LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation"

Transkript

1 LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører dit netværksmiljø og -funktion: Installatører Udfør Installatørtrin på side 2. Giv derefter dette dokument til administratoren hos kunden. Administratorer (i et statisk netværksmiljø) Udfør trinene 1 til 12, der starter på side 3. Administratorer (i et DHCP-netværksmiljø) Udfør trinene 4 til 12, der starter på side 5. Du kan se oplysninger om installation af printerdrivere i afsnittet, der begynder på side 10. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Delnr.: marts 2008

2 Installatørtrin Pak Fiery Controller-forsendelseskassen ud. Placer Fiery Controlleren i stativet. Kontroller kontakterne på bagsiden af Fiery Controlleren: Sæt strømafbryderen til Off (Fra) (O). Sæt servicekontakterne til normal stilling (væk fra ON (Til)). 2

3 Kopimaskine Forberedelse kun til statiske netværk 1. Slut kopimaskineen til det statiske netværk. Hvis kopimaskineen allerede er tilsluttet netværket, skal du gå videre til trin Konfigurer en midlertidig IP-adresse til kopimaskineen. Tryk på knappen Log In/Out (Log ind/ud) på kontrolpanelet på kopimaskineen. Indtast systemadministratorens adgangskode for at logge på kopimaskineen. (Standardadgangskoden er ) Tryk på knappen Status (Status) på maskinen. Tryk på fanen Tools (Funktioner). Tryk derefter på System Settings (Systemindstillinger) > Connectivity & Network Setup (Tilslutning og konfiguration af netværk) > Protocol Settings (Protokolindstillinger). Angiv TCP/IP - IP Mode (TCP/IP - IP-tilstand) til "IPv4 Mode" (IPv4-tilstand). Angiv IPv4 - IP Address Resolution (IPv4 - IPadresseoversættelse) til "STATIC" (STATISK). Angiv IPv4 - IP Address (IPv4 - IP-adresse) til IP-adressen for kopimaskineen. Tryk på Close (Luk) for at afslutte Protocol Settings (Protokolindstillinger), og tryk derefter på knappen Log In/Out (Log ind/ud) for at lukke fanen Tools (Funktioner). Når du bliver bedt om det, skal du genstarte kopimaskineen. 3

4 3. Aktiver ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration) på kontrolpanelet på kopimaskineen. VIGTIGT: Kontroller, at du udfører de opgaver, der er beskrevet i dette trin. Dette trin aktiverer ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration), der bliver brugt senere til at konfigurere IP-adressen for Fiery Controlleren. Hvis du ikke udfører dette trin, skal du gentage hele installationsproceduren (trin 1 til 12). Åbn en webbrowser på en klient-pc. Indtast IP adressen for kopimaskineen i adressefeltet i browseren, og tryk på Enter (Enter). Siden med kopimaskineens Internet Services (Internettjenester) vises. Tryk på fanen Properties (Egenskaber). Klik på Security (Sikkerhed) > Machine Digital Certificate Management (Administration af maskinens digitale certifikat). Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste systemadministratorens brugernavn og adgangskode. (Standardbrugernavnet er 11111, standardadgangskoden er x-admin ). Klik på Create New Self Signed Certificate (Opret nyt selvsigneret certifikat), og klik derefter på Apply (Anvend). Klik på Security(Sikkerhed) > SSL / TLS Settings (SSL-/TLS-indstillinger) under fanen Properties (Egenskaber). Markér Enabled (Aktiveret) ud for HTTP - SSL / TLS Communication line (HTTP - SSL-/TLS-kommunikationslinje). Klik derefter på Apply (Anvend). Hvis du bliver bedt om det, skal du genstarte kopimaskineen. Når kopimaskineen er genstartet, skal du gå til siden kopimaskineens Internet Services (Internettjenester) igen. Klik på Properties (Egenskaber) > Connectivity (Tilslutning) > Port Settings (Portindstillinger). (Når du bliver bedt om det, skal du indtaste brugernavn og adgangskode. Standarderne er angivet ovenfor under det andet punkt). Markér Enabled (Aktiveret) ud for følgende linjer: SNMP, SMB, FTP Client (FTP-klient) og SOAP. Klik derefter på Apply (Anvend). Klik på Services (Tjenester) > Custom Services (Brugerdefinerede tjenester) > Custom Services (Brugerdefinerede tjenester) Markér Enabled (Aktiveret), og klik derefter på Apply (Anvend). BEMÆRK: Ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration) vises på kontrolpanelet på kopimaskineen, når Fiery Controlleren er tilsluttet og genstartet. 4

5 Konfiguration til DHCP og statiske netværk 4. Konfigurer kopimaskineen til DHCPkommunikation med Fiery Controlleren. Tryk på knappen Log In/Out (Log ind/ud) på kontrolpanelet på kopimaskineen. Indtast systemadministratorens adgangskode for at logge på kopimaskineen. (Standardadgangskoden er ) Tryk på knappen Status (Status) på maskinen. Tryk på fanen Tools (Funktioner). Tryk derefter på System Settings (Systemindstillinger) > Connectivity & Network Setup (Tilslutning og konfiguration af netværk) > Protocol Settings (Protokolindstillinger). Angiv TCP/IP - IP Mode (TCP/IP - IP-tilstand) til IPv4 Mode (IPv4-tilstand). Angiv IPv4 - IP Address Resolution (IPv4 - IPadresseoversættelse) til STATIC (STATISK). Angiv IPv4 - IP Address (IPv4 - IP-adresse) til IP-adressen for kopimaskineen. Tryk på Close (Luk) for at afslutte Protocol Settings (Protokolindstillinger), og tryk derefter på knappen Log In/Out (Log ind/ud) for at lukke fanen Tools (Funktioner). Når du bliver bedt om det, skal du genstarte kopimaskineen. 5

6 5. Sluk for kopimaskineen. Hvis det er nødvendigt, skal du afbryde forbindelsen fra kopimaskineen til netværket. 6. Slut Fiery Controlleren til en stikkontakt, kopimaskinen og netværket som vist. Til forbindelse til kopimaskineen skal du bruge det krydsede Ethernet-kabel, der leveres sammen med Fiery Controlleren. Til netværksforbindelsen skal du bruge et normalt Ethernet-kabel. 6

7 7. Tænd for Fiery Controlleren. 8. Kontroller, at det grønne lys på bagsiden af Fiery Controlleren er tændt, og vent, indtil der står 00 i displayet. Det tager ca. 5 minutter for Fiery Controlleren at starte op og vise 00. 7

8 9. Tænd for kopimaskineen, og vent på, at startsiden udskrives. VIGTIGT: Tænd ikke for kopimaskineen, før der vises 00 i displayet på Fiery Controlleren. Når du har tændt for strømmen, må du ikke røre ved kopimaskineen, før startsiden er udskrevet. Ventetiden vil være mellem 5 og 15 minutter afhængigt af, hvilken softwareversion der er på kopimaskineen. I dette tidsrum sker der følgende: Fiery Controlleren konfigurerer automatisk kopimaskineens IP-adresse til Hvis det er nødvendigt, installerer Fiery Controlleren software på kopimaskineen (der vises Downloading ( Overfører ) i displayet på kontrolpanelet på kopimaskineen). Når installationen er afsluttet, skal du lade kopimaskineen genstarte automatisk. Bemærk følgende på startsiden: DHCP-netværk Fiery Controllerens IP-adresse, der er angivet på siden, er gyldig. Statiske netværk Fiery Controllerens IP-adresse, der er angivet på siden, er ikke gyldig, og den kan ignoreres. 10. Genstart Fiery Controlleren, og vent på, at der vises 00 i displayet. Tryk på knappen soft start, og hold den nede i 5 sekunder, indtil det grønne lys slukkes. Vent i 10 sekunder. Tryk på knappen til soft start igen for at starte Fiery Controlleren. Vent i ca. 5 minutter, indtil der vises 00 i displayet. 00:00:05 00:00:10 8

9 11. Tryk på knappen Clear All (Ryd alt) på kontrolpanelet på kopimaskineen. 12. Kun DHCP-netværk: Hvis det ønskes, kan du aktivere ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration) (EIP-indstillinger) for at få adgang til Fiery Controller-funktioner fra kontrolpanelet på kopimaskineen. Du kan se en detaljeret vejledning under Configuration and Setup (Konfiguration og installation) på cd'en User Documentation (Brugerdokumentation). Kun statiske netværk: Konfigurer IP-adressen for Fiery Controlleren. Tryk på knappen Services (Tjenester) på kontrolpanelet på kopimaskineen. Tryk på ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration). Hvis ikonet ikke vises, skal du se bemærkningen i slutningen af dette afsnit. Tryk på feltet Password (Adgangskode), og indtast administratoradgangskoden til Fiery Controlleren. (Standardadgangskoden, hvor der er forskel på store og små bogstaver, er Fiery 1 ). Tryk derefter på Save (Gem) og Login (Log på). På hovedskærmbilledet skal du trykke på IPv4 Setup (IPv4-konfiguration). Angiv IPv4 Address Type (IPv4-adressetype) til Manual ( Manuel ), og indtast den ønskede IP-adresse for Fiery Controlleren. Tryk på Save Changes (Gem ændringer). Konfigurer alle andre netværksindstillinger efter behov. På hovedskærmbilledet skal du trykke på Restart Server (Genstart server) > Reboot System (Genstart system) > Reboot System (Genstart system). Vent til Fiery Controlleren er genstartet, og udskriv en ny startside. BEMÆRK: Hvis ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration) ikke vises, skal du gøre følgende: Tryk på knappen Machine Status (Maskinstatus) på kontrolpanelet på kopimaskineen, og kontroller, at kopimaskineens IP-adresse er angivet til Hvis adressen ikke er korrekt, skal du kontrollere kablet mellem Fiery Controlleren og kopimaskineen og montere det igen. Tryk på knappen Clear All (Ryd alt) på kontrolpanelet på kopimaskineen. Genstart Fiery Controlleren, og vent på, at der vises 00 i displayet (se vejledning under trin 10). Når Fiery Controlleren viser 00, skal du trykke på Clear All (Ryd alt) igen. Hvis ikonet Printer Setup (Printerkonfiguration) stadig ikke vises, skal du gentage hele installationsproceduren startende fra trin 1. 9

10 Installation af printerdriver Udskrivning ved hjælp af TCP/IP: Installation af Windows 2000, Windows XP, Server 2003 og Vista Overfør printerdriverne til computeren fra dvd'en User Software (Brugersoftware) eller fra WebTools (Webværktøjer). Gå til Printere og faxenheder/printere, og vælg Tilføj printer. Klik på Næste i vinduet i guiden Tilføj printer. Vælg Lokal printer, fjern markeringen ud for automatisk registrering af Plug and Play-printere, og klik på Næste. Vælg Opret en ny port, vælg TCP/IP-standardport, og klik på Næste. Klik på Næste. Indtast IP-adressen eller servernavnet for Fiery Controlleren, og klik på Næste. Klik på Udfør. Klik på Har diskette/cd i det vindue der viser producenter og printere. Søg efter de printerdrivere, du har overført, find Oemsetup.info eller Oemsetup, og klik på Åbn. Klik på OK i vinduet Installer fra disk. Vælg Fiery Controller-printerdriveren, og klik på Næste. Navngiv printeren, og vælg, om den skal være standardprinteren. Del ikke printeren, og vælg Næste. Hvis du ønsker det, kan du udskrive en testside, og klikke på Udfør. Konfiguration af installerbare komponenter Gå til Printere, højreklik på Fiery Controller-printeren, og vælg Egenskaber. Vælg Installerbare komponenter, tilføj/fjern de ønskede komponenter/indstillinger, og klik på OK. På et netværk, hvor TCP/IP er aktiveret, skal du vælge tovejskommunikation, indtaste IP-adressen eller servernavnet, vælge Update Fiery Driver When Opened (Opdater Fiery-driver ved åbning), og klikke på Opdater for automatisk at opdatere de komponenter, der er installeret på kopimaskineen. Udskrivning ved hjælp af SMB: Du skal konfigurere TCP/IP og aktivere Windows Printing (Windows-udskrivning) (SMB) på Fiery Controlleren. Alle klientcomputere, der bruger SMB, skal have TCP/IP-protokollen og klientprogrammet til Microsoft-netværk installeret. Udskriv konfigurationssiden for at kontrollere IP-adressen og servernavnet. Gå til Start/Kør på klientcomputeren, og indtast Fiery Controllerens IP-adresse (Indtast "\\<IP Address>"), eller søg på Computere/ Netværkssteder/Netværk efter Fiery Controlleren ved hjælp af IP-adressen eller servernavnet. Hvis det er nødvendigt, kan du dobbeltklikke på ikonet for Fiery Controlleren for at få vist printerkøerne. Vælg den ønskede printkø (Direkte, Tilbagehold eller Udskriv) ved at højreklikke på køen og vælge Åbn eller ved at dobbeltklikke på køen. Du kan finde vejledning til konfiguration af andre udskrivningsforbindelser i dokumentationen til Fiery Controlleren. 10

11 Udskrivning fra Mac OS X: Installation Afslut Printer Setup Utility (Printerinstallationsprogram), hvis det er i brug. Overfør OS X-mappen til computeren fra dvd'en User Software (Brugersoftware) eller fra WebTools (Webværktøjer). Dobbeltklik på ikonet OSX-installering i mappen Printerarkiv i OS X. Følg vejledningen på skærmen. Vælg enten Hurtig eller Omfattende. Når installationen er afsluttet, skal du klikke på Slut. Installation AppleTalk/Bonjour: AppleTalk og Bonjour skal være aktiveret på Fiery Controlleren. Start Printer Setup Utility Printer (Printerinstallationsprogram), klik på Tilføj, og vælg Standardbrowser. Hvis Fiery Controlleren ikke vises på listen i AppleTalk over AppleTalk-forbindelser, skal du klikke på More Printers (Flere printere). Vælg den AppleTalk Zone, hvor Fiery Controlleren er placeret. Til Bonjour skal du vælge Fiery Controlleren med tilslutningstypen Bonjour. For begge forbindelsestyper skal du fortsætte til valgmuligheden Print Using (Udskriv ved hjælp af) eller Printer Model (Printermodel) og vælge den korrekte producent og PPD'en for Fiery Controlleren. Klik på Tilføj. IP-udskrivning: Start Printer Setup Utility (Printerinstallationsprogram), klik på Tilføj, og vælg IP-printer. Som protokol skal du vælge LPD/LPR eller IPP. Ved LPD/LPR skal du indtaste IP-adressen og servernavnet og den ønskede udskrivningsforbindelse (Udskriv, Tilbagehold eller Direkte). Ved IPP skal du indtaste IP-adressen og servernavnet, og i feltet Kø skal du indtaste ipp/ fulgt af den ønskede udskrivningsforbindelse. For begge forbindelsestyper skal du fortsætte til valgmuligheden Print Using (Udskriv ved hjælp af) eller Printer Model (Printermodel) og vælge den korrekte producent og PPD'en for Fiery Controlleren. Klik på Tilføj. Konfiguration I Printer Setup Utility (Printerinstallationsprogram) skal du vælge udskrivningsforbindelsen Fiery Controller og klikke på Vis info. Vælg Installerbare komponenter, vælg de ønskede indstillinger, og klik på Anvend ændringer. 11

12 12

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2 NSi Mobile Installationsvejledning Version 6.2 Revisionshistorik Version Dato 1.0 2. oktober 2012 2.0 16. september 2013 Copyright 2012 2013 Notable Solutions, Inc. 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning NPD4429-00 DA

Brugervejledning NPD4429-00 DA NPD4429-00 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 7 Brug af denne vejledning.... 8 Konventioner... 8 Produktfunktioner... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9 Funktioner...

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem Brugervejledning Linksys X-Series Trådløs router med ADSL2+-modem Indhold Brugervejledning Indhold Produktoversigt X1000..................................... 1 Top 1 Bagside 2 Placering ved vægmontering

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning Juli 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere