3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag Biologi B ( løft fra C til B niveau) Lærer(e) Marianne Mønsted Jørgensen Hold 2 VXZ (2014/2015) 3 VXZ ( 2015/2016) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 2.g Titel 4 Energiomsætning i økosystem (økologi) og forurening Titel 5 Mikroorganismer og bioteknologi Titel 6 Gener, mutationer og kræft (Bioteknologi) 3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Titel 8 Opsamling og repetition Side 1 af 8

2 Titel 4 Enegiomsætning i økosystem og organisme + forurening Indhold Økologikompendie Bio B(Lew) 2014 Kompendie om økologi og forurening Det produktive landskab Bioaktivator - Systime Stof og energi i fødenet, Fotosyntese og respiration 60 C-kredsløb 61 Bakterier og nitrogenforbindelser, 68 Vandmiljø og miljøbeskyttelse 67 Gødning i landbruget 71 Søen 69 Spildevandsrensning Øvelsesvejledning til Næringssaltes betydning for algevækst Supplerende stof: Bioaktivator Systime animationer af fotosyntese og respiration Biologibogen, Niels Søren Hansen et al Biologiskmetode Suplerende stof: Stof eleverne har hentet franettet Spørgsmål til lektien links: Hjemmeside for Renseanlæg Mølleåværket, Hjemmeside Lynettten Artikel om restaurering af søerne i Kbh Ekskursion til Zoologisk museum Darwin udstilling Omfang Ca.16 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter Jeg har i dette tema især lagt vægt på dels at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af miljøbeskyt- telse og af vækstfaktorers betydning for dette, dels at træne eleverne i at udføre og dokumentere forsøg og i mundtlig fremlæggelse, med henblik på at lære eleverne at: gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden og biologiske processer i pro- duktion og miljøbeskyttelse formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk opstille en hypotese og gennemføre eksperimenter til afprøvning af hypotesen, herunder kontrolfo r- søg opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative forsøg identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgs- og undersøgelsesresultater under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation, og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede forsøg og undersøgelser i felten analysere og diskutere en miljømæssig og en bioetisk problemstilling under inddragelse af relevant biologisk viden. Side 2 af 8

3 Kernestoffet var: mikroorganismers(alger) vækst og vækstfaktorers betydning for denne energiomsætning i celle, individ og økosystem, herunder fotosyntese, respiration, gæring og energi- strømme eksempler på stofkredsløb og betydningen af menneskets indgreb i disse et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse eksempler på samspil mellem arter Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Små gruppearbejder og plenum med klassediskussion Eksperimentelt arbejde For- og efterbehandling og skriftlig dokumentation af eksperimentelt arbejde Elevforedrag med informationssøgning på nettet Ekskursion Side 3 af 8

4 Titel 5 Indhold Mikroorganismer og bioteknologi Kernestof: Biologi til tiden, Nucleus, Lone Als Egebo, Paul paludan-mûller, Kresten Cæsar Torp og Steen Ussind- Kapitlet mikroorganismer og bioteknologi Temarapport DMU: de gode, de onde og de grusomme bakterier Bioaktivator: 47 fra gen til protein Antibiotika. Kampen mellem mennesker og bakterier. DMM kap 7. (http://www.farma.ku.dk/uploads/media/dmm_kap._7_antibiotika.pdf) Supplerende stof: Tekst: Industriel anvendelse af svampe Videnskab.dk I Alexander Flemings fodspor. af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient Forskelligt material fundet af eleverne på nettet til, at lave fremlæggelser Forskellige kortfilm fra youtube Ekstern foredrags holder fra DTU : En Novo Science Ambassadør : Derfor nægter lægen dig medicin Øvelsesvejledninger: Gærs vækstbetingelser (eleverne laver selv denne øvelsesvejledning Omfang 25 lektioner á 45 min Side 4 af 8

5 Særlige fokuspunkter Jeg har i dette tema især lagt vægt på dels at bevidstgøre eleverne om hvad mikroorganismer er (især bakterier), anvendelses muligheder (bioteknologi) og bakterieforårsaget sygdomme. Jeg har også lagt vægt på at træne eleverne i selvstændigt at planlægge, udføre og dokumentere forsøg og i mundtlig fremlæggelse, med henblik på at lære eleverne at: Faglige mål: gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden, biologiske processer og teknologi i produktion, miljøbeskyttelse samt sygdomsforebyggelse og behandling formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk og modeller opstille en hypotese og gennemføre eksperimenter til afprøvning af hypotesen, herunder kontrolforsøg planlægge, udføre og efterbehandle biologiske eksperimenter og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier analysere og forklare resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede eksperimenter og undersøgelser i felten dokumentere og præsentere eksperimenter og resultater samt diskutere forskellige gengivelsers styrker og svagheder formidle biologisk viden såvel mundtligt som skriftligt analysere og diskutere samfundsmæssige og bioetiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold. Kernestoffet: cellens opbygning og udvalgte celleorganellers overordnede funktion, herunder forskelle på plante-, dyre-, svampe- og bakterieceller mikroorganismers vækst og vækstfaktorers betydning for denne Væsentligste arbejds- former Klasseundervisning Små gruppearbejder og plenum med klassediskussion Eksperimentelt arbejde For- og efterbehandling af eksperimentelt arbejde Elevforedrag med informationssøgning på nettet Side 5 af 8

6 Titel 6 Gener, mutationer, kræft og bioteknologi Indhold Kernestof: Systime Bioaktivator celledelinger, DNA, Fra gen til protein, Arvelighedslære, Mutationer og genetiske sygdomme, Kloning og Bioteknologi og husdyrproduktion, Bioteknologi og planteavl, Genetiske analysemetoder Kompendium Kort om kræft (http://www.liv.dk/biologi/materiale/kort-om-kraeft-tekster/). Øvelsesvejledning til Blodtypebestemmelse Øvelsesvejledning til DNA og celledelinger Vejledning til elevforedrag Omfang Særlige fokuspunkter 42 lektioner á 45 min Jeg har i dette tema især lagt vægt på dels at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af sygdoms- forebyggelse og behandling og at træne eleverne i kritisk kildesøgning og mundtlig fremlæggelse, med henblik på at: gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden og biologiske processer i sygdomsforebyggelse og -behandling formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk opstille en hypotese og gennemføre eksperimenter til afprøvning af hypotesen, herunder kontrol- forsøg gennemføre forsøg og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative forsøg og undersøgelser identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgs- og undersøgelsesresultater under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation, og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede forsøg og undersøgelser i felten dokumentere og præsentere forsøg og forsøgsresultater samt diskutere forskellige gengivelsers styrker og svagheder indsamle, vurdere og bearbejde biologisk kildemateriale i forhold til en given opgave analysere og diskutere en miljømæssig og en bioetisk problemstilling under inddragelse af relevant biologisk viden. Kernestoffet var: nukleinsyrernes opbygning og funktion, herunder proteinsyntesen grundlæggende genetiske begreber, herunder nedarvningsmønstre, mutationer og betydningen af arv og miljø. et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og -behandling Side 6 af 8

7 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Små gruppearbejder og plenum med klassediskussion eksperimentelt arbejde For- og efterbehandling af eksperimentelt arbejde Elevforedrag med informationssøgning på Nettet Titel 7 Indhold Infektionsbiologi Kernestof: Bogen Infektionsbiologi Systime Bioaktivator: 28 Blodsukker glykæmisk indeks, 27 Insulin, 30 Diabetes. 04 virus Blodsukkerregulering kilde: Kilde: Det medicinerede menneske- allergi. Udgivet af farma Suplerende stof: Film fra youtube (bl.a. Spørgsmål til infektionsbiologi Jeopardy immunforsvaret Tekst: immunkemiske metoder: Kilde: Artikel: eksplosion af antallet af diabetikere i Kina. Kilde: Kilde: Det virtuelle laboratorium- fremstilling af insulin Materiale fundet på nettet til at lave en fremlæggelse af en sygdomsfremkaldende mikroorganisme. Øvelsesvejledninger: Elevplanlagt øvelse: Dobbelt immunodiffusion Elevplanlagt øvelse: Blodsukker ELISA kyssesyge 42 lektioner á 45 min Side 7 af 8

8 Særlige fokus- punkter Jeg har i dette tema især lagt vægt på dels at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af sygdoms- forebyggelse og behandling og at træne eleverne i kritisk kildesøgning og mundtlig fremlæg- gelse, med henblik på at: gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden og biologiske processer i sygdomsforebyggelse og -behandling formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk opstille en hypotese og gennemføre eksperimenter til afprøvning af hypotesen, herunder kontrolforsøg planlægge og gennemføre forsøg og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative forsøg og undersøgelser identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgs- og undersøgelsesresul- tater under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation, og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede forsøg og undersøgelser i felten dokumentere og præsentere forsøg og forsøgsresultater samt diskutere forskellige gengivel- sers styrker og svagheder indsamle, vurdere og bearbejde biologisk kildemateriale i forhold til en given opgave analysere og diskutere en miljømæssig og en bioetisk problemstilling under inddragelse af relevant biologisk viden. Kernestoffet var: menneskets immunforsvar og eksempler på dets betydning virus opbygning og funktionsmåde et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og behandling udvalgte organsystemers opbygning og funktion Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Quizzes Små gruppearbejder og plenum med klassediskussion Eksperimentelt arbejde For- og efterbehandling og dokumentation af eksperimentelt arbejde Informationssøgning på nettet Elevforedrag med informationssøgning på nettet Side 8 af 8

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

biologi undervisningsmaterialer

biologi undervisningsmaterialer biologi undervisningsmaterialer Bioteknologi På vej Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj 2011. Bioteknologi 1 Indholdet er pædagogisk og godt forklaret, og det virker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere