INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012

2 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer IW-Nyt s fremtid?...9 Dåseringe i Esbjerg...12 De nye distriktsbestyrelser Den rette Inner Wheel ånd...24 Bladet udkommer 4 gange årligt i eksemplarer. Næste nummer udkommer december 2012 Deadline til næste nummer er: Søndag den 28. oktober 2012 Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er komprimerede) hver for sig i vedhæftede filer. Produktion og tryk: Redaktøren skriver Eftersommeren er i fuld sving vejret har været så som så og vi alle, det være sig klubber, distrikter og Rådet, er nu trukket i arbejdstøjet igen. I sommerens løb har der været afholdt et møde vedr. IW-Nyt se andet sted i bladet, om det. Der har også været afholdt golfmatch i de forskellige distrikter. Nogle distrikter har afholdt sommerudflugter/foredrag, så man kan jo kun bekræfte, at IW-piger er flittige og kreative. Jeg har haft fornøjelsen at være til en del distriktskædeoverrækkelser. Det er altid meget festligt. På midtersiderne kan I se billeder af de nye distriktsbestyrelser. Inden længe mødes mange af os forhåbentligt igen på Nyborg Strand til Landsmødet. Jeg ønsker Jer alle et godt årbejdsår og vil spændt følge udviklingen m.h.t. IW-Nyt. Kirsten Jakobsen Redaktør IW-Nyt Rådskasserer Birthe Hamann Bavnen Holbæk Tlf.: Årsindsamlingen Betaling til Nordea Bank: Reg.nr. 1726, konto nr Indbetalingen bedes mærket med klubnavn Medlemsregistrator Tove Galmstrup Christensen Engvej Hadsten Tlf.: / Ansvarshavende redaktør Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé Karlslunde Tlf.: Inner Wheel effekter hos Jydsk Emblem Fabrik A/S Emblemer, navneskilte, klubvimpler Køb online - Jydsk Emblem Fabrik A/S Scan koden - og besøg jef.dk Scan koden... og indhent mere information!

3 4 5 Velkommen til et nyt Inner Wheel år Jeg byder velkommen til alle nye bestyrelsesmedlemmer i klubber og distriktsbestyrelser. Vi er i gang med et spændende år med mange aktuelle temaer. Mit indlæg vil omhandler følgende emner: Opfølgning på Convention 2012 herunder nye optagelseskriterier og nyt 3-årigt verdensprojekt. Nye danske loves ikrafttræden den 1. juli Ny Constitution and Handbook (de engelske love) Digitalisering af IW-Nyt. Verdenspræsident Carole Youngs motto. Convention 2012 er vel overstået, og der foreligger nu et opfølgningsarbejde. Rådet har på møde i august arbejdet med de nye optagelseskriterier. Det nye i optagelseskriterierne er, at man ud over de andre muligheder nu også kan optage kvinder, som ikke har relationer til Rotary, Rotaract eller Inner Wheel. De hidtidige optagelseskriterier gælder stadigvæk. At optage kvinder uden tilknytning er stort set det samme, som vi i Danmark har gjort i mange klubber i flere år, hvor vi har benyttet honorære medlemmer som et kriterium. Mange klubber har allerede interne aftaler om at optage honorære medlemmer som almindelige medlemmer. Det er blot disse regler, som alle skal gå ind og få lavet. Klubben beslutter én gang for alle, at man vil optage kvinder uden relationer til Rotary, Rotaract og Inner Wheel. Så skal der ikke mere til. Der skal være almindelig flertal for beslutningen. Jeg vil opfordre alle jer i klubberne til at få lavet denne beslutning. Vi har i Danmark og mange andre europæiske lande kæmpet for denne ændring i mange år, så vi kan sikre en positiv udvikling i medlemstallet fremover. Pastverdenspræsident Catherine Refabert har kæmpet i sit præsidentår for denne ændring af optagelseskriterierne rundt om i hele verden. Som omtalt i juninummeret er Convention også stedet, hvor der bliver fremlagt navnet for det nye projekt for de næste 3 år. Det er et lokalt forankret projekt, som har det overordnede tema: Happier Futures by Helping Children around the world Now. På dansk: Skab en lykkeligere fremtid ved at hjælpe børn rundt om I verden nu. Logoet ser ud som herunder og er frigivet til brug for alle, så I må gerne lægge det på jeres hjemmeside og på jeres brevpapir. Læs mere på På Nordisk råds møde i juni besluttede de nordiske landes repræsentanter at forsøge at få lavet et fælles nordisk projekt som en del af det internationale projekt. Der vil komme mere om dette til landsmødet på Nyborg Strand. Nye danske love er blevet godkendt i England og har været gældende fra 1. juli Efter Convention er Constitution and Handbook (de internationale love) blevet revideret og udgivet i 2012-udgave. De har også været gældende fra 1. juli Den engelske version ligger på IW-Danmarks hjemmeside. Den danske oversættelse kommer på hjemmesiden, så snart den er færdig. Siden beslutningen om at få digitaliseret IW-Nyt har rådet og en arbejdsgruppe arbejdet på at få lavet nogle retningslinjer for, hvordan det skal gøres. Udvalget har arbejdet godt og fået lavet et udkast til retningslinjer for Inner Wheel Informationer til medlemmerne. Udkastet er blevet drøftet på rådsmødet i august og vil komme til Om IW - Nyt I december 2011, marts og juni 2012-numrene af IW - Nyt har der været flere indlæg om utilfredsheden med IW - Nyts digitalisering. Jeg vil her ikke kommentere på de holdninger, der er blevet fremlagt. Jeg vil blot komme med et par kommentarer til fakta i indlæggene. Der er blevet skrevet, at klubberne ikke har haft forslaget til drøftelse inden landsmødet i Jeg har dokumentation på, at alle distriktssekretærerne har fået udsendt forslaget om IW - Nyt i slutningen af august 2011 sammen med de øvrige bilag + dagsordenen til landsmødet i oktober. Distriktssekretærerne sender materialet videre til klubberne, så alle klubber kunne behandle forslaget rettidigt. høring på Landsmødet i oktober. Jeg vil opfordre jer alle til at sætte jer ind i udkastet og klæde jeres delegerede på til at udtale sig til retningslinjerne. Afsluttende vil jeg her opfordre til at tænke på Verdenspræsident Carole Youngs motto for hendes præsidentår Be a Friend. Det kan oversættes på mange måder, så det vil jeg ikke gøre her. En lille opfordring: Måske kunne I på et klubmøde holde en lille fri snak om, hvad I tænker på, når I hører mottoet, og måske beslutte hvordan I vil tænke i de baner i dette IW-år. At være en ven vil også betyde at man er opmærksom og at man føler et fællesskab. God fornøjelse med bladet. Annalise Larsen Nationalrepræsentant Der bliver omtalt, at det er en lovændring. Derfor skal der være 2/3 flertal for forslaget. Det har rådet fået undersøgt hos en jurist og i den engelske udgave af lovbogen står der ikke noget om IW - Nyt. I den danske udgave står IW - Nyt omtalt i håndbogen. Det er ikke en lovændring, og derfor er det almindeligt stemmeflertal, der gælder. Jeg vil opfordre jer alle til at læse materialet til landsmødet og evt. stille spørgsmål til jeres delegerede. Venlig hilsen Annalise Larsen Nationalrepræsentant

4 6 7 København IW holder loppemarked Atter i år holdt København Inner Wheel loppemarked bag Frederiksberg Rådhus til fordel for Foreningen Cancerramte Børn. Den 12. maj var en hundekold, storm- og regnfuld dag i sammenligning med sidste års solrige, varme forårsdag, og vi havde vort hyr med at forhindre varerne i at blive våde og flyve bort. Igen i år ydede Sonja Grønne og hendes mand Ebbe en stor indsats med at indsamle alle effekterne. Standen var mindre i år og svarede ganske godt til det indsamlede. Skønt mange kunder nok holdt sig hjemme p. gr. a. det dårlige vejr blev udbyttet kr ,00. Nyt æresmedlem i Vinderup IW Før vores kædeoverrækkelse på årets sidste møde havde jeg den store glæde at udnævne et mangeårigt medlem af Vinderup Inner Wheel klub, Helga Astrup, til æresmedlem. Meget kort tid efter at Rotaryklubben i Vinderup blev chartret 1979, rørte en flok af pigerne på sig, for de havde hørt om, at der var noget, der hed IW. Helga var en af dem, der lagde stor energi i forarbejdet til en Vinderup IW klub. Siden chartringen 02. maj 1981 har hun fuldt levet op til IW s formål om hjælpsomhed, venskab og international forståelse. Helga beklædte vicepræsidentposten fra Endnu engang havde vi den glædelige oplevelse, at når folk hørte hvad pengene gik til, pruttede de ikke så ivrigt, og nogle lagde endog lidt oveni. Merete Ambak chartringen og til 1982, derefter præsidentposten i Senere som klubmester, kasserer og ISO. Den store interesse for IW s arbejde rakte altid ud over egen klub. Også den store helhed i IW som en international organisation forstod Helga, og hun deltog gerne i møder på landsplan og i distriktet, og det gav mange kontakter. I 1990 blev hun valgt til distriktspræsident for året Det glædede os alle i klubben. Da klubben fik ideen til vore kort og telegrammer var Helga straks med på ideen og hendes datter, Grethe, fremstillede det fine papirklip, som blev motivet, vi valgte at bruge. I klubben takker vi Helga for hendes engagement i klubbens liv gennem alle årene. Altid har hun været rede med hjælp og gode råd. Et IW medlem der har været med til at gøre vores klub kendt for at være meget aktiv. Karen Jensen Pastpræsident Vinderup IW Sommertræf i Odsherred Onsdag den 27. juni afholdte Benedicte Haubroe D47 og undertegnede Kirsten Jakobsen D48 et sommertræf på Malergården i Odsherred. De forgående 5 år er sommertræffet blevet holdt i Rørvig, men Alice Waldner, Charlottenlund IW, meddelte sidste år, at det var sidste gang hun afholdt dette og at nye kræfter måtte overtage. Som sagt så gjort. Vi var spændte på, om vi kunne efterkomme den succes, som det havde været tidligere. Der var 46 tilmeldte som mødte op på Malergården. Her fik vi først en grundig orientering om familien Swane og dernæst blev vi delt i 2 hold til rundvisningen. Efter rundvisningen var der dækket op til frokost og her gik snakken livligt. Vi kunne konstatere at det ligeledes var en succes og derfor fortsætter vi igen til næste år, med et nyt arrangement nok også i Odsherred. På gensyn. Kirsten Jakobsen Karlslunde IW D48 Convention 2015 v/nationalrepræsentant Annalise Larsen Danmark har fået den store og spændende opgave at være vært for Convention Arbejdet er begyndt. Der er nedsat en komité, som består af: Convention koordinator Benedicte Haubroe, Virum IW Chefsteward Suzanne Nielsen, Frederiksværk IW Nationalrepræsentant Annalise Larsen, Sønderborg IW Kasserer Lis Cathrine Poulsen, Tåstrup IW Sekretær Britt Olsen, Tåstrup IW. De første møder har været holdt, hvor komitéen har arbejdet med at få startet op på projektet. I august har der været holdt det første møde med verdenspræsidenten og administrator og kasserer fra International Inner Wheels hovedkontor i England. Der bliver rigtig mange beslutninger, som skal falde på plads inden for det næste år. Tiden løber hurtigt og snart er det tid for udsendelse af invitationer. Jeg vil anbefale jer at holde øje med, når en ny Convention-hjemmeside åbner op. Det vil ske snart. Convention vil løbe af staben i København fra den maj 2015.

5 8 9 Loppemarked i Varde IW Hvem bestemmer Inner Wheel Nyts fremtid? Da en af vore medlemmer skulle flytte til en mindre bolig, foreslog hun, at vi holdt et loppemarked over hendes tilovers blevne ting, og at vi alle gik i gang med at rydde op og samle ting sammen. Vi fik lov til at låne FORD`s gamle lokaler i Varde, hvor der var 300 m 2 til rådighed. Der blev fyldt godt op, og alle IW-piger var behjælpelige enten med at sælge, lave kaffe, bage kage eller gå til hånde på anden vis. Vi havde åbent fredag d. 11. maj i 3 timer og lørdag d. 12 maj i 6 timer. Alle var spændte på, hvordan det ville forløbe, men da dagen oprandt stod folk i kø for at komme ind. Det blev en stor succes, og det var rigtig sjovt. Vi fik god hjælp af Rotary, der ellers havde nægtet at hjælpe os, men IW i Varde er ikke det svage køn, så de og flere virksomheder og handlende i byen gav en hånd med. Slutbeløbet lød på kr og klubben donerede kr oveni. Paraplyen i Varde, der er en social hjælpeforanstaltning under KFUM, skulle have vore penge. De har et værested hvor folk kan mødes over en kop kaffe, en bid mad og lignende. Desuden har de lige åbnet en genbrugsforretning med en cafe i. 5 IWére mødtes med lederen Rita Christiansen fra Paraplyen, som var meget taknemmelig over vores gavmildhed. Og jeg tror ikke, det er sidste gang, vi laver loppemarked i Varde. Vi lærte hinanden at kende på en anden måde, og kunne samtidig hjælpe nogle mennesker, der trængte til det. Kirsten Ersgaard Varde IW Svaret er enkelt det gør alle medlemmerne. Inner Wheel er baseret på et repræsentativt demokrati. Hvor meget de enkelte klubber gør ud af det det er desværre forskelligt. Men hvis vi gerne vil bevare Inner Wheel Nyt som trykt blad så er det på klubmøderne i september, vi skal give vore delegerede mandat til at stemme til Landsmødet i oktober. De delegerede bestemmer nemlig ikke selv, hvad de vil stemme de skal stemme efter det mandat, de enkelte klubber giver dem. Derfor er det vigtigt, at alle klubber på deres september møde diskuterer bladets fremtid og de forslag der ligger til Landsmødet i oktober. I skrivende stund har jeg kendskab til 2 forslag nemlig et fra Ringkøbing IW og et fra Virum IW begge forslag går på en bevarelse af bladet. Derudover arbejder et lille udvalg (nedsat af Rådet) i al hemmelighed med et forslag til Inner Wheel Nyt s fremtid. Gruppen har fået referatforbud en mærkelig ting i en demokratisk forening så hvad den barsler med vides ikke. Det er vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at fremstå som en moderne og fremskridtsorienteret organisation, kaster alt gammelt overbord. Og det er vigtigt at vi vælger en løsning, som ikke lader vore ældre medlemmer i stikken. Det trykte blad gør os synlige i vores hjem (som i mange andre) ligger det fremme og mange af vore gæster ser det. Vores døtre og svigerdøtre ved hvad Inner Wheel står for. Et elektronisk blad ville de næppe selv opsøge og dermed se. Tænk på INNER WHEEL DANMARK INNER Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 Rotary s ugebreve da de kom pr. post blev de læst af hele familien. Nu er det som oftest kun rotarianerne selv, der ser dem. Og på nettet drukner man let. Men det, der er vigtigt nu er at alle klubber behandler de forslag, der er på Landsmødets dagsorden. Der kan stilles ændringsforslag fra klubberne, hvis det er det man vil men vigtigst af alt er, at give klubbens delegerede et mandat til at stemme ikke som de selv ønsker men som et flertal af klubbens medlemmer ønsker. Kort sagt hvis Inner Wheel Nyt skal bevares så er det på klubmøderne i september, at slaget skal slås. Og lad os så håbe, at det sker i respekt for hinandens argumenter og ønsker og at ingen lades i stikken. For forslaget om, at klubbernes sekretærer skal printe bladet til de klubmedlemmer, som ikke har net adgang det er i hvert fald både håbløst og dyrt. Og lad mig så understrege at lave blade til nettet og til i-pads det er ikke amatørarbejde så jeg tvivler på at der er nogen større besparelse, ved at gå fra det trykte blad til et elektronisk. Solveig Bisgaard Virum Inner Wheel WHEEL Nr. 130 September Årgang Nr. 130 September Årgang

6 10 11 Besøg af svensk venskabsklub Motala IW Børnesommerlejr Kom og vær glad 2012 Odense Vestre IW har haft besøg af sin svenske venskabsklub Motala IW. Foråret var kommet til Fyn, da Odense Vestre IW i begyndelsen af maj fik besøg af syv Inner Wheelere fra venskabsklubben Motala IW i Sverige. Efter gæsternes lange togrejse fra Midtsverige mødte vi dem på Odense Banegårdscenter mandag den 7. maj. Vi fandt hurtigt hinanden, de svenske piger viftede med svenske flag og vi med danske flag, og snakken gik lystigt lige fra starten. Efter ankomsten blev gæsterne indkvarteret på et hotel i centrum, så de også på egen hånd kunne gøre Odense. Den første aften holdt bestyrelsen et velkomstparty hos klubbens sekretær Vibeke Kjær Olesen, der velvilligt havde åbnet sit hjem. Næste formiddag var der besøg på Galleri Rasmus, efterfulgt af en hyggelig frokost på en Odenses mange fortovsrestauranter. Om eftermiddagen deltog svenskerne i Odense Vestre IW s årlige udflugt, der i år gik til Humlemagasinet i Harndrup med efterfølgende italiensk buffé på Restaurant Morudgaard i Morud. Humlemagasinet er et spændende sted med et storslået haveanlæg, permanente udstillinger om Sigfred Pedersen og et flot dukkemuseum. Desuden havde Humlemagasinet særudstillingen Kong Christian X og Dronning Alexandrine samt Dronning Margrethe II gennem 40 år. Hovedparten af klubbens medlemmer deltog i udflugten - alle tog sig pænt af gæsterne, stemningen var hyggelig og uden de store sprogproblemer. Fra Harndrup gik turen til Restaurant Morudgaard, hvor Odense Vestres ordinære klubmøde blev afholdt. Motalas præsident Barbro Wallin takkede på gæsternes vegne for vores gæstfrihed og overrakte en kurv med svenske specialiteter. Vi havde forud for Motala-besøget - i arkivet fundet frem til at kontakten med venskabsklubben Motala IW stammer helt tilbage fra Videre fortalte vores æresmedlem Lise Lund, at hun sammen med ni andre IW ere fra Odense Vestre havde besøgt Motala IW i Selvom kontakten mellem vore klubber igennem tiderne har været begrænset, er det alligevel forpligtende for os alle, og vi lovede hinanden at bevare et så gammelt venskabsbånd. På svenskernes tredje og sidste dag stod der sightseeing i Odense centrum på programmet - med besøg i Odense Domkirke og på H.C. Andersens Museum. Vejret havde de to første dage været smukt med sol og milde forårsvinde, men nu var det fine vejr overstået og regnen styrtede ned. Dog - vi var en gruppe friske skandinaver, der var vant til skiftende vejr, og lidt regn kunne ikke stoppe os. Blot puttede vi et lille stop ind hos vores medlem Estrid Grüner, der bor i centrum på Gråbrødre Kloster. Besøget på klostret er i sig selv en oplevelse og da besøget blev krydret med en lille forfriskning hos Estrid kunne det ikke blive bedre. Vi afsluttede dagen med en typisk dansk frokost - inden gæsterne tog toget tilbage til Sverige. Tak for besøget til syv friske svenske IW ere og til alle klubbens medlemmer for gode forårsdage i rigtig IW-ånd. Solveig Typkær ISO - Odense Vestre Inner Wheel Rudkøbing Rotary Klub og Rudkøbing Inner Wheel Klub afholdt i samarbejde en børnelejr for behovsbørn i uge 27. Lejren blev afholdt i Sct. Georgs Gildets Hytte i Spodsbjerg. Rotary stod for planlægning og aktiviteter, og Inner Wheels køkkenteam, bestående af Leila Rabjerg, Yrsa Frederiksen, Anni Strandby og Annette Eriksen for forplejning. Inner Wheels veloverståede loppemarked gav mulighed for støtte til både børnelejren og Rudkøbings SSP-arbejde. Rotary møde i lejren! Efter en god middag nyder børn og voksne hinandens selskab. For bordenden ses Rotarys præsident Torben Svejstrup og th. midt i billedet ses Inner Wheels præsident Vibeke Bak Møller. Ny hjertestarter til Sakskøbing Lørdag d. 12. maj, 2012 afholdt vi i Sakskøbing Inner Wheel med stor succes loppemarked på Lærkegaard. Alle klubmedlemmer havde været en tur i gemmerne, og fundene blev forvandlet til rigtig mange fine lopper. Idéen med vores loppemarked var, at indsamle tilstrækkeligt med midler til at kunne forære Sakskøbing by en hjertestarter. Markedet blev flittigt besøgt, og ved fælles hjælp og mange hyggelige timer nåede vi målet! I dagens løb blev der serveret kaffe og kage til de mange ivrige Aktivitet uden PC! En dejlig uge med solskin og udendørs aktivitet er ved at være slut og den sidste dag er gråvejrs dag og mest til indendørs aktiviteter. Eftermiddags hygge! Det yngste hold er her inviteret i sommerhus hos Laila og Jens Jacob Rabjerg, der trakterer med alt i søde sager. gæster, og der var også mulighed for at se en hjertestarter i funktion. Da dagen var omme blev flaget strøget på bedste spejdermanér, og vi drog alle trætte hjem efter en vellykket dag. Lene Bernat Sekretær. Sakskøbing Inner Wheel

7 12 13 Golfmatch i Distrikt friske Inner Wheel piger fra Esbjerg, Give, Odense, Vejen, Åbenrå og Haderslev mødtes lørdag den 2. juni 2012 på Haderslev Golfbane. Efter kaffe og rundstykker trodsede vi kulde og truende regn og gik en runde på Haderslevs flotte 18 hullers bane. Vi havde en rigtig god dag, hvor vi hyggede os selvom golfspillet gik meget op og ned og regntøj af og til måtte hentes frem fra golfbaggen. Dåseringe i Esbjerg IW Gennem de sidste par år er det lykkedes medlemmer af Esbjerg Inner Wheel Klub at indsamle ikke mindre end 235 kg. dåseringe. De har fyldt godt op i udhuse og kældre, og hvor folk ellers har opbevaret dem i poser og sække. En dåsering vejer ikke en gang et gram, så 235 kg. fylder alt, hvad der kan være på en tætpakket stor trailer. Her er virkelig tale om et genbrugsprojekt, Da alle var nået ind spiste vi en dejlig og velfortjent frokost hos Kim i golfrestauranten, hvorefter turen kom til uddeling af præmier. Vi var så heldige at have en del gavmilde sponsorer, så der var mange fine præmier. Overskudet kr skænkes til Osteoporose-foreningen. Vi synes, at det er en god ide at mødes til en golfmatch på tværs af klubberne og næste års golfmatch i distriktet vil blive arrangeret af Vejen Inner Wheel Klub. Vi håber at rigtig mange vil deltage - også golfspillere fra andre distrikter er hjertelig velkommen. Mange Inner Wheel hilsner og på gensyn næste år. På golfudvalgets vegne Anna Grethe Petersen for de 235 kg. dåseringe blev solgt til en lokal skrothandler, der kvitterede med kr ,00. Klubledelsen takker de mange aktive, der har hjulpet til både med at indsamlede dåseringene, men så sandelig også dem, der har revet ringene af dåserne og tømt dem. Kirsten Nielsen klubmester Edith Hansen vicepræsident Esbjerg IW Kæden forpligter Distrikt 44 Så blev det den 12. juni 2012, og ved et arrangement i Sløjfen, Hadstens kulturhus, blev der afholdt instruktionsmøde og kædeoverrækkelse i distrikt 44. Der var over 100 deltagere, fantastisk, da Hadsten ikke ligger centralt i distrikt 44, men i udkanten. For ca. 2 år siden fik jeg en opfordring, kraftig, til at påtage mig hvervet som vicedistriktspræsident, og hvad det medfører. På det tidspunkt var jeg lige gået på pension, og jeg fandt, at det var en dårlig opfordring. Jeg mente, at det var et skidt signal at udsende, da jeg er model 44. For mig at se signalerede det en halvgammel dame med børnebørn, madopskrifter og lignende aktiviteter. Jeg ville gerne, at Inner Wheel skulle fremstå som en klub af aktive piger, som havde en interesse i at udvide deres horisont. Ordet forståelse indgår på to fronter i Inner Wheels formål, og for at opnå forståelse er man nødt til at blive konfronteret med forhold, som ikke er en del af ens hverdag, og det kan bl. a. ske gennem deltagelse i Inner Wheel. Men flere gode kræfter holdt stædigt fast i at overtale mig, og da der desværre ikke var modkandidater, så gav jeg mig til sidst, og fra 1. juli 2011 indgik jeg i distrikt 44 s distriktsbestyrelse som vicedistriktspræsident. Bestyrelsesarbejdet har været interessant og lærerigt, men det kræver en god del tålmodighed, hvilket ikke er min stærke side, møder udover 2 timers varighed er opslidende. Heldigvis har det på det menneskelige plan været en stor fornøjelse at deltage i møderne sammen med Andrea Welzel fra Frederikshavn, nu past præsident, sekretær Aase Christensen fra Frederikshavn, kasserer Else Godiksen fra Aars, DISO Åse Bønløkke fra Grenaa-Djurs, Lene Schade fra Aars, nu vicenationalrepræsentant, og som fast gæst IT-konsulenten for distrikt 44 Birte Holst Andersen. Grunden til at jeg ikke har ændret navne på personer, der varetager hhv. sekretær-, kasserer-, DISOfunktionen samt IT-arbejdet er, at de søde mennesker indvilgede i at tage et år mere. Det befriede mig for en tung byrde, for hvem skulle jeg da overfalde for at få vedkommende til at deltage i arbejdet. Jeg kan godt sige, at jeg jublede, da det ved bestyrelsesmødet i november 2011 blev en kendsgerning, idet ingen andre kandiderede til posterne. Ydermere havde jeg gennem mit arbejde som webmaster hørt ved et møde i foråret 2011, at Bjerringbro havde en kandidat til vicedistriktspræsidentposten, nemlig Else Krarup-Pedersen, så bare den bedste bestyrelse, man kan drømme om. De er alle rutinerede og kan deres kram. Vi står overfor en række opgaver i det kommende år Vi er nødt til at tilpasse Inner Wheel, så organisationen i Danmark bedre afspejler dagens danske samfund, og med åbningen for at optage kvinder, der ikke har direkte relation til Rotary, ser jeg en mulighed for at gøre Inner Wheel mere attraktiv for udeerhvervende kvinder og for den sags skyld også de hjemmeløbende kvinder. Det vil givetvis øge mangfoldigheden i de lokale klubber. I foråret 2012 havde vi et møde med Rotary distrikt 1440 vedr. et bredere og måske bedre samarbejde med Rotary. De tanker, der blev fremlagt på det møde, skal følges op af mindst et par diskussionsmøder i året og forhåbentligt udmønte sig i et konkret forslag til, hvordan de to organisationer kan supplere hinanden. Jeg ser frem til at skulle på klubbesøg og møde mange af medlemmerne i distrikt 44. Jeg håber også at se mange af jer ved mødet på Nyborg Strand den 6. og 7. oktober 2012 samt ved forårsdistriktsmødet i Thisted den 16. marts Vibeke Simonsen Distriktspræsident, distrikt 44

8 14 15 Distriksbestyrelser for perioden D44 Øverste række: IT-konsulent Birte Holst Andersen, Brønderslev, distriktskasserer Else Godiksen, Aars Nederste række: DISO Åse Bønløkke, Grenaa-Djurs, distriktssekretær Aase Christensen, Frederikshavn, distriktspræsident Vibeke Simonsen, Hadsten, vicedistriktspræsident Else Krarup-Pedersen, Bjerringbro, pastdistriktspræsident Andrea Welzel, Frederikshavn D47 DISO Alice Waldner, Pastdistriktspræsident Lise Winther, Vicedistriktspræsident Annelise von Bülow, Distriktspræsident Lis Spurré, Distriktssekretær Marianne Bossen, Distriktskasserer Anne-Lise Heidelberg D45 Fra venstre vicedistriktspræsident Grethe Lysgaard, distriktspræsident Laila Bonde Sørensen, pastdistriktspræsiden Gerda Byskov Kjær, DISO Sofie Munk, distriktssekretær Bodil Danielsen og siddende distriktskasserer Charlotte Vestergaard Pedersen D48 Distriktssekretær Kirsten Jakobsen, Pastdistriktspræsident Aase Damsø, Distriktskasserer Elsebeth Jalving, Distriktspræsident Anni Møller Bak, Vicedistriktspræsident Susanne Stølsgaard, DISO Birgitte Müthel D46 Distriktssekretær Mona Gam, Distriktskasserer Birthe Hartmann, Distriktspræsident Birte Breum Kenrad, DISO Anne Marie Olsen, Pastdistriktspræsident Ruth Arnhem, Vicedistriktspræsident Anne-Merete S. Stingsted

9 16 17 Distriktspræsident D45 Distrikt 45 I skrivende stund er det godt en måned siden, at jeg modtog distriktspræsident kæden ved et dejligt arrangement på Hovborg kro, hvor alle klubber i distriktet var repræsenteret, det syntes jeg var utroligt flot, den geografiske beliggenhed taget i betragtning, så tak for det! Vi havde en rigtig fin aften i den hyggelige gamle kro, hvor vi blev modtaget i gården af lurblæserne fra Brørup. Inden døre fik vi lidt egns historie og indblik i Hovborg kros historie op gennem tiden. Højmarkskolens kor leverede en smuk underholdning efter den lette sommer buffet. Meget vand er løbet i åen siden da, livet er gået sin gang og jeg er igen blevet mindet om, hvor små vi mennesker er i livets store sammenhænge, for Inger Thøgersen, min klubpræsident, der trak det store læs netop den aften, er ikke mere. Det har givet stof til eftertanke i forhold til Inner Wheel venskabet. Hun var en virkelig ven, en Inner Wheel ven, og det har jeg erfaret, at det er der rigtig mange der er, hvor er det dejligt at vide, at der i vores fællesskab er en kæren om hinanden i svære situationer, at vores netværk, rækker længere ud end man umiddelbart tror! Netop det, er en af grundene til, at jeg synes Inner Wheel i den grad har sin plads i vores moderne samfund. I Inner Wheel har vi mulighed for at skabe et netværk af kvinder, der bekymre sig og drager omsorg for hinanden i svære stunder også, det er guld værd! Så lad os værne om de store værdier vi har, nemlig hinanden. Da jeg takkede ja til arbejdet som distriktspræsident, var det selvfølgelig også forbundet med en masse tanker og ideer om, hvad det nu lige indebar og hvad lige netop jeg kunne byde ind med. Det satte gang i tænke-tanken. Mit ønske er, at være med til at fremme og støtte op om det kreative klub liv, der både styrker venskab og hjælpsomhed. Det stiller selvfølgelig krav til, at der er et par tovholdere i klubberne, men det har jeg allerede erfaret, at de fleste klubber har, så mit ønske på det område kunne være en kreativ dag i distriktet med workshops, hvor der vil være ideer og inspiration til, hvad vi kan finde på af tiltag for at skrabe lidt midler sammen til velgørenhed. Måske sidder der en eller anden derude med en god ide hun gerne ville dele med os andre, mit håb er så, at i vil byde ind med gode ideer, ønsker og forslag, så vi kan få samlet en vifte af inspiration til videre formidling. Som distriktspræsident har jeg også den opgave at samle trådene mellem klubber, distriktet og evt. videre til Dansk Inner Wheel Råd, det betyder, at alt hvad i har på hjerte i forhold til Inner Wheel, om det er stort eller småt, er i altid velkommen til at søge oplysning og hjælp hos distriktsbestyrelsen og vi vil sørge for en seriøs behandling efter bedste evne. Det har været en stor øjen åbner for mig at deltage i convention i Istanbul, her fik jeg rigtig følelsen af, hvad det vil sige at være Inner Wheeler, mærkede fællesskabet og venskabet ud over grænserne og ikke mindst med de andre danske deltagere. Det har fået mig til at tænke på, at det er vigtigt, at vi engang imellem går ud og besøger andre klubber, at vi dyrker fællesskabet, oplever hvordan klublivet er andre steder, så derfor har jeg også lagt op til, i min egen klub, at de er velkommen til at tage med mig på klubbesøg lidt på skift. Med den velvillighed og åbenhed jeg allerede er blevet mødt med, er jeg sikker på, at i vil tage godt imod mine klubkammerater rundt omkring. Carole Young, vores verdenspræsidents motto lyder sådan: VÆR EN VEN! Det vil jeg gerne slutte med og glæder mig til mit arbejde som distriktspræsident blandt VENNER. Laila Bonde Sørensen Distriktspræsident D 45 Distriktspræsidenten D46 Distrikt 46 Solen skinner fra en skyfri himmel, men med en vindstyrke på m/sek, foretrækker vi at blive på vores faste ankerplads i den smukke Kalvø Vig, så jeg har masser af tid til at gøre mig tanker om mit kommende år som præsident for distrikt 46. En stor tak fordi I har turdet satse på mig. Tak til min klub i Aabenraa for opfordringen og for den fantastiske kædeoverrækkelse, I arrangerede for mig. Og tak til alle, der mødte frem fra hele distriktet, og til alle, der sendte mig en hilsen i anledning af kædeoverrækkelsen. Jeg tager det som et godt tegn på, at vi står sammen om vort fælles barn, Inner Wheel. Da jeg for 15 år siden blev optaget i Inner Wheel, var jeg skeptisk: Jeg blev opfordret, fordi min mand var medlem af Rotary ikke fordi jeg selv havde noget at byde på! Inner Wheel var bogstavelig talt afhængig af Rotary. I dag er afhængigheden af Rotary en saga blot. Jeg deltog i Convention i Istanbul og jublede sammen med Inner Wheelere fra hele verden over beslutningen om at ændre vort afhængighedsforhold til Rotary til et samhørighedsforhold og åbne for medlemstilgangen til Inner Wheel, så almindelige kvinder kan opleve, hvilken fantastisk organisation, vi har, og kan yde deres bidrag. Jeg føler, beslutningen gør os til mere ligeværdige samarbejdspartnere for Rotary, og det kan kun være i alles interesse. Det kommende års kalender er spækket med aftaler i Inner Wheel regi: bestyrelsesmøder, rådsmøder, distrikts- og landsmøde og vigtigst: klubbesøgene. Jeg glæder mig oprigtigt til at komme på klubbesøg sammen med Mona Gam, der er distriktssekretær. Jeg havde et positivt træf med klubpræsidenterne i maj måned, og jeg er sikker på, vi får nogle udbytterige aftener. Jeg glæder mig også til distrikts- og landsmødet på Nyborg Strand d. 6. og 7. okt.. I år er det distrikt 46, der står som arrangør, dvs. det er Vejen, der er værtinder, og jeg ved, de har gjort en kæmpeindsats, for at vi alle kan få en god oplevelse. Husk på, det er ikke kun de delegerede, der er indbudt. Der er møde- og taleret for alle Inner Wheelere, og det er en kæmpeoplevelse at møde så mange positive og aktive kvinder og være med der, hvor beslutningerne træffes. Sæt også allerede nu X i kalenderen ved d. 9. marts 2013, når der er forårsdistriktsmøde i Ejby. Velkommen til de 2 nye i distriktsbestyrelsen, distriktssekretær Mona Gam og vicedistriktspræsident Anne-Merete Stingsted. Mona kender jeg fra Aabenraa Inner Wheel, og Anne-Merete var jeg sammen med på den forrygende tur til Convention i Istanbul, så jeg er sikker, når jeg siger, at de to sammen med de erfarne bestyrelsesmedlemmer, kasserer Birthe Hartmann, DISO Anne Marie Olsen, pastdistriktspræsident Ruth Arnhem og webmaster Lone Junker vil danne et super team, der vil gøre alt for at tilgodese klubbernes ønsker og behov. Jeg glæder mig meget til opgaven som inspirator og formidler. Birte Breum Kenrad Distriktspræsident for D 46

10 18 19 Støtter både nationalt og internationalt 40 års jubilæum i Brørup-Holsted IW Den røde lampe var ude, da 8. marts gruppen i Skanderborg præsenterede et program hvor Ulla Terkelsen var hovedtaler. Med støtte fra Skanderborg Bibliotek arrangere de 5 kvindegrupper Inner Wheel Nutidens kvinder - Unoderne Odd Fellow Søsterloge nr.59 Dr. Sophia og Soroptimisterne i Skanderborg for 10. gang en aften hvor de opfordrede kvinder til at støtte medsøstre i Etiopien, hvor børnedødeligheden er ekstrem høj og mange kvinder dør under barsel. Det er ekstra slemt da mange kvinder føder 8-10 børn, og dermed bliver flere børn moderløse, disse børn bliver ofte tabere i samfundet. Jeg skal love for at Ulla Terkelsen, kunne sætte humør på forsamlingen, hun talte ud fra sin bog Vi kan sove i Flyvemaskinen. I pausen blev bogen solgt og signeret af Ulla Terkelsen. Efter kaffepausen med muffins og kaffe eller the, tog de lokale sangglade piger ½ Sød over og underholdt med nogle muntre viser. Til sidst var Jane Kofoed på podiet med sin syngesatiriske opvisning, hvor hun arrangerede fællessang i salen. En fornøjelig aften med god stemning. Overskuddet blev fordelt på følgende måde. Den 2. maj tog hele gruppen til København, fra IW deltog Bodil Lethenborg og Inger Henriksen, vi var inviteret af Maternity Worldwide til reception i forbindelse med deres Mors dags kampagne. Red en kvindes liv. Projektet Wired Mothers udspringer af telefon revolutionen på det afrikanske kontinent, hvor der er den hurtigste udbredelse af mobiltelefoner i verden. Et boom, der åbner for helt nye og innovative muligheder for at nå de allerfattigste kvinder og fjerneste afkroge uden sundhedsfaciliteter. I samarbejde med Københavns Universitet introducerer MWW mobiltelefonen som værktøj til at redde endnu flere gravide og fødende kvinder. 8. marts gruppen. overrakte ledelsen for Maternity Worldwide som H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for, en check på kr Den overrakte gruppen igen kr til et lokalt projekt hvor en frivillig gruppe arrangerer en uges sommerlejr hvor trængende familier med børn kan få lidt ferie sammen. Gruppen har fundet projektet gennem Skanderborg kommune. I år kommer 17 børnefamilier i alt 80 mennesker af sted. Deltagerne er både gammeldanske og nydanske familier. Det tætte lejr liv integrerer de nydanske familier på en god og sjov måde. Det er vigtigt for børn at komme på ferie, så de kan fortælle om deres oplevelser på lige fod med andre børn, når de møder op i skole og børnehave igen efter ferien. Mange hilsner fra ISO Inger Marie Henriksen, Skanderborg IW Den 10. juni 2012 kunne Brørup-Holsted Inner Wheel klub fejre klubbens 40 års jubilæum. Vi valgte at markere det sammen med kædeoverrækkelsen ved et lille festligt arrangement den 12. juni 2012, hvor vi havde inviteret Nancy Nielsen, fra Give Inner Wheel klub og vores mænd med som gæster. Nancy Nielsen har chartret klubben og har siden holdt en tæt kontakt til klubben ved dels tidligere at have deltaget i mange julemøder og de senere år trods sine godt 90 år - altid har husket at sende hilsen og gave til vores julemøde. Det var derfor en stor glæde at have Nancy med til vores fest. Hun måtte erkende, at hun var den eneste tilbage af de gæve kvinder, der i sin tid var med til at starte klubben. Gennem aftenen sang vi bl.a sange lavet til tidligere Inner Wheel arrangementer, og bestyrelsen gav den som Bakkesangerinder. Herudover havde vi 3 min. ved medlem Jette Ballisager, der gennemgik Holger Drachmanns liv og levned og vores nye distriktspræsident Laila Bonde Sørensen havde dagens digt: Det liv er ikke længst, som længst har varet, Den lever længst, som fyldte livet bedst. Den ikke rigest er, som længst har sparet; nej den er rigest, som har givet mest. En vellykket aften - der giver mod på de næste mange år. Brørup-Holsted IW

11 20 21 DISO D45 Distrikt 45 I en fremskreden alder at tage mod et nyt job kan for nogen synes overmodigt. Skal vi ikke blive enige om, at det bare er modigt og dermed har jeg også sagt, at jeg vil gå til opgaven med krum hals. Jeg starter dog ikke på bar bund, idet jeg har fået meget grundigt udarbejdet materiale af min forgænger Benedicte Overgaard. Det vil jeg gerne her på siden sige dig TAK for. Du har også lovet at ville stå bi i en evt. nødssituation! Og hvem er jeg så? Mit navn er Sofie Munk, jeg er årgang 1943 og har været medlem af Inner Wheel siden år Har haft min opvækst i Klakring ved Juelsminde, læste på Holbæk Seminarium og underviste 37 år på samme skole i Vejen. Efter min pensionering har jeg brugt rigtig mange timer på frivilligt arbejde især inden for Ældre Sagen. Og nu kommer så dette nye job i Inner Wheels distrikt 45. Jeg glæder mig selvfølgelig til udfordringen, som jeg først og fremmest opfatter det som. Det åbner en mulighed for at skulle sætte sig ind i et nyt arbejdsområde, samtidig med at det byder på flere nye bekendtskaber dels med personer dels med andre egne af vores lille smørhul af et land. Så mit sind er åbent og forventningsfuldt! Mens de fleste andre holder ferie, er første opgave allerede kommet til distrikt 45. Det er en glædelig én af slagsen nemlig invitation til besøg i vores venskabsdistrikt i Bulgarien. De indbyder til uge 42 den oktober. Desværre ville de gerne have tilmeldinger inden udgangen af juli måned. Jeg har spurgt om muligheden for en udsættelse, men har i skrivende stund ikke fået svar. Så håbet er stadig lysegrønt! Lad mig også nævne to arrangementer, som Brørup-Holsted har afholdt denne sommer: 12. juni havde vi generalforsamling og kædeoverrækkelse. Det er der ikke noget særligt i, MEN vi fejrede også 40 års jubilæum. Mændene var inviteret med, og da bestyrelsen optrådte som bakkesangerinder, måtte mændene have fat i mønterne og nogle ramte mere præcist end andre! Det var festligt. Noget helt enestående var, at Nancy Nielsen fra Brande var hædersgæsten. Hun var nemlig med til at chartre vores klub for 40 år siden. Hun måtte desværre erkende, at hun var den eneste tilbage af de piger, der dengang var Inner Wheelere. Vores præsident takkede hende for den trofasthed, hun har udvist for klubben bl.a. ved hvert år at sende julehilsen og en pakke til vores julespil. Må jeg nævne, at Nancy er årgang 1919 og kørte selv hen og hjem. Sådan! Det andet arrangement er selvfølgelig distriktsmødet 21. juni, hvor vores Laila overtog distriktskæden. Vi mødtes på Hovborg Kro til akkompagnement af lurblæserne fra Brørup og havde en både hyggelig og festlig aften med deltagelse af 96 personer. Referatet kan læses på hjemmesiden. Og så fremtiden: Velkommen til et nyt IWår ikke mindst til ISOèrne, som jeg vil betjene så godt, som jeg formår. Ved fælles hjælp og velvilje skal det nok gå! De fleste af jer har truffet mig og vice-versa! Velkommen til et samarbejde med positive forventninger fra min side. God vind for alle i Inner Wheel året 2012/13. Sofie Munk DISO 45 DISO D46 Distrikt 46 Et nyt Inner Wheel år begynder og de nye bestyrelser har været i arbejdstøjet et stykke tid. Det er altid spændende at se programmet for det nye Inner Wheel år. I maj måned inviterede distriktsbestyrelsen alle nye bestyrelsesmedlemmer til Træf i Middelfart. Det var rigtig dejligt at se, at så mange havde tage imod dette tilbud. På træffet blev der orienteret om de opgaver, man blandt andet som ny ISO har i bestyrelsen. I de enkelte grupper var der også mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer. Det har været rigtig spændende at læse de indsendte årsrapporter. Disse rapporter giver et flot billede af de mange ting der sker rundt om i klubberne. Jeg er på det seneste blevet kontaktet flere gange med henblik på aflevering af dåseringe. I distrikt 46 kan dåseringe afleveres på følgende adresse: Ulla Lund, Store Claus 15, 5270 Odense N. Frimærker kan afleveres på landsmødet eller sendes til Hanne Dahl, Box 174, 5700 Svendborg. Inden længe skriver vi oktober. Distrikts-og landsmødet afholdes i weekenden d. 6. og 7. oktober. Jeg glæder mig til at møde rigtig mange Inner Wheel er på Nyborg Strand. Ændringen af Inner Wheel Nyt spøger stadig. Jeg tror også at det på årsmødet vil blive diskuteret, så derfor vil jeg gerne igen opfordre til at man drøfter det i klubberne så jeres repræsentanter er klædt på til debatten. Sker der noget spændende i jeres klub som i gerne vil dele med andre så skriv lidt om det og send det til redaktøren for Inner Wheel Nyt. Hilsen Anne Marie Olsen DISO D46 Råd til bedre markedsføring Få mere ud af dine reklamekroner! Fra første idé over stilsikker kreativitet til den færdige kampagne: Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig få en vurdering af, hvordan du optimerer dit markedsføringsbudget. Vi vil gerne være med til at udvikle din virksomhed Kontakt os og kom videre! Grevetoften Greve Telefon

12 22 23 Nørresundby Inner Wheel s 50 års jubilæum Nørresundby Inner Wheel s 50 års jubilæum den 12. maj Der var fra start lagt op til en festdag. Dannebrog vajede over det smukke gamle kloster, da vi ankom og indenfor i refektoriet, hvor jubilæumsfesten blev holdt, var der smukt dækkede borde og blomsterdekorationer i smukke afstemte farver og tændt masser af levende lys fantastiske rammer for en god dag. Præsident Kirsten Midtgaard bød velkommen til alle, naboklubber såvel Inner Wheel som Rotary, repræsentanter fra lnner Wheel Danmark, ægtefæller og medlemmer m.m. Klosterforstander Jens Schultz fik ordet, og fortalte om Aalborg klosters historie, samt om hvordan klosteret udnyttes i dag til boligformål m.m., og udtrykte glæde over, at vi havde valgt at holde vores jubilæumsfest i klosteret. Herefter fik Annalise Larsen, Inner Wheel Danmark ordet, og ønskede tillykke med de 50 år. Annalise Larsen fortalte lidt om udviklingen omkring Inner Wheel, siden vi startede i 1962 med hjælp fra Rotary, og her bl.a. om optagelseskriterier som blev behandlet på den netop overståede Convention i Istanbul. Nørresundby IW var en af de første klubber i Nordjylland, og midt i 1960érne var vi med til at starte det nordiske samarbejde. Annelise Larsen ønskede held og lykke for klubben fremover, og overrakte præsidenten en ny præsidentkæde. Når en klub er 50 år gammel skænker Inner Wheel Danmark en ny kæde, der er gul og blå, indtil da blå. Kirsten Midtgaard takkede for tale og kæde. Charlotte Fogtmann fik herefter ordet. Charlotte blev optaget i 1990, og fortalte sin Inner Wheel historie. Først som medlem i den nu nedlagte klub Aalborg IW og siden i Nørresundby IW. Den gamle dirigentklokke fra Aalborg IW har Charlotte opbevaret, og da hun for nylig hørte, at Nørresundby IW s klokke var forsvundet, fandt hun tiden inden til, at den gamle klokke fra Aalborg IW kom i brug igen. I anledning af jubilæet havde Charlotte fået indgraveret jubilæumsdag og år i klokken. Et rigtigt godt initiativ. 3. min. v/ Gerda Andersen og Kirsten Jensen. Festlige og utraditionelle 3. min. om livets gang i Nørresundby IW, krydret med munter omtale om og udsagn af tilstedeværende medlemmer. Underholdning: Sopran Charlotte Hjørringgaard uddannet klassisk sanger på Nordjysk Musikkonservatorium og pianist Natasha Kutsko ligeledes uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium samt på musikakademi i Hviderusland leverede på charmerende måde musikunderholdning af høj kvalitet, der spændte bredt fra Sibelius over Franz Lehars Den glade enke til festlige Puccini. Der blev klappet ivrigt af det veludførte og stemningsfulde musikindslag - og vi fik et ekstranummer. Børge Madsen medlem af Nørresundby Rotary fik herefter ordet. Børge Madsen er enkemand efter vores æresmedlem Kisten Rafn Sørensen Kirsten Jensen gav her efter ordet til Karen Larsen: Kadra Yusuf der er flygtning fra Somalia fortalte om, hvordan hun sammen med sin tante var flygtet gennem Somalia og var endt i Danmark, hvorimod tanten kom til Sverige, hvor hun havde en datter boende, men det var ikke muligt for Kadra at følge hende. Kadra kom først til Sandholmlejren og senere til Aalborg, hvor Kadra i dag læser til pædagog, men også underviser på lektiecafeen på Trekanten. Kadra fortalte, om de mange år der gik før hun genså sine forældre og søskende. Et mere udførligt referat af Kadras foredrag, kan læses i Nørresundby IW månedsbrev nr. 8 i 2011/2012. Karen Larsen takkede Kadra for foredraget, som endnu engang havde berørt os dybt. I anledning af klubbens 50 års jubilæum, har vi valgt at hædre en ung mønsterbryder. Til vores IW møde, hvor du holdt omtalte spændende foredrag, kaldte vores præsident Kirsten Midtgaard dig en rigtig mønsterbryder, og det er grunden til, at vi i dag har ønsket at hædre dig med et beløb, en lille hjælp til at rejse hjem til Somalia i sommer for at besøge dine forældre. Distriktspræsident Andrea Welzel fik ordet. Andrea havde tænkt sig at kigge 50 år tilbage hvordan var IW på det tidspunkt, men på grund af tiden valgte Andrea ikke at gøre det, men kunne konstatere, at målsætningen for IW venskab og hjælpsomhed er eviggældende. Andrea Wenzel overrakte starthjælp til de næste 50 år. Vi sang: En kæde af evige bånd - og dagen blev således afsluttet på festligste vis. Kirsten Jensen Nørresundby IW

13 24 25 Den rette Inner Wheel ånd Historien starter egentligt 10 år tilbage, hvor jeg sammen med min mand skulle til selskab med den kongelige familie. Jeg havde fået syet en smuk lang kjole hos en daværende kendt modeskaber, som skulle have at vide hvorhen jeg skulle, således at andre deltagere i festligheden ikke havde fået syet samme model, som jeg skulle optræde i. På daværende tidspunkt brugte jeg store briller. Det gjorde man dengang, og jeg blev lidt pikeret ved at se mig selv med briller og elegant selskabsdress. Jeg var dengang ansat i Danmarks Lungeforening i Vanløse. Tog en beslutning og gik ned til Synoptik på Jernbanealle, og på en halv time fik jeg lært at bruge kontaktlinser. Dette forandrede hele mit liv og ikke mindst min selskabelige oplevelse. I 10 år har jeg nu abonneret på kontaktlinser, og de er blevet en så integreret del af mit liv, at jeg bare tog den sidst leverede æske og puttede 20 x 2 linser i kufferten, da jeg skulle til Convention i Istanbul. Den første dag gik fint, for da havde jeg linserne i hjemmefra. Men den næste morgen, blev jeg ude af mig selv. Kunne intet se, og jeg troede først at det var brusebadets klorholdige vand, der havde ødelagt mine øjne. Det var det slet ikke, for det viste sig, at i stedet for plus styrke på linserne havde jeg fået leveret minus styrke. Jeg kunne stort set intet se. På mit hotel i Istanbul boede også Charlotte Vestergaard Pedersen fra Silkeborg Inner Wheel. Hun tog mig under sine vinger. Først ringede hun til SOS i Danmark, men de kunne intet gøre. Så skaffede Charlotte navnet på en brilleforretning i Istanbul. Sammen med min gode veninde Annie Kastberg forcerede vi tre gaderne i regnvejr og sjap og nåede bemeldte forretning. Det var lidt svært med kommunikationen, samtidig med at optikeren lod forstå, at han havde drukket lidt for meget vin den foregående aften og var træt. Altså satte sig ned i en sofa (og det gjorde vi så også). Det korte og det lange er, at med Charlottes insisteren kom han frem med nogle linser, der dog ikke var af samme fabrikat, som jeg plejer at bruge (det var linser, der skulle bruges flere gange og renses i en medfølgende væske). Men, Charlotte klarede at få bestilt en portion linser af den slags, som var den eneste mulighed. Det var lørdag og det var lige før at det ikke kunne lykkes. Men Charlotte klarede med sin styrke og tålmodighed at få linserne leveret på vort hotel. De leverede linser var ikke så gode som de, jeg vanligvis bruger, og det vanskeliggjorde synet indendørs. Men de var dog bedre end ingenting. Jeg havde været rigtig uheldig, for jeg havde heller ikke medtaget min mobiltelefon. Men også her trådte Charlotte i karakter og ringede til SOS m.m. i DK for at høre, hvordan det forholdt sig med en form for kompensation for tabt evne til at opleve Convention. Yderligere skulle vi på en efterfølgende rundtur i Vesttyrkiet, dygtigt tilrettelagt af Benedicte Overgaard. Vi var 12 personer i alt og havde det herligt med god stemning, masser af mad og drikke og mange spændende oplevelser. Men at jeg overhovedet fik noget ud af både Convention og den efterfølgende rundrejse skyldes Charlotte Vestergaard Pedersen, som jeg aldrig vil glemme. Hun handlede i den rette IW ånd, og det kan vi alle sammen lære noget af. Eva Ingeborg Holskov Frederiksberg IW P.S. På en restaurant nær ved vort hotel i Istanbul mødtes vi med Charlotte og hendes to veninder. Vi var 5 fra Frederiksberg. Og den hyggelige og omhyggelige restauratør benævnte os henholdsvis hans 3 angels og hans 5 angels. Og det var vi så. Think big and big things will happen! Tankevirksomheden alene er dog desværre ikke nok. Der skal være nogen, der er parate til at gøre en ekstra indsats. Vi har i Danmark med relativ få indbyggere lov til at være stolte over, hvad Inner Wheel her i tidens løb har opnået. 2 gange har vi stået for den Internationale Convention, og skal nu holde den for 3. gang i gange har vi haft en verdenspræsident. I grænselandet har danske Inner Wheeler været behjælpelig med at chartre nordtyske Inner Wheel klubber. Alt sammen kræver en stor indsats, og selv om vi alle får mere og mere travlt, er det dejligt at se, når nogen påtager sig noget ekstraordinært. Det behøver ikke at være en klub, et distrikt eller hele Danmark, der står bag et initiativ. I september kommer distrikt 239 i Sverige på en efterårsudflugt til København, hvor de, takket været en Inner Wheelers særdeles gode kontakter til Tivoli, kan se frem til et Tivoli arrangement, de næppe selv havde kunne arrangere. Mit Rørvig træf over 5 år var også i eget regi, så en enkelt person kan også gøre en forskel. Vi skal passe på, vi ikke nedstemmer en god ide, fordi vi ikke selv orker at gøre en ekstra indsats. Vi er et kæmpe netværk. Hvad den ene ikke kan eller vil, tager en anden måske med glæde på sig. Passivitet bringer os ikke videre. Når jeg tænker på de anstrengelser, der bliver gjort med bl.a. extention møder og andre tiltag for ikke alene at tiltrække nye medlemmer, men også at fastholde de eksisterende, undrer det mig, at man samtidig på et noget svagt grundlag beslutter at nedlægge Inner Wheel Nyt i papirform. Reaktionen udeblev da heller ikke. I hvert eneste Inner Wheel Nyt siden bekendtgørelsen har der været protester, først fra enkelt personer, senere fra hele klubber. Selvfølgelig er velgørenhed en væsentlig del af vort arbejde, men den skal ikke overskygge alt andet. Det skal være attråværdigt at være medlem af Inner Wheel, dertil har vi også brug for vor livslinie, der binder hele landet sammen og den hedder nu engang Inner Wheel Nyt. I øjeblikket forsøger jeg at genoplive nordtyskernes ide om et Østersø træf, der binder de distrikter sammen, der støder ud til Østersøen. De forsøgte - desværre uden held - allerede i Rostock i 2008, at få det til at være et tilbagevendende træf, der skulle gå på omgang. Måske er tiden nu moden til et Internationalt Inner Wheel naboskab, under den daværende overskrift: Bridging the Baltic Sea! Alice Waldner, DISO D47

14 26 27 Velkommen til nye medlemmer Distikt 44 Bangsbostrand Tina Hyllen Klæstrup Frederikshavn Gilda Karlsen Hadsund Jette Flou Ellen Margrethe Lund Anne Marie Vestergaard Hjørring Vestre Hanne Christensen Nykøbing Mors Rie Geertsen Randers Vestre Lone Volt Randers Østre Carola Schlütter Rebild Annelies Geerlings Skive Inge-Lise Hussmann Ruth Brøndum Jensen Karin Ulrich Sæby Tine Andersen Marianne Fruensgaard Aabybro Helle Røn Mogensen Aars Ruth Hald Distrikt 45 Brande Gitte Brønnum Brædstrup-Ry Bertha Poulsen Rita Salomonsen Give Elisabeth Scharling Foldø Bodil Bank Nielsen Tove Skovbjerg Holstebro Karen Marie Pedersen Horsens Vitus Bering Karen Hoflund Lemvig Mariann Stokholm Kristensen Inger Nielsen Ulla Vestergaard Ringkjøbing Kirsten Vedberg Nielsen Hilda Pedersen Bodil Holm Poulsen Varde Dorrit Malling Aarhus Vestre Kirsten Thrane Distrikt 46 Assens Ulla Bredahl Hvidkjær Ejby Else Leth Einshøj Skærbæk Irene Nielsen Aabenraa Ellen Kirk Øgendahl Distrikt 47 Frederiksværk Mie Hessner Lene Nilausen Helsingør Mette Als Herlev Birgitte Taxgaard Taastrup Madaline Jane Elkjær Virum Bente Granild Guttenberg Distrikt 48 Dianalund-Stenlille-Pernille Gørlev Haslev Nykøbing Sjælland Ringsted Roskilde Dødsfald Svinninge Vordingborg Storstrømmen Lissy Søby Pedersen Suvileena Tikkanen Monica Norsted Rixen Ingelise Badsted Birgit Palludan Ingelise Damkjær Vibeke Hove Hansen Birthe Rasmussen Helle Høgsgaard Kjær Kristine Kaarde Hartmann Distrikt 44 Skive Else Theill Sørensen Distrikt 45 Brørup-Holsted Inger Thøgersen Brædstrup-Ry Hanne Krøgh Rasmussen Distrikt 46 Rudkøbing Meta Scharling Karen Aarslev Hansen Distrikt 48 Korsør Nor Birgit Friis Madsen Slagelse-Antvorskov Gunver Riber Sorø Hanne Helbo Ring Vigtige datoer oktober 2012 Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand 9. marts 2013 D46 Forårsdistriktsmøde i Ejby IW 9. marts 2013 D47 Forårsdistriktsmøde i Taastrup IW 16. marts 2013 D48 Forårsdistriktsmøde i Sorø IW 30. maj 2013 D46 Træf for kommende klubbestyrelser i Middelfart 8. juni 2013 Distriktskædeoverrækkelse i Ringsted IW 11. juni 2013 Distriktskædeoverrækkelse i Odense IW 22. juni 2013 Nationalkædeoverrækkelse i D 44 i Aars IW

15 ID-nr Vigtige oplysninger Frimærker afleveres til: Hanne Dahl Box 174 Granvænget Svendborg Udenlandske abonnenter: kr. 150,00 Bestilling til: Rådskasserer Birthe Hamann Senest 30. juni Betaling til: Nordea Bank Senest 30. august 2012 IBAN nummer DK BIC-kode (Swift-adresse) NDEAKKK Obs! Alle bankomkostninger skal betales af ordregiveren Returblade sendes til: Medlemsregistret Tove Galmstrup Christensen Engvej Hadsten Næste nummer udkommer december 2012 Sidste frist for manuskripter til: Ansvarshavende redaktør Søndag den 28. oktober 2012

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Distrikt 46 Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 13.30 1. Velkomst v/distriktspræsident Birte Kenrad, Aabenraa Inner Wheel Klub Birte Kenrad bød velkommen til

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Velkomst v/distriktspræsident Annelise von Bülow (AvB), Frederiksberg

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Pkt. 1. Valg af dirigent Vibeke Gamst, Aalborghus IW. Pkt. 2. Valg af referenter Forslag: Distriktssekretær Lisbeth Johansen og klubsekretær/

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere