REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard"

Transkript

1 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet af: Tina Skov Blicher Dato for aflevering: 26. marts 2013 Vejleder på opgaven: Thomas Ryttersgaard Censor: Antal anslag: Antal normalsider: 79

2 Indholdsfortegnelse FIGUROVERSIGT... 3 EXECUTIVE SUMMARY INTRODUKTION Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metodevalg og opgavestruktur Kildekritik NUVÆRENDE REGULERING AF LEASING IAS Introduktion til begrebsrammen under IFRS Anvendelsesområde (IAS 17) Klassifikation af leasingkontrakter Finansiel leasing Operationel leasing Sale and leaseback Kritik af IAS Delkonklusion IAS UDKAST TIL STANDARD DER ERSTATTER IAS Anvendelsesområde foreslået ny standard Leasingtager Leasinggiver Vurdering af ny leasingstandard i forhold til problemstillinger i IAS Delkonklusion ANALYSE AF EFFEKTEN VED VEDTAGELSEN AF DEN NYE IAS Anvendelsesområde Leasingtager Leasinggiver Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT

3 Figuroversigt Figur 1: Leasingbiler i procent af nyregistrerede firmabiler. Figur 2: Opgavens struktur Figur 3: Illustration af Sale and Leaseback transaktioner. Figur 4: Oversigt over kritikpunkter i IAS 17 Figur 5: Tidsplan for implementering af ny leasingstandard. Figur 6: Guide til klassifikation af leasingtagers leasingkontrakter Figur 7: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af Single Lease Expense (SLE). Figur 8: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af Interest and Amortization (I&A) Figur 9: Beregningseksempel på Leasingtagers overgang til ny standard ved I&A metoden. Figur 10: Beregningseksempel på leasingtagers overgang til ny standard ved SLE metoden. Figur 11: Guide til klassifikation af leasinggivers leasingkontrakter Figur 12: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af operationel leasing modellen. Figur 13: Eksempel på den regnskabsmæssige behandling ved brug af R&R modellen. Figur 14: Oversigt over udvalgte virksomheder med operationelle leasingkontrakter pr Figur 15: Regnskabsmæssige oplysninger omkring leasing fra DSV s årsrapport 2011 Figur 16: Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter SLE metoden. Figur 17: Nutidsværdien på operationelle leasingkontrakter efter I&A metoden. Figur 18: Følsomhedsberegning - leasingkontraktens længde. Figur 19: Følsomhedsberegning - leasingkontraktens ydelser Figur 20: Afskrivningsprofil ved indregning af leasing aktiv/forpligtigelse. Figur 21: Beregning af Right-Of-Use aktiv Figur 22: DSV s balance vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter. Figur 23: DSV s resultat vil se således ud efter korrektioner vedrørende operationelle leasingkontrakter. Figur 24: Påvirkning på nøgletal ved ny leasing standard Figur 25: Opgørelse af Z-score for 6 udvalgte C20 indeks virksomheder. 3

4 Executive summary For a number of years, leasing has constituted a significant source of financing for many companies in connection with acquisition, as an alternative to more traditional sources of financing. As leasing has become more and more popular, general public focus has increased on the accounting treatment of this type of contracts. In 2010 IASB and FASB released a joint exposure draft regarding a new leasing standard. The purpose of the proposal for a new lease standard was to create uniformity between US GAAP and IFRS and to address concerns of the current standard. Especially the concern and criticism of the current standard, regarding the classification according to which some leases are not recognized in the balance sheet. In the current standard, leases that are classified as finance or operation leases where only finance leases are recognized in the balance sheet. The purpose of this thesis is to examine the implications of the amendments to the accounting leasing standard for leases, as proposed by IASB and FASB. In order to reach a conclusion to this question it is chosen to divide this thesis into three main chapters consisting of, a description of the current lease standard, including a review of the criticism of the standard. An analysis of the proposed standard and an analysis of the impact of the proposed standard, for lessees and lessors. In the first chapter of the thesis several weaknesses of the current lease standard were found. It was found that the current standard is not consistent with the Conceptual Framework of IFRS with regards to the recognition of assets and liabilities in the balance sheet. Also the current standard does not meet the needs of the primary users of financial reporting, since some users adjust the balance sheet to include operational leases. The two very different accounting models for leases according to the classification of leases including possibilities to structure transactions so as to achieve a particular accounting model. Last it was found that the current standard is complex and includes a great extent of subjective judgments to the classifications of lease, which reduces the comparability for users of the financial reporting. Based on the weaknesses found in the current standard, a new standard has been proposed. In the second chapter of this thesis the proposal was analyzed and compared to the current standard. The proposed new standard will apply a Right of use model under which all leases should be recognized in the balance sheet. The thesis determines how liabilities should be calculated by establishing the term, payments and discount rate of the contract, so that the liability reflects the actual conditions of the contract. 4

5 In the third and final chapter of this thesis, the consequences for lessee and lessor, if the proposed new standard is approved, are analyzed. The analysis is performed on six selected Danish companies listed in the C20 index. The analysis shows that particularly transport companies with many and large leases will be affected by an amendment of the leases standard. Interest-bearing debt markedly increases which can also be seen from the related ratios for solvency, gearing and interest-bearing debt/ebitda. Moreover EBITDA of the companies will be affected as the subtotal increases as future lease expenses will be recognized as depreciation and financial expenses instead of ordinary operation costs. The change in EBITDA will have a positive effect on the probability ratios as ROIC. Overall the negative impact on the financial ratios is leading to a greater financial risk in the companies, which in worst case could cause companies failing to meet covenants in leading agreements. For lessor the analysis shows that these will not be affected in the same way as the lessees. But lessors will need to acquire systems and implement business processes which can handle all the elements of lease contracts that should be included in lessee balance sheet. When lessee must recognize the contact in the balance sheet, further information from the lessor is needed. New systems and a change in the business processes will result in increased cost, at last in the first couple of years. Overall the general thesis conclusion is, that a new accounting standard for leases are needed. The inclusion of all leases in the balance sheet will improve the financial statements presentation of the leases. However the proposed new standard, have not yet resolved all the important issues of the current standard or all the issues of the first exposure draft. 5

6 1. Introduktion 1.1 Indledning Leasing er de senere år blevet en væsentlig finansieringskilde for mange virksomheder og stadig flere virksomheder vælger at benytte sig af leasing, når behovet for nye firmabiler, produktionsmaskiner mv. opstår. Dette skyldes, at virksomhederne ved at lease udstyr frem for at købe, opnår en likviditetsmæssig fordel. Leasing handler om at lade virksomhedens penge arbejde dér, hvor de arbejder bedst. Og om at forvandle store anskaffelsessummer til overkommelige månedlige leasingafgifter, som giver virksomheden fuldt overblik over sit Cash flow. Leasingkontrakter kan både være baseret på ren finansiering, men de kan også udstyres med ekstra services som reparation af udstyr, løbende serviceeftersyn, teknologisikring og administration. I perioden har leasing af personbiler inden for erhverv i Danmark været stigende. Dette skyldes specielt beskatningsreglerne omkring firmabiler 1 samt reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift 2. Af nedenstående figur ses den procentvise stigning i leasing af firmabiler kontra køb af firmabiler for den omtalte periode. Figur 1: Leasingbiler i procent af nyregistrerede firmabiler. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leasingbiler i % af nyregistrerede personbiler i erhverv Kilde: Data fra Danmarksstatistik bearbejdet egen tilvirkning. Den øgede interesse for at lease frem for at købe, har gjort den regnskabsmæssige behandling af leasing aktuel. International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB) udsendte i marts 2009 et diskussionsoplæg omkring en ny standard der skal erstatte den gældende IAS 17. I august 2010 udsendte IASB og FASB et udkast til en egentlig standardændring kaldet Exposure Draft 1 Leasingselskaberne (som ejer bilen) kan indregistrere bilen til en lavere pris end den pris en virksomhed vil kunne anskaffe den samme bil til. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for en firmabil der er leaset vil blive lavere end hvis bilen blev købt. 2 Leasingselskaberne har mulighed for at afregne en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften for den periode som leasingperioden dækker. 6

7 ED/2010/09. Efter mange kommentarer, diskussioner og overvejelser er der i foråret 2012 forsat ikke godkendt ændringer til IAS 17. Det seneste er, at der vil blive offentliggjort et revideret udkast i 1. kvartal 2013, hvorefter ændringerne formodes at kunne godkendes med virkning fra Problemformulering Formålet med denne afhandling er, at undersøge og vurderer det udkast der foreligger til en ny international regnskabsstandard vedrørende leasing. Herunder hvorfor man ønsker en ændring og hvad en ændring vil betyde for både de selskaber der benytter sig af leasing samt leasingvirksomhederne. Den gældende regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter har bl.a. været kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med den grundlæggende begrebsramme i forhold til indregning og måling, samt for ikke at afspejle virksomhedens finansielle stilling korrekt. Som udkastet til en ny standard vedrørende leasing er foreslået i dag, vil denne betyde væsentlige ændringer for de virksomheder der underligges denne. Det er derfor relevant at forstå hvad en ny leasingstandard kommer til at betyde for leasingtager og leasinggiver. Den følgende problemformulering vil danne grundlag for resten af afhandlingens opbygning og emnets behandling. Hvad vil en ny leasingstandard betyde for leasingtager og leasinggiver? I afhandlingen vil hovedproblemformuleringen blive besvaret gennem 3 overordnede kapitler. Det første kapitel, hvor der vil blive forstaget en gennemgang af IAS 17 samt en redegørelse af hvilke udfordringer og kritisk der har været af denne. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen blive besvaret: Hvad er de grundlæggende principper i den nuværende standard for leasing, IAS 17? Hvilke kritikpunkter ses der i forbindelse med anvendelsen af IAS 17 og hvilke overvejelser ligger til grund for at foreslå en ny leasing standard? Hvilke dele af den nuværende standard rammer kritikken? 7

8 Det andet kapitel, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af det udkast (inklusiv efterfølgende ændringer) der foreligger til en ny standard. I kapitlet vil følgende underspørgsmål fra problemformuleringen blive besvaret: Hvordan skal leasingkontrakter behandles ifølge det fremlagte forslag/oplæg til en ny leasingstandard? Hvad er de væsentligste ændringer i forhold til IAS 17? Er kritikpunkterne vedrørende IAS 17 imødekommet? Giver udkastet til den ny standard anledning til nye problemstillinger? I det tredje kapitel vil der blive analyseret på, hvilke konsekvenser en ny standard, vil have for leasingtager og leasinggiver. I kapitlet vil følgende underspørgsmål til problemformuleringen blive besvaret: Hvem ser umiddelbart ud til, at blive mest påvirket af den foreslåede standard? Giver definitionerne i forslaget til den nye standard, anledning til tvivl ved anvendelsen? Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager? 1) Vil nogle virksomheder/brancher blive hårde ramt af de nye regler end andre? 2) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasingtager i forbindelse den nye standard. 3) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasingtager ud fra en cost/benefit analyse? Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver? 1) Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser for leasinggiver i forbindelse den nye standard. 2) Hvordan vil de foreslåede ændringer påvirke leasinggiver ud fra en cost/benefit analyse? 1.3 Afgrænsning Afhandlingen afgrænses således, at kun relevante aspekter i henhold til den stillede problemformulering behandles. Afhandlingen afgrænses således: Dataindsamling for afhandlingen er afsluttet den. 1. januar 2013 hvorfor begivenheder efter denne dato ikke vil være behandlet. Afhandlingen udarbejdes imens projektet omkring en ny leasingstandard er under revidering og det er offentliggjort, at der vil komme endnu et udkast inden standarden endeligt godkendes. Det nye udkast forventes i 1. kvartal 2013, hvilket vil sige efter dataindsamlingen til denne afhandling er færdiggjort. I afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i 1. udkast fra 2010 samt efterfølgende tilgængeligt information og forslag til ændringer i form af mødereferater mv. 8

9 SFAS 13 som er den nuværende amerikanske standard (US GAAP) vedrørende leasing inddrages ikke i afhandlingen. Afhandlingen har kun fokus på de internationale regnskabsstandarder og årsregnskabslovens bestemmelser og de danske regnskabsvejledninger inddrages derfor ikke. Der vil i afhandlingen ikke blive inddraget skattemæssige betragtninger. Afhandlingen fokuserer på følgende regnskabsbrugere: Leasingtager, leasinggiver, analytikere/investorer, rådgivere samt långivere. Andre regnskabsbrugere som for eksempel ansatte, leverandører, kunder, offentlige myndigheder med flere vil ikke blive inddraget i denne afhandling. Afgrænsningen er foretaget ud fra hvilke regnskabsbrugere der vil blive mest påvirket af en ændring i den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. 1.4 Målgruppe Denne afhandling er primært målrettet imod regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, der finder det relevant at vide, hvorledes den fremtidige leasingstandard forventes at se ud, samt konsekvenserne af denne. Afhandlingen er sekundær tiltænkt, at kunne tjene som inspiration for studerende og andre interesserede. Det forventes, at målgruppen har et grundlæggende kendskab til den internationale regnskabsregulering og er bekendt med relevante fagtermer for at få fuldt udbytte af denne afhandling. 1.5 Metodevalg og opgavestruktur Metodevalg er et vigtigt element i forhold til den sammenhæng, som belyses mellem afhandlingens problemformulering og de enkelte kapitler. Afhandlingen er derfor opbygget således, at problemformuleringens spørgsmål løbende besvares gennem afhandlingen, for til sidst at ende ud i en samlet konklusion. Afhandlingen vil være opbygget efter en deduktiv metode, idet eksisterende teori og viden vil blive brugt til at genererer viden om, hvilke konsekvenser ændringerne til IAS 17 vil få for leasingtager og leasinggiver. Synsvinklen i afhandlingen vil være en deskriptiv vinkel, da problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene tager udgangspunkt i forholdene som de er. Der tages afsæt i regelsæt, bestemmelser og interessenternes opfattelser af forholdene. Der vil samtidig forekomme en mere normativ synsvinkel, hvor der arbejdes ud fra forholdene, som de efter egen opfattelse bør være. Det vil forekomme i vurderinger af ændringsforslagene til den ny leasingstandard samt i den empiriske analyse, hvor seks udvalgte børsnoterede selskabers årsrapporter analyseres. 9

10 Teori Den teori der danner grundlag for afhandlingen, er den gældende internationale regulering for den regnskabsmæssige behandling af leasing, IAS 17. Da IAS 17 er under ændring vil det seneste Exposure Draft fra 2010 samt efterfølgende foreslåede ændringer hertil, danne det teoretiske grundlag i afhandlingen. Empirisk analyse I afhandlingens empiriske analyse vil der blive taget udgangspunkt i udvalgte børsnoterede selskabers finansielle rapportering. Den empiriske analyse har til formål at skabe en forståelse af konsekvenserne ved ændringsforslagene til IAS 17, herunder illustrerer konsekvenserne i form af talopstillinger. Udvælgelsen af selskaber til brug i den empiriske analyse er sket ud fra en række kriterier. Alle selskaber er børsnoterede og aflægger regnskab efter IFRS. Alle selskaber har betydelige operationelle leasing kontrakter Der er udvalgt selskaber fra forskellige brancher, nogle enkelte fra samme branche for at kunne vurderer om tendenserne er sammenfaldende for den enkelte branche. Den anvendte finansielle rapportering er den seneste offentliggjorte, hvorved denne vil bestå af årsrapporter aflagt den pr. 31. december Dataindsamling Dataindsamling kan overordnet opdeles i kvantitative og kvalitative data 3 Kvantitative data repræsenteres ved tal, hvor kvalitative data repræsenteres ved, den resterende data i afhandlingen. Ved analyse af afhandlingens problemstilling vil inddragelsen af finansielle rapporteringer medføre, at der inddrages såvel kvantitative data som kvalitative data. Ud over opdelingen af data efter kvantitative og kvalitative data, kan data også opdeles efter primær og sekundært data, hvorvidt der er tale om primær eller sekundært data afgøres af hvem der har foretaget dataindsamlingen. Der er tale om primære data i de tilfælde hvor den studerende selv forstår indsamlingen og der er tale om sekundære data, hvor denne er indsamlet af andre. Denne afhandling vil hovedsaligt benytte sig af sekundære data i form af IFRS-reguleringen af leasing samt litteratur udarbejdet af andre forfattere, herunder bøger, comment letters og artikler. 3 Kilde: Bogen Den skinbarlige virkelighed s. 150 forfatter Ib Andersen 10

11 Af nedenstående figur ses opgavens struktur: Figur 2: Opgavens struktur Resumé (Engelsk) Kapitel 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Kildekritik Kapitel 2 Beskrivelse af gældende leasingstandard IAS 17 Analyse af udfordringer i IAS 17 Kapitel 3 Udkast til ny leasingstandard Kapitel 4 Analyse af ændringer og konsekvenser ved ny leasingstandard. Leasingtager Leasinggiver Kapitel 5 Konklusion Kapitel 6 Perspektivering Kilde: Egen tilvirkning Afhandlingens kapitel 1 indeholder de indledende og formelle krav, såsom indledning, problemformulering, afgrænsning, målgruppe, metodevalg samt kildekritik. Kapitel 2 er afhandlingens 1. del som indeholder en beskrivelse af hvordan den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i dag behandles under IAS 17 herunder standardens anvendelsesområde, klassifikation af leasingkontrakter, indregning og måling samt præsentation og oplysninger. I kapitlet ses der ligele- 11

12 des nærmere på hvilke kritikpunkter IAS 17 har været genstand for de seneste år, samt hvilke dele af IAS 17 kritikken rammer. Til slut i kapitlet forsøges det, at skabe et overblik over kritikpunkter, der har gjort man ønsker at erstatte IAS 17 og dette videreføres i opgavens 2. del hvor der kigges nærmere på udkastet til en ny standard og på om denne så imødekommer kritikpunkterne. Kapitel 3 er opgavens 2. del og i denne kigges der nærmere på den nye standard. Der vil igennem kapitlet blive kigget på det udkast der foreligger og på forskellene imellem dette og IAS 17. I forbindelse med sammenligningen vil der også blive inddraget nogle af de kommentarer forskellige udvalgte regnskabsbrugere har haft til ændringerne og eventuel kritik som kan påvirke hvordan en endelig standard kan ende med at blive. Problemstillinger der til slut i kapitlet forsat ser ud til at påvirke standarden vil blive medtaget i opgavens konklusion og perspektivering. Kapital 4 - er afhandlingens 3 del, denne del skal på baggrund at viden om IAS 17 og oplægget til en ny standard klarlægge konsekvenserne af eventuelle ændringer for leasingtager og leasinggiver. Konsekvensanalyse vil blive foretaget ved regneeksempler der skitserer de regnskabsmæssige ændringer for 2 leasingtager og 2 leasinggivere. I analysen vil der også blive inddraget kommentarer fra den valgte virksomheder for at få deres svar på hvad de ser som de største ændringer og konsekvenser ved den nye standard. Kapitel 5 er afhandlingens konklusion, der samler op på problemformuleringen og konkluderer herpå. Kapitel 6 her foretages perspektivering af afhandlingens emne. 1.6 Kildekritik Til brug for afhandlingen er der indhentet materiale, hvor det er nødvendigt at vurderer kilderne med henblik på at fastlægge objektivitet og relevans. Afhandlingens primære kilder omfatter materiale, der omhandler de internationale lovbestemmelser omkring IAS 17. Forfattere af disse materialer stammer fra lovgivere på området. I afhandlingens første kapitel hvor den gældende standard for leasing IAS 17 gennemgås er der taget udgangspunkt i lovgivningen hvorfor brug af denne kilde ikke behøver yderligere vurdering. Til brug for vurdering af IAS 17 og de kritikpunkter der kan knyttes til denne, samt analysen af udkastet til den ny leasingstandard, er der taget udgangspunkt i IASBs Discussion Paper og Exposure Draft 2010, samt efterfølgende foreslåede ændringer på IASBs møder. Ligeledes er der i analyse inddraget kommentarbreve til Exposure Draft 2010, der er indsendt af revisorer, leasingtager, leasinggiver mv. repræsenterer samlet et bredt syn på den foreslåede standard. 12

13 I afhandlingen er der udvalgt et mindre antal kommentarbrevene til brug for analyse af den foreslåede standard. For at sikre, at de udvalgte kommentarbreve repræsenterer de brede synspunkt er der udvalgt kommentarbreve der repræsenterer forskellige regnskabsbrugere, rådgivere, leasingtager og leasinggiver. I afhandlingens empiriske analyse anvendes der data fra offentliggjorte årsrapporter. Data fra disse vurderes pålidelige idet en uafhængig revisor har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger med relevans for formålet i denne afhandling. Der kan i analysen forekomme væsentlige usikkerheder i forhold til bedømmelsen af de enkelte virksomheders leasingkontrakter. Årsagen til denne usikkerhed er, at der ikke har været direkte adgang til de indgåede leasingkontrakter, men kun generelle data oplyst i virksomhedernes årsrapporter. Sekundære kilder i form af fx statistisk materiale er brugt hvor det er relevant, materialet er hentet fra bl.a. Danmarks statistik, det vurderes, at det statistiske materiale er korrekt da det er hentet fra troværdige udbydere. Tertiære kilder i opgaven er artikler samt internetinformation som er hentet fra diverse ind- og udenlandske nyhedskilder og disse er hver især vurderet i forhold til indhold og rigtighed før de er brugt i opgaven. Der er gennem opgaven forsøgt at inddrage flest mulige holdninger og synsvinkler på de enkelte områder, således at analyserne bygger på det bredest mulige fundament. 2. Nuværende regulering af leasing IAS 17 Dette kapitel har til formål at beskrive den nuværende internationale regulering af leasingkontrakter. Kapitlet vil indledningsvist beskrive begrebsrammen under IFRS. Dernæst vil kapitlet beskrive den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter i form af IAS 17. IAS 17 foreskriver regnskabspraksis og oplysninger der gælder for både leasingtager og leasinggiver. IAS 17 blev genudgivet i december 2003 og er gældende for regnskabsår som er begyndt den 1.januar 2005 eller derefter. IFRS bestemmelserne skal anvendes af alle børsnoterede virksomheder i EU/EØS ved aflæggelse af regnskaber. Danmark er i form af deres medlemskab i EU også tilsluttet IFRS forordningen og alle danske børsnoterede selskaber skal derfor aflægge deres koncernregnskaber efter IFRS. Såfremt det børsnoterede selskab ikke er en koncern kan selskabet vælge imellem, at anvende årsregnskabsloven eller IFRS på modervirksom- 13

14 hedens årsregnskab. Øvrige selskaber end børsnoterede selskaber kan frivilligt vælge at udarbejde årsregnskabet og koncernregnskab efter IFRS Introduktion til begrebsrammen under IFRS De internationale regnskabsstandarder er indført for at skabe en ensartethed ved regnskabsaflæggelsen, hvilket er sket for, at sikre investorbeskyttelsen og for at øge gennemsigtigheden på tværs af markeder og landegrænser. De internationale standarder opdateres løbende for at sikre at disse følger med udviklingen og konstant bidrager til at forbedre den information investorer har brug for. De grundlæggende regler om udarbejdelse af finansielle rapporteringer findes i den af IASB udarbejdede begrebsramme kaldet Framework 5. Formålet med begrebsrammen er at angive retningslinjer, som eksisterende standarder og nye standarder skal følge. Begrebsrammen er ikke som sådan en del af de internationale regnskabsstandarder, men skal derimod bruges som en vejledning for IASB og andre regnskabsudstedere, regnskabsaflæggere, revisorer og regnskabsbrugere til at fastlægge de begreber, der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af den eksterne finansielle rapportering. Det er essentielt at få en forståelse for begrebsrammen, for at kunne redegøre for om den nuværende og fremtidige regulering af leasingkontrakter er i overensstemmelse hermed. Formålet med finansiel rapportering er ifølge begrebsrammen, at give finansiel information til de primære regnskabsbrugere, som kan bidrage til regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger 6. Der er mange forskellige regnskabsbrugere af den finansielle rapportering, som hver især har deres behov. Disse er for eksempel investorer, långivere, myndigheder og medarbejdere. Man har valgt at definere de primære regnskabsbrugere i begrebsrammen, for at den finansielle rapportering i størst muligt omfang tilgodeser disse og deres behov. De primære regnskabsbrugere defineres som eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer 7. IASB har bevist valgt disse som de primære regnskabsbrugere, da det er disse, der har det mest kritiske behov for information i den finansielle rapportering. Samtidig er der mange af disse brugere, som ikke har mulighed for at skaffe finansiel information andre steder end via den finansielle rapportering. IASB mener desuden, at det er sandsynligt, at den information, der tilgodeser de primære regnskabsbrugeres behov også tilgodeser andre regnskabsbrugere. Man tager altså større hensyn til kapitalmarkedet end til myndighederne og ledelsen i virksomhederne 8. 4 IAS forordningen bestemmelser vedtaget af EU's ministerråd den 5. juni Conceptual Framework, OB2 7 Conceptual Framework, OB5 8 Conceptual Framework, Part B Basis for conclusions, BC

15 Begrebsrammen definerer nogle kvalitative egenskaber, som informationen i den finansielle rapportering skal opfylde for, at informationen har størst mulig nytte for regnskabsbrugerne til at kunne træffe beslutninger om den regnskabsaflæggende virksomhed. De kvalitative egenskaber er opdelt i fundamentale kvalitative egenskaber og supplerende kvalitative egenskaber Fundamentale kvalitative egenskaber Begrebsrammen identificerer to fundamentale kvalitative karakteristika: 1) Relevans 2) Troværdig repræsentation Hvis disse to fundamentale karakteristika ikke er opfyldt for den finansielle rapportering, vil informationen fra den regnskabsaflæggende virksomhed ikke være nyttig for regnskabsbrugerne 10. Ad 1) Ved relevant information forstås, at informationen er i stand til at gøre en forskel for brugerens økonomiske beslutninger. Om regnskabsbrugerne udnytter denne mulighed eller benytter andre informationskilder er den enkeltes valg. Relevans forudsætter ikke, at det kan påvises at informationen anvendes. Relevant information er kendetegnet ved enten at have en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele. Finansiel information har prognoseværdi, hvis den kan anvendes af regnskabsbrugerne, som et input til at forudsige fremtidige resultater. Finansiel information har bekræftelsesværdi, hvis den gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller ændre dem pga. ny information som er til rådighed. Begrebsrammen definerer information som væsentlig, hvis udeladelse af informationen eller fejl i informationen kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Væsentlig information afhænger altså af virksomheden og de primære regnskabsbrugere. Ad 2) Ud over relevans skal finansiel information også være troværdigt repræsenteret. Begrebsrammen accepterer ikke syntaktiske poster i balancen. Posterne skal have et modstykke i økonomiske fænomener, som findes i virkeligheden uafhængig af balancen. De økonomiske fænomener består af økonomiske ressourcer (aktiver), fordringer i ressourcer (forpligtigelser og egenkapital) samt transaktioner og andre omstændigheder, som 9 Conceptual Framework, kapitel 3, QC Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 202 forfatter Jens O. Elling. 15

16 medfører ændringer i de økonomiske ressourcer og fordringer. For at være troværdig repræsenteret må den finansielle information være fuldstændig, neutral og fejlfri 11. Fuldstændighed betyder, at den finansielle rapportering omfatter al nødvendig information for at regnskabsbrugerne kan forstå det økonomiske fænomen, som skildres, inklusiv alle nødvendige beskrivelser og forklaringer. Da den finansielle rapportering ikke kan omfatte alt, er fuldstændighed et relativt begreb 12. Neutralitet sigter på, at regnskabsinformationen ikke må tilstræbe at føre til et farvet resultat eller fremme særlig adfærd hos regnskabsbrugeren 13. Fejlfri er en kvalitativ egenskab, fordi al økonomisk aktivitet foregår under usikkerhed. Måling af de økonomiske konsekvenser er derfor præget af skøn. Det vigtigste er, at den finansielle rapportering ikke indeholder fejl eller undladelser og at processen for at udarbejde den finansielle rapportering er valgt for at sikre en fejlfri rapportering Supplerende kvalitative egenskaber Begrebsrammen definerer fire supplerende kvalitative egenskaber, som forstærker brugbarheden af den finansielle rapportering. Disse fire egenskaber er: 1) Sammenlignelighed 2) Verificerbarhed 3) Rettidighed/aktualitet 4) Forståelighed. De fire egenskaber kan ikke stå alene, de kan alene understøtte de fundamentale kvalitative egenskaber 15. Ad 1) Sammenlignelighed forstærker den finansielle rapporterings beslutningsnytte. Oplysninger omkring en regnskabsaflæggende virksomhed er mere nyttig, hvis den finansielle rapportering kan sammenlignes med andre virksomheder eller med andre perioder. Sammenlignelighed er ikke synonym med Konsistens. Ved konsistens forstås, at der anvendes samme indregning og måling fra periode til periode. Konsistens er ikke med til 11 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 203 forfatter Jens O. Elling. 12 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 13 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 14 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 204 forfatter Jens O. Elling. 15 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 205 forfatter Jens O. Elling. 16

17 at sikre en bedre sammenlignelighed, så man kan sige sammenlignelighed først er tilstede når informationen er Konsistent 16. Ad 2) Verificerbarhed er en uddybende, men ikke nødvendig egenskab for at opnå en troværdig repræsentation. Verificerbarhed er med til at sikre, at informationen i den finansielle rapportering understøtter et retvisende billede. Verifikationen kan være direkte eller indirekte. Ved direkte verifikation verificeres et konkret beløb i den finansielle rapportering ved en direkte observation. Ved indirekte verifikation verificeres beløb ved kontrol af inputfaktorer, eller ved at efterregne outputfaktorer på grundlag af samme metode 17 Ad 3) Rettidighed/aktualitet er et indlysende krav, da uaktuel information er ubrugelig. Rettidighed/aktualitet vil sige, at have information til rådighed, så den kan have indflydelse på regnskabsbrugerens beslutninger. Rettidighed/aktualitet er et relativt begreb. Ønsker en regnskabsbruger fx at udarbejde en trendanalyse, vil informationerne fra tidligere årsregnskaber forsat være aktuelle. Ad 4) Ved forståelighed forstås det, at der er en kvalitet ved informationen, der gør regnskabsbrugeren i stand til at forstå indholdet. Den finansielle rapportering skal være i stand til at få brugere, der har kendskab til virksomhedsøkonomi og finansiel rapportering, til at forstå informationerne. Ved at klassificere, karakterisere og præsentere den finansielle information klart og konsistent gøres informationen forståelig Elementer i den finansielle rapportering Kapitel 4, som er den sidste del af begrebsrammen omfatter definitioner for den finansielle rapporterings elementer samt indregning og måling af disse. I forbindelse med gennemgangen af IAS 17 bliver det relevante i forbindelse med begrebsrammen, at vurderer om den nuværende regulering opfylder disse definitioner og om forslaget til en ny leasing standard 19 i større grad bidrager til opfyldelse heraf. Det er definitionerne for aktiver og forpligtigelser der er væsentlige i denne vurdering, hvorfor definitioner af indtægter og omkostninger ikke er medtaget i denne afhandling. 16 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side forfatter Jens O. Elling. 17 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 206 forfatter Jens O. Elling. 18 Kilde: Bogen Finansiel rapportering side 207 forfatter Jens O. Elling 19 Exposure Draft fra 2010 samt efterfølgende ændringer frem mod det forventede 2. udkast. 17

18 Aktiver Aktiver defineres i begrebsrammen som en ressource virksomheden kontrollerer som et resultat af tidligere begivenheder, og hvoraf fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. Aktiver skal indregnes på balancen, når det vurderes sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og når aktivet har en værdi, som kan måles pålideligt 20. Forpligtigelser Forpligtigelser defineres i begrebsrammen som en aktuel forpligtigelse for virksomheden, der stammer fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens fremtidige økonomiske ressourcer. Forpligtigelser skal på balancen, når det vurderes sandsynligt at der vil komme et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtigelsen kan måles pålideligt Anvendelsesområde (IAS 17) En leasingkontrakt defineres som En kontrakt, der overdrager brugsretten af et aktiv for en given periode mod en given betaling 22 Kontrakter, hvor betalingen for brugen af aktivet udelukkende afhænger af den faktiske brug, defineres ikke som en leasingkontrakt og er dermed heller ikke omfattet af IAS 17. Kontrakter hvor betalingen er en kombination af betaling for at stille aktivet til rådighed og betaling for den faktiske brug er derimod en leasingkontrakt. Et eksempel på denne kombination, kunne være en virksomhed der lejer en kopimaskine og betaler for hver kopi. Dette vil blive anset som en leasingkontrakt og IAS 17 vil finde anvendelse. IAS 17 finder anvendelse på alle leasingkontrakter med undtagelse af følgende: Leasingkontrakter vedrørende efterforskning og udvinding af olier, naturgas og lignede ikkegendannelige forekomster. Leasingkontrakter vedrørende licensaftaler omfattende for eksempel film, patenter og copyrightrettigheder. Herudover finder IAS 17 ikke anvendelse som målegrundlag på følgende aktiver: Investeringsejendomme hos leasingtager, hvis ejendomme leases i henhold til finansielle leasingkontrakter. (Behandles under IAS 40). Investeringsejendomme hos leasinggiver, hvis ejendomme leases ud i henhold til operationelle leasingkontrakter (Behandles under IAS 40). 20 Kilde: Conceptual Framework, 4,4 (a) og Kilde: Conceptual Framework, Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s

19 Biologiske aktiver hos leasingtager, hvis aktiverne leases i henhold til finansielle leasingkontrakter (Behandles under IAS 41) Biologiske aktiver hos leasinggiver, hvis aktiverne leases ud i henhold til operationelle leasingkontrakter (Behandles under IAS 41). Undtagelser fra anvendelse af målegrundlag i IAS 17, indebærer at standarden benyttes til at afgøre klassifikationen af leasingaktivet hvorefter en anden standard anvendes til at afgøre den regnskabsmæssige behandling IFRIC 4 IFRIC 4 er et fortolkningsbilag som giver yderligere vejledning om, hvordan det afgøres om en aftale er omfattet af IAS 17. IFRIC 4 er udarbejdet med det formål at analysere og identificerer leasingelementer i kontrakter som ikke juridisk anses for leasingkontrakter. Vurderingen afhænger ifølge IFRIC 4 pkt. 6 af følgende: Kontrakten skal omhandle specifikke aktiver Kontrakten skal omfatte brugsretten for en bestemt periode. Køber betaler for den periode, hvor aktiverne er stillet til rådighed, og ikke i forhold til den konkrete brug heraf. Formålet med IFRIC 4 er at afgrænse kontrakter der omfatter brugsretten til specifikke aktiver, omfattet af IAS 17, fra serviceaftaler. 2.3 Klassifikation af leasingkontrakter Ifølge IAS 17 klassificeres leasingkontrakter imellem finansiel leasing og operationel leasing. Finansiel leasing er overordnet de kontrakter hvor leasingtager, har alle risici og fordele forbundet med aktivet. Operationel leasing er alle øvrige kontrakter. Klassifikationen af en leasingkontrakt foretages på indgåelsestidspunktet. Klassifikation af om en leasingkontrakt skal behandles som en finansiel eller operationel kontrakt skal ske på indgåelsestidspunktet. Dette tidspunkt kan være anderledes end tidspunktet for leasingkontraktens begyndelse, da levering af aktivet nemt kan foregå senere end ved underskrift af aftalen. Ulempen ved, at IAS 17 forskriver, at det er indgåelsestidspunktet der anvendes, er at dagsværdien kan ændre sig fra dette tidspunkt og til leveringsdagen. Stiger dagsværdien for eksempel i perioden frem til aftalens begyndelse, kunne det betyde at nutidsværdien af leasingydelserne ikke længere ville udgøre den væsentlige del af aktivets dagsværdi såle- 19

20 des, at dette ville have ændret klassifikationen og ligeledes såfremt værdien faldt. Princippet om tidspunkt for klassifikation i IAS 17 har også den konsekvens, at klassifikationen af en leasingkontrakt ikke skal revurderes i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Ved vurderingen af om en leasingkontrakt skal klassificeres som finansiel eller operationel opstiller IAS 17 en række aftaleforhold som indikerer om risici og fordele er overført til leasingtager. Hvorvidt alle eller stort set alle fordele og risici er overført er en helhedsvurdering af kontrakten. En leasingkontrakt anses som hovedregel som en finansiel leasingkontrakt, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt jf. IAS : Ejendomsretten til aktivet overgår til leasingtager ved leasingperiodens slutning. Leasingtager, har en option til at købe det leasede aktiv ved leasingkontraktens ophør til en pris, der må forventes at ligge væsentligt under markedsprisen. Minimumsleasingperioden løber over en væsentlig del af den forventede økonomiske levetid for aktivet. Nutidsværdien af minimumsleasingbetalingerne svare i al væsentlighed til aktivets dagsværdi. Leasingkontrakten omfatter et aktiv, der er fremstillet specielt til leasingtager, således at andre ikke vil kunne benytte aktivet uden væsentlige ændringer. Ud over ovenstående primære kriterier indeholder IAS 17 også nogle hjælpekriterier, som enkeltvis eller samlet kan indikerer at der er tale om en finansiel leasingkontrakt. Disse hjælpekriterier er følgende 24 : Leasingkontrakten er uopsigelig, men lejer bærer tabet ved en førtidig opsigelse. Lejer bærer risikoen/gevinstmuligheden på restværdien ved leasingperiodens ophør. Lejer har mulighed for at forlænge leasingkontrakten til en leje, der er væsentlig under markedslejen. De overstående indikatorer kan ikke stå alene. Det altafgørende er, at der afslutningsvist foretages en samlet vurdering af leasingkontraktens reelle indhold. I forbindelse med denne vurdering er det nødvendigt at kende de forretningsmæssige årsager der har ligget til grund for indgåelsen af kontrakten. Afgørelsen af om en leasingkontrakt er finansiel eller operationel har betydning for hvordan denne indregnes i virksomhedens regnskab. 2.4 Finansiel leasing Finansiel leasing anses regnskabsmæssigt som om virksomheden har købt et aktiv og finansieret dette med et lån og skal behandles herefter i både leasinggiver og leasingtagers årsrapport. 23 Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s Kilde: Bogen, Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS s

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling, april 2008 Regnskabsmæssig behandling af leasing - en vurdering af hensigtsmæssigheden i de nuværende regler og de fremsatte ændringsforslag Udarbejdet

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere