ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE"

Transkript

1 ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE HVAD SKER DER I ODENSE DOMSOGN JUNI - JULI - AUGUST 2015

2 Adresser Odense Domkirke og kirkekontoret Klosterbakken Odense C 2 Graabrødre Klosterkirke Jernbanegade 9, Gråbrødre Plads Odense C Telefon Kirketjenere træffes i Domkirkens åbningstid kl og på Telefon Redaktør: Kordegn Svend Thomsen Udgiver: Sankt Knud Sogns menighedsråd Design og tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Fotograf: Ingi Rosinberg Scan koden og læs mere på vores hjemmeside. Afsked Af Henrik Wigh-Poulsen Efter mange og lange køreture frem og tilbage til Aarhus stift, masser af møder og et ansættelsesudvalg på omkring 2200 præster og menighedsrådsmedlemmer er jeg, som I måske nok ved, blevet valgt til biskop over Aarhus stift fra d. 1. september at regne. Se, det er jo let nok at skrive, men - i hvert fald for mig - svært helt at forstå. Det vil nu nok dæmre i løbet af de næste måneder, ligesom det helt sikkert vil gå stadigt mere op for mig, hvad det medfører af store ændringer i mit og min families liv. En af de helt store ændringer er selvfølgelig det faktum, at vi skal flytte tilbage til den by og den egn, vi kender så godt og holder så meget af. Og ikke mindst at vi skal flytte fra en by og ikke mindst en masse mennesker, som vi har lært at kende og holder meget af. Så vi er på en gang både glade og vemodige. Jeg kan imidlertid uden mindste tøven sige, at uden jer, menighed, kollegaer og betjening, havde jeg aldrig haft modet til at søge den stilling,som mange gode folk i Aarhus kaldte mig til. Da jeg kom til de her to kirker for syv år siden var det efter en længere pause fra forkyndegeningen. Det var med jer som lyttere og bedømmere og kilder til mod og inspiration, at jeg genfandt mine ben som præst og prædikant. Og det kan jeg ikke takke jer nofor. For det er, hvad en biskop, ja enhver kristen, skal og skylder: tale budskabet ind i sin samtid, så det bliver hørt. Vi gør det aldrig godt nok, men vi skal stræbe efter det og opbygge hinanden til at gøre budskabet, de byggede vores kirker på, gældende her og nu, hvor vi lever og er. Årene i Odense vil altid stå for os som noget særligt. Tak til alle jer gode mennesker, som bevægede mig på så mange forskellige gode måder, og som jeg forhåbentligt bevægede lidt ved at prædike og tale og være der, så godt, som jeg nu kunne. Menneskene er forskellige, men menigheden er den samme. Det er godt at tænke på nu hvor vores veje skilles. Guds velsignelse over dette sted og disse kirker og alle jer, der virker her. Som vi sammen har sunget her i byens, synes jeg, smukkeste rum: Lad livets kilde flyde, at ingen stopper den! Lad folkene sig fryde, mens tider farer hen!. Og så kan det vist ikke siges bedre. Domprovst Henrik Wigh-Poulsen

3 og omkostningerne ved deres fælles liv: børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Man både griner og græder med familien Nielsen og det er netop forestillingens ønske at berøre tragiske såvel som komiske sider af menneskets liv og samliv i fortællingen om dette markante og på mange måder banebrydende ægteskab ved indgangen til den moderne tid. Entré 50 kr. Carl Nielsen 150 år Overalt i det ganske land markeres i året for komponisten Carl Nielsens fødsel. Hans betydning og indsats for den folkelige danske sang kan kun sammenlignes med den, han ydede for den orkestrale, eller verdensmusikken. Her i Odense Domkirke, i umiddelbar nærhed af Carl Nielsens fødested, fejrer vi naturligvis bysbarnet med en bred vifte af musikalske begivenheder, der på fornemste vis afspejler mangfoldigheden i hans imponerende virke. Torsdag 28/5 kl Sct. Knuds Salen: Carl Nielsen og Salmerne Domprovst Henrik Wigh Poulsen fortæller om Carl Nielsens salmemelodier og deres tekster. Domorganist Randi Mortensen og klarinettisten Tine Maj Antonsen supplerer med en buket af Nielsens kammermusikalske værker. Lørdag 6/6 kl Domkirkens krypt: Carl Nielsen og Kærligheden Musikteatret Elantori opfører Min egen kære ven - en collage over Carl Nielsen og hustruen, billedhugger Anne-Marie Carl Nielsens liv med udgangspunkt i breve og dagbøger. Forestillingen belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne Søndag 7/6 kl i Domkirken Carl Nielsen og Kormusikken Domkoret, Gråbrødre kirkekor og violinist Jette Jokumsen opfører kor- og kammermusik af de to fødselarer Carl Nielsen og norske Knut Nystedt (100 år) under ledelse af kirkens to organister, Anders Grankvist Schou og domorganist Randi Elisabeth Mortensen. Fri entré. Tirsdag 9/6 kl Klokkespil Fødselsdagstoner fra klokketårnet Anders Grankvist Schou spiller et udvalg af Carl Nielsens kendte melodier i arrangement for klokkepil. Lørdag 13/6 kl Domkirken: Carl Nielsen og Orglet Domorganist Randi Elisabeth Mortensen spiller Carl Nielsens samlede orgelværker fra kirkens to orgler. Koncerten afsluttes fra hovedorglet med den monumentale orgelfantasi Commotio, der i øvrigt blev det sidste værk fra Carl Nielsens hånd komponeret i 1931, året for hans død. Fri entré. Søndag 14/6 kl Gråbrødre Klosterkirke Carl Nielsen og Den Folkelige Sang På programmet denne eftermiddag står Carl Nielsens folkelige sange. Mezzosopranen Malena Rønnow Hausmann synger og kirkens to organister Anders Grankvist Schou og Randi Mortensen spiller og fortæller. Der vil selvfølgelig blive rig anledning til at synge med på en række af Nielsens kendte og elskede sange. Temaet Carl Nielsen og Den Orkestrale Musik overlader vi til Odense Symfoniorkester! Fri entré. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

4 Menighedsrådet sider Sognets budget for 2016 Det er nu tredje gang det siddende menighedsråd er i gang med at budgettere. Vi mener det er af afgørende betydning at alle i menighedsrådet ved hvordan budget og regnskab er bygget op at man har gennemsigtighed både i proces og i resultat. Således startede vi inden den egentlige budgetbehandling med et lille kursus et orienterende møde hvor regnskabsfører grundigt forklarede sammenhænge og tilgang til budgetteringsprocessen. Efterfølgende startede vi med et blankt stykke papir inden de første forslag til tal på diverse konti mødte papiret, havde vi grundige drøftelser af den overordnede retning for sognet: Er retningen den rigtige, bruger vi pengene bedst muligt, er der noget vi kan gøre bedre, billigere? Drøftelserne var mange og vi kom vidt omkring det bedste er, at vi i dag efter 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med budgetbehandling stadig ikke er færdige! Menighedsrådet arbejder godt sammen, der er en god respektfuld tone ved møderne, ved drøftelserne selvom vi ikke altid er enige kan vi godt respektere divergerende holdninger. Som proces er budgetbehandlingen en stor succes, den har i øget grad samlet rådsmedlemmerne i ønsket om at gøre det bedste for sognet. Efterfølgende har vi til dato haft 4 ekstraordinære menighedsrådsmøder med behandling af budget 2016 vi har brugt mange gode timer sammen hvor vi har drøftet sognets overordnede retning. Det manglede bare vi skal stå til regnskab over for menigheden med hvad vi gør og hvordan vi bruger pengene! Der er ved de sidste behandlinger forslagsvis kommet tal på papiret der mangler stadig en del i at få enderne til at nå sammen, men efter 5. behandling af budget 2016 så vil vi være i mål! Vi vil derefter med en til vished grænsende sandsynlighed præsentere jer for en korrigeret målsætning for sognet, og med sikkerhed et budget der afspejler de mange gode drøftelser der har været. 4 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN På menighedsrådets vegne Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Formand Hvad laver menighedsrådet egentlig? Der er nu gået 2½ år i menighedsrådet og vi er ved at finde vores ståsted. Det tager tid at komme ind i et eksisterende fællesskab med den kultur der er opbygget gennem tid. Vi føler nu at være en del af en kompleks kultur, med mange forskelligrettede meninger og holdninger til hvad vores kirke skal udtrykke og hvordan det bliver ført ud i livet. Vi kan nu drøfte kirkens liv og ikke kun mursten. Vi har gennemført afslutningen på renoveringen af konsitoriebygningen, afsluttet lønforhandlingerne vedr. personalet, lagt budget for 2014 og 2015, godkendt regnskab for 2013 og Akustikken i Skt. Knuds salen er forbedret betydeligt ved nyt gulv, stort lærred i loftet og gardiner. Det samme gør sig gældende for konfirmandstuen med pålægning af tæpper. Så har vi ansat en natkirke præst, og derved sikret natkirken nyt liv. Der har også været afholdt 2 menighedsmøder, hvor der har været mulighed for at komme med ideer og forslag til menighedsrådet. Hovedorglet har fået en gennemgribende renovering. Opgaver der nu er taget hul på, er gennemgang af de nuværende aktiviteter hvad kan gøres bedre dette giver også anledning til drøftelser om indholdet at aktiviteterne og sætte hinandens værdier og holdninger i spil, en spændende proces som vi er midt i. Der er også i år det rent praktiske med gennemgang og godkendelse af regnskab og lægge budget for 2016, som vi i år giver en særlig opmærksomhed, da vi ønsker at fordele de midler, vi er stillet til rådighed, på en måde så aktiviteterne tydeligt afspejles her. Endelig sættes en proces i gang med forbedring af formidling af vores kulturarv, som omfatter en unik historie omkring bl.a. kongegravene og ørnetæppet. Kirkens varme- og lydanlæg står også for en fornyelse, og dette er nu også ved at blive projektbeskrevet, ligesom vi har besluttet at vi i 2015 vil opstille en elektronisk informationstavle foran Domkirken. Der er nok at fortage sig og I vil løbende blive holdt underrettet. På menighedsrådets vegne Helga Halck, Næstformand

5 Menighedsrådet sider De fleste kender Grundtvigs salme: Kirken den er et gammelt hus og kan stille nynne med på den. Det gik i sandhed op for det nuværende menighedsråd i Skt. Knuds Sogn, da vi efter sidste valg tiltrådte vores arbejde. Tanken har ofte strejfet mig, når jeg har siddet stilfærdigt under domkirkens høje, gotiske hvælv eller bevæget mig i Gråbrødre Klosterkirkes umådeligt smukke lille klostergang hen mod kirken, det må være Odenses suverænt ældste brugshuse. En fantastisk tanke, at bygningernes rum stadig anvendes til det de er opført til og at de formodentlig fremdeles vil anvendes til det samme om hundrede år. Det er noget af et ansvar vi der har taget på os. Vi i menighedsrådet mener, at vi gør vores bedste for at løfte arven. Da vi tiltrådte, overtog vi en ca. 80% færdiggjort restaurerings- og istandsættelsesarbejde af kirkens konsistoriefløj og det tidligere kapel. Konsistoriefløjen er i sin nuværende form indrettet i en middelalderlig klosterruin. Indretningen blev forestået af den navnkundige biskop Kingo lige omkring år 1700 primært til undervisningsformål og udført med såkaldte gennemgangsrum, det vil sige, at en væsentlig del af stueetagens rum i dagligdagen er belastet af færdsel gennem rummet. Kapellet er ligeledes genskabt i klosterruinen i begyndelsen af forrige århundrede. Istandsættelsesarbejderne har forsynet kirken med nye toiletfaciliteter, køkken og mødefaciliteter, en nyetableret trappe til 1. sal og en ny trappe til havesiden samt et nyindrettet kontor kordegnekontor. Projektet var i god gænge, og vi fik færdiggjort de aftalte arbejder sammen med arkitekter, ingeniører og håndværkere. Det betød bestemt ikke, at det nye menighedsråd herefter blev arbejdsløst. De nyindrettede rum skulle møbleres. Gennem forskellige forhandlinger lykkedes det os at indkøbe nye møbler til overkommelige priser. I stueetagen blev kordegnekontorets møblering og belysning fornyet så både kordegnen og de mange besøgende føler sig velkomne i rummet. Ligeledes blev personalerummets møblement og belysning fornyet så det på én gang fremstår åbent og imødekommende og dog afskærmet mod de mange, der uvægerligt færdes gennem rummet på deres vej gennem huset. På 1. sal er begge de to mødelokaler under taget blevet kraftigt fornyet. Begge er forsynet med nye storskærme til undervisningsbrug og nye reoler til opbevaring. Rummenes akustiske forhold er blevet kraftigt forbedret med nye tæpper. Tæpperne er ved hjælp af nutidig teknik blevet udført med folkekirkens indvævede logoer. I det nordlige lokale er indrettet arbejdsfaciliteter i form af fire nye hæve-sænkeborde til brug for skiftende gruppearbejder, samt en mulighed for varieret opstilling af borde og stole til brug for mindre og mellemstore møder. Det midterste gennemgangsrum på 1. sal er i dag forsynet med en møblering, der tilgodeser nutidige konfirmanders behov. Dette rum er i skrivende stund ikke helt færdiggjort. Præsteværelset på 1. sal er ligeledes nymøbleret med en arbejdsplads for natkirkepræsten, et lille mødebord for præsterne med tilhørende opslagstavle og en lille sofagruppe til brug for præsternes ofte fortrolige samtaler med udefrakommende medlemmer af menigheden. Den store Skt. Knudssal i stueetagen det smukke, højloftede rum de fleste af husets brugere kender fra utallige møder, foredrag og sammenkomster har undergået markante forandringer. Rummet var ret plaget af en middelmådig akustik. Det problem blev imødegået ved nedtagning af det fejlbehandlede midterfelt i rummets loft. Midterfeltet blev erstattet af et stort malerlærred på en specialfremstillet blændramme. Lærredet er efterfølgende hejst op på plads igen. Hensigten med netop den løsning i dette rum er, at vi ud over at løse en del af de akustiske problemer ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

6 Menighedsrådet sider også gerne vil have en kunstnerisk bearbejdning af lærredet i loftet. Dette igen i overensstemmelse med barokkens tradition. Rummet er som før nævnt fra perioden omkring 1700, barokkens blomstringsperiode i Danmark. Kan vi formå en nutidig kunstner til at påtage sig opgaven, vil vi søge fondstilskud til at få arbejdet udført. Ligeledes for at eliminere dele af rummets dårlige akustik besluttede menighedsrådet at erstatte det forholdsvis hårde linoleumsgulv i rummet med et nyt, lidt blødere gulv udført i brede, hellange, ludbehandlede douglas gulvplanker. Endelig er rummet forsynet med nye gardiner som ligeledes bidrager til de stærkt forbedrede lydforhold. For at bringe Skt. Knudssalen ind den fremtid der allerede er begyndt, blev det besluttet at forsyne rummet med en biografmulighed. Det vil sige, at der med en forholdsvis enkel betjening kan køres et stort lærred ned på den sydlige gavlvæg samtidig med at en nyindstalleret projektor placeret på en såkaldt saxelift kører ned fra loftet. Det bringer det samlede rum med en historisk oprindelse omkring år 1700 op på højde med alle nutidige krav til afvikling af foredrag, filmforevisning m.v. I Konsistoriefløjens sidste rum husets ældste rum Konsistoriesalen, der i sin grundsubstans har en alder fra omkring år 1100, har vi efter en udført farveanalyse nymalet væggene og afslebet det smukke sildebenspaketgulv. I netop det rum er der overvejelser om at nyfortolke rummets indretning for at imødegå tendensen til møbleringsmæssigt rod i det smukke rum. I ruinkælderen under Konsistoriefløjen kælderen rummer væsentlige og synlige rester af det forsvundne, middelalderlige kloster har vi fået tilladelse til at etablere et par ventilations- og dagslyslemme i østfacaden ud mod haven. Måske vil nogle besøgende i Konsistoriefløjen have bemærket den nye interne skiltning i huset. Skiltningen er overalt udført i lakeret messing med hvid skrift. Eget design. I forbindelse med afslutningen af arbejderne på Konsistoriefløjen besluttede menighedsrådet at indføre et nyt låsesystem i kirkens bygninger. Systemet er ikke mere fremmed, end at det fremdeles betjenes med en tilsyneladende traditionel nøgle. Men det er kun tilsyneladende. De i dag udleverede nøgler administreres af kirketjener Poul Jørgensen, og i hver nøgle er der indbygget en elektronisk spærring som dels kan give begrænset adgang til de respektive rum, dels lynhurtigt kan spærres, så den enkelte nøgle er uanvendelig. I den nærmeste fremtid forestår også en afrensning og udvendig nymaling af Konsistoriefløjens palævinduer. Vinduer vi i øvrigt havde en grim oplevelse med, da en stærkt narkopåvirket ung mand på et tidspunkt begik hærværk og indbrud mod vinduerne. En ulykkelig historie der gjorde næsten lige så stor skade på den unge mand som på vinduerne. Selve kirken Skt. Knuds Kirke undergår også i disse år en stilfærdig proces. I foråret i år blev det store, barokke hovedorgel genstand for en omfattende hovedistandsættelse. Den direkte anledning er fejringen af 150 året for komponisten Carl Nielsens fødselsdag i året Orgelbyggerfirmaet Marcussen og Sønner forestod det store og omfattende arbejde med selve orglets mekaniske dele, mens den barokke orgelfacade fra 1740-erne ud mod kirkerummet blev nænsomt istandsat af kirkens konservator. Kirken er nu klar til at deltage i fejringen! I selve kirkerummet planlægges der netop nu nogle større arbejder. Et sprængt varmerør under gulvet gjorde os opmærksomme på det nuværende varmeanlægs formodentlig ret begrænsede restlevetid. Derfor arbejdes der med etablering af et nyt varmeanlæg med en større effektivitet og en bedre udnyttelse af varmen i 6 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

7 Menighedsrådet sider rummet. Viser det sig muligt, vil vi gerne supplere de nye varmeinstallationer under kirkerummets gulv med nye kabelføringer til brug for indføring af ny teknik i det samlede rum. Dette vil ske i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Bag hovedalteret arbejdes der netop nu med skitser til indarbejdelse af omklædningsfaciliteter for kirkens præster. Kirkens bispekåber er i forvejen placeret i dette område. I tårnet arbejdes der ligeledes på indarbejdelse af et egentligt klokkenistbur et lille, periodevis opvarmet rum hvor kirkens klokkenist kan sidde og betjene kirkens klokkespilsklaviatur. På inventarsiden er det besluttet at erhverve et vitrineskab til fremvisning af forskellige salgbare effekter fra f.eks. Det Danske Bibelselskab. Skabet er tænkt placeret ved kirkens sydvestlige indgang. Den opmærksomme kirkegænger har muligvis noteret sig, at kirkens yderdøre er blevet oliebehandlet, så træet nu fremstår smukkere og mere vejrbestandigt. Under oktoberstormen sidst i oktober 2013 hed det sig i medierne, at taget var fløjet af Odense Domkirke helt så slemt var det nu ikke, men det var slemt nok og skaderne beløb sig samlet set til en lille halv million kroner, et beløb vi fik delvis dækket af kirkens forsikringsselskab. Ved den lejlighed blev vi gjort opmærksom på, at kirkens stor blytag må forudses udskiftet indenfor et eller to tiår. Det fremmer forståelsen af, at vi indenfor en kortere tidshorisont bør få udført en digital vedligeholdelsesplan for at undgå alt for mange hovsaløsninger. I den kategori ligger en tilbagevendende vedligeholdelsesudgift på kirkens pragtaltertavle et stykke kirkekunst i helt unik skala, som kirken selvsagt er forpligtet til at passe optimalt på. Altertavlen vil i juni 2015 blive genstand for den obligatoriske, ret kostbare vedligeholdelsesproces. Denne vil sandsynligvis kunne følges i vores lokale TV2/Fyn. Også kirken har været ramt af lidt småhærværk i form af knuste ruder og opbrudte kirkebøsser hvor udbyttet umuligt kan stå mål med anstrengelserne. Det er nu afklaret i samarbejde med kirkens forsikringsselskab. I Gråbrødre Klosterkirke er bænkene i kirkerummet blevet forsynet med nye hynder. Et sprængt vandrør bag en blændet væg blev udbedret i tide og den ikke specielt gamle, blændvæg er nu forsynet med en lem for at øge tilgængeligheden i tilfælde af nye brud på rørene. I klosterkirken er der overvejelser om at foretage mindre ændringer af belysningen dels i form af belysningen af altertavlen, dels i form at udskiftning af de nuværende lampetter på væggene. Jovist, kirken den er et gammelt hus. Hvis vi regnede med at føre en tilbagelænet tilværelse på den arbejdsmæssige front, så har vi forregnet os markant. Planerne for fremtiden er en 100% teknologisk opgradering måske bliver det mest synligt nu og her i form af en elektronisk informationstavle ud mod Klingenberg og fremover måske også over mod Flakhaven hvor vi i øvrigt er begyndt og mere end mumle om at åbne kirkens nordlige dør i mere markant grad ud mod det Odense som i disse år er inde i en markant forandringsproces. Mere om det næste gang På menighedsrådets vegne Kristian Isager, Kirkeværge Aktivitetsudvalget Menighedsrådet har godkendt følgende kommissorium for aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalg har til opgave at udvælge og tilrettelægge aktiviteter som både fremmer kirkens indre liv og som også rækker ud over menigheden I aktivitetsudvalg udvælger vi aktiviteter efter følgende principper: 1. Aktiviteter, som åbner døre for religiøse og eksistentielle spørgsmål: Foredrag, studiekredse, tematiske oplæg med efterfølgende samtaler 2. kunstneriske aktiviteter, som formidler kirkemusik og andre kunstarter med religiøst og eksistentielt indhold 3. Aktiviteter for menighedspleje: f.eks. Cafémøder, sogneudflugt 4. Aktiviteter for frivillige 5. Aktiviteter for menighedsrådsmedlemmer Når budgetforhandlinger er afsluttet, vil vi planlægge aktiviteter for det kommende år og fremlægge vores planer i det næste nummer af kirkebladet. ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

8 Gudstjenesteliste juni-juli-august 2015 Odense Domkirke Lørdag 6. juni International gudstjeneste Kl Signe Toft Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3- s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Lørdag 1. august International gudstjeneste Kl Jesper Hougaard Larsen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 9. august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter SOMMERCAFE Natkirken har åben hver fredag hele juli måned fra kl Der er i den forbindelse sommercafe. Middagsandagt i Domkirkens Kor hver onsdag kl Korrejsekoncert med Folkekirkens Ungdomskor Odense Domkirke lørdag den 29. august kl. 16 I uge 42 drager ca. 100 sangere fra kirkekor over hele Fyn på korrejse til Berlin og Gdansk. Korene har det meste af et år i forvejen øvet på et fælles repertoire til turen. Ved koncerten i domkirken fremfører rejsekoret deres program. Som dirigenter medvirker Anne Buch Hansen og Kirsten Wind Retoft, som pianist medvirker Kamilla Sørensen og organist er Anders Grankvist Schou. 8 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

9 Graabrødre Klosterkirke Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Onsdag 10. juni Gudstjeneste på engelsk Kl Marianne Hougaard Larsen Søndag 14. juni 2. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 21 juni 3. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 28. juni 4. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 5. juli 5. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen Søndag 12. juli 6. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 19. juli 7. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 26. juli 8. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 2. august 9. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Morgensang i Klosterkirken hver fredag kl I juli måned holder morgensangen sommerferie. Søndag 9 august 10. s. e. trinitatis Kl Peder Thyssen Søndag 16. august 11. s. e. trinitatis Kl Henrik Wigh-Poulsen (Afskedsgudstjeneste) Søndag 23. august 12. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Søndag 30. august 13. s. e. trinitatis Kl Anne Reiter Sommerkoncert med Graabrødre Kirkekor og korskole Torsdag den 18. juni kl. 19 afslutter Graabrødre Klosterkirkes to kor traditionen tro sæsonen med en festlig sommerkoncert. Ved koncerten medvirker desuden cellist Ida Franck Katekumenatet samtalegruppe om tro Afslutning i Gråbrødre kirke med voksenkonfirmation d.7.juni ved gudstjenesten kl Nyt katekumenat starter i september Informationsmøde 2. september kl Tilmelding hos Sognepræst Anne Reiter Hamilton projektet fællesspisning Fortsætter til efteråret, næste gang 27. august. Spisningen begynder og slutter med aftensang i kirken ca Alle er velkomne og det er gratis! Kom og spis i hyggeligt fællesskab. Biker-gudstjeneste I forbindelse med HCAndersenfestivalen er der biker-gudstjeneste i Domkirken d.15. august kl umiddelbart derefter køres der parade til festpladsen i Tusindårsskoven. Alle er velkomne- også uden motorcykel! Prædikant: sognepræst Anne Reiter Film Cafe-aftener Begynder igen i september se hjemmesiden Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense The Danish Church Cross-Cultural Network in Odense Gudstjenester på dansk og engelsk, kvindegruppe, mødregruppe, sprogcafé, højskoleaktiviteter, sjælesorg og kirkelige handlinger for flygtninge og indvandrere/ Church Services in Danish and English, pastoral care etc. Contact: Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Phone , Find us on Facebook. JUNI- AUGUST

10 Internationale sommer-orgelkoncerter Domorganist Ejner Nielsen, Viborg Sct. Knuds Dag, fredag d. 10. juli kl Ejner Nielsen er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1983 samt med videregående studier i orgel og korledelse. Sideløbende med sine forskellige organistansættelser har Ejner Nielsen beklædt diverse tillidshverv og virket som underviser ved Vestervig Kirkemusikskole. Han er en aktiv initiativtager til og formidler af klassisk musik til et bredt publikum. I 2011 var Ejner Nielsen således initiativtager til og medstifter af Klassisk i Viborg, et unikt samarbejde mellem kommune, musikskole, musikforening og alle kirker i Viborg. Efterfølgende har samarbejdet genereret dels et vok sende publikum, dels flere og større musikalske oplevelser i Viborg kommune, fordelt ud på Musiksal, kirker, skoler og forsamlingshuse. Siden 2004 er han domorganist ved Viborg Domkirke. Ved koncerten spiller Ejner Nielsen værker af Bach, Franck, Vierne og danske Richard Sennels. Entré 50 kr. Domorganist Erling A. Thomsen, Aalborg: Tirsdag den 14. juli kl Erling A. Thomsen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med efterfølgende studier i Paris hos Gaston Litaize, André Isoir og Susan Landale samt deltagelse i mesterkurser i ind- og udland. I perioden var Erling Thomsen rektor for Vestervig Kirkemusikskole og organist ved Vestervig-Agger kirker. Siden 1997 har han været domorganist ved Budolfi Kirke, Aalborg og igennem en årrække haft et aktivt virke som orgelsolist og akkompagnatør, som underviser, bl.a. ved landets kirkemusikskoler, og som orgelkonsulent - senest i forbindelse med det nye koncertsalsorgel i Musikkens Hus, Aalborg. Ved koncerten spiller Erling Thomsen værker af Marchand, Balbastre, Saint-Saëns, Widor og danske Leif Martinussen. Entré 50 kr. Andrzej Szadejko, Polen Tirsdag d. 21. juli kl Værker af polske komponister som Müthel, Gleimann og Gronau samt Bach og Duruflé. Andrzej Szadejko er uddannet fra konservatoriet i Warszawa og Schola Cantorum i Basel og har i dag et imponerende bredt virke som både koncertorganist, dirigent, komponist og organolog. Han er desuden prisvinder ved adskillige internationale orgelkonkurrencer og fungerer til daglig som professor i orgel- og continuospil ved konservatoriet i Gdansk. Endvidere har Andrzej Szadejko en lang række pladeudgivelser bag sig både som orgelsolist og med Goldberg Baroque Ensemble, som han er kunstnerisk leder af. Entré 50 kr. Under Blomsterfestivalen vil der fredag d. 14. og lørdag d. 15. august kl være ½ times stemnings musik i Gråbrødre Kloster kirke ved Troels Nørgaard. Troels spiller drejelire og er folkemusikstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium foruden sanger i Domkirkens kor. 10 JUNI- AUGUST 2015 ODENSE DOMSOGN

11 i Domkirken Klokkespilskoncerter Alle klokkespilskoncerter varer ca. 45 minutter. Koncerterne høres bedst i Eventyrhaven bag ved kirken. I konsistoriesalen er opstillet storskærm, som transmitterer direkte fra klokkespillet i tårnet. Lørdag den 15. august er der mulighed for fremvisning af tårnet samt at opleve koncerten i tårnet umiddelbart ved siden af den spillende klokkenist. Interesserede bedes stå klar i domkirken ved tårntrappen i kirkens sydvestlige hjørne kl den dag. Der er et begrænset antal pladser i tårnet. Paul Rosoman, New Zealand Tirsdag d. 28. juli kl. 16:30 Værker af Jan Zwart, Douglas Lilburn, Marco Enrico Bossi, Franz Tunder, Jacob Lustig og Dietrich Buxtehude. Paul Rosoman er organist og korleder ved St Luke s Anglican Church, Wellington. Herudover plejer han et særdeles alsidigt virke som internationalt anerkendt orgelsolist og akkompagnatør med turnévirksomhed i både New Zealand og Europa og er tillige en regelmæssig gæst i new zealandsk radios programmer om kunst. Han har som musiker samarbejdet med en række anerkendte korensembler og Brass bands og er desuden leder af Bayard Limited, et professionelt management bureau specialiseret i lancering af orgelspillere og koncerter. Entré 50 kr. Sct. Knuds Dag Fredag den 10. juli kl Peter Langberg, Vor Frelsers Kirke, København Lørdag den 25. juli kl Roel Smit, Hengelo, Holland Lørdag den 18. juli kl Benjamin Davis Maack, Hedeager Kirke, Herning Lørdag den 15. august kl Koncert samt fremvisning af tårn og klokkespil ved Anders Grankvist Schou ODENSE DOMSOGN JUNI- AUGUST

12 Domkirkekonference i København Hvert andet år afholdes der konference i en af de nordeuropæiske domkirker på skift. Deltagerne kommer fra Storbritanien, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Formålet er at inspirere hinanden gensidigt til at varetage den særlige forpligtelse og opgave, der hører med til iªkke bare at være sognekirke, men også hele stiftets kirke. Til hver konferenceår vælges der et tema, som belyses fra så mange sider, som muligt, både musikalsk, liturgisk, diakonalt, kunstnerisk mm. Temaet for konferencen i København var Domkirken kultur eller mod-kultur. Domkirker besøges af mange turister, elever og studerende, fordi de som oftest er storslåede historiske monumenter. Men at være et dokument om en forgangen storhedstid er kun en af domkirkens facetter. Domkirken er også et sted, mennesker søger hen for at finde trøst og inspiration. Derfor må Domkirken være arnested for nye måder at udtrykke evangeliet på i musik, kunst, ord og liturgi samtidig med at der bygges menighed og rækkes bredere ud til forskellige grupper i samfundet. I år præsenteredes mange forskellige eksempler på domkirkers arbejde på Domkirkekonferencens deltagere med Blackburns kommunikationsmedarbejder Mrs. Auwar i forgrunden. at række ud til marginaliserede grupper i samfundet og på den måde fungere som mod-kultur. F.eks. har Domkirken i Oslo haft et projekt, hvor man samlede byens romaer og lavede musik sammen med dem. En norsk musiker rejste med til Rumænien for at besøge deres musikalske rødder. Derefter spillede de Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke til en stor folkefest i Oslo centrum. En måde at bygge en bro henover alle de mange fordomme om romaer og for en stund inddrage dem i fællesskabet. En måde at anerkende og respektere dem på og give dem nyt håb, selvom det måske ikke til daglig lader sig gør at leve problemløst med hinanden. Et andet projekt fra Blackburn i England arbejder med interreligiøs dialog. Byens domkirke har ansat en kvindelig muslim til at være kommunikationsmedarbejder. Kvinden fortalte, at hun som troende muslim næsten ikke havde kunnet forstå, at hun var ansat i en dom kirke! Hendes arbejde havde medført mange begivenheder, hvor man talte sammen på kryds og tværs og resultatet for Blackburn som by var, at stemningen i byen var blevet mærkbart bedre. Man kan spørge, om det er kirkens opgave at udføre sådant arbejde. Det er et spørgsmål, hver enkelt kirke må stille sig. Og alene det at gå i gang med at tale om det er inspirerende! Sognepræst Anne Birgitte Reiter ODENSE DOMSOGN ODENSE DOMKIRKE GRAABRØDRE KLOSTERKIRKE Læs mere på vores hjemmeside

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 KIRKEUGLEN Frederiksborg Slotssogn 38744.indd 1 Nr. 2 2015 juni juli august 20-05-2015 09:11:59 af Kate Royster

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2012 Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen 1 E n d e l i g... forår og lyse dage men mest vil jeg fortælle, at nu er der endelig kommet

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Lille nadver af Arne Haugen Sørensen Foto: Leon Torp Nielsen 1 Lille nadver I mødesalen i Vor Frue menighedshus hænger et originaltryk af Arne Haugen Sørensen.

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

19.999,- Lange liggetider ITALIENSK LUKSUS. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500. Generalforsamling i IF92 Fodbold EMILIE HJØRNESOFA SPAR 7.

19.999,- Lange liggetider ITALIENSK LUKSUS. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500. Generalforsamling i IF92 Fodbold EMILIE HJØRNESOFA SPAR 7. Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500 Lange liggetider Vort brød laves med lange liggetider, hvor brødet hæver i op til et helt døgn. Det betyder, at smagsstofferne i brødet får tid til at udvikle sig. Resultatet

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere