ENTREPRISE H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE H170.02.20"

Transkript

1 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012

2 UKP Indhold H Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold Kontrolplan, Vejledning. Indholdsfortegnelse Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder grus Afvanding Bundsikring Stabilt grus Knust asfalt Varmblandet asfalt Overfladebehandling Stålautoværn Kørebaneafmærkning Brolægning Side 1 af 24

3 Udbudskontrolplan Styring og samarbejde H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Styring og samarbejde : Arbejdsplan mv. 1. SAB 3.1 Arbejdsplan 2. Stadeplan 3. AAB AAB 4 AAB 5 SAB 4 SAB 5 Plan for vejrligsforanstaltninger 4. Kontrol Entreprenørens egenkontrol og dokumentation 6. Kvalitetsstyring og miljøledelse I henhold kontrolplaner opg krav i udbudsmaterialet Senest ved igangsætningsfrist Inden hvert byggemøde 10 arbejdsdage før vinterperiodens start under arbejdets udførelse.1 SAB 3.1 SB ad 2 stk. 3 SB ad 9 SB ad 10 Arbejdsplan Stadeplan AAB 3.2 SAB 4.1 AAB 4.1 SAB 5 Kontrolplaner Plan for vejrligsforanstaltninger AAB 4 5. AAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 Kvalitets- og miljøplan med hørende procedurer mv. **) 20 arbejdsdage efter kontraktindgåelse AAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 Kvalitets- og miljøplan med hørende procedurer mv. **) **) Ekskl. arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer 6. AAB 6.1 AAB 6.2 SAB AAB 7.1 r, kontrolplaner, kontrolskemaer 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Særlige risici og problemer i relation sikkerhed og sundhed 5 arbejdsdage før igangsættelse af aktiviteter, hvor de skal anvendes Umiddelbart efter arbejdets overdragelse AAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 AAB 7.1 r, kontrolplaner, kontrolskemaer Dokumentation for kortlægning af særlige risici og problemer i relation sikkerhed (r anføres her eller i de respektive fagspecifikke UKP) Side 2 af 24

4 Udbudskontrolplan Styring og samarbejde H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Styring og samarbejde : og sundhed AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.3 SAB 7.3 Kvalifikationskrav for sikkerhedskoordinatorer Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Beredskabsplan er en del af PSS 11. SAB 7.1 Sikkerhedsrundering AAB 8.2 SAB Trafiksikkerhed og -afvikling Afmærkningsplaner SAB 8.2 Uddannelseskrav AAB 9.1 SAB 9.1 AAB 9.1 AAB Forhold myndigheder og ledningsejere Plan for kontakt myndigheder Plan for kontakt ledningsejere Iht. Principper for mønsterarbejdsplads Inden arbejdets overdragelse Frist iht. AAB samt ved ændringer Frist iht. AAB samt ved ændringer Inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde Inden afmærkning og afspærring på en given strækning samt ved ændringer af planerne Ved arbejdets start samt ved udskiftning og gang af medarbejdere Ved arbejdets start Ved arbejdets start AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.2 SAB 7.3 AAB 7.3 Gældende lovgivning SAB 8.2 AAB 8.2 SAB 8.2 SAB 9.1 AAB 9.1 AAB 9.1 SAB 9.1 Dokumentation for kursus, CV mv. Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplan Skema som dokumenterer gennemgang Afmærkningsplaner Dokumentation for kursus Vejen som arbejdsplads Plan for kontakt myndigheder Plan for kontakt ledningsejere Er gældende såfremt bygherren har overdraget opgaven entreprenøren, alternativt afleveres bidrag planen. Godkendelse fra vejmyndighed skal foreligge inden arbejdets start samt inden iværksættelse af ændringer Side 3 af 24

5 Udbudskontrolplan Styring og samarbejde H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Styring og samarbejde : SAB 9.1 AAB 9.2 Side 4 af 24

6 Udbudskontrolplan Arbejdsplads H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Arbejdsplads : AAB 1 SAB 1.2 SAB Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Referat af besigtigelse Visuelt 2. Afsætning Afsætning Længdemåling og vinkelmåling vha. landmålingsudstyr Ved arbejdets start AAB 1 SAB Fikspunkter Visuel Dagligt SAB Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Information bygherren om anvendelse af arealer, der ikke er slet rådighed af bygherren Orden og renhold, håndtering af affald Tilladelser fra vejmyndigheder anvendelse af vejarealer Afmærkning og indhegning af arbejdsområde Inden ibrugtagning Visuel Dagligt Inden ibrugtagning af arealerne Overensstemmelse med tegninger SAB 2.2 SAB 3.1 Visuel Dagligt Besigtigelsesprotokol Fotoregistrering SAB 2.2 Registrering ved afvigelser/beskadigelse Registrering i byggemødereferat. Tilfredshedserklæring Registrering ved afvigelser Tilladelse fra myndighed (rådighedsladelse) Registrering ved afvigelser Besigtigelsesprotokol udarbejdes af bygherren og godkendes af entreprenør og syn og evt. af lodsejer / vejmyndighed Tilsynet skal have lejlighed at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets start. Entreprenøren skal aflevere fredshedserklæring synet fra samtlige berørte lodsejere Side 5 af 24

7 Udbudskontrolplan Arbejdsplads H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Arbejdsplads : AAB SAB AAB AAB SAB AAB 4 Redegørelse for gennemførelse af arbejdet inden for givne tidsmæssige og pladsmæssige rammer Indretning af arbejdsplads, indhegning, oprydning, affaldshåndtering mv. Plan for indretning af arbejdsplads Orden og renholdelse af adgangsveje Tilladelser fra vejmyndighed etablering af midlertidig overkørsel Vægtbegrænsning for entreprenørens køretøjer 4. Færdselsregulerende foranstaltninger Færdselsregulerende foranstaltninger Ved arbejdets start Redegørelse Visuel Dagligt AAB 3.2 Straks efter entreprisens overdragelse AAB 3.2 Visuel Dagligt AAB 3.3 Inden etablering af overkørsel Visuel Dagligt SAB 3.3 Visuel Efter etablering og derefter 3 gange dagligt på hverdage og 2 gange lør-, søn- og helligdage.. AAB 4 Vejregler for afmærkning Registrering ved afvigelser Plan Registrering ved afvigelser Tilladelse fra vejmyndighed Registrering ved afvigelser Logbog Godkendelse fra relevante myndigheder. Orientering af politi, Falck, brandvæsen og berørte busselskaber Typisk ved ikke stationære arbejder uden fast arbejdsplads Stationære arbejdspladser Tilsynets bemærkninger skal foreligge, før arbejdet må igangsættes. skal have gennemført godkendt kursus i Vejen som Arbejdsplads Side 6 af 24

8 Udbudskontrolplan Arbejdsplads H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Arbejdsplads : AAB 5 SAB 5 5. Ledninger Indhentning af oplysninger om beliggenhed af ledninger Visuel Prøvegravning Oplysninger fra ledningsejere Ledningsejerregisteret Inden arbejdet påbegyndes AAB 5 SAB AAB 5 Syn af ledninger Inden dækning AAB AAB AAB SAB SAB AAB 7.2 SAB 7.2 Arbejdskørsel over dræn og andre ledninger 6. Laboratoriefaciliteter Dokumentation for laboratoriefaciliteter 7. Miljøforhold vedr. forebyggelse af støjgener Støjberegning/støjmåling Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af støjgener Dokumentation i form af tegninger og evt. hørende beskrivelse. TV-inspektion Visuel Før arbejdskørsel over dræn og ledninger Ved laboratoriets etablering Ved arbejdets start Efter aftale med bygherren Inden arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure AAB 5 AAB 6 SAB 7.2 AAB Styring og samarbejde Registrering SAB 7.2 Rapport AAB 7.2 SAB 7.2 Tegninger og evt. beskrivelser. TV-inspektion Udstyrslister mv. CV for laboratoriepersonale Registrering ved afvigelser Ledningerne kan sikres ved en øget overbygning på det pågældende sted eller ved udlægning af køreplader. Såfremt støjberegningerne eller støjmålingerne viser, at slede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger imødegåelse heraf Side 7 af 24

9 Udbudskontrolplan Arbejdsplads H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Arbejdsplads : SAB 7.3 vedr. forebyggelse af vibrationsgener 23. SAB 7.3 Vibrationsmålinger 24. AAB 7.3 SAB SAB AAB 7.4 SAB SAB AAB 7.5 SAB SAB AAB 7.6 SAB SAB 7.7 Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af vibrationsgener vedr. forebyggelse af støvgener Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af støvgener vedr. forebyggelse af lugtgener Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af lugtgener vedr. forebyggelse af forurening af stødende veje Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af forurening af stødende veje vedr. sikring af dyreog planteliv Visuel Visuel Visuel Visuel Ved arbejdets start Efter aftale med bygherren Inden arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure Ved arbejdets start Inden arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure Ved arbejdets start Inden arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure Ved arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure Ved arbejdets start SAB 7.3 AAB Styring og samarbejde SAB 7.3 Rapport AAB 7.3 SAB 7.3 SAB 7.4 AAB Styring og samarbejde AAB 7.4 SAB 7.4 SAB 7.5 AAB Styring og samarbejde AAB 7.5 SAB 7.5 SAB 7.6 AAB Styring og samarbejde AAB 7.6 SAB 7.6 SAB 7.7 AAB Styring og samarbejde Beskrivelse af foranstaltninger Registrering ved afvigelser Registrering ved afvigelser Registrering ved afvigelser Side 8 af 24

10 Udbudskontrolplan Arbejdsplads H Strækning: H170 Rønne - Åkirkeby Entreprenør: Udgave: Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Arbejdsplads : AAB 7.7 SAB 7.7 AAB 7.8 SAB 7.8 AAB 7.9 SAB SAB 7.9 Foranstaltninger sikring af dyre- og planteliv Registrering ved afvigelser Afværgeforanstaltninger (slamfang, afværgegrøfter m.v.) Visuel Dokumentation i form af tegninger og evt. hørende beskrivelser Bortskaffelse af affald vedr. affaldshåndtering Inden arbejdets start I henhold entreprenørens arbejdsprocedure Ved arbejdets start Ved arbejdets start AAB 7.7 SAB 7.7 AAB 7.8 SAB 7.8 AAB 7.9 SAB 7.9 SAB 7.9 AAB Styring og samarbejde Tegninger og evt. hørende beskrivelser Vejesedler, kvittering for aflevering af affald mv. Tilsynets kommentar skal foreligge, før arbejdet må igangsættes Side 9 af 24

11 Udbudskontrolplan Jordarbejde H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Jordarbejder : Forberedende arbejde SAB SAB Rydning, fjernelse af materialer Opbrydning og optagning af belægninger 3. Muldjords og blødbundsarbejder Visuel Forudgående godkendt omfang. Lokalisering af forurenede materialer Dokumentation for lovlig bortskaffelse Opmåling (areal / tykkelse) Før og efter udførelse Før og efter udførelse SAB SAB 2.4 Godkendt modtageplads Vejesedler Lossepladskvitteringer Vejesedler Lossepladskvitteringer o.l. Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet, og synet kaldes SAB 3.1 SAB 3.2 AAB 3.2 SAB 5.3 AAB 5.3 SAB 3.1 SAB 4 AAB 4 Muld Blødbund opgravning og udsætning Opfyldning under vandspejl Udlægning af muldjord Geometri af færdige overflader 4. Tørholdelse Tørholdelse 5. Råjordsarbejder Visuel Opmåling Sigteanalyse Visuelt Opmåling Komprimeringsprøver 1 sigteanalyse pr m 3 Før og efter udførelse Vandmængde Udtagelse af vandprøver Kontrolsedler SAB 3.1 SAB 3.2 AAB 3.2 SAB 5.3 AAB 5.3 SAB 3.1 Opmåling Udledningsladelse SAB 4 AAB 4 Kontrolomfang og metode kan eventuelt fastsættes ud fra entreprenørens beskrivelse af fremgangsmåde. Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og syn kaldes. Dagsrapporter Side 10 af 24

12 Udbudskontrolplan Jordarbejde H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Jordarbejder : Afgravning og indbygning af råjord 6. SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.2 AAB AAB 5 8. SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.4 AAB SAB AAB 5.2 SAB 5.2 SAB 5.5 AAB 5.5 Materiale Geometri af færdige overflader Afgravning og udsætning af råjord Materiale Geometri af færdige overflader Levering og indbygning Materialekvalitet Geometri af færdige overflader Stabiliserende foranstaltninger Komprimeringsprøver Visuelt Nivellement Visuelt Vandindholdsbestemmelse Visuelt Nivellement Visuelt Leverandøroplysninger/varedeklaration Opmåling på indbygningsstedet og/eller efter køresedler Visuel Opmåling Prøveudtagning Komprimering Minifaldlod 5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr m 3, dog max. 0,5 m indbygget råjord Efter udførelse Varierende afhængigt af geologiske forhold Efter udførelse, inden muldudlægning 5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr m 3, dog pr. max. 0,5 m indbygget jord Efter indbygning SAB AAB SAB AAB 5.6 AAB SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.4 AAB 5.4 SAB 5.4 SAB AAB SAB AAB Nivellering Visuelt Måling med minifaldlod SAB AAB Dagsrapporter Køresedler Produktblad Vejesedler Opmåling Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og syn kaldes. Prøvningsmetode aftales med bygherrens syn Side 11 af 24

13 Udbudskontrolplan Jordarbejde H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Jordarbejder : AAB 5.5 Geoteks Geoarmering Visuel Opmåling Materialedokumentation 6. Græssåning 14. SAB 6 AAB 6 Græssåning Visuel prøver (frøblandingen) Modtagekontrol Før såning Ved levering AAB 6 SAB 6 prøvning samt deklaration. Følgesedler med angivelse af blandingsforhold. Frøblandingen skal forelægges bygherrens syn før anvendelse 7. Håndtering af forurenet jord 15. SAB 7 Vejjord Vejkassematerialer Rabatjord Særlig rabatjord Områdemuld Områdegrus Områdejord Jord fra punktkilder Anden forurenet jord Forhåndsudtagning samt visuel kontrol. Tilladelse fra regioner og kommuner. I henhold procedure for afhændelse af vejarealer. I henhold procedure for afhændelse af vejarealer. Tilladelse fra regioner og kommuner. Indbygningsladelse Dagsrapporter Side 12 af 24

14 Udbudskontrolplan Afvanding H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Afvandingsarbejder : Materialer 2.2 Dræn SAB 2.2 AAB SAB 2.3 AAB 4.2 Afvandingsrør Plastdrænrør 2.3 Tætte ledninger Plastrør Leverandøroplysninger Leverandøroplysninger Inden udførelse Inden udførelse.3 SAB 2.3 Andre materialer Materialeanalyse Inden udførelse 2.4 Brønde SAB DS DS DS DS DS AAB SAB DS DS 1401 DS 1852 DS/EN DS/EN DS/EN 1456 DS/EN DS/EN DS/EN SAB DS475 Fabrikatspecifikation Fabrikatspecifikation Materialespecifikation Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted 4..4 SAB 3.4 AAB 4.2 Dæksler/riste/brøndstiger m.m. Leverandøroplysninger Inden udførelse.4.1 SAB 3.4 AAB DS/EN 1917 Fabrikatspecifikation Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde Side 13 af 24

15 Udbudskontrolplan Afvanding H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Afvandingsarbejder : DS/EN DS DS/EN 124 DS/EN ISO sted 3. Udførelse 3.1 Generelt 5. SAB 3.1 AAB 4.1 AAB 1.1 Eksisterende slutningssteder Indmåling /visuel Inden udførelsen Indmålinger AAB 1.1 AAB 4.1 Indmålingsdata / Skitser Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter opmåling AAB 1.1 AAB 3.2 SAB 3.2 SAB 4.3 AAB 4.3 AAB Dræn Placering og indmåling af eksisterende og nye dræn Renholdelse og rengøring Indmåling ved slutningspunkter og knækpunkter i landskoordinater vha. landmålings-udstyr, nivellement, bundløbskoter og i øvrigt i henhold AAB og SAB Visuelt og evt. via Tvinspektion Inden fyldning af ledningsgrav samt inden aflevering Indmålinger/nivellement AAB AAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB AAB 3.2 Komprimering AAB Koordinater og koter for alle indmålte dræn. Supplerende skitser hvor bygherren ikke har slet krav om inddatering i webvand. TV-inspektion på synets forlangende Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter opmåling og inden fyldning Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter komprimering 3.3 Tætte ledninger 9. AAB 1.1 AAB 3.3 Placering af eksisterende og nye tætte Indmåling ved slutningspunkter og Inden fyldning af ledningsgrav Indmålinger / nivellement Koordinater og koter for alle indmålte tætte Dokumentationen sles bygherrens - Side 14 af 24

16 Udbudskontrolplan Afvanding H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Afvandingsarbejder : SAB 3.3 AAB 4.1 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 1.1 AAB 3.3 SAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 ledninger Renholdelse og rengøring Komprimering i ledningsgrav knækpunkter i landskoordinater vha. landmålings-udstyr, nivellement, bundløbskoter og i øvrigt i henhold AAB og SAB Visuelt og evt. via Tvinspektion samt inden aflevering AAB SAB DS475 AAB AAB DS 437 AAB AAB DS 430 AAB SAB SAB AAB 4.1 AAB SAB SAB SAB SAB SAB AAB Jordarbejder 5.2 SAB AAB AAB AAB AAB SAB ledninger. Borerapporter Supplerende skitser hvor bygherren ikke har slet krav om inddatering i webvand. TV-inspektion på synets forlangende Afleveres/inddateres iht. Projektets/ synets anvisninger syn straks efter opmåling og inden fyldning. Dokumentation sles bygherrens syn straks efter udførelse. 3.7 Jordkonstruktio- 12. AAB 3.7 SAB ner Vejgrøfter og vandløbsarbejder Visuelt/Indmåling AAB AAB AAB Krav i vandsynsprotokol Typetegninger SAB 3.7 Indmåling og nivellement af forlagte vandløb Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter indmåling Side 15 af 24

17 Udbudskontrolplan Afvanding H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Afvandingsarbejder : Vandlænsning 13. AAB 3.8 SAB 3.8 Vandlænsning Opmåling / registrering / dagsrapport AAB 3.8 SAB 3.8 Skitser / opmåling / dagsrapport Dokumentation sles bygherrens syn løbende, men efter aftale med synet. 3.9 Diverse arbejder 14. AAB 3.9 SAB 3.9 Diverse arbejder Opmåling/registrering /dagsrapport AAB 3.9 SAB SAB SAB Skitser/opmåling/ dagsrapport Dokumentation sles bygherrens syn løbende, men efter aftale med synet AAB 4.4 SAB Kontrol af det færdige anlæg Rengøring af ledninger, brønde dæksler m.v. Visuelt/via TVinspektion TV-inspektion TV-inspektion SAB Umiddelbart inden aflevering TV-inspektion AAB SAB SAB 4.4 Andre kontroller SAB TV-inspektionsrapport og DVD eller ekstern harddisk, samt eventuelt separat CD-rom i DAS-format. Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter udførsel Side 16 af 24

18 Udbudskontrolplan Bundsikring H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Bundsikringsarbejder : Materialer 1. SAB 2 Materialekvalitet Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Inden udførelse SAB 2 Deklarationsblade mv. eller anden kontroldokumentation Dokumentationen skal forelægges bygherrens syn godkendelse, inden anvendelse må finde sted 4. Kontrol AAB 4.2 SAB 2 AAB 4.2 SAB 2 AAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 4.4 SAB 4.4 Materialer leveret udefra - ikke deklarerede materialer Materialer leveret udefra - deklarerede materialer Komprimering Geometri, overflader Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Komprimeringsforsøg Nivellement visuelt Pr m 3 ved levering, inden indbygning Pr m 3 ved levering, inden indbygning AAB 4.2 SAB 2 AAB 4.2 SAB 2 AAB 3.3 SAB 4.3, per max m 2 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 3.4 Før og efter udførelse AAB 4.4 SAB 4.4 Deklarationsblade mv. Kontroldokumentation iht. deklarationsordning, tabeller Side 17 af 24

19 Udbudskontrolplan Stabilt grus H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Stabilt grus : Materialer 1. SAB 2 Materialekvalitet Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent, knusningsgrad, lersten) Inden udførelse SAB 2 Materialespecifikation Deklarationsblade Dokumentationen skal forelægges bygherrens syn godkendelse, inden anvendelse må finde sted 4. Kontrol AAB 4.2 SAB 2 SAB 4.2 SAB 2 SAB 4.2 AAB 4.2 AAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 Materialeleverance - ikke deklarerede materialer Materialeleverance - deklarerede materialer Komprimering Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Komprimeringsprøver Pr. påbegyndt 500 m 3, dog minimum 1 pr. dag Før indbygning Pr. påbegyndt 2500 m 3 Før indbygning Pr. påbegyndt 1500 m 2, dog minimum 1 pr. dag Efter indbygning AAB 4.2 AAB 4.2 AAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 Deklarationsblade 5. AAB 3.4 AAB 4.4 SAB 4.4 Geometri, overflade Nivellement Visuelt Efter udførelse AAB 3.4 AAB 4.4 SAB 4.4, tabeller Side 18 af 24

20 Udbudskontrolplan Varmblandet asfalt H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Varmblandet asfalt : Alment 1. SAB 2 Materialekvalitet Polymermodificeret bitumen / specialbindemiddel Leverandøroplysninger Leverandøroplysninger Inden udførelse Inden udførelse SAB 2 Materialespecifikation DS/EN Skal forelægges bygherrens syn, før anvendelse må finde sted 3. Udførelse, generelt AAB 3 AAB 4 SAB 3 SAB 4 AAB SAB 4.2 AAB SAB 4.2 AAB SAB 4.2 AAB SAB 4.2 og AAB SAB 4.2 AAB SAB 4.2 Tilførsel og udlægning 3. Udførelse, startkontrol Registreringer af arbejdets forløb (mængder, tidsforløb, asfalttemperaturer, vejrforhold ol.) Bitumenprocent Laboratoriekontrol 2 gange dagligt Sigtekurve Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Stendensitet Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Marshallprøvning Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Komprimeringsgrad af belægninger Hulrum i belægning Laboratorieprøvning Laboratorieprøvning 12 borekerner Ved GAB II: 9 borekerner Øvrige typer: 12 borekerner AAB 3 SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Dagsrapport Mængdeskema Vejesedler Tilsynshåndbogen for varmblandet asfalt Gælder ikke PA og GAB II Gælder ikke PA og GAB II Gælder ikke PA Borekerner 9. AAB SAB 4.2 Reflektionsfaktor Laboratorieprøvning Prøvning foretages 1 gang på ovennævnte.2.1 Gælder kun slidlag Side 19 af 24

21 Udbudskontrolplan Varmblandet asfalt H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Varmblandet asfalt : borekerner 10. AAB SAB 4.2 Blødbundspunkt K& R Laboratorieprøvning 1 prøve dagligt AAB Udførelse, fortløbende 11. AAB Bitumenprocent Laboratoriekontrol 12. AAB Sigtekurve Laboratoriekontrol 1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn 1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn 13. AAB Stendensitet Laboratoriekontrol 2 gange ugentligt 14. AAB Marshallprøvning Laboratoriekontrol 15. AAB AAB SAB Komprimeringsgrad af belægning Hulrum i belægning 4. Funktionskrav 1 pr t 1 pr t 1 pr. 500 t.1.2 SAB SAB SAB SAB Laboratoriekontrol 1 pr. 800 m SAB Laboratoriekontrol 3 gange dagligt 1 pr m² 1 pr. 800 m².1.2 SAB Gælder for GAB I Gælder for ABB og GAB 0 Gælder for AB, SMA og DA Gælder for AB og SMA Gælder for GAB II Gælder for GAB 0 og ABB Gælder for AB og SMA 17. AAB SAB Friktionskoefficient ROAR 2 gange (60 km/h) (80 km/h) AAB SAB Prøvning foretages ved bygherrens foranstaltning. Gentages hvis kravene ikke er opfyldt 18. AAB Jævnhed i længde- Profilograf 1 gang ABB AAB Prøvning foretages Side 20 af 24

22 Udbudskontrolplan Varmblandet asfalt H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Varmblandet asfalt : SAB SAB 4.1 AAB SAB SAB 3.4 SAB 4.2 retning 1 gang slidlag SAB SAB 4.1 Profil Tværfald og længdefald 20. AAB Sporkøring Nivellement Retskede (2 m) eller nivellement Nivellement af hvert asfaltlag for alle 20 m- stationer Efter aftale med synet Kun når sporkøring er konstateret AAB SAB SAB 4.2 AAB Nivellement Nivellement eller visuelt ved bygherrens foranstaltning Gentages hvis kravene ikke er opfyldt Nivellement forelægges synet senest 3 arbejdsdage efter udlægning og godkendes inden udlægning af næste asfaltlag. Gælder for slidlag Side 21 af 24

23 Udbudskontrolplan Kørebaneafmærkning H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Kørebaneafmærkning : Materialer AAB, SAB 2.1 AAB, SAB 2.1 Termoplast Fabrikationskontrol Ved bud AAB, SAB Fabrikationstest Refleksion Fabrikationskontrol Ved bud AAB, SAB Fabrikationstest 3. Udførelse 3. AAB 3. Geometri Visuelt Efter udførelse AAB 3 Klarmelding 4. AAB SAB Kontrol Lystekniske egenskaber Målinger Efter udførelse AAB, SAB 5. SAB 4.2 Friktion Målinger Efter udførelse AAB, SAB 6. SAB 4.3 Bortslidning Visuel og opmåling Ved udløb af afhjælpningsperiode SAB 4.3 Rapport/kontrolskema Kontrolmålingerne skal fremsendes bygherrens syn straks efter arbejdets færdiggørelse Kontrolmålingerne skal fremsendes bygherrens syn straks efter arbejdets færdiggørelse Side 22 af 24

24 Udbudskontrolplan Brolægning H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Brolægning : Materialer 1. SAB SAB.2 SAB SAB.10 SAB Materialer - Type/farve m.m. - Helhed Lægge- og sættemateriale - Kornkurve (grus) og sandækvivalent - Renhed og knusning (grus) - Styrke (beton) Betonvarer - CE-mærkning - Frost/tø - Slidstyrke - Friktionskoefficient Fugefyldningsmateriale - Kornkurve (grus) - Renhed og knusning (grus) - Styrke (beton) Underlag Visuel 100 % Visuel 1 prøve Sigteprøve DS/EN Visuel 100% Følgeseddel 100% Modtagekontrol Stikprøve Følgeseddel Følgeseddel Sigteprøve DS/EN Visuel 100% Følgeseddel 100% Visuel 100 % Måling (omfang) Krav fra SAB Spec. jf. SAB 2 Krav fra SAB 3.1 DS/EN DS/EN 1338, 1339, 1340 DS/INF 156, anneks D DS/INF 156, anneks G DS/EN 1338, 1339, 1340, anneks I DS/EN Krav fra SAB 3.1 ± 10 mm Foto/logbog Kornkurve Logbog el. lign. Følgeseddel Før og ved levering Efter levering Pr. påbeg. lev. 100 m 3 Pr. leverance Pr. leverance Følgeseddel Ved levering Kornkurve Logbog el. lign. Følgeseddel Per påbegyndt lev. 100 m 3 Pr. leverance Pr. leverance Logbog el.lign. Før brolægning Side 23 af 24

25 Udbudskontrolplan Brolægning H Entreprise: H Heller Vestermarievej og Stavelund Arbejde: Brolægning : SAB AAB 3.3 AAB 3.4 AAB 3.5 AAB 3.6 AAB 3.7 AAB 3.8 AAB 3.9 SAB AAB 3.3 Belægningsgrus - Højde - Flugter - Jævnhed - Oprunding/fald - Forbandt/mønster - Buer/pilhøjde/ensartethed - Fuger (bredde) - Fuger (fyldning) - Bankefasthed (grus) Kantsten - Flugter/kurver og kanter - For- og bagstøbning - Fugebredde og klining Måling (omfang) Visuel 100 % Nedstik fra retholt Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Destruktiv kontrol Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Jf. AAB Helt fyldt Jf. DS 1136 Jf. AAB 3.5 Logbog el. lign. Logbog el. lign. Ved færdigt kontrolafsnit Før vibrering Ved færdigt kontrol afsnit Efter sætning Ved færdigt kontrol afsnit Side 24 af 24

26 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ

CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ Billund Kommune Filskov Juni 2015 CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ UKP Udbudskontrolplan PROJEKT Cykelsti langs Omme Landevej Udbudskontrolplan Billund Kommune Projekt nr. 219594 Dokument nr. 1215464378 Version

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H50.04.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012 UKP Udbudskontrolplaner Indhold H50.04.20 Entreprenøren

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE DH60.04.20 Krydsombygning DH60 ØSTJYLLAND MOTORVEJ E45 DH60.04 OMBYGNING AF KRYDS VED FRAKØRSEL 47 JUNI 2012 Km. : 9.800-10.100 SIDE 1 af 28 UKP Indhold DH60.04 Udbudskontrolplaner

Læs mere

Entreprise h

Entreprise h Udbudskontrolplaner Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå UKP Udbudskontrolplaner

Læs mere

GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING

GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING MARTS 2014 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING UDBUDSKONTROLPLANER - UKP ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 ODDER

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Udbudskontrolplaner. Entreprise Vej og broer, Fordelerring. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord. Maj 2013

Udbudskontrolplaner. Entreprise Vej og broer, Fordelerring. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord. Maj 2013 Udbudskontrolplaner Entreprise 12810.200 Vej og broer, Fordelerring Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord Maj 2013 UKP Indhold 12810.200 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Udbudskontrolplaner. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012

Udbudskontrolplaner. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012 Udbudskontrolplaner Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej Juni 2012 UKP Indhold 6751.200 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Udbudskontrolplaner ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: Udbudskontrolplan Indholdsfortegnelse Styring og

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Udbudsdokumenter: BUT, SB, SAB, og TAG. ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Jord- afvandings- og belægningsarbejde Februar 2016 Teknik & Miljø: Vej, park og arealdrift Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 UDBUDSKONTROLPLANER TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) April 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) April 2013 Ref R:\2012\12411002\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser\Vejentreprise Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet

Læs mere

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS)

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Metode til klassifikation af SRS Ved: Mikael Thau, LOTCON Dansk model for udbud af SRS Ved: Ole Olsen, Ribe Amt Metode til klassifikation af SRS ved Mikael

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. MARTS 0 TBL Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 7 44 4 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-6 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLKONSTRUKTIONER MV. TILBUDSLISTE (TBL) Niels Juels

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Vejledning. December 2008 Erstatter Oktober 1994. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Vejledning. December 2008 Erstatter Oktober 1994. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Vejledning December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Indholdsfortegnelse SIDE 0. TILBLIVELSE 3 1. INDHOLD 5 2. ÆNDRINGER 5 3. FORUDSÆTNINGER 5 4.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

UKP A. Styring og samarbejde Udgave: Arbejde: AAB Styring og samarbejde februar 2011 og SAB Styring og samarbejde dateret april Dato: 2013.

UKP A. Styring og samarbejde Udgave: Arbejde: AAB Styring og samarbejde februar 2011 og SAB Styring og samarbejde dateret april Dato: 2013. Lnr 1 AAB 31 31 3 Arbejdsplan mv UKP A Styring og samarbejde Arbejde: AAB Styring og samarbejde februar 2011 og Styring og samarbejde dateret april 2013 Prøvnings Acceptkriterium Dokumentat Bemærk Ansvar

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Særlige betingelser og Beskrivelser (SBB) Januar 2011 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Særlige betingelser og Beskrivelser (SBB) Januar 2011 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

AAB. Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014

AAB. Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014 AAB Almindelige arbejdsbeskrivelser for byggemodning og anlægsarbejder I Esbjerg Kommune Juli 2014 AAB Indholdsfortegnelse 1. Styring og samarbejde... 1 1.6 Kvalitets- og miljøledelse... 1 2. Arbejdsplads...

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

ENTREPRISE H325.01.20

ENTREPRISE H325.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 1 af 78 Indhold H325.01.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

ENTREPRISE H323.02.20

ENTREPRISE H323.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H323.02.20 Jord- og belægningsarbejder H323 Haderslev Gabøl >>> H323.02 Krydsombygning i Hammelev MAJ 2012 1 af 62 Indhold H323.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Trafiksanering af Kongevej Jord- og belægningsarbejder Juni 2013 Revision 1 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 3 SÆRLIGE BETINGELSER

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 UKP Indhold 6063.321 13.08.2012 Rev. 1.0 Udbudskontrolplaner

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle Marts 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 2 Udarbejdet: JD Kontrolleret: HB Godkendt:

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB.

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2011. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Marts 2011. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELS SIDE ORIENTERING..3 BESTEMMELSER

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) April 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan...

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 1 Styring og samarbejde... 3 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 6 1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)... 6 1.5 Styring af forhold

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

ENTREPRISE H514.01.20

ENTREPRISE H514.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H514.01.20 Jord- og belægningsarbejder H514 Give - Billund >>> H514.01 Cykelsti ved Karlskov JUNI 2013 2 af 94 Indhold H514.01.20 Cykelsti ved Karlskov INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde Trafiksanering af Vennemosevej, Abild Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Entreprise 6625.101. Broer Vest. særlige betingelser og beskrivelser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. maj 2012

Entreprise 6625.101. Broer Vest. særlige betingelser og beskrivelser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. maj 2012 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6625.101 Broer Vest Herning Aarhus >>> Hårup Låsby maj 2012 Bro 66-120.00, UF af Borgdalsvej, syd Bro 66-120.10, UF af Borgdalsvej, nord Bro 66-118.00, UF

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

ENTREPRISE H426.06.20

ENTREPRISE H426.06.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H426.06.20 Jord- og belægningsarbejde H426 Thisted - Oddesund >>> H426.06 Krydsombygning ved Odby APRIL 2011 Indhold H426.06 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere