Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling"

Transkript

1 Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fra årets juleafslutning

2 2 OZ6HR nyt, Januar 2009 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2009 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade 8 (1. sal bagfra), 8700 Horsens Hjemmeside: Bestyrelse Berland, formand Telefon: OZ6JI Jørn Isaksen, næstformand Telefon: OZ1GRL Arne Lund, kasserer Telefon: OZ1MPE Mads Pedersen, sekretær Telefon: OZ4FD Flemming Lassen, best.medlem Telefon: Indhold Nytårshilsen...3 Generalforsamling...4 Programændringer...5 D-licens kursus...5 Klubmøder og arrangementer...6 Old Timer Træf...8 EDR-foredrag...9 Fra andre afdelinger...9 Besøg hos TRIAX i Hornsyld Status på rævesender-projektet Status for diverse SDR-projekter Stemningsbilleder fra juleafslutningen Medlems- & -WWW Aktivitetsudvalg Berland Telefon: OZ5WT Bent Toksvig Telefon: OZ6JI Jørn Isaksen Telefon: OZ1MPE Mads Pedersen Telefon: Redaktion Mads Pedersen Viggo Berland Oplag 200 styk, udkommer fi re gange årligt i januar - april - juli - oktober Her fi nder du os! Grafisk produktion Eget tryk Deadline For næste blad: Mandag den Forsidebillede: Der blev serveret pølser til juleafslutningen i 2008.

3 3 Nytårshilsen Jeg vil først ønske alle medlemmer i klubben et rigtig godt Nytår. Dernæst tak til alle medlemmer og bestyrelse for jeres indsats i Også tak til aktivitetsudvalget, der har sørget for god orden med gennemført planlægning af alle aktiviteter. Det er dejligt at se den tilslutning til alle vore forskellige arrangementer, der har været i det forgangne år. Jeg håber dette vil fortsætte i 2009 og meget gerne med øget tilslutning. Selv om vi i vor aktivitetsplan har givet lidt mere luft, hvilket har vist sig nødvendigt, har vi alligevel følt os presset, når enkelte nye aktiviteter måtte tages ind. Vor hjemmeside kører fi nt og bliver fl ittigt brugt. Altid opdateret og med de sidste nye oplysninger. I foråret startede et kursus til D-licensen med i alt 5 deltagere. De var til prøve i april i Esbjerg, hvor alle bestod og endda én med B-licens. Den 1. feb overtog Sct. Ibs Skole Kilden. I betingelserne for overtagelsen er det nævnt, at nuværende lejere skal have mulighed for at blive i op til 5 år. Det står helt fast, at vi meget gerne bliver, hvor vi er. Vi har nu fundet os tilrette, og alt fungerer tilfredsstillende. Mit ønske for 2009 er at se endnu fl ere medlemmer komme og deltage i vore aktiviteter og være med til at give liv og fremgang i klubben. Godt Nytår til alle. Formanden

4 4 OZ6HR nyt, Januar 2009 Generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Torsdag den 19. marts 2009 kl i afdelingens lokaler med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4) Fastsættelse af indskud og kontingenter. 5) Byggefonden. 6) Indkomne forslag. 7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. (På valg er OZ1MPE Mads og OZ4FD Flemming). 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 9) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 14. marts Bestyrelsen Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at medlemmer, der er i kontingentrestance, ikke har stemmeret på generalforsamlingen. I henhold til vedtægterne skal valgene til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter foregå hver for sig. Ved alle personvalg skal der foretages skriftlig afstemning. Umiddelbart efter generalforsamlingen bedes medlemmerne komme frem med forslag til fremtidige aktiviteter til aktivitetsudvalget. Bestyrelsen

5 5 Programændringer Som det vil fremgå af aktivitetsplanen i midten af bladet er der sket to vigtige ændringer i januar kvartal: Der er planlagt D-licens kursus således: Mandag den 12. jan fra Mandag den 19. jan fra Mandag den 26. jan fra Old Timer Træf er fl yttet fra søndag den 1. feb. til til søndag den 22. feb D-licens kursus På opfordring af fl ere har afdelingen besluttet at oprette et kortvarigt kursus til D-licensen således: Mandag den 12. jan fra Mandag den 19. jan fra Mandag den 26. jan fra Det er gjort så kort, idet vi regner med, at eleverne kan komme til prøve allerede i begyndelsen af februar. Her har Vejle Afdelingen tænkt sig at bestille en prøve hos IT og Telestyrelsen.

6 6 OZ6HR nyt, Januar 2009 Klubmøder og arrangementer Åbningstid: Aktiviteter starter kl Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på

7 7 Afdelingen åbner igen efter juleferien mandag den 5. januar 2009 Kredsmedlemsmøde Forårets kredsmedlemsmøde afholdes lørdag den 28. februaru 2009 kl i OZ6HR s lokaler. Weekendmøder: Fredag kl til lørdag kl hjemmesiden og via Amatørnyt over repeateren.

8 8 OZ6HR nyt, Januar 2009 Old Timer Træf Søndag den 22. februar 2009 kl afholdes traditionen tro Afdelingens Old Timer Træf. På grund af Sct. Ibs Skoles overtagelse af Kilden er det i år umuligt at låne den store sal som tidligere. I skrivende stund er stedet ikke fastlagt, men vi prøver forskellige muligheder for at forblive i Kilden. Selv om det kan knibe med pladsen, er sidste udvej at holde det i vore egne lokaler med et dertil passende arrangement. Som sædvanlig skal vi denne dag hygge os med en god frokost. Som sidste år får vi al maden ude fra; kun drikkevarerne står vi selv for. Menuen består som sædvanlig af 2 slags sild, forskelligt pålæg, en lun ret og ost med druer. Bagefter får vi kaffe og småkager. Når frokosten er overstået, kan vi trække os tilbage til vore egne lokaler og fortsætte det hyggelige samvær, så længe vi har lyst. Alle afdelingens medlemmer er velkomne og specielt gælder dette vore ældre medamatører. Afdelingen vil som tidligere også i år forsøge at invitere amatører i området, som ikke er medlemmer af afdelingen. Vi håber hermed at kunne skabe lidt bedre kontakt blandt alle amatører, medlemmer som ikke-medlemmer. Prisen er 150 kr. pr. person. Heri er medregnet en øl eller vand. Ønsker man en snaps eller to til silden og evt. til osten, må man snakke godt med bestyrelsen. Ønskes mere øl eller vand, er dette for egen regning. Tilmelding skal ske senest torsdag den 19. januuar 2009, og helst meget før, på liste ophængt i lokalet, til OZ3VB på telefon eller på hjemmesiden oz6hr.dk. Vi håber på lige så stor tilslutning som tidligere, hvor det hver gang har været meget hyggeligt.

9 9 EDR-foredrag Torsdag den 26. Februar 2009 kl kommer OZ7TA Jørgen Kragh og holder foredraget: Ombygning af PC-strømforsyninger og HF-antenner i baghaven. Det har vist sig, at gamle strømforsyninger fra PC er forholdsvis let lader sig ombygge til brug for en HF-station med en effekt på op til 100 Watt. OZ7TA Jørgen vil fortælle os om fremgangsmåden og de problemer, vi støder ind i. Ligeså vil han fortæle noget om antenner i baghaven, altså antenner på en begrænset plads. Mange af os har netop her problemer med at fi nde den rigtige antenne, der samtidig har en rimelig god virkningsgrad. Helt sikkert vil vi få nogle gode ideer fra OZ7TA Jørgen. Fra andre afdelinger Under denne overskrift vil bladet i fremtiden bringe oplysninger om aktiviteter i vore naboafdelinger, der kan være af interesse for medlemmerne. Et bynavn i parentes efter aktiviteten angiver, hvilken afdeling der arrangerer den pågældende aktivitet. I klubben vil der blive ophængt tilmeldingslister, og bestyrelsen vil så sørge for at give besked om antal deltagere herfra. Normalt vil tilmeldingsfristen være en uge, men den vil altid blive oplyst på tilmeldingslisten. I skrivende stund har vi ingen oplysninger, men det er aftalt, at Kolding Afdelingen skal stå for et arrangement i slutningen af januar 2009 og Vejle Afdelingen i marts Så snart vi har oplysninger, vil de blive lagt på vor hjemmeside.

10 10 OZ6HR nyt, Januar 2009 Besøg hos TRIAX i Hornsyld Mandag den 9. marts 2009 kl besøger vi virksomheden TRIAX i Hornsyld. TRIAX fremstiller parabolantenner til modtagning af satellitsignaler og forskellige antenneforstærkere, alt sammen til brug for TV. Vi kører samlet fra Klubben kl Tilmelding senest mandag 2. marts Status på rævesender-projektet En lille arbejdsgruppe har her i løbet af efteråret studeret forskellige rævesender-projekter fra de sidste år. Hvis det blot er et spørgsmål om at få fremstillet en rævesender/automat hurtigst mulig, er der fl ere designs, som er ganske ligetil at bygge. Men som det tit går, er der ønsker til at designet skal kunne noget mere, end det som er lige for hånden. Da det er tilfældet, har arbejdsgruppen besluttet at kaste sig ud i et nyt spændende rævesender-design. Det nye design adskiller sig væsentligt fra bestående design ved følgende: Da man er træt af at slæbe rundt med store klodsede rævekasser, skal det nye design være handy og samtidig robust. Alle fem sendere med tilbehør skal nemt kunne være i en rygsæk. Der skal være mulighed for at forudindstille senderne vha. en PC og der ønskes fl ere forskellige sende-sekvensmodes, f.eks til undervisningsbrug. Arbejdsgruppen har fundet frem til en allerede eksisterende housing, som er velegnet til formålet. Det er et håndsæt til et DECT-konferencesystem med lader og USB-interface, som vi bygger om. Vinteren og foråret vil komme til at gå med udviklingen af det nye design og forhåbentlig vil det være færdig inden JOTA 2009, hvor det er planen, at det skal tages i brug. OZ1KR Henrik

11 Status for diverse SDR-projekter 11 Efter lang ventetid på komponenter fra Funkamateur, Tyskland samt fra Tony, KB9YIG, USA har vi nu fået disse delt ud til projektdeltagerne. Følgende enheder er under konstrution: 5 stk SDR, SoftRock version 6.3, allband HF RX/TX. 2 stk Synthesizer, MHz osc.-modul. 3 stk Universal VFO-controller. Kan styre en DDS-VFO eller en synth. osc. modul. På grund af den sene levering kommer vi først i gang med monteringsarbejdet efter nytår. Der loddes både hjemme og i klubben. Måske formanden allerede har loddet sit projekt derhjemme! Ved en fejllevering er vi kommet i besiddelse af to extra synthesizer osc-moduler (0-160 MHz). Disse kan købes i klubben. 5AGK har bygget en SoftRock færdig, og den opfører sig pænt. Dog er der et lille problem med støj, hvis man styrer den over USB-porten. Støjen er der kun, når der skiftes frekvens, - drejes på VFO en når den står stille på en frekvens er der ingen støj. Anvendes LTP-port kører den støjfrit. Jeg arbejder forsat med at løse dette problem, da vi helst også skal kunne bruge udstyret på en bærbar pc, og de nyere af disse har desværre ikke LTPport (DB25 pins). Til SoftRock har vi valgt kun at lave fi ltre 80/40 m, da der arbejdes på forskellige print. Nyeste version har også 6 m med, så vi venter til januar inden vi beslutter, hvilke fi ltre vi vælger. Filtrene (båndene) skiftes automatisk, når der klikkes på de forskellige bånd i det program (POWERSDR), som vi anvender. OZ6JI har efter et par småproblemer fået sin VFO-controller til at køre, og den kører fi nt. Øvrige: Kommer som nævnt med efter nytår. OZ5ZI har lovet at lave printlayout til TX/RX-skiftet på lydkortsiden. Så kan standard-lydkort anvendes. Status pr. 8. december de OZ5AGK - OZ5WT

12 bagsiden Stemningsbilleder fra juleafslutningen Medlems- & -WWW Tommy Pallesen Mads Pedersen Flemming Lassen hfl bermail.dk Carsten Lassen Thomas Nielsen Ændringer og tilføjelser: Kontakt Mads Pedersen på

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR s Old Timer Træf 4. februar 2007 2 OZ6HR nyt, April 2007 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Minibanko... side 5 Juleafslutning...

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere