VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015"

Transkript

1 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar

2 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet hen, siden Pilgrimscentrum flyttede ud. Nu har to ekstra konfirmandhold krævet, at vi tager den i brug igen. Provstiet har bevilliget ekstra midler til dette formål. På den måde kommer der nu også lidt mere end familieliv i domprovstegården. En ny generation af unge vil, som mange før dem, kunne få gode minder fra disse historiske lokaler tæt på Viborgs ældste hus. Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt af avisbude sammen med Viborg Nyt. Hvis du har mærkat med Reklamer og gratisaviser Nej Tak, får du ikke kirkebladet. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail: eller tlf Redaktion: Leif Holmstrøm (ansvarshavende redaktør), Magnus Brandstrup, Roar Ploug, Thomas Frank, Ejner Nielsen, Lisbeth Kærslund Pedersen og Minna Nygaard Pedersen. Deadline for næste kirkeblad: 28. januar 2015 Stof modtages gerne på 2

3 Nyt kirkeblad Ved det seneste menighedsmøde for folkekirkemedlemmer i Viborg Domsogn var der tydeligvis et stort ønske om, at vi fortsat udgiver et kirkeblad trykt på papir. Det ønske imødekommer menighedsrådet, selv om der naturligvis også er forventninger om, at vi meddeler os gennem de digitale medier. Der har dog været behov for visse ændringer for at give økonomisk luft til alle de mange spændende opgaver, vi også gerne vil bruge penge på. Tiden har været inde til at gennemtænke vores måde at kommunikere med omverdenen på, og samtidig har vi fundet andre og billigere måder at producere vores tryksager på. Et af resultaterne er dét kirkeblad, du læser i lige nu. Vi har længe haft lyst til at forny bladet så det følger med tiden. Bladet har fået nyt udseende og dobbelt så mange sider. Til gengæld udkommer det kun to gange om året, hvilket betyder, at der er sket ændringer af arrangements-oversigterne, idet de nu skal dække et halvt år ad gangen. Blandt andet udgår oversigten over, hvem der prædiker til hvilke gudstjenester. En sådan liste vil fremover bliver trykt særskilt for en måned ad gangen og lagt frem i kirke og sognegård. Prædikantliste flere måneder frem findes på kirkens hjemmeside. Kirkebladet rummer en kalender på midtersiderne med alle Domkirkens gudstjenester, koncerter, og øvrige aktiviteter. Kalenderen kan tages ud og hænges op, så det er nemt at følge med i, hvornår det er på tide at bevæge sig af sted til Viborg Domkirke, Gråbrødre Klosterkirke eller Sognegården. Siden 1956 har Viborg Domkirkes Kirkeblad skiftet udseende 11 gange. På billedet ses eksempler af de forskellige kirkeblade. 3

4 Jesus blev underkendt af sin samtids kirkefolk og teologer. De anklagede ham for at tage imod syndere og toldere. Engang var hans svar, at fortælle om en far og hans to sønner. Biblen har flere fortællinger om fædre og sønner. De viser sider af tilværelsen, som er kendt i de fleste familier. Det være sig oprøret mod forældrene, søskendes jalousi, hjemmets betydning, forældres kærlighed og afmagt. Den historie Jesus fortalte, var alligevel helt ny. Dette nye blev på en interessant måde tydeligt, da jeg skulle læse korrektur på teksterne til et nyt formidlingsprojekt om Skovgaards billeder i Viborg Domkirke. Fremover vil man med en ipad i hånden kunne gå rundt til hvert af billederne og få en omhyggelig forklaring. Under min læsning blev jeg opmærksom på et billede i sydsiden af skibet. Her er pagtens ark, som indeholdt lovens to tavler, de ti bud, malet mens den bæres af fire mænd. Over den ligger et stort blåt klæde. Hold da op! - tænkte jeg. Jomfru Maria har jo også et blåt klæde over sig. Da jeg spændt kiggede efter, var det i akkurat samme blå nuance. Hun, som bærer på Guds søn, dækkes som pagtens ark af blåt. Skovgaard vil gøre os opmærksom på den nye pagt, som blev båret af en kvinde. De, som kritiserede Jesus i hans samtid, kendte Gud som retfærdig og nidkær, med lovens tavler som sin målestok. De oplevede ham som en, der ikke tager imod den, som har fornægtet ham og handlet mod hans vilje. Ikke desto mindre er det, hvad Jesus fortæller med denne historie om faderen og de to sønner. Guds syn på os har med Jesusbarnet, som Maria bar i sin mave, ændret karakter. Det har fået en yderligere dimension, som er barmhjertighed. Salmisten kan profetisk skrive: Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Det 4 er en samhørighed, som symboliseres ved moderen, der bærer barnet i sin mave, og udtrykkes ved den far, som i Jesu fortælling ser sin ene søn vende tilbage i sin fortvivlelse over sit liv og i erkendelse af sin ugerning og da løber ham i møde, omfavner ham og fester. Fænomenet Guds barmhjertighed kan vi have det med at glemme. Men, prøv at forestille jer en tilværelse uden denne side af Gud! Hvor vi, der i blind tillid til egne evner og drevet af ungdommens letsind og egoisme, ikke kunne vende hjem, når vores planers tomhed blev åbenbar. Eller, hvor vi ikke ville have et sted for den evige hvile, som i vores moders favn. Med andre ord, hvad hvis det sted ikke fandtes, hvor vi i dette ellers så fantastiske liv, kan komme med alle de utilstrækkeligheder som er vores og alligevel blive taget imod og holdt om? Apostlen Paulus var på et tidspunkt lige så fortvivlet som denne ene søn, og han udtrykte det således: Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme, hvorefter der er en pause i teksten, inden han udbryder: Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Troskab og sandhed mødes i det barn, Maria bar i maven under den blå kappe. Retfærdighed og fred kysser hinanden i den nye pagt. Ligesom Moses og israelitterne var den ene part i den gamle pagt med lovens ti bud, så er vi part i den nye pagt ved Herren Jesus Kristus. Og som et tegn på det, er den blå farve også over os. Når vi i disse dage går i det fri og ser op mod den blå september himmel, kan vi begynde at begribe omfanget af Guds barmhjertighed. Vi bliver mindet om den, hvor end i verden vi er og det året rundt. Den blå farve er himlenes Herres, og den favner over os, selv når skyer dækker den. Over os af domprovst Thomas Frank

5 s favner himlen blå 5

6 Babysalmesang Babysalmesang er kommunikation på det følelsesmæssige plan, hvor der indgår lyd fra instrumenter og sang, berøring og fagter. Salmerne er kendetegnet ved, at de er gode til at formidle dybe følelser. Susanne Klausen, der står for babysalmesang, lægger vægt på gentagelsen. Ligesom børn gerne vil høre den samme historie igen og igen, nyder de gentagelsen i salmesangens forløb som vi nyder gentagelsen i kirkens liturgi. Forløbet varer minutter, og kan være bygget således op: Børn og forældre sidder på gulvet og zylofonspil byder velkommen til hvert enkelt barn. I Østen stiger Solen op synges med fagter. Børnene vugges i lagener, mens de voksne synger Sov sødt barnlille. Sansemotorisk sang om Noas Ark med fagter og berøring. Massage til salmen Hvem skabte stjernerne?. Dans til Det dufter lysegrønt af græs. Susanne spiller et Bach-stykke på fløjte, mens mødrene blæser sæbebobler foran børnene. Rasleæg-sang. Det hele slutter med kaffe - kirkekaffe. Nyt hold starter torsdag den 21. august kl Tilmelding til Susanne Klausen på eller 6

7 Jeg går ikke i kirke og så alligevel Kathrine Peiner-Bendsen er ikke kirkegænger, men valgte alligevel, at datteren Anaya skulle døbes i Domkirken i efteråret Ved præstens dåbsbesøg hørte Kathrine om domsognets nye tilbud om babysalmesang i sognegården og takkede ja. - Tænk at noget så godt er gratis, fortæller Kathrine med et stor smil og forklarer, hvordan babysalmesangen har været en helt særlig kropsoplevelse for datteren Anaya. - Kombination af berøring, bevægelse og lyde gør, at hun falder helt til ro harmonisk. Så det, jeg har lært, har jeg siden kunnet bruge derhjemme til at berolige hende. Find gerne på mere for børn Kathrine er tydeligvis begejstret for at deltage i babysalmesang, som hun oplever helt anderledes end andre aktiviteter, hun har deltaget i. - Jeg oplever med andre tilbud, at der køber man en ydelse, møder op og skynder sig ud ad døren, når timen er slut. - Her i sognegården er vi en del af et åbent Ved at deltage i babysalmesang har Kathrine Peiner-Bendsen fået en følelse af, at kirkens lokaler er hjemlige og til hendes rådighed miljø, hvor lokaler og stemningen i huset er meget afstressende, og vi bliver hængende bagefter, drikker kaffe og snakker. Jeg føler mig i den grad velkommen og budt indenfor og oplever, at kirkens lokaler er til min rådighed. Ja, jeg er blevet hjemmevant og frem for alt, så er der plads til vores babyer. Kathrine har ikke umiddelbart fået mere lyst til at gå i kirke ved at deltage i babysalmesang. Jo, måske til børnegudstjeneste. Men hun savner fællesskabet i kirkens hjemlige lokaler og vil blive rigtig glad, hvis menighedsrådet finder på flere tilbud til de mindre børn og deres forældre. Den første åbne dør til kirken Det er fløjtenisten Susanne Klausen, der står for babysalmesangen i sognegården, og når Kathrine fremhæver det sociale aspekt ved at deltage, så ligger det helt i tråd med Susannes idé om, at kirkens opgave er at lave sociale tilbud til alle. - Babysalmesangen er den første åbne dør til kirken. Det er ikke forkyndelse, men diakoni. Det vil sige åbenhed og næstekærlighed. Det er stadigvæk kirke en kirkelig aktivitet, men hvor dørtrinnet ikke er så højt, forklarer hun, og fremhæver, at der ikke er bestemte forventninger til deltagerne. Her kan man komme præcis, som man er. Og nej, man behøver ikke kunne Fadervor for at komme her. 7

8 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke r og gudstjenester I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl Under højmessen er der nadver. Den sidste søndag i hver måned anvendes der alkoholfri druesaft til nadveren. De fleste søndage er der foruden højmessen også en gudstjeneste - i sommerhalvåret kl i Gråbrødre Klosterkirke, Familiegudstjenester I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester som er tilrettelagt for børn med deres familie. Den første lørdag i februar, april, september og november måned er der kl en familiegudstjeneste, hvor hele familien inviteres. En særlig invitation får de børn, der for 4 år siden er blevet døbt i Viborg Domkirke. Fastelavnslørdag er der fastelavnsgudstjeneste i Viborg Domkirke kl , med efterfølgende tøndeslagning og varm kakao og fastelavnsboller. Den 16. november kl medvirker minikonfirmanderne i gudstjenesten. I december måned inviterer Viborg Domkirke dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Domsognet til Børnejul i Viborg Domkirke. Her er alle familier med små børn også velkommen. Se i kalenderen midt i bladet hvornår der er Børnejul. Juleaften er gudstjenesten kl særligt tilrettelagt for børn. i vinterhalvåret kl i Domkirken, dog den sidste søndag i måneden i Gråbrødre Klosterkirke. I juli måned er der ingen morgengudstjenester. I vinterhalvåret erstattes eftermiddagsgudstjenesten flere gange af en musikgudstjeneste eller en koncert. 8

9 Høstgudstjeneste Kaffe-frokost Til denne traditionsrige gudstjeneste kan menigheden medbringe noget fra årets høst. Det kan være blomster, grøntsager, frugt, saft, bagværk el. lign. som afleveres på et bord i kirken. Alt dette bliver båret op i kirken under gudstjenesten af børn og kommende konfirmander. Efter gudstjenesten bæres høsten over i Sognegården, hvor gudstjenesten fortsætter med en bid brød. Der bliver afholdt auktion over alle de medbragte høstgaver. Auktionen skal gerne ende med et stort beløb som sendes til Folkekirkens Nødhjælps indsamling Brød til verden og Kirkens Korshær i Viborg, så tag endelig godt med kontanter med. Maden koster mellem 25,00-50,00 kr. Der kan tillige købes drikkevarer. Efter højmessen 1. søndag i advent indbydes alle til en let og lækker kaffe-frokost i Sognegården. Her bliver der bl. a. serveret morgenbrød, ost og pålæg, juice samt kaffe og the. Frokosten koster 40,00 for voksne - 20,00 for børn og kommende konfirmander. Søndag den 30. november kl Kirkebil Søndag den 14. september kl Kirkebil kan benyttes til søndagens gudstjenester og til sogneaftner i Sognegården. Kirkebil bestilles ved at kontakte kordegnekontoret i åbningstiden (se side 22) eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag tlf Afsked med biskop Ny biskop Biskop Karsten Nissen holder afskedsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 28. september kl Gudstjenesten er åben for alle. Senere samme dag holdes endnu en afskedsgudstjeneste for stiftets menighedsråd og andre indbudte gæster. Søndag den 23. november er der bispevielse i Viborg Domkirke, hvor den nye biskop indsættes. Bispevielsen er for indbudte gæster. Bispevielsen tranmitteres i tv, og der arbejdes på, at det denne dag bliver muligt at overvære tv-transmissionen i Sortebrødre Kirke. Pga. bispevielsen er der denne søndag ikke nogen gudstjenester for menigheden i Viborg Domkirke. 9

10 Kobberinddækning 10 Viborg Domkirke stod færdigbygget i På dette tidspunkt var man ikke særlig opmærksom på afledning af regnvand på murkroner og gesims. Med årene har det givet problemer med vandindsivning, som har påvirket murenes holdbarhed og tillige givet små skader på Joakim Skovgaards billeder. Menighedsrådet for Viborg Domsogn har besluttet at fortsætte arbejdet med kobberafdækning på murerkronerne for at stoppe fugtgennemtrængning. I år er det nord- og østgavlen, der har stået for tur. På østgavlen er der under arbejdet med kobberinddækningen opsat et nyt kors af kobber. Korset er designet med spidse ender, som er med samme form som tårnene, der står på hver sin side af korset. Korset er skænket af Thomsen VVS og udført af blikkenslager Ulrik Nielsen. På gesimsen ved tagfod er der udført afdækning med tagpap, og fugerne i facaden er renoveret. Arbejdet er udført af Murermester Henning Jereminsen.

11 December Januar Tirsdag den 2. kl Onsdag den 3. kl Åben Onsdag Fredag den 5. kl Natkirke Søndag den 7. kl Søndag den 7. kl læsninger/lucia? Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Børnejul Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 11. kl Børnejul Fredag den 12. kl Børnejul Lørdag den 13. kl Julegudstjeneste i Gråbr. Klosterkirke Søndag den 14. kl Søndag den 14. kl Julekoncert Tirsdag den 16. kl Torsdag den 18. kl Syng julen ind Søndag den 21. kl Torsdag den 1. kl Fredag den 2. kl Natkirke Søndag den 4. kl Søndag den 4. kl Gudstjeneste Tirsdag den 6. kl Onsdag den 7. kl Åben Onsdag Søndag den 11. kl Søndag den 11. kl Gudstjeneste Tirsdag den 13. kl Høsjkoleeftermiddag Søndag den 18. kl Søndag den 18. kl Gudstjeneste Tirsdag den 20. kl Tirsdag den 20. kl Koncert - gospel Søndag den 25. kl Søndag den 25. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 27. kl Tirsdag den 24. kl Søndag den 22. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 22. kl Lørdag den 21. kl Orgelmatiné Tirsdag den 17. kl Søndag den 15. kl Gudstjeneste Søndag den 15. kl Lørdag den 14. kl Fastelavns-gudstjeneste Søndag den 8. kl Gudstjeneste Søndag den 8. kl Lørdag den 7. kl Familiegudstjeneste Fredag den 6. kl Natkirke Onsdag den 4. kl Åben Onsdag Tirsdag den 3. kl Søndag den 1. kl Gudstjeneste Søndag den 1. kl Februar 11

12 Oktober Onsdag den 1. kl Koncert Torsdag den 2. kl Sogneaften Fredag den 3. kl Natkirke Søndag den 5. kl Søndag den 5. kl Gudstjeneste Tirsdag den 7. kl Onsdag den 8. kl Åben Onsdag Onsdag den 8. kl Åben Kirke Onsdag den 8. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 8. kl Menighedskor Torsdag den 9. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 11. kl Orgelmatiné Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Gudstjeneste Mandag den 13. kl Fællesspisning Søndag den 19. kl Søndag den 19. kl Gudstjeneste Tirsdag den 21. kl November Lørdag den 1. kl Familiegudstjeneste Søndag den 5. kl Alle Helgen Søndag den 5. kl Alle Helgens Musikgudstjeneste Tirsdag den 4. kl Onsdag den 5. kl Menighedskor Fredag den 7. kl Natkirke Søndag den 9. kl Søndag den 9. kl Koncert Mandag den 10. kl Fællesspisning Tirsdag den 11. kl Onsdag den 12. kl Åben Onsdag Onsdag den 12. kl Åben Kirke Onsdag den 12. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 13. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 15. kl Koncert Søndag den 16. kl Søndag den 16. kl Gudstjeneste Tirsdag den 18. kl September Tirsdag den 2. kl Fredag den 5. kl Natkirke Lørdag den 6. kl Familiegudstjeneste Søndag den 7. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 7. kl Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Åben Onsdag Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 10. kl Menighedskor Torsdag den 11. kl Menighedsrådsmøde Søndag den 14. kl Høstgudstjeneste Tirsdag den 16. /udflugt Lørdag den 20. kl Orgelmatiné Søndag den 21. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 21. kl Tirsdag den udflugt

13 Onsdag den 22. kl Menighedskor Søndag den 26. kl Søndag den 26. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 28. kl Onsdag den 24. kl Menighedskor Onsdag den 24. kl Fælles Sogneaften i Vestervang Kirke Søndag den 28. kl Tirsdag den 30. kl Søndag den 30. kl Koncert: Messias Søndag den 30. kl Onsdag den 26. kl Åben Kirke Tirsdag den 25. kl Onsdag den 19. kl Sogneaften: film i Fotorama Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Onsdag den 22. kl Åben Kirke Onsdag den 24. kl Åben Kirke 13

14 Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste for børn Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Torsdag den 25. kl Torsdag den 25. kl Gudstjeneste Fredag den 26. kl Søndag den 28. kl Onsdag den 31. kl Nytårsaftens-gudstjeneste På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte 14

15 Sogneaftner Henrik Appel og TUBA bryder tabu og hjælper unge, der er børn af alkoholikere. Fælles sogneaften i Vestervang Kirke De seks folkekirker i Viborg inviterer 24. september kl på foredrag af TUBAs landsleder Henrik Appel Espensen, der fortæller om, hvordan særligt udsatte børn og unge i Viborg Kommune kan få mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers finder svære eller uoverstigelige. TUBA står for Terapi for Unge, der er Børn af Alkoholikere. Bag tilbuddet står Blå Kors, og en afdeling af TUBA er marts i år startet på Rødevej 2 i Viborg. Men TUBA har eksisteret i 17 år, og det er erfaringer fra titusindvis af samtaler, som danner baggrund for Henrik Appels foredrag om, hvordan et specialiseret terapi-tilbud hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier til at få et mere tilfredsstillende liv. Senest har TUBAs politiske indsats været med til at gøde jorden for, at Folketingets partier 11. juni i år blev enige om at indføre en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. En fantastisk dag for alle børn af alkoholiserede forældre, udtalte Henrik Appel i den anledning. Med foredraget ønsker folkekirkerne i Viborg at gøre opmærksom på, at vi alle kan være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er vokset op i familier, hvor far eller mor drikker. Der vil være masser af inspiration at hente for alle, der føler sig magtesløse, når alkohol-monsteret har taget magten. Traktement kan købes for 40,- kr. Hjertesalmer Salmebogen rummer mange forskellige tekster, som alle har det tilfælles, at de er udtryk for vores tro. En salme er derfor bogstaveligt talt hjertesprog, både når den bruges i fællesskab i kirken, og når den læses eller synges i enrum. Præsterne ved Domkirken vil fortælle om en række salmer, som synges akkompagneret af organisterne. Torsdag den 2. oktober kl Traktement kan købes. Filmaften i Fotorama Vi skal i biografen sammen og se en hjertegribende smuk kærlighedsfilm: Away from her. Grant og Fiona har været gift i mere end 50 år og elsker hinanden højt. Fiona viser tegn på Alzheimer, og vi følger deres tab. Fiona bliver en anden kvinde, glemmer næsten Grant og knytter sig til andre mennesker. Filmen rummer ensomhed, smerte og stor kærlighed. Aviser skrev bl.a.: Der er nok at kommentere i denne stærkt seværdige kærlighedssymfoni i mol, der ikke rummer mange falske toner. Den er lavet med sober sans og stor finfølelse for de små nuancer og folder sig under sin konkrete historie ud til brede, eksistentielle spørgsmål om livets værd Efter filmen vil vi drikke kaffe og dele indtryk fra filmen med hinanden. Der er gratis adgang. Fribilletter til filmen skal hentes på kordegnekontoret eller i Domkirken. Billetterne kan afhentes fra den 19. oktober, og der udleveres max. 2 billetter pr. person. Vi mødes i biografen onsdag den 19. november, filmen begynder kl , og der er ikke nummerede pladser 15

16 Domkirkens koncertliv Ved Viborg Domkirke er der et stort og varieret udbud af koncerter. Vi forsøger, ikke bare over en enkelt sæson, men over flere sæsoner, at nå så langt rundt i det musikalske landskab som muligt. Det er naturligt, at domkirkens fornemme orgel spiller en stor rolle, ligesom det er naturligt, at korkoncerter udgør en stor del af koncertudbuddet med det kæmpe korarbejde, som udfolder sig i domsognet. Herudover er der ud over årene drysset en række koncerter med små ensembler af både klassisk og rytmisk eller folkemusikagtigt tilsnit, ligesom der også bliver plads til en gospelkoncert med mellemrum. De små orgelmatineer, som finder sted på lørdage mellem og er gratis og er ment som en mulighed for alle til at stifte nærmere bekendtskab med den fantastiske musik, som findes for dette instrument. En del af de øvrige koncerter koster en entré på 50 eller 100 kr. Uden dette tilskud ville vi ikke kunne præsentere det store udvalg af musik i domkirken, som det er tilfældet. Velkommen til koncerter i Viborg Domkirke! 16 Viborg Domkirkes Ungdomskor (øverst) og Viborg Domkirkes kantori (nederst)

17 Lørdag den 20. september kl En halv times orgelmatiné med Maja Simonsen, Asmild Kirke Fri entré Onsdag den 1. oktober kl Flyvevåbnets fødselsdagskoncert med Prinsens Musikkorps og Ejner Nielsen Arr. i samarbejde med Flyvevåbnet Fri entré Lørdag den 11. oktober kl En halv times orgelmatiné med Jens Chr. Hansen, Houlkær Kirke Fri entré Søndag den 2. november kl Allehelgens Musikgudstjeneste Viborg Domkantori Ejner Nielsen Fri entré Søndag den 9 november kl M. Duruflé: Requiem Coro Misto Christian Præstholm, orgel Søren Birch, dir. Entré 100 kr. Lørdag den 15. november kl Portrætkoncert Asger Pedersen 80 år Fri entré Søndag den 30. november kl G. F. Händel: Messias Akademisk Kor Aarhus samt sangsolister Ole Faurschou, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 170 kr. (u. 25: 50 kr.) Søndag den 7. december kl læsninger/lucia Viborg Domkirkes Børnekor Familiekoret Jette Haslund Birch, dir. og orgel Fri entré Søndag den 14. december kl Julekoncert Viborg Domkirkes Ungdomskor Viborg Domkantori Jette H. Birch og Ejner Nielsen, dir. Entré 50 kr. Torsdag den 18. december kl Syng julen ind Viborg Domkirkes Kor og organister Fri entré Tirsdag den 20. januar kl I anledning af Krop og Kultur s 30 års jubilæum og nedenstående orkesters 20 års jubilæum arrangeres gospelkoncert med Lillian Boutté & Burich-Létienne New Orleans Ensemble Arr. i samarbejde med Krop og Kultur Entré 120 kr. Lørdag den 21. februar kl En halv times orgelmatiné med Thomas Bach Madsen, Skjern Kirke Fri entré Koncerter i Viborg Domkirke 17

18 Højskole eftermiddage Henvendelse vedrørende ene i Sognegården, kan ske til: Preben Rolach Rasmussen, tlf eller sognemedhjælper Bodil Frøsig, tlf , træffes bedst onsdage mellem kl og kl I forbindelse med arrangementerne er det muligt at blive hentet på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos ovenstående. Deltagelse i arrangementerne koster 40 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt brød. Læs mere om de enkelte højskoleeftermiddage på: viborgdomkirke.dk Tirsdag den 2. september kl : Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, København: Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens brændpunkter. Tirsdag den 9. september kl : Historiker Pernille Sonne, København: Er 1814 et vigtigt år i dansk skolehistorie? Tirsdag den 16. september Efterårsudflugt. Tirsdag den 23. september kl : Organist, komponist og jazzmusiker Willy Egmose, Skjern: Salmer til tiden. Tirsdag den 30. september kl : Tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, Espergærde: Ombudsmand i 25 år. Tirsdag den 7. oktober kl : Forfatter Bodil Busk Sørensen, Lemvig: Birgitta af Vadstena. Tirsdag den 21. oktober kl : Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm, Viborg Domkirke: Et liv med læsning. Tirsdag den 28. oktober kl : Højskolelærer Annemarie Morris, Løgumkloster Højskole: Det gode liv, det sårbare menneske og alt det midt imellem. Tirsdag den 4.november kl : Seniorforsker Annette Hoff, Den Gamle by, Århus: Herregårdsfruen hverdagsliv. Tirsdag den 11. november Mortens And. Tirsdag den 18. november kl : Fortæller Lise Marie Seidelin Nedergaard, Odense: I Evald Tang Kristensens fodspor eventyr fra Jylland. Tirsdag den 25. november kl Stud. theol. Marie Munk Hyldgård, Århus: Menighedens kunst. Tirsdag den 2. december kl : Organist Jette Haslund Birch, Viborg Domkirke: Julekalender med salmer, sange og musik fra alle tider. Tirsdag den 9. december kl Vi besøger Tindbæk Kalkminer. Tirsdag den 16. december kl : Domprovst Thomas Frank, Viborg Domkirke: Julefest. 18

19 Tirsdag den 6. januar kl : Nytårstaffel. Tirsdag den 13. januar kl : Forfatter og foredragsholder Nils Villemoes, Århus: Bøvl. Tirsdag den 20. januar kl : Fhv. skoleinspektør Hans Julius Hansen, Lunderskov: Om Vietnam og om udviklingsarbejdet gennem Dansk-Vietnamesisk Forening. Tirsdag den 27. januar kl : Provst Børge Munk Poulsen, Christianskirken, Fredericia: Når Valash-propperne springer en falleret bydrengs bekendelser. Tirsdag den 3. februar kl : Forstander Lise Claesson, Hobro: Julemærkehjemmet i Hobro. Tirsdag den 17. februar kl : Sanger og sangpædagog Morten Krogh Mortensen, Viborg Domkirke: Den danske tone 150 år med Carl Nielsen. Tirsdag den 24. februar kl : Program følger. Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm i Viborg Domkirke 19

20 Fri for at lave mad om mandagen? Fællesspisning i sognegårdens festsal er en mulighed for alle den 2. mandag i måneden. Vi er nogle stykker, der synes, det er ekstra træls at lave mad om mandagen, og som også synes, det er hyggeligt at spise sammen med andre. Vi serverer almindelig hverdagsmad og bagefter en kop kaffe/the. Fællesspisningen begynder og slutter med, at vi synger sammen. Hvis du er vegetar, eller der er nogle madvarer, du ikke kan tåle, så skal du blot give os besked. Pris 30 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og børn gratis. Tilmeldingen torsdagen før på mail: km.dk eller send en SMS til Studiekreds om Kristuskransen I løbet af efteråret er der i Domkirken en studiekreds om aktiv brug af Kristuskransen. Studiekredsen inviterer til et vedvarende arbejde med hvad kransen kan give af Kristuserkendelser, samt erkendelse og fordybelse i vores eget liv. Der arbejdes med betydningen af de enkelte perler, og glæden ved stilheden. Mandage 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. december. Kl ca Om du kender til kransen, eller den er helt ny for dig, har ingen betydning for at være med. Der er mulighed for at låne en Kristuskrans til studiekredsen. Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. december. Kl Åben onsdag i Caféen i Sognegården Genopfrisk glæden ved alle mulige former for håndarbejde og del glæden med andre. Vi hjælper hinanden, snakker og hygger os sammen og tilrettelægger måske en aktivitet, som passer til årstiden! Der er mulighed for at købe en kop kaffe. Yderligere oplysninger hos Maren Mørk, tlf Alle er velkommen Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november, 3. december, 7. januar og 4. februar. Kl Stilhed, ro og skønhed i Åben Kirke Til Åben Kirke er der mulighed for at opleve Domkirkens smukke bygning, rum og billeder fuldt oplyst, så alle detaljerne ved arkitekturen og billederne kommer frem. Kom og vær i rummet, nyd roen, stilheden og skønheden. Oplev Domkirken i dit eget 20 tempo. Der vil også være mulighed for en samtale. Onsdage 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november og 10. december. Kl

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Snapsting Sommerkoncerter 26.416 kirkegængere. Juni Juli August 2014 Nr. 3 Viborg Domkirke Juni Juli August 2014 Nr. 3 KIRKEBLAD Snapsting er 26.416 kirkegængere Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside www.viborgdomkirke.dk Kordegnekontoret Sognegården, Stænderpladsen 3 Tlf. 87

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Viborg Domkirke December 2012 Januar 2013 Februar 2013 Nr. 1 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Nyt korskolehold Fælles sogneaften for Viborgs seks bysogne Masser af julemusik Adresser Viborg

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 108 DEC. 2013 - FEB. 2014 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst! Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere