Tappen. Nr årg. Marts Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 1 44. årg. Marts 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Marts 2011 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond. Snart "rinder vinteren i grøft og i grav" håber vi. Det har været en lang og kold årstid, vi er ved at forlade. I dette blad kan man læse om beplantning ved legepladsen, som lyder spændende, fuglegruppen tilbyder også spændende aktiviteter. At så mange vil deltage i korsang, som Aase Langvad skriver, er lidt overraskende, men fint. Tak til Emil for hans indlæg til Borgerstafetten. Deadline for næste nr. af Tappen er den 31. maj Borgerforeningen På generalforsamlingen præsenterede havearkitekt Lone Skjødt forslag til beplantning omkring legeplads og aktivitetsområde. Lones forslag er resumeret i en artikel i en selvstændig artikel i dette nummer af Tappen. Af Claus Bo Andreasen Orientering fra Tapdrup Borgerforening Generalforsamling i borgerforeningen Torsdag den 24. februar var der generalforsamling i Tapdrup Borgerforening. Kun omkring 20 var mødt op til mødet, som blev holdt i samarbejde med Tapdrup Forsamlingshus. Anders Midtgaard og Claus Bo Andreasen blev genvalgt til bestyrelsen, som herudover består af Dan Jensen, Jan Henriksen og Connie Jensen. Ønske om bybusser til Tapdrup Der har for nylig været en offentlig høring om et forslag til ændrede ruter for bybusserne i Viborg. Her er det bl.a. foreslået at bybusruten forlænges til Bruunshåb. Tapdrup Borgerforening har sendt et høringssvar, hvor vi foreslår, at bybusruten også forlænges til Tapdrup. En forlængelse vil bl.a. medvirke til at reducere trafikbelastningen i den østlige del af Viborg. Mange familier i Tapdrup er nødsaget til at have to biler, fordi de skal hente børn efter arbejde. Hvis de større børn selv kan tage bussen hjem fra skole behøver familier i Tapdrup ikke længere at køre i egen bil for at skulle (Fortsættes næste side) 2

3 (Fortsat fra forrige side) hente børn i Brunshaab. Nogle familier vil dermed kunne nøjes med kun én bil, og de vil i dagligdagen få mulighed for at cykle eller benytte kollektiv transport. Vi har endvidere påpeget, at Tapdrup er det område, som jf. kommuneplanen er udset til at vokse forholdsvist mest i Viborg Kommune. Da Tapdrup i modsætning til eksempelvis Bruunshaab og Hald Ege ikke har skole eller dagligvarebutik, har befolkningen i Tapdrup alt andet lige et langt større transportbehov. Vi håber derfor, at den kollektive trafikbetjening bliver således, at ikke mindst det stigende antal ældre i Tapdrup kan benytte bybusserne. Trafiksikkerhed i Tapdrup Borgerforeningen har en fortsat og langvarig dialog med Viborg Kommune om trafikale forhold. Et af vores ønsker er sikring af Nørreåstien, hvor vi dels ønsker bedre sikring af børn, som leger på legepladsen i forhold til knallerter og cyklister, dels bedre sikring af cyklende børn de steder, hvor Nørreåstien krydser Vibækvej. Vi er nu blevet lovet, at myndigheder fra politi og kommune vil inspicere forholdene inden foråret. Vi overvejer endvidere at kontakte kommunen med forslag til nyt busstop og opstilling af busskur, som følge af at busserne ikke længere kører på Gl. Vibækvej. Før vi gør dette, vil vi gerne høre fra forældre og andre, som har forslag til, hvor busstop og læskur kan placeres mest hensigtsmæssigt. Hvis du har en mening om dette, så ring eller send en mail til borgerforeningen. Årsregnskab for Tapdrup Borgerforening 2010 Af Dan Jensen, kasserer i Tapdrup Borgerforening På generalforsamlingen den 24. februar 2011 blev regnskabet for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen godkendt. Borgerforeningen kunne præsentere et overskud på ,34 kr. Overskuddet er opstået som følge af solgt jordstykke nede ved det nye fællesareal til Viborg Kommune. Det har aldrig været i borgerforeningens interesse at være jordbesiddere, og derfor er vi glade for, at Viborg Kommune ville overtage jorden mod, at vi til gengæld kunne disponere over brugsretten fremover. En del af overskuddet stammer også fra de arrangementer, som Borgerforeningen har arrangeret i årets løb. De fleste indtægter stammer fra salg af mad og drikkevarer til Sankt Hans og fra de 4 afholdte bankospil sidst i Det er dejligt, at så mange støtter op omkring vores bankospil ja, den første aften måtte vi endda trodse vinterkulden og gå i skuret efter plasticstole, blot for at have plads til de sidst ankomne gæster. Det gør vi gerne igen i 2011!!! (Fortsættes næste side) 3

4 (Fortsat fra forrige side) Endelig vil vi gerne takke for kontingentindtægterne, der i 2010 beløb sig til ,10 kr., der desværre er et fald på 20 pct. i forhold til året før! En aktiv borgerforening har behov for støtte både af moralsk og økonomisk karakter og det er bl.a. jeres bidrag, der har været medvirkende til pasning af byens grønne arealer, hjemmeside og udsendelse af Tappen, forsikring mod uheld på legepladsen, afholdelse af forskellige arrangementer og ikke mindst vedligeholdelse af fællesområdet nede ved Banestien. Endvidere støtter vi de grupper, som står for forskellige aktiviteter i byen herunder bl.a. fællespisninger, kreativ gruppe, historisk gruppe, kulturgruppe, fuglegruppe, naturgruppe, boldbanegruppe og legepladsgruppe. Borgerforeningen administrerer også Tapdrup Puljen, der yder støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Sidste år blev der givet støtte til de 2 musikarrangementer i forsamlingshuset i november. Samtidig kunne det oplyses, at der er kommet 2 ansøgninger om støtte til uddeling i Den ene ansøgning omhandlede produktion og opsætning af stationære informationsskilte ved indkørslerne til Tapdrup, hvorpå alle borgere kan orienteres om arrangementer i byen. Den anden ansøgning omhandlede støtte til Tapdrups deltagelse i 24-timers-løbet rundt om Søndersø i august. Borgerforeningen har også i år lagt vægt på, at bidrag fra Tapdrup Puljen skal forsøges udbetalt til nye tiltag i byen. Det blev derfor besluttet, at førstnævnte ansøgning skulle imødekommes. Deltagelse i 24-timers-løbet er efterhånden blevet en tradition for Tap-drup, og derfor blev ansøgningen om midler fra Tapdrup Puljen afslået. Til gengæld kunne det samtidig meddeles ansøgeren, at Tapdrup Borgerforening i 2011 har valgt at støtte arrangementet med kr. Beplantning af Legepladsen Af Lone Skjødt, havearkitekt Oplæg til indbydende beplantning ved det gamle baneareal i Tapdrup. Kære borgere i Tapdrup! Jeg har haft muligheden for at besigtige jeres nuværende legeplads og aktivitetsområde ved det gamle baneareal sammen med Claus Andreassen og efterfølgende holdt et oplæg på generalforsamlingen den 24. februar Jeres sociale omdrejningssted ligger i de smukkeste omgivelser og mangler i mine øjne kun beplantning til at skabe hygge og sanseoplevelser. Planter forøger legemulighederne på legepladser, hvis de (Fortsættes næste side) 4

5 (Fortsat fra forrige side) bliver en del af legeelementerne og dermed fungerer som en stor grøn helhed af dejlige oplevelser. Planterne kan være med til at skabe sjove rum og skjulesteder. En hasselbusk rummer f.eks. mulighed for både hulebygning, klatring og gemmeleg og tilmed kan nødderne spises, og grenene skæres af til snobrødspinde og flitsbuer. Planterne kan tiltrække fugle-, inseks- og dyreliv., skabe læ, frugter og bær samt skygge for solens stråler. stedsegrønt islæt kan anbefales dværgfyr, ene og sukkergran, der evt. kan pyntes til jul som minijuletræ. Stauden fjerbusk er også velegnet, som robust og dekorativ staude, og hvis yderligere forvildede stauder ønskes, kan man hist og her plante lupin, pragtrøllike, tusindstråle og gemserod. Op ad legeredskaber og bålhytte kan plantes kaprifolier, tornefri brombær og masser af solsikker til at skabe liv, duft og farver. Hermed vil I opnå en legeplads, der giver grønne oplevelser i hobetal med blomstrende buske, bær til både mennesker og dyreliv samt smukke høstfarver. Ud fra mine erfaringer og gode idéer fra generalforsamlingen kan følgende opfordring varmt anbefales: Langs asfalteret vej ved pentaquebanen plantes en gul buskpotentilhæk til afskærmning. Buskpotentil er nøjsom og blomsterrig, og vil give blomster fra juni til frost. Adgang fra Stationsvej og ned til cykelstien anlægges med en bred sti, der også giver adgang til kørestolsbrugere og barnevogne Rundt ved petanquebane og mellem legeredskaberne plantes grupper af buske eller buskrækker i slangeformet facon. Buskene vil være sommerfuglebusk også dværgsommerfuglebusk, surbær, buketspiræa, solbær, ribs samt en lavt voksende pil. Til 5 Som udgangspunkt er plantevalget ved legepladsområdet udvalgt, så max højde er ca. 1,5m, dvs. der er ikke tale om høje træer og buske, der med tiden vil tage jeres smukke udsigt ud i ådalen. Ved plantningen dækkes med barkflis omkring buskene, således at lugning minimeres. Plejen består hovedsagelig i en tilbageskæring af buskene hvert 3. år samt græsplæneslåning. Mellem buskgrupper og legeredskaber bør være min 2m, til sikring af adgang for plæneklipperen. Plantevalget er robust og udvalgt, så de også tåler beskæring, plukning og børnenes leg (Fortsættes næste side)

6 (Fortsat fra forrige side) Det større areal ud mod å og shelters tænkes som boldbane, bålplads og pavillonområde. Ind mod stien plantes en kant af frugttræer, der efterfølges af en lav bræmme af surbær, således at fodbolde kan fanges og området indrammes. En pavillon tænkes opført i stil med jeres eksisterende rustikke materialer, på ca 30-40m2, der kan være attraktiv ramme for børnefødselsdage, orkestre og danseplads m.m. Pavillon og området ned mod jeres shelters tænkes indrammet af syren, sargent æbler (paradisæbler), hasselbuske, hyld og kirsebærkornel. Naturligt hjemmehørende træer og buske, der opnår en højde på 3-5m, men som plantes i grupper, således at det åbne landskab fastholdes. Håber dette kan være til yderligere inspiration. I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker flere nærmere drøftelser og anvisninger. Med venlig hilsen Lone Skjødt, havearkitekt Borgerstafetten Af Emil Meyn Mathiassen Så blev det min tur til at skrive borgerstafetten. Jeg fik at vide, at det var mig, der skulle skrive den efter Aurea, min udvekslings søster, engang i december sidste år. Alligevel ender det selvfølge med, at jeg 6 sidder en søndag aften og skriver den, som enhver anden stil eller aflevering i skolen. Jeg har brugt det meste af min dag (der starter ved tiden) til at overveje, hvad jeg skulle skrive om. Jeg kunne skrive om mit gymnastikliv, der startede, da jeg var helt lille til børne/voksen gymnastik med mine forældre og så off and on op til 7 klasse, hvor jeg stoppede, for derefter at blive rusket op i karrieren på det (indtil videre) fedeste år i mit liv på Gudenådalens Ungdomsskole, og videre til at jeg nu går på to hold et ugentligt og et månedligt og til sidst ende med, at jeg i den første opvisning, slog min (Fortsættes næste side)

7 (Fortsat fra forrige side) fod i et spring, og nu ligger jeg med foden oppe og skriver stafetten. Jeg kunne også skrive om det før nævnte efterskoleophold, og hvor fedt det har været. Jeg kan kun anbefale det. Til jer, der skal til at beslutte jer, om I vil på efterskole - eller de forældre, der står overfor muligheden for at slippe for deres børn et lille år, at det er det værd! Det kan godt ske, at man måske ikke lærer alverden fagligt, men socialt er det et intenst lynkursus. Der er et enormt sammenhold, man kun oplever få andre steder i livet. Det med at være sammen med så mange mennesker altid, nat og dag. Lære at give folk plads, og selv tage sig plads til at være alene en gang i- mellem. Man får et helt andet forhold til sine efterskolevenner. Når jeg tænker tilbage, er det svært at forstille sig et liv uden sine efterskolekammerater, fordi man på så forholdsvis kort tid lærer dem så godt at kende. Jeg føler, jeg har kendt dem hele mit liv. Nu var min efterskole som sagt en gymnastik efterskole, hvor det var obligatorisk at lave gymnastik. Dermed være ikke sagt, at man skulle kunne noget i forvejen. De ugentlige gymnastiktimer skulle ende ud med en gymnastikopvisning. Det er en fed oplevelse at være fælles om et produkt, som musikefterskolernes koncerter, teaterskolernes forestillinger og så gymnastikskolernes opvisninger. Jeg forestiller mig, at det er lidt det samme med den fede fornemmelse, når man er færdig efter en vellykket koncert/forestilling/opvisning, og det sus det giver. Borgerstafetten 7 Jeg kunne også skrive om, hvordan det er at gå på gymnasium. Jeg går i 1.g på Viborg gymnasium og HF på den linje, der hedder Musik Engelsk Matematik, som betyder, at jeg har musik og engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau. Jeg har mest af alt valgt den linje, fordi det alle er fag, jeg godt kan lide. Da jeg ikke ved, hvad jeg vil bagefter, selvom det ville være indlysende med pædagog, fordi min mor er pædagog og min storebror lige er blevet færdiguddannet pædagog og nårh ja, min storesøster er nu på 4 semester, også som pædagog. Nu må vi se til den tid. Jeg tager tingene, som de kommer, for man lever jo kun en gang. Men jeg hygger mig og er kommet i en rigtig god klasse med et godt sammenhold og nogle rare mennesker. Jeg kunne også have skrevet om, at jeg e- gentlig er ret tilfreds med mit liv, og at de første - snart 18 år - indtil videre er gået ret godt. Jeg vil gerne give stafetten videre til Magnus Højen, og så har jeg hørt, at det skulle være godt at slutte af med et citat så: Time you enjoy wasting, was not wasted. John Lennon

8 Velkomstmøde for nytilflyttere til Tapdrup Onsdag den 23. marts kl i Tapdrup Forsamlingshus Er du flyttet til Tapdrup inden for de senere år eller tænker du på at gøre det? I givet fald inviterer foreningerne i Tapdrup dig og din familie til et velkomstmøde i Tapdrup Forsamlingshus. På mødet vil vi indledningsvist byde på lidt aftensmad, dernæst vil foreningerne i Tapdrup kort orientere om aktiviteter og muligheder i området. Invitationen gælder selvfølgelig hele familien - børnene er velkomne til blot at deltage i spisningen. Vi vil meget gerne have en tilmelding senest den 15. marts til Jan Henriksen på eller tlf Program: Fællesspisning (det bliver nok pizza) Tapdrups historie Ved Erik Langvad Nørreåspejderne Ved Peer Frederiksen Brunshåb/Tapdrup Idrætsforening Ved Vibeke Høgsgaard Tapdrup Husflidsforening Ved Niels Søgaard Jensen Tapdrup Forsamlingshus Ved Lars Glerup Tapdrup Menighedsråd Ved Aase Langvad Andre aktiviteter i Tapdrup Ved Dan Jensen Tapdrup Borgerforening m.m. Ved Claus Bo Andreasen Spørgsmål og afslutning 8

9 Så er vi klar til at holde årets første fællespisning Slip for opvasken, nyd den gode mad og hyg dig med vennerne fra byen. Både børn og voksne er velkomne. Fællesspisningen finder sted i Tapdrup Forsamlingshus onsdag den 30. marts 2011 kl Tilmelding skal ske senest den 24. marts 2011 til: Linda Bust Dahlgaard på telefon nr Arrangører: Linda Bust Dahlgaard Per Saabye Frank og Annitta Laursen Vi mangler stadig frivillige, som vil arrangere en af de traditionsrige fællesspisninger i Forsamlingshuset. Er du interesseret i at melde dig til et madhold, kan du henvende dig til Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13, telefon: (enten hvis du selv har samlet et madhold / alternativt koordinerer vi gerne, hvis du ønsker at komme på et hold). 9

10 Tapdrups egen hjemmeside Af Dan Jensen, Tapdrup Borgerforening Efter at have siddet ved roret og været webmaster på siden efteråret 2006, har Claus Tofte følt, at der skulle nye kræfter til. Borgerforeningen vil gerne benytte anledningen til at sige TAK til Claus for det flotte arbejde i årenes løb. I den anledning har jeg påtaget mig hvervet om at bestyre Tapdrups hjemmeside. Siden har samtidig fået nyt design og indholdet er også forandret en smule. Så kig endelig ind på næste gang du sætter dig foran computeren. Og har du gode idéer eller ønsker, så sig endelig til! Borgerforeningen har i de seneste år forsøgt at lave en mailliste over alle husstande i Tapdrup. Da Tappen kun udkommer 4 gange årligt, er det hensigtsmæssigt at kunne sende nyhedsinformationer om arrangementer og lignende via mail. Hvis du endnu ikke har modtaget nyhedsmails så er det sikkert, fordi vi ikke har din mailadresse. Send den derfor gerne til borgerforeningens bestyrelse på Ønsker du at blive afmeldt listen, så skriver du blot til os på samme adresse. Affaldsindsamling i Tapdrup Vi plejer hvert år at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi gør rent langs veje og stier i Tapdrup. I år foregår affaldsindsamlingen den 3. april, og vi mødes ved kirkens parkeringsplads kl Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig hos P. E. Langvad på tlf eller Her kan du få yderligere oplysninger om, hvor du skal eller ønsker at indsamle. Som afslutning på indsamlingen og som tak for indsatsen serverer Tapdrup Menighedsråd eftermiddagskaffe i Sognehuset kl Borgerforeningen 10

11 Spildopmagerne Spildopmagerne i Viborg. De fleste i Viborg kender Spildopmagerne, når de kører rundt den første lørdag i hver måned og indsamler genbrugsting. De indsamlede effekter sælges herefter hver tirsdag fra Spildopmagernes hal på Klokkestøbervej, og overskuddet herfra uddeles til ungdomsarbejdet i Viborg. De seneste par år har det været et beløb på kr., der har gjort stor gavn blandt spejdere og FDF ere i Viborg. Spildopmagerne har indtil september 2010 tømt genbrugscontaineren på Revas, Industrivej, som var en ordning der gav mange effekter til videre salg i hallen, men også mange timer med oprydning i containeren. Efter Spildopmagerne stoppede med at hente effekter ved Revas, er det klart, at det har givet et mindre salg og dermed mindre overskud til uddeling til ungdomsarbejdet. For at give borgerne i Viborg mulighed for at aflevere genbrugseffekter til Spildopmagerne, vil der fremover være åben i hallen på Klokkestøbervej både på lørdage kl og søndage fra kl til For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er salg de to dage. Det er håbet, at mange borgere i Viborg vil støtte ungdomsarbejdet ved at indlevere deres genbrugseffekter direkte til Spildopmagerne. Dette kan være effekter i form af møbler, isenkram, cykler, barnevogne, tøj, sko og legetøj, ja næsten alle gode ting kan sælges. Spildopmagerne har eksisteret som organisation i Viborg i over 40 år med indsamling og salg af genbrugseffekter. Det er en organisation, som i det daglige ledes af en bestyrelse sammensat at syv frivillige fra de uniformerede korps og kredse i Viborg og som i alle aktiviteter bygger på frivilligt arbejde. I alt bliver der hvert år lagt over timers frivilligt arbejde hos Spildopmagerne Spildopmagerne har åbent for indlevering af genbrugseffekter hver lørdag kl og hver søndag fra kl i hallen på Klokkestøbervej 2. 11

12 Det gamle Tapdrup Af Erik Langvad Historien bag den fredede mindesten på Tapdrup kirkegård C. M. C. Bak II Tappen har tidligere bragt en beskrivelse af C. M. C. Baks barndomshjem fra bogen Barn af kartoffeltyskerne af Børge Krath Bak. Det har nu vist sig, at arkivar Paul G. Ørberg har haft kontakt med det New Zealandske forsvarsministerium og herigennem fået oplysning om hans militære løbebane. Ørberg har tidligere omtalt historien for Tapdrup Pensionistforening og indleveret beskrivelsen herom på lokalhistorisk arkiv. Her gengives Ørbergs beretning i en lidt ændret og forkortet form: Christian Marius Christensen blev født i Thisted d. 9. januar Familien fik tilføjet navnet Bak ved ændret navnebevis i Han aftjente i 1902 sin danske værnepligt i 18 måneder som fyrbøder ved søværnet. I 1906 udvandrede han til New Zealand, hvor han fik indfødsret i feb. s. å. Han blev selvstændig farmer i distriktet Palmerstone på Nordøen, der ligger ca. 100 km nord for hovedstaden Wellington. D. 3. dec indtrådte han frivilligt i det New Zealandske ekspeditionskorps. Herfra oplyses, at han var ugift, havde brune øjne, forlorne tænder, normalt syn og hørelse osv. Allerede d. 2. feb blev han forfremmet til Lance corporal (underkorporal), og efter et kort træningsophold i Ægypten i marts afgik han til fronten. I dagsbefalingen fra d. 18. juli står der, at han udviste stor tapperhed og selvopofrelse. Han faldt allerede d. 15. sep. 1916, 35 år gammel, og der foreligger 2 øjen-vidneberetninger: Soldaten Larkin fortæller: Under fremrykning d. 15. sept. så jeg Bak ligge i et granathul nær ved enden af en skyttegrav. Han lå stille med øjne, der endnu stirrede. Han så ud til at være død. Soldaten Blackburn beretter: Den 15. sept. var jeg ordonnans. I et granathul så jeg en mand, som var død. Jeg tror det var Bak, men havde ikke tid til at undersøge ham nærmere. Jeg kendte Bak personligt. Vi befinder os under 1. verdenskrigs kampe ved floden Somme i Det handler om det såkaldte 3. slag, der varede fra 12. sep. til 12. nov., hvor de allierede tropper i en række forbitrede kampe erobrede hele højdedraget ind mod Bapaume. Efter 3 dages artilleribombardement satte de allierede et hovedangreb ind d. 15. sep. kl om morgenen. For første gang i krigshistorien kørte 24 tanks dækket af granatnedslag frem med infanteriet løbende bag efter. Gennem landsbyen Flers (se kortet) stormede New Zealænderne frem med en tank foran sig. Der fortælles, at den spredte rædsel blandt de tyske soldater, som aldrig før havde set et sådant jernrovdyr. Det var under denne fremrykning, at C.M.C. Bak faldt eller killed in action, som der står i papirerne.

13 Det gamle Tapdrup Det New Zealandske forsvarsministerium medsendte også en præcis stedfæstelse af Chr. Baks grav på Caterpillar Valley Cemetery kirkegård (Larvedalens kirkegård) ved byen Longueval (se kortet) lidt syd for Flers. Soldaterkirkegården rummer 5197 soldatergrave, hvoraf de 214 er New Zealandske. Chr. Baks grav ligger i nærheden af mindesmærket over de faldne, og den er vist med pil på kortet over kirkegården. 13

14 Det gamle Tapdrup Forældrene ejede et husmandssted i Thisted. Faderen, Christian Christensen Bak, døde i 1928, mens moderen, Cathrine Margrethe, først døde i Hun oplevede således også 2. verdenskrig og kom til at hade tyskerne af et godt hjerte, da de nemlig ikke blot havde dræbt hendes søn, men også hendes barnebarn, Gunnar Chr. Bak. Denne blev som søn af cykelhandler Søren Laurits Bak skudt under spærretiden d. 5 januar 1944 i Viborg. Cathrine havde sådan glædet sig til at opleve tyskernes endelige nederlag, men døde kun få dage før kapitulationen, nemlig d. 29. april C. M. C. Baks navn er også indgraveret på Marselisparkens mindemur over faldne fra 1. Verdenskrig i Aarhus. Børge Krath Bak har venligst sendt billeder af Chistian og Cathrine Baks 6 børn med en kort beskrivelse. 14

15 Det gamle Tapdrup Johannes Martin (1879-?) Christian Marinus ( ) Skrædder i København. Korporal, New Zealand. Søren Laurits ( ) Jens Peter ( ) Cykelhandler i Viborg. Gårdejer i Ll. Asmild Jacob Edvard ( ) Anna Marie Kathrine ( ) D.S.B. arbejder Husmor i Viborg 15

16 Vadefugle i Nørreådalen Fuglegruppen ningsprojekter i offentligt regi forløber så ideelt. Det andet vådområde ligger lidt vest for Vejrumbro og kaldes Vejrum Vestsø. Undertiden pumpes vandet stadig væk fra området, dog langt fra i samme omfang som for blot få år siden. I de mest vandrige perioder er der store, lavvandede søer på begge sider af Nørreåen, og da kan vestsøen være meget fuglerig. Der er dog jævnligt jagt omkring vestsøen. Af Torkil Brandt I Nørreådalen findes et par vådområder, der godt kan karakteriseres som naturgenoprettede. De er dog ikke blevet til som følge af offentligt finansierede naturgenopretningsprojekter. Det ene er sø- og engområdet ved Viskum kirke. Her er siden 1990-erne opstået en meget fuglerig og naturskøn lokalitet. Ejeren har nemlig undladt at genafvande området, selv om de gamle dræn efterhånden var slidt, og selv om de afvandede enge efterhånden havde sat sig. Da Viskum Hovedgård også har en stor kødkvægsbesætning, var der et førsteklasses grundlag for en optimal pleje og vedligeholdelse af det nye vådområde. Hertil kommer, at der i årets løb kun afholdes enkelte jagter. Dette private naturgenopretningsprojekt har altså på alle måder været ideelt for fuglelivet ikke alle naturgenopret- Viskum og Vejrum Vestsø er igennem en årrække blevet flittigt besøgt af fuglefolk fra Viborgegnen, og der foreligger et stort materiale om fuglelivet. Naturligt nok er der flest oplysninger fra Viskum. Der er dog også et ganske pænt materiale fra Vejrum Vestsø, om end det er lidt mere hullet. Nedenfor ses et par oversigter over vadefugleforekomsterne i de to områder; for Viskum fra årene og for Vejrum Vestsø fra årene Skemaerne viser de højeste antal, der er registreret af de forskellige vadefuglearter for hvert enkelt år de såkaldte maksimumtal pr. år. I enkelte tilfælde markerer symbolet * efter et tal, at arten det pågældende år kun er registreret på træk gennem ådalen. 16

17 Fuglegruppen Strandskade 2 2 1* 1 Stylteløber 1 Lille Præstekrave Stor Præstekrave Hjejle Strandhjejle 1* 1 Vibe Islandsk Ryle Dværgryle Temmincksryle Krumnæbbet Ryle Almindelig Ryle Kærløber 1 Brushane Dobbeltbekkasin Stor Kobbersneppe 1 Lille Kobbersneppe Lille Regnspove 1 1* 3 1* 3* 9* Stor Regnspove Sortklire Rødben Hvidklire Svaleklire Tinksmed Mudderklire Odinshane 2 Fig. 1: Vadefugle ved Viskum, årsmaksima* *størst antal fugle observeret på en gang. Aftentur til Viskum: onsdag den 6. april 2011 Mødested: P-pladsen ved Viskum Kirke, Østervangsvej 28 A, 8830 Tjele kl Turleder: Thorkil Brandt ( / ) I starten af april ligger der sikkert stadig en del svømmeænder på søerne. Rørhøgen er lige ankommet, og Viberne er helt sikkert i gang over engene. Vi holder et vågent øje med området og ser, hvad der sker Vi mødes på P-pladsen ved Viskum kirke og går herefter til observationsposten ved sydøsthjørnet af kirkediget. Turen forventes at vare 1-2 timer. 17

18 Fuglegruppen Fig. 2 Vadefugle ved Vejrum Vestsø, årsmaksima Lille Præstekrave Stor Præstekrave Hjejle Vibe Dværgryle 4 2 Temmincksryle Krumnæbbet Ryle 2 Islandsk Ryle 1 Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Sortklire Rødben Hvidklire Svaleklire Tinksmed Mudderklire Nattergaletur på cykel d. 9. juni Som noget nyt vil vi i år arrangerer en cykeltur på den gamle jernbane. Vi cykler i roligt tempo og stopper op, når noget interessant ses eller høres undervejs. På denne årstid er der mulighed for nattergal, bynkefugl, græshoppesanger, kærsanger og mere til. Det er en nødvendighed at medtage egne cykler til turen. Vi starter fra legepladsen på banestien og cykler mod Vejrumbro. Vi slutter med at drikke egen medbragt kaffe i Stationsbygningen på legepladsen. Start kl. 19, forventet slut tidspunkt kl Turlederer: Else og Jan 18

19 BT`s Idrætsforening spilles mandage og i damerækken - kampe spilles onsdage. Vi håber, at der blandt de mange tilflyttere til byen også er mange, der kunne tænke sig at spille fodbold lokalt i BT. Ønsker du at høre nærmere omkring ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte Leo Jacobsen på tlf Af Leo Jacobsen, formand I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre Februar : 91, 105, 42 og 141 Marts : 130, 131, 122 og 52 Der er ingen udtrækning i januar. Klubhusbyggeriet: Siden september 2010 har arbejdet med tilbygningen til klubhuset været i gang, og vi indvier det nye cafeteria med tilhørende lokaler i forbindelse med klubbens generalforsamling mandag den 28. februar I løbet af ca. 14 dage forventer vi, at arbejdet med etablering af de nye omklædningsrum i kælderen m.v. kan være færdig. Herefter mangler alene de udvendige arbejder med fliser, flytning af petanquebane, cykelparkering m.v. og her er vi meget afhængige af, at frosten går af jorden. Seniorfodbold: I sommersæsonen deltager BT med seniorhold i henholdsvis serie 3og serie 5. Der er normalt træning mandag og onsdag fra kl. 19,00. Desuden er der tilmeldt hold i old boys rækken(fra 32 år) - kampe spilles onsdage, superveteranrækken - kampe Ungdomsfodbold i BT: I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen. Vi tilbyder i år fodbold fra de yngste født i 2005/2006) Vort tilbud om ungdomsfodbold gælder såvel drenge som piger. Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Flere hold starter træningen lørdag den 5. marts 2011, og de øvrige følger efter i løbet af marts måned. Ønsker du at høre nærmere omkring træningstidspunkter kan du sende en mail til eller kontakte nedennævnte på telefon Ny aktivitet i BT rollespil: I januar 2011 indgik BT en aftale med Viborg Idrætsråd omkring en ny aktivitet rollespil, som indtil videre foregår i Møllehøjhallen. Tilslutningen til aktiviteten, som giver motion på en anden måde end øvrige idrætsgrene har allerede 40 deltagere, som mødes hver mandag. Når vejret bliver bedre skal aktiviteten udgå fra BT`s anlæg på Vibækvej og foregå i skovene omkring anlægget. Fodboldskole i BT: I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel drenge som piger deltagelse i DBU`s fodboldskole i uge 28 i 2011, nærmere (Fortsættes næste side) 19

20 (Fortsat fra forrige side) bestemt fra mandag den 11. juli til og med fredag den 15. juli Fodboldskolen ledes også i år af Morten og Erling Sørensen, Tapdrup. Billetsalget til fodboldskolen starter onsdag den 9. marts 2011 kl. 10,00. Du kan tilmelde dig på billetnets hjemmeside eller på et posthus eller hos Tinghallen, Viborg. Endelig kan du ringe på Da fodboldskolen i BT normalt hurtigt bliver udsolgt, skal du ikke vente for længe med at tilmelde dig. BT s Sportsuge: I løbet af kort tid går vi i gang med planlægningen af BT s årlige sportsuge, som også i år gennemføres i uge 33, nærmere bestemt fra august Tak til Jesper Jørgensen: Som flere måske har bemærket bl.a. i Viborg Nyt, har klubben modtaget næsten kroner fra Houlkær Bodega. Vi er naturligvis meget taknemmelige over, at Jesper har valgt at give dette beløb til klubben og ønsker hermed at rette en stor tak herfor. Af Niels Kroustrup 24 stk. ungdoms/senior spillere fra BT/SVIF deltog i "Viborg kommunemesterskaber 2011". Arrangementet foregik i Viborg Badminton hal d. 5. februar. Et godt og velafviklet stævne, hvor alle hyggede sig. Selvom det ikke lykkedes alle spillere at få noget metal med hjem, blev der kæmpet bravt af alle, og da den sidste fjerbold ramte jorden var resultatet, at BT/SVIF kunne hjembringe ikke mindre end 10 Guld og 7 sølvmedaljer, et rigtig flot resultat, som vi Badminton 20 BT s generalforsamling: På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2010 har haft 516 aktivitetsmedlemmer, hvilket er en tilbagegang på 72 medlemmer i forhold til Tilbagegangen er størst omkring ungdomsfodbolden, hvor det har været nødvendigt at trække flere ungdomshold fra de ældre årgange grundet manglende antal deltagere. Årets ODIN pokal, der blev uddelt for 32. gang, blev tildelt Lenette Jacobsen, Bronzehøj, Bruunshåb for en meget stor indsats indenfor håndbold, hvor hun bl.a. har trænet flere ungdomshold i flere år, samtidig med hun igangsætter omkring deltagelse i Påske Cup m.v. Som nyt medlem til den 3 mands store hovedbestyrelse valgtes Anders Kristensen, Tapdrup i stedet for Pauli B. Nielsen, Tapdrup, der ikke ønskede at fortsætte. De 2 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen, Kurt B. Kristensen, Tapdrup og Leo Jacobsen, Bruunshåb var ikke på valg. Husk gymnastikopvisningen i Møllehøjhallen søndag den 3. april 2011 fra kl. 11,00 til ca. 14,30. alle kan være stolte af. Et stort tillykke til alle de deltagende spillere herfra. Mikkel Jensen og Simon Schmidt vandt guld i double i U/11 B Emil Kristensen vandt guld i single i U/11 C Jasper Ugo Andersen vandt sølv i single i U/11 C Rasmus Mikklesen vandt sølv i single i U/11 D Rasmus Mikklesen og Alexander Kroustrup vandt guld i double i U/11 D Daniel Visti Saugbjerg og Kevin Kriegbaum vandt sølv i double i U/13 C Andreas Høyer og Andreas Pedersen vandt guld i double i U/15 C Trine Serup Diemar vandt guld i single i U/15 D Anne Katrine Troelsen vandt sølv i single i U/15 D

21 Trine Serup Diemar og Anne Katrine H. troelsen vandt guld i double i U/15 D Kristian Vehl Dahlgaard og Christian Høyer vandt sølv i double i Senior. Billed af de dygtige badmintonspillere. Øverst fra venstre: Alexander Kroustrup og Rasmus Mikkelsen, Christian Høyer og Kristian Vehl Dahlgaard, Andreas Høyer og Andreas Pedersen. Nederst fra venstre: Kevin Kriegbaum, Mikkel Jensen og Simon Smith. GYMNASTIKOPVISNING Søndag den 3. april 2011 kl ca i Møllehøj Hallen Traditionen tro sluttes gymnastiksæsonen af med en opvisning, hvor børneholdene viser, hvad de har arbejdet med vinteren igennem. Som noget nyt vil der midt i programmet være aktiviteter for ALLE - både børn og voksne. For børnenes vedkommende, vil der være aldersopdelte moduler med både leg og redskaber. For de voksne vil der samtidig være to moduler af ca. 30 min.. Det første modul taler nok mest til kvinderne, da vi satser på at få lavet aftale med en ZUMBA instruktør. Det andet modul taler mest til de, som vil spille lidt med musklerne og få pulsen op. Mellem opvisninger og aktiviteter er der rig mulighed for at tale med naboer og bekendte over en kop kaffe i Cafe Møllen. Så kom til en anderledes aktiv opvisnings- og afslutningsdag. Entre: 30 kr. fra 15år Program: Indmarch/ Opvisning Aktiviteter Opvisning Ca Udmarch Vi glæder os til at se jer Gymnastikudvalget BT/SVIF 21

22 Menighedsrådet deltagelse i forbindelse med Sct. Hans arrangementet i Tapdrup også var i forslag. Af Aase Langvad, formand Et nyt år er påbegyndt, og mange nye udfordringer venter forude. Flere af det kommende års aktiviteter/arrangementer er allerede planlagt. Det er derfor også naturligt for mig her at omtale, hvad menighedsrådet har at tilbyde i den nærmeste fremtid, så det kan komme ind i kalenderen. Voksenkor i Tapdrup. Menighedsrådet har længe ønsket at etablere et kor i Tapdrup. Den 23. februar havde vi inviteret til et møde i Sognehuset, hvor organist, Maja Simonsen og menighedsrådet orienterede om intentionerne bag initiativet og svarede på spørgsmål i relation til dette. Vi kunne med glæde konstatere, at der var mødt 15 meget interesserede personer op. Herudover havde 5-6 personer tilkendegivet også at have ønske om at deltage. Der var mange kommentarer, gode ideer og en god debat i forbindelse med oplægget, og også gode ideer til i hvilke sammenhænge koret kunne optræde. Gudstjenester (eftermiddags- aftens- og friluftsgudstjeneste blev nævnt), ligesom Det forventes, at det er nødvendigt med 5-6 korprøver før den enkelte optræden. Den første korprøve er nu fastlagt til torsdag, den 5. maj kl i Sognehuset. Det er efterfølgende besluttet, at korets første optræden bliver i forbindelse med vandringsgudstjenesten den 29.maj. Vi håber at se både jer, der var mødt op den 23. februar og andre interesserede den 5. maj. Kom og syng med! Søndag, den 20.marts Så er det igen tid til det årlige menighedsmøde, og vi håber, at mange vil komme og debattere, såvel det forløbne år som dette års liv i og omkring kirken i Tapdrup. Kun ved at mange deltager og giver deres ønsker og holdninger til kende, har vi i menighedsrådet mulighed for at arbejde for, at Tapdrup kirke er kirke for alle og giver mulighed for rummelighed og plads til forskellige meninger og holdninger. 22

23 Tapdrup Menighedsråd indbyder til Menighedsmøde Søndag den 20. marts efter gudstjeneste (ca ) i Sognehuset 1. Gudstjeneste Velkomst med Brunch 3. Menighedsrådets virksomhed Regnskab Aktiviteter/arrangementer Fremtidige aktiviteter/arrangementer 7. Sogneudflugt Gudstjenestetider 09.00/09.15/10.30??? 9. Kirkebladet 10. Eventuel. Forårskoncert, onsdag, den 6. april kl Viborgs rytmiske kor, Sing 4 Fun synger foråret ind. Korets repertoire består af en bred vifte af ny rytmisk musik fra både ind -og udland vidt forskellige genrer, pop, jazz, samba, soul og sågar også filmmusik. Der vil kunne høres såvel nye numre som numre fra tidligere sæsoner. Dirigent er, Pawlina Seleke og kapelmester er Anders Hjort Nielsen. Vel mødt til en svingende, rytmisk forårsaften i Tapdrup kirke. Sogneudflugt - Tapdrup sogn Asmild menighedsråd har i år ikke ønsket at være medarrangør af den årlige sogneudflugt. Tapdrup menighedsråd har alligevel besluttet at arrangere en udflugt for Tapdrup sogns beboere mod en deltagerbetaling på 100 kr., som opkræves i bussen. Der vil være plads til 25 deltagere, og turen går i år til Mariager/ Mariager fjord. Yderligere information offentliggøres senere. Udflugten er fastlagt til: Onsdag, den 31. August. Afgang fra Sognehuset kl med hjemkomst kl. Ca Tilmelding til: Anette Andersen, telf senest mandag, den 22.august. Velmødt til årets sogneudflugt. Tapdrup menighedsråd. 23

24 Indre Mission Af Niels Ove Sørensen Marts 2011; Torsdag den 24. kl Danmissionsmøde i Sognehuset, hvor volontør i Tanzania Torben Kristensen taler - tag en pakke med! April 2011: Mandag den 11. kl Kvindekredsmøde hos Bente Nyrup, Tapdrupvej 120. Torsdag den 28. kl Fælles samfundsmøde i Sognehuset. Pastor Ole Lar sen, Års, taler. Maj 2011: Tirsdag den 10. kl Kredsens forårsmøde - gudstjeneste i Houlkær Kirke v/ Pastor Steen Sunesen, Aarhus. Mandag den 16. kl Kvindekredsmøde hos Kirstine Sørensen, Engvej 4. Juni 2011: Torsdag den 9. kl Danmissionsmøde hos Laila og Søren Sørensen Høj toften 11, hvor Bodil Lindgaard fra Mammen taler. 24

25 Helseklinikken skifter navn Det er en fantastisk behandlingsform, fordi det er så blidt samtidig med, at det er utrolig effektivt. Og afhængig af klientens egen indsats kan man nå rigtig langt. Derudover har jeg lige været på kursus i ret ryg teknikker, organmassage samt KST børnekursus. I nogle tilfælde er organerne med til at holde skelettet skævt. Her er organmassage godt til at løsne, så skelettet igen bliver frit. Sidste sommer åbnede jeg klinikken Vitalisten med kranio sakral terapi (KST) på min hjemadresse i hyggelige landlige omgivelser. Jeg har gennemgået en 2-årig uddannelse hos Lene Kall Nielsen i Svindinge nær Randers. Derudover tager jeg jævnligt på kurser for at opdatere min viden. Jeg vægter meget, at behandlingen bliver sammensat, så den passer til den enkelte. Mit ønske er at kunne hjælpe de mange, der lever med store smerter i hverdagen. Det kan bl.a. være hovedpine, rygskulder- nakke- lænde- og iskiassmerter samt psykiske problematikker, balanceog koncentrationsproblemer. Mange smerter stammer fra en skæv ryg, skævt bækken eller piskesmæld forårsaget af overspændte muskler, fald eller slag eller bare forkert fodstilling. Og her kan kranio sakral terapi gøre en stor forskel. Grundet en uheldig sag om ophavsretten til navnet Vitalisten, har jeg valgt at undlade kliniknavnet og ganske naturligt hedde Bente Husted Lange, kranio sakral terapeut og massør. Gave- og værdikort udstedt af Vitalisten er naturligvis gyldige som før. I en periode vil begge navne blive brugt, da annonceaftaler får lov at løbe tiden ud. Jeg glæder mig til at se dig i min hyggelige klinik. Tlf.: Venlig hilsen Bente Husted Lange Tapdrupvej Viborg, 25

26 TAPDRUP HUSFLID Tilbyder følgende kurser efterår 2011 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Som åbent værksted Kursusdage og tid: Onsdage kl , 12 x 3 timer Start: Onsdag den 14. september 2011 Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet Pris: Kr. 175,00 Træarbejde er for såvel mænd som piger. Sløjdlokalet på Tapdrup Gl. Skole er velmonteret med værktøj og maskiner såsom trædrejebænke, dekupørsave, rundsav, båndsav, afretter, søjleboremaskine m.m. Glaskursus Under tilrettelægning tilbydes 2011 Følgende 2 kurser tilbydes efterår 2011 Blomster- advents- og julebinding Instruktør: Laila Sørensen - tlf Sted: Sognehuset, Højtoften 3, Tapdrup Weekendkursus: Pil - Jule- og vinterflet i pil Instruktør: Birgitte Bach tlf Sted: Sognehuset eller Forsamlingshuset GENERALFORSAMLING Generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2011, kl i Træværkstedet, Tapdrup Gl. Skole, Tapdrupvej. (Børnehaven). Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf (bedst kl ) Mobil eller Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart 26

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164 DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013 Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER 27. årgang nr. 164 FASTE BEGIVENHEDER Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første mandag i september til

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

1 30. årgang nr. 175

1 30. årgang nr. 175 1 30. årgang nr. 175 Januar lør. 2. jan. 2016 9 Deltagerne kan vælge mellem treforskellige hold: Motionisterne, der f.eks. cykler en hyggelig tur i skoven Mountainbike øvet for dem der cykler langt og

Læs mere

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 FESTUGE 23 Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 4. juni - 8. juni 2013 2 TIRSDAG den 4. juni 2013 17.30 Fodbold U8 drenge Kl. 18.00 BT/SVIF 2 Viborg FF 4 Kl. 18.00 Mønsted/Sparkær 2 Viborg FF 3 Kl. 18.30

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 24. september 2009 Friplads Vi har i år fået 16 ansøgninger om fripladstilskud til skolepenge. Det er en stigning på ca. 40% i forhold til sidste år. Det betyder,

Læs mere