LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD"

Transkript

1 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet.

2 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To af den danske guldalders vigtigste personligheder er kunstneren Johan Thomas Lundbye ( ) og filosoffen og teologen Søren Kierkegaard ( ). Lundbyes malerier og tegninger har været elsket og beundret i over 150 år. Kierkegaards overvejelser om livet, troen og kærligheden er stadig aktuelle ca. 150 år efter, at han døde. Lundbye og Kierkegaard var stort set jævnaldrende, Kierkegaard fem år ældre end Lundbye, og de døde begge tidligt. Trods dette efterlod de sig begge en omfattende og vigtig produktion. Kierkegaards skrifter fik stor indflydelse på Lundbyes indstilling til sit liv og sin kunst. Lundbyes liv var præget af en længsel, der drev ham til at stille spørgsmål til sig selv som kunstner og menneske. I sin læsning af Kierkegaards skrifter følte han, at han fik mange svar på sine spørgsmål. Lundbye skriver i et brev Du kender nok af Søren Kierkegaards Opbyggelsesskrifter til at skønne, at han deri viser veje for tanken og vor hele åndelige stræben, som kunne udfylde livet, selv om vi led totalt skibbrud i verden, og jeg har tit velsignet ham derfor. Johan Thomas Lundbye ( ) Selvportræt, 1841 Ny Carlsberg Glyptotek Kierkegaard og Lundbye har begge mange overvejelser om livets mening, sammenhængen mellem liv og tro, mellem kunst og verden. Lundbye genkender mange af de spørgsmål, som han stiller sig selv, i de spørgsmål, som Kierkegaard stiller i sine bøger. De spørgsmål kan man også stille sig selv i dag men kommer man mon frem til de samme svar som Kierkegaard og Lundbye? Grundlaget for udstillingen og dette undervisningsmateriale er en undersøgelse af de emner og temaer, som Lundbye og Kierkegaard har til fælles i deres værk. Det er en indgang til at arbejde med kunsten, filosofien, historien og teologien for mellemtrinnet og udskolingen. Materialet er delt op i temaer, som kan bruges sammen eller enkeltvis og som forberedelse til eller under et besøg i udstillingen. Søren Kierkegaard ( ) Portræt tegnet af N. Chr. Kierkegaard

3 Tema: Længsel efter den jordiske og den himmelske lykke Lundbyes længsel var delt mellem drømmen om en jordisk lykke i livet og en himmelsk lykke i evigheden. Da han var 24 år gammel, skrev han i sin dagbog: Stræb først efter Guds rige og hans retfærdighed Jeg stræbte efter himmel og jord med lige begær, og, mest efter jordisk lykke, det var syndigt! Lundbye kunne ikke fortrænge drømmen om en jordisk lykke, der for ham omfattede en kærlig kvinde og et hjem. Både i sin kunst og sit liv stræbte han efter balancen mellem det jordiske og det himmelske, mellem det fysiske og det åndelige, men følte sig altid splittet. Man kan tolke det ud fra hans kunst, hvor Lundbyes værker veksler mellem motiver, hvor himlen er det dominerende, og motiver, hvor han fokuserer på det jordnære i billeder af planter og dyr, som i de to eksempler herunder. Bøgerod med bregner, 1838 Den opadgående sol over havet,1838 Ribe Kunstmuseum Kierkegaard overvejede også, hvad lykken var. Kierkegaard drømte også om lykken med en kvinde og forlovede sig, men afbrød kort tid efter forlovelsen, da han ikke mente, at hans triste og alvorlige personlighed passede til et lykkeligt familieliv. Han opgav den jordiske lykke og valgte et liv, hvor tanker, ideer og overvejelser var det vigtigste, og hvor han havde meget tid til at skrive. Spørgsmål: Hvad kunne et eksempel på jordisk lykke være i dag? Hvordan ville et billede af det se ud? Tror du på en himmelsk lykke og hvad er det himmelske for dig? Hvad længes du efter?

4 Tema: Det danske landskab Som kunstner var Lundbye under stærk indflydelse af professor i kunsthistorie på Kunstakademiet, Niels Laurits Høyen, der talte for en national eller dansk kunst som det eneste rigtige. Det blev derfor også Lundbyes mål at male det kære Danmark med al den simpelhed og beskedenhed, som han syntes var så karakteristisk for landet. Lundbye ville bevare det danske landskab med sine spor af historien i form af oldtidshøje, som med udvidelsen af landbruget og dermed pløjningen af jorden til flade marker ofte blev ødelagt. Han ville tegne en gravhøj så smukt, at bonden ville skåne den under sin pløjning. Lundbye søgte det ægte modsat det falske, kernen frem for overfladen. I en af sine dagbøger skrev han: den kærlige beskuer, der ikke lader sig blænde af en smuk skal, men forlanger kerne, [ ] hvor man ser maleren har haft langt større kærlighed til naturen end til intetsigende ros. De mange små billeder, som Lundbye laver, viser denne simpelhed og beskedenhed, men også en stor kærligheden til naturens detaljer. Landskabsstudie, åben egn, før 1840 Kierkegaard skrev også om skønheden og enkelheden i naturen, men mente, at det er svært at gengive naturens simpelhed eller umiddelbarhed i kunsten eller poesien, fordi billeder og tekst altid er resultatet af overvejelser og ikke skabt spontant. Den enkelhed, som liljen på marken og fuglen under himlen har, som Kierkegaard udtrykker det, kan ikke kopieres. Det var dog det, som Lundbye stræbte efter i sin kunst. Spørgsmål: Hvordan ville et typisk dansk landskab se ud for dig? Hvilke ting i naturen synes du er særligt danske? Kan et billede af naturen eller et digt om naturen være smukkere eller bedre end selv at befinde sig i på en mark eller ved en kyst?

5 Tema: Dyrene Da Lundbye begyndte at studere på Kunstakademiet som 13-årig, var det i overbevisning om, at han ville være dyremaler. Han kunne godt lide dyr, at arbejde med dyr gav ham ro, og han vendte tit tilbage til at male dyr, selv om han også malede andre ting. Min gamle lyst til at tegne og male dyr er atter vågnet stærkere, så jeg har i stalde og vandinger, i fårehus, lo og kalvebåse dejlige motiver. Jeg kan med sandhed sige nu har jeg det godt, Gud være lovet!, skrev han, da han var 25. Den enfoldighed og rolighed, som Lundbye fandt hos dyrene, søgte han også i sit eget liv, men han havde svært ved at finde den. Han havde det dog godt, når han malede dyr, og det tyder hans mange dyrebilleder også på. Især køer og hjorte kastede han sin kærlighed på. Han ville indfange dyrenes enfoldige væsen, deres simple liv, hvor dyrene ikke bekymrede sig om andet end mad og drikke. For Lundbye virkede dyrene lykkelige, mens han havde svært ved at finde lykken i sit eget liv og længtes efter den. Brølende køer ved et stænge, 1847 Parti af Dyrehaven med hjorte og hinde, 1838 Nivaagaards Malerisamling Kierkegaard skrev om, hvad det er, der gør mennesket mest lykkeligt eller ulykkeligt. For Kierkegaard var den mest lykkelige den person, der kan være nærværende, mens den ulykkelige er den, der er fraværende. Den nærværende lever i virkeligheden, lever i nuet, mens den fraværende lever i en drømmeverden, hvor minder om fortiden eller håb for fremtiden fylder mere, end hvor man er nu og her. Denne lykke, dette nærvær og at leve i nuet fandt Lundbye hos dyrene, og hos sig selv, når han malede dyrene. Spørgsmål: Tror du, at et dyr kan være lykkeligt eller ulykkeligt? Kan det at være sammen med dyr påvirke dit humør? Hvad ville gøre dig lykkelig eller ulykkelig? Hvordan kan man være fraværende eller nærværende?

6 Tema: Ude-hjemme I 1845 rejste Lundbye til Italien. Det var typisk for kunstnere dengang at rejse til udlandet for at studere kirker, byer, kunsten og naturen i udlandet for at blive inspireret, og med sine mange historiske monumenter var Italien et af de mest populære rejsemål. Selv om Lundbye syntes, at der var smukt i Italien, blev han ramt af en stærk hjemve. Han længtes hjem til det kære Danmark. Under rejsen skrev han i sin dagbog: jeg må indrømme: Campagnen [et landområde uden for Rom] er det dejligste, jeg har set; så stor, så nobel så jeg aldrig naturen nogen steder; men Jyllands heder skal til sin tid give mig vel ikke så rigt, men dog et kærere stof. Selv om Lundbye malede det italienske landskab og det simple bondeliv, som han også malede i sine danske billeder, så følte han sig ikke så fortrolig med de udenlandske motiver. Han lavede ikke så mange værker under rejsen, og kun få af hans små skitser blev til færdige, store malerier. Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens, 1846 Landskab fra Civitelle i Sabinerbjergene, 1845 Kierkegaard rejste også kun i begrænset omfang og foretrak at opholde sig hjemme i København. En enkelt gang rejste han til Jylland, og ellers rejste han en række gange til Berlin. Den gang var det meget dyrere at rejse, end det er i dag. Lundbye kom ikke fra en velhavende familie, og Lundbye kunne kun rejse til Italien, fordi han fik et rejselegat. Kierkegaards far havde efterladt en pæn formue til sin søn, så han kunne have rejst meget mere, end han gjorde, hvis han havde villet det. Spørgsmål: Ville du helst bo et sted, hvor du kendte folk, eller ville du helst flytte et nyt sted hen for at opleve noget nyt og anderledes? Har du prøvet at have hjemve? Hvad var det, du savnede? Hvis du havde mange penge, ville du bruge dem på at rejse til udlandet eller rundt i Danmark eller noget andet?

7 Tema: Tro og religion I de sidste par år af sit liv gav Lundbyes læsning af Kierkegaards religiøse skrifter ham en ny indstilling til livet. Hans længsel rettede sig nu mod tanken om evigheden. Lundbye følte, at kristendommens fokus på det evige liv gav ham en ny horisont for tilværelsen. Troen gav livet en større mening og satte ham selv i et underordnet perspektiv. Lundbye skriver i et brev, Jeg ved ikke om Søren [Kierkegaard] skulle kunne gøre det mirakel: at føre en gennem refleksion til tro [ ]. Jeg bliver altid beriget hos ham og læser ham gerne. Netop refleksionen er et af de emner, som optog Kierkegaard meget, og som optog Lundbye i sin læsning af Kierkegaard. Kierkegaard mente, at man kan udvikle sig fra at være reflekteret til at være umiddelbar, og at tro er en måde at være umiddelbar på at have umiddelbar tillid til, at gud eksisterer, selv om man ikke kan nå frem til et bevis for det gennem refleksionen. Lundbye mente netop, at kunstneren burde være umiddelbar og ikke reflekteret sådan skabes den bedste kunst. På et personligt plan ville han gerne finde den ro, som troen og umiddelbarheden giver. I mange af Lundbyes billeder ses veje eller stier, der fører gennem landskabet, men hvor man ikke altid kan se, hvor de fører hen lige som man ikke ved, hvor gud vil føre én hen i livet, men må prøve at tro på, at man kommer et godt sted hen. Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter, 1841 Vinterlandskab uden sne, 1848 Nivaagaards Malerisamling Skovgaard Museet Ofte er menneskene også meget små i Lundbyes billeder i forhold til den natur, der omgiver dem; den store, gudeskabte natur overfor det enkeltes menneskes korte og ubetydelige liv. Spørgsmål: Hvad betyder tro for dig er det forbundet med religion eller noget andet? Ville du gerne vide, hvor livet fører dig hen eller helst ikke? Hvorfor? Ville det give dit liv mere mening, hvis du vidste, hvad der skete efter døden om der var et evigt liv?

8 Tidstavle: Johan Thomas Lundbye 1818 Johan Thomas Lundbye fødes den 1. september i Kalundborg, som den mellemste af syv brødre. Forældrene er stabskaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine, f. Bonnevie Familien bor på Kastellet i København. Her bor også maleren Christian Købke, som inspirerer Lundbye Lundbye bliver privatelev hos dyremaler Chr. Holm. Starter herefter på Kunstakademiet, hvor Lundbye møder malerne Thorald Læssøe og J.A. Jerichau og senere P.C. Skovgaard Lundbye udstiller for første gang på Charlottenborg med værket En hund. Maler på samme tid landskaber og familieportrætter Lærer maleren Lorenz Frølich at kende gennem Læssøe. Forældrene flytter til Frederiksværk. Lundbye bor hos en bror på Kastellet Maler Landskab ved Arresø med udsigt til Flyvesandsbakkerne ved Tisvilde, købt af Kunstforeningen, vundet af Bertel Thorvaldsen. Bor i Nyboder, flytter derefter til Marmorpladsen Maler Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter. Forelsker sig i Louise Marie Neergaard, beslutter sig for at fri, men opgiver tanken igen. Lundbyes far dør den 13. juni. Bor i Frederiks Hospital hos vennen Fr. Krebs Maler Åben egn i det nordlige Sjælland, købt af Kongen, senere en del af Den kgl. Malerisamling (i dag Statens Museum for Kunst). Påbegynder maleriet En dansk kyst, motiv fra Kitnæs ved Isefjorden. Skriver på samme tid dagbogen: Et Aar af mit Liv Færdiggør En dansk kyst, købt af Den kgl. Malerisamling. Afslutter skrivningen af Et Aar af mit Liv. Læser dele af Søren Kierkegaards Enten Eller Maler En kostald i en bondegård, købt af Den kgl. Malerisamling. Bor i Nyhavn Den 5. juni rejser Lundbye til Italien over Tyskland. Udvikler undervejs figuren bakketrolden Rejser tilbage gennem Nederlandene, ankommer til København 18. juni. Maler Kolås skov. Læser dele af En literair Anmeldelse af Kierkegaard. Bor hos maleren Jørgen Roed på Kongens Nytorv frem til Maler Malkeplads ved herregården Vognserup, købt af Den kgl. Malerisamling. Maler Et boelsted. Læser følgende bøger af Kierkegaard: Stadier paa Livets Vej, En literair anmeldelse (fortsat), Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og Kjerlighedens Gjerninger. Forelsker sig i Georgia Schouw Opholder sig 14 dage i februar på gården Godthåb i Hellebæk, i Nordsjælland. Melder sig som frivillig i krigen, rejser fra København den 18. april og dør den 25. april af et vådeskud og begraves samme dag på Bedsted kirkegård i Sønderjylland.

9 Tidstavle: Søren Kierkegaard 1813 Søren Kierkegaard bliver født den 5. maj på Nytorv i København. Forældrene er købmanden Michael Pedersen og Anne Sørensdatter Lund. Søren er det yngste af syv børn Mellem september 1819 og december 1834 dør fem af Kierkegaards søskende Indskrives som teologisk student ved Københavns Universitet Kierkegaards mor dør den 31. juli Kierkegaards far dør den 9. august. I september udkommer Af en endnu Levendes Papirer Den 3. juni består Kierkegaard den teologiske embedseksamen. Den 8. september frier han til Regine Olsen ( ) Den 29. september forsvarer Kierkegaard sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates for magistergraden. Den 11. oktober hæver han forlovelsen med Regine Den 20. februar udkommer Enten Eller, udgivet af Victor Eremita, det første af Kierkegaards mange pseudonymer. Mellem maj og december udkommer To opbyggelige Taler, Gjentagelsen, Frygt og Bæven, Tre opbyggelige Taler og Fire opbyggelige Taler Mellem marts og august udkommer To opbyggelige Taler, Tre opbyggelige Taler, Philosophiske Smuler, Begrebet Angest, Forord og Fire opbyggelige Taler I slutningen af april udkommer Tre Taler ved tænkte Leiligheder og Stadier paa Livets Vei Den 2. januar begynder ugeavisen Corsaren at udgive artikler, der satiriserer over Kierkegaard. I februar udkommer Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler og den 30. marts En literair Anmeldelse Den 13. marts udkommer Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og den 29. september Kjerlighedens Gjerninger Christelige Taler udkommer den 26. april. Avisføljetonen Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv udkommer i juli Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Sygdommen til Døden og Ypperstepræsten Tolderen Synderinden udkommer Indøvelse i Christendom og En opbyggelig Tale udkommer.

10 1851 I august udkommer Om min Forfatter-Virksomhed og To Taler ved Altergangen om Fredagen. I september Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. Kierkegaard opfatter hermed sit forfatterskab som afsluttet Den 18. december udgiver Kierkegaard avisartiklen Var Biskop Mynster et Sandhedsvidne, et af de rette Sandhedsvidner er dette Sandhed? Kampen mod statskirken begynder Mellem den 30. december 1854 og den 26. maj 1855 udgiver Kierkegaard 20 avisartikler og de to små værker Dette skal siges; saa være det da sagt og Hvad Christus dømmer om officiel Christendom. Mellem den 26. maj og den 21. september udkommer ni numre af tidsskriftet Øieblikket, hvori Kierkegaard er eneste skribent, og den lille bog Guds Uforanderlighed. Kierkegaard indlægges på Frederiks Hospital den 2. oktober og dør den 11. november. Den 18. november begraves han på Assistens Kirkegård.

11 Mere information om Johan Thomas Lundbye og Søren Kierkegaard: Bøger: Længsel. Lundbye og Kierkegaard, af Bente Bramming, Hans Edvard Nørregård-Nielsen og Ettore Rocca, Aarhus Universitetsforlag, Sørens en bog til tænksomme børn, af forfatter Mads Tobias Bundsgaard, tegner Thomas Iburg, Religionspædagogisk Forlag, Hvem Søren var Kierkegaard? Bog om Kierkegaards liv og værker for børn, af Rikke May Kristthorsson, Forlaget Carlsen, Webressourcer: KunstIndeksDanmark På kant med Kierkegaard tegneserie og film om Søren Kierkegaard - Ni video-episoder om kæresteparret Knud og Cordelia - et par med moderne dilemmaer set i et kierkegaardsk perspektiv. Udviklet i samarbejde med skuespiller og Kierkegaardformidler, Claus F. Damgaard. Søren Kierkegaard samlingen på Københavns Museum Arkiv for dansk litteratur Søren Kierkegaards skrifter Søren Kierkegaard citater

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Kort om Kierkegaard introduktion til forfatterskabet

Kort om Kierkegaard introduktion til forfatterskabet Kort om Kierkegaard introduktion til forfatterskabet Pia Søltoft Leder af Søren Kierkegaard forskningscenteret Dias 1 Søren Aabye Kierkegaard 5/5 1813-11/11 1855 1813: 5. maj: SK bliver født på Nytorv

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

INDLEDNING. Bente Bramming. Længsel

INDLEDNING. Bente Bramming. Længsel INDLEDNING Bente Bramming Maleren Johan Thomas Lundbye (1818-1848) og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) er ikke blot store fartøjer ved en fjern guldalderkyst, de er begge i bevægelse og har kurs

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Instruktion: Hvad ved du om Søren Kierkegaard? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet.

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Instruktion: Hvad ved du om Søren Kierkegaard? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. E R OPGAVER TIL Søren Kierkegaard NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om Søren Kierkegaard? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kierkegaard og ledelse

Kierkegaard og ledelse Kierkegaard og ledelse Cand phil Kirstine Andersen Forfatter, foredragsholder og konsulent, ka@kompashuset.dk, 45839283 Forløb 17.30 20.30 - At træde i karakter som menneske - At træde i karakter som leder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin)

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! - Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Hvad mon der sker, når man skal bort?

Hvad mon der sker, når man skal bort? Hvad mon der sker, når man skal bort? Shubidua stillede spørgsmålet i Den røde tråd og vi stillede spørgsmålet til en flok 8-9 årige elever på Engedalskolen. Klassen har talt med en bedemand, læst bogen

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. september 2013 Kirkedag: 16.s.e.Trin/A Høst- & Takkegudstj Tekst: Luk 7,11-17 Salmer: SK: Nu går vi glad * 727 * 730 * 729 * 477 * 728 LL: Nu går vi

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

6. søndag efter påske

6. søndag efter påske 6. søndag efter påske Salmevalg Gud ske tak og lov, 751 Den nåde, som vor Gud har gjort, 683 Nu nærmer sig vor pinsefest, 281 Hør himmelsus i tredje time, 285 Frydeligt med jubelkor, 721 Dette hellige

Læs mere

Hvad mon der sker, når man skal bort?

Hvad mon der sker, når man skal bort? Hvad mon der sker, når man skal bort? Shubidua stillede spørgsmålet i Den røde tråd og vi stillede spørgsmålet i 2.c på Engdalskolen. Et stort spørgsmål at stille en flok 8-9 årige skolebørn, men vi havde

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

www.forlagetalfa.dk hentet fra

www.forlagetalfa.dk hentet fra Tilegnet Lasse, Rasmus og Anders Lise Søelund På spring med Kierkegaard en dåseåbner i form af et filosofisk essay Lise Søelund På spring med Kierkegaard en dåseåbner i form af et filosofisk essay Lise

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor?

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? OPGAVER TIL Hosekræmmeren NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? 3. Hvad tror du, den unge kvinde kigger efter?

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Om Søren Kierkegaard. Fra Danmarks Nationalleksikon:

Om Søren Kierkegaard. Fra Danmarks Nationalleksikon: Om Søren Kierkegaard Fra Danmarks Nationalleksikon: Søren Aabye Kierkegaard 5.5.1813-11.11.1855, dansk teolog, filosof og forfatter, født i København som den yngste af en søskendeflok på syv. Om moderen,

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen Smagsprøve Helle Krogh Madsen John Rydahl Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente 8 Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente Skabelsen I begyndelsen var der ingenting ud over Gud. Verden var der

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere