival Planlægning Sikkerhed ved opbygning Pladsens indretning

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger Midlertidige overnatninger Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Ansøgning 3 Flugtveje / redningsåbninger

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Campingtilladelse Bildsø Camping

Campingtilladelse Bildsø Camping Bildsø Camping v/ Dorthe Kristensen 4200 Slagelse Sendt som digitalt post Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Campingtilladelse Bildsø Camping Slagelse

Læs mere

Husorden. Egeparken 1

Husorden. Egeparken 1 Husorden Egeparken 1 Indholdsfortegnelse Husorden... 3 Ansvar... 3 Klageadgang... 3 Støj og musikudøvelse... 3 Rygning... 3 Fællesarealer... 4 Haver... 4 Trafik... 4 Affald... 4 Husdyr... 5 Vask... 5 Leg...

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009 KM i fodbold 2009 VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august Indbydelse marts 2009 KFUM Mesterskaber i Fodbold. Roskilde KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige sommerdage

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Offentligt transportmiddel og DSB - Som udgangspunkt

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2015 Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16 Nordea Næstved Cup Fra den 3. til 5. oktober 2014 Ungdomshåndbold U10-U16 Velkommen til Nordea Næstved Cup 2014. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Julebasar på Rudolf Steiner-Skolen i Odense På de fleste steinerskoler rundt om i verden er der tradition for,

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Generelt om leverancen

Generelt om leverancen 1 Generelt om leverancen Omfang I denne Særlige ArbejdsBeskrivelse (SAB) beskrives omfanget at arbejdet. Leverancen omfatter følgende opgaver i Amager Strandpark: rengøring og vedligeholdelse af toiletrum

Læs mere

Hjerteligt velkommen - park- og parkeringspladsreglement for besøgende i HANSA-PARK

Hjerteligt velkommen - park- og parkeringspladsreglement for besøgende i HANSA-PARK Hjerteligt velkommen - park- og parkeringspladsreglement for besøgende i HANSA-PARK For jer begynder der nu nogle timer fyldt med opdagelser og oplevelser i Tysklands eneste emne- og familiepark ved havet.

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

LM inde 2016 i fodbold. Program. LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter. www.dgi.dk/fodbold

LM inde 2016 i fodbold. Program. LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter. www.dgi.dk/fodbold LM inde 2016 i fodbold Program LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Rundt om Hjallerup Marked 2011

Rundt om Hjallerup Marked 2011 Side 1 af 12 1. Generelt: Formålet med Hjallerup Marked er: at gøre det attraktivt og sjovt at være frivillig på Hjallerup Marked at skabe et attraktivt, sjovt og spændende marked for alle vores gæster

Læs mere