CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk"

Transkript

1 Version CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

2 Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale... 3 Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes... 3 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installationsarbejde... 4 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Om denne dokumentation Om denne enhed Tilsigtet brug Produktpakke Teknisk data Dimensioner Oversigt over tilslutninger og displays Installation installation af enheden Tilslutning af enheden Installation af web server Opsætning af CompTrol Interface 4web Etablering af forbindelse Obligatoriske indstillinger Grundlæggende indstillinger Navngiv din enhed Status på Interface 4web (Master/Slave) Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Visning af fejlbeskeder Tidsindstilling Styring af netværksindstillinger indstilling modtager adresser Temperaturalarm Sekventering Gem service partner Tildeling af brugerrettigheder Drift Oversigtsiden Den virtuelle fjernbetjening Tidsskift Logs log Alarmhistorik Aktuelle fejl MODBUS Adressering Register beregning Adresse beregningstabel Datapunkt liste Problemløsning Declaration of Comformity

3 Læs venligst denne manual grundigt og vær opmærksom på instruktionerne inden installering og ibrugtagning af CompTrol. Det er meget vigtigt at nedenstående sikkerhedinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger overholdes. 1. Sikkerhedsinstruktioner General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner Manualen indeholde de grundlæggende instruktioner, der skal følges under installation og drift. Manualen bør derfor læses af personale, der opstarter og betjener enheden. Forkert eller ukyndig installation kan medføre fatale ulykker eller skade på systemet. Installeres/aktiveres andre enheder/komponenter end CompTrol via printkort mister dit produkt garantien. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne, kan medføre skade på personer, miljø og systemet. Yderligere vil det medføre tab af garantikrav. Instruktionerne skal altid opbevares på samme sted som enheden. Kvalifikation- og uddannelse af personale Personalet, der har ansvaret for drift, vedligeholdelse, inspektion og installation, skal være behørigt kvalificeret til dette arbejde. Fejl pga. forkert installation kan medføre ulykke pga. elektrisk stød eller brand De sikkerhedsregler, der er fastsat i denne manual, skal overholdes Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne kan medføre fare for personalet, miljøet og systemet. Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne vil resultere i tab af eventuelle erstatningskrav. 3

4 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installation arbejde Anlægslederen skal sikre, at al vedligeholdelse, inspektion- og installationsarbejde udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, der har sat sig ind i systemet ved grundigt at læse manualen. Enheden/systemet skal afbrydes fra strømforsyningen, før ethvert arbejde påbegyndes og et advarselsskilt anbringes for at undgå at systemet uforvarende bliver genstartet. Kontroller, at enheden og systemet er afbrudt fra strømforsyningen. Før genstart, skal de forberedende foranstaltninger, der er skitseret i Installation / start-up udføres. Udstyret kan kun omdannes eller ændres efter konsultation med Stulz GmbH. Originale reservedele/tilbehør, der er godkendt af Stulz, er en garanti for sikkerhed. Defekte elektriske tilslutninger kan forårsage alvorlige ulykker og brand. Elektriske tilslutninger skal altid ske ved anvendelse af egnede kabler. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at kablerne er korrekt fastgjort, for at forhindre evt. mekaniske kræfter fra kablerne i at påvirke forbindelser inde i enheden. En defekt kabelforbindelse kan forårsage varmeproduktion inde i enheden, hvilket kan resultere i brand. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at elektriske kabler ikke ikke ødelægges af låg/servicedæksler. Fejlagtig installation af servicedækslet kan også forårsage varme i enheden, hvilket kan resultere i brand. Kun separate kredsløb må anvendes. Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne, der er beskrevet i denne manual er afgørende. Sikker drift af udstyret er kun sikret, hvis det anvendes i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger. De grænseværdier, der er fastsat i de tekniske data, må aldrig overskrides. 4

5 2. Om denne dokumentation Denne manual for CompTrol Interface 4web henvender sig til personer, der er fortrolige med installation og udstyr som CompTrol Interface 4web. Manualen beskriver enheden, hvordan den er tilsluttet og hvordan det grundlæggende udstyr fungerer. Desuden beskrives de grundlæggende funktioner og udvidet styring. 3. Om denne enhed 3.1 Tilsigtet brug CompTrol Interface 4web er en anordning til styring af air-condtion units via web. Op til fire (4) enheder kan styres af CompTrol Interface 4web. Du skal blot slutte enheden til fjernbetjenings buskabel på unitten og derefter sætte den op ved hjælp af software, der automatisk genkender CompTrol Interface 4web. Du kan bruge alle internet browsere til styring af enheden. 3.2 Produktpakke Tjek venligst, at din CompTrol Interface 4web pakke er komplet. Pakken skal indholde følgende: 5

6 3.3 Teknisk data Strømforsyning VAC / Hz / ca. 10W 4 x fjernbetjeningstilslutninger 2 omskiftere, 30VDC0 0,5A / 230VAC, 2A / RES (modstandsbelastning) 1 input 12-48VAC/DC4,7 k. ohm, opto-afkoblet Alle terminaler er fjederbelastet design LED status display: 2 x system status, 2 x output, 1 x input, 8 x BUS RJ45 Ethernet tilslutning 10/100 Mbit Real-tid ur med op til ca. 48 timers strømreserve ved strømafbrydelse DIN skinne installation til EN Antal indedele, der kan tilsluttes: 1-16 pr. BUS, men ikke mere end Dimensioner 3.5 Oversigt over tilslutninger og displays Oversigt over tilslutninger 1 Netværkstilsluting 2 Ekstern fejl /drift lockout 3 Centralt fejlrelæ 4 Temperaturalarm el. remote On/Off på ekstern unit 5 Strømforsyning 6 X/Y BUS 1 (fjernbetjening BUS) 7 X/Y BUS 2 (fjernbetjening BUS) 8 X/Y BUS 3 (fjernbetjening BUS) 9 X/Y BUS 4 (fjernbetjening BUS) Oversigt over display 10 Status grøn: Netværk og status display Blink rød: Flash memory adgang display 11 Lyser ved ekstern fejl eller aktiveret drift-lockout 12 Lyser ved central fejl 13 Lyser ved temperaturalarm eller remote On/Off 14 til 17 Grøn: data kopieres til BUS Rød, lang blink: korrupt data på BUS Rød, kort blink: fejlindikation for mindst én indedel 6

7 4. Installation 4.1 installation af enheden Enheden er designet til at monteres på en DIN skinne. Tryk den på plads på skinnen til der høres et klik 4.2 Tilslutning af enheden Tilslut enheden som vist i nedenstående tegning For hver fjernbetjenignsbus, skal der installeres en fortrådet fjernbetjening parallelt med Comp- Trol Interface 4web Tilslut aldrig en air-condition enhed, der allerede er i drift til en CompTrol interface 4Web der ikke har nogen strømforsyning. Hvis strømforsyningen til CompTrol interface 4Web svigter, skal bus-forbindelse til enheden være trukket ud, og kan kun genaktiveres, når strømforsyningen er afbrudt til begge enheder. Vi anbefaler brugen af en UPS. 7

8 4.3 Installation af web server Når du starter CompTrol Interface 4web op første gang skal Stulz Webserver opsætning udføres. Du vil finde dette på den medfølgende CD ROM eller på Isæt CD en og klik på STULZ webserver setup.exe 1. Tryk NEXT på velkomstsiden 2. Vælg din CompTrol Interface 4web og tryk NEXT 3. På næste side, skriv admin som brugernavn og password 4. Derefter kan du vælge, om du ønsker at få IP-adressen tildeles automatisk (DHCP), eller at tildelt en fast IP adresse automatisk eller manuelt. Vi anbefaler automatisk tildeling af den faste IP-adresse. På denne måde finder CompTrol interface 4Web automatisk en passende IP-adresse fra netværket, og gemmer den permanent. Enheden kan derefter altid tilgås via denne address. Skriv IP adressen ned, da den skal bruges senere, når du skal have adgang til CompTrol interface 4Web fra din webbrowser 5. Sæt hak i do not change settings i automatic update og Easy Access Konfiguration menu. Tryk derefter NEXT 6. Du kan indstille tiden manuelt eller automatisk Hvis du indstiller tiden manuet: Sæt hak Manuel i Time settings menuen, og skriv IP adressen på en NTP server Hvis du indstiller tiden automatisk: Sæt hak i do not change settings i Time settings menu. Tryk derefter NEXT 7. Derefter vælges tidzone og tryk NEXT En IP-adresse er en adresse i et computernetværk, der er baseret på Internet Protocol (IP). Enheder tilsluttet til netværket er tildelt til denne adresse, så de har en adresse og kan derfor tilgås. IP-adressen anvendes til at overføre data fra afsender til modtager. Ligesom en postadresse på en konvolut, har datapakker en IP-adresse, der klart identificere modtager. Baseret på denne adresse, kan "sorteringskontorer" - eller routere - beslutte, i hvilken retning data skal sendes. Den bedst kendte form for IPv4 adresser, der er almindelige i dag består af fire cifre, som kan være værdier fra 0 til 255 adskilt af et punktum, f.eks Fra et teknisk perspektiv, er adressen et 32-cifret (IPv4) binært tal. 8

9 8. Før indstillingerne sendes til CompTrol Interface 4web, vil en liste med dine indstillinger vises i displayet Hvis du er tilfreds med indstillingerne, trykkes NEXT. Indstillingerne sendes nu til CompTrol Interface 4web 9. Hvis der ikke opstår problemer, vil en beskeden Setup succesfull vises på skærmen Sæt hak boksen ved siden af Open CompTrol Interface 4web homepage og tryk FINISH. Standard browseren åbner og viser CompTrol Interface 4web hjemmeside. 9

10 5. Opsætning af CompTrol Interface 4web I dette afsnit antages det, at web-serveren er sat korrekt op på CompTrol interface 4Web. For mere information henvises til afsnittet 4.3. Installation af web-server på side Etablering af forbindelse For at etablere en lokal forbindelse, skal den computer, du bruger, og CompTrol interface 4Web have samme IP-adresseområde. Med andre ord skal de første 3 tal adskilt af punktummer i IP-adresserne være identiske. Eksempel: Computerens IP adresse: CompTrol interface 4Web IP adresse: Fortsæt for at etablere forbindelse: 1. Åbn din internetbrowser, fx. Mozilla, Firefox, Microsoft Explore eller Google Chrome 2. Tryk på adresse linjen og skriv CompTrol interface 4Web IP adresse. Tryk enter (knækpil) for at bekræfte. Du vil nu se oversigtssiden for CompTrol interface 4Web 10

11 5.2 Obligatoriske indstillinger Nu hvor du har oprettet en forbindelse til CompTrol interface 4Web, skal du først udføre et par grundlæggende indstillinger. For at gøre dette, skal du klikke på Indstillinger, og indtast "admin" som brugernavn og som adgangskoden, når du bliver bedt om det. Du vil nu se siden Indstillinger. (settings) Grundlæggende indstillinger Du kan give dit projekt et navn. Dette vil gøre dig i stand til at identificere de enkelte CompTrol interface 4Web enheder lettere, hvis du administrerer mere end én. For at gøre dette, skal du indtaste et navn i Projektnavn feltet (Project Name) og Tryk på Enter (knækpil) for at bekræfte. Projektetnavnet i emnelinjen i fejlmeddelelsen der sendes med definerer, hvilke Comp- Trol interface 4Web der er påvirket af denne fejl. Derfor bør du vælge et projekt navn, der gør det muligt, at projektet klart kan identificeres. Hertil kommer, at i denne skærm kan du vise eller skjule STULZ logoet og konfigurerer den digital input. Denne skærm giver dig også mulighed for at gemme en individuel fejltekst til det digitale input Navngiv din enhed De fire tilsluttede enheder eller grupper af enheder kan tildeles et navn, der klart identificerer den pågældende klimazone. 1. Indtast et navn for den første klimazone, tryk enter (knækpil) for at bekræfte 2. Vælg en passende adgang fra Device Series rullemenu 3. Indtast serienummeret på din enhed (eller på en enhed hvis du har en gruppe af dem), tryk enter (knækpil) for at bekræfte 4. Specificer hvorvidt en enhed i klimazonen har lameller flaps Dette gælder f.eks. for loftkassetter (FDT, FDTC) og vægmonteret units (SRK, FDK) 5. Specificer hvorvidt, i tillæg til den ønskede temperatur, du ønsker at den faktiske temperatur vises i displayet på den virtuelle fjernbetjening 6. Gentag trin 1-6 for alle enhederne 11

12 5.2.3 Status på Interface 4web (Master/Slave) For hver klimazone, skal du angive, om CompTrol interface 4Web skal forbindes til fjernbetjening på indedelene som master eller slave. Master: Kommunikation med unitten foregår via CompTrol interface 4Web. Hvis Slave fjernbetjening falder ud, kan Comp Trol interface 4Web stadig styre unitten, men ikke omvendt. Slave: Kommunikation med unitten foregår via master fjernbetjeningen. Hvis CompTrol interface 4Web falder ud, kan fjernbetjeningen stadig styre unitten, men ikke omvendt Vi anbefaler at vælge indstillingen slave, for så kan unitten stadig styres med fjernbetjeningen i tilfælde af fejl på CompTrol interface 4Web. For at gøre dette, skal du fjerne den relevante BUS fra CompTrol interface 4Web Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Remote / center indstilling giver dig mulighed for at angive, om CompTrol interface 4Web og en fortrådet fjernbetjening skal have samme ret til at styre klimaanlægget. Du kan også indstille en af disse to enheder til kun overvågningsfunktion. I dette tilfælde kan den kun se indstillingerne på den anden enhed, men ikke påvirke dem. På denne måde kan CompTrol interface 4Web eller fjernbetjening udelukkes fra drift. Du har følgende muligheder i rullemenuen: C: Center: Unitten styres af CompTrol Interface 4web. Fjernbetjeningen kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. R: Remtote: Unitten er styret af fjernbetjeningen. CompTrol Interface 4web kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. CR: Center/remote: Unitten styres både af CompTrol Interface 4web og fjernbetjening, det er muligt at styre driften med begge Visning af fejlbeskeder Du kan se enhver fejlbesked på siden indstillinger på CompTrol Interface 4web. Under normal drift vises teksten: No error (ingen fejl) i displayet for hver unit. I tilfælde af fejl, vil teksten Error (fejl) vises i displayet med rødt. Tryk på error vises så displayet på den igengværende fejl Tidsindstilling Hvis automatisk tidsindstilling ikke virker, kan du synkronisere tiden med browser tiden manuelt ved at trykke på tid og dato display nederst til venstre. 12

13 5.3 Styring af netværksindstillinger Et klik på network tager dig til netværksindstilling siden. Her kan du foretage indstillinger for IP adressen CompTrol interface 4Web IP-adresse bliver oprettet under web server setup, se "4.3. Installation af web-server "på side 9. Men på denne side kan du ændre disse indstillinger og tilpasse porten, subnet mask, gateway IP og DNS server IP, samt andre netværksindstillinger. Efter at have ændret en indstilling, tryk Apply settings 13

14 5.4 indstilling I -indstillinger, skal du konfigurere -server, så CompTrol interface 4Web er i stand til at sende s. For at kunne dette, skal der oprettes en -konto - for eksempel med en gratis -udbyder. Serveren skal opfylde følgende betingelser: Den skal ikke kræve SSL kryptering. CompTrol interface 4Web understøtter ikke SSL kryptering URL på den udgående mailserver skal være kendt Forsæt som følger med opsætning af serveren. Bekræft hver gang med tryk på enter (knækpil) 1. Skriv URL og port på server 2. Skriv et ønsket afsendernavn. Navnet vises som afsender på mails. 3. Skriv adressen hvorfra mails bliver sendt. Det skal være din mailkontos . F.eks.: 4. Skriv brugernavn og password på kontoen. Derefter kan du udfylde de 4 række med andre adresse, separeret med semikolon. (;) modtager adresser I tilfælde af fejl, vil modtagerer modtage en med en fejlkode, BUS forbindelse og adresse. E.mailen vil indeholde et link til Stulz fejlkodedatabase. Hvis en udedel er tilsluttet, vil en indeholde en individuel, gemt tekst for denne enhed. (se afsnit 5.2 påkrævede indstillinger ). For at teste dine indstillinger, følg venligst nedenstående. tryk enter for at bekræfte (knækpil) 1. Indtast den ønskede adresse 2. Send en eller flere testmails. Tryk send test efter hver adresse, så testmailen sendes til den valgte adresse. 3. Tjek den relevante mailboks for at se, om en er korrekt sendt. 14

15 5.5 Temperaturalarm Temperaturalarmfunktionen gør det muligt at indstille 3 temperaturgrænser for hver klimazone, én minimum temperatur og to maksimum temperaturer. Min. temp.: Temperaturalarmen udløses og en sendes hvis temperaturen falder til under den fastsatte grænse. unitten fortsætter med at køre uden afbrydelse i den valgte drift. Max. temp 1.: Temperaturalarmen udløses hvis temperaturen kommer over den fastsatte grænse. i køledrift skifter unitten til højeste ventilatorhastighed. Hvis sekventering er aktiveret, er alle tilgængelige units tændt, men ingen er sendt. Max. temp. 2.: Hvis temperaturen overskrides i henhold til ovenstående, sendes en . Hvis en udedel er valgt til sekventeringsdrift, bruges et output med remote On/Off funktion for denne unit, i stedet for en temperaturalarm 5.6 Sekventering Sekventeringsfunktionen muliggør skift baseret på tid, fejl og temperatur mellem units i forskellige klimazoner, hvis de befinder sig i samme rum. 2-4 klimazoner og en udedel kan køre i sekventeringsdrift Hvis en temperaturalarm udløses i køledrift, vil alle tilgængelige sekventeringsunits skifte til højeste ventilatorhastighed. Sæt hak i sekventeringstest for at starte test. Systemet skifter mellem de valgte units i en 3 minutters rytme i en periode på 30 minutter. For brug af sekventeringsdrif: 1. Indtast hvor mange units, der skal køre samtidigt i sekventeringsmode 2. Indtast den tid (1-255 timer) hvorefter overgangen skal finde sted. 15

16 3. Angiv, om hver enkelt unit bør indgå i sekventeringen. Units, der ikke indgår i sekventering kan fortsat køre uafhængigt. Drifttiden fra tilslutningen til CompTrol interface 4Web tælles for hver unit. Hvis tildelingen af units med sekventering ændres, vil driftstiden på unitten kompenserer automatisk, da unitten med den korteste driftstid startes først og kører længest. I sekventeringsdrift vil output for temperaturalarm blive remote On/Off for en udedel, hvis den er valgt til sekventering. I dette tilfælde bliver det digitale input automatisk alarminput på udedelen. (Lockout funktion kan så ikke længere vælges). 5.7 Gem service partner På Service Partner siden kan du gemme kundeservice detaljer 5.8 Tildeling af brugerrettigheder Op til fem brugere kan sættes op i CompTrol interface 4Web. Disse brugere kan tildeles adgangsrettigheder til forskellige klimazoner, som de kan overvåge og kontrollere. Desuden kan de enkelte brugere godkendes som en administrator. Administratorer kan ændre alle indstillinger af CompTrol interface 4Web og de kan styre brugere. Klik user management (Brugerstyring) til at oprette brugere. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste admin som brugernavn og password. Opsætning af bruger: 1. Indtast navn i User feltet, tryk enter for at bekræfte 2. Indtast password for denne bruger, tryk enter for at bekræfte 3. Sæt hak ud for hver unit, brugeren skal have adgang til 4. tryk save (gem) 16

17 Det er vigtigt, at du tildeler administrator adgangsrettigheder til mindst én bruger, eller blot oprette en administrator. Ellers vil der ikke længere være nogen adgang til indstillinger, eller til brugerstyring. 5. Gentag trin 1-3 for hver bruger du ønsker at oprette Standardbruger/standard password er: admin/admin User1/User1 User2/User2 User3/USer3 User4/User4 Disse password bør ændres for din egen sikkerhed. 17

18 6 DRIFT 6.1 Oversigtsiden For at få adgang til web-interface på CompTrol Interface 4Web, skal du angive IP-adresse, som du har defineret i løbet af web server setup, i adresselinjen i din browser. (Se 4.3. Installation af web-server på side 8) Du kan gemme hjemmesiden som et bogmærke i din browser. Første gang du starter web interface, vil du blive bedt om at indtaste et serienummer. Denne forespørgselsmeddelelse er under den virtuelle fjernbetjening. Hvis du ikke indtaster noget her, vil alle fjernbetjeninger forblive grå. Dererfter vises oversigtssiden: Dette skærmbillede viser et eksempel på de virtuelle fjernbetjeninger. Her får du et overblik, over hvilke enheder der er i drift, hvilken tilstand de kører i, hvilke temperaturer og ventilatorhastigheder der er indstillet, og hvilke units, der kører i sekventerings-mode. Eventuelle fejlmeddelelser vises også her. Klik på en af de virtuelle fjernbetjeninger for at forstørre den og angive indstillinger for det. Før du kan foretage ændringer, vil du blive bedt om dit brugernavn og kodeord. (Se 5.8. Tildeling af bruger adgangsret på side 16) 18

19 6.2 Den virtuelle fjernbetjening Den forstørrede fjernbetjening tilbyder næsten de samme brugerfunktioner som den fortrådet fjernbetjening 1. On/Off, tænder og slukker unitten 2. Indstilling Her kan du indstille drift. Følgende drift er tilgængelig: Varme: orange Ventilation: Grøn Køling: Lys blå Affugtning: Mørk blå Driften kan så ses på baggrundsfarven på den virtuelle fjernbetjening 3. Indstilling af ventilatorhastighed. Skifter mellem de tre ventilatorhastigheder 4. Justering af lameller. Skifter stadie på lameller. Unitten skal være aktiveret for styring af lameller (se 5.2 ) 5. Justering af temperatur. Justering af temperatur - op og ned i interval på 0,5 C (hvis en RC-EX 1 er tilsluttet: C, med RC-E5: 16/18-30 C, alt efter drift). 6. Ønsket temperaturdisplay Den aktuelt indstillede ønskede temperatur 7. Faktisk temperaturdisplay Viser den aktuelle rumtemperatur. Enheden skal være aktiveret for visning af rumtemperatur, se lamelposition Viser den faktiske position på lameller 19

20 9. Driftdisplay Viser den aktuelle drift sammen med baggrundsfarven 10. Ventilatorhastighed Viser den aktuelle ventilatorhastighed 11. Fejldisplay Viser fejl med rødt i tilfælde af en fejl. Tryk på error åbner et vindue med fejlvisning 12. Visning af alle genkendte units Her vil du se alle enheder (maks. 16) i denne klimazone, der har din adresse, som blev fundet under den automatiske bus-scanning. Enheden med adresse 255A betegner en slave fjernbetjening med en temperaturføler, der ikke bliver brugt. Displayet 49,5 C er derfor normalt. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre forsinkelser efter tryk på en tast, pga. signalforsinkelse på BUS. I sjældne tilfælde kan der gå op til 120 sekunder. (Du kan opdatere siden ved tryk på F5) I sjældne tilfælde kan der opstå visningsproblemer med den virtuelle fjernbetjening. Genindlæs siden og log på igen 20

21 6.3 Tidsskift CompTrol interface 4Web giver dig mulighed for at lagre op til fire forskellige tidsskift per dag for hver klimazone. Indstil et tidsskift: 1. Vælg et af de 4 farvede tidsskiftspunkter 2. I feltet under tidsskiftsoversigten indtastes et tidspunkt, eller træk skyderen (pilehoved) til det ønskede tidspunkt (med 10 minutters øgning). 3. Med E tasten indstilles et switch-on tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med A tasten indstilles et switch-off tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med X tasten fjernes et switch tidspunkt fra den ønskede dag i din valgte farve (den pågældende dag har en farvet baggrund, men denne bruges ikke til at vælge tidsskiftspunkter). 4. Gentag trin 1-3 for hver klimazone Indstil ikke tidsskiftspunkter for klimazoner, der kører sekventering. Dette vil afbryde sekventeringen! 6.4 Logs I logfilerne, er de sidste ti sendte s, opståede fejl og aktuelle udestående fejl opført. 21

22 log De sidste 10 s er vist i dato, tid, status, modtager, emne og besked rækkefølge. s med status 0 er blevet sendt korrekt. Status -61 betyder, at det ikke var muligt at få forbindelse til serveren. Alle andre statusmeddelelser, der måtte opstå, (501, 502 el. lign.) er standart SMTP statusmeddelelser og højst sandsynligt en transmissionsfejl. 6.5 Alarmhistorik Alle opståede alarmer vil blive gemt i denne alarmhistorik 6.6 Aktuelle fejl Alle udestående fejl vises. Derudover kan du åbne STULZ fejlkode database, der indeholder de aktuelle fejl ved hjælp af? knappen. 22

23 7. MODBUS Modbus er en kommunikationsprotokol. Det sker i form af et master / slave system, hvor en master (BMS / PLC) kan tilsluttes til flere slaver (CompTrol interface 4Web). CompTrol Interface 4Web understøtter driftsformen Modbus TCP. Dette kører i et LAN via port bit variabler (kort, binære) overføres. CompTrol Interface 4Web understøtter følgende Modbusfunktioner: 03 Read Holding Registers 06 Write Single Registres 16 Write Multiple Registers 23 Read/Write Multiple registers Du kan finde yderligere informationer om Modbus specifikationer på VIGTIGT! Overholdelse af følgende minimumskrav for afstemningstider er afgørende: 1 enhed = 4200 ms, 2 enheder = 4800 ms, 3 enheder = 5400 ms, 4 eller flere = n * 600 ms 7.1 Adressering Register beregning Hver enhed / datapunkt i modbusprotokollen skal have et unikt register. Dette omfatter også alle air-conditionenheder, der er tilsluttet CompTrol Interface 4Web. Du kan nemt definere dette registrere ved hjælp af vores HTML værktøj til register beregning. Du finder værktøjet på den medfølgende cd, eller få det fra e-stulz på For beregning af adresserne: 1. Åbn værktøjet i din browser 2. I BUS feltet indtastes en af de 4 fjernbetjenings BUS forbindelser på CompTrol Interface 4Web hvortil unitten er tilsluttet (1, 2, 3) 3. Find indedeladressen på din enhed. Du vil finde dette på drejeknappen på indedelens board eller på SC-BIKN-E adapter boardet. 4. Se i adressetabellen og find den fjernbetjenings BUS adresse, der er den samme som indedelens adresse. Du kan finde tabellen i eller på den medfølgende CD. 5. Indstast fjernbetjenings BUS adressen i unit feltet. 6. Indtast Register (funktion), der skal behandles. Du vil finde dette i Registrer beregning på side 23 eller på den medfølgende CD. 7. Tryk Compute Address Du vil nu blive vist en BMS-adresse, hvor du via Modbus kan behandle funktionen. 23

24 7.1.2 Adresse beregningstabel 24

25 7.1.3 Datapunkt liste 8. Problemløsning Hvis CompTrol Interface 4Web mister forbindelsen til en klimazone, fx på grund af en strømafbrydelse, vises meddelelsen: Forbindelsen til alle enheder tabt på bus xx er sendt via og gemmes i loggen. Den virtuelle fjernbetjening til denne klimazone forsvinder fra displayet. I tilfælde af forbindelsesproblemer, skal du kontrollere master / slave indstillingerne. Efter opstart, opgraderinger eller strømudfald, afbryd spænding til alle units og CompTrol Interface 4Web og tænd derefter igen. Efter dette, skal du vente på BUS scanning (ca. 2 min). 25

26 26

27 27

28 28

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere