VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015"

Transkript

1 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september februar

2 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet hen, siden Pilgrimscentrum flyttede ud. Nu har to ekstra konfirmandhold krævet, at vi tager den i brug igen. Provstiet har bevilliget ekstra midler til dette formål. På den måde kommer der nu også lidt mere end familieliv i domprovstegården. En ny generation af unge vil, som mange før dem, kunne få gode minder fra disse historiske lokaler tæt på Viborgs ældste hus. Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt af avisbude sammen med Viborg Nyt. Hvis du har mærkat med Reklamer og gratisaviser Nej Tak, får du ikke kirkebladet. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail: eller tlf Redaktion: Leif Holmstrøm (ansvarshavende redaktør), Magnus Brandstrup, Roar Ploug, Thomas Frank, Ejner Nielsen, Lisbeth Kærslund Pedersen og Minna Nygaard Pedersen. Deadline for næste kirkeblad: 28. januar 2015 Stof modtages gerne på 2

3 Nyt kirkeblad Ved det seneste menighedsmøde for folkekirkemedlemmer i Viborg Domsogn var der tydeligvis et stort ønske om, at vi fortsat udgiver et kirkeblad trykt på papir. Det ønske imødekommer menighedsrådet, selv om der naturligvis også er forventninger om, at vi meddeler os gennem de digitale medier. Der har dog været behov for visse ændringer for at give økonomisk luft til alle de mange spændende opgaver, vi også gerne vil bruge penge på. Tiden har været inde til at gennemtænke vores måde at kommunikere med omverdenen på, og samtidig har vi fundet andre og billigere måder at producere vores tryksager på. Et af resultaterne er dét kirkeblad, du læser i lige nu. Vi har længe haft lyst til at forny bladet så det følger med tiden. Bladet har fået nyt udseende og dobbelt så mange sider. Til gengæld udkommer det kun to gange om året, hvilket betyder, at der er sket ændringer af arrangements-oversigterne, idet de nu skal dække et halvt år ad gangen. Blandt andet udgår oversigten over, hvem der prædiker til hvilke gudstjenester. En sådan liste vil fremover bliver trykt særskilt for en måned ad gangen og lagt frem i kirke og sognegård. Prædikantliste flere måneder frem findes på kirkens hjemmeside. Kirkebladet rummer en kalender på midtersiderne med alle Domkirkens gudstjenester, koncerter, og øvrige aktiviteter. Kalenderen kan tages ud og hænges op, så det er nemt at følge med i, hvornår det er på tide at bevæge sig af sted til Viborg Domkirke, Gråbrødre Klosterkirke eller Sognegården. Siden 1956 har Viborg Domkirkes Kirkeblad skiftet udseende 11 gange. På billedet ses eksempler af de forskellige kirkeblade. 3

4 Jesus blev underkendt af sin samtids kirkefolk og teologer. De anklagede ham for at tage imod syndere og toldere. Engang var hans svar, at fortælle om en far og hans to sønner. Biblen har flere fortællinger om fædre og sønner. De viser sider af tilværelsen, som er kendt i de fleste familier. Det være sig oprøret mod forældrene, søskendes jalousi, hjemmets betydning, forældres kærlighed og afmagt. Den historie Jesus fortalte, var alligevel helt ny. Dette nye blev på en interessant måde tydeligt, da jeg skulle læse korrektur på teksterne til et nyt formidlingsprojekt om Skovgaards billeder i Viborg Domkirke. Fremover vil man med en ipad i hånden kunne gå rundt til hvert af billederne og få en omhyggelig forklaring. Under min læsning blev jeg opmærksom på et billede i sydsiden af skibet. Her er pagtens ark, som indeholdt lovens to tavler, de ti bud, malet mens den bæres af fire mænd. Over den ligger et stort blåt klæde. Hold da op! - tænkte jeg. Jomfru Maria har jo også et blåt klæde over sig. Da jeg spændt kiggede efter, var det i akkurat samme blå nuance. Hun, som bærer på Guds søn, dækkes som pagtens ark af blåt. Skovgaard vil gøre os opmærksom på den nye pagt, som blev båret af en kvinde. De, som kritiserede Jesus i hans samtid, kendte Gud som retfærdig og nidkær, med lovens tavler som sin målestok. De oplevede ham som en, der ikke tager imod den, som har fornægtet ham og handlet mod hans vilje. Ikke desto mindre er det, hvad Jesus fortæller med denne historie om faderen og de to sønner. Guds syn på os har med Jesusbarnet, som Maria bar i sin mave, ændret karakter. Det har fået en yderligere dimension, som er barmhjertighed. Salmisten kan profetisk skrive: Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Det 4 er en samhørighed, som symboliseres ved moderen, der bærer barnet i sin mave, og udtrykkes ved den far, som i Jesu fortælling ser sin ene søn vende tilbage i sin fortvivlelse over sit liv og i erkendelse af sin ugerning og da løber ham i møde, omfavner ham og fester. Fænomenet Guds barmhjertighed kan vi have det med at glemme. Men, prøv at forestille jer en tilværelse uden denne side af Gud! Hvor vi, der i blind tillid til egne evner og drevet af ungdommens letsind og egoisme, ikke kunne vende hjem, når vores planers tomhed blev åbenbar. Eller, hvor vi ikke ville have et sted for den evige hvile, som i vores moders favn. Med andre ord, hvad hvis det sted ikke fandtes, hvor vi i dette ellers så fantastiske liv, kan komme med alle de utilstrækkeligheder som er vores og alligevel blive taget imod og holdt om? Apostlen Paulus var på et tidspunkt lige så fortvivlet som denne ene søn, og han udtrykte det således: Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme, hvorefter der er en pause i teksten, inden han udbryder: Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Troskab og sandhed mødes i det barn, Maria bar i maven under den blå kappe. Retfærdighed og fred kysser hinanden i den nye pagt. Ligesom Moses og israelitterne var den ene part i den gamle pagt med lovens ti bud, så er vi part i den nye pagt ved Herren Jesus Kristus. Og som et tegn på det, er den blå farve også over os. Når vi i disse dage går i det fri og ser op mod den blå september himmel, kan vi begynde at begribe omfanget af Guds barmhjertighed. Vi bliver mindet om den, hvor end i verden vi er og det året rundt. Den blå farve er himlenes Herres, og den favner over os, selv når skyer dækker den. Over os af domprovst Thomas Frank

5 s favner himlen blå 5

6 Babysalmesang Babysalmesang er kommunikation på det følelsesmæssige plan, hvor der indgår lyd fra instrumenter og sang, berøring og fagter. Salmerne er kendetegnet ved, at de er gode til at formidle dybe følelser. Susanne Klausen, der står for babysalmesang, lægger vægt på gentagelsen. Ligesom børn gerne vil høre den samme historie igen og igen, nyder de gentagelsen i salmesangens forløb som vi nyder gentagelsen i kirkens liturgi. Forløbet varer minutter, og kan være bygget således op: Børn og forældre sidder på gulvet og zylofonspil byder velkommen til hvert enkelt barn. I Østen stiger Solen op synges med fagter. Børnene vugges i lagener, mens de voksne synger Sov sødt barnlille. Sansemotorisk sang om Noas Ark med fagter og berøring. Massage til salmen Hvem skabte stjernerne?. Dans til Det dufter lysegrønt af græs. Susanne spiller et Bach-stykke på fløjte, mens mødrene blæser sæbebobler foran børnene. Rasleæg-sang. Det hele slutter med kaffe - kirkekaffe. Nyt hold starter torsdag den 21. august kl Tilmelding til Susanne Klausen på eller 6

7 Jeg går ikke i kirke og så alligevel Kathrine Peiner-Bendsen er ikke kirkegænger, men valgte alligevel, at datteren Anaya skulle døbes i Domkirken i efteråret Ved præstens dåbsbesøg hørte Kathrine om domsognets nye tilbud om babysalmesang i sognegården og takkede ja. - Tænk at noget så godt er gratis, fortæller Kathrine med et stor smil og forklarer, hvordan babysalmesangen har været en helt særlig kropsoplevelse for datteren Anaya. - Kombination af berøring, bevægelse og lyde gør, at hun falder helt til ro harmonisk. Så det, jeg har lært, har jeg siden kunnet bruge derhjemme til at berolige hende. Find gerne på mere for børn Kathrine er tydeligvis begejstret for at deltage i babysalmesang, som hun oplever helt anderledes end andre aktiviteter, hun har deltaget i. - Jeg oplever med andre tilbud, at der køber man en ydelse, møder op og skynder sig ud ad døren, når timen er slut. - Her i sognegården er vi en del af et åbent Ved at deltage i babysalmesang har Kathrine Peiner-Bendsen fået en følelse af, at kirkens lokaler er hjemlige og til hendes rådighed miljø, hvor lokaler og stemningen i huset er meget afstressende, og vi bliver hængende bagefter, drikker kaffe og snakker. Jeg føler mig i den grad velkommen og budt indenfor og oplever, at kirkens lokaler er til min rådighed. Ja, jeg er blevet hjemmevant og frem for alt, så er der plads til vores babyer. Kathrine har ikke umiddelbart fået mere lyst til at gå i kirke ved at deltage i babysalmesang. Jo, måske til børnegudstjeneste. Men hun savner fællesskabet i kirkens hjemlige lokaler og vil blive rigtig glad, hvis menighedsrådet finder på flere tilbud til de mindre børn og deres forældre. Den første åbne dør til kirken Det er fløjtenisten Susanne Klausen, der står for babysalmesangen i sognegården, og når Kathrine fremhæver det sociale aspekt ved at deltage, så ligger det helt i tråd med Susannes idé om, at kirkens opgave er at lave sociale tilbud til alle. - Babysalmesangen er den første åbne dør til kirken. Det er ikke forkyndelse, men diakoni. Det vil sige åbenhed og næstekærlighed. Det er stadigvæk kirke en kirkelig aktivitet, men hvor dørtrinnet ikke er så højt, forklarer hun, og fremhæver, at der ikke er bestemte forventninger til deltagerne. Her kan man komme præcis, som man er. Og nej, man behøver ikke kunne Fadervor for at komme her. 7

8 Gudstjenester i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke r og gudstjenester I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl Under højmessen er der nadver. Den sidste søndag i hver måned anvendes der alkoholfri druesaft til nadveren. De fleste søndage er der foruden højmessen også en gudstjeneste - i sommerhalvåret kl i Gråbrødre Klosterkirke, Familiegudstjenester I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester som er tilrettelagt for børn med deres familie. Den første lørdag i februar, april, september og november måned er der kl en familiegudstjeneste, hvor hele familien inviteres. En særlig invitation får de børn, der for 4 år siden er blevet døbt i Viborg Domkirke. Fastelavnslørdag er der fastelavnsgudstjeneste i Viborg Domkirke kl , med efterfølgende tøndeslagning og varm kakao og fastelavnsboller. Den 16. november kl medvirker minikonfirmanderne i gudstjenesten. I december måned inviterer Viborg Domkirke dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Domsognet til Børnejul i Viborg Domkirke. Her er alle familier med små børn også velkommen. Se i kalenderen midt i bladet hvornår der er Børnejul. Juleaften er gudstjenesten kl særligt tilrettelagt for børn. i vinterhalvåret kl i Domkirken, dog den sidste søndag i måneden i Gråbrødre Klosterkirke. I juli måned er der ingen morgengudstjenester. I vinterhalvåret erstattes eftermiddagsgudstjenesten flere gange af en musikgudstjeneste eller en koncert. 8

9 Høstgudstjeneste Kaffe-frokost Til denne traditionsrige gudstjeneste kan menigheden medbringe noget fra årets høst. Det kan være blomster, grøntsager, frugt, saft, bagværk el. lign. som afleveres på et bord i kirken. Alt dette bliver båret op i kirken under gudstjenesten af børn og kommende konfirmander. Efter gudstjenesten bæres høsten over i Sognegården, hvor gudstjenesten fortsætter med en bid brød. Der bliver afholdt auktion over alle de medbragte høstgaver. Auktionen skal gerne ende med et stort beløb som sendes til Folkekirkens Nødhjælps indsamling Brød til verden og Kirkens Korshær i Viborg, så tag endelig godt med kontanter med. Maden koster mellem 25,00-50,00 kr. Der kan tillige købes drikkevarer. Efter højmessen 1. søndag i advent indbydes alle til en let og lækker kaffe-frokost i Sognegården. Her bliver der bl. a. serveret morgenbrød, ost og pålæg, juice samt kaffe og the. Frokosten koster 40,00 for voksne - 20,00 for børn og kommende konfirmander. Søndag den 30. november kl Kirkebil Søndag den 14. september kl Kirkebil kan benyttes til søndagens gudstjenester og til sogneaftner i Sognegården. Kirkebil bestilles ved at kontakte kordegnekontoret i åbningstiden (se side 22) eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag tlf Afsked med biskop Ny biskop Biskop Karsten Nissen holder afskedsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 28. september kl Gudstjenesten er åben for alle. Senere samme dag holdes endnu en afskedsgudstjeneste for stiftets menighedsråd og andre indbudte gæster. Søndag den 23. november er der bispevielse i Viborg Domkirke, hvor den nye biskop indsættes. Bispevielsen er for indbudte gæster. Bispevielsen tranmitteres i tv, og der arbejdes på, at det denne dag bliver muligt at overvære tv-transmissionen i Sortebrødre Kirke. Pga. bispevielsen er der denne søndag ikke nogen gudstjenester for menigheden i Viborg Domkirke. 9

10 Kobberinddækning 10 Viborg Domkirke stod færdigbygget i På dette tidspunkt var man ikke særlig opmærksom på afledning af regnvand på murkroner og gesims. Med årene har det givet problemer med vandindsivning, som har påvirket murenes holdbarhed og tillige givet små skader på Joakim Skovgaards billeder. Menighedsrådet for Viborg Domsogn har besluttet at fortsætte arbejdet med kobberafdækning på murerkronerne for at stoppe fugtgennemtrængning. I år er det nord- og østgavlen, der har stået for tur. På østgavlen er der under arbejdet med kobberinddækningen opsat et nyt kors af kobber. Korset er designet med spidse ender, som er med samme form som tårnene, der står på hver sin side af korset. Korset er skænket af Thomsen VVS og udført af blikkenslager Ulrik Nielsen. På gesimsen ved tagfod er der udført afdækning med tagpap, og fugerne i facaden er renoveret. Arbejdet er udført af Murermester Henning Jereminsen.

11 December Januar Tirsdag den 2. kl Onsdag den 3. kl Åben Onsdag Fredag den 5. kl Natkirke Søndag den 7. kl Søndag den 7. kl læsninger/lucia? Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Børnejul Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 11. kl Børnejul Fredag den 12. kl Børnejul Lørdag den 13. kl Julegudstjeneste i Gråbr. Klosterkirke Søndag den 14. kl Søndag den 14. kl Julekoncert Tirsdag den 16. kl Torsdag den 18. kl Syng julen ind Søndag den 21. kl Torsdag den 1. kl Fredag den 2. kl Natkirke Søndag den 4. kl Søndag den 4. kl Gudstjeneste Tirsdag den 6. kl Onsdag den 7. kl Åben Onsdag Søndag den 11. kl Søndag den 11. kl Gudstjeneste Tirsdag den 13. kl Høsjkoleeftermiddag Søndag den 18. kl Søndag den 18. kl Gudstjeneste Tirsdag den 20. kl Tirsdag den 20. kl Koncert - gospel Søndag den 25. kl Søndag den 25. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 27. kl Tirsdag den 24. kl Søndag den 22. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 22. kl Lørdag den 21. kl Orgelmatiné Tirsdag den 17. kl Søndag den 15. kl Gudstjeneste Søndag den 15. kl Lørdag den 14. kl Fastelavns-gudstjeneste Søndag den 8. kl Gudstjeneste Søndag den 8. kl Lørdag den 7. kl Familiegudstjeneste Fredag den 6. kl Natkirke Onsdag den 4. kl Åben Onsdag Tirsdag den 3. kl Søndag den 1. kl Gudstjeneste Søndag den 1. kl Februar 11

12 Oktober Onsdag den 1. kl Koncert Torsdag den 2. kl Sogneaften Fredag den 3. kl Natkirke Søndag den 5. kl Søndag den 5. kl Gudstjeneste Tirsdag den 7. kl Onsdag den 8. kl Åben Onsdag Onsdag den 8. kl Åben Kirke Onsdag den 8. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 8. kl Menighedskor Torsdag den 9. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 11. kl Orgelmatiné Søndag den 12. kl Søndag den 12. kl Gudstjeneste Mandag den 13. kl Fællesspisning Søndag den 19. kl Søndag den 19. kl Gudstjeneste Tirsdag den 21. kl November Lørdag den 1. kl Familiegudstjeneste Søndag den 5. kl Alle Helgen Søndag den 5. kl Alle Helgens Musikgudstjeneste Tirsdag den 4. kl Onsdag den 5. kl Menighedskor Fredag den 7. kl Natkirke Søndag den 9. kl Søndag den 9. kl Koncert Mandag den 10. kl Fællesspisning Tirsdag den 11. kl Onsdag den 12. kl Åben Onsdag Onsdag den 12. kl Åben Kirke Onsdag den 12. kl Studiekreds om Kristuskransen Torsdag den 13. kl Menighedsrådsmøde Lørdag den 15. kl Koncert Søndag den 16. kl Søndag den 16. kl Gudstjeneste Tirsdag den 18. kl September Tirsdag den 2. kl Fredag den 5. kl Natkirke Lørdag den 6. kl Familiegudstjeneste Søndag den 7. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 7. kl Mandag den 8. kl Fællesspisning Tirsdag den 9. kl Onsdag den 10. kl Åben Onsdag Onsdag den 10. kl Åben Kirke Onsdag den 10. kl Studiekreds om Kristuskransen Onsdag den 10. kl Menighedskor Torsdag den 11. kl Menighedsrådsmøde Søndag den 14. kl Høstgudstjeneste Tirsdag den 16. /udflugt Lørdag den 20. kl Orgelmatiné Søndag den 21. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Søndag den 21. kl Tirsdag den udflugt

13 Onsdag den 22. kl Menighedskor Søndag den 26. kl Søndag den 26. kl Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke Tirsdag den 28. kl Onsdag den 24. kl Menighedskor Onsdag den 24. kl Fælles Sogneaften i Vestervang Kirke Søndag den 28. kl Tirsdag den 30. kl Søndag den 30. kl Koncert: Messias Søndag den 30. kl Onsdag den 26. kl Åben Kirke Tirsdag den 25. kl Onsdag den 19. kl Sogneaften: film i Fotorama Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Onsdag den 22. kl Åben Kirke Onsdag den 24. kl Åben Kirke 13

14 Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste for børn Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Onsdag den 24. kl Julegudstjeneste Torsdag den 25. kl Torsdag den 25. kl Gudstjeneste Fredag den 26. kl Søndag den 28. kl Onsdag den 31. kl Nytårsaftens-gudstjeneste På kalenderen har hvert arrangement en farve, læs herunder om de forskellige farver Kirkelige handlinger i Viborg Domkirke og Gråbrødre Klosterkirke. Hvor intet andet er påført er handlingen i Viborg Domkirke Koncerter i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirke Arrangementer i Viborg Domkirkes Sognegård Arrangementer som finder sted et andet sted end ovennævnte 14

15 Sogneaftner Henrik Appel og TUBA bryder tabu og hjælper unge, der er børn af alkoholikere. Fælles sogneaften i Vestervang Kirke De seks folkekirker i Viborg inviterer 24. september kl på foredrag af TUBAs landsleder Henrik Appel Espensen, der fortæller om, hvordan særligt udsatte børn og unge i Viborg Kommune kan få mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers finder svære eller uoverstigelige. TUBA står for Terapi for Unge, der er Børn af Alkoholikere. Bag tilbuddet står Blå Kors, og en afdeling af TUBA er marts i år startet på Rødevej 2 i Viborg. Men TUBA har eksisteret i 17 år, og det er erfaringer fra titusindvis af samtaler, som danner baggrund for Henrik Appels foredrag om, hvordan et specialiseret terapi-tilbud hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier til at få et mere tilfredsstillende liv. Senest har TUBAs politiske indsats været med til at gøde jorden for, at Folketingets partier 11. juni i år blev enige om at indføre en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. En fantastisk dag for alle børn af alkoholiserede forældre, udtalte Henrik Appel i den anledning. Med foredraget ønsker folkekirkerne i Viborg at gøre opmærksom på, at vi alle kan være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er vokset op i familier, hvor far eller mor drikker. Der vil være masser af inspiration at hente for alle, der føler sig magtesløse, når alkohol-monsteret har taget magten. Traktement kan købes for 40,- kr. Hjertesalmer Salmebogen rummer mange forskellige tekster, som alle har det tilfælles, at de er udtryk for vores tro. En salme er derfor bogstaveligt talt hjertesprog, både når den bruges i fællesskab i kirken, og når den læses eller synges i enrum. Præsterne ved Domkirken vil fortælle om en række salmer, som synges akkompagneret af organisterne. Torsdag den 2. oktober kl Traktement kan købes. Filmaften i Fotorama Vi skal i biografen sammen og se en hjertegribende smuk kærlighedsfilm: Away from her. Grant og Fiona har været gift i mere end 50 år og elsker hinanden højt. Fiona viser tegn på Alzheimer, og vi følger deres tab. Fiona bliver en anden kvinde, glemmer næsten Grant og knytter sig til andre mennesker. Filmen rummer ensomhed, smerte og stor kærlighed. Aviser skrev bl.a.: Der er nok at kommentere i denne stærkt seværdige kærlighedssymfoni i mol, der ikke rummer mange falske toner. Den er lavet med sober sans og stor finfølelse for de små nuancer og folder sig under sin konkrete historie ud til brede, eksistentielle spørgsmål om livets værd Efter filmen vil vi drikke kaffe og dele indtryk fra filmen med hinanden. Der er gratis adgang. Fribilletter til filmen skal hentes på kordegnekontoret eller i Domkirken. Billetterne kan afhentes fra den 19. oktober, og der udleveres max. 2 billetter pr. person. Vi mødes i biografen onsdag den 19. november, filmen begynder kl , og der er ikke nummerede pladser 15

16 Domkirkens koncertliv Ved Viborg Domkirke er der et stort og varieret udbud af koncerter. Vi forsøger, ikke bare over en enkelt sæson, men over flere sæsoner, at nå så langt rundt i det musikalske landskab som muligt. Det er naturligt, at domkirkens fornemme orgel spiller en stor rolle, ligesom det er naturligt, at korkoncerter udgør en stor del af koncertudbuddet med det kæmpe korarbejde, som udfolder sig i domsognet. Herudover er der ud over årene drysset en række koncerter med små ensembler af både klassisk og rytmisk eller folkemusikagtigt tilsnit, ligesom der også bliver plads til en gospelkoncert med mellemrum. De små orgelmatineer, som finder sted på lørdage mellem og er gratis og er ment som en mulighed for alle til at stifte nærmere bekendtskab med den fantastiske musik, som findes for dette instrument. En del af de øvrige koncerter koster en entré på 50 eller 100 kr. Uden dette tilskud ville vi ikke kunne præsentere det store udvalg af musik i domkirken, som det er tilfældet. Velkommen til koncerter i Viborg Domkirke! 16 Viborg Domkirkes Ungdomskor (øverst) og Viborg Domkirkes kantori (nederst)

17 Lørdag den 20. september kl En halv times orgelmatiné med Maja Simonsen, Asmild Kirke Fri entré Onsdag den 1. oktober kl Flyvevåbnets fødselsdagskoncert med Prinsens Musikkorps og Ejner Nielsen Arr. i samarbejde med Flyvevåbnet Fri entré Lørdag den 11. oktober kl En halv times orgelmatiné med Jens Chr. Hansen, Houlkær Kirke Fri entré Søndag den 2. november kl Allehelgens Musikgudstjeneste Viborg Domkantori Ejner Nielsen Fri entré Søndag den 9 november kl M. Duruflé: Requiem Coro Misto Christian Præstholm, orgel Søren Birch, dir. Entré 100 kr. Lørdag den 15. november kl Portrætkoncert Asger Pedersen 80 år Fri entré Søndag den 30. november kl G. F. Händel: Messias Akademisk Kor Aarhus samt sangsolister Ole Faurschou, dir. Arr. i samarbejde med Klassisk i Viborg Entré 170 kr. (u. 25: 50 kr.) Søndag den 7. december kl læsninger/lucia Viborg Domkirkes Børnekor Familiekoret Jette Haslund Birch, dir. og orgel Fri entré Søndag den 14. december kl Julekoncert Viborg Domkirkes Ungdomskor Viborg Domkantori Jette H. Birch og Ejner Nielsen, dir. Entré 50 kr. Torsdag den 18. december kl Syng julen ind Viborg Domkirkes Kor og organister Fri entré Tirsdag den 20. januar kl I anledning af Krop og Kultur s 30 års jubilæum og nedenstående orkesters 20 års jubilæum arrangeres gospelkoncert med Lillian Boutté & Burich-Létienne New Orleans Ensemble Arr. i samarbejde med Krop og Kultur Entré 120 kr. Lørdag den 21. februar kl En halv times orgelmatiné med Thomas Bach Madsen, Skjern Kirke Fri entré Koncerter i Viborg Domkirke 17

18 Højskole eftermiddage Henvendelse vedrørende ene i Sognegården, kan ske til: Preben Rolach Rasmussen, tlf eller sognemedhjælper Bodil Frøsig, tlf , træffes bedst onsdage mellem kl og kl I forbindelse med arrangementerne er det muligt at blive hentet på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos ovenstående. Deltagelse i arrangementerne koster 40 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt brød. Læs mere om de enkelte højskoleeftermiddage på: viborgdomkirke.dk Tirsdag den 2. september kl : Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, København: Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens brændpunkter. Tirsdag den 9. september kl : Historiker Pernille Sonne, København: Er 1814 et vigtigt år i dansk skolehistorie? Tirsdag den 16. september Efterårsudflugt. Tirsdag den 23. september kl : Organist, komponist og jazzmusiker Willy Egmose, Skjern: Salmer til tiden. Tirsdag den 30. september kl : Tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, Espergærde: Ombudsmand i 25 år. Tirsdag den 7. oktober kl : Forfatter Bodil Busk Sørensen, Lemvig: Birgitta af Vadstena. Tirsdag den 21. oktober kl : Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm, Viborg Domkirke: Et liv med læsning. Tirsdag den 28. oktober kl : Højskolelærer Annemarie Morris, Løgumkloster Højskole: Det gode liv, det sårbare menneske og alt det midt imellem. Tirsdag den 4.november kl : Seniorforsker Annette Hoff, Den Gamle by, Århus: Herregårdsfruen hverdagsliv. Tirsdag den 11. november Mortens And. Tirsdag den 18. november kl : Fortæller Lise Marie Seidelin Nedergaard, Odense: I Evald Tang Kristensens fodspor eventyr fra Jylland. Tirsdag den 25. november kl Stud. theol. Marie Munk Hyldgård, Århus: Menighedens kunst. Tirsdag den 2. december kl : Organist Jette Haslund Birch, Viborg Domkirke: Julekalender med salmer, sange og musik fra alle tider. Tirsdag den 9. december kl Vi besøger Tindbæk Kalkminer. Tirsdag den 16. december kl : Domprovst Thomas Frank, Viborg Domkirke: Julefest. 18

19 Tirsdag den 6. januar kl : Nytårstaffel. Tirsdag den 13. januar kl : Forfatter og foredragsholder Nils Villemoes, Århus: Bøvl. Tirsdag den 20. januar kl : Fhv. skoleinspektør Hans Julius Hansen, Lunderskov: Om Vietnam og om udviklingsarbejdet gennem Dansk-Vietnamesisk Forening. Tirsdag den 27. januar kl : Provst Børge Munk Poulsen, Christianskirken, Fredericia: Når Valash-propperne springer en falleret bydrengs bekendelser. Tirsdag den 3. februar kl : Forstander Lise Claesson, Hobro: Julemærkehjemmet i Hobro. Tirsdag den 17. februar kl : Sanger og sangpædagog Morten Krogh Mortensen, Viborg Domkirke: Den danske tone 150 år med Carl Nielsen. Tirsdag den 24. februar kl : Program følger. Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm i Viborg Domkirke 19

20 Fri for at lave mad om mandagen? Fællesspisning i sognegårdens festsal er en mulighed for alle den 2. mandag i måneden. Vi er nogle stykker, der synes, det er ekstra træls at lave mad om mandagen, og som også synes, det er hyggeligt at spise sammen med andre. Vi serverer almindelig hverdagsmad og bagefter en kop kaffe/the. Fællesspisningen begynder og slutter med, at vi synger sammen. Hvis du er vegetar, eller der er nogle madvarer, du ikke kan tåle, så skal du blot give os besked. Pris 30 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og børn gratis. Tilmeldingen torsdagen før på mail: km.dk eller send en SMS til Studiekreds om Kristuskransen I løbet af efteråret er der i Domkirken en studiekreds om aktiv brug af Kristuskransen. Studiekredsen inviterer til et vedvarende arbejde med hvad kransen kan give af Kristuserkendelser, samt erkendelse og fordybelse i vores eget liv. Der arbejdes med betydningen af de enkelte perler, og glæden ved stilheden. Mandage 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. december. Kl ca Om du kender til kransen, eller den er helt ny for dig, har ingen betydning for at være med. Der er mulighed for at låne en Kristuskrans til studiekredsen. Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. december. Kl Åben onsdag i Caféen i Sognegården Genopfrisk glæden ved alle mulige former for håndarbejde og del glæden med andre. Vi hjælper hinanden, snakker og hygger os sammen og tilrettelægger måske en aktivitet, som passer til årstiden! Der er mulighed for at købe en kop kaffe. Yderligere oplysninger hos Maren Mørk, tlf Alle er velkommen Onsdage 10. september, 8. oktober, 12. november, 3. december, 7. januar og 4. februar. Kl Stilhed, ro og skønhed i Åben Kirke Til Åben Kirke er der mulighed for at opleve Domkirkens smukke bygning, rum og billeder fuldt oplyst, så alle detaljerne ved arkitekturen og billederne kommer frem. Kom og vær i rummet, nyd roen, stilheden og skønheden. Oplev Domkirken i dit eget 20 tempo. Der vil også være mulighed for en samtale. Onsdage 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november og 10. december. Kl

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Viborg Domkirke December 2013 Januar 2014 Februar 2014 Nr. 1 KIRKEBLAD Juleoratoriet i Domkirken Viborg Domkirke som DR s julekirke Foredragsrække om Skyld og Skam Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Viborg Domkirke Juni Juli August 2013 Nr. 3 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Biskoppen skriver om kirketællingen Viborg Snapsting genopstår Sommerkoncerter Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011 SKELGÅRDSKIRKEN Det er her, det sner. Var der gevinst på lodsedlen SAS-koret synger også ved julebasaren i år! Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken Foredrag for teen-forældre

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere