Velkommen til landets nationale dag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den"

Transkript

1 Velkommen til landets nationale dag den

2 Velkommen til landets tredje nationale dag den Det er med stor glæde, at jeg for tredje gang kan byde velkommen til landets nationale og årlige dag, som finder sted hver den 11.2 i Folketingets Fællessal. Formålet med gennemførelsen af en dag hver den 11.2 er at sætte fokus på en række relevante og aktuelle problemstillinger i samfundets beredskab omfattende politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab m.fl. Preben Bonnén Arrangør Udgives af: Forum for Samfunds- Sikkerhed og Beredskab (FSB) Erhvervsakademiet Nordsjælland Peder Oxes Allé Hillerød Arrangør: Preben Bonnén Forum for Samfunds- Sikkerhed og Beredskab (FSB) Erhvervsakademiet Nordsjælland Grafisk design: Thomas Bach Fotografer: Bjørn Thorup Ehrenreich Jessie Beata Kolpak Matthias Schwarz Kirkegaard Foto: Forside: Terrorøvelse i København Den 21. marts 2007 Side 9: Besøgende på dagen den i Folketingets Fællessal Side 11: Tom Behnke (MF) yder livreddende førstehjælp til Liselott Blixt (MF) på Christiansborg Slotsplads På dagen den Side 14: Københavns Politiorkester underholder i DGI-Byen til festmiddagen på dagen den Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet Indhold 04 Velkommen til landets tredje nationale dag den Reception og optakt til dagen den Program for dagen den i Folketingets Fællessal 10 Udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på Danmarks nationale dag den i Folketingets Fællessal 11 Tilmelding til dagen den Udtalelser fra Folketinget

3 Som det har været tilfældet tidligere, kan vi også denne gang rose os af besøg fra en række prominente og fremtrædende indlægsholdere, som denne gang kommer fra Norge, Tyskland, Spanien, Storbritannien og USA. Alle er de at betragte som ekspert indenfor hvert deres respektive område. I TEMA 1 skal vi beskæftige os med vagt- og alarmcentralen, som i en årrække har været genstand for megen diskussion. Men i stedet for at diskutere hvilken aktør som bør tildeles ansvaret for modtagelse af opkald til alarmcentralen, bør overvejelserne mere og snarere gå på hvilken organisation og struktur alarm centralen bør hvile på. I den forbindelse synes en samlokalisering af landets vagt- og alarmcentraler værd at overveje, som det er tilfældet i Norge med deres nødmeldecentraler eller en egentlig samtænkning, som man har gjort det i Spanien. Hvilke bevæggrunde som har ligget bag beslutningerne i Norge og Spanien og hvilket udbytte myndighederne har opnået, vil henholdsvis Per Øyvind Henriksborg fra Søndre Buskerud Politidistrikt i Norge og D. Eduardo San Román Montero fra Madrid 112 i Spanien indvi os nærmere i med deres indlæg. At koordinationen, overblikket og ressourcestyringen er aldeles vigtigt i tilfælde af en større hændelse, understreges ikke mindst i TEMA 2, omhandlende Crowd Disasters, hvor technofestivalen Love Parade i Duisburg i Tyskland tæller med, som det seneste eksempel. Store folkemængder på et og samme sted har gennem tiderne udmundet i en række større hændelser med mange dødsfald og kvæstede til følge, som vi selv i Danmark oplevede det på Roskilde Festivalen i Hvad der gik galt og hvordan man kan forebygge med henblik på at mindske konsekvenserne af Crowd Disasters, vil repræsentanter fra de tyske mynigheder fra delstaten Nordrhein-Westfalen komme med deres bud på. Hvor håndteringen af Crowd Disasters forlanger et meget tæt samarbejde mellem politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab m.fl., gør det samme sig gældende i forhold til det kemiske beredskab, hvilket der skal blive gjort rede for i TEMA 3. I tilfælde af mistanke om at der er farlige stoffer på et gerningssted, vil Beredskabsstyrelsens HAZMAT-beredskab, som blev introduceret i juli 2010, kunne rekvireres af politiet og myndigheder inden for redningsberedskabet. Hvorfor og hvordan HAZMAT-beredskabet vil bidrage til sikkerheden og trygheden i samfundet, vil Gary Rowlinson, Special Operations Group/ CBRN RR, London Fire Brigade fra Storbritannien og Dr. Peer Rechenbach, Abteilung Katastrophen-, Brand- Bevölkerungsschutz, Behörde für Inneres Hamburg fra Tyskland uddybe nærmere i deres indlæg. Hvor Danmark i dag kan rose sig af et flot militært engagement i udlandet, vil Danmark ligeledes kunne gøre en forskel af de større i forhold til også det humanitære område. Således vil fokus i TEMA 4 rettes på FN s certificering af Beredskabsstyrelsens eftersøgnings- og redningshold, forkortet DEMA USAR (Danish Emergency Management Agency Urban Search And Rescue). Certificeringen af DEMA USAR, som blev givet i maj 2010, bekræfter at Danmarks kapacitet og kompetence på redningsområdet fuldt ud lever op til de internationale retningslinier og standarder. Hvordan DEMA USAR vil kunne komme såvel det internationale som det nationale beredskab til gavn, vil Nigel Dennis Robinson, USAR UK, London Firebrigade, Storbritannien og Dewie Perks, INSA- RAG (International Search And Rescue Advicery Group), USA fortælle os nærmere om. Endelig skal vi på dagen den vanen og traditionen tro have udpeget ÅRETS KOMMUNE. Hvor det i 2009 blev Varde Kommune, som løb med sejren, blev det sidste år Greve Kommune, der kunne rose sig af den eftertragtede titel. Hvilken kommune som denne gang kommer i betragtning, skal blive spændende at få afsløret. Preben Bonnén Arrangør 4

4 Program : Reception og optakt til dagen Kl Kl Velkomst på vegne af Københavns Kommune ved overborgmester Frank Jensen, Socialdemokraterne* Traktement på Vestrauranten i DGI-Byen : dagen i Folketingets Fællessal TEMA 2: Bevæggrunde til crowd disasters og hvordan man kan forebygge katastrofen Indledning ved beredskabspolitisk ordfører Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti Indlæg ved repræsentant for Kölner Polizei, Nordrhein-Westfalen, Tyskland* Indlæg ved repræsentant for det præhospitale akutberedskab, Nordrhein-Westfalen, Tyskland* Spørgsmål Spørgepanel: Politiinspektør Michael Kristiansen, Vestegnens Politi Beredskabschef Carsten Iversen, Roskilde Brandvæsen Præhospital leder og sundhedsfaglig chef Niels Chr. Ahn, Præhospitalt Center, Region Sjælland Indregistrering og udlevering af materiale m.m Åbning ved ordstyrer Velkomst på vegne af Folketingets Præsidium ved formand Thor Pedersen eller næstformand Mogens Lykketoft Introduktion til programmet i Folketinget ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland TEMA 1: Samlokalisering eller samtænkning af vagt- og alarmcentralerne Introduktion ved beredskabs- og retspolitisk ordfører Tom Behnke (MF), Det Konservative Folkeparti Indlæg ved Politifaglig chef og projektleder ved Per Øyvind Henriksborg, Søndre Buskerud politidistrikt, Drammen, Norge Indlæg ved Rune Forsell, SOS Alarm AB, Stockholm, Sverige* Spørgsmål Spørgepanel: Politiinspektør og politifaglig chef Michael Flemming Rasmussen,Politiskolen Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen, Københavns Brandvæsen Præhospital leder og chef for akutmedicin og sundhedsberedskab Freddy Lippert, Region Hovedstaden Frokost og besøg på Slotspladsen, hvor myndighederne fra samfundets beredskab holder ÅBENT HUS arrangement, ligesom der afholdes en række tværfaglige øvelsesaktiviteter i og udenfor Folketinget TEMA 3: det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) beredskab og HAZMAT Indledning ved sundhedspolitisk ordfører Jonas Dahl (MF), Socialistisk Folkeparti Indlæg ved Program Manager Gary Rowlinson, Special Operations Group/CBRN RR, London Fire Brigade, Storbritannien Indlæg ved Dr. Peer Rechenbach, Abteilung Katastrophen-, Brand- Bevölkerungsschutz, Behörde für Inneres Hamburg, Tyskland Spørgsmål Pause Spørgepanel: Specialkonsulent Anders Søndergaard, Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen, København Repræsentant for Regionerne eller embedslægen* Kontorchef Charlotte Bro, CBRN-instituttet, Beredskabsstyrelsen, København Pause 6

5 TEMA 4: Optimal anvendelse af DEMA USAR i det internationale og nationale beredskab Indledning ved beredskabs- og forsvarspolitisk ordfører John Dyrby Paulsen (MF), Socialdemokraterne Indlæg ved Senior Program Manager on the Project New Dimension, Nigel Dennis Robinson, Office of the PM, Storbritannien Indlæg ved Field coordinator Dewie Perks, US Agency for International Development, Disasters Resources Unit, USA Spørgsmål Spørgepanel: Kolonnechef Stig Hammerhøj, Chef for Internationalt Beredskab, Beredskabsstyrelsen, Birkerød Beredskabschef Mogens Bjerregaard, Odense Brandvæsen Brigadechef Tine Overby, Frivillighedscentret, Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Hedehusene Afslutning ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland Velkomst i loungen på CPH-Conference, DGI-Byen Gæsterne går til bords i festsalen på CPH-Conference, DGI-Byen Velkomst ved direktør Niels Dalsgaard, DGI-Byen Forretten serveres Udnævnelse af ÅRETS KOMMUNE Indledning ved Formanden for Folketingets Kommunaludvalg Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti og formand for dommerudvalget til udvælgelse af ÅRETS KOMMUNE Offentliggørelse af ÅRETS KOMMUNE 2011, herunder pris- og diplomoverrækkelse Vinderen af prisen og titlen ÅRETS KOMMUNE har ordet Hovedretten serveres Desserten serveres Kaffe og avec ved bordene Afslutning ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland Lounges og andre aktiviteter i DGI-Byen vil være åbne for gæster, herunder fri bowling *) Afventer bekræftelse 8

6 Udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på Danmarks nationale dag den i Folketingets Fællessal Tilmelding til dagen den Tryghed forudsætter engagement og samarbejde fra såvel borgernes som myndighedernes side. Samarbejde om livreddende førstehjælp, forebyggelse eller håndtering af vold og kriminalitet, trafiksikkerhed m.m. er en forudsætning for skabelsen af et trygt lokalsamfund. Kommunen udgør den naturlige ramme for skabelsen af et trygt lokalsamfund. Det understreges af de mange samarbejder mellem forvaltningerne, skoler, institutioner, erhvervsliv, foreninger og andre lokale initiativer. Således er kommunerne i en lang række tilfælde initiativ tager til etablering af aktiviteter og netværk med det formål at udfylde sin rolle som garant for et trygt lokal samfund for sine borgere. At blive udnævnt til ÅRETS KOMMUNE 2011 forudsætter, at det er kommunen selv, som indstiller sin kandidatur til Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB). Deltagergebyret for kandidaturen vil være på kr Ved sin tilmelding, vil kommunen blive markedsført som kommune under såvel planlægningsprocessen som på selve dagen blive tildelt 2 pladser til optakten til dagen på Københavns Rådhus og i DGI-Byen blive tildelt 2 pladser i Folketinget på dagen og til festmiddagen om aftenen deltager i konkurrencen blandt de øvrige kommuner om udnævnelsen som Årets Kommune, hvor præmien er Kr til understøttelse af sit virke Hvad angår vurderingskriterierne for udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på dagen den vil vægten blive lagt på følgende: At redningsberedskabet har vist sig i stand til at samtænke opgavefunktioner i egen organisation og på tværs af de kommunale forvaltninger med respekt for kernekompetencen, brandslukningsopgaven At redningsberedskabet i sin dimensioneringsplan har tænkt bredt, herunder medtænkt opgavefunktioner, som ligger udover brand, det være sig trafikale knudepunkter og forhold etc. At redningsberedskabet har implementeret og/ eller planlagt nye initiativer og tiltag i forhold til forebyggelsesopgaven, herunder bidrage med konkret viden om opkald til 1-1-2, førstehjælpskundskaber, elementær brandbekæmpelse m.m., som den enkelte borger vil kunne gøre brug af i hverdagen Til de i ovenstående nævnte spørgsmål skal det kommunale redningsberedskab udarbejde et mindre notat, som beskriver hvordan man har indfriet eller har i sinde at indfri de omtalte kriterier samt hvordan. Notatet vil lægge til grund for udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE 2011 og skal være os i hænde senest den 7. januar Vurderingen af kandidaterne vil blive foretaget af et til formålet nedsat dommerpanel bestående af Folketingets partier repræsenteret ved følgende personer: Hans Kristian Skibby (MF), formand for Folketingets Kommunaludvalg og beredskabspolitisk ordfører, Dansk Folkeparti Marion Pedersen (MF), beredskabspolitisk ordfører, Det Liberale Venstre Tom Behnke (MF), rets- og beredskabspolitisk ordfører, Det Konservative Folkeparti John Dyrby Paulsen (MF), beredskabs- og forsvarspolitisk ordfører, Socialdemokraterne Jonas Dahl (MF), sundhedspolitisk ordfører, Socialistisk Folkeparti Line Barfod, beredskabspolitisk ordfører, Enhedslisten Formanden for dommerpanelet vil være formanden for Folketingets Kommunaludvalg. I tilfælde af ligeligt fordelte stemmer blandt to kandidater, vil formanden stemme vægte dobbelt. For yderligere informationer og/eller tilmelding henvises til ligesom spørgsmål kan rettes til Preben Bonnén på telefon Tilmelding kan finde sted med eller uden deltagelse i festmiddagen, ligesom der er mulighed for også at deltage til optakten, som finder sted aftenen forinden på Københavns Rådhus og i DGI-Byen. Tilmelding (A) Optakt på Københavns Rådus og DGI-Byen Symposium i Folketingets Fællessal Festmiddag/aften Pris: Kr Tilmelding (B) Symposium i Folketingets Fællessal Festmiddag/aften Pris: Kr Tilmelding (C) Symposium i Folketingets Fællessal Pris: Kr Tilmelding med angivelse af (A) eller (B) eller (C) skal meddeles Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB)/Erhvervsakademiet Nordsjælland på og er at betragte som bindende. Bekræftelse og faktura på beløbet for (A) eller (B) eller (C) fremsendes umiddelbart efterfølgende til den i mailen oplyste adresse. Betaling skal finde sted senest den 7. januar For betaling og/eller tilmelding efter den 7. januar 2011 pålægges et ekspeditionsog rykker gebyr på kr

7 Udtalelser fra Folketinget om dagen hver den 11.2 Af Marion Pedersen (MF), Venstre, Beredskabspolitisk ordfører Et velfungerende beredskab er altafgørende for om samfundet som helhed fungerer optimalt. Et velfungerende beredskab er nøglen til et robust og sikkert samfund, der betyder at den enkelte kan føle sig tryg og vælge at leve det liv de ønsker, uden de store bekymringer for deres sikkerhed. I et moderne samfund som det danske oplever vi dog løbende nye trussels og risikobilleder samt en fortsat større kompleksitet. Det stiller krav til det danske beredskab, der hele tiden må arbejde på at reducere denne sårbarhed så vi opretholder den robusthed, der er afgørende for at modstå de fortsat mange udfordringer som det danske samfund stilles overfor dagen hver den 11.2 er et godt eksempel herpå. Deltagelsen på dagen er yderst vigtig, fordi den bidrager til at sætte fokus på beredskabets styrker og svagheder, så vi fortsat kan opretholde et sikkert samfund både for den enkelte og for samfundet som helhed. Af Tom Behnke (MF), Det Konservative Folkeparti, Beredskabs- og retspolitisk ordfører Det er vigtigt med dagen hver den Det er vigtigt, at samfundet er robust og kan modstå større ulykker og katastrofer, herunder hvis der skulle ske terrorhandlinger på dansk grund. Robustheden gælder først og fremmest alle involverede myndigheder i beredskabet og samfundets beredskab, men hvis det skal kunne lade sig gøre, er det vigtigt, at alle borgere har indsigt i beredskabet; har forståelse for, hvad der sker, og på hvilken måde man som borger kan hjælpe til, så omfanget af en katastrofe begrænses og samfundet hurtigst muligt kommer op at køre igen. Derfor er det vigtigt, at myndighederne afholder øvelser, og det er vigtigt, at borgerne bliver informeret om, hvordan beredskabet og samfundets beredskab virker, og hvad man kan forvente, og hvordan man som borger kan hjælpe til. Af Liselott Blixt (MF), Dansk Folkeparti, Sundhedspolitisk ordfører Jeg er glad for at jeg som politiker kan være med til at sætte fokus på samfundets beredskab i Danmark, som jeg synes er af stor betydning for os alle. Med denne dag der nu for tredje gang bliver afholdt d.11.2 i Folketinget får vi politikere, myndigheder og andre seriøse og relevante aktører i samfundets beredskab en unik mulighed for at diskutere en række relevante problemstillinger. Som ansvarlig politiker for sundhedsområdet, som udgør en stor del af samfundets beredskab, håber jeg derfor på stor deltagelse og engagement til dagen d fra de forskellige aktører og politiske kollegaer. I Dansk folkeparti bakker vi op om dagen hver den 11.2, og glæder os over at det er blevet en både velkendt og tilbagevendende begivenhed. Af John Dyrby Paulsen (MF), Socialdemokraterne, Forsvarspolitisk ordfører Det danske samfunds beredskab er en af de ting de fleste mennesker ikke skænker mange tanker i det daglige. Det er på en måde et godt tegn, for det viser, at der generelt er tryghed mht. beredskabet, men det er også ærgerligt, for det forhindre ofte en bredere debat, om de ressourcer vi bruger på beredskabet, og den måde vi indretter beredskabet på. Derfor må det hilses velkommen, at der på dagen hver den 11.2 sættes fokus på beredskabet; herunder de mange facetter der er og de mange gode kræfter, der lægges i dette arbejde dagen den er en glimrende lejlighed til at drøfte det danske beredskab, og jeg ser frem til en inspirerende og debatskabende dag med mange involverede. Af Jonas Dahl (MF), Socialistisk Folkeparti, Sundhedspolitisk ordfører Nummeret er det vi alle bør vide hvad er, men som vi håber vi aldrig kommer til at benytte. Et stærkt beredskab gør at når vi har behovet for hjælpen så er den altid tæt på, men nok så vigtigt så er beredskabet et udtryk for høj faglighed og sikkerhed for den enkelte borger dagen hver den 11.2 har en særlig betydning ved at knytte bånd på tværs af faglighed og så er det en anledning til at drøfte styrker og svagheder i det danske beredskab. Et beredskab, som det danske, er rigtig godt. Men det bliver aldrig godt nok og derfor gælder det om at sætte fokus på hvordan vi alle kan blive bedre. 12

8 DGI-byen er stolte af og glade for at vi igen i 2011 får mulighed for at være en central del af dagen, som siden debuten i 2009 har fået karakter af en tilbagevenden begivenhed, og således udviklet sig til en tradition som vi betragter os selv som en del af. At kunne byde aktørerne i samfundets beredskab velkommen til festmiddag i DGI-byen, passer meget fint ind i vort koncept. Samfundets beredskab i Danmark er for den brede danske befolkning, netop det som vi i DGI-byen også ligger op til. DGI-byen er en by i byen, her finder du udover idrætslivet, spændende kulturelle tilbud, bowling i vor nye Bowling Lounge, hotelovernatninger, muligheder for konferencer i helt nye og moderne omgivelser samt store middage og events i Øksnehallen. Vi ved, at de bedste resultater bliver skabt i inspirerende omgivelser. Derfor mikser vi business og pleasure, så vores gæster kan supplere mødedagen med et stort udvalg af aktiviteter og/ eller bruge vores pauseområder til netværk og latter, mens den friske luft på tagterrassen klarer tankerne. Den bæredygtige mad sørger vores dygtige køkkenteam for. Vi sætter en ære i at servere mad baseret på de bedste danske råvarer, som sætter gang i alle sanser. Derfor kan vores gæster altid vide sig sikker på kulinariske lækkerier på tallerkenen, og festmiddagen på dagen den vil absolut ikke være noget undtagelse. Vi glæder os til at byde velkommen til dagen og håber det igen i 2011 bliver en succesfuld dag! Efter en forrygende debut med introduktionen af landets første nationale dag den , og en ligeså vellykket gentagelse den , har Lotek A/S, valgt igen at støtte op omkring de samlede beredskabers mærkedag, som dagen er blevet til. Det er en mærkedag, som vi i Lotek ser som et vigtigt tiltag for at holde fokus på relevante problemstillinger, og samtidig til at øge bevidstheden om det vigtige arbejde, som udføres hver eneste dag af dagligdagens eksperter i samfundets beredskab. Kendetegnende for dagen hver den 11.2, er at den sammen fatter det fokus og de ambitioner, som vi i Lotek arbejder med i det daglige. Dette gælder lige fra øget fokus, råderet over det bedst mulige materiel og udstyr samt et større samarbejde i samfundets samlede beredskab. Fokus er desuden at sikre en større bevidsthed i den almindelige befolkning omkring vigtigheden af også som privatperson at medvirke til at øge den enkeltes bevidst om, at et effektivt beredskab i ligeså høj grad er afhængig af forberedelserne i hjemmet, på virksomheden, i lokalområdet samt ikke mindst de kompetente aktører i samfundets beredskab. Således finder vi vores engagement og deltagelse i forhold til dagen hver den 11.2 både logisk og naturligt vores arbejdsområde taget i betragtning, ligesom vi som virksomhed også gerne påtager os et medansvar for det samfund, som vi er en del af. 14

9 Baggrund for dagen hver den 11.2 Hvor udbredelsen af borgernes kendskab til på den såkaldte dag fandt sted i Danmark for første gang i år, er der allerede blevet taget initiativer til dette i visse andre EU-medlemslande. Med henvisning til borgernes forøget mobilitet imellem medlemslandene blev der i 1988 blevet taget initiativ fra den Europæiske Kommissions side til indførelsen af et universalt nødnummer i samtlige medlemslande senest i Hensigten var og er at give borgere fra et medlemsland lettere adgang til myndighederne i nødsituationer i et andet medlemsland. Siden den Europæiske Råds beslutning af 1991 om anvendelsen af 112 som et fælles nødnummer udover landenes egne numre er der i det universale servicedirektiv fra 2002 blevet formuleret de forpligtelser, de enkelte medlemslande har i forbindelse med 112, herunder udbredelse af kendskabet til dette blandt medlemslandenes borgere. Hvor Finland siden 1997 har holdt en årlig landsdækkende dag den 11.2, har flere EU-medlemslande samt Island på initiativ den Europæiske Nødnummerassociation EENA holdt den første europæiske dag den Herunder kan nævnes gennemførte tiltag i lufthavnen i Bruxelles, i Stuttgart, landsdækkende promoveringstiltag i Rumænien samt Bulgarien. Med den vellykkede debut af Danmarks første nationale dag den fik Danmark som land nummer tre blandt de nordiske lande demonstreret sit engagement i promoveringen og eksponeringen af det fælles nødnummer hos sine borgere samt sit ansvar i forhold til borgernes sikkerhed i såvel Danmark som i udlandet.

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB KONFERENCE FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB Terroren og det afhjælpende beredskab Konference i Folketinget, den 2. Juni 2015 BAGGRUND FOR KONFERENCEN OM DET AFHJÆLPENDE BEREDSKAB

Læs mere

FORUM for Samfundets Beredskab. Seminarkatalog. for 1. halvår 2011

FORUM for Samfundets Beredskab. Seminarkatalog. for 1. halvår 2011 FORUM for Samfundets Beredskab Seminarkatalog for 1. halvår 2011 Dybde og bredden i samarbejdet Begrebet samfundets beredskab er en samlebetegnelse for de fælles bestræbelser på at sikre landet. Således

Læs mere

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den 11.2.2014 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab www.samfundetsberedskab.dk Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf. 51

Læs mere

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den 11.2.2015 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab www.samfundetsberedskab.dk Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf. 51

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/risk K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 1 6. d e c e m b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 7. november Risk Management i banksektoren

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Risikostyring forberedt til fremtiden?

Risikostyring forberedt til fremtiden? Årskonference den 11. 12. juni 2015 Risikostyring forberedt til fremtiden? På konferencen går vi tæt på emner, der får betydning for risikostyring og forsikring i de kommende år. 2 Risikostyring forberedt

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Program. Nordisk arveretskonference København 8. maj 2006

Program. Nordisk arveretskonference København 8. maj 2006 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 572 Offentligt Program Nordisk arveretskonference København 8. maj 2006 Nordisk arveretskonference Justitsministeriet afholder med støtte fra Nordisk Ministerråd en nordisk

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 2 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge

Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge HH Marts 2010 Titel: Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge Opdragsgiver:

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Børnepolitisk høring 2008

Børnepolitisk høring 2008 Fællessalen på Christiansborg Børnepolitisk høring 2008 Den 22. oktober 2008 kl. 9.00-15.30 (indskrivning imellem kl. 08.00-09.00) Alle børn og unges ret til læring og inklusion også børn og unge, der

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. www.eventskolen.dk - Vesterbrogade 149-1620 København V - 70 22 07 15

Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. www.eventskolen.dk - Vesterbrogade 149-1620 København V - 70 22 07 15 2015 Kursuskatalog Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale Velkommen til Eventskolen Kurser for alle Eventskolen tilbyder kurser for sikkerhedspersonale på alle niveauer. Nye kolleger, såvel som erfarne

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere