CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk"

Transkript

1 Version CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

2 Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale... 3 Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes... 3 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installationsarbejde... 4 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Om denne dokumentation Om denne enhed Tilsigtet brug Produktpakke Teknisk data Dimensioner Oversigt over tilslutninger og displays Installation installation af enheden Tilslutning af enheden Installation af web server Opsætning af CompTrol Interface 4web Etablering af forbindelse Obligatoriske indstillinger Grundlæggende indstillinger Navngiv din enhed Status på Interface 4web (Master/Slave) Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Visning af fejlbeskeder Tidsindstilling Styring af netværksindstillinger indstilling modtager adresser Temperaturalarm Sekventering Gem service partner Tildeling af brugerrettigheder Drift Oversigtsiden Den virtuelle fjernbetjening Tidsskift Logs log Alarmhistorik Aktuelle fejl MODBUS Adressering Register beregning Adresse beregningstabel Datapunkt liste Problemløsning Declaration of Comformity

3 Læs venligst denne manual grundigt og vær opmærksom på instruktionerne inden installering og ibrugtagning af CompTrol. Det er meget vigtigt at nedenstående sikkerhedinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger overholdes. 1. Sikkerhedsinstruktioner General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner Manualen indeholde de grundlæggende instruktioner, der skal følges under installation og drift. Manualen bør derfor læses af personale, der opstarter og betjener enheden. Forkert eller ukyndig installation kan medføre fatale ulykker eller skade på systemet. Installeres/aktiveres andre enheder/komponenter end CompTrol via printkort mister dit produkt garantien. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne, kan medføre skade på personer, miljø og systemet. Yderligere vil det medføre tab af garantikrav. Instruktionerne skal altid opbevares på samme sted som enheden. Kvalifikation- og uddannelse af personale Personalet, der har ansvaret for drift, vedligeholdelse, inspektion og installation, skal være behørigt kvalificeret til dette arbejde. Fejl pga. forkert installation kan medføre ulykke pga. elektrisk stød eller brand De sikkerhedsregler, der er fastsat i denne manual, skal overholdes Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne kan medføre fare for personalet, miljøet og systemet. Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne vil resultere i tab af eventuelle erstatningskrav. 3

4 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installation arbejde Anlægslederen skal sikre, at al vedligeholdelse, inspektion- og installationsarbejde udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, der har sat sig ind i systemet ved grundigt at læse manualen. Enheden/systemet skal afbrydes fra strømforsyningen, før ethvert arbejde påbegyndes og et advarselsskilt anbringes for at undgå at systemet uforvarende bliver genstartet. Kontroller, at enheden og systemet er afbrudt fra strømforsyningen. Før genstart, skal de forberedende foranstaltninger, der er skitseret i Installation / start-up udføres. Udstyret kan kun omdannes eller ændres efter konsultation med Stulz GmbH. Originale reservedele/tilbehør, der er godkendt af Stulz, er en garanti for sikkerhed. Defekte elektriske tilslutninger kan forårsage alvorlige ulykker og brand. Elektriske tilslutninger skal altid ske ved anvendelse af egnede kabler. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at kablerne er korrekt fastgjort, for at forhindre evt. mekaniske kræfter fra kablerne i at påvirke forbindelser inde i enheden. En defekt kabelforbindelse kan forårsage varmeproduktion inde i enheden, hvilket kan resultere i brand. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at elektriske kabler ikke ikke ødelægges af låg/servicedæksler. Fejlagtig installation af servicedækslet kan også forårsage varme i enheden, hvilket kan resultere i brand. Kun separate kredsløb må anvendes. Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne, der er beskrevet i denne manual er afgørende. Sikker drift af udstyret er kun sikret, hvis det anvendes i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger. De grænseværdier, der er fastsat i de tekniske data, må aldrig overskrides. 4

5 2. Om denne dokumentation Denne manual for CompTrol Interface 4web henvender sig til personer, der er fortrolige med installation og udstyr som CompTrol Interface 4web. Manualen beskriver enheden, hvordan den er tilsluttet og hvordan det grundlæggende udstyr fungerer. Desuden beskrives de grundlæggende funktioner og udvidet styring. 3. Om denne enhed 3.1 Tilsigtet brug CompTrol Interface 4web er en anordning til styring af air-condtion units via web. Op til fire (4) enheder kan styres af CompTrol Interface 4web. Du skal blot slutte enheden til fjernbetjenings buskabel på unitten og derefter sætte den op ved hjælp af software, der automatisk genkender CompTrol Interface 4web. Du kan bruge alle internet browsere til styring af enheden. 3.2 Produktpakke Tjek venligst, at din CompTrol Interface 4web pakke er komplet. Pakken skal indholde følgende: 5

6 3.3 Teknisk data Strømforsyning VAC / Hz / ca. 10W 4 x fjernbetjeningstilslutninger 2 omskiftere, 30VDC0 0,5A / 230VAC, 2A / RES (modstandsbelastning) 1 input 12-48VAC/DC4,7 k. ohm, opto-afkoblet Alle terminaler er fjederbelastet design LED status display: 2 x system status, 2 x output, 1 x input, 8 x BUS RJ45 Ethernet tilslutning 10/100 Mbit Real-tid ur med op til ca. 48 timers strømreserve ved strømafbrydelse DIN skinne installation til EN Antal indedele, der kan tilsluttes: 1-16 pr. BUS, men ikke mere end Dimensioner 3.5 Oversigt over tilslutninger og displays Oversigt over tilslutninger 1 Netværkstilsluting 2 Ekstern fejl /drift lockout 3 Centralt fejlrelæ 4 Temperaturalarm el. remote On/Off på ekstern unit 5 Strømforsyning 6 X/Y BUS 1 (fjernbetjening BUS) 7 X/Y BUS 2 (fjernbetjening BUS) 8 X/Y BUS 3 (fjernbetjening BUS) 9 X/Y BUS 4 (fjernbetjening BUS) Oversigt over display 10 Status grøn: Netværk og status display Blink rød: Flash memory adgang display 11 Lyser ved ekstern fejl eller aktiveret drift-lockout 12 Lyser ved central fejl 13 Lyser ved temperaturalarm eller remote On/Off 14 til 17 Grøn: data kopieres til BUS Rød, lang blink: korrupt data på BUS Rød, kort blink: fejlindikation for mindst én indedel 6

7 4. Installation 4.1 installation af enheden Enheden er designet til at monteres på en DIN skinne. Tryk den på plads på skinnen til der høres et klik 4.2 Tilslutning af enheden Tilslut enheden som vist i nedenstående tegning For hver fjernbetjenignsbus, skal der installeres en fortrådet fjernbetjening parallelt med Comp- Trol Interface 4web Tilslut aldrig en air-condition enhed, der allerede er i drift til en CompTrol interface 4Web der ikke har nogen strømforsyning. Hvis strømforsyningen til CompTrol interface 4Web svigter, skal bus-forbindelse til enheden være trukket ud, og kan kun genaktiveres, når strømforsyningen er afbrudt til begge enheder. Vi anbefaler brugen af en UPS. 7

8 4.3 Installation af web server Når du starter CompTrol Interface 4web op første gang skal Stulz Webserver opsætning udføres. Du vil finde dette på den medfølgende CD ROM eller på Isæt CD en og klik på STULZ webserver setup.exe 1. Tryk NEXT på velkomstsiden 2. Vælg din CompTrol Interface 4web og tryk NEXT 3. På næste side, skriv admin som brugernavn og password 4. Derefter kan du vælge, om du ønsker at få IP-adressen tildeles automatisk (DHCP), eller at tildelt en fast IP adresse automatisk eller manuelt. Vi anbefaler automatisk tildeling af den faste IP-adresse. På denne måde finder CompTrol interface 4Web automatisk en passende IP-adresse fra netværket, og gemmer den permanent. Enheden kan derefter altid tilgås via denne address. Skriv IP adressen ned, da den skal bruges senere, når du skal have adgang til CompTrol interface 4Web fra din webbrowser 5. Sæt hak i do not change settings i automatic update og Easy Access Konfiguration menu. Tryk derefter NEXT 6. Du kan indstille tiden manuelt eller automatisk Hvis du indstiller tiden manuet: Sæt hak Manuel i Time settings menuen, og skriv IP adressen på en NTP server Hvis du indstiller tiden automatisk: Sæt hak i do not change settings i Time settings menu. Tryk derefter NEXT 7. Derefter vælges tidzone og tryk NEXT En IP-adresse er en adresse i et computernetværk, der er baseret på Internet Protocol (IP). Enheder tilsluttet til netværket er tildelt til denne adresse, så de har en adresse og kan derfor tilgås. IP-adressen anvendes til at overføre data fra afsender til modtager. Ligesom en postadresse på en konvolut, har datapakker en IP-adresse, der klart identificere modtager. Baseret på denne adresse, kan "sorteringskontorer" - eller routere - beslutte, i hvilken retning data skal sendes. Den bedst kendte form for IPv4 adresser, der er almindelige i dag består af fire cifre, som kan være værdier fra 0 til 255 adskilt af et punktum, f.eks Fra et teknisk perspektiv, er adressen et 32-cifret (IPv4) binært tal. 8

9 8. Før indstillingerne sendes til CompTrol Interface 4web, vil en liste med dine indstillinger vises i displayet Hvis du er tilfreds med indstillingerne, trykkes NEXT. Indstillingerne sendes nu til CompTrol Interface 4web 9. Hvis der ikke opstår problemer, vil en beskeden Setup succesfull vises på skærmen Sæt hak boksen ved siden af Open CompTrol Interface 4web homepage og tryk FINISH. Standard browseren åbner og viser CompTrol Interface 4web hjemmeside. 9

10 5. Opsætning af CompTrol Interface 4web I dette afsnit antages det, at web-serveren er sat korrekt op på CompTrol interface 4Web. For mere information henvises til afsnittet 4.3. Installation af web-server på side Etablering af forbindelse For at etablere en lokal forbindelse, skal den computer, du bruger, og CompTrol interface 4Web have samme IP-adresseområde. Med andre ord skal de første 3 tal adskilt af punktummer i IP-adresserne være identiske. Eksempel: Computerens IP adresse: CompTrol interface 4Web IP adresse: Fortsæt for at etablere forbindelse: 1. Åbn din internetbrowser, fx. Mozilla, Firefox, Microsoft Explore eller Google Chrome 2. Tryk på adresse linjen og skriv CompTrol interface 4Web IP adresse. Tryk enter (knækpil) for at bekræfte. Du vil nu se oversigtssiden for CompTrol interface 4Web 10

11 5.2 Obligatoriske indstillinger Nu hvor du har oprettet en forbindelse til CompTrol interface 4Web, skal du først udføre et par grundlæggende indstillinger. For at gøre dette, skal du klikke på Indstillinger, og indtast "admin" som brugernavn og som adgangskoden, når du bliver bedt om det. Du vil nu se siden Indstillinger. (settings) Grundlæggende indstillinger Du kan give dit projekt et navn. Dette vil gøre dig i stand til at identificere de enkelte CompTrol interface 4Web enheder lettere, hvis du administrerer mere end én. For at gøre dette, skal du indtaste et navn i Projektnavn feltet (Project Name) og Tryk på Enter (knækpil) for at bekræfte. Projektetnavnet i emnelinjen i fejlmeddelelsen der sendes med definerer, hvilke Comp- Trol interface 4Web der er påvirket af denne fejl. Derfor bør du vælge et projekt navn, der gør det muligt, at projektet klart kan identificeres. Hertil kommer, at i denne skærm kan du vise eller skjule STULZ logoet og konfigurerer den digital input. Denne skærm giver dig også mulighed for at gemme en individuel fejltekst til det digitale input Navngiv din enhed De fire tilsluttede enheder eller grupper af enheder kan tildeles et navn, der klart identificerer den pågældende klimazone. 1. Indtast et navn for den første klimazone, tryk enter (knækpil) for at bekræfte 2. Vælg en passende adgang fra Device Series rullemenu 3. Indtast serienummeret på din enhed (eller på en enhed hvis du har en gruppe af dem), tryk enter (knækpil) for at bekræfte 4. Specificer hvorvidt en enhed i klimazonen har lameller flaps Dette gælder f.eks. for loftkassetter (FDT, FDTC) og vægmonteret units (SRK, FDK) 5. Specificer hvorvidt, i tillæg til den ønskede temperatur, du ønsker at den faktiske temperatur vises i displayet på den virtuelle fjernbetjening 6. Gentag trin 1-6 for alle enhederne 11

12 5.2.3 Status på Interface 4web (Master/Slave) For hver klimazone, skal du angive, om CompTrol interface 4Web skal forbindes til fjernbetjening på indedelene som master eller slave. Master: Kommunikation med unitten foregår via CompTrol interface 4Web. Hvis Slave fjernbetjening falder ud, kan Comp Trol interface 4Web stadig styre unitten, men ikke omvendt. Slave: Kommunikation med unitten foregår via master fjernbetjeningen. Hvis CompTrol interface 4Web falder ud, kan fjernbetjeningen stadig styre unitten, men ikke omvendt Vi anbefaler at vælge indstillingen slave, for så kan unitten stadig styres med fjernbetjeningen i tilfælde af fejl på CompTrol interface 4Web. For at gøre dette, skal du fjerne den relevante BUS fra CompTrol interface 4Web Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Remote / center indstilling giver dig mulighed for at angive, om CompTrol interface 4Web og en fortrådet fjernbetjening skal have samme ret til at styre klimaanlægget. Du kan også indstille en af disse to enheder til kun overvågningsfunktion. I dette tilfælde kan den kun se indstillingerne på den anden enhed, men ikke påvirke dem. På denne måde kan CompTrol interface 4Web eller fjernbetjening udelukkes fra drift. Du har følgende muligheder i rullemenuen: C: Center: Unitten styres af CompTrol Interface 4web. Fjernbetjeningen kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. R: Remtote: Unitten er styret af fjernbetjeningen. CompTrol Interface 4web kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. CR: Center/remote: Unitten styres både af CompTrol Interface 4web og fjernbetjening, det er muligt at styre driften med begge Visning af fejlbeskeder Du kan se enhver fejlbesked på siden indstillinger på CompTrol Interface 4web. Under normal drift vises teksten: No error (ingen fejl) i displayet for hver unit. I tilfælde af fejl, vil teksten Error (fejl) vises i displayet med rødt. Tryk på error vises så displayet på den igengværende fejl Tidsindstilling Hvis automatisk tidsindstilling ikke virker, kan du synkronisere tiden med browser tiden manuelt ved at trykke på tid og dato display nederst til venstre. 12

13 5.3 Styring af netværksindstillinger Et klik på network tager dig til netværksindstilling siden. Her kan du foretage indstillinger for IP adressen CompTrol interface 4Web IP-adresse bliver oprettet under web server setup, se "4.3. Installation af web-server "på side 9. Men på denne side kan du ændre disse indstillinger og tilpasse porten, subnet mask, gateway IP og DNS server IP, samt andre netværksindstillinger. Efter at have ændret en indstilling, tryk Apply settings 13

14 5.4 indstilling I -indstillinger, skal du konfigurere -server, så CompTrol interface 4Web er i stand til at sende s. For at kunne dette, skal der oprettes en -konto - for eksempel med en gratis -udbyder. Serveren skal opfylde følgende betingelser: Den skal ikke kræve SSL kryptering. CompTrol interface 4Web understøtter ikke SSL kryptering URL på den udgående mailserver skal være kendt Forsæt som følger med opsætning af serveren. Bekræft hver gang med tryk på enter (knækpil) 1. Skriv URL og port på server 2. Skriv et ønsket afsendernavn. Navnet vises som afsender på mails. 3. Skriv adressen hvorfra mails bliver sendt. Det skal være din mailkontos . F.eks.: 4. Skriv brugernavn og password på kontoen. Derefter kan du udfylde de 4 række med andre adresse, separeret med semikolon. (;) modtager adresser I tilfælde af fejl, vil modtagerer modtage en med en fejlkode, BUS forbindelse og adresse. E.mailen vil indeholde et link til Stulz fejlkodedatabase. Hvis en udedel er tilsluttet, vil en indeholde en individuel, gemt tekst for denne enhed. (se afsnit 5.2 påkrævede indstillinger ). For at teste dine indstillinger, følg venligst nedenstående. tryk enter for at bekræfte (knækpil) 1. Indtast den ønskede adresse 2. Send en eller flere testmails. Tryk send test efter hver adresse, så testmailen sendes til den valgte adresse. 3. Tjek den relevante mailboks for at se, om en er korrekt sendt. 14

15 5.5 Temperaturalarm Temperaturalarmfunktionen gør det muligt at indstille 3 temperaturgrænser for hver klimazone, én minimum temperatur og to maksimum temperaturer. Min. temp.: Temperaturalarmen udløses og en sendes hvis temperaturen falder til under den fastsatte grænse. unitten fortsætter med at køre uden afbrydelse i den valgte drift. Max. temp 1.: Temperaturalarmen udløses hvis temperaturen kommer over den fastsatte grænse. i køledrift skifter unitten til højeste ventilatorhastighed. Hvis sekventering er aktiveret, er alle tilgængelige units tændt, men ingen er sendt. Max. temp. 2.: Hvis temperaturen overskrides i henhold til ovenstående, sendes en . Hvis en udedel er valgt til sekventeringsdrift, bruges et output med remote On/Off funktion for denne unit, i stedet for en temperaturalarm 5.6 Sekventering Sekventeringsfunktionen muliggør skift baseret på tid, fejl og temperatur mellem units i forskellige klimazoner, hvis de befinder sig i samme rum. 2-4 klimazoner og en udedel kan køre i sekventeringsdrift Hvis en temperaturalarm udløses i køledrift, vil alle tilgængelige sekventeringsunits skifte til højeste ventilatorhastighed. Sæt hak i sekventeringstest for at starte test. Systemet skifter mellem de valgte units i en 3 minutters rytme i en periode på 30 minutter. For brug af sekventeringsdrif: 1. Indtast hvor mange units, der skal køre samtidigt i sekventeringsmode 2. Indtast den tid (1-255 timer) hvorefter overgangen skal finde sted. 15

16 3. Angiv, om hver enkelt unit bør indgå i sekventeringen. Units, der ikke indgår i sekventering kan fortsat køre uafhængigt. Drifttiden fra tilslutningen til CompTrol interface 4Web tælles for hver unit. Hvis tildelingen af units med sekventering ændres, vil driftstiden på unitten kompenserer automatisk, da unitten med den korteste driftstid startes først og kører længest. I sekventeringsdrift vil output for temperaturalarm blive remote On/Off for en udedel, hvis den er valgt til sekventering. I dette tilfælde bliver det digitale input automatisk alarminput på udedelen. (Lockout funktion kan så ikke længere vælges). 5.7 Gem service partner På Service Partner siden kan du gemme kundeservice detaljer 5.8 Tildeling af brugerrettigheder Op til fem brugere kan sættes op i CompTrol interface 4Web. Disse brugere kan tildeles adgangsrettigheder til forskellige klimazoner, som de kan overvåge og kontrollere. Desuden kan de enkelte brugere godkendes som en administrator. Administratorer kan ændre alle indstillinger af CompTrol interface 4Web og de kan styre brugere. Klik user management (Brugerstyring) til at oprette brugere. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste admin som brugernavn og password. Opsætning af bruger: 1. Indtast navn i User feltet, tryk enter for at bekræfte 2. Indtast password for denne bruger, tryk enter for at bekræfte 3. Sæt hak ud for hver unit, brugeren skal have adgang til 4. tryk save (gem) 16

17 Det er vigtigt, at du tildeler administrator adgangsrettigheder til mindst én bruger, eller blot oprette en administrator. Ellers vil der ikke længere være nogen adgang til indstillinger, eller til brugerstyring. 5. Gentag trin 1-3 for hver bruger du ønsker at oprette Standardbruger/standard password er: admin/admin User1/User1 User2/User2 User3/USer3 User4/User4 Disse password bør ændres for din egen sikkerhed. 17

18 6 DRIFT 6.1 Oversigtsiden For at få adgang til web-interface på CompTrol Interface 4Web, skal du angive IP-adresse, som du har defineret i løbet af web server setup, i adresselinjen i din browser. (Se 4.3. Installation af web-server på side 8) Du kan gemme hjemmesiden som et bogmærke i din browser. Første gang du starter web interface, vil du blive bedt om at indtaste et serienummer. Denne forespørgselsmeddelelse er under den virtuelle fjernbetjening. Hvis du ikke indtaster noget her, vil alle fjernbetjeninger forblive grå. Dererfter vises oversigtssiden: Dette skærmbillede viser et eksempel på de virtuelle fjernbetjeninger. Her får du et overblik, over hvilke enheder der er i drift, hvilken tilstand de kører i, hvilke temperaturer og ventilatorhastigheder der er indstillet, og hvilke units, der kører i sekventerings-mode. Eventuelle fejlmeddelelser vises også her. Klik på en af de virtuelle fjernbetjeninger for at forstørre den og angive indstillinger for det. Før du kan foretage ændringer, vil du blive bedt om dit brugernavn og kodeord. (Se 5.8. Tildeling af bruger adgangsret på side 16) 18

19 6.2 Den virtuelle fjernbetjening Den forstørrede fjernbetjening tilbyder næsten de samme brugerfunktioner som den fortrådet fjernbetjening 1. On/Off, tænder og slukker unitten 2. Indstilling Her kan du indstille drift. Følgende drift er tilgængelig: Varme: orange Ventilation: Grøn Køling: Lys blå Affugtning: Mørk blå Driften kan så ses på baggrundsfarven på den virtuelle fjernbetjening 3. Indstilling af ventilatorhastighed. Skifter mellem de tre ventilatorhastigheder 4. Justering af lameller. Skifter stadie på lameller. Unitten skal være aktiveret for styring af lameller (se 5.2 ) 5. Justering af temperatur. Justering af temperatur - op og ned i interval på 0,5 C (hvis en RC-EX 1 er tilsluttet: C, med RC-E5: 16/18-30 C, alt efter drift). 6. Ønsket temperaturdisplay Den aktuelt indstillede ønskede temperatur 7. Faktisk temperaturdisplay Viser den aktuelle rumtemperatur. Enheden skal være aktiveret for visning af rumtemperatur, se lamelposition Viser den faktiske position på lameller 19

20 9. Driftdisplay Viser den aktuelle drift sammen med baggrundsfarven 10. Ventilatorhastighed Viser den aktuelle ventilatorhastighed 11. Fejldisplay Viser fejl med rødt i tilfælde af en fejl. Tryk på error åbner et vindue med fejlvisning 12. Visning af alle genkendte units Her vil du se alle enheder (maks. 16) i denne klimazone, der har din adresse, som blev fundet under den automatiske bus-scanning. Enheden med adresse 255A betegner en slave fjernbetjening med en temperaturføler, der ikke bliver brugt. Displayet 49,5 C er derfor normalt. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre forsinkelser efter tryk på en tast, pga. signalforsinkelse på BUS. I sjældne tilfælde kan der gå op til 120 sekunder. (Du kan opdatere siden ved tryk på F5) I sjældne tilfælde kan der opstå visningsproblemer med den virtuelle fjernbetjening. Genindlæs siden og log på igen 20

21 6.3 Tidsskift CompTrol interface 4Web giver dig mulighed for at lagre op til fire forskellige tidsskift per dag for hver klimazone. Indstil et tidsskift: 1. Vælg et af de 4 farvede tidsskiftspunkter 2. I feltet under tidsskiftsoversigten indtastes et tidspunkt, eller træk skyderen (pilehoved) til det ønskede tidspunkt (med 10 minutters øgning). 3. Med E tasten indstilles et switch-on tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med A tasten indstilles et switch-off tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med X tasten fjernes et switch tidspunkt fra den ønskede dag i din valgte farve (den pågældende dag har en farvet baggrund, men denne bruges ikke til at vælge tidsskiftspunkter). 4. Gentag trin 1-3 for hver klimazone Indstil ikke tidsskiftspunkter for klimazoner, der kører sekventering. Dette vil afbryde sekventeringen! 6.4 Logs I logfilerne, er de sidste ti sendte s, opståede fejl og aktuelle udestående fejl opført. 21

22 log De sidste 10 s er vist i dato, tid, status, modtager, emne og besked rækkefølge. s med status 0 er blevet sendt korrekt. Status -61 betyder, at det ikke var muligt at få forbindelse til serveren. Alle andre statusmeddelelser, der måtte opstå, (501, 502 el. lign.) er standart SMTP statusmeddelelser og højst sandsynligt en transmissionsfejl. 6.5 Alarmhistorik Alle opståede alarmer vil blive gemt i denne alarmhistorik 6.6 Aktuelle fejl Alle udestående fejl vises. Derudover kan du åbne STULZ fejlkode database, der indeholder de aktuelle fejl ved hjælp af? knappen. 22

23 7. MODBUS Modbus er en kommunikationsprotokol. Det sker i form af et master / slave system, hvor en master (BMS / PLC) kan tilsluttes til flere slaver (CompTrol interface 4Web). CompTrol Interface 4Web understøtter driftsformen Modbus TCP. Dette kører i et LAN via port bit variabler (kort, binære) overføres. CompTrol Interface 4Web understøtter følgende Modbusfunktioner: 03 Read Holding Registers 06 Write Single Registres 16 Write Multiple Registers 23 Read/Write Multiple registers Du kan finde yderligere informationer om Modbus specifikationer på VIGTIGT! Overholdelse af følgende minimumskrav for afstemningstider er afgørende: 1 enhed = 4200 ms, 2 enheder = 4800 ms, 3 enheder = 5400 ms, 4 eller flere = n * 600 ms 7.1 Adressering Register beregning Hver enhed / datapunkt i modbusprotokollen skal have et unikt register. Dette omfatter også alle air-conditionenheder, der er tilsluttet CompTrol Interface 4Web. Du kan nemt definere dette registrere ved hjælp af vores HTML værktøj til register beregning. Du finder værktøjet på den medfølgende cd, eller få det fra e-stulz på For beregning af adresserne: 1. Åbn værktøjet i din browser 2. I BUS feltet indtastes en af de 4 fjernbetjenings BUS forbindelser på CompTrol Interface 4Web hvortil unitten er tilsluttet (1, 2, 3) 3. Find indedeladressen på din enhed. Du vil finde dette på drejeknappen på indedelens board eller på SC-BIKN-E adapter boardet. 4. Se i adressetabellen og find den fjernbetjenings BUS adresse, der er den samme som indedelens adresse. Du kan finde tabellen i eller på den medfølgende CD. 5. Indstast fjernbetjenings BUS adressen i unit feltet. 6. Indtast Register (funktion), der skal behandles. Du vil finde dette i Registrer beregning på side 23 eller på den medfølgende CD. 7. Tryk Compute Address Du vil nu blive vist en BMS-adresse, hvor du via Modbus kan behandle funktionen. 23

24 7.1.2 Adresse beregningstabel 24

25 7.1.3 Datapunkt liste 8. Problemløsning Hvis CompTrol Interface 4Web mister forbindelsen til en klimazone, fx på grund af en strømafbrydelse, vises meddelelsen: Forbindelsen til alle enheder tabt på bus xx er sendt via og gemmes i loggen. Den virtuelle fjernbetjening til denne klimazone forsvinder fra displayet. I tilfælde af forbindelsesproblemer, skal du kontrollere master / slave indstillingerne. Efter opstart, opgraderinger eller strømudfald, afbryd spænding til alle units og CompTrol Interface 4Web og tænd derefter igen. Efter dette, skal du vente på BUS scanning (ca. 2 min). 25

26 26

27 27

28 28

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere.

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på tilføj konto Tryk på andre Vælg tilføj E-mailkonto Indtast dit Navn Indtast din E-mail f.eks. info@domæne.dk. Adgangskode

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere