LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD"

Transkript

1 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet.

2 LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To af den danske guldalders vigtigste personligheder er kunstneren Johan Thomas Lundbye ( ) og filosoffen og teologen Søren Kierkegaard ( ). Lundbyes malerier og tegninger har været elsket og beundret i over 150 år. Kierkegaards overvejelser om livet, troen og kærligheden er stadig aktuelle ca. 150 år efter, at han døde. Lundbye og Kierkegaard var stort set jævnaldrende, Kierkegaard fem år ældre end Lundbye, og de døde begge tidligt. Trods dette efterlod de sig begge en omfattende og vigtig produktion. Kierkegaards skrifter fik stor indflydelse på Lundbyes indstilling til sit liv og sin kunst. Lundbyes liv var præget af en længsel, der drev ham til at stille spørgsmål til sig selv som kunstner og menneske. I sin læsning af Kierkegaards skrifter følte han, at han fik mange svar på sine spørgsmål. Lundbye skriver i et brev Du kender nok af Søren Kierkegaards Opbyggelsesskrifter til at skønne, at han deri viser veje for tanken og vor hele åndelige stræben, som kunne udfylde livet, selv om vi led totalt skibbrud i verden, og jeg har tit velsignet ham derfor. Johan Thomas Lundbye ( ) Selvportræt, 1841 Ny Carlsberg Glyptotek Kierkegaard og Lundbye har begge mange overvejelser om livets mening, sammenhængen mellem liv og tro, mellem kunst og verden. Lundbye genkender mange af de spørgsmål, som han stiller sig selv, i de spørgsmål, som Kierkegaard stiller i sine bøger. De spørgsmål kan man også stille sig selv i dag men kommer man mon frem til de samme svar som Kierkegaard og Lundbye? Grundlaget for udstillingen og dette undervisningsmateriale er en undersøgelse af de emner og temaer, som Lundbye og Kierkegaard har til fælles i deres værk. Det er en indgang til at arbejde med kunsten, filosofien, historien og teologien for mellemtrinnet og udskolingen. Materialet er delt op i temaer, som kan bruges sammen eller enkeltvis og som forberedelse til eller under et besøg i udstillingen. Søren Kierkegaard ( ) Portræt tegnet af N. Chr. Kierkegaard

3 Tema: Længsel efter den jordiske og den himmelske lykke Lundbyes længsel var delt mellem drømmen om en jordisk lykke i livet og en himmelsk lykke i evigheden. Da han var 24 år gammel, skrev han i sin dagbog: Stræb først efter Guds rige og hans retfærdighed Jeg stræbte efter himmel og jord med lige begær, og, mest efter jordisk lykke, det var syndigt! Lundbye kunne ikke fortrænge drømmen om en jordisk lykke, der for ham omfattede en kærlig kvinde og et hjem. Både i sin kunst og sit liv stræbte han efter balancen mellem det jordiske og det himmelske, mellem det fysiske og det åndelige, men følte sig altid splittet. Man kan tolke det ud fra hans kunst, hvor Lundbyes værker veksler mellem motiver, hvor himlen er det dominerende, og motiver, hvor han fokuserer på det jordnære i billeder af planter og dyr, som i de to eksempler herunder. Bøgerod med bregner, 1838 Den opadgående sol over havet,1838 Ribe Kunstmuseum Kierkegaard overvejede også, hvad lykken var. Kierkegaard drømte også om lykken med en kvinde og forlovede sig, men afbrød kort tid efter forlovelsen, da han ikke mente, at hans triste og alvorlige personlighed passede til et lykkeligt familieliv. Han opgav den jordiske lykke og valgte et liv, hvor tanker, ideer og overvejelser var det vigtigste, og hvor han havde meget tid til at skrive. Spørgsmål: Hvad kunne et eksempel på jordisk lykke være i dag? Hvordan ville et billede af det se ud? Tror du på en himmelsk lykke og hvad er det himmelske for dig? Hvad længes du efter?

4 Tema: Det danske landskab Som kunstner var Lundbye under stærk indflydelse af professor i kunsthistorie på Kunstakademiet, Niels Laurits Høyen, der talte for en national eller dansk kunst som det eneste rigtige. Det blev derfor også Lundbyes mål at male det kære Danmark med al den simpelhed og beskedenhed, som han syntes var så karakteristisk for landet. Lundbye ville bevare det danske landskab med sine spor af historien i form af oldtidshøje, som med udvidelsen af landbruget og dermed pløjningen af jorden til flade marker ofte blev ødelagt. Han ville tegne en gravhøj så smukt, at bonden ville skåne den under sin pløjning. Lundbye søgte det ægte modsat det falske, kernen frem for overfladen. I en af sine dagbøger skrev han: den kærlige beskuer, der ikke lader sig blænde af en smuk skal, men forlanger kerne, [ ] hvor man ser maleren har haft langt større kærlighed til naturen end til intetsigende ros. De mange små billeder, som Lundbye laver, viser denne simpelhed og beskedenhed, men også en stor kærligheden til naturens detaljer. Landskabsstudie, åben egn, før 1840 Kierkegaard skrev også om skønheden og enkelheden i naturen, men mente, at det er svært at gengive naturens simpelhed eller umiddelbarhed i kunsten eller poesien, fordi billeder og tekst altid er resultatet af overvejelser og ikke skabt spontant. Den enkelhed, som liljen på marken og fuglen under himlen har, som Kierkegaard udtrykker det, kan ikke kopieres. Det var dog det, som Lundbye stræbte efter i sin kunst. Spørgsmål: Hvordan ville et typisk dansk landskab se ud for dig? Hvilke ting i naturen synes du er særligt danske? Kan et billede af naturen eller et digt om naturen være smukkere eller bedre end selv at befinde sig i på en mark eller ved en kyst?

5 Tema: Dyrene Da Lundbye begyndte at studere på Kunstakademiet som 13-årig, var det i overbevisning om, at han ville være dyremaler. Han kunne godt lide dyr, at arbejde med dyr gav ham ro, og han vendte tit tilbage til at male dyr, selv om han også malede andre ting. Min gamle lyst til at tegne og male dyr er atter vågnet stærkere, så jeg har i stalde og vandinger, i fårehus, lo og kalvebåse dejlige motiver. Jeg kan med sandhed sige nu har jeg det godt, Gud være lovet!, skrev han, da han var 25. Den enfoldighed og rolighed, som Lundbye fandt hos dyrene, søgte han også i sit eget liv, men han havde svært ved at finde den. Han havde det dog godt, når han malede dyr, og det tyder hans mange dyrebilleder også på. Især køer og hjorte kastede han sin kærlighed på. Han ville indfange dyrenes enfoldige væsen, deres simple liv, hvor dyrene ikke bekymrede sig om andet end mad og drikke. For Lundbye virkede dyrene lykkelige, mens han havde svært ved at finde lykken i sit eget liv og længtes efter den. Brølende køer ved et stænge, 1847 Parti af Dyrehaven med hjorte og hinde, 1838 Nivaagaards Malerisamling Kierkegaard skrev om, hvad det er, der gør mennesket mest lykkeligt eller ulykkeligt. For Kierkegaard var den mest lykkelige den person, der kan være nærværende, mens den ulykkelige er den, der er fraværende. Den nærværende lever i virkeligheden, lever i nuet, mens den fraværende lever i en drømmeverden, hvor minder om fortiden eller håb for fremtiden fylder mere, end hvor man er nu og her. Denne lykke, dette nærvær og at leve i nuet fandt Lundbye hos dyrene, og hos sig selv, når han malede dyrene. Spørgsmål: Tror du, at et dyr kan være lykkeligt eller ulykkeligt? Kan det at være sammen med dyr påvirke dit humør? Hvad ville gøre dig lykkelig eller ulykkelig? Hvordan kan man være fraværende eller nærværende?

6 Tema: Ude-hjemme I 1845 rejste Lundbye til Italien. Det var typisk for kunstnere dengang at rejse til udlandet for at studere kirker, byer, kunsten og naturen i udlandet for at blive inspireret, og med sine mange historiske monumenter var Italien et af de mest populære rejsemål. Selv om Lundbye syntes, at der var smukt i Italien, blev han ramt af en stærk hjemve. Han længtes hjem til det kære Danmark. Under rejsen skrev han i sin dagbog: jeg må indrømme: Campagnen [et landområde uden for Rom] er det dejligste, jeg har set; så stor, så nobel så jeg aldrig naturen nogen steder; men Jyllands heder skal til sin tid give mig vel ikke så rigt, men dog et kærere stof. Selv om Lundbye malede det italienske landskab og det simple bondeliv, som han også malede i sine danske billeder, så følte han sig ikke så fortrolig med de udenlandske motiver. Han lavede ikke så mange værker under rejsen, og kun få af hans små skitser blev til færdige, store malerier. Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens, 1846 Landskab fra Civitelle i Sabinerbjergene, 1845 Kierkegaard rejste også kun i begrænset omfang og foretrak at opholde sig hjemme i København. En enkelt gang rejste han til Jylland, og ellers rejste han en række gange til Berlin. Den gang var det meget dyrere at rejse, end det er i dag. Lundbye kom ikke fra en velhavende familie, og Lundbye kunne kun rejse til Italien, fordi han fik et rejselegat. Kierkegaards far havde efterladt en pæn formue til sin søn, så han kunne have rejst meget mere, end han gjorde, hvis han havde villet det. Spørgsmål: Ville du helst bo et sted, hvor du kendte folk, eller ville du helst flytte et nyt sted hen for at opleve noget nyt og anderledes? Har du prøvet at have hjemve? Hvad var det, du savnede? Hvis du havde mange penge, ville du bruge dem på at rejse til udlandet eller rundt i Danmark eller noget andet?

7 Tema: Tro og religion I de sidste par år af sit liv gav Lundbyes læsning af Kierkegaards religiøse skrifter ham en ny indstilling til livet. Hans længsel rettede sig nu mod tanken om evigheden. Lundbye følte, at kristendommens fokus på det evige liv gav ham en ny horisont for tilværelsen. Troen gav livet en større mening og satte ham selv i et underordnet perspektiv. Lundbye skriver i et brev, Jeg ved ikke om Søren [Kierkegaard] skulle kunne gøre det mirakel: at føre en gennem refleksion til tro [ ]. Jeg bliver altid beriget hos ham og læser ham gerne. Netop refleksionen er et af de emner, som optog Kierkegaard meget, og som optog Lundbye i sin læsning af Kierkegaard. Kierkegaard mente, at man kan udvikle sig fra at være reflekteret til at være umiddelbar, og at tro er en måde at være umiddelbar på at have umiddelbar tillid til, at gud eksisterer, selv om man ikke kan nå frem til et bevis for det gennem refleksionen. Lundbye mente netop, at kunstneren burde være umiddelbar og ikke reflekteret sådan skabes den bedste kunst. På et personligt plan ville han gerne finde den ro, som troen og umiddelbarheden giver. I mange af Lundbyes billeder ses veje eller stier, der fører gennem landskabet, men hvor man ikke altid kan se, hvor de fører hen lige som man ikke ved, hvor gud vil føre én hen i livet, men må prøve at tro på, at man kommer et godt sted hen. Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter, 1841 Vinterlandskab uden sne, 1848 Nivaagaards Malerisamling Skovgaard Museet Ofte er menneskene også meget små i Lundbyes billeder i forhold til den natur, der omgiver dem; den store, gudeskabte natur overfor det enkeltes menneskes korte og ubetydelige liv. Spørgsmål: Hvad betyder tro for dig er det forbundet med religion eller noget andet? Ville du gerne vide, hvor livet fører dig hen eller helst ikke? Hvorfor? Ville det give dit liv mere mening, hvis du vidste, hvad der skete efter døden om der var et evigt liv?

8 Tidstavle: Johan Thomas Lundbye 1818 Johan Thomas Lundbye fødes den 1. september i Kalundborg, som den mellemste af syv brødre. Forældrene er stabskaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine, f. Bonnevie Familien bor på Kastellet i København. Her bor også maleren Christian Købke, som inspirerer Lundbye Lundbye bliver privatelev hos dyremaler Chr. Holm. Starter herefter på Kunstakademiet, hvor Lundbye møder malerne Thorald Læssøe og J.A. Jerichau og senere P.C. Skovgaard Lundbye udstiller for første gang på Charlottenborg med værket En hund. Maler på samme tid landskaber og familieportrætter Lærer maleren Lorenz Frølich at kende gennem Læssøe. Forældrene flytter til Frederiksværk. Lundbye bor hos en bror på Kastellet Maler Landskab ved Arresø med udsigt til Flyvesandsbakkerne ved Tisvilde, købt af Kunstforeningen, vundet af Bertel Thorvaldsen. Bor i Nyboder, flytter derefter til Marmorpladsen Maler Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter. Forelsker sig i Louise Marie Neergaard, beslutter sig for at fri, men opgiver tanken igen. Lundbyes far dør den 13. juni. Bor i Frederiks Hospital hos vennen Fr. Krebs Maler Åben egn i det nordlige Sjælland, købt af Kongen, senere en del af Den kgl. Malerisamling (i dag Statens Museum for Kunst). Påbegynder maleriet En dansk kyst, motiv fra Kitnæs ved Isefjorden. Skriver på samme tid dagbogen: Et Aar af mit Liv Færdiggør En dansk kyst, købt af Den kgl. Malerisamling. Afslutter skrivningen af Et Aar af mit Liv. Læser dele af Søren Kierkegaards Enten Eller Maler En kostald i en bondegård, købt af Den kgl. Malerisamling. Bor i Nyhavn Den 5. juni rejser Lundbye til Italien over Tyskland. Udvikler undervejs figuren bakketrolden Rejser tilbage gennem Nederlandene, ankommer til København 18. juni. Maler Kolås skov. Læser dele af En literair Anmeldelse af Kierkegaard. Bor hos maleren Jørgen Roed på Kongens Nytorv frem til Maler Malkeplads ved herregården Vognserup, købt af Den kgl. Malerisamling. Maler Et boelsted. Læser følgende bøger af Kierkegaard: Stadier paa Livets Vej, En literair anmeldelse (fortsat), Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og Kjerlighedens Gjerninger. Forelsker sig i Georgia Schouw Opholder sig 14 dage i februar på gården Godthåb i Hellebæk, i Nordsjælland. Melder sig som frivillig i krigen, rejser fra København den 18. april og dør den 25. april af et vådeskud og begraves samme dag på Bedsted kirkegård i Sønderjylland.

9 Tidstavle: Søren Kierkegaard 1813 Søren Kierkegaard bliver født den 5. maj på Nytorv i København. Forældrene er købmanden Michael Pedersen og Anne Sørensdatter Lund. Søren er det yngste af syv børn Mellem september 1819 og december 1834 dør fem af Kierkegaards søskende Indskrives som teologisk student ved Københavns Universitet Kierkegaards mor dør den 31. juli Kierkegaards far dør den 9. august. I september udkommer Af en endnu Levendes Papirer Den 3. juni består Kierkegaard den teologiske embedseksamen. Den 8. september frier han til Regine Olsen ( ) Den 29. september forsvarer Kierkegaard sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates for magistergraden. Den 11. oktober hæver han forlovelsen med Regine Den 20. februar udkommer Enten Eller, udgivet af Victor Eremita, det første af Kierkegaards mange pseudonymer. Mellem maj og december udkommer To opbyggelige Taler, Gjentagelsen, Frygt og Bæven, Tre opbyggelige Taler og Fire opbyggelige Taler Mellem marts og august udkommer To opbyggelige Taler, Tre opbyggelige Taler, Philosophiske Smuler, Begrebet Angest, Forord og Fire opbyggelige Taler I slutningen af april udkommer Tre Taler ved tænkte Leiligheder og Stadier paa Livets Vei Den 2. januar begynder ugeavisen Corsaren at udgive artikler, der satiriserer over Kierkegaard. I februar udkommer Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler og den 30. marts En literair Anmeldelse Den 13. marts udkommer Opbyggelige Taler i forskjellig Aand og den 29. september Kjerlighedens Gjerninger Christelige Taler udkommer den 26. april. Avisføljetonen Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv udkommer i juli Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Sygdommen til Døden og Ypperstepræsten Tolderen Synderinden udkommer Indøvelse i Christendom og En opbyggelig Tale udkommer.

10 1851 I august udkommer Om min Forfatter-Virksomhed og To Taler ved Altergangen om Fredagen. I september Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. Kierkegaard opfatter hermed sit forfatterskab som afsluttet Den 18. december udgiver Kierkegaard avisartiklen Var Biskop Mynster et Sandhedsvidne, et af de rette Sandhedsvidner er dette Sandhed? Kampen mod statskirken begynder Mellem den 30. december 1854 og den 26. maj 1855 udgiver Kierkegaard 20 avisartikler og de to små værker Dette skal siges; saa være det da sagt og Hvad Christus dømmer om officiel Christendom. Mellem den 26. maj og den 21. september udkommer ni numre af tidsskriftet Øieblikket, hvori Kierkegaard er eneste skribent, og den lille bog Guds Uforanderlighed. Kierkegaard indlægges på Frederiks Hospital den 2. oktober og dør den 11. november. Den 18. november begraves han på Assistens Kirkegård.

11 Mere information om Johan Thomas Lundbye og Søren Kierkegaard: Bøger: Længsel. Lundbye og Kierkegaard, af Bente Bramming, Hans Edvard Nørregård-Nielsen og Ettore Rocca, Aarhus Universitetsforlag, Sørens en bog til tænksomme børn, af forfatter Mads Tobias Bundsgaard, tegner Thomas Iburg, Religionspædagogisk Forlag, Hvem Søren var Kierkegaard? Bog om Kierkegaards liv og værker for børn, af Rikke May Kristthorsson, Forlaget Carlsen, Webressourcer: KunstIndeksDanmark På kant med Kierkegaard tegneserie og film om Søren Kierkegaard - Ni video-episoder om kæresteparret Knud og Cordelia - et par med moderne dilemmaer set i et kierkegaardsk perspektiv. Udviklet i samarbejde med skuespiller og Kierkegaardformidler, Claus F. Damgaard. Søren Kierkegaard samlingen på Københavns Museum Arkiv for dansk litteratur Søren Kierkegaards skrifter Søren Kierkegaard citater

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere