REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard"

Transkript

1 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet af: Tina Skov Blicher Dato for aflevering: 26. marts 2013 Vejleder på opgaven: Thomas Ryttersgaard Censor: Antal anslag: Antal normalsider: 79

2 Indholdsfortegnelse FIGUROVERSIGT... 3 EXECUTIVE SUMMARY INTRODUKTION Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metodevalg og opgavestruktur Kildekritik NUVÆRENDE REGULERING AF LEASING IAS Introduktion til begrebsrammen under IFRS Anvendelsesområde (IAS 17) Klassifikation af leasingkontrakter Finansiel leasing Operationel leasing Sale and leaseback Kritik af IAS Delkonklusion IAS UDKAST TIL STANDARD DER ERSTATTER IAS Anvendelsesområde foreslået ny standard Leasingtager Leasinggiver Vurdering af ny leasingstandard i forhold til problemstillinger i IAS Delkonklusion ANALYSE AF EFFEKTEN VED VEDTAGELSEN AF DEN NYE IAS Anvendelsesområde Leasingtager Leasinggiver Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT

3 Figuroversigt Figur 1: Leasingbiler i procent af nyregistrerede firmabiler. Figur 2: Opgavens struktur Figur 3: Illustration af Sale and Leaseback transaktioner. Figur 4: Oversigt over kritikpunkter i IAS 17 Figur 5: Tidsplan for implementering af ny leasingstandard. Figur 6: Guide til klassifikation af leasingtagers leasingkontrakter Figur 7: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af Single Lease Expense (SLE). Figur 8: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af Interest and Amortization (I&A) Figur 9: Beregningseksempel på Leasingtagers overgang til ny standard ved I&A metoden. Figur 10: Beregningseksempel på leasingtagers overgang til ny standard ved SLE metoden. Figur 11: Guide til klassifikation af leasinggivers leasingkontrakter Figur 12: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af operationel leasing modellen. Figur 13: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af R&R modellen. Figur 14: Oversigt over udvalgte virksomheder med operationelle leasingkontrakter pr Figur 15: Regnskabsmæssige oplysninger omkring leasing fra DSV s årsrapport 2011 Figur 16: Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter SLE metoden. Figur 17: Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter I&A metoden. Figur 18: Følsomhedsberegning - leasingkontraktens længde. Figur 19: Følsomhedsberegning - leasingkontraktens ydelser Figur 20: Afskrivningsprofil ved indregning af leasing aktiv/forpligtigelse. Figur 21: Beregning af Right-Of-Use aktiv Figur 22: DSV s balance vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter. Figur 23: DSV s resultat vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter. Figur 24: Påvirkning på nøgletal ved ny leasing standard Figur 25: Opgørelse af Z-score for 6 udvalgte C20 indeks virksomheder. 3

4 Executive summary For a number of years, leasing has constituted a significant source of financing for many companies in connection with acquisition, as an alternative to more traditional sources of financing. As leasing has become more and more popular, general public focus has increased on the accounting treatment of this type of contracts. In 2010 IASB and FASB released a joint exposure draft regarding a new leasing standard. The purpose of the proposal for a new lease standard was to create uniformity between US GAAP and IFRS and to address concerns of the current standard. Especially the concern and criticism of the current standard, regarding the classification according to which some leases are not recognized in the balance sheet. In the current standard, leases that are classified as finance or operation leases where only finance leases are recognized in the balance sheet. The purpose of this thesis is to examine the implications of the amendments to the accounting leasing standard for leases, as proposed by IASB and FASB. In order to reach a conclusion to this question it is chosen to divide this thesis into three main chapters consisting of, a description of the current lease standard, including a review of the criticism of the standard. An analysis of the proposed standard and an analysis of the impact of the proposed standard, for lessees and lessors. In the first chapter of the thesis several weaknesses of the current lease standard were found. It was found that the current standard is not consistent with the Conceptual Framework of IFRS with regards to the recognition of assets and liabilities in the balance sheet. Also the current standard does not meet the needs of the primary users of financial reporting, since some users adjust the balance sheet to include operational leases. The two very different accounting models for leases according to the classification of leases including possibilities to structure transactions so as to achieve a particular accounting model. Last it was found that the current standard is complex and includes a great extent of subjective judgments to the classifications of lease, which reduces the comparability for users of the financial reporting. Based on the weaknesses found in the current standard, a new standard has been proposed. In the second chapter of this thesis the proposal was analyzed and compared to the current standard. The proposed new standard will apply a Right of use model under which all leases should be recognized in the balance sheet. The thesis determines how liabilities should be calculated by establishing the term, payments and discount rate of the contract, so that the liability reflects the actual conditions of the contract. 4

5 In the third and final chapter of this thesis, the consequences for lessee and lessor, if the proposed new standard is approved, are analyzed. The analysis is performed on six selected Danish companies listed in the C20 index. The analysis shows that particularly transport companies with many and large leases will be affected by an amendment of the leases standard. Interest-bearing debt markedly increases which can also be seen from the related ratios for solvency, gearing and interest-bearing debt/ebitda. Moreover EBITDA of the companies will be affected as the subtotal increases as future lease expenses will be recognized as depreciation and financial expenses instead of ordinary operation costs. The change in EBITDA will have a positive effect on the probability ratios as ROIC. Overall the negative impact on the financial ratios is leading to a greater financial risk in the companies, which in worst case could cause companies failing to meet covenants in leading agreements. For lessor the analysis shows that these will not be affected in the same way as the lessees. But lessors will need to acquire systems and implement business processes which can handle all the elements of lease contracts that should be included in lessee balance sheet. When lessee must recognize the contact in the balance sheet, further information from the lessor is needed. New systems and a change in the business processes will result in increased cost, at last in the first couple of years. Overall the general thesis conclusion is, that a new accounting standard for leases are needed. The inclusion of all leases in the balance sheet will improve the financial statements presentation of the leases. However the proposed new standard, have not yet resolved all the important issues of the current standard or all the issues of the first exposure draft. 5

6 1. Introduktion 1.1 Indledning Leasing er de senere år blevet en væsentlig finansieringskilde for mange virksomheder og stadig flere virksomheder vælger at benytte sig af leasing, når behovet for nye firmabiler, produktionsmaskiner mv. opstår. Dette skyldes, at virksomhederne ved at lease udstyr frem for at købe, opnår en likviditetsmæssig fordel. Leasing handler om at lade virksomhedens penge arbejde dér, hvor de arbejder bedst. Og om at forvandle store anskaffelsessummer til overkommelige månedlige leasingafgifter, som giver virksomheden fuldt overblik over sit Cash flow. Leasingkontrakter kan både være baseret på ren finansiering, men de kan også udstyres med ekstra services som reparation af udstyr, løbende serviceeftersyn, teknologisikring og administration. I perioden har leasing af personbiler inden for erhverv i Danmark været stigende. Dette skyldes specielt beskatningsreglerne omkring firmabiler 1 samt reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift 2. Af nedenstående figur ses den procentvise stigning i leasing af firmabiler kontra køb af firmabiler for den omtalte periode. Figur 1: Leasingbiler i procent af nyregistrerede firmabiler. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leasingbiler i % af nyregistrerede personbiler i erhverv Kilde: Data fra Danmarksstatistik bearbejdet egen tilvirkning. Den øgede interesse for at lease frem for at købe, har gjort den regnskabsmæssige behandling af leasing aktuel. International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB) udsendte i marts 2009 et diskussionsoplæg omkring en ny standard der skal erstatte den gældende IAS 17. I august 2010 udsendte IASB og FASB et udkast til en egentlig standardændring kaldet Exposure Draft 1 Leasingselskaberne (som ejer bilen) kan indregistrere bilen til en lavere pris end den pris en virksomhed vil kunne anskaffe den samme bil til. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for en firmabil der er leaset vil blive lavere end hvis bilen blev købt. 2 Leasingselskaberne har mulighed for at afregne en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften for den periode som leasingperioden dækker. 6

7 ED/2010/09. Efter mange kommentarer, diskussioner og overvejelser er der i foråret 2012 forsat ikke godkendt ændringer til IAS 17. Det seneste er, at der vil blive offentliggjort et revideret udkast i 1. kvartal 2013, hvorefter ændringerne formodes at kunne godkendes med virkning fra Problemformulering Formålet med denne afhandling er, at undersøge og vurderer det udkast der foreligger til en ny international regnskabsstandard vedrørende leasing. Herunder hvorfor man ønsker en ændring og hvad en ændring vil betyde for både de selskaber der benytter sig af leasing samt leasingvirksomhederne. Den gældende regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter har bl.a. været kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med den grundlæggende begrebsramme i forhold til indregning og måling, samt for ikke at afspejle virksomhedens finansielle stilling korrekt. Som udkastet til en ny standard vedrørende leasing er foreslået i dag, vil denne betyde væsentlige ændringer for de virksomheder der underligges denne. Det er derfor relevant at forstå hvad en ny leasingstandard kommer til at betyde for leasingtager og leasinggiver. Den følgende problemformulering vil danne grundlag for resten af afhandlingens opbygning og emnets behandling. Hvad vil en ny leasingstandard betyde for leasingtager og leasinggiver? I afhandlingen vil hovedproblemformuleringen blive besvaret gennem 3 overordnede kapitler. Det første kapitel, hvor der vil blive forstaget en gennemgang af IAS 17 samt en redegørelse af hvilke udfordringer og kritisk der har været af denne. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen blive besvaret: Hvad er de grundlæggende principper i den nuværende standard for leasing, IAS 17? Hvilke kritikpunkter ses der i forbindelse med anvendelsen af IAS 17 og hvilke overvejelser ligger til grund for at foreslå en ny leasing standard? Hvilke dele af den nuværende standard rammer kritikken? 7

8 Det andet kapitel, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af det udkast (inklusiv efterfølgende ændringer) der foreligger til en ny standard. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen blive besvaret: Hvordan skal leasingkontrakter behandles ifølge det fremlagte forslag/oplæg til en ny leasingstandard? Hvad er de væsentligste ændringer i forhold til IAS 17? Er kritikpunkterne vedrørende IAS 17 imødekommet? Giver udkastet til den ny standard anledning til nye problemstillinger? I det tredje kapitel vil der blive analyseret på, hvilke konsekvenser en ny standard, vil have for leasingtager og leasinggiver. I kapitlet vil følgende underspørgsmål til problemformuleringen blive besvaret: Hvem ser umiddelbart ud til, at blive mest påvirket af den foreslåede standard? Giver definitionerne i forslaget til den nye standard, anledning til tvivl ved anvendelsen? Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager? 1) Vil nogle virksomheder/brancher blive hårde ramt af de nye regler end andre? 2) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasingtager i forbindelse den nye standard. 3) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager ud fra en cost/benefit analyse? Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver? 1) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasinggiver i forbindelse den nye standard. 2) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver ud fra en cost/benefit analyse? 1.3 Afgrænsning Afhandlingen afgrænses således, at kun relevante aspekter i henhold til den stillede problemformulering behandles. Afhandlingen afgrænses således: Dataindsamling for afhandlingen er afsluttet den. 1. januar 2013 hvorfor begivenheder efter denne dato ikke vil være behandlet. Afhandlingen udarbejdes imens projektet omkring en ny leasingstandard er under revidering og det er offentliggjort, at der vil komme endnu et udkast inden standarden endeligt godkendes. Det nye udkast forventes i 1. kvartal 2013, hvilket vil sige efter dataindsamlingen til denne afhandling er færdiggjort. I afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i 1. udkast fra 2010 samt efterfølgende tilgængeligt information og forslag til ændringer i form af mødereferater mv. 8

9 SFAS 13 som er den nuværende amerikanske standard (US GAAP) vedrørende leasing inddrages ikke i afhandlingen. Afhandlingen har kun fokus på de internationale regnskabsstandarder og årsregnskabslovens bestemmelser og de danske regnskabsvejledninger inddrages derfor ikke. Der vil i afhandlingen ikke blive inddraget skattemæssige betragtninger. Afhandlingen fokuserer på følgende regnskabsbrugere: Leasingtager, leasinggiver, analytikere/investorer, rådgivere samt långivere. Andre regnskabsbrugere som for eksempel ansatte, leverandører, kunder, offentlige myndigheder med flere vil ikke blive inddraget i denne afhandling. Afgrænsningen er foretaget ud fra hvilke regnskabsbrugere der vil blive mest påvirket af en ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. 1.4 Målgruppe Denne afhandling er primært målrettet imod regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, der finder det relevant at vide, hvorledes den fremtidige leasingstandard forventes at se ud, samt konsekvenserne af denne. Afhandlingen er sekundær tiltænkt, at kunne tjene som inspiration for studerende og andre interesserede. Det forventes, at målgruppen har et grundlæggende kendskab til den internationale regnskabsregulering og er bekendt med relevante fagtermer for at få fuldt udbytte af denne afhandling. 1.5 Metodevalg og opgavestruktur Metodevalg er et vigtigt element i forhold til den sammenhæng, som belyses mellem afhandlingens problemformulering og de enkelte kapitler. Afhandlingen er derfor opbygget således, at problemformuleringens spørgsmål løbende besvares gennem afhandlingen, for til sidst at ende ud i en samlet konklusion. Afhandlingen vil være opbygget efter en deduktiv metode, idet eksisterende teori og viden vil blive brugt til at genererer viden om, hvilke konsekvenser ændringerne til IAS 17 vil få for leasingtager og leasinggiver. Synsvinklen i afhandlingen vil være en deskriptiv vinkel, da problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene tager udgangspunkt i forholdene som de er. Der tages afsæt i regelsæt, bestemmelser og interessenternes opfattelser af forholdene. Der vil samtidig forekomme en mere normativ synsvinkel, hvor der arbejdes ud fra forholdene, som de efter egen opfattelse bør være. Det vil forekomme i vurderinger af ændringsforslagene til den ny leasingstandard samt i den empiriske analyse, hvor seks udvalgte børsnoterede selskabers årsrapporter analyseres. 9

10 Teori Den teori der danner grundlag for afhandlingen, er den gældende internationale regulering for den regnskabsmæssige behandling af leasing, IAS 17. Da IAS 17 er under ændring vil det seneste Exposure Draft fra 2010 samt efterfølgende foreslåede ændringer hertil, danne det teoretiske grundlag i afhandlingen. Empirisk analyse I afhandlingens empiriske analyse vil der blive taget udgangspunkt i udvalgte børsnoterede selskabers finansielle rapportering. Den empiriske analyse har til formål at skabe en forståelse af konsekvenserne ved ændringsforslagene til IAS 17, herunder illustrerer konsekvenserne i form af talopstillinger. Udvælgelsen af selskaber til brug i den empiriske analyse er sket ud fra en række kriterier. Alle selskaber er børsnoterede og aflægger regnskab efter IFRS. Alle selskaber har betydelige operationelle leasing kontrakter Der er udvalgt selskaber fra forskellige brancher, nogle enkelte fra samme branche for at kunne vurderer om tendenserne er sammenfaldende for den enkelte branche. Den anvendte finansielle rapportering er den seneste offentliggjorte, hvorved denne vil bestå af årsrapporter aflagt den pr. 31. december Dataindsamling Dataindsamling kan overordnet opdeles i kvantitative og kvalitative data 3 Kvantitative data repræsenteres ved tal, hvor kvalitative data repræsenteres ved, den resterende data i afhandlingen. Ved analyse af afhandlingens problemstilling vil inddragelsen af finansielle rapporteringer medføre, at der inddrages såvel kvantitative data som kvalitative data. Ud over opdelingen af data efter kvantitative og kvalitative data, kan data også opdeles efter primær og sekundært data, hvorvidt der er tale om primær eller sekundært data afgøres af hvem der har foretaget dataindsamlingen. Der er tale om primære data i de tilfælde hvor den studerende selv forstår indsamlingen og der er tale om sekundære data, hvor denne er indsamlet af andre. Denne afhandling vil hovedsaligt benytte sig af sekundære data i form af IFRS-reguleringen af leasing samt litteratur udarbejdet af andre forfattere, herunder bøger, comment letters og artikler. 3 Kilde: Bogen Den skinbarlige virkelighed s. 150 forfatter Ib Andersen 10

11 Af nedenstående figur ses opgavens struktur: Figur 2: Opgavens struktur Resumé (Engelsk) Kapitel 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Kildekritik Kapitel 2 Beskrivelse af gældende leasingstandard IAS 17 Analyse af udfordringer i IAS 17 Kapitel 3 Udkast til ny leasingstandard Kapitel 4 Analyse af ændringer og konsekvenser ved ny leasingstandard. Leasingtager Leasinggiver Kapitel 5 Konklusion Kapitel 6 Perspektivering Kilde: Egen tilvirkning Afhandlingens kapitel 1 indeholder de indledende og formelle krav, såsom indledning, problemformulering, afgrænsning, målgruppe, metodevalg samt kildekritik. Kapitel 2 er afhandlingens 1. del som indeholder en beskrivelse af hvordan den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i dag behandles under IAS 17 herunder standardens anvendelsesområde, klassifikation af leasingkontrakter, indregning og måling samt præsentation og oplysninger. I kapitlet ses der ligele- 11

12 des nærmere på hvilke kritikpunkter IAS 17 har været genstand for de seneste år, samt hvilke dele af IAS 17 kritikken rammer. Til slut i kapitlet forsøges det, at skabe et overblik over kritikpunkter, der har gjort man ønsker at erstatte IAS 17 og dette videreføres i opgavens 2. del hvor der kigges nærmere på udkastet til en ny standard og på om denne så imødekommer kritikpunkterne. Kapitel 3 er opgavens 2. del og i denne kigges der nærmere på den nye standard. Der vil igennem kapitlet blive kigget på det udkast der foreligger og på forskellene imellem dette og IAS 17. I forbindelse med sammenligningen vil der også blive inddraget nogle af de kommentarer forskellige udvalgte regnskabsbrugere har haft til ændringerne og eventuel kritik som kan påvirke hvordan en endelig standard kan ende med at blive. Problemstillinger der til slut i kapitlet forsat ser ud til at påvirke standarden vil blive medtaget i opgavens konklusion og perspektivering. Kapital 4 - er afhandlingens 3 del, denne del skal på baggrund at viden om IAS 17 og oplægget til en ny standard klarlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer for leasingtager og leasinggiver. Konsekvensanalyse vil blive foretaget ved regneeksempler der skitserer de regnskabsmæssige ændringer for 2 leasingtager og 2 leasinggivere. I analysen vil der også blive inddraget kommentarer fra den valgte virksomheder for at få deres svar på hvad de ser som de største ændringer og konsekvenser ved den nye standard. Kapitel 5 er afhandlingens konklusion, der samler op på problemformuleringen og konkluderer herpå. Kapitel 6 her foretages perspektivering af afhandlingens emne. 1.6 Kildekritik Til brug for afhandlingen er der indhentet materiale, hvor det er nødvendigt at vurderer kilderne med henblik på at fastlægge objektivitet og relevans. Afhandlingens primære kilder omfatter materiale, der omhandler de internationale lovbestemmelser omkring IAS 17. Forfattere af disse materialer stammer fra lovgivere på området. I afhandlingens første kapitel hvor den gældende standard for leasing IAS 17 gennemgås er der taget udgangspunkt i lovgivningen hvorfor brug af denne kilde ikke behøver yderligere vurdering. Til brug for vurdering af IAS 17 og de kritikpunkter der kan knyttes til denne, samt analysen af udkastet til den ny leasingstandard, er der taget udgangspunkt i IASBs Discussion Paper og Exposure Draft 2010, samt efterfølgende foreslåede ændringer på IASBs møder. Ligeledes er der i analyse inddraget kommentarbreve til Exposure Draft 2010, der er indsendt af revisorer, leasingtager, leasinggiver mv. repræsenterer samlet et bredt syn på den foreslåede standard. 12

13 I afhandlingen er der udvalgt et mindre antal kommentarbrevene til brug for analyse af den foreslåede standard. For at sikre, at de udvalgte kommentarbreve repræsenterer de brede synspunkt er der udvalgt kommentarbreve der repræsenterer forskellige regnskabsbrugere, rådgivere, leasingtager og leasinggiver. I afhandlingens empiriske analyse anvendes der data fra offentliggjorte årsrapporter. Data fra disse vurderes pålidelige idet en uafhængig revisor har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger med relevans for formålet i denne afhandling. Der kan i analysen forekomme væsentlige usikkerheder i forhold til bedømmelsen af de enkelte virksomheders leasingkontrakter. Årsagen til denne usikkerhed er, at der ikke har været direkte adgang til de indgåede leasingkontrakter, men kun generelle data oplyst i virksomhedernes årsrapporter. Sekundære kilder i form af fx statistisk materiale er brugt hvor det er relevant, materialet er hentet fra bl.a. Danmarks statistik, det vurderes, at det statistiske materiale er korrekt da det er hentet fra troværdige udbydere. Tertiære kilder i opgaven er artikler samt internetinformation som er hentet fra diverse ind- og udenlandske nyhedskilder og disse er hver især vurderet i forhold til indhold og rigtighed før de er brugt i opgaven. Der er gennem opgaven forsøgt at inddrage flest mulige holdninger og synsvinkler på de enkelte områder, således at analyserne bygger på det bredest mulige fundament. 2. Nuværende regulering af leasing IAS 17 Dette kapitel har til formål at beskrive den nuværende internationale regulering af leasingkontrakter. Kapitlet vil indledningsvist beskrive begrebsrammen under IFRS. Dernæst vil kapitlet beskrive den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i form af IAS 17. IAS 17 foreskriver regnskabspraksis og oplysninger der gælder for både leasingtager og leasinggiver. IAS 17 blev genudgivet i december 2003 og er gældende for regnskabsår som er begyndt den 1.januar 2005 eller derefter. IFRS bestemmelserne skal anvendes af alle børsnoterede virksomheder i EU/EØS ved aflæggelse af regnskaber. Danmark er i form af deres medlemskab i EU også tilsluttet IFRS forordningen og alle danske børsnoterede selskaber skal derfor aflægge deres koncernregnskaber efter IFRS. Såfremt det børsnoterede selskab ikke er en koncern kan selskabet vælge imellem, at anvende årsregnskabsloven eller IFRS på modervirksom- 13

14 hedens årsregnskab. Øvrige selskaber end børsnoterede selskaber kan frivilligt vælge at udarbejde årsregnskabet og koncernregnskab efter IFRS Introduktion til begrebsrammen under IFRS De internationale regnskabsstandarder er indført for at skabe en ensartethed ved regnskabsaflæggelsen, hvilket er sket for, at sikre investorbeskyttelsen og for at øge gennemsigtigheden på tværs af markeder og landegrænser. De internationale standarder opdateres løbende for at sikre at disse følger med udviklingen og konstant bidrager til at forbedre den information investorer har brug for. De grundlæggende regler om udarbejdelse af finansielle rapporteringer findes i den af IASB udarbejdede begrebsramme kaldet Framework 5. Formålet med begrebsrammen er at angive retningslinjer, som eksisterende standarder og nye standarder skal følge. Begrebsrammen er ikke som sådan en del af de internationale regnskabsstandarder, men skal derimod bruges som en vejledning for IASB og andre regnskabsudstedere, regnskabsaflæggere, revisorer og regnskabsbrugere til at fastlægge de begreber, der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af den eksterne finansielle rapportering. Det er essentielt at få en forståelse for begrebsrammen, for at kunne redegøre for om den nuværende og fremtidige regulering af leasingkontrakter er i overensstemmelse hermed. Formålet med finansiel rapportering er ifølge begrebsrammen, at give finansiel information til de primære regnskabsbrugere, som kan bidrage til regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger 6. Der er mange forskellige regnskabsbrugere af den finansielle rapportering, som hver især har deres behov. Disse er for eksempel investorer, långivere, myndigheder og medarbejdere. Man har valgt at definere de primære regnskabsbrugere i begrebsrammen, for at den finansielle rapportering i størst muligt omfang tilgodeser disse og deres behov. De primære regnskabsbrugere defineres som eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer 7. IASB har bevist valgt disse som de primære regnskabsbrugere, da det er disse, der har det mest kritiske behov for information i den finansielle rapportering. Samtidig er der mange af disse brugere, som ikke har mulighed for at skaffe finansiel information andre steder end via den finansielle rapportering. IASB mener desuden, at det er sandsynligt, at den information, der tilgodeser de primære regnskabsbrugeres behov også tilgodeser andre regnskabsbrugere. Man tager altså større hensyn til kapitalmarkedet end til myndighederne og ledelsen i virksomhederne 8. 4 IAS forordningen bestemmelser vedtaget af EU's ministerråd den 5. juni Conceptual Framework, OB2 7 Conceptual Framework, OB5 8 Conceptual Framework, Part B Basis for conclusions, BC

15 Begrebsrammen definerer nogle kvalitative egenskaber, som informationen i den finansielle rapportering skal opfylde for, at informationen har størst mulig nytte for regnskabsbrugerne til at kunne træffe beslutninger om den regnskabsaflæggende virksomhed. De kvalitative egenskaber er opdelt i fundamentale kvalitative egenskaber og supplerende kvalitative egenskaber Fundamentale kvalitative egenskaber Begrebsrammen identificerer to fundamentale kvalitative karakteristika: 1) Relevans 2) Troværdig repræsentation Hvis disse to fundamentale karakteristika ikke er opfyldt for den finansielle rapportering, vil informationen fra den regnskabsaflæggende virksomhed ikke være nyttig for regnskabsbrugerne 10. Ad 1) Ved relevant information forstås, at informationen er i stand til at gøre en forskel for brugerens økonomiske beslutninger. Om regnskabsbrugerne udnytter denne mulighed eller benytter andre informationskilder er den enkeltes valg. Relevans forudsætter ikke, at det kan påvises at informationen anvendes. Relevant information er kendetegnet ved enten at have en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele. Finansiel information har prognoseværdi, hvis den kan anvendes af regnskabsbrugerne, som et input til at forudsige fremtidige resultater. Finansiel information har bekræftelsesværdi, hvis den gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller ændre dem pga. ny information som er til rådighed. Begrebsrammen definerer information som væsentlig, hvis udeladelse af informationen eller fejl i informationen kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Væsentlig information afhænger altså af virksomheden og de primære regnskabsbrugere. Ad 2) Ud over relevans skal finansiel information også være troværdigt repræsenteret. Begrebsrammen accepterer ikke syntaktiske poster i balancen. Posterne skal have et modstykke i økonomiske fænomener, som findes i virkeligheden uafhængig af balancen. De økonomiske fænomener består af økonomiske ressourcer (aktiver), fordringer i ressourcer (forpligtigelser og egenkapital) samt transaktioner og andre omstændigheder, som 9 Conceptual Framework, kapitel 3, QC Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 202 forfatter Jens O. Elling. 15

16 medfører ændringer i de økonomiske ressourcer og fordringer. For at være troværdig repræsenteret må den finansielle information være fuldstændig, neutral og fejlfri 11. Fuldstændighed betyder, at den finansielle rapportering omfatter al nødvendig information for at regnskabsbrugerne kan forstå det økonomiske fænomen, som skildres, inklusiv alle nødvendige beskrivelser og forklaringer. Da den finansielle rapportering ikke kan omfatte alt, er fuldstændighed et relativt begreb 12. Neutralitet sigter på, at regnskabsinformationen ikke må tilstræbe at føre til et farvet resultat eller fremme særlig adfærd hos regnskabsbrugeren 13. Fejlfri er en kvalitativ egenskab, fordi al økonomisk aktivitet foregår under usikkerhed. Måling af de økonomiske konsekvenser er derfor præget af skøn. Det vigtigste er, at den finansielle rapportering ikke indeholder fejl eller undladelser og at processen for at udarbejde den finansielle rapportering er valgt for at sikre en fejlfri rapportering Supplerende kvalitative egenskaber Begrebsrammen definerer fire supplerende kvalitative egenskaber, som forstærker brugbarheden af den finansielle rapportering. Disse fire egenskaber er: 1) Sammenlignelighed 2) Verificerbarhed 3) Rettidighed/aktualitet 4) Forståelighed. De fire egenskaber kan ikke stå alene, de kan alene understøtte de fundamentale kvalitative egenskaber 15. Ad 1) Sammenlignelighed forstærker den finansielle rapporterings beslutningsnytte. Oplysninger omkring en regnskabsaflæggende virksomhed er mere nyttig, hvis den finansielle rapportering kan sammenlignes med andre virksomheder eller med andre perioder. Sammenlignelighed er ikke synonym med Konsistens. Ved konsistens forstås, at der anvendes samme indregning og måling fra periode til periode. Konsistens er ikke med til 11 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 203 forfatter Jens O. Elling. 12 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 13 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 14 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 15 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 205 forfatter Jens O. Elling. 16

17 at sikre en bedre sammenlignelighed, så man kan sige sammenlignelighed først er tilstede når informationen er Konsistent 16. Ad 2) Verificerbarhed er en uddybende, men ikke nødvendig egenskab for at opnå en troværdig repræsentation. Verificerbarhed er med til at sikre, at informationen i den finansielle rapportering understøtter et retvisende billede. Verifikationen kan være direkte eller indirekte. Ved direkte verifikation verificeres et konkret beløb i den finansielle rapportering ved en direkte observation. Ved indirekte verifikation verificeres beløb ved kontrol af inputfaktorer, eller ved at efterregne outputfaktorer på grundlag af samme metode 17 Ad 3) Rettidighed/aktualitet er et indlysende krav, da uaktuel information er ubrugelig. Rettidighed/aktualitet vil sige, at have information til rådighed, så den kan have indflydelse på regnskabsbrugerens beslutninger. Rettidighed/aktualitet er et relativt begreb. Ønsker en regnskabsbruger fx at udarbejde en trendanalyse, vil informationerne fra tidligere årsregnskaber forsat være aktuelle. Ad 4) Ved forståelighed forstås det, at der er en kvalitet ved informationen, der gør regnskabsbrugeren i stand til at forstå indholdet. Den finansielle rapportering skal være i stand til at få brugere, der har kendskab til virksomhedsøkonomi og finansiel rapportering, til at forstå informationerne. Ved at klassificere, karakterisere og præsentere den finansielle information klart og konsistent gøres informationen forståelig Elementer i den finansielle rapportering Kapitel 4, som er den sidste del af begrebsrammen omfatter definitioner for den finansielle rapporterings elementer samt indregning og måling af disse. I forbindelse med gennemgangen af IAS 17 bliver det relevante i forbindelse med begrebsrammen, at vurderer om den nuværende regulering opfylder disse definitioner og om forslaget til en ny leasing standard 19 i større grad bidrager til opfyldelse heraf. Det er definitionerne for aktiver og forpligtigelser der er væsentlige i denne vurdering, hvorfor definitioner af indtægter og omkostninger ikke er medtaget i denne afhandling. 16 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side forfatter Jens O. Elling. 17 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 206 forfatter Jens O. Elling. 18 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 207 forfatter Jens O. Elling 19 Exposure Draft fra 2010 samt efterfølgende ændringer frem mod det forventede 2. udkast. 17

18 Aktiver Aktiver defineres i begrebsrammen som en ressource virksomheden kontrollerer som et resultat af tidligere begivenheder, og hvoraf fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. Aktiver skal indregnes på balancen, når det vurderes sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og når aktivet har en værdi, som kan måles pålideligt 20. Forpligtigelser Forpligtigelser defineres i begrebsrammen som en aktuel forpligtigelse for virksomheden, der stammer fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens fremtidige økonomiske ressourcer. Forpligtigelser skal på balancen, når det vurderes sandsynligt at der vil komme et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtigelsen kan måles pålideligt Anvendelsesområde (IAS 17) En leasingkontrakt defineres som En kontrakt, der overdrager brugsretten af et aktiv for en given periode mod en given betaling 22 Kontrakter, hvor betalingen for brugen af aktivet udelukkende afhænger af den faktiske brug, defineres ikke som en leasingkontrakt og er dermed heller ikke omfattet af IAS 17. Kontrakter hvor betalingen er en kombination af betaling for at stille aktivet til rådighed og betaling for den faktiske brug er derimod en leasingkontrakt. Et eksempel på denne kombination, kunne være en virksomhed der lejer en kopimaskine og betaler for hver kopi. Dette vil blive anset som en leasingkontrakt og IAS 17 vil finde anvendelse. IAS 17 finder anvendelse på alle leasingkontrakter med undtagelse af følgende: Leasingkontrakter vedrørende efterforskning og udvinding af olier, naturgas og lignede ikkegendannelige forekomster. Leasingkontrakter vedrørende licensaftaler omfattende for eksempel film, patenter og copyrightrettigheder. Herudover finder IAS 17 ikke anvendelse som målegrundlag på følgende aktiver: Investeringsejendomme hos leasingtager, hvis ejendomme leases i henhold til finansielle leasingkontrakter. (Behandles under IAS 40). Investeringsejendomme hos leasinggiver, hvis ejendomme leases ud i henhold til operationelle leasingkontrakter (Behandles under IAS 40). 20 Kilde: Conceptual Framework, 4,4 (a) og Kilde: Conceptual Framework, Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s

19 Biologiske aktiver hos leasingtager, hvis aktiverne leases i henhold til finansielle leasingkontrakter (Behandles under IAS 41) Biologiske aktiver hos leasinggiver, hvis aktiverne leases ud i henhold til operationelle leasingkontrakter (Behandles under IAS 41). Undtagelser fra anvendelse af målegrundlag i IAS 17, indebærer at standarden benyttes til at afgøre klassifikationen af leasingaktivet hvorefter en anden standard anvendes til at afgøre den regnskabsmæssige behandling IFRIC 4 IFRIC 4 er et fortolkningsbilag som giver yderligere vejledning om, hvordan det afgøres om en aftale er omfattet af IAS 17. IFRIC 4 er udarbejdet med det formål at analysere og identificerer leasingelementer i kontrakter som ikke juridisk anses for leasingkontrakter. Vurderingen afhænger ifølge IFRIC 4 pkt. 6 af følgende: Kontrakten skal omhandle specifikke aktiver Kontrakten skal omfatte brugsretten for en bestemt periode. Køber betaler for den periode, hvor aktiverne er stillet til rådighed, og ikke i forhold til den konkrete brug heraf. Formålet med IFRIC 4 er at afgrænse kontrakter der omfatter brugsretten til specifikke aktiver, omfattet af IAS 17, fra serviceaftaler. 2.3 Klassifikation af leasingkontrakter Ifølge IAS 17 klassificeres leasingkontrakter imellem finansiel leasing og operationel leasing. Finansiel leasing er overordnet de kontrakter hvor leasingtager, har alle risici og fordele forbundet med aktivet. Operationel leasing er alle øvrige kontrakter. Klassifikationen af en leasingkontrakt foretages på indgåelsestidspunktet. Klassifikation af om en leasingkontrakt skal behandles som en finansiel eller operationel kontrakt skal ske på indgåelsestidspunktet. Dette tidspunkt kan være anderledes end tidspunktet for leasingkontraktens begyndelse, da levering af aktivet nemt kan foregå senere end ved underskrift af aftalen. Ulempen ved, at IAS 17 forskriver, at det er indgåelsestidspunktet der anvendes, er at dagsværdien kan ændre sig fra dette tidspunkt og til leveringsdagen. Stiger dagsværdien for eksempel i perioden frem til aftalens begyndelse, kunne det betyde at nutidsværdien af leasingydelserne ikke længere ville udgøre den væsentlige del af aktivets dagsværdi såle- 19

20 des, at dette ville have ændret klassifikationen og ligeledes såfremt værdien faldt. Princippet om tidspunkt for klassifikation i IAS 17 har også den konsekvens, at klassifikationen af en leasingkontrakt ikke skal revurderes i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Ved vurderingen af om en leasingkontrakt skal klassificeres som finansiel eller operationel opstiller IAS 17 en række aftaleforhold som indikerer om risici og fordele er overført til leasingtager. Hvorvidt alle eller stort set alle fordele og risici er overført er en helhedsvurdering af kontrakten. En leasingkontrakt anses som hovedregel som en finansiel leasingkontrakt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt jf. IAS : Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager ved leasingperiodens slutning. Leasingtager, har en option til at købe det leasede aktiv ved leasingkontraktens ophør til en pris, der må forventes at ligge væsentligt under markedsprisen. Minimumsleasingperioden løber over en væsentlig del af den forventede økonomiske levetid for aktivet. Nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne svare i al væsentlighed til aktivets dagsværdi. Leasingkontrakten omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, således at andre ikke vil kunne benytte aktivet uden væsentlige ændringer. Ud over ovenstående primære kriterier indeholder IAS 17 også nogle hjælpekriterier, som enkeltvis eller samlet kan indikerer at der er tale om en finansiel leasingkontrakt. Disse hjælpekriterier er følgende 24 : Leasingkontrakten er uopsigelig, men lejer bærer tabet ved en førtidig opsigelse. Lejer bærer risikoen/gevinstmuligheden på restværdien ved leasingperiodens ophør. Lejer har mulighed for at forlænge leasingkontrakten til en leje, der er væsentlig under markedslejen. De overstående indikatorer kan ikke stå alene. Det altafgørende er, at der afslutningsvist foretages en samlet vurdering af leasingkontraktens reelle indhold. I forbindelse med denne vurdering er det nødvendigt at kende de forretningsmæssige årsager der har ligget til grund for indgåelsen af kontrakten. Afgørelsen af om en leasingkontrakt er finansiel eller operationel har betydning for hvordan denne indregnes i virksomhedens regnskab. 2.4 Finansiel leasing Finansiel leasing anses regnskabsmæssigt som om virksomheden har købt et aktiv og finansieret dette med et lån og skal behandles herefter i både leasinggiver og leasingtagers årsrapport. 23 Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary 2 Executive Summary Trine Bundgaard Titelblad Dette speciale er udarbejdet som led i gennemførelsen af cand.merc.aud. på. Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet eksternt regnskab ud fra en selvvalgt

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab?

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab? Kandidatafhandling cand.merc.aud studiet Copenhagen Business School 2012/13 Institut for Regnskab og Revision Leasing / Leases hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Erhvervsøkonomisk institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Daniel Gaye Anette Højberg Nielsen Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Aarhus Universitet,

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard SØREN GJERSTRUP PEDERSEN MICHAEL KOFOD LIND VEJLEDER: PEER BRUSGAARD ANTAL ANSLAG: 171.251 ANTAL NORMALSIDER: 75,3 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HD(R) HOVEDOPGAVE

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Erhvervsøkonomisk institut HD(R) afhandling Forfatter: Troels Rømer Andersen TR86577

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

1 Executive summary 1.1 Introduction

1 Executive summary 1.1 Introduction Forord Denne afhandling udgør det afsluttende projekt på HD-R-studiet og er samtidig udarbejdet som et led i den afsluttende del på HD. 2 del i Regnskab og Økonomistyring på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Antal anslag: 208.220 Ny leasingstandard - Mon 3. gang er lykkens gang?

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Leasing. -Ny leasingstandard er lige på trapperne! HD Afhandling 2. del HD studiet i Regnskab og økonomistyring Aarhus Universitet

Leasing. -Ny leasingstandard er lige på trapperne! HD Afhandling 2. del HD studiet i Regnskab og økonomistyring Aarhus Universitet Leasing -Ny leasingstandard er lige på trapperne! HD Afhandling 2. del HD studiet i Regnskab og økonomistyring Aarhus Universitet Table of Contents 0. Executive summary... 4 1. Indledning... 6 2. Problemformulering...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling, april 2008 Regnskabsmæssig behandling af leasing - en vurdering af hensigtsmæssigheden i de nuværende regler og de fremsatte ændringsforslag Udarbejdet

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing

Den regnskabsmæssige behandling af leasing HD Regnskab Afhandling april 2011 Den regnskabsmæssige behandling af leasing Aarhus Universitet Uarbejdet af: Handels- og IngeniørHøjskolen Annesophie Goul-Bansmann Vejleder: Peter Berg Studie nr. 70208

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere