Velkommen til landets nationale dag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den"

Transkript

1 Velkommen til landets nationale dag den

2 Velkommen til landets tredje nationale dag den Det er med stor glæde, at jeg for tredje gang kan byde velkommen til landets nationale og årlige dag, som finder sted hver den 11.2 i Folketingets Fællessal. Formålet med gennemførelsen af en dag hver den 11.2 er at sætte fokus på en række relevante og aktuelle problemstillinger i samfundets beredskab omfattende politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab m.fl. Preben Bonnén Arrangør Udgives af: Forum for Samfunds- Sikkerhed og Beredskab (FSB) Erhvervsakademiet Nordsjælland Peder Oxes Allé Hillerød Arrangør: Preben Bonnén Forum for Samfunds- Sikkerhed og Beredskab (FSB) Erhvervsakademiet Nordsjælland Grafisk design: Thomas Bach Fotografer: Bjørn Thorup Ehrenreich Jessie Beata Kolpak Matthias Schwarz Kirkegaard Foto: Forside: Terrorøvelse i København Den 21. marts 2007 Side 9: Besøgende på dagen den i Folketingets Fællessal Side 11: Tom Behnke (MF) yder livreddende førstehjælp til Liselott Blixt (MF) på Christiansborg Slotsplads På dagen den Side 14: Københavns Politiorkester underholder i DGI-Byen til festmiddagen på dagen den Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet Indhold 04 Velkommen til landets tredje nationale dag den Reception og optakt til dagen den Program for dagen den i Folketingets Fællessal 10 Udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på Danmarks nationale dag den i Folketingets Fællessal 11 Tilmelding til dagen den Udtalelser fra Folketinget

3 Som det har været tilfældet tidligere, kan vi også denne gang rose os af besøg fra en række prominente og fremtrædende indlægsholdere, som denne gang kommer fra Norge, Tyskland, Spanien, Storbritannien og USA. Alle er de at betragte som ekspert indenfor hvert deres respektive område. I TEMA 1 skal vi beskæftige os med vagt- og alarmcentralen, som i en årrække har været genstand for megen diskussion. Men i stedet for at diskutere hvilken aktør som bør tildeles ansvaret for modtagelse af opkald til alarmcentralen, bør overvejelserne mere og snarere gå på hvilken organisation og struktur alarm centralen bør hvile på. I den forbindelse synes en samlokalisering af landets vagt- og alarmcentraler værd at overveje, som det er tilfældet i Norge med deres nødmeldecentraler eller en egentlig samtænkning, som man har gjort det i Spanien. Hvilke bevæggrunde som har ligget bag beslutningerne i Norge og Spanien og hvilket udbytte myndighederne har opnået, vil henholdsvis Per Øyvind Henriksborg fra Søndre Buskerud Politidistrikt i Norge og D. Eduardo San Román Montero fra Madrid 112 i Spanien indvi os nærmere i med deres indlæg. At koordinationen, overblikket og ressourcestyringen er aldeles vigtigt i tilfælde af en større hændelse, understreges ikke mindst i TEMA 2, omhandlende Crowd Disasters, hvor technofestivalen Love Parade i Duisburg i Tyskland tæller med, som det seneste eksempel. Store folkemængder på et og samme sted har gennem tiderne udmundet i en række større hændelser med mange dødsfald og kvæstede til følge, som vi selv i Danmark oplevede det på Roskilde Festivalen i Hvad der gik galt og hvordan man kan forebygge med henblik på at mindske konsekvenserne af Crowd Disasters, vil repræsentanter fra de tyske mynigheder fra delstaten Nordrhein-Westfalen komme med deres bud på. Hvor håndteringen af Crowd Disasters forlanger et meget tæt samarbejde mellem politi, brand og redning, det præhospitale akutberedskab m.fl., gør det samme sig gældende i forhold til det kemiske beredskab, hvilket der skal blive gjort rede for i TEMA 3. I tilfælde af mistanke om at der er farlige stoffer på et gerningssted, vil Beredskabsstyrelsens HAZMAT-beredskab, som blev introduceret i juli 2010, kunne rekvireres af politiet og myndigheder inden for redningsberedskabet. Hvorfor og hvordan HAZMAT-beredskabet vil bidrage til sikkerheden og trygheden i samfundet, vil Gary Rowlinson, Special Operations Group/ CBRN RR, London Fire Brigade fra Storbritannien og Dr. Peer Rechenbach, Abteilung Katastrophen-, Brand- Bevölkerungsschutz, Behörde für Inneres Hamburg fra Tyskland uddybe nærmere i deres indlæg. Hvor Danmark i dag kan rose sig af et flot militært engagement i udlandet, vil Danmark ligeledes kunne gøre en forskel af de større i forhold til også det humanitære område. Således vil fokus i TEMA 4 rettes på FN s certificering af Beredskabsstyrelsens eftersøgnings- og redningshold, forkortet DEMA USAR (Danish Emergency Management Agency Urban Search And Rescue). Certificeringen af DEMA USAR, som blev givet i maj 2010, bekræfter at Danmarks kapacitet og kompetence på redningsområdet fuldt ud lever op til de internationale retningslinier og standarder. Hvordan DEMA USAR vil kunne komme såvel det internationale som det nationale beredskab til gavn, vil Nigel Dennis Robinson, USAR UK, London Firebrigade, Storbritannien og Dewie Perks, INSA- RAG (International Search And Rescue Advicery Group), USA fortælle os nærmere om. Endelig skal vi på dagen den vanen og traditionen tro have udpeget ÅRETS KOMMUNE. Hvor det i 2009 blev Varde Kommune, som løb med sejren, blev det sidste år Greve Kommune, der kunne rose sig af den eftertragtede titel. Hvilken kommune som denne gang kommer i betragtning, skal blive spændende at få afsløret. Preben Bonnén Arrangør 4

4 Program : Reception og optakt til dagen Kl Kl Velkomst på vegne af Københavns Kommune ved overborgmester Frank Jensen, Socialdemokraterne* Traktement på Vestrauranten i DGI-Byen : dagen i Folketingets Fællessal TEMA 2: Bevæggrunde til crowd disasters og hvordan man kan forebygge katastrofen Indledning ved beredskabspolitisk ordfører Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti Indlæg ved repræsentant for Kölner Polizei, Nordrhein-Westfalen, Tyskland* Indlæg ved repræsentant for det præhospitale akutberedskab, Nordrhein-Westfalen, Tyskland* Spørgsmål Spørgepanel: Politiinspektør Michael Kristiansen, Vestegnens Politi Beredskabschef Carsten Iversen, Roskilde Brandvæsen Præhospital leder og sundhedsfaglig chef Niels Chr. Ahn, Præhospitalt Center, Region Sjælland Indregistrering og udlevering af materiale m.m Åbning ved ordstyrer Velkomst på vegne af Folketingets Præsidium ved formand Thor Pedersen eller næstformand Mogens Lykketoft Introduktion til programmet i Folketinget ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland TEMA 1: Samlokalisering eller samtænkning af vagt- og alarmcentralerne Introduktion ved beredskabs- og retspolitisk ordfører Tom Behnke (MF), Det Konservative Folkeparti Indlæg ved Politifaglig chef og projektleder ved Per Øyvind Henriksborg, Søndre Buskerud politidistrikt, Drammen, Norge Indlæg ved Rune Forsell, SOS Alarm AB, Stockholm, Sverige* Spørgsmål Spørgepanel: Politiinspektør og politifaglig chef Michael Flemming Rasmussen,Politiskolen Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen, Københavns Brandvæsen Præhospital leder og chef for akutmedicin og sundhedsberedskab Freddy Lippert, Region Hovedstaden Frokost og besøg på Slotspladsen, hvor myndighederne fra samfundets beredskab holder ÅBENT HUS arrangement, ligesom der afholdes en række tværfaglige øvelsesaktiviteter i og udenfor Folketinget TEMA 3: det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) beredskab og HAZMAT Indledning ved sundhedspolitisk ordfører Jonas Dahl (MF), Socialistisk Folkeparti Indlæg ved Program Manager Gary Rowlinson, Special Operations Group/CBRN RR, London Fire Brigade, Storbritannien Indlæg ved Dr. Peer Rechenbach, Abteilung Katastrophen-, Brand- Bevölkerungsschutz, Behörde für Inneres Hamburg, Tyskland Spørgsmål Pause Spørgepanel: Specialkonsulent Anders Søndergaard, Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen, København Repræsentant for Regionerne eller embedslægen* Kontorchef Charlotte Bro, CBRN-instituttet, Beredskabsstyrelsen, København Pause 6

5 TEMA 4: Optimal anvendelse af DEMA USAR i det internationale og nationale beredskab Indledning ved beredskabs- og forsvarspolitisk ordfører John Dyrby Paulsen (MF), Socialdemokraterne Indlæg ved Senior Program Manager on the Project New Dimension, Nigel Dennis Robinson, Office of the PM, Storbritannien Indlæg ved Field coordinator Dewie Perks, US Agency for International Development, Disasters Resources Unit, USA Spørgsmål Spørgepanel: Kolonnechef Stig Hammerhøj, Chef for Internationalt Beredskab, Beredskabsstyrelsen, Birkerød Beredskabschef Mogens Bjerregaard, Odense Brandvæsen Brigadechef Tine Overby, Frivillighedscentret, Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Hedehusene Afslutning ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland Velkomst i loungen på CPH-Conference, DGI-Byen Gæsterne går til bords i festsalen på CPH-Conference, DGI-Byen Velkomst ved direktør Niels Dalsgaard, DGI-Byen Forretten serveres Udnævnelse af ÅRETS KOMMUNE Indledning ved Formanden for Folketingets Kommunaludvalg Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti og formand for dommerudvalget til udvælgelse af ÅRETS KOMMUNE Offentliggørelse af ÅRETS KOMMUNE 2011, herunder pris- og diplomoverrækkelse Vinderen af prisen og titlen ÅRETS KOMMUNE har ordet Hovedretten serveres Desserten serveres Kaffe og avec ved bordene Afslutning ved arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB), Erhvervsakademiet Nordsjælland Lounges og andre aktiviteter i DGI-Byen vil være åbne for gæster, herunder fri bowling *) Afventer bekræftelse 8

6 Udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på Danmarks nationale dag den i Folketingets Fællessal Tilmelding til dagen den Tryghed forudsætter engagement og samarbejde fra såvel borgernes som myndighedernes side. Samarbejde om livreddende førstehjælp, forebyggelse eller håndtering af vold og kriminalitet, trafiksikkerhed m.m. er en forudsætning for skabelsen af et trygt lokalsamfund. Kommunen udgør den naturlige ramme for skabelsen af et trygt lokalsamfund. Det understreges af de mange samarbejder mellem forvaltningerne, skoler, institutioner, erhvervsliv, foreninger og andre lokale initiativer. Således er kommunerne i en lang række tilfælde initiativ tager til etablering af aktiviteter og netværk med det formål at udfylde sin rolle som garant for et trygt lokal samfund for sine borgere. At blive udnævnt til ÅRETS KOMMUNE 2011 forudsætter, at det er kommunen selv, som indstiller sin kandidatur til Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB). Deltagergebyret for kandidaturen vil være på kr Ved sin tilmelding, vil kommunen blive markedsført som kommune under såvel planlægningsprocessen som på selve dagen blive tildelt 2 pladser til optakten til dagen på Københavns Rådhus og i DGI-Byen blive tildelt 2 pladser i Folketinget på dagen og til festmiddagen om aftenen deltager i konkurrencen blandt de øvrige kommuner om udnævnelsen som Årets Kommune, hvor præmien er Kr til understøttelse af sit virke Hvad angår vurderingskriterierne for udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE på dagen den vil vægten blive lagt på følgende: At redningsberedskabet har vist sig i stand til at samtænke opgavefunktioner i egen organisation og på tværs af de kommunale forvaltninger med respekt for kernekompetencen, brandslukningsopgaven At redningsberedskabet i sin dimensioneringsplan har tænkt bredt, herunder medtænkt opgavefunktioner, som ligger udover brand, det være sig trafikale knudepunkter og forhold etc. At redningsberedskabet har implementeret og/ eller planlagt nye initiativer og tiltag i forhold til forebyggelsesopgaven, herunder bidrage med konkret viden om opkald til 1-1-2, førstehjælpskundskaber, elementær brandbekæmpelse m.m., som den enkelte borger vil kunne gøre brug af i hverdagen Til de i ovenstående nævnte spørgsmål skal det kommunale redningsberedskab udarbejde et mindre notat, som beskriver hvordan man har indfriet eller har i sinde at indfri de omtalte kriterier samt hvordan. Notatet vil lægge til grund for udnævnelsen af ÅRETS KOMMUNE 2011 og skal være os i hænde senest den 7. januar Vurderingen af kandidaterne vil blive foretaget af et til formålet nedsat dommerpanel bestående af Folketingets partier repræsenteret ved følgende personer: Hans Kristian Skibby (MF), formand for Folketingets Kommunaludvalg og beredskabspolitisk ordfører, Dansk Folkeparti Marion Pedersen (MF), beredskabspolitisk ordfører, Det Liberale Venstre Tom Behnke (MF), rets- og beredskabspolitisk ordfører, Det Konservative Folkeparti John Dyrby Paulsen (MF), beredskabs- og forsvarspolitisk ordfører, Socialdemokraterne Jonas Dahl (MF), sundhedspolitisk ordfører, Socialistisk Folkeparti Line Barfod, beredskabspolitisk ordfører, Enhedslisten Formanden for dommerpanelet vil være formanden for Folketingets Kommunaludvalg. I tilfælde af ligeligt fordelte stemmer blandt to kandidater, vil formanden stemme vægte dobbelt. For yderligere informationer og/eller tilmelding henvises til ligesom spørgsmål kan rettes til Preben Bonnén på telefon Tilmelding kan finde sted med eller uden deltagelse i festmiddagen, ligesom der er mulighed for også at deltage til optakten, som finder sted aftenen forinden på Københavns Rådhus og i DGI-Byen. Tilmelding (A) Optakt på Københavns Rådus og DGI-Byen Symposium i Folketingets Fællessal Festmiddag/aften Pris: Kr Tilmelding (B) Symposium i Folketingets Fællessal Festmiddag/aften Pris: Kr Tilmelding (C) Symposium i Folketingets Fællessal Pris: Kr Tilmelding med angivelse af (A) eller (B) eller (C) skal meddeles Forum for Samfundssikkerhed og Beredskab (FSB)/Erhvervsakademiet Nordsjælland på og er at betragte som bindende. Bekræftelse og faktura på beløbet for (A) eller (B) eller (C) fremsendes umiddelbart efterfølgende til den i mailen oplyste adresse. Betaling skal finde sted senest den 7. januar For betaling og/eller tilmelding efter den 7. januar 2011 pålægges et ekspeditionsog rykker gebyr på kr

7 Udtalelser fra Folketinget om dagen hver den 11.2 Af Marion Pedersen (MF), Venstre, Beredskabspolitisk ordfører Et velfungerende beredskab er altafgørende for om samfundet som helhed fungerer optimalt. Et velfungerende beredskab er nøglen til et robust og sikkert samfund, der betyder at den enkelte kan føle sig tryg og vælge at leve det liv de ønsker, uden de store bekymringer for deres sikkerhed. I et moderne samfund som det danske oplever vi dog løbende nye trussels og risikobilleder samt en fortsat større kompleksitet. Det stiller krav til det danske beredskab, der hele tiden må arbejde på at reducere denne sårbarhed så vi opretholder den robusthed, der er afgørende for at modstå de fortsat mange udfordringer som det danske samfund stilles overfor dagen hver den 11.2 er et godt eksempel herpå. Deltagelsen på dagen er yderst vigtig, fordi den bidrager til at sætte fokus på beredskabets styrker og svagheder, så vi fortsat kan opretholde et sikkert samfund både for den enkelte og for samfundet som helhed. Af Tom Behnke (MF), Det Konservative Folkeparti, Beredskabs- og retspolitisk ordfører Det er vigtigt med dagen hver den Det er vigtigt, at samfundet er robust og kan modstå større ulykker og katastrofer, herunder hvis der skulle ske terrorhandlinger på dansk grund. Robustheden gælder først og fremmest alle involverede myndigheder i beredskabet og samfundets beredskab, men hvis det skal kunne lade sig gøre, er det vigtigt, at alle borgere har indsigt i beredskabet; har forståelse for, hvad der sker, og på hvilken måde man som borger kan hjælpe til, så omfanget af en katastrofe begrænses og samfundet hurtigst muligt kommer op at køre igen. Derfor er det vigtigt, at myndighederne afholder øvelser, og det er vigtigt, at borgerne bliver informeret om, hvordan beredskabet og samfundets beredskab virker, og hvad man kan forvente, og hvordan man som borger kan hjælpe til. Af Liselott Blixt (MF), Dansk Folkeparti, Sundhedspolitisk ordfører Jeg er glad for at jeg som politiker kan være med til at sætte fokus på samfundets beredskab i Danmark, som jeg synes er af stor betydning for os alle. Med denne dag der nu for tredje gang bliver afholdt d.11.2 i Folketinget får vi politikere, myndigheder og andre seriøse og relevante aktører i samfundets beredskab en unik mulighed for at diskutere en række relevante problemstillinger. Som ansvarlig politiker for sundhedsområdet, som udgør en stor del af samfundets beredskab, håber jeg derfor på stor deltagelse og engagement til dagen d fra de forskellige aktører og politiske kollegaer. I Dansk folkeparti bakker vi op om dagen hver den 11.2, og glæder os over at det er blevet en både velkendt og tilbagevendende begivenhed. Af John Dyrby Paulsen (MF), Socialdemokraterne, Forsvarspolitisk ordfører Det danske samfunds beredskab er en af de ting de fleste mennesker ikke skænker mange tanker i det daglige. Det er på en måde et godt tegn, for det viser, at der generelt er tryghed mht. beredskabet, men det er også ærgerligt, for det forhindre ofte en bredere debat, om de ressourcer vi bruger på beredskabet, og den måde vi indretter beredskabet på. Derfor må det hilses velkommen, at der på dagen hver den 11.2 sættes fokus på beredskabet; herunder de mange facetter der er og de mange gode kræfter, der lægges i dette arbejde dagen den er en glimrende lejlighed til at drøfte det danske beredskab, og jeg ser frem til en inspirerende og debatskabende dag med mange involverede. Af Jonas Dahl (MF), Socialistisk Folkeparti, Sundhedspolitisk ordfører Nummeret er det vi alle bør vide hvad er, men som vi håber vi aldrig kommer til at benytte. Et stærkt beredskab gør at når vi har behovet for hjælpen så er den altid tæt på, men nok så vigtigt så er beredskabet et udtryk for høj faglighed og sikkerhed for den enkelte borger dagen hver den 11.2 har en særlig betydning ved at knytte bånd på tværs af faglighed og så er det en anledning til at drøfte styrker og svagheder i det danske beredskab. Et beredskab, som det danske, er rigtig godt. Men det bliver aldrig godt nok og derfor gælder det om at sætte fokus på hvordan vi alle kan blive bedre. 12

8 DGI-byen er stolte af og glade for at vi igen i 2011 får mulighed for at være en central del af dagen, som siden debuten i 2009 har fået karakter af en tilbagevenden begivenhed, og således udviklet sig til en tradition som vi betragter os selv som en del af. At kunne byde aktørerne i samfundets beredskab velkommen til festmiddag i DGI-byen, passer meget fint ind i vort koncept. Samfundets beredskab i Danmark er for den brede danske befolkning, netop det som vi i DGI-byen også ligger op til. DGI-byen er en by i byen, her finder du udover idrætslivet, spændende kulturelle tilbud, bowling i vor nye Bowling Lounge, hotelovernatninger, muligheder for konferencer i helt nye og moderne omgivelser samt store middage og events i Øksnehallen. Vi ved, at de bedste resultater bliver skabt i inspirerende omgivelser. Derfor mikser vi business og pleasure, så vores gæster kan supplere mødedagen med et stort udvalg af aktiviteter og/ eller bruge vores pauseområder til netværk og latter, mens den friske luft på tagterrassen klarer tankerne. Den bæredygtige mad sørger vores dygtige køkkenteam for. Vi sætter en ære i at servere mad baseret på de bedste danske råvarer, som sætter gang i alle sanser. Derfor kan vores gæster altid vide sig sikker på kulinariske lækkerier på tallerkenen, og festmiddagen på dagen den vil absolut ikke være noget undtagelse. Vi glæder os til at byde velkommen til dagen og håber det igen i 2011 bliver en succesfuld dag! Efter en forrygende debut med introduktionen af landets første nationale dag den , og en ligeså vellykket gentagelse den , har Lotek A/S, valgt igen at støtte op omkring de samlede beredskabers mærkedag, som dagen er blevet til. Det er en mærkedag, som vi i Lotek ser som et vigtigt tiltag for at holde fokus på relevante problemstillinger, og samtidig til at øge bevidstheden om det vigtige arbejde, som udføres hver eneste dag af dagligdagens eksperter i samfundets beredskab. Kendetegnende for dagen hver den 11.2, er at den sammen fatter det fokus og de ambitioner, som vi i Lotek arbejder med i det daglige. Dette gælder lige fra øget fokus, råderet over det bedst mulige materiel og udstyr samt et større samarbejde i samfundets samlede beredskab. Fokus er desuden at sikre en større bevidsthed i den almindelige befolkning omkring vigtigheden af også som privatperson at medvirke til at øge den enkeltes bevidst om, at et effektivt beredskab i ligeså høj grad er afhængig af forberedelserne i hjemmet, på virksomheden, i lokalområdet samt ikke mindst de kompetente aktører i samfundets beredskab. Således finder vi vores engagement og deltagelse i forhold til dagen hver den 11.2 både logisk og naturligt vores arbejdsområde taget i betragtning, ligesom vi som virksomhed også gerne påtager os et medansvar for det samfund, som vi er en del af. 14

9 Baggrund for dagen hver den 11.2 Hvor udbredelsen af borgernes kendskab til på den såkaldte dag fandt sted i Danmark for første gang i år, er der allerede blevet taget initiativer til dette i visse andre EU-medlemslande. Med henvisning til borgernes forøget mobilitet imellem medlemslandene blev der i 1988 blevet taget initiativ fra den Europæiske Kommissions side til indførelsen af et universalt nødnummer i samtlige medlemslande senest i Hensigten var og er at give borgere fra et medlemsland lettere adgang til myndighederne i nødsituationer i et andet medlemsland. Siden den Europæiske Råds beslutning af 1991 om anvendelsen af 112 som et fælles nødnummer udover landenes egne numre er der i det universale servicedirektiv fra 2002 blevet formuleret de forpligtelser, de enkelte medlemslande har i forbindelse med 112, herunder udbredelse af kendskabet til dette blandt medlemslandenes borgere. Hvor Finland siden 1997 har holdt en årlig landsdækkende dag den 11.2, har flere EU-medlemslande samt Island på initiativ den Europæiske Nødnummerassociation EENA holdt den første europæiske dag den Herunder kan nævnes gennemførte tiltag i lufthavnen i Bruxelles, i Stuttgart, landsdækkende promoveringstiltag i Rumænien samt Bulgarien. Med den vellykkede debut af Danmarks første nationale dag den fik Danmark som land nummer tre blandt de nordiske lande demonstreret sit engagement i promoveringen og eksponeringen af det fælles nødnummer hos sine borgere samt sit ansvar i forhold til borgernes sikkerhed i såvel Danmark som i udlandet.

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den 11.2.2014 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab www.samfundetsberedskab.dk Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf. 51

Læs mere

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den 11.2.2015 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab www.samfundetsberedskab.dk Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf. 51

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB KONFERENCE FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB Terroren og det afhjælpende beredskab Konference i Folketinget, den 2. Juni 2015 BAGGRUND FOR KONFERENCEN OM DET AFHJÆLPENDE BEREDSKAB

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Den 27.-29. august 2014 i Herning

Den 27.-29. august 2014 i Herning Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM Den 27.-29. august 2014 i Herning Besøg os på Brandpunkt 150 Oplev blandt andet intercop - vores nye løsning til realtids kommunikation

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere