VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015"

Transkript

1 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august

2 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor egen menneskelige magt. Jeg er faldet over et citat om bøn som giver så god mening for mig: Bøn er, at vi går ind i stilheden og sætter vor eksistens ind på, at den ikke er tom. Jeg rækker ud fra mig selv og venter på et større nærvær. Jeg rækker ud i glæde og i sorg, når mit liv er vidunderligt, og når min verden ikke er til at bære. Jeg rækker også ud når mit liv og verden er almindeligt og hverdagsagtigt. Hele følelsesspektret i Salmernes bog Mennesker har altid rakt ud, hvad de så end har kaldt den magt, de rakte ud imod. Et af de steder, vi ser det allertydeligst, er i Det Gamle Testamente i Salmernes bog. Der anråber mennesker Gud om hjælp, og der jubler de over at være i Guds nærhed. Her oplever vi hele spektret af følelser. Vi ved, at Jesus brugte disse salmer. De sang en af salmerne skærtorsdag aften, inden de gik ud til Getsemane have. Jesus råbte også: Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig, da han hang på korset. Salmernes bog blev den alt dominerende kilde for bønnerne gennem middelalderen. Munkene brugte Salmernes bog, og derfra spredte de sig også til mennesker uden for klostrene. Igen og igen fandt mennesker ord til at udtrykke deres længsel efter Gud - deres håb og drømme. Luthers lovsang, takke- og klagesalmer Det samme gjorde Martin Luther. Han skriver om de Gammeltestamentlige Salmer: Hvor finder man skønnere ord om glæde end i lovsangssalmerne eller i takkesalmerne? Dér ser du alle hellige ind i hjertet... Hvor finder du dybere ord for ynk og klage og sorgfuldt sind end i Klagesalmerne? Dér ser du atter alle hellige ind i hjertet Han søgte en nådig Gud. En Gud han ikke skulle leve op til ved at opnå den fuldkomne renhed, men en Gud der bøjer sig ned til sit menneske af kærlighed. Da Luther i Kristus fandt den kærlighed, ikke bare som en troslære eller som en intellektuel øvelse, men som levet liv, som gik ham lige ind i hjertet, så blev hans forhold til tro noget helt andet. Der kom en lovsang, en fred og en tro at hvile i, som han ikke havde kendt før, og Luther ønskede, at alle mennesker skulle få den oplevelse. En af de ting, der blev ændret, var, at Luther skrev salmer på folkesproget, så mennesker kunne få den glæde at bede og synge samtidig synge ud til Gud alt, hvad vi mennesker indeholder. Netop bede om hjælp eller lovsynge alt efter, hvad vi havde brug for. En af de første salmer, Luther skrev var salmen Af dybeste nød, o Gud, til dig mit bange råb jeg vender - en salme der bliver en bøn til den nådige Gud. Her er det fra dybet Luther råber. En anden salme af Luther Nu fryde sig 2

3 hver kristen mand og springe højt af glæde! - her er det også den nådige Gud, men her er Luther blevet fundet og taler ud af den glæde og fred, som han ikke kunne finde igennem sine egne gerninger. Kingos passion og Brorsons meditation På samme måde har også vore øvrige salmedigtere givet os syngende bønner gennem salmerne. Thomas Kingo digtede passions salmer, som gennemgik hele Jesu lidelse frem mod langfredag, men sådan at den, der synger, selv er med på rejsen, at den syngende så at sige står under Jesu kors. Det er min synd og skyld, som Jesus nu bærer. Salmerne kan læses i salmebogen nr Hans Adolf Brorsons salmer er også bønner, og her kommer der et meditativt element ind i salmerne. Han var pietist, og i pietismen skulle det enkelte menneske tage kristendommen til sit hjerte. I julesalmen Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum knæler vi ved krybben, og ved slutningen af salmen beder vi i en bøn om, at vort hjerte må blive den krybbe og stald, som Jesus fødes ind i, Ak, kom! jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind med tusind længselssukke, kom Jesus, dog herind! Det er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så vil du blive trolig udi mit hjerte svøbt. Så kan vi ikke komme tættere på Kristus, og vi kan heller ikke bede mere inderligt end her. Grundtvig hjemligt nærværende N. F. S. Grundtvig er den salmedigter der har berørt os danskere mest. Gennem hans salmer kan vi bede med, når vi i pinsesalmerne synger med på både smerte og jubel. I salmen Hil dig frelser og forsoner står fortsættes næste side... 3

4 ... fortsat fra forrige side Grundtvig selv under korset og mærker sin egen kulde og hårdhed: Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Men han bliver ikke der, for han kan netop synge/bede: Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Grundtvigs pinsesalmer foregår heller ikke fjerne steder, så som i Jerusalem, de foregår lige her, hvor vi lever, hvor det danske forår og det danske landskab fortæller om pinsen, der er virksom endnu engang. Som i I al sin glans nu stråler solen, hvor der tales om sommernatten, om fredskovens nattergale og det vifter hjemligt gennem løvet. Så vågner alt til lovsang for Gud. Bøn og salmesang af vores tid Salmer og bønner digtes stadig af nye salmedigtere. Helligånden virker stadig, og disse nye digtere giver nye ord til vores tid, men stadig om det evigt gyldige budskab guds kærlighed der ikke er svækket. Nye ord siger måske nye generationer noget væsentligt om Gud, om det at være menneske i vores tid. En af de moderne salmer, som jeg holder meget af, er af Hans Anker Jørgensen: Når Jeg er træt og trist, når modet svigter, når hjertet føles tungt af sorg og pligter, når det ser ud som håbet altid taber, da bøjer jeg mig ned og søger trøst og fred hos dig, min skaber. Så er der vej for mig - også i den kaotiske tid, som vores vestlige samfund har skabt. Salmen slutter med: Så lægger jeg mit liv i dine hænder, så ved jeg, uanset hvordan det ender, når du bliver stor i mig, og jeg bliver lille, da er der ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille. Så kan vi igen, kan vi ikke? For - bed og der skal gives dig, søg så skal du finde, bank på så skal der lukkes op for dig. Domkirkens nye præst vil slå rod Af Merete Bøye præst ved Viborg Domkirke Lige siden jeg besøgte Viborg domkirke som barn sammen med mine forældre, har jeg ment, at det er en af de flotteste kirker i landet. Den har en spændende historie, og man bliver aldrig træt af at gå på opdagelse i kroge og hjørner. Ikke mindst er Joakim Skovgaards storstilede udsmykning interessant. Her fortælles hele Bibelhistorien fra Adam og Eva til den himmelfarne Kristus, og der er rigeligt med inspiration at hente til både prædikener og konfirmandundervisning. Derfor er jeg glad for, at jeg nu skal være præst ved netop denne kirke. I løbet af mit teologistudium i 90 erne beskæftigede jeg mig meget med Grundtvig, særlig hans salmer. Kirkeligt set befinder jeg mig blandt de klassisk grundtvigske. Jeg mener, det er vigtigt, at man som præst ikke bare koncentrerer sig om at være synlig og lave en masse storstilede events, men også først og fremmest tager sig tid til det vigtige usynlige præstearbejde: prædikenforberedelse, husbesøg, konfirmationsundervisning og sjælesorg. Når det er sagt, synes jeg også, det er vigtigt, at kirken lever med i den tid, hvor den er sat, og ikke forstener og bliver som et museum. Jeg begyndte min præstegerning som landpræst i Haderup og Feldborg i Da min mand seks år senere fik arbejde som datalog hos Videnscenter for Svineproduktion, flytte- 4

5 de vi med vores børn, Jørgen og Grete til Ans, hvor vi stadig bor og siden har fået endnu en lille dreng, Peter, som nu er to år gammel. I de seneste seks år har jeg haft forskellige vikariater som præst, jeg har undervist i kirkehistorie på Teologisk Undervisning i Viborg Stift, og jeg har arbejdet som journalist hos folkekirken.dk, hvor jeg bl.a. har opbygget en sektion om reformationens historie. Nu trænger jeg til at slå rødder, og derfor søgte jeg stillingen som præst her i jeres sogn samt i Tjele og Nr. Vinge. Viborg domkirke og den smukke, enkle sognegård, danner rammen om et rigt menighedsliv med gudstjenester, foredrag, sangaftener og koncerter med kirkens fremragende organister og kor. Jeg glæder mig til at blive en del af alt dette. Merete Bøye afløser Asbjørn Hyldgaard som vikar for Christian Langballe i Viborg Domsogn samt i Tjele og Nr. Vinge 5

6 Tag et foto af dit fællesskab For nylig lød en avisoverskrift, at Viborg topper blandt kommuner, hvor flest oplever, at de føler sig ensom. I Viborg Domsogn står vi klar til at møde denne udfordring med - fællesskaber. Vi har masser af tilbud allerede, men nu udfordrer vi alle til at komme med ideer og ny inspiration til måder at skabe fællesskaber på. Du kan deltage ved at tage et foto eller skrive en tekst om det, du oplever som fællesskab. Det kan være noget du selv er den del af, eller en beskrivelse af andres oplevelser. Send foto eller tekst til - eller lav opslag på facebook-siden Fællesskaber Viborg Domkirke. Et udvalg bliver løbende bragt i Viborg Stifts Folkeblad. Vi betinger os, at fotos vederlagsfrit må læges på facebook og hjemmeside samt udstilles og bruges ved omtale af projektet. Menighedsmøde om fællesskab 1. marts kl i Sognegården Stænderpladsen 3 Hvad er fællesskab for dig i kirken? Det er temaet for årets menighedsmøder, hvor der tages afsæt i kampagnen beskrevet ovenfor. Kom og giv dit besyv med om fremtiden inspireret af de fotos og tekster, der er bragt i Viborg Stifts Folkeblad og på facebooksiden. Hør også om sognets forskellige gudstjenester, samt beretning om menighedsrådets arbejde i 2014 og kirkens økonomi. God lejlighed til efterfølgnede at gå til passionsgudstjeneste i Domkirken kl Stilletid om Kristuskransen i Domkirken Domkirken inviterer til en tid, hvor vi lærer stilheden og nærværet at kende gudsnærvær og nærvær i dit eget liv, at være tilstede i øjeblikket. Vi bruger Kristuskransen til at nå ned i større dybder, og vi finder ind i de enkelte perlers betydning, der både giver en erkendelse af Kristus og af vores eget liv. Om du kender til Kristuskransen, eller den er helt ny for dig, har ingen betydning for at være med. Der er mulighed for at låne en Kristuskrans på selve aftenen. Onsdage den 25. marts, 8. april og 13. maj kl i Domkirkens smukke rum. Stilhed, ro og skønhed i åben kirke Til Åben Kirke er der mulighed for at opleve Domkirkens smukke bygning, rum og billeder fuldt oplyst, så alle detaljer ved arkitekturen og billederne kommer frem. Kom og vær i rummet og nyd roen, stilheden og skønheden. Oplev Domkirken i dit eget tempo. Der vil være mulighed for en samtale. Onsdage den 25. marts, 8. april 29. april og 13. maj kl

7 Viborg Domkirke er også blevet min kirke Af Henrik Stubkjær biskob for Viborg Stift At komme til Viborg som biskop er på en særlig måde også at komme til Viborg Domkirke. At blive modtaget i Domkirken af repræsentanter fra alle stiftets menighedsråd, af præster og provster og bispekollegaer fra Danmark og hele Norden, det føles som at blive båret ind i den nye tjeneste. Musikken og sangen er helt særlig i Viborg Domkirke den får mig til på én gang at føle mig ydmyg og løftet op på sangens vinger. Og jeg er ikke den eneste, som har det sådan. Da jeg var inde og takke Dronningen for udnævnelse og deltagelse i bispevielsen, talte Dronningen igen om, hvordan sangen er noget helt specielt i Viborg Domkirke. Den sang som inspirerede hende til de 11 lovsyngende engle på bispekåben. For mig har Viborg Domkirke altid været en del af vores familie. Det var her mine forældre blev viet for 57 år siden, så også for dem var det en særlig oplevelse at være med til bispevielsen den 23. november. Siden har jeg oplevet Domkirken til almindelige gudstjenester, til julekoncerten og juleaften, hvor kirken var fyldt af forventning og juleglæde, og hver en stol og alterskranken var besat. Der er noget majestætisk og himmelstræbende over vores Domkirke, men samtidig er der også noget trygt og varmt over at sidde omgivet af Skovgaards fresker, som fortæller vore liv ind i Guds store historie. Vi modtages af den velsignende Kristus, som favner os alle fra sin plads i apsis. Kristi favnetag er stort, og allerede nu har jeg oplevet de mangfoldige betydninger, det har: Trygheden i forbindelse med bispevielsen, glæden juleaften, trøsten ved forbønsgudstjenesten for verdens forfulgte kristne og håbet, når velsignelsen lyses ned over det lille barn, der føres til dåben - eller over den kære, som nu ligger i kisten og for sidste gang skal føres ud af Domkirken. Domkirken er allerede blevet min kirke. Det sted, hvor jeg henter kraft, mening, mod og fantasi til at gå ud i livet og den hverdag, som er min. Vi har brug for sådanne heller midt i hverdagens travlhed. Steder hvor vi finder ind til vores inderste identitet som mennesker sat i et forhold til nådens Gud og vore medmennesker. Det er her, vi igen fortælles, at Guds kærlighed er ny over os hver morgen, vi vågner, og det er her, vi får det blide spark bagi: Gå så ud og del den kærlighed med andre! 7

8 Ka Karen og k Når Viborg Domkantori under højmesserne er på plads ved siden af orgelet består det af 14 sangere fordelt på de fire stemmer sopran, alt, tenor og bas. 18 fastansatte sangere deles om de 14 pladser. Sangerne får en fast månedsløn, og for de fleste er der tale om et fritidsjob ved siden af deres ungdomsuddannelse. Til kantoriets koncerter suppleres med forhenværende medlemmer, og koret bliver næsten dobbelt så stort. Og der er rift om at være med. Da Karen Flyvholm Andersen første gang sang i domkirken var hendes reaktion: Tænk, at der kan komme sådan noget ud af lille mig. 8

9 koret Af Magnus Brandstrup En lille tolv-årige pige gav domsognets menighedsråd sin stemme, da kirken i 1999 søgte en ny organist med ansvaret for børne- og ungdomskorene: - Ansæt Ejner, ham vil vi ha. Menighedsrådet havde valgt at tage medlemmer af børnekoret med på råd - blandt dem Karen Flyvholm Andersen. Hun er i dag 27 år, og hendes sopranstemme har lydt i kirken lige siden. Karen er et eksempel på, hvordan korlivet i domkirken går i blodet. Hun tyvstartede som 9-årig i børnekoret, og da Ejner Nielsen som domorganist fik ansvaret for kantoriet, fulgte Karen med, og selv om hun i 2008 flyttede til Aarhus pendlede hun stadig et par år 2-3 gange om ugen til Viborg til prøver, gudstjenester og koncerter. Siden hun i 2010 sagde farvel til sin faste plads i kantoriet, har hun kun sunget til koncerterne, men nu er hun flyttet tilbage til Viborg og venter på den næste ledige sopranstilling. Salmesangsglæde Salmesangsglæde er det ord, Karen finder mest beskrivende for den følelse, hendes snart 19 års tilknytning til musiklivet i Viborg Domkirke stedse fremkalder hos hende. Mere konkret har hun fået en sangeruddannelse, som hun har livslang fornøjelse af - både som korsanger og solist - men også som den uundværlige, der bliver peget på som forsanger ved fester og højtider. Og det gør hun hjertens gerne. - Man bliver så varm om hjertet af at synge, og i et kor udvikles et særligt forpligtende sammenhold, fordi vi kun er så gode som den svageste stemme. Det giver fællesskab, forklarer Karen. - Det er ikke kun salmerne, der gør det. Bare det at synge. Det er et frirum, hvor stress ikke kan trænge ind, og hvor man går ud igen - så inderligt glad. Et fællesskab for livet Fra sine år i korene har hun omkring sig en stor flok venner. Et stort sangfællesskab. Mange af dem deltager hvert år til julekoncerten, hvor de mødes bagefter og bytter gaver. De synger til hinandens bryllupper... Som da Karen i 2013 blev gift med Kasper. Ejner spillede naturligvis denne afgørende augustdag. Karen er meget bevidst om, hvor stor betydning det har for vores særlige danske sangtradition, at så mange unge mennesker i kirkekorene får salmesangen ind under huden. For resten af livet vil det være en gave at kunne synge med, når salmebøgerne kommer på bordet. Eller som når de juleaften hjemme i Karens familie synger flere salmer end hos de fleste - og alle vers. Da Karen var teenager, var der kammerater, der rynkede på næsen af, at hun sang i kirken. - Det er mit indtryk, at det har ændret sig. I dag er det meget mere respekteret og regnes som ethvert andet fritidsjob. Karen føler sige ikke specielt mere kristen end andre, hun er vokset op med giro 413 og fået Abba og Beatles ind med modermælken. Men ellers en bred musiksmag med en svaghed for 80 er musik. Og så gik hun til klaver som barn og er meget glad for musicals. Men især hun holder af fællesskabet i kirken, og har denne særlige følelse af at komme hjem, når hun træder ind i domkirken. 9

10 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl Under højmessen er der nadver. Sidste søndag i hver måned anvendes alkoholfri saft. De fleste søndage er der foruden højmessen endnu en gudstjeneste. I sommerhalvåret undtagen juli måned er det kl i Gråbrødre Klosterkirke, og i vinterhalvåret kl i Domkirken, dog den sidste søndag i måneden i Gråbrødre Klos terkirke. Familiegudstjenster: Den første lørdag i februar, april, septem ber og november måned er der kl en familiegudstjeneste hvor hele familien invi teres. De børn, der er blevet døbt i Viborg Domkirke for 4 år siden, får en særlig invitation. Næste familiegudstjeneste er lørdag den 11. april kl Kirkebil Kirkebil kan benyttes til søndagens gudstjenester og til sogneaftner i Sognegården. Kirkebil bestilles ved at kontakte kordegnekontoret i åbningstiden (se side 22) eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag Drama over Jesu lidelseshistorie Konfirmanderne i Viborg Domsogn skriver et skuespil over Jesu lidelseshistorie, og opfører det i Domkirken ved en gudstjeneste den 22. marts kl Skuespillet er bygget op i akter over påskedagene, og vi håber at mange fra menigheden og konfirmandernes familie vil se de unge menneskers præstationer. Der bliver serveret kaffe/the/sodavand i sognegården efter gudstjenesten. Kaffe-frokost Efter højmessen Palmesøndag den 29. marts, indbydes alle til en let og lækker kaffe-frokost i Sognegården. Her bliver der bl. a. serveret morgenbrød, ost og pålæg, juice samt kaffe og the. Frokosten koster 40,00 for voksne - 20,00 for børn. En morgen- eller eftermiddagsgudstjeneste under hvælvingerne i Gråbrødre Klosterkirke har en særlig intim atmosfære. Kirken er beliggende Sct. Mogensgade 12. Passionsgudstjenester med kormusik Søndag den 1. marts og søndag den 15. marts vil der ved eftermiddagsgudstjenesterne klokken være tale om særlige passionsgudstjenester, hvor bibelske læsninger vil veksle med korsang, fællessang og orgelmusik. Temaet vil være fasten samt et kik frem mod påskedagene. Den 1. marts er det Domkantoriet, domorganist Ejner Nielsen og sognepræst Marianne Koch holdet bag, mens det den 15. marts er Ungdomskoret, organist Jette Haslund Birch og domprovst Thomas Franck. Der er ikke altergang ved disse gudstjenester.

11 Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Onsdag den 29. kl Orgelkoncert Søndag den 28. kl Søndag den 26. kl Søndag den 30. kl Søndag den 28. kl Fredag den 24. kl Orgelkoncert Søndag den 30. kl Søndag den 21. kl Onsdag den 22. kl Orgelkoncert Søndag den 23. kl Søndag den 21. kl Søndag den 19. kl Søndag den 23. kl Søndag den 14. kl Fredag den 17. kl Spillemandsmesse Søndag den 16. kl Søndag den 14. kl Torsdag den 16. kl Barokkoncert Søndag den 16. kl Tirsdag den 9. Højskoleeftermiddagens udflugt Søndag den 12. kl Søndag den 9. kl Søndag den 7. kl Fredag den 10. kl Orgelkoncert Søndag den 9. kl Søndag den 7. kl Onsdag den 8. kl Orgelkoncert Fredag den 7. kl Korkoncert Torsdag den 4. juni kl Korkoncert Søndag den 5. kl e Søndag den 2. kl Tirsdag den 2. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 1. kl Korkoncert: Camerata Søndag den 2. kl Juni Juli August 11

12 Søndag den 19. kl Marts Søndag den 1. kl Søndag den 1. kl Menighedsmøde Søndag den 1. kl Passionsgudstjeneste Tirsdag den 3. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 4. kl Åben onsdag Onsdag den 4. kl Menighedskor Fredag den 6. kl Natkirke Søndag den 8. kl Søndag den 8. kl Sogneindsamling Søndag den 8. kl Gudstjeneste Mandag den 9. kl Fællesspisning Tirsdag den 10. kl Højskoleeftermiddag Jubilæumsfest Onsdag den 11. kl Koncert: Mozarts Requiem Lørdag den 14. kl Konfirmandprojekt på Ekserserpladsen Søndag den 15. kl Søndag den 15. kl Passionsgudstjeneste Tirsdag den 17. kl Højskoleeftermiddag April Torsdag den 2. kl Torsdag den 2. kl Gudstjeneste Fredag den 3. kl Fredag den 3. kl Gudstjeneste Fredag den 3. kl Natkirke Søndag den 5. kl Søndag den 5. kl Mandag den 6. kl Onsdag den 8. kl Åben onsdag Onsdag den 8. kl Åben kirke Onsdag den 8. kl Stilletid om Kristuskransen Lørdag den 11. kl Familiegudstjeneste Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Korkoncert Mandag den 13. kl Fællesspisning Tirsdag den 14. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 15. kl Menighedskor Maj Fredag den 1. kl Natkirke Fredag den 1. kl Lørdag den 2. kl Konfirmation - Friskolen Søndag den 3. kl Konfirmation - Nordre skole Tirsdag den 5. kl Højskoleeftermiddag Lørdag den 9. kl Landemodegudstjeneste Søndag den 10. kl Søndag den 10. kl Mandag den 11. kl Fællesspisning Tirsdag den 12. kl Højskoleeftermiddag Tirsdag den 12. maj kl Orgelkoncert/afgangsprogram Onsdag den 13. kl Åben onsdag Onsdag den 13. kl Åben kirke Onsdag den 13. kl Stilletid om Kristuskransen Torsdag den 14. kl n Søndag den 17. kl Søndag den 17. kl Tirsdag den 19. kl Højskoleeftermiddag Søndag den 24. kl Onsdag den 18. kl Menighedskor Lørdag den 21. kl Orgelmatiné

13 Tirsdag den 19. kl Højskoleeftermiddag Onsdag den 15. kl Menighedskor Onsdag den 18. kl Menighedskor Søndag den 24. kl Søndag den 19. kl Lørdag den 21. kl Orgelmatiné Søndag den 24. kl Søndag den 19. kl Søndag den 22. kl Mandag den 25. kl Søndag den 19. kl Korkoncert Søndag den 22. kl Konfirmander opfører Lidels eshistorien Søndag den 31. kl Tirsdag den 21. kl Højskoleeftermiddag Tirsdag den 24. kl Højskoleeftermiddag Søndag den 31. kl Lørdag den 25. kl Konfirmation - VPR 7Y Onsdag den 25. kl Orienteringsmøde for frivillige i Caféen Lørdag den 25. kl Konfirmation - VPR 7x og 7Z Onsdag den 25. kl Åben kirke Søndag den 26. kl Konfirmation - Vestre skole Onsdag den 25. kl Stilletid om Kristuskransen Tirsdag den 28. kl Højskoleeftermiddag Fredag den 27. kl Koncert: Johannespassionen Onsdag den 29. kl Menighedskor Søndag den 29. kl Søndag den 29. kl Kaffe-frokost Søndag den 29. kl Tirsdag den 31. kl Højskoleeftermiddag påskefrokost På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte 13

14 14

15 Nyt fra domkirkens kor Viborg Domkirkes Menighedskor Domkirkens Menighedskor vil igen i foråret mødes til korsang og hyggeligt samvær. Der er altid plads til flere, og den eneste forudsætning for at være med er, at man kan lide at synge. Vi mødes kl på følgende datoer i sognegårdens festsal: Onsdag den 4. marts Onsdag den 18. marts Onsdag den 15. april Onsdag den 29. april Vi afslutter med at deltage i højmessen i domkirken bededag, fredag den 1. maj Bliv støtte-medlem af Viborg Domkirkes Korforening Viborg Domkirkes Korforening støtte korenes uddannelse i sang og musik, og korenes rejser i ind- og udland. Som støttemedlem kan du blive en del af dette flotte arbejde, og samtidig får du mulighed for at blive en del af musikkulturen omkring Viborg Domkirke. Et medlemskab koster 100 kr. om året, og til gengæld får du: Gratis adgang til korenes egne koncerter - mindst tre om året Nyheder om korenes arrangementer Nyheds-mail om koncerter i kirkerne i Viborg. Du er i øvrigt velkommen til at støtte koret med mere end 100 kroner. Du finder en brochure med tilmeldingskupon i kirken og i sognegården. Ungdomskor og kantori på turné til Berlin Hvert andet år har der været en udlandsrejse på programmet for domkirkens ungdomskor. I 2013 gik rejsen til Island, hvor kormedlemmerne og de medrejsende forældre og ledere fik vidunderlige oplevelser både med koncerter og på udflugter. I år - i efterårsferien - går turen til Berlin, og denne gang skal kantoriet også med. Tidligere års erfaringer er, at den slags ture giver et helt unikt fællesskab, som helt sikkert både kan høres og mærkes på sang og udtryk. Med kantoriet deltagelse i turen får dette fællesskab en ny dimension. 15

16 Domkirkens Ved Viborg Domkirke er der et stort og varieret udbud af koncerter. Vi forsøger, ikke bare over en enkelt sæson, men over flere sæsoner, at nå så langt rundt i det musikalske landskab som muligt. Det er naturligt, at domkirkens fornemme orgel spiller en stor rolle, ligesom det er naturligt, at korkoncerter udgør en stor del af koncertudbuddet med det kæmpe korarbejde, som udfolder sig i domsognet. Herudover er der ud over årene drysset en række koncerter med små ensembler af både klassisk og rytmisk eller folkemusikagtigt tilsnit, ligesom der også bliver plads til en gospelkoncert med mellemrum. Onsdag den 11. marts kl W. A. Mozart: Requiem Akademisk Kor Aarhus Gymnasiekor fra regionen Aarhus Symfoniorkester Michael Bojesen, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 150 kr. / u 25 år 50 kr. Lørdag den 21. marts kl Orgelmatiné Ejner Nielsen spiller ½ times orgelmusik af Johann Sebastian Bach Fri entré Fredag den 27. marts kl J. S. Bach: Johannes Passionen Jena Universitetskor- og orkester, Tyskland Sebastian Krahnert, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 150 kr. / u 25 år 50 kr. Søndag den 12. april kl Haseris Kirkes Ungdomskor Viborg Domkirkes Ungdomskor Marianne Haldrup og Jette Haslund Birch, dir. Kormusik af bl.a. Bob Chillcott og Michael Bojesen Entré 50 kr. Aarhus Symfoniorkester Michael Bojsen Jena Universitetskor og -orkester foto Nikolaj Lund foto Preben Madsen Viborg Domkirkes Ungdomsskor Hasseris Ungdomskor 16

17 Søndag den 19. april kl Midtjysk Kammerkor, Viborg Kammerkor, Vimuko, Sortebrødre kirkekor og Viborg Domkantori samt solister synger kormusik af Schubert og Mendelssohn. Aarhus Strygerensemble. Søren Birch, dir. Arr. i samarbejde med Viborg Kommune. Entré 100 kr. Tirsdag den 12. maj kl Nina Davidsen Orgelstuderende fra Esbjerg Musikkonservatorium spiller sit afgangsprogram Fri entré Torsdag den 4. juni kl Sommerkoncert med Viborg Domkirkes Ungdomskor, Viborg Domkantori, Jette Haslund Birch og Ejner Nielsen, dir. og orgel Entré 50 kr. Onsdag den 1. juli kl Kammerkoret Camerata, København, synger nordisk kormusik. Jakob Hultberg, dir. Entré 50 kr. Søren Birch Viborg Domkantori koncertliv De små orgelmatineer, som finder sted på lørdage mellem og er gratis og er ment som en mulighed for alle til at stifte nærmere bekendtskab med den fantastiske musik, som findes for dette instrument. En del af de øvrige koncerter koster en entré på 50 eller 100 kr. Uden dette tilskud ville vi ikke kunne præsentere det store udvalg af musik i domkirken, som det er tilfældet. Velkommen til koncerter i Viborg Domkirke! Onsdag den 8. juli kl Philip Schmidt-Madsen, orgel Dansk orgelmusik fra flere århundreder Bl.a. Carl Nielsens Commotio Entré 50 kr. Fredag den 10. juli kl Eftermiddagskoncert Asger Pedersen spiller en halv times orgelmusik af Bach og Clerambault Fri entré Flere koncerter på næste side Kammerkoret Camerata Philip Schmidt-Madsen foto Martin A. Boensvang 17

18 Domkirkens koncertliv Torsdag den 16. Juli kl Andrea Pellegrini, sopran Bjarke Mogensen, accordeon Barokkoncert med to fremragende musikere Entré 100 kr. Fredag den 17. juli kl Spillemandsmesse Fri entré Onsdag den 22. juli kl Guy Poupart, Norge spiller orgelmusik Entré 50 kr. Fredag den 24. juli kl Eftermiddagskoncert Ejner Nielsen spiller en halv times orgelmusik af Bl.a. Bach, Sennels og Vierne Fri entré Onsdag den 29. juli kl Flemming Dreisig spiller sin egen transskription af Carl Nielsens symfoni Espansiva Entré 50 kr. Andrea Pellegrini Guy Poupart Ejner Nielsen foto: Robin Skjoldborg Højskole eftermiddage Henvendelse vedrørende Højskoleeftermiddagene i Sognegården, kan ske til: Preben Rolach Rasmussen, tlf eller sognemedhjælper Bodil Frøsig, tlf , træffes bedst onsdage mellem kl og kl I forbindelse med arrangementerne er det muligt at blive hentet på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos ovenstående. Deltagelse i arrangementerne koster 40 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt brød. Læs mere om de enkelte højskoleeftermiddage på: viborgdomkirke.dk Fredag 7. august kl times korkoncert med 50 medlemmer stort ungdomskor fra New jersey, USA Amerikansk og europæisk musik Joel Krott, dir. Fri entré Flemming Dreisig 18

19 Tirsdag den 3. marts kl : Politiker Kristian Phil Lorentzen, Ans: Jernbanen. Tirsdag den 10. marts kl : Jubilæumsfest. Tirsdag den 17. marts Pædagog og psykoterapeut Inge Kam Larsen, Asylcenteret i Hanstholm: Hverdagen på et asylcenter. Tirsdag den 24. marts kl : Valgmenighedspræst og fhv. rektor Henrik Sommer, Struer: Limfjorden og vikingerne. Tirsdag den 31. marts kl : Det spirende liv, der slår døden ihjel. Vi spiser en dejlig påskefrokost sammen og derefter vil sognepræst Marianne Koch fortælle om påsken forårets store højtid. Tirsdag den 7. april: Påskeferie. Tirsdag den 14. april kl : Teolog og salmedigter Hans Anker Jørgensen, Asnæs: Hvad er det at møde den opstandne mester. Tirsdag den 21. april kl : Teolog og fortæller Brita Haugen, Fjaltring: Den lykkelige barndom. Tirsdag den 28. april kl : Pastor emeritus Leif Munksgaard, København: 40 år blandt muslimer og andet godtfolk. Tirsdag den 5. maj kl : Forstander på Seniorhøjskolen Flemming Nees, Nr. Nissum: Skidtfisk og godtfolk en mønsterbryders bekendelser. Tirsdag den 12. maj kl : Billedkunstner og foredragsholder Tarpio Juhl, Spøttrup: Fra Finland til Danmark De gode hensigters tid. Tirsdag den 19. maj kl : Fhv. formand for Folketinget Christian Mejdahl, Løgstør: Fra plovfure til Folketingets formandsstol. Tirsdag den 26. maj: Pinseferie. Tirsdag den 2. juni kl : Lektor David Bugge, Århus Universitet: Breve til trøst. Tirsdag den 9. juni: Udflugt. Program følger. 19

20 Åben onsdag Genopfrisk glæden ved alle mulige former for håndarbejde og del glæden med andre. Vi hjælper hinanden, snakker og hygger os sammen og tilrettelægger måske en aktivitet, som passer til årstiden! Der er mulighed for at købe en kop kaffe. Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Bodil Frøsig Velkommen i Dom-Caféen fra 4. maj Meningsfuldt frivilligjob Dom-Caféen er åben for alle - både for byens borgere og de mange turister i Viborg. Gæsterne kan nyde en kop kaffe eller spise en lettere frokost, læse en avis, hygge sig lidt eller blot nyde de smukke omgivelser. Caféen drives af frivillige medarbejdere, priserne er rimelige og overskuddet går til kirkeligt socialt arbejde i Viborg. Dom-Caféen er åben fra den 4. maj til 4. september og den daglige åbningstid er fra kl. 11 til kl og i week-enderne fra kl. 13 til kl Vi har brug for flere medarbejdere i Dom-Caféen, så mød op til ORIENTERINGSMØDE onsdag den 25. marts kl Dom-Caféen Her bliver gjort rede for tankerne bag caféen og om det daglige arbejde. Overskuddet fra Dom Caféen anvendes til et kirkeligt/socialt arbejde i Viborg, og Mads Bæk fra Kirkens Korshær og Jane Madsen fra Viborg Krisecenter vil på mødet fortælle om, hvordan donationerne i 2014 er anvendt. Yderligere oplysninger hos sognemedhjælper Bodil Frøsig Caféen i Sognegården kl marts, 8. april og 13. maj. Fællesspisning i sognegården er for alle Fællesspisning i domkirkens sognegård er en mulighed for alle den 2. mandag i måneden. Vi er nogle stykker der synes, at det giver et dejligt fællesskab at spise sammen og hygge sammen. Vi serverer almindelig hverdagsmad, og bagefter en kop kaffe/the med en småkage til. Fællesspisningen begynder og slutter med at vi synger sammen. Hvis du er vegetar, eller der er nogle madvarer du ikke kan tåle, så skal du blot give os besked. Pris 30 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og børn er gratis. Tilmelding torsdagen før på mail: km.dk. Ring eller send en sms til marts, 13. april OG 11. maj kl

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3 Viborg Domkirke Juni Juli August 2014 Nr. 3 KIRKEBLAD Snapsting er 26.416 kirkegængere Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf. 87

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 1 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Viborg Domkirke December 2012 Januar 2013 Februar 2013 Nr. 1 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Adresser Viborg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere