Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014"

Transkript

1 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d : 1. Nationale Kliniske retningslinjer (NKR): Udvalget har udpeget repræsentant til en NKR. Den omhandler Smerter i bevægeapparatet, og er sendt i høring. DASAIM er på høringslisten, men høringen er tilgået udvalget via Stephan. Der er desuden budt ind på en NKR med emnet opioid behandling ved non- maligne smerter. Jette Højsted har udtrykt interesse, og har medvirket til formulering af ansøgning. Udvalget har diskuteret kommunikationsveje i det tilfælde at udvalgets medlemmer ikke deltager i selve processen. Enighed om, at der er behov for at generere overblik over udpegede repræsentanter, og indholdet i de arbejder der pågår, herunder at gennemse udkast inden endelig høring. Ligeledes vigtigt at repræsentanter kan sparre med udvalget. Der udfærdiges et udkast til en kontrakt med udpegede repræsentanter, som præciserer samarbejdsrelationen med selskabet. Sendes til gennemlæsning i DASAIMs bestyrelse. Der er indgivet et forslag om udarbejdelse af NKR på området Akut smertebehandling, som er foreslået ansøgt allerede nu, på trods af at fristen er overskredet. Emne og handlingsplan diskuteres: vi har tidligere luftet ideen om en rekommandation på området, og der er enighed om at behovet er tydeligt, men at det er essentielt at emnet afgrænses helt præcist. Der er mange potentielle aktører i en sådan NKR, og dermed mange interesser. Da emnet er forbundet med både betydelige faglige og organisatoriske udfordringer, vedtages det at invitere forslagstilleren til et møde med udvalget om oplæg til ansøgning og afgrænsning af emnet forud for næste ansøgningsrunde.

2 2. Specialeplanen: Sundhedsstyrelsen har udsendt et udkast til den nye specialeplan til kommentering. Stort set samtlige tilføjelser og præciseringer er sløjfet. Det drejer sig summarisk om: Akut smertebehandling er fjernet, fraset en kort passus om tilsynsfunktion hos problempatienter på hovedfunktionsniveau. Kompetencekrav til avanceret smertebehandling på tværfaglige smerteklinikker (som SST tidligere har ønsket tilføjet, hvilket udvalget gjorde i 2012) og til udvikling og monitorering af den akutte smertebehandling på højt specialiseret niveau er sløjfet Smertebehandling af børn på alle niveauer er sløjfet Udvalget finder dette stærkt utilfredsstillende. Det er indtrykket at fjernelsen er udtryk for manglende overblik over områdernes omfang og placering, hvilket er forståeligt, da der ikke findes data i sufficient omfang på området. Øvrige specialers planlægning er gennemset, og der er ikke en afgrænsning af organiseringen af disse emner. Der udfærdiges en skrivelse til Sundhedsstyrelsen, som sendes i høring i DASAIMs bestyrelse. Der lægges op til et møde med SST, hvor Per Rotbøll og Carsten Tollund vil deltage. Vi afventer svar. 3. Trafikfarlige lægemidler hvad er status? Embedslægeinstitutionen har svaret på det papir, som blev udarbejdet af arbejdsgruppen i foråret. Man anfører at der er et redigeringsarbejde i gang, og inviterer til dialog. Vi har imidlertid intet hørt siden, og det er indtrykket at der er et voksende antal henvendelser fra alle sektorer og dermed behov for en redigering af regelsættet efter publikationen af IRF papiret i marts Thomas Enggaard kontakter SST og Embedslægeinstitutionen og rykker for en præcisering. 4. Smerteforskningsprisen De indsendte ansøgninger er samlet og klar til bedømmelse. Imidlertid er én af bedømmerne sprunget fra. Der er stillet forslag om at spørge Lone Nikolajsen fra Aarhus, hvilket vedtages. Lone kontaktes og giver tilsagn. Carsten Tollund kontakter hende, fremsender materiale og orienterer om frist m.v.

3 5. Generalforsamlingen 2014 og det fremadrettede arbejde i udvalget: Alle på nær Stephan er på valg og genopstiller. Det kommende år diskuteres i forhold til: Visioner Missioner Strategi Overordnet har udvalget arbejdet udfra ideen om at fremme disciplinen på baggrund af data for den aktuelle status. Vi har gennemført to undersøgelser om videreuddannelsen og status for ansvarsplacering, organisering, efteruddannelse og selvvurderet kompetence på området (se herunder). Sammenfattende har fagområdet ikke den fornødne interesse og opmærksomhed, omend der er fremgang nationalt. Undersøgelserne dokumenterer tillige en lav grad af selvvurderet kompetence, selv indenfor en basisydelse som postoperativ smertebehandling. Det diskuteres hvordan udvalget kan accelerere denne udvikling. Der opnås enighed om at arbejde med følgende ideer til indsatsområder: Udnyttelse af data fra uddannelses enqueten til en styrkelse af videreuddannelsen indenfor smertebehandling Udnyttelse af data fra den nationale undersøgelse til en styrkelse af efteruddannelsen Etablering af et nationalt DASAIM kursus med skiftende lokation, omfattende emnet Optimering af patientforløb med særligt fokus på smerte/kvalme I forbindelse hermed, at udnytte den viden som findes i udvalget om ovenstående til en side på dasaim.dk, hvor man kan downloade materiale om kvalitetsarbejde, regelsæt herfor, registreringsskemaer, inspiration til medicinske pakker m.v., for en styrkelse af den lokale indsats på akut smerte området En fortsat forbedring af indlæg på Årsmødet En højere grad af eksponering på hjemmesiden og evt. samarbejde med FYA Yderligere undersøgelser til afklaring af forhindringer og forbedringspotentiale? Børn og smerter I det kommende år, vil udvalget arbejde med ovenstående ideer, herunder kurset som kan berammes til efteråret 2015.

4 6. Årsmødet status. Præsentation af foredragsholdere på hjemmesiden (v/ CT): Der er styr på indlæg til Årsmødet CT har genereret en præsentationsside til programmet som publiceres snarest. Der reflekteres over emner til næste år, og der er en række gode, som arkiveres i udvalgets idé bank. Udvalgets moderatorer skal igen tjekke op på at der er styr på alle detaljer med foredragsholdere indenfor de næste 14 dage! 7. Input til hjemmesiden ideer? Der efterlyses gode nyheder til hjemmesiden, og en række emner diskuteres: Et interview om anæstesiologiens placering i palliativ medicin 2014 (CT) Kvalitetsarbejde og optimering af operationsforløb (OM) Smerteforskning i Danmark (EA) Livet som praktiserende anæstesiolog, anæstesi hvordan/smertebehandlin hvem (SE) Bagstrengsstimulation (TE) Udvalgets medlemmer opfordres til at forfatte små artikler til hjemmesiden, jf. pkt Orientering fra bestyrelsen: CT orienterer om arbejdet i bestyrelsen. 9. Børn og smerter: Udvalget har en session om emnet på Årsmødet, og området er vil blive taget op i Evt. Ingen særlige punkter.

5 Mandag d : 1. Uddannelses enquete inspiration til færdiggørelse af manuskript: Der arbejdes videre med manuskriptet, og delkonklusioner fastsættes. Der laves figurer til manuskriptet. Enighed om fortolkning af resultaterne. CT laver manglende delanalyse af evt. regionale forskelle i uddannelsen og skriver manuskriptudkastet færdigt. Enighed om, at Doris Østergaard skal inviteres til at være medforfatter (CT spørger). 2. Nationale spørgeskemaundersøgelse plan for præsentation af resultater og gennemgang af disse: Undersøgelsens mange delresultater gennemgås igen. Enighed om, at den lave overordnede svarprocent er afgørende for en del af spørgsmålene, men også at der er relevant information i en række spørgsmål, som kan danne basis for indlæg på hjemmesiden. De væsentligste informationer, også set i et fagpolitisk lys, er præsenteret i udvalgets abstract, som præsenteres på Årsmødet. I det kommende år, skal der forfattes indlæg til hjemmesiden, omhandlende de relevante delresultater, herunder data for aktivitet og financiering for efteruddannelse, kongresser m.v. 3. Fremstilling af poster og punkter til den mundtlige præsentation: Manuskriptet redigeres grundigt i fællesskab til udarbejdelse af poster. CT kontakter Tina Calundann, som endnu en gang gerne vil hjælpe med at sætte posteren op. CT og TE er ansvarlige for at posteren laves inden Årsmødet, i samarbejde med Tina. CT forespørger bestyrelsen om betaling. Referent: CT DASAIMs Smerteudvalg

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Fremtidsvisioner. for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT

Fremtidsvisioner. for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT Med fokus på den socialfaglige indsats i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn under og efter endt ophold

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480 Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere