Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde"

Transkript

1 Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen. Dagsordenspunkt Beslutning Ansvarlig 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Siden sidst Der har været holdt Fastelavnsfest med cirka 400 mennesker. Greta Absalonsen fortalte kort om arrangement i Grå Brødre. Anne Reiter fortalte om foredrag. Bjarne Eilsøe-Jørgensen fortalte om Nytårskuren. Til beslutning 3 Samarbejde med andre sogne Der har været afholdt 1 møde mellem Hans Tausens Kirke, Vor Frue Kirke, Bolbro Kirke, Ansgar Kirke og Domkirken. Der kom mange emner op hvor et samarbejde kunne være hensigtsmæssigt. Der blev valg 4 områder, som havde høj relevans for alle. 1. Minikonfirmander 2. PR 3. Oplysning om dåb 4. Fællessang Der er oprettet arbejdsgrupper vedr. disse 4 emner Der var en god debat om evt. samarbejde. Vi er positive overfor samarbejdet, vi ser frem til at modtage noget mere konkret om emnerne til endelig beslutning i menighedsrådet. FU anbefaler at der på MR tages en principiel beslutning, om vi kan/ønsker at indgå i samarbejdet omkring disse 4 emner. 4 Visionsdag 2015 Hvilke konkrete temaer skal vi arbejde videre med. Hvad vil du arbejde med? Vi er enige om at blive bedre til at gøre det vi gør i dag, inden vi iværksætter nye 1

2 Hvordan kommer vi videre? Også økonomisk set da valgte emner må afspejles i budgettet. FU anbefaler at MR vælger 3-4 konkrete temaer, som der arbejdes videre med. Der laves en prioritering, hvad er vigtigst lige nu for vores kirker. Operationelt foreslås det at alle nuværende udvalg nedlægges, nye udvalg oprettes, også i tilknytning til de konkrete temaer vi vil arbejder videre med. 5 Omstrukturering af MR møder På visionsdagen kom et forslag om at ændre mundtlig orientering til skriftlig, som følger med dagsordenen. Dette for at give mere plads til debat FU anbefaler at ændringen godkendes 6 Ansøgning Morten Nilsson Jeg er af kirkekontoret blevet bedt om at fremsende denne forespørgsel til menighedsrådet pr. mail. Vi vil meget gerne forhøre os om muligheden for at benytte Odense Domkirke til en julekoncert med Kim Sjøgren og hans Mermaid orkester. Hvis det kan lade sig gøre, er vi selvfølgelig interesserede i at vide hvor meget det koster, samt hvor mange der kan sidde i kirken Vi har med stor succes kørt denne koncert i Holmens Kirke to år i træk, og jeg har her et link til arrangementets facebook side: temaer og indsatsområder. Ved næste MR. møde vil vi fokusere på hvad vi gør i dag, og hvor vi kan gøre det bedre. Meddelelser bliver skriftlige, og skal sendes til menighedsrådsformanden en uge før næste MR. møde. Godkendt. Afslag. https://www.facebook.com/pages/kims- Jul/ ?fref=ts I håb om et positivt svar med venlig hilsen Morten Nilsson JF-Production.com Tlf FU har ikke nået at behandle ansøgningen 7 Ansøgning Kirketjener Poul Jørgensen Ansøgning om deltagelse i årskursus for kirketjenere Bevilget. Jeg kan forstå at det tidligere har været kutyme at menighedsrådet har bevilget midler til at en kirketjener kunne deltage i årskurset, og jeg håber således at menighedsrådet vil se positivt på min ansøgning. Jeg mener det er relevant at jeg deltager i kurset, for min fortsatte udvikling i jobbet som kirketjener og for samtale og vidensdeling med kollegaer fra andre kirker. På kurset vil der bl.a. være foredrag af Kirkeminister Marianne Jelved og Marie Vejrup Nielsen, som er leder af Center for samtidsreligion på Aarhus Universitet. Endvidere vil der være workshops, med deltagelse af bl.a. 2

3 Landsforeningen af Menighedsråd. Prisen for dette, som varer fra den 26/5 28/5 er kr. som jeg hermed ansøger menighedsrådet om. Med venlig hilsen Poul Jørgensen Kontaktperson Bjørn Valstrøm anbefaler at Poul Jørgensen får bevilget sin ansøgning om at komme på årskursus for kirketjenere. 8 Ansøgning Kordegn Svend Thomsen Hermed søger jeg om at deltage i Kordegnenes årlige landskursus 4. til 7. maj 2015: Fokus på forandring og fornyelse mine/vores muligheder og udfordringer. Bevilget. Kurset består dels af Kirkeministeriets ajourføringskursus ved kontorchef Torben Stærgaard dels af kordegneforeningens program med bl. a. tamadagen i navnesager, sekretærfunktion v.h.a. DAP, ledelse, personregistrering. Som sidste år kan kirkekontoret være lukket tirsdag, onsdag og torsdag til kl.13, dog således at min vikar Birgit tager sig af PersonSag (registrering af dødsfald, bisættelser m.m.) og de sager der ikke kan vente. Hun passer denne uge Ansgars kirkekontor, men kan tage op på Domkirkens kontor om eftermiddagen. Prisen for deltagelse i Landskurset er 6.000,- kr. Venlig hilsen Svend Thomsen kordegn FU har ikke nået at behandle ansøgningen 9 Aktivitetsudvalgets ønsker for Ekstrabevilling på ,- til bevilget. FU foreslår at ekstrabevillig tages fra koncertbudgettet. 10 Køb af orgel Tiden, hvor budgettet for 2016 skal lægges, nærmer sig, og det er derfor tid til at tage stilling til, om vi skal købe det udlånte orgel, der står i domkirkens krypt. Ifølge låneaftalen fra august 2013 har Skt. Knuds sogn lånt orglet i tre år, og denne aftale udløber i Vi har fra organisternes side været meget glade for orglet. Det har en god klang, der dynamisk passer rigtig fint til kryptens rum. Samtidig har det en bredde i klangen, der Udsættes til næste møde. Randi Mortensen sender et koncert budget til menighedsrådsformanden som bilag til næste MR møde. Kontospecifikationer sendes ligeledes med som bilag. En fantastisk god debat i god ro og orden og med respekt for hinandens synspunkter. Det blev ikke besluttet at købe orglet. Det blev besluttet at tænke 3

4 gør, at netop sådan et orgel egner sig perfekt til salmeledsagelse. Orglet i krypten er et historisk bevaringsværdigt instrument fra Det repræsenterer en unik dansk orgeltype, som der ikke er ret mange tilbage af i landet. Ikke desto mindre er det rigtig godt håndværksmæssigt bygget, og stilistisk er det et godt supplement til kirkens to øvrige orgler. Vi har haft glæde af instrumentet i mange sammenhænge ved diverse gudstjenester i krypten samt ved koncerter. Vi mener, at orglet æstetisk passer godt i krypten. Det er med sin placering med til at danne et intimt rum for blandt andet gudstjenester og foredrag. Orglet har sin egen arkitektoniske karakter, der afspejler den tid, det er bygget i, samtidig med at det passer fint i kryptens øvrige fremtræden. I øjeblikket har orglet æstetisk en svaghed i forhold til kassen på orglets side. Efter at have spurgt vores orgelbygger ved vi dog, at denne kasse forholdsvis nemt kan flyttes bagved og/eller ind i orglet. Prisen for orglet er kr. Dette er meget billigt. Gode brugte orgler kan være svære at få fat på, og alene prisen for at flytte, installere og stemme et sådant orgel vil formentlig overstige de kr. Da orglet i 2006 blev købt og installeret i Skt. Lukas Kirke i Aarhus var prisen kr. Vi vil fra organisternes side på det varmeste anbefale menighedsrådet at købe orglet. Med venlig hilsen Anders Grankvist Schou krypten i sin helhed, i respekt for både det kirkelige og kongegravene med videre, søge fondsmidler til denne helhed og træffe beslutning om køb af orglet i den forbindelse. FU anbefaler at vi IKKE køber orgelet. Foreslår der i mod, at indrette Krypten med respekt for kirkens kulturskatte. Debat om Kryptens indretning, tages på et senere MR, budgetsættes til Minikonfirmandundervisning Det bliver jo nu - med god grund- obligatorisk for kirkerne at tilbyde. Jeg mærker i mit daglige arbejde allerede, hvor lidt mange unge ved om kristendom. Vi bør som kirke sætte ressourcer af til den opgave at undervise børnene, både økonomisk og menneskeligt Anne Reiter Punktet udsættes til et andet møde. Skal der ansættes en 100 % sognemedhjælper? Som så skal tænkes ind i de samlede personale ressourcer. Se pkt. 3 vedr. samarbejdet med andre kirker 12 Løbende rengøring af udvalgte områder af konsistoriefløjen Med det formål at kirketjenerne aflastes og rengøringsniveauet hæves. Aage Moltke-Leth har påtaget sig opgaven at indhente et tilbud fra rengøringsfirma. Rengøring omfatter hele 1. sal, Hall, 2 trapper, Skt.Knud salen, mellemgang og venterummet. Vi afventer kontaktperson Bjørn Valstrøms kvantitative og kvalitative undersøgelse af hvad kirketjenerne laver i dag, inden vi træffer beslutning om outsourcing af rengøringsopgaver. Se medsendte tilbud, kommenteres på mødet af Aage Moltke- Leth 4

5 13 Stiftsdagen 18. april 2015 Dagen slutter med plantning af et Luther træ, som man gerne vil, bliver ved Domkirken Stiftet vil gerne have en tilkendegivelse fra MR 14 Årlig generalforsamling Fyens Stifts menighedsrådsforening, Nyborg Strand Vedtaget. Vi glæder os til at se Luthers træ ved Domkirken. Bjørn Valstrøm Kristian Isager Hvem ønsker at deltage? 14a Kære menighedsrådskollega I år er det faldet således, at Københavns Domkirke Vor Frue Kirke er vært for det nordeuropæiske katedralfællesskabs andet årlige konference. Oplysninger om konferencens indhold Kultur eller Modkultur? kan læses på hjemmesiden necc2015.com Det vil glæde os blandt de mange udenlandske gæster at se repræsentanter fra de danske domkirker ved denne konference, der plejer at være særdeles velbesøgt. De venligste hilsner Det blev besluttet at der kan deltage: 2 præster 1 organist (Domorganisten) 2 valgte medlemmer fra menighedsrådet. Der betales for udgifter til kurset, og transport i en privat bil. Ole Ehlers Menighedsrådsformand Dato: 5-8 maj Prisen for deltagelse er kr Se medsendte program Til orientering/drøftelse Intet 15 Meddelelser Aktivitetsudvalg Cafe- og butiksudvalg Kasserer Kirkeværge Kontaktperson Natkirken Præsterne Aktivitetsudvalg Cafe- og butiksudvalg Kasserer Kirkeværge Kontaktperson Natkirken 5

6 Præsterne 16 Eventuelt 17 Oplæsning og godkendelse af referat Godkendt. 6

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere