ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE"

Transkript

1 ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN JUNI - JULI - AUGUST 2015

2 Adresser Odense Domkirke og kirkekontoret Klosterbakken Odense C 2 Graabrødre Klosterkirke Jernbanegade 9, Gråbrødre Plads Odense C Telefon Kirketjenere træffes i Domkirkens åbningstid kl og på Telefon Redaktør: Kordegn Svend Thomsen Udgiver: Sankt Knud Sogns menighedsråd Design og tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Fotograf: Ingi Rosinberg Scan koden og læs mere på vores hjemmeside. Afsked Af Henrik Wigh-Poulsen Efter mange og lange køreture frem og tilbage til Aarhus stift, masser af møder og et ansættelsesudvalg på omkring 2200 præster og menighedsrådsmedlemmer er jeg, som I måske nok ved, blevet valgt til biskop over Aarhus stift fra d. 1. september at regne. Se, det er jo let nok at skrive, men - i hvert fald for mig - svært helt at forstå. Det vil nu nok dæmre i løbet af de næste måneder, ligesom det helt sikkert vil gå stadigt mere op for mig, hvad det medfører af store ændringer i mit og min families liv. En af de helt store ændringer er selvfølgelig det faktum, at vi skal flytte tilbage til den by og den egn, vi kender så godt og holder så meget af. Og ikke mindst at vi skal flytte fra en by og ikke mindst en masse mennesker, som vi har lært at kende og holder meget af. Så vi er på en gang både glade og vemodige. Jeg kan imidlertid uden mindste tøven sige, at uden jer, menighed, kollegaer og betjening, havde jeg aldrig haft modet til at søge den stilling,som mange gode folk i Aarhus kaldte mig til. Da jeg kom til de her to kirker for syv år siden var det efter en længere pause fra forkyndegeningen. Det var med jer som lyttere og bedømmere og kilder til mod og inspiration, at jeg genfandt mine ben som præst og prædikant. Og det kan jeg ikke takke jer nofor. For det er, hvad en biskop, ja enhver kristen, skal og skylder: tale budskabet ind i sin samtid, så det bliver hørt. Vi gør det aldrig godt nok, men vi skal stræbe efter det og opbygge hinanden til at gøre budskabet, de byggede vores kirker på, gældende her og nu, hvor vi lever og er. Årene i Odense vil altid stå for os som noget særligt. Tak til alle jer gode mennesker, som bevægede mig på så mange forskellige gode måder, og som jeg forhåbentligt bevægede lidt ved at prædike og tale og være der, så godt, som jeg nu kunne. Menneskene er forskellige, men menigheden er den samme. Det er godt at tænke på nu hvor vores veje skilles. Guds velsignelse over dette sted og disse kirker og alle jer, der virker her. Som vi sammen har sunget her i byens, synes jeg, smukkeste rum: Lad livets kilde flyde, at ingen stopper den! Lad folkene sig fryde, mens tider farer hen!. Og så kan det vist ikke siges bedre. Domprovst Henrik Wigh-Poulsen

3 og omkostningerne ved deres fælles liv: børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Man både griner og græder med familien Nielsen og det er netop forestillingens ønske at berøre tragiske såvel som komiske sider af menneskets liv og samliv i fortællingen om dette markante og på mange måder banebrydende ægteskab ved indgangen til den moderne tid. Entré 50 kr. Carl Nielsen 150 år Overalt i det ganske land markeres i året for komponisten Carl Nielsens fødsel. Hans betydning og indsats for den folkelige danske sang kan kun sammenlignes med den, han ydede for den orkestrale, eller verdensmusikken. Her i Odense Domkirke, i umiddelbar nærhed af Carl Nielsens fødested, fejrer vi naturligvis bysbarnet med en bred vifte af musikalske begivenheder, der på fornemste vis afspejler mangfoldigheden i hans imponerende virke. Torsdag 28/5 kl Sct. Knuds Salen: Carl Nielsen og Salmerne Domprovst Henrik Wigh Poulsen fortæller om Carl Nielsens salmemelodier og deres tekster. Domorganist Randi Mortensen og klarinettisten Tine Maj Antonsen supplerer med en buket af Nielsens kammermusikalske værker. Lørdag 6/6 kl Domkirkens krypt: Carl Nielsen og Kærligheden Musikteatret Elantori opfører Min egen kære ven - en collage over Carl Nielsen og hustruen, billedhugger Anne-Marie Carl Nielsens liv med udgangspunkt i breve og dagbøger. Forestillingen belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne Søndag 7/6 kl i Domkirken Carl Nielsen og Kormusikken Domkoret, Gråbrødre kirkekor og violinist Jette Jokumsen opfører kor- og kammermusik af de to fødselarer Carl Nielsen og norske Knut Nystedt (100 år) under ledelse af kirkens to organister, Anders Grankvist Schou og domorganist Randi Elisabeth Mortensen. Fri entré. Tirsdag 9/6 kl Klokkespil Fødselsdagstoner fra klokketårnet Anders Grankvist Schou spiller et udvalg af Carl Nielsens kendte melodier i arrangement for klokkepil. Lørdag 13/6 kl Domkirken: Carl Nielsen og Orglet Domorganist Randi Elisabeth Mortensen spiller Carl Nielsens samlede orgelværker fra kirkens to orgler. Koncerten afsluttes fra hovedorglet med den monumentale orgelfantasi Commotio, der i øvrigt blev det sidste værk fra Carl Nielsens hånd komponeret i 1931, året for hans død. Fri entré. Søndag 14/6 kl Gråbrødre Klosterkirke Carl Nielsen og Den Folkelige Sang På programmet denne eftermiddag står Carl Nielsens folkelige sange. Mezzosopranen Malena Rønnow Hausmann synger og kirkens to organister Anders Grankvist Schou og Randi Mortensen spiller og fortæller. Der vil selvfølgelig blive rig anledning til at synge med på en række af Nielsens kendte og elskede sange. Temaet Carl Nielsen og Den Orkestrale Musik overlader vi til Odense Symfoniorkester! Fri entré. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

4 Menighedsrådet sider Sognets budget for 2016 Det er nu tredje gang det siddende menighedsråd er i gang med at budgettere. Vi mener det er af afgørende betydning at alle i menighedsrådet ved hvordan budget og regnskab er bygget op at man har gennemsigtighed både i proces og i resultat. Således startede vi inden den egentlige budgetbehandling med et lille kursus et orienterende møde hvor regnskabsfører grundigt forklarede sammenhænge og tilgang til budgetteringsprocessen. Efterfølgende startede vi med et blankt stykke papir inden de første forslag til tal på diverse konti mødte papiret, havde vi grundige drøftelser af den overordnede retning for sognet: Er retningen den rigtige, bruger vi pengene bedst muligt, er der noget vi kan gøre bedre, billigere? Drøftelserne var mange og vi kom vidt omkring det bedste er, at vi i dag efter 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med budgetbehandling stadig ikke er færdige! Menighedsrådet arbejder godt sammen, der er en god respektfuld tone ved møderne, ved drøftelserne selvom vi ikke altid er enige kan vi godt respektere divergerende holdninger. Som proces er budgetbehandlingen en stor succes, den har i øget grad samlet rådsmedlemmerne i ønsket om at gøre det bedste for sognet. Efterfølgende har vi til dato haft 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med behandling af budget 2016 vi har brugt mange gode timer sammen hvor vi har drøftet sognets overordnede retning. Det manglede bare vi skal stå til regnskab over for menigheden med hvad vi gør og hvordan vi bruger pengene! Der er ved de sidste behandlinger forslagsvis kommet tal på papiret der mangler stadig en del i at få enderne til at nå sammen, men efter 5. behandling af budget 2016 så vil vi være i mål! Vi vil derefter med en til vished grænsende sandsynlighed præsentere jer for en korrigeret målsætning for sognet, og med sikkerhed et budget der afspejler de mange gode drøftelser der har været. 4 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN På menighedsrådets vegne Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Formand Hvad laver menighedsrådet egentlig? Der er nu gået 2½ år i menighedsrådet og vi er ved at finde vores ståsted. Det tager tid at komme ind i et eksisterende fællesskab med den kultur der er opbygget gennem tid. Vi føler nu at være en del af en kompleks kultur, med mange forskelligrettede meninger og holdninger til hvad vores kirke skal udtrykke og hvordan det bliver ført ud i livet. Vi kan nu drøfte kirkens liv og ikke kun mursten. Vi har gennemført afslutningen på renoveringen af konsitoriebygningen, afsluttet lønforhandlingerne vedr. personalet, lagt budget for 2014 og 2015, godkendt regnskab for 2013 og Akustikken i Skt. Knuds salen er forbedret betydeligt ved nyt gulv, stort lærred i loftet og gardiner. Det samme gør sig gældende for konfirmandstuen med pålægning af tæpper. Så har vi ansat en natkirke præst, og derved sikret natkirken nyt liv. Der har også været afholdt 2 menighedsmøder, hvor der har været mulighed for at komme med ideer og forslag til menighedsrådet. Hovedorglet har fået en gennemgribende renovering. Opgaver der nu er taget hul på, er gennemgang af de nuværende aktiviteter hvad kan gøres bedre dette giver også anledning til drøftelser om indholdet at aktiviteterne og sætte hinandens værdier og holdninger i spil, en spændende proces som vi er midt i. Der er også i år det rent praktiske med gennemgang og godkendelse af regnskab og lægge budget for 2016, som vi i år giver en særlig opmærksomhed, da vi ønsker at fordele de midler, vi er stillet til rådighed, på en måde så aktiviteterne tydeligt afspejles her. Endelig sættes en proces i gang med forbedring af formidling af vores kulturarv, som omfatter en unik historie omkring bl.a. kongegravene og ørnetæppet. Kirkens varme- og lydanlæg står også for en fornyelse, og dette er nu også ved at blive projektbeskrevet, ligesom vi har besluttet at vi i 2015 vil opstille en elektronisk informationstavle foran Domkirken. Der er nok at fortage sig og I vil løbende blive holdt underrettet. På menighedsrådets vegne Helga Halck, Næstformand

5 Menighedsrådet sider De fleste kender Grundtvigs salme: Kirken den er et gammelt hus og kan stille nynne med på den. Det gik i sandhed op for det nuværende menighedsråd i Skt. Knuds Sogn, da vi efter sidste valg tiltrådte vores arbejde. Tanken har ofte strejfet mig, når jeg har siddet stilfærdigt under domkirkens høje, gotiske hvælv eller bevæget mig i Gråbrødre Klosterkirkes umådeligt smukke lille klostergang hen mod kirken, det må være Odenses suverænt ældste brugshuse. En fantastisk tanke, at bygningernes rum stadig anvendes til det de er opført til og at de formodentlig fremdeles vil anvendes til det samme om hundrede år. Det er noget af et ansvar vi der har taget på os. Vi i menighedsrådet mener, at vi gør vores bedste for at løfte arven. Da vi tiltrådte, overtog vi en ca. 80% færdiggjort restaurerings- og istandsættelsesarbejde af kirkens konsistoriefløj og det tidligere kapel. Konsistoriefløjen er i sin nuværende form indrettet i en middelalderlig klosterruin. Indretningen blev forestået af den navnkundige biskop Kingo lige omkring år 1700 primært til undervisningsformål og udført med såkaldte gennemgangsrum, det vil sige, at en væsentlig del af stueetagens rum i dagligdagen er belastet af færdsel gennem rummet. Kapellet er ligeledes genskabt i klosterruinen i begyndelsen af forrige århundrede. Istandsættelsesarbejderne har forsynet kirken med nye toiletfaciliteter, køkken og mødefaciliteter, en nyetableret trappe til 1. sal og en ny trappe til havesiden samt et nyindrettet kontor kordegnekontor. Projektet var i god gænge, og vi fik færdiggjort de aftalte arbejder sammen med arkitekter, ingeniører og håndværkere. Det betød bestemt ikke, at det nye menighedsråd herefter blev arbejdsløst. De nyindrettede rum skulle møbleres. Gennem forskellige forhandlinger lykkedes det os at indkøbe nye møbler til overkommelige priser. I stueetagen blev kordegnekontorets møblering og belysning fornyet så både kordegnen og de mange besøgende føler sig velkomne i rummet. Ligeledes blev personalerummets møblement og belysning fornyet så det på én gang fremstår åbent og imødekommende og dog afskærmet mod de mange, der uvægerligt færdes gennem rummet på deres vej gennem huset. På 1. sal er begge de to mødelokaler under taget blevet kraftigt fornyet. Begge er forsynet med nye storskærme til undervisningsbrug og nye reoler til opbevaring. Rummenes akustiske forhold er blevet kraftigt forbedret med nye tæpper. Tæpperne er ved hjælp af nutidig teknik blevet udført med folkekirkens indvævede logoer. I det nordlige lokale er indrettet arbejdsfaciliteter i form af fire nye hæve-sænkeborde til brug for skiftende gruppearbejder, samt en mulighed for varieret opstilling af borde og stole til brug for mindre og mellemstore møder. Det midterste gennemgangsrum på 1. sal er i dag forsynet med en møblering, der tilgodeser nutidige konfirmanders behov. Dette rum er i skrivende stund ikke helt færdiggjort. Præsteværelset på 1. sal er ligeledes nymøbleret med en arbejdsplads for natkirkepræsten, et lille mødebord for præsterne med tilhørende opslagstavle og en lille sofagruppe til brug for præsternes ofte fortrolige samtaler med udefrakommende medlemmer af menigheden. Den store Skt. Knudssal i stueetagen det smukke, højloftede rum de fleste af husets brugere kender fra utallige møder, foredrag og sammenkomster har undergået markante forandringer. Rummet var ret plaget af en middelmådig akustik. Det problem blev imødegået ved nedtagning af det fejlbehandlede midterfelt i rummets loft. Midterfeltet blev erstattet af et stort malerlærred på en specialfremstillet blændramme. Lærredet er efterfølgende hejst op på plads igen. Hensigten med netop den løsning i dette rum er, at vi ud over at løse en del af de akustiske problemer ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

6 Menighedsrådet sider også gerne vil have en kunstnerisk bearbejdning af lærredet i loftet. Dette igen i overensstemmelse med barokkens tradition. Rummet er som før nævnt fra perioden omkring 1700, barokkens blomstringsperiode i Danmark. Kan vi formå en nutidig kunstner til at påtage sig opgaven, vil vi søge fondstilskud til at få arbejdet udført. Ligeledes for at eliminere dele af rummets dårlige akustik besluttede menighedsrådet at erstatte det forholdsvis hårde linoleumsgulv i rummet med et nyt, lidt blødere gulv udført i brede, hellange, ludbehandlede douglas gulvplanker. Endelig er rummet forsynet med nye gardiner som ligeledes bidrager til de stærkt forbedrede lydforhold. For at bringe Skt. Knudssalen ind den fremtid der allerede er begyndt, blev det besluttet at forsyne rummet med en biografmulighed. Det vil sige, at der med en forholdsvis enkel betjening kan køres et stort lærred ned på den sydlige gavlvæg samtidig med at en nyindstalleret projektor placeret på en såkaldt saxelift kører ned fra loftet. Det bringer det samlede rum med en historisk oprindelse omkring år 1700 op på højde med alle nutidige krav til afvikling af foredrag, filmforevisning m.v. I Konsistoriefløjens sidste rum husets ældste rum Konsistoriesalen, der i sin grundsubstans har en alder fra omkring år 1100, har vi efter en udført farveanalyse nymalet væggene og afslebet det smukke sildebenspaketgulv. I netop det rum er der overvejelser om at nyfortolke rummets indretning for at imødegå tendensen til møbleringsmæssigt rod i det smukke rum. I ruinkælderen under Konsistoriefløjen kælderen rummer væsentlige og synlige rester af det forsvundne, middelalderlige kloster har vi fået tilladelse til at etablere et par ventilations- og dagslyslemme i østfacaden ud mod haven. Måske vil nogle besøgende i Konsistoriefløjen have bemærket den nye interne skiltning i huset. Skiltningen er overalt udført i lakeret messing med hvid skrift. Eget design. I forbindelse med afslutningen af arbejderne på Konsistoriefløjen besluttede menighedsrådet at indføre et nyt låsesystem i kirkens bygninger. Systemet er ikke mere fremmed, end at det fremdeles betjenes med en tilsyneladende traditionel nøgle. Men det er kun tilsyneladende. De i dag udleverede nøgler administreres af kirketjener Poul Jørgensen, og i hver nøgle er der indbygget en elektronisk spærring som dels kan give begrænset adgang til de respektive rum, dels lynhurtigt kan spærres, så den enkelte nøgle er uanvendelig. I den nærmeste fremtid forestår også en afrensning og udvendig nymaling af Konsistoriefløjens palævinduer. Vinduer vi i øvrigt havde en grim oplevelse med, da en stærkt narkopåvirket ung mand på et tidspunkt begik hærværk og indbrud mod vinduerne. En ulykkelig historie der gjorde næsten lige så stor skade på den unge mand som på vinduerne. Selve kirken Skt. Knuds Kirke undergår også i disse år en stilfærdig proces. I foråret i år blev det store, barokke hovedorgel genstand for en omfattende hovedistandsættelse. Den direkte anledning er fejringen af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødselsdag i året Orgelbyggerfirmaet Marcussen og Sønner forestod det store og omfattende arbejde med selve orglets mekaniske dele, mens den barokke orgelfacade fra 1740-erne ud mod kirkerummet blev nænsomt istandsat af kirkens konservator. Kirken er nu klar til at deltage i fejringen! I selve kirkerummet planlægges der netop nu nogle større arbejder. Et sprængt varmerør under gulvet gjorde os opmærksomme på det nuværende varmeanlægs formodentlig ret begrænsede restlevetid. Derfor arbejdes der med etablering af et nyt varmeanlæg med en større effektivitet og en bedre udnyttelse af varmen i 6 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

7 Menighedsrådet sider rummet. Viser det sig muligt, vil vi gerne supplere de nye varmeinstallationer under kirkerummets gulv med nye kabelføringer til brug for indføring af ny teknik i det samlede rum. Dette vil ske i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Bag hovedalteret arbejdes der netop nu med skitser til indarbejdelse af omklædningsfaciliteter for kirkens præster. Kirkens bispekåber er i forvejen placeret i dette område. I tårnet arbejdes der ligeledes på indarbejdelse af et egentligt klokkenistbur et lille, periodevis opvarmet rum hvor kirkens klokkenist kan sidde og betjene kirkens klokkespilsklaviatur. På inventarsiden er det besluttet at erhverve et vitrineskab til fremvisning af forskellige salgbare effekter fra f.eks. Det Danske Bibelselskab. Skabet er tænkt placeret ved kirkens sydvestlige indgang. Den opmærksomme kirkegænger har muligvis noteret sig, at kirkens yderdøre er blevet oliebehandlet, så træet nu fremstår smukkere og mere vejrbestandigt. Under oktoberstormen sidst i oktober 2013 hed det sig i medierne, at taget var fløjet af Odense Domkirke helt så slemt var det nu ikke, men det var slemt nok og skaderne beløb sig samlet set til en lille halv million kroner, et beløb vi fik delvis dækket af kirkens forsikringsselskab. Ved den lejlighed blev vi gjort opmærksom på, at kirkens stor blytag må forudses udskiftet indenfor et eller to tiår. Det fremmer forståelsen af, at vi indenfor en kortere tidshorisont bør få udført en digital vedligeholdelsesplan for at undgå alt for mange hovsaløsninger. I den kategori ligger en tilbagevendende vedligeholdelsesudgift på kirkens pragtaltertavle et stykke kirkekunst i helt unik skala, som kirken selvsagt er forpligtet til at passe optimalt på. Altertavlen vil i juni 2015 blive genstand for den obligatoriske, ret kostbare vedligeholdelsesproces. Denne vil sandsynligvis kunne følges i vores lokale TV2/Fyn. Også kirken har været ramt af lidt småhærværk i form af knuste ruder og opbrudte kirkebøsser hvor udbyttet umuligt kan stå mål med anstrengelserne. Det er nu afklaret i samarbejde med kirkens forsikringsselskab. I Gråbrødre Klosterkirke er bænkene i kirkerummet blevet forsynet med nye hynder. Et sprængt vandrør bag en blændet væg blev udbedret i tide og den ikke specielt gamle, blændvæg er nu forsynet med en lem for at øge tilgængeligheden i tilfælde af nye brud på rørene. I klosterkirken er der overvejelser om at foretage mindre ændringer af belysningen dels i form af belysningen af altertavlen, dels i form at udskiftning af de nuværende lampetter på væggene. Jovist, kirken den er et gammelt hus. Hvis vi regnede med at føre en tilbagelænet tilværelse på den arbejdsmæssige front, så har vi forregnet os markant. Planerne for fremtiden er en 100% teknologisk opgradering måske bliver det mest synligt nu og her i form af en elektronisk informationstavle ud mod Klingenberg og fremover måske også over mod Flakhaven hvor vi i øvrigt er begyndt og mere end mumle om at åbne kirkens nordlige dør i mere markant grad ud mod det Odense som i disse år er inde i en markant forandringsproces. Mere om det næste gang På menighedsrådets vegne Kristian Isager, Kirkeværge Aktivitetsudvalget Menighedsrådet har godkendt følgende kommissorium for aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalg har til opgave at udvælge og tilrettelægge aktiviteter som både fremmer kirkens indre liv og som også rækker ud over menigheden I aktivitetsudvalg udvælger vi aktiviteter efter følgende principper: 1. Aktiviteter, som åbner døre for religiøse og eksistentielle spørgsmål: Foredrag, studiekredse, tematiske oplæg med efterfølgende samtaler 2. kunstneriske aktiviteter, som formidler kirkemusik og andre kunstarter med religiøst og eksistentielt indhold 3. Aktiviteter for menighedspleje: f.eks. Cafémøder, sogneudflugt 4. Aktiviteter for frivillige 5. Aktiviteter for menighedsrådsmedlemmer Når budgetforhandlinger er afsluttet, vil vi planlægge aktiviteter for det kommende år og fremlægge vores planer i det næste nummer af kirkebladet. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

8 Gudstjenesteliste juni-juli-august 2015 Odense Domkirke Lørdag 6. juni International gudstjeneste Kl Signe Toft Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3- s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Lørdag 1. august International gudstjeneste Kl Jesper Hougaard Larsen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 9. august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter SOMMERCAFE Natkirken har åben hver fredag hele juli måned fra kl Der er i den forbindelse sommercafe. Middagsandagt i Domkirkens Kor hver onsdag kl Korrejsekoncert med Folkekirkens Ungdomskor Odense Domkirke lørdag den 29. august kl. 16 I uge 42 drager ca. 100 sangere fra kirkekor over hele Fyn på korrejse til Berlin og Gdansk. Korene har det meste af et år i forvejen øvet på et fælles repertoire til turen. Ved koncerten i domkirken fremfører rejsekoret deres program. Som dirigenter medvirker Anne Buch Hansen og Kirsten Wind Retoft, som pianist medvirker Kamilla Sørensen og organist er Anders Grankvist Schou. 8 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

9 Graabrødre Klosterkirke Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Onsdag 10. juni Gudstjeneste på engelsk Kl Marianne Hougaard Larsen Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Morgensang i Klosterkirken hver fredag kl I juli måned holder morgensangen sommerferie. Søndag 9 august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Sommerkoncert med Graabrødre Kirkekor og korskole Torsdag den 18. juni kl. 19 afslutter Graabrødre Klosterkirkes to kor traditionen tro sæsonen med en festlig sommerkoncert. Ved koncerten medvirker desuden cellist Ida Franck Katekumenatet samtalegruppe om tro Afslutning i Gråbrødre kirke med voksenkonfirmation d.7.juni ved gudstjenesten kl Nyt katekumenat starter i september Informationsmøde 2. september kl Tilmelding hos Sognepræst Anne Reiter Hamilton projektet fællesspisning Fortsætter til efteråret, næste gang 27. august. Spisningen begynder og slutter med aftensang i kirken ca Alle er velkomne og det er gratis! Kom og spis i hyggeligt fællesskab. Biker-gudstjeneste I forbindelse med HCAndersenfestivalen er der biker-gudstjeneste i Domkirken d.15. august kl umiddelbart derefter køres der parade til festpladsen i Tusindårsskoven. Alle er velkomne- også uden motorcykel! Prædikant: sognepræst Anne Reiter Film Cafe-aftener Begynder igen i september se hjemmesiden Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense The Danish Church Cross-Cultural Network in Odense Gudstjenester på dansk og engelsk, kvindegruppe, mødregruppe, sprogcafé, højskoleaktiviteter, sjælesorg og kirkelige handlinger for flygtninge og indvandrere/ Church Services in Danish and English, pastoral care etc. Contact: Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Phone , Find us on Facebook. JUNI- AUGUST

10 Internationale sommer-orgelkoncerter Domorganist Ejner Nielsen, Viborg Sct. Knuds Dag, fredag d. 10. juli kl Ejner Nielsen er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1983 samt med videregående studier i orgel og korledelse. Sideløbende med sine forskellige organistansættelser har Ejner Nielsen beklædt diverse tillidshverv og virket som underviser ved Vestervig Kirkemusikskole. Han er en aktiv initiativtager til og formidler af klassisk musik til et bredt publikum. I 2011 var Ejner Nielsen således initiativtager til og medstifter af Klassisk i Viborg, et unikt samarbejde mellem kommune, musikskole, musikforening og alle kirker i Viborg. Efterfølgende har samarbejdet genereret dels et vok sende publikum, dels flere og større musikalske oplevelser i Viborg kommune, fordelt ud på Musiksal, kirker, skoler og forsamlingshuse. Siden 2004 er han domorganist ved Viborg Domkirke. Ved koncerten spiller Ejner Nielsen værker af Bach, Franck, Vierne og danske Richard Sennels. Entré 50 kr. Domorganist Erling A. Thomsen, Aalborg: Tirsdag den 14. juli kl Erling A. Thomsen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med efterfølgende studier i Paris hos Gaston Litaize, André Isoir og Susan Landale samt deltagelse i mesterkurser i ind- og udland. I perioden var Erling Thomsen rektor for Vestervig Kirkemusikskole og organist ved Vestervig-Agger kirker. Siden 1997 har han været domorganist ved Budolfi Kirke, Aalborg og igennem en årrække haft et aktivt virke som orgelsolist og akkompagnatør, som underviser, bl.a. ved landets kirkemusikskoler, og som orgelkonsulent - senest i forbindelse med det nye koncertsalsorgel i Musikkens Hus, Aalborg. Ved koncerten spiller Erling Thomsen værker af Marchand, Balbastre, Saint-Saëns, Widor og danske Leif Martinussen. Entré 50 kr. Andrzej Szadejko, Polen Tirsdag d. 21. juli kl Værker af polske komponister som Müthel, Gleimann og Gronau samt Bach og Duruflé. Andrzej Szadejko er uddannet fra konservatoriet i Warszawa og Schola Cantorum i Basel og har i dag et imponerende bredt virke som både koncertorganist, dirigent, komponist og organolog. Han er desuden prisvinder ved adskillige internationale orgelkonkurrencer og fungerer til daglig som professor i orgel- og continuospil ved konservatoriet i Gdansk. Endvidere har Andrzej Szadejko en lang række pladeudgivelser bag sig både som orgelsolist og med Goldberg Baroque Ensemble, som han er kunstnerisk leder af. Entré 50 kr. Under Blomsterfestivalen vil der fredag d. 14. og lørdag d. 15. august kl være ½ times stemnings musik i Gråbrødre Kloster kirke ved Troels Nørgaard. Troels spiller drejelire og er folkemusikstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium foruden sanger i Domkirkens kor. 10 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

11 i Domkirken Klokkespilskoncerter Alle klokkespilskoncerter varer ca. 45 minutter. Koncerterne høres bedst i Eventyrhaven bag ved kirken. I konsistoriesalen er opstillet storskærm, som transmitterer direkte fra klokkespillet i tårnet. Lørdag den 15. august er der mulighed for fremvisning af tårnet samt at opleve koncerten i tårnet umiddelbart ved siden af den spillende klokkenist. Interesserede bedes stå klar i domkirken ved tårntrappen i kirkens sydvestlige hjørne kl den dag. Der er et begrænset antal pladser i tårnet. Paul Rosoman, New Zealand Tirsdag d. 28. juli kl. 16:30 Værker af Jan Zwart, Douglas Lilburn, Marco Enrico Bossi, Franz Tunder, Jacob Lustig og Dietrich Buxtehude. Paul Rosoman er organist og korleder ved St Luke s Anglican Church, Wellington. Herudover plejer han et særdeles alsidigt virke som internationalt anerkendt orgelsolist og akkompagnatør med turnévirksomhed i både New Zealand og Europa og er tillige en regelmæssig gæst i new zealandsk radios programmer om kunst. Han har som musiker samarbejdet med en række anerkendte korensembler og Brass bands og er desuden leder af Bayard Limited, et professionelt management bureau specialiseret i lancering af orgelspillere og koncerter. Entré 50 kr. Sct. Knuds Dag Fredag den 10. juli kl Peter Langberg, Vor Frelsers Kirke, København Lørdag den 25. juli kl Roel Smit, Hengelo, Holland Lørdag den 18. juli kl Benjamin Davis Maack, Hedeager Kirke, Herning Lørdag den 15. august kl Koncert samt fremvisning af tårn og klokkespil ved Anders Grankvist Schou ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

12 Domkirkekonference i København Hvert andet år afholdes der konference i en af de nordeuropæiske domkirker på skift. Deltagerne kommer fra Storbritanien, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Formålet er at inspirere hinanden gensidigt til at varetage den særlige forpligtelse og opgave, der hører med til iªkke bare at være sognekirke, men også hele stiftets kirke. Til hver konferenceår vælges der et tema, som belyses fra så mange sider, som muligt, både musikalsk, liturgisk, diakonalt, kunstnerisk mm. Temaet for konferencen i København var Domkirken kultur eller mod-kultur. Domkirker besøges af mange turister, elever og studerende, fordi de som oftest er storslåede historiske monumenter. Men at være et dokument om en forgangen storhedstid er kun en af domkirkens facetter. Domkirken er også et sted, mennesker søger hen for at finde trøst og inspiration. Derfor må Domkirken være arnested for nye måder at udtrykke evangeliet på i musik, kunst, ord og liturgi samtidig med at der bygges menighed og rækkes bredere ud til forskellige grupper i samfundet. I år præsenteredes mange forskellige eksempler på domkirkers arbejde på Domkirkekonferencens deltagere med Blackburns kommunikationsmedarbejder Mrs. Auwar i forgrunden. at række ud til marginaliserede grupper i samfundet og på den måde fungere som mod-kultur. F.eks. har Domkirken i Oslo haft et projekt, hvor man samlede byens romaer og lavede musik sammen med dem. En norsk musiker rejste med til Rumænien for at besøge deres musikalske rødder. Derefter spillede de Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke til en stor folkefest i Oslo centrum. En måde at bygge en bro henover alle de mange fordomme om romaer og for en stund inddrage dem i fællesskabet. En måde at anerkende og respektere dem på og give dem nyt håb, selvom det måske ikke til daglig lader sig gør at leve problemløst med hinanden. Et andet projekt fra Blackburn i England arbejder med interreligiøs dialog. Byens domkirke har ansat en kvindelig muslim til at være kommunikationsmedarbejder. Kvinden fortalte, at hun som troende muslim næsten ikke havde kunnet forstå, at hun var ansat i en dom kirke! Hendes arbejde havde medført mange begivenheder, hvor man talte sammen på kryds og tværs og resultatet for Blackburn som by var, at stemningen i byen var blevet mærkbart bedre. Man kan spørge, om det er kirkens opgave at udføre sådant arbejde. Det er et spørgsmål, hver enkelt kirke må stille sig. Og alene det at gå i gang med at tale om det er inspirerende! Sognepræst Anne Birgitte Reiter ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Læs mere på vores hjemmeside

Godt nytår - happy new year

Godt nytår - happy new year FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE Godt nytår - happy new year JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2016 Internationale gudstjenester og gudstjenester på engelsk Young & younger Christians in FTS-Odense

Læs mere

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Adresser Odense Domkirke og kirkekontoret Klosterbakken 2 5000 Odense C Graabrødre

Læs mere

Forår og sommer. Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest SAMARBEJDE I ODENSE

Forår og sommer. Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest SAMARBEJDE I ODENSE F O L K E K I R K E N S T V Æ R K U LT U R E L L E SAMARBEJDE I ODENSE Forår og sommer APRIL - MAJ - JUNI 2016 Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Domkirkens Julekoncert Koncert med Vokalselskabet GLAS Bachs Cello-suiter Cellisten Brian Friisholm BABYSALMESANG HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN DECEMBER

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Koncert med Akademisk Kor Århus i Odense Domkirke

Koncert med Akademisk Kor Århus i Odense Domkirke ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Marken er mejet Rensning af kirkens hovedorgel og facade Koncert med Akademisk Kor Århus i Odense Domkirke Hamilton-projektet fællesspisning for alle

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

VALG JELLING MENIGHEDSRÅD Tirsdag den 13. september kl i Sognehuset

VALG JELLING MENIGHEDSRÅD Tirsdag den 13. september kl i Sognehuset VALG JELLING MENIGHEDSRÅD 2016 Opstillingsmøde Tirsdag den 13. september kl. 19.30 i Sognehuset Menighedsrådsvalget I 2016 er der valg til Jelling Menighedsråd, der skal vælges 8 medlemmer og op til 6

Læs mere

Velkommen til store og små...

Velkommen til store og små... FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE JULI-DECEMBER 2017 Velkommen til store og små... Livets gang i FTS 3 faste grupper mødes i FTS Cirkus, sommerbørn og højskole Hvem, hvad, hvor Livets gang

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Kirkevært i Domkirken Koncert med Emmanuel College Chapel Choir Vandringen til Emmaus Påskekoncert i Domkirken HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN MARTS

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 18. maj 2017 kl

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 18. maj 2017 kl Blad nr. 3256 Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 18. maj 2017 kl. 16.30 Dagsorden Beslutning Afbud: Rasmus H. C. Dreyer, 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt 2. Meddelelser til orientering

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015 Blad nr. 3046 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. maj 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Punkt 5 tilføjet til dagsordenen. Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 18.00 i Skt. Nicolai Gården Til stede: Lars Olesen, Renate Rohde, Stig Mathiassen, Ib Zakarias, Bent Holm-Laursen, Erik Søndergaard, Eva Nordentoft,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette,

Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette, Menighedsrådsmøde nr. 328, 10.06.2015 kl. 19.00 Indleder: Christian Thomsen Deltagere: Sigfred, Benjamin, Bent, Christian, Carl, Knud, Poul, Lise, Erik, Jesper, Mie, Torben, Ingerlise, Steen Victor, Jette,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Blad nr. 2888 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt, dog at pkt. 7. udgår. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Vikariat

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen.

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl.19.00 Protokolblad: 5 Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: BG Ref. af MHR-møde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Orientering ved sognets præster om aktuelle kirkelige aktiviteter 2.1 Orientering ved præsterne.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere