Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling"

Transkript

1 Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010

2 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade 8 (1. sal bagfra), 8700 Horsens Hjemmeside: Bestyrelse OZ3VB Viggo Berland, formand Telefon: OZ6JI Jørn Isaksen, næstformand Telefon: OZ1GRL Arne Lund, kasserer Telefon: OZ1MPE Mads Pedersen, sekretær Telefon: OZ4FD Flemming Lassen, best.medlem Telefon: Indhold Uddrag fra generalforsamlingen den 18. marts Klubmøder og arrangementer...6 Demonstration af Flight Simulator...8 EDR-foredrag: Grundlæggende brug af network analyzer...8 Besøg hos OZ5TG...9 Sommerudfl ugt Billeder fra Old Timer Træf søndag den 28. februar Medlems- & -WWW Aktivitetsudvalg OZ3VB Viggo Berland Telefon: OZ5WT Bent Toksvig Telefon: OZ6JI Jørn Isaksen Telefon: OZ1MPE Mads Pedersen Telefon: Redaktion Mads Pedersen Viggo Berland Oplag 200 styk, udkommer fi re gange årligt i januar - april - juli - oktober Her fi nder du os! Grafisk produktion Eget tryk Deadline For næste blad: Mandag den Forsidebillede: Fra Old Timer Træf den 28. februar 2010.

3 3 Uddrag fra generalforsamlingen den 18. marts 2010 Formanden OZ3VB Viggo bød velkommen til den ordinære generalforsamling. OZ5WT Bent blev valg til dirigent. Formanden OZ3VB Viggo oplæste beretningen som følger: Kurser: Torsdag den 29. oktober gennemførtes et kort kursus i forskellige måder at lodde på. Aktiviteter: Sommerudfl ugt lørdag den 13. juni 2009 gik denne gang til Stauning Flymuseum. Meget fi n tur med i alt 11 deltagere. Torsdag den 12. november 2009 var der auktion i klubben. Meget vellykket og gav en pæn indtægt til klubben. 22 deltagere. Torsdag den 10. december 2009: Juleafslutning med i alt 25 deltagere. Som sædvanlig meget hyggeligt med bankospil og amerikansk lotteri. Bagefter gløgg og æbleskiver. Søndag den 28. februar 2010 løb vor Old Timer Træf af stabelen. Også denne gang i vore egne lokaler og med maden udefra. Der var tilmeldt 34, men 2 sendte afbud. Som sædvanlig meget hyggeligt. Der har været fællesarrangementer med afdelingerne i Kolding, Vejen, Skanderborg og Fredericia.. Byggeprojekter: SDR-projektet fortsætter. Flere er i gang med udvidelse af allerede færdige dele. Også projektet med nye rævesendere fortsætter. Foredrag: Torsdag den 10. september 2009: Demonstration af printudlægningsprogram ved OZ5ZI Finni. Torsdag den 22. oktober 2009: Videre med D-licensen ved OZ8XW Flemming. Torsdag den 19. november 2009: Foredrag om Ekspedition til Svalbard ved OZ1HPS Lars. Torsdag den 21. januar 2010: Foredrag om antenneforstærkere, antenner og digital modulation ved OZ2OE Ole. PC-gruppen: Har som sædvanlig været aktiv med 10 weekendmøder med fi n deltagelse. Der har også været hjælp at få ved problemer med computere. Alt under ledelse

4 4 OZ6HR nyt, April 2010 af OZ1MPE Mads. Aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalget har som sædvanlig ydet en glimrende indsats. Det skal have en stor tak for godt og engageret arbejde. Indkøb: Der er indkøbt nyt køle-fryseskab, håndstøvsuger, opgradering til computer i radiorum, farvelaserprinter, 2 loddestationer samt diverse specialblade og bøger. Bladet: Vort blad kan vi være tilfredse med. Vi har en dygtig redaktør i OZ1MPE Mads, der sørger for den gode opsætning af bladet. I øvrigt sørger han også for forbindelse udadtil gennem vor hjemmeside og . Vore lokaler: Hertil er kun at sige, at vi endnu intet har hørt fra Sct. Ibs Skole. Til slut rettede formanden en stor tak til bestyrelsen, som har klaret alt, mens han var syg. Rettede også en tak til alle der kom og besøgte ham på sygehuset; det varmede ikke at være glemt. Tak til alle medlemmer, der på den ene eller anden måde har gjort eller lavet noget for afdelingen. Uden denne indsats ville afdelingen ikke bestå. Beretningen eenstemmigt godkendt. Kassereren OZ1GRL Arne gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt. Regnskabet udviser et driftsoverskud på 9.605,95 kr. for året Regnskabet herefter eenstemmigt godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 360 kr. og uændret indskud på 25 kr. for året Dette blev vedtaget. OZ3VB Viggo oplyste, at der intet er overført til byggefonden, da vore øvrige bankkonti giver en god rente. Desuden er der indkøbt en hel del nye ting til klubben. Der var indkommet et skriftligt forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget er et rygeforbud i OZ6HR. Efter en del diskussion blev forslaget eenstemmigt vedtaget med den tilføjelse, at bestyrelen i specielle tilfælde kan dispensere herfra. OZ3VB Viggo blev genvalgt til formand. OZ6JI Jørn og OZ1GRL Arne genvalgt til bestyrelsen.

5 5 Martin Lund og OZ5GI Aage genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. OZ5WT Bent genvalgt som revisor og OZ5ZI Finni valgt som revisorsuppleant. Et spørgsmål om aktivitetsudvalget blev besvaret med, at dette var åbent for alle, der interesserer sig for planlægningsarbejde. Her afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede også for god ro orden og dirigenten for god styring af generalforsamlingen. Generalforsamlingen slut kl I alt 14 medlemmer var mødt. OZ3VB Viggo

6 6 OZ6HR nyt, April 2010 Klubmøder og arrangementer Åbningstid: Aktiviteter starter kl Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på

7 7 Sommerlukning Afdelingen er lukket fra lørdag den 19. juni til mandag den 16. august Weekendmøder: Fredag kl til lørdag kl hjemmesiden og via Amatørnyt over repeateren.

8 8 OZ6HR nyt, April 2010 Demonstration af Flight Simulator Mandag den 12. april vil OZ1MPE Mads demonstrere spillet Microsoft Flight Simulator X. Klubben har været til Stauning Airshow og nu er tiden kommet, hvor vi selv skal prøve at fl yve - dog ikke i virkeligheden! Rigtige piloter bruger faktisk spil som dette i deres træning! Mads vil vise spillets muligheder, realisme, indbygget træningsprogram mv. Desuden skal vi se gratis alternativer til Microsoft Flight Simlator. OZ1MPE Mads Pedersen EDR-foredrag: Grundlæggende brug af network analyzer Det er lykkedes aktivitetsudvalget at få OZ5N Steen til at foredrage om Grundlæggende brug af netværks analyzer. Steen har med stor succes holdt foredraget i Vejen-afdelingen, men kun tre af afdelingens medlemmer havde mulighed for at deltage der, så vi er heldige med, at Steen vil komme her hos os. Foredraget afholdes torsdag d. 20. maj kl i afdelingens lokaler. Foredraget er et EDR-arrangement, hvorfor alle er velkomne. Aktivitetsudvalget

9 9 Besøg hos OZ5TG Torsdag den 3. juni kl besøger vi OZ5TG Verner i Lundum for at se hans store parabol. Verner vil fortælle om, hvor parabolen kommer fra, hvordan han er kommet i besiddelse af den, hvordan han har fået monstromet monteret på sokkel, og ikke mindst, hvordan han byggede servosystemerne til styring af parabolen. Hvis månen står rigtig, vil Verner demonstrere parabolen i brug på et eller andet mikrobølgebånd, sandsynligvis 23 cm. Det bliver en spændende aften, og hvis man på forhånd vil orientere sig lidt, kan man se forsiden på OZ oktober Man bedes tilmelde sig på opslag på klubbens opslagstavle eller på www. oz6hr.dk senest den 27. maj. Der bliver fælleskørsel med afgang fra klubben kl Aktivitetesudvalget Fra OZ Oktober 2008

10 10 OZ6HR nyt, April 2010 Sommerudflugt Sommerudfl ugten for klubbens medlemmer med familie er i år fastlagt til: lørdag den 19. juni Vi vil i år besøge Elmuseet ved Tange Sø, også kaldet Tangeværket. Tangeværket blev bygget i Man opstemmede Gudenåen, hvorved Tange Sø blev skabt. Det gav et fald på 10 meter til 3 turbiner, der årligt kan levere 11 mill. kwh. I begyndelsen var dette nok til at dække 1/4 af hele Jyllands elforbrug. I dag svarer det kun til ca familiers årlige forbrug. Det var nødvendigt at bygge en 800 meter lang dæmning for at holde vandet tilbage. I alt blev ca. 625 ha land oversvømmet. Fra selve søen fører en 300 meter lang kanal vandet til kraftværket. I gamle dage var Gudenåen den vigtigste transportvej mellem Randers og Silkeborg. Der blev benyttet fl adbundede pramme, som enten blev trukket af mennesker eller heste. Den gamle træksti mellem Randers og Silkeborg er nu blevet genetableret, så man kan vandre langs med Gudenåen. En gammel kåg, den pramtype der benyttedes, kan endnu ses på museet. Den blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet og har været brugt til varetransport mellem Randers og Silkeborg. Selve museet viser de mange muligheder for elektricitetens anvendelse op gennem tiderne. På området er der også vist forskellige mastetyper, der har været i brug. Desuden kan vi også se vindkraftanlæg og solanlæg. Vi kører samlet fra klubben kl og medbringer selv vor frokost. Klubben tager diverse forfriskninger med, som deltagerne kan få udleveret. Der er reserveret plads til os i en picnichytte, hvis vejret ikke tillader os at spise frokosten i det fri. I øvrigt fi ndes der et cafeteria på området. Klubben har spenderbukserne på i år og betaler derfor billetprisen for medlemmerne. Tilmeldingsliste er ophængt i lokalet og på vor hjemmeside, og sidste tilmeldingsfrist er mandag den 14. juni. Vi håber på en dejlig udfl ugt. OZ3VB Viggo og OZ1MPE Mads

11 Billeder fra Old Timer Træf søndag den 28. februar

12 bagsiden Foråret er endelig kommet! Medlems- & -WWW Tommy Pallesen Mads Pedersen Flemming Lassen hfl bermail.dk Carsten Lassen Thomas Nielsen Ændringer og tilføjelser: Kontakt Mads Pedersen på

Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR s Old Timer Træf 4. februar 2007 2 OZ6HR nyt, April 2007 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for 2011 5 Invitation 6 11. april 6 Billeder fra 11. april 7

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere