Velkommen til landets nationale dag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den"

Transkript

1 Velkommen til landets nationale dag den

2 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf Fotograf: Bjørn Ehrenreich Thorup Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet Velkommen til landets syvende nationale dag den Det er selvsagt med stor glæde at vi i Forum for Samfundets Beredskab (FSB) for syvende gang kan byde myndighederne og aktørerne i samfundets beredskab, politikere fra landets kommunalbestyrelser og regionsråd, medlemmer af Folketinget samt vores gæster fra Norge, Sverige, Island, Storbritannien, Italien og USA til landets nationale dag den Traditionen tro vil Folketinget danne rammen om vores arrangement, hvor vi i Fællessalen vil sætte fokus på en række aktuelle og relevante problemstillinger i samfundets beredskab omfattende politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab m.fl. Opbakningen til afholdelsen af en national dag hver den 11.2 i Folketingets Fællessal har fra begyndelsen været stor, og siden støt stigende. I den forbindelse skal også rettes en stor tak til de norske og svenske myndigheder og politikere, som bidrager med såvel deltagelse som bidrag. Med ønsket om en fortsat stor opbakning og godt samarbejde omkring landets nationale dag, ser vi i FSB frem til at hilse dig velkommen den Preben Bonnén Arrangør, Forum for Samfundets Beredskab Indhold 04 Temavalg til dagen den Program for dagen den i Folketingets Fællessal 11 Tilmelding dagen den Om Forum for Samfundets Beredskab (FSB)

3 Til den nationale dag den I Forum for Samfundets Beredskab (FSB) har vi vores fokus på aktuelle og/eller relevante problemstillinger i samfundets beredskab i de nordiske lande. For os er det vigtigt at skabe størst mulige opmærksomhed på samfundets beredskab og det vigtige arbejde, som den respektive myndighed og aktør udfører i dagligdagen, og som fortjener den største respekt. Den nationale dag hver den 11.2 i Folketinget er således at betragte som dels en hyldest til dagligdagens eksperter i samfundets beredskab, dels en unik lejlighed til at præge fremtidens beredskab på en konstruktiv og positiv måde, hvor vi fælleskab får diskuteret hvordan vi kan blive bedre til opgaveløsningen, og hvordan vi kan skabe bedre rammer og forudsætninger for beredskabet samlede virke. Valget af temaer til den nationale dag den har vi ligesom i de foregående år fundet frem til i samarbejde med Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, og kommunale redningsberedskaber, ligesom også de respektive politiske ordførere har været involveret. Vi ser således på ny og for syvende gang frem til en fagligt spændende og udbytterig dag i Folketingets Fællessal. TEMA 1 Operative myndigheders brug af droner i samfundets beredskab Gennem de seneste år, har man kunnet følge udviklingen inden for droneområdet, hvor stadig flere gør brug af droner i forskellige sammenhænge, herunder også de operative myndigheder i samfundets beredskab. Således er eksempelvis også Beredskabsstyrelsen klar med en plan for indkøb og implementering af droner i det statslige redningsberedskab. Hvor myndighederne er opmærksomme på såvel muligheder som barriere ved brugen af droner, er der omvendt ingen tvivl om, at brugen af disse vil vinde stadig større indpas i ind- som udland. Når det handler om de operative myndigheders anvendelsesmuligeder af droner i samfundets beredskab, foreligger der teknisk set to løsninger. Den ene løsning er fastvingede droner, der er særligt velegnede til f.eks. kortlægning, foto- og videodokumentering. Droner af denne type kan hurtigt danne overblik over områder begrænset til få km2. Den anden løsning er rotorbaserede droner, der som oftest har en mere begrænset aktionsradius, men som er meget anvendelig i forhold til visualisering af objekter i 3D, eftersøgning og overvågning. Hvor indkøbet af droner er op til den respektive operative myndighed i samfundets beredskab selv at beslutte, er det omvendt Trafikstyrelsen som skal udstede den nødvendige tilladelse til at kunne flyve over bebyggede områder, ikke at forveksle med at der ikke vil kunne dispenseres på stedet såfremt den tilstedeværende politimyndighed eller redningsberedskab vurderer, at det er nødvendigt at gøre brug af en drone. Men hvilken lovgivning på området behøves før droner kan implementeres som en fast bestanddel af det danske beredskab, og under hvilke omstændigheder bør en operativ myndighed kunne dispensere sig selv fra den gældende lovgivning? TEMA 2 Involveringen og anvendelsen af frivillige i samfundets beredskab Anvendelsen af frivillige i samfundets beredskab spiller en ikke ringe rolle. Det være sig frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab, hjemmeværnet og i et stigende omfang også i det præhospitale akutberedskab. Hvor der i alt indgår omkring frivillige i det samlede redningsberedskab i stat og kommuner, har Hjemmeværnet at gøre med medlemmer fordelt på en aktiv styrke på medlemmer og en reserve på omkring medlemmer. Hvad angår det præhospitale akutberedskab kan landets fem regioner i dag trække på frivillige akuthjælpere, som rykker ud indtil ambulance, paramedicinerbil eller lægebil kan give fremmøde. Kendetegnende for de frivilliges indsats er, at denne er fokuseret på at bistå, understøtte og aflaste de operative myndigheder i samfundets beredskab, og således fungere som supplement til det primære beredskab. At brugen af frivillige i det kommunale og statslige redningskab samt også Hjemmeværnet finder sted i et stadig større omfang, bekræftes også af deres engagement i forhold til de udenlandske indsatser. Således har såvel redningsberedskaberne som hjemmeværnet været udsendt i op til flere internationale operationer. Hvor involveringen og anvendelsen af frivillige i samfundets beredskab er et godt og vigtigt supplement, er det omvendt ikke omkostningsfrit at trække på frivillige. Frivillige har et fuldtidsjob at varetage, og når der trækkes på deres arbejdskraft skal den tabte arbejdsfortjeneste kompenseres. Dertil kommer omkostningerne i forbindelse med uddannelsen af de frivillige, uniformering og udstyr. Men hvor lang tid kan man regne med en frivillig hvad angår rentabiliteten, og vil involveringen af stadig flere frivillige gå udover beredskabets parathed, at man er på tilkald mere og snarere end i beredskab? 4

4 TEMA 3 Psykiske arbejdsskader hos ansatte i det civile samfunds beredskab Modsat forsvarets ansatte, er ansatte i det civile samfunds beredskab ikke omfattet af en kommende ny særlov for krigsveteraner med psykiske arbejdsskader, bedre kendt som posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Således er ansatte i politiet, redningsberedskabet eller sundhedsvæsnet, som også har været udsendt til krigs- eller katastrofeområder på forhånd udelukket, når det gælder om at få anerkendt lidelsen som arbejdsskade. I forvejen har eksempelvis Politiforbundet foreløbigt kunne tælle sig frem til 96 ansatte i politiet, som har fået afslag på at få godkendt PTSD som arbejdsskade. Umiddelbart synes det ovenud vanskeligt at stille diagnose om man som person er mere udsat som ansat i forsvaret end i det civile samfunds beredskab. Hvorvidt den nye særlov, som på tydeligvis udelukkende favoriserer ansatte i forsvaret, er et udtryk for et fejltrin eller om ansatte i det civile samfunds beredskab vurderes mindre udsatte skal være usagt. Men ikke desto mindre trænger spørgsmålet sig på om loven ikke bør være mere bredt omfavnende og derfor også omfatte ansatte i det civile samfunds beredskab, som ikke nødvendigvis har været udsendt. I den forbindelse skal henvises til urolighederne i forbindelse med EU-afstemningen på Nørrebro i 1993 og rømningen af Ungdomshuset i 2004, ikke at forveksle med andre eksempler fra dagligdagen. At ansatte i det civile samfunds beredskab kan blive ligeså meget berørt og påvirket, er ikke mindst de tragiske begivenheder i regeringskvarteret i Oslo og på øen Utøya den 22. juli 2012 udtryk for, hvor mange af de involverede er omend ikke traumatiseret så stærkt påvirket. Men hvorfor gøre forskel på de forskellige personale grupper og giver det nogen logisk mening overhovedet at gøre forskel? TEMA 4 Integration af kystlivredningstjenesten i det præhospitale akutberedskab Danmark har at gøre med en km lang kyststrækning, som ikke alle steder er dækket ind af en kystlivredningstjeneste. At sikkerheden for badende gæster og turister ikke er højere prioriteret kan skyldes flere omstændigheder, herunder dels den manglende tilstedeværelse af et fra statens side formuleret regelsæt for uddannelse af kystlivreddere, og krav til kystlivredningstjenesten organisation og struktur, dels den manglende integration af opgavevaretagelsen med søredning ud fra kysterne i forhold til regionernes AMKvagtcentraler og det præhospitale akutberedskab. At behovet for et statsligt engagement er tilstede, bekræftes ikke mindst af den kendsgerning, at vi i Danmark har at gøre med gennemsnitligt 120 druknedøde om året, hvilket er dobbelt så mange, som lider branddøden. Involveringen af en statslig central aktør, er ikke at forveksle med at denne skal forestå detailstyringen i opgaveløsningen, men som minimum fastsætte krav og indhold til uddannelsen som kystlivredder. Hvor ambulancebekendtgørelsen oplister kravene til at kunne påberåbe sig titlen som eksempelvis ambulancebehandler og paramediciner, forholder det sig anderledes med titlen som kystlivredder, som ikke er en beskyttet titel. Opgaven med at redde liv er selvsagt ikke forbeholdt hverken myndighederne eller private aktører, men ikke desto mindre synes diskussionen om placeringen af ansvaret for opgaveløsningen og den manglende lovgivning omkring søredning ud fra kysterne uundgåelig. Men hvorfor denne mangel på en egentlig bekendtgørelse vedrørende søredning og uddannelsen til kystlivredder, og vil en lovgivning herom kunne bidrage til en egentlig integration af kystlivredningstjenerestens opgavevaretagelse med landets frem AMK-vagtcentraler og det præhospitale akutberedskab? 6

5 Program : Reception og optakt til dagen Reception på Hotel Scandic Copenhagen og velkomst ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Middag på Hotel Scandic Copenhagen : dagen i Folketingets Fællessal TEMA 2: Involveringen og anvendelsen af frivillige i samfundets beredskab Introduktion ved beredskabspolitisk ordfører Tom Behnke (MF), Det Konservative Folkeparti Indlæg ved Udddannelseschef Nicolai Raue Kristensen, Beredskabsstyrelsen Hedehusene Indlæg ved Distriktschef Johan Audestad, Buskederud Sivilforsvarsdistrikt, Drammen, Norge Spørgsmål Ekspert- og spørgepanel Formand Johnny G. Larsen, Folk og Sikkerhed Bornholm, Rønne Sektionschef Reinar Burgwald, Fagforening FOA - Fag og Arbejde, København Sekretariatsleder Mikkel Andersen, Fagforening 3F, København Indregistrering og udlevering af materiale m.m Åbning ved ordstyrer Regin Buss Vels Jensen, Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Velkomst på vegne af Folketingets Præsidium ved formand Mogens Lykketoft, Socialdemokraterne Introduktion til programmet i Folketinget ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundets Beredskab (FSB) TEMA 1: Operative myndigheders brug af droner i samfundets beredskab Introduktion ved retspolitisk ordfører Karina Lorentzen (MF), Socialistisk Folkeparti Indlæg ved sektionschef Brian Wesselhoff, Beredskabsstyrelsen, Birkerød Indlæg ved Chefjurist Keld Zülow,Trafikstyrelsen, København Spørgsmål Ekspert- og spørgepanel Repræsentant, Politidirektoratet, Oslo Brandinspektør Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsen Major John Vincent Bjerre-Nielsen, Forsvaret Frokost og besøg på Christiansborg Slotsplads, Højbro Torv og Holmens Kanal, hvor operative myndigheder og aktører fra samfundets beredskab i ind- og udland holder ÅBENT HUS arrangement, ligesom der afholdes en række tværfaglige øvelsesaktiviteter TEMA 3: Psykiske arbejdsskader hos ansatte i det civile samfunds beredskab Introduktion ved Sundheds- og psykiatriordfører Liselott Blixt (MF), Dansk Folkeparti Indlæg ved Cand.psych. aut. Henrik Lyng, direktør Center for Beredskabspsykologi, København Indlæg ved Overlæge, dr.med. Nanna Eller, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, København Spørgsmål Pause Ekspert- og spørgepanel Cand.psych.aut. Pernille Andrés Blidsøe, Privatpraktiserende psykolog, København Viceberedskabschef Lars Robétjé, Roskilde Brandvæsen Repræsentant v/ Rigspolitiet/Politiforbundet Pause 8

6 TEMA 4: Integration af kystlivredningstjenesten i det præhospitale akutberedskab Introduktion ved Beredskabspolitisk ordfører Nikolaj Villumsen (MF), Enhedslisten Indlæg ved Lifeguard Services Manager Lee Fisher, Royal Navy Lifeboat Instution, Dorset, Storbritannien Distriktschef John Mogensen, Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommune Spørgsmål Ekspert- og spørgepanel Formand Sven Hedegaard, Rådet for Større Badesikkerhed, København Formand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, Hillerød Præhospital direktør Poul Anders Hansen, Region Nordjylland, Aalborg Afslutning ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Velkomst til festmiddagen på Hotel Scandic Copenhagen med modtagelse af Københavns Politi Orkester Gæsterne går til bords Forretten serveres Hovedretten serveres Desserten serveres Kaffe og avec Afslutning ved holdet bag dagen den Fri bar Tilmelding til dagen den Tilmelding kan finde sted med eller uden deltagelse i festmiddagen på Hotel Scandinavia Copenhagen, ligesom der er mulighed for også at deltage i optakten aftenen forinden omfattende reception og middag, som ligeledes finder sted på Hotel Scandinavia Copenhagen. Tilmelding (A) Optakt med reception og middag dagen forinden Symposium i Folketingets Fællessal Morgenmad og frokost Festmiddag Pris: Kr Tilmelding (B) Symposium i Folketingets Fællessal Morgenmad og frokost Festmiddag Pris: Kr Tilmelding (C) Symposium i Folketingets Fællessal Morgenmad og frokost Pris: Kr Alle priser er inklusiv moms. Tilmelding med angivelse af model (A) eller (B) eller (C) skal finde sted på hjemmesiden og er at betragte som bindende. Bekræftelse og faktura fremsendes umiddelbart herefter til den ved tilmeldingen oplyste kontaktadresse. For tilmelding efter den 5. januar 2015 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr

7 12

8 Reservation kan foreatges via mail: eller på telefon: Ved henvendelse til hotellet, venligst oplys følgende kode: FSB RESERVATION Hotel Scandic Copenhagen byder velkommen til Samfundets Beredskab. Hotel Scandic Copenhagen glæder sig over at være blevet valgt som hotelvært for den nationale dag den , hvor vi vil gøre vores yderste for at give dig og dine kollegaer en god oplevelse i gode rammer. Med Københavns bedste beliggenhed, har du centrum lige for dine fødder og et stenkast fra Tivoli, strøget, samt alle seværdighederne er inde for gå afstand. Hotellet har 18 etager og giver derved i kraft af sin højde gæsterne en unik udsigt fra alle etager! Hotellet ligger ca. 20 minutter i bil/taxa fra Københavns Lufthavn, og der er kun 200 meter til Københavns Hovedbanegård. Scandic Copenhagen har lige gennemgået en gennemgående renovering af hele hotellet og blev færdig med den store forvandling Juni Gør dig klar til en rejse, med trendy design, gynger, spejle og moderne interiør som danner en atmosfærefyldt ramme om dit besøg. Vi råder over 450 værelser og 36 suiter, som alle er stilfuldt indrettet i moderne design. Indloger dig i vores trendy city view værelser eller vores naturrige lake view værelser, som er med til at sikre et behagelig ophold med en unik udsigt. Hotellets 1500 kvm store konference center, som kan tilpasses helt efter dine behov, hvad enten det drejer sig om en reception for 1200 personer eller et privat møde med 2 deltagere. Konference lokalerne er moderne indrettet med det nyeste udstyr indenfor IT og AV udstyr, som er med til at sikre jer et tilfredsstillende møde. Trådløst internet er tilgængeligt og gratis overalt på hotellet. Efter dagens oplevelser kan du slappe af i vores stemningsfulde loungebar og få lette anretninger. Eller tag plads i en af gyngerne imens du hører afslappende musik i høretelefoner. For de af vores gæster, som skulle få brug for overnatning har FSB og Scandic Copenhagen reserveret et antal værelser og indgået aftale om en række attraktive priser. Enkelt værelser: 1.150,- DKK per overnatning Dobbelt værelser: 1.250,- DKK per overnatning Dobbelt værelser 2 personer: 1.350,- DKK per overnatning Venligst bemærk at ovenstående priser inkludere stor morgenbuffet samt trådløst internet. Langt de fleste af hotellets 486 værelser har en fantastisk udsigt over København samt mod søerne, Værelserne er total ny renoveret i lækkert nyt og moderne design. 14

9 Om Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Forum for Samfundets Beredskab (FSB) er et uafhængigt tværfagligt organ, som beskæftiger sig med områder indenfor samfundets bered-skab omfattende politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab, forsvaret, m.fl. FSB har til formål: At sætte fokus på samfundets beredskab som samlebetegnelse for de fælles bestræbelser på at sikre landet, herunder de ændrede forudsætning for den nuværende organisation og struktur for aktørernes virke og opgave løsning. At sætte fokus på behovet for udvikling af de nuværende uddannelser i samfundets beredskab. Dels som værende tilstede med henblik på at styrke og højne niveauet, dels at vurdere muligheder for nye relevante uddannelser. At sætte fokus på områder hvor tværfaglig heden mellem aktørerne i samfundets beredskab kan styrkes med det formål at skabe de bedste forudsætninger for en optimal opgaveløsning på skadestedet. FSB har til opgave: Udarbejdelse af analyse- og udrednings arbejde, herunder udarbejdelse af papers, notater og rapporter m.m. vedrørende samfundets beredskab Planlægning og udbud af fagligt relevante seminarer og konferencer til aktørerne i samfundets beredskab samt foredragsvirksomhed om relevante temaer og problem stillinger med udgangspunkt i samfundets beredskab Planlægning af studieture og ekskursioner med henblik på vidensopsamling og videns deling for aktørerne i samfundets beredskab og øvrige interessenter I varetagelsen af det i ovenstående omtalte formål og opgavesæt lægger FSB megen vægt på samarbejdet med de forskellige aktører i samfundets beredskab. Det være sig i forhold til såvel udrednings- og analysearbejdet som planlægningen og afholdelse af arrangementer, herunder landets nationale dag hver den 11.2, konferencer, seminarer etc.

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere