ProfiScale MULTI Multimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProfiScale MULTI Multimeter"

Transkript

1 MULTI PS ,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg Wetter Germany

2 Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske apparater der er påtrykt spænding. Med ProfiScale multimeteret måles ganske enkelt og pålideligt de elektriske apparater i huset selv følsomt elektronik såsom computer og fjernsyn. Måleresultatet kan aflæses med det samme på det digitale display. Det praktiske display sørger for at resultatet nemmere kan aflæses. AAA Sikkerhedshenvisninger Der er risiko for personskader, hvis de følgende anvisninger ikke overholdes: Læs anvisningerne i dette afsnit, så måleinstrumentet betjenes mere sikkert samt fungerer korrekt. Det digitale måleinstrumentet blev konciperet iht. IEC for elektroniske måleinstrumenter og er underlagt overspændingskategorien CAT III 600 V samt isolationsklasse II. Måleinstrumentet fungerer pålideligt over længere tid, når det anvendes og behandles korrekt. 1. Vejledningen skal være læst grundigt igennem før arbejdet påbegyndes, så der ikke kan ske farer under arbejdet. Opbevar vejledningen. 2. Brugeren skal overholde følgende sikkerhedsregler under måleinstrumentets anvendelse: 1. Beskyttelse mod elektrisk strøm. 2. Beskyttelse mod utilsigtet anvendelse. 3. Kontroller instrumentet for transportskader ved leveringen. 4. Målekablerne skal være i orden. Kontroller om kablernes isolering er i orden og / eller målekablernes årer er synlige. 5. Sikkerhedsnormerne kan kun overholdes, hvis de medfølgende målekabler anvendes. 6. Før instrumentet anvendes vælges indgangsbøsning, funktion og måleområde. 7. Overskrid aldrig de anførte grænseværdier for det pågældende måleområde. 8. Er måleinstrumentet forbundet med en anden strømkreds, må frigjorte tilslutninger ikke berøres. 9. Mål ikke elektrisk spænding, hvis tilslutningernes spænding overskrider 600 V. 10. Pas altid på ved målinger med spændinger på over 60 V DC eller 30 V AC rms. Hold fingrene bag bøjlen under en måling. 11. Tilslut aldrig målekablerne til en spændingskilde, hvis omskifteren er indstillet til et af de følgende måleområder: Strømmåling, modstandsmåling, kapacitetsmåling, temperaturmåling, diode- eller transistorkontrol samt kontinuitetsprøvemodus. 12. Før der drejes på omskifteren for at indstille et andet måleområde, fjernes målekablet fra det kredsløb der skal kontrolleres. 13. Udfør aldrig modstandsmåling, kapacitetsmåling, temperaturmåling, transistorkontrol og diodekontrol samt kontinuitetsprøver i spændingsfrie strømkredse. 14. Fastslås fejl eller afvigelser, må instrumentet ikke længere anvendes og skal sendes ind til en kontrol. 15. Instrumentet må kun anvendes med et bagsidekabinet og kun når kabinettet sidder korrekt fast. 16. Instrumentet må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, stor luftfugtighed eller nedbør. 17. Måleinstrumentet må kun repareres af fagfolk. 2

3 18. Før batteriholderens dæksel eller måleinstrumentets kabinet åbnes, skal målekablerne tages af alle testede strømkredse. 19. Ses dette symbol på displayet, skal batteriet udskiftes med det samme, for at undgå forkerte måleresultater som kan medføre elektrisk stød. 20. Anvendes måleinstrumentet ikke i længere tid, skal batterierne tages ud for at undgå skader på instrumentet. 21. For at undgå brand, må der kun anvendes sikringer med tilstrækkelig spænding og belastningsevne: F 200 ma / 250 V 22. Måleinstrumentet må ikke rengøres med skuremidler eller opløsningsmidler. Brug kun en fugtig klud samt et mildt rengøringsmiddel. 23. Måleinstrumentet skal altid stå på OFF når det ikke skal anvendes. 24. Børn og uvedkommende må ikke kunne komme til instrumentet. 25. Måleinstrumentet må kun repareres af fagfolk under anvendelse af originale komponenter af hensyn til Instrumentets sikkerhed samt garantien. 26. Instrumentet må ikke anvendes i områder med brandbare eller eksplosive gasser. 27. Behandl instrumentet omhyggeligt og tab det ikke. 28. Instrumentet må ikke demonteres, da dette kan medføre funktionsfejl. 29. Instrumentet skal opbevares tørt og køligt. 30. Instrumentet skal opbevares i transporttasken når det ikke skal bruges. 31. Undgå kontakt med vand og støv. Garantie Tillykke! Du har anskaffet dig en ProfiScale kvalitetsmåleteknik fra BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER sikrer en garanti på 2 år fra købet. Fra garantien undtaget er skader pga. ukorrekt brug, overbelastning eller forkert opbevaring samt normalt slid og mangler, som ikke særligt påvirker værdien eller funktionen. Garantien bortfalder ved ikke tilladte indgreb. I tilfælde af et garantikrav, skal hele instrumentet samt emballagen, beskrivelse og batterier samt kvittering afleveres til forhandleren. Symboler CAT III AC DC Vigtige sikkerhedsinformationer - læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem Dobbelt isolering (kapsling II) CAT III overspænding kategori III, tilsmudsningsgrad 2 iht. IEC iht. direktiverne fra den Europæiske Union Jording Sikring Vekselstrøm/vekselspænding Jævnstrøm/jævnspænding Diode Gennemgangssummer AC eller DC (vekselstrøm eller jævnstrøm) C Celsius F Fahrenheit Max. H Maksimal måleværdi opretholdes DATA-H Dette indikerer at displayets data opretholdes AUTO Ω Automatisk måleområde Batteriskift Baggrundsbelyst display Modstandsmåling Tekniske data Maks. spænding 600 V DC eller AC mellem forbindelser og jord Sikring F 200 ma / 250 V Driftshøjde maks meter (7000 ft.) Display 20 mm LCD Maks. visningsværdier 1999 (3 ½) Polaritetsindikator - indikerer en negativ polaritet Overbelastningsgrænse Display OL Samplingtid ca. 0,4 sekunder Apparatvisning Visning af funktioner og elektrisk kapacitet Automatisk frakobling Ved inaktivitet slukker instrumentet automatisk fra efter 15 minutter Strømforsyning 3 Batterien, AAA, 1,5 V Måleområdevalg Automatisk og manuelt Driftstemperatur 0 C til 40 C (32 F til 104 F) Opbevaringstemperatur -10 C til 50 C (14 F til 122 F) Relative fugtighed < 75 % 3

4 Jævnspænding (DC) 200 mv 0.1 mv ± (0.7 % + 2 steder) 2 V V ± (0.7 % + 2 steder) 20 V 0.01 V ± (0.7 % + 2 steder) 200 V 0.1 V ± (0.7 % + 2 steder) 600 V 1 V ± (0.7 % + 2 steder) Indgangsmodstand: 10 MΩ Overspændingsbeskyttelse: 200 mv område: 250 V DC eller AC rms, 2 V 600 V område: 600 V DC eller AC rms. Maks. indgangsspænding: 600 V DC Vekselspænding (AC) 200 mv 0.1 mv ± (0.8 % + 3 steder) 2 V V ± (0.8 % + 3 steder) 20 V 0.01 V ± (0.8 % + 3 steder) 200 V 0.1 V ± (0.8 % + 3 steder) 600 V 1 V ± (1.0 % + 3 steder) Indgangsmodstand: 10MÙ Overspændingsbeskyttelse: 200mV område: 250V DC eller AC rms. 2V 600V område: 600V DC eller AC rms Frekvensområde: 40 til 400 Hz Respons: Gennemsnit, kalibreret i rms for sinuskurve Maks. indgangsspænding: 600V AC rms Jævnstrøm (DC) 200 µa 0.1 µa ± (1.2 % + 3 steder) 2000 µa 1 µa ± (1.2 % + 3 steder) µa 0.01 ma ± (1.2 % + 3 steder) ma 0.1 ma ± (1.2 % + 3 steder) A A ± (2.0 % + 10 steder) A 0.01 A ± (2.0 % + 10 steder) Vekselstrøm (AC) 200 ìa 0.1 ìa ± (1.5 % + 5 steder) 2000 ìa 1 ìa ± (1.5 % + 5 steder) ìa 0.01 ma ± (1.5 % + 5 steder) ma 0.1 ma ± (1.5 % + 5 steder) A A ± (3.0 % + 5 steder) A 0.01 A ± (3.0 % + 5 steder) Overspændingsbeskyttelse: ìa, ma område: F 200mA/250V, 2A, 10A område: ikke sikret. Maks. indgangsstrøm: Indgangsbøsning: 200mA, 10A bøsning: 10A Spændingsfald: 200ìA, 20mA, 2A, 20mV, 2000 ìa, 200mA, 10A område: 200mV Kontinuitetsprøve Måleområde Funktion Signal høres, hvis modstanden er ringere end 50Ù Tomgangsspænding: ca. 0.5V Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller AC rms Modstand 200Ù 0.1Ù ± (1.0 % + 8 steder) 2 kù 0.001kÙ ± (1.2 % + 8 steder) 20kÙ 0.01kÙ ± (1.2 % + 8 steder) 200kÙ 0.1kÙ ± (1.2 % + 8 steder) 2 MÙ 0.001MÙ ± (1.2 % + 8 steder) 20MÙ 0.01MÙ ± (1.2 % + 8 steder) Tomgangsspænding: ca. 0.25V Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller AC rms Overspændingsbeskyttelse: ìa, ma område: F 200mA/250V, 2A, 10A område: ikke sikret. Maks. indgangsstrøm: Indgangsbøsning: 200mA, 10A bøsning: 10A Spændingsfald: 200ìA, 20mA, 2A, 20mV, 2000 ìa, 200mA, 10A område: 200mV 4

5 Temperatur Måleområde -20 C til 1000 C -20 C til 1000 C Opløsning 1 C 1 C Nøjagtighed -20 C til 0 C ± (5 % + 4 steder) Nøjagtighed 0 C til 400 C ± (1 % + 3 steder) Nøjagtighed 400 C til 1000 C ± (2 % + 3 steder) Måleområde 0 F til 1800 F 0 F til 1800 F Opløsning 1 F 1 F Nøjagtighed 0 F til 50 F ± (5 % + 4 steder) Nøjagtighed 50 F til 750 F ± (1 % + 3 steder) Nøjagtighed 750 F til 1800 F ± (2 % + 3 steder) Tomgangsspænding: ca. 0.25V Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller AC rms Kapacitet 20nF 0.01nF ± (4.0 % + 10 steder) 200nF 0.1nF ± (4.0 % + 3 steder) 2ìF 0.001ìF ± (4.0 % + 3 steder) 20ìF 0.01ìF ± (4.0 % + 3 steder) 200ìF 0.1ìF ± (4.0 % + 3 steder) 1000ìF 1ìF ± (4.0 % + 3 steder) Overspændingsbeskyttelse: 20nF 20ìF område: F 200mA/250V sikring 200ìF/1000ìF område: Ingen overspændingsbeskyttelse Tomgangsspænding: ca. 0.5V Overspændingsbeskyttelse: 250V DC eller AC rms Diode Måleområde Opløsning Funktion 1mV Jævnstrøm i gennemgangsretning: fra ca. 1mA Jævnspænding i spærreretning: fra ca. 1.5V Overspændingsbeskyttelse: 250 V DC eller AC rms Displayet viser spærrespændingen for dioden Transistor hfe Måleområde hfe Funktion Basisstrøm: Overspændingsbeskyttelse: Batteritest Displayet viser forstærkerens omtrentlige forstærkningsværdi (0-1000) i testen ca. 2ìA, Vce: ca. 1V F 200mA/250V sikring (Udløsekarakteristik: hurtig) Måleområde Nøjagtighed Teststrøm 1.5 V +/- (0.8 % + 1 sted) 60mA 3 V +/- (0.8 % + 1 sted) 30mA 9 V +/- (0.8 % + 1 sted) 12mA Overspændingsbeskyttelse: 1.5 V: 200 ma/250v sikret 3V: 200mA/250 V sikret 9V: 250V DC eller AC rms Betjening Tænd Tryk på ON/OFF -kontakten, for at tænde eller slukke for måleinstrumentet. Lagring af måleværdier Skal en måleværdi gemmes, trykkes der på DATA.H -tasten. Trykkes der igen på tasten ophæves lagringen af måleværdien. Maksimal måleværdi opretholdes Skal den maksimale måleværdi gemmes under en måling, trykkes der på MAX.H -tasten. Trykkes der igen på tasten ophæves lagringen af måleværdien. Skift måletype Måles der strøm eller spænding, kan der med FUNC -tasten skiftes mellem en jævn- og vekselstrømsmåling eller en jævn- og vekselspændingsmåling. Med FUNC -tasten skiftes der mellem C og F til en temperaturmåling. Der kan også skiftes mellem diode og kontinuitetsprøve med tasten FUNC. Områdeskift Det automatiske måleområde anvendes ved strøm-, spændings-, kondensator- og modstandsmåling. Tryk på RANGE -tasten, hvis der ønskes et manuelt måleområde. Hver gang der trykkes på RANGE -tasten forhøjes måleområdet. Når det højeste måleområde er nået, starter det laveste måleområde ved næste tryk. Trykkes der på RANGE -tasten i mere end 2 sekunder aktiveres det automatiske måleområde igen. 5

6 Baggrundsbelysning Kan måleresultatet ikke ses på displayet, trykkes der på kontakten for at tænde for baggrundsbelysningen. Denne slukkes automatisk efter 15 sekunder. Trykkes der på tasten i 2 sekunder slukkes der hurtigere for baggrundsbelysningen. Displayet har en LED-baggrundsbelysning. Strømforbruget er dog højt til trods for tidsbegrænsningen (automatisk frakobling efter 15 sekunder). Anvendes baggrundsbelysningen ofte, forkortes batteriets levetid. Brug derfor ikke baggrundsbelysningen mere end nødvendigt. Dette symbol e ses, når batteriernes spænding er ringere end 2.4 V. Anvendes baggrundsbelysningen på samme tid ses dette symbol også, da strømforbruget er højere og spændingen falder. (Ses dette symbol er der ingen garanti for en korrekt måling). Udskift batteriet. Batteriet bør udskiftes når symbolet ses på displayet. Automatisk frakobling Instrumentet indikerer med en lang beep-tone pr. minut og fem korte toner til sidst efter 15 minutters inaktivitet at instrumentet lukkes ned. Trykkes der efter en automatisk frakobling på omskifteren eller én af tasterne FUNC, DATA-H, MAX-H eller vælges et måleområde, kobles instrumentet automatisk til igen. Klargør målingen Tryk på ON/OFF -kontakten. Er batteriets spænding ringere end 2.4 V ses dette symbol. Udskift batteriet. Symbolet ved siden af indgangsbøsningen indikerer at indgangsspændingen eller indgangsstrømmen bør være ringere end de maksimale værdier, der er anført på måleinstrumentet, for at beskytte det indre strømkredsløb. Vælg en funktion iht. det objekt, der skal måles. Drej måletypetasten. Når der skal oprettes en måleforbindelse, skal først jordledningen (com) forbindes, og derefter målekablet (INPUT). Når måleforbindelsen adskilles, fjernes først målekablet (INPUT) og derefter jordledningen (COM). Måling af jævnspænding OBS! Indgangsspændinger på over 600 V DC kan ikke måles. Højere indgangsspændinger kan vises, men kan medføre at det indre strømkredsløb beskadiges. Pas på at du ikke får elektrisk stød under en måling af højspændinger. Tilslut det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen. Omstil omskifteren til Volt-området. Tryk på FUNC -tasten for at vælge jævnspændingsmåling. Der kan vælges mellem et manuelt og automatisk måleområde. Forbind målekablerne til spændingsmålingen parallelt med spændingskilden. Den røde målekabelforbindelses polaritet vises på LC-displayet. Vælges der et lavt måleområde og åbne målekabler vises måleværdier pga. elektriske interfererende felter. Når målekablerne forbindes med et måleobjekt, vises så rigtige måleværdier. Måling af vekselspænding OBS! Indgangsspændinger på over 600 V rms AC kan ikke måles. Højere indgangsspændinger kan vises, men kan medføre at det indre strømkredsløb beskadiges. Pas på at du ikke får elektrisk stød under måling af højspændinger. Tilslut det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen. Omstil omskifteren til Volt-området. Tryk på FUNC -tasten for at vælge vekselspændingsmåling. Der kan vælges mellem et manuelt og automatisk måleområde. Forbind målekablerne til spændingsmålingen parallelt med spændingskilden. Vælges der et lavt måleområde og åbne målekabler vises måleværdier pga. elektriske interfererende felter. Når målekablerne forbindes med et måleobjekt, vises så rigtige måleværdier. Måling af jævnstrøm OBS! Slå strømmen fra for det strømkredsløb, der skal måles, før måleinstrumentet tilsluttes. Forbind det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen til en maks. strømmåling på 200 ma. Til en maks. måling på 10 A fjernes det røde målekabel, som så stikkes ind i 10 A bøsningen. Placer omskifteren på det ønskede måleområde: μa, ma, eller A. Tryk på FUNC -tasten for at vælge jævnstrømsmåling. Der kan vælges mellem et manuelt og automatisk måleområde. Målekablerne til strømmålingen må kun serieforbindes med strømkilden. Den røde målekabelforbindelses polaritet vises på LCD-displayet. Dette symbol indikerer, at der er påtrykt en maks. indgangsstrøm på 200 ma ved indgangsbøsningen. En overspænding ødelægger sikringen. På 10 A indgangsbøsningen udgør den maks. indgangsstrøm 10 A uden sikring. Måling af vekselstrøm OBS! Slå strømmen fra for det strømkredsløb, der skal måles, før måleinstrumentet tilsluttes. Forbind det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen til en maks. strømmåling på 200 ma. Til en maks. måling på 10 A fjernes det røde målekabel, som så stikkes ind i 10 A bøsningen. Tryk på FUNC -tasten for at vælge vekselstrømsmåling. Der kan vælges mellem et manuelt og automatisk måleområde. 6

7 Målekablerne til strømmålingen må kun serieforbindes med strømkilden. Værdierne vises på LCD-displayet. Indgangsstrømmen ved indgangsbøsningerne INPUT og COM må ikke overskride en maksimalværdi på 200 ma. Ved en højere strøm skal den ikke sikrede 10 A bøsning anvendes i stedet for inputbøsningen. Modstandsmåling OBS! Kontroller, at det objekt, der skal måles, ikke er påtrykt spænding og at alle kondensatorer er helt afladte med en måling af de indre modstande. Forbind det sorte målekabel med jordforbindelsen og det røde målekabel med indgangsbøsningen. Placer omskifteren på Ω måleområdet. Der kan vælges mellem et manuelt og automatisk måleområde. Forbind målekablerne til modstandsmålingen parallelt med den modstand der skal måles. Værdierne vises på LCD-displayet. Afbrydes målekredsløbet ses OL -symbolet på displayet. Dette indikerer en overskridelse af måleområdets nedre grænse. Temperaturmåling OBS! For at undgå elektrisk stød, må termoelementet ikke forbindes med spændingsførende komponenter. Placer omskifteren på TEMP -positionen. Tryk på FUNC -tasten for at vælge mellem C og F. LC-displayet viser den aktuelle omgivelsestemperatur. Der skal anvendes en sensor med et termoelement af typen K til en temperaturmåling med dette måleinstrument. Forbind det sorte stik med jordforbindelsen og det røde stik med indgangsbøsningen. Berør objektet, der skal måles, med enden af temperatursensoren. For at få et mere præcist måleresultat, bør måleinstrumentet og temperatursensoren tilpasses den omgivende temperatur før målingen. Kapacitetsmåling OBS! For at undgå et elektrisk stød, skal det kontrolleres om alle kondensatorer er helt afladte, før kapacitetsmålingen udføres. Placer omskifteren på hfe-måleområdet. Tilslut multifunktionsstikket iht. markeringen og stik kondensatoren ind i den pågældende åbning. Test Diode Forbind det sorte målekabel med jordforbindelsen og det røde målekabel med indgangsbøsningen. (Det røde målekabels polaritet er + ). Placer omskifteren på positionen. Tryk evt. på FUNC -tasten for at skifte til en diodemåling. Til en kontrol af dioden forbindes det røde målekabel med diodens anode og det sorte kabel med diodens katode. Måleinstrumentet viser diodens omtrentlige spærrespænding. Når målekablerne har en omvendt polaritet ses kun OL på displayet. Ved et åbent kredsløb ses OL på displayet. Kontinuitetsprøve OBS! Kontroller, at det objekt, der skal måles, ikke er påtrykt spænding og at alle kondensatorer er helt afladte med en kontinuitetsprøve. Tilslut det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen. Placer omskifteren på -positionen. Tryk på FUNC -tasten for at vælge en kontinuitetsprøve. Forbind de to målekabler parallelt med måleobjektet under kontinuitetsprøven. Er der kontinuitet (modstanden er ringere end 50 Ω), lyder den indbyggede summer. Er der ingen kontinuitet (eller strømkredsløbets modstand er større end 200 Ω), ses OL på displayet. Transistorkontrol Placer omskifteren på hfe -positionen. Forbind de to stik - og + på multifunktionsstikket med måleinstrumentets indgangsbøsninger. For at kunne udføre testen, skal det fastlægges hvilken type transistoren er, NPN eller PNP, og stik så emitter-, basis- og kollektorterminalerne på transistoren i bøsningerne på multifunktionsstikket. Stikkene må ikke stikkes ind i de forkerte bøsninger. 7

8 Batteritest Tilslut det sorte målekabel til jordforbindelsen og det røde målekabel til indgangsbøsningen. Indstil omskifteren til det ønskede 1.5 V, 3 V eller 9 V måleområde. Forbind målekablerne parallelt med batteriet under en batterikontrol. LC-displayets værdier angiver batteriets ladetilstand. Udskift batteriet OBS! Før måleinstrumentets batteridæksel åbnes, skal det sikres at alle målekabler er fjernet og at instrumentet er slukket, så der ikke er risiko for elektrisk stød. Ses dette symbol på displayet, skal batteriet skiftes. Løsn skruerne på batteriholderen og fjern dækslet. Udskift det gamle batteri med nye batterier. Luk batteriholderen med dækslet. Udskift sikringer OBS! Før måleinstrumentets batteridæksel åbnes, skal det sikres at alle målekabler er fjernet, så der ikke er risiko for elektrisk stød. Brug kun sikringer med de foreskrevne værdier: F 200 ma / 250 V. Sikringer bør kun sjældent skulle udskiftes. Brænder en sikring over, sker det som regel pga. en betjeningsfejl. Løsn skruerne på kabinettet og fjern kabinettet. Udskift sikringen med en ny med den foreskrevne belastning. Luk derefter kabinettet igen. Udskift målekabler OBS! Garantien gælder kun hvis de medfølgende målekabler anvendes iht. sikkerhedsnormen. Disse skal evt. udskiftes med nye kabler af samme type eller med samme belastbarhed. Målekablernes foreskrevne belastbarhed: 600 V 10 A. Målekablerne skal udskiftes, hvis isoleringen er ødelagt. Bortskaffelse af instrumentet Kære kunde Hjælp os med at undgå affald. Skal instrumentet bortskaffes, så husk på at instrumentet indeholder mange værdifulde materialer, som kan genbruges. Smid derfor ikke instrumentet i skraldespanden, men aflever det til et sammelsted for elektronisk affald. Der tages forbehold for tryk- og printfejl samt tekniske ændringer. 8

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter El.nr. 63 98 204 745 Elma 21 side 2 Forord. Elma 21C multimeteret måler spænding (V), Strøm (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Modstand (Ω), Logisk udtryk

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация ávod k použití zkoušečky Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation...

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation... FR40 AC/DC EN DE FR ES IT NL SV NO FI PT RU PL CS SK HU Compressor Cooler Operating manual.....................4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung.................18 Glacière à compression Notice

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564 Betjeningsvejledning Equitest 5070 El.nr. 87 98 339 564 1 1.Sikkerhedsregler og procedurer 4 1.2 Informationer før du måler 4 1.2 Informationer under test 5 2. Generel beskrivelse 5 2.1 Instrument beskrivelse

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere