LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD"

Transkript

1 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet.

2 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To af den danske guldalders vigtigste personligheder er kunstneren Johan Thomas Lundbye ( ) og filosoffen og teologen Søren Kierkegaard ( ). Lundbyes malerier og tegninger har været elsket og beundret i over 150 år. Kierkegaards overvejelser om livet, troen og kærligheden er stadig aktuelle ca. 150 år efter, at han døde. Lundbye og Kierkegaard var stort set jævnaldrende, Kierkegaard fem år ældre end Lundbye, og de døde begge tidligt. Trods dette efterlod de sig begge en omfattende og vigtig produktion. Kierkegaards skrifter fik stor indflydelse på Lundbyes indstilling til sit liv og sin kunst. Lundbyes liv var præget af en længsel, der drev ham til at stille spørgsmål til sig selv som kunstner og menneske. I sin læsning af Kierkegaards skrifter følte han, at han fik mange svar på sine spørgsmål. Lundbye skriver i et brev Du kender nok af Søren Kierkegaards Opbyggelsesskrifter til at skønne, at han deri viser veje for tanken og vor hele åndelige stræben, som kunne udfylde livet, selv om vi led totalt skibbrud i verden, og jeg har tit velsignet ham derfor. Johan Thomas Lundbye ( ) Selvportræt, 1841 Ny Carlsberg Glyptotek Kierkegaard og Lundbye har begge mange overvejelser om livets mening, sammenhængen mellem liv og tro, mellem kunst og verden. Lundbye genkender mange af de spørgsmål, som han stiller sig selv, i de spørgsmål, som Kierkegaard stiller i sine bøger. De spørgsmål kan man også stille sig selv i dag men kommer man mon frem til de samme svar som Kierkegaard og Lundbye? Grundlaget for udstillingen og dette undervisningsmateriale er en undersøgelse af de emner og temaer, som Lundbye og Kierkegaard har til fælles i deres værk. Det er en indgang til at arbejde med kunsten, filosofien, historien og teologien for mellemtrinnet og udskolingen. Materialet er delt op i temaer, som kan bruges sammen eller enkeltvis og som forberedelse til eller under et besøg i udstillingen. Søren Kierkegaard ( ) Portræt tegnet af N. Chr. Kierkegaard

3 Tema: Længsel efter den jordiske og den himmelske lykke Lundbyes længsel var delt mellem drømmen om en jordisk lykke i livet og en himmelsk lykke i evigheden. Da han var 24 år gammel, skrev han i sin dagbog: Stræb først efter Guds rige og hans retfærdighed Jeg stræbte efter himmel og jord med lige begær, og, mest efter jordisk lykke, det var syndigt! Lundbye kunne ikke fortrænge drømmen om en jordisk lykke, der for ham omfattede en kærlig kvinde og et hjem. Både i sin kunst og sit liv stræbte han efter balancen mellem det jordiske og det himmelske, mellem det fysiske og det åndelige, men følte sig altid splittet. Man kan tolke det ud fra hans kunst, hvor Lundbyes værker veksler mellem motiver, hvor himlen er det dominerende, og motiver, hvor han fokuserer på det jordnære i billeder af planter og dyr, som i de to eksempler herunder. Bøgerod med bregner, 1838 Den opadgående sol over havet,1838 Ribe Kunstmuseum Kierkegaard overvejede også, hvad lykken var. Kierkegaard drømte også om lykken med en kvinde og forlovede sig, men afbrød kort tid efter forlovelsen, da han ikke mente, at hans triste og alvorlige personlighed passede til et lykkeligt familieliv. Han opgav den jordiske lykke og valgte et liv, hvor tanker, ideer og overvejelser var det vigtigste, og hvor han havde meget tid til at skrive. Spørgsmål: Hvad kunne et eksempel på jordisk lykke være i dag? Hvordan ville et billede af det se ud? Tror du på en himmelsk lykke og hvad er det himmelske for dig? Hvad længes du efter?

4 Tema: Det danske landskab Som kunstner var Lundbye under stærk indflydelse af professor i kunsthistorie på Kunstakademiet, Niels Laurits Høyen, der talte for en national eller dansk kunst som det eneste rigtige. Det blev derfor også Lundbyes mål at male det kære Danmark med al den simpelhed og beskedenhed, som han syntes var så karakteristisk for landet. Lundbye ville bevare det danske landskab med sine spor af historien i form af oldtidshøje, som med udvidelsen af landbruget og dermed pløjningen af jorden til flade marker ofte blev ødelagt. Han ville tegne en gravhøj så smukt, at bonden ville skåne den under sin pløjning. Lundbye søgte det ægte modsat det falske, kernen frem for overfladen. I en af sine dagbøger skrev han: den kærlige beskuer, der ikke lader sig blænde af en smuk skal, men forlanger kerne, [ ] hvor man ser maleren har haft langt større kærlighed til naturen end til intetsigende ros. De mange små billeder, som Lundbye laver, viser denne simpelhed og beskedenhed, men også en stor kærligheden til naturens detaljer. Landskabsstudie, åben egn, før 1840 Kierkegaard skrev også om skønheden og enkelheden i naturen, men mente, at det er svært at gengive naturens simpelhed eller umiddelbarhed i kunsten eller poesien, fordi billeder og tekst altid er resultatet af overvejelser og ikke skabt spontant. Den enkelhed, som liljen på marken og fuglen under himlen har, som Kierkegaard udtrykker det, kan ikke kopieres. Det var dog det, som Lundbye stræbte efter i sin kunst. Spørgsmål: Hvordan ville et typisk dansk landskab se ud for dig? Hvilke ting i naturen synes du er særligt danske? Kan et billede af naturen eller et digt om naturen være smukkere eller bedre end selv at befinde sig i på en mark eller ved en kyst?

5 Tema: Dyrene Da Lundbye begyndte at studere på Kunstakademiet som 13-årig, var det i overbevisning om, at han ville være dyremaler. Han kunne godt lide dyr, at arbejde med dyr gav ham ro, og han vendte tit tilbage til at male dyr, selv om han også malede andre ting. Min gamle lyst til at tegne og male dyr er atter vågnet stærkere, så jeg har i stalde og vandinger, i fårehus, lo og kalvebåse dejlige motiver. Jeg kan med sandhed sige nu har jeg det godt, Gud være lovet!, skrev han, da han var 25. Den enfoldighed og rolighed, som Lundbye fandt hos dyrene, søgte han også i sit eget liv, men han havde svært ved at finde den. Han havde det dog godt, når han malede dyr, og det tyder hans mange dyrebilleder også på. Især køer og hjorte kastede han sin kærlighed på. Han ville indfange dyrenes enfoldige væsen, deres simple liv, hvor dyrene ikke bekymrede sig om andet end mad og drikke. For Lundbye virkede dyrene lykkelige, mens han havde svært ved at finde lykken i sit eget liv og længtes efter den. Brølende køer ved et stænge, 1847 Parti af Dyrehaven med hjorte og hinde, 1838 Nivaagaards Malerisamling Kierkegaard skrev om, hvad det er, der gør mennesket mest lykkeligt eller ulykkeligt. For Kierkegaard var den mest lykkelige den person, der kan være nærværende, mens den ulykkelige er den, der er fraværende. Den nærværende lever i virkeligheden, lever i nuet, mens den fraværende lever i en drømmeverden, hvor minder om fortiden eller håb for fremtiden fylder mere, end hvor man er nu og her. Denne lykke, dette nærvær og at leve i nuet fandt Lundbye hos dyrene, og hos sig selv, når han malede dyrene. Spørgsmål: Tror du, at et dyr kan være lykkeligt eller ulykkeligt? Kan det at være sammen med dyr påvirke dit humør? Hvad ville gøre dig lykkelig eller ulykkelig? Hvordan kan man være fraværende eller nærværende?

6 Tema: Ude-hjemme I 1845 rejste Lundbye til Italien. Det var typisk for kunstnere dengang at rejse til udlandet for at studere kirker, byer, kunsten og naturen i udlandet for at blive inspireret, og med sine mange historiske monumenter var Italien et af de mest populære rejsemål. Selv om Lundbye syntes, at der var smukt i Italien, blev han ramt af en stærk hjemve. Han længtes hjem til det kære Danmark. Under rejsen skrev han i sin dagbog: jeg må indrømme: Campagnen [et landområde uden for Rom] er det dejligste, jeg har set; så stor, så nobel så jeg aldrig naturen nogen steder; men Jyllands heder skal til sin tid give mig vel ikke så rigt, men dog et kærere stof. Selv om Lundbye malede det italienske landskab og det simple bondeliv, som han også malede i sine danske billeder, så følte han sig ikke så fortrolig med de udenlandske motiver. Han lavede ikke så mange værker under rejsen, og kun få af hans små skitser blev til færdige, store malerier. Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens, 1846 Landskab fra Civitelle i Sabinerbjergene, 1845 Kierkegaard rejste også kun i begrænset omfang og foretrak at opholde sig hjemme i København. En enkelt gang rejste han til Jylland, og ellers rejste han en række gange til Berlin. Den gang var det meget dyrere at rejse, end det er i dag. Lundbye kom ikke fra en velhavende familie, og Lundbye kunne kun rejse til Italien, fordi han fik et rejselegat. Kierkegaards far havde efterladt en pæn formue til sin søn, så han kunne have rejst meget mere, end han gjorde, hvis han havde villet det. Spørgsmål: Ville du helst bo et sted, hvor du kendte folk, eller ville du helst flytte et nyt sted hen for at opleve noget nyt og anderledes? Har du prøvet at have hjemve? Hvad var det, du savnede? Hvis du havde mange penge, ville du bruge dem på at rejse til udlandet eller rundt i Danmark eller noget andet?

7 Tema: Tro og religion I de sidste par år af sit liv gav Lundbyes læsning af Kierkegaards religiøse skrifter ham en ny indstilling til livet. Hans længsel rettede sig nu mod tanken om evigheden. Lundbye følte, at kristendommens fokus på det evige liv gav ham en ny horisont for tilværelsen. Troen gav livet en større mening og satte ham selv i et underordnet perspektiv. Lundbye skriver i et brev, Jeg ved ikke om Søren [Kierkegaard] skulle kunne gøre det mirakel: at føre en gennem refleksion til tro [ ]. Jeg bliver altid beriget hos ham og læser ham gerne. Netop refleksionen er et af de emner, som optog Kierkegaard meget, og som optog Lundbye i sin læsning af Kierkegaard. Kierkegaard mente, at man kan udvikle sig fra at være reflekteret til at være umiddelbar, og at tro er en måde at være umiddelbar på at have umiddelbar tillid til, at gud eksisterer, selv om man ikke kan nå frem til et bevis for det gennem refleksionen. Lundbye mente netop, at kunstneren burde være umiddelbar og ikke reflekteret sådan skabes den bedste kunst. På et personligt plan ville han gerne finde den ro, som troen og umiddelbarheden giver. I mange af Lundbyes billeder ses veje eller stier, der fører gennem landskabet, men hvor man ikke altid kan se, hvor de fører hen lige som man ikke ved, hvor gud vil føre én hen i livet, men må prøve at tro på, at man kommer et godt sted hen. Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter, 1841 Vinterlandskab uden sne, 1848 Nivaagaards Malerisamling Skovgaard Museet Ofte er menneskene også meget små i Lundbyes billeder i forhold til den natur, der omgiver dem; den store, gudeskabte natur overfor det enkeltes menneskes korte og ubetydelige liv. Spørgsmål: Hvad betyder tro for dig er det forbundet med religion eller noget andet? Ville du gerne vide, hvor livet fører dig hen eller helst ikke? Hvorfor? Ville det give dit liv mere mening, hvis du vidste, hvad der skete efter døden om der var et evigt liv?

8 Tidstavle: Johan Thomas Lundbye 1818 Johan Thomas Lundbye fødes den 1. september i Kalundborg, som den mellemste af syv brødre. Forældrene er stabskaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine, f. Bonnevie Familien bor på Kastellet i København. Her bor også maleren Christian Købke, som inspirerer Lundbye Lundbye bliver privatelev hos dyremaler Chr. Holm. Starter herefter på Kunstakademiet, hvor Lundbye møder malerne Thorald Læssøe og J.A. Jerichau og senere P.C. Skovgaard Lundbye udstiller for første gang på Charlottenborg med værket En hund. Maler på samme tid landskaber og familieportrætter Lærer maleren Lorenz Frølich at kende gennem Læssøe. Forældrene flytter til Frederiksværk. Lundbye bor hos en bror på Kastellet Maler Landskab ved Arresø med udsigt til Flyvesandsbakkerne ved Tisvilde, købt af Kunstforeningen, vundet af Bertel Thorvaldsen. Bor i Nyboder, flytter derefter til Marmorpladsen Maler Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter. Forelsker sig i Louise Marie Neergaard, beslutter sig for at fri, men opgiver tanken igen. Lundbyes far dør den 13. juni. Bor i Frederiks Hospital hos vennen Fr. Krebs Maler Åben egn i det nordlige Sjælland, købt af Kongen, senere en del af Den kgl. Malerisamling (i dag Statens Museum for Kunst). Påbegynder maleriet En dansk kyst, motiv fra Kitnæs ved Isefjorden. Skriver på samme tid dagbogen: Et Aar af mit Liv Færdiggør En dansk kyst, købt af Den kgl. Malerisamling. Afslutter skrivningen af Et Aar af mit Liv. Læser dele af Søren Kierkegaards Enten Eller Maler En kostald i en bondegård, købt af Den kgl. Malerisamling. Bor i Nyhavn Den 5. juni rejser Lundbye til Italien over Tyskland. Udvikler undervejs figuren bakketrolden Rejser tilbage gennem Nederlandene, ankommer til København 18. juni. Maler Kolås skov. Læser dele af En literair Anmeldelse af Kierkegaard. Bor hos maleren Jørgen Roed på Kongens Nytorv frem til Maler Malkeplads ved herregården Vognserup, købt af Den kgl. Malerisamling. Maler Et boelsted. Læser følgende bøger af Kierkegaard: Stadier paa Livets Vej, En literair anmeldelse (fortsat), Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og Kjerlighedens Gjerninger. Forelsker sig i Georgia Schouw Opholder sig 14 dage i februar på gården Godthåb i Hellebæk, i Nordsjælland. Melder sig som frivillig i krigen, rejser fra København den 18. april og dør den 25. april af et vådeskud og begraves samme dag på Bedsted kirkegård i Sønderjylland.

9 Tidstavle: Søren Kierkegaard 1813 Søren Kierkegaard bliver født den 5. maj på Nytorv i København. Forældrene er købmanden Michael Pedersen og Anne Sørensdatter Lund. Søren er det yngste af syv børn Mellem september 1819 og december 1834 dør fem af Kierkegaards søskende Indskrives som teologisk student ved Københavns Universitet Kierkegaards mor dør den 31. juli Kierkegaards far dør den 9. august. I september udkommer Af en endnu Levendes Papirer Den 3. juni består Kierkegaard den teologiske embedseksamen. Den 8. september frier han til Regine Olsen ( ) Den 29. september forsvarer Kierkegaard sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates for magistergraden. Den 11. oktober hæver han forlovelsen med Regine Den 20. februar udkommer Enten Eller, udgivet af Victor Eremita, det første af Kierkegaards mange pseudonymer. Mellem maj og december udkommer To opbyggelige Taler, Gjentagelsen, Frygt og Bæven, Tre opbyggelige Taler og Fire opbyggelige Taler Mellem marts og august udkommer To opbyggelige Taler, Tre opbyggelige Taler, Philosophiske Smuler, Begrebet Angest, Forord og Fire opbyggelige Taler I slutningen af april udkommer Tre Taler ved tænkte Leiligheder og Stadier paa Livets Vei Den 2. januar begynder ugeavisen Corsaren at udgive artikler, der satiriserer over Kierkegaard. I februar udkommer Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler og den 30. marts En literair Anmeldelse Den 13. marts udkommer Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og den 29. september Kjerlighedens Gjerninger Christelige Taler udkommer den 26. april. Avisføljetonen Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv udkommer i juli Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Sygdommen til Døden og Ypperstepræsten Tolderen Synderinden udkommer Indøvelse i Christendom og En opbyggelig Tale udkommer.

10 1851 I august udkommer Om min Forfatter-Virksomhed og To Taler ved Altergangen om Fredagen. I september Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. Kierkegaard opfatter hermed sit forfatterskab som afsluttet Den 18. december udgiver Kierkegaard avisartiklen Var Biskop Mynster et Sandhedsvidne, et af de rette Sandhedsvidner er dette Sandhed? Kampen mod statskirken begynder Mellem den 30. december 1854 og den 26. maj 1855 udgiver Kierkegaard 20 avisartikler og de to små værker Dette skal siges; saa være det da sagt og Hvad Christus dømmer om officiel Christendom. Mellem den 26. maj og den 21. september udkommer ni numre af tidsskriftet Øieblikket, hvori Kierkegaard er eneste skribent, og den lille bog Guds Uforanderlighed. Kierkegaard indlægges på Frederiks Hospital den 2. oktober og dør den 11. november. Den 18. november begraves han på Assistens Kirkegård.

11 Mere information om Johan Thomas Lundbye og Søren Kierkegaard: Bøger: Længsel. Lundbye og Kierkegaard, af Bente Bramming, Hans Edvard Nørregård-Nielsen og Ettore Rocca, Aarhus Universitetsforlag, Sørens en bog til tænksomme børn, af forfatter Mads Tobias Bundsgaard, tegner Thomas Iburg, Religionspædagogisk Forlag, Hvem Søren var Kierkegaard? Bog om Kierkegaards liv og værker for børn, af Rikke May Kristthorsson, Forlaget Carlsen, Webressourcer: KunstIndeksDanmark På kant med Kierkegaard tegneserie og film om Søren Kierkegaard - Ni video-episoder om kæresteparret Knud og Cordelia - et par med moderne dilemmaer set i et kierkegaardsk perspektiv. Udviklet i samarbejde med skuespiller og Kierkegaardformidler, Claus F. Damgaard. Søren Kierkegaard samlingen på Københavns Museum Arkiv for dansk litteratur Søren Kierkegaards skrifter Søren Kierkegaard citater

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

SØREN AABYE KIERKEGAARD

SØREN AABYE KIERKEGAARD SØREN AABYE KIERKEGAARD - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3-4 Søren Aabye Kierkegaard - hvordan var

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere