Rejsebreve fra Kina - marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebreve fra Kina - marts 2012"

Transkript

1 Rejsebreve fra Kina - marts til 28. marts er en delegation fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, Erhverv Silkeborg og Silkeborg Gymnasium i Kina, som et led i et regionsfinansieret forsøgsprojekt om at lave et valgfag - "Kina på skemaet" - i folkeskole og gymnasium. På turen skal delegation besøge Hebei provinsens hovedstad Shijiazhuang, som ligger ca. 200 km syd for Beijing. Formålet med besøget er at udbygge det politiske og praktiske samarbejde med bystyret i Shijiazhuang og Shijiazhuang Foreign Language School. Silkeborg kommune har i tæt samarbejde med Confusius Instituttet CBS København planlagt den del af studieturen, som omfatter etableringen af de politiske kontakter. Visionen for projektet er at skabe udvikling i skolevæsenet og åbne sig mod verden på alle niveauer og skabe mellemfolkelig forståelse, bl.a. ved jævnlig kontakt og udvikling af gode relationer på tværs af landegrænser både for ledelse, lærere/pædagoger og børn. I skolerne er det meningen at projektet bl.a. skal give mulighed for fysisk udveksling: Leder/leder, lærer/lærer, og på længere sigt elev/elev, og virtuelle undervisningsforløb. Silkeborg Gymnasium, Silkeborg Erhvervsråd og Silkeborg Kommune deltager i studieturen. Rejsebrev nr. 5 - onsdag den 28. marts 2012 (nyeste øverst) Møde med viceborgmester i Shijiazhuang Ms. Zhang. Underskrift af aftale om strategisk partnerskab Hjemmefra var der forberedt en aftale om strategisk partnerskab mellem Silkeborg og Shijiazhuang. Onsdag mødtes vi derfor med viceborgmester Ms. Zhang og viceborgmester Søren Kristensen om underskrivelse af aftalen. Side 1 af 8

2 Scenen var en af salonerne på et stort hotel i Shijiazhuangs bymidte og viceborgmesteren tog imod sammen med embedsmænd fra såvel Shijiazhuang Education Bureau som Hebei Province Educational Office. Det føltes stort at kunne være i stue med repræsentanter for en provins med 70 mill. Indbyggere og en by med 10 mill. Man føler sig som lilleput i den sammenhæng. Der opstod dog hurtigt en meget ligeværdig stemning, idet de to viceborgmestre begge er uddannede lærere og således meget på bølgelængde omkring forståelsen af god undervisning. Der blev udvist stor interesse og respekt for dansk undervisningstradition, pædagogik og didaktik. Et tema var også forskellige barrierer i den konkrete undervisning i begge lande. Der er stor interesse for at indgå i samarbejdsprojekter for at udvikle og udveksle ideer, som kan tilføre undervisningsområderne i begge lande mere værdi. På spørgsmålet om hvilke udfordringer den kinesiske uddannelsesverden står over for blev der nævnt den store population og den meget rigide undervisningsstruktur, som er blevet skabt netop for at kunne undervise de mange elever. Man er nødt til at stuve mange elever sammen i klasserne og der påhviler den enkelte elev et stort individuelt pres for at lykkes og for at opnå de bedste resultater med henblik på at komme på de bedste universiteter også gerne i udlandet. Der blev også spurgt til universitetsmuligheder i Silkeborg, og om det ville være muligt at sende kinesiske studerende over for at studere. I denne sammenhæng kunne vi pege på de to Bacheloruddannelser, der er til stede i Silkeborg sygeplejerske- og læreruddannelsen. Vi havde netop været på Shijiazhuang Technology Institute, som er at sammenligne med en teknisk skole og teknisk professionsuddannelse, og vi kunne derfor pege på paralleller og muligheder for samarbejde der. Bent Thomassen fra Erhverv Silkeborg fik også lejlighed til at udtrykke sine intentioner om et kommende samarbejde mellem de to byer og det blev der lejlighed til at drøfte videre på under middagen. Efter begge viceborgmestre havde skrevet under på aftalen deltog vi i den traditionelle middag, som foregik i en meget venskabelig atmosfære og med viceborgmesteren, som vært. Side 2 af 8

3 Et måltid I Kina har et lidt anderledes forløb end vi er vant til i Danmark. Man sidder ved runde borde og alle skal helst sidde ved samme bord selvom det ind imellem bliver meget tæt. I samme øjeblik man sætter sig, begynder der at komme mad på bordet, og måltidet er i gang. Så kommer retterne i en lind strøm, først de kolde retter og dernæst de varme. Under middagen dukkede Principal og viceprincipal fra School nr. 1 og meddelte Silkeborg Gymnasium, at der var truffet aftale om visit med ca. 20 elever og lærere i august måned i år. Det var til stor glæde og tilfredshed for alle og bragte stemningen helt i top. Rejsebrev 4 onsdag den 28. marts 2012 Besøg på Shijauzhuang Institute of Technology Onsdag 28. marts om formiddagen besøgte vi Shijiazhuang Institute of Technology, som vi ankom til efter en lille times kørsel gennem byen og området Shijazhuang: Vi fik virkelig en fornemmelse af, hvilken stor by det er. Godt 10 millioner indbyggere fylder noget og stiller store krav til infrastruktur. Denne forsøger man at udbygge i øjeblikket, hvor man er ved at bygge nye bydele og et nyt undergrundstog-system. Shijazhuang School of Technology er en privat skole, som har afdelinger forskellige steder i provinsen Hebei. Vi besøgte hovedafdelingen, hvortil der er tilknyttet skole. Skolen huser børn fra 3 år og frem til de er færdige med en erhvervsuddannelse eller er klar til at starte på Universitetet. Som på andre skoler fik vi også her en flot velkomst. Det store konferencebord med navneskilte opsat i hierarkisk orden. President Liu Zhanjie holdt velkomsttale med minutiøs gennemgang af skolens historie, formål og statistikker. I skolens visioner indgår social ansvarlighed og sammenhold over for hinanden og samfundet. Viceborgmester Søren Kristensen og Bent Thomassen fra Erhverv Silkeborg takkede på delegationens vegne for modtagelse og rundvisning på Campus. I alt er der studerende på denne afdeling (?) og man huser blandt andet sygeplejerskeuddannelse, mekanikeruddannelse og film/medieuddannelse. Den sociale ansvarlighed vises blandt andet ved at der hvert år optages 1200 elever, der ikke har mulighed for at betale skolepenge. Endnu en gang blev vi mødt med stor venlighed og nysgerrighed. Rigtig mange glade unge mennesker, der har lyst til at afprøve deres engelsk i nye sammenhænge. Niveauet for engelsk er generelt ikke højt så det er godt for de unge mennesker at få det afprøvet. En imponerende campus, hvor der ud over undervisning er mange faciliteter til fritidsaktiviteter. Det obligatoriske måltidsfællesskab afsluttede besøget. Her slippes tøjlerne og der udvikles en meget uformel, varm og hjertelig atmosfære. Denne del betyder ofte mere end de formelle møder. Samarbejde med kineserne bygger meget på gode forbindelser og venskaber. Side 3 af 8

4 Rejsebrev 3 - onsdag den 28. marts 2012 Besøg på Shijiazhuang Foreign Language School elever på skolen - 70 børn i klasserne Den store udfordring for Kina er de mange mennesker og deraf følgende mange elever i klasserne. På Shijiazhuang Foreign Language School er der således elever, hvor af en stor del bor på skolen. Det er oven i købet en privilegeret skole, hvor det koster en månedlig afgift for at gå. Skolen har alle tænkelige faciliteter og alligevel er det nødvendigt, at der er mange elever i klasserne. Op til 70 elever pr klasse og enkelte timer er der delehold f.eks. i engelsk. Det blev en spændende rundvisning på skolen og vi nåede ikke at se alle elever og lærere på skolen, men vi så mange og vi så glade elever. Eleverne ville gerne sige hello og hilse og nogle kunne spørge, hvor vi kom fra. Skoledagene er lange for eleverne og derfor er der lagt fysiske og kreative aktiviteter ind i skoledagen. Al fritidsaktivitet foregår i skolesammenhænge. Vi blev delt op i grupper. Lærere fra folkeskolen mødtes med lærere fra deres grundskole og gymnasielærere mødtes med lærere fra deres secondary school. Det blev en rigtig god samtale om job, arbejdstider, pædagogik m.m. Den største overraskelse var at engelsklærer kun underviser 1,5 time om dagen og resten af dagen er fyldt af forberedelse, efterbehandling, møder, dokumentation m.v. Trods dette er arbejdsdagen fra 8 18 hver dag med tilstedeværelsespligt. På samme tid blev der forhandlet en aftale mellem Shijiazhuang Foreign Language School og Side 4 af 8

5 Silkeborg kommunes skolevæsen. Vice Principal Ms. Sujin Song m.fl. fra skolen og Skoleafdelingen og skoleledere diskuterede indhold. Aftalen indebærer, at der laves udveksling på lærer og lederplan i efteråret 2012 og foråret Det er et meget vigtigt skridt for det kommende valgfag Kina på skemaet, som lanceres i skoleåret 2012/2013 fra Kjellerup og Virklund skoler. Aftalen blev underskrevet af 2. Viceborgmester Søren Kristensen og Principal Mr. Qiang Xinzhi. Mr. Qiang Xinzhi ønsker at samarbejde med os. Han lagde vægt på at alle lande har forskelligt syn på undervisning og hvilke principper den tilrettelægges ud fra. Han så mange muligheder i at udveksle og udvikle god undervisning i fællesskab både på lærer, leder og administrationsplan. Mr. Qiang Xinzhi understregede ligeledes, at vi med dette initiativ er med til at udvikle den globale landsby og at der er god mening i at vægte kommunikation og udveksling af kultur mellem landene. Shijuazhuang Foreign Language School udtrykte også interesse for at etablere Confusius Classrooms i forbindelse med denne aftale. Dette vil blive drøftet senere. Rejsebrev nr. 2 - mandag den 26. marts 2012 Besøg på Hanban Confusius Classroom måske i Silkeborg I projektet "Kina på skemaet" er der etableret samarbejde med Confusius Institute på CBS. De udbreder kinesisk sprog og kultur bl.a. ved hjælp af Confusius Classrooms. Sådan et klasselokale kan måske komme til Silkeborg. Hovedopgaven for Confusius Institutterne er at udbrede kinesisk kultur og sprog i hele verden. Kineserne tror på, at deres mere end 5000 år gamle historie kan bibringe den vestlige verden værdifulde ting. De siger samtidig, at de forventer at lære lige så meget af os. Side 5 af 8

6 Opgaven med udbredelsen af kultur og sprog foregår gennem disse Confusius institutter og ved at etablere Confusius Classroom, som fungerer ved, at der udsendes unge kinesiske lærere, som medbringer deres egne undervisningsmaterialer, og der skal være et vist grundlag for undervisning for at de etableres. Værtsstedet skal stille bolig til rådighed for læreren. Det kunne være en mulighed for Silkeborg Kommune at udbygge samarbejdet om en større kontaktflade i forhold til Kina og kinesisk kultur ved at indgå en mere formel aftale og på et tidspunkt evt. etablere Confusius Classrooms i Danmark. Der blev ligeledes udtrykt interesse for at arbejde på etableringen af et oplevelsesrum med kinesisk kultur. Oplevelsesrummet skulle således bygges op i samarbejde med Hanban. Fakta: Hanban er Confusius Institute Headquarters og således moderkontor for vores samarbejdspartner på CBS Confusius Instituttet. Historien går tilbage til 1987, men fra 2004 er der blevet sat turbo på udviklingen omkring Hanbans opgave med at oprette Confusius Institutes, og der er således mere end hundrede over hele verden. Der er etableret Confusius Classrooms tre steder i Danmark i forbindelse med to gymnasier og en privatskole. Silkeborg kommune har et uformelt samarbejde med Confusius Instituttet på CBS i København ledet af professor Verner Worm og direktør Liu Tianshu. Liu Tianshu deltager i studieturen, og er en nøgleperson i forhold til at skabe de rigtige kontakter. Rejsebrev 1 lørdag den 24. marts 2012 Dansk ambassadør i Kina: "Bare kom i gang med konkrete projekter." Lørdag den 24. marts var delegationen på besøg på den danske ambassade i Beijing. Den danske ambassadør Friis Arne Pedersen opfordrede til så hurtigt som muligt at gå i gang med at lave konkrete projekter. Bare kom i gang med at lave konkrete samarbejdsprojekter, og lad dem vokse lige så stille, Side 6 af 8

7 sagde den danske ambassadør i Beijing Friis Arne Pedersen, som modtog os på ambassaden lørdag 24. marts Ambassadøren vurderer, at Silkeborgs projekt kan være med til at danne model for kommende projekter på uddannelsesområdet. Friis Arne Pedersen fortalte om planer for at lave et dansk kinesisk kulturår, hvilket harmonerer særdeles godt med det lokale projekt Kina på skemaet for folkeskolens ældste klasser og Silkeborg Gymnasium. En af de store udfordringer for Kina er miljøet. Her kunne vores samarbejdspartner fra Erhverv Silkeborg også komme på banen og markere Silkeborgs virksomheder med interesser inden for dette område. Efter besøget på ambassaden ser vi gode muligheder for at arbejde videre med de konkrete projekter vi skal tale sammen med dels kulturinstituttet Hanban på mandag samt de kommende skolebesøg i Shijiazhuang tirsdag. Ambassadøren lægger vægt på de store muligheder der er for at knytte kontakter og skabe gode forbindelser mellem Danmark og Kina, men er ikke blind for de store forskelle, som ofte gør, at nogle trækker sig fra et sådant samarbejde. Søren Kristensen er med i delegationen som 2. viceborgmester. Friis Arne Pedersen har været dansk ambassadør i i Kina siden Side 7 af 8

8 Fakta: Den Danske ambassade i Beijing er en af de store repræsentationer i Kina, og den største danske repræsentation i verden med mere end 60 ansatte. Det hænger sammen med at Danmark tidligt anerkendte Kina - 20 år før USA. Dette har givet Danmark et godt ry og danskere er velansete i Kina. Side 8 af 8

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller MASTERPLAN fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3 Målsætning

Læs mere

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller Masterplan - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier.

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier. Tilbageblik 10.04.06 Tiden flyver og det er forår. Jeg har fundet min logbog frem, for bedre at kunne huske, hvad det var som skete, og som var så fascinerende og mærkeligt for fire måneder siden! For

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Læs i dette nummer: Nye ansigter Nyt naturfagslokale Skolefestugen - 1 - Lektiecafé Elevrådet skifter formand Rosen Redaktion: Anne Littauer

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Studietur til Toronto - Ontario Canada

Studietur til Toronto - Ontario Canada Rapport fra Skole- og Uddannelsesudvalgets Studietur til Toronto - Ontario Canada 10. 16. september 2011 Indhold 1. Indledning 2. Formål med studieturen 3. Deltagere i studieturen 4. Programmet for studieturen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere