ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER"

Transkript

1 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen af Realeas virkefelt og fremvisningen af Realeas ejendomme. I denne årbog vises i ord og billeder et udpluk af de begivenheder, der fandt sted i Et år, hvor der blev åbnet adskillige døre og fremvist mange ejendomme over hele landet. Realea A/S er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark samt at investere i udviklingen af eksperimenterende nybyggeri. Læs mere på ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER realea Udgivet af realea

2 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

3 Om Realea FORORD Realea A/S - ejendomsselskabet for udvikling og bevaring Realea udvikler nybyggeri Realea bevarer umistelige ejendomme Realea sikrer sine ejendomme et fremtidigt bæredygtigt grundlag Realea viser nye veje Realea er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring, stiftet i 2003 som datterselskab af Realdania. Realeas formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme. Selskabet har domicil i Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense og har 16 ansatte med kompetencer inden for arkitektur, ejendomsøkonomi og jura, ejendomsdrift og kommunikation. Realea screener i gennemsnit ca. 50 ejendomme årligt blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 et år, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen af Realeas virkefelt og fremvisningen af Realeas ejendomsportefølje. Et år, hvor der blev åbnet adskillige døre og fremvist mange ejendomme over hele landet. Realea A/S ejendomsselskabet for udvikling og bevaring blev stiftet i foråret Som et datterselskab af Realdania blev Realea sat i verden med det formål at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark. Ejendommene dækker bredt fra nyudviklede ejendomme til de ældste fredede blev etableringens år. Det blev året, hvor Realea skulle finde sit udgangspunkt og sine egne ben som et ejendomsselskab for udvikling og bevaring blev planlægningens år. Et år, hvor tanker, ideer og visioner skulle omsættes til handling, og 2006 blev erhvervelsernes år. Det år, hvor Realea for alvor kom i drift og gik i gang med at udvikle nye ejendomsprojekter og erhverve historiske ejendomme blev så formidlingens år. Med en ejendomsportefølje på 25 ejendomme, en lang række bogudgivelser og en billedrig og informativ hjemmeside var Realea i 2007 klar til at invitere danskerne indenfor. Med denne årbog vil vi gerne vise et udpluk af de begivenheder, der fandt sted i 2007 og se tilbage på et år, der bød på alt fra indvielse af nye vandrestier ved herregården Nørre Vosborg i Vestjylland over et velbesøgt åbent hus i Arne Jacobsens egne huse nord for København til lanceringen af en ny oplevelsesklub, Realea Klubben bliver forandringens år for Realea. Et år, hvor der skrues endnu mere op for formidlingen og et år, hvor fokus især rettes mod udviklingsbyggerierne. Peter Cederfeld Administrerende direktør

4 13 Realeas EJENDOMME i tidsperspektiv Nørre Vosborg Vembvej 35, Vemb År: Oluf Bagers Mødrene Gård Nørregade 29, Odense År: 1586 og senere 3. Det Harboeske Enkefruekloster Stormgade 14, København År: Fæstningens Materialgård Frederiksholms Kanal 30, København År: 1683 og senere 5. Digegrevens Hus Vestergade 9/Allegade 15, Tønder År: Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, Middelfart År: Thisted Raadhus Store Torv 4, Thisted År: Søetatens Pigeskole Borgergade 111, København År: Fredericia Råd-, Tingog Arresthus Vendersgade 30, Fredericia År: Riises Landsted Allégade 5, Frederiksberg År: Havnemesterboligen Vestre Strandvej 10, Skagen År: Willumsens Hus Strandagervej 28, Hellerup År: Tuborgs Administrationsbygning Strandvejen 54, Hellerup År: Edvard Heibergs Hus I.H. Mundts Vej, Virum År: Arne Jacobsens Hus Gotfred Rodes Vej 2, Charlottenlund År: 1929/ Arne Jacobsens Hus Strandvejen 413, Klampenborg År: Clemmensens Hus Solbakkevej 57, Gentofte År: Esken Vindekilde Strandvej 41, Fårevejle År: Bertel Udsens Hus Bjælkevangen 15, Lyngby År: Jarmers Plads Jarmers Plads 2, København V År: Gunnløgssons Hus Rungsted Strandvej 68 År: Bispebjerg Bakke Bispebjerg Bakke, København NV År: Tietgens Ærgrelse St. Kongensgade, København K År: Bryghusprojektet Chr. Brygge, København K År: /13

5 VINTER NØRRE VOSBORG RIISES LANDSTED DET HARBOESKE ENKEFRUEKLOSTER

6 NØRRE VOSBORG Uddrag fra bogen Nørre Vosborg om herregården Nørre Vosborg i Vestjylland Det nære landskab, voldgraven, voldene og haven» I Danmark kan man næsten altid se, når man nærmer sig en herregård. Naturens linier lægger op til, at noget stort og imponerende vil vise sig. Måske er det markernes enorme størrelser, skove eller lange alléer, som forbereder på herregårdens komme. Sådan er det ikke på Nørre Vosborg. Fra landevejen er det svært at se, at der lige præcis for enden af den lille grusvej ligger en herregård. Men det gør der. Den ydmyge grusvej fører ned til en af de ældste herregårde i Danmark. Selve borgen er omsluttet af en smal voldgrav, der snor sig hele vejen rundt om borgen og løber videre ud i Storåen, som for nogle kilometers vedkommende er ejet af Nørre Vosborg. Den dag i dag er Nørre Vosborg beskyttet på de tre sider af store volde, der er mange meter brede og flere meter høje. De solide jordværker, der er blevet sammenlignet med middelalderlige befæstninger, synes på Nørre Vosborg at være 8 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 9

7 FAKTA om Herregården Nørre Vosborg, Vemb Smukt beliggende i et fredet kulturlandskab ved Vemb i Vestjylland ligger den 700 år gamle herregård Nørre Vosborg. Det fredede anlæg består af flere bygninger opført i perioden 1542 til Selve borganlægget med omkransende volde fremstår med fire sammenbyggede bygninger rundt om et lukket, brolagt gårdanlæg. Realea har igennem de sidste fire år foretaget en gennemgribende genopretning, restaurering og nyindretning af Nørre Vosborg, så herregårdsanlægget i dag fungerer som kultur- og oplevelsescenter med hotel, restaurant og konferencefaciliteter. mere vendt mod naturmagterne end mod mennesker. Alene anlæggets størrelse gør det klart, at de skal beskytte mod stormfloden og den kraftige vind. Og det kan der stadig være brug for, når vestenstormen raser og havet går over sine bredder. Voldene prydes af naturlig bevoksning af bregner og skræpper og forsøges holdt fri for selvplantede små træer. Mellem voldgraven og voldene hele vejen rundt om borganlægget er den smukkeste lund med træer, blomster, buske og stier. Det er svært at mærke, at man befinder sig så tæt på Vesterhavet med bølgerne og blæsten. Her i haven mellem vold og voldgrav er der stille og næsten frydefuldt yndigt. Vandet fra voldgraven risler, og man kan krydse voldgraven på små broer og få et kig, så langt øjet rækker, over marker og enge. «Ovenstående uddrag stammer fra bogen Nørre Vosborg skrevet af journalist Jette Friis O Bróin og udgivet af Realea A/S i april Indvielse i gummistøvler Lige så fredfyldt og idyllisk omgivelserne omkring Nørre Vosborg kan tage sig ud, når naturen viser sig fra sin bedste side lige så barske og uvejsomme kan de være, når naturen og klimaet viser tænder. Og det var netop, hvad naturen gjorde i dagene op til indvielsen af de nye trampestier ved Nørre Vosborg den 13. december For de ca. 200 fremmødte, der var iført gummistøvler denne december-eftermiddag, blev det ganske vist til en storslået naturoplevelse på nærmeste hold og et flot vue ud over de nyanlagte stier. Men en egentlig gåtur i engene blev det ikke til. Det havde naturen egenhændigt sat en stopper for. Stierne var oversvømmede, og to af de nybyggede broer stod under vand. Den store opgave i restaureringen af Nørre Vosborg har været at bevare det unikke, levende herregårdsmiljø og den nærmest eventyrlige atmosfære, og samtidig nyindrette de mange kvadratmeter til kultur- og oplevelsescenter med hoteldrift og konferencefaciliteter. Det er lykkedes ved at koncentrere restaureringsindsatsen på selve herregårdens borganlæg, mens nyindretningen primært er sket i de tidligere avlsgårdsbygninger. 10 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 11

8 De nye trampestier ved herregården Nørre Vosborg er blevet til i et samarbejde mellem Realea og Ringkjøbing Amt. De blev indviet den 13. december 2006 af daværende amtsborgmester Knud Munk Nielsen. FAKTA om TRAMPEstierne ved Nørre Vosborg Vandrestierne er blevet til i et samarbejde mellem Realea og Ringkjøbing Amt som et led i den omfattende restaurering, der har fundet sted på Nørre Vosborg igennem de sidste fire år. Formålet med de ti km stiforløb er at give de besøgende bedre mulighed for at nyde det enestående kyst- og kulturlandskab, der omkranser herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Et landskab, der er præget af hav, klitter, hedesletter og frodige engdrag med vandhuller, vandløb og moser og med et rigt fugle- og dyreliv. Der er gode muligheder for at fiske aborrer, gedder, ørreder og ål og enestående mulighed for at opleve den helt specielle Storeå laks. På de nyanlagte vandrestier er der udlagt ruter på henholdsvis 4,9 km, 2,9 km og 1,6 km. Her kan man møde stejle skrænter, bakker og løvskov med bøg, stilkeg, ahorn og elm. Flere steder på ruterne er der opstillet tavler med information om området og det rige dyreliv. 12 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 13

9 I dag er der 59 hotelværelser på Nørre Vosborg. Alle er indrettet med moderne danske og italienske designmøbler. Ny hotelfløj i et fredet kulturlandskab I efteråret 2007 stod menuen på pølser, øl og vand for de håndværkere og Realea-medarbejdere, som siden 2003 har arbejdet intenst på at omdanne det store herregårdsanlæg fra et tidligere aktivt landbrug til et nutidigt hotel-, kultur- og konferencecenter. Anledningen til denne dags menu var rejsegildet på den nye hotelfløj. Da hoteldriften netop er et kerneområde i visionen om Nørre Vosborgs fremtid, var det fra starten et stort ønske at bygge nyt i området omkring herregården og dermed skabe mulighed for flere hotelværelser, end de eksisterende bygninger gav mulighed for. Løsningen på den udfordring at få en splinterny hotelfløj indpasset i et fredet kulturlandskab - har her været at opføre en selvstændig bygning; en ny hotellænge, der matcher det eksisterende anlægs største bygninger. Den nye hotelfløj er opført som en nordisk lade-konstruktion i sortmalet træ, og til trods for eller måske netop i kraft af - det markant anderledes udseende spiller den nye bygning fint sammen med de flere hundrede år gamle herregårdsbygninger. 14 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 15

10 RIISES LANDSTED Januar på Frederiksberg En smule regn og blæst kunne ikke holde folk væk. Heldigvis. Mellem 300 og 400 Frederiksberg-borgere og indbudte gæster lagde vejen forbi, da Realea i midten af januar inviterede til indvielse af det nye haveanlæg og den nyrestaurerede ejendom, Riises Landsted, Allégade 5 på Frederiksberg. - Huset er et meget smukt eksempel på det hyggelige og oprindelige Frederiksberg, sagde Realeas adm. direktør, Peter Cederfeld, til de fremmødte, som denne januar-eftermiddag måtte søge ly for regnen under de mange paraplyer. Regnen kunne dog ikke lægge en dæmper på begejstringen for den nyrestaurerede villa, der huser Revymuseet. Ikke mindst Frederiksbergs borgmester, Mads Lebech, var begejstret for det nyrestaurerede hus og den nye have. Haveanlægget udgør en del af den Kulturpromenade, der løber i de grønne anlæg langs Allégade, og byder på historiske haver og små pladser med statuer af blandt andre digteren Holger Drachmann og digteren Hans Vilhelm Kaalund. Hofnarren tager imod Ved indvielsen af Riises Landsted kunne en ny statue føjes til samlingen, nemlig en drillesyg hofnar, udført i bronze som en kopi af Revymuseets logo. Statuen, der er skabt af kunstterapeut Marianne Harboe og skænket af Frederiksberg Fonden, blev på vers - afsløret af formanden for Revymuseet, Jesper Klein: Ohhh lad os først hylde Marianne Harboe der i sin tid lavede en lille figur efter en tegning, der i positur viste en rigtig gammeldags nar sådan en, som man ikke længere har. For at se den, skal man ha chancen for at rejse tilbage til renæssancen tegningen er fra 1800-tallet ultimo og der står den så i alt sin ro Fine detaljer i nyt lys Riises Landsted er opført i 1860 af malermester August Riise. Huset har gennem tiden haft flere lejere, heriblandt en række kendte personligheder som maleren Kristian Kongsbøll og digteren Viggo Stuckenberg. I flere år dannede huset ramme om Jytte Abilstrøms Teater og senere Frederiksberg Kommunes musikbibliotek. I 2005 begyndte en ny æra. Realea købte ejen- 16 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 17

11 dommen og lejede den herefter ud til Revymuseet. I begyndelsen af 2006 tog Realea så fat på en restaurering og nyindretning, der har bragt mange af husets oprindelige, fine kvaliteter frem i lyset igen. Indvendigt er alle lofter og vægge og al træværk gået efter i sømmene og malet. Selve indretningen og ruminddelingen af huset er der ikke ændret på, men de enkelte rum er nu indrettet med nye faste udstillingselementer til Revymuseet. Fra citrongul til skagensgul Facaden på Riises Landsted var forsømt, og den var fejlagtigt malet med plastikmaling i en alt for citrongul farve. Derfor blev istandsættelsen koncentreret om at få afrenset al plastikmalingen på facaderne og på de tre relieffer på husets facade mod haven. Efter en omhyggelig afrensning af facaden viste det sig, at husets facader var opmuret af forskelligartede teglsten, hvilket stemmer ganske godt overens med de mange til- og ombygninger, som villaen gennem tiden har gennemgået. Den noget uensartede fremtoning blev dæmpet ved at filtse et par facadeafsnit - på den måde kom bygningen til at fremstå mere homogen og ensartet i sin overflade. Til sidst blev facaderne kalket gule i en nuance, som spiller bedre sammen med de omkringliggende Frederiksbergbygninger. Husets sokkel er pudset op på ny i mørtel, og vinduerne er sammen med de udvendige døre blevet sat i stand og malet. Knækkede tagsten er udskiftet med nye tilsvarende vingetegl. Bygningens kviste og inddækninger er ligeledes istandsat, så den i dag har genvundet meget af sit oprindelige udseende. Haveanlæg med stemning Sammen med Frederiksberg Kommune tog Realea i løbet af sommeren og efteråret 2006 fat på husets have, der ligesom selve huset var forsømt og led under manglende vedligehold. Haven er nu indrettet som et romantisk historisk haveanlæg, der tager udgangspunkt i stedets traditioner og med en belysning, der er med til at understrege havens poetiske stemning. Et smukt spejlbassin med funklende lyspunkter og vandsøjler skaber en flot forgrund for villaen. BOGUDGIVELSE I januar 2007 udkom bogen Riises Landsted - Allégade 5 på Frederiksberg, skrevet af historiker og cand. mag. Allan Tønnesen. I bogen fortælles historien om en villa, hvor kendte personligheder som maleren Kristian Kongsbøll, digteren Viggo Stuckenberg og teatermennesket Jytte Abildstrøm gennem tiden har haft deres gang. 18 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 19

12 Den nye have ved riises landsted - en del af Kulturpromenaden I begyndelsen af 2007 kunne Frederiksberg Kommune sammen med Realea indvie den nyanlagte have ved Allégade 5. Et historisk romantisk haveanlæg skabt på baggrund af stedets traditioner og historie og med elementer af vand, lys, græs, blomstrende buske og træer. Haveanlægget ligger som en smuk og indbydende oase, der kan nydes af de besøgende i Revymuseet og af de borgere, som går en tur langs Kulturpromenaden. Promenaden løber i de grønne anlæg langs med Allégade fra Frederiksberg Rådhusplads til Frederiksberg Runddel, hvor der er etableret en smedejernslåge i den gamle mur, der omkranser runddelen. Dermed afsluttes Kulturpromenaden smukt og naturligt ved den historiske plads ved indgangen til Frederiksberg Have. De små historiske haver langs hele alléen indbyder med hver deres særpræg til forskellige oplevelser, ligesom der i nogle af de historiske anlæg er anlagt små pladser med statuer, der har tilknytning til stedets kulturhistorie, blandt andre digteren Holger Drachmann og digteren Hans Vilhelm Kaalund. 20 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 21

13 Det Harboeske Enkefruekloster FRA FALDEFÆRDIG TIL FORNEM En gigantisk restaureringsopgave samt genhusning af 15 kvinder i det indre København. Det var den udfordring, Realea tog op, da selskabet for halvandet år siden købte Det Harboeske Enkefruekloster og tog fat på en forandringsproces fra faldefærdig til fornem. Da Realea i sommeren 2006 skrev under på købet af Det Harboeske Enkefruekloster i Stormgade midt i Københavns centrum, sagde selskabet samtidig ja tak til intet mindre end en totalistandsættelse. Stort set hele den mere end 300 år gamle ejendom er nu ved at blive skilt af og mange bygningsdele skal gennem håndværkernes kyndige hænder. Udvendig omlægges taget, vinduer, døre og porte istandsættes, facaden og de originale sandstensdekorationer restaureres, ligesom ejendommens gårdmiljø omdannes og nyindrettes. Indvendig vil alle lejligheder og fællesarealer blive istandsat med nye badeværelser - som erstatning for de gamle fælles baderum - og nye køkkener samt fornyelse af alle tekniske installationer. Restaureringen blev påbegyndt i efteråret 2006 og ventes at tage et par år. I mellemtiden 22 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 23

14 Realea overtog Det Harboeske Enkefruekloster i sommeren 2006 og begyndte umiddelbart herefter restaureringen, der har karakter af en totalistandsættelse både udvendig og indvendig. Stort set hele ejendommen skal skilles ad og igennem håndværkernes kyndige hænder. er lejlighedernes beboere genhuset i en anden ejendom i København. Når restaureringen er tilendebragt, kan de igen flytte tilbage og stiftelsen Det Harboeske Enkefruekloster vil atter kunne udøve sit virke med udlejning af gode lejligheder til enlige kvinder. Et særligt fællesskab Det Harboeske Enkefruekloster med adresse i Stormgade i København er en stiftelse, som siden den blev oprettet for over 270 år siden, stort set har levet op til sin ordensbestemmelse, nemlig at fungere som enkefruekloster. I dag er kriterierne for at komme i betragtning som beboer blot, at man skal være enlig kvinde og bosiddende i København. Men sådan har det ikke altid været. Da ejendommen i 1735 blev omdannet til kloster, kunne man i fundatsen læse, at ejendommen skulle være fribolig for 13 fattige og gudfrygtige enker, hvis husbonder havde betient en eller anden af de Charger indført i de fem classer af den kongelige rangforordning. Det sammenhold og fællesskab, som eksisterer mellem husets kvinder, har altid været til stede. Et fællesskab, som blandt andet kommer til udtryk i den måde, beboerne har indrettet og bruger deres lejligheder på: Det er vigtigt, at der i køkkenerne er plads til at sidde og sludre over en kop kaffe. Det er vigtigt, at ejendommen rummer en fællessal, hvor de kan mødes alle sammen, og det er afgørende, at gode traditioner holdes i hævd. For kvinderne i Det Harboeske Enkefruekloster markerer dørtrinnet ind til de enkelte lejligheder ikke en skarp adskillelse mellem privat og offentlig. Opgangene og reposerne fungerer nærmest som forlængelser af de enkelte lejligheder. Dette fællesskab og sammenhold har Realea forsøgt at bibeholde selv i de ca. halvandet år, hvor de 15 kvinder fra Stormgade er genhuset. Beboerne er ikke blevet spredt rundt til forskellige lejligheder, men er genhuset i en fælles ejendom i den indre by; kun et stenkast fra Stormgade. 24 / REALEA ÅRBOG O7 VINTER / 25

15 FORÅR BISPEBJERG BAKKE TUBORGS ADMINISTRATIONSBYGNING ARNE JACOBSENS EGNE HUSE

16 For kunstneren Bjørn Nørgaard var Bispebjerg Bakke en gammel drøm, som gik i opfyldelse. En drøm om at skabe en organisk helhed. Et hus, der forenede billedkunst, arkitektur, håndværk og teknologi. Et hus, der både er håndværk og kunstværk. Skabelsesprocessen blev lang, vidtfavnende og udfordrende, men i 2006 stod huset færdigt, og de første beboere kunne flytte ind. Bispebjerg Bakke At bo i en skulptur» Slangen på Bispebjerg Bakke i København er tænkt som en stor skulptur, som folk kan flytte ind i. Og man bliver glad af at bo i en skulptur, mener Palle Rasmussen, der flyttede ind for et halvt år siden.»man bliver glad, når man står op. Og man bliver glad, når man kommer hjem!«palle Rasmussen tager piben ud og smiler bredt. Her ved spisebordet i den splinternye lejlighed på Bispebjerg Bakke, føler han sig godt tilpas. Med udsigt til store træer og det gamle Bispebjerg Hospital fra køkken-alrummets ikke mindre end fire franske altandøre og den vestvendte aftenaltan. Lyset filtreres gennem løvet på de store, gamle træer udenfor, inden det finder vej ind gennem vinduer fra gulv til loft. Til gengæld strømmer solens lys ind fra de store vinduer i stuen mod øst, for køkken-alrummet er i åben forbindelse med stuen og har derved lys ind fra både øst og vest. Og det nyder Palle Rasmussen. Hverken han eller hans kone, Lene, har fortrudt, at de for et lille års tid siden tog skridtet fra ejer til lejer og flyttede ind i det spektakulære Bjørn Nørgaard-byggeri på Bispebjerg Bakke. Den grønne bølge Bjørn Nørgaard er billedkunstner og ikke arkitekt. Det bærer bebyggelsen tydeligt præg af. Her er ingen lette, økonomisk funderede entreprenørløsninger. Det er huse, der bygger på en helt anden tradition. 28 / REALEA ÅRBOG O7

17 »Det, man ikke kan modellere, skal man ikke bygge,«lyder ét af Bjørn Nørgaards mantraer. Og derfor blev de første tanker om Bispebjerg Bakke bygget op i ler. Bjørn Nørgaards tanke var at skabe én stor skulptur, som folk kunne flytte ind i og blive påvirket af. Give folk særlige visuelle oplevelser og lade kunsten blive en del af hverdagen. Slangen eller Den grønne bølge kunne man passende kalde resultatet; de to boligblokke, der slynger sig vuggende gennem landskabet og byder på oplevelser for øjet. Grundmurede ydervægge i både røde og gule teglsten og med altaner og portaler i gul- og rødglaseret keramik. Søjler, portaler og kobbertag. Vinduesrammer i mørkt jatobatræ og håndværksmæssige finesser og detaljer, som overrasker og fryder Palle Rasmussen, hver gang han ser på dem. Den perfekte bolig»min kone og jeg købte et sommerhus for nogen tid siden og havde talt om, at vi skulle finde et sted, hvor vi kunne tænke os at bo, når vi blev gamle. Jeg er medlem af Djøf (Dansk Jurist- og Økonom Forbund, red.), og med over 30 års anciennitet er der masser af lejligheder at vælge imellem. Men så en dag gik vi en tur her på Bispebjerg Bakke og så Bjørn Nørgaards huse, og så var vi solgt. Her ville vi bare bo,«fortæller han. Parret flyttede fra en villa på den anden side af Tuborgvej, slægtsgården, som de kalder den, fordi det er Palles barndomshjem.»vi boede på 1. salen, og vores søn og svigerdatter i stuen. Nu er vores datter og svigersøn flyttet ind efter os, så villaen forbliver i familien.«da Lene og Palle Rasmussen skrev sig op til en lejlighed, var der kun en fem-værelses ledig. Men de var ligeglade. De vidste bare, at de ville bo i det smukke byggeri, og skrev under på lejekontrakten - uden at have set en lejlighed! De gik ture og forsøgte at kigge ind ad vinduerne i de forskellige lejligheder, der efterhånden skød op, for at danne sig et indtryk af, hvad de kunne glæde sig til. Og så kunne de naturligvis se de computeranimerede illustrationer på byggeriets hjemmeside. I løbet af vinteren blev der en treværelses ledig, og de fik lov til at bytte, så de i februar 2007 kunne flytte ind i deres drømmelejlighed på tre værelser og 100 kvm. Gode detaljer Det er detaljerne, som gør hverdagen behagelig. Som for eksempel. den automatiske luftfornyelse, der hele tiden foregår i lejligheden via emhætte og udsug i badeværelse. Det betyder, at Palle kan ryge på sin pibe uden at genere Lene. Computer- og telefonstik i samtlige rum. Og en effektiv lyddæmpning, der betyder, at der ikke er rumklang eller lyde fra naboer. En detalje, som Palle lægger stor vægt på, da han lider af tinnitus. Lejligheden er i åben plan med kun et rum, hvortil man lukker sin dør. Og derinde har Lene og Palle Rasmussen stillet dobbeltsengen. Der findes ingen hjørner eller rette vinkler i lejligheden, og det krævede virkelig fantasi og mod at kaste sig ud i at indrette nogle rum, der i den grad afviger fra det, parret har været vant til og har samlet møbler til over et helt liv. Det er svært at have bogreoler og dækketøjsskabe op ad vægge, der buer, og House-warming på bakken I marts 2007 fik det skulpturelle byggeri på Bispebjerg Bakke for en kort bemærkning følgeskab af vejende dannebrogsflag og et stort party-telt. Flag og telt dannede ramme om en særlig house-warming for de nyindflyttede beboere på Bispebjerg Bakke, som hvor placerer man lige hjørnesofaen i et rum uden hjørner?»men nu er vi ved at være tilfredse med de løsninger, vi har fundet. Jeg mangler lige at få skåret nogle glashylder til i badeværelset. De skal jo skæres med den rigtige kurve for at passe til den buede væg,«siger Palle Rasmussen. «Artiklen er skrevet af journalist Edith Rasmussen og bragt i Jyllands-Postens Living -sektion den 2. december her fik lejlighed til at hilse på hinanden og på bygherre og arkitekter samt Bjørn Nørgaard, som fortalte om sine oplevelser med byggeriet og signerede den bog, der samme dag udkom om den slangeformede byggeri. For Realea, der har eksisteret siden 2003, blev Bispebjerg Bakke det første færdiggjorte byggeri inden for kategorien udviklingsbyggerier. 30 / REALEA ÅRBOG O7 FORÅR / 31

18 Fakta om byggeriet Bispebjerg Bakke ejes af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Realea A/S. Byggeriet tog sin begyndelse i 1997, hvor billedhuggeren Bjørn Nørgaard og formanden for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Klaus Bonde Larsen, havde deres første snak om drømme og visioner for et anderledes boligbyggeri. De første beboere flyttede ind i december Bispebjerg Bakke-slangen er 26 meter høj på det højeste sted og ni meter på det laveste sted. Byggeriet rummer 135 lejligheder. Lejlighederne er mellem 85 kvm og 238 kvm. På Bispebjerg Bakke er der brugt over kvm kobber til taget. Det svarer til størrelsen på en fodboldbane. Der er brugt ca stykker keramik til facader og rækværk på altanerne. Der er brugt ca mursten, hvoraf de er specialfremstillet i seks forskellige former. Kvarterets navn var oprindeligt Bissebjerg, der betyder bakken, hvor køerne bisser. Det stammer tilbage fra 1600-tallet, da kvæget gik frit omkring på bakken mellem Utterslev og Emdrup. Stregtegning af Bispebjerg Bakke, udført af Boldsen & Holm Arkitekter MAA. BOGUDGIVELSE I april 2007 udkom bogen Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg, skrevet af journalist Signe Kierkegaard Cain. Gennem samtaler med nogle af byggeriets nøglepersoner og via et væld af flotte fotos og illustrationer giver bogen et indblik i den ti år lange skabelsesproces, der gik forud for opførelsen af Bispebjerg Bakke. 32 / REALEA ÅRBOG O7 FORÅR / 33

19 Tuborgs imponerende administrationsbygning er opført i 1913 efter tegning af arkitekt Anton Sophus Rosen ( ), der var en af periodens fremtrædende danske arkitekter. Rosen holdt af ornamenter og havde en særdeles fin fornemmelse for dekorativ og konstruktiv brug af byggematerialer. I Tuborgs Administrationsbygning er de markante virkninger opnået ved foreningen af blankmur, natursten, terrakotta, keramik, smedejern, messing og kobberbeklædning. Tuborgs Administrationsbygning I marts 2007 kunne Realea underskrive købet af Tuborgs Administrationsbygning på Strandvejen 54 i Hellerup. En iøjnefaldende ejendom, der er opført i 1913 efter tegning af den danske arkitekt Anton Sophus Rosen ( ), som var en af periodens mest fremtrædende arkitekter. Efter overtagelsen venter der nu Realea et større restaureringsarbejde, da huset bærer præg af at have stået ubrugt i længere tid. Restaureringen ventes at tage 1-2 år, og herefter er det tanken, at ejendommen skal udlejes og igen anvendes som administrationsbygning præcist som den blev bygget til for næsten 100 år siden. 34 / REALEA ÅRBOG O7 FORÅR / 35

20 Arne Jacobsens egne huse Op og ned af trapper, rundt i kældre og ud og ind i de forskellige rum. Sådan snoede mange besøgende sig ud og ind mellem hinanden, da Realea i april 2007 holdt åbnet hus i Arne Jacobsens to tidligere privatboliger nord for København. Mange tusinde interesserede lagde vejen forbi denne weekend, og i flere timer bevægede de sig rundt i husene i én lang kø. Skyfri himmel, nyslået græs og fuglekvidder. Rammerne var noget nær perfekte, da dørene til Arne Jacobsens to boliger på henholdsvis Gotfreds Rodes Vej i Charlottenlund og Strandvejen i Klampenborg blev slået op en weekend i april Realea havde inviteret indenfor i de to huse lørdag og søndag den 21. og 22. april, og arrangementerne blev intet mindre end et tilløbsstykke. Hele weekenden stod gæster i kø foran de to huse, mens de, der allerede var kommet indenfor, bevægede sig ud og ind mellem hinanden. Op og ned af trapper, rundt i kældre og ud og ind i de forskellige rum. Da Åbent Hus -skiltet søndag eftermiddag blev pakket sammen, havde godt gæster været igennem de to huse. Det oprindelige overraskede Se, de originale hasper er der stadig. Hold da op - det er det oprindelige køkken. Sikken en lille, mørk entre det havde man ikke ventet. Kommentarerne var utallige fra de mange besøgende, der benyttede sig af den unikke chance for at komme helt tæt på arkitekten og designgeniets Arne Jacobsens eget univers. Interessen for husene var overvældende. Og selv om der var mange besøgende i begge huse, var der stadig tid til at fordybe sig og se nærmere på mange fine detaljer: Elegant svungne dørhåndtag, gelændere i messing, indbyggede skabe i Oregon-pine, åbne pejse og kaminer og smukke trappeforløb. Haverne var også interessante Det var ikke bare selve husene, der tiltrak sig opmærksomhed også haverne blev bemærket og beundret. På Gotfred Rodes Vej udgjorde det grønne græs og de formklippede træer og buske en dramatisk kontrast til den funklende, kridhvide villa. På Strandvejen i Klampenborg blev den lille - kun 300 kvadratmeter store have grundigt studeret og kommenteret. For i modsætning til de meget enkle, næsten spartanske haveanlæg, som Arne Jacobsen anlagde omkring de enfamiliehuse, han tegnede, var hans egen have på I dagligstuen på Gotfred Rodes Vej ses de originale 36 / REALEA ÅRBOG O7 kobberplantebakker i vindueskarmen. FORÅR / 37

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Her bor du midt i golfparadis

Her bor du midt i golfparadis Her bor du midt i golfparadis 20 km fra lufthavnen og det historiske Malaga på den spanske solkyst i fredelige og naturskønne omgivelser. Kun 248.000 euro M. Goldschmidt Holding A/S Fra lejlighedens tagterasse

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Huset ved Åen Udlejningsprospekt

Huset ved Åen Udlejningsprospekt Huset ved Åen Udlejningsprospekt Åboulevarden 30, 8000 Århus C. Forord Udsigt over Åen fra 2. sal, ned mod Europa Plads Side 1 Citylejligheder i hjertet af Århus - direkte ved åen og cafemiljøet Du har

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere