VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015"

Transkript

1 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar

2 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet hen, siden Pilgrimscentrum flyttede ud. Nu har to ekstra konfirmandhold krævet, at vi tager den i brug igen. Provstiet har bevilliget ekstra midler til dette formål. På den måde kommer der nu også lidt mere end familieliv i domprovstegården. En ny generation af unge vil, som mange før dem, kunne få gode minder fra disse historiske lokaler tæt på Viborgs ældste hus. Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt af avisbude sammen med Viborg Nyt. Hvis du har mærkat med Reklamer og gratisaviser Nej Tak, får du ikke kirkebladet. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail: eller tlf Redaktion: Leif Holmstrøm (ansvarshavende redaktør), Magnus Brandstrup, Roar Ploug, Thomas Frank, Ejner Nielsen, Lisbeth Kærslund Pedersen og Minna Nygaard Pedersen. Deadline for næste kirkeblad: 28. januar 2015 Stof modtages gerne på 2

3 Nyt kirkeblad Ved det seneste menighedsmøde for folkekirkemedlemmer i Viborg Domsogn var der tydeligvis et stort ønske om, at vi fortsat udgiver et kirkeblad trykt på papir. Det ønske imødekommer menighedsrådet, selv om der naturligvis også er forventninger om, at vi meddeler os gennem de digitale medier. Der har dog været behov for visse ændringer for at give økonomisk luft til alle de mange spændende opgaver, vi også gerne vil bruge penge på. Tiden har været inde til at gennemtænke vores måde at kommunikere med omverdenen på, og samtidig har vi fundet andre og billigere måder at producere vores tryksager på. Et af resultaterne er dét kirkeblad, du læser i lige nu. Vi har længe haft lyst til at forny bladet så det følger med tiden. Bladet har fået nyt udseende og dobbelt så mange sider. Til gengæld udkommer det kun to gange om året, hvilket betyder, at der er sket ændringer af arrangements-oversigterne, idet de nu skal dække et halvt år ad gangen. Blandt andet udgår oversigten over, hvem der prædiker til hvilke gudstjenester. En sådan liste vil fremover bliver trykt særskilt for en måned ad gangen og lagt frem i kirke og sognegård. Prædikantliste flere måneder frem findes på kirkens hjemmeside. Kirkebladet rummer en kalender på midtersiderne med alle Domkirkens gudstjenester, koncerter, og øvrige aktiviteter. Kalenderen kan tages ud og hænges op, så det er nemt at følge med i, hvornår det er på tide at bevæge sig af sted til Viborg Domkirke, Gråbrødre Klosterkirke eller Sognegården. Siden 1956 har Viborg Domkirkes Kirkeblad skiftet udseende 11 gange. På billedet ses eksempler af de forskellige kirkeblade. 3

4 Jesus blev underkendt af sin samtids kirkefolk og teologer. De anklagede ham for at tage imod syndere og toldere. Engang var hans svar, at fortælle om en far og hans to sønner. Biblen har flere fortællinger om fædre og sønner. De viser sider af tilværelsen, som er kendt i de fleste familier. Det være sig oprøret mod forældrene, søskendes jalousi, hjemmets betydning, forældres kærlighed og afmagt. Den historie Jesus fortalte, var alligevel helt ny. Dette nye blev på en interessant måde tydeligt, da jeg skulle læse korrektur på teksterne til et nyt formidlingsprojekt om Skovgaards billeder i Viborg Domkirke. Fremover vil man med en ipad i hånden kunne gå rundt til hvert af billederne og få en omhyggelig forklaring. Under min læsning blev jeg opmærksom på et billede i sydsiden af skibet. Her er pagtens ark, som indeholdt lovens to tavler, de ti bud, malet mens den bæres af fire mænd. Over den ligger et stort blåt klæde. Hold da op! - tænkte jeg. Jomfru Maria har jo også et blåt klæde over sig. Da jeg spændt kiggede efter, var det i akkurat samme blå nuance. Hun, som bærer på Guds søn, dækkes som pagtens ark af blåt. Skovgaard vil gøre os opmærksom på den nye pagt, som blev båret af en kvinde. De, som kritiserede Jesus i hans samtid, kendte Gud som retfærdig og nidkær, med lovens tavler som sin målestok. De oplevede ham som en, der ikke tager imod den, som har fornægtet ham og handlet mod hans vilje. Ikke desto mindre er det, hvad Jesus fortæller med denne historie om faderen og de to sønner. Guds syn på os har med Jesusbarnet, som Maria bar i sin mave, ændret karakter. Det har fået en yderligere dimension, som er barmhjertighed. Salmisten kan profetisk skrive: Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Det 4 er en samhørighed, som symboliseres ved moderen, der bærer barnet i sin mave, og udtrykkes ved den far, som i Jesu fortælling ser sin ene søn vende tilbage i sin fortvivlelse over sit liv og i erkendelse af sin ugerning og da løber ham i møde, omfavner ham og fester. Fænomenet Guds barmhjertighed kan vi have det med at glemme. Men, prøv at forestille jer en tilværelse uden denne side af Gud! Hvor vi, der i blind tillid til egne evner og drevet af ungdommens letsind og egoisme, ikke kunne vende hjem, når vores planers tomhed blev åbenbar. Eller, hvor vi ikke ville have et sted for den evige hvile, som i vores moders favn. Med andre ord, hvad hvis det sted ikke fandtes, hvor vi i dette ellers så fantastiske liv, kan komme med alle de utilstrækkeligheder som er vores og alligevel blive taget imod og holdt om? Apostlen Paulus var på et tidspunkt lige så fortvivlet som denne ene søn, og han udtrykte det således: Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme, hvorefter der er en pause i teksten, inden han udbryder: Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Troskab og sandhed mødes i det barn, Maria bar i maven under den blå kappe. Retfærdighed og fred kysser hinanden i den nye pagt. Ligesom Moses og israelitterne var den ene part i den gamle pagt med lovens ti bud, så er vi part i den nye pagt ved Herren Jesus Kristus. Og som et tegn på det, er den blå farve også over os. Når vi i disse dage går i det fri og ser op mod den blå september himmel, kan vi begynde at begribe omfanget af Guds barmhjertighed. Vi bliver mindet om den, hvor end i verden vi er og det året rundt. Den blå farve er himlenes Herres, og den favner over os, selv når skyer dækker den. Over os af domprovst Thomas Frank

5 s favner himlen blå 5

6 Babysalmesang Babysalmesang er kommunikation på det følelsesmæssige plan, hvor der indgår lyd fra instrumenter og sang, berøring og fagter. Salmerne er kendetegnet ved, at de er gode til at formidle dybe følelser. Susanne Klausen, der står for babysalmesang, lægger vægt på gentagelsen. Ligesom børn gerne vil høre den samme historie igen og igen, nyder de gentagelsen i salmesangens forløb som vi nyder gentagelsen i kirkens liturgi. Forløbet varer minutter, og kan være bygget således op: Børn og forældre sidder på gulvet og zylofonspil byder velkommen til hvert enkelt barn. I Østen stiger Solen op synges med fagter. Børnene vugges i lagener, mens de voksne synger Sov sødt barnlille. Sansemotorisk sang om Noas Ark med fagter og berøring. Massage til salmen Hvem skabte stjernerne?. Dans til Det dufter lysegrønt af græs. Susanne spiller et Bach-stykke på fløjte, mens mødrene blæser sæbebobler foran børnene. Rasleæg-sang. Det hele slutter med kaffe - kirkekaffe. Nyt hold starter torsdag den 21. august kl Tilmelding til Susanne Klausen på eller 6

7 Jeg går ikke i kirke og så alligevel Kathrine Peiner-Bendsen er ikke kirkegænger, men valgte alligevel, at datteren Anaya skulle døbes i Domkirken i efteråret Ved præstens dåbsbesøg hørte Kathrine om domsognets nye tilbud om babysalmesang i sognegården og takkede ja. - Tænk at noget så godt er gratis, fortæller Kathrine med et stor smil og forklarer, hvordan babysalmesangen har været en helt særlig kropsoplevelse for datteren Anaya. - Kombination af berøring, bevægelse og lyde gør, at hun falder helt til ro harmonisk. Så det, jeg har lært, har jeg siden kunnet bruge derhjemme til at berolige hende. Find gerne på mere for børn Kathrine er tydeligvis begejstret for at deltage i babysalmesang, som hun oplever helt anderledes end andre aktiviteter, hun har deltaget i. - Jeg oplever med andre tilbud, at der køber man en ydelse, møder op og skynder sig ud ad døren, når timen er slut. - Her i sognegården er vi en del af et åbent Ved at deltage i babysalmesang har Kathrine Peiner-Bendsen fået en følelse af, at kirkens lokaler er hjemlige og til hendes rådighed miljø, hvor lokaler og stemningen i huset er meget afstressende, og vi bliver hængende bagefter, drikker kaffe og snakker. Jeg føler mig i den grad velkommen og budt indenfor og oplever, at kirkens lokaler er til min rådighed. Ja, jeg er blevet hjemmevant og frem for alt, så er der plads til vores babyer. Kathrine har ikke umiddelbart fået mere lyst til at gå i kirke ved at deltage i babysalmesang. Jo, måske til børnegudstjeneste. Men hun savner fællesskabet i kirkens hjemlige lokaler og vil blive rigtig glad, hvis menighedsrådet finder på flere tilbud til de mindre børn og deres forældre. Den første åbne dør til kirken Det er fløjtenisten Susanne Klausen, der står for babysalmesangen i sognegården, og når Kathrine fremhæver det sociale aspekt ved at deltage, så ligger det helt i tråd med Susannes idé om, at kirkens opgave er at lave sociale tilbud til alle. - Babysalmesangen er den første åbne dør til kirken. Det er ikke forkyndelse, men diakoni. Det vil sige åbenhed og næstekærlighed. Det er stadigvæk kirke en kirkelig aktivitet, men hvor dørtrinnet ikke er så højt, forklarer hun, og fremhæver, at der ikke er bestemte forventninger til deltagerne. Her kan man komme præcis, som man er. Og nej, man behøver ikke kunne Fadervor for at komme her. 7

8 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke r og gudstjenester I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl Under højmessen er der nadver. Den sidste søndag i hver måned anvendes der alkoholfri druesaft til nadveren. De fleste søndage er der foruden højmessen også en gudstjeneste - i sommerhalvåret kl i Gråbrødre Klosterkirke, Familiegudstjenester I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester som er tilrettelagt for børn med deres familie. Den første lørdag i februar, april, september og november måned er der kl en familiegudstjeneste, hvor hele familien inviteres. En særlig invitation får de børn, der for 4 år siden er blevet døbt i Viborg Domkirke. Fastelavnslørdag er der fastelavnsgudstjeneste i Viborg Domkirke kl , med efterfølgende tøndeslagning og varm kakao og fastelavnsboller. Den 16. november kl medvirker minikonfirmanderne i gudstjenesten. I december måned inviterer Viborg Domkirke dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Domsognet til Børnejul i Viborg Domkirke. Her er alle familier med små børn også velkommen. Se i kalenderen midt i bladet hvornår der er Børnejul. Juleaften er gudstjenesten kl særligt tilrettelagt for børn. i vinterhalvåret kl i Domkirken, dog den sidste søndag i måneden i Gråbrødre Klosterkirke. I juli måned er der ingen morgengudstjenester. I vinterhalvåret erstattes eftermiddagsgudstjenesten flere gange af en musikgudstjeneste eller en koncert. 8

9 Høstgudstjeneste Kaffe-frokost Til denne traditionsrige gudstjeneste kan menigheden medbringe noget fra årets høst. Det kan være blomster, grøntsager, frugt, saft, bagværk el. lign. som afleveres på et bord i kirken. Alt dette bliver båret op i kirken under gudstjenesten af børn og kommende konfirmander. Efter gudstjenesten bæres høsten over i Sognegården, hvor gudstjenesten fortsætter med en bid brød. Der bliver afholdt auktion over alle de medbragte høstgaver. Auktionen skal gerne ende med et stort beløb som sendes til Folkekirkens Nødhjælps indsamling Brød til verden og Kirkens Korshær i Viborg, så tag endelig godt med kontanter med. Maden koster mellem 25,00-50,00 kr. Der kan tillige købes drikkevarer. Efter højmessen 1. søndag i advent indbydes alle til en let og lækker kaffe-frokost i Sognegården. Her bliver der bl. a. serveret morgenbrød, ost og pålæg, juice samt kaffe og the. Frokosten koster 40,00 for voksne - 20,00 for børn og kommende konfirmander. Søndag den 30. november kl Kirkebil Søndag den 14. september kl Kirkebil kan benyttes til søndagens gudstjenester og til sogneaftner i Sognegården. Kirkebil bestilles ved at kontakte kordegnekontoret i åbningstiden (se side 22) eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag tlf Afsked med biskop Ny biskop Biskop Karsten Nissen holder afskedsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 28. september kl Gudstjenesten er åben for alle. Senere samme dag holdes endnu en afskedsgudstjeneste for stiftets menighedsråd og andre indbudte gæster. Søndag den 23. november er der bispevielse i Viborg Domkirke, hvor den nye biskop indsættes. Bispevielsen er for indbudte gæster. Bispevielsen tranmitteres i tv, og der arbejdes på, at det denne dag bliver muligt at overvære tv-transmissionen i Sortebrødre Kirke. Pga. bispevielsen er der denne søndag ikke nogen gudstjenester for menigheden i Viborg Domkirke. 9

10 Kobberinddækning 10 Viborg Domkirke stod færdigbygget i På dette tidspunkt var man ikke særlig opmærksom på afledning af regnvand på murkroner og gesims. Med årene har det givet problemer med vandindsivning, som har påvirket murenes holdbarhed og tillige givet små skader på Joakim Skovgaards billeder. Menighedsrådet for Viborg Domsogn har besluttet at fortsætte arbejdet med kobberafdækning på murerkronerne for at stoppe fugtgennemtrængning. I år er det nord- og østgavlen, der har stået for tur. På østgavlen er der under arbejdet med kobberinddækningen opsat et nyt kors af kobber. Korset er designet med spidse ender, som er med samme form som tårnene, der står på hver sin side af korset. Korset er skænket af Thomsen VVS og udført af blikkenslager Ulrik Nielsen. På gesimsen ved tagfod er der udført afdækning med tagpap, og fugerne i facaden er renoveret. Arbejdet er udført af Murermester Henning Jereminsen.

11 December Januar Tirsdag den 2. kl Onsdag den 3. kl Åben Onsdag Fredag den 5. kl Natkirke Søndag den 7. kl Søndag den 7. kl læsninger/lucia? Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Børnejul Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 11. kl Børnejul Fredag den 12. kl Børnejul Lørdag den 13. kl Julegudstjeneste i Gråbr. Klosterkirke Søndag den 14. kl Søndag den 14. kl Julekoncert Tirsdag den 16. kl Torsdag den 18. kl Syng julen ind Søndag den 21. kl Torsdag den 1. kl Fredag den 2. kl Natkirke Søndag den 4. kl Søndag den 4. kl Gudstjeneste Tirsdag den 6. kl Onsdag den 7. kl Åben Onsdag Søndag den 11. kl Søndag den 11. kl Gudstjeneste Tirsdag den 13. kl Høsjkoleeftermiddag Søndag den 18. kl Søndag den 18. kl Gudstjeneste Tirsdag den 20. kl Tirsdag den 20. kl Koncert - gospel Søndag den 25. kl Søndag den 25. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 27. kl Tirsdag den 24. kl Søndag den 22. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 22. kl Lørdag den 21. kl Orgelmatiné Tirsdag den 17. kl Søndag den 15. kl Gudstjeneste Søndag den 15. kl Lørdag den 14. kl Fastelavns-gudstjeneste Søndag den 8. kl Gudstjeneste Søndag den 8. kl Lørdag den 7. kl Familiegudstjeneste Fredag den 6. kl Natkirke Onsdag den 4. kl Åben Onsdag Tirsdag den 3. kl Søndag den 1. kl Gudstjeneste Søndag den 1. kl Februar 11

12 Oktober Onsdag den 1. kl Koncert Torsdag den 2. kl Sogneaften Fredag den 3. kl Natkirke Søndag den 5. kl Søndag den 5. kl Gudstjeneste Tirsdag den 7. kl Onsdag den 8. kl Åben Onsdag Onsdag den 8. kl Åben Kirke Onsdag den 8. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 8. kl Menighedskor Torsdag den 9. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 11. kl Orgelmatiné Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Gudstjeneste Mandag den 13. kl Fællesspisning Søndag den 19. kl Søndag den 19. kl Gudstjeneste Tirsdag den 21. kl November Lørdag den 1. kl Familiegudstjeneste Søndag den 5. kl Alle Helgen Søndag den 5. kl Alle Helgens Musikgudstjeneste Tirsdag den 4. kl Onsdag den 5. kl Menighedskor Fredag den 7. kl Natkirke Søndag den 9. kl Søndag den 9. kl Koncert Mandag den 10. kl Fællesspisning Tirsdag den 11. kl Onsdag den 12. kl Åben Onsdag Onsdag den 12. kl Åben Kirke Onsdag den 12. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 13. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 15. kl Koncert Søndag den 16. kl Søndag den 16. kl Gudstjeneste Tirsdag den 18. kl September Tirsdag den 2. kl Fredag den 5. kl Natkirke Lørdag den 6. kl Familiegudstjeneste Søndag den 7. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 7. kl Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Åben Onsdag Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 10. kl Menighedskor Torsdag den 11. kl Menighedsrådsmøde Søndag den 14. kl Høstgudstjeneste Tirsdag den 16. /udflugt Lørdag den 20. kl Orgelmatiné Søndag den 21. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 21. kl Tirsdag den udflugt

13 Onsdag den 22. kl Menighedskor Søndag den 26. kl Søndag den 26. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 28. kl Onsdag den 24. kl Menighedskor Onsdag den 24. kl Fælles Sogneaften i Vestervang Kirke Søndag den 28. kl Tirsdag den 30. kl Søndag den 30. kl Koncert: Messias Søndag den 30. kl Onsdag den 26. kl Åben Kirke Tirsdag den 25. kl Onsdag den 19. kl Sogneaften: film i Fotorama Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Onsdag den 22. kl Åben Kirke Onsdag den 24. kl Åben Kirke 13

14 Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste for børn Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Torsdag den 25. kl Torsdag den 25. kl Gudstjeneste Fredag den 26. kl Søndag den 28. kl Onsdag den 31. kl Nytårsaftens-gudstjeneste På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte 14

15 Sogneaftner Henrik Appel og TUBA bryder tabu og hjælper unge, der er børn af alkoholikere. Fælles sogneaften i Vestervang Kirke De seks folkekirker i Viborg inviterer 24. september kl på foredrag af TUBAs landsleder Henrik Appel Espensen, der fortæller om, hvordan særligt udsatte børn og unge i Viborg Kommune kan få mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers finder svære eller uoverstigelige. TUBA står for Terapi for Unge, der er Børn af Alkoholikere. Bag tilbuddet står Blå Kors, og en afdeling af TUBA er marts i år startet på Rødevej 2 i Viborg. Men TUBA har eksisteret i 17 år, og det er erfaringer fra titusindvis af samtaler, som danner baggrund for Henrik Appels foredrag om, hvordan et specialiseret terapi-tilbud hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier til at få et mere tilfredsstillende liv. Senest har TUBAs politiske indsats været med til at gøde jorden for, at Folketingets partier 11. juni i år blev enige om at indføre en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. En fantastisk dag for alle børn af alkoholiserede forældre, udtalte Henrik Appel i den anledning. Med foredraget ønsker folkekirkerne i Viborg at gøre opmærksom på, at vi alle kan være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er vokset op i familier, hvor far eller mor drikker. Der vil være masser af inspiration at hente for alle, der føler sig magtesløse, når alkohol-monsteret har taget magten. Traktement kan købes for 40,- kr. Hjertesalmer Salmebogen rummer mange forskellige tekster, som alle har det tilfælles, at de er udtryk for vores tro. En salme er derfor bogstaveligt talt hjertesprog, både når den bruges i fællesskab i kirken, og når den læses eller synges i enrum. Præsterne ved Domkirken vil fortælle om en række salmer, som synges akkompagneret af organisterne. Torsdag den 2. oktober kl Traktement kan købes. Filmaften i Fotorama Vi skal i biografen sammen og se en hjertegribende smuk kærlighedsfilm: Away from her. Grant og Fiona har været gift i mere end 50 år og elsker hinanden højt. Fiona viser tegn på Alzheimer, og vi følger deres tab. Fiona bliver en anden kvinde, glemmer næsten Grant og knytter sig til andre mennesker. Filmen rummer ensomhed, smerte og stor kærlighed. Aviser skrev bl.a.: Der er nok at kommentere i denne stærkt seværdige kærlighedssymfoni i mol, der ikke rummer mange falske toner. Den er lavet med sober sans og stor finfølelse for de små nuancer og folder sig under sin konkrete historie ud til brede, eksistentielle spørgsmål om livets værd Efter filmen vil vi drikke kaffe og dele indtryk fra filmen med hinanden. Der er gratis adgang. Fribilletter til filmen skal hentes på kordegnekontoret eller i Domkirken. Billetterne kan afhentes fra den 19. oktober, og der udleveres max. 2 billetter pr. person. Vi mødes i biografen onsdag den 19. november, filmen begynder kl , og der er ikke nummerede pladser 15

16 Domkirkens koncertliv Ved Viborg Domkirke er der et stort og varieret udbud af koncerter. Vi forsøger, ikke bare over en enkelt sæson, men over flere sæsoner, at nå så langt rundt i det musikalske landskab som muligt. Det er naturligt, at domkirkens fornemme orgel spiller en stor rolle, ligesom det er naturligt, at korkoncerter udgør en stor del af koncertudbuddet med det kæmpe korarbejde, som udfolder sig i domsognet. Herudover er der ud over årene drysset en række koncerter med små ensembler af både klassisk og rytmisk eller folkemusikagtigt tilsnit, ligesom der også bliver plads til en gospelkoncert med mellemrum. De små orgelmatineer, som finder sted på lørdage mellem og er gratis og er ment som en mulighed for alle til at stifte nærmere bekendtskab med den fantastiske musik, som findes for dette instrument. En del af de øvrige koncerter koster en entré på 50 eller 100 kr. Uden dette tilskud ville vi ikke kunne præsentere det store udvalg af musik i domkirken, som det er tilfældet. Velkommen til koncerter i Viborg Domkirke! 16 Viborg Domkirkes Ungdomskor (øverst) og Viborg Domkirkes kantori (nederst)

17 Lørdag den 20. september kl En halv times orgelmatiné med Maja Simonsen, Asmild Kirke Fri entré Onsdag den 1. oktober kl Flyvevåbnets fødselsdagskoncert med Prinsens Musikkorps og Ejner Nielsen Arr. i samarbejde med Flyvevåbnet Fri entré Lørdag den 11. oktober kl En halv times orgelmatiné med Jens Chr. Hansen, Houlkær Kirke Fri entré Søndag den 2. november kl Allehelgens Musikgudstjeneste Viborg Domkantori Ejner Nielsen Fri entré Søndag den 9 november kl M. Duruflé: Requiem Coro Misto Christian Præstholm, orgel Søren Birch, dir. Entré 100 kr. Lørdag den 15. november kl Portrætkoncert Asger Pedersen 80 år Fri entré Søndag den 30. november kl G. F. Händel: Messias Akademisk Kor Aarhus samt sangsolister Ole Faurschou, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 170 kr. (u. 25: 50 kr.) Søndag den 7. december kl læsninger/lucia Viborg Domkirkes Børnekor Familiekoret Jette Haslund Birch, dir. og orgel Fri entré Søndag den 14. december kl Julekoncert Viborg Domkirkes Ungdomskor Viborg Domkantori Jette H. Birch og Ejner Nielsen, dir. Entré 50 kr. Torsdag den 18. december kl Syng julen ind Viborg Domkirkes Kor og organister Fri entré Tirsdag den 20. januar kl I anledning af Krop og Kultur s 30 års jubilæum og nedenstående orkesters 20 års jubilæum arrangeres gospelkoncert med Lillian Boutté & Burich-Létienne New Orleans Ensemble Arr. i samarbejde med Krop og Kultur Entré 120 kr. Lørdag den 21. februar kl En halv times orgelmatiné med Thomas Bach Madsen, Skjern Kirke Fri entré Koncerter i Viborg Domkirke 17

18 Højskole eftermiddage Henvendelse vedrørende ene i Sognegården, kan ske til: Preben Rolach Rasmussen, tlf eller sognemedhjælper Bodil Frøsig, tlf , træffes bedst onsdage mellem kl og kl I forbindelse med arrangementerne er det muligt at blive hentet på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos ovenstående. Deltagelse i arrangementerne koster 40 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt brød. Læs mere om de enkelte højskoleeftermiddage på: viborgdomkirke.dk Tirsdag den 2. september kl : Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, København: Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens brændpunkter. Tirsdag den 9. september kl : Historiker Pernille Sonne, København: Er 1814 et vigtigt år i dansk skolehistorie? Tirsdag den 16. september Efterårsudflugt. Tirsdag den 23. september kl : Organist, komponist og jazzmusiker Willy Egmose, Skjern: Salmer til tiden. Tirsdag den 30. september kl : Tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, Espergærde: Ombudsmand i 25 år. Tirsdag den 7. oktober kl : Forfatter Bodil Busk Sørensen, Lemvig: Birgitta af Vadstena. Tirsdag den 21. oktober kl : Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm, Viborg Domkirke: Et liv med læsning. Tirsdag den 28. oktober kl : Højskolelærer Annemarie Morris, Løgumkloster Højskole: Det gode liv, det sårbare menneske og alt det midt imellem. Tirsdag den 4.november kl : Seniorforsker Annette Hoff, Den Gamle by, Århus: Herregårdsfruen hverdagsliv. Tirsdag den 11. november Mortens And. Tirsdag den 18. november kl : Fortæller Lise Marie Seidelin Nedergaard, Odense: I Evald Tang Kristensens fodspor eventyr fra Jylland. Tirsdag den 25. november kl Stud. theol. Marie Munk Hyldgård, Århus: Menighedens kunst. Tirsdag den 2. december kl : Organist Jette Haslund Birch, Viborg Domkirke: Julekalender med salmer, sange og musik fra alle tider. Tirsdag den 9. december kl Vi besøger Tindbæk Kalkminer. Tirsdag den 16. december kl : Domprovst Thomas Frank, Viborg Domkirke: Julefest. 18

19 Tirsdag den 6. januar kl : Nytårstaffel. Tirsdag den 13. januar kl : Forfatter og foredragsholder Nils Villemoes, Århus: Bøvl. Tirsdag den 20. januar kl : Fhv. skoleinspektør Hans Julius Hansen, Lunderskov: Om Vietnam og om udviklingsarbejdet gennem Dansk-Vietnamesisk Forening. Tirsdag den 27. januar kl : Provst Børge Munk Poulsen, Christianskirken, Fredericia: Når Valash-propperne springer en falleret bydrengs bekendelser. Tirsdag den 3. februar kl : Forstander Lise Claesson, Hobro: Julemærkehjemmet i Hobro. Tirsdag den 17. februar kl : Sanger og sangpædagog Morten Krogh Mortensen, Viborg Domkirke: Den danske tone 150 år med Carl Nielsen. Tirsdag den 24. februar kl : Program følger. Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm i Viborg Domkirke 19

20 Fri for at lave mad om mandagen? Fællesspisning i sognegårdens festsal er en mulighed for alle den 2. mandag i måneden. Vi er nogle stykker, der synes, det er ekstra træls at lave mad om mandagen, og som også synes, det er hyggeligt at spise sammen med andre. Vi serverer almindelig hverdagsmad og bagefter en kop kaffe/the. Fællesspisningen begynder og slutter med, at vi synger sammen. Hvis du er vegetar, eller der er nogle madvarer, du ikke kan tåle, så skal du blot give os besked. Pris 30 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og børn gratis. Tilmeldingen torsdagen før på mail: km.dk eller send en SMS til Studiekreds om Kristuskransen I løbet af efteråret er der i Domkirken en studiekreds om aktiv brug af Kristuskransen. Studiekredsen inviterer til et vedvarende arbejde med hvad kransen kan give af Kristuserkendelser, samt erkendelse og fordybelse i vores eget liv. Der arbejdes med betydningen af de enkelte perler, og glæden ved stilheden. Mandage 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. december. Kl ca Om du kender til kransen, eller den er helt ny for dig, har ingen betydning for at være med. Der er mulighed for at låne en Kristuskrans til studiekredsen. Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. december. Kl Åben onsdag i Caféen i Sognegården Genopfrisk glæden ved alle mulige former for håndarbejde og del glæden med andre. Vi hjælper hinanden, snakker og hygger os sammen og tilrettelægger måske en aktivitet, som passer til årstiden! Der er mulighed for at købe en kop kaffe. Yderligere oplysninger hos Maren Mørk, tlf Alle er velkommen Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november, 3. december, 7. januar og 4. februar. Kl Stilhed, ro og skønhed i Åben Kirke Til Åben Kirke er der mulighed for at opleve Domkirkens smukke bygning, rum og billeder fuldt oplyst, så alle detaljerne ved arkitekturen og billederne kommer frem. Kom og vær i rummet, nyd roen, stilheden og skønheden. Oplev Domkirken i dit eget 20 tempo. Der vil også være mulighed for en samtale. Onsdage 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november og 10. december. Kl

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3 Viborg Domkirke Juni Juli August 2014 Nr. 3 KIRKEBLAD Snapsting er 26.416 kirkegængere Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf. 87

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården. Marts April Maj 2014 Nr. 2

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården. Marts April Maj 2014 Nr. 2 Viborg Domkirke Marts April Maj 2014 Nr. 2 KIRKEBLAD Åben kirke Kristuskransen Fællesspisning i Sognegården Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Viborg Domkirke December 2012 Januar 2013 Februar 2013 Nr. 1 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Adresser Viborg

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2015 - februar 2016 1 Diakoni kirken i hverdagstøjet Af sognepræst Leif Holmstrøm 2 Jeg er vokset op i København, og da jeg var lille, så bybilledet anderledes ud på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD

Viborg Domkirke KIRKEBLAD Viborg Domkirke September Oktober November 2013 Nr. 4 KIRKEBLAD Et efterår fyldt med musik i sogneaftener, koncerter og menighedskor Et efterår med gudstjenester, undervisning og foredrag for alle aldre

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 100 - NOV. - DEC. 2011 - JAN. 2012 Så høj som himlen er over jorden Mens jeg skriver min artikel, som egentlig skal rumme tanker og stemninger,

Læs mere