Tappen. Nr årg. Marts Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 1 44. årg. Marts 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Marts 2011 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond. Snart "rinder vinteren i grøft og i grav" håber vi. Det har været en lang og kold årstid, vi er ved at forlade. I dette blad kan man læse om beplantning ved legepladsen, som lyder spændende, fuglegruppen tilbyder også spændende aktiviteter. At så mange vil deltage i korsang, som Aase Langvad skriver, er lidt overraskende, men fint. Tak til Emil for hans indlæg til Borgerstafetten. Deadline for næste nr. af Tappen er den 31. maj Borgerforeningen På generalforsamlingen præsenterede havearkitekt Lone Skjødt forslag til beplantning omkring legeplads og aktivitetsområde. Lones forslag er resumeret i en artikel i en selvstændig artikel i dette nummer af Tappen. Af Claus Bo Andreasen Orientering fra Tapdrup Borgerforening Generalforsamling i borgerforeningen Torsdag den 24. februar var der generalforsamling i Tapdrup Borgerforening. Kun omkring 20 var mødt op til mødet, som blev holdt i samarbejde med Tapdrup Forsamlingshus. Anders Midtgaard og Claus Bo Andreasen blev genvalgt til bestyrelsen, som herudover består af Dan Jensen, Jan Henriksen og Connie Jensen. Ønske om bybusser til Tapdrup Der har for nylig været en offentlig høring om et forslag til ændrede ruter for bybusserne i Viborg. Her er det bl.a. foreslået at bybusruten forlænges til Bruunshåb. Tapdrup Borgerforening har sendt et høringssvar, hvor vi foreslår, at bybusruten også forlænges til Tapdrup. En forlængelse vil bl.a. medvirke til at reducere trafikbelastningen i den østlige del af Viborg. Mange familier i Tapdrup er nødsaget til at have to biler, fordi de skal hente børn efter arbejde. Hvis de større børn selv kan tage bussen hjem fra skole behøver familier i Tapdrup ikke længere at køre i egen bil for at skulle (Fortsættes næste side) 2

3 (Fortsat fra forrige side) hente børn i Brunshaab. Nogle familier vil dermed kunne nøjes med kun én bil, og de vil i dagligdagen få mulighed for at cykle eller benytte kollektiv transport. Vi har endvidere påpeget, at Tapdrup er det område, som jf. kommuneplanen er udset til at vokse forholdsvist mest i Viborg Kommune. Da Tapdrup i modsætning til eksempelvis Bruunshaab og Hald Ege ikke har skole eller dagligvarebutik, har befolkningen i Tapdrup alt andet lige et langt større transportbehov. Vi håber derfor, at den kollektive trafikbetjening bliver således, at ikke mindst det stigende antal ældre i Tapdrup kan benytte bybusserne. Trafiksikkerhed i Tapdrup Borgerforeningen har en fortsat og langvarig dialog med Viborg Kommune om trafikale forhold. Et af vores ønsker er sikring af Nørreåstien, hvor vi dels ønsker bedre sikring af børn, som leger på legepladsen i forhold til knallerter og cyklister, dels bedre sikring af cyklende børn de steder, hvor Nørreåstien krydser Vibækvej. Vi er nu blevet lovet, at myndigheder fra politi og kommune vil inspicere forholdene inden foråret. Vi overvejer endvidere at kontakte kommunen med forslag til nyt busstop og opstilling af busskur, som følge af at busserne ikke længere kører på Gl. Vibækvej. Før vi gør dette, vil vi gerne høre fra forældre og andre, som har forslag til, hvor busstop og læskur kan placeres mest hensigtsmæssigt. Hvis du har en mening om dette, så ring eller send en mail til borgerforeningen. Årsregnskab for Tapdrup Borgerforening 2010 Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup Borgerforening På generalforsamlingen den 24. februar 2011 blev regnskabet for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen godkendt. Borgerforeningen kunne præsentere et overskud på ,34 kr. Overskuddet er opstået som følge af solgt jordstykke nede ved det nye fællesareal til Viborg Kommune. Det har aldrig været i borgerforeningens interesse at være jordbesiddere, og derfor er vi glade for, at Viborg Kommune ville overtage jorden mod, at vi til gengæld kunne disponere over brugsretten fremover. En del af overskuddet stammer også fra de arrangementer, som Borgerforeningen har arrangeret i årets løb. De fleste indtægter stammer fra salg af mad og drikkevarer til Sankt Hans og fra de 4 afholdte bankospil sidst i Det er dejligt, at så mange støtter op omkring vores bankospil ja, den første aften måtte vi endda trodse vinterkulden og gå i skuret efter plasticstole, blot for at have plads til de sidst ankomne gæster. Det gør vi gerne igen i 2011!!! (Fortsættes næste side) 3

4 (Fortsat fra forrige side) Endelig vil vi gerne takke for kontingentindtægterne, der i 2010 beløb sig til ,10 kr., der desværre er et fald på 20 pct. i forhold til året før! En aktiv borgerforening har behov for støtte både af moralsk og økonomisk karakter og det er bl.a. jeres bidrag, der har været medvirkende til pasning af byens grønne arealer, hjemmeside og udsendelse af Tappen, forsikring mod uheld på legepladsen, afholdelse af forskellige arrangementer og ikke mindst vedligeholdelse af fællesområdet nede ved Banestien. Endvidere støtter vi de grupper, som står for forskellige aktiviteter i byen herunder bl.a. fællespisninger, kreativ gruppe, historisk gruppe, kulturgruppe, fuglegruppe, naturgruppe, boldbanegruppe og legepladsgruppe. Borgerforeningen administrerer også Tapdrup Puljen, der yder støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Sidste år blev der givet støtte til de 2 musikarrangementer i forsamlingshuset i november. Samtidig kunne det oplyses, at der er kommet 2 ansøgninger om støtte til uddeling i Den ene ansøgning omhandlede produktion og opsætning af stationære informationsskilte ved indkørslerne til Tapdrup, hvorpå alle borgere kan orienteres om arrangementer i byen. Den anden ansøgning omhandlede støtte til Tapdrups deltagelse i 24-timers-løbet rundt om Søndersø i august. Borgerforeningen har også i år lagt vægt på, at bidrag fra Tapdrup Puljen skal forsøges udbetalt til nye tiltag i byen. Det blev derfor besluttet, at førstnævnte ansøgning skulle imødekommes. Deltagelse i 24-timers-løbet er efterhånden blevet en tradition for Tap-drup, og derfor blev ansøgningen om midler fra Tapdrup Puljen afslået. Til gengæld kunne det samtidig meddeles ansøgeren, at Tapdrup Borgerforening i 2011 har valgt at støtte arrangementet med kr. Beplantning af Legepladsen Af Lone Skjødt, havearkitekt Oplæg til indbydende beplantning ved det gamle baneareal i Tapdrup. Kære borgere i Tapdrup! Jeg har haft muligheden for at besigtige jeres nuværende legeplads og aktivitetsområde ved det gamle baneareal sammen med Claus Andreassen og efterfølgende holdt et oplæg på generalforsamlingen den 24. februar Jeres sociale omdrejningssted ligger i de smukkeste omgivelser og mangler i mine øjne kun beplantning til at skabe hygge og sanseoplevelser. Planter forøger legemulighederne på legepladser, hvis de (Fortsættes næste side) 4

5 (Fortsat fra forrige side) bliver en del af legeelementerne og dermed fungerer som en stor grøn helhed af dejlige oplevelser. Planterne kan være med til at skabe sjove rum og skjulesteder. En hasselbusk rummer f.eks. mulighed for både hulebygning, klatring og gemmeleg og tilmed kan nødderne spises, og grenene skæres af til snobrødspinde og flitsbuer. Planterne kan tiltrække fugle-, inseks- og dyreliv., skabe læ, frugter og bær samt skygge for solens stråler. stedsegrønt islæt kan anbefales dværgfyr, ene og sukkergran, der evt. kan pyntes til jul som minijuletræ. Stauden fjerbusk er også velegnet, som robust og dekorativ staude, og hvis yderligere forvildede stauder ønskes, kan man hist og her plante lupin, pragtrøllike, tusindstråle og gemserod. Op ad legeredskaber og bålhytte kan plantes kaprifolier, tornefri brombær og masser af solsikker til at skabe liv, duft og farver. Hermed vil I opnå en legeplads, der giver grønne oplevelser i hobetal med blomstrende buske, bær til både mennesker og dyreliv samt smukke høstfarver. Ud fra mine erfaringer og gode idéer fra generalforsamlingen kan følgende opfordring varmt anbefales: Langs asfalteret vej ved pentaquebanen plantes en gul buskpotentilhæk til afskærmning. Buskpotentil er nøjsom og blomsterrig, og vil give blomster fra juni til frost. Adgang fra Stationsvej og ned til cykelstien anlægges med en bred sti, der også giver adgang til kørestolsbrugere og barnevogne Rundt ved petanquebane og mellem legeredskaberne plantes grupper af buske eller buskrækker i slangeformet facon. Buskene vil være sommerfuglebusk også dværgsommerfuglebusk, surbær, buketspiræa, solbær, ribs samt en lavt voksende pil. Til 5 Som udgangspunkt er plantevalget ved legepladsområdet udvalgt, så max højde er ca. 1,5m, dvs. der er ikke tale om høje træer og buske, der med tiden vil tage jeres smukke udsigt ud i ådalen. Ved plantningen dækkes med barkflis omkring buskene, således at lugning minimeres. Plejen består hovedsagelig i en tilbageskæring af buskene hvert 3. år samt græsplæneslåning. Mellem buskgrupper og legeredskaber bør være min 2m, til sikring af adgang for plæneklipperen. Plantevalget er robust og udvalgt, så de også tåler beskæring, plukning og børnenes leg (Fortsættes næste side)

6 (Fortsat fra forrige side) Det større areal ud mod å og shelters tænkes som boldbane, bålplads og pavillonområde. Ind mod stien plantes en kant af frugttræer, der efterfølges af en lav bræmme af surbær, således at fodbolde kan fanges og området indrammes. En pavillon tænkes opført i stil med jeres eksisterende rustikke materialer, på ca 30-40m2, der kan være attraktiv ramme for børnefødselsdage, orkestre og danseplads m.m. Pavillon og området ned mod jeres shelters tænkes indrammet af syren, sargent æbler (paradisæbler), hasselbuske, hyld og kirsebærkornel. Naturligt hjemmehørende træer og buske, der opnår en højde på 3-5m, men som plantes i grupper, således at det åbne landskab fastholdes. Håber dette kan være til yderligere inspiration. I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker flere nærmere drøftelser og anvisninger. Med venlig hilsen Lone Skjødt, havearkitekt Borgerstafetten Af Emil Meyn Mathiassen Så blev det min tur til at skrive borgerstafetten. Jeg fik at vide, at det var mig, der skulle skrive den efter Aurea, min udvekslings søster, engang i december sidste år. Alligevel ender det selvfølge med, at jeg 6 sidder en søndag aften og skriver den, som enhver anden stil eller aflevering i skolen. Jeg har brugt det meste af min dag (der starter ved tiden) til at overveje, hvad jeg skulle skrive om. Jeg kunne skrive om mit gymnastikliv, der startede, da jeg var helt lille til børne/voksen gymnastik med mine forældre og så off and on op til 7 klasse, hvor jeg stoppede, for derefter at blive rusket op i karrieren på det (indtil videre) fedeste år i mit liv på Gudenådalens Ungdomsskole, og videre til at jeg nu går på to hold et ugentligt og et månedligt og til sidst ende med, at jeg i den første opvisning, slog min (Fortsættes næste side)

7 (Fortsat fra forrige side) fod i et spring, og nu ligger jeg med foden oppe og skriver stafetten. Jeg kunne også skrive om det før nævnte efterskoleophold, og hvor fedt det har været. Jeg kan kun anbefale det. Til jer, der skal til at beslutte jer, om I vil på efterskole - eller de forældre, der står overfor muligheden for at slippe for deres børn et lille år, at det er det værd! Det kan godt ske, at man måske ikke lærer alverden fagligt, men socialt er det et intenst lynkursus. Der er et enormt sammenhold, man kun oplever få andre steder i livet. Det med at være sammen med så mange mennesker altid, nat og dag. Lære at give folk plads, og selv tage sig plads til at være alene en gang i- mellem. Man får et helt andet forhold til sine efterskolevenner. Når jeg tænker tilbage, er det svært at forstille sig et liv uden sine efterskolekammerater, fordi man på så forholdsvis kort tid lærer dem så godt at kende. Jeg føler, jeg har kendt dem hele mit liv. Nu var min efterskole som sagt en gymnastik efterskole, hvor det var obligatorisk at lave gymnastik. Dermed være ikke sagt, at man skulle kunne noget i forvejen. De ugentlige gymnastiktimer skulle ende ud med en gymnastikopvisning. Det er en fed oplevelse at være fælles om et produkt, som musikefterskolernes koncerter, teaterskolernes forestillinger og så gymnastikskolernes opvisninger. Jeg forestiller mig, at det er lidt det samme med den fede fornemmelse, når man er færdig efter en vellykket koncert/forestilling/opvisning, og det sus det giver. Borgerstafetten 7 Jeg kunne også skrive om, hvordan det er at gå på gymnasium. Jeg går i 1.g på Viborg gymnasium og HF på den linje, der hedder Musik Engelsk Matematik, som betyder, at jeg har musik og engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau. Jeg har mest af alt valgt den linje, fordi det alle er fag, jeg godt kan lide. Da jeg ikke ved, hvad jeg vil bagefter, selvom det ville være indlysende med pædagog, fordi min mor er pædagog og min storebror lige er blevet færdiguddannet pædagog og nårh ja, min storesøster er nu på 4 semester, også som pædagog. Nu må vi se til den tid. Jeg tager tingene, som de kommer, for man lever jo kun en gang. Men jeg hygger mig og er kommet i en rigtig god klasse med et godt sammenhold og nogle rare mennesker. Jeg kunne også have skrevet om, at jeg e- gentlig er ret tilfreds med mit liv, og at de første - snart 18 år - indtil videre er gået ret godt. Jeg vil gerne give stafetten videre til Magnus Højen, og så har jeg hørt, at det skulle være godt at slutte af med et citat så: Time you enjoy wasting, was not wasted. John Lennon

8 Velkomstmøde for nytilflyttere til Tapdrup Onsdag den 23. marts kl i Tapdrup Forsamlingshus Er du flyttet til Tapdrup inden for de senere år eller tænker du på at gøre det? I givet fald inviterer foreningerne i Tapdrup dig og din familie til et velkomstmøde i Tapdrup Forsamlingshus. På mødet vil vi indledningsvist byde på lidt aftensmad, dernæst vil foreningerne i Tapdrup kort orientere om aktiviteter og muligheder i området. Invitationen gælder selvfølgelig hele familien - børnene er velkomne til blot at deltage i spisningen. Vi vil meget gerne have en tilmelding senest den 15. marts til Jan Henriksen på eller tlf Program: Fællesspisning (det bliver nok pizza) Tapdrups historie Ved Erik Langvad Nørreåspejderne Ved Peer Frederiksen Brunshåb/Tapdrup Idrætsforening Ved Vibeke Høgsgaard Tapdrup Husflidsforening Ved Niels Søgaard Jensen Tapdrup Forsamlingshus Ved Lars Glerup Tapdrup Menighedsråd Ved Aase Langvad Andre aktiviteter i Tapdrup Ved Dan Jensen Tapdrup Borgerforening m.m. Ved Claus Bo Andreasen Spørgsmål og afslutning 8

9 Så er vi klar til at holde årets første fællespisning Slip for opvasken, nyd den gode mad og hyg dig med vennerne fra byen. Både børn og voksne er velkomne. Fællesspisningen finder sted i Tapdrup Forsamlingshus onsdag den 30. marts 2011 kl Tilmelding skal ske senest den 24. marts 2011 til: Linda Bust Dahlgaard på telefon nr Arrangører: Linda Bust Dahlgaard Per Saabye Frank og Annitta Laursen Vi mangler stadig frivillige, som vil arrangere en af de traditionsrige fællesspisninger i Forsamlingshuset. Er du interesseret i at melde dig til et madhold, kan du henvende dig til Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13, telefon: (enten hvis du selv har samlet et madhold / alternativt koordinerer vi gerne, hvis du ønsker at komme på et hold). 9

10 Tapdrups egen hjemmeside Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening Efter at have siddet ved roret og været webmaster på siden efteråret 2006, har Claus Tofte følt, at der skulle nye kræfter til. Borgerforeningen vil gerne benytte anledningen til at sige TAK til Claus for det flotte arbejde i årenes løb. I den anledning har jeg påtaget mig hvervet om at bestyre Tapdrups hjemmeside. Siden har samtidig fået nyt design og indholdet er også forandret en smule. Så kig endelig ind på næste gang du sætter dig foran computeren. Og har du gode idéer eller ønsker, så sig endelig til! Borgerforeningen har i de seneste år forsøgt at lave en mailliste over alle husstande i Tapdrup. Da Tappen kun udkommer 4 gange årligt, er det hensigtsmæssigt at kunne sende nyhedsinformationer om arrangementer og lignende via mail. Hvis du endnu ikke har modtaget nyhedsmails så er det sikkert, fordi vi ikke har din mailadresse. Send den derfor gerne til borgerforeningens bestyrelse på Ønsker du at blive afmeldt listen, så skriver du blot til os på samme adresse. Affaldsindsamling i Tapdrup Vi plejer hvert år at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi gør rent langs veje og stier i Tapdrup. I år foregår affaldsindsamlingen den 3. april, og vi mødes ved kirkens parkeringsplads kl Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig hos P. E. Langvad på tlf eller Her kan du få yderligere oplysninger om, hvor du skal eller ønsker at indsamle. Som afslutning på indsamlingen og som tak for indsatsen serverer Tapdrup Menighedsråd eftermiddagskaffe i Sognehuset kl Borgerforeningen 10

11 Spildopmagerne Spildopmagerne i Viborg. De fleste i Viborg kender Spildopmagerne, når de kører rundt den første lørdag i hver måned og indsamler genbrugsting. De indsamlede effekter sælges herefter hver tirsdag fra Spildopmagernes hal på Klokkestøbervej, og overskuddet herfra uddeles til ungdomsarbejdet i Viborg. De seneste par år har det været et beløb på kr., der har gjort stor gavn blandt spejdere og FDF ere i Viborg. Spildopmagerne har indtil september 2010 tømt genbrugscontaineren på Revas, Industrivej, som var en ordning der gav mange effekter til videre salg i hallen, men også mange timer med oprydning i containeren. Efter Spildopmagerne stoppede med at hente effekter ved Revas, er det klart, at det har givet et mindre salg og dermed mindre overskud til uddeling til ungdomsarbejdet. For at give borgerne i Viborg mulighed for at aflevere genbrugseffekter til Spildopmagerne, vil der fremover være åben i hallen på Klokkestøbervej både på lørdage kl og søndage fra kl til For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er salg de to dage. Det er håbet, at mange borgere i Viborg vil støtte ungdomsarbejdet ved at indlevere deres genbrugseffekter direkte til Spildopmagerne. Dette kan være effekter i form af møbler, isenkram, cykler, barnevogne, tøj, sko og legetøj, ja næsten alle gode ting kan sælges. Spildopmagerne har eksisteret som organisation i Viborg i over 40 år med indsamling og salg af genbrugseffekter. Det er en organisation, som i det daglige ledes af en bestyrelse sammensat at syv frivillige fra de uniformerede korps og kredse i Viborg og som i alle aktiviteter bygger på frivilligt arbejde. I alt bliver der hvert år lagt over timers frivilligt arbejde hos Spildopmagerne Spildopmagerne har åbent for indlevering af genbrugseffekter hver lørdag kl og hver søndag fra kl i hallen på Klokkestøbervej 2. 11

12 Det gamle Tapdrup Af Erik Langvad Historien bag den fredede mindesten på Tapdrup kirkegård C. M. C. Bak II Tappen har tidligere bragt en beskrivelse af C. M. C. Baks barndomshjem fra bogen Barn af kartoffeltyskerne af Børge Krath Bak. Det har nu vist sig, at arkivar Paul G. Ørberg har haft kontakt med det New Zealandske forsvarsministerium og herigennem fået oplysning om hans militære løbebane. Ørberg har tidligere omtalt historien for Tapdrup Pensionistforening og indleveret beskrivelsen herom på lokalhistorisk arkiv. Her gengives Ørbergs beretning i en lidt ændret og forkortet form: Christian Marius Christensen blev født i Thisted d. 9. januar Familien fik tilføjet navnet Bak ved ændret navnebevis i Han aftjente i 1902 sin danske værnepligt i 18 måneder som fyrbøder ved søværnet. I 1906 udvandrede han til New Zealand, hvor han fik indfødsret i feb. s. å. Han blev selvstændig farmer i distriktet Palmerstone på Nordøen, der ligger ca. 100 km nord for hovedstaden Wellington. D. 3. dec indtrådte han frivilligt i det New Zealandske ekspeditionskorps. Herfra oplyses, at han var ugift, havde brune øjne, forlorne tænder, normalt syn og hørelse osv. Allerede d. 2. feb blev han forfremmet til Lance corporal (underkorporal), og efter et kort træningsophold i Ægypten i marts afgik han til fronten. I dagsbefalingen fra d. 18. juli står der, at han udviste stor tapperhed og selvopofrelse. Han faldt allerede d. 15. sep. 1916, 35 år gammel, og der foreligger 2 øjen-vidneberetninger: Soldaten Larkin fortæller: Under fremrykning d. 15. sept. så jeg Bak ligge i et granathul nær ved enden af en skyttegrav. Han lå stille med øjne, der endnu stirrede. Han så ud til at være død. Soldaten Blackburn beretter: Den 15. sept. var jeg ordonnans. I et granathul så jeg en mand, som var død. Jeg tror det var Bak, men havde ikke tid til at undersøge ham nærmere. Jeg kendte Bak personligt. Vi befinder os under 1. verdenskrigs kampe ved floden Somme i Det handler om det såkaldte 3. slag, der varede fra 12. sep. til 12. nov., hvor de allierede tropper i en række forbitrede kampe erobrede hele højdedraget ind mod Bapaume. Efter 3 dages artilleribombardement satte de allierede et hovedangreb ind d. 15. sep. kl om morgenen. For første gang i krigshistorien kørte 24 tanks dækket af granatnedslag frem med infanteriet løbende bag efter. Gennem landsbyen Flers (se kortet) stormede New Zealænderne frem med en tank foran sig. Der fortælles, at den spredte rædsel blandt de tyske soldater, som aldrig før havde set et sådant jernrovdyr. Det var under denne fremrykning, at C.M.C. Bak faldt eller killed in action, som der står i papirerne.

13 Det gamle Tapdrup Det New Zealandske forsvarsministerium medsendte også en præcis stedfæstelse af Chr. Baks grav på Caterpillar Valley Cemetery kirkegård (Larvedalens kirkegård) ved byen Longueval (se kortet) lidt syd for Flers. Soldaterkirkegården rummer 5197 soldatergrave, hvoraf de 214 er New Zealandske. Chr. Baks grav ligger i nærheden af mindesmærket over de faldne, og den er vist med pil på kortet over kirkegården. 13

14 Det gamle Tapdrup Forældrene ejede et husmandssted i Thisted. Faderen, Christian Christensen Bak, døde i 1928, mens moderen, Cathrine Margrethe, først døde i Hun oplevede således også 2. verdenskrig og kom til at hade tyskerne af et godt hjerte, da de nemlig ikke blot havde dræbt hendes søn, men også hendes barnebarn, Gunnar Chr. Bak. Denne blev som søn af cykelhandler Søren Laurits Bak skudt under spærretiden d. 5 januar 1944 i Viborg. Cathrine havde sådan glædet sig til at opleve tyskernes endelige nederlag, men døde kun få dage før kapitulationen, nemlig d. 29. april C. M. C. Baks navn er også indgraveret på Marselisparkens mindemur over faldne fra 1. Verdenskrig i Aarhus. Børge Krath Bak har venligst sendt billeder af Chistian og Cathrine Baks 6 børn med en kort beskrivelse. 14

15 Det gamle Tapdrup Johannes Martin (1879-?) Christian Marinus ( ) Skrædder i København. Korporal, New Zealand. Søren Laurits ( ) Jens Peter ( ) Cykelhandler i Viborg. Gårdejer i Ll. Asmild Jacob Edvard ( ) Anna Marie Kathrine ( ) D.S.B. arbejder Husmor i Viborg 15

16 Vadefugle i Nørreådalen Fuglegruppen ningsprojekter i offentligt regi forløber så ideelt. Det andet vådområde ligger lidt vest for Vejrumbro og kaldes Vejrum Vestsø. Undertiden pumpes vandet stadig væk fra området, dog langt fra i samme omfang som for blot få år siden. I de mest vandrige perioder er der store, lavvandede søer på begge sider af Nørreåen, og da kan vestsøen være meget fuglerig. Der er dog jævnligt jagt omkring vestsøen. Af Torkil Brandt I Nørreådalen findes et par vådområder, der godt kan karakteriseres som naturgenoprettede. De er dog ikke blevet til som følge af offentligt finansierede naturgenopretningsprojekter. Det ene er sø- og engområdet ved Viskum kirke. Her er siden 1990-erne opstået en meget fuglerig og naturskøn lokalitet. Ejeren har nemlig undladt at genafvande området, selv om de gamle dræn efterhånden var slidt, og selv om de afvandede enge efterhånden havde sat sig. Da Viskum Hovedgård også har en stor kødkvægsbesætning, var der et førsteklasses grundlag for en optimal pleje og vedligeholdelse af det nye vådområde. Hertil kommer, at der i årets løb kun afholdes enkelte jagter. Dette private naturgenopretningsprojekt har altså på alle måder været ideelt for fuglelivet ikke alle naturgenopret- Viskum og Vejrum Vestsø er igennem en årrække blevet flittigt besøgt af fuglefolk fra Viborgegnen, og der foreligger et stort materiale om fuglelivet. Naturligt nok er der flest oplysninger fra Viskum. Der er dog også et ganske pænt materiale fra Vejrum Vestsø, om end det er lidt mere hullet. Nedenfor ses et par oversigter over vadefugleforekomsterne i de to områder; for Viskum fra årene og for Vejrum Vestsø fra årene Skemaerne viser de højeste antal, der er registreret af de forskellige vadefuglearter for hvert enkelt år de såkaldte maksimumtal pr. år. I enkelte tilfælde markerer symbolet * efter et tal, at arten det pågældende år kun er registreret på træk gennem ådalen. 16

17 Fuglegruppen Strandskade 2 2 1* 1 Stylteløber 1 Lille Præstekrave Stor Præstekrave Hjejle Strandhjejle 1* 1 Vibe Islandsk Ryle Dværgryle Temmincksryle Krumnæbbet Ryle Almindelig Ryle Kærløber 1 Brushane Dobbeltbekkasin Stor Kobbersneppe 1 Lille Kobbersneppe Lille Regnspove 1 1* 3 1* 3* 9* Stor Regnspove Sortklire Rødben Hvidklire Svaleklire Tinksmed Mudderklire Odinshane 2 Fig. 1: Vadefugle ved Viskum, årsmaksima* *størst antal fugle observeret på en gang. Aftentur til Viskum: onsdag den 6. april 2011 Mødested: P-pladsen ved Viskum Kirke, Østervangsvej 28 A, 8830 Tjele kl Turleder: Thorkil Brandt ( / ) I starten af april ligger der sikkert stadig en del svømmeænder på søerne. Rørhøgen er lige ankommet, og Viberne er helt sikkert i gang over engene. Vi holder et vågent øje med området og ser, hvad der sker Vi mødes på P-pladsen ved Viskum kirke og går herefter til observationsposten ved sydøsthjørnet af kirkediget. Turen forventes at vare 1-2 timer. 17

18 Fuglegruppen Fig. 2 Vadefugle ved Vejrum Vestsø, årsmaksima Lille Præstekrave Stor Præstekrave Hjejle Vibe Dværgryle 4 2 Temmincksryle Krumnæbbet Ryle 2 Islandsk Ryle 1 Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Sortklire Rødben Hvidklire Svaleklire Tinksmed Mudderklire Nattergaletur på cykel d. 9. juni Som noget nyt vil vi i år arrangerer en cykeltur på den gamle jernbane. Vi cykler i roligt tempo og stopper op, når noget interessant ses eller høres undervejs. På denne årstid er der mulighed for nattergal, bynkefugl, græshoppesanger, kærsanger og mere til. Det er en nødvendighed at medtage egne cykler til turen. Vi starter fra legepladsen på banestien og cykler mod Vejrumbro. Vi slutter med at drikke egen medbragt kaffe i Stationsbygningen på legepladsen. Start kl. 19, forventet slut tidspunkt kl Turlederer: Else og Jan 18

19 BT`s Idrætsforening spilles mandage og i damerækken - kampe spilles onsdage. Vi håber, at der blandt de mange tilflyttere til byen også er mange, der kunne tænke sig at spille fodbold lokalt i BT. Ønsker du at høre nærmere omkring ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte Leo Jacobsen på tlf Af Leo Jacobsen, formand I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre Februar : 91, 105, 42 og 141 Marts : 130, 131, 122 og 52 Der er ingen udtrækning i januar. Klubhusbyggeriet: Siden september 2010 har arbejdet med tilbygningen til klubhuset været i gang, og vi indvier det nye cafeteria med tilhørende lokaler i forbindelse med klubbens generalforsamling mandag den 28. februar I løbet af ca. 14 dage forventer vi, at arbejdet med etablering af de nye omklædningsrum i kælderen m.v. kan være færdig. Herefter mangler alene de udvendige arbejder med fliser, flytning af petanquebane, cykelparkering m.v. og her er vi meget afhængige af, at frosten går af jorden. Seniorfodbold: I sommersæsonen deltager BT med seniorhold i henholdsvis serie 3og serie 5. Der er normalt træning mandag og onsdag fra kl. 19,00. Desuden er der tilmeldt hold i old boys rækken(fra 32 år) - kampe spilles onsdage, superveteranrækken - kampe Ungdomsfodbold i BT: I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen. Vi tilbyder i år fodbold fra de yngste født i 2005/2006) Vort tilbud om ungdomsfodbold gælder såvel drenge som piger. Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Flere hold starter træningen lørdag den 5. marts 2011, og de øvrige følger efter i løbet af marts måned. Ønsker du at høre nærmere omkring træningstidspunkter kan du sende en mail til eller kontakte nedennævnte på telefon Ny aktivitet i BT rollespil: I januar 2011 indgik BT en aftale med Viborg Idrætsråd omkring en ny aktivitet rollespil, som indtil videre foregår i Møllehøjhallen. Tilslutningen til aktiviteten, som giver motion på en anden måde end øvrige idrætsgrene har allerede 40 deltagere, som mødes hver mandag. Når vejret bliver bedre skal aktiviteten udgå fra BT`s anlæg på Vibækvej og foregå i skovene omkring anlægget. Fodboldskole i BT: I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel drenge som piger deltagelse i DBU`s fodboldskole i uge 28 i 2011, nærmere (Fortsættes næste side) 19

20 (Fortsat fra forrige side) bestemt fra mandag den 11. juli til og med fredag den 15. juli Fodboldskolen ledes også i år af Morten og Erling Sørensen, Tapdrup. Billetsalget til fodboldskolen starter onsdag den 9. marts 2011 kl. 10,00. Du kan tilmelde dig på billetnets hjemmeside eller på et posthus eller hos Tinghallen, Viborg. Endelig kan du ringe på Da fodboldskolen i BT normalt hurtigt bliver udsolgt, skal du ikke vente for længe med at tilmelde dig. BT s Sportsuge: I løbet af kort tid går vi i gang med planlægningen af BT s årlige sportsuge, som også i år gennemføres i uge 33, nærmere bestemt fra august Tak til Jesper Jørgensen: Som flere måske har bemærket bl.a. i Viborg Nyt, har klubben modtaget næsten kroner fra Houlkær Bodega. Vi er naturligvis meget taknemmelige over, at Jesper har valgt at give dette beløb til klubben og ønsker hermed at rette en stor tak herfor. Af Niels Kroustrup 24 stk. ungdoms/senior spillere fra BT/SVIF deltog i "Viborg kommunemesterskaber 2011". Arrangementet foregik i Viborg Badminton hal d. 5. februar. Et godt og velafviklet stævne, hvor alle hyggede sig. Selvom det ikke lykkedes alle spillere at få noget metal med hjem, blev der kæmpet bravt af alle, og da den sidste fjerbold ramte jorden var resultatet, at BT/SVIF kunne hjembringe ikke mindre end 10 Guld og 7 sølvmedaljer, et rigtig flot resultat, som vi Badminton 20 BT s generalforsamling: På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2010 har haft 516 aktivitetsmedlemmer, hvilket er en tilbagegang på 72 medlemmer i forhold til Tilbagegangen er størst omkring ungdomsfodbolden, hvor det har været nødvendigt at trække flere ungdomshold fra de ældre årgange grundet manglende antal deltagere. Årets ODIN pokal, der blev uddelt for 32. gang, blev tildelt Lenette Jacobsen, Bronzehøj, Bruunshåb for en meget stor indsats indenfor håndbold, hvor hun bl.a. har trænet flere ungdomshold i flere år, samtidig med hun igangsætter omkring deltagelse i Påske Cup m.v. Som nyt medlem til den 3 mands store hovedbestyrelse valgtes Anders Kristensen, Tapdrup i stedet for Pauli B. Nielsen, Tapdrup, der ikke ønskede at fortsætte. De 2 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen, Kurt B. Kristensen, Tapdrup og Leo Jacobsen, Bruunshåb var ikke på valg. Husk gymnastikopvisningen i Møllehøjhallen søndag den 3. april 2011 fra kl. 11,00 til ca. 14,30. alle kan være stolte af. Et stort tillykke til alle de deltagende spillere herfra. Mikkel Jensen og Simon Schmidt vandt guld i double i U/11 B Emil Kristensen vandt guld i single i U/11 C Jasper Ugo Andersen vandt sølv i single i U/11 C Rasmus Mikklesen vandt sølv i single i U/11 D Rasmus Mikklesen og Alexander Kroustrup vandt guld i double i U/11 D Daniel Visti Saugbjerg og Kevin Kriegbaum vandt sølv i double i U/13 C Andreas Høyer og Andreas Pedersen vandt guld i double i U/15 C Trine Serup Diemar vandt guld i single i U/15 D Anne Katrine Troelsen vandt sølv i single i U/15 D

21 Trine Serup Diemar og Anne Katrine H. troelsen vandt guld i double i U/15 D Kristian Vehl Dahlgaard og Christian Høyer vandt sølv i double i Senior. Billed af de dygtige badmintonspillere. Øverst fra venstre: Alexander Kroustrup og Rasmus Mikkelsen, Christian Høyer og Kristian Vehl Dahlgaard, Andreas Høyer og Andreas Pedersen. Nederst fra venstre: Kevin Kriegbaum, Mikkel Jensen og Simon Smith. GYMNASTIKOPVISNING Søndag den 3. april 2011 kl ca i Møllehøj Hallen Traditionen tro sluttes gymnastiksæsonen af med en opvisning, hvor børneholdene viser, hvad de har arbejdet med vinteren igennem. Som noget nyt vil der midt i programmet være aktiviteter for ALLE - både børn og voksne. For børnenes vedkommende, vil der være aldersopdelte moduler med både leg og redskaber. For de voksne vil der samtidig være to moduler af ca. 30 min.. Det første modul taler nok mest til kvinderne, da vi satser på at få lavet aftale med en ZUMBA instruktør. Det andet modul taler mest til de, som vil spille lidt med musklerne og få pulsen op. Mellem opvisninger og aktiviteter er der rig mulighed for at tale med naboer og bekendte over en kop kaffe i Cafe Møllen. Så kom til en anderledes aktiv opvisnings- og afslutningsdag. Entre: 30 kr. fra 15år Program: Indmarch/ Opvisning Aktiviteter Opvisning Ca Udmarch Vi glæder os til at se jer Gymnastikudvalget BT/SVIF 21

22 Menighedsrådet deltagelse i forbindelse med Sct. Hans arrangementet i Tapdrup også var i forslag. Af Aase Langvad, formand Et nyt år er påbegyndt, og mange nye udfordringer venter forude. Flere af det kommende års aktiviteter/arrangementer er allerede planlagt. Det er derfor også naturligt for mig her at omtale, hvad menighedsrådet har at tilbyde i den nærmeste fremtid, så det kan komme ind i kalenderen. Voksenkor i Tapdrup. Menighedsrådet har længe ønsket at etablere et kor i Tapdrup. Den 23. februar havde vi inviteret til et møde i Sognehuset, hvor organist, Maja Simonsen og menighedsrådet orienterede om intentionerne bag initiativet og svarede på spørgsmål i relation til dette. Vi kunne med glæde konstatere, at der var mødt 15 meget interesserede personer op. Herudover havde 5-6 personer tilkendegivet også at have ønske om at deltage. Der var mange kommentarer, gode ideer og en god debat i forbindelse med oplægget, og også gode ideer til i hvilke sammenhænge koret kunne optræde. Gudstjenester (eftermiddags- aftens- og friluftsgudstjeneste blev nævnt), ligesom Det forventes, at det er nødvendigt med 5-6 korprøver før den enkelte optræden. Den første korprøve er nu fastlagt til torsdag, den 5. maj kl i Sognehuset. Det er efterfølgende besluttet, at korets første optræden bliver i forbindelse med vandringsgudstjenesten den 29.maj. Vi håber at se både jer, der var mødt op den 23. februar og andre interesserede den 5. maj. Kom og syng med! Søndag, den 20.marts Så er det igen tid til det årlige menighedsmøde, og vi håber, at mange vil komme og debattere, såvel det forløbne år som dette års liv i og omkring kirken i Tapdrup. Kun ved at mange deltager og giver deres ønsker og holdninger til kende, har vi i menighedsrådet mulighed for at arbejde for, at Tapdrup kirke er kirke for alle og giver mulighed for rummelighed og plads til forskellige meninger og holdninger. 22

23 Tapdrup Menighedsråd indbyder til Menighedsmøde Søndag den 20. marts efter gudstjeneste (ca ) i Sognehuset 1. Gudstjeneste Velkomst med Brunch 3. Menighedsrådets virksomhed Regnskab Aktiviteter/arrangementer Fremtidige aktiviteter/arrangementer 7. Sogneudflugt Gudstjenestetider 09.00/09.15/10.30??? 9. Kirkebladet 10. Eventuel. Forårskoncert, onsdag, den 6. april kl Viborgs rytmiske kor, Sing 4 Fun synger foråret ind. Korets repertoire består af en bred vifte af ny rytmisk musik fra både ind -og udland vidt forskellige genrer, pop, jazz, samba, soul og sågar også filmmusik. Der vil kunne høres såvel nye numre som numre fra tidligere sæsoner. Dirigent er, Pawlina Seleke og kapelmester er Anders Hjort Nielsen. Vel mødt til en svingende, rytmisk forårsaften i Tapdrup kirke. Sogneudflugt - Tapdrup sogn Asmild menighedsråd har i år ikke ønsket at være medarrangør af den årlige sogneudflugt. Tapdrup menighedsråd har alligevel besluttet at arrangere en udflugt for Tapdrup sogns beboere mod en deltagerbetaling på 100 kr., som opkræves i bussen. Der vil være plads til 25 deltagere, og turen går i år til Mariager/ Mariager fjord. Yderligere information offentliggøres senere. Udflugten er fastlagt til: Onsdag, den 31. August. Afgang fra Sognehuset kl med hjemkomst kl. Ca Tilmelding til: Anette Andersen, telf senest mandag, den 22.august. Velmødt til årets sogneudflugt. Tapdrup menighedsråd. 23

24 Indre Mission Af Niels Ove Sørensen Marts 2011; Torsdag den 24. kl Danmissionsmøde i Sognehuset, hvor volontør i Tanzania Torben Kristensen taler - tag en pakke med! April 2011: Mandag den 11. kl Kvindekredsmøde hos Bente Nyrup, Tapdrupvej 120. Torsdag den 28. kl Fælles samfundsmøde i Sognehuset. Pastor Ole Lar sen, Års, taler. Maj 2011: Tirsdag den 10. kl Kredsens forårsmøde - gudstjeneste i Houlkær Kirke v/ Pastor Steen Sunesen, Aarhus. Mandag den 16. kl Kvindekredsmøde hos Kirstine Sørensen, Engvej 4. Juni 2011: Torsdag den 9. kl Danmissionsmøde hos Laila og Søren Sørensen Høj toften 11, hvor Bodil Lindgaard fra Mammen taler. 24

25 Helseklinikken skifter navn Det er en fantastisk behandlingsform, fordi det er så blidt samtidig med, at det er utrolig effektivt. Og afhængig af klientens egen indsats kan man nå rigtig langt. Derudover har jeg lige været på kursus i ret ryg teknikker, organmassage samt KST børnekursus. I nogle tilfælde er organerne med til at holde skelettet skævt. Her er organmassage godt til at løsne, så skelettet igen bliver frit. Sidste sommer åbnede jeg klinikken Vitalisten med kranio sakral terapi (KST) på min hjemadresse i hyggelige landlige omgivelser. Jeg har gennemgået en 2-årig uddannelse hos Lene Kall Nielsen i Svindinge nær Randers. Derudover tager jeg jævnligt på kurser for at opdatere min viden. Jeg vægter meget, at behandlingen bliver sammensat, så den passer til den enkelte. Mit ønske er at kunne hjælpe de mange, der lever med store smerter i hverdagen. Det kan bl.a. være hovedpine, rygskulder- nakke- lænde- og iskiassmerter samt psykiske problematikker, balanceog koncentrationsproblemer. Mange smerter stammer fra en skæv ryg, skævt bækken eller piskesmæld forårsaget af overspændte muskler, fald eller slag eller bare forkert fodstilling. Og her kan kranio sakral terapi gøre en stor forskel. Grundet en uheldig sag om ophavsretten til navnet Vitalisten, har jeg valgt at undlade kliniknavnet og ganske naturligt hedde Bente Husted Lange, kranio sakral terapeut og massør. Gave- og værdikort udstedt af Vitalisten er naturligvis gyldige som før. I en periode vil begge navne blive brugt, da annonceaftaler får lov at løbe tiden ud. Jeg glæder mig til at se dig i min hyggelige klinik. Tlf.: Venlig hilsen Bente Husted Lange Tapdrupvej Viborg, 25

26 TAPDRUP HUSFLID Tilbyder følgende kurser efterår 2011 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Som åbent værksted Kursusdage og tid: Onsdage kl , 12 x 3 timer Start: Onsdag den 14. september 2011 Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet Pris: Kr. 175,00 Træarbejde er for såvel mænd som piger. Sløjdlokalet på Tapdrup Gl. Skole er velmonteret med værktøj og maskiner såsom trædrejebænke, dekupørsave, rundsav, båndsav, afretter, søjleboremaskine m.m. Glaskursus Under tilrettelægning tilbydes 2011 Følgende 2 kurser tilbydes efterår 2011 Blomster- advents- og julebinding Instruktør: Laila Sørensen - tlf Sted: Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup Weekendkursus: Pil - Jule- og vinterflet i pil Instruktør: Birgitte Bach tlf Sted: Sognehuset eller Forsamlingshuset GENERALFORSAMLING Generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2011, kl i Træværkstedet, Tapdrup Gl. Skole, Tapdrupvej. (Børnehaven). Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf (bedst kl ) Mobil eller Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart 26

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tappen. Nr. 4 43. årg. December 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 4 43. årg. December 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 4 43. årg. December 2010 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen. Af Erling Hosbond Så er vores jule / vinter nummer ved at være klar. Også denne gang synes jeg, der er meget spændende læsning,

Læs mere

Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side.

Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side. Af Erling Hosbond Så skulle det efter kalenderen være forår, selv om det ikke er til at få øje på, men det kommer jo nok engang. Jeg var sidste torsdag til generalforsamling i Forsamlingshuset og Borgerforeningen.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tappen. Nr. 1 46. årg. Marts 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 46. årg. Marts 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 46. årg. Marts 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen. Af Erling Hosbond (beerhos@hotmail.com ) Efter en noget kold vinter er det dejligt, at foråret er på vej og dermed vores forårsnummer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Tappen. Nr. 2 43. årg. Juni 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 2 43. årg. Juni 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 2 43. årg. Juni 2010 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er vi klar med sommerudgaven af Tappen. Stort tak til Charlotte Olsen for en fin behandling af stafetten.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Samvirket, Viborg August 2015 SAMVIRKE-NYT SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Mortensaften i Vranum Torsdag den 5. november kl. 18.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere