VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015"

Transkript

1 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august

2 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor egen menneskelige magt. Jeg er faldet over et citat om bøn som giver så god mening for mig: Bøn er, at vi går ind i stilheden og sætter vor eksistens ind på, at den ikke er tom. Jeg rækker ud fra mig selv og venter på et større nærvær. Jeg rækker ud i glæde og i sorg, når mit liv er vidunderligt, og når min verden ikke er til at bære. Jeg rækker også ud når mit liv og verden er almindeligt og hverdagsagtigt. Hele følelsesspektret i Salmernes bog Mennesker har altid rakt ud, hvad de så end har kaldt den magt, de rakte ud imod. Et af de steder, vi ser det allertydeligst, er i Det Gamle Testamente i Salmernes bog. Der anråber mennesker Gud om hjælp, og der jubler de over at være i Guds nærhed. Her oplever vi hele spektret af følelser. Vi ved, at Jesus brugte disse salmer. De sang en af salmerne skærtorsdag aften, inden de gik ud til Getsemane have. Jesus råbte også: Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig, da han hang på korset. Salmernes bog blev den alt dominerende kilde for bønnerne gennem middelalderen. Munkene brugte Salmernes bog, og derfra spredte de sig også til mennesker uden for klostrene. Igen og igen fandt mennesker ord til at udtrykke deres længsel efter Gud - deres håb og drømme. Luthers lovsang, takke- og klagesalmer Det samme gjorde Martin Luther. Han skriver om de Gammeltestamentlige Salmer: Hvor finder man skønnere ord om glæde end i lovsangssalmerne eller i takkesalmerne? Dér ser du alle hellige ind i hjertet... Hvor finder du dybere ord for ynk og klage og sorgfuldt sind end i Klagesalmerne? Dér ser du atter alle hellige ind i hjertet Han søgte en nådig Gud. En Gud han ikke skulle leve op til ved at opnå den fuldkomne renhed, men en Gud der bøjer sig ned til sit menneske af kærlighed. Da Luther i Kristus fandt den kærlighed, ikke bare som en troslære eller som en intellektuel øvelse, men som levet liv, som gik ham lige ind i hjertet, så blev hans forhold til tro noget helt andet. Der kom en lovsang, en fred og en tro at hvile i, som han ikke havde kendt før, og Luther ønskede, at alle mennesker skulle få den oplevelse. En af de ting, der blev ændret, var, at Luther skrev salmer på folkesproget, så mennesker kunne få den glæde at bede og synge samtidig synge ud til Gud alt, hvad vi mennesker indeholder. Netop bede om hjælp eller lovsynge alt efter, hvad vi havde brug for. En af de første salmer, Luther skrev var salmen Af dybeste nød, o Gud, til dig mit bange råb jeg vender - en salme der bliver en bøn til den nådige Gud. Her er det fra dybet Luther råber. En anden salme af Luther Nu fryde sig 2

3 hver kristen mand og springe højt af glæde! - her er det også den nådige Gud, men her er Luther blevet fundet og taler ud af den glæde og fred, som han ikke kunne finde igennem sine egne gerninger. Kingos passion og Brorsons meditation På samme måde har også vore øvrige salmedigtere givet os syngende bønner gennem salmerne. Thomas Kingo digtede passions salmer, som gennemgik hele Jesu lidelse frem mod langfredag, men sådan at den, der synger, selv er med på rejsen, at den syngende så at sige står under Jesu kors. Det er min synd og skyld, som Jesus nu bærer. Salmerne kan læses i salmebogen nr Hans Adolf Brorsons salmer er også bønner, og her kommer der et meditativt element ind i salmerne. Han var pietist, og i pietismen skulle det enkelte menneske tage kristendommen til sit hjerte. I julesalmen Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum knæler vi ved krybben, og ved slutningen af salmen beder vi i en bøn om, at vort hjerte må blive den krybbe og stald, som Jesus fødes ind i, Ak, kom! jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind med tusind længselssukke, kom Jesus, dog herind! Det er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så vil du blive trolig udi mit hjerte svøbt. Så kan vi ikke komme tættere på Kristus, og vi kan heller ikke bede mere inderligt end her. Grundtvig hjemligt nærværende N. F. S. Grundtvig er den salmedigter der har berørt os danskere mest. Gennem hans salmer kan vi bede med, når vi i pinsesalmerne synger med på både smerte og jubel. I salmen Hil dig frelser og forsoner står fortsættes næste side... 3

4 ... fortsat fra forrige side Grundtvig selv under korset og mærker sin egen kulde og hårdhed: Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Men han bliver ikke der, for han kan netop synge/bede: Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Grundtvigs pinsesalmer foregår heller ikke fjerne steder, så som i Jerusalem, de foregår lige her, hvor vi lever, hvor det danske forår og det danske landskab fortæller om pinsen, der er virksom endnu engang. Som i I al sin glans nu stråler solen, hvor der tales om sommernatten, om fredskovens nattergale og det vifter hjemligt gennem løvet. Så vågner alt til lovsang for Gud. Bøn og salmesang af vores tid Salmer og bønner digtes stadig af nye salmedigtere. Helligånden virker stadig, og disse nye digtere giver nye ord til vores tid, men stadig om det evigt gyldige budskab guds kærlighed der ikke er svækket. Nye ord siger måske nye generationer noget væsentligt om Gud, om det at være menneske i vores tid. En af de moderne salmer, som jeg holder meget af, er af Hans Anker Jørgensen: Når Jeg er træt og trist, når modet svigter, når hjertet føles tungt af sorg og pligter, når det ser ud som håbet altid taber, da bøjer jeg mig ned og søger trøst og fred hos dig, min skaber. Så er der vej for mig - også i den kaotiske tid, som vores vestlige samfund har skabt. Salmen slutter med: Så lægger jeg mit liv i dine hænder, så ved jeg, uanset hvordan det ender, når du bliver stor i mig, og jeg bliver lille, da er der ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille. Så kan vi igen, kan vi ikke? For - bed og der skal gives dig, søg så skal du finde, bank på så skal der lukkes op for dig. Domkirkens nye præst vil slå rod Af Merete Bøye præst ved Viborg Domkirke Lige siden jeg besøgte Viborg domkirke som barn sammen med mine forældre, har jeg ment, at det er en af de flotteste kirker i landet. Den har en spændende historie, og man bliver aldrig træt af at gå på opdagelse i kroge og hjørner. Ikke mindst er Joakim Skovgaards storstilede udsmykning interessant. Her fortælles hele Bibelhistorien fra Adam og Eva til den himmelfarne Kristus, og der er rigeligt med inspiration at hente til både prædikener og konfirmandundervisning. Derfor er jeg glad for, at jeg nu skal være præst ved netop denne kirke. I løbet af mit teologistudium i 90 erne beskæftigede jeg mig meget med Grundtvig, særlig hans salmer. Kirkeligt set befinder jeg mig blandt de klassisk grundtvigske. Jeg mener, det er vigtigt, at man som præst ikke bare koncentrerer sig om at være synlig og lave en masse storstilede events, men også først og fremmest tager sig tid til det vigtige usynlige præstearbejde: prædikenforberedelse, husbesøg, konfirmationsundervisning og sjælesorg. Når det er sagt, synes jeg også, det er vigtigt, at kirken lever med i den tid, hvor den er sat, og ikke forstener og bliver som et museum. Jeg begyndte min præstegerning som landpræst i Haderup og Feldborg i Da min mand seks år senere fik arbejde som datalog hos Videnscenter for Svineproduktion, flytte- 4

5 de vi med vores børn, Jørgen og Grete til Ans, hvor vi stadig bor og siden har fået endnu en lille dreng, Peter, som nu er to år gammel. I de seneste seks år har jeg haft forskellige vikariater som præst, jeg har undervist i kirkehistorie på Teologisk Undervisning i Viborg Stift, og jeg har arbejdet som journalist hos folkekirken.dk, hvor jeg bl.a. har opbygget en sektion om reformationens historie. Nu trænger jeg til at slå rødder, og derfor søgte jeg stillingen som præst her i jeres sogn samt i Tjele og Nr. Vinge. Viborg domkirke og den smukke, enkle sognegård, danner rammen om et rigt menighedsliv med gudstjenester, foredrag, sangaftener og koncerter med kirkens fremragende organister og kor. Jeg glæder mig til at blive en del af alt dette. Merete Bøye afløser Asbjørn Hyldgaard som vikar for Christian Langballe i Viborg Domsogn samt i Tjele og Nr. Vinge 5

6 Tag et foto af dit fællesskab For nylig lød en avisoverskrift, at Viborg topper blandt kommuner, hvor flest oplever, at de føler sig ensom. I Viborg Domsogn står vi klar til at møde denne udfordring med - fællesskaber. Vi har masser af tilbud allerede, men nu udfordrer vi alle til at komme med ideer og ny inspiration til måder at skabe fællesskaber på. Du kan deltage ved at tage et foto eller skrive en tekst om det, du oplever som fællesskab. Det kan være noget du selv er den del af, eller en beskrivelse af andres oplevelser. Send foto eller tekst til - eller lav opslag på facebook-siden Fællesskaber Viborg Domkirke. Et udvalg bliver løbende bragt i Viborg Stifts Folkeblad. Vi betinger os, at fotos vederlagsfrit må læges på facebook og hjemmeside samt udstilles og bruges ved omtale af projektet. Menighedsmøde om fællesskab 1. marts kl i Sognegården Stænderpladsen 3 Hvad er fællesskab for dig i kirken? Det er temaet for årets menighedsmøder, hvor der tages afsæt i kampagnen beskrevet ovenfor. Kom og giv dit besyv med om fremtiden inspireret af de fotos og tekster, der er bragt i Viborg Stifts Folkeblad og på facebooksiden. Hør også om sognets forskellige gudstjenester, samt beretning om menighedsrådets arbejde i 2014 og kirkens økonomi. God lejlighed til efterfølgnede at gå til passionsgudstjeneste i Domkirken kl Stilletid om Kristuskransen i Domkirken Domkirken inviterer til en tid, hvor vi lærer stilheden og nærværet at kende gudsnærvær og nærvær i dit eget liv, at være tilstede i øjeblikket. Vi bruger Kristuskransen til at nå ned i større dybder, og vi finder ind i de enkelte perlers betydning, der både giver en erkendelse af Kristus og af vores eget liv. Om du kender til Kristuskransen, eller den er helt ny for dig, har ingen betydning for at være med. Der er mulighed for at låne en Kristuskrans på selve aftenen. Onsdage den 25. marts, 8. april og 13. maj kl i Domkirkens smukke rum. Stilhed, ro og skønhed i åben kirke Til Åben Kirke er der mulighed for at opleve Domkirkens smukke bygning, rum og billeder fuldt oplyst, så alle detaljer ved arkitekturen og billederne kommer frem. Kom og vær i rummet og nyd roen, stilheden og skønheden. Oplev Domkirken i dit eget tempo. Der vil være mulighed for en samtale. Onsdage den 25. marts, 8. april 29. april og 13. maj kl

7 Viborg Domkirke er også blevet min kirke Af Henrik Stubkjær biskob for Viborg Stift At komme til Viborg som biskop er på en særlig måde også at komme til Viborg Domkirke. At blive modtaget i Domkirken af repræsentanter fra alle stiftets menighedsråd, af præster og provster og bispekollegaer fra Danmark og hele Norden, det føles som at blive båret ind i den nye tjeneste. Musikken og sangen er helt særlig i Viborg Domkirke den får mig til på én gang at føle mig ydmyg og løftet op på sangens vinger. Og jeg er ikke den eneste, som har det sådan. Da jeg var inde og takke Dronningen for udnævnelse og deltagelse i bispevielsen, talte Dronningen igen om, hvordan sangen er noget helt specielt i Viborg Domkirke. Den sang som inspirerede hende til de 11 lovsyngende engle på bispekåben. For mig har Viborg Domkirke altid været en del af vores familie. Det var her mine forældre blev viet for 57 år siden, så også for dem var det en særlig oplevelse at være med til bispevielsen den 23. november. Siden har jeg oplevet Domkirken til almindelige gudstjenester, til julekoncerten og juleaften, hvor kirken var fyldt af forventning og juleglæde, og hver en stol og alterskranken var besat. Der er noget majestætisk og himmelstræbende over vores Domkirke, men samtidig er der også noget trygt og varmt over at sidde omgivet af Skovgaards fresker, som fortæller vore liv ind i Guds store historie. Vi modtages af den velsignende Kristus, som favner os alle fra sin plads i apsis. Kristi favnetag er stort, og allerede nu har jeg oplevet de mangfoldige betydninger, det har: Trygheden i forbindelse med bispevielsen, glæden juleaften, trøsten ved forbønsgudstjenesten for verdens forfulgte kristne og håbet, når velsignelsen lyses ned over det lille barn, der føres til dåben - eller over den kære, som nu ligger i kisten og for sidste gang skal føres ud af Domkirken. Domkirken er allerede blevet min kirke. Det sted, hvor jeg henter kraft, mening, mod og fantasi til at gå ud i livet og den hverdag, som er min. Vi har brug for sådanne heller midt i hverdagens travlhed. Steder hvor vi finder ind til vores inderste identitet som mennesker sat i et forhold til nådens Gud og vore medmennesker. Det er her, vi igen fortælles, at Guds kærlighed er ny over os hver morgen, vi vågner, og det er her, vi får det blide spark bagi: Gå så ud og del den kærlighed med andre! 7

8 Ka Karen og k Når Viborg Domkantori under højmesserne er på plads ved siden af orgelet består det af 14 sangere fordelt på de fire stemmer sopran, alt, tenor og bas. 18 fastansatte sangere deles om de 14 pladser. Sangerne får en fast månedsløn, og for de fleste er der tale om et fritidsjob ved siden af deres ungdomsuddannelse. Til kantoriets koncerter suppleres med forhenværende medlemmer, og koret bliver næsten dobbelt så stort. Og der er rift om at være med. Da Karen Flyvholm Andersen første gang sang i domkirken var hendes reaktion: Tænk, at der kan komme sådan noget ud af lille mig. 8

9 koret Af Magnus Brandstrup En lille tolv-årige pige gav domsognets menighedsråd sin stemme, da kirken i 1999 søgte en ny organist med ansvaret for børne- og ungdomskorene: - Ansæt Ejner, ham vil vi ha. Menighedsrådet havde valgt at tage medlemmer af børnekoret med på råd - blandt dem Karen Flyvholm Andersen. Hun er i dag 27 år, og hendes sopranstemme har lydt i kirken lige siden. Karen er et eksempel på, hvordan korlivet i domkirken går i blodet. Hun tyvstartede som 9-årig i børnekoret, og da Ejner Nielsen som domorganist fik ansvaret for kantoriet, fulgte Karen med, og selv om hun i 2008 flyttede til Aarhus pendlede hun stadig et par år 2-3 gange om ugen til Viborg til prøver, gudstjenester og koncerter. Siden hun i 2010 sagde farvel til sin faste plads i kantoriet, har hun kun sunget til koncerterne, men nu er hun flyttet tilbage til Viborg og venter på den næste ledige sopranstilling. Salmesangsglæde Salmesangsglæde er det ord, Karen finder mest beskrivende for den følelse, hendes snart 19 års tilknytning til musiklivet i Viborg Domkirke stedse fremkalder hos hende. Mere konkret har hun fået en sangeruddannelse, som hun har livslang fornøjelse af - både som korsanger og solist - men også som den uundværlige, der bliver peget på som forsanger ved fester og højtider. Og det gør hun hjertens gerne. - Man bliver så varm om hjertet af at synge, og i et kor udvikles et særligt forpligtende sammenhold, fordi vi kun er så gode som den svageste stemme. Det giver fællesskab, forklarer Karen. - Det er ikke kun salmerne, der gør det. Bare det at synge. Det er et frirum, hvor stress ikke kan trænge ind, og hvor man går ud igen - så inderligt glad. Et fællesskab for livet Fra sine år i korene har hun omkring sig en stor flok venner. Et stort sangfællesskab. Mange af dem deltager hvert år til julekoncerten, hvor de mødes bagefter og bytter gaver. De synger til hinandens bryllupper... Som da Karen i 2013 blev gift med Kasper. Ejner spillede naturligvis denne afgørende augustdag. Karen er meget bevidst om, hvor stor betydning det har for vores særlige danske sangtradition, at så mange unge mennesker i kirkekorene får salmesangen ind under huden. For resten af livet vil det være en gave at kunne synge med, når salmebøgerne kommer på bordet. Eller som når de juleaften hjemme i Karens familie synger flere salmer end hos de fleste - og alle vers. Da Karen var teenager, var der kammerater, der rynkede på næsen af, at hun sang i kirken. - Det er mit indtryk, at det har ændret sig. I dag er det meget mere respekteret og regnes som ethvert andet fritidsjob. Karen føler sige ikke specielt mere kristen end andre, hun er vokset op med giro 413 og fået Abba og Beatles ind med modermælken. Men ellers en bred musiksmag med en svaghed for 80 er musik. Og så gik hun til klaver som barn og er meget glad for musicals. Men især hun holder af fællesskabet i kirken, og har denne særlige følelse af at komme hjem, når hun træder ind i domkirken. 9

10 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl Under højmessen er der nadver. Sidste søndag i hver måned anvendes alkoholfri saft. De fleste søndage er der foruden højmessen endnu en gudstjeneste. I sommerhalvåret undtagen juli måned er det kl i Gråbrødre Klosterkirke, og i vinterhalvåret kl i Domkirken, dog den sidste søndag i måneden i Gråbrødre Klos terkirke. Familiegudstjenster: Den første lørdag i februar, april, septem ber og november måned er der kl en familiegudstjeneste hvor hele familien invi teres. De børn, der er blevet døbt i Viborg Domkirke for 4 år siden, får en særlig invitation. Næste familiegudstjeneste er lørdag den 11. april kl Kirkebil Kirkebil kan benyttes til søndagens gudstjenester og til sogneaftner i Sognegården. Kirkebil bestilles ved at kontakte kordegnekontoret i åbningstiden (se side 22) eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag Drama over Jesu lidelseshistorie Konfirmanderne i Viborg Domsogn skriver et skuespil over Jesu lidelseshistorie, og opfører det i Domkirken ved en gudstjeneste den 22. marts kl Skuespillet er bygget op i akter over påskedagene, og vi håber at mange fra menigheden og konfirmandernes familie vil se de unge menneskers præstationer. Der bliver serveret kaffe/the/sodavand i sognegården efter gudstjenesten. Kaffe-frokost Efter højmessen Palmesøndag den 29. marts, indbydes alle til en let og lækker kaffe-frokost i Sognegården. Her bliver der bl. a. serveret morgenbrød, ost og pålæg, juice samt kaffe og the. Frokosten koster 40,00 for voksne - 20,00 for børn. En morgen- eller eftermiddagsgudstjeneste under hvælvingerne i Gråbrødre Klosterkirke har en særlig intim atmosfære. Kirken er beliggende Sct. Mogensgade 12. Passionsgudstjenester med kormusik Søndag den 1. marts og søndag den 15. marts vil der ved eftermiddagsgudstjenesterne klokken være tale om særlige passionsgudstjenester, hvor bibelske læsninger vil veksle med korsang, fællessang og orgelmusik. Temaet vil være fasten samt et kik frem mod påskedagene. Den 1. marts er det Domkantoriet, domorganist Ejner Nielsen og sognepræst Marianne Koch holdet bag, mens det den 15. marts er Ungdomskoret, organist Jette Haslund Birch og domprovst Thomas Franck. Der er ikke altergang ved disse gudstjenester.

11 Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Onsdag den 29. kl Orgelkoncert Søndag den 28. kl Søndag den 26. kl Søndag den 30. kl Søndag den 28. kl Fredag den 24. kl Orgelkoncert Søndag den 30. kl Søndag den 21. kl Onsdag den 22. kl Orgelkoncert Søndag den 23. kl Søndag den 21. kl Søndag den 19. kl Søndag den 23. kl Søndag den 14. kl Fredag den 17. kl Spillemandsmesse Søndag den 16. kl Søndag den 14. kl Torsdag den 16. kl Barokkoncert Søndag den 16. kl Tirsdag den 9. Højskoleeftermiddagens udflugt Søndag den 12. kl Søndag den 9. kl Søndag den 7. kl Fredag den 10. kl Orgelkoncert Søndag den 9. kl Søndag den 7. kl Onsdag den 8. kl Orgelkoncert Fredag den 7. kl Korkoncert Torsdag den 4. juni kl Korkoncert Søndag den 5. kl e Søndag den 2. kl Tirsdag den 2. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 1. kl Korkoncert: Camerata Søndag den 2. kl Juni Juli August 11

12 Søndag den 19. kl Marts Søndag den 1. kl Søndag den 1. kl Menighedsmøde Søndag den 1. kl Passionsgudstjeneste Tirsdag den 3. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 4. kl Åben onsdag Onsdag den 4. kl Menighedskor Fredag den 6. kl Natkirke Søndag den 8. kl Søndag den 8. kl Sogneindsamling Søndag den 8. kl Gudstjeneste Mandag den 9. kl Fællesspisning Tirsdag den 10. kl Højskoleeftermiddag Jubilæumsfest Onsdag den 11. kl Koncert: Mozarts Requiem Lørdag den 14. kl Konfirmandprojekt på Ekserserpladsen Søndag den 15. kl Søndag den 15. kl Passionsgudstjeneste Tirsdag den 17. kl Højskoleeftermiddag April Torsdag den 2. kl Torsdag den 2. kl Gudstjeneste Fredag den 3. kl Fredag den 3. kl Gudstjeneste Fredag den 3. kl Natkirke Søndag den 5. kl Søndag den 5. kl Mandag den 6. kl Onsdag den 8. kl Åben onsdag Onsdag den 8. kl Åben kirke Onsdag den 8. kl Stilletid om Kristuskransen Lørdag den 11. kl Familiegudstjeneste Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Korkoncert Mandag den 13. kl Fællesspisning Tirsdag den 14. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 15. kl Menighedskor Maj Fredag den 1. kl Natkirke Fredag den 1. kl Lørdag den 2. kl Konfirmation - Friskolen Søndag den 3. kl Konfirmation - Nordre skole Tirsdag den 5. kl Højskoleeftermiddag Lørdag den 9. kl Landemodegudstjeneste Søndag den 10. kl Søndag den 10. kl Mandag den 11. kl Fællesspisning Tirsdag den 12. kl Højskoleeftermiddag Tirsdag den 12. maj kl Orgelkoncert/afgangsprogram Onsdag den 13. kl Åben onsdag Onsdag den 13. kl Åben kirke Onsdag den 13. kl Stilletid om Kristuskransen Torsdag den 14. kl n Søndag den 17. kl Søndag den 17. kl Tirsdag den 19. kl Højskoleeftermiddag Søndag den 24. kl Onsdag den 18. kl Menighedskor Lørdag den 21. kl Orgelmatiné

13 Tirsdag den 19. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 15. kl Menighedskor Onsdag den 18. kl Menighedskor Søndag den 24. kl Søndag den 19. kl Lørdag den 21. kl Orgelmatiné Søndag den 24. kl Søndag den 19. kl Søndag den 22. kl Mandag den 25. kl Søndag den 19. kl Korkoncert Søndag den 22. kl Konfirmander opfører Lidels eshistorien Søndag den 31. kl Tirsdag den 21. kl Højskoleeftermiddag Tirsdag den 24. kl Højskoleeftermiddag Søndag den 31. kl Lørdag den 25. kl Konfirmation - VPR 7Y Onsdag den 25. kl Orienteringsmøde for frivillige i Caféen Lørdag den 25. kl Konfirmation - VPR 7x og 7Z Onsdag den 25. kl Åben kirke Søndag den 26. kl Konfirmation - Vestre skole Onsdag den 25. kl Stilletid om Kristuskransen Tirsdag den 28. kl Højskoleeftermiddag Fredag den 27. kl Koncert: Johannespassionen Onsdag den 29. kl Menighedskor Søndag den 29. kl Søndag den 29. kl Kaffe-frokost Søndag den 29. kl Tirsdag den 31. kl Højskoleeftermiddag påskefrokost På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte 13

14 14

15 Nyt fra domkirkens kor Viborg Domkirkes Menighedskor Domkirkens Menighedskor vil igen i foråret mødes til korsang og hyggeligt samvær. Der er altid plads til flere, og den eneste forudsætning for at være med er, at man kan lide at synge. Vi mødes kl på følgende datoer i sognegårdens festsal: Onsdag den 4. marts Onsdag den 18. marts Onsdag den 15. april Onsdag den 29. april Vi afslutter med at deltage i højmessen i domkirken bededag, fredag den 1. maj Bliv støtte-medlem af Viborg Domkirkes Korforening Viborg Domkirkes Korforening støtte korenes uddannelse i sang og musik, og korenes rejser i ind- og udland. Som støttemedlem kan du blive en del af dette flotte arbejde, og samtidig får du mulighed for at blive en del af musikkulturen omkring Viborg Domkirke. Et medlemskab koster 100 kr. om året, og til gengæld får du: Gratis adgang til korenes egne koncerter - mindst tre om året Nyheder om korenes arrangementer Nyheds-mail om koncerter i kirkerne i Viborg. Du er i øvrigt velkommen til at støtte koret med mere end 100 kroner. Du finder en brochure med tilmeldingskupon i kirken og i sognegården. Ungdomskor og kantori på turné til Berlin Hvert andet år har der været en udlandsrejse på programmet for domkirkens ungdomskor. I 2013 gik rejsen til Island, hvor kormedlemmerne og de medrejsende forældre og ledere fik vidunderlige oplevelser både med koncerter og på udflugter. I år - i efterårsferien - går turen til Berlin, og denne gang skal kantoriet også med. Tidligere års erfaringer er, at den slags ture giver et helt unikt fællesskab, som helt sikkert både kan høres og mærkes på sang og udtryk. Med kantoriet deltagelse i turen får dette fællesskab en ny dimension. 15

16 Domkirkens Ved Viborg Domkirke er der et stort og varieret udbud af koncerter. Vi forsøger, ikke bare over en enkelt sæson, men over flere sæsoner, at nå så langt rundt i det musikalske landskab som muligt. Det er naturligt, at domkirkens fornemme orgel spiller en stor rolle, ligesom det er naturligt, at korkoncerter udgør en stor del af koncertudbuddet med det kæmpe korarbejde, som udfolder sig i domsognet. Herudover er der ud over årene drysset en række koncerter med små ensembler af både klassisk og rytmisk eller folkemusikagtigt tilsnit, ligesom der også bliver plads til en gospelkoncert med mellemrum. Onsdag den 11. marts kl W. A. Mozart: Requiem Akademisk Kor Aarhus Gymnasiekor fra regionen Aarhus Symfoniorkester Michael Bojesen, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 150 kr. / u 25 år 50 kr. Lørdag den 21. marts kl Orgelmatiné Ejner Nielsen spiller ½ times orgelmusik af Johann Sebastian Bach Fri entré Fredag den 27. marts kl J. S. Bach: Johannes Passionen Jena Universitetskor- og orkester, Tyskland Sebastian Krahnert, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 150 kr. / u 25 år 50 kr. Søndag den 12. april kl Haseris Kirkes Ungdomskor Viborg Domkirkes Ungdomskor Marianne Haldrup og Jette Haslund Birch, dir. Kormusik af bl.a. Bob Chillcott og Michael Bojesen Entré 50 kr. Aarhus Symfoniorkester Michael Bojsen Jena Universitetskor og -orkester foto Nikolaj Lund foto Preben Madsen Viborg Domkirkes Ungdomsskor Hasseris Ungdomskor 16

17 Søndag den 19. april kl Midtjysk Kammerkor, Viborg Kammerkor, Vimuko, Sortebrødre kirkekor og Viborg Domkantori samt solister synger kormusik af Schubert og Mendelssohn. Aarhus Strygerensemble. Søren Birch, dir. Arr. i samarbejde med Viborg Kommune. Entré 100 kr. Tirsdag den 12. maj kl Nina Davidsen Orgelstuderende fra Esbjerg Musikkonservatorium spiller sit afgangsprogram Fri entré Torsdag den 4. juni kl Sommerkoncert med Viborg Domkirkes Ungdomskor, Viborg Domkantori, Jette Haslund Birch og Ejner Nielsen, dir. og orgel Entré 50 kr. Onsdag den 1. juli kl Kammerkoret Camerata, København, synger nordisk kormusik. Jakob Hultberg, dir. Entré 50 kr. Søren Birch Viborg Domkantori koncertliv De små orgelmatineer, som finder sted på lørdage mellem og er gratis og er ment som en mulighed for alle til at stifte nærmere bekendtskab med den fantastiske musik, som findes for dette instrument. En del af de øvrige koncerter koster en entré på 50 eller 100 kr. Uden dette tilskud ville vi ikke kunne præsentere det store udvalg af musik i domkirken, som det er tilfældet. Velkommen til koncerter i Viborg Domkirke! Onsdag den 8. juli kl Philip Schmidt-Madsen, orgel Dansk orgelmusik fra flere århundreder Bl.a. Carl Nielsens Commotio Entré 50 kr. Fredag den 10. juli kl Eftermiddagskoncert Asger Pedersen spiller en halv times orgelmusik af Bach og Clerambault Fri entré Flere koncerter på næste side Kammerkoret Camerata Philip Schmidt-Madsen foto Martin A. Boensvang 17

18 Domkirkens koncertliv Torsdag den 16. Juli kl Andrea Pellegrini, sopran Bjarke Mogensen, accordeon Barokkoncert med to fremragende musikere Entré 100 kr. Fredag den 17. juli kl Spillemandsmesse Fri entré Onsdag den 22. juli kl Guy Poupart, Norge spiller orgelmusik Entré 50 kr. Fredag den 24. juli kl Eftermiddagskoncert Ejner Nielsen spiller en halv times orgelmusik af Bl.a. Bach, Sennels og Vierne Fri entré Onsdag den 29. juli kl Flemming Dreisig spiller sin egen transskription af Carl Nielsens symfoni Espansiva Entré 50 kr. Andrea Pellegrini Guy Poupart Ejner Nielsen foto: Robin Skjoldborg Højskole eftermiddage Henvendelse vedrørende Højskoleeftermiddagene i Sognegården, kan ske til: Preben Rolach Rasmussen, tlf eller sognemedhjælper Bodil Frøsig, tlf , træffes bedst onsdage mellem kl og kl I forbindelse med arrangementerne er det muligt at blive hentet på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos ovenstående. Deltagelse i arrangementerne koster 40 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt brød. Læs mere om de enkelte højskoleeftermiddage på: viborgdomkirke.dk Fredag 7. august kl times korkoncert med 50 medlemmer stort ungdomskor fra New jersey, USA Amerikansk og europæisk musik Joel Krott, dir. Fri entré Flemming Dreisig 18

19 Tirsdag den 3. marts kl : Politiker Kristian Phil Lorentzen, Ans: Jernbanen. Tirsdag den 10. marts kl : Jubilæumsfest. Tirsdag den 17. marts Pædagog og psykoterapeut Inge Kam Larsen, Asylcenteret i Hanstholm: Hverdagen på et asylcenter. Tirsdag den 24. marts kl : Valgmenighedspræst og fhv. rektor Henrik Sommer, Struer: Limfjorden og vikingerne. Tirsdag den 31. marts kl : Det spirende liv, der slår døden ihjel. Vi spiser en dejlig påskefrokost sammen og derefter vil sognepræst Marianne Koch fortælle om påsken forårets store højtid. Tirsdag den 7. april: Påskeferie. Tirsdag den 14. april kl : Teolog og salmedigter Hans Anker Jørgensen, Asnæs: Hvad er det at møde den opstandne mester. Tirsdag den 21. april kl : Teolog og fortæller Brita Haugen, Fjaltring: Den lykkelige barndom. Tirsdag den 28. april kl : Pastor emeritus Leif Munksgaard, København: 40 år blandt muslimer og andet godtfolk. Tirsdag den 5. maj kl : Forstander på Seniorhøjskolen Flemming Nees, Nr. Nissum: Skidtfisk og godtfolk en mønsterbryders bekendelser. Tirsdag den 12. maj kl : Billedkunstner og foredragsholder Tarpio Juhl, Spøttrup: Fra Finland til Danmark De gode hensigters tid. Tirsdag den 19. maj kl : Fhv. formand for Folketinget Christian Mejdahl, Løgstør: Fra plovfure til Folketingets formandsstol. Tirsdag den 26. maj: Pinseferie. Tirsdag den 2. juni kl : Lektor David Bugge, Århus Universitet: Breve til trøst. Tirsdag den 9. juni: Udflugt. Program følger. 19

20 Åben onsdag Genopfrisk glæden ved alle mulige former for håndarbejde og del glæden med andre. Vi hjælper hinanden, snakker og hygger os sammen og tilrettelægger måske en aktivitet, som passer til årstiden! Der er mulighed for at købe en kop kaffe. Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Bodil Frøsig Velkommen i Dom-Caféen fra 4. maj Meningsfuldt frivilligjob Dom-Caféen er åben for alle - både for byens borgere og de mange turister i Viborg. Gæsterne kan nyde en kop kaffe eller spise en lettere frokost, læse en avis, hygge sig lidt eller blot nyde de smukke omgivelser. Caféen drives af frivillige medarbejdere, priserne er rimelige og overskuddet går til kirkeligt socialt arbejde i Viborg. Dom-Caféen er åben fra den 4. maj til 4. september og den daglige åbningstid er fra kl. 11 til kl og i week-enderne fra kl. 13 til kl Vi har brug for flere medarbejdere i Dom-Caféen, så mød op til ORIENTERINGSMØDE onsdag den 25. marts kl Dom-Caféen Her bliver gjort rede for tankerne bag caféen og om det daglige arbejde. Overskuddet fra Dom Caféen anvendes til et kirkeligt/socialt arbejde i Viborg, og Mads Bæk fra Kirkens Korshær og Jane Madsen fra Viborg Krisecenter vil på mødet fortælle om, hvordan donationerne i 2014 er anvendt. Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Bodil Frøsig Caféen i Sognegården kl marts, 8. april og 13. maj. Fællesspisning i sognegården er for alle Fællesspisning i domkirkens sognegård er en mulighed for alle den 2. mandag i måneden. Vi er nogle stykker der synes, at det giver et dejligt fællesskab at spise sammen og hygge sammen. Vi serverer almindelig hverdagsmad, og bagefter en kop kaffe/the med en småkage til. Fællesspisningen begynder og slutter med at vi synger sammen. Hvis du er vegetar, eller der er nogle madvarer du ikke kan tåle, så skal du blot give os besked. Pris 30 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og børn er gratis. Tilmelding torsdagen før på mail: km.dk. Ring eller send en sms til marts, 13. april OG 11. maj kl

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere