TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE?"

Transkript

1 Nr.IX 5. nov Årg. K MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN TURNUSORDNING TO DEPONERE OR NOT TO DEPONERE? THAT IS THE QUESTION

2 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K, Blegdamsvej 3, TLF: København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd MOK Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere) ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner) WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 og 7.0 format til DOS eller windows) Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC) Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC) Grafik TIFF: (Standard-grafikformat) GIF: (CompuServe bitmap) BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format) JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat) CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format) Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post". OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1. 2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale). Bispebjerg: Kantinerne. KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE KL !!!!!!! Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen. Denne uges forside: Turnus -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Denne redaktion: Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok" Dag Morgen Aften Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag MOK nr. 9 årg. 30 udkommer 5. sem. HR 1. sem. HR 6. sem. HR 3. sem. HR 4. sem. HR 16-18Fotografering til Scorebog for Fase 2 i Klubben P8'n viser stor dobbeltforestilling: Nikita & Subway 2. sem. HR 16-18Fotografering til Scorebog for Fase 2 i Klubben MOKs deadline!! Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

3 Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Pia Henriksen, sekretær, lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Berit Brix, lokale , (planlægning) Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Benedicte Ramsing, studentersekretær Træffetid: onsdag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag fredag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer Træffetid: tirsdag Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf Helle Christensen, sekretær Træffetid: Mandag og torsdag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon lokal 3371 Sofie Andreasen, studentersekretær Træffetid: Mandag Birthe Brogaard, sekretær Træffetid: dagligt Birthe træffes dog ikke i uge 41 pga. kursus. REFERAT AF 10. MØDE I STUDIENÆVN FOR MEDICIN ONSDAG D. 1. OKTOBER 1997 KL I LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUT- TET. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat af møde 9 4. Studieplansrevision a. Godkendelse af Kommissorium for 12. sem. udvalg b. Godkendelse af Kommissorium for 13. sem. udvalg c. Placering af arbejds- & miljømedicin d. Langtidsplan Studieordning, terminer Pædagogisk uddannelse, terminer 5. Ruskursus 6. Meddelelser 7. Eventuelt Studiet 3 c. Placering af arbejds- og miljømedicin. Der forelå en henvendelse fra Allan Krasnik, Institut for folkesundhedsvidenskab og Sten Christensen, Farmakologisk institut vedrørende arbejds- og miljømedicins placering i ny studieplan. Faget ønsker et blokkursus af ca. 4 ugers varighed. Poul Jaszczak retter henvendelse til formanden for semesterudvalget, K. Lyngborg, vedr. udvalgets overvejelser mht arbejds- og miljømedicin. d. Langtidsplan Studieordning - terminer. Arbejdet vedr. den overordnede ramme for en ny studieplan skal færdiggøres snarest muligt, idet den gerne skal forelægges for fakultetsrådet i december -97. Pædagogik - terminer. Poul Jaszczak orienterede om Referencegruppens drøftelser på seminaret 18/9-97. Man var her enedes om at udpege en referencegruppe på 3-4 institutledere som skulle fungere som primusmotorer i et projekt vedr. træning af faglærere. Gruppen skal være med til at udvælge, de lærere der skal trænes til superlærere, som skal virke som instruktører for egne kolleger, således at alle opnår et vist niveau når det gælder PBL. ad 5 Ruskursus Endnu engang var modtaget klagebrev fra hytteudlejere. Ruskursusudvalget blev anmodet om at træde sammen snarest med henblik på at udarbejde retningslinier for fremtidige ruskurser. ad 6 Meddelelser a. Studielederen orienterede om, at nuværende prodekan Nils-Erik Fiehn er kandidat til prorektorposten. Dette har medført, at prodekan Henrik Lund-Andersen i resten af indeværende valgperiode overtager Nils-Erik Fiehns udadrettede beføjelser. b. Aftale mellem Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Indre Nørrebro Bydel og Valby Bydel om undervisning og forskning i klinisk socialmedicin er nu underskrevet. Aftalen udsendes til studienævnets medlemmer. c. Status over optagelsen 1997 udsendes til studienævnets medlemmer. Fra Valgsekretariatet var modtaget meddelelse om ændring af valgstatuttens 19, stk. 3. Sidste punktum ændres til: Ved kandidatanmeldelser til medlemmer af Konsistorium, fakulttsråd, institutbestyrelse og studienævn skal antallet af stillere udgøre det dobbelte antal af de mandater, der skal besættes ved det enkelte valg. Ændringen er sket på baggrund af en ansøgning fra Universitetet af 5. september ad 7 Eventuelt Nina Grosman gjorde opmærksom på, at MOK ikke trykkes i et tilstrækkeligt antal til at dække behovet. MOK redaktionen har meddelt, at økonomien ikke er til at trykke flere eksemplarer, hvorfor oplaget er uændret trods stigende optag af studenter. ref. Grete Rossing ADRESSEÆNDRINGER Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked. Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Katrine Bagger Iversen, Poul Jaszczak, Olaf Paulson, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian. Endvidere deltog Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig), Jes Braagaard (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Synne Åberg (studievejl.) og Gitte Birkbøll. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: - Beskyttet adresse: Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studieog eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig. Afbud Brian Bjørn, Jørgen Hedemark Poulsen. - Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen: ad 1 Godkendelse af dagsorden ad 2 Personsager To ansøgninger om tilladelse til et 4. eksamensforsøg i anatomi I blev ikke imødekommet. En ansøgning om tilladelse til et 5. eksamensforsøg i anatomi I blev ikke imødekommet. Ansøgning om tilladelse til udarbejdelse af OSVAL I på 4. semester blev imødekommet. Ansøgning om gentagelse af kurset i 1. hjælp blev imødekommet. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt. ad 3 Godkendelse af referat Referat af møde 9/97 blev godkendt med enkelte rettelser/klarificeringer. ad 4 Studieplansrevision Godkendelse af kommissorium for 12. semesterudvalget. Det udsendte kommissorium blev drøftet. VKO modulet klarificeres. Kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med de fremkomne kommentarer og udsendes herefter til semesterudvalget. b. Godkendelse af kommissorium for 13. semesterudvalget. Kommissoriet blev drøftet. Endvidere drøftedes forskellige modeller for afvikling af undervisningen. Kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med de fremkomne kommentarer og udsendes herefter til semesterudvalget. Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse. Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse. - Post sendt til en udenlandsk adresse: Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskortfornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/studie- og eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til. OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har adgang til cpr.trækket fra folkeregistret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret. Studie- og eksamenskontoret

4 4 Studiet Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Træffetider HVAD MÅ JEG TJENE? Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end kr., skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1997, når du melder klip fra: Dag Træffetid Telefontid Vejleder Mandag Jon Prause Christian Engell Tirsdag Synne Aaberg Onsdag Margit Bak Skousen Torsdag Palle Rasmussen Fredag Jes Braagaard Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan e til os på Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Pia Henriksen, lokale , tlf eller ORLOV ELLER HVAD? Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor, at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på matriklen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, men du skal alligevel meddele studienævnet eller dit klinikudvalg at du holder orlov, således at du ikke holdsættes under orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning. Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på Eksamenskontoret. Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender eksamenskontoret årskort til den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlængelse af orlovsperioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning om fornyelse af årskort. Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov. SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov. FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage vagter. Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse. Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil altså sige at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder. FØR DET ER FOR SENT! 0 klip fravalgt kr ,- 1 klip fravalgt kr ,- 2 klip fravalgt kr ,- 3 klip fravalg kr ,- 4 klip fravalgt kr ,- 5 klip fravalgt kr ,- 6 klip fravalgt kr ,- 7 klip fravalgt kr ,- 8 klip fravalgt kr ,- 9 klip fravalgt kr ,- 10 klip fravalgt kr ,- 11 klip fravalgt kr ,- Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr ,- pr. barn. Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have udbetalt klippet. Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves af de første kr. (1997-takst) halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7% tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt. overskydende skat. Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%. Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side. Så forbered dig i god tid og få meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip. Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K. Studievejledningen Fase I 3. SEMESTER Vi gentager succesen fra sidste år og indkalder alle hårdtstuderene medicinere på 3 semester til julefrokost. Find din indre nisse og mød op i nisseland (studenterklubben) Lørdag den 6 December kl. 18 Julegodtekoordineringen foretages indbyrdes på holdene. Kontakt din personlige HR-nisse for mad og billetter. 5. SEMESTER JULEFROKOST Vi gentager de sidste to års succes og inviterer til julefrokost i Studenterklubben fredag d. 12. december Programmet for aftenen vil blandt andet indeholde julepynt og hyggepianist, men nærmere informationer vil følge i senere. Sæt dog allerede nu kryds på kalenderlyset!!! MVH H-repræsentanterne 5. SEMESTER HR Vi holder møde torsdag d. 6. nov. kl hos Thomas på adressen: Esbern Snaresgade 4, 3.tv, 1725 KBH V. Aftenen vil inkludere spisning, så det vil være dumt at gøre dette hjemmefra. MVH Thomas & Dan I det forgangne semester blev 5 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet

5 Riv ud og gem. GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL KEMITENTAMEN. Studiet ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II! 5 Du skal til kemitentamen! Du ved ikke hvordan du skal starte! Du ved ikke hvad du skal kunne! Du kan ikke sove, spise eller slappe af! Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød! Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens riv ud og gem indlæg om kemi tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar på dine spørgsmål. Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen: Beskrivelse af et tentamensæt: Væsentlige emner: Organisk kemi: Almen kemi: Forside. 5-6 opgaver delt op i delopgaver. Vægtning af hver delopgave er angivet. Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2. Ingen af opgaverne kan fra vælges. Gruppernes typiske reaktioner. Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.) Aldoldannelse. Opløselighed, syre-base egenskaber. Isomeri, hybridisering. Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider. Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner. Ligevægtsloven. ph. Opløselighed. Energetik. Kinetik. Elektrokemi. Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad, eller sætte tal ind i formler. Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt: Købmandsregning (proportionalitet). 1. Gradsligning. Omskrivning af formler Potens-regning. Log og 10, ln og e. Log-regler Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal. Forberedelse: Start i god tid. Op med humøret. Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1) Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3) Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken. Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne om protein m. fl. Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt. Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå. Ved tentamen: Del tiden op efter vægtningen af opgaver. Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter. Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt. Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de efterfølgende. Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af. Bedømmelse af organisk kemi: Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte. Skriv formler og reaktioner omhyggeligt. Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket. Afstemning er ikke altid ønsket. Bedømmelse af Almen kemi Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene. Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt. Pas på enheder og fortegn. Vurder om resultatet er fornuftigt. Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: Orienteringsmødet afholdes - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Onsdag den 12. november 1997 kl ca i Haderup-auditoriet Du vil få udleveret et prioriteringsskema ved afhentning af eksamensbrev til 6. semesters eksaminer. Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er fredag den 12. december 1997 Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale Vel mødt! Fase II VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. FARMAKOLOGI - FORELÆSNINGER - 8. SEMESTER Bemærk venligst nedenstående ændringer i forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester: Dato Tid Emne Forelæser Aud. 10/ Lægemiddelinteraktioner S. Christensen DA 13/ Neurotoksikologi S. Edelfors VH Vi beklager, at sidstnævnte forelæsning først bliver afholdt den 13. november. kursusledelsen FARMAKOLOGI - FORELÆSNINGER - 8. SEMESTER Bemærk venligst nedenstående ændring i forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester: Dato Tid Emne Forelæser Aud. 13/ Neurotoksikologi S. Edelfors VH Vi beklager, at sidstnævnte forelæsning først bliver afholdt den 13. november. kursusledelsen VEDR.: CENTRAL FORELÆSNING I KIRURGI TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 1997 KL I AUD 2 PÅ RIGSHOSPITALET. Det meddeles hermed, at den mistede forelæsning i kirurgi vedrørende Spinalkanalens sygdomme (torsdag d kl ) i stedet finder sted som ovenfor nævnt. Forelæser: professor Flemming Gjerris. Venlig hilsen Rita Dalhammer Sekretær klinikudvalget Rigshospitalet

6 6 Studiet HEJ ALLE JULEFROKOST-INTERESSEREDE!!!!! FOREDRAG Vi (Anita og Søren) vil gerne se alle dem, som gerne vil videreføre denne udemærkede tradition, - nemlig, at alle på 11. sem. + sommerstarterne Der er arrangementsmøde i klubben Torsdag d. 6 / kl Hvis folk er interesserede, men ikke kan komme om torsdagen, kan de ringe til : Anita på Til alles orientering satses der på at selve frokosten afholdes i klubben Onsdag 3 / NØGLEKORT TIL STUD.MED. TILKNYTTET KØ- BENHAVNS KOMMUNE Anskaffelse af nøglekort til Hvidovre Hospital. Kontakt klinikudvalgssekretariatet, pavillon 3 Behandling af blodtryk uden medicin Læge og forsker Robert Schneider fra USA holder foredrag: Rigshospitalet, Auditorium 1, Tirsdag den 11. november kl Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag i de vestlige lande. Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor for hjerteanfald og slagtilfælde. Sænkning af blodtrykket kan derfor mindske sygdomsrisikoen. Den gængse behandling med blodtrykssænkende medicin er relativt dyr og har forskellige uønskede bivirkininger. Derfor er ikke-medicinske terapier blevet anbefalet af både amerikanske og internationale myndigheder. Videnskabelig forskning verden over gennem de sidste 25 år har vist, at Transcendental Meditation har en gavnlig virkining på forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, og at der kunne spares mange ressourcer og meget ubehag ved at anvende Transcendental Meditation som et supplement til medicinsk behandling. F. eks. viste en undersøgelse i USA, at 2000 udøvere af Transcendental Meditation havde 87% færre hospitalsindlæggelser for hjertekarsygdomme end den normalbefolkningen, (resultater trykt i Psychosomatic Medicine 1987). Studietilbud KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK ONKOLOGI 10. og 11. semester fra mandag den 5/1 - fredag den 30/ Kurset godkendes som VKO Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden diagnosticeres ca nye cancertil fælde i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onko logiske dicipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyg gelse, diagnostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ behandling og pleje. Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og klinisk cancerforskning og behandling ved 2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien incl. de hyppigst anvendte metoder, rationa let for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigeste cancersygdomme og deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien. Denne del af kurset godkendes som 2 ugers VKO. Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller hæ matologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor der under tutor-vejledning vil blive givet rig lejlighed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således at dette i forbindelse med kursus godkendes som 4 uger af VKO-perioden. Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekretariatet efter , hvor det vil være op hængt i et chatek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus i januar 1998 bedes foretaget ved indsendelse af særligt skema, som kan afhentes samme sted som programmet. Tilmelding må være modtaget senest den 1. december Deltagerantallet er begrænset til ca. 20. Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 15. december Tilmelding sendes til: Afdelingslæge, dr. med. Nils Brünner Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet Strandboulevarden 49, opg København Ø Tlf: I en anden undersøgelse deltog 111 afro-amerikanere med forhøjet blodtryk. Undersøgelsen var randomiseret, kontrolleret og blind. Deltagerne udøvede enten ) alm. kost og motions ændringer 2) Transcendental Meditation 3) progressive muscle relaxation (muskelafslapning) Efter 3 måneder fandt man et fald i blodtrykket hos udøverne af Transcendental Meditation, der var dobbelt så stort som hos muskelafslapningsgruppen og svarede til den reduktion, der normalt opnås med blodtryksnedsættende medicin. To andre undersøgelser fandt, at over en 5- og 15-års periode havde Transcendental Meditation reduceret mortaliteten pga hjertekarsygdom sammenlignet med andre behandlingsformer. Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering og fornyelse af nervesystemet. Mange læger er bgyndt at anbefale Transcendental Meditation som et middel mod stress. Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede. Over 400 videnskabelige undersøgelser udført på 212 universiteter og forskningsinstutitioner i mere 30 lande og offentliggjort i mere end 100 forskellige tidsskrifter viser, at Transcendental Meditation genskaber den naturlige balance i sind, krop og adfærd. For nylig skrev New York Times, at Transcendental Meditation kan være bemærkelsesværdigt effektiv med hensyn til at nedbringe forhøjet blodtryk. American Medical News har ligeledes for nylig skrevet, at reduktioner i blodtrykket som resultat af Transcendental Meditation kan konkurrere med de ændringer, som rapporteres fra forsøg med blodtryksnedsættende medicin. Dr. Robert Schneider er en anerkendt læge og medicinsk forsker i USA. Han har for nylig modtaget forskningsstøtte på 11 millioner dollars fra den Amerikanske regering (NIH) til at fortsætte sin forskning over Transcendental Meditations gavnlige virkning på blodtryk og hejrtekarsygdomme. Alle er velkomne til foredraget, specielt alle med interesse for sundhed. Entre 40 kr. Nærmere oplysninger fås hos læge Henrik Vestergård på tlf

7 FADL VEDR. RAPPORT OVER URAFSTEMNING VEDR. LÆGEVIKAROVERENSKOMST PR Onsdag d udsendtes stemmesedler, trykt i FADL forum nr. 8, heraf 7 fejlbehæftede. Ialt udsendt: stemmesedler. Ved optælling d fandt an 4 returnerede udsendelser med adressaten ubekendt. Det reelle antal udsendte stemmesedler er derfor: = Yderligere fandt man 57 svarkuverter der var poststemplet senere end d eller for sendt afleveret. Antal rettidigt fremkomne stemmesedler 1065 heraf ugyldige 6 Antal gyldige stemmesedler 1059 heraf JA stemmer 1044 NEJ stemmer 12 Blanke stemmer 3 Ialt 1059 Stemmeprocent: 1065 : 4296 = 0,2479 = 24,8% Konklussion: Afstemningen er pga en stemmeprocent på mindre end 50% af de stemmeberettigede ikke bindende for Hovedbestyrelsen, men blot vejledende. Valgkontrollanter: Robert W. Jørgensen, København Naja Becher, Århus Mai-Britt Bertelsen, Århus Anne Dyhre Hansen, Odense Sune Laugesen, Odense På vegne af valgkontrollanterne Robert W. Jørgensen ENDELIG RESULTATOPGØRELSE VEDRØRENDE FADL-VALGET 1997/98. MANDATFORDELING PÅ DE ENKELT LISTER OG PERSONLIGE STEM- MER LISTE A tildelt 2 mandater Peter Svenningsen - 5 stemmer - valgt Andreas H. Lundh - 5 stemmer - valgt Listestemmer totalt 113 stemmer 123 stemmer LISTE B: Mashi E. Bang - 16 stemmer 2. suppleant for liste E. 16 stemmer LISTE C tildelt 5 mandater: Stine Sloth - 8 stemmer valgt Søren Gottlieb - 2 stemmer valgt Emil D. Bartels - 20 stemmer valgt Anders D. Toft - 24 stemmer valgt Rasmus Ripa - 6 stemmer valgt Mads Dalsgaard - 9 stemmer valgt Listestemmer totalt - 81 stemmer stemmer LISTE D tildelt 1 mandat: Peter R. Kirkegaard - 8 stemmer l. suppleant. Nikolaj B. Bak - 9 stemmer valgt Listestemmer totalt - 22 stemmer - 39 stemmer Indre organer Charlotte Martinsen - 8 stemmer valgt Morten G. Poulsen - 4 stemmer valgt Listestemmer totalt - 36 stemmer 81 stemmer LISTE G tildelt 3 mandater: Brian Bjørn - 16 stemmer valgt Dennis Staahltoft - 11 stemmer valgt Jesper Søe - 2 stemmer 2. suppleant Christopher Brandt - 4 stemmer 1. suppleant Andreas Bjerrum - 7 stemmer valgt Listestemmer totalt - 32 stemmer - 72 stemmer LISTE H tildelt 1 mandat: Morten Kaad - 24 stemmer valgt - 24 stemmer LISTE I tildelt 1 mandat: Ditte G. Strange - 23 stemmer valgt - 23 stemmer LISTE J tildelt 1 mandat: Anne-Lise Vedersø - 36 stemmer valgt - 36 stemmer LISTE K tildelt 1 mandat: Margrethe Lynggard- 9 stemmer valgt Ole Risgaard - 3 stemmer 2. suppleant Thomas Bech - 6 stemmer - 1. suppleant Listestemmer totalt - 29 stemmer - 47 stemmer SUPPLERENDE VALGRAPPORT IFB. MED VAL- GET TIL FADL, KØBENHAVNS KREDS- FORENINGS REPRÆSENTANTSKAB AFHOLDT I PERIODEN 13/10-97 TIL 24/10-97, KL Torsdag d. 30/10-97 blev der afhentet 66 stk. ekstra stemmesedler. Af disse var: -51 stk. poststemplet d. 24/10 eller tidligere, - 4 stk. poststemplet d. 25/10 eller senere, og -11 stk. enten forsynet med ulæselige datoer i poststemplerne, eller slet ikke stemplet. Jeg har i denne forbindelse valgt at betragte førstnævnte 51 stemmesedler som gyldige, idet de er afsendt indenfor samme tidsfrist som de stemmesedler, der blev medtaget ved første optælling. Som det fremgår af vedlagte reviderede resultat, ændres mandatfordelingen ikke. De med parantes markerede tal angiver de ekstra stemmer. Imidlertid ændres suppleringsrækkefølgen for valg- og listeforbund BEF. Rækkefølgen for suppleanterne for Pedram Kazemi (liste E) er herefter: 1. suppleant: Salman A. Nazakat (liste F) 2. suppleant: Mashi E. Bang (liste B) 3. suppleant: Morten G. Poulsen (liste F) 4. suppleant: Lamia M. Bada (liste F) 5. suppleant: Jens M. Højbjerg (liste F) Endvidere resulterer de ekstra stemmer i en ændring af suppleringsrækkefølgen indenfor liste F. Den nye rækkefølge fremgår af vedlagte resultat. Tidsfristen for indsigelser mod valgets afvikling forlænges hermed til d. 7/11-97, i henhold til valgregulativet, 21, stk. 2. I Lise Pil Ingversens fravær alene underskrivende, og med venlig hilsen Bue Juvik, Valgkontrollant. Bilag: Stemmeseddel nr. 1999, udfyldt med liste- og personlige stemmetal, samt angivelser af indvalgte og suppleanter samt sidstnævntes respektive prioriterede rækkefølger. LISTE E tildelt 1 mandat: Pedram Kazemi - 53 stemmer valgt stemmer LISTE F tildelt 4 mandater: Jens M. Højberg - 0 stemmer 4. suppleant Lamia M. Bada - 2 stemmer 3. suppleant Camilla Buxbom - 7 stemmer valgt Anders Rothe - 8 stemmer valgt Salman A. Nazakat - 5 stemmer 2. suppleant Thomas Brander - 11 stemmer valgt

8 8 Vagtbureauet meddeler SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen: 27/ /11-97 ma tir ons tor fre lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ,8 ialt bestilt ialt udækket ,8 dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen:27/ /11-97 man tirs ons tors fre lør søn ialt ledige hold arbl. vagter planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonne ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. Antal planlagte vagter i ugen: 156 Antal arbejdsløse vagter i ugen: 72 Arbejdsløshedsprocent: 47 % PSYK. FLYVERHOLD 1503 SØGER 10 NYE MED- LEMMER. Dag, aften og nattevagter. Krav: 400 SPV-timer (hovedsagelig psykvagter). Skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned. Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. nov kl til VB. Yderligere oplysn.: Holdleder Peder Gustavsen tlf lokal 260 eller Peter Jensen Skal kunne deltage i holdmøde den 10. nov. kl CARDIOLOGIHOLD 4102 INTENSIV AFD. 542, HVIDOVRE HOSPITAL - HAR BRUG FOR DIG!! Vi søger 2 nye holdmedlemmer, dels 2 med vagtstart , dels 1 med vagtstart Vi forventer at du: - har ca. 600 VT-timer bag dig - har bestået farmakologi - kan tage 5 vagter om måneden - har hæmodialyseerfaring (ikke et krav) - har børne VT-kursus (ikke et krav) - er flexibel, selvstændig og engageret - kan tage 2 lønnede samt 2 ulønnede følgevagter for vagtstart i november tages følgevagterne fra til for vagtstart i december tages følgevagterne fra til Vi tilbyder: - oplæring i medicingivning - oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse) - oplæring i PDM (elek troniske kardex) - selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale - muligvis introduktion til brandsårsptt. (flytter til RH den ) VAGTCHEFERNES TRÆFFETIDER Ansøgningsfrist: For novembervagtstart: kl til VB For decembervagtstart: kl til VB Mandag: Onsdag: Fredag: MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE Da Jens Christian Faber-Rod stopper på Vagtbureauet, har vi fra den 1. november fået ansat Jakob Lundborg i stillingen som Vagtsouschef. Velkommen til Jakob. Vi har desværre måtte konstatere, at der blive svindlet med prøven på SPV-kurserne. Vi undrer os over, at en lille prøve af 30 minutters varighed, som ikke er særlig svær, kan være så stort et problem for vores medstuderende. I skal være læger. I har frivilligt tilmeldt jer landets længste kandidat uddannelse og så snyder I med en lille prøve på et lille kursus. Har I overhovedet gjort jer nogle tanker om det ansvar det er, at gå ud på vagt? Der er faktisk en grund til, at SPV-kurset afsluttes med en prøve. Den er kort og godt, at det er vigtigt, meget vigtigt, at I kan udføre det stykke arbejde, I bliver sendt ud til på forsvarlig vis. Vi håber ikke, moralen blandt nyoptagne stud. med. er generelt er, at det er underordnet om man kan sit pensum, bare man består. Husk: Hvis du har en kursusplads, OP-gang og følgvagt, som du er forhindret i at benytte dig af, så giv os besked på Vagtbureauet hurtigst muligt. Ventelisterne er lange og det er dyrt med tomme pladser. Hvis du har tjent for meget i indværende år, er det nu du skal til at vælge SU fra. Der er nogen der tror, at de kan gemme deres lønsedler, til efter nytår, og således få det de har tjent i 1997 gennem vagtbureauet overført til regnskabsåret Det kan man ikke. Det er ikke lovligt at aflevere sine lønsedler for sent og vagtbureauet skal efterindberette for sent afleveret lønsedler til skattevæsenet. På denne måde får du bare en meget besværlig efterregulering. Dette er ikke interne FADL regler, men almindlige skatteregler, der gælder alle borgere i dette land. Så husk at meld din SU fra, eller planlæg dine vagtforhold efter dette. Du kan altså ikke løse problemet ved at gemme lønsedler, uanset hvad du har hørt af rygter... For yderligere info, kontakt VB eller holdlederen på tlf MVS - HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER. Holdet arbejder på Diakonissestiftelsen på Peder Bangsvej, Frederiksberg. Vi er lige blevet opnormeret fra at arbejde nattevagter hver anden uge til at dække alle nattevagterne. Vi er pt. 6 på holdet og søger 2 nye medlemmer. Vi arbejder sammen med en sygehjælper. Du skal kunne begynde at arbejde fra slutn. af nov. Krav: 400 SPV-timer. Bestået mikrobiologi og farmakologi. Der skal vises attesthæfte eller kopi heraf ved tilmelding Kunne tage ca. 4-5 vagter om måneden i dec. også omkring jul og nytår og ca. 4-5 vagter/mdr. herefter. Deltage i holdmøde den 6. nov Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. nov kl på Vagtbureauet. Kontakt: Vagtchefen eller Christina Petersen på Line Rotenberg Jens Christian Faber-Rod JakobLundborg Vagtchef Vagtsouschef Vagtsouschef

9 Annoncer Indre organer & annoncer VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE: P-PILLER 9 BOGMARKED FASE I : Bevægeappratets anatomi (F. Bojsen-Møller, 9. udg.)...kr. 400 Terminologica Anatomica (Sørensen & Høeg, 4. udg.)...kr. 30 Muskeloversigt (Weismann)...kr. 10 Medicinsk anatomi 2 (Egeberg & Mathiessen, 1. udg.)...kr. 350 Neuroanatomy for medical students (Wilkinson, 2.udg.)...kr. 170 Colour Atlas of Brain and Spinal Cord (England & al, 1. udg.).kr. 300 Kemiske data (Nielsen, 3. udg.)...kr. 40 Fysisk kemi for biologer (Andersen)...kr. 30 Människokroppens Anatomi (Ingelman-Sundberg)...kr. 100 Introduction to Psychology (Atkinson & al, 10. udg.)...kr. 170 Medicinsk filosofi (Wullf m.fl., 1. udg.)...kr. 180 Medical biology of the Cell (Alberts & al, 2. udg., indb.)...kr. 250 Histologi (Geneser, 2. udg.)...kr. 450 Textbook of Biochemistry with clinical correlations (Devlin, 3. udg.)...kr. 275 Documenta Physiologica (3. udg.)...kr. 10 FASE II : Immunobiology (Janeway & Travers, 2. udg.)...kr. 200 Medical Microbiology (Mims & al, 1. udg.)...kr. 250 Memo medica (Engquist, 4. udg.)...kr. 175 Medicinsk Kompendium (14. udg.) - helt ny...kr Alle bøger er i en god stand. Ring til mig på : Helle SKOLARSTIPENDIAT PÅ GRØNLAND Til et stort forskningsprojekt i Sisimiut (Holsteinsborg) i Vestgrønland om luftvejsinfektioner hos små børn søger vi til vinter et antal medicinstuderende for en periode på ½-1 år. Projektet går ud på at følge børnene i byen og monitorere deres sygelighed og vækst. For at blive udsendt skal man være på 2. del af studiet og helst have gennemgået undervisning i øre-næse-halssygdomme og/eller pædiatri (hvilket dog ikke er en betingelse, da man vil blive oplært herfra). Derudover skal man blot have lyst til at arbejde med småbørn og til at bo i nogle andre omgivelser i en periode. Sisimiut ligger på vestkysten og er Grønlands næststørste by. Der er meget gode muligheder for udendørsliv i form af vandring, sejlads, skiløb (alpint/langrend), hundeslæde- og snescooterkørsel, jagt og fiskeri. Man bliver aflønnet som skolarstipendiat, foruden at rejse og husleje bliver betalt. Man vil få betydelig erfaring i at arbejde med børn samt kendskab til epidemiologiske metoder og EDB. Der vil desuden være mulighed for videnskabelig vejledning og medforfatterskaber. Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller s effekt på: a. Blødning og almenbefindendet b. Den normale follikel funktion i æggestokkene c. Sukker og fedtregulation samt blodets størkneevne Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli og interesseret i at deltage i én af disse undersøgelser bedes du kontakte: Gynækologisk laboratorium tlf Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital hvor du ligeledes kan få supplerende information. Sven O. Skouby, Hans Krog Inge Marie Rasmussen klinikchef dr. med afdelingslæge afdelingslæge IMCC FLYGTNINGEARBEJDE I EX-JUGOSLAVIEN!! Kunne du tænke dig at arbejde i én venskabsklub i Serbien eller Montenegro? I venskabsklubberne møder unge flygtninge mellem 15 og 18 år op for at deltage i forskellige aktiviteter, som de selv er med til at arrangere. Formålet er at socialisere de unge, så de ikke blot hænger på gader og stræder. De har brug for støtte og opmærksomhed, hvilket de får igennem de forskellige mennesker, som hjælper til i klubberne; psykologer, lærere, forældre og andre unge. Klubberne ligger spredt i større byer i Serbien og Montenegro. Din opgave er at være en del af klubben. Du vil komme til at hjælpe flygtninge, deltage i aktiviteter og udvide din psykologiske viden. Det eneste du behøves er at være medicinstuderende. Udsendelsen varer 3 uger og gælder fra og derefter hver 3. måned, men der skal ansøges i god tid. Information kan hentes på IMCCs kontor. Katja Fonnesbech, IMCC. Basisgrupperne Hvis man vil vide mere, kan man enten ringe til en af nedenstående eller komme til Informationsaften (lysbilleder, kaffe osv.) mandag d. 17/11 kl hvor alle er velkomne. Adressen er: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Bygning 206, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S (2. hus på højre hånd fra porten, ellers spørg i portvagten). Anders Koch, læge afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2100 S Kåre Mølbak, afdelingslæge Mads Melbye, professor Preben Homøe, 1. reservelæge øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. Ø FOTOGRAFERING TIL SCOREBOGEN Alle med tilknytning til GIM, (herunder den hårde GIM kerne, den medicinsk orienterede antroposofiske studiekreds, hypnose gruppen, akupunktur folkene, healerne mmm., samt, men ikke mindst, fremtidige aktive GIM ere, ) opfordres hermed til at møde op i Studenter Klubben torsdag d. 6/11 kl CYKELKLUBBEN AF AUGUST 1997 Her i disse opgangstider for dansk cykelsport er vi en gruppe af stud.med. ere, der synes, at vi bør bidrage med en god indsats. Vi har derfor oprettet en cykelklub, hvor vi både træner på landevej og på mountain-bike i mere kuperet terræn. Vores mål er deltagelse i de store motionsløb i løbet af 1998 og derefter sigtes efter professionelle tilstande i År 2000 skal fejres med Tour de France! Vi træner fast søndag morgen og i løbet af ugen på ikke fastlagte tidspunkter. Hvis dette har din interesse kan du kontakte cykelklubben på nedenstående adresse eller telefon nr. Niels C.F.Sandgaard Tlf.nr

10 10 Indre organer FOTOGRAFERING AF SIMS MEDLEMMER Kære medlem af SIMS. Vi har nu fået den enestående mulighed at blive fotograferet til scorebogen som basisgruppe, hvilket unægtelig vil gøre det lettere for os selv og andre at finde SIMS-medlemmerne på Panum. Derfor opfordres du nu til at møde op i klubben torsdag den 6/11 klokken 16 iklædt din berømte SIMS t-shirt med det eksklusive rygmærke, der giver gruppeidentitet. Har du ingen t-shirt, vil du selvfølgelig få mulighed for at erhverve dig een formedelst 25,-. Er du heller ikke medlem af SIMS, men vil du bare med på billedet, kan du selvfølgelig også melde dig ind for sølle femti kroner. Filmklubben P8'n præsenterer Vel mødt På vegne af SIMS Claus Bo Svendsen, kasserer ERNÆRINGSFOREDRAG SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag. Emnet bliver på dette semester ernæring, og i denne forbindelse har vi inviteret: Ernæringsekspert Bente Kiens Marathonløber og Ernæringsrådgiver Dorthe Rasmussen Bente Kiens vil lægge ud med at redegøre for: - Kostens betydning for den fysiske præstationsevne på såvel konkurrence som motionsplan. - Har man behov for mere protein når man dyrker idræt og er fedtrig kost præstationsfremmende? Herefter vil Dorthe Rasmussen give eksempler på: - Kostens betydning for hende selv som eliteidræts-udøver. Til sidst vil der være tid til spørgsmål og diskussion. Foredraget finder sted Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet Så hvis du gerne vil vide noget mere om ernæring og dens betydning for kroppen så mød op til et forhåbentlig lærerig foredrag. På vegne af SIMS Jonas og Michael Rusnews BEDRE SENT END ALDRIG... OG96-genforening...HURRA!! Det vil glæde arrangørene at se følgende personer til middag: Daniel el Fassi, Søren Mehl, Emil Bartels, Martin Glud, Olaf Damgaard, Jesper Hern, Anna Lykke, Niels Grarup, Thomas Rasmussen, Rikke Bolding, Johan Poulsen, Klaus Jensen. Datoen er torsdag d. 20. november klokken Kl 1915 befinder vi os IKKE længere på adressen Esbern Snaresgade 4, 3.tv, 1725 KBH V, så kom til tiden... Aftenen vil byde på indtil flere overraskelser, som vi endnu ikke vil løfte sløret for! Vi håber på en sjov og minderig aften. Hilsen Thomas & Dan Tutorsvin! TUTORFEST REVISITED Tak for sidst. Det var vel nok hyggeligt. MEN... Når man skal knække sig er toilettet et mere velvalgt sted end op og ned ad væggene ude i opgangen. På den måde kunne du have sparet Kristoffer (tak for hjælpen) og jeg en halv times arbejde med at tørre op efter dig. Men den slags kan jo ske. Mere ubehageligt var det at rydde op efter de personer som havde fundet det morsomt at mixe dip i vores skuffer. Det er simpelthen en eklatant mangel på respekt, som gør at der går meget lang tid (læs=aldrig) før vi næste gang lægger lejlighed til et sådant arrangement. Tusind tak skal I have! Jakob Højlund (& Jacob Lykke) Luc Besson temaaften: Subway & Nikita Subway handler om Fred, der efter et røveri søger tilflugt i den parisiske "Subway" (Metro, red.) Her møder en helt anderledes verden bestående af småkriminelle og freaks samt pigen Helena som han også prøver at hustle. Men Erling og hans sultne vovse (politiet, red.) jagter Fred og resten af "Subwaymiljøet" Nikita ender som den eneste overlevende efter et indbrudsforsøg. Officielt idømmes hun fængselsstraf, men istedet benyttes hun i regeringens specialtrænede lejemordsstyrke. Her oplæres hun af Bob, spillet af Tcheky Karyo, til opgaven som undercover agent. Udenfor Hun forelsker hun sig i Marko, spillet af Jean- Hughes Anglande, et forhold der viser sig kompliceret. Vi viser først filmen Subway på 16 mm smalfilm, dvs. fra klokken til og derefter Nikita efter klokken på videroprojektoren. Filmklubben undskylder aflysnigen af sidste uges film. Den vil fremvises på et senere tidspunkt. Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenterklubben og på lærred. KOM GLAD!

11 Studenterklubben Indre Organer & dialog Debat 11 FORMAT, STRUDSE OG KANTINEFORHOLD. SÅ ER DET JUL IGEN! Traditionen tro afholder Studenterklubben i tæt samarbejde med Husgruppen: J-DAG Onsdag d. 12/11 Adgang kun mod forevisning af gyldigt studiekort eller i følge Husgruppen forbeholder sig ret til at lukke døren, når lokalet er fyldt! Program følger i næste nummer af MOK Vi ses når den første sne falder i klubben Kærlig Hilsen Husgruppen Den 10. September meddeler Panum Kantinen (PK), at der ikke vil åbnes for kasse II i September, idet det er umuligt at finde en barselsvikar. Ugen efter havde jeg et indlæg i MOK Gastromasochisme hvor jeg himlede op over PKs ynkelige service og uhjælpelige kvalitet. I samme nummer udtrykte Brian Bjæf og et par andre magtliderlige studenterpolitikere, i et åbent brev til PK s bestyrelse, lignende synspunkter under titlen Vi Er Så Sultne. To uger senere, 1. Oktober, gentog Kim Wildgård i læserbrevet Er Kantinen Virkelig Så God kritikken, samt opfordrede til opsættelse af microbølgeovne til fri afbenyttelse. Til stor fryd kunne jeg på Det Medicinske Studenterråds (DMS) side i MOK d. 22 Oktober læse, at Simon af Saragasso et al. (dvs. bestyrelsen) endelig havde tænkt sig at gøre noget ved sagen: Der skulle oprettes et udvalg for kantineforhold. Glæden var dog yderst kortvarig, for i sidste nummer af MOK kunne det læses hvad DMS har gjort ved sagen. Under DMS fællesmøde den 21. Oktober, blev der ikke opstillet noget udvalg men i stedet under eventuelt diskuteret: opstilling af microbølgeovne, PKs forhold hertil (dvs. en eventuel blokade fra PKs bestyrelse) samt oprettelse af thekøkkener på Panum. Der er et ubesvaret åbent brev til PKs bestyrelse og en massiv kritik fra de studerende (snak med tilfældige kantinekunder vil bekræfte dette), og I vælger konsekvensløst at oprette thekøkkener! (Er Panum en højskole?). Hvilket mangel på format!. O.K. det ville være fedt, med et sted hvor man kunne lave kaffe, når odonternes kaffemaskine er løbet tør for vand søndag aften. Men helt ærligt, det er sgu for slapt at ofre potentielle gruppelæserum fordi man er bange for en smule duplik med PKs bestyrelse. Drop symptombehandlingen - problemet er kantinen og det på følgende punkter: * De margarinebaserede lavementer (maden) er: Alt for dyr, ensformig og kønsløs tangerende til det uspiselige (jvf. hummerhalesuppen 27.10) * Det er umuligt af få refill på kaffe. * Kasse II betjenersken har pause , derfor åbnes Kasse II først herefter og det kun indtil * Selvom køen er urimelig lang imødekommes dette ikke med kasse II åbning, ej heller på opfordring (fx. d. 29. Oktober kl 11.50). * Kantinerne lukker på slaget 14 og 15. selvom undervisningen også stopper hel. Herved når eventuelle kunder ikke mobiliseres tidsnok og ikke sjældent bombarderes betjenersken med ukvemsord, mens den automatiske afskærmning adskiller studenter fra usolgt mad. Er studenterrådet på de studerendes side, eller ignoreres kerneproblemet fordi DMS brune tunge ikke sætter sig op mod det gode selskab i PKs bestyrelse?. Forsøg at genoprette jeres kredibilitet, ved at lave et reelt udvalg for kantineforhold og gå i dialog med PKs bestyrelse. En kantinerevision kunne tage udgangspunkt i følgende: * Gennemgang af økonomien med henblik på studenterorienterede priser. (Danmarks Design Skoles kantine har fransk kok og hovedretter til 13kr for en lille og 20kr for en stor portion.) * En ændring af kantinekonfigurationen a la RHs kantine, herved undgås at vi står på nakken af hinanden. * Temadage hvor der bliver trukket på andet end det danske køkken, (større udfordring og arbejdsglæde hos kokken ). * Flexibel kasse II - opsættelse af ringklokke så frøkenen kan tilkaldes efter behov (jvf. Irma). * Ekskursioner til velfungerende kantiner fx. Dansk kantinen på KUA, så både personale og ledelse kan se hvordan det også kan lade sig gøre. * Ændrede lukketider i ferier og til hverdag. Går dialogen skævt, så husk at destruktion ikke behøver at være noget negativt - man må jo ødelægge for at bygge! (K)ærligst, Morten Ruhwald 507. Hvem gør det OPEN MIKE-AFTEN I STUDENTERKLUBBEN Så er det nu! Det er lige nu...har du et talent, en evne eller kan du bare noget, vi andre ikke kan, så har du nu chancen for at vise os og resten af verdenen det. Vi holder nemlig: Open-mike aften i Studenterklubben fredag d. 28. november klokken til? Hvad indebærer sådan en aften så? Joh, vi kan med sikkerhed i stemmen, klart og tydeligt svare: ALT! Hvis du har lyst til at fortælle en vittighed (eller flere), synge en sang/spille et instrument eller danse afrikansk trommedans, så er det nu du skal gribe chancen for dine 15 minutters berømmelse. Grunden til, at vi allerede kalder til samling nu, er så I alle kan nå at tænke over det og øve en smule. Hvis I allerede ved nu, at denne aften er noget for Jer, så os med jeres planer (Hvad det er og Hvor lang tid det tager). HUSK: Alle indslag er velkomne. > Vores adresser er: McBent Castensøe: McJakob Huusom: I sidste nummer af MOK meldte Det Medicinske Studenterråd ud om, hvem de støtter til det kommende rektorvalg. Det var ret kort beskrevet en række punkter for Kjeld Møllgård og en række imod Nils-Erik Fiehn. På baggrund af dette har vi modtaget nedenstående. red./torben KØBENHAVNS UNIVERSITET FORTJENER ET NYT REKTORAT Af rektorkandidat Chr. Hjorth-Andersen og prorektorkandidat Nils-Erik Fiehn Dette indlæg besvarer, hvorfor Københavns Universitet fortjener et nyt rektorat. Den siddende rektor har efter vor opfattelse ikke formået at løfte opgaven, idet stort set alle væsentlige opgaver har været overladt til prorektor, som ikke ønsker at genopstille. Hvad vil vi - kort fortalt Et rektorat bestående af Chr. Hjorth-Andersen og Nils-Erik Fiehn vil virke for, at alle medarbejdere og studerende gives de samme betingelser for fuld oplysthed, når forhold, som direkte eller indirekte har indflydelse på deres hverdag på universitetet, er til afgørelse. Vi vil herudover virke for: Fortsættes næste side

12 12 - at sikre, at konsistorium er inddraget i hele processen fra initiering til vedtagelse af langtidsplan, budget og særlige initiativer, herunder nedsættelse af konsistoriale arbejdsgrupper for langtidsplan og budgetlægning - at rektoratet, i alle overordnede spørgsmål på grundlag af tilkendegivelser fra de forskellige grupper af ansatte og studerende, fremlægger løsningsforslag og er ansvarlig overfor disse efter eventuel beslutning Dialog & Turnus? TURNUSORDNING Sundhedsstyrelsen gav i fredags udtryk for ingen vilje til at forhandle med 12. semester studerende på trods af over 140 underskrifter. - at Københavns Universitet atter kan komme til at præge dansk politik indenfor uddannelse og forskning. - at fremme et tættere samarbejde mellem studienævn og institutter, bl.a. ved at anbefale alle institutter, at de studerende sikres medlemsskab i institutbestyrelserne - at være inspirator for kvalitetsudviklingen af universitetets uddannelser - gennem fælles retningslinier for gode studiemiljøer konkret at iværksætte en handlingsplan - at lægge en plan for integration at Informations Teknologi i undervisningen og gennemføre denne over en passende årrække - at fremme etablering af et tilstrækkeligt antal boliger for studerende i Storkøbenhavn Demokrati For os er demokrati noget helt naturligt. Vores indfaldsvinkel er orienteret mod at løse de væsentlige problemer og opgaver indenfor uddannelse, undervisning og forskning, som står for døren. Derfor er samarbejde og ledelse vigtige nøgleord i vores valgoplæg. Tiltroen til at universitetets ledelse vil lytte til alle, formulere oplæg til løsning af problemer sammen med de forskellige grupper af ansatte og de studerende er for os væsentligt, ligesom det er væsentligt, at ledelsen påtager sig ansvaret, når beslutninger er truffet. Demokrati og respekt for ledelse er ikke uforenelige størrelser, men er netop, hvad der skal til for at universitetet kan fungere internt og få mulighed for at påvirke dansk politik indenfor uddannelse og forskning. Dette valg til rektoratet er overvejende et spørgsmål om hvem der har de bedste kvalifikationer og er bedst egnet til at lede en så stor og betydningsfuld institution som Københavns Universitet. Der skal ikke herske tvivl om, at vi anser os for en væsentlig bedre bud end vores modpart. Uddannelses- og undervisningspolitik Tilrettelæggelse af studierne og undervisningen sker bedst i studienævnene, da vore uddannelser er meget forskellige. Eksempelvis kan det enkelte studienævn bedst vurdere hvilke undervisnings- og eksamensformer, der er mest hensigsmæssige for det enkelte studium. Denne vurdering bør finde sted i et tæt samspil med de institutter, som er involveret i den enkelte uddannelse. Et forslag, der kan forbedre samarbejdet mellem fag og studienævn, er at sikre de studerendes medvirken i arbejdet i institutbestyrelserne. Det er i studienævnene tilrettelæggelsen af uddannelserne bedst foregår. Men det forhindrer ikke, at rektors uddannelsesudvalg kan fungere som en inspirator for kvalitetsudvilking af uddannelserne. Et oplagt eksempel er integration af den nye informations teknologi (IT) i undervisningen. Et andet er udarbejdelse af fælles retningslinier for etablering af studiemiljøer på fakulteterne. Sådanne miljøer omfatter planlægningsmæssig sammenhæng mellem IT-faciliteter, biblioteker, gruppearbejdsrum, læsepladser, undervisningslokaler, kantiner, rekreative områder, etc. Dette er en stor opgave, men der skal være et mål, og en konkret planlægning skal igang. For at skabe rolige studieforhold ligger det os på sinde at skabe gode boligforhold for de studerende. Selv om der ikke er tradition for, at universitetets ledelse har en politik for studenterboliger, vil vi prøve ud fra en foreliggende plan at få etableret et tilstrækkeligt antal boliger for studerende på KU. Dette vil vi gøre gennem forhandlinger med kommunerne i Storkøbenhavn, Boligministeriet, boligselskaber og boligejere. Afsluttende bemærkninger Det forenede Studenterråd har besluttet sig for at støtte Kjeld Møllgård. Det blev besluttet på et møde, hvor det er oplyst, at der var personer til stede af ca. 100 valgberettigede. Som grundlag for anbefalingen havde mødedeltagerne modtaget de 2 valgoplæg. Beklageligvis havde man ikke udsendt forsiden til vores valgoplæg, hvoraf det fremgik, at vi fuldt ud står bag den uddannelsespolitik, som er formuleret i Københavns Universitets langtidsplan. Det er den samme politik, som den anden liste går ind for. Dette er særligt beklageligt, når det har været et meget væsenligt punkt i den erklærede anbefaling om at støtte Kjeld Møllgård. Det ville have været rigtig demokratisk adfærd, hvis Det forenede Studenterråd have præsenteret mødedeltagerne for det samlede materiale i vores valgoplæg. Vi støtter, at beslutninger tages på et fuldt oplyst grundlag. Vi har i dette indlæg givet vores bud på vigtige uddannelses- og undervisningspolitiske forhold, der er af betydning for enhver studerendes hverdag. Vi har ligeledes givet vores klare bud på, hvordan vi vil lede universitetet med respekt for de demokratiske spilleregler og under medvirken af alle grupper, men uden ansvarsforflygtigelse. HVORFOR SKAL VI DEPONERE? Det er nu den eneste måde hvorpå vi kan få sundhedsstyrelsen til at forhandle med os om nedenstående punkter. 1) Vi skal frigøres af tvangen i tur nus.ordnigen. Vi skal kunne sige nej til stillinger i yderamterne uden at det får konsekvenser for vores viderereuddannelse. 2) Lægemanglen i yderamterne skal ikke dæk kes af turnuskandidater. Det er hverken til vores uddannelses eller patienternes bedste. 3) Det skal være den enkelte turnus kandi dats egen afgørelse om man vil, og når man vil lave evt. phd. Turnusamtet kan kræve at man påbegynder turnus på et af dem ønsket tidspunkt. 4) Pengene skal følge turnuskandidaten. På denne måde kan turnus sammensættes af elementer fra flere amter. Fx. praksis i Næstved og medicin og kirurgi i København. 5) Forbedre kvaliteten i turnusuddannelse. Ex: sikre sig at der er læger til at forestå supervision af turnuskandidaten, idet der også er lægemangel i mellem og bagvagtslaget. 6) Forhandle en egentlig aftale med øget gennemskuelighed og bedre forhold for turnuskandidaten. HVAD RISIKERER MAN VED AT DEPONERE Lige nu er der færre turnuskandidater (ca.180) end der er turnusstillinger(208). Da ubesatte turnusstillinger skal opslås i Ugeskrift for Læger vil disse efterfølgende kunne søges af dem der deponerer. Man kan også tilmelde sig turnusordningen næste semester, hvorefter man vil indgå i den normale turnus fordeling. Bekymringer om arbejdsløshed i den evt. ventetid er grundløs. Selv studerende får vikariater i Københavns område. En længerevarende stilling vil altid kunne søges ad hoc klassificeret som turnusstilling. HVEM FORHANDLER MED SUNDHEDSSTYRELSEN? Ved evt. deponering vælges forhandlerne af de som har deponeret. Lars Grønlund Poulsen, 13 semester, medlem af klinikudvalget, vil gerne deltage i forhandlingerne såfremt det ønskes. Yderligere vil jeg gerne selv, Kenneth Smith 12 semester, da jeg ikke har andet at fordrive tiden med. Oops! FAYL vil også inddrages. Evt andre interesserede kan melde sig til mødet. KOM TIL DEPONERINGSMØDE: Kl. 16:00, Torsdag d i F.A.D.L. s mødelokale på Panum.

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Nr. VIII. 29. okt. Årg. 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr. VIII. 29. okt. Årg. 30-1997 ISSN 0907-5658 29. okt Årg. 30-1997 M K ISSN 0907-5658 Nr. VIII M edicinerorganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg.

ERNÆRINGSFOREDRAG. Nr.X 12. nov. Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 19:00 (senest) i Dam Auditoriet 30-1997. Årg. Nr.X 12. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 ERNÆRINGSFOREDRAG SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag.

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Fysik Navn på universitet i udlandet: University of Toronto Land: Canada Periode: Fra: 1. september 2010 Til: 22. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 12. møde, 7. april 2010 Dato: 07-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 07-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Troels

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Wien Universität Land: Østrig Periode: Fra:1. oktober 2011 Til: 1. marts 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVI 6. maj Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2013 Dato: 05-02-2013 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen SL Fraværende:

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XII 26. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XII 26. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Eksamenstilmelding!!

Eksamenstilmelding!! Nr.I 3. sep Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 så er det tid for.... Eksamenstilmelding!! Vær opmærksom på, at tilmeldingen til alle eksaminer på

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Dato: 9. Marts.2016 Sted: Kontoret i Avalak Navn Deltager Afbud Udeblevet Nyoka Steenholdt (Formand, HB-suppl.) Avaruna Mathæussen (Næstforman, HB-rep.) Paninnguaq

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XV 11. feb 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XV 11. feb Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere