Politik for seniorliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for seniorliv"

Transkript

1 Politik for seniorliv

2 Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen. Heldigvis har vi flere muligheder for at møde udfordringerne blandt andet via vores mange dygtige medarbejdere og de øgede teknologiske muligheder. Men hvilke veje skal vælges, når vi sætter kursen mod fremtidens seniorliv i Aalborg Kommune? For at søge svar herpå, har vi som led i arbejdet med politik for seniorliv været rundt og spørge borgere i Aalborg Kommune. Resultatet er mange værdifulde svar på, hvad der betyder noget for borgerne i deres nuværende og fremtidige seniorliv. Vi har således fået nogle pejlemærker for, hvordan Aalborg Kommune skal møde fremtiden. Med en politik for seniorliv kan vi aktivt møde udfordringerne og gribe mulighederne på det rette tidspunkt og med den nødvendige handlekraft. Det er dog svært at vide helt nøjagtigt, hvordan de næste 10 år vil forme sig. Politik for seniorliv er derfor dynamisk, idet de konkrete mål og handlinger løbende revideres, så de passer til den virkelighed, vi rent faktisk møder. Politik for seniorliv skal gøre en positiv forskel for borgerne og vi vil derfor involvere og inddrage borgerne i den løbende udvikling af politikken. Der er ikke et entydigt svar på, hvad der er et godt seniorliv, og derfor De 4 målgrupper skal mangfoldighed og plads til forskellighed præge arbejdet med at anvende og udvikle politik for seniorliv. Målgruppen omfatter alle borgere over 60 år, som vi har valgt at inddele i fire målgrupper. Succeskriteriet for politik for seniorliv er, at den er anvendelig, konkret og retningsgivende. Politik for seniorliv skal ses og anvendes som en politik, der hænger sammen med Aalborg Kommunes øvrige politikker. Venlig hilsen Tina French Nielsen Rådmand De unge seniorer, der er selvhjulpne og aktive borgere. De erfarne seniorer, der har fundet sig tilrette i nye aktiviteter efter at arbejdslivet er ophørt. De servicemodtagende seniorer, der fortrinsvis bor i oprindelig bolig. De har behov for hjælp til dagligdagens praktiske opgaver, såsom rengøring og pleje. De plejeafhængige seniorer, der bor i ældre eller plejebolig og har behov for døgnpleje. 2

3 Seniorpolitik med mening og indhold Seniorliv i Aalborg Kommune skal kendetegnes ved mangfoldighed og plads til forskellighed. Aalborg Kommune ønsker at møde alle seniorer ligeværdigt og med respekt for den enkeltes livshistorie. Forventningerne til et godt seniorliv er lige så mangfoldige og forskelligartede, som til det liv borgerne har levet. Men uanset hvilke veje borgerne vælger at gå, så er det af afgørende betydning, at det borgerne foretager sig giver mening og indhold for den enkelte. Et godt seniorliv er kendetegnet ved aktiviteter og begivenheder, der giver livet indhold, formål og sammenhæng og dermed er meningsfyldte. En aktivitet giver mening, når den skaber identitetsfølelse hos den enkelte person eller gruppe. Der skal være mening og indhold i seniorlivet, så seniorerne oplever og føler, at de har noget at stå op til hver morgen. Det kan være i form af aktiviteter herunder sport og hobbyer, arbejde eller sociale netværk, familie, boligen og frivilligt arbejde. Et seniorliv i Aalborg Kommune skal være fyldt med mening og indhold. For at realisere denne vision frem mod 2020 indgår fem temaer, der dækker væsentlige områder af seniorlivet og som hver især bidrager til at skabe indhold og mening i tilværelsen. Seniorliv med mening og indhold Fem temaer: Et sundt seniorliv Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde Temaerne fremstår hver for sig, men er indbyrdes forbundne, idet de tilsammen skaber et godt seniorliv. Politik for seniorliv bygger på Ældre og Handicapforvaltningens værditrekant. 3

4 Et sundt seniorliv Et langt liv med et godt helbred er meget værd. Et godt helbred er en forudsætning for at være selvhjulpen og uafhængig af andre i dagligdagen. Samtidig giver det mulighed for at være aktiv og indgå i samspil med andre. Det er med til at skabe et seniorliv med mening og indhold. En sund livsstil kommer ikke af sig selv. Den enkelte senior kan gøre meget for at forbedre sin sundhed, men kommunen har også et ansvar for at sikre gode rammer. Befolkningens gennemsnitlige levealder øges år for år for både mænd og kvinder. Det er vigtigt, at seniorernes ekstra leveår, også bliver gode leveår med godt helbred. Derfor skal der være fokus på sundhedsfremme. I fremtiden vil antallet af seniorer med kronisk sygdom stige. Det er derfor vigtigt at forebygge, at kroniske sygdomme opstår eller udvikler sig yderligere. Vi skal være selvhjulpne, gerne til vi slukker lyset Borgermødet i Vejgaard Det er også den enkeltes ansvar. Bruger, Aktivitetscenter Gundorfslund Der er gift nok i medicin, det skal ikke også være i maden - mere økologi Borgermødet i Vejgaard 4

5 Et sundt seniorliv betyder at: Både seniorer og Aalborg Kommune tænker sundshedsfremme og forebyggelse ind i de daglige aktiviteter. Aalborg Kommune gør det sunde valg sjovt og nemt. Seniorerne har et højt selvvurderet helbred, der sikrer en høj livskvalitet. Aalborg Kommune arbejder for at seniorerne får et langt liv med godt helbred. Dette omsættes til handling ved at: Den enkelte borger får inspiration til at tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i de daglige aktiviteter. Dette skal blandt andet ske gennem information fra Aalborg Kommune. Der skal være let tilgængelighed til udendørs motionsfaciliteter. Aalborg Kommune anlægger f.eks. petanquebaner og andre faciliteter i forbindelse med grønne områder. Seniorer tilbydes rådgivning om en sund livsstil. Der skal være forebyggende tilbud inden for kost, rygning, alkohol og motion. Aalborg Kommune fortsat skal have dygtige og kvalificerede medarbejdere, der yder service af høj kvalitet, som gavner seniorernes helbred. Seniorer tilbydes mulighed for motion på aktivitetscentre og plejehjem. (OBS: sker allerede) Seniorerne modtager sund kost fra de kommunale køkkener, hvor andelen af økologiske fødevarer øges til minimum 30 % i (OBS) Aalborg kommune udarbejder løbende en sundhedsprofil af seniorerne. 5

6 Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk Et liv med aktiviteter og sociale relationer er for mange borgere ensbetydende med livskvalitet. Gennem aktivitet og samvær med andre, bliver vi stimuleret fysisk og psykisk. Det er med til at udvikle os som mennesker. Vi vil ikke sidde til pynt Beboer på plejehjemmet Fjordparken Aktivitet er derfor vigtig for alle mennesker. Aktiviteterne skal kendetegnes ved at give mening og indhold for den enkelte. Aktivitet i seniorlivet er også med til at forebygge fysisk og psykisk sygdom. Seniorer er forskellige og dermed er interesser og ønsker også forskellige. Derfor skal der være et varieret udbud af aktiviteter. Der er forskel på, hvad vi ønsker os. Borgermødet i Vejgaard Kommunen siger - se på nettet, men hvis der ikke er kurser, hvordan gør man så? Bruger, Aktivitetscenter Vestergade 6

7 Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk betyder at: Der skal være øget variation i tilbud til både mænd og kvinder. Der anvendes ny informations og kommunikationsteknologi i kommunale tilbud. Ufrivillig ensomhed skal forebygges. Der skal være fokus på inddragelse af udsatte grupper i alle aktiviteter og netværk. Dette omsættes til handling ved at: Udbuddet af aktiviteter er varieret og målrettet behovene hos både mænd og kvinder. Dette sikres ud fra viden om seniorernes ønsker. Seniorerne tilbydes undervisning i brugen af pc ere og internet, således at de kan anvende mulighederne på internettet. Frivillige og Aalborg kommune samarbejder om at forebygge ufrivillig ensomhed. F.eks. ved at understøtte besøgstjenester og andre frivillige netværk, der kan skabe sociale aktiviteter. Seniorer inspireres til at dyrke motion og opsøge socialt samvær blandt andet via information om åbne sociale netværk samt hvor der er naturstier, vandrestier, osv.(dit Blad) Aalborg kommune iværksætter aktiviteter, der nedbryder sociale og fysiske barrierer. 7

8 Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø Boligen er vores hjem. Her udtrykker vi, hvem vi er, og hvad vi holder af. Det er også et sted, hvor mennesker kan mødes. I hjemmet kan vi føle os trygge og slappe af. Teknologi, der giver personlig frihed er godt, men man skal være klar i hovedet for at bruge det. Borgermødet i Gandrup Hjemmet skal understøtte muligheden for at være selvhjulpen så længe som muligt. Samtidig skal der være plads nok, når behovet for hjælp øges. Uden for hjemmet er seniorernes nærmiljø i form af naboer, familie og venner. En god sammenhæng mellem bolig og nærmiljø er en vigtig forudsætning for, at seniorerne kan forblive aktive og udvikle deres netværk. Der skal blandt andet være let adgang til transport, så seniorerne kan komme rundt i nærmiljøet. Vi vil leve i det nærmiljø, vi altid har gjort. Borgermødet i Storvorde Det betyder meget, at have familien tæt på. Det har stor betydning at kunne få besøg af familien. Beboer på plejehjemmet Skipper Clement 8

9 Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk betyder at: Der skal være velfungerende infrastruktur og transport. Der er fleksible boliger til seniorer. Der er variation i boligformerne. Seniorer informeres om boligudbuddet og gør sig rettidigt overvejelser om deres fremtidige boligønsker. Der anvendes ny informations og kommunikationsteknologi i kommunale tilbud. Dette omsættes til handling ved at: Der er gode transportforbindelser også til yderområderne. Det gælder både morgen, sent om aftenen og i weekenden. Nye ældreboliger og plejeboliger er bygget til let at kunne få installeret hjælpemidler, når behovet opstår. Kommunen skal understøtte forskellige boligformer som kollektiver, seniorbymiljøer, senior-, ældre- samt plejeboliger. Boliger for seniorer tænkes ind i de nye boligkvarterer såt de bliver en del af det lokale miljø. Kommunen udarbejder informationsmateriale om kommunale boligtilbud, så seniorerne i god tid kan prioritere og planlægge, hvor de vil bo. Boliger for seniorer sikres en central placering i nærheden af aktiviteter og byliv. Antallet af selvhjulpne seniorer øges via anvendelse af forskellige former for teknologi. Dette skal bl.a. fremme seniorernes kommunikation med andre og yde hjælp til praktiske opgaver. 9

10 Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse Livet igennem har vi ret til medbestemmelse i forhold til beslutninger af betydning for vores tilværelse. Medbestemmelse betyder blandt andet, at vi har mulighed for at vælge til og fra. Det gælder inden for alle aspekter i livet, eksempelvis ved valg af livsstil, bolig eller socialt netværk. Gennem medbestemmelse kan den enkelte skabe en tilværelse med mening og indhold. I Aalborg Kommune sættes mennesket i centrum. Det betyder, at de ansatte tager udgangspunkt i det hele menneske og dets ressourcer. Ved at have øje for den enkelte seniors ressourcer, er det muligt at bidrage til, at seniorerne kan være så selvhjulpne som muligt. Endvidere er det vigtigt altid at blive behandlet med værdighed og respekt, herved bekræftes seniorerne i, at de har værdi. kan komme rundt i nærmiljøet. Vi vil ikke behandles som en grå masse, vi vil betragtes som individer. Borgermødet i Gandrup Vi vil stadig være en del af samfundet, vi vil være med. Borgermødet i Vejgaard Vi skal ikke overserviceres. Vi vil gerne klare os selv, men få hjælp når der er behov. Borgermødet i Gandrup 10

11 Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse betyder at: Der er fokus på den enkelte seniors ressourcer. Der skal ske en styrkelse af relationer på tværs af generationer. Der udvises nærvær, ansvarlighed og respekt i samvær. Der er fortsat dialog med seniorer om et seniorliv med mening og indhold. Det omsættes til handling ved at: Seniorerne forbliver mest mulig selvhjulpne, gennem den måde kommunen yder hjælp og pleje på. Der er fortsat dialog om det gode seniorliv ved brug af de etablerede råd: Ældreråd, lokalråd, centerråd samt bruger og pårørende råd. Vise respekt for den enkeltes livshistorie. Aktivt og åbent at gå ind i de svære samtaler. Arbejde ud fra et ressourcesyn, hvor seniorerne indgår som ligeværdige samarbejdspartnere. Gøre seniorerne selvhjulpne via anvendelse af teknologiske hjælpemidler. 11

12 Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde De frivilliges indsats er af stor betydning for mange seniorer. Aalborg Kommune vil gerne skabe nogle gode rammer og gøre det attraktivt for alle borgere at involvere sig i frivilligt arbejde. I seniorlivet bliver netværket ofte tyndere. Derfor kan der være behov at etablere nye netværk ved hjælp af de frivilliges indsats. De frivillige er med til at give seniorerne mulighed for at forblive aktive og have meningsfulde relationer. Dette giver glæde og livskvalitet. Det skal være attraktivt og givende at involvere sig i frivilligt arbejde. Samtidig er det vigtigt, at samværet mellem frivillige og seniorer gør en forskel. Samværet skal give mening og værdi for begge parter. De ressourcestærke og igangsættere skal have mulighed for at arrangere aktiviteter, som de synes er spændende, så kan de trække svagere grupper med. Borgermødet i Nibe Jeg håber og ønsker, at der stadig er brug for mig. Borgermødet i Nibe Når vi deltager i frivilligt arbejde, får vi meget tilbage. Borgermødet i Gandrup 12

13 Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde betyder at: Flere frivillige skal tiltrækkes. Nye former for organisering af frivillige understøttes. Frivillige ses som et værdifuldt supplement til den kommunale indsats. Der er ligeværdige relationer mellem giver og modtager. Dette omsættes til handling ved at: Aalborg kommune kortlægger i samarbejde med de frivillige foreninger på ældreområdet, hvilke opgaver de frivillige kan varetage og der etableres en løbende dialog om opgavedelingen. Sikre forventningsafstemning mellem den frivillige og modtageren, så relationen kan foregå på ligeværdig vis. Aalborg Kommune anerkender de frivilliges indsats gennem afholdelse af sociale aktiviteter. Vigtigheden af spontant frivilligt arbejde belyses. Aalborg kommune opretter en frivilligportal, hvor den frivillige kan tilbyde sin hjælp gennem brug af en jobbank. 13

14 Politik for seniorliv: Sammenhæng med øvrige udvalgte politikker i Aalborg Kommune Politik for seniorliv er nært knyttet sammen med flere andre udvalgte politikker. I fællesskab danner politikkerne rammerne for et godt seniorliv i Aalborg Kommune. Sundhedspolitik Borgernes sundhed er et fælles ansvar og alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Vi skal tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i de daglige aktiviteter Vores indsatser på sundhedsområdet bygger på den bedste viden Det skal være det være sjovt at være sund Landdistriktspolitik Adgang til naturen Attraktive bosætningsmuligheder Infrastruktur i landdistrikterne Gode rammer i landdistriktet fokus på børn, unge og ældre Handicappolitik Inklusion grundsyn på fremtidig indsats Information og spredning af viden om det at leve med handicap Service -på tværs af forvaltninger Tilgængelighed fysisk og kommunikativt Arbejdsliv og beskæftigelse Udvikling og uddannelse Politik for seniorliv Et sundt seniorliv Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde Frivilligpolitik Nem adgang til gode lokaler Det daglige samarbejde mellem frivillige og ansatte i kommunen Enkel og overskuelig administration af økonomisk tilskud Anerkendelse Udvikling Fritidspolitik Kvalitet: Med fritidspolitikken vil vi fremme kvaliteten i tilbuddene for at aktivere flere borgere, foreninger og aftenskoler. Miljø og rammer: Vi vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter Sundhed: Vi vil med fritidspolitikken søge at opnå, at flere borgere bliver fysisk aktive. Kulturpolitik Alle har mulighed for aktiv deltagelse i byens kulturliv Vi har et bredt favnende og højt kulturelt aktivitetsniveau med en betydelig egenproduktion. Kvaliteten af byens rum er en forudsætning for byens kulturelle liv. Bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og sikre frie og lige adgang til bibliotekets tilbud. 14

15 Hvor kan jeg henvende mig - hvis jeg vil vide mere Har din gennemgang af politik for seniorliv givet anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at søge oplysninger på Aalborg Kommunes hjemmeside eller rette kontakt til Aalborg Kommune: Nedenfor er nogle mulige indgange som kan du kan kontakte for yderligere oplysninger: Et sundt seniorliv: Sundhed og forebyggelse Sundhedscenter Aalborg tlf. nr Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk: Aalborg Kommunes aktivitetscentre Ældresekretariatet - tlf. nr Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø: Plejehjemsboliger og ældreboliger Myndighedssekretariatet - tlf. nr Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse: Ældre- og Handicapforvaltningens servicetelefon - Den åbne linie Indflydelse og klagemulighed Myndighedssekretariatet tlf. nr Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde: De Frivilliges Hus tlf. nr eller hjemmesiden 15

16 Ældre og Handicapforvaltningen Danmarksgade Aalborg Tlf Fax Marts 2010 Fotos: Aalborg Kommunes billedbank og Colourbox

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune

ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune ET PLEJEHJEM i Københavns Kommune LGBT står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner 2 Fotos: Alexandra Emilia Kida og Louise Fuhr. Forside foto COLOURBOX. Velkommen Velkommen til Slottet vi

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw 2 Velkommen KAN DU FØLE DIG HJEMME PÅ ET PLEJEHJEM I DANMARK? Peder Lykke Centret

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Skanderborg Kommunes Socialpolitik Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Vision Et socialt ansvarligt fællesskab, hvor alle kan bidrage. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer. Vi

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere