År 2011 er blevet udnævnt til Frivillighedsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2011 er blevet udnævnt til Frivillighedsår"

Transkript

1

2 INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Mogens Falk, ansvarsh. Ulla Herløv, redaktør Aase Dammand Lotte Rasmussen (fotograf) Mette Børgesen Poul Erik Rasmussen (annoncer) Flemming Holm Orla Kristensen Kulturhuset Sønderbro Kirke LEDER Leder Side 2 Nyt håb for kristne og muslimer i Mellemøsten Side 3 Glædelig påske Side 6 Menighedsplejen Side 7 Ombygning af Sønderbro Kirke Side 7 Sultens onde cirkel brydes Side 8 Omdeling af Sønderbro Nyt Side 9 Gudstjenester i Sønderbro Kirke Side 9 Tilbud til børn og voksne i Axelborg Beboerhus Side 10 Portræt af en frivillig Side 11 Nyt fra beboerhuset Side 12 En genert og alsidig eventyrer i Sønderbro Jobklub Side 13 Nyt fra boligforeningerne Side 14 Ny HØREbutik åbnet på Sønderbro Side 16 Årets harmonikatræf i Sønderbro Kulturhus Side 18 Det sker på Sønderbro Side 19 Større opmærksomhed omkring det frivillige arbejde År 2011 er blevet udnævnt til Frivillighedsår i hele Den europæiske Union for at skabe større opmærksomhed omkring den store indsats, som de mange frivillige yder. Den danske regering satser på, at man med forskellige tiltag kan øge antallet af frivillige fra de nuværende 35 procent til 50 procent ud fra devisen om, at mange frivillige skaber et stærkere og sundere civilsamfund. Det kan vi vist godt tilslutte os her på Sønderbro, hvor der i den grad er gang i den frivillige indsats inden for rigtigt mange områder. Næst efter idrætsområdet har den almene boligsektor flest frivillige. De sidder ikke kun i afdelings- og hovedbestyrelser, men udfører i meget højere grad end tidligere et godt stykke boligsocialt arbejde ved at iværksætte og deltage i netværksskabende projekter, som oftest støttet af midler fra Landsbyggefonden. At Horsens er langt fremme i skoene, når det drejer sig om frivilligt arbejde, er Det folkelige Forum et godt billede på. Netværket er paraplyorganisation for ikke færre end 140 frivillige foreninger og grupper. Der har netop været afholdt et døgnseminar på Vingsted Centret, hvor en del af de frivillige fra Sønderbro deltog. Mange af de idéer, der her blev drøftet, vil uden tvivl komme til at smitte af på det frivillige arbejde i området, så det kan vi se frem til. Vi kan også glæde os til den kommende Kulturfestival i juni. Sidste år deltog mange i de særdeles spændende projekter, der løb over tre dage, og som afsluttedes med et brag af en sankthansfest med op mod 1000 deltagere. Arrangørerne håber, at endnu flere har lyst til at deltage i år, og forberedelserne er allerede i fuld gang. Så har du lyst til at bidrage med gode idéer, hører vi gerne fra dig. Som omtalt inde i bladet har Sønderbrogruppen til efteråret eksisteret og virket i 20 år. I de kommende numre vil vi derfor fortælle meget mere om gruppens arbejde gennem årene. På vegne af redaktionen Ulla Herløv Forsiden: Årets harmonikatræf i Sønderbro Kulturhus Søndermarkskolen SATS og LAYOUT: OK Grafisk Produktion. Tlf TRYK: OK Grafisk Produktion Oplag stk Side 2

3 Nyt håb for kristne og muslimer i Mellemøsten Indtryk fra en studietur til Egypten som rejseland, fordi det er dét land i den arabiske verden med det største antal (koptiske) kristne. Det er ganske interessant, at ordet kopter oprindeligt betyder, egypter. De koptiske kristne er altså etniske egyptere på lige fod med deres muslimske landsmænd. Kristen muslimsk samtaleforum ved pyramiderne Tekst: sognepræst Ebbe Elm Vi er trådt ind i et nyt år, Et nyt år med mange udfordringer. Desværre gav terrorangrebet nytårsnat i den egyptiske middelhavsby Alexandria indtryk af et nyt år, hvor politisk og fanatisk vold igen vil søge at skabe splid mellem kristne og muslimer. Terrorangreb mod de kristne koptere, der var til gudstjeneste nytårsnat, kostede 21 livet og sårede 79. Et uhyggeligt billede af religiøse ekstremisters voksende styrke på trods eller måske i kraft af krigen mod terror, som har fundet sted siden 11. september Blandt de koptiske egyptere, der udgør mindre end 10 procent af den 80 millioner store befolkning, bliver angrebet opfattet som et nyt lavpunkt i det i forvejen anspændte forhold mellem kristne og muslimer i Egypten. Kamp for frihed og demokrati Terrorangrebet nytårsnat på dem, der var samlet til bøn, blev på mange måder også et bristepunkt, ikke bare for det kristne koptiske samfund, men også for de millioner af muslimer, der føler sig marginaliserede, undertrykte og oversete af korrupte regeringer. Myndigheder, der ikke beskytter deres egne borgere, men tværtimod krænker både flertallets og mindretallenes menneskerettigheder. Imens vokser ønsket om frihed og demokrati i hele Mellemøsten! Fredsvagter som menneskelige skjolde mod terror Et nyt håb om et fælles Egypten fri for sekterisk strid blev tændt, da muslimske egyptere, via sociale medier på internettet, meldte sig som fredsvagter ved de koptiske kirkers julemesser den 5. og 6. januar. Det var rørende at opleve, at i tusindvis af muslimer mødte op til den koptiske jul rundt omkring i landet, for som menneskelige skjolde at beskytte de kristnes julegudstjenester mod angreb fra islamiske ekstremister. En af de muslimske deltagere i den koptiske julemesse (en studerende ved navn Dahlia Mustafa) blev i den engelsksprogede udgave af Al Jazeera citeret for at sige:»dette handler ikke om os (muslimer) og dem (kristne), Vi er ét folk. Det var et angreb på Egypten som en helhed, og jeg står sammen med kopterne, for det er den eneste måde, tingene vil kunne ændre sig i dette land.«indtryk fra en studietur til Kairo I slutningen af oktober var jeg selv i Egypten sammen med Kristen - Muslimsk Samtaleforum. En gruppe på ni, bestående af frivillige og ansatte fra Gjellerup i Århus, præster i den danske folkekirke og danske muslimske konvertitter. Egypten var valgt Fredsvagter som menneskelige skjolde mod terror. Den koptisk kristne kirke kæmper for at dæmpe gemytterne I Kairo besøgte vi den evangelisk-koptiske kirkes organisation for socialt arbejde (CEOSS). Lederen af CEOSS, Samira Luca, fortalte om deres meget omfattende arbejde i forhold til dialog og fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer. En indsats der ligesom Sønderbrogruppens arbejde bygger på oplysning, uddannelse, sundhed og samtaler på tværs. Målet har været, gennem opbygning og støtte til talrige dialoggrupper i flere byer over hele Egypten, at dæmpe gemytterne, holde hævntørsten i ave og alle parter fast på, at kristne og muslimer kan og skal leve fredeligt sammen. Gudstjeneste i den koptiske kirke At bygge bro og favne forskelle Det der avler vold og radikalisering er, at i flere lande i Mellemøsten er op til 70 % af befolkningen unge under 35 år, der lever med undertrykkende diktaturer. Unge, der står uden uddannelse og arbejde, og som oplever deres tilværelse udsigtsløs. Den afmagt, det skaber, gør de mest udsatte til lette ofre for militant propaganda. Derfor har den evangelisk-koptiske kirke, siden radikaliseringen af muslimske unge begyndte, og der opstod voldelige konfrontationer, arbejdet med de kristnes Side 3

4 Nyt håb for kristne og muslimer i Mellemøsten Skoleprojekt i slumkvarter for både kristne og muslimer image blandt muslimer. Kirken har set det som sin opgave at modvirke had og ekstremisme, og i stedet bygge bro og favne forskelle. I Egypten er der ligesom i Danmark politiske og religiøse ledere, der er fjendtlige overfor dialogen mellem kristne og muslimer, men Samira Lucas erfaring er, at når først de bliver involveret i samtalen, bliver de engageret. Så det nytter at blive ved! Respekt for etnisk mangfoldighed På lokalt plan, fortalte Samira Luca, arbejder CEOSS for at eliminere fjendtlighed mellem kristne og muslimer ved at påskønne forskellighed og mangfoldighed på offentlige møder og demonstrationer for menneskerettigheder, tolerance og naboskab. I ungdomsarbejdet arrangerer kirken lokale møder mellem kristne og muslimske unge, samt med workshops og kunstprojekter om sameksistens. Især har man søgt at udvikle tolerance, respekt for etnisk mangfoldighed og fællesskabsfølelse gennem musik og sang. Kirken har også arbejdet på at modvirke tendenser til, at de kristne isolerer sig, og låser sig inde af frygt for terror og fundamentalistisk aggression. Kvarterløft i slumkvarter I et af de fattigste slumkvarterer i Kairo besøgte vi en lille skole for både kristne og muslimske elever. Den lokale skoleleder, Marion, fortalte om et udviklingsprojekt (i samarbejde med Danmission), der retter sig mod en forbedring af de udsatte beboeres livsvilkår indenfor alle livsområder. Det handler om at lære at tro på egne kræfter, og være med til at bygge et helt nyt bæredygtigt lokalsamfund op Side 4 Det er skræmmende, ikke mindst for en dansker, at møde en så dyb forarmelse og fattigdom, som vi mødte i Kairos slum. Kvarterløft kender vi til på Sønderbro. Men her starter den frivillige indsats helt fra bunden på det mest elementære plan. Det er en indsats, der involverer træning af lokale ledere og frivillige på alle niveauer. Gennem selvforvaltning, der skal modvirke den udbredte forarmelse, analfabetismen og den sociale nød. Det sker gennem besøg i hjemmene, ved mobile lægeklinikker og ved offentlige møder, Unge kristne koptere besøger gammel gravplads der giver oplysning om emner som: seksualundervisning, familieplanlægning, brudehjælp, børneklubber, Hiv programmer og miljøforbedringer som bedre toilet- og hygiejneforhold. Enderne bindes sammen med fællesspisninger og fødselsdagsfester, hvor både kristne og muslimer deltager. Søsterordningen Min kære datter En øget forståelse for nødvendigheden af uddannelse er helt central for at modvirke diskrimination og undertrykkelse. Særligt uudannede kvinder er udsatte. Derfor var den lokale skoleleder, Marion, særligt stolt over mentor- eller søsterordningen Min kære datter, som retter sig mod at fastholde både kristne og muslimske piger i folkeskolen og hjælpe dem til at få videregående uddannelser. Foreløbig er tyve piger kommet på gymnasium. Samtidig er de blevet frivillige mønster- og rollemodeller for 20 andre mindre søskende, som de støtter med lektiehjælp og samtaler. Pigernes mødre hjælper man med mikrolån til små virksomhedsprojekter, som systuer til tøj og taskeproduktion, arbejdsformidling og budgetplanlægning. Søsterordningen Min kære datter. Hvordan andre ser på os danske Nation Branding, altså hvordan politikere, erhvervsfolk og kulturinstitutioner gør f.eks. Danmark kendt i udlandet, bruges der hundreder af millioner kroner årligt på herhjemme. Og Danmark har skiftet brand, fra et hyggeligt lille venligt landbrugsland til et indvandrer- og muslimfjendtligt land, der fører krig mod terror i Afghanistan. Det var i hvert fald det billede, vi blev præsenteret for, da vi dagen efter besøgte Egyptens største avis, den regeringsvenlige avis Al Ahram. Her skulle vi høre, hvordan avisen opfattede de tiltagende sammen-

5 stød mellem kristne og muslimer i landet. Et møde, der fik en hel anden drejning, end vi havde ventet. Karikaturtegninger, der stadig spøger Alene opbuddet af journalister gjorde det tydeligt, at avisen betragtede mødet med den danske gruppe, Kristen- Muslimsk Samtaleforum, som en mediebegivenhed. Hele syv journalister var til stede, foruden udenrigsredaktøren og kulturredaktøren. De unge journalister var ivrige efter at få mulighed for at stille spørgsmål til os. Og det første spørgsmål viste, at det stadig var Mohammedtegningerne, der fyldte mest i egypternes billede af danskere. Hvorfor hader I muslimer?, var det første spørgsmål, journalisterne stillede, og det tog noget tid at svare på. Stemningen i redaktionslokalet var egentlig ikke fjendtlig overfor os, men præget af en stor undren over, at ytringsfrihed kunne være vigtigere end andres religiøse følelser. At høre hjemme, hvor man bor Den helt overraskende vending i debatten kom, da de danske muslimer i vores gruppe gik i rette med de egyptiske journalisters forestilling om forholdet mellem kristne og muslimer i Danmark. Fadhi, en statsløs palæstinenser, der selv er medarbejder i et informationscenter i Gjellerup, kunne ikke genkende sig selv i det billede, avisen tegnede. Fadi fortalte, at han heller ikke brød sig om tonen i den danske indvandrerdebat, men det var ikke desto mindre Danmark, der havde taget imod ham, dengang hans familie måtte flygte fra flygtningelejren i Libanon. Det var i Danmark, han havde fået en uddannelse som pædagog, og det var der, han informerede andre indvandrere om deres rettigheder. Han kunne ind imellem være i tvivl, om han var palæstinenser eller dansker, om han var muslim eller kristen, men han mente, vi havde mere tilfælles med hinanden i Danmark som naboer og borgere end det, der skilte os fra hinanden. Saliha, der er lektor på Syddansk Universitet og selv muslim, forklarede, at mange af de problemer, indvandrere oplever i Danmark, har at gøre med arbejdsløshed og manglende uddannelse, og at indvandrere isolerer sig i parallelsamfund eller ghettoer, som også kopterne i Egypten gør det, når de føler sig udsatte og utrygge. Om hunde og fattige Fadhi havde talt sig mere varm end godt var, og han gik nu til modangreb med en sammenligning af, hvordan de fattige blev behandlet i Egypten i modsætning til Danmark. Han havde været i Skraldebyen og set, hvordan tusinder lever der midt i Kairos affald, og hvordan de brødføder deres børn ved at sælge det sorterede affald. Jeg kan godt sige jer,at hundene har det bedre i Danmark, end de fattige har det her hos jer, sagde Fadhi. Det Udsigt over Kairo fra Citadellet blev opfattet som en direkte fornærmelse, og så brød uvejret løs. At forsvare sin nabo Hussein har boet 40 år i Danmark. Han er af tyrkisk oprindelse, og som århusiansk byrådsmedlem og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet er han vant til at gyde olie på vandene i en politisk debat: Jeg tror ikke, vi får fred i verden, før en statsløs palæstinenser som Fadhi forsvarer sit nye hjemland, og en tyrker som mig forsvarer en statsløs palæstinenser, og danskere forsvarer muslimer. En egypter i Danmark Det fik en af de egyptiske journalister, der indtil da havde forholdt sig tavs, til at forsvare danskerne. Hun havde været i Danmark kort efter Muhammed-krisen, og hun havde haft et godt indtryk af landet og befolkningen som et åbent og nysgerrigt folk, der gerne ville diskutere tegningerne og prøve at forstå de følelser, de havde vakt i den muslimske verden. Hun havde også interviewet Flemming Rose fra Jyllandsposten, den journalist, der havde taget initiativet til tegningerne. Ham brød hun sig ikke om, mest fordi han og Jyllandsposten virkede så uforberedte på de reaktioner, tegningerne havde fremkaldt, og de kunne ikke forklare, hvad de ville opnå med dem. Den efterfølgende samtale under middagen i avisens bestyrelseslokaler forløb mere fredeligt. Det er godt at spise sammen. Der er ingen vej uden dialog Det var en god tur, hvor jeg fik nye venner. Især var jeg glad for at opleve herboende muslimer og kristne være fælles om at betragte Danmark som deres hjemland, og dele dansk som fælles modersmål. Det er stadig Danernes dåbsattest fra Jellingstenen, der præger danske pas, og det fortegn er med til at samle os som folk og give os historisk og kulturel identitet. Men i og med det ikke er alle danske statsborgere, der er medlemmer af folkekirken, så stiller Hvidekrist på Jellingstenen som fortegn i passet og i grundloven også krav til flertallet om at vise rummelighed og tolerance over for anderledes troende og tænkende både i og udenfor folkekirken og i samfundet i øvrigt. Det har vi brug for at huske hinanden på. For holocaust, krigen på Balkan i 90 erne og kampen mod terror har nemlig endegyldig vist os, at der ingen vej er til fredelig sameksistens uden dialog mellem kulturer og religioner. Side 5

6 Navne og adresser, Sønderbro sogn Sønderbro kirkekontor kordegn Irena Kristensen Bygholm Parkallé 1, 8700 Horsens Tlf.: , fax: Åbent tirsdag - fredag 9-12 samt tirsdag tillige Sognepræst Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf.: Træffes ikke mandag Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, 8450 Hammel Tlf.: / Træffes ikke mandag Organist Michael Rauff Tlf.: Træffes ikke mandag Kirketjener Marianne Jensen Træffes ved henvendelse til Sønderbro kirke på tlf.: ej mandag Menighedsrådsformand Per Karlsson Østergårdsvej 8, Sejet, 8700 Horsens Tlf.: Redaktion for kirkesiderne: Anne Marie Kristensen, redaktør Ebbe Elm Glædelig påske Julen varer lige til påske Til jul synger vi sangen om, at julen varer lige til påske - nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten. Fastetiden begynder med fastelavn, hvor børnene klæder sig ud, tager masker på og slår katten af tønden. I andre lande holder man karneval. Inden de fyrre dages faste, bliver der holdt fest med fuld musik. For i fyrre dage skal man være afholdende; det symboliserer de fyrre dage, som Jesus fastede i ørkenen, efter at han var blevet døbt i Jordan floden. Så bliver det påske, og festen kan fortsætte. Livets fest. En anderledes konge Påsken begynder med Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Han blev fejret som konge, men han kom ridende på et trækdyr og ikke nogen stridshest. En anderledes konge. Han spiste et sidste måltid med sine disciple om torsdagen, Skærtorsdag. Han vaskede deres fødder for at fortælle dem, og os, at tjeneste for andre er en grundlæggende del af at være kristen. Han gav dem også brødet og vinen og tolkede det som sit legeme og blod. Når vi mødes i kirken til gudstjenester, får vi brødet og vinen, og får dermed del i Jesu liv, død og opstandelse. Dér bliver det brudte helet. Der bliver vi frie mennesker. Efter måltidet gik de alle ud i Gethsemane have, og Jesus blev taget til fange. Forrådt af Judas. Korsets træ bliver til livets træ Næste dag, Langfredag, blev han korsfæstet mellem to røvere, han døde på korset og blev begravet. Men da kvinderne Påskemorgen gik til graven for at salve ham, fandt de graven tom. Gud havde oprejst Jesus fra de døde. Det er denne begivenhed, som ingen har set, der er grundlaget for vor tro. For vort håb. Korsets træ bliver til livets træ. Langfredag og Påskedag hører sammen som en helhed. Vi skal ikke blive stående ved korset og græde over Jesu død; vi skal i stedet glæde os over hans opstandelse, over livets sejr over døden. Det er her, vi skal finde mod og styrke til at gå ud og møde de udfordringer, livet byder os. Glædelig påske Anne Marie Kristensen, sognepræst Kunst og Forår Nye åbningstider på kirkekontoret. Kirkekontoret vil fremover have åbent: Tirsdag - fredag kl. 9-12, tirsdag tillige Den traditionsrige udstilling holdes i år allerede i april. Der er fernisering onsdag den 13. april kl. 19. Udstillingen er åben hen over påsken frem til og med 2. påskedag. Side 6

7 Menighedsplejen Sigurd Barrett fortæller bibelhistorier I det forløbne år har menighedsplejen afholdt påskeægsjagt med efterfølgende frokost Palmesøndag. I sommerferien var der to udflugter, hvor den ene gik til Madsbyparken og den anden til Haunstrup Zoo. I slutningen af november var der julebanko med masser af præmier, fællesspisning og godteposer, som vi fik fra Kvickly. Menighedsplejen uddelte som vanligt også julehjælp. Denne gang blev der uddelt ca kr. til økonomisk trængte enlige forsørgere i sognet. Vi var så heldige at få tildelt penge fra: - Hede Nielsens fond - Horsens fundatser - Y s Men s Club - Lions Club Det siger vi tak for. Også tak for de penge, der samles ind ved gudstjenesterne. I 2011 vil der også være både påskeægsjagt og -frokost Palmesøndag, ligesom der vil være udflugter torsdag i uge 27 og 31, og som sædvanligt er der tilmelding til kordegnen. Mere om det i næste blad. Lis Helbo Formand for menighedsplejen 2. påskedag, den 25. april kommer Sigurd og Snapper til Horsens! Kirkerne i Horsens har inviteret Sigurd til at fortælle flere bibelhistorier for børn og barnlige sjæle. Sigurd og Snapper kan opleves i Kilden, Kildegade 8, Horsens den 25. april kl og kl Man kan købe billetter på kirkekontoret fra tirsdag den 29. marts. Billetterne koster kun 25 kr. pr. person. Sigurd har gendigtet nogle af de gode beretninger fra Bibelen og skrevet sange til dem. Han bruger et sprog, som alle kan forstå. Det er en god oplevelse for hele familien, når Sigurd, Snapper og musikerne Martin Klausen og Bjarne Christensen laver deres show. Her i Horsens vil byens børnekirkekor også medvirke. Sæt kryds i kalenderen ved den 25. april! Ombygning i Sønderbro Kirke Hen over sommeren lukker Sønderbro Kirke på grund af ændring i varmeanlægget. De endelige datoer er ikke på plads, men vi regner med, det bliver fra maj til engang i august. Da Sønderbro Kirke snart er 40 år gammel, er al den varmeteknik, som blev indbygget i 1970/71, ved at være meget forældet. Faktisk så forældet, at vi bruger al for megen strøm til opvarmningen. Dette skal der ændres på, således at el-opvarmningen skiftes ud med fjernvarmeopvarmning. Dette vil give en besparelse på ca. 40 % i varmeudgifter. Da nye rør og radiatorer skal forsynes med den nye varmekilde, skal gulve skæres op og lofter nedtages. Dette medfører, at vi må lukke kirken. Vi vil derfor fortrinsvis holde vore gudstjenester i Søndermarkskolens festsal. Når renoveringen er tilendebragt, kan vi byde velkommen i en kirke, der er opvarmet efter de nyeste principper og derved spares betydeligt CO2. Per Karlsson, formand for menighedsrådet. Fastelavn er mit navn Søndag den 6. marts kl er der Fastelavnsgudstjeneste for hele familien. Man må gerne møde op udklædt. Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller og tøndeslagning. Kom og vær med! Side 7

8 Sultens onde cirkel kan brydes Søndag d. 13. marts 2011 sender Sønderbro Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verdens fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Når vi sammen med mange andre I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn med sulten som en konstant og reel trussel, bl.a. fordi regntiden er blevet mere uberegnelig. I flere år kæmpede de med svigtende høst, dårlig kost og mangelsygdomme, der svækkede hele familien. Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med tilhørende slanger. Med trædepumpen kan både børn og voksne træde vand op fra brønden, og slangerne leder vandet ud til afgrøderne i marken uanset om det er regntid eller ej. Familien kan nu producere flere grøntsager, end de selv kan spise. De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og overskud og ved at sælge de overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline Mutinta sende alle børnene i skole. En trædepumpe til kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Foto: Rune Hansen af landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig selv. Sogneindsamlingen er en god mulighed for at arbejde sammen om et fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt. Indsamlingen i Sønderbro sogn begynder umiddelbart efter kirketid, kl. 11 og slutter kl Der er frokost til indsamlerne, når de er tilbage fra deres rute. Anne Marie Kristensen, indsamlingsleder i Sønderbro Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Anne Marie Kristensen på tlf.: eller Du kan også bruge det centrale tilmeldingsnummer: Ved Sogneindsamling 2010 fik Sønderbro sogns 18 indsamlere kroner i bøsserne. På landsplan samlede ca indsamlere 16 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Foto: Mike Kollöffel Side 8

9 Omdeling af Sønderbro Nyt - alle kulturers blad med Kirkebladet Sogneudflugt Tirsdag den 10. maj Igen i år vil vi begive os ud i det blå. Se på noget seværdigt, og lade os forkæle ved et lækkert kaffebord. Vi kører med bus fra Sønderbro kirke kl og forventer at være hjemme kl Det koster 50 kr. at være med. Der er tilmelding til Kirkekontoret, tlf.: senest tirsdag den 3. maj Y s Men s Club i Horsens udfører arbejdet med at omdele dette blad i skolens og kirkens distrikt. Dette modtager vi betaling for, og beløbet indgår i vores uddelingspulje, som bl.a. deles ud til lokale spejdere, FDF, Forældre til narkomaner, et børnehjem i Armenien samt flere humanitære projekter. Alle disse projekter er i samarbejde med det lokale KFUM i fire verdensdele. Dette skulle garantere, at penge og andre midler tilgår de rigtige personer. Y s Men s Club i Horsens støtter også et projekt i Danmark: Konfirmand-projekt i samarbejde med Den danske Folkekirke, KFUM og FDF. Projektet skulle gerne give præster og andre, der underviser konfirmander, bedre inspiration til at udføre arbejdet. Såfremt du ønsker at komme i kontakt med den ansvarlige for bladomdelingen, kan du ringe til Karl Hauberg, tlf.: I øvrigt kommer bogstavet Y fra det engelske YMCA, der betyder KFUM; derfor Y s Men s Club. Per Karlsson, Horsens Y s Men s Club Aflysninger Foredraget den 5. april må desværre aflyses, da Erling Olesen er blevet forhindret. Studiekreds den 31. marts er aflyst pga. manglende tilslutning. Gudstjenester på plejehjem Åparkcentret kl marts: A. M. Kristensen 27. april: Ebbe Elm 25. maj: A. M. Kristensen Gefionshave, kl marts: A.M. Kristensen 28. april: Ebbe Elm 26. maj: A. M. Kristensen Gudstjenester i Sønderbro Kirke Marts Søndag d. 6. Fastelavn kl Ebbe Elm Familiegudstjeneste Søndag den s. i fasten kl , Ebbe Elm Sogneindsamling Søndag den s. i fasten kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. i fasten kl , Ebbe Elm April Søndag den 3. Midfaste kl , Anne Marie Kristensen Søndag den 10. Mariæ bebudelse kl , Ebbe Elm Søndag den 17. Palmesøndag kl , Anne Marie Kristensen Torsdag den 21. Skærtorsdag kl , Anne Marie Kristensen Fredag den 22. Langfredag kl , Ebbe Elm Søndag den 24. Påskedag kl , Ebbe Elm Mandag den påskedag kl , Anne Marie Kristensen Maj Søndag den s. e. påske kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. påske kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. påske kl , Ebbe Elm Fredag den 20. Bededag kl , Anne Marie Kristensen Konfirmation Søndag den s. e. påske kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. påske kl , Ebbe Elm Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. Kirkebil Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl til kordegnen, tlf.: Side 9

10 Tilbud til børn og voksne i Axelborg Beboerhus Søndermarkskolen Lindvigsvej Telf.: Hver onsdag fra kl er Axelborg Beboerhus åben for børn i alderen 6-12 år og gerne sammen med deres forældre. Der er mulighed for at se film, spille spil, lege, bruge computer og spille billard og bordtennis. Vi har det hyggeligt børn og voksne sammen, og der er også tid til at drikke kaffe eller te. Børnene skal selv medbringe saft eller sodavand samt lidt godt at spise. Der er også mulighed for selv at medbringe film og spil, ligesom vi vil opfordre til, at man kigger i sine gemmer for at se, om der ligger noget legetøj, nogle spil eller film, som man ikke bruger længere. Det vil vi gerne modtage, så vores udvalg bliver større. Det er ganske gratis at deltage i de almindelige onsdage, men der kan blive tale om en lille betaling til specielle arrangementer, som for eksempel den fastelavnsfest, som vi er i gang med at arrangere. Den kommer I til at høre nærmere om ved opslag i opgangene, i vaskeriet samt Beboerhuset. Vi prøver at gøre tilbuddet så godt som muligt, men vi vil alligevel opfordre børn og forældre til at komme med forslag til, hvordan det kan blive endnu bedre. Vi vil også gerne have, at der er nogle forældre som kunne tænke sig at hjælpe til en gang imellem, evt. med at bage en kage, idéudvikle, eller bare komme for at hygge sig og samtidigt vil hjælpe til med at holde opsyn. Vi glæder os til at se rigtig mange Vel mødt Mette & Tom Administration: Skoleleder Mogens Falk Viceskoleinspektør Erik Bebe Knudsen Afd. leder Anny Langdal SFO leder Jette Bjerre Sekretær Lone Sortkjær Sekretær Lone Kongsted Teknisk servieceleder Dennis Nielsen Side 10

11 Det sociale samvær skal sættes i højsædet Europæisk år for frivilligt arbejde 2011 Portræt af en frivillig Tekst: Flemming Holm For 65-årige Peter Kristensen på Sønderbrogade er der én ting, der tæller rigtig højt. Som han siger: Det sociale samvær skal sættes i højsædet. Den tidligere export- og turistchauffør nøjes dog ikke med at tale om det sociale samvær. Han sørger for at skabe betingelserne, så medlemmerne af den lokale pensionistklub, Odinsklubben, kan hygge sig sammen, mødes, spise sammen, tage på fælles udflugter og udbygge venskaber med hinanden. Peter Kristensen siger: Det er så vigtigt for os gamle, at have netværket i orden, så vi ikke ender med at isolere os i vore små lejligheder, men stadig får nogle små skub i retning af større, men overskuelige fællesskaber. Peter har været medlem af Odinsklubben siden 1986 og bestyrelsesmedlem siden De sidste år har den tidligere chauffør imidlertid også siddet bag rattet som formand for foreningen. Men han betoner, at også bestyrelsesarbejdet er et fællesskab, hvor vognen ikke ville flytte sig ud af stedet, hvis ikke han havde hyggelig og god hjælp fra bestyrelseskollegerne Dorrit Friborg, Vita Hansen, Yrsa Jeppesen og Peters kone, Lis Kristensen. Vi har det bare hyggeligt med at forberede og afvikle de mange aktiviteter i klubben. Tag nu fx i går aftes, hvor vi havde fællesspisning, fortæller Peter Kristensen. Så samledes vi i vore selskabslokaler og hjalp hinanden med at lave forloren hare og æblegrød til 30 personer. Nogen skræller kartofler, et par andre ælter farsen, far laver saucen og hjælper med at dække bord. Det varmer mig i hjertet at se tilfredse beboere spise rub og stub. Bliver selv mere glad af at arbejde frivilligt Et af Odinsklubbens medlemmer fik maden serveret i sin lejlighed, fordi hun lige før jul faldt og nu går lidt besværet ved hjælp af stativ. Men forstår du, siger Peter Kristensen, - det giver en indre glæde at kunne hjælpe hinanden. Det synes jeg, er den store gevinst ved at arbejde frivilligt et sted. Man bliver selv mere glad af det! - Vi betaler alle lidt ekstra, nemlig 65 kr. for hovedret og dessert + kaffe bagefter. Så får vi på den måde økonomi til at lave nogle udflugter ud i det blå for små penge. En af udflugterne fra nyere tid, er busturen til Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. - Ja, den skal du høre om, siger Peter: - Jeg mødte Thyra Frank ved et møde i Hedensted og tænkte: Der kan vel ikke ske noget ved at spørge. Hun sagde søreme ja. Så fyldte vi en turistbus med et halvt hundrede beboere og kørte til København. Det blev en fantastisk tur. Vi blev mødt med højt belagt smørrebrød, øl og snaps og et dejligt kaffebord senere på dagen. Vi havde selv taget en god portion rødvin med til beboerne, da vi jo ved at de gerne vil hygge sig. Jeg ved, det er første gang, beboerne på Lotte har haft besøg fra en pensionistklub. Men de fortrød det heller ikke. Efter et par uger ringede Thyra Frank til mig og sagde: Nu har vi søreme drukket jeres gode rødvin. Vi havde en hyggelig aften i går, og I skal have mange tak for besøget!. Sådan en tur kan vi lave for 100 kr., inklusiv aftensmad undervejs. Men det lader sig også kun gøre, fordi Boligforeningen Odinsgaard og afdelingsbestyrelsen på Sønderbro støtter vores klub økonomisk. Det er en støtte, vi er meget taknemmelige for, siger Peter Kristensen. - Så du kan se, der er mange glæder ved at arrangere sådan nogle ture. Mange af vores ture er blevet filmet af et af vore medlemmer, der er en aktiv filmfotograf. Så kan vi somme tider sætte os og genopleve de forskellige oplevelser. Han er som regel altid selv chauffør på udflugterne, hvilket falder ham helt selvfølgeligt som gammel turist- og eksportchauffør. For hvert smil du giver, lever du en dag længere Om livet på Sønderbro siger Peter Kristensen: - Det er blevet temmelig meget bedre med kriminaliteten i området. Men jeg synes stadig, der er for stor afstand mellem mennesker her. Det må vi kunne gøre bedre. Jeg synes, det er synd for mange, at de efter et langt arbejdsliv skal ende ensomme bag en dør. Vi må ud og banke på de døre. Det er noget af det, vi gør her i afdelingen. Vi henter simpelt hen nogle af vore aktive ved at banke på døren. Der er en god gammel sætning, der hedder: For hvert smil, du giver, lever du en dag længere. Tænk lige lidt over det, slutter formanden for Odinsklubben. Sønderbro Nyt ønsker Peter og hans bestyrelse hjerteligt tillykke med klubben, der rundede 25 års dagen for sin stiftelse d. 14. oktober Peter Kristensen klar ved computer og printer på sit hyggelige hjemmekontor. Men det er ikke teknikken, der er det vigtigste, ifølge formanden for Odinsklubben. Vi skal have mindsket afstanden mellem mennesker. Mange sidder ensomt bag en dør, siger han. Frivillig i Kulturhus Caféen Har du tid? - Har du lyst? - til at være med få timer - mange timer - eller hele dage. Så kom og få en snak med os i Kulturhus Caféen, Lindvigsvej 4, eller kontakt os på telefon Side 11

12 Nyt fra beboerhuset Sønderbro Kulturhus Lindvigsvej 4 Telf.: Ny lektiecafé i beboerhuset i Axelborg Tekst: Mette Børgesen Hver onsdag eftermiddag fra 15-17:30 kan du dygtiggøre dig i beboerhuset. Lektiecaféen er for alle, der gerne vil arbejde seriøst med deres skolearbejde i en hyggelig og rar atmosfære. Lektiecaféen følger folkeskoleårets kalender og har lukket på hellig- og fridage. Lektiecaféen køres af dygtige unge frivillige, der kan hjælpe med alle fag. Det er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Sønderbrogruppen. Første gang du kommer laver vi et medlemskort til dig. Medbring pasfoto. Det er gratis at blive medlem af lektiecaféen. Fællesspisning sidste torsdag i måneden Invitation til alle, som har lyst til at prøve noget lidt anderledes. Den sidste torsdag i måneden holder vi fællesspisning i beboerhuset. Det er beboere, der på skift handler ind, laver maden og deler opvasken. Vi har smagt orientalsk mad fra Iran og Tyrkiet, og alle er velkomne til at tilmelde sig - også selv om man ikke bor i Axelborg. Tilmeldingen sker ved at ringe til beboerhuset på tlf.nr eller ved personlig henvendelse i beboerhuset. Tilmeldingen koster 25 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Hold øje med opslag til næste fællesspisning. Opslag kan ses på opslagstavlen foran vaskeriet i Axelborg eller på opslagstavlen ved beboerhuset. Fællesspisning er en mulighed for at møde andre mennesker og gå på opdagelse i forskellige retter. Du har også mulighed for selv at være med til at lave maden. Kontakt beboerhuset og hør nærmere om fællesspisning næste gang. Beboerhuset Axelborg 4c Tlf Side 12

13 EN GENERT OG ALSIDIG EVENTYRER HJÆLPER TIL I SØNDERBRO JOBKLUB Historien om tyrkisk guldstøv, omvendt familiesammenføring, masser af arbejde - og arbejdsløshed! Af Flemming Holm. Ann-Jeanette Kristiansen er i løbet af efteråret 2010 blevet suget ind i arbejdet omkring Sønderbro Kulturhus som frivillig. Den 36-årige Ann-Jeanette og hendes tyrkiske mand har købt hus på Drosselvej og fik i efteråret diverse løbesedler fra Kulturhuset ind af brevsprækken. - Det var tilbud om Sundheds Tjek, kvindeaftener og andet godt, fortæller Ann-Jeanette, og fortsætter: - Min mand og jeg tog imod begge dele, og syntes at stemningen omkring arrangementerne var god. Det har jeg fået bekræftet ved at komme her tit, og som samarbejdet mellem Sønderbro Sekretariatet og mig har udviklet sig, nyder jeg virkelig at blive brugt som frivillig, fortæller Ann- Jeanette. Hun har fundet sig rigtig godt til rette som en af to frivillige hjælpere i Sønderbro Jobklub, der holder til i Sekretariatet og i Kultur Cafeen. Jeg hjælper unge og ældre arbejdsløse med at udarbejde datalister/cv og med at skrive ansøgninger. Det er jo ikke alle, der er dus med at skrive sådan nogle ting. Ann-Jeanette leder selv efter ønskejobbet, og siger: Så slår jeg jo to fluer med samme smæk. Hver gang jeg er i gang i Sønderbro Jobklub, får jeg lige et overblik over de aktuelle, ledige stillinger, og jeg får bestemt også selv søgt nogle af dem. Veluddannet og frivillig Ann-Jeanette er en veluddannet kvinde, som har HF-eksamen og Handelseksamen fra Århus Købmandsskole. Sin elevtid tilbragte hun på Horsens Turistbureau, hvor hun var glad for at være, og ofte hjælper når de har brug for det. Jeg er kontoruddannet med speciale i rejseliv, forklarer Ann-Jeanette, der er født på Bornholm og opvokset i Ørting med rejselyst i blodet. Jeg havde også en medfødt generthed. Så det var lidt svært, men spændende i begyndelsen at skulle rejse sig og være centrum for menneskers opmærksomhed, når man skulle give turisterne udførlig, fælles information. Men det gik fint, så jeg endte med at sige min lejlighed og rengøringsjobbet i Odder op. Ann-Jeanette har selv påtaget sig mange slags arbejde, og er bla. derfor en efterspurgt hjælper i Sønderbro Jobklub. Udover international turistguide, kontorarbejde og rengøring har hun arbejdet som telefonsælger hos Falck i Vejle og bartender til kl. 03 om morgenen, samtidig med at hun har passet sin uddannelse! Hun har styret kasselinjen i Føtex. Det indbefatter at sørge for at kasserne fungerer, inklusive dankortterminal, byttepenge, samle dagens omsætning og sørge for den havner det rigtige sted hos Dan Security. Jobbet som turistguide i Tyrkiet varede tre år. Hun arbejdede bla. også i en guld- og diamantbutik i Marmaris. Den var kæmpestor og havde eget værksted. Jeg stod med diademer og andre kostbarheder hver dag. Somme tider kunne man se guldstøvet fra værkstedet flimre i luften og sætte sig i tøjet. I Tyrkiet mødte Ann-Jeanette sin mand og de åbnede et lille firma sammen. Der var tale om et såkaldt Lokal Bureau, hvor vi planlagde og solgte udflugter fra et lille kontor, vi delte med en biludlejer, fortæller Ann-Jeanette Kristiansen. Vi udarbejdede brochurer og lavede turbeskrivelser sammen i Bodrum-området. Min mand kom fra Anatoliens Universitet i Ankara, og er desuden tømrer. Det var imidlertid svært at få økonomi i firmaet. Man skal kunne lave en årsomsætning på 5 måneder, og alle kæmper om de samme turister, så vi endte med at tage tilbage til Danmark. Valgte Horsens pga. byens gode sprogskole Vores bryllup stod dog i Tyrkiet det foregik på en båd, der blev pyntet med bånd og blomster. Vi havde ikke så mange gæster, men der var både noget familie og venner fra Danmark med, sammen med nogle venner, vi havde på stedet. Hjemme i Danmark måtte hun vente 1½ år på at få sin mand familiesammenført. Jeg valgte, at vi skulle bosætte os i Horsens på grund af den meget kvalificerede sprogskole, som findes her. Vi har mange danske og internationale venner, indere og tyskere fx. Men tilbage til Kulturhuset. Ann-Jeanette forklarer: - Jeg bliver glad, når jeg nærmer mig huset. Det er som om, I åbner armene med slogan et om, at dette hus er Alle kulturernes hus. Og så er det dejligt, at det jeg gør i Jobklubben kan hjælpe andre. Som jeg ser hele den bolig-sociale indsats, er det hjælp til selvhjælp. Det gælder også for Sønderbro Jobklub. Her kan man komme og holde øje med mulighederne på Job Net, og blive skarpere på sine egne muligheder. Kom bare forbi, eller lav en aftale. Vi vil gerne hjælpe, uanset om du er ung, gammel- eller nydansker, lyder det fra den frivillige jobklubmedarbejder. - Det er egentlig mærkeligt, slutter Ann-Jeanette, - det flimrer mange dage med rigtig mange mennesker i Kulturhuset, og alligevel synes jeg, der er sådan en ro over foretagendet. Jeg tror, det er fordi, I har en god tone imellem jer. Hvis noget mislykkes, taler I om årsagerne, så lykkes det kort efter, og alle er glade. Jeg oplever ikke mukken i krogene, som man tit finder på andre arbejdspladser. Det nyder jeg virkelig ved at komme i Kulturhuset. Ann-Jeanette Kristiansen er aktiv i Sønderbro Jobklub 2-3 gange ugentligt. Her hjælper hun en beboer med at finde job og skabe kontakt til virksomheden. Side 13

14 Nyt fra boligforeningerne: Gellerup Fællesråd og Gellerup Samvirket på inspirationstur til Sønderbro Andelsboligforeningen Beringsgaard Gl. Jernbanegade 3, 8700 Horsens Tlf Hjemmeside: Andelsboligforeningen Odinsgaard Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens Tlf Hjemmeside: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25, 8700 Horsens Tlf Hjemmeside: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf Hjemmeside: Mogens Falk fortæller om Sønderbro-området. Tekst: Gunner Nielsen. Vi havde fint besøg den 8. november sidste år, da ca. 40 beboere og funktionærer fra Gellerupparken kom på nyt besøg. De er tidligere blevet inspireret af Sønderbroprocessen, og har efter forbillede fra Sønderbrogruppen organiseret deres Gellerup Samvirke som deres første forsøg på at tænke og handle på tværs mellem beboere, lokale fagfolk og myndigheder. Nu var de nysgerrige efter at høre mere. Gellerupparken er et meget større boligområde, og har større og flere problemer end vi har, men problemerne er ellers de samme. Globus 1 i Gellerup svarer til vores Kulturhus, sekretariat og beboerhus på en gang, men derudover er Århus kommune meget mere aktiv, end Horsens kommune er det hos os. Gæsterne blev budt til kaffebord med kage, bagt af lokale frivillige, i skolens festsal. Der var mange beboere fra Sønderbro med til mødet. Mens kaffen blev drukket og de sidste kagekrummer støvsuget op, fortalte Mogens Falk om bydelen, dens skole og kulturhus. Flemming Holm forklarede, hvordan beboerne har organiseret sig med diverse resurserige hjælpere i Sønderbrogruppen og Kulturhusets sekretariat. Han betonede det vigtige i at finde og videreudvikle de lokale resurser i stedet for at satse på alle mulige gode ideer udefra. Sidst gennemgik Gunner Nielsen de tørre tal og kendsgerninger, som er udgangspunktet for og opgaven for Sønderbroprocessen. Deltagerne kunne herefter drøfte udvalgte emner i grupper: Kurt Lund og Flemming Holm om informationsarbejdets mange facetter, bla. det igangværende IT-løft. Bjarne Pedersen om at opleve empowerment i praksis, hvor mennesker lærer at løfte sig selv til et bedre liv og én resurse føder en ny, som føder en ny Ebbe Elm om dialogarbejdet mellem tros- Horsens Andelsboligforening af 1954 Kollegievænget 6D, 8700 Horsens Tlf Hjemmeside: Side 14

15 Støt vore annoncører - De støtter os Bjarne Pedersen fortæller om empowerment i praksis. samfund og arbejdet med at skabe en årlig Kulturfestival i Sønderbroområdet. Og Gunner Nielsen om aftenkonsultationen Fælles Hjælp og hvorfor det er nødvendigt, at fagfolk også yder frivilligt arbejde, hvis vi skal kunne lykkes i arbejdet med at skabe sundhed i alle miljøer. Gæsterne sagde i forbindelse med besøget - og har siden skrevet -, at vi på Sønderbro gør det godt: Fordi vi er så mange frivillige, fordi der er så lidt kommunalt præg, fordi vi tager os så god tid, fordi vi har så lang en tradition (Sønderbrogruppen har 20 års jubilæum til efteråret!), fordi vi er så uformelle, fordi vi er så direkte i vores omgangstone, og fordi vi er så varme. Men først og fremmest bemærker mange, at vi i vores omgang med hinanden helt naturligt respekterer hinandens evner og bidrag til fællesskabet, uanset vores uddannelse, økonomi, eller øvrige meget forskellige familie- og kulturbaggrund. Sådan lyder bedømmelsen af vores arbejde fra Gellerup. En bedømmelse, som vi godt kan være stolte over. Side 15

16 Ny HØREbutik åbnet på Sønderbro Tekst: Ulla Herløv Foto: Jørn Dreyer HØREbutikken i Sundhedshuset åbnede for nylig en afdeling på Sønderbrogade 12c. SønderbroNyt har derfor været på besøg i den nye butik for at byde den velkommen i Sønderbroområdet og for at få en hyggelig snak med Eva Frederiksen, som er indehaver af de to butikker. Hvad fi k dig til at arbejde med mennesker med hørenedsættelse, for det er jo ikke din oprindelige uddannelse? Nej, jeg arbejdede som socialpædagog i 18 år og havde længe ønsket at prøve noget nyt. Lejligheden bød sig, da jeg fik en ny nabo, der gerne ville arbejde på audiologisk afdeling på Horsens Sygehus, men en sådan fandtes ikke, så derfor ville hun gerne selv starte op. Det lød så spændende, så vi blev enige om at starte butikken sammen, og det blev til, at vi åbnede butikken i Kongensgade i november Det var desværre kun et midlertidigt lejemål, så derfor slog vi til, da vi fik mulighed for at leje os ind i Horsens Sundhedshus. Der flyttede vi så ind, da det åbnede i foråret Vi havde imidlertid også lejet lokalerne her på Sønderbro, og dem håbede vi på med tiden at få lejlighed til at bemande. Der kommer mange mennesker i Sundhedshuset, men med dette lejemål har vi fået mulighed for at have en mere synlig butik på gadeplan. Hvilke krav stilles der, for at lokalerne kan bruges til hørebutik? En gang om året skal vi godkendes af Sundhedsstyrelsen, og da den pågældende medarbejder derfra var i afdelingen i Sundhedshuset, nævnte vi disse lokaler for ham, og han gik derefter i gang med diverse undersøgelser. Han endte med at sige god for, at der her kunne indrettes lydrum, og så gik vi i gang med indretningen og åbnede den 3. januar i år. Det er så meningen, at vi her holder åbent tre gange om ugen. Da mange af vore kunder kommer fra oplandet og mange gange er afhængige af, at deres pårørende kan køre for dem, så har vi åbnet en afdeling både i Odder og i Hedensted, hvor vi er en gang ugentlig, og vi har også mulighed for at låne et lokale i Juelsminde, hvor vi er ca. en gang om måneden. Min kompagnon flyttede så til Fyn, så det er nu kun mig, der står for butikkerne. Jeg er ikke selv uddannet audiologi-assistent, men jeg har heldigvis nogle dejlige ansatte, der er det. Vi er otte i alt, men kun en er på fuld tid, og de andre er deltidsansatte. Uddannelsen til audiologi-assistent tager to og et halvt år, men vi bliver jo ikke ørelæger. Vi arbejder udelukkende med høreprøver og høreapparater. Hvad er proceduren, når man skal have høreapparat? Da hørenedsættelsen sker over en årrække, er mange nok tilbøjelige til at ignorere det i begyndelsen. Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at det gennemsnitligt varer syv år, fra høretabet sætter ind, til man anskaffer sig et høreapparat. Men jeg tror, at det er ved at vende, for folk vil ikke længere slå sig til tåls med at høre dår- Side 16

17 Fra venstre: Indehaveren Eva Frederiksen, Trine Frederiksen og siddende Kirsten Kylborg Dencker ligt, for det er jo i høj grad også tab af livskvalitet. Når man så selv har konstateret, at man hører dårligt, kan man enten henvende sig hos en ørelæge eller hos os for at få taget en høreprøve. Ud fra resultatet af denne prøve, kan vi så vurdere, om hørenedsættelsen kan afhjælpes. Dernæst skal man henvende sig til sin ørelæge, der så stiller en diagnose, og derefter får man en henvisning til kommunen, for ellers kan man ikke få tilskud til høreapparatet. I øjeblikket kan man få 5607 kr. i tilskud pr. øre, og det kan man højst få hvert fjerde år. Vi laver derefter en meget omfattende høreprøve for at konstatere, hvordan apparatet skal indstilles. Endelig taler vi om i hvilke situationer, hørenedsættelsen giver problemer, og ud fra det kan vi så anbefale, hvilket apparat, der vil hjælpe kunden bedst. Så aftaler vi en tid til udlevering, hvor kunden får apparatet på, og hvor det bliver justeret. Vi instruerer også her i vedligeholdelse af det og i, hvordan man f. eks. udskifter batterier. Vi aftaler med det samme en ny tid til kontrol, for det tager tid at vænne sig til at bruge høreapparatet. Kunden låner så apparatet med hjem i 14 dage ganske gratis og uden at skulle betale depositum. Hos os leverer vi også fire års gratis service, for vi vil gerne være helt sikre på, at apparaterne bruges, frem for at de ender i en skuffe. Så vi giver bestemt ikke op, før de passer. Med hensyn til prisen kan man få ganske udmærkede apparater, hvor tilskuddet dækker helt. Men det er vigtigt at få afdækket helt præcist, hvad man har behov for, og hvad apparatet skal kunne. Derfor kan det komme på tale med en egenbetaling af varierende størrelse. Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark, får man også tilskud der. Der dukker fl ere og fl ere hørebutikker op i bybilledet, men det er vel ikke, fordi der er fl ere og fl ere, der mister hørelsen? Skift til en bank, der bygger på sunde værdier Jeg tror snarere, det er fordi man ønsker at gøre noget ved hørenedsættelsen. Det er slemt ikke at kunne høre, og gør man ikke noget ved det, sætter man sig måske på mange måder uden for fællesskabet. Det er dejligt, at der så kan gøres noget ved problemet. En lidelse, man hører mere og mere om, er tinnitus, også kaldet øresusen. Den rammer mange musikere, men også efterhånden mange unge mennesker? Vi bliver omgivet af mere og mere støj i vores hverdag, både på vores arbejde og i vores fritid. Heldigvis er man gennem de senere år blevet særdeles opmærksom på, hvor skadeligt et støjende arbejde er, og der er derfor lavet helt klare regler for, hvornår der er påbudt brug af høreværn. Mange af vore ældre kunder kan fortælle, at de har stået med en rundsav og skåret i metal. Det er da lykkeligvis ikke længere tilladt. Og med tak for kaffe og for en god og oplysende snak begiver bladets udsendte sig fra den totale stilhed i HØREbutikkens lydrum atter ud i Sønderbrogades larmende trafikmylder Søndergade Horsens Side 17

18 Harmonikatræf i Sønderbro Kulturhus Omkring 400 tilskuere var mødt op til årets harmonikatræf, hvor det ene orkester efter det andet spillede op til dans. Hvert orkester havde en halv time til at vise, hvad de kunne, og det var meget dygtige musikere, der var med. Der er nemlig stor rift om at komme med, så det er kun de dygtigste musikere, der får lov at spille til harmonikatræffet. Det var ikke kun harmonika, der blev spillet på, flere spillede også på sav. Orkestrene spillede hele dagen, og stemningen bare steg og steg. Der kunne købes mad og drikke, som kunne nydes til musikken, eller man kunne tage sig en svingom, hvilket rigtig mange gjorde. Som musikerne sagde: «Man bliver glad af at spille, og det gør også publikum glade.«det meste af publikum var nok i den modne alder, men heldigvis havde også både unge og børn fundet vej til denne festlige dag, og de nød det allesammen lige meget. I lokalet ved siden af hallen var der udstilling og salg af harmonikaer. Nogle var med smukke mønstre andre med perlemor eller glimmer. Den dyreste kostede kr. og var endda brugt. Alt i alt en rigtig festlig og fornøjelig dag, som vi er mange, der håber bliver gentaget næste år i Sønderbro Kulturhus Sønderbrogruppens medlemmer, jan Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet Alice Teckemeier Konsulent, Horsens kommune Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke Asta Jørgensen Formand, afdelingsbestyrelsen Lejerbo, Frejasgade Barbara S. Pedersen Projekt Bydelsmødre, Sønderbro Sekretariat Bilal Yücelbas Skolebestyrelsen Søndermarkskolen, Sønderbro sekretariat Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen Odinsgaard Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle Doris Bisgaard Beboer i Axelborg Dorthe Bartholomæussen Aktivitetsmedarbejder Åparkcentret Ebbe Elm Præst, Sønderbro kirke Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård, tovholder på Onsdagsklubben Erik Krogh Forretningsfører, AAB Eva Ladekjær Larsen Region Midtjylland, Center for folkesundhed, har lavet feltarbejde i Axelborg, Sønderbro Eva Frost Funktionsleder Åparkcentret Evy Nielsen Souschef Gefionsgården Flemming Holm Journalist, Sønderbro sekretariat Gunner Nielsen Læge, frivillig på Sønderbro Gunnar Sørensen Andelsboligforeningen Beringsgaard Harun Güler Efterskolelærer og med i dialoggruppen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens Ungdomsskole Jette Bjerre Skolefritidsordningen Søndenvinden Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro aktivitet Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest Kurt Lund IT-løft, Sønderbro Sekretariat Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark der består af børnehaven Åkanden og vuggestuen Sct. Georgshjemmet Lilian Andersen Formand for bestyrelsen i boligforeningen Odinsgården, koordinator for frivilliggruppen i Horsens Lillian Kofoed Bonde Sønderbro Sekretariat Lis Helbo Familierådgiver, Soc. D., Børnefam.center Fuglevang, Medlem af menighedsrådet i Søn derbro kirke Lotte Rasmussen Husmedarbejder, beboer i Odinsgaard Martin Düring SSP-lærer, Søndermarkskolen Mette Børgesen Boligsocial projektleder, beboerhuset Axelborg Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte Mogens Falk Skoleinspektør Søndermarkskolen Nabiha Bensouda Women of the world, WOW Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og beboer på Sønderbro Ömer Kücükalcin Efterskoleforstander, med i dialoggruppen Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på Sønderbro Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør, Axelborg Per Næss-Schmidt Formand for afd.best Axelborg Peter Rosenmeyer Forretningsfører, Odinsgaard Piratheep Rabindranath Tamils Rehabilitation Organisation, TRO Susi Lindahl Centerleder, Gefionsgårdens junior og fritidsklub samt børnehave Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard Side 18

19 Det sker på Sønderbro Sønderbro Kirke Søndag den 6. marts kl Fastelavnsgudstjeneste i Sønderbro kirke med tøndeslagning og fastelavnsboller. Torsdag den 17. marts, kl Sogneeftermiddag i Sønderbro kirke. Ellen Birk Skov, Aarhus, holder foredrag om Drageløberen - en fortælling om skyld og forsoning. Kaffe m. brød 25 kr. Onsdag den 13. april, kl Kunst og Forår. Der er fernisering på årets udstilling i Sønderbro kirke. Onsdag den 4. maj kl Sønderbro kirke fejrer 4. maj i ord og tone. Med læsninger, kormusik og fællessang vil vi holde en andagt, hvor vi mindes besættelsesårene og fejrer friheden. Kirkens kor under ledelse af Michael Rauff medvirker. Sognepræst Anne Marie Kristensen er liturg. Fri entré. Forårskoncert 10. marts kl. 18 i Søndermarkskolens festsal. Gratis adgang. Middelalderfestival i Horsens august 2011 nye riddere m/k søges Den sidste weekend i august tændes faklerne i gaderne i Horsens til den årlige middelalderfestival. Sønderbrogruppen har haft en bod de sidste mange år, hvor gruppens helte og heltinder har beværtet folk med hjemmelavet suppe, kryddersalt og brød. Går du med en tanke om at blive del af dette, så kontakt beboerhuset. Vi søger nye frivillige m/k i alle aldre, med meget eller mindre tid. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med og kan lide at være med hele vejen lige fra forberedelserne i forsommeren og frem til festivalen i august. Idræt for sjov Bhv.kl kl. ifølge med forældre hver torsdag kl i Kulturhuset sal 3. Træner Jørgen Egholm m.fl. Axelbold Bhv.kl - 5. kl. hver tirsdag kl i Kulturhuset. Træner Jørgen Madsen. Floorball 3. kl kl. hver mandag kl i Kulturhuset. Trænere Martin Düring og Birgitte Enoksen. Floorball U kl kl. hver mandag kl i Kulturhuset. Træner Martin Düring. Hip Hop kl. hver tirsdag kl i Festsalen. Trænere Komediehuset. Kor kl. hver mandag kl i Musiklokalet. Leder Jette Bjerre. Fodbold kl. hver torsdag kl i Musiklokalet. Trænere Ungdomsskolen. Bankospil i Beboerhuset Axelborg hver tirsdag kl. 19. Side 19

20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere