CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk"

Transkript

1 Version CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

2 Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale... 3 Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes... 3 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installationsarbejde... 4 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Om denne dokumentation Om denne enhed Tilsigtet brug Produktpakke Teknisk data Dimensioner Oversigt over tilslutninger og displays Installation installation af enheden Tilslutning af enheden Installation af web server Opsætning af CompTrol Interface 4web Etablering af forbindelse Obligatoriske indstillinger Grundlæggende indstillinger Navngiv din enhed Status på Interface 4web (Master/Slave) Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Visning af fejlbeskeder Tidsindstilling Styring af netværksindstillinger indstilling modtager adresser Temperaturalarm Sekventering Gem service partner Tildeling af brugerrettigheder Drift Oversigtsiden Den virtuelle fjernbetjening Tidsskift Logs log Alarmhistorik Aktuelle fejl MODBUS Adressering Register beregning Adresse beregningstabel Datapunkt liste Problemløsning Declaration of Comformity

3 Læs venligst denne manual grundigt og vær opmærksom på instruktionerne inden installering og ibrugtagning af CompTrol. Det er meget vigtigt at nedenstående sikkerhedinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger overholdes. 1. Sikkerhedsinstruktioner General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner Manualen indeholde de grundlæggende instruktioner, der skal følges under installation og drift. Manualen bør derfor læses af personale, der opstarter og betjener enheden. Forkert eller ukyndig installation kan medføre fatale ulykker eller skade på systemet. Installeres/aktiveres andre enheder/komponenter end CompTrol via printkort mister dit produkt garantien. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne, kan medføre skade på personer, miljø og systemet. Yderligere vil det medføre tab af garantikrav. Instruktionerne skal altid opbevares på samme sted som enheden. Kvalifikation- og uddannelse af personale Personalet, der har ansvaret for drift, vedligeholdelse, inspektion og installation, skal være behørigt kvalificeret til dette arbejde. Fejl pga. forkert installation kan medføre ulykke pga. elektrisk stød eller brand De sikkerhedsregler, der er fastsat i denne manual, skal overholdes Fare hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne kan medføre fare for personalet, miljøet og systemet. Manglende overholdelse af sikkerhedsforeskrifterne vil resultere i tab af eventuelle erstatningskrav. 3

4 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, inspektion og installation arbejde Anlægslederen skal sikre, at al vedligeholdelse, inspektion- og installationsarbejde udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, der har sat sig ind i systemet ved grundigt at læse manualen. Enheden/systemet skal afbrydes fra strømforsyningen, før ethvert arbejde påbegyndes og et advarselsskilt anbringes for at undgå at systemet uforvarende bliver genstartet. Kontroller, at enheden og systemet er afbrudt fra strømforsyningen. Før genstart, skal de forberedende foranstaltninger, der er skitseret i Installation / start-up udføres. Udstyret kan kun omdannes eller ændres efter konsultation med Stulz GmbH. Originale reservedele/tilbehør, der er godkendt af Stulz, er en garanti for sikkerhed. Defekte elektriske tilslutninger kan forårsage alvorlige ulykker og brand. Elektriske tilslutninger skal altid ske ved anvendelse af egnede kabler. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at kablerne er korrekt fastgjort, for at forhindre evt. mekaniske kræfter fra kablerne i at påvirke forbindelser inde i enheden. En defekt kabelforbindelse kan forårsage varmeproduktion inde i enheden, hvilket kan resultere i brand. Der skal udvises forsigtighed for at sikre, at elektriske kabler ikke ikke ødelægges af låg/servicedæksler. Fejlagtig installation af servicedækslet kan også forårsage varme i enheden, hvilket kan resultere i brand. Kun separate kredsløb må anvendes. Yderligere sikkerhedsforanstaltninger Overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne, der er beskrevet i denne manual er afgørende. Sikker drift af udstyret er kun sikret, hvis det anvendes i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger. De grænseværdier, der er fastsat i de tekniske data, må aldrig overskrides. 4

5 2. Om denne dokumentation Denne manual for CompTrol Interface 4web henvender sig til personer, der er fortrolige med installation og udstyr som CompTrol Interface 4web. Manualen beskriver enheden, hvordan den er tilsluttet og hvordan det grundlæggende udstyr fungerer. Desuden beskrives de grundlæggende funktioner og udvidet styring. 3. Om denne enhed 3.1 Tilsigtet brug CompTrol Interface 4web er en anordning til styring af air-condtion units via web. Op til fire (4) enheder kan styres af CompTrol Interface 4web. Du skal blot slutte enheden til fjernbetjenings buskabel på unitten og derefter sætte den op ved hjælp af software, der automatisk genkender CompTrol Interface 4web. Du kan bruge alle internet browsere til styring af enheden. 3.2 Produktpakke Tjek venligst, at din CompTrol Interface 4web pakke er komplet. Pakken skal indholde følgende: 5

6 3.3 Teknisk data Strømforsyning VAC / Hz / ca. 10W 4 x fjernbetjeningstilslutninger 2 omskiftere, 30VDC0 0,5A / 230VAC, 2A / RES (modstandsbelastning) 1 input 12-48VAC/DC4,7 k. ohm, opto-afkoblet Alle terminaler er fjederbelastet design LED status display: 2 x system status, 2 x output, 1 x input, 8 x BUS RJ45 Ethernet tilslutning 10/100 Mbit Real-tid ur med op til ca. 48 timers strømreserve ved strømafbrydelse DIN skinne installation til EN Antal indedele, der kan tilsluttes: 1-16 pr. BUS, men ikke mere end Dimensioner 3.5 Oversigt over tilslutninger og displays Oversigt over tilslutninger 1 Netværkstilsluting 2 Ekstern fejl /drift lockout 3 Centralt fejlrelæ 4 Temperaturalarm el. remote On/Off på ekstern unit 5 Strømforsyning 6 X/Y BUS 1 (fjernbetjening BUS) 7 X/Y BUS 2 (fjernbetjening BUS) 8 X/Y BUS 3 (fjernbetjening BUS) 9 X/Y BUS 4 (fjernbetjening BUS) Oversigt over display 10 Status grøn: Netværk og status display Blink rød: Flash memory adgang display 11 Lyser ved ekstern fejl eller aktiveret drift-lockout 12 Lyser ved central fejl 13 Lyser ved temperaturalarm eller remote On/Off 14 til 17 Grøn: data kopieres til BUS Rød, lang blink: korrupt data på BUS Rød, kort blink: fejlindikation for mindst én indedel 6

7 4. Installation 4.1 installation af enheden Enheden er designet til at monteres på en DIN skinne. Tryk den på plads på skinnen til der høres et klik 4.2 Tilslutning af enheden Tilslut enheden som vist i nedenstående tegning For hver fjernbetjenignsbus, skal der installeres en fortrådet fjernbetjening parallelt med Comp- Trol Interface 4web Tilslut aldrig en air-condition enhed, der allerede er i drift til en CompTrol interface 4Web der ikke har nogen strømforsyning. Hvis strømforsyningen til CompTrol interface 4Web svigter, skal bus-forbindelse til enheden være trukket ud, og kan kun genaktiveres, når strømforsyningen er afbrudt til begge enheder. Vi anbefaler brugen af en UPS. 7

8 4.3 Installation af web server Når du starter CompTrol Interface 4web op første gang skal Stulz Webserver opsætning udføres. Du vil finde dette på den medfølgende CD ROM eller på Isæt CD en og klik på STULZ webserver setup.exe 1. Tryk NEXT på velkomstsiden 2. Vælg din CompTrol Interface 4web og tryk NEXT 3. På næste side, skriv admin som brugernavn og password 4. Derefter kan du vælge, om du ønsker at få IP-adressen tildeles automatisk (DHCP), eller at tildelt en fast IP adresse automatisk eller manuelt. Vi anbefaler automatisk tildeling af den faste IP-adresse. På denne måde finder CompTrol interface 4Web automatisk en passende IP-adresse fra netværket, og gemmer den permanent. Enheden kan derefter altid tilgås via denne address. Skriv IP adressen ned, da den skal bruges senere, når du skal have adgang til CompTrol interface 4Web fra din webbrowser 5. Sæt hak i do not change settings i automatic update og Easy Access Konfiguration menu. Tryk derefter NEXT 6. Du kan indstille tiden manuelt eller automatisk Hvis du indstiller tiden manuet: Sæt hak Manuel i Time settings menuen, og skriv IP adressen på en NTP server Hvis du indstiller tiden automatisk: Sæt hak i do not change settings i Time settings menu. Tryk derefter NEXT 7. Derefter vælges tidzone og tryk NEXT En IP-adresse er en adresse i et computernetværk, der er baseret på Internet Protocol (IP). Enheder tilsluttet til netværket er tildelt til denne adresse, så de har en adresse og kan derfor tilgås. IP-adressen anvendes til at overføre data fra afsender til modtager. Ligesom en postadresse på en konvolut, har datapakker en IP-adresse, der klart identificere modtager. Baseret på denne adresse, kan "sorteringskontorer" - eller routere - beslutte, i hvilken retning data skal sendes. Den bedst kendte form for IPv4 adresser, der er almindelige i dag består af fire cifre, som kan være værdier fra 0 til 255 adskilt af et punktum, f.eks Fra et teknisk perspektiv, er adressen et 32-cifret (IPv4) binært tal. 8

9 8. Før indstillingerne sendes til CompTrol Interface 4web, vil en liste med dine indstillinger vises i displayet Hvis du er tilfreds med indstillingerne, trykkes NEXT. Indstillingerne sendes nu til CompTrol Interface 4web 9. Hvis der ikke opstår problemer, vil en beskeden Setup succesfull vises på skærmen Sæt hak boksen ved siden af Open CompTrol Interface 4web homepage og tryk FINISH. Standard browseren åbner og viser CompTrol Interface 4web hjemmeside. 9

10 5. Opsætning af CompTrol Interface 4web I dette afsnit antages det, at web-serveren er sat korrekt op på CompTrol interface 4Web. For mere information henvises til afsnittet 4.3. Installation af web-server på side Etablering af forbindelse For at etablere en lokal forbindelse, skal den computer, du bruger, og CompTrol interface 4Web have samme IP-adresseområde. Med andre ord skal de første 3 tal adskilt af punktummer i IP-adresserne være identiske. Eksempel: Computerens IP adresse: CompTrol interface 4Web IP adresse: Fortsæt for at etablere forbindelse: 1. Åbn din internetbrowser, fx. Mozilla, Firefox, Microsoft Explore eller Google Chrome 2. Tryk på adresse linjen og skriv CompTrol interface 4Web IP adresse. Tryk enter (knækpil) for at bekræfte. Du vil nu se oversigtssiden for CompTrol interface 4Web 10

11 5.2 Obligatoriske indstillinger Nu hvor du har oprettet en forbindelse til CompTrol interface 4Web, skal du først udføre et par grundlæggende indstillinger. For at gøre dette, skal du klikke på Indstillinger, og indtast "admin" som brugernavn og som adgangskoden, når du bliver bedt om det. Du vil nu se siden Indstillinger. (settings) Grundlæggende indstillinger Du kan give dit projekt et navn. Dette vil gøre dig i stand til at identificere de enkelte CompTrol interface 4Web enheder lettere, hvis du administrerer mere end én. For at gøre dette, skal du indtaste et navn i Projektnavn feltet (Project Name) og Tryk på Enter (knækpil) for at bekræfte. Projektetnavnet i emnelinjen i fejlmeddelelsen der sendes med definerer, hvilke Comp- Trol interface 4Web der er påvirket af denne fejl. Derfor bør du vælge et projekt navn, der gør det muligt, at projektet klart kan identificeres. Hertil kommer, at i denne skærm kan du vise eller skjule STULZ logoet og konfigurerer den digital input. Denne skærm giver dig også mulighed for at gemme en individuel fejltekst til det digitale input Navngiv din enhed De fire tilsluttede enheder eller grupper af enheder kan tildeles et navn, der klart identificerer den pågældende klimazone. 1. Indtast et navn for den første klimazone, tryk enter (knækpil) for at bekræfte 2. Vælg en passende adgang fra Device Series rullemenu 3. Indtast serienummeret på din enhed (eller på en enhed hvis du har en gruppe af dem), tryk enter (knækpil) for at bekræfte 4. Specificer hvorvidt en enhed i klimazonen har lameller flaps Dette gælder f.eks. for loftkassetter (FDT, FDTC) og vægmonteret units (SRK, FDK) 5. Specificer hvorvidt, i tillæg til den ønskede temperatur, du ønsker at den faktiske temperatur vises i displayet på den virtuelle fjernbetjening 6. Gentag trin 1-6 for alle enhederne 11

12 5.2.3 Status på Interface 4web (Master/Slave) For hver klimazone, skal du angive, om CompTrol interface 4Web skal forbindes til fjernbetjening på indedelene som master eller slave. Master: Kommunikation med unitten foregår via CompTrol interface 4Web. Hvis Slave fjernbetjening falder ud, kan Comp Trol interface 4Web stadig styre unitten, men ikke omvendt. Slave: Kommunikation med unitten foregår via master fjernbetjeningen. Hvis CompTrol interface 4Web falder ud, kan fjernbetjeningen stadig styre unitten, men ikke omvendt Vi anbefaler at vælge indstillingen slave, for så kan unitten stadig styres med fjernbetjeningen i tilfælde af fejl på CompTrol interface 4Web. For at gøre dette, skal du fjerne den relevante BUS fra CompTrol interface 4Web Interface mode 4web (fjern/center indstilling) Remote / center indstilling giver dig mulighed for at angive, om CompTrol interface 4Web og en fortrådet fjernbetjening skal have samme ret til at styre klimaanlægget. Du kan også indstille en af disse to enheder til kun overvågningsfunktion. I dette tilfælde kan den kun se indstillingerne på den anden enhed, men ikke påvirke dem. På denne måde kan CompTrol interface 4Web eller fjernbetjening udelukkes fra drift. Du har følgende muligheder i rullemenuen: C: Center: Unitten styres af CompTrol Interface 4web. Fjernbetjeningen kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. R: Remtote: Unitten er styret af fjernbetjeningen. CompTrol Interface 4web kan kun vise indstillingerne - ikke ændre dem. CR: Center/remote: Unitten styres både af CompTrol Interface 4web og fjernbetjening, det er muligt at styre driften med begge Visning af fejlbeskeder Du kan se enhver fejlbesked på siden indstillinger på CompTrol Interface 4web. Under normal drift vises teksten: No error (ingen fejl) i displayet for hver unit. I tilfælde af fejl, vil teksten Error (fejl) vises i displayet med rødt. Tryk på error vises så displayet på den igengværende fejl Tidsindstilling Hvis automatisk tidsindstilling ikke virker, kan du synkronisere tiden med browser tiden manuelt ved at trykke på tid og dato display nederst til venstre. 12

13 5.3 Styring af netværksindstillinger Et klik på network tager dig til netværksindstilling siden. Her kan du foretage indstillinger for IP adressen CompTrol interface 4Web IP-adresse bliver oprettet under web server setup, se "4.3. Installation af web-server "på side 9. Men på denne side kan du ændre disse indstillinger og tilpasse porten, subnet mask, gateway IP og DNS server IP, samt andre netværksindstillinger. Efter at have ændret en indstilling, tryk Apply settings 13

14 5.4 indstilling I -indstillinger, skal du konfigurere -server, så CompTrol interface 4Web er i stand til at sende s. For at kunne dette, skal der oprettes en -konto - for eksempel med en gratis -udbyder. Serveren skal opfylde følgende betingelser: Den skal ikke kræve SSL kryptering. CompTrol interface 4Web understøtter ikke SSL kryptering URL på den udgående mailserver skal være kendt Forsæt som følger med opsætning af serveren. Bekræft hver gang med tryk på enter (knækpil) 1. Skriv URL og port på server 2. Skriv et ønsket afsendernavn. Navnet vises som afsender på mails. 3. Skriv adressen hvorfra mails bliver sendt. Det skal være din mailkontos . F.eks.: 4. Skriv brugernavn og password på kontoen. Derefter kan du udfylde de 4 række med andre adresse, separeret med semikolon. (;) modtager adresser I tilfælde af fejl, vil modtagerer modtage en med en fejlkode, BUS forbindelse og adresse. E.mailen vil indeholde et link til Stulz fejlkodedatabase. Hvis en udedel er tilsluttet, vil en indeholde en individuel, gemt tekst for denne enhed. (se afsnit 5.2 påkrævede indstillinger ). For at teste dine indstillinger, følg venligst nedenstående. tryk enter for at bekræfte (knækpil) 1. Indtast den ønskede adresse 2. Send en eller flere testmails. Tryk send test efter hver adresse, så testmailen sendes til den valgte adresse. 3. Tjek den relevante mailboks for at se, om en er korrekt sendt. 14

15 5.5 Temperaturalarm Temperaturalarmfunktionen gør det muligt at indstille 3 temperaturgrænser for hver klimazone, én minimum temperatur og to maksimum temperaturer. Min. temp.: Temperaturalarmen udløses og en sendes hvis temperaturen falder til under den fastsatte grænse. unitten fortsætter med at køre uden afbrydelse i den valgte drift. Max. temp 1.: Temperaturalarmen udløses hvis temperaturen kommer over den fastsatte grænse. i køledrift skifter unitten til højeste ventilatorhastighed. Hvis sekventering er aktiveret, er alle tilgængelige units tændt, men ingen er sendt. Max. temp. 2.: Hvis temperaturen overskrides i henhold til ovenstående, sendes en . Hvis en udedel er valgt til sekventeringsdrift, bruges et output med remote On/Off funktion for denne unit, i stedet for en temperaturalarm 5.6 Sekventering Sekventeringsfunktionen muliggør skift baseret på tid, fejl og temperatur mellem units i forskellige klimazoner, hvis de befinder sig i samme rum. 2-4 klimazoner og en udedel kan køre i sekventeringsdrift Hvis en temperaturalarm udløses i køledrift, vil alle tilgængelige sekventeringsunits skifte til højeste ventilatorhastighed. Sæt hak i sekventeringstest for at starte test. Systemet skifter mellem de valgte units i en 3 minutters rytme i en periode på 30 minutter. For brug af sekventeringsdrif: 1. Indtast hvor mange units, der skal køre samtidigt i sekventeringsmode 2. Indtast den tid (1-255 timer) hvorefter overgangen skal finde sted. 15

16 3. Angiv, om hver enkelt unit bør indgå i sekventeringen. Units, der ikke indgår i sekventering kan fortsat køre uafhængigt. Drifttiden fra tilslutningen til CompTrol interface 4Web tælles for hver unit. Hvis tildelingen af units med sekventering ændres, vil driftstiden på unitten kompenserer automatisk, da unitten med den korteste driftstid startes først og kører længest. I sekventeringsdrift vil output for temperaturalarm blive remote On/Off for en udedel, hvis den er valgt til sekventering. I dette tilfælde bliver det digitale input automatisk alarminput på udedelen. (Lockout funktion kan så ikke længere vælges). 5.7 Gem service partner På Service Partner siden kan du gemme kundeservice detaljer 5.8 Tildeling af brugerrettigheder Op til fem brugere kan sættes op i CompTrol interface 4Web. Disse brugere kan tildeles adgangsrettigheder til forskellige klimazoner, som de kan overvåge og kontrollere. Desuden kan de enkelte brugere godkendes som en administrator. Administratorer kan ændre alle indstillinger af CompTrol interface 4Web og de kan styre brugere. Klik user management (Brugerstyring) til at oprette brugere. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste admin som brugernavn og password. Opsætning af bruger: 1. Indtast navn i User feltet, tryk enter for at bekræfte 2. Indtast password for denne bruger, tryk enter for at bekræfte 3. Sæt hak ud for hver unit, brugeren skal have adgang til 4. tryk save (gem) 16

17 Det er vigtigt, at du tildeler administrator adgangsrettigheder til mindst én bruger, eller blot oprette en administrator. Ellers vil der ikke længere være nogen adgang til indstillinger, eller til brugerstyring. 5. Gentag trin 1-3 for hver bruger du ønsker at oprette Standardbruger/standard password er: admin/admin User1/User1 User2/User2 User3/USer3 User4/User4 Disse password bør ændres for din egen sikkerhed. 17

18 6 DRIFT 6.1 Oversigtsiden For at få adgang til web-interface på CompTrol Interface 4Web, skal du angive IP-adresse, som du har defineret i løbet af web server setup, i adresselinjen i din browser. (Se 4.3. Installation af web-server på side 8) Du kan gemme hjemmesiden som et bogmærke i din browser. Første gang du starter web interface, vil du blive bedt om at indtaste et serienummer. Denne forespørgselsmeddelelse er under den virtuelle fjernbetjening. Hvis du ikke indtaster noget her, vil alle fjernbetjeninger forblive grå. Dererfter vises oversigtssiden: Dette skærmbillede viser et eksempel på de virtuelle fjernbetjeninger. Her får du et overblik, over hvilke enheder der er i drift, hvilken tilstand de kører i, hvilke temperaturer og ventilatorhastigheder der er indstillet, og hvilke units, der kører i sekventerings-mode. Eventuelle fejlmeddelelser vises også her. Klik på en af de virtuelle fjernbetjeninger for at forstørre den og angive indstillinger for det. Før du kan foretage ændringer, vil du blive bedt om dit brugernavn og kodeord. (Se 5.8. Tildeling af bruger adgangsret på side 16) 18

19 6.2 Den virtuelle fjernbetjening Den forstørrede fjernbetjening tilbyder næsten de samme brugerfunktioner som den fortrådet fjernbetjening 1. On/Off, tænder og slukker unitten 2. Indstilling Her kan du indstille drift. Følgende drift er tilgængelig: Varme: orange Ventilation: Grøn Køling: Lys blå Affugtning: Mørk blå Driften kan så ses på baggrundsfarven på den virtuelle fjernbetjening 3. Indstilling af ventilatorhastighed. Skifter mellem de tre ventilatorhastigheder 4. Justering af lameller. Skifter stadie på lameller. Unitten skal være aktiveret for styring af lameller (se 5.2 ) 5. Justering af temperatur. Justering af temperatur - op og ned i interval på 0,5 C (hvis en RC-EX 1 er tilsluttet: C, med RC-E5: 16/18-30 C, alt efter drift). 6. Ønsket temperaturdisplay Den aktuelt indstillede ønskede temperatur 7. Faktisk temperaturdisplay Viser den aktuelle rumtemperatur. Enheden skal være aktiveret for visning af rumtemperatur, se lamelposition Viser den faktiske position på lameller 19

20 9. Driftdisplay Viser den aktuelle drift sammen med baggrundsfarven 10. Ventilatorhastighed Viser den aktuelle ventilatorhastighed 11. Fejldisplay Viser fejl med rødt i tilfælde af en fejl. Tryk på error åbner et vindue med fejlvisning 12. Visning af alle genkendte units Her vil du se alle enheder (maks. 16) i denne klimazone, der har din adresse, som blev fundet under den automatiske bus-scanning. Enheden med adresse 255A betegner en slave fjernbetjening med en temperaturføler, der ikke bliver brugt. Displayet 49,5 C er derfor normalt. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre forsinkelser efter tryk på en tast, pga. signalforsinkelse på BUS. I sjældne tilfælde kan der gå op til 120 sekunder. (Du kan opdatere siden ved tryk på F5) I sjældne tilfælde kan der opstå visningsproblemer med den virtuelle fjernbetjening. Genindlæs siden og log på igen 20

21 6.3 Tidsskift CompTrol interface 4Web giver dig mulighed for at lagre op til fire forskellige tidsskift per dag for hver klimazone. Indstil et tidsskift: 1. Vælg et af de 4 farvede tidsskiftspunkter 2. I feltet under tidsskiftsoversigten indtastes et tidspunkt, eller træk skyderen (pilehoved) til det ønskede tidspunkt (med 10 minutters øgning). 3. Med E tasten indstilles et switch-on tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med A tasten indstilles et switch-off tidspunkt på den ønskede dag i din valgte farve Med X tasten fjernes et switch tidspunkt fra den ønskede dag i din valgte farve (den pågældende dag har en farvet baggrund, men denne bruges ikke til at vælge tidsskiftspunkter). 4. Gentag trin 1-3 for hver klimazone Indstil ikke tidsskiftspunkter for klimazoner, der kører sekventering. Dette vil afbryde sekventeringen! 6.4 Logs I logfilerne, er de sidste ti sendte s, opståede fejl og aktuelle udestående fejl opført. 21

22 log De sidste 10 s er vist i dato, tid, status, modtager, emne og besked rækkefølge. s med status 0 er blevet sendt korrekt. Status -61 betyder, at det ikke var muligt at få forbindelse til serveren. Alle andre statusmeddelelser, der måtte opstå, (501, 502 el. lign.) er standart SMTP statusmeddelelser og højst sandsynligt en transmissionsfejl. 6.5 Alarmhistorik Alle opståede alarmer vil blive gemt i denne alarmhistorik 6.6 Aktuelle fejl Alle udestående fejl vises. Derudover kan du åbne STULZ fejlkode database, der indeholder de aktuelle fejl ved hjælp af? knappen. 22

23 7. MODBUS Modbus er en kommunikationsprotokol. Det sker i form af et master / slave system, hvor en master (BMS / PLC) kan tilsluttes til flere slaver (CompTrol interface 4Web). CompTrol Interface 4Web understøtter driftsformen Modbus TCP. Dette kører i et LAN via port bit variabler (kort, binære) overføres. CompTrol Interface 4Web understøtter følgende Modbusfunktioner: 03 Read Holding Registers 06 Write Single Registres 16 Write Multiple Registers 23 Read/Write Multiple registers Du kan finde yderligere informationer om Modbus specifikationer på VIGTIGT! Overholdelse af følgende minimumskrav for afstemningstider er afgørende: 1 enhed = 4200 ms, 2 enheder = 4800 ms, 3 enheder = 5400 ms, 4 eller flere = n * 600 ms 7.1 Adressering Register beregning Hver enhed / datapunkt i modbusprotokollen skal have et unikt register. Dette omfatter også alle air-conditionenheder, der er tilsluttet CompTrol Interface 4Web. Du kan nemt definere dette registrere ved hjælp af vores HTML værktøj til register beregning. Du finder værktøjet på den medfølgende cd, eller få det fra e-stulz på For beregning af adresserne: 1. Åbn værktøjet i din browser 2. I BUS feltet indtastes en af de 4 fjernbetjenings BUS forbindelser på CompTrol Interface 4Web hvortil unitten er tilsluttet (1, 2, 3) 3. Find indedeladressen på din enhed. Du vil finde dette på drejeknappen på indedelens board eller på SC-BIKN-E adapter boardet. 4. Se i adressetabellen og find den fjernbetjenings BUS adresse, der er den samme som indedelens adresse. Du kan finde tabellen i eller på den medfølgende CD. 5. Indstast fjernbetjenings BUS adressen i unit feltet. 6. Indtast Register (funktion), der skal behandles. Du vil finde dette i Registrer beregning på side 23 eller på den medfølgende CD. 7. Tryk Compute Address Du vil nu blive vist en BMS-adresse, hvor du via Modbus kan behandle funktionen. 23

24 7.1.2 Adresse beregningstabel 24

25 7.1.3 Datapunkt liste 8. Problemløsning Hvis CompTrol Interface 4Web mister forbindelsen til en klimazone, fx på grund af en strømafbrydelse, vises meddelelsen: Forbindelsen til alle enheder tabt på bus xx er sendt via og gemmes i loggen. Den virtuelle fjernbetjening til denne klimazone forsvinder fra displayet. I tilfælde af forbindelsesproblemer, skal du kontrollere master / slave indstillingerne. Efter opstart, opgraderinger eller strømudfald, afbryd spænding til alle units og CompTrol Interface 4Web og tænd derefter igen. Efter dette, skal du vente på BUS scanning (ca. 2 min). 25

26 26

27 27

28 28

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de 1. Registrering via ezr home.de 1. Indtast www.ezr home.de i din foretrukne internet browser. (windows explorer, Microsft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) Nedenstående interface vises. Klik dernæstt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter. Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1

Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter. Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1 Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1 Læs vejledningen grundigt da teksten indeholder vigtig information.

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Opsætning af ASUS Router

Opsætning af ASUS Router Opsætning af ASUS Router I dette dokument vil vi forsøge at guide dig igennem opsætning af din nye ASUS router, trin for trin. Pak først routeren ud af æsken og stil den et centralt sted i lejligheden

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok.

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Stokerbot 1.0 Bruger vejledning Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Har du spørgsmål der ikke er besvaret, bedes de oprettet i forumet så

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere