Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: nye høreapparat vil følge dig i lang tid, så hvis din hørelse skulle ændre sig undervejs, og lydstyrken eller klangfarven opleves forkert, er det muligt at ændre apparatets indstillinger. Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat. 2 Indholdsfortegnelse A Beskrivelse af dit høreapparat Din model Dele til LifeTube (lydslangen) Om batterier Placér dit høreapparat bag øret (med LifeTube) Sæt øreproppen i øret Tænd og sluk Indstilling af lydstyrken Programvælger Telespole e2e trådløs Fjernbetjening Brug af retningsbestemte mikrofoner Tinnitus Daglig vedligeholdelse med LifeTube og LifeTip Daglig vedligeholdelse med øreprop Nogle flere gode råd Fejlsøgning Tekniske oplysninger Oplysninger om bortskaffelse Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 25 Side 27 Side 28 Side 32 Side 35 3 Beskrivelse af dit høreapparat Life (batteritype: 312) Free (batteritype: 13) a 1. LifeTube (lydslange) med holder til øret (1a) 2. LifeTip 3. Mikrofonåbning (-er) 4. Dæksel til programmeringsstik Batterikammer Typebetegnelse Programvælger Hook (ørekrog) Serienummer og model (åbn batterikammer) Bemærk: Brug ALTID en komplet LifeTube med en påmonteret LifeTip. Udskift regelmæssigt LifeTube og LifeTip. Fjern hele LifeTube ved at skrue den øverste hvide del af selve høreapparatet (se side 24). Hvis du har fået en individuel Life Prop, skal dele udskiftes regelmæssigt som anført i den separate brugervejledning, ligesom øreproppen kan renses (se side 25). 4 A S Dir med hook (ørekrog) Kan også udstyres med LifeTube (batteritype: 13) Open (batteritype: 312) Intuis Life (batteritype: 312) Din model Din model: med LifeTube med hook og øreprop Bruger du LifeTube/LifeTip, kan du se størrelsen på dine dele på side 7. Brugerprogram Serienummer (højre apparat): Serienummer (venstre apparat): Bemærkninger: DINE indstillinger Din batteritype: Dit høreapparat bruger følgende batteritype: A Dele til LifeTube (lydslangen) Din høreapparatspecialist kan sætte en cirkel om de dele, der bruges til dit høreapparat. Venstre øre LifeTube 1L 4L 2L 5L 3L 6L LifeTube 1R 4R 2R 5R 3R 6R Højre øre LifeTip åben 4mm 6mm 8mm 10mm LifeTip åben 4mm 6mm 8mm 10mm LifeTip lukket 8mm 8/10mm 10/12mm LifeTip lukket 8mm 8/10mm 10/12mm Det anbefales, at svarkortet med bestilling af yderligere dele først indsendes til Siemens Høreapparater A/S efter et par måneders forløb. På den måde kan du sammen med tilpasseren nå at blive sikker på, at den LifeTube og den LifeTip, som du har fået udleveret sammen med apparatet, passer til dig, og du kan bestille de rette dele. Vi fremsender 10 LifeTubes og 50 LifeTips per side (højre og/eller venstre øre) til brug i hele garantiperioden, så du kan skifte LifeTip hver måned og LifeTube hver 3. til 6. måned. Yderligere dele kan bestilles mod beregning hos Siemens Høreapparater A/S. 7 Om batterier Batteriet er vigtigt for dit høreapparat. De fleste batterier, der bruges i dag er af luft-zink typen. De skal have luft for at kunne virke, og processen startes ved at fjerne mærkaten fra forsiden ("+"-siden) af batteriet, hvorved der kommer luft ind i batteriet. Fjern først den selvklæbende mærkat fra batteriet, når batteriet skal bruges. Et par gode råd om batterier: Plussiden (»+«) er altid den flade side på batteriet. Minussiden (»-«) har en farvet ring i kanten af batteriet. Husk reservebatterier både i og uden for hjemmet. Skift batteriet, hvis lydstyrken bliver mærkbart svagere. du hører gentagne svage bip-signaler i høreapparatet. 8 A Det er let at sætte et nyt batteri i batterikammeret: Åbn batterikammeret, som vist på billedet. Vip batterikammeret helt ud. Fjern den selvklæbende mærkat fra "+"-siden af batteriet. Placér batteriet med plus-siden opad i batterikammeret. Luk batterikammeret igen. Hvis batterikammeret ikke kan lukkes med et let tryk, kan det være, at batteriet er vendt forkert. Vend batteriet om, så "+"-siden vender opad i batterikammeret. Det er let at udskifte batteriet: Batteriet vil typisk falde ud af batterikammeret, når høreapparatet vendes om på siden. Hvis det ikke sker, kan du banke let med en fingerspids på undersiden af batterikammeret eller skubbe batteriet ud med spidsen af en blyant. 9 Batterialarm Batterialarmen i høreapparatet kan være aktiveret. Når batteriet er ved at være opbrugt, bliver lyden i høreapparatet mærkbart svagere. Lige før batteriet er helt opbrugt, vil høreapparatet afgive nogle svage bip-signaler hvert minut; nu er det på høje tid at udskifte batteriet. Hvis man ikke ønsker at høre disse bipsignaler, kan tilpasseren ved en fornyet programmering af høreapparatet slukke for batterialarmen. 10 A Advarsel vedr. batterier: BEMÆRK. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batteriet. Hvis du har mistanke om, at en person har slugt et batteri, skal pågældende person omgående søge læge. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Udsivende væske fra batteriet kan beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier, der væsker. Brugte batterier bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Brugte batterier bør returneres til udleveringsstedet eller deponeres i de genbrugsbokse, der er opstillet på apoteker, hos lægen, i Brugsen, på høreklinikken, på høreinstituttet eller andre steder. Det anbefales, at brugte batterier anbringes i rundellen, som batterierne blev leveret i, inden de returneres til udleveringsstedet eller deponeres i genbrugsbokse. Brugte batterier må på grund af eksplosionsfare under ingen omstændigheder anbringes sammen med nye eller delvist brugte batterier, således at brugte, delvist brugte eller nye batterier kan komme i kontakt med hinanden eller ligge opad hinanden. Du kan se forskel på brugte og nye batterier i batterirundellen ved, at nye batterier stadig har en selvklæbende mærkat på "+"siden af batteriet.

3 11 Placér dit høreapparat bag øret (med LifeTube) Gælder kun høreapparater med LifeTube og LifeTip. 1 1 Hold forsigtigt med tommelog pegefingerspidserne på det sted, hvor LifeTube (lydslangen) og LifeTip er samlet, og placér forsigtigt spidsen af din LifeTube med en påmonteret LifeTip i øregangen. Det er ofte en hjælp at trække forsigtigt opad eller bagud i øreflippen foroven. 2 2 Så skubbes LifeTip'en forsigtigt 3 på plads i ørekanalen med pegefingeren. 3 Fold derefter LifeTube hold- eren rundt i og op langs indersiden af det ydre øre. på plads bag øreflippen. Nu skulle du fornemme, at høreapparatet sidder rigtigt bag øret, og at din LifeTip sidder tæt og sikkert i øret. Tænd for høreapparatet ved at lukke batterikammeret helt. 4 Derefter vippes høreapparatet 4 12 A øreproppen i øret Sæt Gælder kun høreapparater med hook og traditionel øreprop samt individuel Life Prop med LifeTube. Vær sikker på, at høreapparatet er slukket. Batterikammeret er vippet lidt ned, så batteriforbindelsen er afbrudt. Hold øreproppen med tommel- og pegefingerspidserne, og placér forsigtigt spidsen af øreproppen i øregangen. Det er ofte en hjælp at trække forsigtigt opad eller bagud i øreflippen foroven. Så skubbes øreproppen på plads med pegefingeren. Derefter vippes høreapparatet på plads bag øreflippen. Nu skulle du fornemme, at høreapparatet sidder rigtigt bag øret, og at øreproppen sidder tæt og sikkert i øret. Tænd for høreapparatet ved at lukke batterikammeret helt. 13 Tænd og sluk Dit høreapparat vil automatisk blive tændt, når batterikammeret lukkes med isat batteri. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1. Høreapparatet kan nu bruges uden yderligere betjening. Selv hvis lydniveauet skifter, vil høreapparatet automatisk indstille sig til den forandrede lydsituation. På den måde vil svage lyde blive forstærket, mens kraftige lyde dæmpes. Sluk ved brug af batterikammeret Når du åbner batterikammeret en lille smule, afbrydes høreapparatet. Tryk let nedad på den fremspringende kant på forsiden af batterikammeret, indtil du møder en let modstand. Nu er høreapparatet afbrudt. Tænd ved brug af batterikammeret Når du lukker batterikammeret med isat batteri, tændes høreapparatet. Tænd og sluk med programvælger Hvis dit høreapparat har en programvælger, kan høreapparatet tændes eller slukkes ved at trykke på programvælgeren i 2 sekunder. 14 Indstilling af lydstyrken A Dit høreapparat vil automatisk regulere lydstyrken op eller ned afhængig af det omgivende lydniveau. BEMÆRK. Har du høreapparat på både højre og venstre øre, kan den trådløse e2e forbindelse mellem de to høreapparater sikre, at lydstyrken på højre og venstre høreapparat ændres samtidig, (hvis e2e funktionen er aktiveret af tilpasseren). Regulering af lydstyrken kan også ske ved hjælp af en fjernbetjening. Forudsætningen for, at du kan betjene dine høreapparater via en fjernbetjening, er, at e2e er aktiveret. Læs mere om e2e trådløs og fjernbetjening på side 18 og 19 i denne brugervejledning. 15 Programvælger Gælder kun nogle typer Høreapparatet kan være indstillet med flere forskelprogramlige brugerprogrammer, vælger der passer til forskellige lyttesituationer, som f.eks. god taleforståelse i rolige omgivelser, god taleforståelse i støjende omgivelser, telespolebrug, telefonbrug, lytning til musik, god taleforståelse på arbejdet eller andre situationer, som indstilles efter dit individuelle behov. Når du tænder høreapparatet, starter det altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse i rolige omgivelser. Dit høreapparat kan have flere brugerprogrammer. Det er også muligt at fjerne et eller flere brugerprogrammer, hvis du ikke har behov for alle disse brugerprogrammer. Det sker ved en fornyet programmering på høreklinikken. Når du skifter brugerprogram, afgiver høreapparatet svage bip-signaler, som indikerer, hvilket program der er valgt. Hvis du ønsker det, kan tilpasseren ved en fornyet programmering slukke for bip-signalerne. Du vælger program ved at trykke på programvælgeren, indtil du hører det ønskede program. 16 Telespole A Gælder kun nogle typer Programmet for telespole bruges t deltage i fester og lignende. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse, hvor høreapparatet automatisk dæmper støjen, selv om støjkilden flytter sig. 20 A Hvis du har specielt behov for at kunne fokusere på en bestemt samtalepartner (den person, du kigger på), kan det være nødvendigt at vælge en anden indstilling af mikrofonerne, hvor retningskarakteristikken ikke ændrer sig automatisk. en ekstern lydgiver udsendes en svag støj eller susen. Tinnitus-terapisignalet indstilles på høreklinikken. teknologi kan fjerne tinnitus. endvidere næste side. aldrig din LifeTube med sprit eller rengøringsmidler! 6. måned. os på tlf , og få tilsendt en brochure med prisliste og bestillingsseddel. 23 Rengøring af LifeTube Dit høreapparat kan være leveret med en LifeTube (lydslange), som leder den forstærkede lyd fra høreapparatet ind i dit øre. Din LifeTube og din LifeTip er specielt udvalgt, så de passer optimalt til dit øre. Hvis de generer øret eller ikke sidder helt korrekt bag øret eller i øret, skal du henvende dig på høreinstituttet eller dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. Det er muligt at rense lydslangen med en rensestift. BEMÆRK. Du skal have modtaget anvisninger om dette fra høreinstituttet eller dér, hvor du har fået dit høreapparat udleveret. Fjern hele lydslangen fra høreapparatet ved at skrue den øverste hvide del af selve høreapparatet. Før rensestiften ind i lydslangen via den del, der sad fast på høreapparatet.

4 Skub rensestiften ind i lydslangen op imod spidsen af LifeTip'en, så ørevoks og andet skubbes ud af lydslangen. Rens åbningen omkring din LifeTip. Tag rensestiften ud ved at skubbe den hele vejen igennem lydslangen. 24 Daglig vedligeholdelse med øreprop Hvis dit høreapparat er udstyret med en hook (ørekrog), har det i stedet for en LifeTube og en LifeTip en anden form for lydslange sammen med en individuel øreprop. Ørevoks kan samle sig i lydkanalen på øreproppen. anbefales derfor, at øreproppen renses regelmæssigt. Rens øreproppen med en blød, tør klud regelmæssigt. Bemærk. Adskil høreapparat og øreprop, og anbring øreproppen i et rensebad i mindst 15 minutter. Øreproppen kan også vaskes med er par dråber opvaskemiddel i lunkent vand. Opurgat eller Steradent kan også anvendes. Individuel Life Prop Du kan have fået en individuel Life Prop, der passer nøjagtigt til dit øre. Hvis det er muligt skal din Life Prop renses regelmæssigt, som anført i den separate brugervejledning. Øreproppen kan også rengøres som anført her på siden, idet LifeTube ikke må komme med i rensevæsken. 25 Eventuelle vanddråber i øreproppen eller i slangen (imellem høreapparat og øreprop) skal blæses ud; brug f.eks. en luftpuster. Den gennemsigtige slange imellem øreproppen og høreapparatet skal udskiftes regelmæssigt, da slangen med tiden bliver hård og let kan revne. kan hjælpe med til at undgå at beskadige høreapparatets forstærker. Ved fejl kan høreapparatet efterses, som anvist i afsnittet om "Fejlsøgning". Høreinstituttet kan hjælpe dig med informationer om rensemidler og opbevaringsetuier for høreapparatet. os på tlf , og få tilsendt en brochure med prisliste og bestillingsseddel. 26 A Nogle flere gode råd Udsæt aldrig høreapparatet for stærk kulde eller varme eller høj luftfugtighed. Lad aldrig høreapparatet ligge i direkte sollys eller i stærk varme som f.eks. i handskerummet i bilen. Undgå at tabe høreapparatet. Brug aldrig høreapparatet, når du tager bad eller sprayer med hårspray. Brug aldrig høreapparatet, hvis du udsættes for magnetfelter eller røntgenstråler eller anden strålebehandling i forbindelse med en medicinsk behandling. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Væsken i batteriet kan sive ud efter længere tid og beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier, der væsker. BEMÆRK. Ligesom alle andre elektriske apparater, der ikke er indkapslet helt tæt, må høreapparatet ikke bruges i områder, hvor der kan være eksplosionsfare. 27 Fejlsøgning Vi har bygget dette høreapparat, så det kan fungere upåklageligt i mange år. Det er nemt at afhjælpe mindre problemer, så du ikke behøver at undvære apparatet. Vi foreslår, at du gennemgår de viste problemområder. Såfremt afhjælpning ikke løser problemet, kan du henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret, eller indsende det til vores serviceafdeling. Hvad du selv kan kontrollere: Problem Hvis høreapparatet er tavst eller for svagt. Årsag Batteriet er vendt forkert. Batteriet er opbrugt. Høreapparatet er ikke tændt. Lydkanalen er stoppet af ørevoks eller fugt. Mulig løsning Placér batteriet korrekt i batterikammeret. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Tænd høreapparatet. ENTEN Rens din LifeTube (lydslangen) med en blå rensestift; se side 24. Placér høreapparatet og LifeTube i en tørredåse med en fugtsugende tablet. Udskift LifeTube og/eller LifeTip. ELLER Rens øreproppen og slangen med en rensetablet. Pust slangen med en luftpuster. ned for lydstyrken med fjernbetjening (hvis muligt). ENTEN Rens LifeTube med den blå rensestift, se side 24. Udskift LifeTube om nødvendigt. ELLER Rens slangen imellem øreproppen og høreapparatet. Pust slangen med en luftpuster. din læge. Rens øregangen for ørevoks. ENTEN Udskift din LifeTube. er delvist stoppet af ørevoks eller fugt. Det er for meget ørevoks i dit øre. Der er revner i lydslangen. 29 Problem Lyden er forvrænget eller lyder "hakket" Årsag Lydstyrken er for kraftig. Batteriet er næsten opbrugt Mulig løsning Skru ned for lydstyrken med fjernbetjeningen (hvis muligt). Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Lyden er hvæsende Batterikammeret er ikke lukket korrekt. Batteriet er næsten opbrugt. Luk batterikammeret. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Høreapparatet fungerer slet ikke Batteriet er opbrugt. Batterikammeret er ikke lukket korrekt. Mærkaten sidder stadig på batteriet. Der er snavs på batterifjedrene. Høreapparatet er slukket. Batteriet er vendt forkert. Sæt et nyt batteri i høreapparatet. Luk batterikammeret. Fjern den selvklæbende mærkat fra batteriet. Åbn, og luk batterikammeret med isat batteri flere gange. Tænd høreapparatet. Placér batteriet korrekt i batterikammeret med "+"-siden opad. 30 A Hvis en gennemgang af ovenstående liste ikke løser problemet, kan du henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret, eller indsende det til vores serviceafdeling: Siemens Høreapparater A/S Serviceafdelingen Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf Tekniske oplysninger Siemens Life 700, Life 500, Life 300 Siemens Life 701, Life 501, Life 301 Bridge FCC ID: SGI-WL002BTE IC: 267AB-WL002 Driftsfrekvenser: Fc=3.28 MHz N14203 Dette digitale apparat i Klasse B overholder den Canadiske ICES-003. Enhver ændring af Siemens apparater, som ikke udtrykkeligt er godkendt af leverandøren, kan medføre, at garantien bortfalder, ligesom leverandøren ikke længere kan stå inde for korrekt funktion. FCC-overholdelse Dette apparat overholder Del 15 af FCC-regelsættet samt RSS-310 af Industry Canada. Det må bruges på følgende betingelser: at apparatet ikke forårsager skadelig interferens, samt at apparatet ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning der medfører uønsket ændring af apparatets funktion.

5 Powered by TCPDF ( 32 A Udstyret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde forsvarlig beskyttelse mod skadelig støj i et boligområde. Dette udstyr kan udstråle radiosignaler og kan, hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage generende interferens i andet elektronisk udstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå selv i forbindelse med en korrekt installation. Hvis udstyret faktisk forårsager generende interferens i sammenhæng med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan interferensen muligvis fjernes ved ét eller flere af disse tiltag: Drej eller flyt modtagerantennen. Anbring de to enheder længere fra hinanden. Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end den, som modtageren er tilsluttet. Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker for at få hjælp A Oplysninger om bortskaffelse Ved bortskaffelse af dette produkt skal det sendes til Siemens Høreapparater A/S eller afleveres som anvist dér, hvor du har fået produktet udleveret. Se adressen på bagsiden af brugervejledningen. Denne oplysning om bortskaffelse er indført i henhold til "Bekendtgørelse om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrotbekendtgørelsen)" efter EP-direktiv 2002/96/EU samt Rådets Bekendtgørelse af den 23 januar 2003 med ændring af Direktiv 2003/108/ EU (WEEE) Med CE-markeringen bekræfter Siemens, at høreapparatet opfylder alle gældende europæiske direktiver for medicinprodukter, her specielt efter direktivet 93/42/ EEC. Vores kvalitetssikringssystem, som er certificeret af et uafhængigt institut, garanterer kunden en vedvarende høj produktkvalitet og pålidelighed. For produkterne med e2e wireless 2.0 bekræfter Siemens desuden overholdelse af det europæiske direktiv 99/5/EC (R&TTE vedrørende radioog telekommunikations terminaludstyr. Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Tyskland 35 Siemens og Rexton er varemærker for Siemens Audiologische Technik GmbH, Erlangen, Tyskland og repræsenteres i Danmark af datterselskabet Siemens Høreapparater A/S. Siemens Høreapparater A/S Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf Ændringer kan indføres uden varsel. Formula A/S 2000 / 0310.

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Eftersom en hørenedsættelse som regel er sket over en længere periode, skal du typisk vænne dig til at høre alle toner

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Power bag-øret høreapparater Brugervejledning

Power bag-øret høreapparater Brugervejledning Power bag-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse! Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

I-øret høreapparater Brugervejledning

I-øret høreapparater Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er det første

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugervejledning

I-øret høreapparater. Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre - apparat er det første

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Tak Tak fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med professionelle indenfor

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON BRUGSANVISNING HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON Vejleding i denne brugsanvisning gælder for følgende typer: FCC ID: X26BO312 og X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister

Læs mere

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk.

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Ace www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Den diskrete duo til krystalklar lyd og nem betjening: Den nye Ace med touchcontrol

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS PT-050 http://da.yourpdfguides.com/dref/4293672

Din brugermanual OLYMPUS PT-050 http://da.yourpdfguides.com/dref/4293672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OLYMPUS PT-050 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere