ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE"

Transkript

1 ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN JUNI - JULI - AUGUST 2015

2 Adresser Odense Domkirke og kirkekontoret Klosterbakken Odense C 2 Graabrødre Klosterkirke Jernbanegade 9, Gråbrødre Plads Odense C Telefon Kirketjenere træffes i Domkirkens åbningstid kl og på Telefon Redaktør: Kordegn Svend Thomsen Udgiver: Sankt Knud Sogns menighedsråd Design og tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Fotograf: Ingi Rosinberg Scan koden og læs mere på vores hjemmeside. Afsked Af Henrik Wigh-Poulsen Efter mange og lange køreture frem og tilbage til Aarhus stift, masser af møder og et ansættelsesudvalg på omkring 2200 præster og menighedsrådsmedlemmer er jeg, som I måske nok ved, blevet valgt til biskop over Aarhus stift fra d. 1. september at regne. Se, det er jo let nok at skrive, men - i hvert fald for mig - svært helt at forstå. Det vil nu nok dæmre i løbet af de næste måneder, ligesom det helt sikkert vil gå stadigt mere op for mig, hvad det medfører af store ændringer i mit og min families liv. En af de helt store ændringer er selvfølgelig det faktum, at vi skal flytte tilbage til den by og den egn, vi kender så godt og holder så meget af. Og ikke mindst at vi skal flytte fra en by og ikke mindst en masse mennesker, som vi har lært at kende og holder meget af. Så vi er på en gang både glade og vemodige. Jeg kan imidlertid uden mindste tøven sige, at uden jer, menighed, kollegaer og betjening, havde jeg aldrig haft modet til at søge den stilling,som mange gode folk i Aarhus kaldte mig til. Da jeg kom til de her to kirker for syv år siden var det efter en længere pause fra forkyndegeningen. Det var med jer som lyttere og bedømmere og kilder til mod og inspiration, at jeg genfandt mine ben som præst og prædikant. Og det kan jeg ikke takke jer nofor. For det er, hvad en biskop, ja enhver kristen, skal og skylder: tale budskabet ind i sin samtid, så det bliver hørt. Vi gør det aldrig godt nok, men vi skal stræbe efter det og opbygge hinanden til at gøre budskabet, de byggede vores kirker på, gældende her og nu, hvor vi lever og er. Årene i Odense vil altid stå for os som noget særligt. Tak til alle jer gode mennesker, som bevægede mig på så mange forskellige gode måder, og som jeg forhåbentligt bevægede lidt ved at prædike og tale og være der, så godt, som jeg nu kunne. Menneskene er forskellige, men menigheden er den samme. Det er godt at tænke på nu hvor vores veje skilles. Guds velsignelse over dette sted og disse kirker og alle jer, der virker her. Som vi sammen har sunget her i byens, synes jeg, smukkeste rum: Lad livets kilde flyde, at ingen stopper den! Lad folkene sig fryde, mens tider farer hen!. Og så kan det vist ikke siges bedre. Domprovst Henrik Wigh-Poulsen

3 og omkostningerne ved deres fælles liv: børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Man både griner og græder med familien Nielsen og det er netop forestillingens ønske at berøre tragiske såvel som komiske sider af menneskets liv og samliv i fortællingen om dette markante og på mange måder banebrydende ægteskab ved indgangen til den moderne tid. Entré 50 kr. Carl Nielsen 150 år Overalt i det ganske land markeres i året for komponisten Carl Nielsens fødsel. Hans betydning og indsats for den folkelige danske sang kan kun sammenlignes med den, han ydede for den orkestrale, eller verdensmusikken. Her i Odense Domkirke, i umiddelbar nærhed af Carl Nielsens fødested, fejrer vi naturligvis bysbarnet med en bred vifte af musikalske begivenheder, der på fornemste vis afspejler mangfoldigheden i hans imponerende virke. Torsdag 28/5 kl Sct. Knuds Salen: Carl Nielsen og Salmerne Domprovst Henrik Wigh Poulsen fortæller om Carl Nielsens salmemelodier og deres tekster. Domorganist Randi Mortensen og klarinettisten Tine Maj Antonsen supplerer med en buket af Nielsens kammermusikalske værker. Lørdag 6/6 kl Domkirkens krypt: Carl Nielsen og Kærligheden Musikteatret Elantori opfører Min egen kære ven - en collage over Carl Nielsen og hustruen, billedhugger Anne-Marie Carl Nielsens liv med udgangspunkt i breve og dagbøger. Forestillingen belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne Søndag 7/6 kl i Domkirken Carl Nielsen og Kormusikken Domkoret, Gråbrødre kirkekor og violinist Jette Jokumsen opfører kor- og kammermusik af de to fødselarer Carl Nielsen og norske Knut Nystedt (100 år) under ledelse af kirkens to organister, Anders Grankvist Schou og domorganist Randi Elisabeth Mortensen. Fri entré. Tirsdag 9/6 kl Klokkespil Fødselsdagstoner fra klokketårnet Anders Grankvist Schou spiller et udvalg af Carl Nielsens kendte melodier i arrangement for klokkepil. Lørdag 13/6 kl Domkirken: Carl Nielsen og Orglet Domorganist Randi Elisabeth Mortensen spiller Carl Nielsens samlede orgelværker fra kirkens to orgler. Koncerten afsluttes fra hovedorglet med den monumentale orgelfantasi Commotio, der i øvrigt blev det sidste værk fra Carl Nielsens hånd komponeret i 1931, året for hans død. Fri entré. Søndag 14/6 kl Gråbrødre Klosterkirke Carl Nielsen og Den Folkelige Sang På programmet denne eftermiddag står Carl Nielsens folkelige sange. Mezzosopranen Malena Rønnow Hausmann synger og kirkens to organister Anders Grankvist Schou og Randi Mortensen spiller og fortæller. Der vil selvfølgelig blive rig anledning til at synge med på en række af Nielsens kendte og elskede sange. Temaet Carl Nielsen og Den Orkestrale Musik overlader vi til Odense Symfoniorkester! Fri entré. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

4 Menighedsrådet sider Sognets budget for 2016 Det er nu tredje gang det siddende menighedsråd er i gang med at budgettere. Vi mener det er af afgørende betydning at alle i menighedsrådet ved hvordan budget og regnskab er bygget op at man har gennemsigtighed både i proces og i resultat. Således startede vi inden den egentlige budgetbehandling med et lille kursus et orienterende møde hvor regnskabsfører grundigt forklarede sammenhænge og tilgang til budgetteringsprocessen. Efterfølgende startede vi med et blankt stykke papir inden de første forslag til tal på diverse konti mødte papiret, havde vi grundige drøftelser af den overordnede retning for sognet: Er retningen den rigtige, bruger vi pengene bedst muligt, er der noget vi kan gøre bedre, billigere? Drøftelserne var mange og vi kom vidt omkring det bedste er, at vi i dag efter 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med budgetbehandling stadig ikke er færdige! Menighedsrådet arbejder godt sammen, der er en god respektfuld tone ved møderne, ved drøftelserne selvom vi ikke altid er enige kan vi godt respektere divergerende holdninger. Som proces er budgetbehandlingen en stor succes, den har i øget grad samlet rådsmedlemmerne i ønsket om at gøre det bedste for sognet. Efterfølgende har vi til dato haft 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med behandling af budget 2016 vi har brugt mange gode timer sammen hvor vi har drøftet sognets overordnede retning. Det manglede bare vi skal stå til regnskab over for menigheden med hvad vi gør og hvordan vi bruger pengene! Der er ved de sidste behandlinger forslagsvis kommet tal på papiret der mangler stadig en del i at få enderne til at nå sammen, men efter 5. behandling af budget 2016 så vil vi være i mål! Vi vil derefter med en til vished grænsende sandsynlighed præsentere jer for en korrigeret målsætning for sognet, og med sikkerhed et budget der afspejler de mange gode drøftelser der har været. 4 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN På menighedsrådets vegne Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Formand Hvad laver menighedsrådet egentlig? Der er nu gået 2½ år i menighedsrådet og vi er ved at finde vores ståsted. Det tager tid at komme ind i et eksisterende fællesskab med den kultur der er opbygget gennem tid. Vi føler nu at være en del af en kompleks kultur, med mange forskelligrettede meninger og holdninger til hvad vores kirke skal udtrykke og hvordan det bliver ført ud i livet. Vi kan nu drøfte kirkens liv og ikke kun mursten. Vi har gennemført afslutningen på renoveringen af konsitoriebygningen, afsluttet lønforhandlingerne vedr. personalet, lagt budget for 2014 og 2015, godkendt regnskab for 2013 og Akustikken i Skt. Knuds salen er forbedret betydeligt ved nyt gulv, stort lærred i loftet og gardiner. Det samme gør sig gældende for konfirmandstuen med pålægning af tæpper. Så har vi ansat en natkirke præst, og derved sikret natkirken nyt liv. Der har også været afholdt 2 menighedsmøder, hvor der har været mulighed for at komme med ideer og forslag til menighedsrådet. Hovedorglet har fået en gennemgribende renovering. Opgaver der nu er taget hul på, er gennemgang af de nuværende aktiviteter hvad kan gøres bedre dette giver også anledning til drøftelser om indholdet at aktiviteterne og sætte hinandens værdier og holdninger i spil, en spændende proces som vi er midt i. Der er også i år det rent praktiske med gennemgang og godkendelse af regnskab og lægge budget for 2016, som vi i år giver en særlig opmærksomhed, da vi ønsker at fordele de midler, vi er stillet til rådighed, på en måde så aktiviteterne tydeligt afspejles her. Endelig sættes en proces i gang med forbedring af formidling af vores kulturarv, som omfatter en unik historie omkring bl.a. kongegravene og ørnetæppet. Kirkens varme- og lydanlæg står også for en fornyelse, og dette er nu også ved at blive projektbeskrevet, ligesom vi har besluttet at vi i 2015 vil opstille en elektronisk informationstavle foran Domkirken. Der er nok at fortage sig og I vil løbende blive holdt underrettet. På menighedsrådets vegne Helga Halck, Næstformand

5 Menighedsrådet sider De fleste kender Grundtvigs salme: Kirken den er et gammelt hus og kan stille nynne med på den. Det gik i sandhed op for det nuværende menighedsråd i Skt. Knuds Sogn, da vi efter sidste valg tiltrådte vores arbejde. Tanken har ofte strejfet mig, når jeg har siddet stilfærdigt under domkirkens høje, gotiske hvælv eller bevæget mig i Gråbrødre Klosterkirkes umådeligt smukke lille klostergang hen mod kirken, det må være Odenses suverænt ældste brugshuse. En fantastisk tanke, at bygningernes rum stadig anvendes til det de er opført til og at de formodentlig fremdeles vil anvendes til det samme om hundrede år. Det er noget af et ansvar vi der har taget på os. Vi i menighedsrådet mener, at vi gør vores bedste for at løfte arven. Da vi tiltrådte, overtog vi en ca. 80% færdiggjort restaurerings- og istandsættelsesarbejde af kirkens konsistoriefløj og det tidligere kapel. Konsistoriefløjen er i sin nuværende form indrettet i en middelalderlig klosterruin. Indretningen blev forestået af den navnkundige biskop Kingo lige omkring år 1700 primært til undervisningsformål og udført med såkaldte gennemgangsrum, det vil sige, at en væsentlig del af stueetagens rum i dagligdagen er belastet af færdsel gennem rummet. Kapellet er ligeledes genskabt i klosterruinen i begyndelsen af forrige århundrede. Istandsættelsesarbejderne har forsynet kirken med nye toiletfaciliteter, køkken og mødefaciliteter, en nyetableret trappe til 1. sal og en ny trappe til havesiden samt et nyindrettet kontor kordegnekontor. Projektet var i god gænge, og vi fik færdiggjort de aftalte arbejder sammen med arkitekter, ingeniører og håndværkere. Det betød bestemt ikke, at det nye menighedsråd herefter blev arbejdsløst. De nyindrettede rum skulle møbleres. Gennem forskellige forhandlinger lykkedes det os at indkøbe nye møbler til overkommelige priser. I stueetagen blev kordegnekontorets møblering og belysning fornyet så både kordegnen og de mange besøgende føler sig velkomne i rummet. Ligeledes blev personalerummets møblement og belysning fornyet så det på én gang fremstår åbent og imødekommende og dog afskærmet mod de mange, der uvægerligt færdes gennem rummet på deres vej gennem huset. På 1. sal er begge de to mødelokaler under taget blevet kraftigt fornyet. Begge er forsynet med nye storskærme til undervisningsbrug og nye reoler til opbevaring. Rummenes akustiske forhold er blevet kraftigt forbedret med nye tæpper. Tæpperne er ved hjælp af nutidig teknik blevet udført med folkekirkens indvævede logoer. I det nordlige lokale er indrettet arbejdsfaciliteter i form af fire nye hæve-sænkeborde til brug for skiftende gruppearbejder, samt en mulighed for varieret opstilling af borde og stole til brug for mindre og mellemstore møder. Det midterste gennemgangsrum på 1. sal er i dag forsynet med en møblering, der tilgodeser nutidige konfirmanders behov. Dette rum er i skrivende stund ikke helt færdiggjort. Præsteværelset på 1. sal er ligeledes nymøbleret med en arbejdsplads for natkirkepræsten, et lille mødebord for præsterne med tilhørende opslagstavle og en lille sofagruppe til brug for præsternes ofte fortrolige samtaler med udefrakommende medlemmer af menigheden. Den store Skt. Knudssal i stueetagen det smukke, højloftede rum de fleste af husets brugere kender fra utallige møder, foredrag og sammenkomster har undergået markante forandringer. Rummet var ret plaget af en middelmådig akustik. Det problem blev imødegået ved nedtagning af det fejlbehandlede midterfelt i rummets loft. Midterfeltet blev erstattet af et stort malerlærred på en specialfremstillet blændramme. Lærredet er efterfølgende hejst op på plads igen. Hensigten med netop den løsning i dette rum er, at vi ud over at løse en del af de akustiske problemer ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

6 Menighedsrådet sider også gerne vil have en kunstnerisk bearbejdning af lærredet i loftet. Dette igen i overensstemmelse med barokkens tradition. Rummet er som før nævnt fra perioden omkring 1700, barokkens blomstringsperiode i Danmark. Kan vi formå en nutidig kunstner til at påtage sig opgaven, vil vi søge fondstilskud til at få arbejdet udført. Ligeledes for at eliminere dele af rummets dårlige akustik besluttede menighedsrådet at erstatte det forholdsvis hårde linoleumsgulv i rummet med et nyt, lidt blødere gulv udført i brede, hellange, ludbehandlede douglas gulvplanker. Endelig er rummet forsynet med nye gardiner som ligeledes bidrager til de stærkt forbedrede lydforhold. For at bringe Skt. Knudssalen ind den fremtid der allerede er begyndt, blev det besluttet at forsyne rummet med en biografmulighed. Det vil sige, at der med en forholdsvis enkel betjening kan køres et stort lærred ned på den sydlige gavlvæg samtidig med at en nyindstalleret projektor placeret på en såkaldt saxelift kører ned fra loftet. Det bringer det samlede rum med en historisk oprindelse omkring år 1700 op på højde med alle nutidige krav til afvikling af foredrag, filmforevisning m.v. I Konsistoriefløjens sidste rum husets ældste rum Konsistoriesalen, der i sin grundsubstans har en alder fra omkring år 1100, har vi efter en udført farveanalyse nymalet væggene og afslebet det smukke sildebenspaketgulv. I netop det rum er der overvejelser om at nyfortolke rummets indretning for at imødegå tendensen til møbleringsmæssigt rod i det smukke rum. I ruinkælderen under Konsistoriefløjen kælderen rummer væsentlige og synlige rester af det forsvundne, middelalderlige kloster har vi fået tilladelse til at etablere et par ventilations- og dagslyslemme i østfacaden ud mod haven. Måske vil nogle besøgende i Konsistoriefløjen have bemærket den nye interne skiltning i huset. Skiltningen er overalt udført i lakeret messing med hvid skrift. Eget design. I forbindelse med afslutningen af arbejderne på Konsistoriefløjen besluttede menighedsrådet at indføre et nyt låsesystem i kirkens bygninger. Systemet er ikke mere fremmed, end at det fremdeles betjenes med en tilsyneladende traditionel nøgle. Men det er kun tilsyneladende. De i dag udleverede nøgler administreres af kirketjener Poul Jørgensen, og i hver nøgle er der indbygget en elektronisk spærring som dels kan give begrænset adgang til de respektive rum, dels lynhurtigt kan spærres, så den enkelte nøgle er uanvendelig. I den nærmeste fremtid forestår også en afrensning og udvendig nymaling af Konsistoriefløjens palævinduer. Vinduer vi i øvrigt havde en grim oplevelse med, da en stærkt narkopåvirket ung mand på et tidspunkt begik hærværk og indbrud mod vinduerne. En ulykkelig historie der gjorde næsten lige så stor skade på den unge mand som på vinduerne. Selve kirken Skt. Knuds Kirke undergår også i disse år en stilfærdig proces. I foråret i år blev det store, barokke hovedorgel genstand for en omfattende hovedistandsættelse. Den direkte anledning er fejringen af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødselsdag i året Orgelbyggerfirmaet Marcussen og Sønner forestod det store og omfattende arbejde med selve orglets mekaniske dele, mens den barokke orgelfacade fra 1740-erne ud mod kirkerummet blev nænsomt istandsat af kirkens konservator. Kirken er nu klar til at deltage i fejringen! I selve kirkerummet planlægges der netop nu nogle større arbejder. Et sprængt varmerør under gulvet gjorde os opmærksomme på det nuværende varmeanlægs formodentlig ret begrænsede restlevetid. Derfor arbejdes der med etablering af et nyt varmeanlæg med en større effektivitet og en bedre udnyttelse af varmen i 6 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

7 Menighedsrådet sider rummet. Viser det sig muligt, vil vi gerne supplere de nye varmeinstallationer under kirkerummets gulv med nye kabelføringer til brug for indføring af ny teknik i det samlede rum. Dette vil ske i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Bag hovedalteret arbejdes der netop nu med skitser til indarbejdelse af omklædningsfaciliteter for kirkens præster. Kirkens bispekåber er i forvejen placeret i dette område. I tårnet arbejdes der ligeledes på indarbejdelse af et egentligt klokkenistbur et lille, periodevis opvarmet rum hvor kirkens klokkenist kan sidde og betjene kirkens klokkespilsklaviatur. På inventarsiden er det besluttet at erhverve et vitrineskab til fremvisning af forskellige salgbare effekter fra f.eks. Det Danske Bibelselskab. Skabet er tænkt placeret ved kirkens sydvestlige indgang. Den opmærksomme kirkegænger har muligvis noteret sig, at kirkens yderdøre er blevet oliebehandlet, så træet nu fremstår smukkere og mere vejrbestandigt. Under oktoberstormen sidst i oktober 2013 hed det sig i medierne, at taget var fløjet af Odense Domkirke helt så slemt var det nu ikke, men det var slemt nok og skaderne beløb sig samlet set til en lille halv million kroner, et beløb vi fik delvis dækket af kirkens forsikringsselskab. Ved den lejlighed blev vi gjort opmærksom på, at kirkens stor blytag må forudses udskiftet indenfor et eller to tiår. Det fremmer forståelsen af, at vi indenfor en kortere tidshorisont bør få udført en digital vedligeholdelsesplan for at undgå alt for mange hovsaløsninger. I den kategori ligger en tilbagevendende vedligeholdelsesudgift på kirkens pragtaltertavle et stykke kirkekunst i helt unik skala, som kirken selvsagt er forpligtet til at passe optimalt på. Altertavlen vil i juni 2015 blive genstand for den obligatoriske, ret kostbare vedligeholdelsesproces. Denne vil sandsynligvis kunne følges i vores lokale TV2/Fyn. Også kirken har været ramt af lidt småhærværk i form af knuste ruder og opbrudte kirkebøsser hvor udbyttet umuligt kan stå mål med anstrengelserne. Det er nu afklaret i samarbejde med kirkens forsikringsselskab. I Gråbrødre Klosterkirke er bænkene i kirkerummet blevet forsynet med nye hynder. Et sprængt vandrør bag en blændet væg blev udbedret i tide og den ikke specielt gamle, blændvæg er nu forsynet med en lem for at øge tilgængeligheden i tilfælde af nye brud på rørene. I klosterkirken er der overvejelser om at foretage mindre ændringer af belysningen dels i form af belysningen af altertavlen, dels i form at udskiftning af de nuværende lampetter på væggene. Jovist, kirken den er et gammelt hus. Hvis vi regnede med at føre en tilbagelænet tilværelse på den arbejdsmæssige front, så har vi forregnet os markant. Planerne for fremtiden er en 100% teknologisk opgradering måske bliver det mest synligt nu og her i form af en elektronisk informationstavle ud mod Klingenberg og fremover måske også over mod Flakhaven hvor vi i øvrigt er begyndt og mere end mumle om at åbne kirkens nordlige dør i mere markant grad ud mod det Odense som i disse år er inde i en markant forandringsproces. Mere om det næste gang På menighedsrådets vegne Kristian Isager, Kirkeværge Aktivitetsudvalget Menighedsrådet har godkendt følgende kommissorium for aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalg har til opgave at udvælge og tilrettelægge aktiviteter som både fremmer kirkens indre liv og som også rækker ud over menigheden I aktivitetsudvalg udvælger vi aktiviteter efter følgende principper: 1. Aktiviteter, som åbner døre for religiøse og eksistentielle spørgsmål: Foredrag, studiekredse, tematiske oplæg med efterfølgende samtaler 2. kunstneriske aktiviteter, som formidler kirkemusik og andre kunstarter med religiøst og eksistentielt indhold 3. Aktiviteter for menighedspleje: f.eks. Cafémøder, sogneudflugt 4. Aktiviteter for frivillige 5. Aktiviteter for menighedsrådsmedlemmer Når budgetforhandlinger er afsluttet, vil vi planlægge aktiviteter for det kommende år og fremlægge vores planer i det næste nummer af kirkebladet. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

8 Gudstjenesteliste juni-juli-august 2015 Odense Domkirke Lørdag 6. juni International gudstjeneste Kl Signe Toft Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3- s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Lørdag 1. august International gudstjeneste Kl Jesper Hougaard Larsen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 9. august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter SOMMERCAFE Natkirken har åben hver fredag hele juli måned fra kl Der er i den forbindelse sommercafe. Middagsandagt i Domkirkens Kor hver onsdag kl Korrejsekoncert med Folkekirkens Ungdomskor Odense Domkirke lørdag den 29. august kl. 16 I uge 42 drager ca. 100 sangere fra kirkekor over hele Fyn på korrejse til Berlin og Gdansk. Korene har det meste af et år i forvejen øvet på et fælles repertoire til turen. Ved koncerten i domkirken fremfører rejsekoret deres program. Som dirigenter medvirker Anne Buch Hansen og Kirsten Wind Retoft, som pianist medvirker Kamilla Sørensen og organist er Anders Grankvist Schou. 8 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

9 Graabrødre Klosterkirke Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Onsdag 10. juni Gudstjeneste på engelsk Kl Marianne Hougaard Larsen Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Morgensang i Klosterkirken hver fredag kl I juli måned holder morgensangen sommerferie. Søndag 9 august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Sommerkoncert med Graabrødre Kirkekor og korskole Torsdag den 18. juni kl. 19 afslutter Graabrødre Klosterkirkes to kor traditionen tro sæsonen med en festlig sommerkoncert. Ved koncerten medvirker desuden cellist Ida Franck Katekumenatet samtalegruppe om tro Afslutning i Gråbrødre kirke med voksenkonfirmation d.7.juni ved gudstjenesten kl Nyt katekumenat starter i september Informationsmøde 2. september kl Tilmelding hos Sognepræst Anne Reiter Hamilton projektet fællesspisning Fortsætter til efteråret, næste gang 27. august. Spisningen begynder og slutter med aftensang i kirken ca Alle er velkomne og det er gratis! Kom og spis i hyggeligt fællesskab. Biker-gudstjeneste I forbindelse med HCAndersenfestivalen er der biker-gudstjeneste i Domkirken d.15. august kl umiddelbart derefter køres der parade til festpladsen i Tusindårsskoven. Alle er velkomne- også uden motorcykel! Prædikant: sognepræst Anne Reiter Film Cafe-aftener Begynder igen i september se hjemmesiden Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense The Danish Church Cross-Cultural Network in Odense Gudstjenester på dansk og engelsk, kvindegruppe, mødregruppe, sprogcafé, højskoleaktiviteter, sjælesorg og kirkelige handlinger for flygtninge og indvandrere/ Church Services in Danish and English, pastoral care etc. Contact: Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Phone , Find us on Facebook. JUNI- AUGUST

10 Internationale sommer-orgelkoncerter Domorganist Ejner Nielsen, Viborg Sct. Knuds Dag, fredag d. 10. juli kl Ejner Nielsen er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1983 samt med videregående studier i orgel og korledelse. Sideløbende med sine forskellige organistansættelser har Ejner Nielsen beklædt diverse tillidshverv og virket som underviser ved Vestervig Kirkemusikskole. Han er en aktiv initiativtager til og formidler af klassisk musik til et bredt publikum. I 2011 var Ejner Nielsen således initiativtager til og medstifter af Klassisk i Viborg, et unikt samarbejde mellem kommune, musikskole, musikforening og alle kirker i Viborg. Efterfølgende har samarbejdet genereret dels et vok sende publikum, dels flere og større musikalske oplevelser i Viborg kommune, fordelt ud på Musiksal, kirker, skoler og forsamlingshuse. Siden 2004 er han domorganist ved Viborg Domkirke. Ved koncerten spiller Ejner Nielsen værker af Bach, Franck, Vierne og danske Richard Sennels. Entré 50 kr. Domorganist Erling A. Thomsen, Aalborg: Tirsdag den 14. juli kl Erling A. Thomsen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med efterfølgende studier i Paris hos Gaston Litaize, André Isoir og Susan Landale samt deltagelse i mesterkurser i ind- og udland. I perioden var Erling Thomsen rektor for Vestervig Kirkemusikskole og organist ved Vestervig-Agger kirker. Siden 1997 har han været domorganist ved Budolfi Kirke, Aalborg og igennem en årrække haft et aktivt virke som orgelsolist og akkompagnatør, som underviser, bl.a. ved landets kirkemusikskoler, og som orgelkonsulent - senest i forbindelse med det nye koncertsalsorgel i Musikkens Hus, Aalborg. Ved koncerten spiller Erling Thomsen værker af Marchand, Balbastre, Saint-Saëns, Widor og danske Leif Martinussen. Entré 50 kr. Andrzej Szadejko, Polen Tirsdag d. 21. juli kl Værker af polske komponister som Müthel, Gleimann og Gronau samt Bach og Duruflé. Andrzej Szadejko er uddannet fra konservatoriet i Warszawa og Schola Cantorum i Basel og har i dag et imponerende bredt virke som både koncertorganist, dirigent, komponist og organolog. Han er desuden prisvinder ved adskillige internationale orgelkonkurrencer og fungerer til daglig som professor i orgel- og continuospil ved konservatoriet i Gdansk. Endvidere har Andrzej Szadejko en lang række pladeudgivelser bag sig både som orgelsolist og med Goldberg Baroque Ensemble, som han er kunstnerisk leder af. Entré 50 kr. Under Blomsterfestivalen vil der fredag d. 14. og lørdag d. 15. august kl være ½ times stemnings musik i Gråbrødre Kloster kirke ved Troels Nørgaard. Troels spiller drejelire og er folkemusikstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium foruden sanger i Domkirkens kor. 10 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

11 i Domkirken Klokkespilskoncerter Alle klokkespilskoncerter varer ca. 45 minutter. Koncerterne høres bedst i Eventyrhaven bag ved kirken. I konsistoriesalen er opstillet storskærm, som transmitterer direkte fra klokkespillet i tårnet. Lørdag den 15. august er der mulighed for fremvisning af tårnet samt at opleve koncerten i tårnet umiddelbart ved siden af den spillende klokkenist. Interesserede bedes stå klar i domkirken ved tårntrappen i kirkens sydvestlige hjørne kl den dag. Der er et begrænset antal pladser i tårnet. Paul Rosoman, New Zealand Tirsdag d. 28. juli kl. 16:30 Værker af Jan Zwart, Douglas Lilburn, Marco Enrico Bossi, Franz Tunder, Jacob Lustig og Dietrich Buxtehude. Paul Rosoman er organist og korleder ved St Luke s Anglican Church, Wellington. Herudover plejer han et særdeles alsidigt virke som internationalt anerkendt orgelsolist og akkompagnatør med turnévirksomhed i både New Zealand og Europa og er tillige en regelmæssig gæst i new zealandsk radios programmer om kunst. Han har som musiker samarbejdet med en række anerkendte korensembler og Brass bands og er desuden leder af Bayard Limited, et professionelt management bureau specialiseret i lancering af orgelspillere og koncerter. Entré 50 kr. Sct. Knuds Dag Fredag den 10. juli kl Peter Langberg, Vor Frelsers Kirke, København Lørdag den 25. juli kl Roel Smit, Hengelo, Holland Lørdag den 18. juli kl Benjamin Davis Maack, Hedeager Kirke, Herning Lørdag den 15. august kl Koncert samt fremvisning af tårn og klokkespil ved Anders Grankvist Schou ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

12 Domkirkekonference i København Hvert andet år afholdes der konference i en af de nordeuropæiske domkirker på skift. Deltagerne kommer fra Storbritanien, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Formålet er at inspirere hinanden gensidigt til at varetage den særlige forpligtelse og opgave, der hører med til iªkke bare at være sognekirke, men også hele stiftets kirke. Til hver konferenceår vælges der et tema, som belyses fra så mange sider, som muligt, både musikalsk, liturgisk, diakonalt, kunstnerisk mm. Temaet for konferencen i København var Domkirken kultur eller mod-kultur. Domkirker besøges af mange turister, elever og studerende, fordi de som oftest er storslåede historiske monumenter. Men at være et dokument om en forgangen storhedstid er kun en af domkirkens facetter. Domkirken er også et sted, mennesker søger hen for at finde trøst og inspiration. Derfor må Domkirken være arnested for nye måder at udtrykke evangeliet på i musik, kunst, ord og liturgi samtidig med at der bygges menighed og rækkes bredere ud til forskellige grupper i samfundet. I år præsenteredes mange forskellige eksempler på domkirkers arbejde på Domkirkekonferencens deltagere med Blackburns kommunikationsmedarbejder Mrs. Auwar i forgrunden. at række ud til marginaliserede grupper i samfundet og på den måde fungere som mod-kultur. F.eks. har Domkirken i Oslo haft et projekt, hvor man samlede byens romaer og lavede musik sammen med dem. En norsk musiker rejste med til Rumænien for at besøge deres musikalske rødder. Derefter spillede de Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke til en stor folkefest i Oslo centrum. En måde at bygge en bro henover alle de mange fordomme om romaer og for en stund inddrage dem i fællesskabet. En måde at anerkende og respektere dem på og give dem nyt håb, selvom det måske ikke til daglig lader sig gør at leve problemløst med hinanden. Et andet projekt fra Blackburn i England arbejder med interreligiøs dialog. Byens domkirke har ansat en kvindelig muslim til at være kommunikationsmedarbejder. Kvinden fortalte, at hun som troende muslim næsten ikke havde kunnet forstå, at hun var ansat i en dom kirke! Hendes arbejde havde medført mange begivenheder, hvor man talte sammen på kryds og tværs og resultatet for Blackburn som by var, at stemningen i byen var blevet mærkbart bedre. Man kan spørge, om det er kirkens opgave at udføre sådant arbejde. Det er et spørgsmål, hver enkelt kirke må stille sig. Og alene det at gå i gang med at tale om det er inspirerende! Sognepræst Anne Birgitte Reiter ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Læs mere på vores hjemmeside

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Adresser Odense Domkirke og kirkekontoret Klosterbakken 2 5000 Odense C Graabrødre

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Kirkevært i Domkirken Koncert med Emmanuel College Chapel Choir Vandringen til Emmaus Påskekoncert i Domkirken HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN MARTS

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD REFERAT FOR BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00 i Annexgården, Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby Til stede: Leif Andersen,

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013 Carl-Henning Pedersens udsmykning af koret i Ribe Domkirke, 1983-88. Foto venligst stillet til rådighed af kirketjener Folmer Iversen, Ribe Domkirke. RYSLINGE SOGNEKIRKE September oktober november Nr.

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Peter Borring Sørensen (forhåndsafbud) 07.01.2014 13/14, 09. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C.

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C. Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 19. juni 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2011-2012

Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Kirkemusikhøjskole 2011-2012 . Kirkemusikhøjskole 2011-2012 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne Atter bydes der velkommen til en sæson i kirkemusikhøjskolen ved Storring-Stjær,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere