INSTALLATION - GENEREL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATION - GENEREL"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt. Er der adgang til opdateringsfiler henvises i stedet til vejledningen INSTALLATION-MANUEL. Appendiks indeholder forskellige specifikke, tekniske vejledninger. 1. Login på brugeradministration 2. Hent programmer 3. Databaseinstallation 4. Programinstallation Dataoverførsel Systemmeddelelser APPENDIKS

2 Login på brugeradministration 1. Åbn Internet-siden map.dff-edb.dk/hent_map 2. Angiv login-oplysningerne. Kendes disse ikke, kan de tilsendes de tilmeldte adresser med Internet-linket Klik her for at få tilsendt kodeordet pr. e- mail... eller kontakt DFF-EDB for at få det oplyst. 3. På brugeradministrationssiden kan øverst ajourføres oplysninger og nederst hentes installationsfiler.

3 Hent programmer Database-programmer For hver af understående Internethenvisninger højreklikkes, vælg Gem som... og gem på Skrivebordet: _0_Win32.exe DFF-EDB Ledningsregistrering Åbn en web-browser og gå til adressen Login med Kundenummer og Adgangskode Nederst på siden hentes filerne under punkterne 3 og 4. Når browseren vælger mellem Åben/Kør eller Gem vælges muligheden Gem som; det kan variere browserne imellem hvorledes denne mulighed vises. Gem de to filer på Skrivebord.

4 Databaseinstallation I dette kapitel beskrives installation af databaserne. I understående oversigt angives de nødvendige databaseinstallationer afhængig af placeringen af data til hhv. DFF-EDB Ledningsregistrering og DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem: Forbrugerdatabasens placering: --- Ledningsregistrerings placering Lokalt på arbejdsstationen [c:\...] På et delt drev f.eks. på netværksserver [h:\...] På DFF-EDBs CITRIX-hosting [citrix.dff-edb.dk] Lokalt på arbejdsstationen [c:\...] Firebird-server BDE Firebird-server BDE DFF-EDB Serviceprogram anvender ligeledes Firebird-klienten. På et delt drev f.eks. på en lokal netværksserver [h:\...] Firebird-klient BDE Firebird-server/-klient* BDE På DFF-EDBs CITRIX-hosting [citrix.dff-edb.dk] Firebird-klient BDE Firebird-klient BDE Ingen installation nødvendig

5 Installation af Firebird-server Der henvises til følgende Internet-henvisning:! Opret først sikkerheds- OG fil-kopi af ALLE databaser!! Såfremt der er eksisterende Interbase-tjenester (Interbase eller Firebird 5.1) skal disse først afinstalleres - se denne vejledning. Afslut alle igangværende programmer før installationen påbegyndes. Afhængig af pc'ens operativsystem og diverse sikkerhedsprogrammer, kan der fremkommer forskellige meddelelsesbokse om sikkerhed, manglende udgiver m.v. Dette skal accepteres før installationen kan fortsættes. De viste skærmbilleder kan afvige afhængig af det aktuelle operativsystem. 1. Kør følgende installation på den ønskede destinationsmaskine:» Firebird _0_Win32.exe 2. Vælg knappen Next > 3. PS: Ved installation i Citrix- og Terminal Service-miljøer vælges Classic Server binary. Vælg Super Server binary, vælg knappen Next > og følgende dialogboks fremkommer: 4. Marker feltet Don't create a Start Menu folder, vælg knappen Next > og følgende dialogboks fremkommer: "Install Control Panel Applet?" danner Firebird Manager ikonet under kontrolpanelet. "Copy Firebird client library to <system> directory?" sørger for at FBCLIENT.DLL også placeres under system32-biblioteket, så de er generelt tilgængelige. "Generate client library as GDS32.DLL for legacy app. Support?" danner en GDS32.DLL-fil og placerer den under system32 og sikrer derved bagudkompatibilitet. 5. Udfør test af installationen og fortsæt derefter jf. DFF EDB HelpDesk- Databaseforbindelser...

6 Installation af Firebird-klient Dette vejledningsafsnit er under udarbejdelse. Der henvises til følgende Internet-henvisning:

7 Installation af BDE Dette vejledningsafsnit er under udarbejdelse. Der henvises til følgende Internet-henvisning: 1. Anvendelse og forudsætninger For at DFF-EDB' forskellige programmer kan tilgå databaser, skal den eller de relevante database-forbindelser være installeret på pc'eren. BEMÆRK at database-forbindelserne skal installeres på samtlige arbejdsstationer, der skal kunne afvikle programmerne - det er ikke nok kun at installere database-forbindelserne på serveren. at installation af databaseprogrammer og ændringer i indstillinger herfor kræver at arbejdsstationens den aktuelle bruger har administrator-rettigheder. 1.1 Kontrol for eksisterende BDE-installationer Visse bankprogrammer m.v. kan anvende samme database-forbindelser som visse af DFF-EDB's programmer. Såfremt der i forvejen er installeret en (oftest tidligere) version af database-forbindelsen og en nyere også installeres, kan der opstå konflikter herimellem. Følg følgende procedure for sikker løsning af problemet: I. Sikring afinformationerdet er at foretrække, at de oprindelige installationsfiler til bank-programmet er til rådighed. Kontakt evt. leverandøren for nærmere oplysninger herom. Er det ikke muligt at fremskaffe installationsprogrammet m.v. kan understående punkt i stedet følges. Vælg Start» (Indstillinger)» Kontrolpanel» BDE Administrator» Fanebladet Databases» Punktet Databases. Her findes alias svarende til opsætningen og indstillingerne noteres. II. Afinstaller BDE Vælg Start» (Indstillinger)» Kontrolpanel» Tilføj/Fjern programmer. Udpeg installerede programmer navngivet BDE m.v. Knappen Fjern og accepter eventuelle dialogbokse i afinstallations-processen. III: Fjern evt. BDE-filerMed Windows Stifinder gennemsøges pc'ens c-drev for programfiler, der hedder 'bdeadmin'. Disse kan med al sandsynlighed slettes. IV. Genstart pc'engenstart pc'en så af-installationen er fuldstændig. V. Test at BDE er korrekt af-installeretstart et program, der fordrer at BDE er installeret; f.eks. DFF-EDB's Finans- og Forbrugersystem eller DFF-EDB's tekniske programpakke til ledningsregistrering og hydraulisk/termisk beregning af fjernvarmenet. Begge disse programmer skulle nu fremkomme med fejlmelding, men er dette ikke tilfældet er der stadig en aktiv BDE-indstilling, der skal eftersøges og af-installleres. V. Installer BDEGennemfør installationen af BDE som beskrevet i afsnittene nedenfor. VI. Konfigurer BDESåfremt der er bank-programmer m.v., der også skal anvende BDE, skal disse sandsynligvis konfigureres med de i punkt I sikrede programmer eller oplysninger. 2. Borland Database Engine (BDE) og SQL-forbindelse til Interbase 1.Log in på arbejdsstationen med administratorrettigheder. For netværks-pc'ere skal der logges ind som domænets administrator. 2. Start installations-filen BDE-IB.EXE og en lignende dialogboks fremkommer: 3. Når pc'ens eksisterende opsætning er identificeret, fremkommer følgende dialogboks: 4. Vælg knappen Next > for at fortsætte og en lignende dialogboks fremkommer: 5. Vælg knappen Install for at udføre installationen og en lignende dialogboks fremkommer: 6. Når installationen er succesfuldt gennemført, fremkommer følgende dialogboks: 7. Start igen installationsfilen BDE-IB.EXE og en lignende dialogboks fremkommer: 8. Når arbejdsstationens eksisterende opsætning er identificeret, fremkommer følgende dialogboks: 9. Vælg knappen Next > for at fortsætte og en lignende dialogboks fremkommer: 10. Vælg menupunktet Repair og knappen Next > og en lignende dialogboks fremkommer: 11. Vælg knappen Install for at udføre installationen og en lignende dialogboks fremkommer: 12. Når re-installationen er succesfuldt gennemført, fremkommer følgende dialogboks: 13. På arbejdsstationer i netværk skal stien til informationerne om brugerrettighederne ændres som beskrevet i kapitel DFF EDB HelpDesk: BDE-indstillinger.

8 Programinstallation Dette afsnit er under udarbejdelse. Udfør som her beskrevet:

9 APPENDIKS Appendiks: Opret og indstil genvej til DFF-EDB Ledningsregistrering Appendiks: INI-opsætningsfiler Appendiks: ODBC-dataadgang

10 Appendiks: Opret og indstil genvej til DFF-EDB Ledningsregistrering Denne vejledning finder udelukkende anvendelse ved anvendelse af individuelle projektgenveje - der henvises til vejledningen for projektstyring gennem login-dialogen. I. Opret genvej 1. Højreklik på skrivebordet. 2. Vælg Ny» Genvej. 3. Vælg knappen Gennemse. 4. Find mappen og programfilen M:\MAP\MAP.EXE. 5. Vælg knappen Næste. 6. Vælg knappen Udfør. II. Indstil genvej 1. Højreklik på genvejen. 2. Vælg Egenskaber. 3. Angiv projektmappen i feltet Start i. Programmappen angiver programfilernes placering. Der må ikke rettes heri. Opstartsargumenter kan angives i forlængelse af ovenstående programkald. Projektmappen angiver hvor projektdata er beliggende. Genvejstast Kør: Maksimeret

11 Appendiks: INI-opsætningsfiler Opsætningsfiler Opsætningsfilerne skal placeres i programmappen og disse filer har forskellige placerings- og styringsfunktioner. Filen BDE.INI Denne opsætningsfil har til formål at angive hvor hovedfilen til databasestyringen er placeret. Filen SETTINGS.INI Denne opsætningsfil anvendes bl.a. i forbindelse med login-dialogens projektstyring. Filen har følgende format: [GENERELT] Pakkenr=3 [PROJEKTSTI] \\tsclient\c\dff-edb\map\ledning= c:\dff-edb\map\ledning= c:\lr-data\ledning\= Bemærk at projektstien skal indeholde 'ledning'. Er der i filen angivet udefinerede [afsnit] vil disse ikke blive anvendt, og kan derfor anvendes til kommentarer.

12 ODBC-dataadgang: I. Opret datakilde-profil Denne vejledning er relateret til det angivne produkt og version, men kan muligvis fungere i andre sammenhænge.

13 ODBC-dataadgang: B. Anvend datakilde-profil (I/II)

14 ODBC-dataadgang: B. Anvend datakilde-profil (II/II)